پایان نامه بررسی فاکتور های مؤثر در باز زایی درون شیشه ای گیاه زنیان (Carum copticum L.)

word
85
1 MB
32450
1391
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۱,۰۵۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی فاکتور های مؤثر در باز زایی درون شیشه ای گیاه زنیان (Carum copticum L.)

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی

   گرایش گیاهان دارویی

  چکیده

  زنیان (Carum copticum L.) گیاهی یکساله و متعلق به تیره چتریان است که در ایران، هند، مصر و اروپا        می روید. در میان گیاهان دارویی و معطر، زنیان گیاهی است که مطالعات و تحقیقات کمی بر روی آن انجام گرفته است. هدف این تحقیق، شناسایی بهترین ژنوتیپ، مناسب ترین ریزنمونه، بهترین ترکیب هورمونی و شرایط مناسب محیطی، جهت باززایی مستقیم کشت درون شیشه ای زنیان بود که در سه آزمایش جداگانه بصورت کاملاً تصادفی و فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. در آزمایش اول اثر غلظت های مختلف BAP (صفر، 2/2، 4/4 و 8/8 میکرومولار) به تنهایی یا در ترکیب با IAA (5/0، 1/1 و 2/2 میکرومولار) با ریزنمونه نوک شاخه از ژنوتیپ ارومیه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این آزمایش آشکار ساخت، بیشترین درصد باززایی (5/97 درصد) در تیمارهای 4/4 میکرومولار BAP در ترکیب با 5/0 میکرومولار IAA بدست آمد. بیشترین میانگین باززایی (9/19 گیاهچه در هر ریزنمونه) هم در تیمار 4/4 میکرومولار BAP در ترکیب با 5/0 میکرومولار IAA مشاهده شد. در آزمایش دوم اثر 4 ریزنمونه مختلف (کوتیلدون، هیپوکوتیل، گره و نوک شاخه)، با محیط های هورمونی مختلف (غلظت های صفر، 4/4 و 8/8 میکرومولار BAP در ترکیب با 5/0، 1/1 و 2/2 میکرومولار IAA) بر باززایی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که حداکثر درصد و میانگین باززایی در ریزنمونه نوک شاخه با 01/81 درصد و میانگین 6/19 گیاهچه در محیط MS همراه با 4/4 میکرومولار BAP در ترکیب با 5/0 میکرومولار IAA بدست آمد. ریزنمونه های کوتیلدون و هیپوکوتیل باززایی نداشتند. در آزمایش سوم اثر ژنوتیپ های مختلف (ارومیه، اصفهان و مشهد) با غلظت های مختلف BAP (صفر، 4/4 و 8/8 میکرومولار) و TDZ (صفر، 4/4 و 8/8 میکرومولار) در ترکیب با IAA (5/0 میکرومولار) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین درصد باززایی (14/86 درصد) و میانگین باززایی (3/19 گیاهچه در هر ریزنمونه) در ژنوتیپ ارومیه در محیط حاوی 4/4 میکرومولار BAP در ترکیب با 5/0 میکرومولار IAA بدست آمد. همچنین ریشه زایی گیاهچه های باززایی شده در محیط های MS و 1/2MS همراه شده با صفر، 5/0 و 1 میلی گرم در لیتر IAA و IBA مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین درصد         ریشه زایی (100 درصد) در محیط MS همراه با 1 میلی گرم در لیتر IBA اتفاق افتاد. بیشترین طول ریشه در محیط MS بدون هورمون با 84/2 سانتی متر مشاهده شد.

  کلمات کلیدی: زنیان، باز زایی مستقیم، نوک شاخه، BAP.

   

  مقدمه و کلیات

  1-1- گیاهان دارویی1

              از زمانهای قدیم، انسانها از گیاهان به عنوان غذا، طعم دهنده، دارو و کاربردهای دیگر استفاده می کردند. نوشته های باستان از فرهنگ ها و تمدن (مصری، چینی و رومی) شواهد قوی در مورد استفاده از گیاهان دارویی جهت درمان بیماریها وجود دارد. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO)، 80 درصد از مردم کشورهای در حال توسعه جهان، از گیاهان دارویی برای مراقبت های بهداشتی استفاده می کنند. حدود 40 درصد از ترکیبات استفاده شده در صنعت داروسازی بطور مستقیم یا غیر مستقیم از گیاهان مشتق می شود (Sidhu, 2010). امروزه گیاهانی به عنوان گیاهان دارویی شناخته می شوند که دارای صفات زیر باشند:

  1- در پیکر این گیاهان مواد خاصی ساخته و ذخیره می شود به نام "مواد مؤثره2" (مواد فعال)، که این مواد تأثیر فیزیولوژیکی بر پیکر موجود زنده بر جای می گذارند. این گیاهان برای مداوای برخی از بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرند. مواد فعال مذکور در طی یک سلسله فرایندهای ویژه و پیچیده بیوشیمیایی، به مقدار بسیار کم- معمولاً کمتر از وزن خشک گیاه- ساخته می شوند و به " متابولیتهای ثانوی3" نیز معروفند.

   

  1- Medicinal plants

  2- Active substances

  3- Secondary metabolites

  2- کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی، صرفاً به خاطر استفاده از مواد مؤثره آنها صورت می گیرد.

  3- ممکن است اندام خاصی چون ریشه، ساقه، برگها، گل و... حاوی مواد مؤثره مورد نظر باشند. از این رو، نمی توان تمام اندامهای گیاه مربوط را منبع ماده دارویی مورد نظر دانست.

  4- معمولاً از اندامهای مورد نظر بصورت تازه استفاده نمی شود.

  5- گیاهان دارویی حاوی مواد مؤثره، در مقایسه با عموم گیاهان مورد عمل در کشاورزی چون غلات و سبزی ها که بطور عام و روزمره مورد استفاده انسان هستند، در موارد خاصی قابل استفاده اند (امید بیگی، 1384).

  2-1- کشت بافت به کشت قطعه ای از بافت گیاه در شرایط آزمایشگاهی و کاملاً استریل گفته می شود که در نهایت از این قطعه، یک گیاه کامل بدست می آید.

  - برخی از کاربردهای کشت بافت در باغبانی:

  1) تولید گیاهان عاری از ویروس و بیماری

  2) تکثیر و ریزازدیادی گیاهان (Micropropagation)

  3) تولید گیاهان هاپلوئید و سپس دیپلوئید کاملاً هموزیگوس از طریق کشت میکروسپور یا بساک

  4) دست ورزی ژنتیکی و دورگ گیری سوماتیکی با استفاده از الحاق پروتوپلاسمی و همچنین ایجاد تلاقی بین   گونه ای در شرایط درون شیشه ای

  5) کشت سوسپانسیون سلولی و تولید متابولیت های اولیه مثل قند و کربن و نیز متابولیت های ثانویه

  6) ایجاد گیاهانی با خصوصیات جدید با استفاده از تنوع سوماکلونال

  7) نجات جنین با استفاده از کشت جنین های نارس در تلاقی بین گونه ای

  8) نگهداری ژرم پلاسم گیاهان در شرایط درون شیشه ای

  9) استفاده از کشت بافت در انتقال ژن به گیاه

  10) استفاده در مطالعات بافت شناسی، سلول شناسی و فیزیولوژی گیاهی (باقری و صفاری، 1388).

  3-1- خصوصیات گیاهشناسی زنیان

              زنیان در کتب طب سنتی با نام های مختلف نانخواه (به دلیل استفاده آن در پخت نان)، آنیسون بری و بادیان رومی، با اسامی انگلیسی Ajowan، Ajowain، Bishop weed و Carum و نام های علمی Trachyspermum ammi و Carum copticum که مترادف یکدیگر هستند، آورده شده است و از تیره چتریان (Apiaceae) می باشد   (اکبری نیا و همکاران، 1384). Trachyspermum ammi L.، کلمه ای یونانی متشکل از دو کلمه Trachy به معنای خشن و spermum به معنای بذر دار می باشد، در حالیکه ammi نام گیاه به زبان لاتین و مترادف Carum copticum است (Dwivedi et al., 2012). زنیان گیاهی یکساله با ارتفاع کمتر از 1 متر، پر شاخه و برگ، برگ های بریده بریده و نخی شکل است. گل ها با گلبرگ های سفید و کوچک و پرچم های صورتی رنگ، میوه کوچک و دارای 5 خط طولی نازک، معطر و دارای طعمی تند و نافذ است و به اندازه و شکل کرفس دارویی بوده، اما طعم آن متفاوت است ( مجنون حسینی و دوازده امامی، 1386).

              وزن هزاردانه آن 1 تا 2 گرم و این گیاه در مرحله رویشی شباهت بسیاری به شوید دارد. در مرحله گرده افشانی حشرات زیادی جلب گلها شده و گرده افشانی توسط زنبورها انجام می پذیرد. گلدهی از اوایل بهار در مناطق گرم و اواخر بهار در مناطق معتدل شروع می شود و همزمان با رشد رویشی ادامه می یابد. با ظهور گلها، رشد طولی ساقه ها متوقف شده و رشد جانبی شروع می گردد. بنابراین می توان گفت که زنیان گیاهی است که رشد نامحدود دارد    ( اکبری نیا، 1382 و 1999 . (Krishnamoorthy et al., تعداد کروموزوم های زنیان 2n=2x=18 می باشد (Dalkani et al., 2010).

  4-1- تاریخچه و پراکنش گیاه زنیان

              در کتاب قانون ابو علی سینا، زنیان تحت نام نانخواه عنوان شده که این گیاه رطوبت معده را برمی چیند و دل به هم آمدن و تهوع را تسکین می دهد و برای کبد و معده سرد نیز مفید است. در طب سنتی عربستان سعودی دانه خشک شده این گیاه در اختلالات گوارشی به عنوان بادشکن و هضم کننده استفاده می شود (حسین زاده و محرابی، 1382). در هند و افغانستان، بعنوان طعم دهنده در غذاهای آماده و سرپایی، کنسرو لوبیا و انواع نان بکار  می رود (مجنون حسینی و دوازده امامی، 1386).  منشأ گیاه زنیان در آسیا بوده و در کشورهای هند، ایران و مصر می روید و یا کشت می شود (اکبری نیا و همکاران، 1384). در اطراف مدیترانه، جنوب شرقی آسیا، افغانستان و مصر هم کشت می شود ولی عمدتاً در هند وجود دارد (Wahab et al., 2008). زنیان در ایران، در شهرهای بلوچستان، تبریز، اصفهان، خوزستان، کرمان، تربت حیدریه و سیستان می روید ( معاونی، 1388).

  5-1- نیازهای اکولوژیکی زنیان

              زنیان گیاهی است که در طول رویش خود به آب و هوای گرم و آفتابی کامل نیاز دارد. زنیان برای جوانه زنی به دمای 20 الی 25 درجه سانتیگراد و در مرحله ساقه دهی تا گلدهی به مقدار کافی آب نیاز دارد. آبیاری منظم باعث افزایش عملکرد بذر و مقدار اسانس می شود. چنانچه در طول رویش آب کافی در دسترس گیاهان نباشد، عملکرد بذر به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. خاک های سبک و تهی از مواد غذایی و همچنین خاک های سنگین رسی برای کشت زنیان مناسب نیست. pH مناسب برای این گیاه بین 5/6 تا 2/7 می باشد (معاونی، 1388). زنیان از متحمل ترین گیاهان دارویی نسبت به شوری محسوب می شود. همچنین به خاک های قلیایی تحمل خوبی دارد. این گیاه با تراکم بالا قابل کشت بوده، بنابراین برای مقابله با علف های هرز می توان از آن استفاده کرد  (مجنون حسینی و دوازده امامی، 1386).

   

  Abstract

  The Ajowan (Carum copticum L.) is an annual plant, belonging to Apiaceae family which grows in Iran, India, Egypt and Europe. It is mainly used as medicinal plant that among the medicinal and aromatic plants a few research about Ajowan plant has been reported.This research was conducated to find the best genotype, explant, hormonal combination and environmental condition for the possibility of Ajowan direct regeneration via in vitro conditions. This research include three separate experiments that all experiments were organized according to a factorial experiment based on completely randomized design (CRD). In first experiment the effect of different concentration of BAP (0, 2.2, 4.4 and 8.8 µM) alone or in combination with IAA (0, 0.5, 1.1 and 2.2 µM) for shoot tip explant of Orumieh genotype was studied. The results of this experiment showed that the highest regeneration rate (97.5%) achieved on the medium with 4.4 µM BAP in combination with 0.5 µM IAA. The medium supplemented with 4.4 µM BAP in combination with 0.5 µM IAA showed the highest mean number of shoots (19.9 shoots per explant). In second experiment the effect of four different explants including (cotyledon, hypocotyl, nodal segment and shoot tips) with different hormonal media containing BAP (0, 4.4 and 8.8 µM) in combination with IAA (0.5, 1.1 and 2.2 µM) on direct regeneration of this plant was investigated. The results showed that maximum mean number of shoots (19.6 shoots per explant) and regeneration rate (81.01%) were observed in shoot tip on MS media including 4.4 µM BAP in combination with 0.5 µM IAA. In cotyledon and hypocotyls no regeneration obtained. In third experiment the effect of different populations (Orumieh, Isfahan and Mashhad) with different concentrations of BAP (0, 4.4 and 8.8 µM) and TDZ (0, 4.4 and 8.8 µM) in combination with 0.5 µM IAA were tested. The results indicated that Orumieh genotype had the highest regeneration rate (86.14%) on the media supplemented with 4.4 µM BAP and 0.5 µM IAA. The maximum mean number of shoots (19.3 shoots per explant) observed in Orumieh population on the media with 4.4 µM BAP and 0.5 µM IAA. For rooting of regenerated shoots different basal media MS, 1/2 MS media supplemented with IBA (0.5 and 1 mg/l) and IAA (0.5 and 1 mg/l) were tested. Results of the rooting showed that maximum rooting rate (100%) was occurred on the MS medium with 1 mg/l IBA and the highest root length (2.84 cm) was achieved on the MS hormonal free medium.

  Key words: Ajowan, direct regeneration, shoot tip, BAP

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی فاکتور های مؤثر در باز زایی درون شیشه ای گیاه زنیان (Carum copticum L.)

  فهرست:

  فصل اول

  1- مقدمه و کلیات................................................................................................................................................................................1

         1-1- گیاهان دارویی..................................................................................................................................................................1

         2-1- کشت بافت........................................................................................................................................................................2

         3-1- خصوصیات گیاهشناسی زنیان......................................................................................................................................3

         4-1- تاریخچه و پراکنش گیاه زنیان.....................................................................................................................................3

         5-1- نیازهای اکولوژیکی زنیان...............................................................................................................................................4

         6-1- ترکیبات شیمیایی گیاه..................................................................................................................................................4

         7-1- خواص درمانی..................................................................................................................................................................5

         8-1- کشت بافت گیاهی...........................................................................................................................................................6

         9-1- کاربردهای کشت بافت گیاهی در کشاورزی..............................................................................................................7

         10-1- روش های مختلف کشت بافت گیاهی.....................................................................................................................7

          11-1- ریزازدیادی....................................................................................................................................................................8

          12-1- تمایز سلولی..................................................................................................................................................................9

          13-1- تمایز اندام.....................................................................................................................................................................9

          14-1- اندام زایی...................................................................................................................................................................10

          1-14-1- اندام زایی از بافت کالوس..................................................................................................................................11

          2-14-1- اندام زایی نابجا بطور مستقیم...........................................................................................................................13

          15-1- هدف از انجام این تحقیق.......................................................................................................................................13

  فصل دوم

  2- بررسی منابع علمی......................................................................................................................................................................14

           1-2- ریزازدیادی..................................................................................................................................................................14

           2-2- باززایی..........................................................................................................................................................................14

           3-2- ریزازدیادی..................................................................................................................................................................15

           4-2- اثرات نوع ریزنمونه بر باززایی..................................................................................................................................15

            5-2- ژنوتیپ........................................................................................................................................................................19

            6-2- تنظیم کننده رشد....................................................................................................................................................20

            7-2- ریشه زایی..................................................................................................................................................................23

  فصل سوم

  3- مواد و روش ها..............................................................................................................................................................................26

           1-3- مکان و زمان انجام تحقیق.......................................................................................................................................26

           2-3- آماده سازی محیط کشت........................................................................................................................................26

           1-2-3- محلول های ذخیره مواد معدنی محیط کشت MS.....................................................................................27

           3-3- محلول های ذخیره هورمون....................................................................................................................................28

           4-3- سایر مواد.....................................................................................................................................................................28

           5-3- ضدعفونی نمودن نمونه ها.......................................................................................................................................28

           6-3- کشت بذور و شرایط نگهداری و رشد....................................................................................................................28

           7-3- آزمایشات.....................................................................................................................................................................29

           1-7-3- آزمایش اول: بررسی اثرات نوع محیط هورمونی بر باززایی درون شیشه ای گیاه زنیان.......................29

           2-7-3- آزمایش دوم: بررسی اثرات ریزنمونه بر باززایی درون شیشه ای گیاه زنیان............................................29

          3-7-3- آزمایش سوم: بررسی اثر ژنوتیپ های مختلف بر میزان باززایی درون شیشه ای گیاه زنیان......................................................................................................................................................................................................29

           8-3- ریشه زایی...................................................................................................................................................................29

           9-3- سازگاری......................................................................................................................................................................29

          10-3- تجزیه و تحلیل آماری داده ها و نرم افزارهای مورد استفاده........................................................................29

  فصل چهارم

  4- نتایج................................................................................................................................................................................................31

        1-4- آزمایش اول: بررسی اثرات نوع محیط هورمونی بر میزان باززایی درون شیشه ای گیاه زنیان با استفاده از ریزنمونه نوک شاخه...........................................................................................................................................................................31

        1-1-4- اثر غلظت های مختلف بنزیل BAP در ترکیب با IAA بر درصد باززایی شاخساره در گیاه زنیان.....33

        2-1-4- اثر غلظت های مختلف BAP در ترکیب با IAA بر میانگین باززایی شاخساره گیاه زنیان..................34

       2-4- آزمایش دوم: بررسی اثرات نوع ریزنمونه بر باززایی درون شیشه ای گیاه زنیان...............................................36

       1-2-4- اثر ریزنمونه های مختلف بر درصد باززایی شاخساره.........................................................................................38

       2-2-4- اثر ریزنمونه های مختلف زنیان بر میانگین باززایی شاخساره..........................................................................39

      3-4- آزمایش سوم: بررسی اثر ژنوتیپ های مختلف بر میزان باززایی درون شیشه ای زنیان....................................41

       1-3-4- اثر ژنوتیپ بر درصد باززایی شاخساره................................................................................................................43

      2-3-4- اثر ژنوتیپ های مختلف زنیان بر میانگین باززایی در هر شاخساره..................................................................44

      4-4- اثر غلظت های مختلف IBA و IAA بر ریشه زایی................................................................................................45

     1-4-4- اثر غلظت های مختلف IBA و IAA بر درصد ریشه زایی................................................................................47

     2-4-4- اثر غلظت های مختلف IBA و IAA بر طول ریشه...........................................................................................48

  فصل پنجم

  5- بحث................................................................................................................................................................................................50

      1-5- اثرات نوع محیط کشت در باززایی................................................................................................................................50

      2-5- اثرات نوع ریزنمونه در باززایی........................................................................................................................................52

      3-5- اثرات ژنوتیپ......................................................................................................................................................................55

      4-5- ریشه زایی...........................................................................................................................................................................57

  نتیجه گیری کلی................................................................................................................................................................................60

  پیشنهادات............................................................................................................................................................................................61

  منابع.......................

  منبع:

   

  آزادی، پ. و باقری، ه. (1382). اصلاح گیاهان با استفاده از کشت درون شیشه ای (تألیف اکرم تاجی پراکاش پی کومار). انتشارات دانشگاه بو علی سینا همدان، 188 صفحه.

  اصغری، ف. (1389). بررسی اثر ژنوتیپ، ریزنمونه و ترکیبات هورمونی مختلف در باززایی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.). رساله کارشناسی ارشد. گروه باغبانی، دانشگاه ارومیه، 93 صفحه.

  افشاری، ا.، رنجبر، غ.، کاظمی تبار، ک.، ریاست، م. و کاظمی پشت مساری، ح. (1390). انگیزش پینه، جنین زایی بدنی و باززایی گیاه دارویی گیاه شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.). فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 27(1): 160-147.

  اکبری نیا، ا. (1382). بررسی عملکرد و مواد مؤثره گیاه دارویی زنیان در نظام های کشاورزی متداول ارگانیک و تلفیقی رساله دکتری. دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، 150 صفحه.

  اکبری نیا، ا.، سفید کن، ف.، قلاوند، ا.، طهماسبی سروستانی، ز. و شریفی عاشورآبادی، ا. (1384). ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه دارویی زنیان تولید شده در قزوین، 9(3): 25-22.

  ابراهیم زاده، م.، شاکر، ح.، برنارد، ف. و خاوری نژاد، ر. (1385). اثر تنظیم کننده های رشد و نوع ریزنمونه در کالزایی و باززایی گیاه Anthurium andreanum Var.Tropical. مجله پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، شماره 73. 176-170.

  امید بیگی، ر. (1384). تولید و فرآوری گیاهان دارویی. جلد اول. چاپ چهارم. انتشارات آستان قدس رضوی، 347 صفحه.

  ایزدی دربندی، ع. و شکیب، ع. (1383). باززایی گیاهچه با فراوانی بالا در گیاه دو پایه ترشکHigh frequency plantlet regeneration in the dioecious plant sorrel.. مجله علوم زراعی ایران، 6(2): 180-171.

  باقری، ع. و صفاری،م. (1388). مبانی کشت بافت های گیاهی (تألیف آر. ال. ام. پیریک). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 406 صفحه.

  باقری، ه. و آزادی، پ. (1381). کشت بافت گیاهی: تکنیک ها و آزمایش ها (تألیف رابرتا اچ. اسمیت). چاپ اول. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 154 صفحه.

  ترابی گیگلو، م.، مسیحا، س.، مجیدی، ا.، خسروشاهی، م. و ولیزاده، م. (1380). تعیین مناسب ترین تنظیم کننده رشد در کشت درون شیشه انتهای شاخساره میخک (Dianthus caryophyllus L.). مجله دانش کشاورزی، 11: 50-41.

  تقی زاده، م.، بابالار، م.,زمانی، ذ.,نادر، ر. و عسکری، م.ع. (1385).  باززایی مستقیم و غیرمستقیم شاخساره نابجا در لاله زینتی Tulipa gesnerana L. Apeldoorn  رقم به روش کشت درون شیشه ای، 37(6): 1039-1031.

  جعفرزاده کنارسری، م.، ضرغامی، ر.، مظفری، ج.، نورمحمدی، ق. و مجیدی هروان، ا. (1384). بررسی اثرات غلظت پرولین در محیط پیش کشت و کاربرد ABA در گیاهان مادری بر باززایی پس از انجماد مریستم های سیب زمینی در روش Cryopreservation. مجله علمی- پژوهشی علوم کشاورزی، 3: 106-101.

  جنگجو، خ. (1390). بررسی فاکتورهای مؤثر در باززایی درون شیشه ای گیاه گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis). رساله کارشناسی ارشد. گروه باغبانی، دانشگاه ارومیه.

  حسین زاده، ح. و محرابی، م. (1382). بررسی اثرات ضد تهوعی عصاره های آبی و الکلی زنیان در جوجه مرغ. فصلنامه گیاهان دارویی، 9: 22-15.

  سرخیل، پ.، امیدی، م.، پیغمبری، ع. و دوازده امامی، س. (1388). تأثیر هورمونی و ریزنمونه بر کالزایی، باززایی و کشت سوسپانسیون سلولی در رازیانه. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 25(3): 375-364.

  شبان نژاد ممقانی، م.، عصاره، م.ح.، امیدی، م.، قمری زارع ، ع. و شهرزاد، ش. (1387). مقایسه باززایی مستقیم و غیرمستقیم در Eucalyptus microtheca M.. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، 16 (2): 237-229.

  شرفی، ع.، هاشمی سهی، ه. و جورابچی، ع. (1387). بهینه سازی شرایط باززایی گیاه دارویی Artemisia annua. مجله زیست شناسی ایران، 21(4): 573-565.

  عبادی، ع.، امیر جمال، م.، میرمعصومی، م. و امیدی، م. (1390). باززایی گیاه از جنین های رویشی حاصل از ریزنمونه پیچک در 3 رقم ایرانی انگور (Vitis vinifera L.). مجله به نژادی نهال و بذر، 1(2): 281-275.

  علیزاده، ع. (1390). بررسی فاکتورهای مؤثر در باززایی درون شیشه ای گیاه زوفا (Hyssopus officinalis L.). رساله کارشناسی ارشد. گروه باغبانی، دانشگاه ارومیه، 77 صفحه.

  فارسی، م. و ذولعلی، ج. (1384). بیوتکنولوژی گیاهی. انتشارات دانشگاه مشهد، 570 صفحه.

  کرمی، ا.ریا، دلجو، ع. و محمودی پور، ع. (1386). رویان زایی بدنی مستقیم و باززایی گیاه در میخک ( Dianthus caryophyllus L.) علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 43(الف): 16-11.

  مجنون حسینی، ن. و دوازده امامی، س. (1386). زراعت و تولید برخی گیاهان دارویی و ادویه ای. انتشارات دانشگاه تهران، 300 ص.

  مشایخی، ک. (1386). جنین زایی رویشی گیاهی. انتشارات فراغی، 483 صفحه.

  معاونی، پ. (1388). گیاهان دارویی. جلد اول. انتشارات شهر قدس دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، 1128 ص.

  موافقی، ع.، حبیبی، ق. و علی اصغرپور، م. (1387). باززایی گیاه دارویی کور(Capparis spinosa L.) با استفاده از کشت قطعات هیپوکوتیل. مجله زیست شناسی ایران، 21(2): 10-1.

  میر حیدر، ح. (1380). معارف گیاهی و کاربرد گیاهان در پیشگیری و درمان بیماری ها. جلد پنجم، انتشارات نشر دانشگاهی، چاپ سوم، 527 صفحه.

  ولیزاده، م.، صفرنژاد، ع.، نعمت زاده، ق. و کاظمی تبار، س.ک. (1386). باززایی زیره پارسی (Bunium persicum (Boiss) B. Fedtsch) با استفاده از ریزنمونه محور جنینی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 11(42): 38-33.

   

  Adesoye, A.I., Okooboh, G.O., Akande, S.R., Balogun, M.O. and Odu, B.O. (2012). Effect of phytohormones and genotype on meristem and shoot tip culture of Telfairia occidentalis Hook. F. Journal of Applied Bioscience, 49: 3415-3424.

  Akbari khabaz, M., Ghamari zare, A., Asareh, M.H., Ghorbanli, M. and Emam, M. (2007). Micropropagation of Eucalyptus Gongylocarpa Blakely. Iranian Journal of Ranglands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, 15(2): 142-158.

  Akbas, F., Isikalan, C., Namli, S., Karakus, P. and Basaran, D. (2011). Direct plant regeneration from in vitro-derived leaf explants of Hypericum spectabile, a medicinal plant. Journal of Medicinal Plants Research, 5(11): 2175-2181.

  Amirali, A., Naz, S.H. and Iqbal, J. (2007). Effect of different explants and media compositions for efficient somatic embryogenesis in Sugarcane (Saccaharum officinarum). Pakistan Journal of Botany, 39(6): 1961-1977.

  Anzidei, M., Bennici, A., Schiff, S., Tani, C. and Mori, B. (2000). Organogenesis and somatic embryogenesis in Foeniculum vulgare: histological observations of developing embryogenic callus. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 61: 69-79.

  Asareh, M.H., Kiarostami, K.H., Vatan pour, Z. and Ghamari, Z. (2006). Micropropagation in eucalyptus melliodora. Pajouhesh-va-sazandegi fall, 19(3): 32-37.

  Ayabe, M. and Sumi, S. (1998). Establishment of a novel tissue culture method, stem disk culture, and its pretical application to micropropagation of garlic (Allium sativum L.). Plant Cell Reports, 17: 773-770.

  Balaji, G., Chalamaiah , M., Ramesh, B. and Amaranth Reddy, Y. (2010). Antidiarrhoeal activity of ethanol and aqueous extracts of Carum copticum seeds in experimental rat. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 1- 5.

  Banu, L.A. and Bari, M.A. (2007). Protocol establishment for multiplication and regeneration of Ocimum sanctum Linn. an important medicinal plant with high religious value in bangladesh. Journal of Plant Sciences, 2(5): 530-537.

  Barakat. M.N. and Heba, E. (2010). In vitro culture and plant regeneration from shoot tip and lateral bud explants of Gypsophila paniculata L. Journal of Medicinal Plants Research, 5(15): 3351-3358.

  Basila, I., Coste, A., Halmagyi, A. and Deliu, C. (2010). Micropropagation of Hypericum maculatum Cranz an important medicinal. Romanian Biotechnological Letters, 15(1): 86-91.

  Beegum, A.SH., Martin, K.P., Zhang, C., Nishitha, I.K., Slater, A. and Madhusoodanan, P.V. (2006). Organogenesis from leaf and internode explants of Ophiorrhiza prostrata, an anticancer drug (camptothecin) producing plant. Electronic Journal of Biotechnology, 10(1): 115-121.

  Benniamin, A., Mainickam, V.S., Johnson, M. and Joseph, L.H. (2003). Micropropagation of Crataeva magna (Lour) DC.- A medicinal plant. Indian Journal of Biotechnology, 3: 136-138.

  Bhavisha, B.W. and Jasrai, Y.T. (2003). Micropropagation of an Endangered Medicinal Plant: Curculigo orchioides Gaertn. Plant Tissue Culture, 13(1): 13-19.

  Boskabady, M.H. and Shainkhi, J. (2000). Inhibitory effect of Carum copticum on histamine. Journal Ethnopharmacology, 69: 217-227.

  Burbulis, N., Blinstrubiene, A. and Kupriene, R. (2009). Regeneration of adventitious shoot of linseed (Linum usitatissimum L.) from hypocotyle explants. Zemdirbyste- Agriculture, 96: 168-175.

  Centrell, C.L., Franzblau, S.G. and Fischer, N.H. (2001). Anthimy cobacterial plant terpenoids. Plant Medica, 67: 685-694.

  Chen, C.C., Chen, S.J., Sagare, A.P. and Tsay, H.S. (2001). Adventitious shoot regeneration from stem internode explants of Adenophora triphylla (Thunb.) A. DC. (Campanulaceae) - An important medicinal herb. Botanical Bulletin of Academic Sinica, 42: 1-7.

  Dalkani, M., Darvishzadeh, R. and Hassani, A. (2010). Correlation and sequential path analysis in Ajowan (Carum copticum L.). Full Length Research Paper, 5(2): 211-216.

  Dennis Thomas, T. and Puthur, J. (2004). Thidiazuron induced high frequency shoot organogenesis in callus from Kigelia pinnata. Academic Sinence, 45: 307-313.

  Deshpande, H.A., Chalse, M.N. and Bhalsing, S.R. (2010). Centalla Asiatica Linn: Plant Regeneration Through Leaf Derived Callus. Journal of Herbal Medicine and Toxicology, 4(2): 119-122.

  Dwivedi, S.N., Mishra, R.P. and Alava, S. (2012). Phytochemistry, pharmacological studies and traditional benefits of Trachyspermum ammi (L) sprague. International Journal Partial Least Squares, 3(5): 1705-1709.

  Ebrahimie, E., Habashi, A.A., Ghareyazie, B., Ghannadha, M. and Mohammadie, M. (2003). A rapid and efficient method for regeneration of plantlets from embryo explants of cumin (Cuminum cyminum). Plant Cell Tissue and Organ Culture, 75: 19-25.

  Ebramimie, E., Hosseinzadeh, A. and Nagavi, M.R. (2007). Combined direct regeneration protocols in tissue culture of different Cumin genotypes based on pre-exiting meristems. Pakistan Journal of Biological Sciences, 10(9): 1360-1370.

  Edwin, R.F. and Paul, D.S. (1984). Plant propagation by tissue culture handbook and directory of commerical laboratories. Exegetics Ltd. Eversley, Basingstoke, Hants. RG27OQY, England. 700 p.

  Emam, M. (2005). Micropropagation of Acer Cinerasens by shoot tip culture. Iranian Journal of Rangelands And Forests Plant Breeding And Genetic Research, 13(19): 37-51.

  George E.F. (1993). Plant Propogation by Tissue Culture. Part I. The Technology Exegetics Ltd, Edington.502p.

  Gogu, I., Diana Elena, S.T. and Daniela, D. (2005). Investigation on the in vitro morphogenetic reaction of Melisa officinalis L. species. Journal of Biology, 54: 120-125.

  Gopi, C., Nataraja Sekhar, Y. and Ponmurugan, P. (2006). In vitro multiplication of Ocimum gratissimum L. through direct regeneration. African Journal of Biotechnology, 5(9): 723-726.

  Goudarzi, Gh.R., Saharkhiz, M.J., Sattari, M. and Zomorodian, K. (2011). Antibacterial activity and chemical composition of Ajowan (Carum copticum Benth. & Hook) Essential oil. Journal of Agricultural Science and Technology, 13: 203-208.

  Hansen, C.E., Meins, F. J. and Milani, A. (1985) Clonal and physiological variation in the cytokinin content of tobacco cell lines differing in cytokinin requirement and capacity for

  neoplastic growth. Differentiation, 29: 1-6.

  Hassani, B., Saboora, A., Radjabian, T. and Fallah Husseini, H. (2008). Somatic embryogenesis of Ferula assa-foetida. Journal Suranaree University of Technology, 33(4): 15-23.

  Jasrai, Y.T., Barot, S.M. and Mehta, A.R. (1992). Plant regeneration through somatic embryogenesis in hypocotyl explants of Trachyspermum ammi (L.) Sprague. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 29: 57-60.

  Jeyachandran, R., Baskaran, X. and Cindrella, L. (2010). In vitro direct regeneration of nodal explant of Justicia prostrata Gamble. International Journal of Biological Technology, 1(1): 90-93.

  Joshi, I.P., Bisht, P., Sharma, V.K. and D. Uniyal. (2003). Studies on effect of nutrient media for clonal propagation of superior phenotypes of Dalbergia sissoo Roxb. Through tissue culture. Silvae Genetica, 52(3): 143-147.

  Jouanneau, J. P. (1970). Renouvellement des protéines et effet spécifique de la kinétine sur des cultures de cellules de Tabac. Physiologia Plantarum, 23: 232-244.

  Jouanneau, J.P. (1971). Côntrole par les cytokinines de la synchronisation des mitoses dans les cellules de tabac. Experimental Cell Research, 67: 329-337.

  Kaewpoo, M. and Te-chato, S. (2009). Influence of explant types and plant growth regulators on multiple shoot formation from Jatropha curcas. Science Asia, 35: 353-357.

  Karuppusamy, S., Aruna, V., Kiranmai, C. and Pullaiah, T. (2007). In vitro propagation of an endomic umbellifer Hydrocotyle conferta. Indian Journal of Biotechnology, 541-544.

  Keng, CH.L., Yee, L.S. and Pin, P.L. (2009). Micropropagation of Gynura procumbens (Lour.) Merr. an important medicinal plant. Journal of Medicinal Plants Research, 3(3): 105-111.

  Khalid, A., Zafrullah, Z. and Javed, M. (2010). Effect of explant type and growth regulators on the micropropagation of Echinaceae purpurea L. Plant Biotechnology, 45(8): 2-5.

  Krikorian, A.D. and D.L. Berquam. (1969). Plant cell and tissue cultures: The role of Haberlandt. Botany, 35:(1): 59-67.

  Krishnamorthy, V. (1999). Bishop weeds (Trachyspermum ammi): an assential crop for north karnataka. Journal of Medicinal and Aromatic Plant Science, 24: 996-998.

  Liu, Z.H., Wang, W.C. and Yen, Y.S. (1998). Effect of hormone treatment on root formation and endogenous indole-3-acetic acid and polyamine levels of Glycine max cultivated in vitro. Botanical Bulletin of Academia Sinica, 39: 113-118.

  Lucchesini, M., Bertoli, A., Mensuali-Sodi, A. and Pistelli, L. (2009). Establishment of in vitro tissue culture from Echinaceae angustifolia D.C. adult plants for the production of phytochemical compounds. Scientia Horticulturae, 122(3): 484-490.

  Majumder, S., Rahman, M.M. and Bhadra, S.K. (2011). Micropropagation of Scoparia dulcis Linn. through induction of indirect organogenesis. Asia- Pacific Journal of Molecular Biology and  Biotechnology, 19(1): 11-17.

  Malhotra, S.K. and Vijay, O.P. (2004). Ajowan. In: Peter, K.V. (ed.) Handbook of Herbs and Spices, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, UK, PP. 107-116.

  McCormick, S., Niedermeyer, J., Fry, J., Barnason, A., Horsh, R. and Fraley, R. (1986). Leaf disc transformation of cultivated tomato (L. esculentum) using Agrobacterium tumefaciens; Plant Cell Reports, 5: 81-84.

  Meena, M.C., Meena, R. and Patni, V. (2010). High frequency plant regeneration from shoot tip explants of Citrullus colocynthis (Linn.) Schrad. – An important medicinal herb. African Journal of Biotechnology, 9(31): 5037-5041.

  Meftahizadeh, H., Lotfi, M. and Moradkhani, H. (2010). Optimization of micropropagation and establishment of cell suspension culture in Melissa officinalis L. African Journal of Biotechnology, 9: 4314-4321.

  Mendoza, M.G. and kaeppler, H.F. (2002). Auxin and sugar effects on callus induction and plant regeneration frequencies from mature embryos of wheat (Triticum aestivum L.). In Vitro Cell Development Biology Plant, 38: 39-45.

  Miura, Y., Fukui, H. and Tabata, M. (1987). Clonal propagation of chemically uniform

  fennel plants through somatic embryoids. Planta Medica. 53(1): 92-94.

  Mohebodini, M., Jalali Javaran, M., Mahboudi, F. and Alizadeh, H. (2011). Effects of genotype, explant age and growth regulators on callus induction and direct shoot regeneration of Lettuce (Lactuca sativa L.). Astralian Journal of Crop Science, 5(1): 92-95.

  Muhammad Rizwan, A.A., Majid , A., Saleem, A. and Naveed, N.H. (2010). Effect of media type and explants source on micropropagation of Dalbergio sissoo: a tree of medicinal important. Journal of Medicinal Plants Research, 6(9): 1742-1751.

  Nasiri., M. (2001). Micropropagation of jojoba. Pajouhesh-Va-Sazandegi Spring, 14(1): 86-91.

  Oluk, E. and Cakir, A. (2009). Micropropagation of Origanum sipyleum L. an endemic medicinal herb of Turkey. African Journal of Biotechnology, 8(21): 5769-5772.

  Patnaik, J. and Debata, B.K. (1996). Micropropagation of Hemidesmus indicus (L.) R. Br. through axillary bud culture. Plant Cell Reports, 15: 427-430.

  Patra, A., Rai, B., Rout, G.R. and Das, P. (1998). Successful regeneration from callus cultures of Centella asiatica (Linn.) Urban. Plant Growth Regulation, 24: 13-16.

  Pierik, R.L.M. (1979). In vitro culture of higher plants. ferdowsi university of Mashhad publication No. 211. 850 p.

  Pourjabar, A., Mohammadi, S.A., Ghahramanzadeh, R. and Salimi, G.H. (2012). Effect of genotype, explant type and growth regulators on the accumulation of flavonoides of (Silybum marianum L.) in In vitro culture. World Academy of Science, Engineering and Technology, 67: 1212-1214.

  Prakash, E., Valli Khan, sh., Meru, E. and Rao, K.R. (2001). Somatic embryogenesis in Pimpinella tirupatiensis Bal. and Subr., an endangered medicinal plant of Tirumala hills. Current Science, 81(9): 1239-1242.

  Purohit, S. and Kothari, S.L. (2007). Direct somatic embryogenesis from cotyledon and cotyledonary node explants in bishop’s weed Trachyspermum ammi (L.) sprague. In Vitro Cellular and Developmental Biology—Plant, 43: 154-158.

  Rines, H.W. and McCoy, T.J. (1981). Tissue culture initiation and plant regeneration in hexaploid species of oats. Crop Science, 22: 546-550.

  Roberson, D., Cristaine, L., Francine, L., Henrique, K. and Marguerite, Q. (2005). Plant regeneration from cotyledonary explants of Eucalyptus Camaldulensis. Science Agri Culture, 62: 406-412.

  Sadananda, C., Arunabh, R. and Sangiad. (2000). Volatile seed oil of Trachyspermum ammi from northeast India. Journal of Essential Oil Research, 12: 731-734.

  Saharkhiz, M.J., Omidbaigi, R. and Sefidkon, F. (2005). The effects of different harvest stages on the essential oil content and composition of ajowan (Trachyspermum ammi sprague) cultivated in Iran. Journal of Essential oil Bearing Plants, 8: 300-303.

  Sahoo, Y. and Chand, P.K. (1998). In vitro multiplication of medical herb Tridax procumbens L. (Mexican daisy, coat button) influence of explanting season, growth regulator, synergy, culture passage and passing substrate. Phytomorphology, 48: 195-205 .

  Salehzade, SH., Daneshvar, M.H. and Moallemi, N. (2008). Indirect organogenesis from scale, leaf primordia and immature floret explants of Hyacinth (Hyacinthus orientalis L.). American- Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science, 4(5): 640-645.

  Samandari Gikloo, T., Elhami, B. and Khosrowchahli, L. (2010). Effects of explant type, plant growth regulators and activated charcoal on direct organogenesis of Silybum marianum. African Journal of Biotechnology, 11(37): 9023-9027.

  Sharma, G. and Nautiyal, A.R. (2009). Influence of explants type and plant growth regulators on In vitro multiple shoots regeneration of a Laurel from Himalaya. Nature and Science, 7(9): 1-7.

  Shirin, F., Hossain, M., Kabir, M.F., Roy, M. and Sarker, S.R. (2007). Callus induction and plant regeneration from internodal and leaf explants of four potato (Solanum tuberosum L.) cultivars. World Journal of Agricultural Sciences, 3(1): 1-6.

  Shirzadian Khoramabadi, R. and Lotfi, N. (2000). In vitro micropropagation of rose (Elizabeth Cultivar) via tissue culture in test tube conditions. Pajouhesh-Va-Sazandegi, 15(2): 62-67.

  Sidhu, Y. (2010). In vitro micropropagation of medicinal plants by tissue culture. The Plymouth Student Scientist, 4(1): 432-449.

  Singh, N, Meena, M.K. and Patni, V. (2011). Effect of plant growth regulators, explants type and efficient plantlet regeneration protocol through callus induction in Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson and its biochemical investigation. African Journal of Biotechnology, 10(77): 17769-17777.

  Smolenskaya, S.E. and Ibragimora, S.S. (2002). Restorative morphogenesis in vitro in the annual medic in the presence of benzylaminopurine. Russian Journal of Developmental Biology, 33(6): 349-354.

  Sobri, H., Rusli, I., Ling Pick, A., Noraini, F. and Siti, D. (2005). Micropropagation of Eurycoma longifolia jack via formation of somatic embryogenesis. Asian Journal of Plant Sciences, 4(5): 4725-485.

  Sood, H. and Chauhan, R.S. (2009). High frequency callus induction and plantlet regeneration from different explants of Picrorhiza kurroa- a medicinal herb of Himalayas. African Journal of Biotechnology, 8 (9): 1965-1972.

  Srivastava, M., Saxena, A., Baby, P. (1999). GC-MS investigation and antimicrobial activity of the essential oil Carum copticum. Acta Alimentoria, 28: 291-295.

  Sunil, B., Abdullah, J. O., Sreeramanan, S. and Karuthan, C. (2009). Shoots induction from Hibiscus Rosa-sinensis nodal explant using N6-benzylaminopurine (BAP). Research Journal of Agricultural and Biological Science, 5(4): 403-410.

  Taghi zadeh, M., Babalar M., Zamani., Z.A., Naderi, R. and Askari mohammad, A. (2007). Direct and indirect regeneration of adventitious shoots in ornamental tulipa gesneriana L. 'apeldoorn' by using in vitro culture method. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 37(6): 1031-1039.

  Tawfik, A.A. and Noga, G. (2002). Cumin regeneration from seedling derived embryogenic callus in response to amended kinetin. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 69: 35-40.

  Te-chato, S., Susanon, T. and Sontikun, Y. (2006). Cultivar, explant type and culture medium influencing embryogenesis and organogenegenesis in Anthurium spp. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 28(4): 717-722.

  Tiwari, V., Tiwari, K.N. and Singh, B.D. (2000). Suitability of liquid cultures for in vitro multiplication of Bacopa monnieri (L.) Wettst. Phytomorphology, 50: 337-342.

  Uare Turker,A., Yucesan,B. and Gurel, E. (2009). Adventitious shoot regeneration from stem internode explants of Verbena officinalis L., a medicinal plant. Turkish Journal of Biology, 34: 297-304.

  Vijaya, N., Satyanarayana,G., Prakashand, J. and Pierik, R.L.M. (1991). Effect of culture media and growth regulators on in vitro propagation of rose. Horticulture - new technologies and applications. Proceedings of the International Seminar on New Frontiers in Horticulture, 209-214.

  Wadhwa, Sh., Bairagi, M., Bhatt, G., Panday, M. and Porwal, A. (2010). Antimicrobial activity of essential oils of Trachyspermum ammi. International Journal of Pharmaceutical & Biologia Archives, 1(2): 131-133.

  Wahab, A. and Mohamed, A. (2008). Effect of some trace elements on growth, yield and chemical constituents of Trachyspermum ammi L. (Ajowan) plants under sinai conditions. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 4(6): 717-724.

  Wakhlu, A.K. and Sharma, R.K. (1998). Micropropagation of Hyracleum candicans Wall: a rare medicina herb. In vitro Cellular and Development Biology Plant, 35:79-81.

  Winthrop, B., Phippen, E. and James, S. (2000). Shoot regeneration of young leaf explants from basil. In vitro Cellular and Development Biology Plant, 36(4): 250-254.

  Yadav, A.S., Badkhane, Y., SHarma, A.K., Bakhshi, S.H. and Raghuwanshi, D.K. (2011). Effect of different plant growth regulators on In-vitro propagation of Barleria Prionitis L. ─ a threatened medicinal plant. International Journal of Pharma and Bio Sciences, 2(1): 438-444.

  Zimmerman, J.L. (1993). Somatic embryogenesis: A model for early development in higher plants. Plant Cell, 5 (10): 1411-1423.تحقیق در مورد پایان نامه بررسی فاکتور های مؤثر در باز زایی درون شیشه ای گیاه زنیان (Carum copticum L.), مقاله در مورد پایان نامه بررسی فاکتور های مؤثر در باز زایی درون شیشه ای گیاه زنیان (Carum copticum L.), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی فاکتور های مؤثر در باز زایی درون شیشه ای گیاه زنیان (Carum copticum L.), پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی فاکتور های مؤثر در باز زایی درون شیشه ای گیاه زنیان (Carum copticum L.), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی فاکتور های مؤثر در باز زایی درون شیشه ای گیاه زنیان (Carum copticum L.), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی فاکتور های مؤثر در باز زایی درون شیشه ای گیاه زنیان (Carum copticum L.), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی فاکتور های مؤثر در باز زایی درون شیشه ای گیاه زنیان (Carum copticum L.), پروژه درباره پایان نامه بررسی فاکتور های مؤثر در باز زایی درون شیشه ای گیاه زنیان (Carum copticum L.), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی فاکتور های مؤثر در باز زایی درون شیشه ای گیاه زنیان (Carum copticum L.), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی فاکتور های مؤثر در باز زایی درون شیشه ای گیاه زنیان (Carum copticum L.), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی فاکتور های مؤثر در باز زایی درون شیشه ای گیاه زنیان (Carum copticum L.), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی فاکتور های مؤثر در باز زایی درون شیشه ای گیاه زنیان (Carum copticum L.), رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی فاکتور های مؤثر در باز زایی درون شیشه ای گیاه زنیان (Carum copticum L.)

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس