پایان نامه لذات معنوی

word
165
1 MB
32750
1391
کارشناسی ارشد
قیمت: ۲۱,۴۵۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه لذات معنوی

  پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد

  رشته‌ی علوم حدیث

  گرایش نهج البلاغه

  چکیده

  انسان محور و مدار و انگیزه‌ی عموم فعالیت‌ها و برنامه‌های روزانه‌اش را کسب لذت قرار داده است.

  در این نوشتار مختصر ابتدا به تعریف لذات مادی و معنوی پرداخته‌ایم. سپس لذات را در کلام بزرگان دین بررسی کرده و لذات خیالی را برشمرده‌ایم. در بخش دوم لذات معنوی شناختی و رفتاری معرفی شده و برخی راهکارهای دستیابی به این لذات ذکر شده است. پخش پایانی این نوشتار به بررسی عوامل محرومیت آدمی از لذات معنوی اختصاص یافته است. از آن جا که قساوت قلب از مهم ترین عوامل محرومیت از لذات معنوی است، مقدار قابل توجهی از این بخش به بررسی بحث قساوت قلب اختصاص یافته است.

  کلید واژه : لذت معنوی، قساوت قلب، ذکر خدا، گریه، توهم لذت

  بیان مسئله

  یکی از بالاترین عوامل و ریشه های جذب انسان‌ها به دین و رعایت دستورات الهی و احکام دینی و التزام به مبانی اعتقادی دینی، لذت بردن از دین‌ داری است. بسیاری از دین گریزان و حتی دین ستیزان اگر بدانند که چه لذات غیر قابل توصیفی در دین داری واقعی نهفته است به دنبال التزام و عمل به دستورات دین خواهند رفت چرا که ریشه‌ی بسیاری از دین گریزی‌ها و زیر پا گذاشتن فرامین الهی لذتی است که از ترک واجب و انجام حرام می‌برند.

  در این نوشتار به بیان اقسام لذات معنوی پرداخته شده راه های کسب و تقویت آن توضیح داده شده است.

  اهمیت و ضرورت

  دانستن اقسام لذات معنوی واقعی چه لذات شناختی و چه لذات رفتاری آن قدر مهم است که می‌تواند سبب ارتقای ایمان تقوا و معرفت دین داران و اهل معنویت باشد. یعنی ثابت قدم شدن آنان در مسیر بندگی خدا که برای انسان مسئله ای از بندگی خدا مهم‌تر نیست چرا که هدف از آفرینش ما بندگی و عبودیت بوده است: و ما خلقت الجن و الانس الا یعبدون آن کس به دنبال کشیدن طعم شیرین لذات معنوی می‌افتد، مسلماً در مسیر نورانی بندگی خدا قرار خواهد گرفت. اگر دین گریز باشد و خارج از مسیر بندگی، چشیدن طعم لذات معنوی، او را عاشقانه و داوطلبانه به این مسیر خواهد آورد؛ و اگر اهل دین و دیانت باشد مقام و درجه و رتبه‌ی او بالاتر خواهد رفت.

  سؤالات تحقیق 

  1- آیا هر لذتی که انسان احساس کند لذت معنوی است؟ واقعیت دارد؟ یا لذات معنوی خیالی هم داریم؟

  2- چگونه می‌توان لذات معنوی واقعی را از لذات معنوی خیالی باز شناخت؟

  3- اقسام لذات معنوی واقعی کدامند؟

  فرضیه های تحقیق

  1- هر گونه احساس مطلوب آرامش دوست داشتن، علاقه‌مند بودن لذت بردن از آن چه که به امور معنوی و الهی مربوط است می‌تواند جزء لذات معنوی باشد. به شرطی که صاحب شریعت آن را تأیید کرده باشد.

  2- الزاماً هر چیزی را که انسان لذت معنوی بپندارد لذت معنوی نیست مانند پیروان ادیان باطل که از عبادت در کلیسا و کنیسه ممکن است لذت هم ببرند یا لذت ریاست باطل و توهم زهد ساختگی.

  3- با مراجعه به آیات قرآن کریم و کلمات اهل بیت: می‌توان لذات معنوی واقعی را از لذات معنوی خیالی بازشناسی کرد.

  4- برخی از لذات معنوی واقعی به شناخت و عقیده و باورهای درونی مربوط هستند و بخشی دیگر از لذات معنوی در رفتار و کردار ظاهری و فیزیکی منعکس می‌شوند. قسم اول مانند ایمان و معرفت و محبت به خداوند و قسم دوم مانند ملاقات برادران دینی و لذت نماز

  پیشینه‌ی تحقیق

  تا آن جا که جستجو شد کتاب مقاله و اثر مستقل درباره‌ی این موضوع نگاشته نشد ه است آری در میان سخنان و کلمات بعضی بزرگان مرحوم مطهری مرحوم نراقی مجلسی اول نمونه‌هایی از لذات معنوی و راه های کسب آن بیان شده است. اما اثر مستقلی نبوده است.

  چهارچوب نظری تحقیق

  در این پایان نامه ابتدا به تعریف لذات معنوی پرداخته شد سپس لذات معنوی واقعی و عوامل پیدایش و ازدیاد آن‌ها در دو بخش شناختی و رفتاری ارائه می‌گردد با این توضیح که برخی از لذات با اصل انجام عمل حاصل می‌شود و برخی دیگر برای لذت بردن از آن‌ها مقدماتی لازم است.

  مفاهیم کلیدی

  لذات

  هر گونه حالت مطلوب و دل‌پذیر که سبب ایجاد آرامش یا شادی یا فرح قلبی می‌شود لذت می‌باشد. لذت از آن دسته از کلماتی است که گویا فقط چشیدنی است مانند شیرینی که اگر کسی حس ذائقه‌ی خود را از دست بدهد هیچ گاه نمی‌توان مفهوم شیرینی را برای او توضیح داد.

  معنویت

  اموری که به موارد غیر مادی و فیزیکی و دنیایی مربوط است و ریشه در ادیان الهی و آسمانی دارد.

  لذات خیالی

  لذاتی که اگر چه برای صاحب آن لذت حس آرامش و شادی و شیرینی به همراه دارد اما از آن جهت که دین خداوند آن را تأیید نمی‌کند و به عنوان عبادت و بندگی نمی‌پذیرد خیالی هستند و واقعی ندارند و می‌توان آن‌ها را توهم لذت نامید.

  لذات شناختی

  لذاتی که به باور و اعتقاد شناخت و حالت قلبی برمی گردد و علاوه بر اصل وجودشان علل و زمینه های پیدایش هم دارند.

  لذات رفتاری

  سلسله رفتار و کرداری که در سایه‌ی آن رفتارها و رعایت عوامل پیدایش لذت آن رفتارها به آن‌ها دست پیدا می‌کنیم مانند نماز، نماز الزاماً برای هر نمازگزاری لذت بخش نیست و برای بسیاری از افراد اسقاط تکلیف است اما می‌توان راه‌هایی را پیمود تا همین عمل واجب الهی به بالاترین لذات زندگی تبدیل شود.

  کلمات امیرالمؤمنین7

  در این نوشتار سعی شده است تا در اغلب مواد از سخنان امیر مؤمنان که به نحوی لذت بخش بودن عملی از اعمال صالح در آن اشاره شده است بیان شود و در بسیاری از موارد از احادیث نورانی سایر ائمه‌ی معصومین:استفاده شده است.

  معرفت خدا

  احاطه‌ی عقلی به خداوند ممکن نیست اما معرفت فطری و قلبی نه تنها امکان دارد بلکه فطرتاً در همه‌ی ما نهاده شده است. این معرفت اگر در قلب انسان افزایش یابد لذتی زائدالوصف خواهد داشت.

  محبت           

  دوست داشتن و عشق ورزیدن اگر در مسیر خداوند و اولیای معصومین‌اش قرار گیرد از بالاترین لذات معنوی است.

   

   

  Abstract

   

  Man has put the center and motivation of all his daily achives and plans acquisition of pleasure.

  In this brief written at first we have defiened spiritual and material pleasures. Then we have studied pleasures in the great's words and considered visionary pleasures. In the second part the spiritual cognitive and behavioral pleasures have been introduced and some approaches to achieve these pleasures have been mentioned. The final part of this written has been allocated to studying factors of man's deprivation of spiritual pleasures, since cruelty is the most important factor of deprivation of the spiritual plleasures, most of this part has been allocated 5 study the discussion of cruelty.

 • فهرست و منابع پایان نامه لذات معنوی

  فهرست:

  فهرست

  کلیات... 1

  بیان مسئله. 1

  اهمیت و ضرورت.. 1

  سؤالات تحقیق. 1

  فرضیه های تحقیق. 1

  پیشینه‌ی تحقیق. 2

  چهارچوب نظری تحقیق. 2

  مفاهیم کلیدی.. 2

  بخش اول. 5

  تعریف لذات معنوی... 5

  فصل اول : لذات معنوی... 7

  1.1. تعریف لذت... 7

  1.2. لذات مادی.. 8

  1.2.1. راه رهایی از لذات مادی و دنیوی.. 10

  3/1. تعریف فرح، سرور و نضره . 11

  فصل دوم: لذات معنوی در کلام بزرگان.. 13

  2.1. کلام مرحوم نراقی.. 13

  2.2. کلام مرحوم مطهری.. 14

  فصل سوم: گونه های لذت معنوی خیالی.. 17

  3.1 لذت عبادت در چهارچوب ادیان باطل. 17

  3.2 احساس لذت از فراوانی مال. 18

  3.3 توهم لذت برای انسان بدعت‌گزار. 18

  3.4. توهم لذت از زهد ساختگی و بی‌پایه و اساس... 19

  3.5. لذت ریاست باطل. 21

  بخش دوم. 25

  لذات معنوی واقعی و عوامل پیدایش و ازدیاد آن‌ها 25

  فصل اول: لذات معنوی واقعی شناختی.. 27

  1.1 معرفت خدا 27

  1.1.1. آثار و پیامد‌های معرفت خداوند متعال. 28

  1.2. محبت خداوند.. 37

  1.2.1. راههای ازدیاد محبت خدا 37

  1.3. ایمان به خداوند.. 45

  1.3.1. راه‌های چشیدن شیرینی ایمان.. 45

  1.4. محبت اهل‌بیت: 68

  1.4.1 راه‏های عملی کسب حب اهل‌بیت7. 70

  1.5. لذت تفکر. 75

  1.6. لذت قبولی عبادت... 77

  فصل دوم: لذات معنوی واقعی رفتاری... 79

  2.1. عبادت، نماز و مناجات... 79

  2.2. ملاقات برادران دینی.. 81

  2.3. افطار روزه دار. 82

  2.4 تهجد در آخر شب... 83

  2.5. کظم غیظ.. 83

  1.5.1 راه‌های کنترل خشم. 85

  2.6. حلاوت تلاوت قرآن.. 87

  2.6.1. ریشه‌ی لذت بردن از قرائت قرآن.. 88

  2.7. ذکر خدا 88

  2.7.1. ذکر خفی.. 90

  2.7.2. عوامل ذکر. 91

  2.8. انس با خدا 94

  2.9. لذت و شادی در دوره‌ی ظهور امام زمان7.. 95

  2.10. گریه. 96

  2.10.1. گریه در هنگام یاد اهل‌بیت: 96

  2.10.2. گریه از خشیت خداوند.. 98

  2.10.3. عوامل زیاد شدن گریه. 99

  بخش سوم. 101

  عوامل محرومیت از لذات معنوی... 101

  فصل اول: قساوت قلب... 103

  1.1. تعریف قساوت... 103

  1.2. قساوت، بیماری مهلک.... 104

  1.3. عوامل ایجاد قساوت قلب... 105

  1.3.1 گناه. 105

  1.3.2. زیادی کلام. 106

  1.3.3. پرخوری.. 107

  1.3.4. بلندی آرزوهای دنیایی.. 107

  1.3.5. برخی شغل‌ها 108

  1.3.6. برخی از اعمال. 109

  1.4. رابطه‌ی بین قساوت قلب و لذات معنوی.. 110

  1.5. راه‌های درمان قساوت... 111

  1.5.1 توبه. 111

  1.5.2. دعا 111

  1.5.3. سکوت.. 112

  1.5.4. محبت کردن به ایتام. 112

  1.5.5. خوردن عدس.. 113

  1.6. کلام مرحوم نراقی.. 114

  فصل دوم: برخی دیگر از عوامل محرومیت از لذات معنوی    115

  2.1. گناه. 115

  2.1.1. محرومیت از نماز شب بر اثر گناهان.. 115

  2.1.2. محرومیت از نماز شب بر اثر دروغ. 115

  2.1.3. محرومیت از نماز شب بر اثر عجب.. 116

  2.1.4. محرومیت از قبولی عمل بر اثر حرام خواری.. 116

  2.1.5. محرومیت از قبولی عمل بر اثر نیت سوء نسبت به برادر مومن.. 117

  2.2. علم بدون تهذیب نفس... 117

  2.3. مجالست با اهل بدعت... 118

  2.4. محافظت نکردن خویش از هوی و هوس... 118

  فهرست منابع. 119

   

   

  منبع:

  قرآن کریم

  ابن اشعث، الجعفریات، تهران: مکتبه النینوى الحدیثه ،  نسخه‌ی موجود در جامع الاحادیث نور (نسخه‌ی 3.5)

  ابن بابویه، الأمالی، تهران: کتابچى‏، 1376 ه.ش‏

  ‏، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال‏، قم: دار الشریف الرضی للنشر، 1406 ه.ق

  ، کمال الدین و تمام النعمه ، تهران: اسلامیه‏، 1395 ه.ق‏

    ، من لا یحضره الفقیه‏، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، 1413 ه.ق‏

   ابن جوزی، سیره عمر بن الخطاب، مصر: مطبعه السعاده ، 1342 ه.ق

  ابن طاووس‏، إقبال الأعمال، تهران: دار الکتب الإسلامیه‏، 1409 ه.ق‏

  ابن فهد حلى، احمد بن محمد، عده الداعی و نجاح الساعی، دار الکتب الإسلامی‏، 1407 ه.ق

  ابن منظور، لسان العرب‏، بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع- دار صادر، 1414 ه.ق‏

  بحرانى، سید هاشم بن سلیمان‏، البرهان فی تفسیر القرآن،‏ قم: مؤسسه بعثه‏، 1374 ه.ش‏

  برقى، احمد بن محمد بن خالد‏، المحاسن‏، قم: دار الکتب الإسلامیه ، 1371 ه.ق‏

  تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم‏، قم: دفتر تبلیغات‏، 1366 ه.ش‏

  جعفر بن محمد علیهما السلام، مصباح الشریعه ، بیروت: اعلمى‏، 1400 ه.ق‏

  حرانی، ابن شعبه، تحف العقول‏، قم: جامعه مدرسین‏، 1404 ه.ق

  حسن بن محمد‏، إرشاد القلوب إلى الصواب، قم: الشریف الرضی‏، 1412 ه.ق‏

  حلى، ابن فهد، عده الداعی و نجاح الساعی‏، دار الکتب الإسلامی‏، 1407 ه.ق‏

   حمیرى، عبد الله بن جعفر، قرب الإسناد، قم‏: مؤسسه آل البیت علیهم السلام‏، 1413 ه.ق‏

  شریف الرضى‏، نهج البلاغه ، قم‏: هجرت، 1414 ه.ق.

  شهید اول، المزار، قم: مدرسه امام مهدى علیه السلام‏، 1410 ه.ق‏

  ضیاء آبادی، سیدمحمد، قساوت بیماری مهلک بشریت، تهران: موسسه بنیاد خیریه الزهرا، 1389 ه.ش

  طبرسی، حسن بن فضل، مشکاه الأنوار فی غرر الأخبار، نجف: المکتبه الحیدریه ، 1385 ه.ق

  طبرسى، حسن بن فضل، مکارم الأخلاق، قم: شریف رضى‏، 1412 ه.ق

  طریحی، فخر الدین بن محمد، مجمع البحرین، تهران: مرتضوی، 1375 ه.ش

  طوسی، محمد بن الحسن، مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد، بیروت: مؤسسه فقه الشیعه ، 1411 ه.ق‏

  طوسى، محمد بن الحسن، تهذیب الأحکام، تهران: دار الکتب الإسلامیه‏،  1407 ه.ق‏

  عاملى، شیخ حر، وسائل الشیعه ، قم‏: مؤسسه آل البیت علیهم السلام‏، 1409 ه.ق‏

  عبد الواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم‏، قم: : دار الکتاب الإسلامی‏، 1410 ه.ق‏

  على بن ابراهیم قمى، تفسیر القمی‏، قم: دار الکتاب‏، 1404 ه.ق‏

  على بن الحسین علیهما السلام، الصحیفه السجادیه ، قم: دفتر نشر الهادى‏، 1376 ه.ش

  عیاشی، محمد بن مسعود‏، کتاب التفسیر، تهران: المطبعه العلمیه ،1380 ه.ق‏

  قیروانی، الجامع فی السنن و الآداب م المغازی و التاریخ، بیروت: مؤسسه الرساله ، 1403 ه.ق

  کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، تهران: ‏دار الکتب الإسلامیه ، 1407 ه.ق

  المتقی الهندی، کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال، مؤسسه الرساله ، 1401ه.ق

  مجلسى، محمد باقر، بحار الأنوار، بیروت: دار إحیاء التراث العربی‏، 1403 ه.ق‏

  ، محمد باقر، زاد المعاد- مفتاح الجنان‏، بیروت: موسسه الأعلمی للمطبوعات‏، 1423 ه.ق‏

  محمد بن سعد، الطبقات الکبرى، بیروت: دار الکتب العلمیه ،1410 ه.ق

  نراقى، ملا احمد‏، معراج السعاده ، قم: هجرت، 1377 ه.ش

  نورى، حسین بن محمد تقى، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل‏، ‏قم: مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام‏، 1408 ه.ق‏

  ورام بن أبی فراس، مجموعه ورّام، مشهد: بنیاد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى‏، 1369 ه.شتحقیق در مورد پایان نامه لذات معنوی , مقاله در مورد پایان نامه لذات معنوی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه لذات معنوی , پروپوزال در مورد پایان نامه لذات معنوی , تز دکترا در مورد پایان نامه لذات معنوی , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه لذات معنوی , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه لذات معنوی , پروژه درباره پایان نامه لذات معنوی , گزارش سمینار در مورد پایان نامه لذات معنوی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه لذات معنوی , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه لذات معنوی , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه لذات معنوی , رساله دکترا در مورد پایان نامه لذات معنوی

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس