پایان نامه ردیابی هیستوموناس مله اگریدیس در بوقلمون های کشتارشده دراستان اصفهان

word
70
1 MB
31994
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۹,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ردیابی هیستوموناس مله اگریدیس در بوقلمون های کشتارشده دراستان اصفهان

  پایان نامه برای دریافت درجه دکترای حرفه ای دامپزشکی

  چکیده

  به منظور ردیابی هیستوموناس مله اگریدیس در بوقلمون‌های کشتار شده در استان اصفهان، 200 نمونه خون و 200 نمونه کبد در کشتارگاه اخذ شد و پس از استخراج DNA، قطعه 550 جفت بازی مربوط به ژن 18SRNA تکثیر شد. علاوه بر آن، نمونه‌های کبد در فرمالین 10% نگهداری و پس از تهیه مقاطع پاتولوژی رنگ آمیزی با هماتوکسیلین - ائوزین از نظر وجود انگل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج PCR نشان داد از 200 نمونه خون، 18 نمونه (9%) و از تعداد 200 نمونه کبد، 32 نمونه (16%) از لحاظ هیستوموناس مله اگریدیس مثبت می‌باشد. نتایج هیستوپاتولوژی نشان داد از بین نمونه‌های PCR مثبت 76/11 % در هیستوپاتولوژی مثبت ارزیابی شدند لذا به نظر می‌رسد برای شناسایی هیستوموناس مله اگریدیس PCR از ویژگی بالایی برخوردار می‌باشد.

   

  کلید واژه‌ها : بوقلمون، هیستوموناس مله اگریدیس، PCR، اصفهان

  - مقدمه

  در دهه‌های اخیر به دلیل رشد جوامع بشری، نیاز به منابع غذایی به خصوص اقلام پروتئینی حیوانی افزایش یافته است وپرورش بوقلمون به طور صنعتی به منظور رفع بخشی از این نیاز در سراسر جهان درحال گسترش می‌باشد.درسال2004 ایالات متحده باتولید 2592000 تن گوشت بوقلمون در رتبه نخست بوده است.درکشور ما نیز پرورش بوقلمون صنعتی در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته به طوری که تولید گوشت آن به صور مختلف قطعه بندی شده ویا لاشه قابل عرضه می‌باشد (5).

  در ایران صنعت پرورش بوقلمون از سال1355 آغاز گردیده وهرساله به تعداد مزارع بوقلمون درکشور اضافه می‌شود (1).

  باتوجه به خصوصیات پرورشی مناسب بوقلمون‌ های گوشتی، نظیر میزان وزن گیری، سرعت رشد زیاد (74/10 کیلوگرم در16 هفتگی برای بوقلمون‌های ماده و 39/20 کیلوگرم در20 هفتگی برای بوقلمون‌های نر) ضریب تبدیل غذایی پایین،درصد اندک افت لاشه وارزش غذایی مناسب در مقایسه سایر طیور صنعتی،پرورش این پرنده به طور صنعتی به منظور رفع بخشی از این نیازها در سراسر جهان درحال گسترش است به طوری که در سال 2007 ایالات متحده، اتحادیه اروپا، برزیل و کانادا ازنظر تولید گوشت بوقلمون درسطح جهان به ترتیب دررتبه‌های اول تا چهارم قرار داشتند (7).

   

   

   

  1-2- بیان مسئله

  هیستومونیازیس [1] بیماری تک یاخته‌ای حاد است. هیستوموناس مله اگریدیس[2] تک تاژک است. تک‌یاخته‌های انگلی باعث هپاتیت سکوم می‌شوند.سایت‌های هجومی این انگل سکوم و کبد می‌باشد واختلال گردش خون درمراحل بعدی این بیماری به نظر می‌رسد وباعث یک بیماری سرسیاه در پرنده می‌شود.

  در دهه‌های اخیر هیستومونیازیس موجب شده است تا آسیب جدی به صنعت طیور، به ویژه در میان بوقلمون وارد شود. موارد کمی از بروز بیماری در ماکیان نیز گزارش شده است ولی ماکیان به علت مقاومت در مقابل بیماری، بیشتر نقش مخزن بیماری را داشته و در صورت آلودگی به کرم هتراکیس گالیناروم[3]، نقش مهمی در انتقال بیماری به بوقلمونها بازی می‌نمایند. جوجه بوقلمونها با خوردن تخمهای آلوده هتراکیس به بیماری مبتلا می‌شوند. این بیماری انتشار جغرافیایی وسیعی در دنیا دارد. مشاهدات درمانگاهی وکالبدگشایی در ایران نشان دهنده‌ی حضور بیماری می‌باشد (29).

   

  1-3- مروری بر سابقه تحقیق

  در مطالعه‌ای که توسط Cortes و همکاران (2004) در گله جوجه‌های تجاری با 6 هفته سن صورت گرفت نشان داد علائم کلینیکی شامل افسردگی و با آب و تاب راه رفتن، بی علاقگی وافزایش اندکی در مرگ و میر دارند. این اولین گزارش از حضور هیستومونیازیس در بورس فابرسیوس در جوجه‌های تجاری است (10).

  در مطالعه‌ای دیگر که توسط Hurst (1980) با موضوع بررسی هیستومونیازیس در بوقلمون‌های وحشی در می‌سی سی پی آمریکا صورت گرفت، نشان داد در جمعیت بوقلمون‌های وحشی با تراکم بالا، انگل هیستومونیازیس وجود دارد (19).

  در مطالعه‌ای دیگر که توسط Lotfi و همکاران (2012) انجام شد نشان داد انگل هیستومونیازیس در خارج از بدن میزبان به طور خیلی ضعیف زنده می‌ماند. این بررسی در شرایط مشابه مزرعه و در دمای اتاق بر روی چند ماده مصنوعی انجام گرفت که نتایج آن شامل: تک یاخته تا یک ساعت بر روی چوب، لاستیک وفلز، تا 3ساعت در جعبه‌های تخم مرغ، پوسته‌های تخم مرغ وآجر، تا 6ساعت در پر و بال و خوراک بوقلمون و تا 9 ساعت در آب لوله کشی کلر نزده و مدفوع زنده می‌ماند. بنابراین آب آلوده و مدفوع تازه و یا هر دو می‌توانند نقش مهمی در انتقال انگل بازی کنند (24).

  در مطالعه‌ای که توسط McDougald (2005) با موضوع هیستومونیازیس در پرندگان در رودایسلند انجام شد نشان داد که بیماری سر سیاه باعث مرگ و میر بالا در بوقلمون‌ها گاهی نزدیک به 100 درصد ودر جوجه‌ها میزان مرگ و میر ممکن است با عوارض بالا از 20 تا 100 درصد همراه باشد. دراین تحقیق نشان داده شد هیستومونیازیس به سرعت در گله‌ی بوقلمون از طریق تماس مستقیم پرندگان با یکدیگر پخش می‌شود و احتمالأ مربوط به پدیده کلوآک نوشی است. در این تحقیق بر وابستگی به هتراکیس گالیناروم به عنوان منبع عفونت ذکر شده است (29).

  در مطالعه دیگر که توسط Patra و همکاران (2013) در هند با هدف شناسایی میزان بروز هیستومونیازیس در پرندگان گوشتی از طریق مولکولی انجام شد نشان داد از 4000 پرنده مورد بررسی قرار گرفته 40 پرنده به هیستومونیازیس مله آگریدیس مبتلا بودند یا به عبارتی میزان شیوع 1 درصد بود (32).

  در گزارشی که توسط Popp و همکاران (2011) انجام شد نشان داد که مزرعه‌ای ارگانیک در جنوب آلمان به مدت 3 سال متوالی در میان جوجه‌های گوشتی و بوقلمون‌ها، شیوع یک بیماری شدید ناشی از انگل تک یاخته هیستومونیازیس مله اگریدیس رخ داده است و تشخیص از طریق DNA بوده است (33).

  در مطالعه‌ای دیگر که توسط Senties-Cue و همکاران (2009) انجام شد نشان داد در بوقلمون‌هایی با سن 7 تا 13 هفتگی علایمی همچون بی اشتهایی، افسردگی، اسهال، از دست دادن وزن و افزایش مرگ و میر داشتند. علائم کالبدگشایی آن شامل ضخیم شدن شدید دیواره سکوم، بزرگ شدگی بورس، پانکراس و طحال کم رنگ و زرد بود. میکروسکوپ الکترونی حضور هیستومونیازیس در کبد و سکوم را تایید کرد. این اولین گزارش حضور سیستمیک هیستومونیازیس موثر بر بورس فابرسیوس، کلیه‌ها، ریه، پانکراس و پیش معده در بوقلمون است (38).

   

  1-4- اهداف، فرضیات و سوالات تحقیق

  1-4-1- اهداف تحقیق

  1-4-1-1- هدف کلی

  ردیابی انگل هیستوموناس مله آگریدیس در گله‌های بوقلمون استان اصفهان به روش PCR

   

  1-4-1-2- اهداف جزئی

  برآورد میزان فراوانی

   

  1-4-2- فرضیات تحقیق

  هیستومونیازیس دربوقلمون‌های اصفهان وجوددارد.

   

  1-4-3- سئوالات تحقیق

  آیا هیستومونیازیس در بوقلمون‌های اصفهان وجود دارد؟

   

   

  1-5- روش تحقیق و پژوهش

  الف : نمونه گیری :

  به منظوربررسی آلودگی Histomoniasis Meleagridisدرگله‌های بوقلمون استان اصفهان، بامراجعه به کشتارگاه بوقلمون واقع دراستان اصفهان شامل شهرستانهای تیران و کرون و نجف آباد 200 نمونه خون و 200 نمونه کبد از 20 گله بوقلمون اخذ ونمونه‌ها درکنار یخ به آزمایشگاه منتقل گردید وتا زمان انجام آزمایشات دردمای20- درجه سانتی گراد نگه داری

  شد

   

   

  Abstract

  For detection of Histomonas meleagridis in slaughtered turkeys in Isfahan province, 200 blood and 200 liver samples were collected and after DNA extraction, a 550 bp fraqmentwas amplified. Furthermore, liver samples were collected in formalin 10% and prepared histopathologic sections for presence of this parasite. PCR results showed 18 out of 200 blood samples (9%) and 32 out of 200 liver samples (16%) were positive for H.meleagridis. Histopathologic examination showed in PCR positive liversonly 11.76% evaluated positive for H.meleagridis. PCR is a valuable technique and posses high specifity.

  Keywords: Turkey, Histomonas meleagridis, PCR, Isfahan  

 • فهرست و منابع پایان نامه ردیابی هیستوموناس مله اگریدیس در بوقلمون های کشتارشده دراستان اصفهان

  فهرست:

  چکیده 1

  فصل اول «مقدمه و طرح تحقیق»

  1-1- مقدمه. 3

  1-2- بیان مسئله. 4

  1-3- مروری بر سابقه تحقیق.. 4

  1-4- اهداف، فرضیات و سوالات تحقیق.. 6

  1-4-1- اهداف تحقیق.. 6

  1-4-1-1- هدف کلی.. 6

  1-4-1-2- اهداف جزئی.. 6

  1-4-2- فرضیات تحقیق.. 6

  1-4-3- سئوالات تحقیق.. 6

  1-5- روش تحقیق و پژوهش.... 7

  فصل دوم « کلیات »

  انگل‌ها و بیماری‌های طیور و سایر پرندگان.. 9

  2-1- انگلهای خارجی.. 9

  2-1-1- ساسها 9

  2-1-2- شپشهای گزنده 9

  2-1-3- مگسهای سیاه 10

  2-1-4- مایت‌های ماکیان.. 10

  2-1-5- لارومایت ها 10

  2-1-6- سوسک بستر و لارو آن آلفیتوبیوس دپاپرینوس.... 11

  2-1-7- مایت‌های پر و مایت‌های ایجادکننده پرریزی.. 11

  2-1-8- مایت‌های زیر پوستی.. 11

  2-2- انگل‌های داخلی.. 12

  2-2-1- کیسه ملتحمه. 12

  2-2-2- نای.. 13

  2-2-4- پیش معده 14

  2-2-5- سنگدان.. 14

  2-2-6- روده باریک.... 15

  2-2-7- روده کور 16

  2-2-8- پوست... 17

  2-3- بیماری‌های انگلی طیور 17

  2-3-1- کوکسیدیوز 17

  2-3-2- کریپتوسپوریدیوز 20

  2-3-3- هگزامیتیازیس.... 24

  2-3-4- هیستومونیازیس.... 27

  2-3-5- لکوسیتوزئونوز 32

  2-4- واکنش زنجیر‌های پلی مراز( PCR ) 35

  2-4-1- مواد و وسایل لازم برای انجام برای انجام آزمایش PCR.. 36

  2-4-2- سنتز. 36

  2-4-3- تشخیص و تجزیه فراورده‌های PCR: 37

  فصل سوم «مواد و روش کار»

  3-1- نمونه گیری.. 40

  3-2- استخراج DNA از کبد با استفاده از کیت... 40

  3-3- استخراج DNA از خون با استفاده از کیت... 41

  3-4- آزمایش PCR.. 42

  3-4-1- روش کار 42

  3-5- تهیه ژل آگارز 43

  3-5-1- مواد و وسایل لازم. 43

  3-5-2- روش تهیه بافر (1X) TBEبرای تهیه ژل آگارز 44

  3-5-3- روش تهیه ژل آگارز 44

  3-5-4- روش انجام الکتروفورز 44

  3-5-5- آنالیز محصول PCR: 45

  3-6- آزمایشات هیستوپاتولوژی.. 45

  3-6-1- رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین (H&E) : 45

  3-6-2- روش رنگ آمیزی اسلاید با رنگ (H&E) : 46

  3-6-3- تفسیر رنگ آمیزی (H&E) 47

  3-6-4- نتایج رنگ آمیزی (H&E) 48

  فصل چهارم « نتایج »

  4-1- نتایج کیفی مربوط به استخراج DNA.. 50

  4-2- نتایج آزمایشات هیستوپاتولوژی.. 51

   

  چکیده 1

  فصل اول «مقدمه و طرح تحقیق»

  1-1- مقدمه. 3

  1-2- بیان مسئله. 4

  1-3- مروری بر سابقه تحقیق.. 4

  1-4- اهداف، فرضیات و سوالات تحقیق.. 6

  1-4-1- اهداف تحقیق.. 6

  1-4-1-1- هدف کلی.. 6

  1-4-1-2- اهداف جزئی.. 6

  1-4-2- فرضیات تحقیق.. 6

  1-4-3- سئوالات تحقیق.. 6

  1-5- روش تحقیق و پژوهش.... 7

  فصل دوم « کلیات »

  انگل‌ها و بیماری‌های طیور و سایر پرندگان.. 9

  2-1- انگلهای خارجی.. 9

  2-1-1- ساسها 9

  2-1-2- شپشهای گزنده 9

  2-1-3- مگسهای سیاه 10

  2-1-4- مایت‌های ماکیان.. 10

  2-1-5- لارومایت ها 10

  2-1-6- سوسک بستر و لارو آن آلفیتوبیوس دپاپرینوس.... 11

  2-1-7- مایت‌های پر و مایت‌های ایجادکننده پرریزی.. 11

  2-1-8- مایت‌های زیر پوستی.. 11

  2-2- انگل‌های داخلی.. 12

  2-2-1- کیسه ملتحمه. 12

  2-2-2- نای.. 13

  2-2-4- پیش معده 14

  2-2-5- سنگدان.. 14

  2-2-6- روده باریک.... 15

  2-2-7- روده کور 16

  2-2-8- پوست... 17

  2-3- بیماری‌های انگلی طیور 17

  2-3-1- کوکسیدیوز 17

  2-3-2- کریپتوسپوریدیوز 20

  2-3-3- هگزامیتیازیس.... 24

  2-3-4- هیستومونیازیس.... 27

  2-3-5- لکوسیتوزئونوز 32

  2-4- واکنش زنجیر‌های پلی مراز( PCR ) 35

  2-4-1- مواد و وسایل لازم برای انجام برای انجام آزمایش PCR.. 36

  2-4-2- سنتز. 36

  2-4-3- تشخیص و تجزیه فراورده‌های PCR: 37

  فصل سوم «مواد و روش کار»

  3-1- نمونه گیری.. 40

  3-2- استخراج DNA از کبد با استفاده از کیت... 40

  3-3- استخراج DNA از خون با استفاده از کیت... 41

  3-4- آزمایش PCR.. 42

  3-4-1- روش کار 42

  3-5- تهیه ژل آگارز 43

  3-5-1- مواد و وسایل لازم. 43

  3-5-2- روش تهیه بافر (1X) TBEبرای تهیه ژل آگارز 44

  3-5-3- روش تهیه ژل آگارز 44

  3-5-4- روش انجام الکتروفورز 44

  3-5-5- آنالیز محصول PCR: 45

  3-6- آزمایشات هیستوپاتولوژی.. 45

  3-6-1- رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین (H&E) : 45

  3-6-2- روش رنگ آمیزی اسلاید با رنگ (H&E) : 46

  3-6-3- تفسیر رنگ آمیزی (H&E) 47

  3-6-4- نتایج رنگ آمیزی (H&E) 48

  فصل چهارم « نتایج »

  4-1- نتایج کیفی مربوط به استخراج DNA.. 50

  4-2- نتایج آزمایشات هیستوپاتولوژی.. 51

   

  فصل پنجم « بحث و نتیجه گیری »

  5-1- بحث... 53

  5-2- پیشنهادات... 56

  منابع  57

   

  منبع:

  ی، م. (1384). مبانی زیست شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک، تهران : انتشارات مانی، صص 35-10.

  2- اوحدی‌نیا، ح. (1391). پرورش صنعتی و بیماری‌های بوقلمون، تهران: انتشارات علم و قلم. ص 161.

  3- حاج صادق، ن. (1387). مروری بر بیماری‌های طیور، تهران : انتشارات پرتو واقعه، صص 110-76.

  4- رزمی، غ.، باسامی، م.ح و ملکی، م. (1384). گزارش بروز یک مورد هیستومونیازیس در بوقلمون‌های شهرستان مشهد، مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. 60 (2) : 145-143.

  5- سوهانی، ع.، خیرخواه، ا و مسعودیان، ع. (1385). مدیریت پرورش بوقلمون، تهران : انتشارات پرتو واقعه، ص 19.

  6- مادروار، بی. پی. (1387). درمان هومیوپاتی بیماری‌های طیور، ترجمه حمید خانقاهی ابیانه، تهران: انتشارات روزنه، ص60.

  7- واعظ، ج. (1390). بررسی میزان شیوع آلودگی اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در گله‌های بوقلمون استان اصفهان به روش PCR. جهت اخذپایان نامه دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد.

  8- وایتمن، سی.ایی و بیکفورد، ای.‌ای. (1375). راهنمای بیماری‌های طیور، ترجمه محمد حسن بزرگمهری فرد و همکاری. تهران : انتشارات واحد آموزش و پژوهش معاونت کشاورزی، صص 268 -229.

  9- Calnek, BW., John Barnes, H., Beard, CW., Reid, WM. and Yoder, HW. (1991) Disease of Poultry ninth ed.chapt33.Pp779-814.

  10- Cortes, P., Chin, RP., Bland, MC., Crespo, R. and Shivaprasad, HL. (2004). Histomoniasis in the Bursa of Fabricius of Chickens. Avian Diseases.48 (3):711-715.

  11- Curtice, C. (1907). further experiments in connection with the blackhead disease in turkeys. R. I. Agr. Exp. Sta. Bull. 124:67-105.

  12- Dearstyne, RS. (1945). When and why do they die? Turkey World.14:62-63.

  13- Desowitz, RS. (1951). Age as a factor influencing fatal infections of histomoniasis in chickens. J. Com. Path. And Therap. 61:231-236.

  14- Edgar, SA. (1986). Coccidiosis in turkeys: Biology and incidence. Proc Georgia Coccidiosis Conf, University Georgia, Athens.116-123.

  15- Grabensteiner, E., Liebhart, D., Weissenbock, H. and Hess, M. (2006). Broad dissemination of Histomonas meleagridis determined by the detection of nucleic acid in different organs after experimental infection of turkeys and specified pathogen-free chickens using a mono-eukaryotic culture of the parasite. Parasitology International.65(4):317-322.

  16- Glisson, JR., Brown, TP., Brugh, M., Page, RK., Kleven, SH. and Davis, RB. (1984). Sinusitis in turkey associated with respiratory cryptosporidiosis. Avian Disease.28:783-790.

  17- Hishaw, WR. (1937). Disease of turkeys Bulletin.Berkeley, CA: University of California Agricultural Experiment Station.

  18- Hoerr, FJ., Ranck, FM. and Hastings, TF. (1978). Respiratory cryptosporidiosis in turkeys. J Am Vet Med Assoc.173:1591-1593.

  19- Hurst, G.A. (1980). Journal of wildlife disease 16(3).

  20- Karaman, M., Ozen, H. and Ozcan, K. (2009). Histomoniasis in turkeys: pathological observations and PCR detection. Dtsch Tierarztl Wochenschr, 116(6):214-219.

  21- Kendall, SB. (1957). Some factors influencing resistance to histomoniasis in turkeys. Brit.Vet. J. 133:435-439.

  22- Liu, W., Peng, J., Li, F., Sun, H., Ding, Y., He, J. and Liu, Y. (2011). Identification of Histomonas meleagridis by in vitro microculture and polymerase chain reaction. Report in Parasitology.1:1-6.

  23- Lotfi, AR. and Hafez, MH. (2009). Susceptibility of different turkey lines to Histomonas meleagridis after experimental infection. Parasitology Research. 105(1):113-116.

  24- Lotfi, A.R., Abdelwhab, E.M. and Hafez, HM. (2012). Persistence of Histomonas meleagridis in or on Materials Used in Poultry Houses. Avian Diseases.56 (1):224-226.

  25- Lund, EE. and Chute, AM. (1972). Transfer of ten-day Heterakis gallinarum larvae: effect on retention and development of the heterakids, and liberation of Histomonas and Parahistomonas. Experi.Parasitol. 31:361-369.

  26- Lund, EE. and Chute, AM. (1973). The means of acquisition of Histomonas meleagridis by eggs of Heterakis gallinarum. Parasitol. 66:335-342.

  27- Lund, EE. and Chute, AM. (1974). Reciprocal transfer of Heterakis gallinarum Larvae between Ring-necked pheasants and Japanese quail: Effects on H. gallinarum, Histomonas meleagridis, and Parahistomonas wenrichi. Proceedings of the Helm.Soc. Wash. 41:73-76.

  28- Lund, EE. and Chute, AM. (1974). Reproductive potential of Heterakis gallinarum in various species of galliform birds: Implication for survival of H. gallinarum and Histomonas meleagridis to recent times. Int. J. Parasitol. 4:455-461.

  29- McDougald, LR. (2005). Blackhead Disease (Histomoniasis) in Poultry: A Critical Review. Avian Diseases. 49(4):462-476.

  30- Milks, HJ. (1908). A preliminary report on some diseases of chickens. La. Agr. Exp. Sta.Bull. 108:1-17.

  31- Ohara, T. and Reid, WM. (1961). Histomoniasis in chickens. Age of greatest susceptibility and pathogenicity studies.Avian Disease. 5:355-361.

  32- Patra, G., Prasad, H., Lalsiamthara, J., Kataria, JL., Malsawmkima, D. and Lalrinkima, H. (2013). International Journal of Poultry Science 12(2): 98-101.

  33- Popp, C., Hauck, R., Balczulat, S. and Hafez, HM. (2011). Recurring Histomoniasis on an Organic Farm. Avian Diseases. 55(2):328-330.

  34- Popp, C., Hauck, R., Blazey, B., Hanel, A. and Hafez, HM. (2011). An unusual outbreak of histomoniasis in a commercial turkey flock. Berl Munich Tierraztl Wschr.125:153-158.

  35- Rank, FM. and Hoerr, FJ. (1986). Cryptosporidia in the respiratory tract of turkeys. Avian Disease.31:389-391.

  36- Salvin, D .(1955). Cryptosporidium meleagridis (sp.nov.). J Comp Pathol.65:262-266.

  37- Schwabe, CW. (1951). Studies on Oxyspirura manson: The tropical eye worm of poultry. II Life history.pac sci 5:18-35.

  38- Sentíes-Cué, G., Chin, RP. and Shivaprasad, HL. (2009). Systemic Histomoniasis Associated with High Mortality and Unusual Lesions in the Bursa of Fabricius, Kidneys, and Lungs in Commercial Turkeys. Avian Diseases. 53(2): 231-238.

  39- Tarwid, JN., Cawthorn, RJ. and Riddell, C .(1985). Cryptosporidiosis in the respiratory tract of turkeys in Saskatchewan. Avian Disease.29:528-532.

  40- Tyzzer, EE .(1907). A sporozoan found in the peptic glands of common mouse.Proc Soc Exp Biol Med. 5:12-13.

  41- Tyzzer, EE. and Fabyan, F. (1920). Further studies on "blackhead "in turkeys ,with special reference to transmission by inoculation Disease.27:207-239.

   تحقیق در مورد پایان نامه ردیابی هیستوموناس مله اگریدیس در بوقلمون های کشتارشده دراستان اصفهان, مقاله در مورد پایان نامه ردیابی هیستوموناس مله اگریدیس در بوقلمون های کشتارشده دراستان اصفهان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ردیابی هیستوموناس مله اگریدیس در بوقلمون های کشتارشده دراستان اصفهان, پروپوزال در مورد پایان نامه ردیابی هیستوموناس مله اگریدیس در بوقلمون های کشتارشده دراستان اصفهان, تز دکترا در مورد پایان نامه ردیابی هیستوموناس مله اگریدیس در بوقلمون های کشتارشده دراستان اصفهان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ردیابی هیستوموناس مله اگریدیس در بوقلمون های کشتارشده دراستان اصفهان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ردیابی هیستوموناس مله اگریدیس در بوقلمون های کشتارشده دراستان اصفهان, پروژه درباره پایان نامه ردیابی هیستوموناس مله اگریدیس در بوقلمون های کشتارشده دراستان اصفهان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ردیابی هیستوموناس مله اگریدیس در بوقلمون های کشتارشده دراستان اصفهان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ردیابی هیستوموناس مله اگریدیس در بوقلمون های کشتارشده دراستان اصفهان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ردیابی هیستوموناس مله اگریدیس در بوقلمون های کشتارشده دراستان اصفهان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ردیابی هیستوموناس مله اگریدیس در بوقلمون های کشتارشده دراستان اصفهان, رساله دکترا در مورد پایان نامه ردیابی هیستوموناس مله اگریدیس در بوقلمون های کشتارشده دراستان اصفهان

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس