پایان نامه تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی

word
104
816 KB
31955
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۳,۵۲۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی

  پایان‌نامه:

  جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری

   (گرایش آموزش داخلی- جراحی)

  خلاصه

   

  عنوان:تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی : یک کارآزمایی بالینی تک سوکور

  مقدمه: امروزه کنترل یا کاهش درد و اضطراب پس از عمل جراحی، به عنوان یکی از اجزای مهم مراقبت پس از جراحی از موضوعات چالش است. به جهت عوارض سایر روش ها، تاکید زیادی بر استفاده از درمان های طب مکمل وجود دارد. لذا  مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی انجام گرفت.

  روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی است که بر روی 90 نفر(جمعا 90 نفر) از بیماران مرد و زن تحت عمل جراحی عمومی(کوله سیستکتومی) در سال 1392 انجام شده ­است. این مطالعه در سه گروه موسیقی درمانی، رایحه درمانی و کنترل انجام گرفت. در گروه رایحه درمانی، بیماران 8 و 16 ساعت پس از جراحی، 10 قطره گلاب با غلظت 12 درصد ،پس از مالیدن کف دست ها بهم، در فاصله 5-5/2 سانتی متری بینی به مدت سه دقیقه استشمام نمودند. در گروه موسیقی درمانی، برای بیماران 8 و 16 ساعت پس از عمل، موزیک صدای طبیعت (آب، پرندگان) به مدت 30-15 دقیقه با استفاده از هدفن نوع مارشال پخش شد. گروه کنترل هم مداخلات روتین بخش را دریافت کردند. داده ها با استفاده از نرم­افزار 13SPSS/ وآمار توصیفی( فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آنالیز واریانس یک طرفه(آزمون ANOVA) و پس آزمون توکی ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: مقایسه تغییرات نمرات درد و اضطراب در سه گروه نشان ­داد که تغییرات ایجاد شده در میزان درد ( میانگین کاهش درد  8ساعت (16/0±26/1 )و 16 ساعت(86/0±01/1) بعد از جراحی ) و در مورد اضطراب(میانگین کاهش اضطراب  8ساعت(37/2±5/4  ) و 16 ساعت بعد از جراحی(81/1±93/1)در گروه رایحه درمانی با گروه های کنترل و موسیقی درمانی تفاوت معنی دار دارد (05/0  ) و میزان کاهش درد و اضطراب 8 و 16 ساعت بعد از جراحی در گروه رایحه درمانی بیشتر از گروه های کنترل و موسیقی درمانی می باشد.

  نتیجه گیری :نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت رایحه درمانی بر کاهش درد و اضطراب بیمار 8 و 16 ساعت بعد از عمل جراحی می باشد و تاثیر رایحه درمانی بر کاهش درد و اضطراب بیمار 8 و 16 ساعت بعد از عمل جراحی بیشتر از تاثیر موسیقی درمانی است.

  واژه­های کلیدی: اضطراب، درد، موسیقی درمانی، رایحه درمانی، جراحی عمومی

  زمینه پژوهش

  درمانهای طب مکمل و جایگزین، شامل مجموعه اعمال و عقایدی است که توسط بیماران برای پیشگیری و درمان بیماری ها و یا بالا بردن سطح سلامتی و بهتر شدن وضعیت کلی در کنار درمان های مرسوم بکار می روند (1). با توجه به اختلاف دیدگاه ها و زمینه های فرهنگی هر قوم و ملیت، نحوه استفاده از روشهای طب مکمل بسیار متفاوت است (2, 3). برخی از صاحب نظران معتقدند که تمامی روش های طب مکمل و جایگزین، برخلاف تصور عموم بی خطر نیستند و بسیاری از روشهای درمانی و داروهای تجویز شده، دارای عوارض جانبی خطرناک و بعضاً کشنده می باشند (4). عده ای دیگر نیز استفاده از این روش ها را موجب تاخیر بیمار در انجام اقدامات تشخیصی و درمانی می دانند. از سوی دیگر بسیاری از بیماران، پزشک معالج خود را از انجام اقدامات درمانی طب مکمل مطلع نمی سازند و در نتیجه خطر عوارضی چون تداخلات دارویی و خطا در تفسیر نتایج آزمایشات افزایش می یابد (5).

  استفاده از روشهای طب مکمل بعنوان روشهای درمانی رو به افزایش بوده، اما همچنان استانداردهای این روش ها و چگونگی ارتباط آنها با اصول طب رایج مبهم است (6). میزان شیوع استفاده از حداقل یکی از روش های طب مکمل در دنیا عبارتند از؛ انگلستان (33درصد)، استرالیا (46درصد)، آمریکا )34درصد)، بلژیک (66-75درصد)، فرانسه (49درصد)، هلند (18درصد) و آلمان (20-30درصد) (5).

  نیاز به استانداردسازی طب مکمل امری ضروری هست زیرا تقاضا برای استفاده از طب مکمل رو به افزایش است (6). طب مکمل توسط مرکز ملی طب مکمل و جایگزین این چنین تعریف شده است، گروهی از انواع مختلف طب و سیستم های مراقبتی سلامت و تجربیات و فن آوریهایی می باشد که در حال حاضر به عنوان  بخشی از طب مرسوم تعریف نشده اند (7). طب جایگزین یا طب مکمل شامل انواع روشهای درمانی یا پیشگیری از بیماری است که روش و اثربخشی آن با طب مرسوم یا بیولوژیک متفاوت است. در طب جایگزین، پزشک بیمار را به عنوان یک کل، درمان میکند نه اینکه روی اختلال یا بیماری خاصی تاکید نماید (7).

   درمان با طب جایگزین روز به روز مقبولیت بیشتری پیدا میکند و تخمین زده میشود که از هر سه نفر، یک نفر در طول عمر خود از این درمانها برای بیماریهای شایعی نظیر مشکلات کمر، سردرد، اضطراب وافسردگی استفاده میکند (8). بسیاری از پرستاران و  پزشکان اطلاع زیادی در مورد این طب نداشته و یا اعتقادی به آن ندارند و در مقابل، بسیاری از پزشکان و حتی غیرپزشکان از این  روش در درمان بیماریها سود می جویند (8). بنابراین علاوه بر استقبال مردم از این روشها، اطلاعات و نگرش  پرستاران و  پزشکان به این موضوع از اهمیت ویژه ای  برخوردار است (9).

   برخی از شاخه های طب مکمل که بین مبتلایان استفاده بیشتری دارد عبارتند از طب سوزنی، طب سنتی، هومیوپاتی، استوپاتی، رفلکسولوژی، کایروپراکتیک، هیپنوتیزم، انرژی درمانی، ورزش درمانی، حرکت درمانی، موسیقی درمانی، ماساژ درمانی، تصویر درمانی، گیاه درمانی، رایحه درمانی[1]،  یوگا، استفاده از ویتامین ها، مدیتیشن، مشاوره حضوری یا تلفنی، گروههای حمایتی و ...است (10, 11).

  هر سال ده ها میلیون بیمار در جهان تحت عمل جراحی قرار می گیرند جراحی یک استرس است که واکنش های فیزیولوژیک (آندوکرین)، استرس روانی ( ترس و اضطراب(  ایجاد می کند (12). اگر اضطراب ناشناخته بماند اضطراب بطور طولانی، موجب استرس می شود که پیامدهای مضر، موجب به تأخیر افتادن بهبودی بیماران می شود (13). بیماری که وارد بیمارستان میشود به میزان خفیف، متوسط و یا شدید می تواند مضطرب شود که با شناخت و تعیین سطح اضطراب می توان جهت اجرای مراقبت های طبی و پرستاری وی برنامه ریزی کرد (14).

  Yoniama  ( 1998 ) و Dercrotrombeck (2006( می نویسند: 60 درصد بیماران و 75درصد خانواده هایی که بیمارشان نیاز به عمل جراحی دارند درباره جراحی و بیهوشی مضطرب هستند (15). اضطراب قبل از عمل سیستم های سمپاتیک ، پاراسمپاتیک، اندوکرین را تحریک کرده که منجر به افزایش ضربان قلب،  فشار خون و تحریک پذیری قلب شده در نتیجه موجب آریتمی می گردد. وسعت و افزایش دوره اضطراب می تواند منجر به افزایش شکسته شدن پروتئین،کاهش بهبود زخم و واکنش تدبیر ایمنی ، افزایش خطر عفونت و عدم تعادل آب و الکترولیت شود (16).

   نتایج تحقیقات متعدد حاکی از آن است که عوارض ناشی از اضطراب قبل از عمل شامل : افزایش درد بعد از عمل ، تقاضای بیشتر برای دریافت مسکن ، به تاخیر افتادن بهبودی و ترخیص، هزینه گزاف و طولانی شدن زمان بستری است (17). درد بعد از اعمال جراحی و منجمله عمل کوله سیستکتومی یکی از شایعترین نارضایتی های بیماران در طول 48 ساعت اول بعد از عمل می باشد و اکثر اً در محل برش می باشد و این درد می تواند باعث کاهش سرفه و به دنبال آن آتلکتازی و تجمع خلط شده و همچنین باعث کاهش تخلیه معده و کاهش حرکت روده و به دنبال آن باعث ایلئوس و یبوست شود و همچنین با کاهش تحرک بیمار و خطرDVT اضطراب و خستگی بیمار را ایجاد می کند (18) .

  کنترل درد و اضطراب پس از عمل جراحی، یکی از مسائل مهم مراقبت پس از جراحی است. کاهش درد علاوه بر افزایش رضایتمندی بیمار، باعث بهبودی سریعتر بیمار و بهبود عملکرد سیستم قلبی، عروقی و تنفسی و سیستم گوارشی می شود (19). مسئله درد از مسائل مهم در مراقبت های بعد از جراحی می باشد، که طی سال های اخیر توجه زیادی به آن شده است. امروزه درد به عنوان علامت حیاتی پنجم در نظر گرفته می شود و یکی از مشکلات مهم در بیمارانی که تحت عمل جراحی قرارمی گیرند، می باشد (19). کنترل یا کاهش درد پس از عمل جراحی یکی از اجزای مهم مراقبت پس از جراحی می باشد و این مشکل به ظاهر ساده که چگونه درد پس از عمل جراحی را به طورکامل یا نسبی از بین ببریم، همچنان باقی مانده است (20).

   کاهش درد علاوه بر این که بر رضایتمندی بیمار مؤثر است، با تأثیر مستقیم بر اکثر سیستم های فیزیولوژیک بدن با تظاهراتی روی اعضای بدن همراه است و می تواند سیر بعد از عمل جراحی را تحت تأثیر قرار دهد (19). اگر چه مخدرها در کنترل درد پس از عمل قویاً مؤثر هستند، اما به دلیل عوارض جانبی که به وجود می آورند از جمله خواب آلودگی، تهوع و استفراغ، ایلئوس، یبوست، مهار سیستم تنفسی، مهار سیستم اعصاب مرکزی و اعتیاد، پزشکان به دنبال استفاده از روش های تسکین درد دیگری می باشند (21).

  ABSTRACT

   

  Background and aim: Today, control or reduce pain and anxiety after surgery, as an important component of post-surgical care is challenging. Due to the effects of other methods, there is a strong emphasis on the use of complementary alternative medicine therapies. This study aimed to investigate the effect of music and aromatherapy on anxiety and pain in patients with cholecystectomy was performed.

  Method: this Single blind randomized clinical trial involving 90 patients with cholecystectomy in Training Center - Sinai Hospital of Tabriz (1392) conducted a random assignment of patients was performed using a  simple random sampling and the music (n = 30) ,aromatherapy (n=30) and control  groups(n = 30) were examined.  For the music group, 8 and 16 hours after surgery, the music was played for 30-15 minutes. For the aroma group, 8 and 16 hours after surgery, 10 drops of rose water with a 12% concentration, within 2/5-5 cm above the nose to sniff out for three minutes.  The control group continued routine care. Data collected included demographic information and a visual check of anxiety and pain collecting tools (VAS or Visual Analogue Scales) characteristics.  By using the SPSS /13 software descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics were analyzed using Chi-square , ANOVA and Tukey post test.

  Findings: Results showed that changes in the level of pain and anxiety control were different)p<0/05) in aroma therapy and music therapy groups.

  conclusion: Based on the results of the study it could be concluded that the effect of aromatherapy is more than music therapy on pain and anxiety in patients.

  Keywords: Anxiety, pain, music therapy, aromatherapy, General surgery

   

   

   

   

 • فهرست و منابع پایان نامه تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی

  فهرست:

  خلاصه فارسی...............................................................................................................................................................

  فصل اول: مقدمه..................................................................................................................................................

  زمینه پژوهش..............................................................................................................................................

  2-1اهداف پژوهش...........................................................................................................................................

  هدف کلی..........................................................................................................................................

  2-2-1 اهداف اختصاصی..................................................................................................................................

  3-2-1 هدف کاربردی.......................................................................................................................................

  3-1 پیش فرض..................................................................................................................................................

  4-1 فرضیات......................................................................................................................................................

  5-1 تعریف وازه های اختصاصی.......................................................................................................................

  فصل دوم: چهارچوب پژوهش و مروری بر متون..............................................................................................

  1-2طب مکمل و جایگزین....................................................................................................................................

   2-2 موسیقی درمانی..........................................................................................................................................

  3-2رایحه درمانی....................................................................................................................................................

  4-2.جراحی عمومی و کوله سیستکتومی...............................................................................................................

  5-2 مروری بر متون تجربی............................................................................................................................................

  فصل سوم: روش پژوهش.....................................................................................................................

  نوع مطالعه......................................................................................................................................................

   

  2-3جامعه آماری پژوهش............................................................................................................................................

  4-3 نمونه پژوهش.......................................................................................................................................................

  5-3 حجم نمونه...........................................................................................................................................................

  6-3 روش نمونه گیری................................................................................................................................................

  7-3 مشخصات واحدهای مورد پژوهش.......................................................................................................................

  1-7-3 معیارهای ورود به مطالعه.............................................................................................

  2-7-3 معیارهای خروج از مطالعه.......................................................................................................................

  8-3 ابزار جمع آوری داده ها.................................................................................................................................

  9-3 خلاصه روش اجرا..........................................................................................................................................

  10-3 اعتبار و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات.............................................................................................................

  11-3 روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها...................................................................................................................

  12-3 ملاحظات اخلاقی................................................................................................................................................

   

   

  فصل چهارم: یافته های پژوهش..............................................................................................................

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.............................................................................................................

  1-5 تعبیر و تفسیر یافته ها و مقایسه آن با سایر مطالعات.............................................................................................

  2-5 نتیجه گیری نهایی ..................................................................................................................................................

  3-5 کاربرد یافته های پژوهش ......................................................................................................................................

  1-3-5 کاربرد در حیطه بالینی.......................................................................................................................................

  2-3-5 کاربرد در حیطه اموزش پرستاری......................................................................................................................

   

  3-3-5 کاربرد در حیطه مدیریت پرستاری.....................................................................................................................

  4-3-5 پیشنهادات برای مطالعات آتی............................................................................................................................

  4-5 محدودیت های پژوهش.......................................................................................................................................

  منابع...............................................................................................................................................................................

   

  منبع:

   

  1.Fisher P , Ward A. Complementary Medicine in Europe. British Medical Journal. 1994;307:107-11.

  2.Barnes j. quality,efficacy and safety of complementary medicine. British journal clinical pharmacy. 2003;55:226-33.

  3.Owen DK, Lewith G, Stephens CR, et al. Can doctors respond to patients increasing interest in complementary and alternative medicine. British Medical Journal. 2001;322:154-63.

  4.Botting DA, Cook R, et al. Complementary medicine :knowledge,use and attitude of doctors. complement therapy nursing midwifery. 2000;6:41-7.

  5.Zollmon C, Vickers A, et al. ABC of complementary medicine. British Medical Journal. 1999;319:1558-61.

  6.Roach J, et al. lords call for regulation of complementary medicine. British Medical Journal. 2000;321:1365-69.

  7.Zollman C , Vickers A, et al. Users and Practitioners of C0mplementary Medicine. British Medical Journal. 1999;319:836-38.

  8.Schimpff , Steven C, et al, . Complementary medicine. Current opinion in oncology. 1997;9(4):327-31.

  9.Eisenberg DM, et al. Trends in alternative medicine use in the United States. JAMA. 1998;280(18):1569-75.

  10.Wuatt G, Fridman L, Given C, Given B, Beckrow K. complementary therapy use among older cancer patients. cancer practice. 2000;7:136-44.

  11.Boon H, Stewart M, Kennard A, et al. use of complementary alternative medicine by breast cancer survivors in ontario. journal of clinical oncology. 2000;18:2515-21.

  12.kalkhoran MA, karimollahi M, et al. Religiousness' and preoperative anxiety.a Correlational study. Ann Gen psychiatry. JAN. 2007;29:6-13.

  13.Swindale J E, et al. The Nurses role in giving pre-operative information to reduce anxiety in patients admitted to hospital for elective minor surgery. Journal of Advanced Nursing. 1989;14:899-905.

  14.Heffline M, et al. Exploring nursing intervention for acute pain in the post Anesthesia care unit. Journal of post Anesthesia Nursing. 1990;14(6):321-8.

  15.Dreqer V, Tremback T, et al. Management of preoperative anxiety in children. AORNJ. 2006;84(5): 778-80.

  16.Barnason S, Zimmerman I, Nieveen I, et al. The effect of music intervention on anxiety in the patient after coronary artery bypass grafting. Heartlang. 2005;24(2):24-32.

  17.Durling M, Milne D, Hutton M, Ryan S, et al. Decreasing patient's preoperative anxiety:a Literature review. AUST Nurse J. 2007;14(11):35.

  18.Gry R, strichartz, Charles B, et al, . Ronald miller local anesthesia. 2005;1:582-89.

  19.Khorgami Z, Mollahosseini F, Soroush A, Nasiri S, Ghaffari M, Mahmoodzadeh H. Effect of Bupivacaine Adiministration with Catheter in Surgical Wound on Pain after Laparotomy. 2010;18(2):25-32.

  20.Wilmore W, et al. ACS surgery. 2nd edition. Web md corporation. 2007.

  21.Soroush A, Khorgami Z, Mobayen M, Mofid R, et al. Evaluation of the Effects of Perioperative Administration  of Celecoxib on Pain Management and the use of narcotic after Laparoscopic Cholecystectomy. 2010;18(3):1-6.

  22.Chia-Yen L, Su-Chiu C, Chung-Yi L, et al. Randomised controlled trial of the effectiveness of using foot reflexology to improve quality of sleep amongst Taiwanese postpartum women. 2011;27: 181–6.

  23.Pourghaznein T, Ghafari F, et al. The effect of sole reflexology on severity of fatigue in pregnant women. 2006;12(4):5-12.

  24.Park  H, Cho  G, et al. Effects  of  foot  reflexology  on  essential  hypertension  patients. 2004;34(5):739-50.

  25.ong  RH, Kim  DH, et al, . The  effects  of  foot  reflexion  massage  on  sleep  disturbance,  depression  disorder,  and  the physiological index of the elderly. 2006;36(1):15-24.

  26.Mohseni M, Ebneshahidi A, Yazdkhasti P. The effect of patient-selected music on early postoperative pain, anxiety, and hemodynamic profile in cesarean section surgery. Anesth Pain Med. 2012;2(7):88-95.

  27.Linda C, Cole M, Geri L. music as an adjuvant therapy in control of pain and symptoms in hospitalized adults:A systematic Review. 2012:1-20.

  28.Nilsson U, Lindell L, Eriksson A, Kellerth T, . The effect of music intervention in relation to gender during coronary angiographic procedures: a randomized clinical trial. Eur J Cardiovasc Nurs. 2009;8(3):200-6.

  29.Huang ST, Good M, Zauszniewski JA. The effectiveness of music in relieving pain in cancer patients: a randomized controlled trial. Int J Nurs Stud. 2010;47(11):1354-62.

  30.Phipps MA, Carroll DL, Tsiantoulas A. Music as a therapeutic intervention on an inpatient neuroscience unit. Complement Ther Clinic Pract. 2010;16(3):138-42.

  31.Gaye K, ET al. Evaluating the effectiveness of aromatherapy in reducing levels of anxiety in palliative care patients. 2006;12(2):148-55.

  32.jung T, Christine J, George A, Abhishek P, Takeo K, Michael W. Treatment with Lavender Aromatherapy in the Post-Anesthesia Care Unit reduces Opioid Requirements of Morbidity Obese Patients UndergoingLaparoscopicAdjustable Gastric Banding. 2008;17(7):920-25.

  33.Cooke B, Ernest E, et al. Aromatherapy:A systematic review. British journal of general practice. 2010;50:493-96.

  34.Sobhani A, Sharami H, Orang Pour R, Shokohi F, Oodi M. The effect of lavendula essence on post cesarean pain relief. J Guilan Univ Med Sci. 2007;16(62):80-6.

  35.Kim JT, Wajda M, Cuff G, Serota D, Schlame M, Axelrod DM, et al. Evaluation of aromatherapy in treating postoperative pain: pilot study. Pain Practice. 2006;6(4):273-7.

  36.Hamel WJ, et al. The effects of music intervention on anxiety in the patient waiting for cardiac catheterization. Intensive Crit Care Nurs. 2011;17(5):279-85.

  37.Schimpff , Steven C, et al. Complementary medicine. Current opinion in oncology. 2000;9(4):327-31.

  38.Heffline, Melody s. Exploring nursing intervention for acute pain in the post Anesthesia  care unit. Journal of post Anesthesia Nursing. 2000:321-28.

  39.Bharkatiya M, Nema R, Rathor K, Panc H. Aromatherapy: short review. Int J Green Pharm. 2008;2:13-6.

  40.Maleki M, Ghaderi M, Ashktorab T, Nooghabi H, Zadehmohammadi A. Effect of Light Music on Physiological Parameters of Patients with Traumatic Brain Injuries at Intensive Care Units 2012;18(1):66-75.

  41.White JM, et al. Effects of relaxing music on cardiac autonomic balance and anxiety after acute myocardial infarction. Am J Crit Care. 2000;8(4):220-30.

  42.Fisher P , Ward A, et al. Complementary Medicine in Europe. British Medical Journal. 1994;307:107-11.

  43.ong  R, et al. The  effects  of  foot  reflexion  massage  on  sleep  disturbance,  depression  disorder,  and  the physiological index of the elderly. 2006;1(36):15-24.

  44.Naderi F, Aghayi A, Mohammadzadeh M, Nazemi S, Salmani F, Rashvand M. Comparing the effect of music on pain threshold, anxiety, behavioral responses to pain and the hemodynamic parameters during dressing change in burn patients. 2014;20(1):63-8.

  45.Soroush A, Khorgami Z, Mobayen M, Mofid R, et al. Evaluation of the Effects of Perioperative Administration  of Celecoxib on Pain Management and the use of narcotic after Laparoscopic Cholecystectomy. 2010;18(3):1-6.

  46.Karimi R, Shabani F, Nayeri N, Zareii Kh, Khalili Gh, Chehrazi M. Effect of Music Therapy on Physiological Pain Responses of Blood Sampling in Premature Infants. 2012;18(2):76-86.

  47.Boon H, Stewart M, Kennard A, et al. use of complementary alternative medicine by breast cancer survivors in ontario. journal of clinical oncology. 2000;18:2515-21.

  48.Maleki M, Ghaderi M, Ashktorab T, Nooghabi H, Zadehmohammadi A. Effect of Light Music on Physiological Parameters of Patients with Traumatic Brain Injuries at Intensive Care Units. 2012;18(1):66-75.

  49.Lindsey H, et al. Articulation.Music. 2009:Alfred.

  50.Farnum M, et al. Essential of music therapy by surmani. 2006.

  51.Hilliard RE, et al. The use of music therapy in meeting the multidimensional needs of hospice patients and families. J Palliat Care. 2001;17(3):161-66.

  52.Levine M. The conservation principles: A model for health. In: Schaefer KM, Pond JB (Eds.). Levine's Conservation Model: A framework for nursing practice. Publisher: F.A. Davis Company. 1991:1-11.

  53.Gagner-Tjellesen D, Yurkovich EE, Gragert M. Use of music therapy and other ITNIs in acute care. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv. 2001;39:26-37.

  54.Hamel W. The effects of music intervention on anxiety in the patient waiting for cardiac catheterization. Intensive Crit Care Nurs. 2001;17(5):279-85.

  55.Kowalak J, Chohan N, Follin S. Nurse's Handbook of Alternative and Complementary Therapies. 2nd Ed. Philadelphia. Lippencott Williams & Wilkins. 2003:166-7.

  56.White J. Effects of relaxing music on cardiac autonomic balance and anxiety after acute myocardial infarction. Am J Crit Care. 2008;8(4):220-30.

  57.E.K.R, et al. the effects of music therapy on the observed and self-reported levels of pain control,physical comfort and relaxation of hospise patients. American journal of hospice palliative care. 2001;18(6):383-90.

  58.Rogers S, et al. incidental music,Grove music online. 2012.

  59.Fleser J. The oltimate tool for all musicians. 2000:Hal Leonard corporation.

  60.Buckle J, et al. Clinical aromatherapy and AIDS. J Assoc Nurses AIDS Care. 2002;13(2):81-99.

  61.Edge J, et al. A pilot study addressing the effect of aromatherapy massage on mood, anxiety and

  relaxation in adult mental health. Complement Ther Nurs Midwifery. 2003;9:90-7.

  62.Wilkinson JM, Simpson MD, et al. Personal and professional use of complementary therapies by nurses in NSW, Australia. Complement Ther Nurs Midwifery. 2002;8(3):142-7.

  63.Bekhradi R, Khayat Kashani M, et al. Therapeutic applying of herbal essential oils. 2007.

  64.Burns E, Blamey C, Ersser SJ, Lloyd AJ, Barnetson L. An investigation into the use of aromatherapy in intrapartum midwifery practice. J Altern Complement Med. 2000;6(2):141-7.

  65.Kim JT, Wajda M, Cuff G. Evaluation of aromatherapy in treating postoperative pain: pilot study. Pain Pract  2006;6(4):237-77.

  66.Albel J, et al. Complementary therapy programmed at St Luke’s hospital, Plymouth. Complement Ther Nurs Midwifery. 2000;6:116-19.

  67.Hadfield N, et al. The role of aromatherapy massage in reducing anxiety in patients with malignant brain tumors. Int J Palliat Nurs. 2001;7(6):279-85.

  68.Gravett P . Aromatherapy treatment for patient with Hickman line infection following high dose chemotherapy. Int J Aromatherapy. 2010;11(1):18-9.

  69.Maddocks W, Wilkinson JM. Aromatherapy practice in nursing: a literature review  J Adv Nurs. 2004;48(1):93-100.

  70.Betts T, Betts H, . John Hall and his epileptic patients epilepsy management: in early seventeenth century England. Seizere. 1998;7:411-14.

  71.Betts T. Use of aromatherapy (with or without hypnosis) in the treatment of intractable epilepsya two year follow up study. Seizure. 2003;12:534-8.

  72.shirref Cm, et al. Aromatherapy massage for joint pain and constipation in a patient with Guillian Barre. Complement Ther Nurs Midwifery. 2001;7:78-83.

  73.Nekooee A, Ggaibizadeh M, Ghazavi Z. Effect of massage therapy on children with Asthma. Iran J Pediatr 2008;18(2):123-9.

  74.Banerjee R, Bellare JR. In vitro evaluation of surfactants with eucalyptus oil for respiratory distress syndrome. Respir Physiol. 2001;126(2):141-51.

  75.Heuberger E, Mahrhofer C, Dessovic H, Kowarik D, Buchbauer G, Ilmberger J. The influence of essential oils on human attention. Chem Senses 2001;26(3):239-45.

  76.Kohlert CI, Van Rensen R, Marz G, Schindler E, Graefe U, Veit M. Bioavailability and pharmacokinetics of natural volatile terpenes in animals and humans. Planta Med 2000;66(6):495-505.

  77.Miyazawa M, Shindo M, Shimada T. Oxidation of 1,8-cineole, the monoterpene cyclic ether originated from eucalyptus polybractea, by cytochrome P450 3A enzymes in rat and human liver microsomes. Drug Metab Dispos 2010;29(2):200-5.

  78.Szentmihalyi K, Forgacs E, Hajdu M. In vitro study on the transfer of volatile components. J Pharmaceut Biomed. 2001;24(5):1073-80.

  79.Abtahi D, Ashari A, Lotfi M. Acupressure treatment in postoperative nausea and vomiting prevention. E Mediterr Health J. 2005;7(3):205-12.

  80.Sobhani A, Sharami H, Orang Pour R, Shokohi F, Oodi M. The effect of lavendula essence on post cesarean pain relief. J Guilan Univ Med Sci. 2007;16(62):80-6.

  81.Merit A, Okyere P, Jasinki M. isopropyl alcohol inhalation. nursing research. 2012;51(2).

  82.kalkhoran MA, karimollahi M, et al. Religiousness' and preoperative anxiety.acorrelational study. Ann Gen psychiatry JAN. 2007;29:6-13.

  83.Gardashi F, et al. Affective factors of pre surgery anxiety. 2008;8(3):123-30.

  84.Durling M, Milne D, Hutton M, Ryan S. Decreasing patient's preoperative anxiety: a Literature review. AUST Nurse J. 2007;14(11):35.

  85.Mousavi j, Razavian c, et al. Consequences of Laparoscopic Cholecystectomy in Qom Golpaegani Hospital. 2010;2(1):13-20.

  86. Talebi h, Norouzi A,  Fateh Sh,  Alamshahi F,  Fateh A. Effect of preoperative gabapentin in reducing pain after laparoscopic cholecystectomy. Anesthesiology and Pain Official Journal of ISRAPM. 2012;3(1):16-20.

  87.Hiradfar M, Joodi M, Riasi F, Tabrizian F, et al. Laparascopic cholecystectomy. 2014;56(1):62-5.

  88.Nilsson U, Lindell L, Eriksson A, Kellerth T. The effect of music intervention in relation to gender during coronary angiographic procedures: a randomized clinical trial. Eur J Cardiovasc Nurs. 2009;8(3):200-6.

  89.Huang ST, Good M, Zauszniewski JA. The effectiveness of music in relieving pain in cancer patients: a randomized controlled trial. Int J Nurs Stud. 2010;47(11):1354-62.

  90.Saheb zamani M, Khanavi M, Alavi H, Mirkarimi M, Karimi M. Effect of aromatherapy on anxiety and depression. Tehran University dormitory. 2011;20(3):175-81.

  91.Cooke B, Ernest E, et al. Aromatherapy:A systematic review. British journal of general practice. 2010;50:493-96.

  92.Sobhani A, Sharami H, Orang Pour R, Shokohi F, Oodi M. The effect of lavendula essence on post cesarean pain relief. J Guilan Univ Med Sci. 2007;16(62):80-6.

  93.Jung T, Michael W, germaine c, David s, michael m, deborah m. Evaluation of Aromatherapy in Treating postoperative pain. 2006;6(4):273-7.

  94.pozhhan M, et al. the effectiveness of non-pharmacological interventions on nausea and vomiting caused by chemotherapy in women with breast cancer. 2013:50-2.

  95.Nilsson U, et al. The anxiety -pain reducing effect of music intervention :A systematic review. 2008;87(4):780-806.تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی , مقاله در مورد پایان نامه تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی , پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی , تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی , پروژه درباره پایان نامه تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی , گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی , رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس