پایان نامه مطالعه تجربی و مدلسازی ریاضی خشک کن دوار صنعتی تولید دی کلسیم فسفات

word
86
3 MB
31769
مشخص نشده
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۱,۱۸۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه مطالعه تجربی و مدلسازی ریاضی خشک کن دوار صنعتی تولید دی کلسیم فسفات

  پایان نامه

  مقطع کارشناسی ارشد

  رشته مهندسی شیمی

  چکیده:

  هدف از انجام این پایان نامه مدل سازی ریاضی خشک کن دوار برای خشک کردن دی کلسیم فسفات است. در این پروژه با شرایط مختلف دما و تعداد دور مختلف خشک کن، میزان رطوبت محصول خروجی از خشک کن بررسی شده است. در نتیجه 100 داده از خروجی خشک کن دوار بدست آمده است که آنالیز های متعدی بر روی آنها انجام شده است.نسبت رطوبت در هر دور خشک کن در زمانهای مختلف بدست آورده شده است و با استفاده از نرم افزار Table curve و گذراندن منحنی از داده های تجربی،7 مدل ریاضی بر روی داده های خروجی این خشک کن انجام شده است و ثوابت مربوط به این مدل ها، ضریب تعیین آنها، میانگین مربعات خطا و درصد خطای نسبی بدست آورده شده است. با کمک اطلاعات بدست آمده توسط مدل ها، به بررسی بهترین مدل با استفاده از بیشترین ضریب تعیین و کمترین میانگین مربعات خطا ودرصدخطای نسبی، پرداخته شده و بهترین مدل سازگار با بیشترین تعداد داده های تجربی را دارد مدل Modified Henderson and Pabis می باشد. در نهایت به بررسی این داده های تجربی به کمک شبکه های عصبی پرداخته شد که نتایج بدست آمده حداقل خطای مطلق(0.06) را داشته و از قابلیت تعمیم بالایی برخوردارند.

  واژه های کلیدی: خشک کن دوار، خشک کردن، مدلسازی، دی کلسیم فسفات

   

   

  مقدمه

  دی کلسیم فسفات یکی از مکمل هایی است که تاثیر بسزایی در افزایش رشد و نمو، باروری و شیردهی و استخوانبندی دام و طیور را دارد و بهبود بخشیدن به کیفیت این محصول کمک شایانی به صنعت دام و طیور می کند. رطوبت موجود در دی کلسیم فسفات بر روی درصد جذب آن در بدن جاندار موثر است لذا برای رساندن رطوبت آن به حد مطلوبش (حداکثر 3 درصد) از خشک کن استفاده می شود. خشک کن مورد بررسی در اینجا خشک کن دوار می باشد.

  بررسی روند خشک کردن در خشک کن دوار مورد نظر در 5 فصل انجام شده است. در فصل اول به تعریف فرایند خشک شدن می پردازیم. در فصل دوم به پیشینه بررسی های انجام شده بر روی خشک کردن و خشک کن ها نگاه اجمالی داریم. بررسی روش انجام کار و توصیف خشک کن مورد نظر در فصل سوم انجام می شود. در فصل چهارم مدل های ریاضی و مدل شبکه عصبی بر روی داده های مختلف صورت می گیرد و در نهایت در فصل پنجم جمع بندی نهایی و پیشنهادها ارائه می شود.

  مقدمه

  خشک کردن شاید قدیمی ترین، متداول ترین و یکی از پرکاربرد ترین عملیات در مهندسی شیمی باشد. بیش از 400 نوع از خشک کن ها در منابع گزارش شده است در صورتیکه بیشتر از 100 نوع از آنها قابلیت استفاده در صنعت را دارند. مقدار انرژی مصرفی در خشک کن ها برای فرایند های صنایع شیمیایی به 5 درصد و برای صنایع کاغذسازی به 35 درصد می رسد. خشک کردن در نتیجه تبخیر مایع توسط انتقال حرارت به مواد خامی که مرطوبند اتفاق می افتد[1].

  بیش از 85 درصد از خشک کن های صنعتی از نوع همرفتی با هوای داغ یا تماس با گازهای حاصل از احتراق می باشد. بیش از 99 درصد از اهداف این عملیات حذف آب می باشد. نحوه خشک شدن جامد به مکانیزم انتقال حرارت، ماده خشک شونده و شیوه انتقال حرارت بصورت هدایت[1]، همرفت [2] و با تابش[3] بستگی دارد. در بیشتر خشک کن های حرارت مستقیم مکانیزم انتقال حرارت، معمولاً همرفت است و در خشک کن های حرارت غیرمستقیم مکانیزم اصلی انتقال حرارت، هدایت می باشد. در هردو حالت امکان دارد بخش قابل توجهی از حرارت بطریق تابش منتقل شود[2].

  در فرآیند خشک کردن، موادمرطوب در تماس با هوای غیراشباع قرار گرفته و در نتیجه از مقدار رطوبت کاسته و هوا مرطوب می شود. معمولاً فرآیند خشک شدن با حرارت داده هوا قبل از فرایند بهتر انجام می شود؛ بنابراین می توان فرایند خشک شدن را به دو مرحله تقسیم کرد: حرارت دادن هوا و تبخیر شدن رطوبت از مواد. بررسی جامع خشک کردن مستلزم آشنایی با عواملی است که بر روی حرکت مایع و بخار تحت شرایط حرارتی مفروض تاثیر می گذارد. این موضوع شامل بررسی ساختمان داخلی مواد جامد خواهد بود که برای محاسبه شدت جریان مایع و بخار بر اساس خواص فیزیکی و خواص سطحی مورد استفاده قرار می گیرند

  در طراحی و عملکرد یک واحد خشک کن تاثیر چندین عامل را باید در نظر گرفت. همه این عوامل از درجه اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. برخی از آنها در مرحله خشک شدن با شدت ثابت و برخی دیگر در مرحله خشک شدن با شدت نزولی اهمیت بیشتری دارند[2].

   

   

  1-2-اصول خشک کردن

  سینتیک خشک شدن، تغییرات زمانی مقادیرمتوسط رطوبت، درجه حرارت ماده، زمان خشک شدن، انرژی مصرفی و سایرمشخصات را تا حدامکان فقط به کمک خواص فیزیکی و شیمیایی مواد تعیین می شود در مقابل دینامیک خشک شدن تغییرات منحنی های درجه حرارت و رطوبت در بدنه خشک کن را مورد بررسی قرار میدهد.

  انتقال حرارت از فضای پیرامون به مواد، موجب تبخیر رطوبت سطحی می شود. رطوبت می تواند از درون جسم به سطح منتقل و سپس تبخیر شود و یا درون محصول و در حالتی میان بخار-مایع، تبخیر و بصورت بخار به سطح محصول انتقال پیدا کند.

  شدت خشک شدن تحت تاثیر پارامترهایی از فرآیند مانند درجه حرارت، رطوبت (فشار)، سرعت نسبی هوا و فشارکل می باشد. بطور کلی دوره معمولی خشک کردن شامل سه مرحله است: ماده غذایی تا دمای خشک کردن حرارت داده می شود، سپس رطوبت از سطح محصول با سرعتی مناسب با مقدار رطوبت تبخیر می شود، زمانیکه رطوبت به رطوبت بحرانی نزدیک می گردد، سرعت خشک کردن کاهش می یابد. رطوبت بحرانی تابعی از سرعت خشک کردن است، سرعت بالای خشک کردن سرعت رسیدن به نقطه رطوبت بحرانی را افزایش و سرعت پایین خشک کردن آنرا کاهش می دهد[4].

  خشک کردن از طریق هدایت با خشک کردن از طریق همرفت اندکی تفاوت دارد. درحالت هدایت، موادجامد مرطوب در محفظه ای که از بیرون حرارت داده می شود، قرارگرفته و بخارهای حاصله از سوراخ های درنظر گرفته خارج می شوند. در حالت همرفت ، گاز داغ بر روی سطح مواد جامد مرطوب دمیده می شود در نتیجه هم منبع حرارتی تامین شده و هم امکان خارج نمودن بخار فراهم می گردد[2].

  1-3-پدیده های انتقال در فرایند خشک کردن

  همانطور که گفته شد، خشک کردن فرایند رطوبت گیری همزمان از طریق انتقال حرارت و جرم می باشد. عامل اصلی در خشک کردن، انتقال جرم از مواد جامد مرطوب می باشد. از جنبه نظری هیچگونه شناخت کمی از مکانیزم انتقال جرم از موادجامد در حال خشک شدن وجود ندارد. انتقال جرم در این حالت احتمالاً به اندازه، شکل و حالت ذرات تشکیل دهنده مواد جامد و چگونگی خروج مایعات و بخارات از منافذ و خلل و فرج داخل موادجامد و سطح خارجی آنها بستگی دارد. این حداکثر مطلبی است که در این مورد می توان اظهار داشت. در بعضی از انواع خشک کن ها (به خصوص خشک کن های هدایتی) و در بعضی مراحل معمولاً مراحل اولیه شدت خشک شدن بوسیله انتقال حرارت به ماده به جای انتقال جرم از مواد جامد در حال خشک شدن کنترل می شود. تحت این شرایط شدت خشک شدن توسط قواعد روشن انتقال حرارت تعیین می گردد و تا حدودی مستقل از خواص مواد در حال خشک شدن می باشد اما در حالت کلی، شدت خشک شدن به انتقال جرم از موادجامد در حال خشک شدن بستگی دارد[2].

  با توجه به دو عامل فوق، در عمل باید به نکات زیر توجه نمود:

  -تعیین کردن سرعت خشک شدن یک ماده با انجام دادن آزمایش ها ممکن است و بدست آوردن آن از لحاظ تجربی بسیار سخت می باشد.

  -آزمایش ها  باید بر اساس نوع خشک کن مورد استفاده، انجام شوند[5].

  1-3-1-انتقال حرارت در فرایند خشک کردن

  حرارت موردنیاز در خشک کردن مواد ممکن است از طریق تابش، همرفت ، هدایت و یا بوسیله جذب حجمی انرژی الکترومغناطیسی و یا بسامد موج رادیویی تامین شود. شیوه خشک شدن موادجامد، به مکانیزم انتقال حرارت به ماده خشک شونده و اینکه کدامیک از حالت های هدایت، همرفت و تابش موثرند، بستگی دارد. در بیشتر خشک کن های حرارت مستقیم، مکانیزم اصلی انتقال حرارت معمولاً همرفت است که در طی آن بوسیله عبور جریان گاز داغ از بین و یا از روی مواد، عمل خشک کردن صورت می گیرد. در خشک کن های حرارت غیرمستقیم، مکانیزم اصلی انتقال حرارت، هدایت است که در آن حرارت از طریق جداره به مواد منتقل می شود. در هر دو حالت امکان دارد بخش قابل توجهی از حرارت بطریق تابش منتقل شود.

  همچنین هنگامیکه انتقال حرارت بطریق همرفت است، هدایت حرارتی نیز تا حدی تاثیر خواهد داشت و بالعکس. به ندرت اتفاق می افتد که مکانیزم انتقال حرارت در یک خشک کن فقط تابش باشد؛ بنابراین می توان خشک کردن موادجامد را بر مبنای همرفت و یا هدایت بررسی کرده و سپس اثرات انتقال حرارت به روش های دیگر را در روابط مربوط وارد نمود.

   

   

  1-3-2-انتقال حرارت به طریق همرفت

  در این حالت موادجامد مرطوب بر اثر عبور جریان گاز داغ از میان و روی سطح بستر مواد، خشک می شوند. گاز داغ هم به عنوان عامل انتقال حرارت از طریق همرفت و هم به عنوان عامل خارج کننده بخارات حاصل، عمل می کند. فرایند خشک کردن در دو مرحله مجزا صورت می گیرد. در ابتدا شدت خشک شدن ثابت بوده و سپس در مقداری مشخص از رطوبت، به تدریج کاهش می یابد تا هنگامی که مواد کاملاً خشک شوند. مقدار رطوبتی که در آن شدت خشک شدن شروع به تنزل می کند، مقدار رطوبت بحرانی نامیده می شود. در بعضی موارد، امکان دارد مقدار رطوبت اولیه کمتر از مقدار رطوبت بحرانی باشد، در این صورت عمل خشک کردن تماماً در مرحله شدت نزولی بوده و در هیچ مرحله ای ثابت نیست. منحنی های شدت نزولی نیز امکان دارد مقعر، محدب و یا بطور تقریبی خط راست باشند. انحنا در منحنی خشک شدن، بعلت تغییر شکل فیزیکی مواد است.

  مرحله خشک شدن با شدت ثابت، در حالتی اتفاق می افتد که سطح مواد جامد بوسیله مایع مرطوب شده و خشک شدن در سطح مواد صورت پذیرد. در این حالت شدت خشک شدن بطور کامل توسط شرایط خارجی کنترل می شود که این شرایط شامل سرعت، دما و مقدار رطوبت گاز خشک کننده می باشد؛ بنابراین اگر این عوامل ثابت باشند، شدت خشک شدن نیز ثابت است. همچنین در این مرحله شدت انتقال مایع از درون مواد جامد به سطحی که درآن تبخیر صورت می گیرد به نحوی است که تداوم عمل مانعی ایجاد نمی کند. در مرحله خشک شدن با شدت نزولی میزان انتقال مایع به سطح کاهش یافته، بطوریکه به عامل تعیین کننده زمان خشک شدن تبدیل می شود. در این حالت سطح مواد دیگر کاملاً مرطوب نیست. در حالیکه شدت انتقال مایع به سطح کاهش می یابد، تاثیر شرایط خارجی به تدریج نقصان یافته و کاهش شدت خشک شدن صرفاً مربوط به کاهش شدت انتقال مایع به سطح می باشد[2].

  Abstract:

  One of the main purposes of this thesis is mathematical modeling of Di-Calcium Phosphate (CaHPO4) rotary dryers. In this experimental project, the moisture value of outlet product is measured under different situations such as variable temperatures and rotational speeds. As a result, 100 output data is derived which would be analyzed. The moisture ratio is calculated and 7 mathematical methods are implemented by using TABLE CURVE software. However, the constant factors related to these methods, coefficients of determination, mean square errors and percentages of relative errors are calculated.

  The best coordinated method with most experimental data is modified Henderson and Pabis in which the maximum coefficient value of determination and lowest value in the mean square error and relative error is reached.

  Finally, this process is checked out by Artificial Neural Networks (ANN) in which the least absolute error (0.06) is obtained. This proceeding confirms the generalization ability of the neural networks.

   

  Keywords: Rotary dryer, Drying, Modeling, CaHPO4

 • فهرست و منابع پایان نامه مطالعه تجربی و مدلسازی ریاضی خشک کن دوار صنعتی تولید دی کلسیم فسفات

  فهرست:

   

  فصل اول:مقدمه و کلیات

  1-1- مقدمه. 2

  1-2- اصول خشک کردن. 3

  1-3- پدیده های انتقال در فرایند خشک کردن. 3

  1-3-1- انتقال حرارت در فرایند خشک کردن. 4

  1-3-2- انتقال حرارت بطریق همرفت.. 5

  1-3-3- انتقال حرارت بطریق هدایت.. 6

  1-3-4- انتقال حرارت بطریق تابش.. 7

  1-4- عوامل موثر در خشک کردن. 7

  1-5- انتقال جرم در فرایند خشک کردن. 9

  1-6- تعاریف در خشک کردن. 10

  فصل دوم:پیشینه مطالعات خشک کن دوار و مدلسازی آن

  2-1- مقدمه. 14

  2-2- اصول عملیات. 14

  2-3- خشک کن های مستقیم. 15

  2-3-1- خشک کن های همسو 15

  2-3-2- خشک کن های ناهمسو 16

  2-3-3- سیستم حرارتی. 17

  2-3-4-کاربردهای جریان همسو 17

  2-3-5- کاربردهای جریان ناهمسو 18

   

   

  فهرست مطالب

    

  2-4- چرخه(بازیافت)گاز و سیستم های جامع. 19

  2-5- ویژگی های یک خشک کن دوار 20

  2-6- طراحی یک خشک کن دوار 21

  2-7- نمونه هایی از خشک کردن در صنایع مختلف.. 23

  2-8- مدل های زمان اقامت.. 25

  2-9- مدل های ارائه شده برای بدست آوردن ضریب انتقال حرارت. 27

  2-10- مدل های کلی(جامع)برای خشک کن های دوار 28

  فصل سوم:روش تحقیق

  3-1-مقدمه. 32

  3-2- خشک کن دوار 32

  3-3-بررسی فرایند خشک کردن و عملکرد آن. 32

  3-4-عملکرد بهینه خشک کن دوار 35

  3-5- تعریف دی کلسیم فسفات. 37

  3-5-1- مشخصات ظاهری. 37

  3-5-2- موارد مصرف دی کلسیم فسفات. 37

  3-5-3- روش های تولید دی کلسیم فسفات. 37

  3-5-4- فرایند تولید صنعتی دی کلسیم فسفات. 38

  3-5-5- خواص دی کلسیم فسفات. 38

  3-5-6- مزایای وجود کلسیم و فسفر در جیره طیور 38

  3-5-7- مزایای وجود کلسیم و فسفر در جیره دام. 39

  3-5-8- علائم کمبود فسفر و کلسیم. 39

   

  فهرست مطالب

    

  3-6- خشک کن دوار کارخانه تولید دی کلسیم فسفات. 39

  3-6-1- ویژگی های خشک کن دوار مورد بررسی. 40

  3-6-2- اجزای بیرونی خشک کن دوار 42

  3-6-3-نمودار خطی خشک کن دوار مورد بررسی 47

  3-6-4- محاسبه تعداد دور خشک کن. 48

  3-7- روش نمونه برداری. 49

  3-7-1- نتایج نمونه برداری. 50

  فصل چهارم:بررسی مدل های ریاضی مختلف و مدل شبکه عصبی برای توصیف خشک کن دوار

  4-1-مدلسازی ریاضی. 56

  4-1-1- مقدمه. 56

  4-1-2-مدلسازی ریاضی فرایند خشک شدن. 56

  4-2-شبکه عصبی. 67

  4-2-1- مقدمه. 67

  4-2-2- اجزای یک شبکه عصبی. 68

  4-2-3- ایده اساسی شبکه عصبی. 69

  4-2-4- مدل مفهومی نرون. 70

  4-2-5- شبکه های عصبی مصنوعی. 70

  4-2-6- تعریف دانش و اطلاعات. 71

  4-2-7- توانایی های شبکه عصبی. 71

  4-2-8- شبیه سازی شبکه های عصبی. 71

   

  فهرست مطالب

    

  4-2-9- عملکرد اجزای اصلی سازنده نرون. 71

  4-2-10- انواع توابع فعالساز 72

  4-2-11- ساختار مختلف شبکه عصبی. 75

  4-2-12- شبکه عصبی پیش رونده 75

  4-2-13-چگونگی عملکرد شبکه عصبی 76

  4-2-14- یادگیری در شبکه های عصبی. 77

  4-2-15- پارادایم های یادگیری. 77

  4-2-16- شبکه عصبی پرسپترون. 77

  4-2-16-1-پرسپترون چند لایه. 77

  4-2-17- کاربرد شبکه عصبی برای مدلسازی فرایند خشک کردن. 78

  4-2-18- جمع آوری و پردازش داده ها 79

  فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

  5-1-مدلسازی. 84

  5-2-مدل شبکه عصبی. 86

  5-3- نتیجه گیری. 86

  5-4-پیشنهادها 86

  منابع. 87

  چکیده انگلیسی. 90

   

   

   

   

   

  منبع:

   

  ج-نانهبل، خشک کن‌ها در صنایع شیمیایی، مترجم گروه مهندسی شیمی جهاد دانشگاهی، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف،1362.

  توکلی پور، حمید، اصول و روش‌های خشک کردن مواد غذایی، انتشارات آییژ،1380.

  میرزا زاده، محمود. شفایی، اشرف، انتقال جرم و عملیات‌های واحد، دانشگاه هرمزگان،1380.

  محمودی صابری، محمد. شاه حسینی، شاهرخ. صادقی، محمدتقی. فردوسی، محمد، شبیه سازی دینامیکی یک خشک کن دوار صنعتی، دانشگاه علم و صنعت ایران،1383.

  کاظم پور، مهدی. شاه حسینی، شاهرخ. مرادی بید هندی، مهرنوش، مدل سازی و شبیه سازی دینامیک خشک کن‌های دوار، دانشگاه سیستان و بلوچستان،1384.

  فیشر، اولریچ، جداول و استانداردهای طراحی و ماشین سازی، مترجم ولی نژاد، عبدالله، نشر طراح، چاپ سیزدهم.

  منهاج، محمدباقر، مبانی شبکه های عصبی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران،1384.

  .آتش پز،عسگری،آموزش استفاده از جعبه ابزار شبکه عصبی.

  کیا،سید مصطفی،شبکه های عصبی درMatlab،انتشارات کیان رایانه سبز.

   Abbasfard Hamed,Hashemipour Hassan,Ghadr sattar, Ghanbari Mehdi,Mathematical modeling and simulation of an industrial rotary dryer:A case study of ammonium nitrate plate,shahid Bahonar University of kerman,Iran,499-505,2013.

  Moss,A.A.H,The drying of solids:the gaps in our knowledge,chemistry and Industry,40,June1965.

  Zogozsa,N.p.,Maroulis,Z.B.,& Marinos-Kouris,D,Moisture diffusivity methods of experimental determination a rewiew,drying technology 483-515/1994.

  Sun,L.M.,& Meunier,F,A detail method for nonisothermal Sorption in porous adsorbents,chemical Engineering Science,42,1987.

  Lauredan Le Guen, Florian Huchet, Jean Dumoulin, Yvan Baudru, Philippe Tamagny, Convective heat transfer analysis in aggregates rotary drum reactor,ElSEVIER,France,131-135,2013.

  C. Sarsilmaz , C. Yildiz , D. Pehlivan, Drying of apricots in a rotary column cylindrical dryer (RCCD) supported with solar energy,Pergamon,turkey,2,2000.

  Douglas P L,Kwade A,Lee P L,Mallick S K & Whaley M G,Modelling,simulation and control of rotary sugar dryers,ELSEVEIR,Holland,251-253,1992.

  Friedman S J & Marshal W R Jr,Studies in rotary drying-part2:heat and mass transfer,1949b.

  Kelly,J.J.,& O,Donnell,P,Residence time model for rotary drumstransactions of the institute of chemical engineering,55,1977.

  Brasil G C & Seckler M M,A Model for the rotary drying of granular fertilizers Proceeding of The 6th International Drying symposium,1,247-256,1988.

  Duchesne C,Thibault J & Bazin C,Modelling of the solids transportation within an industrial rotary dryer,155-182,1996.

  Myklested,O. ,Heat and mass transfer in rotary dryers,chemical Engineering progress symposium series,129-137,1963.

  A.Iguaz,A.Esnoz,G.Martinez,A.Lopez,P.Virseda, Mathematical modeling and simulation for the drying process of vegetable wholesale by-products in a rotary dryer,Journal of Food Engineering 59,ELSEVIER,spain,151-160,2003.

  Akpinar,E.K.,Bicer,Y.,& Yildiz,C,Thin layer drying kinetics of prickly pear fruit,Journal of Food Engineering,99-104,2004.

  Leena yliniemi,Advanced control of a rotary dryer,university of Oulu,22-29,1999.

  Ajayi,Olukayode Oludamilola,Multiscale modeling of industrial flighted rotary dryer,James Cook university,33-40,2011.

  Call W,Hall , Handbook of industrial drying, Teylor & Francis Group LLC ,35-64,2006.

  Kelly JJ.,Rotary drying Tn:Mujumdar A(ed)Handbook of Industrial Drying marcel.Dekker,Inc.,New york,33-41,1995.

  Macketta JJ & Cunningham WA,Encycloped of chemical Process and Design.Marcel Dekker,Inc,new york,1983.

  Nadia cario,Gian piero,Giuseppe starace,Performance analysis of two industrial dryers(cross flow and rotary)for lingo-cellulosic biomass desiccation,1,2012.

  Renoval,D.,Briens,C.L.E.and chabagno,J.M,The design of flight in rotay dryers,Powder thechnology,230-238,2001.

  M.H.Lisboa,D.S.Vitorino,W.B.Delaiba,J.R.D.Finzer,M.A.S.Barrozo.Desi-gn and construction of rotary dryer for fertilizer dryer,2007.

  Kamyar movagharnejad,Maryam nikzad,Modeling of tomato drying using artificial neural network,mazandaran university,Iran,78-83,2007.

  P. Thammavong, M. Debacq, S. Vitu, M. Dupoizat, Experimental apparatus   for studying heat transfer in externally heated rotary kilns, Chemical Engineering and Technology ,707-717,2011.

  G.W.J. Wes, A.A.H. Drinkenburg, S. Stemerding, Heat transfer in a horizontal rotary drum reactor, Powder Technology ,185-192,1976.

  E.U. Schlunder, Heat transfer to packed and stirred beds from the surface of immersed bodies, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification,1984.

  L. Leguen, F. Huchet, P. Tamagny, Drying and heating modeling of granular flow: application to the mix-asphalt processes, Journal of Applied Fluid Mechanics,71-80,2011.

  N.J. Fernandes, C.H. Ataíde, M.A.S. Barrozo, Modelling and experimental study of hydrodynamic and drying characteristics of an industrial rotary dryer, Brazilian Journal of Chemical Engineering ,volume26,No2,331-341,2009.

  C.O. Miller, B.A. Smith, W.H. Schuette, Factor influencing the operation   of  rotary dryers, Transactions of AIChE ,38,1942.

  Schadle ER, Burns EE, Talley LJ. Forced air drying of partially freeze dried,Journal of Food science,Volume 48,193-196,1983.

  Mishkin M, Saguy I, Karel M. Dynamic test for kinetics models of chemical changes during processing: ascorbic acid degradation in dehydration of potatoes. J of Food Sci,1267-1270,1984.

  Mudahar GS, Toledo RT, Flords JD, Jen JJ. Optimisation of carrot dehydration process using response surface methodology. J of Food Sci,117-127 ,1989.

  Saeman, W. C. and Mitchel, T. R., ˝Analysis of Rotary Dryer and Cooler Performance”, Chemical Engineering Progress,50,467-475,1954.

  Baker C G J ,Cascading rotary dryers. In Advance in drying,2(ed.A.S.Mujumdar).Hemisphere Publishing, New york, USA,1-51,1983.

  John Sinden, Neil Greenwood,  Dicalcium Phosphate Plant, American Institute of Chemical Engineers,98.1.4,1998.

  Mujumdar, A.S.,. Handbook of Industrial Drying. Marcel Dekker, New York,1987.

  Diamante, L.M., Munro, P.A, Mathematical modeling of hot air drying, of sweet potato slices.sol.Energy,51 ,1991.

  Zhang, Q., Litchfield, J.B.,. fuzzy logic control for a continuous cross flow grain dryer ,journal of food progress engineering,16,1993 .

  Yagcioglu, A., Degirmencioglu, A., Cagatay, F. Drying characteristics of laurel leaves under different conditions.In:Bascetincelik,A.proceedings of  the 7th international congress on Agricultural Mechanization and energy.Adana,Turkey,97-105, 1995.

  Henderson, S.M.,Progress in developing the thin layer drying equation,Trans.ASAE17,1167-1172, 1974.

  Wang, C.Y., Singh, R.P.,A single layer drying equation for rough rice,ASAE Paper No3001,1978.

  Karathanos, V.T., Determination of water content of dried fruits by drying kinetics. J. Food Eng,337-344,1999.

  Farkas, I., Remenyi, P. and Biro, B. Modeling aspects of grain drying with a neural Network. Computers and Electronics in Agriculture,147-158,2000.تحقیق در مورد پایان نامه مطالعه تجربی و مدلسازی ریاضی خشک کن دوار صنعتی تولید دی کلسیم فسفات, مقاله در مورد پایان نامه مطالعه تجربی و مدلسازی ریاضی خشک کن دوار صنعتی تولید دی کلسیم فسفات, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه تجربی و مدلسازی ریاضی خشک کن دوار صنعتی تولید دی کلسیم فسفات, پروپوزال در مورد پایان نامه مطالعه تجربی و مدلسازی ریاضی خشک کن دوار صنعتی تولید دی کلسیم فسفات, تز دکترا در مورد پایان نامه مطالعه تجربی و مدلسازی ریاضی خشک کن دوار صنعتی تولید دی کلسیم فسفات, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه تجربی و مدلسازی ریاضی خشک کن دوار صنعتی تولید دی کلسیم فسفات, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه تجربی و مدلسازی ریاضی خشک کن دوار صنعتی تولید دی کلسیم فسفات, پروژه درباره پایان نامه مطالعه تجربی و مدلسازی ریاضی خشک کن دوار صنعتی تولید دی کلسیم فسفات, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مطالعه تجربی و مدلسازی ریاضی خشک کن دوار صنعتی تولید دی کلسیم فسفات, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه تجربی و مدلسازی ریاضی خشک کن دوار صنعتی تولید دی کلسیم فسفات, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه تجربی و مدلسازی ریاضی خشک کن دوار صنعتی تولید دی کلسیم فسفات, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه تجربی و مدلسازی ریاضی خشک کن دوار صنعتی تولید دی کلسیم فسفات, رساله دکترا در مورد پایان نامه مطالعه تجربی و مدلسازی ریاضی خشک کن دوار صنعتی تولید دی کلسیم فسفات

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس