پایان نامه مطالعه پارامتر های موثر در سنتز نانو ذرات نقره به روش میکروامولسیون معکوس

word
118
14 MB
31814
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۵,۳۴۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه مطالعه پارامتر های موثر در سنتز نانو ذرات نقره به روش میکروامولسیون معکوس

  رساله دکتری در رشته‌ی

   مهندسی شیمی

  چکیده

   

  مطالعه پارامتر های موثر در سنتز نانو ذرات نقره به روش میکروامولسیون معکوس

   

  نانو ذرات فلزی نقره به دلیل کاربرد آنها به عنوان کاتالیست، عامل ضد میکروبی و استفاده در بیوسنسورها مورد توجه می باشد. استفاده کاربردی از نانو ذرات نقره وابستگی زیادی به توزیع اندازه و ساختار این ذرات دارد. برای سنتز نانو ذرات نقره روش های متعددی مانند کاهش شیمیایی یون های نقره در یک محلول، احیاء فوتوکاتالیستی، استفاده از امواج میکروویو و احیای بیوشیمیایی وجود دارد. در این میان توجه ویژه ای به سنتز ذرات نقره با استفاده از ترسیب در میکروامولسیون معکوس وجود دارد. علت این موضوع امکان کنترل توزیع اندازه و مورفولوژی ذرات در این روش می باشد. تحقیقات متعددی بر روی سنتز نانوذرات نقره با روش میکروامولسیون انجام شده است. اما بررسی اثر برخی از پارامتر های مهم مانند مواد فعال سطحی و مواد افزودنی بر توزیع اندازه و مورفولوژی ذرات نقره سنتز شده نیاز به مطالعات بیشتری دارد. این پژوهش به بررسی اثر مواد فعال سطحی، غلظت واکنش دهنده ها و مواد افزودنی بر روی مورفولوژی و توزیع اندازه نانو ذرات نقره به دست آمده از روش میکروامولسیون معکوس می پردازد. به علاوه مدل سازی فرایند ترسیب نانو ذرات بر اساس معادلات موازنه جرم و حل آنها به روش تفاضل محدود انجام شده و پارامترهای مهم اندازه متوسط ذرات سنتزی محاسبه شده است. بهینه یابی ضرایب کینتیکی فرایند با استفاده از مینیمم سازی اختلاف اندازه متوسط ذرات اندازه گیری شده آزمایشگاهی و اندازه متوسط ذرات محاسبه شده توسط مدل انجام شد. این مدل در کنترل دینامیکی فرایند قابل استفاده می باشد. نتایج نشان می دهند که کوچکترین اندازه ذرات مربوط به ماده فعال سطحی اسپان 80 و پلی اتیلن گلیکول 1000 می باشد. افزودنی آنیلین باعث کاهش اندازه متوسط ذرات و افزایش مورفولوژی هگزاگونال ذرات نقره می شود. این در حالی است که استفاده از سدیم سیترات و پلی وینیل پیرولیدین باعث افزایش اندازه متوسط ذرات می شود. بهینه ضرایب کینتیکی نشان دهنده وابستگی بالای هسته سازی به فوق اشباعیت می باشد. همچنین تعداد اتم های لازم برای تشکیل یک ذره نانو نقره (Ncrit) برابر 5 محاسبه شد.

   

  کلمات کلیدی: امولسیون معکوس، اندازه متوسط ذرات، مدل سازی، مورفولوژی، نانو ذرات نقره.

   

  1-1-فلز نقره

  1-1-1-خواص فیزیکی و شیمیایی نقره

   

  نقره به صورت خالص به شکل فلزی براق و نسبتاً نرم است. این فلز تا اندازه ای از طلا سخت­تر و پس از پرداخت دارای درخشندگی می­شود. این عنصر فلزی دارای، بالاترین رسانایی در گرما و الکتریسیته را دارا است

  اگر چه در میان فلزات نجیب نقره از نظر شیمیایی، فلزی فعال تلقی می شود، لکن باید توجه داشت که در مقایسه با عناصر غیر نجیب از مرتبه واکنش پذیری قابل ملاحظه­ای برخوردار نیست. این عنصر به آسانی آهن اکسید نمی شود، ولی با گوگرد واکنش داده و تشکیل ترکیبی کدر می دهد  (Lide, 1994). نقره نمی تواند با اسید های غیر اکسید کننده مانند اسید­های کلریدریک و سولفوریک یا باز­های قوی مانند هیدروکسید سدیم واکنش نماید، اما اسیدهای اکسید کننده مانند اسید نیتریک یا اسید سولفوریک غلیظ آن را در خود حل کرده و نقره یک ظرفیتی (Ag+) را تشکیل می دهند. این یون که در کلیه ترکیبات ساده و محلول نقره وجود دارد، تقریباً به صورت ساده ای با استفاده از عوامل احیا کننده آلی مانند آنچه در آیینه های نقره­ای ملاحظه می شود، به فلز نقره احیا می شود (Lide, 1994).

   

   

   

  1-1-2-منابع و ترکیبات مهم  نقره

   

  نقره جزء عناصر نسبتاً کمیاب بوده و از نظر فراوانی در قشر زمین مرتبه شصت و سوم را به خود اختصاص داده است. برخی اوقات به صورت عنصر آزاد یافت می شود ولی در اکثر نقاط نقره به صورت مواد معدنی حاوی ترکیبات نقره مانند آرجنتیت با ترکیب شیمیایی Ag2S و سرارجیریت با ترکیب شیمیایی AgCl یافت می شود. حدود 75 درصد نقره تولیدی دنیا در حقیقت فراورده جانبی حاصل از استخراج سایر فلزات می باشد (Lide, 1994). مهمترین ترکیبات نقره از لحاظ کاربرد عبارتند از:

  نیترات نقره: ترکیب بی رنگ، بسیار محلول، سمی و به سادگی به نقره فلزی احیا می شود. از این ترکیب در تهیه ترکیبات نقره و انواع جوهر استفاده می شود.

  کلرید نقره: ترکیب سفید رنگ و نامحلول در آب می باشد ولی در هیدروکسید آمونیم حل شده و تشکیل کمپلکس Ag(NH3)2- می دهد. از این ترکیب به عنوان آشکار ساز یونیزاسیون استفاده می شود.

  برمید نقره: ترکیب نامحلول زرد روشن که نسبت به AgCl نامحلول تر و بیشتر در عکاسی کاربرد دارد.

  یدید نقره: ترکیب نامحلول زرد رنگ و نامحلول تر از AgBr است و برای باروری ابرها استفاده می شود.

  سولفید نقره: نا­محلول ترین نمک نقره با رنگ سیاه است و جز اصلی مواد تیره کننده ظروف نقره ای می باشد.

  اکسید نقره: پایدارترین فرم نقره (Ag2O) بوده و دارای رنگ خاکستری است و در صنایع شیشه و سرامیک کاربرد دارد. همچنین از معدود اکسید­های هادی بوده که در پیل های سوختی نیز استفاده می شود.

   

   

  1-1-3-کاربرد های نانو ذرات نقره

   

  نانو ذرات نقره دارای خاصیت ضد باکتری قابل ملاحظه­ای هستند. این خاصیت در مورد انواع باکتری ها، قارچ ها و ویروس ها به اثبات رسیده است (Sadeghi et al., 2012). بنابراین نانو ذرات نقره به طور گسترده ای در ساخت تجهیزات پزشکی کاربرد دارند. به عنوان مثال می توان به انواع چسب های زخم، بهبود دهنده های پوست، دندان های مصنوعی و پوشش های استخوانی اشاره نمود. از جمله سایر کاربرد های آن می توان به ساخت انواع لوسیون، خمیر دندان، اسباب بازی، رنگ های ضد باکتری، فیلتر های آب و هوا و نگهدارنده مواد غذایی اشاره کرد. خواص مناسب نانو ذرات نقره آن را برای کاربرد فلورسنس و ساخت انواع سنسور با قابلیت کار در سلول­های زنده و سنسور های تعیین غلظت آمونیاک، تهیه تصاویر از سلول­های سرطانی و بیوسنسور های مورد استفاده برای آفات گیاهی و ضایعات هسته ای امکان پذیر می سازد. همچنین نسبت زیاد سطح به حجم نانو ذرات نقره بهترین خاصیت برای استفاده از آن به عنوان کاتالیست می باشد. بر این اساس نانو ذرات نقره و نانو کامپوزیت آن انتخابی مناسب به عنوان کاتالسیت برای اکسیداسیون بنزن، فراوری فنل و اکسیداسیون مونواکسید کربن می باشد (Tolaymat et al., 2010).

   

  1-1-4-ترکیبات رایج در سنتز نانو ذرات نقره

   

  مطالعات نشان می دهند که بیشترین روش های سنتز نانو ذرات نقره مبتنی بر استفاده از نمک های نقره برای تولید یون­های نقره با قابلیت احیا شدن و رسوب کردن نانو ذرات می باشند. شکل 1-1 انواع نمک­های مورد استفاده در تولید نانو ذرات نقره را نشان می دهد. مطابق شکل 1-1 نیترات نقره بیشترین کاربرد در سنتز نانو ذرات را داشته و دلیل آن پایداری شیمیایی بالای این ترکیب در مقایسه با دیگر نمک­ها می باشد  (Tolaymat et al., 2010).

  حلال­های مورد استفاده اغلب جهت حل کردن نمک های فلزی مورد استفاده قرار می گیرند. در سنتز نانو ذرات نقره تقریباً 80 درصد فراوری با آب انجام می گیرد. اما اخیراً استفاده از حلال های آلی بی خطر برای محیط زیست گسترش یافته و دلیل این امر پسماند های آلوده زیاد در فرایند های مبتنی بر آب به عنوان حلال می باشد.

   

   

   

   

   

  ABSTRACT

   

   

  Study of effective parameters in silver nanoparticle synthesis through inverse microemulsion method

   

   

  By

   

  EHSAN NOURAFKAN

   

  Production of silver-nanopraticles is important due to the use of these particles as antibacterial agents, biosensors, and catalysts. Applications of silver nanoparticles depend on their morphology and size distribution. Methods of chemical reduction of silver ions in solution, photocatalysis, microwaves and biochemical reduction are used in research and industry to form silver nanoparticles. However, precipitation in inverse microemulsions may be used to synthesize the nanosilvers. The advantage of this method is a better control of nanoparticles size and morphology. Numerous researches have been reported about synthesis of nanosilvers through the microemulsion method. However, effects of some parameters such as surfactants and additives on size distribution and morphology of nanoparticles are not fully investigated. The present research studies the effects of type of surfactants, concentration of reactants and additives on morphology and size distribution of silver nanoparticles synthesized through the microemulsion method. Additionally, modeling of process based on mass balances and the model solution through finite difference method were developed in the present study. Optimization of kinetic parameters was carried out through minimizing the difference between the measured average size of nanoparticles in experiments and the calculated average size predicted by the model. The developed model may be used to control the dynamic of synthesis process. The results showed that the smaller average size of nano silver was obtained using mixture of PEG 1000-Span 80. The aniline as an additive increases the formation of hexagonal nanoparticles. The additives sodium citrate and PVP increased the average size. The optimum kinetic parameters showed high dependency of nucleation rate to supersaturation. The critical number of silver atoms for formation a silver nuclei (Ncrit) is 5.

   

  Key words: Inverse microemulsion, Average size distribution, Modeling, Morphology, Silver nanoparticle.

 • فهرست و منابع پایان نامه مطالعه پارامتر های موثر در سنتز نانو ذرات نقره به روش میکروامولسیون معکوس

  فهرست:

  فصل اول: مقدمه  

  1

   

   

  1-1- فلز نقره

  2

  1-1-1- خواص فیزیکی و شیمیایی نقره

  2

  1-1-2 – منابع و ترکیبات مهم  نقره

   

  3

  1-1-3- کاربرد های نانو ذرات نقره

  4

  1-1-4- ترکیبات رایج در نانو ذرات نقره

  4

  1-2- نانو ذرات و روش های سنتز

  6

  1-3- فرایند ترسیب

  10

  1-3-1- هسته سازی

  12

  1-3-2- رشد

  15

  1-4- ترسیب در میکرو امولسیون ها

  17

  1-4-1- مواد فعال سطحی

  18

  1-4-2 –اندیس HLB

   

  22

  1-4-3 – سنتز نانو ذرات در میکرو امولسیون ها

   

  22

  1-4-4 – روش تک امولسیونی و دو امولسیونی

   

  27

   

   

  2- فصل دوم: پیشینه تحقیق

   

  29

   

   

  2-1-اهداف

  34

   

   

  3- فصل سوم: مطالعات آزمایشگاهی

   

  36

   

   

  3-1-تجهیزات و مواد لازم

   

  37

  3-2- روش آزمایش

   

  38

  3-3- روش دو امولسیونی

   

  40

  3-4- آنالیز نانو ذرات نقره تولیدی

   

  42

  3-4-1-دستگاه پراکندگی نور دینامیکی

   

  42

  3-4-2-آنالیز تفرق اشعه X

   

  43

  3-4-3-آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی

   

  44

  3-4-4-آنالیز میکروسکوپ الکترونی عبوری

   

  45

  3-4-5-آنالیز طیف‌بینی فوتوالکترون اشعه ایکس

   

  47

  3-4-6-آنالیز اسپکتروفتومتری UV-Vis

   

  48

   

   

  4- فصل چهارم:  مدل سازی

   

  50

  4-1-واکنش شیمیایی

   

  53

  4-2-هسته سازی

   

  54

  4-3-رشد

   

  55

  4-4-موازنه جرم

   

  57

  4-5-بهینه سازی پارامتر های کینتیکی

   

  59

   

   

  5- فصل پنجم:  نتایج و بحث

   

  60

   

   

  5-1- الگوی XRD نانو ذرات سنتز شده

   

  61

  5-2-اثر مواد فعال سطحی بر مورفولوژی و توزیع اندازه ذرات

   

  62

  5-2-1-آنالیز اسپکتروفتومتری UV-Vis نمونه های سنتز شده

  65

  5-2-2-عکس های TEM نمونه های سنتز شده

   

  66

  5-2-3-عکس های SEM نمونه های سنتز شده

   

  71

  5-3-اثر مواد افزودنی بر مورفولوژی و توزیع اندازه ذرات

   

  72

  5-3-1-عکس های TEM نمونه های سنتز شده در حضور مواد افزودنی

   

  74

  5-3-2-عکس های SEM نمونه های سنتز شده

   

  78

  5-4-نتایج مدلسازی

  5-4-1-اثر غلظت هیدرازین بر روی اندازه متوسط ذرات

   

   

  79

  5-4-1-اثر غلظت نیترات نقره بر روی اندازه متوسط ذرات

   

  79

  5-4-2-پارامتر های بهینه مدل

   

  80

  5-5-نتیجه گیری

   

  83

  5-6-پیشنهادات

   

  84

  مراجع

  86

  پیوست 1: نتایج آنالیز اسپکتوفتومتری UV-Vis

  95

  پیوست 2: نتایج آنالیز  XRD

  100

   

   

  منبع:

   

   

  Adityawarman, D., Precipitation of Barium Sulphate Nanoparticles in Microemulsion: Experiments and Modelling, PhD Dissertation, 2007.

   

  Adityawarman, D., Voigt, A., Veit, P., Sundmacher, K., Precipitation of BaSO4 nanoparticles in non-ionic microemulsions, Chemical Engineering Science, 60 (2005) 3373-3381.

   

  Ahmad, A., Mukherjee, P., Senapati, S., Mandal, D., Khan, M.I., Kumar, R., Sastry, M., Colloids Surf. B: Biointerfaces, 28 (2003) 313-318.

   

  Aikens, P.A., Friberg, S.E., Microemulsions in cosmetics, in: Kumar., P. (Ed.), Handbook of Microemulsion Science and Technology, Marcel Dekker Inc, New York, 1999.

   

  Atik, S.S., Thomas, J.K., Transport of photoproduced ions in water in oilmicroemulsions: movements of ions from one water pool to another, Journal of American Chemical Society, 103 (1981) 3543-3550.

   

  Ayyup, P., Multani, M., Barma, M., Palkar., V.R., Vijayaraghavan, R., Size-induced structural phase transitions and hyperfine properties of microcrystalline Fe2O3, Journal of Physics C: Solid State Physics, 21 (1988) 2229-2245.

   

  Bagwe, R.P., Khilar, K.C., Effects of intermicellar exchange rate on the formation of silver nanoparticles in reverse microemulsions of AOT, Langmuir 16 (2000) 905-910.

   

  Bandyopadhyaya, R., Modelling of precipitation in reverse micelles, Ph.D. Thesis, Indian Institute of Science, Bangalore, 2000.

   

  Bandyopadhyaya, R., Kumar, R., Gandhi, K.S., Ramkrishna, D., Modeling of precipitation in reverse micellar systems, Langmuir, 13 (14) (1997) 3610-3620.

   

  Bandyopadhyaya, R., Kumar, R., Gandhi, K.S., Modelling of CaCO3 nanoparticle formation during over basin of lubricating oil additives, Langmuir, 17 (4) (2001)  1015-1029.

   

  Brause R., Moltgen, H., Kleinermanns, K., Laser ablation of silver in different liquids: Optical and nonlinear, appl. Phys. B-lasers opt, 75 (2002) 711-726.

   

  Burban, H., He, M., Cussler, E.L., Organic microporous materials made by bicontinuous microemulsion polymerization, AIChE Journal, 41 (1995) 907-914.

   

  Candau, F., Polymerization in microemulsions, in: Kumar, P. (Ed.), Handbook of Microemulsion Science and Technology, Marcel Dekker Inc, New York, 1999.

   

  Castro, T., Reifenberger, R., Choi, E., Andres, R, P., Size dependent melting temperature of individual nanometer-sized metallic clusters, Physical Review B, 13 (1990) 8548-8553.

   

  Caswell, K.K., Bender, C.M., Murphy, C.J., Seedless, surfactantless wet chemical synthesis of silver nanowires, Nano Letters, 3 (2003) 667-674.

   

  Chabra, V., Free, M., L., Kang, P.K., Truesdail, S.E., Shah, D.O., Microemulsion as an emerging technology, Tenside: Surfactants Detergents, 34 (1997) 156-168.

   

  Chang, C., Fogler, H. S., Kinetics of silica particle formation in non-ionic w/o microemulsions from TEOS, AIChE Journal, 42 (1996) 3153-3163.

   

  Chen, H., Chang, H., Synthesis of nanocrystalline cerium oxide particles by the precipitation method, Ceramics International, 31 (6) (2005) 795-802.

   

  Chen, G., Luo, G., Xu, J., Wang., D., Preparation of barium sulfate particles using filtration dispersion precipitation method in O/W system, Powder Technology, 153 (2) (2005) 90-94.

   

  Chen, D.H., Huang, Y.W., Spontaneous formation of Ag nanoparticles in dimethylacetamide, J. Colloid Interface Sci. 255 (2002) 299-302.

   

  Chioui, H., Li, L., Hu, T., Chan, H., Chen, J., Yun, J., Production of salbutamol sulfate for inhalation by high-gravity controlled antisolvent precipitation, International Journal of Pharmaceutics, 331(1) (2007)  93-98

   

  Choi, S.H., Lee, S.H., Hwang, Y.M., Lee, K.P., Kang, H.D., Ag/SiO2 catalysts prepared via -ray irradiation and their catalytic, Radiat. Phys. Chem. 67 (2003) 517-526.

   

  Cozzoli, P.D., Comparelli, R., Fanizza, E., Curri, M.L., Agostiano, A., Laub, D., Nanocomposite in Homogeneous Nonpolar Solution, J. Am. Chem. Soc. 126 (2004) 3868-3874.

   

  Ding, S., Wang, M., Studies on synthesis and mechanism of nano-CaZn2(PO4)2 by chemical precipitation, Dyes and Pigments, 2006.

   

  Dirksen, J.A., Ring, T.A., Fundamentals of crystallization: kinetic effects on particle size distributions and morphology, Chemical Engineering Science, 46 (10) (1991) 2389-2427.

   

  Dong. X, Ji, X., Wu, H., Zhao, L., Li, J., Yang, W., Shape Control of Silver Nanoparticles by Stepwise Citrate Reduction, J. Phys. Chem. C, 113 (2009)  6573-6576.

   

  Eastoe, J., Robinson, B.H., Visser, A., Steytler, D.C., Influence of Pressure and Temperature on Microemulsion Stability, J. Chem. Soc., Faraday Trans. 87 (1991) 1899-1903.

   

  Engstrom, S., Larsson, K., Microemulsions in foods, in: Kumar., P., Handbook of Microemulsion Science and Technology, Marcel Dekker Inc, New York, 1999.

   

  Espiard, P., Guyot, A., Mark, J.E., Surface functionalized colloidal silica particles from inverse microemulsion sol gel process, Journal of Inorganic and Organometallic Polymers, 5 (4) (1995) 391-407.

   

  Fukuyo, T., Imai, H., Morphological evolution of silver crystals produced by reduction with ascorbic acid, J. Cryst. Growth, 241 (2002) 187-193.

   

  Garside, J., Industrial Crystallization from Solution, Chemical Engineering Science., 40 (1985) 3-26.

   

  Guzman, M. G., Dille, J., Godet, S., Synthesis of silver nanoparticles by chemical reduction method and their antibacterial activity, World Academy of Science, Engineering and Technology 43 (2008) 305-323.

   

  Hernandez, L. R., Stochastische modellierung der nanopartikelbildung in mikroemulsionen, Dissertation, Technische Universität Berlin, 2002.

   

  Hintz, W., Jordanova, V., Nikolov, T., Tomas, J., Sol - gel - synthese zur herstellung nanoskaliger partikel aus titan(IV) - oxid - Reaktionskinetische Untersuchungen der Peptisationsreaktion, Chemie Ingenieur Technik, 75 (2003) 1033-1132.

   

  Hirai, H., Sato, H., Komasawa, I., Mechanism of formation of titanium dioxideultrafine particles in reverse micelles by hydrolysis of titanium tetrabutoxide, Industrial and Engineering Chemical Research, 32 (12) (1993) 3014-3019.

   

  Hirano S., Wakasa, Y., Saka, A., Yoshizawa, S., Oya-Seimiya, Y., Hishinuma, Y., Nishimura, A., Matsumoto, A., Kumakura, H., Preparation of Bi-2223 bulk composed with silver-alloy wire, Physica C, 392 (2003) 458-462.

   

  Inouye, K., Endo, R., Otsuka, Y., Miyashiro, K., Kaneko, K., Ishikawa, T., Oxygenation of ferrous ions in reversed micelle and reversed microemulsion, Journal of Physical Chemistry, 86 (1982) 1465-1469.

   

  Jiang H.Q., Manolache, S., Wong, A. C. L., Denes, F.S.,  Plasma-enhanced Deposition of Silver Nanoparticles onto Polymer and Metal Surfaces for the Generation of Antimicrobial Characteristics, J. Appl. Polym. Sci., 93 (2004) 1411-1422.

   

  Johans, C., Clohessy, J., Fantini, S., Kontturi, K., Cunnane, V.J., Electrosynthesis of polyphenylpyrrole coated silver particles at a liquid-liquid interface, Electrochem. Commun., 4 (2002) 227-230.

   

  Joshi, P.B.,  Marathe, R., arunpratap, and vinodkurup, effect of addition of process control agent (PCA) on the nanocrystalline behavior of elemental silver during high energy milling, hyperfine interactions, 160 (2005) 173-180, DOI 10.1007/s10751-005-9161-9.

   

  Kahlweit, M., Strey, R., Busse, G., Microemulsions: a qualitative thermodynamic approach, Journal of Physical Chemistry, 94 (1990) 3881-3894.

   

  Kandori, K., Shizuka, N., Konno, K., Kitahara, A. Preparation of CaCO3 particles in water pool in non-aqueous non-ionic surfactant solutions, Journal of Dispersion Science and Technology, 8 (1987) 477-491.

   

  Kashchiev, D., Van Rosmalen, G.M., Nucleation in solutions revisited, Crystal Research Technology, 7-8 (2003) 555-574.

   

  Kelsall, R., Hamley, I., Geoghegan, M., Nanoscale Science and Technology, Wiley and Sons, Weinheim, 2005.

   

  Kemmer, F.N., NALCO Water Handbook, 2nd edition, McGraw-Hill, New-York, 1988.

   

  Klabunde, K.J., Nanoscale Materials in Chemistry, Wiley and Sons, New York, 2001.

   

  Kumar, A.R., Hota, G., Mehra, A., Khilar, K.C., Modeling of nanoparticles formation by mixing of two reactive microemulsions, AIChE Journal, 50 (7) (2004) 1556-1567.

   

  Lamer, V., Dinegar, R.H., Theory, production, and mechanism of formation of monodispersed hydrosols, Journal of the American Chemical Society, 72 (11) (1950) 4847-4854.

   

  Lee, D.W., Yu, J.H., Jang, T.S., Kim, B.K., Nanocrystalline iron particles synthesized by chemical vapor condensation without chilling, Materials Letters, 59 (17) (2005) 2124-2127.

   

  Leopold, N., Lendl, B., A New Method for Fast Preparation of Highly Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS) Active Silver Colloids at Room Temperature by Reduction of Silver Nitrate with Hydroxylamine Hydrochloride, J. Phys. Chem. B 107 (2003) 5723-5727.

   

  Li, Y.C., Park, C.W., Particle size distribution in the synthesis of nanoparticles usingmicroemulsions, Langmuir, 15 (4) (1999) 952-956.

   

   

  Lide, D. R., Handbook of chemistry and physics, CRC Press, Science, 1994.

   

  Liz, L., Quintela, M.A., Mira, J., Rivas, J., Preparation of colloidal Fe3O4 ultrafine particles in microemulsions, Journal of Materials Science, 29 (1994) 3797-3801.

   

  Lio, F.K., Huang, P.W., Chang, Y.C.,  Ko, F.H., Chu, T.C., Towards a unifying, systems biology understanding of large-scale cellular death and destruction caused by poorly liganded iron: Parkinson's, J. Mater. Res., 19 (2004) 469-473.

   

  Malmstein, M., Microemulsions in pharmaceuticals in: Kumar, P. (Ed.), Handbook of Microemulsion Science and Technology, Marcel Dekker Inc, New York, 1999.

   

  Malmsten, M., Surfactants and Polymers in Drug Delivery, Institute for Surface Chemistry and Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden, by Marcel Dekker Inc, 2002.

   

  Maillard, M., Giorgio, S., Pileni, M.P., Tuning the size of silver nanodisks with similar aspect ratios: synthesis and optical properties, J. Phys. Chem.B., 107 (2003) 2466-2470.

   

  McLeod, M.C., McHenry, R.S.,  Beckman, E.J., Roberts, C.B., Synthesis and stabilization of silver metallic nanoparticles and premetallic intermediates in perfluoropolyether/CO2 reverse micelle systems, J. Phys. Chem. B., 107 (2003) 2693-2700.

   

  Moulik, S.P., Paul, B.K., Structure, dynamics, and transport properties of microemulsions, Advances in Colloid and Interface Science, 78 (2) (1998) 99-195.

   

  Mullin, J. W., Crystallization and Precipitation, in: Ullmann’s Processes and Engineering, Vol.2.1, Wiley-VCH, Weinheim, 2004.

   

  Murthy B.S., Ranganathan S., Synthesis and characterization of nanocrystalline AlFeTiCrZnCu high entropy solid solution by mechanical alloying, Int. Mater. Rev., 43 (1998) 101-141.

   

  Nagy, J.B. Preparation of ultrafine particles of metals and metal borides in microemulsions, in: Kumar, P. (Ed.), Handbook of Microemulsion Science and Technology, Marcel Dekker Inc, New York, 1999.

   

  Naik, R.R., Stringer, S.J., Agarwal, G., Jones, S.E., Stone, M.O., Biomimetic synthesis and patterning of silver nanoparticles, Nat. Mater., 1 (2002) 169-172.

   

  Natarajan, U., Handique, K., Mehra, A., Bellare, J.R., Khilar, K.C., Ultrafine metal particle formation in reverse micellar systems: effects of intermicellar exchange on the formation of particles, Langmuir, 12 (11) (1996) 2670-2678.

   

  Niemann, B., Rauscher, F., Adityawarman, D., Voigt, A., Sundmacher, K., Microemulsion assisted precipitation of particles: experimental and model based process analysis, Chemical Engineering Processing, 45(10) (2006)  917-935.

   

  Nyvlt, J., Söhnel O., Matuchová, M., Broul, M., The Kinetics of Industrial Crystallization, Elsevier, New York, 1985.

   

  Olrich, B., Schomacker, R., Candida Rugosa Lipase reactions in non-ionic w/omicroemulsion with a technical surfactant, Enzyme and Microbial Technology, 28 (2001) 42-48.

   

  Osseo-Asare, K., Microemulsion-mediated synthesis of nanosize oxide materials, in: Kumar, P. (Ed.), Handbook of Microemulsion Science and Technology, Marcel Dekker Inc, New York, 1999.

   

  Pastoriza-Santos, I., Liz-Marzan, L.M., Synthesis of silver nanoprisms in DMF, Nano Letters 2 (2002) 903-905.

   

  Petit, C., Lixon, P., Pileni, M.P., In situ synthesis of silver nanocluster in AOT reverse micelles, J. Phys. Chem. 97 (1993) 12974-12983.

   

  Randolph A.D., Larson, M.A., Theory of Particulate Processes. London: Academic Press Ink, 1988.

   

  Rauscher, F., Veit, P., Sundmacher, K. Detailed analysis of a technical grade w/omicroemulsion and its application for the precipitation of calcium carbonate particles. Colloid Colloids and Surfaces A: Physicochemical Engineering Aspects, 254 (2005) 183-191.

   

  Ren, X.L., Tang, F.Q., Synthesis of flower-like silver nanoarchitectures at room temperature, Acta. Chim. Sinica 60 (2002) 393-397.

   

  Sadeghi, B., Garmaroudi, F.S., Hashemi, M., Nezhad, H.R., Nasrollahi, A., Ardalan, S., Ardalan, S., Comparison of the anti-bacterial activity on the nanosilver shapes: Nanoparticles, nanorods and nanoplates, Advanced Powder Technology, 23 (2012) 22-26.

   

  Sato, H., Komasawa, I., Mechanism of formation of composite CdS-ZnS ultrafine particles in reverse micelles, Industrial and Engineering Chemical Research, 34 (7) (1995) 2493-2498.

   

  Schmidt, J., Kinetische Modellierung von Fällungsreaktionen in Mikroemulsionen und Mehrphasensystemen, Dissertation, TU Berlin, 2000.

   

  Schulman, J.H., Stoekenius, W., Prince, L.M., Mechanism of formation and structure of microemulsions by electron microscopy, Journal of Physical Chemistry, 63 (1959) 1677-1680.

   

  Schubert, K.V., Kaler, E.W., Non-ionic microemulsions, Berichte der Bunsen- Gesellschaft - Physical Chemistry, 100 (3) (1996) 190-205.

   

  Schwuger, M.J., Stickdorn, K., Schomäcker, R., Microemulsions in technical processes, Chemical Review, 95 (1995) 849-864.

   

  Skandan, G., Chen, Y.J., Glumac, N., Kear, B.H., Synthesis of oxide nanoparticles in low-pressure flames, Nanostructured Materials, 11 (2) (1999) 149-158.

   

  Simmons, B.A., Li, S., John, V.T., McPherson, G.L., Bose, A., Zhou, W., He, J., Morphology of CdS Nanocrystals Synthesized in a Mixed Surfactant System, Nano Letters 2 (2002) 263-268.

   

  Sosa, Y. D., Rabelero, M., Trevino, M. E., Saade, H., Lopez, R.G.,  High-Yield Synthesis of Silver Nanoparticles by Precipitation in a High-Aqueous Phase Content ReverseMicroemulsion, Hindawi Publishing Corporation Journal of Nanomaterials, 2010, doi:10.1155/2010/392572.

   

  Sun, Y., Mayers, B., Herricks, T., Xia, Y., Polyol Synthesis of Uniform Silver Nanowires, A Plausible Growth Mechanism and the Supporting Evidence,Nano.Lett, 3  (2003) 955-960.

   

  Sun, Y.G., Xia, Y.N., Synthesis of Silver quantum dots and their Characterizations, Science 298 (2002) 2176-2179.

   

  Tai, C.Y., Chen, C.K., Particle morphology, habit, and size control of CaCO3 using reverse microemulsiontechnique, Chemical Engineering Science, 63 (2008) 3632-3642.

   

  Tan, Y., Li, Y., Zhu, D., Preparation of silver nanocrystals in the presence of aniline, Journal of Colloid and Interface Science, 11 (2003) 244-251.

   

  Tavare, N.S., Industrial Crystallization: Process Simulation and Design, Plennum Press, New York, 1995.

   

  Tolaymat, T.M., El-Badawy, A. M., Genaidy, A., Scheckel, K.G., Luxton, T.P., Suidan, M., An evidence-based environmental perspective of manufactured silver nanoparticles in syntheses and applications: A systematic review and critical appraisal of peer reviewed scientific papers, Science of the Total Environment, 408 (2010) 999-1006.

   

  Tomasic, T., Stefanic, I., Filipovic-Vincekovic, N., Solid State Transitions of Asymmetric Catanionic Surfactants, Colloid Polym. Sci. 277 (1999) 153-163.

   

  Victor, K., Robert, L., Dinegar, H., Theory, Production and Mechanism of Formation of Monodispersed Hydrosols, J. Am. Chem. Soc., 72 (11) (1950) 4847-4854.

   

  Voigt, A., Adityawarman, D., Sundmacher, K., Size and distribution prediction for nanoparticles produced by microemulsion precipitation: a Monte-Carlo simulation study, Nanotechnology, 16 (2005) 429-434.

   

  Wang, X.Q., Itoh, H., Naka, K., Chujo, Y., A facile synthesis of branched silver nanowire structures and its applications in surface-enhanced Raman scattering, Langmuir 19 (2003) 6242-6246.

   

  Watzke, H.J., Dieschbourgh, C., Novel silica in colloid and interface science, Advances in Colloid and Interface Science, 50 (1994) 1-4.

   

  Williams, D.F., Chemistry & Technology of the cosmetics and toiletries industries, Blackie Academic & Professional, 1996.

   

  Yang, H., Shi, R., Li, Z., Dong, X., Yu, Y., Sol–gel synthesis of TiO2 nanoparticles and photocatalytic degradation of methyl orange in aqueous TiO2 suspensions, Journal of Alloys and Compounds, 413 (1-2) (2005) 302-306.

   

  Yeo, S.Y., Lee, H.J., Jeong, S.H., Preparation of nanocomposite fibers for permanent antibacterial effect, J. Mater. Sci., 38 (2003) 2143-2147.

   

  Yu, F., Wang, J.N., Sheng, Z.M., Su, L.F., Synthesis of carbon-encapsulated magnetic nanoparticles by spray pyrolysis of iron carbonyl and ethanol, Carbon, 43 (14) (2005) 3018-3021.

   

  Zeng, S., A review on functionalized gold nanoparticles for biosensing applications, Plasmonics 6 3 (2011) 491–506, doi: 10.1007/s11468-011-9228-1.

   

  Zeng, J., Zheng, Y., Rycenga, M., Tao, J., Controlling the Shapes of Silver Nanocrystals with Different Capping Agents, Journal of American chemical society, 10 (2010) 210-218.

   

  Zhang, W., Qiao, X., Chen, J., Chen, Q., Self-assembly and controlled synthesis of silver nanoparticles in SDS quaternary microemulsion, Materials Letters 62 (2008) 1689-1692.

   

  Zhang, W., Qiao X., Chen J., Review Synthesis of silver nanoparticles-Effects of concerned parameters in water/oil microemulsion, Materials Science and Engineering B 142 (2007) 1-15.

   

  Zheng, X.W., Zhu, L.Y., Wang, X. J., Yan, A.H., Xie, Y., The size and morphology of the particles are studied by TEM, J. Cryst. Growth 260 (2004) 255-260.

   

  Zheng, M.P., Gu, M.Y., Jin, Y.P., Jin, G.L., Synthesis and characterization of polyvinylpyrrolidine assisted, Mater. Res. Bull., 36 (2001) 853-859.

   

  Zhou, Q.F., Xu, Z., The preparation of nano-scale plate silver powders by visible light, J. Mater. Sci. 39 (2004) 2487-2491.

   تحقیق در مورد پایان نامه مطالعه پارامتر های موثر در سنتز نانو ذرات نقره به روش میکروامولسیون معکوس, مقاله در مورد پایان نامه مطالعه پارامتر های موثر در سنتز نانو ذرات نقره به روش میکروامولسیون معکوس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه پارامتر های موثر در سنتز نانو ذرات نقره به روش میکروامولسیون معکوس, پروپوزال در مورد پایان نامه مطالعه پارامتر های موثر در سنتز نانو ذرات نقره به روش میکروامولسیون معکوس, تز دکترا در مورد پایان نامه مطالعه پارامتر های موثر در سنتز نانو ذرات نقره به روش میکروامولسیون معکوس, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه پارامتر های موثر در سنتز نانو ذرات نقره به روش میکروامولسیون معکوس, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه پارامتر های موثر در سنتز نانو ذرات نقره به روش میکروامولسیون معکوس, پروژه درباره پایان نامه مطالعه پارامتر های موثر در سنتز نانو ذرات نقره به روش میکروامولسیون معکوس, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مطالعه پارامتر های موثر در سنتز نانو ذرات نقره به روش میکروامولسیون معکوس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه پارامتر های موثر در سنتز نانو ذرات نقره به روش میکروامولسیون معکوس, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه پارامتر های موثر در سنتز نانو ذرات نقره به روش میکروامولسیون معکوس, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه پارامتر های موثر در سنتز نانو ذرات نقره به روش میکروامولسیون معکوس, رساله دکترا در مورد پایان نامه مطالعه پارامتر های موثر در سنتز نانو ذرات نقره به روش میکروامولسیون معکوس

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس