پایان نامه بررسی مقایسه ای تاثیر انجام تحریکات حسی توسط اعضای خانواده و پرستاران بر سطح هوشیاری و علائم حیاتی بیماران بستری در ICU - کارآزمایی بالینی

word
111
834 KB
31959
1391
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۴,۴۳۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی مقایسه ای تاثیر انجام تحریکات حسی توسط اعضای خانواده و پرستاران بر سطح هوشیاری و علائم حیاتی بیماران بستری در ICU - کارآزمایی بالینی

  پایان‌نامه

  دوره کارشناسی ارشد در رشته پرستاری مراقبت های ویژه

  چکیده:

  مقدمه: بیماری که در بخش مراقب ت­های ویژه بستری می­شود به دلایل مختلف در معرض محرومیت حسی می­باشد. نتایج مطالعات از تاثیر مثبت انجام تحریکات حسی در جلوگیری از محرومیت حسی حکایت دارد، ولی هنوز نقش خانواده در مقایسه با پرستاران در انجام تحریکات حسی در تحقیقی مجزا در ایران سنجیده نشده است. هدف این مطالعه مقایسه تاثیر تحریکات حسی توسط اعضای خانواده و پرستاران بر سطح هوشیاری و علائم حیاتی بیماران بستری در بخش مراقبت­های ویژه و وضعیت سلامت عمومی خانواده می­باشد.

  مواد و روش ها: در این مطالعه که به روش کار آزمایی بالینی انجام شد، 69 بیمار بستری در بخش مراقبت­های ویژه بیمارستان عشایر و شفا خرم آباد درسال91-1390 به روش بلوک بندی طبقه ای بر اساس گروه سنی در 2 گروه آزمون و یک گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. یک گروه توسط خانواده و یک گروه توسط پرستار تحریک حسی دیانگ را دریافت نمودند. برای گروه کنترل مداخله ای انجام نشد.  برنامه تحریکات حسی دی یانگ برای گروه­های آزمون روزی 2 ساعت و در ساعت 4 تا 5 عصر و 8 تا 9 شب، به فاصله 3 ساعت و به مدت 6 روز انجام شد. برای کلیه واحدهای مورد پژوهش در سه گروه، میزان سطح هوشیاری و علائم حیاتی در دو مرحله، 5 دقیقه قبل از مداخله و 30 دقیقه بعد از اتمام مداخله، توسط کمک پژوهشگر اندازه گیری شد و وضعییت سلامت عمومی افراد خانواده در گروه­های آزمون و کنترل با استفاده از پرسش­نامه سلامت عمومی بلافاصله قبل و  بعد از ملاقات در اولین، ششمین و دوازدهمین ملاقات توسط کمک پژوهشگر از طریق مصاحبه ارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­های آماری آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون تی مستقل، آزمون تحلیل اندازه­های تکراری و  نرم افزار spss شماره 18 استفاده شد.

  یافته‌ها: براساس نتایج آزمون تحلیل کوواریانس، بین گروه های آزمایشی از نظر میانگین افزایش سطح GCS و تفاوت علائم حیاتی قبل و پس از مداخله اختلاف معناداری وجود داشت (001/0>p). از این نظر گروه خانواده بهترین گروه درمانی، گروه پرستار در مرتبه بعدی و گروه کنترل در مرتبه آخر قرار گرفت. اما براساس نتایج آزمون تحلیل اندازه­های تکراری اثر مداخله در روزهای مختلف بر سطح هوشیاری و علائم حیاتی بیماران قبل و بعد از مداخله یکسان بود. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین میانگین نمره سلامت عمومی خانواده بیماران گروه کنترل و  آزمون در روز ششم  بعد از مداخله اختلاف آماری معناداری وجود داشت(003/0=p). این میانگین در گروه آزمون (6522/19 ) از گروه کنترل (4783/29 ) کمتر بود.

  نتیجه‌گیری: انجام تحریک حسی توسط افراد خانواده در بهبود سطح هوشیاری بیماران کمایی مورد مطالعه موثرتر از پرستاران می­باشد. همچنین حضور افراد خانواده بر بالین بیمار می­تواند تا حدود زیادی  از نگرانی آنها بکاهد و به ایجاد آرامش درآن­ها کمک کند. لذا پیشنهاد می‌شود که شرایطی فراهم شود که نزدیکترین فرد از اعضای خانواده با آموزش کافی برنامه تحریکات حسی را در زمان مناسب برای بیمار بستری در ICU انجام دهد.

  واژه‌های کلیدی: تحریک حسی، سطح هوشیاری، خانواده، بخش مراقبت­ های ویژه

   

  1.بیان مساله:

  در کشورهای مختلف اتیولوژی ضربه مغزی متفاوت است، اما مهمترین عامل، حوادث مربوط به وسایل نقلیه می­باشد. 50% قربانیان سرنشینان وسایل نقلیه هستند. موتور سواران، عابرین پیاده ، دوچرخه سواران و ... در مراحل بعدی قرار دارند. سالیانه 150000 مورد مرگ به­ علت ضربه­های سر در ایالات متحده اتفاق می­افتد. سومین علت مرگ ( پس از بیماری­های قلبی و سرطان­ها) در این کشور و نیز اولین علت مرگ در افراد کمتر از 45 سال و عامل 78% مرگ و میر در گروه سنی 24-15 سالگی ترومای مغزی  می­باشد .در ایالات متحده، 500000 بیمار ضربه سر در سال به بیمارستا ن­ها مراجعه می­کنند که50000 از آن­ها قبل از رسیدن به بیمارستان فوت می­کنند و450000 بیمار در سال بستری می­شوند که10% ازآن­ها به ضربه سر متوسط و10% ضربه سر شدید مبتلا می­گردند. از بیماران بستری شده 20-15 هزار نفر فوت می­کنند و 50000 نفر عوارض دائمی ناتوان کننده دارند. آمار آسیب‌های مغزی در دنیا بالاست، اما در ایران به دلیل آمار بالای تصادفات جاده‌ای، این آسیب‌ها فراوانی بیشتری دارد، به طوری که در سال 1386 بیش از 22918 نفر در کشور در تصادفات جاده‌ای جان باخته­اند[1]. این در حالی است که در کشور سوئد مرگ و میر ناشی از تصادفات سالانه 200-150 مورد است[2]. از سوی دیگر پیشرفت‌های اخیر علم پزشکی و بهبود خدمات مراقبتی باعث افزایش آمار بقا یافتگان از این صدمات شده، اما این پیشرفت‌ها، برگشت به سطح سلامت قبل از آسیب را در آن­ها تضمین نکرده است[3]. در حال حاضر بیش از 3/7 میلیون آمریکایی با ناتوانی‌های ناشی از صدمات مغزی زندگی می‌کنند[4]. یافته‌های حاصل از مطالعه لیپرت گرونر[1] و همکاران (2003) در مورد 24 بیمار کمایی شدید بستری در  [2]ICU، حاکی از آن است که 6 بیمار جان باختند، 3 بیمار در وضعیت نباتی باقی ماندند، 6 بیمار به ناتوانی‌های شدید و 6 بیمار به ناتوانی‌های متوسط مبتلا شدند و تنها 3 بیمار پس از یک‌سال به وضعیت بهبودی خوب رسیدند[5]. بیماران کمایی تغییرات متنوعی از جمله تغییرات شناختی و ناتوانی‌های فیزیکی، مشکلات رفتاری و فقدان حس و شناخت را تجربه می‌نمایند، که این تغییرات تأثیرات بارزی بر زندگی بیمار و خانواده­ی وی دارد[6].

      اکثر بیماران ضربه مغزی در بخش مراقبت­های ویژه بستری می­شوند و این بیماران براساس علت صدمه در محیطی با محرومیت حسی، استرس و اضطراب قراردارند. یکی از خطراتی که در بخش ICU بیمار را تهدید می‌نماید، محرومیت حسی است که به واسطه کاهش دریافت تحریکات حسی یا تحریکات حسی تنظیم نشده و بی‌معنی بروز می‌نماید، این امر می‌تواند روند بهبودی ضایعه عصبی را مختل کند علاوه بر این شایع‌ترین شکایت بیماران ضربه مغزی، فراموشی و آسیب به حافظه کوتاه‌ مدت است[7].

      عملکرد ذهنی و شناختی اساس تعامل افراد با محیط را تشکیل می­دهد و در واقع بخش ذهنی و روانی عملکرد مغز است. اولین عملکرد ذهنی یعنی بیداری و واکنش نشان دادن به محیط را هوشیاری می­گویند. یکی از عوارض محرومیت حسی ایجاد عملکرد ذهنی غیر طبیعی می­باشد. عملکرد ذهنی غیر طبیعی یکی از شناخته­ شده ترین علائم بیماری­های خطرناک محسوب می­شود. در بیش از 80 درصد بیماران ICU اختلال روانی ایجاد می­شود و این اختلالات مرگ و میر بیماران را 3 برابر افزایش می­دهد و نیز مدت اقامت در ICU و وابستگی به ونتیلاتور را نیز بیشتر می­کند[8].

      درآمریکا در 66 درصد از بیمارانی که حداقل 10 روز در ICU بستری بوده­اند عوارض ناشی از محرومیت حسی در حین بستر ی و پس از ترخیص مشاهده شده است[9].  یکی از این عوارض روان پریشی[3] می­باشد،30 تا80 درصد موارد روان پریشی به بیماری­های زمینه­ای همراه، تجویز داروهای مختلف و محرومیت­های حسی بستگی دارد. تحقیقی در دانمارک نشان داد، که 39% بیماران بستری در ICU دچار روان پریشی می­شوند. عوارض محرومیت حسی می­تواند برسطح هوشیاری[4] تاثیر گذار باشد [10].

      در ایران آمار دقیقی درخصوص محرومیت­های حسی بیماران ICUوجود ندارد، اما آقازاده و همکاران نشان دادند، که بیماران ICU در بیش از80% موارد به هیچ وجه، خیلی کم و یا فقط در بعضی از موارد دریافت حسی  ناخوشایندی را تجربه می­کنند (فاقد گرانباری حسی). اما بررسی واکنش های عاطفی نشان داد، که 8/39% درد، 5/18% اضطراب،12% ترس، 4/7% خشونت و عصبانیت و 9% نفرت را تجربه می­کنند، که به نظر می­رسد به دلیل محرومیت حسی ناشی ازکمبود ملاقات با خانواده باشد. بنابراین ایشان افزایش ملاقات بیماران بخش­های ویژه را پیشنهاد دادند[11].

      نخستین بار در دهه 1950، مؤسسه دستاوردهای بالقوه بشری در پنسیلوانیا[5] این ایده را حمایت کرد که به‌کارگیری برنامه‌های تحریک کمایی با فراهم نمودن درون‌داده­های محیطی برای هر پنج حس در یک تناوب، شدت و طول مدت، می‌تواند میزان و درجه بهبودی از کما و احتمالاً عصب‌دهی سیناپتیک را بهبود دهد. نتایج تحقیقات کارتر و دی یانگ[6] (1989) نیز ایده فوق را حمایت می­کند[14- 12].

      در کل می­توان نتیجه گرفت که، یکی از نیازهای اصلی و تعیین کننده در روند بهبودی بیماران ICU و جلوگیری­کننده از محرومیت­های حسی و عوارض آن مانند دلریوم و اختلال در هوشیاری، انجام تحریکات حسی متناسب و متعادل برای بیماران است و راهکارهای پرستاری جهت کاهش اثرات محرومیت حسی مانند هذیان و اختلال در هوشیاری، شامل آگاه سازی مجدد، تعدیل تحریکات، فراهم کردن فعالیت­های شناختی مناسب، فراهم کردن چرخه خواب و بیداری طبیعی، درمان درد و حضور اقوام کنار بیمار، می­باشد[15].

      تحریک بینایی با استفاده از چراغ قوه و در زمانی انجام می‌شود، که چشم‌های بیمار خود به ‌خود باز می‌شود و یا رفلکس مژه‌زدن وجود دارد و یا حرکت دادن اشیاء در محدوده دید بیمار باشد. تحریک شنوایی حتی در محیطی با سروصدای کم نیز امکان‌پذیر است و با توضیح فعالیت‌ها و صداکردن بیمار با نام خودش و دادن اطلاعات زمانی یا مکانی انجام می­گیرد. لمس یکی از قوی‌ترین و ابتدایی‌ترین حواس است. همچنین به طور موثرتری به عنوان شکلی از ارتباط، بیان‌کننده احساساتی مانند آرامش و امنیت است. پرستاران و افراد خانواده می‌توانند لمس را در تمام جنبه‌های مراقبت از بیمار به بکار برند و پاسخ بیمار را مشاهده نمایند[16]. تحریک حرکتی به منظور پیشرفت درک یا آگاهی فرد با فضای اطرافش انجام می‌شود. تغیر وضعیت بیمار از وضعیتی به وضعیت دیگر و دامنه حرکتی مفاصل، به عنوان بخشی از برنامه تحریکات، سبب پیشگیری از عوارض بی‌حرکتی می‌شود. تحریک بویایی سبب فعال شدن سیستم عصبی و سیستم لیمبیک می‌شود. بیمار در پاسخ به بوهای مختلف ممکن است لب‌ها یا بینی‌اش را حرکت دهد و یا حالت بوییدن به خود بگیرد[

   

   

  Abstract

   

  BACKGROUND:

   The patients who are admitted to Intensive care unit (ICU) are exposed to sensory deprivation. Studies have shown that sensory excitation has a positive effect on preventing sensory deprivation. However the role of family members in sensory stimulation, compared with nurses has not yet been studied in Iran. The goal of this study is to compare sensory excitation delivered by family members and nurses on the level of consciousness and vital signs in patients who are admitted to ICU and the general health status of their families.

   

  MATERIAL AND METHOD:

   In this clinical trial design study, 69 patients admitted to ICU to Ashair hospital and Shafa hospital of  Khorammabad within the time interval of late mar, to late sep, 2012 will be randomly assigned into two test and one control groups. The first group will receive sensory excitation by family members, The second group will receive sensory excitation by nurses and third group (control group) will receive no intervention. The intervention is Dyang sensory excitation program It will be applied two hours a day at 4-5 pm and 8-9 pm to the test groups for six days. For all subjects in these three groups, the level of consciousness and vital signs will be measured twice at 5 minutes before intervention and 30 minutes after intervention by the research assistant and  Family members general health status was measured via interview before and after the 1st, 6th and 12th hourly intervention session in all groups using General Health Questionnaire . For data Analysis was used Repeated measures test, Anova test, Indipended-T-test and spss Software No. 18.

   

  RESULTS:

  A significant discrepancy was observed between experimental groups in average increasing in GCS and mean differences in vital signs before and after intervention based on covariance analysis test results (P<0.001). In this regard family regarded the best medical group, nurse groupe was found the second rank and control group was found the last rank. But No significant statistical was found between average increasing in GCS mean differences in vital signs of patient before and after intervention during different days based upon results of Repeated measures test.  T-test results showed that between the mean score of the general health of, families patients in test and control group On the sixth day after the intervention, there is a significant difference(P=0.003). The mean of the test group(19/6522) than the control group(29/4783) is lower.

   

  Conclusions:

  Doing sensory excitation by family members is more effective in improving level of consciousness of coma patients than that by nurses.also attended Family members the patient bedside, can largely, reduced their concerns, thus it's suggested to provide conditions which the closest family member can do sensitive excitations program for patient hospitalized in ICU ward if receiving enough training

   

  Key words: ICU, level of consciousness, family, sensory excitation

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی مقایسه ای تاثیر انجام تحریکات حسی توسط اعضای خانواده و پرستاران بر سطح هوشیاری و علائم حیاتی بیماران بستری در ICU - کارآزمایی بالینی

  فهرست:

  فصل اول:

  بیان مساله ........................................................................................................................................................ 1

  1-1. بیان مساله ................................................................................................................................................ 1

  1-2.اهمیت و ضروریت مطالعه ....................................................................................................................... 4

  فصل دوم:

  چارچوب پنداشتی و مروری بر متون............................................................................................................ 8

  2-1.چارچوب پنداشتی................................................................................................................................... 9

  2-1-1. ساختمان مغز و لایه های حفاظتی آن............................................................................................ 9

  2-1-2. گردش خون مغزی.............................................................................................................................. 9 

  2-1-3. صدمه به سر...................................................................................................................................... 11  

  2-1-3-1. انواع صدمه به سر بر اساس نوع جراحت.................................................................................. 11  

  2-1-3-2.طبقه بندی صدمات مغزی بر اساس مکان ضربه ................................................................... 12 

  2-1-3-3. آسیب های منتشرمغزی........................................................................................................... 12  

  2-1-3-4. آسیب های متمرکز مغزی ........................................................................................................ 13    

  2-1-3-5. اثرات صدمه به سر، بر روی سطح هوشیاری........................................................................ 14  

  2-1-4. روش­های تشخیصی در بیماران ترومای سر................................................................................ 16  

  2-1-5. محرومیت حسی  در ICU و نقش تحریکات حسی................................................................... 19  

  2-1-6. نقش و نیاز خانواده بیماران ICU.................................................................................................. 20

  2-2. بررسی متون ........................................................................................................................................ 23

  فصل سوم:

  مواد و روش ها ............................................................................................................................................... 29

  3-1. اهداف، پیش فرض­ها و فرضیات تحقیق............................................................................................ 30

  3-1-1. هدف کلی.......................................................................................................................................... 30

  3-1-2. اهداف جزئی .................................................................................................................................... 30 

  3-1-3. پیش فرض­ها.................................................................................................................................... 30

  3-1-4.فرضیات تحقیق با توجه به اهداف طرح....................................................................................... 31

  3-2-1.تعریف نظری واژه ها......................................................................................................................... 31

  3-2-2. تعریف عملی واژه‌ها........................................................................................................................ 32

  3-4.متدولوژی وروش اجرا.......................................................................................................................... 32

  3-5-1. معیارهای پذیرش نمونه................................................................................................................ 33

  3-5-2.معیارهای خروج نمونه................................................................................................................... 33

   3-7.نحوه‌ی تجزیه و تحلیل اطلاعات...................................................................................................... 37 

  3-8. محدودیات­ها و مشکلات طرح.......................................................................................................... 37

  3-9. نکات اخلاقی................................................................................................................................38

  فصل چهارم:

  نتایج و یافته ها.............................................................................................................................................. 39

  4-1. مقایسه آزمودنی ها از نظر متغییرهای زمینه ای به تفکیک گروه مورد مطالعه.......................... 40

  4-2. مقایسه آزمودنی ها از نظر متغیرهای پاسخ به تفکیک گروه مورد مطالعه................................ 47

  4-3. مدل بندی تاثیر گروه­ها بر متغیرهای پاسخ با استفاده تحلیل از اندازه های تکراری.............. 60

  4-3-1. تاثیر گروه های درمانی بر سطح هوشیاری بیماران................................................................... 60

  4-3-2. تاثیر گروه های درمانی بر میزان فشار خون سیستولیک بیماران......................................... 62

  4-3-3. تاثیر گروه های درمانی بر میزان فشار خون دیا سیستولیک بیماران................................... 64

  4-3-4. تاثیر گروه های درمانی بر میزان دمای بدن بیماران................................................................. 66

  4-3-5. تاثیر گروه های درمانی بر تعداد تنفس بیماران........................................................................ 68

  4-3-6. تاثیر گروه های درمانی بر تعداد نبض بیماران............................................................................ 70

  4-3-7. تاثیر گروه های درمانی بر نمره GHQ افراد خانواده................................................................ 72

   

  فصل پنجم:

  بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات................................................................................................................ 75

  5-1. تاثیر مداخله بر سطح هوشیاری بیماران......................................................................................... 77

  5-2.تاثیر مداخله بر علائم حیاتی بیماران................................................................................................ 80

  5-3. تاثیر مداخله بر طول مدت بستری بیماران در ICU..................................................................... 81

  5-4. تاثیر مداخله بر سلامت عمومی خانواده بیماران............................................................................ 82

  5-5. کاربرد نتایج تحقیق در پرستاری.................................................................................................... 83

  5-6. پیشنهادات برای تحقیقات آینده...................................................................................................... 84

  فهرست منابع  .............................................................................................................................................. 85

  ضمائم ............................................................................................................................................................. 93

  ضمیمه الف (پرسش­نامه GHQ)................................................................................................................. 94

  ضمیمه ب (جدول کمای گلاسکو)............................................................................................................... 96

  ضمیمه ج (جدول تحریکات حسی دیانگ)............................................................................................... 97

  ضمیمه د (فرم جمع آوری اطلاعات خانواده)............................................................................................ 98

  ضمیمه و (فرم جمع آوری اطلاعات بیمار)................................................................................................. 99

  چکیده انگلیسی ........................................................................................................................................... 100

   

   

  منبع:

   

  1- خبرگزاری اقتصادی ایران. سرویس اقتصاد حمل و نقل. 31 خرداد 1387، دریافت از http://www.econews.ir/picture.asp?ph_id=52141 Received:1391/6/24..

  2 - Shaikh ZS, Worrall SF. Epidemiology of  Facial Trauma in a Sample of Patients aged 1-18 Years. Injury. 2002; 33(8): 669-71.

  3- سلیمانی م. بررسی تأثیر آوای قرآن کریم بر میزان سطح هوشیاری بیماران کمایی ناشی از ضربه مغزی در بیمارستان امام حسین (ع) شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس، 1377:28-14.

  4- Derstine JB, Hargrove SD. Comprehensive  Rehabilitation  Nursing. Philadelphia: W. B. Saunders; 2001. P. 391.

  5- Lippert-Grüner M, Wedekind C, Klug N. Outcome of Prolonged Coma Following Severe Traumatic Brain Injury. Brain Inj. 2003; 17(1): 49-54.

  6- Kneafsey R, Gawthorpe D. Head injury: long-term Consequences for Patients and Families and Implications for Nurses. J Clin Nurs. 2004; 13(5): 601-8.

  7-Taylor C, Lillis C, LeMone P. Fundamentals of Nursing: the Art and Science of Nursing Care. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. P. 907-920.

  8- پل  مارینو. کتاب کامل آی سی یو. ترجمه پوران سامی، تهران، انتشارات بشری، 1389: 501.

   

  9- Samuelson  K.A.M.  Lundberg  D,  Fridlund  B. "Stressful Experiences in Relation to Depth of Sedation in Mechanically Ventilated Patients. Nursing in Critical Care 2007 ; 12(2): 93-104.

   

  10- آقازاده ج. بررسی تجارب حسی بیماران ICU. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1385؛ (5): 9-1.

  11- شیلاک آ، سوآزن س. پرستاری در بخش مراقبت­های ویژه. ترجمه هادی کوشیار، داریوش مغزی. تهران، انتشارات شهر آب، 1385 :22-20.

  12 - اسملتزر س، براندا ب. پرستاری داخلی-جراحی. ترجمه پوران سامی، تهران، انتشارات بشری. 1384: 59.

  13 - Lombardi F, Taricco M, De Tanti A, Telaro E, Liberati A. Sensory Stimulation of Brain-Injured Individuals in Coma or Vegetative State: Results of a Cochrane Systematic Review. Clin Rehabil. 2002; 16(5): 464-72.

  14- Kater  M. Response of Head-Injured Patients to Sensory Stimulation. West J. Nur. 1989; 11 (1): 20-32.

  15- ماریان چ، سوزان ا. ضروریات پرستاری مراقبت های ویژه AACN . ترجمه فروزان آتش زاده شوریده، امیرحسین پیشگویی، محمدرضاحیدری، مرجان سیدمظهری، رضا نوروززاده، تهران، انتشارات سالمی، 289:1390.

  16- Boyek  K. A Touching Story. Elderly Care 1994; 6(3): 21-22.

   

  17- Helwick  L. Stimulation Programs for Coma Patients. Crit Care Nur1994; 10(1): 74-52.

  18- American College of Critical Care Medicine. Clinical Practice Guidelines for Support of the Family in the Patient-centered Intensive Care Unit: Crit Care Med 2007;35(5):1-18.

  19- عباس زاده ع، ابزری ف، امین م. نیازهای روانی خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت­های ویژه. مجله دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، 1378؛(2):13-7.

  20- Marco l, Bermejillo I, Garayalde N, Sarrate I, Margall M. Intensive Care Nurses .Beliefs and Attitudes to Wards the Effect of Open Visiting on Patients, Family and Nurses. J. Nursing in Critical Care 2006; 11(1): 33-41.

  21-Colleen EG, Diane LC, Jeanne SE, Patricia AF, Heather JV. Visiting Preferences of Patients in the Intensive Care Unit and in a Complex Care Medical Unit. American Journal of Critical Care 2004;13(3); 194-198.

   

  22-Lee LYK, Yee LL. Immediate Needs of Adult family Members of Adult intensive Care Patients in Hong Kong. J Clinical Nursing 2003;(12) ; 490-500.

   

  23- Stayt LC. Nurses. Experiences of Caring for Families with Relatives in Intensive Care Units. J Adv Nurs 2007: 57(6): 623.630.

   

  24- Farrell ME, Dayle HJ, Donna SB. Visiting Hours in the ICU: Finding the Balance Among Patient, Visitor and Staff Needs. J Nurs Forum 2005;40(1): 7-12.

   

  25 - Curtis JR, Patrick DL, Shannon SE, Treece PD, Engelberg RA, Rubenfeld GD . The Family Conference as a Focus to Improve Communication about End-of-life care in the Intensive Care Unit: Opportunities for Improvement . Crit Care Med . 2001 ; 29 ( 2 Suppl ): 26 - 33.

   

  26- Azoulay E, Pochard F, Kentish-Barnes N. FAMIREA Study Group. Risk of Post-Traumatic Stress Symptoms in Family Members of Intensive Care Unit Patients . Am J Respir Crit Care Med. 2005 ;171( 9 ): 987 - 994 .

   

  27-  Prendergast TJ, Claessens MT, Luce JM. A National Survey of End-of-life care for Critically Ill Patients. Am J Respir Crit Care Med. 1998;158 ( 4 ): 1163 - 1167 .

   

  28 - Van der Heide A, Deliens L, Faisst . EURELD Consortium. End-of-life decision-making in six European Countries: Descriptive Study. Lancet. 2003; 362( 9381): 345- 350.

   

  29- Miller PA, Forbes S, Boyle DK. End-of-life care in the Intensive Care Unit: a Challenge for Nurses . Am J Crit Care . 2001; 10 ( 4 ): 230 - 237.

   

  30- Carlet J , Thijs LG , Antonelli M . Challenges in Endof- life care in the ICU: Statement of the 5th International Consensus Conference in Critical Care: Brussels, Belgium, April 2003. Intensive Care Med . 2004; 30 ( 5 ): 770 - 784 .

   

  31- Thompson BT, Cox PN, Antonelli M. American Thoracic Society ; European Respiratory Society; European Society of Intensive Care Medicine; Society of Critical Care Medicine; Sociètède Rèanimation de Langue Française. Challenges in end-of-life care in the ICU: statement of the 5th International Consensus Conference in Critical Care: Brussels, Belgium, April 2003: executive summary. Crit Care Med. 2004 ; 32 ( 8 ): 1781 - 1784 .

   

  32- Azoulay E, Chevret S, Leleu G. Half the Families of Intensive Care Unit Patients Experience Inadequate Communication with Physicians. Crit Care Med. 2000 ; 28 ( 8 ): 3044 -3049 .

   

  33 - Nelson JE . Identifying and Overcoming the Barriers to Highquality Palliative Care in the Intensive Care Unit. Crit Care Med. 2006 ; 34 ( 11 Suppl ): 324 - 331.

   

  34 - Truog RD, Cist AFM, Brackett SE . Recommendations for End-of-life care in the Intensive Care Unit: The Ethics Committee of the Society of Critical Care Medicine. Crit Care Med. 2001 ; 29 ( 12 ): 2332 - 2348.

   

  35- Connors AF, Dawson NV,  Desbiens NA. The SUPPORT Principal Investigators . A controlled Trial to Improve Care for Seriously Ill Hospitalized Patients. The Study to Understand Prognoses and Preferences for Outcomes and Risks of Treatments (SUPPORT). JAMA. 1995 ; 274 ( 20 ): 1591 - 1598.

   

  36-Leslie P, Shannon S, Laura C. Randomized, Controlled Trials of Interventions to Improve Communication in Intensive Care.[reviewe]. American College of Chest Physicians 2012; 3: 43-54.

  37- یاراحمدی ع. خلاصه جراحی شوارتز. چاپ اول، تهران، انتشارات ماهان گستر میلاد، 1387: 47-45.

  38- Black JM, Hawks JH. Medical-surgical Nursing: Clinical Management for Positive
  Outcomes. St. Louis: Elsevier Saunders; 2005. P. 2051-52.

  39- مایکل جی، دیوید ای، گرین ب، راجر پ. نورولوژی بالینی امینف. ترجمه ژاکلین گلدیان، شهروز فرهنگ، تهران، انتشارات نسل فردا، 1385: 418-360.

  40- سلطان زاده  ا. بیماری های مغز و اعصاب و عظلات. چاپ دوم، تهران، انتشارات جعفری، 1383: 311-297.

  41- حائری روحانی ع. فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز. تهران، انتشارات نشر سمت،1382: 14-13.

  42- گایتون  آرتور. فیزیولوژی پزشکی. ترجمه علی شادان، تهران، انتشارات نشر چهر، 1381: 1153-54.

  43- امامی میبدی م. آناتومی. تهران، انتشارات نشر سماط، 1382: 172.

  44 - Gennarelli TA. The Pathobiology of Traumatic Brain Injury. The Neuroscientist. 1997; 3: 73-81.

  45- Aldrich E. F., Levin H. S., Eisenberg H. M. Youman's Neurologicad surgical. WB Saunders co. 1996; 3: 70-76.

  46-اصغری م، سلطانی ع، مرادی نژاد س، شعبان زاده ک. تفسیر آسان سی تی اسکن برای پرستاران، پزشکان و دانشجویان علوم پزشکی. چاپ اول، مشهد، انتشارات یار آشنا مشهد، 1389: 68-32.

  47- Kamil HM. Neurocognetive Dysfunction Changes in Critically Ill Patients after Long-Term Illness in ICU. Faculty of Medicine Ain Shams University 2011; 5: 87-92.

   

  48-Chamberlain  A. et al. Traumatic Brain inyurg Rehabilitation, services, Treatment and outcomes (1st ed) ; 1995:29-34.

   

  49- Farrell ME, Dayle HJ, Donna SB. Visiting Hours in the ICU: Finding the Balance among Patient, Visitor and Staff Needs. J Nurs Forum 2005; 40(1): 7-12.

   

  50- Mcinoroy A, Ed wards S. Preventing Sensory Alteration: a Practical Approach. Nurse Crit care. 2002; 7(5): 247 -54.

   

  51- Urden L D, Stacy K M, Lough M E .Critical Care Nursing. St Louis: Mosby; 2002:  50-58.

  52- چراغی م. داستان توجهه به قلمرو وگرانباری حسی از پذیرش تا ترخیص یا پس از مرگ. همایش محرومیت وگرانباری حسی. تبریز، 1381: 17.

  53- بصام پور ش، ذاکری مقدم  م، فقیه زاده  س، گودرزی  ف. تاثیر تحریکات شنوایی سازمان یافته بر سطح هوشیاری بیمار ان کمایی. مجله دانشکده پرستار و مامایی تهران، 1386؛(4):22-15.

  54- شادفر ز، هوشمند پ، ثمینی ف. تأثیر تحریک حسی بر تغییرات سطح هوشیاری بیماران اغما ناشی از ضربه مغزی. فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار. 1381؛ 9(3): 73-67.

   

  55- Mccuire  A. Issues in the Prevention of Neurotrauma. Nur. Clin. North. America 1986; 21 (4): 549-50.

   

  56- Nelson JE . Identifying and Overcoming the Barriers to Highquality Palliative Care in the Intensive Care Unit. Crit Care Med. 2006 ; 34 ( 11 ): 324 - 331.

   

  57- Worrell  J. Nursing Implication in the Care of the Patient Experiencing Sensory Deprevention Adv. Concept in Nursing. Lippincott co 1977; 12(3): 130-42.

   

  58- Joseph TG, Chrlotte TT. Rehabilitation Management of Patient with Disorder of Consciousness. Head Truma Rehab 2004; 19(3): 254-265.

  59- کاوسی پور س، عظیمیان م، میرزایی ه،کریملو م، شرافت کاظم زاده ا. مقایسه تاثیر تحریکات حسی بر سطح هوشیاری بیماران دچار اغما در 2زمان زود هنگام و دیر هنگام. مجله علمی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز،1386؛ (3) : 31.

  60- Darlenel L, Mary EK. Traumatic brain injury. Criticale Care Nursing 2001; l23(4): 18-24.

   

  61-Lannoo E, Colardyn F, Jannes C, De Soete G. Course of Neuropsychological Recovery from Moderate-to-Severe Head Injury: a 2-year follow-up. Brain Inj 2001 Jan; 15(1):1-13.

   

  62- Deja M, Denke C, Weber-Carstens S, Schröder J, E Pille C, Hokema F.Social Support During Intensive Care Unit Stay Might Improve Mental Impairment and Consequently Health-related Quality of Life in Survivors of Severe Acute Respiratory Distress Syndrome. Universitätsmedizin Berlin 2006; 10 (5):1-12.

  63 - Gennarelli TA. The Pathobiology of Traumatic Brain Injury. The Neuroscientist. 1997; 3: 73-81.

  64- McIntosh TK, Juhler M, Wieloch T. Novel pharmacologic Strategies in the Treatment of Experimental Traumatic Brain Injury: 1998. J Neurotrauma. 1998 Oct; 15(10): 731-69.

  65- Gerber CS. Understanding and Managing Coma Stimulation: are we doing everything we can? Crit Care Nurs Q. 2005; 28(2): 94-108;109-10.

  66- جامعی ب. کاربرد نوروفیزیولوژی در توانبخشی. چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علوم پژشکی ایران، 1371: 111.

  67- امیدیان س. آموزش همگانی سلامت روان (مجموعه مقالات). چاپ دوم، تهران، انتشارات شاسوسا، 56:1389.

  68- میلانی فر  ب. بهداشت روانی. چاپ سوم، تهران، انتشارات قوس،48:1381.

   

  69- Almost J. Conflict within Nursing work Environments Concept Analysis. Journal of Advanced Nursing 2006; 53(4): 444–453.

  70- اسدالهی ق. عباسعلی زاده ع. راهنمای خانواده های اسکیزوفرن. اصفهان، انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،22:1372.

  71- Heponiemi T. Physiological and Emotional Stress Reactions, The Effects Emotional Stress Reactions, The Effects of Temperament and Exhaustion. University of Helsinki 2004; 26(2):1-23.

  72- اشرف پور م. بررسی واکنش­های قلبی عروقی ناشی از ملاقات در بیماران بستری در بخش­های مراقبت ویژه قلبی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران. 5:1374.

  73- کامرانی  ف، سیدجوادی م، عابد سعیدی ژ. مقایسه­ی شاخص­های فیزیولوژیک بیماران قبل، حین و بعد از ملاقات در بخش مراقبت­های ویژه ی قلبی در بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل. مجله­ی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1388؛(9): 18-1.

  74- Mary B H,  Robert M, Susan M, Leslie A, Hoffman F, Valerie A, Judith A. Family Presence and Surveillance During Weaning From Prolonged Mechanical Ventilation. Heart & Lung 2007;36(1):47–57.

  75-Pratik  P, Bryan A. Motoric Subtypes of Delirium in Mechanically Ventilated Surgical and Trauma Intensive Care Unit Patients. Intensive Care Med 2007; 33:1726–1731.

  76- غیاثوندیان ش، عباس زاده ع، قوچازاده  م، شیخ علیپور ز. تاثیر ملاقات آزاد بر باور پرستاران شاغل در بخش  ICUنسبت به آن در بیمارستان سینا براساس تئوری عمل مبتنی بردلیل آجزن و فیش بین. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1389؛22(3):56-50.

  77- تایلور ز. اصول پرستاری داخلی جراحی. ترجمه زهرا مهدوی، هاجرخاتون شکری پور، فاطمه احمد لاریجانی. تهران، انتشارات بشری،12:1387.

  78-مسعودی اصل ا. اصول مدیریت خدمات پرستاری. چاپ اول، تهران، نشرجامعه نگر، 1387: 31.

  79-اسدی نوقابی ا، شیری م، اسدی م، زبردست ا. اصول و فنون پرستاری. تهران، انتشارات بشری، 216:1386.

  80- نوربالا ا. باقری یزدی ع. محمد ک. اعتباریابی پرسش­نامه 28 سؤالیه سلامت عمومی به عنوان ابزار غربالگری اختلالات روا نپزشکی در شهر تهران. مجله پژوهشی حکیم،1387؛(4):7-1.

  81- سوزان س، برندا جی. جانیس ال، کری اچ. برونر و سودارث مغز و اعصاب. ترجمه زهرامشتاق، چاپ اول، تهران، انتشارات سالمی، 1389: 194.

  83-گاتزونگ د. فارماکولوژی پایه و بالینی. ترجمه علی­رضا فتح اللهی، چاپ دوم، جلد دوم، تهران، انتشارات نسل فردا، 1390: 523-510.

  82- تقا م، مهدی‌زاده ا، طهماسبی س. علل اغما و پیش آگهی یک ماهه آن. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. 1381؛ 60(5): 392-383.

  84-  Sazbon, L, Groswaser, Z, Outcome is 134 Patients with Prologed Post Traumatic Unawareness. J. Neuro surgery. 1990; 72: 75-80.

  85- Davis AE, Gimenez A. Cognitive-behavioral Recovery in Comatose Patients Following Auditory Sensory Stimulation. J Neurosci Nurs. 2003 Aug; 35(4): 202-9, 214.

  86- Karma D, Rawat AK. Effect of Stimulation in Coma. Indian Pediatr. 2006 Oct; 43(10): 856-60.

  87- Abbasi M, Mohammadi E, Sheaykh Rezayi A. Effect of a Regular Family Visiting Program as an Affective, Auditory, and Tactile  Stimulation on the Consciousness level of Comatose Patients with a Head Injury. Jpn J Nurs Sci. 2009;6(1):21-6.

  88- Sosnowski C, Ustik M. Early Intervention: Coma Stimulation in the Intensive Care Unit. J Neurosci Nurs. [reviewe]. 1994;26(6):336-41.

  89- حسن زاده ف، حسینی عزیزی ط، اسماعیلی ح، احصایی م. تاثیر تحریکات حسی آشنا بر سطح هوشیاری بیماران بخش­های ویژه. مجله دانشگاه علوم پژشکی خراسان شمالی، 1391؛ 4(1): 121-33.

  90- Mackay, L. Early Intervention In Severe Head-injured long term Benefits of a Formalized Program. Arch phys Med. Rehabil. 1992; 73: 635-41.

   

  91 - Lautrette A , Darmon M, Megarbane B, et al . A communication Strategy and Brochure for Relatives of Patients dying in the ICU. N Engl J Med . 2007 ; 356 ( 5 ): 469 - 478 .

   

  92- Medland JJ , Ferrans CE . Effectiveness of a Structured Communication Program for Family Members of Patients in an ICU . Am J Crit Care . 1998 ; 7 ( 1 ): 24 - 29 .

   

  93- McCormick AJ , Curtis JR , Stowell-Weiss P , Toms C , Engelberg R . Improving social work in intensive care unit palliative care: results of a quality improvement intervention . J Palliat Med . 2010 ; 13 ( 3 ): 297 - 304 .

   تحقیق در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای تاثیر انجام تحریکات حسی توسط اعضای خانواده و پرستاران بر سطح هوشیاری و علائم حیاتی بیماران بستری در ICU - کارآزمایی بالینی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای تاثیر انجام تحریکات حسی توسط اعضای خانواده و پرستاران بر سطح هوشیاری و علائم حیاتی بیماران بستری در ICU - کارآزمایی بالینی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای تاثیر انجام تحریکات حسی توسط اعضای خانواده و پرستاران بر سطح هوشیاری و علائم حیاتی بیماران بستری در ICU - کارآزمایی بالینی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای تاثیر انجام تحریکات حسی توسط اعضای خانواده و پرستاران بر سطح هوشیاری و علائم حیاتی بیماران بستری در ICU - کارآزمایی بالینی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای تاثیر انجام تحریکات حسی توسط اعضای خانواده و پرستاران بر سطح هوشیاری و علائم حیاتی بیماران بستری در ICU - کارآزمایی بالینی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مقایسه ای تاثیر انجام تحریکات حسی توسط اعضای خانواده و پرستاران بر سطح هوشیاری و علائم حیاتی بیماران بستری در ICU - کارآزمایی بالینی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مقایسه ای تاثیر انجام تحریکات حسی توسط اعضای خانواده و پرستاران بر سطح هوشیاری و علائم حیاتی بیماران بستری در ICU - کارآزمایی بالینی, پروژه درباره پایان نامه بررسی مقایسه ای تاثیر انجام تحریکات حسی توسط اعضای خانواده و پرستاران بر سطح هوشیاری و علائم حیاتی بیماران بستری در ICU - کارآزمایی بالینی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای تاثیر انجام تحریکات حسی توسط اعضای خانواده و پرستاران بر سطح هوشیاری و علائم حیاتی بیماران بستری در ICU - کارآزمایی بالینی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای تاثیر انجام تحریکات حسی توسط اعضای خانواده و پرستاران بر سطح هوشیاری و علائم حیاتی بیماران بستری در ICU - کارآزمایی بالینی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای تاثیر انجام تحریکات حسی توسط اعضای خانواده و پرستاران بر سطح هوشیاری و علائم حیاتی بیماران بستری در ICU - کارآزمایی بالینی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای تاثیر انجام تحریکات حسی توسط اعضای خانواده و پرستاران بر سطح هوشیاری و علائم حیاتی بیماران بستری در ICU - کارآزمایی بالینی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای تاثیر انجام تحریکات حسی توسط اعضای خانواده و پرستاران بر سطح هوشیاری و علائم حیاتی بیماران بستری در ICU - کارآزمایی بالینی

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس