پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی

word
19
873 KB
32287
1390
کارشناسی ارشد
قیمت: ۲,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی

  مهندسی مکانیک

  طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد

  -مقدمه

  استفاده از الیاف در بتن از حدود50 سال پیش شروع و روز به روز بر کاربردشان در زمینه های مختلف افزوده شده است. افزودن الیاف به طرح اختلاط، باعث بهبود خواص مکانیکی بتن و رفتار سازه پس از ترک خوردگی می گردد. همچنین نرمی و شکل پذیری مقطع را افزایش می دهد. در کل از بتن مسلح به الیاف می توان انتظار ارتقا پارمترهای مرتبط با بارهای فشاری، کششی، خمشی، برشی، دینامیکی،  ضربه ای، آبرفتگی و خزش، مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن، سایش، کاویتاسیون و فرسایش را داشت.

  امروزه از بتن الیافی به منظور کاربردهای متعددی مانند روسازی جاده ها، پیاده روی پل ها، کف های صنعتی، پی ماشین آلات ارتعاشی، سرریز سد ها، حوضچه های آرامش، لوله های بتنی فاضلاب، پوشش تونل ها و... استفاده می شود[1].

   

  1-1بتن الیافی و سازه های هیدرولیکی

  بتن الیافی در موارد متعددی در سریز سدها و حوضچه های آرامش استفاده شده است. اینگونه سازه ها در مقایسه با موارد ساخته شده با بتن ساده نشانگر مقاومت قابل توجه در برابر ایجاد کاویتاسیون، سایش و فرسایش می باشند. نتایج آزمایشها و کاربردهای میدانی نشان می دهد که بتن مسلح به الیاف فولادی از 3 برابر عمر بتن ساده تحت جریان آب با سرعت بالا برخوردار می باشد[1].

   

  1-2ضرروت استفاده از الیاف

  بکار گیری بتن غیر مسلح به جهت تردی آن و ضعف ذاتی بتن در کشش، عمدتاً در سازه های وزنی کاربرد دارد. این ضعف اساسی بتن را می توان با استقرار آرماتور فولادی و تشکیل بتن مسلح و تامین نیروی کششی مورد نیاز بر طرف نمود. لازم به ذکر است که در موارد متعددی جهت نیروی کششی بطور دقیق معلوم نمی باشد و با توجه به کم بودن سطح مقطع آرماتورنسبت به  بتن، تصور ایجاد مقطع هموژن و ایزوتروپ صحیح نمی باشد[2]. به منظور ایجاد شرایط هموژن و کاهش ضعف بتن در برابر کشش و شکنندگی آن تا حد ممکن، استفاده از الیاف نازک و نسبتاً طویل که در طرح اختلاط بتن به طور همگن و در تمام حجم آن به صورت تصادفی پخش می شود(SFRC)[1] ، در چند دهه گذشته متداول شده است [3]. حضور الیاف در بتن می تواند ضعف بتن را در کشش تا حدودی برطرف نماید و از گسترش ترک ، با یکپارچه نمودن بتن و ایجاد خواص کششی جلو گیری بعمل

  (تصاویر و نمودار در فایل اصلی موجود است)

  -مقدمه

  استفاده از الیاف در بتن از حدود50 سال پیش شروع و روز به روز بر کاربردشان در زمینه های مختلف افزوده شده است. افزودن الیاف به طرح اختلاط، باعث بهبود خواص مکانیکی بتن و رفتار سازه پس از ترک خوردگی می گردد. همچنین نرمی و شکل پذیری مقطع را افزایش می دهد. در کل از بتن مسلح به الیاف می توان انتظار ارتقا پارمترهای مرتبط با بارهای فشاری، کششی، خمشی، برشی، دینامیکی،  ضربه ای، آبرفتگی و خزش، مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن، سایش، کاویتاسیون و فرسایش را داشت.

  امروزه از بتن الیافی به منظور کاربردهای متعددی مانند روسازی جاده ها، پیاده روی پل ها، کف های صنعتی، پی ماشین آلات ارتعاشی، سرریز سد ها، حوضچه های آرامش، لوله های بتنی فاضلاب، پوشش تونل ها و... استفاده می شود[1].

   

  1-1بتن الیافی و سازه های هیدرولیکی

  بتن الیافی در موارد متعددی در سریز سدها و حوضچه های آرامش استفاده شده است. اینگونه سازه ها در مقایسه با موارد ساخته شده با بتن ساده نشانگر مقاومت قابل توجه در برابر ایجاد کاویتاسیون، سایش و فرسایش می باشند. نتایج آزمایشها و کاربردهای میدانی نشان می دهد که بتن مسلح به الیاف فولادی از 3 برابر عمر بتن ساده تحت جریان آب با سرعت بالا برخوردار می باشد[1].

   

  1-2ضرروت استفاده از الیاف

  بکار گیری بتن غیر مسلح به جهت تردی آن و ضعف ذاتی بتن در کشش، عمدتاً در سازه های وزنی کاربرد دارد. این ضعف اساسی بتن را می توان با استقرار آرماتور فولادی و تشکیل بتن مسلح و تامین نیروی کششی مورد نیاز بر طرف نمود. لازم به ذکر است که در موارد متعددی جهت نیروی کششی بطور دقیق معلوم نمی باشد و با توجه به کم بودن سطح مقطع آرماتورنسبت به  بتن، تصور ایجاد مقطع هموژن و ایزوتروپ صحیح نمی باشد[2]. به منظور ایجاد شرایط هموژن و کاهش ضعف بتن در برابر کشش و شکنندگی آن تا حد ممکن، استفاده از الیاف نازک و نسبتاً طویل که در طرح اختلاط بتن به طور همگن و در تمام حجم آن به صورت تصادفی پخش می شود(SFRC)[1] ، در چند دهه گذشته متداول شده است [3]. حضور الیاف در بتن می تواند ضعف بتن را در کشش تا حدودی برطرف نماید و از گسترش ترک ، با یکپارچه نمودن بتن و ایجاد خواص کششی جلو گیری بعمل آورد

   

   

 • فهرست و منابع پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی

  فهرست:

  1- مقدمه.................................................3

                               2- مروری برتحقیقات گذشته........................6

                               3- تئوری................................................7

                               4- روش انجام تحقیق.................................10

                               5- برنامه زمان بندی.................................12

                               6- منابع.................................................13

   

   

  منبع:

   

  1- خالو ع.، رفتار و کاربرد های بتن الیافی، اولین کنفرانس تکنولوژی بتن الیافی دانشگاه شریف، 1378

  2-ACI committee 544 report, "Design Consideration for SFRC," ACI Structural Jrnl

  3-Fiber-Reinforced Concrete Properties and Applications, Shah S.P. And Baston G.B., SP 105, ACI, 1987, P. 597

  4-Yining D., Investigations into the relationship between deflection and crack mouth opening displacement of SFRC beam,2008

  5-Book ,Fiber Reinforced Concrete, PCA Publication, 1991, p. 47

  6-Dupont D., Vandewalle L. Bending capacity of steel fibre reinforced concrete

  (SFRC) beams. In: International congress on challenges of concrete

  construction, Dundee, 2002. p. 81–90.

  7-Paine K.A., Elliott K.S., Peaston C.H. Flexural toughness as a measure of shear strength and ductility of prestressed fibre reinforced concrete beams. In:

  International congress on challenges of concrete construction, Dundee, 2002.

  p. 200–212.

  8- Mehmet Özcan D., Experimental and finite element analysis on the steel fiber-reinforced concrete (SFRC) beams ultimate behavior, 2009.p 1064-1077

  9- ACI Committee 544 Report, "Measurement of  Properties of FRC," ACI mat, Journal, Nov.Dec. 1988, p. 583-593

  10- Khaloo A.R., Afshari M., Flexural behavior of small steel fiber reinforced تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی, مقاله در مورد پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی, پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی, تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی, پروژه درباره پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی, رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس