پایان نامه بررسی بیومتریک ساختار های درونی چشم در شتر تک کوهانه به روش اولتراسونوگرافی دو بعدی

word
73
2 MB
32032
1390
کارشناسی ارشد
قیمت: ۹,۴۹۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی بیومتریک ساختار های درونی چشم در شتر تک کوهانه به روش اولتراسونوگرافی دو بعدی

  پایان نامه برای دریافت درجه دکترای حرفه ای دامپزشکی (D. V. M)

  چکیده:

  ساختار چشم به دلیل دارا بودن مقادیر زیاد مایع در اطاقک قدامی و زجاجیه، به خوبی با اولتراسونوگرافی قابل بررسی می باشد و در بسیاری از موارد معاینه مستقیم چشم توسط افتالموسکوپ بخصوص زمانی که ساختارهای قدامی نظیر قرنیه یا عدسی دچار کدورت شوند، بسیار مشکل می باشد. از طرفی لزوم استفاده از تکنیک های پیشرفته تر و جدید برای تشخیص دقیق تر و سریعتر عوارض چشمی همچنان احساس می شود. این مطالعه بر روی 20 شتر(10 نر و 10 ماده) تک کوهانه که از نظر معاینات بالینی و افتالموسکوپی هیچ گونه عوارض چشمی را نشان نمی دادند انجام  گرفت. با پروب خطی و فرکانس 9-7 مگاهرتز ساختارهای درونی چشم (طول محور قدامی خلفی چشم ،ضخامت لنز، عمق اتاقک قدامی و اتاقک زجاجیه )  به روش دو بعدی (B-Mode ) با حالت گماری Sagittal  در نمای استاندارد مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر کمی ساختارهای مختلف چشم اندازه گیری شد. میانگین و انحراف معیار طول محور قدامی-خلفی چشم، قطر (ضخامت) عدسی، عمق اطاقک قدامی و عمق زجاجیه به ترتیب 32/0 ± 01/32، 06/0 ± 64/11، 81/0 ± 83/4 و 12/0 ± 99/15 میلی متر به دست آمد.

   

  کلید واژه ها: شترتک کوهانه، چشم، اولتراسونوگرافی

   

  بیان مسئله:

  شتر تک کوهانه یکی از مقاوم ترین حیوانات اهلی در جهان است که یک منبع حیاتی از شیر و گوشت به شمار می­رود و به عنوان یک منبع درآمد در ساحل عاج، شرق آفریقا، خاورمیانه وجنوب آسیا محسوب میگردد.شتر دارای مژه های بلندی است که آن را ازطوفان شن محافظت می­کند همچنین دارای پلک سوم توسعه یافته ، نازک و شفافی است که به شتر اجازه می دهد در این شرایط سخت راه خود را پیدا کند این عضو نیز مانند سایر اعضای بدن دچار بیماریهایی می گردد ، که در بین آنها می­توان به کوری در اثر فلجی عصب بینایی، شب کوری به دلایل کمبود ویتامین A خشکسالی ، قحطی فصلی و کمبود شدید علوفه سبز اشاره کرد(23).

  از دیگر بیماریها می­توان زخم قرنیه به عنوان یکی از عوارض شایع در بیماری سورا(تریپانوزومیاز) ، آسیب های تروماتیک به سر دام ، فرورفتن تیغ وخار درچشم ویا آلودگی مزمن به کرم تیلازیا[1]نام برد. از دیگر بیماریهای چشم در شتر می توان به التهاب ملتحمه اشاره کرد که باعث آبریزش از چشم و درد شدید در ناحیه می­گردد (29).

  امروزه با استفاده ازتکنیک اولتراسونوگرافی، معاینه و تشخیص عوارض ساختارهای درونی چشم به راحتی قابل انجام است .ساختارچشم به دلیل دارا بودن مقادیر زیادی از مایع در اطاقک قدامی و خلفی اکوژنسیته ی مناسب جهت تشخیص بیماری توسط اولتراسونوگرافی را فراهم نموده است(1) .

  اولتراسونوگرافی دو بعدی یک روش تشخیصی بیخطر و غیر تهاجمی می­باشد که می­تواند در تشخیص بیماریهای چشم به عنوان مکمل انجام معاینات معمول صورت پذیرد(1).

  در مواردی مثل تورم پلکها، حضور توده ها و کدورت قسمتهای قدامی و خلفی مثل قرنیه و عدسی که توسط معاینات رایج مشاهده با افتالموسکوپ امکان مشاهده مستقیم این عضو کاهش می­یابد اولتراسونوگرافی به عنوان بهترین روش تشخیصی در چنین شرایطی مطرح می­باشد(11).

  تحقیقاتی در زمینه ساختارهای داخلی چشم در شتر انجام گرفته است. این تحقیقات بر روی چشم های تخلیه شده صورت گرفته که ممکن است به علت تغییرات در حجم مایعات داخل چشم و اندازه ساختارها به صورت دقیق و واقعی مشخص نشود تاکنون مطالعه ی مدونی در خصوص اندازههای طبیعی چشم در جایگاه آناتومیکی خود در شتران تک کوهانه یافت نشده، به دست آوردن این اندازهها می­تواند معیاری برای تشخیص این بیماریها ومشکلات چشمی در این حیوان باشد .

  مروری بر سابقه تحقیق:

   Osuobeni E.P و همکاران (1999) به بررسی اولتراسونوگرافی سه بعدی اندازه ساختارهای چشم تازه تخلیه شده شتر تک کوهانه پرداختند (29).

   Hamidzada W.A و همکاران (۱۹۹۹) در بررسی مقایسه ای بین دو روش اولتراسونوگرافی سه بعدی و دو بعدی در اندازه گیری فاصله های چشمی در شتر پرداختند (21).

   EL-Maghrabi H.Mو همکاران (۱۹۹۵) در بررسی اولتراسونوگرافی بیولوژی چشم نرمال ۶۰ راس گوسفند بالغ و ۶۰ راس گاو بالغ به روش سه بعدی ودو بعدی۵ شاخص چشمی از قبیل ضخامت قرنیه ، عمق اتاقک قدامی ، ضخامت لنز -عمق زجاجیه و طول محور قدامی خلفی چشم را مورد ارزیابی قرار دادند (17).

   

   Abstract:

  Ultrasonography is a relatively easy, safe, and non-invasive examination method which can be used in diagnosis of ocular disorders as complementary to routine ophthalmic examinations. As there has been no collated study undertaken on the normal measurements of ocular structures in One-humped camel, obtaining these measurements could be a benchmark to diagnose some of the diseases and eye problems of this breed. Trans palpebral ultrasonographic scanning of left and right eyes of 20 camels was performed using a 7.5-10 MHz transducer. Qualitative ultrasonographic findings of the eyes were described and measurements of the ocular structures were obtained. Mean ± standard deviation of the anterior-posterior length of the eye axis, thickness of the lens, depth of the anterior chamber and depth of vitreous were as 32.01 ± 0.3mm, 11.64 ± 0.06mm, 4.83 ± 0.81mm, 15.99 ± 0.12mm, respectively.

  Keywords: One-Humped Camel, Eye, Ultrasonography

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی بیومتریک ساختار های درونی چشم در شتر تک کوهانه به روش اولتراسونوگرافی دو بعدی

  فهرست:

  چکیده-------------------------------------------------------------------- 1

   

  فصل اول

  1-1 بیان مسئله------------------------------------------------------------ 3

  1-2 مروری بر سابقه تحقیق--------------------------------------------------- 4

  1-3- اهداف تحقیق -------------------------------------------------------- 6

  1-4- متغیرهای تحقیق------------------------------------------------------ 7

  1-5 سوالات تحقیق--------------------------------------------------------- 7

  1-6 فرضیات تحقیق--------------------------------------------------------- 7

  1-7 روش تحقیق و پژوهش -------------------------------------------------- 7

   

  فصل دوم

  2-1 نگاهی اجمالی به شتر--------------------------------------------------- 10

  2-2 شتر و اهمیت آن ------------------------------------------------------ 10

  2-3مبدا و منشا شتر-------------------------------------------------------- 11

  2-4 طبقه بندی شتر در عالم حیوانی ------------------------------------------ 13

  2-5 پراکندگی جغرافیایی شتر------------------------------------------------ 14

  2-5-1 مناطق گسترش شتر دوکوهانه------------------------------------------ 14

  2-5-2 مناطق گسترش شتر یک کوهانه----------------------------------------- 15

  2-6  دندان ها و تعیین سن شتر----------------------------------------------- 15

  2-6-1 دندان ها------------------------------------------------------------ 15

  2-6-2 تعیین سن---------------------------------------------------------- 17

  2-7  نام شتر بر حسب سن آن------------------------------------------------ 19

  2-8 آناتومی چشم ---------------------------------------------------------- 20

  2-8-1 کره چشم----------------------------------------------------------- 20

  2-8-2 محیط های انکساری چشم--------------------------------------------- 23

  2-8-2-1 عدسی----------------------------------------------------------- 23

  2-8-2-2 مایع زلالیه ------------------------------------------------------- 23

  2-8-2-3 جسم زجاجی------------------------------------------------------ 23

  2-8-3 پلک های چشم ------------------------------------------------------ 24

  2-9 اولتراسونوگرافی--------------------------------------------------------- 25

  2-9-1 اولتراسونوگرافی در دامپزشکی------------------------------------------- 26

  2-10 تکنیکهای قرار گیری ترانسدیوسر بر روی جشم------------------------------ 26

  2-10-1 تکنیک قرنیه ای---------------------------------------------------- 27

  2-10-2 تکنیک پلکی ------------------------------------------------------- 27

  2-11 آرتیفکت های اولتراسونوگرافی چشم-------------------------------------- 28

  2-12 نمای اولتراسونوگرافی طبیعی چشم--------------------------------------- 30

  2-13 اولتراسونوگرافی و کاربرد آن در تشخیص بیماری های چشم------------------- 31

  2-13-1 عوارض قرنیه ------------------------------------------------------ 31

  2-13-2 آبسه های استرومای قرنیه-------------------------------------------- 32

  2-13-3 کاتاراکت ---------------------------------------------------------- 33

  2-13-4 حضور اجسام خارجی در چشم----------------------------------------- 34

  2-13-5 پن افتالمایتیس ---------------------------------------------------- 35

  2-13-6 گلوکوم ----------------------------------------------------------- 36

  2-13-7 جداشدگی شبکیه -------------------------------------------------- 36

  2-13-8 تورم راجعه یووا----------------------------------------------------- 37

  2-13-9 سایر عوارض ------------------------------------------------------- 39

   

  فصل سوم

  3-1 مواد و روش کار-------------------------------------------------------- 42

   

  فصل چهارم

  4-1 نتایج----------------------------------------------------------------- 46

   

  فصل پنجم

  5-1 بحث و پیشنهاد--------------------------------------------------------- 53

  منابع--------------------------------------------------------------------- 58

   

  منبع:

  - آقازاده، م. (1386). بررسی یافته های طبیعی اولتراسونوگرافی چشم در اسبچه خزر. پایان نامه دکترای عمومی، دانشگاه تهران. صفحه 1، 9 تا 18.

  2- بهروز، م. (1371). مقدمه ای بر فیزیک پزشکی، نشر معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی مشهد، چاپ اول، صفحات 233تا 240.

  3- تکاور، ع.، ساغری، م. (1371).  فیزیک­پزشکی، نشرانقلاب تهران، چاپ­دوم، صفحات163 تا185.

  4- تکاور، ع. (1377). فیزیک پزشکی، نشر نوپردازان کرمانشاه، چاپ اول، صفحات 121 تا 145.

  5- رادمهر،ب. و ح. شهراسبی. (1368). راهنمای کالبد شناسی مقایسه ای در حیوانات اهلی با ضمیمه کالبد شناسی شتر. انتشارات دانشگاه تهران. صفحات 157،158و266.

  6- رهبری، غ.، خدادوست، ع.، عسکری شیرازی، ح.، فتاحی، ب.، میرگلی، ژ. (1371). فیزیک پزشکی، انتشارات دانشگاه تهران، صفحات 249تا 268.

  7-شکری، م م. (1376). شتر و پرورش آن. مترجم: مقدس ،احسان. انتشارات نوربخش.صفحات 15-38.

  8- قمری، م.،(1373) ، سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری، نشرچکامه، چاپ اول، صفحات28 تا30.

  9- ناظر عدل، ک. (1365). پرورش شتر. انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی. صفحات 1-59.

  10- نصر،ه. (1380). بررسی انگل های خون شتران کشتار شده در کشتادگاه یزد. پایان نامه شماره 151، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد.صفحات 7و8 .

  11- وثوق،د.، مسعودی فرد،م.،(1388)،مطالعه بیومتریک ساختارهای چشم سگ به وسیله اولتراسونوگرافی دو و سه بعدی،مجله دامپزشکی ایران، دوره ششم، شماره 1، بهار 1389.

  12- یادگاری، م.، (1388)، یافته های طبیعی اولتراسونوگرافی چشم در گوسفند نژاد لری- بختیاری. پایان­نامه دکتری عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد. ص1.

   

  13-Bazkir G., Bozkir M. ,Dogan h. ,Aycan K. ,Guler b.( 1997):  Measurements of axial length and radius of corneal in the rabbit eye. Acta Med Okayama.51 (1), p: 9-11.

  14- Curry, T. S., Dowdey, J. E. and Murry, R. C., (1993): Christensen's physics of diagnostic radiology, 4th edition. P. p: 359-364.

  15- Dorman, A.E. 1986. Aspect of the husbandry and management of the genus camelus. In: A. Higgins (ed.), the camel in Health and Disease, Bailliere-Tindall, London. 3-20.

  16- Dyce, K. M., O., Wensing, Co., (1995): Text book of veterinary anatomy, W. B. Saunders company, pp 213-219.

  17-EL-Maghraby H.M. ,Nyland G. T.,bellhorn R.W.,(1995): Ultrasonographic and biometric evaluation of Sheep and Cattle eyes.Veterinary Radiology And Ultrasound. Volume 36, Issue 2, Page: 148-151.

  18- Ensminger, M. E., (1986): Sheep and wool science. 4th edition. Interstate printers and public. Inc llinios. USA, pp: 90-92.

  19- Frandson, R.D.1981.Anatomy and physiology of farm animal 4th Ed.   Philadelphia. 373-380, 513.

  20-Gonzales, E. M., Rodriguez, A. and Garcia, I. (2001): Review of ocular ultrasonography. Veterinary Radiology & Ultrasound. 42(6), 485-495.

  21- Hamidzada WA, Osuobeni EP (1999): Agreement between A-mode and B-mode ultrasonography in the measurement of ocular distances .Vet Radiology Ultrasound. 1999 Sep-Oct; 40(5): Pp: 7-502.

  22-Hernandez A. M., Rodilla V., Lopez M. M., (2007): Ocular biometry in the adult anesthetized ferret. Veterinary Ophtalmology.10 (1), P: 50-52.

  23- Ilse Kohler-Rollefson,(2001): A field manual of camel diseases Traditional and modern veterinary care for the dromedary. Pp 5

  24-Louis Mbbs T., Yiong Ch., (2003): Agreement between Scheimpflug photography and A-scan ultrasonography in anterior segment ocular measurements in children.Opotometry &Vision Science.80 (7):529-534.

  25-Michau, T.M. (2005): Equine ocular examination. In: Equine Ophthalmology. Edited by: B.C. Gilger. Elsevier Saunders Company. St. Louis, Missouri, USA. pp: 1-53.

  26-Moore C. P., Champagne E. (2002): Disease of eye. In Large Animal Internal Medicine. Edited by: B.P. smith. Mosby, St. Louis. pp: 1151-1155.

  27-Nelms, S.R., Nassisse M.P., Davidson, M.G. and Kirschner S.E. (1993): Hyphema associated with rental disease in dog: 17 cases. Journal of American Veterinary Medicine Association. pp: 1289-1292.

  28- Nyland, Matton, (2002): Small animal diagnostic ultrasound, second edition, pp.307-322, 354-366.

  29- Osuobeni EP, Hamidzada WA. Ultrasonographic determination of the dimensions of ocular components in enucleated eyes of the one-humped camel. Research in Veterinary Science 1999; 67:

  125–129.

  30-Paunksnis A., Svaldeniene E., Paunksniene M., Babrauskiene V., (2001): Ultrasonographic evaluation of eye parameters in dogs of different age. ISSN 1392-2114 ULTRAGARSAS, Nr.2 (39).

  31- Pinto Ribeiro .A, Lima Santos .N, Costa e Silva .V, Fernanda Campos .A, Almeida Teixeira .I, Luiz Laus .J, (2010): Ultrasonographic and ecobiometric findings in the eyes of adult goats. Ciência Rural, Santa Maria, v.40, n.3, Pp.568-573.

  32-Sutton D., (2002): Text book of radiology and imaging. Sixth edition, volume 2, Pages: 1350-1366.

  33-Svaldeniene E., Paunksniene M., Babrauskiene V., (2004): Ultrasonographic study of equine eyes.ISSN 1392-2114 ULTRAGARSAS, Nr.4 (53).

  34-Steven R. Hollingsworth, Bradford J.Holmberg, Anneliese Strunk, Alicia D. Oakley, Leann M. Sickafoose, Philip H. Kass, (2007): Comparison of ophthalmic measurements obtained via high-frequency ultrasound imaging in four species of snakes. American Journal of veterinary Research. October 2007, Vol.68, No.10, Pages 1111-1114.

  35-Timothy J. Potter,Gayle D. Hallowell,I.Mark owen(2008): Ultrasonographic anatomy of the bovine eye. Veterinary Radiology & Ultasound, 49 (2).

  36-Turner, S. (2005): Veterinary ophthalmology: A manual for nurses and technicians. Elsevier Butterworth Heinemann Company. pp: 1-9.

  37-Whitcomb, M. B. (2002): How to diagnose ocular abnormalities with ultrasound. AAEP Proceeding. Vol. 48. pp: 272-275.

  38- Williams, D. L., Barrie k. and Evans, T.F. (2002): Veterinary ocular emergencies. Butterworth Heinemann Company. Oxford, UK. pp: 32-36, 75-77, 89-91.

  39-Williams J. and Wilkie, D.A. (1996): Ultrasonography of the eye. Compendium on Continuing Education on the Practicing Veterinarians. 18(6) 666-678.

  40-Woerdt, A., Wilkie D.A. and Myer, C.W. (1993): Ultrasonographic abnormalities in the eyes of dog with cataracts. Journal of American Veterinary Association. 203(6), 838-841.تحقیق در مورد پایان نامه بررسی بیومتریک ساختار های درونی چشم در شتر تک کوهانه به روش اولتراسونوگرافی دو بعدی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی بیومتریک ساختار های درونی چشم در شتر تک کوهانه به روش اولتراسونوگرافی دو بعدی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی بیومتریک ساختار های درونی چشم در شتر تک کوهانه به روش اولتراسونوگرافی دو بعدی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی بیومتریک ساختار های درونی چشم در شتر تک کوهانه به روش اولتراسونوگرافی دو بعدی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی بیومتریک ساختار های درونی چشم در شتر تک کوهانه به روش اولتراسونوگرافی دو بعدی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی بیومتریک ساختار های درونی چشم در شتر تک کوهانه به روش اولتراسونوگرافی دو بعدی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی بیومتریک ساختار های درونی چشم در شتر تک کوهانه به روش اولتراسونوگرافی دو بعدی, پروژه درباره پایان نامه بررسی بیومتریک ساختار های درونی چشم در شتر تک کوهانه به روش اولتراسونوگرافی دو بعدی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی بیومتریک ساختار های درونی چشم در شتر تک کوهانه به روش اولتراسونوگرافی دو بعدی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی بیومتریک ساختار های درونی چشم در شتر تک کوهانه به روش اولتراسونوگرافی دو بعدی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی بیومتریک ساختار های درونی چشم در شتر تک کوهانه به روش اولتراسونوگرافی دو بعدی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی بیومتریک ساختار های درونی چشم در شتر تک کوهانه به روش اولتراسونوگرافی دو بعدی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی بیومتریک ساختار های درونی چشم در شتر تک کوهانه به روش اولتراسونوگرافی دو بعدی

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس