پایان نامه بررسی میزان تحلیل استخوان کرستال در اطراف ایمپلنت های استوانه ای در مقایسه با ایمپلنت های مخروطی بعد از گذشت 6 ماه از بارگذاری

word
62
612 KB
31939
مشخص نشده
کارشناسی ارشد
قیمت: ۸,۰۶۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی میزان تحلیل استخوان کرستال در اطراف ایمپلنت های استوانه ای در مقایسه با ایمپلنت های مخروطی بعد از گذشت 6 ماه از بارگذاری

  پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی

  چکیده

  موفقیت طولانی مدت کلینیکی ایمپلنت ها وابسته به استئواینتگریشن و چسبیدن بافت های نرم و اپی تلیوم به سطوح ایمپلنت است. اندکس های مختلفی شامل: پلاک اندکس ، اندکس لثه ای ، خونریزی حین پروبینگ و تحلیل استخوان برای ارزیابی سلامت بافت های نرم اطراف ایمپلنت استفاده می شود ، تحلیل استخوان مارژینال بوسیله رادیوگرافی ارزیابی می شود و بطور مستقیم در ارتباط با موفقیت طولانی مدت درمان های ایمپلنت است.. بخاطر اینکه سازندگان ایمپلنت های دندانی بتوانند میزان تحلیل کرست استخوان را به حداقل برسانند ، تمهیدات مختلفی را اعمال نموده اند ، که از آن جمله می توان به ایجاد تغییرات سطحی ایمپلنت (اسید اچ ، سندبلاست ، هیدروکسی آپاتیت و ...) ، تغییر در شکل ایمپلنت ( استوانه ای ، مخروطی) و تغییر در رزوه ها (نوع ، شکل و عمق رزوه) اشاره نمود.

  اهداف:

  هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر شکل بدنه ایمپلنت بر روی میزان تحلیل استخوان کرستال اطراف ایمپلنت های مخروطی و استوانه ای سیستم SPI، شش ماه بعد از بارگذاری می باشد.

  مواد و روش ها:

  مجموعه ای از 32 ایمپلنت SPI (19ایمپلنت مخروطی/13ایمپلنت استوانه ای) ، به روش دو مرحله ای  در 12 بیمار مرد قرار گرفتند. هیچ کدام از بیماران بیماری سیستمیک و عادت پارافانکشنال نداشتند و از لثه کراتینیزه و استخوان مناسب برخوردار بودند. نگاره های پری اپیکال به روش موازی، در ابتدا و شش ماه بعد از بارگذاری از محل ایمپلنت ها تهیه شدند. ارزیابی های کلینیکی مثل عمق پاکت و شاخص BOP ثبت شدند.

  یافته ها :

  بعد از گذشت شش ماه از بارگذاری میزان تحلیل استخوان کرستال در ایمپلنت های استوانه ای :mm(0.29)±0.84-و در ایمپلنت های مخروطی:mm(0.62)±0.73- بود که تفاوت معنی داری نداشت ( P=0.5 ).  میانگین عمق پاکت در ایمپلنت های استوانه ای: mm (0.45)± 2.61 و در ایمپلنت های مخروطی: mm((0.44± 2.36 بود (P=0.1). شاخص BOP  در گروه استوانه ای: 53.8%و در گروه مخروطی:47.4%  بودP=0.7)). از نظر فک مربوطه، میزان تحلیل استخوان و عمق پاکت در فک بالا کمی بیشتر بوده ولی از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد.

  نتیجه گیری:

  در این مطالعه هیچگونه تفاوت معنی داری از نظر میزان تحلیل استخوان کرستال، عمق پاکت و شاخص BOP بین ایمپلنت های مخروطی و استوانه ای مشاهده نشد.

  کلمات کلیدی:

  ایمپلنت مخروطی، ایمپلنت استوانه ای،تحلیل استخوان کرستال

  مقدمه :

  از دست رفتن دندانها باعث مختل شدن استتیک ، جویدن و صحبت کردن بیمار میشود. اگرچه پروتز های دندانی قادر به ترمیم استتیک و فانکشن بیمار تا حدودی است ، اما بعضی مشکلات ایجاد شده توسط آنها سبب می شود که بیماران بدنبال استفاده از پروتزهای ساپورت شونده توسط ایمپلنت باشند. کاهش زمان درمان و راحتی بیمار، در کنار داشتن استتیک مطلوب تر از مزایای درمان با ایمپلنت های دندانی می باشد. میزان موفقیت تقریبا 100% و عدم تخریب دندان های مجاور از مواردیست که منجر به افزایش استفاده از درمان های ایمپلنت شده است.

  نشان داده شده است که استئواینتگریشن زمانی بدست می آید که ایمپلنت ها در موقعیت صحیح خود با استفاده از تکنیک جراحی مناسب ، همراه با حداقل تروما و حداقل حرارت حین عمل قرار گیرند. ایمپلنت ها باید دارای ثبات اولیه بوده و از نظر مکانیکی در طی دوره ترمیم دو تا شش ماه بارگذاری شوند. تمام فاکتورهای فوق بر استئواینتگریشن موثر هستند.

  موفقیت طولانی مدت کلینیکی ایمپلنت ها وابسته به استئواینتگریشن و چسبیدن بافت های نرم و اپی تلیوم به سطوح ایمپلنت است. همان طور که ایمپلنت های دندانی به محیط دهان اکسپوز می شوند ، باید از مواجهه با عواملی همچون دود سیگار و پلاک باکتریایی ممانعت شود. از آنجایی که تماس ایمپلنت با استخوان بدون وجود PDL و الیاف کلا‍‍‍ژن آن طور که در دندان طبیعی است ، می باشد بنابراین بافت ها در اطراف ایمپلنت استعداد به عفونت دارند. اندکس های مختلفی شامل: پلاک اندکس ، اندکس لثه ای ، خونریزی حین پروبینگ و تحلیل استخوان برای ارزیابی سلامت بافت های نرم اطراف ایمپلنت استفاده می شود ، تحلیل استخوان مارژینال بوسیله رادیوگرافی ارزیابی می شود و بطور مستقیم در ارتباط با موفقیت طولانی مدت درمان های ایمپلنت است. مطابق با مطالعات مختلف انجام شده ، تغییرات کرست استخوان در اولین سال بعد از جایگذاری ایمپلنت بایستی کمتر از 1mm باشد ، که به نظر می رسد این میزان تحلیل استخوان بخاطر سازگاری استخوان اطراف ایمپلنت با بار اکلوزال می باشد. بخاطر اینکه سازندگان ایمپلنت های دندانی بتوانند میزان تحلیل کرست استخوان را به حداقل برسانند ، تمهیدات مختلفی را اعمال نموده اند ، که از آن جمله می توان به ایجاد تغییرات سطحی ایمپلنت (اسید اچ ، سندبلاست ، هیدروکسی آپاتیت و ...) ، تغییر در شکل ایمپلنت ( استوانه ای ، مخروطی) و تغییر در رزوه ها (نوع ، شکل و عمق رزوه) اشاره نمود.

  هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر یکی از این   تغییرات (شکل ایمپلنت) بر میزان تحلیل کرست استخوان پس از یک دوره شش ماهه بعد از بارگذاری می باشد.

   کلیات : تعریف ایمپلنت

  ایمپلنت (Implant) از دوجز Im و Plant تشکیل شده است (1). Im به معنای درون و Plant به معنای کاشتن است (2). ایمپلنت جسمی است که درجایی کاشته می شود و دراصطلاح دندانپزشکی وسیله ای است که از مخاط دهان عبور کرده و برروی یا درون استخوان فک قرار می گیرد (3) .

  ساختار ایمپلنت

  بطور کلی هرایمپلنت از سه قسمت تشکیل می شود (4).

  فیکسچر (Fixture)

  اباتمنت (Abutment)

  سوپراستراکچر(Super structure)

  مواد تشکیل دهنده ایمپلنت

  بیومتریالهای فلزی مثل تیتانیوم ، آلومینیوم و انادیوم بطور گسترده ای بکار می روند و از ترکیبات کربن ، اکسیدآلومینیوم ، سرامیک ، سیلیکون نیز استفاده می شود . گروه فلزات قیمتی هم چون طلا ، پلاتین و آلیاژهایشان کمتر کاربرد دارند . ازطرفی مطالعات اولیه برروی ترکیبی از کرم ، کبالت و مولیبدن و همینطور ترکیب آهن ، کرم و نیکل انجام گرفته است . پلیمرها و ترکیباتشان (پلی متیل متاکریلات ، سیلیکون رابر ، پلی اتیلن ) به طور معمول مورداستفاده قرار نمی گیرند ، اما پیشرفت تکنولوژی ، نوید کاربرد آنها را در آینده می دهد (5).

   

  طرح ایمپلنت

  طرح ایمپلنت برحسب شکل بدنه (Macro design) و توپوگرافی سطحی (Micro design) طبقه بندی می گردد (5).

  شکل بدنه ایمپلنت

  شکل بدنه ایمپلنت درپیشگویی اسئواینتگریشن بعد از جایگذاری ایمپلنت و حفظ اسئواینتگریشن بعد ازفانکشن طولانی مدت تاثیرگذار است. براساس پروتکل جراحی ، ایمپلنت ها دودسته اند (

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی میزان تحلیل استخوان کرستال در اطراف ایمپلنت های استوانه ای در مقایسه با ایمپلنت های مخروطی بعد از گذشت 6 ماه از بارگذاری

  فهرست:

  مقدمه

   

  فصل اول :کلیات و مرورمقالات

  کلیات : تعریف ایمپلنت

   

  ساختارایمپلنت

   

  موادتشکیل دهنده ایمپلنت

   

  طرح ایمپلنت

   

  شکل  بدنه ایمپلنت

   

  توپوگرافی سطحی ایمپلنت

   

  فاکتورهای کلیدی حصول اسئواینتگریشن

   

  فاکتورهای مرتبط باعدم حصول اسئواینتگریشن

   

  الف)– عوامل داخلی

   

  ب) – فاکتورهای مربوط به عمل کننده

   

  ج) – فاکتورهای مرتبط با بیومتریال

   

  معرفی سیستمSPI

   

  مرورمقالات :

   

  فصل دوم : بیان مسئله

  بیان مسئله

   

  هدف کلی

   

  اهداف جزئی

   

  اهداف کاربردی

   

  فصل سوم : مواد و روشها

  نوع مطالعه

   

  حجم نمونه

   

  روش کار

   

  «بررسی تعدادی ازمتغیرهای مهم »

   

  1.تحلیل استخوان

   

  2.عمق پاکت

   

  3.وجود التهاب لثه

   

  آنالیزآماری

   

   

  فصل چهارم : نتایج

   

  مقایسه میزان تحلیل استخوان اطراف ایمپلنتهای استوانه ای و مخروطی

   

  مقایسه عمق پاکت اطراف ایمپلنتهای استوانه ای و مخروطی

   

  مقایسه خونریزی حین پروب کردن (BOP) اطراف ایمپلنت های استوانه ای و مخروطی

   

  مقایسه تغییرات استخوان برحسب فک بالا و پایین

   

  مقایسه تغییرات عمق پاکت برحسب فک بالا و پایین

   

   

  فصل پنجم : بحث

  بحث

   

  نتیجه گیری وپیشنهادات

   

  نتیجه گیری

   

  پیشنهادات

   

  منابع

   

  منبع:

   

   

  1) Zwemer TJ. Mosby's dental dictionary, 1sted, St.Louis, Mosby, 1998: 254 - 55.

  2) Newman WA. Dorland's medical dictionary, 27th ed, Philadelphia,W.B.5aunders Co, 1994: 827 - 28.

  3) Babbush CA. Endosteal, mucosal, subperiosteal and transosseous implants in Laskin DM (editor), Oral & Maxillofacial Surgery, 2nded, Philadelphia, W.B.5aunders Co, 1995: 438 - 40.

  4) Misch CEo Generic Root Form Component Terminology. In:

  Misch's Contemporary Implant Dcntistry.Bv' ed, St.Louis, Mosby,

   

  2008: 26 - 37.

  5) Klokkevold PR, Cochran DL. Clinical Aspects and Evaluation of The Implant Patient. In: Newman MG, Takei HH,Klokkevold PR, Carranza FA Carranza's Clinical Periodontology, 10th ed, Philadelphia, W.B.5aunders Co, 2006; 1087 - 104.

  6)Buser D, Nydegger T, Hirt HP, Cochran DL, Nolte LP. Removal

  torque values of titatium implants in the maxilla of miniature pigs. Int J Oral Maxillofac Implants 1998 Sep - Oct; 13(5): 611-9.

  7) Ericsson I, Johansson Cli, Bystedt H, Norton MR.

  A histomorphometric evaluation of bone - to - implant contact on machine - prepared and roughened titanium dental implants.

  A pilot study in dog. Clin Oral Implants Res 1994 Dec; 5 (4): 202-6.

  8) Klokkevold PR, Nishimura RD, Adachi M, Caputo A. Osseointegration enhanced by chemical etching of the titanium surface. Torque removal study in the rabbit. Clin Oral Implants Res 1997 Dec; 8 (6): 422 - 7.

  9) Misch CE, Strong JT, bidez MW. Scientific Rationale for Dental

  Implant Design. In: Misch's Contemporary Implant Dentistry, 3rded, St.Louis, Mosby, 2008; 200 - 29.

  10) Biesbrock AR, Edgerton M. Evaluation of the clinical predictability of hydroxyapatite-coate endosseous dental implants:

  A review of literature. Int J Oral Maxillofac Implants 1995 Nov - Dec; 10: 712 - 20.

  11) Ellingsen JE. Surface configurations of dental implants. J Periodontal 2000 1998 Jun; 17: 36 - 46.

  12) Esposito M, Hirsch JM, Lekholm V, Thomsen P. Biological factors contributing to failures of osseointegrated oral implants. (II) Etiopathogenesis. Eur J Oral Sci 1998 June; 106 (3): 721- 64.

   

  13) Mailath G, Stoiber B, Watzek G, Matejka M. Bone resorption at the entry of

   

  osseointegrated implants-a biomechanical phenomenon. Finite element study. Z

   

  Stomatol 1989; 86(4): 207-16

   

  14) Siegele D, Solte´sz U. Numerical investigations of the influence of implant

   

  shape on stress distribution in the jaw bone.

   

  Int J Oral Maxillofac Implants 1989;4:333–340.

  15) Rieger MR, Mayberry M, Brose MO. Finite element analysis of six

  endosseous implants. J Prosthet Dent. 1990; 63(6): 671-6.

  16) Andersson B. Implants for single-tooth replacement. A clinical and

  experimental study on the Brånemark CeraOne System. Swed Dent J Suppl.

  1995;108:1-41

  17) Friberg B, Sennerby L, Roos J, Johansson P, Strid CG, Lekholm U.

   

  Evaluation of bone density using cutting resistance measurements and

   

  microradiography: an in vitro

   

  study in pig ribs. Clin Oral Implants Res. 1995;6:164–171.

  18) Jokstad A, Braegger U, Brunski J,Carr A, Naert I et al. Quality of dental

  implants.Int J of prosthodont.2004;17(6):607-641

  19) O'Sullivan D, Sennerby L, Meredith N. Influence of implant taper on the

  primary and secondary stability of osseointegrated titanium implants.

  Clin Oral Implants Res. 2004;15(4):474-80

  20) KaroussisI, BräggerU, SalviG, Bürgin W, Lang N. Effect of implant design

   

  on survival and success rates of titanium oral implants: a 10-year prospective

   

  cohort study of the ITI® Dental Implant System.Clin Oral Implants Res

   

  2004;15: 8–17

   

  21) Petrie C, Williams J. Comparative evaluation of implant designs: influence

   

  of diameter, length, and taper on strains in the alveolar crest.

   

   Clin Oral Implants Res. 2005;16(4):486-94.

   

  22) O’Sullivan D, Sennerby L, Meredith N. Measurements comparing the initial

   

  stability of five designs of dental implants: a human cadaver study. Clin Implant

   

  Dent Relat Res. 2000;2:85–92.

   

  23) Saadoun AP, Le Gall MG, Touati B. Current trends in implantology: part

   

  1—biological response, implant stability, and implant design.

   

   Pract Proced Aesthet Dent. 2004;16:529–535.

   

  24) Ormianer Z, Palti A. Long-term clinical evaluation of tapered multi-threaded

  implants: results and influences of potential risk factors. J Oral Implantol.

  2006;32(6):300-307

  25) CruzM, LourençoA, ToledoE, Barra L , Lemonge A et al. Finite element

  stress analysis of cuneiform and cylindrical threaded implant geometries.

  Technol Health Care. 2006;14(4-5):421-38

  26) Huang HL, Chang CH, Hsu JT, Fallgatter AM, KoCC. Comparison of

   

  implant body designs and threaded designs of dental implants: a 3-dimensional

   

   finite element analysis. Int J Oral Maxillofac Implants 2007; 22(4): 551-62.

  27) Khayat P, Milliez S. Prospective Clinical Evaluation of 835 Multithreaded

  Tapered Screw-Vent Implants: Results After Two Years of Functional Loading.

  J  Oral Implantology  2007; 33( 4): 225-231.

   

  28) Kim J, Baekb S, Kimc T, Changc Y. Comparison of Stability between

   

  Cylindrical and Conical Type Mini-Implants.

   

  Angle Orthodontist 2008; 78(4):692-698

   

  29) Ormianer Z, Palti A. Retrospective clinical evaluation of tapered screw-vent

  implants: results after up to eight years of clinical function. J Oral Implantol.

  2008;34(3):150-60

  30) Baggi L, Cappelloni I, Di Girolamo M, Maceri F, Vairo G. The influence of

  implant diameter and length on stress distribution of osseointegrated implants

  related to crestal bone geometry.J Prosthet Dent. 2008;100(6):422-31

  31) Nedir R, Nurdin N, Szmukler-Moncler S, Bischof M.Placement of tapered

  implants using an osteotome sinus floor elevation technique without bone

  grafting: 1-year results. J Oral Maxillofac Implants. 2009;24(4):727-33

  32) Kim YKim S, Kim J, Yi Y, Yun P.Prospective study of tapered resorbable

   

  blasting media surface implant stability in the maxillary posterior area.

   

  J Oral surg.2012

  33) Rismanchian M, Birang R, Shahmoradi M, Talebi H, Jabar Zare R.

  Developing a New Dental Implant Design and Comparing its Biomechanical

  Features with Four Designs. Dent Res J (Isfahan). 2010; 7(2): 70–75.

  34) Kitamura E, Stegaroiu R, Nomura S, Miyakawa O. Influence of marginal

   

  bone resorption on stress around an implant – a three-dimensional finite element

   

  analysis. J of Oral Rehabilitation 2005; 32: 279–286

   

  35) Cochran D. A Comparison of Endosseous Dental Implant Surfaces .

  J Periodontol 1999; 70(12): 1523-153

  36) Steigenga J, Al-Shammari Kh, Nociti F, Misch C, Wang H. Dental Implant

  Design and Its Relationship to Long-Term Implant Success. Implant Dent 

  2003;12(4):306-317.

  37) Sanfilippo F, Bianchi A.Osteoporosis: the effect on maxillary bone

  resorption and therapeutic possibilities by means of implant prostheses: A

  literature review and clinical considerations.Int J Periodontics Restorative Dent

  2003;23(5):447-57.

  38) Misch, CE. Implant Design Considerations for the Posterior Regions of the

   

  Mouth.Ann Periodontol 2000;5:22-31.

   

  39) Penarrocha M, Guarinos J, Sanchis J, Balaguer J. Retrospective study

   

  (1994-1999) of 441 ITI implants in 114 patients follow up during an

   

  average of 2.3 years. Med Oral 2002;7(2):144-55.

   

  40) Urdaneta RA, Leary J, Lubelski W, Emanuel KM, Chuang SK. The Effect

  of Implant Size 5 x 8 mm on Crestal Bone Levels Around Single-Tooth Implant.

   Clin Oral Implants Res. 2012; 16(4):486-94.

  41) Ojeda J, Martínez-Reina J, García-Aznar JM, Domínguez J, Doblaré M.

  Numerical simulation of bone remodelling around dental implants. Proc Inst

  Mech Eng H. 2011;225(9):897-906.

  42) Teixeira E,Sato Y,Akagawa Y,Kimoto T. Correlation between

   

  mucosal inflammation and marginal bone loss around hydroxyapatite-

   

  coated implant: A 3-year cross sectional study.Int J Oral Maxillofac

   

  Implants 1997;12(1)74-81.

   

  43) Charyeva O, Altynbekov K, Zhartybaev R, Sabdanaliev A . Long-term

  dental implant success and survival--a clinical study after an observation period

  up to 6 years. Swed Dent J. 2012;36(1):1-6.

  44) Heinemann F, Bourauel C, Hasan I, Gedrange T. Influence of the implant

  cervical topography on the crestal bone resorption and immediate implant

  survival. J Physiol Pharmacol. 2009;60 Suppl 8:99-105

  45) BratuE, Tandlich M, Shapira L. A rough surface implant neck with

   

  microthreads reduces the amountof marginal bone loss: a prospective clinical

   

  study.Clin Oral Implants Res 2009;20(8): 827–832

   

  46) Abrahamsson I, Berglundh T. Effects of different implant surfaces and

  designs on marginal bone-level alterations: a review. Clin Oral Implants Res.

  2009;20 Suppl 4:207-15

  47) Nickenig HJ, Wichmann M, Schlegel KA, Nkenke E, Eitner S.

  Radiographic evaluation of marginal bone levels adjacent to parallel-screw

  cylinder machined-neck implants and rough-surfaced microthreaded implants

  using digitized panoramic radiographs.Clin Oral Implants Res. 2009;20(6):550-

  554.

  48) Kim J, Lee D, Kim C, Park K,Moon I.Effect of conical configuration of

   

  fixture on the maintenance of marginal bone level: preliminary results at 1 year

   

  of function. Clin Oral Implants Res 2010;21(4):439-44

   

  49) Aloy-Prósper A, Maestre-Ferrín L, Peñarrocha-Oltra D, Peñarrocha-Diago.

   

  Marginal bone loss in relation to the implant neck surface: an update. Med Oral

   

  Patol Oral Cir Bucal. 2011;16(3): 365-368.

   

  50) Hermann J, Buser D, Schenk R, Cochran D. Crestal bone changes around

  titanium implants. A histometric evaluation of unloaded non-submerged and

  submerged implants in the canine mandible.J Periodontol. 2006;71(9):1412-24.

  51) Baumgarten H, Cocchetto R, Testori T, Meltzer A, Porter S. A new implant

   

  design for crestal bone preservation: Initial observations and case report. Pract

   

  Proced Aesthet Dent 2005;17:735-40.

   

  52) Calvo-Guirado JL, Ortiz-Ruiz AJ, Lopez-Mari L, Delgado-Ruiz R, Mate-

   

  Sanchez J, Gonzalez LA. Immediate maxillary restoration of single-tooth

   

  implants using platform switching for crestal bone preservation: A 12-month

   

  study. Int J Oral and Maxillofac Implants 2009;24:275-81.

   

  53) Rodriguez-Ciurana X, Vela- Nebot X, Segala-Torres M, Rodado-Alonso C,

   

  Mendez-Blanco V, Mata-Bugueroles M. Biomechanical repercussions of bone

   

  resorption related to biologic width: A finite element analysis of three implant-

   

  abutment configurations. Int J Perio Restorat Dent 2009;29:479-87.

   

  54) Enkling N, Jöhren P, Klimberg V, Bayer S, Mericske-Stern R, Jepsen S.

   

  Effect of platform switching on peri-implant bone levels: a randomized clinical

   

  trial. Clin Oral Implants Res. 2011;22(10):1185-92.

   

  55) Quirynen M. The influence of surface roughness and surface-free energy on

   

  supra- and subgingival plaque formation in man. A review of the literature. J

   

  Clin Periodontol 1995;22:1-14.

  56) Piatelli A, Vrespa G et al. Role of the microgap between implant and

  abutment: A retrospective histologic evaluation in monkeys.J Periodontal

  2003;74(3):346-52

  57) Broggini N, McManus L et al. Persistant acute inflammation at the implant-

  abutment interface. J Dent Res 2003; 82(3):232-7

  58) Weng D, Nagata M et al. Influence of microgap location and configuration

  on the periimplant bone morphology in submerged implants. An experimental

  study in dogs.Clin Oral Implants Res 2008;19(11):1141-7

  59) Akagawa Y, Takata T, Nikai H, Tsuru H. Correlation between clinical and

  histological  evaluation of  the peri-implant gingiva around the single - crystal

  sapphaire endosseous  Implant. J Oral Rehabil 1989; 16(6): 581-7تحقیق در مورد پایان نامه بررسی میزان تحلیل استخوان کرستال در اطراف ایمپلنت های استوانه ای در مقایسه با ایمپلنت های مخروطی بعد از گذشت 6 ماه از بارگذاری, مقاله در مورد پایان نامه بررسی میزان تحلیل استخوان کرستال در اطراف ایمپلنت های استوانه ای در مقایسه با ایمپلنت های مخروطی بعد از گذشت 6 ماه از بارگذاری, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی میزان تحلیل استخوان کرستال در اطراف ایمپلنت های استوانه ای در مقایسه با ایمپلنت های مخروطی بعد از گذشت 6 ماه از بارگذاری, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی میزان تحلیل استخوان کرستال در اطراف ایمپلنت های استوانه ای در مقایسه با ایمپلنت های مخروطی بعد از گذشت 6 ماه از بارگذاری, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی میزان تحلیل استخوان کرستال در اطراف ایمپلنت های استوانه ای در مقایسه با ایمپلنت های مخروطی بعد از گذشت 6 ماه از بارگذاری, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی میزان تحلیل استخوان کرستال در اطراف ایمپلنت های استوانه ای در مقایسه با ایمپلنت های مخروطی بعد از گذشت 6 ماه از بارگذاری, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی میزان تحلیل استخوان کرستال در اطراف ایمپلنت های استوانه ای در مقایسه با ایمپلنت های مخروطی بعد از گذشت 6 ماه از بارگذاری, پروژه درباره پایان نامه بررسی میزان تحلیل استخوان کرستال در اطراف ایمپلنت های استوانه ای در مقایسه با ایمپلنت های مخروطی بعد از گذشت 6 ماه از بارگذاری, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی میزان تحلیل استخوان کرستال در اطراف ایمپلنت های استوانه ای در مقایسه با ایمپلنت های مخروطی بعد از گذشت 6 ماه از بارگذاری, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی میزان تحلیل استخوان کرستال در اطراف ایمپلنت های استوانه ای در مقایسه با ایمپلنت های مخروطی بعد از گذشت 6 ماه از بارگذاری, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی میزان تحلیل استخوان کرستال در اطراف ایمپلنت های استوانه ای در مقایسه با ایمپلنت های مخروطی بعد از گذشت 6 ماه از بارگذاری, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی میزان تحلیل استخوان کرستال در اطراف ایمپلنت های استوانه ای در مقایسه با ایمپلنت های مخروطی بعد از گذشت 6 ماه از بارگذاری, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی میزان تحلیل استخوان کرستال در اطراف ایمپلنت های استوانه ای در مقایسه با ایمپلنت های مخروطی بعد از گذشت 6 ماه از بارگذاری

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس