پایان نامه بررسی اثرات سمیت نانو لوله کربنی تک دیواره بر سلول های سرطانی پستان در شرایط برون تن

word
106
1 MB
32021
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۳,۷۸۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی اثرات سمیت نانو لوله کربنی تک دیواره بر سلول های سرطانی پستان در شرایط برون تن

   ((M.Sc))  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  چکیده

  این مطالعه به منظور بررسی اثرات سمی نانو­لوله های­ کربنی­ تک دیواره عامل دار شده، بر روی سه رده سلولی MCF7, HUVEC, PC12 انجام شده است. سلول­ها با غلظت­های مختلف دو نانولوله کربنی تک دیواره با گروه عاملی متفاوت(کربوکسیل و گروه عاملی حلقوی) تیمار و به مدت زمان 24، 48 و 72 ساعت اینکوبه شدند. سپس سنجش MTT، لاکتات دهیدروژناز و آپوپتوز برای ارزیابی اثر بازدارندگی نانومواد بر رشد سلولها انجام شد. نتایج آزمایشات روی رده سلولی MCF7 نشان داد: کاهش رشد سلول و افزایش آزاد سازی لاکتات دهیدوژناز به محیط کشت همزمان با افزایش دوز و زمان اینکوبه اتفاق افتاده است، اما در مورد زمان 72 ساعت یک استثنا وجود داشت چرا که از دوز 6 تا 10 میکروگرم بر میلی لیتر اندکی از اثر باز دارندگی بر رشد سلولی کاسته شد و نیز رهایش لاکتات دهیدروژناز اندکی کاهش یافت. همچنین در دو رده سلولی دیگر در مدت زمان 24 ساعت افزایش دوز منجر به کاهش رشد سلول و افزایش آزادسازی لاکتات دهیدروژناز گردید و اما در مورد زمانهای 48 و 72 ساعت میزان کاهش رشد سلول و نیز افزایش آزادسازی لاکتات دهیدروژناز در مقایسه با زمان 24 ساعت مهار شد به عبارت دیگر مقاومت سلول­ها افزایش می­یابد. در پایان آزمایش آپوپتوز انجام شد و مشاهده با میکروسکوپ فلورسنس نشان دهنده القا مرگ سلولی از طریق مسیر آپوپتوز بود. تمامی نتایج این مطالعه حاکی از اثر سمیت سلولی نانولوله کربنی تک دیواره عامل دار شده، بر روی رده­های سلولی ذکر شده است. اما سمیت نانولوله کربنی کربوکسیله اندکی بیشتر از نانولوله با گروه عاملی حلقوی بوده و نیز اثر سمیت برای PC12 اندکی بیشتر از سلول سرطان پستان بود.

  کلید واژه­ها: نانولوله های کربنی تک دیواره عامل دار شده، سرطان پستان، رده سلولی MCF7، سمیت سلولی، آزاد سازی لاکتات دهیدروژناز

   

  مقدمه

  اولین بار هیپوکریت فیلسوف یونانی کلمه کارسینوس یا کارسینوما را در اشاره به تومورها بکار برد . احتمالا دلیل آن  شباهت ظاهری توده های سرطانی به خرچنگ بوده است. در بافتهای طبیعی بدن بعد از تعداد مشخصی تقسیم سلولی کنترل فیدبکی باعث توقف تکثیر و شروع تمایز می­شود. سرطان یا نئوپلاسم شامل بافتهایی است که تقسیم غیر طبیعی دارند. منشا بیماری ژنتیکی و شامل دو اتفاق همزمان است: تکثیر دائمی یک سلول به دلیل عدم تعادل ژنی و نیز جهش ژنی و غیر فعال شدن مسیرهای طبیعی مرگ سلولی. با مختل شدن مسیرهای طبیعی تکثیر و مرگ سلولی، گروهی از سلولها به صورت کنترل نشده تقسیم شده و همزمان با تکثیر بیش از حد و تشکیل توده­ای از سلولها شروع به آزاد کردن مواد شیمیایی می­کنند که محرک رشد مویرگهای غیر طبیعی درون توده سلولهاست. این مجموعه به عنوان  توده بدخیم شناخته می­شود که می تواند بامصرف بیش از حد مواد غذایی به شدت به بافتهای اطراف آسیب بزند. سرانجام در برخی موارد هنگامی که تومور به اندازه کافی بزرگ شد، برخی سلولها به گردش خون راه یافته و در سایر قسمتهای بدن توده هایی تشکیل می­دهند به این پدیده متاستاز یا تهاجم تومور سرطانی گفته می­شود (36).

  ­­سرطان پستان                                                                                                 

  سرطان پستان معمولترین سرطان در سراسر جهان، شایعترین سرطان در زنان امریکایی و دومین سرطان کشنده  و عامل اصلی مرگ و میر در زنان 55-45 سال است.

  این بیماری سالانه حدود یک میلیون نفر را در سراسر دنیا مبتلا می­کند؛ از این تعداد 320 هزار نفر در اروپا و 200 هزار نفر در امریکا ساکنند که در مجموع بیش از نیمی از کل مبتلایان را تشکیل می دهند (10). این بیماری سه تا پنج درصد علت مرگ و میرها در دنیای غرب و یک تا سه درصد علت مرگ ها در کشورهای درحال توسعه را تشکیل می دهد اما در ژاپن بندرت رخ می دهد (55).

  در سال 2009 این سرطان 192370 زن امریکایی را مبتلا کرد که از این تعداد 40170 مورد آن منجر به مرگ شد. اما اخیرا میزان مرگ و میر سالانه بر اثر این سرطان در امریکا، 2.3 درصد گزارش شده است که علت آن استفاده از روش های غربالگری پیشرفته و گزینه های درمانی بهتر و جدیدتر عنوان شده است.

  از هر نُه نفر زن جوامع انگلیسی و امریکایی، یک نفر در طول زندگی خود به این بیماری مبتلا می شود؛ در مجموع، شیوع این بیماری در کشورهای غربی بیش از افریقا، امریکای جنوبی و آسیاست که عوامل پاتولوژیک متعددی در ایجاد این بیماری دخیلند (2).

  عوامل موثر در بروز این بیماری عبارتند از: سن، ژنتیک، پیشینه خانوادگی، رژیم غذایی، مصرف الکل، چاقی، شیوه های زندگی، نداشتن فعالیت فیزیکی و عوامل آندوکرین (درونزا و برونزا). از دیگر عوامل مرتبط با سرطان پستان می توان به تراکم  ماموگرافیک و سابقه بیماری خوش خیم اشاره نمود؛ اما، هنوز به درستی روشن نیست که کدام یک از عوامل یاد شده، نسبت به دیگر عوامل، در ایجاد سرطان پستان نقش برجسته تری دارد.

  1-2-­­ اپیدمیولوژی

   سرطان پستان رایجترین سرطان در زنان بالغ سراسر جهان و بعد از سرطان ریه، دومین سرطان منجر به فوت است(10،4). شیوع این سرطان در کشورهای غربی بالاست به گونه ای که از هر 12 نفر زن، در جوامع ولز و انگلستان، یک نفر آن در طول زندگی خود به آن دچار می شود (55).

  برخی محققان معتقدند که این تعداد بالاتر هم هست و در جوامع زنان امریکائی و انگلیسی گاهی به یک نهم هم می رسد (4). در کل، این سرطان یک چهارم سرطان های زنان در کشورهای غربی را شامل می شود که نشان دهنده شیوع بالا، در آن کشورهاست. در سراسر دنیا، سرطان سینه 22٪ از تمام سرطان های زنان را تشکیل می دهد (بجز سرطانهای پوست غیر ملانوما) به نحوی که تنها در سال 2008 این بیماری، باعث مرگ 458503 نفر در جهان شد (13.7٪ از همه مرگ های زنان). 

   

  ABSTRACT

  This study was conducted to investigate the potential cytotoxicity of F-SWCNTs using three different cell lines include MCF7, HUVEC and PC12. All of these cell lines were treated and incubated with different concentrations of two kind of F-SWCNTs for 24, 48, and 72 h. After that MTT assay, LDH assay and apoptosis assay were conducted. The result was shown that: about of MCF7 cell line decrease in cell growth and increase in LDH release were occur parallel to increase of doses and times of treating except, in 72h that the LDH release and inhibited cell growth were decreased in doses of 6-10 µg/ml. Also in two other cell lines decrease in cell viability and increase in LDH release were observed in a dose dependent manner after 24h. While after 48 and 72h, decrease in cell viability and increase in LDH release were inhibited when compared to 24h. In conclude apoptosis assay was conducted and observation under the fluorescence microscopy indicating the occurrence of cell death via apoptosis pathway. Altogether these results emphasis on cytotoxicity of F-SWCNTs in above mentioned cell lines. And the toxicity effect of the COOH-SWNT was more than that was seen about one other F-SWNT and was more than for PC12 when compared to MCF7.

  Key words: Functionalized-SWCNTs, breast cancer, MCF7 cell line, toxicity, LDH release

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی اثرات سمیت نانو لوله کربنی تک دیواره بر سلول های سرطانی پستان در شرایط برون تن

  فهرست:

  چکیده. 1

  مقدمه. 2

  فصل اول: کلیات

  1-1-سرطان پستان. 4

  1-2- اپیدمیولوژی. 5

  1-3- عوامل علت شناختی. 5

  1-3-1- اضافه وزن. 6

  1-3-2- نداشتن فعالیت جسمی. 7

  1-3-3- الکل. 7

  1-3-4- رژیم غذایی. 8

  1- 3-5- سیگار 9

  1-3-6- هورمون­های استروئیدی و گیرندههایشان. 9

  1-3-6-1- هورمون­های استروئیدی. 9

  1-3-6-2- گیرندههای هورمون­های استروئیدی. 10

  1-3-6-3-  تاریخچه حاملگی و شیردهی. 11

  1-3-6-4-  استروژن. 12

  1-3-6-5-  هورمون جایگزین درمانی. 12

  1-3-7-  مصرف داروی خوراکی ضد بارداری. 13

  1-3-8-  کار در شب و عوامل محیطی. 14

  1-3-9- سن. 14

  1-3-10- جنسیت.. 15

  1-3-11- تاریخچه فعال بودن جنسی. 15

  1-3-12-  تاریخچه خانوادگی. 16

  1-3-13- تاریخچه شخصی. 16

  1-3-14- تغییرات سلولی پستان، زخم و جراحت پستان. 17

  1-3-15- مصرف دی اتیل ستیل بسترول. 17

  1-3-16- سابقه بیماری خوش خیم پستان. 17

  1-3-17- ژنهای پر خطر 18

  1-3-18- سندرم های پرخطر 19

  1-3-19- نقش آنتی ژن HER2/neu. 20

  1-3-20- تراکم ماموگرافی. 20

  1-4- فرضیه های چگونگی تشکیل و منشا تومورها 20

  1-5- ناهمگنی ‌سرطان پستان. 21

  1-6- انواع سرطان پستان. 22

  1-6-1- سرطان پستان لومینال A و  B. 22

  1-6-2-  سرطان پستان HER2+: 22

  1-6-3-  شبه بازال. 22

  1-7- مرحله بندی سرطان. 22

  1-7-1- مرحله صفر 23

  1-7-2- مرحله اول. 23

  1-7-3- مرحله دوم. 23

  1-7-4- مرحله سوم. 24

  1-7-5- مرحله چهارم. 24

  1-8- نانو در درمان و پیشگیری سرطان. 24

  1-9- نانولوله های کربنی. 26

  1-9-1- خصوصیات نانولوله های کربنی. 26

  1-9-2-کاربرد به عنوان حامل دارویی. 28

  1-9-3- پراکنده کردن نانولوله کربنی در حلال. 28

  1-9-4- عاملدار کردن نانولوله کربنی. 29

  1-9-4-1- روش کووالان. 29

  1-9-4-2- روش غیرکووالان. 30

  1-9-4-3- پگیلاسیون برای بهبود ویژگیها در کاربردهای زیستی. 31

  فصل دوم: مروری بر متون گذشته

  2-1- تجویز، جذب و انتقال CNT. 33

  2-2- تجویز وریدی. 34

  2-3- کاربرد نانوکربن تیوب تک دیواره و ایمنی زیستی. 35

  2-3-1- ایمنی زیستی نانولوله تک دیواره به عنوان حامل دارویی. 36

  2-4-  کاربرد در درمان هدفمند. 37

  2-5- کاربرد در ژن رسانی. 38

  2-6- کاربرد در سیستمهای دارورسانی هدفمند برای درمان سرطان. 38

  فصل سوم: مواد و روش­ها

  3-1- مواد و روش‌ها 42

  3-1-1- مواد 42

  3-1-2-ویژگیهای نانوذرات کربنی. 43

  3-2- روش ها 45

  3-2-1- کشت و تیمار سلولی. 45

  3-2-1-1- رده های سلولی مورد استفاده 45

  مشخصات کلی سلول. 46

  نام رده سلولی. 46

  3-2-1-2- دفریز کردن سلول‌های منجمد. 47

  3-2-1-3- فریز کردن سلول‌ها 47

  3-2-1-4- محلول ها و بافرهای مورد نیاز 48

  3-2-1-4-1- بافر فسفات نمکی(PBS) 48

  3-2-1-4-2-  محیط کشت کامل. 48

  3-2-1-5-تست گذاری سلول ها 49

  3-2-1-5-1- شمارش سلول ها 49

  3-2-1-5-3-بررسی زنده بودن سلول‌ها با استفاده از روشMTT. 50

  3-2-1-5-4- تعیین IC-50. 51

  3-2-1-5-5- سنجش میزان رهاسازی آنزیم لاکتات دهیدروژناز به محیط کشت.. 52

  3-2-1-5-6- رنگ آمیزی با 33258Hoechst 52

  فصل چهارم: نتایج

  4-1- سمیت القا شده توسط نانولوله تک دیواره با گروه عاملی حلقوی بر روی سلول‌های HUV-EC-C, MCF-7 وPC12  54

  4-2- بررسی تاثیر نانولوله تک دیواره با گروه عاملی حلقوی بر سرنوشت سلول MCF-7 به وسیله سنجش MTT  55

  4-3- بررسی تاثیر نانولوله تک دیواره با گروه عاملی حلقوی بر سرنوشت سلول MCF-7 به وسیله سنجش LDH   59

  4-4- بررسی تاثیر نانولوله تک دیواره با گروه عاملی حلقوی بر سرنوشت سلول  HUVECبه وسیله سنجش MTT  62

  4-5- بررسی تاثیر نانولوله تک دیواره با گروه عاملی حلقوی بر سرنوشت سلولHUVEC  به وسیله سنجش LDH   65

  4-6- بررسی تاثیر نانولوله تک دیواره با گروه عاملی حلقوی بر سلول PC12به وسیله سنجش MTT. 69

  4-6- بررسی تاثیر نانولوله تک دیواره با گروه عاملی حلقوی بر سلول  PC12به وسیله سنجش LDH.. 71

  4-7- سمیت القا شده توسط نانولوله تک دیواره کربوکسیله بر روی سلول‌های HUV-EC-C, MCF-7وPC12. 75

  4-8- بررسی تاثیر نانولوله تک دیواره کربوکسیله بر سرنوشت سلول MCF-7 به وسیله سنجش MTT. 76

  4-9- بررسی تاثیر نانولوله تک دیواره کربوکسیله بر سرنوشت سلول MCF-7 به وسیله سنجش LDH.. 77

  4-100- بررسی تاثیر نانولوله تک دیواره کربوکسیله بر سرنوشت سلول  HUVECبه وسیله سنجش MTT. 78

  4-11- بررسی تاثیر نانولوله تک دیواره کربوکسیله بر سرنوشت سلول  HUVECبه وسیله سنجش LDH.. 79

  4-12- بررسی تاثیر نانولوله تک دیواره کربوکسیله بر سرنوشت سلول  PC12به وسیله سنجش MTT. 80

  4-13- بررسی تاثیر نانولوله تک دیواره کربوکسیله بر سرنوشت سلول  PC12به وسیله سنجش LDH.. 81

  4-14-  القا مرگ آپوپتوزی. 82

  فصل پنجم: بحث و پیشنهادات

  5-1-بحث.. 85

  5-2-پیشنهاد 94

   

  منابع. 95                      

  خلاصه انگلیسی.. 102

  ضمائم.. 103

   

  منبع:

   

  1. Abdellatif, KH., Abdelall, E., Abdelgawad, M., Ahmed, M.,Bakr, R., 2014,  Synthesis and anticancer activity of some new pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one derivatives, Molecules, Vol. 19, P.3297-3309.

   

  2. . Aguas, F., Martins, A., Gomes, T., De Sousa, M., Silva, D., 2006,  Portuguese enopause

  Society and Portuguese Gynaecology Society ,2005, Prophylaxis approach to a symptomatic post-menopausal women  breast cancer,  Maturitas,Vol. 52,p. S23-31.

   

  3. Aiello, EJ., Buist, DS., White, E., Porter, PL.,2005, Association between

  mammographic breast density and breast cancer tumor characteristic,  Cancer

  Epidemiol Biomarkers Prev,Vol. 14,p. 662-668.

  4. Ali S, Coombes RC ,2002, Endocrine-responsive breast cancer and strategies

  for combating resistance, Nat Rev Cancer,Vol. 2,p.101-112.

  5. Antoniou, A., Pharoah, PD., Narod, S., 2003, Average risks of breast and ovarian cancer

  associated with BRCA1 or BRCA2 mutations detected in case Series unselected for family

  history: a combined analysis of 22 studie, Am J Hum Genet ,Vol.72, P.1117-30.

  6.Borresen-Dale, AL., 2003, TP53 and breast cancer, Hum Mutat, Vol.21, P.292-300

  7. CHEK2*1100delC and susceptibility to breast cancer: a collaborative analysis involving10,860 breast cancer cases and 9,065 controls from 10 studies, 2004,  Am J Hum Genet, Vol.74, P.1175-82.

  8. Cheng, J.,[etal].,2008, Reversible accumulation of PEGylated single-walled carbon nanotubes inthe mammalian nucleus, ACS Nano,Vol. 2, P.2085-2094.

   

  9 .Cole, MP., Jones, CT., Todd, ID.,1971, A new anti-oestrogenic agent in late breast

  cancer. An early clinical appraisal of ICI46474, Br J Cancer,Vol. 25,p. 270-275.

  10. Dumitrescu RG., Cotarla I. , 2005 , Understanding breast cancer risk where do

  we stand in 2005? , J Cell Mol Med, Vol 9, P. 208-221.

  11. Easton, DF.,[ et al]., 2007, Genome-wide association study identifies novel breast cancer susceptibility loci, Nature, Vol.447, P.1087-93.

  12. Foldvari, M., Bagonluri, M., 2008, Carbon nanotubes as functional excipients for

  nanomedicines: I. Pharmaceutical properties,  Nanomedicine , Vol.3, P.173-182.

   

  13. Foldvari, M., Bagonluri, M., 2008, Carbon nanotubes as functional excipients for

  nanomedicines: II. Drug delivery and biocompatibility issues,Nanomedicine ,Vol. 3,P.183-200.

  14. Georgakilas, V., Tzitzios, V., Gournis, D., Petridis, D., 2005, Attachment of magnetic

  nanoparticles on carbon nanotubes and their soluble derivatives, Chem Mater , Vol. 17, P.1613-1617.

  15. Ghorab, M., Ragab, F.,Alqasoumi, S.,Alafeefy, A.,Aboulmagd, S.,2014, Synthesis of some new pyrazolo[3,4-d]pyrimidine derivatives of expected anticancer and radioprotective activity, Molecules, Vol.19, P. 3297-3309.

   

  16. Gu, Y., Cheng, J., Jin, J., Cheng, S., Wong,W.,2011,  Development and evaluation of pH-responsive single-walled carbon nanotube-doxorubicin,  International Journal of Nanomedicine, Vol. 16, P.2889–2898.

   

  17. Hearle, N., Schumacher, V., Menko FH., 2006, Frequency and spectrum of cancers in the Peutz-Jeghers syndrome, Clin Cancer Res, Vol.12, P.3209-15.

   

  18. Henderson, BE., Bernstein, L., 1991, The international variation in breast cancer rates: anepidemiological assessment, Breast Cancer Res Treat,Vol.18 Suppl 1:S11-7.

   

  19. Hung, MC., Lau, YK. ,1999, Basic science of HER-2/neu: a review, Semin Oncol,Vol.

  26,P. 51-59.

  20. Huang, P., Zhang, C., Xu, C., Bao, L., Li, Z.,2010, Preparation and characterization of

  near-infrared region absorption enhancer carbon nanotubes hybridmaterials, Nano Biomed Eng, Vol. 2,4, P.225-230.

   

  21.  Jain, N.K. ,  Singh, R.,  Mehra, N.K.,  Jain, V., 2013,  Gemcitabine-loaded smart carbon nanotubes for effective targeting to cancer cells, Informa Healthcare, Vol. 21, No. 6 , P. 581-592.

   

  22. Ji, S.,[etal].,2010, Carbon nanotubes in cancer diagnosis and therapy. Biochimica et Biophysica Acta, Vol.1806, P.29-35.

   

  23. Jia, N., Lian, Q., Shen, H., Wang, C., Li, X., Yang, Z.,2007, Intracellular delivery of

  quantum dots tagged antisense oligodeoxynucleotides by functionalized multiwalled carbon nanotubes, Nano Lett, Vol.10, P.2976-2980.

   

  24. Kakarala, M., Wicha, M., 2008, Implications of the cancer stem-cell hypothesis

  for breast cancer prevention and therapy, J Clin Oncol , Vol.26, P. 2813-2820.

  25. Kennecke, H., Yerushalmi, R., Woods, R., 2010, Metastatic behavior of breast cancer subtypes,  J Clin Oncol, Vol. 28,20, P.3271–3277.

   

  26. Khuder, S., Mutgi, A., Nugent, S.,2001, Smoking and breast cancer: a meta-analysis, Rev Environ Health ,Vol.16, p.253-61.

   

  27. Kim, D., [etal]., 2003,  Synthesis­ and biological evaluations of pyrazolo[3,4-d]pyrimidines as cyclin-dependent kinase 2 inhibitor,Eur. J. Med. Chem, Vol.38, P. 525–532.

  28. Kroenke, CH., Hankinson, SE., Schernhammer, ES., Colditz, GA., Kawachi, I., Holmes, ,MD., 2004,Caregiving stress, endogenous sex steroid hormone levels, and breast cancer incidence, AmJ Epidemiol,Vol.159,P.1019-27.

   

  29. Lacroix, M., Leclercq, G., 2005,  The portrait of hereditary breast cancer, Breast Cancer Research and Treatment,Vol. 89 ,3,P. 297-304.

  30. Lerner, LJ., Jordan, VC.,1990, Development of antiestrogens and their use in

  breast cancer: eighth Cain memorial award lecture, Cancer ResVol. 50,p. 4177-4189.

  31. Lev,i F., Randimbison, L., 2006,Cancer risk factor radiotherapy for breast cancer. Br J Cancer,Vol. 95,P. 390.

  32. Li, J.,[etal] .,2010,  Preparationof biocompatible multi-walled carbon nanotubes as potential tracers forsentinel lymph node. Polymer International, Vol.59, P.169-174.تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثرات سمیت نانو لوله کربنی تک دیواره بر سلول های سرطانی پستان در شرایط برون تن, مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثرات سمیت نانو لوله کربنی تک دیواره بر سلول های سرطانی پستان در شرایط برون تن, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثرات سمیت نانو لوله کربنی تک دیواره بر سلول های سرطانی پستان در شرایط برون تن, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثرات سمیت نانو لوله کربنی تک دیواره بر سلول های سرطانی پستان در شرایط برون تن, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثرات سمیت نانو لوله کربنی تک دیواره بر سلول های سرطانی پستان در شرایط برون تن, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثرات سمیت نانو لوله کربنی تک دیواره بر سلول های سرطانی پستان در شرایط برون تن, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثرات سمیت نانو لوله کربنی تک دیواره بر سلول های سرطانی پستان در شرایط برون تن, پروژه درباره پایان نامه بررسی اثرات سمیت نانو لوله کربنی تک دیواره بر سلول های سرطانی پستان در شرایط برون تن, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثرات سمیت نانو لوله کربنی تک دیواره بر سلول های سرطانی پستان در شرایط برون تن, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثرات سمیت نانو لوله کربنی تک دیواره بر سلول های سرطانی پستان در شرایط برون تن, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثرات سمیت نانو لوله کربنی تک دیواره بر سلول های سرطانی پستان در شرایط برون تن, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثرات سمیت نانو لوله کربنی تک دیواره بر سلول های سرطانی پستان در شرایط برون تن, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثرات سمیت نانو لوله کربنی تک دیواره بر سلول های سرطانی پستان در شرایط برون تن

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس