پایان نامه بررسی نیاز های مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر پس از ترخیص و میزان برآورده شدن آن ها در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت سال 92-

word
108
416 KB
31924
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۴,۰۴۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی نیاز های مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر پس از ترخیص و میزان برآورده شدن آن ها در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت سال 92-

  پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

              ( گرایش داخلی جراحی )

   

  چکیده:

  مقدمه: آسیب مغزی ناشی از ضربه (TBI) یکی از مهم ترین مسائل سلامت عمومی است که تاثیر اجتماعی بسیار قوی روی میزان ابتلا و مرگ و میر جمعیت دارد. از آنجایی که افراد مبتلا به TBI اغلب توانایی­های عملکردی خود را از دست می دهند و زندگی وابسته­ ای دارند در نتیجه این بیماران جهت مراقبت و حمایت به مراقبت­ دهنده نیاز خواهند داشت، از این­رو خانواده ها در خط مقدم چالش ها و استرس فراوان قرار می گیرند.

  هدف: هدف مطالعه حاضر تعیین نیازهای مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر پس از ترخیص و میزان برآورده شدن آنها در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت سال 92-91 می­باشد.

   مواد و روشها: این پژوهش مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی است که بر روی 51 عضو خانواده بیمار آسیب به سر که با روش تمام شماری از نمونه های در دسترس انتخاب شده بودند در سال 92-91 انجام شده است. در این مطالعه جهت دستیابی به اهداف از دو پرسش­نامه مشخصات دموگرافیک و پرسش­نامه استاندارد نیازهای خانواده (FNQ) استفاده شد. داده ها با نرم افزار18 SPSS و با آزمون های آماری تی­تست، آنالیز واریانس، تست دقیق فیشر و  مجذور کای مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: بیشترین میزان اهمیت نیازها مربوط به زیر مقیاس اطلاعات بهداشتی و کمترین آن مربوط به درگیر شدن در مراقبت بود. بین میزان اهمیت نیازهای مراقبت­کنندگان با وضعیت اشتغال مراقبت­کنندگان (P<0/046)، رده­های سنی بیماران (P<0/023) و وضعیت بالینی بیماران (P<0/042) تفاوت آماری معنی داری ملاحظه شد. بیشترین میزان برآورده شدن نیازها، مربوط به زیر مقیاس شبکه حمایت اجتماعی و اطلاعات بهداشتی و کمترین آن مربوط به حمایت ابزاری می­باشد. بین برآورده شدن نیازها در مجموع حیطه ها و وجود بیمه درمانی برای بیماران ارتباط آماری معنی داری ( 044/0P< ) ملاحظه شد.

  نتیجه­گیری: مهمترین نیازهای خانواده مربوط به زیر مقیاس اطلاعات بهداشتی بود که غالباً نیز برآورده می­شدند. درک نیازها و مشکلات مراقبت کنندگان منجر به افزایش آگاهی پرستاران و دیگر متولیان امور سلامتی از ضروریت کمک به مراقبت دهندگان افراد آسیب به سر می شود. توصیه می­شود که این ابزار جهت بیماران ضربه سر و مراقبت دهندگان آنان مورد استفاده قرار گیرد.

  واژگان کلیدی: آسیب به سر، نیازهای مراقبت کنندگان، خانواده

     صدمات مغزی یکی از شایعترین آسیب هایی است که به علت قرار گرفتن در معرض ضربه مغزی و اغلب در اثر بروز تصادفات رخ می دهد. آسیب به سر ناشی از ضربه[1] (TBI) از شایعترین دلایل مرگ و میر پس از تصادفات می باشد (1).

     در مطالعه ای که بر روی 8927 بیمار TBI  در 46 کشور جهان انجام شد، مشخص شد که یک چهارم  این افراد در عرض 6 ماه پس از بروز TBI می میرند (2). هر سال بیش از یک میلیون نفر در آمریکا دچار آسیب مغزی ناشی از تروما می شوند. از این تعداد 52000 نفر می میرند و 800000 نفر دچار ناتوانایی های دائمی می شوند که هزینه ای بالغ بر 40 میلیارد دلار را تحمیل می کند (3). آمارها نشان می دهد که ضربه به سر در هرسنی رخ می دهد ولی در سنین 15 تا 24 سال و بیشتر از 75 سال و همچنین در مردان از فراوانی بیشتری بر خوردار است (4). آمارها نشان می­دهد که ایران در زمینه بروز سوانح و تصادفات در زمره نخستین کشورهای جهان قرار دارد که متأسفانه بیشترین صدمات وارده نیز با 31 درصد موارد مربوط به سر و گردن و ضربات مغزی است (5). فقط در استان گیلان بیمارستان آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت، طی سالهای 84 و 85 از 5256 بیمار ترومایی، 3396 بیمار آسیب به سر بستری شده اند (6).

     عوارض جسمی و روانی موقت یا دائم بیماران پس ازTBI  بسیار غم انگیز است. تغییرات عصبی روانی بعد از TBI بسیار زیاد و متنوع اند و به طور کلی در سه دسته عاطفی، شناختی و اختلالات رفتاری تقسیم بندی می شوند که  به مراجعه مکرر این بیماران به روان شناسان منجر می گردد (7). عوارض بعد از TBI شامل اختلالات عصبی (صرع، سردرد و اختلالات خواب) بعلاوه بیماری های مخرب اعصاب (کاهش در عملکرد شناختی، آلزایمر و بیماری پارکینسون) اختلالات عصبی هورمونی( سندرم کم کاری هیپوفیز بعد از ضربه) اختلالات روانی (اختلالات عاطفه، اضطراب، افسردگی و اختلالات عقده ای اجباری)؛ اختلالات غیر عصبی نیز شامل( اختلال عملکرد جنسی، بی اختیاری ادراری و روده ای و عضلانی اسکلتی) بعلاوه احتمال اختلال عملکرد متابولیک ، که ممکن است برای ماه ها  یا سالها با فرد مبتلا باقی بماند، می باشد (8).

     از آنجایی که افراد مبتلا به TBI اغلب توانایی­های عملکردی خود را از دست می دهند و زندگی وابسته­ ای دارند در نتیجه جهت مراقبت و حمایت به مراقبت­ دهنده نیاز خواهند داشت. از این­رو خانواده ها در خط مقدم چالش ها و استرس فراوان قرار می گیرند (9). از طرفی مطابق با داده های سازمان سلامت و سیستم خدمات رسانی بازماندگان TBI نیوجرسی، بین سالهای 1999 تا 2005 نزدیک به 65 درصد از بیماران دچار TBI علی رغم وجود مشکلات فراوان از بیمارستان به خانه منتقل شدند و نزدیک به 20درصد از آنها نیز به مراکز بازتوانی یا مراقبت دیگری راهنمایی شدند (10). بنابراین شکی وجود ندارد که TBI نه تنها خود شخص بلکه همچنین خانواده وی را نیز در گیر می کند و از اینرو بیشتر از خود فرد مبتلا خانواده وی را نیز می توان به عنوان قربانیان TBI در نظر گرفت (11). گرچه در مطالعات سالهای اخیر محققین متعددی به مشکلات این خانواده ها پرداخته اند اما سالها تمرکز اصلی تنها بر خود قربانی متمرکز بوده است (12،13،14).

     بروز یک تنش و استرس می تواند باعث بروز عکس العمل ها و واکنش های ناسازگارانه ای در خانواده شود (15). حال در صورتیکه خانواده نتواند با این استرس مقابله نماید به سمت بحران کشیده می شود (16) و افراد تحت تأثیر این بحران ممکن است به سمت افسردگی، اضطراب شدید، سوء مصرف مواد و ... سوق داده شوند (15). خانواده دارای شخص مبتلا به TBI دچار بحران شدیدی است، زیرا این رویداد به طور کل شرایط محیط فرد، آرزوها و زندگی که برای خود در نظر گرفته را تحت تأثیر قرار می دهد (17).

     طبق مطالعات انجام گرفته آسیب های مغزی ناشی از ضربه منجر به نتایج بی شماری روی خانواده ها می شود که از مهم ترین آنها می توان به استرس و اندوه (13)، احساس گناه و برآشفتگی (18)، مشکلات در روابط زناشویی (19)،  اضطراب (20)، اختلالات روانی (21) و کاهش کیفیت زندگی اشاره کرد (22).

     مشاهده فرد عزیز و مورد علاقه خود در یک وضعیت تهدید کننده زندگی و مراقبت های خاص مورد نیاز و تکنولوژی که جهت مراقبت از این بیماران به کار گرفته می شود همه از جمله عواملی هستند که فشارهای روحی روانی خانواده را مضاعف می نمایند. در این گونه مواقع به علت ترس شدید و اضطرابی که در آنان رخ می دهد، اغلب افراد خانواده ، نیازهای ضروری و اساسی خود را نادیده گرفته و فقط به فکر بیمار و مسائل مربوط به آن می باشند (23).

     عوامل روانی بسیاری از جمله در دسترس نبودن کادر درمان برای پاسخ گویی به سؤالات خانواده ها در مورد نحوه مراقبت و درمان عضو خانواده و یا دادن اطلاعات ضد و نقیض از سوی پزشکان و  یا پرستاران و عدم اطلاع از پیش آگهی بیماری می توانند به عنوان عوامل ایجاد کننده اضطراب در خانواده مؤثر باشند (24).  اخیرا محققان کلمبیا با استفاده از پرسش­نامه نیازهای خانواده [2] نیازهای 29 خانواده مراقبت کننده از فرد مبتلا به TBI را بررسی کردند، که مهم ترین نیاز های آنها طبق پرسش نامه شامل اطلاعات سلامتی، شبکه حمایت اجتماعی و نیاز به دفاع و کمک افراد تیم مراقبت بود (25). طبق تحقیق سید حسن و همکاران[3] نیازهای عمده خانواده ها شامل، اطلاعات سلامتی و بازتوانی، کمک ها و توصیه های مالی، حمایت اجتماعی و عاطفی و دلگرمی های مثبت روانی هستند (9). نتایج مطالعه هورا و سوزا[4] نیز نشان داد که معمولا خانواده ها در این که چگونه شرایط پیچیده کنونی خود را درک کنند راهنمایی های کمی دریافت نموده و یا اصلا راهنمایی دریافت نمی کنند (26). خانواده نیازهای بی شماری را در آغاز دوران حاد پس از بروزTBI تجربه می کنند که ممکن است بوسیله افراد تیم مراقبت شناخته نشوند، اما با توجه به اثرات دراز مدت این عارضه بر بیمار ، ارزیابی و بررسی های وی و خانواده اش که مسئولیت نگهداری از وی را بر عهده دارند نیازمند طی مدت طولانی می باشد (25).

     علیرغم وجود مطالعات فراوان و همچنین آمار بالای ضربه به سر در گیلان به علت حوادث جاده ای فراوان و ذکر این نکته که نوع ارائه مراقبت در خانواده های با تفاوت های فرهنگی دارای تنوع فراوانی می باشد، تا کنون مطالعات اندکی در مورد تعیین نیاز های خانواده های این بیماران که مراقبت کنندگان اصلی آنها می باشند و میزان برآورده شدن این نیازها انجام گرفته است، امید است تا با بررسی نیازهای خانواده های این بیماران و میزان بر آورده شدن آنها بتوان سیمای واقعی وضعیت فعلی این خانواده ها را ترسیم نموده و حیطه های مورد نظر آنان جهت دریافت کمک را شناسایی نمود. شاید نتایج این پژوهش بتواند در جلب کمک های بیشتر جهت حفظ ثبات خانواده های این بیماران که اغلب از نیروهای فعال کار جامعه می باشند، مفید واقع گردد.

  اهداف پژوهش ( هدف کلی و اهداف ویژه):

  هدف کلی:

     تعیین نیازهای مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر پس از ترخیص و میزان برآورده شدن آنها در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت سال 92-91.

  اهداف ویژه:

  1. تعیین نیازهای مراقبت دهندگان افراد  دچار صدمه سر برحسب متغیرهای فردی و اجتماعی

  1-1. تعیین نیازهای مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر در حیطه اطلاعات بهداشتی بر حسب متغیرهای فردی و اجتماعی  

  2-1. تعیین نیازهای مراقبت دهندگان افراد  دچار صدمه سر در حیطه حمایت عاطفی برحسب متغیرهای فردی و اجتماعی

  3-1.تعیین نیازهای مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر در حیطه حمایت ابزاری برحسب متغیرهای فردی و اجتماعی

  4-1.تعیین نیازهای مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر در حیطه حمایت افراد حرفه ای برحسب متغیرهای فردی و اجتماعی

  5-1.تعیین نیازهای مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر در حیطه حمایت شبکه اجتماعی برحسب متغیرهای فردی و اجتماعی

  6-1.تعیین نیازهای مراقبت دهندگان افراد  دچار صدمه سر در حیطه درگیر شدن در مراقبت برحسب متغیرهای فردی و اجتماعی

  2. تعیین میزان برآورده شدن نیازهای مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر بر حسب متغیرهای فردی و اجتماعی

  1-2. تعیین میزان برآورده شدن نیازهای مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر در حیطه اطلاعات بهداشتی برحسب متغیرهای فردی و اجتماعی

   

  Abstract

  Introduction: Traumatic Brain Injury (TBI) is one of the most important matters of public health that has a great powerful social effect on mortality and morbidity rate. Since these patients often lose their functional abilities and have a dependent life, they  need a source for care and support. Thus families are at front line of  challenge and great stress.

  Objective: The aim of this study was to determine needs of caregivers of patients with head trauma after discharge and its fulfilment in patients referring to Poursina educational- therapeutic center inRasht in 2013.

   This is a cross-sectional descriptive-analytical study conducted on 51 family members of patients with head injury who were selected by  census method from available samples in 2013. In this study two questionnaires of demographics and Standard Family Need Questionnaire (FNQ) were used for data collection and  analyzed by SPSS 18 and t-test, Analysis of variance, Fishers Exact test and Chi-square.

  Results: The most important needs were related to subscales of health information and the least related to care involvement. There was a significant correlation  between the rates of importance of caregiver’s needs with their occupational situation (p<0.046), patients age categories (p<0.023) and clinical condition of patients (p<0/042). The maximum rate of need fulfillment was related to subscales of social support and health information and the minimum was related to instrumental support. There was a significant correlation between needs fulfilment in all aspects and   therapeutic insurance (p<0.044).

  Conclusion:  The most important family need was related to subscales of health information that were often met. Apprehension of needs and difficulties of caregivers lead to increase of awareness of   nurses and other custodians of healthcare about the necessity of helping caregivers of patients with TBI. It is recommended that this tool be used in patients with TBI and their caregivers.

  Key words: Head trauma, caregivers' needs, family

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی نیاز های مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر پس از ترخیص و میزان برآورده شدن آن ها در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت سال 92-

  فهرست:

  1 مقدمه(زمینه پژوهش)  …………………….....………………………………. 10

  2-1 اهداف پژوهش  ………………………………….…….…………….……..  13

  3-1 سوالات پژوهش  …………………………….……………..………………  15

  4-1 تعاریف واژه ها  ………………………………..………..…………………  17

  5-1 محدودیت های پژوهش  …………………………..………..………………..  19

  فصل دوم : زمینه و پیشینه پژوهش

  1-2 چهارچوب پژوهش  …………………………….….…....…………………  21

  2-2 مروری بر مطالعات انجام شده  …………………….………..………………..  42

  فصل سوم : روش اجرا

  1-3 نوع پژوهش …………………………….……...…………………………  57

  2-3 جامعه پژوهش  ………………………….……...…………………………  57

  3-3 نمونه پژوهش  ……………………….....……...………………………….  57

  4-3 روش نمونه گیری  …………………………….…......….…………………  57

  5-3 محیط پژوهش  …………………………………..………………………..  57

  6-3 معیارهای ورود …………………………………..………………………   58

  7-3 معیارهای خروج …………………………………..…..…………………   58

  8-3 ابزارگردآوری اطلاعات  …………………….….……….…….……………  58

  9-3 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار  …………………………...........….………  59

  10-3 روش گردآوری داده­ها …………………………….……..………………  59

  10-3 روش تجزیه وتحلیل  ………………………………....….…....…………  60

  11-3 ملاحظات اخلاقی  …………….......…………..……....….…..…………  61

  فصل چهارم : نتایج تحقیق

  1-4 یافته های پژوهش  …………………....………….………….……………  63

  2-4 جداول و نمودارها  …………………….....…………...………………….  64

  فصل پنجم : بحث و بررسی یافته ها

  1-5 بحث وتفسیر نتایج پژوهش  ………………….………....….……………….  108

  2-5 نتیجه گیری نهایی  ………………………………….……….……………  112

  3-5 کاربرد یافته ها  …………………………………….……….……………. 113

  4-5 پیشنهادات برای پژوهش های بعدی  ……………………..…..…….………… 114

  منابع و ماخذ

  فهرست منابع …………………………………….………….…….…………. 116

  پیوست ها  ………………………………………………....…….…………  125

  چکیده انگلیسی  

  منبع:

   

  1.Hampton, T. Traumatic Brain Injury a Growing Problem Among Serving in Today’s Wars. JAMA. 2011;306(5): 477-479

  2.Silva, M.J; Roberts, I; Perel, P.; Edwards, P; Kenward, M.G; Fernandes,J.; Shakur,    H.& Patel,V. Patient Outcome After Traumatic Brain Injury in High, Middle and Low income countries: Analysis of Data on 8927 Patients in 46 Countries. International Journal of Epidemiology, 2009; 38: 452-458.

  3.Torpy, J.M. Traumatic Brain Injury. JAMA. 2003; 289(22): 30-38.

  4.Barker E. Neuroscience nursing a spectrum of care. 3rd ed. St. Louise, Mosby 2008; p:337.

  Ebrahimi Fakhar HR, Moshiri E, Zand S. An investigation on quality of emergency care of head injury patients in emergency ward, Vali-e-Asr hospital, Arak 2005. Journal of Arak University of medical sciensec. 2007; 10(4):1-11.

  6.Yousef zade Chabok sh et al, Epidemiology of head injury in patients who were reffered to poorsina hospital, Journal of medical science university of Gilan, 2007; 16(64): 112-119. [Text in Persian]

  7.Nieto, J.C.R; Campos, F.I.; Ospino, S.M. Neuropsychiatric sequelae of TBI. In: Neuropsquiatria of head trauma, Souza, C.A.C.Revinter, 2003; 89-97,Rio de Janeiro

  8.Masel, B. & DeWitt, D.S. Traumatic Brain Injury: A Disease Process, Not an Event. Journal of Neurotrauma. 2010; 27:1529-1540.

  9.Syed hasaan ST,khawWF, rosna Ar, husna J, Traumatic brain injury: Caregivers problems and needs, J Nepal Med Assoc, 2011; 51(181): 53-5.

  10.Gaboda  D, Lewis D, Nova J, Brownlee S, Fisher Thiel M. Traumatic brain injury needs and resourses assessment for new  jersey, Rutgers center for state health policy, june 2009,p 1.

  11.Cole, W.R, Paulos S.K, Cole C.A.S. & Tankard C. A. Review of Family Intervention Guidelines for Pediatric Acquired Brain Injuries. Dev Disabil Res Rev. 2009; 15:159-166.

  12.Hora, E.C, Sousa RMC. The effects of behavioral changes for victims of traumatic brain injury for the family caregiver. Rev Lat Americana Enf, 2005;13(1):93-98.

  13.Watanabe, Y; Shiel, A; Asami, T; Taki, K; Tabuchi, K. An evaluation of neurobehavioural problems as perceived by family members and levels of family stress 1-3 years following brain injury in Japan. Clin Rehabil. 2000;14(2):172-7.

  Hassan STS, Khaw WF, Rosna AR, Husna J. Traumatic Brain Injury: Caregivers’ Problems and Needs. J Nepal Med Assoc 2011;51(181):53-5.

  15.Kaplan H, saduc B, summary of psychology. Translate by rafie H, sajaeian KH, 2th, 9ed, publication for tomorrow, 2003. [Text in Persian]

  16.Golder M, Mayo R, Goldes J, Oxford psychology, translate by arjmand M, Sadeghi M, First publication ; Tehran, Arjmand,2005. [Text in Persian]

  17.Freeman, E.A. Community-based rehabilitation of the person with a severe brain injury. Brain Inj.1997;11(2):143-153.

  18.Sander AM, Kreutzer JS. A holistic aprroach to family assessment after brain injury. In: Rosenthal M, Griffith ER, Kreutzer JS, Pentland B, editors. Rehabilitation of the adult and child with traumatic brain injury. 3. ed. Philadelfia: FA Davis; 1999;1999-2015.

  19.Tyerman A, Booth J. Family interventions after traumatic brain injury: a service example. Neurorehabilitation 2001; 16(1):59-66.

  Blake H. Caregiver stress in traumatic brain injury. Int J Ther Rehabil. 2008 Jun;15(6):263-71.

  Hawley CA, Ward AB, Magnay AR, Long J. Parental stress and burden following traumatic brain injury amongst children and adolescents. Brain Inj. 2003 Jan;17(1):1-23.

  Kolakowsky-Hayner SA, Miner KD, Kreutzer JS. Long–term life quality and family needs after traumatic brain injury. J Head Trauma Rehabil 2001; 16(4):374-85.

  23.Sole M L. klein D G. Moseley J M. introduction to critical care nursing. 4th ed. Elsevier: saunders, 2005.

  24.Yin king lee L A. lau YL. Immediate needs of adults family member of adult intensive care patient in hong cong. Journal of clinical nursing. 2003; (12): 490-500.

  25.Arango-Lasprilla JC, Quijano MC, Aponte M, Cuervo MT, Nicholls E, Rogers HL et al. Family needs in caregivers of individuals with traumatic brain injury from Colombia,South America. Brain Inj. 2010; 24(7-8):1017-26.

  26.Hora E.C, De souse R.M.C, Cross-cultural adaptation of the instrument `FAMILY NEED QUESTIONNAIRE`,rev latino-am enfermagen, 2009, Julho-agosto; 17(4): 541-7.

  Mariani , P. P; Paranhos, W. I. Traumatic brain injury, In: Expertise in trauma: an approach to nursing, Sousa, RMC; Calil, AM; Paranhos, WI; Malvestio MA, (Ed), 2009; pp. 263-88, Atheneu, ISBN 978-85-7379-309-3, Sao Paulo.

  28.Stroud L, Foxcroft C.D, van der Merwe J. Family Needs Following Adult Traumatic Brain Injury. Submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Magister Artium In Clinical Psychology In the Faculty of Health Sciences at the UNIVERSITY OF PORT ELIZABETH; January 2004.

  29.Langlois, J. A., Rutland.Brown, W. & Thomas, K. E. Traumatic Brain Injury in The united states: Emergency Department Visits, Hospitalizations and Deths. Atlanta, GA: Centers For Disease Central and Prevention, National center For injury Prevention and Control. (2006).  

  30.Flanagan, S. R., Hibbard, M. R. & Gordon, W. A. The Impact of age on Traumatic brain injury. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of north America,2005;16(1):163-178.

  31.Thompson, H. J. & Bourbonniere, M. Traumatic in the older adult frome head to toe. Critical Care nursing Clinics OF North America, 2006; 18(3):419-431.

  32.Sousa, RMC. Traumatic brain injury-Theoretical Foundations of Nursing Interventions, In: Neuroscience Nursing: Essentials for clinical practice, Koizumi, MS; Diccini MS, (Ed),2006; pp.209-231, ISBN 85-7379-840-8, Sao Paulo

  33.Smeltzer S, Bare B, Hinkle J, Cheever K. Text book of medical surgical nursing. 12th Ed, Philadelphia: W. B. sunders, Translate by  moshtagh Z, salami S, Tehran,jamenegar.2010.[ Text in Persian]

  34.Porth, C. M. & Matfin, G. Pathophysiology: Concepts of altered health status (8th ed).2009,  Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

  35.Souza, C.A.C. Neuropsychiatry of traumatic brain injury. Revinter, Rio de Janeiro,2003.

  36.Hoge, C. W., McGurk, D., Thomas, J. L., Cox, A. L., Engel, C. C., & Castro, C. A.  Mild traumatic brain injury in US soldiers returning from Iraq. New England Journal of Medicine, 2008; 358(5); 453-463.

  37.Martin, E. M., Lu, W. C., Helmick, K., French, L., & Warden, D. L. Traumatic brain injuries sustained in the Afghanistan and Iraq wars. AJN The American Journal of Nursing, 2008; 108(4):40-47.

  38.Hickey, J. V. The clinical practice of neurogical & neurosurgical nursing (6th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.2009.

  39.Bay, E. & Mclean, S. Mild traumatic brain injury: an update for advanced practice nurse. Journal of Neuroscience Nursing, 2007;39(1): 43-51.

  40.Sousa, RMC. Standardized measurement tools for diagnosing the severity of  the trauma and in pre-hospital, In: Expertise in trauma: an approach to nursing, Sousa, RMC; Calil, AM; Paranhos, WI; Malvestio MA, (Ed.),2009;pp. 95-111, Atheneu, ISBN 978-85-7379-309-3, Sao Paulo.

  41.Grote, S.; Bocker, W.; Mutschler, W.; Bouillon, B. & Lefering, R. Diagnostic Value ofthe Glasgow Coma Scale for Traumatic Brain Injury in 18,002 Patients With SevereMultiple Injuries. Journal of Neurotrauma.2011; 28: 527-534.

  42.Nichols M, et al. The Missouri Green book. Living with brain injury: A guide for survivor, Families and caregivers. The Missouri Department of Health and Senior Services, and the Brain Injury Association of Missouri.1-600-451-0669. 2012.

  43.Emam Hadi M. Head Trauma: Medicine and nursing care. Rasht, Publications of Guilan University of Medical Sciences, 2004.[text in Persian]

  44.Hora E.C.H, Aguiar A.F.M. The patient with intracranial hypertension in the ICU In: ICU Nursing: caring for the critically ill patient, Padilha, KG; Vattimo, MFF; Silva,SC; Kimura, M, (Ed), 2010; 467-493, Manole, ISBN 978-85-204-2929-7, Sao Paulo ISBN 85-334-0446-8, Brasilia

  45.Arbour R. Intracranial Hypertension: monitoring and nursing assessment. Crit Care Nurse. 2004;24(5):19-32.

  46.Bader, M. K., Arbour, R., & Palmer, S. Refractory increased intracranial pressure in severe traumatic brain injury: barbiturate coma and bispectral index monitoring. AACN Advanced Critical Care, 2005; 16(4);526-541.

  47.Jantzen, J.P.A.H. Prevention and treatment of intracranial hypertension. Brest Pract Res Clin Anaesthesiol. 2007; 21 (4):517-38

  48.Josephson, L .Manegement of increased intracranial pressure. Dimens crit care nurs. 2004;23 (5):194-207.

  49.Bjork, J.M. & Grant, S. Does Traumatic Brain Injury Increase Risk for Substance Abuse? Journal of Neurotrauma. 2009;26:1077-1082

  50.Nieto, J.C.R; Campos, F.I; Ospino, S.M. Neuropsychiatric sequelae of TBI. in: Neuropsquiatria of head trauma, Souza, C.A.C.Revinter, 2003, pp.89-97 Rio de Janeiro,

  51.Masel, B. & DeWitt, D.S. Traumatic Brain Injury: A Disease Process, Not an Event. Journal of Neurotrauma. 2010;27;1529-1540.

  52.Láinez, M.J.; Pesquera, B.L. Headache After Trauma: Physiological Considerations. Curr Pain Headache Rep. 2011.

  53.Nampiaparampil, D. E. Prevalence of Chronic Pain After Traumatic Brain Injury: A Systematic Brain Injury. JAMA. 2008;300(6): 711-719.

  54.National Institutes Health [NIH]. Rehabilitation of Persons With Traumatic Brain Injury. JAMA. 1999;282(10): 974-983.

  55.Gould K.R, Ponsford J.L, Johnston L & Schonberger. Predictive and Associated Factors of Psychiatric Disorders After Traumatic Brain Injury: A prospective Study. Journal of Neurotrauma. 2011;28, 1155-1163

  56.Molloy, C.; Conroy, R.M.; Cotter, D. R. & Cannon, M. Is Traumatic Brain Injury a Risk Factor for Schizophrenia? A Meta-Analysis of Case-Controlled Population-Based Studies. Schizophrenia Bulletin, 2011; 28 1-7.

  57.Cameron CM, Purdie DM, Kliewer EV, McClure RJ. Ten-year outcomes following traumatic brain injury: a population-based cohort. Brain Inj 2008; 22: 437-49.

  58.Maia, C.R; Terra, M.B; Coimbra, M. Programs to help the patients of TBI and their families. In: Neuropsquiatria of head trauma, Souza C.A.C.Revinter, 2003;245-262, Rio de Janeiro.

  59.Ponsford, J., Cameron, P., Fitzgerald, M., Grant, M., & Mikocka-Walus, A. Long-term outcomes after uncomplicated mild traumatic brain injury: a comparison with trauma controls. Journal of neurotrauma, 2011;28(6): 937-946.

  60.Bigler, E.D. The Lesion(s) in Traumatic Brain Injury: Implications for Clinical Neuropsychology. Archives of Clinical Neuropsychology, 2001;16: 95-131.

  61.Schreiber, S.; Barkai, G.; Gur- Hartman, T.; Peles, E. Tov, N.; Dolberg & O.T.; Pick, C.G. Long-Lasting Sleep Patterns Of Adult Patients With Minor Traumatic Brain Injury (MTBI) and non-m TBI subjects. Sleep Medicine. 2008; 9: 481-487.

  62.Hartlage, L.C; Durant-Wilson, D. & Patch, P.C. Persistent Neurobehavioral Problems Following Mild Traumatic Brain Injury. Archives of Clinical Neuropsychology, 2001;16; 561-570.

  63.Hartholt, K.A.; Van Lieshout, E.M.M.; Polinder, S.; Panneman, J.M.; Van der Carmmen, T.J.M.& Patka, P. Traumatic Brain injury: Consequences and family needs.  Journal of Neurotrauma. 2011;28, 739-744.

  64.Sluzki, C.E. The social network in systemic practice: therapeutic alternatives. ISBN 85-85141-77-8 .1997.Sao Paulo.

  65.Zasler ND, Kreutzer JS. Family and sexuality after traumatic brain injury. In: Head Injury a family matter, Williams, J, 1990;253-270.

  66.Colantonio, A.; Mar, W.; Escobar, M.; Yoshida, K.; Velikonja, D.; Rizoli, S.; Cusimano, M. & Cullen, N. Women’s Health Outcomes After Traumatic Brain Injury. Journal of Women’s Health. 2010; 19(6):1109-1116.

  67.Hawthorne, G.; Gruen, R. & Kaye, A.H. Traumatic Brain Injury and Long-Term Quality of Life: Findings from an Australian Study. Journal of Neurotrauma. 2008;26, 1623-1633.

  68.Dugas B, et al. Principles ofPatient Care: Comprehensive Review of Nursing. Translate by Atashzade f, et al. First edition, Tehran, Publication of Arian teb; 2003. [Text in Persian]

  69.Tylor C. Lilis C. Fundamentals Of nursing. 4TH Ed. Philadelphia Lippincott: Williams & wilking, 2005.

  70.Bephage C. social and behavior sciences for nurses. 1st ed London: Philadelphia Churchill Livingstone, 2002.

  71.Smeltzer S, Bar B. Text book medical surgical nursing. 10th Ed, Philadelphia: W. B. sunders, 2004.

  72.Beverly w. Dugas nursing foundation .Tehran: Golban publication; 2003. [Text in Persian]

  73.Sole m, klein dg, moseley mj. Critical care nursing. California: elsevier saunders; 2005.

  74.Urden LD, K.M. S, laugh ME. Thelans critical care nursing. Ed t, editor. California: mosby elsevier, 2006.

  75.Duarte YAO. Family: Network support or stressor, the perspective of seniors and caregivers Family. School of Nursing, 2001, Sao Paulo.

  76.Mioto, R.C.T. The knowledge that we do have the intervention: a reflectionattention on families in the social policy field. In: Researching the family: contemporary looks. Althof, C.R; Elsen, I; : Papa-Livro , Nitschke, R.G. Florianopolis,pp.107-114, ISBN 85-7291-126-X

  77.Walsh, F. Strengthening family resilience. Editora Roca, 2005, Sao Paulo.

  78.Kreutzer, J. S; Rapport, L. J. ; Marwitz, J.H.; Harrison-Felix, C.; Hart, T.; Glenn, M.& Hammond, F. Caregivers’ Well-Being After Traumatic Brain Injury: A Multicenter Prospective Investigation. Arch Phys Med Rehabil. 2009; 90;938-946.

  79.Hora, E.C; Sousa, RMC. The effects of behavioral changes of victims of traumatic brain injury for the family caregiver. Rev Lat American Nurse.2005;13(1):93-98.

  80.Kreutzer, JS; Marwitz, J.H; Kepler K. Traumatic brain injury: family response and outcome. Arch Phys Med Rehabil. 1992; 73;771-777.

  81.Sander, A.M; Kreutzer, J.S. A holistic aprroach to family assessment after brain injury. In: Rehabilitation of the adult and child with traumatic brain Injury, Rosenthal, M;Griffith, E.R; Kreutzer, J.S; Pentland, B. Philadelfia: F A Davis, 1999:199-215

  82.Taylor c, lillis C, Lemone P. Fundamentals of nursing. The Art and sciens of nursing care. 4 ed. Tehran: boshra publication; 2003. [Text in Persian]

  83.Leon AM, Knapp S. involving family system in critical care nursing: challenges and oppurtunities. Dimens crit care nurs. 2008; nov-des; 27(6): 255-62.

  84.M.Black J. Hawks J. Medical Surgical Nursing. Clinical Management For Positive Outcomes 8 ed. Translate By moshtagh Z, Tehran: jamenegar : Salemi,2010.[ Text in Persian] 

  85.MurrayH, W.Maslany G & Bonnie Jeffery. Assessment of family needs following acquired brain injury in Saskatchewan. Brain Injury, June 2006;20(6): 575–585.

  86.Kreutzer J, Stejskal T, Ketchum J, Marwitz J, Taylor L  & Menzel J. A preliminary investigation of the brain injury family intervention: Impact on family members. Brain Injury, June 2009; 23(6): 535–547.

  87.Gan C, Gargaro J, Kreutzer J, Boschen K & Wright V. Development and preliminary evaluation of a structured family system intervention for adolescents with brain injury and their families. Brain Injury, April 2010; 24(4): 651–663.

  88.Rotondi AJ, Sinkule J, Balzer K, Harris J, Moldovan R. A qualitative needs assessment of persons who have experienced traumatic brain injury and their primary family caregivers. J Head Trauma Rehabil. 2007 Jan-Feb; 22(1):14-25.

  89.Krutzer J, Miner K, Kolaowsky-Hayner S. Long-Term life quality and family needs after traumatic brain injury; J head trauma rehabilitation 2001;16(4):374-385.

  90. BondA, Rae Lee Draeger C, Mandleco B, Donnelly M. Needs of Family Members of Patients With Severe Traumatic Brain Injury Implications for Evidence-Based Practice.Critical Care Nurse, August 2003; 234:63-72.

  91.Nampiaparampil DE. Prevalence of chronic pain aftertraumatic brain injury. Journal of the American MedicalAssociation 2008; 300:711–719.

  92.Falk A, Wendt L, Klang B.Informational needs in families after their child’s mild head injury,Patient Education and Counseling 70 (2008); 251–255.

  93.Pamela wilder Schaaf K,J. Danish S. Polytrauma family needs assessment, Virginia Commonwealth University Richmond, Virginia May 2010.

  94.Jafari M, Makarem A, Dalvandi A, Azimian M, Hosseini M.A. Determination of facilitators and barriers in post stroke life, in Kerman city, Journal of new rehabilitation, Faculty of rehabilitation, Tehran university of medical Science 2011;5(2): 54-61. [Text in Persian]

  95.Rambod M, Rafie F,Perceived social support in hemodialysis patients.Iran Journal of Nursing (IJN) 2009; 22(58):99-110. [Text in Persian]

  96.Zamanzadeh V, Heidarzadeh M, Oshvandi Kh andLakdizaji S. Relationship between quality of life andsocial support in hemodialysis patients in ImamKhomeini and Sina educational hospitals of TabrizUniversity of Medical Sciences Persian. Med J Tabriz Univ Med Sci 2007; 29(1): 49-54. [Text in Persian]

  97.Heidarzadeh M, Ghahremanian A, Hagigat A, Yoosefi E. Relationship between Quality of Life and Social Support in Stroke Patients, Iran J NursRes 2009; 22(59): 23-32. [Text in Persian]

  98.Ghodusi Burojeni M, Heidari M, Sharifi Neyestanak N, Shahbazi S. Correlation of perceived social support and some of the demographic factors in patients with Multiple Sclerosis, Journal of health promotion management, 2012; 2(1): 31-24. [Text in Persian]

  99.Haririan H, Aghaganlu A, Ghafuryfard M, The status of social support in hemodialysis patients of Zanjan city. Journal of  Islamic Azad University of Medical Science. 2013;23(1):74-80. [Text in Persian]

  100.Abbasi A, Asayesh H, Rahmani H, Shariati A, Hosseini S, Rouhi Gh, et al. The Burden on Cargivers from Hemodialysis Patients and Related Factors. Journal of Nursing and Midwifery, Gorgan university, 2011; 8(1):26-33.[Text in Persian]

  101.Rabie siahkali S, khaleghdoost mohamadi T, paryad E. Survey of effective factors on patient family members anxiety in intensive care unit at education-therapeutic centrals in Rasht in 2006-2007, Guilan university of medical Science, shahid Beheshti College of Nursing and Midwifery. [Text in Persian]

  Davari M. Economic challenges facing The health system in iran. تحقیق در مورد پایان نامه بررسی نیاز های مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر پس از ترخیص و میزان برآورده شدن آن ها در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت سال 92-, مقاله در مورد پایان نامه بررسی نیاز های مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر پس از ترخیص و میزان برآورده شدن آن ها در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت سال 92-, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی نیاز های مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر پس از ترخیص و میزان برآورده شدن آن ها در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت سال 92-, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی نیاز های مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر پس از ترخیص و میزان برآورده شدن آن ها در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت سال 92-, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی نیاز های مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر پس از ترخیص و میزان برآورده شدن آن ها در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت سال 92-, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نیاز های مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر پس از ترخیص و میزان برآورده شدن آن ها در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت سال 92-, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نیاز های مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر پس از ترخیص و میزان برآورده شدن آن ها در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت سال 92-, پروژه درباره پایان نامه بررسی نیاز های مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر پس از ترخیص و میزان برآورده شدن آن ها در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت سال 92-, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی نیاز های مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر پس از ترخیص و میزان برآورده شدن آن ها در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت سال 92-, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی نیاز های مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر پس از ترخیص و میزان برآورده شدن آن ها در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت سال 92-, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی نیاز های مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر پس از ترخیص و میزان برآورده شدن آن ها در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت سال 92-, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی نیاز های مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر پس از ترخیص و میزان برآورده شدن آن ها در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت سال 92-, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی نیاز های مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر پس از ترخیص و میزان برآورده شدن آن ها در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت سال 92-

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس