پایان نامه بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران

word
61
96 KB
32214
مشخص نشده
کارشناسی ارشد
قیمت: ۷,۹۳۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران

  چکیده :

  یکی از منابع اطلاعاتی سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکتها اطلاعات مالی ارائه شده توسط مدیریت است . صورتهای مالی یکی از منابع اطلاعاتی اصلی شرکتها است که باعث شفافیت بازار میشود .        

  با توجه به اهمیت شفافیت اطلاعات شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشا است . در این راستا تاثیر اندازه شرکت ، نوع موسسه حسابرسی ، مالکیت نهادی ، سود آوری و حجم بدهی بر کیفیت افشا اطلاعات شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . همچنین برای رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت افشا از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. کلیه فرضیه ها بر روی 259 عضو نمونه انجام شده است .

  نتایج تحقیق نشان می دهد ، در سطح 95 درصد اطمینان بین اندازه شرکت و حجم بدهی شرکت با کیفیت افشا رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و بین نوع موسسه حسابرسی ، مالکیت نهادی و سودآوری شرکت با کیفیت افشای شرکتی رابطه معنی داری وجود ندارد .

  واژه های کلیدی : کیفیت افشا ، اندازه شرکت ، مالکیت نهادی ، ضریب سودآوری ، نسبت بدهی

   

  مقدمه و بیان مسئله

  مبنای تصمیم‌گیری مشارکت‌کنندگان در بازارهای اوراق بهادار اطلاعاتی است که توسط بورس‌ها،ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و واسطه‌های فعال در این بازارها منتشر می‌شود، بهره‌گیری از این اطلاعات و به عبارتی تصمیم‌گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان‌پذیر است که اطلاعات مزبور به موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد .

  چنانچه اطلاعات افشا شده از ویژگی‌های فوق یا بعضی از آنها برخوردار نباشند، بدون تردید سازوکار کشف قیمت در بازار به درستی عمل نخواهد کرد و قیمت‌گذاری اوراق به شیوه‌ای مطلوب انجام نخواهد شد.در نتیجه واقعی بودن قیمت‌ها و پیش‌بینی منطقی روند آتی آن و به طور کلی شفافیت و عادلانه بودن بازار مورد سوال خواهد بود.

  از این رو نهادهای ناظر بر بازارهای اوراق بهادار به منظور شفاف کردن بازار، فراهم آوردن امکان دسترسی یکسان فعالان بازار به اطلاعات و به طور کلی ایجاد بازاری شفاف و منصفانه برای دادوستد اوراق‌بهادار قوانین ، مقررات ، آیین‌نامه‌ و دستورالعمل‌های متعددی تدوین کرده‌اند. در این قوانین و مقررات هر یک از نهادهای بازار یعنی بورس ، ناشران اوراق پذیرفته شده و واسطه‌های بازار به افشای اطلاعات معینی درباره امور و فعالیت‌های خود مکلف شده‌اند. (صالح آبادی،1386،1)

  اهمیت دسترسی به اطلاعات جهت اتخاذ تصمیمات منطقی و صحیح به حدی است که در جوامع دموکراتیک شفافیت اطلاعات و امکان دسترسی به آن را در شمار حقوق بشر در نظر می گیرند. هر قدر تسهیم اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می شود و امکان رشد فساد کاهش می یابد.

  یکی از الزامات رقابت سالم دسترسی همه مشارکت کنندگان بازار به اطلاعات شفاف است.

  از بازارهای مهم فعال در بخش خصوصی، بازار سرمایه است که اطلاعات شفاف بر عملکرد آن به شدت موثر است. نقصان اطلاعات موجب افزایش هزینه مبادلات و ناتوانی بازار در تخصیص بهینه منابع می شود. اطلاعات که جزء جدایی ناپذیر فرآیند تصمیم گیری است، هر چه شفاف تر و قابل دسترس تر باشد، می تواند منجر به اتخاذ تصمیمات صحیح تری در زمینه تخصیص بهینه منابع شود که در نهایت منجر به رسیدن به کارایی تخصیصی می شود که هدف نهایی بازار سرمایه است.

  از نتایج مهم حاصل از بهبود بخش مالی، افزایش شفافیت اطلاعات قابل ارائه توسط شرکت ها است. شفافیت همچنین برای رشد و توسعه جوامع ضروری است. علاوه بر موارد پیش گفته در مورد اهمیت شفافیت، این ویژگی اطمینان می دهد که منافع حاصل از ایجاد ثروت در سطح کل بازار و به صورت عادلانه توزیع می شود و تنها در اختیار عده اندکی از مشارکت کنندگان قرار نمی گیرد.

  یکی از معیارهای اصلی برای کارایی تصمیمات در تخصیص منابع و رشد اقتصادی در دسترس بودن اطلاعات است. قوانین و مقررات به طور کلی اطمینان می دهند که اطلاعات در دسترس همگان قرار دارد، ولی «قابلیت دسترسی» به اطلاعات از ابعاد مهم دستیابی به شفافیت است. شرکت ها می توانند جریان دسترسی به اطلاعات را تسهیل کنند.

  طبق نظریه علامت دهی در صورتی که شرکت ها از ارائه اطلاعات درباره عملکردشان خودداری کنند بازار چنین عملی را به صورت اخبار «بد» تعبیر می کند و قیمت سهام آن شرکت را کاهش می دهد. بنابراین شرکت ها از انگیزه کافی برای انتشار اطلاعات برخوردار هستند. از سوی دیگر اگر تاخیر در ارائه اطلاعات یا محدود کردن دسترسی به اطلاعات مفید دارای منافع مالی باشد شرکت ها انگیزه ای برای پنهان کردن اطلاعات خواهند داشت و به گفته ویش واناث و کافمن «دسترسی» به اطلاعات به عنوان گروگانی برای کسب منافع مالی نگه داشته می شود. در چنین شرایطی نیاز به بهنگام بودن و انتشار منصفانه اطلاعات به نحوی که در دسترس همگان قرار گیرد. به وجود می آید. ( تجویدی ،1386 ، 2)

  از عوامل مؤثر بر افشاء میتوان اندازه شرکت ، نوع موسسه حسابرسی  ، نوع مالکیت ، میزان سود آوری و همچنین حجم بدهی را نام برد . در این پایان نامه قصد بر آن است که وجود رابطه و همچنین نوع رابطه بین موارد مزبور و کیفیت افشاء را بدانیم . در نهایت بتوانیم عوامل مؤثر بر کیفیت افشاء را از بین موارد مزبور تعیین نمائیم و از آنها در جهت بهبود افشاگری شرکتها استفاده شود .

  ازطرفی از آنجائیکه بهبود کیفیت افشای شرکتی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد و تاثیر مهمی در مفید بودن اطلاعات گزارش شده دارد دراین تحقیق تاثیر یا عدم تاثیر اندازه شرکت ، نوع موسسه حسابرسی  ، نوع مالکیت ، میزان سود آوری و همچنین حجم بدهی بر روی کیفیت افشاء بررسی خواهد شد . ( نوروش ، 88 )

   

  بازار سرمایه به عنوان محل گردآوری وجوه خرد و هدایت آنها به سوی سرمایه گذاری و نیز ابزاری برای دادوستد اوراق بهادار با ظرافت ها و حساسیت های بسیاری همراه است که عملکرد آن را به نحو قابل ملاحظه ای تحت تاثیر قرار می دهند. این بازار که می تواند به نوعی نماد اقتصاد مدرن تلقی شود، آنگاه کارآمد و بهینه نامیده می شود که از نقدشوندگی و نقدینگی بسیاری برخوردار باشد و وجوه سرمایه در این بازار به گونه ای سیال امکان جابه جایی یابند. همین امر به نوبه خود بر حساسیت این نهاد اقتصادی می افزاید و ریسک فعالیت آن را به ویژه در نبود شفافیت و اطلاع رسانی بهینه که با رواج شایعات و اطلاعات نادرست و جهت دار همراه خواهد بود، افزایش می دهد. بدین ترتیب شفافیت اطلاعاتی و دسترسی فعالان بازار سرمایه به اخبار و اطلاعات صحیح و بهنگام به عنوان یکی از مهمترین الزامات بازار سرمایه ای کارآمد رخ می نماید و طراحی مکانیسم های بهینه و نظارت موثر مسئولان و دست اندرکاران بازار سرمایه را طلب می کند.

  با توجه به مباحث مطروحه فوق در این تحقیق سعی شده است که عوامل تاثیر گذار بر کیفیت افشای شرکتی ( اطلاع رسانی به موقع و قابل اتکا ) که یکی از عوامل مهم استفاده کنندگان گزارش های مالی شرکتها برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بازار سرمایه می باشد ، مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد .

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

   

  آذر ، عادل و مومنی ، منصور (1384) ، " آمار و کاربرد آن در مدیریت " جلد 2 ، تهران ، انتشارات سمت .مومنی ، منصور 1387 ، " تحلیل های آماری با استفاده از SPSS ، انتشارات کتاب نو

  جواهری زاده ، ناصر 1386 ، " راهنمای تهیه و تدوین پیشنهاد پژوهش " ، چاپخانه آفتاب

  احمد پور ، احمد 1386 ، " گزارشگری و افشای اطلاعات مالی "ماهنامه بورس ، شماره 66 ، آبان 86

  استانداردهای حسابداری ایران 1387 ، نشریه 160 ، انتشارات سازمان حسابرسی

  تجویدی ، الناز ، 1386 ، " کارائی و شفافیت بازار سرمایه " ، روزنامه سرمایه شماره 586

  خاکی ، غلامرضا 1386 ، " روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی " ، انتشارات بازتاب

  خالق ، علیرضا ، 1388 ، " شفافیت شرکتی در ایران و عوامل موثر بر آن "

  سازمان بورس اوراق بهادار ، 1386 ، " مجموعه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران "

  صالح آبادی ، علی ، 1386 ، " افشای اطلاعات در بازار سرمایه " سایت بازار سرمایه

  نوبخت ، زهرا ، 1383 ، " ارزیابی شفافیت اطلاعات شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران " ، راهنما دکتر اسماعیل مشیری ، پایان نامه مقطع ارشد مدیریت مالی ، دانشگاه الزهرا (س)

  وطن پرست ، محمد رضا ، 1387 ، " نقش اطلاعات در بازار سرمایه ، سایت بازار سرمایه

  گودرزی  ، اسماعیل  ، 1388  ، " بررسی تاثیر تغییر حسابرس مستقل بر شفافیت اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " ، راهنما قاشم بولو ، پایان نامه مقطع ارشد حسابداری  ، دانشگاه آزاد واحد اراک

  کاشانی پور محمد ؛ رحمانی علی  ؛ پارچینی پارچین سید مهدی ، رابطه بین افشا ی اختیاری و مدیران غیرموظف ، بررسیهای حسابداری و حسابرسی ، پاییز  1388 ، دوره  16 ، شماره  57 ، 85 تا 100

  نوروش ایرج ؛ حسینی سیدعلی ، بررسی رابطه بین کیفیت افشاء ( قابلیت اتکاء و به موقع بودن ) و مدیریت سود ، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، بهار 1388   ، دوره 16 ، شماره 55 ، از صفحه 117 تا 134

  سجادی سید حسین ، زراء نژاد منصور ، جعفری علیرضا ؛ ویژگی های غیر مالی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 16 ، شماره 57 ، پاییز 1388 ، از صفحه 51 تا 68

  ایران نژاد پاریزی ، مهدی ، 1385 ، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ، نشر مدیران ، یک

  Chau ,G.K. & Gray, S. J.(2002)«Ownership structure and corporate voluntary disclosure in Hong Kong and Singapore», The International Journal of Accounting, Vol. 37, No 2, pp. 247-265.

  Ahmed,K. & Courtis, J. K.(1999)«Associations between corporate characteristics and disclosure levels in annual reports: a meta-analysis», British Accounting review, Vol. 31, No. 1, pp. 35-61.

  Khalid Alsaeed , The association between firm-specific characteristics and disclosure The case of Saudi Arabia, Institute of Public Administration, Riyadh, Saudi Arabia

  Ahmed, K., & Nicholls, D. (1994). The impact of non-financial company characteristics on mandatory disclosure in developing countries: The case

  of Bangladesh. The International Journal of Accounting, 29, 62-77. Chow, C. W., & Wong-Boren, A. (1987, July). Voluntary financial disclosure by Mexican corporations. The Accounting Review, 62(3),533-541.

  Archambault, J. J, & Archambault, E. M. (2003). A multinational test of determinants of corporate disclosure. The International Journal of Accounting, 38, 173-194.

  Cooke, T. E. (1989, Spring). Disclosure in the corporate annual report ofSwedish companies. Accounting and Business Research, 19, 113-122 DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. Journal of Accounting and economics, 3, 183-199.

  Firth, M. (1979, Autumn). The impact of size, stock market and auditors on voluntary disclosure in corporate annual reports. Accounting and Business Research, 9(36), 273-280.

  Singhvi, S., & Deasi, H. B. (1971, January). An empirical analysis of the quality of corporate financial disclosure. The Accounting Review, 46(1), 621-632.

   Tai, B. Y. K., Au-Yenug, P. K., Kowk, M. C. M., & Lau, L. W. C.(1990). Non-compliance with disclosure requirements in financial statements: The case of Hong Kong companies. The International Journal of Accounting, 25(2), 99-112.

   Wallace, R. S. O. (1988, Autumn). Corporate financial reporting in Nigeria. Accounting and Business Research, 18(72), 352-362.

   Wallace, R. S. O. ,Naser, K. (1995). Firm-specific determinants of the comprehensiveness of mandatory disclosure in the annual corporate reports of firms listed on the Stock Exchange of Hong Kong. Journal of Accounting and Public Policy, 14, 311-368.

  Wallace, R. S. O. ,Naser, K., & Mora, A. (1994, Winter). The

  relationship between the comprehensiveness of corporate annual reports

  and firm characteristics in Spain. Accounting and Business Research, 25(97), 41-53



تحقیق در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس