پایان نامه ساخت کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی وینیل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متیل اورانژ از محلول های آبی

word
102
1 MB
31759
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۳,۲۶۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ساخت کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی وینیل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متیل اورانژ از محلول های آبی

   پایان نامه

  مقطع کارشناسی ارشد

  رشته: مهندسی شیمی

  چکیده:

  در این تحقیق به بررسی جذب رنگ متیل اورانژ که از رنگ های پر کاربرد در صنایع نساجی است توسط جاذب پلی پیرول بر مبنای پلی وینیل الکل پرداخته شده است.

  آزمایش ها در سیستم ناپیوسته و توسط محلول رنگی با غلظت 40ppm انجام شد. جاذب پس از سنتز توسط آنالیز اسکن میکروسکپ الکترونی وتبدیل فوریه مادون قرمز مورد بررسی قرارگرفت.

  و در نهایت اثر پارامترهایی چون pH، زمان تماس،جرم جاذب و غلظت اولیه مطالعه شد و تمام این پارامترها مورد بهینه سازی قرار گرفت.

  نتایج حاکی از آن بود که pH بهینه برای جذب رنگ در شرایط مذکور و در دمای 20 درجه سانتی گراد ، 9 بوده است. میزان جذب پس از 17 دقیقه به تعادل رسید و مقدار جرم جاذب بهینه با توجه به توجیه اقتصادی 25/0 گرم در نظر گرفته شد.

  سینتیک با مدل های موریس وبر، شبه درجه اول و شبه درجه دوم بررسی و مدل شبه درجه دوم بهترین ضریب همبستگی و در نتیجه بهترین تطابق را داشت.

  ایزوترم های لانگمویر، فرندلیچ و دوبینین – رادشکویچ بررسی و در نتیجه آن مدل لانگمویر بهترین تطابق را نشان داد که در نتیجه آن جذب از یک مدل تک لایه تبعیت می کند.

  کلید واژه ها: جذب سطحی، کامپوزیت پلی پیرول بر مبنای پلی وینیل الکل، متیل اورانژ ، پساب رنگی

  1-1-    مقدمه:

  با گسترش صنایع و کارخانجات، ناگزیر پساب های صنعتی نیز به شدت رو به افزایش است. آزادسازی این پساب ها در محیط زیست موجب اختلال در زندگی انسان و موجودات زنده می شود.

  رنگ ها بخش مهمی از ضایعات صنایع می باشند که به شدت روی آب تاثیر گذاشته و به سختی قابل جداسازی است .

  بسیاری از صنایع، مثل صنایع کاغذ، نساجی، پلاستیک، از انواع رنگ ها استفاده می کنند. که در این میان کاربرد رنگ در صنایع نساجی چشمگیر است.

  حضور مقدار کمی رنگ درپساب  صنایع نساجی موجب کاهش شفافیت و ایجاد واکنش های شیمیایی در آب می شود. رنگ ها به صورت هیدرولیز شده در پساب ها وجود دارند که توسط فیلتر ها قابل جداسازی نیستند]12[.

   در سال 1997 سازمانی در بریتانیا با عنوان ETAD[1] شکل گرفت که هدف آن تصویب قوانینی جهت ارائه شاخص هایی برای توسعه بهداشت آب و پساب های صنعتی بوده است.

  این سازمان بالغ بر 4000 نوع رنگ را مورد مطالعه قرار داد و آلوده ترین رنگ را رنگ های بازی معرفی نمود. در سال 1997 سازمان محیط زیست بریتانیا اعلام کرد که درصد حضور رنگ در پساب های صنعتی باید صفر باشد، یعنی نباید هیچ رنگی در آب حضور داشته باشد و وارد محیط زیست شود.میزان مصرف آب در صنایع نساجی 250-25 متر مکعب به ازی هر تن محصول است]3و2[.

  رنگ ها دارای ساختاری پیچیده اند که در صنایع نساجی به مقدار گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته و سرانجام وارد محیط زیست می شوند]4[. رنگ ها از نظر شیمیایی و کاربرد به گروه های مختلفی تقسیم می شوند]5[.عمدتا به دلیل راندمان پایین رنگرزی و گاها بنا به ماهیت رنگ ها ، حدود 50 درصد رنگ های راکتیو،20-8 درصد رنگ های دیسپرس[2]، و یک درصد از رنگ های پیگمنت[3] مستقیما وارد فاضلاب می شوند]6و7[.

  رنگ های راکتیو آزو بزرگترین دسته از رنگ های مصنوعی محلول در آب بوده که دارای بیشترین تنوع می باشند.معمولا این رنگ ها نسبت به تجزیه بیولوژیکی مقاوم بوده و قابل حذف نمی باشند. دلیل آن شاید فقدان آنزیم های ضروری برای تجزیه رنگ ها در محیط زیست است ]9.[هیدرولیز رنگ زمانی اتفاق می افتد که مولکول رنگ به جای واکنش با گروه های هیدروکسیل سلولز با آب واکنش می دهد]8[. رنگ های هیدرولیز شده قابل استفاده مجدد نمی باشند]7[.

  از آنجا که بسیاری از رنگ ها از طریق تجزیه بیولوژیکی قابل حذف نمی باشند ، تحقیقات در زمینه  حذف آن ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است]6[.

  مطالعات نشان داده که رنگ ها دارای خاصیت سرطان زایی به ویژه سرطان مثانه در انسان می باشند]10[.

   در نتیجه رنگ های نساجی تهدیدی برای سلامت انسان و محیط زیست در سراسر جهان محسوب می شود و پساب ها باید قبل از ورود به طبیعت به نحو مطلوبی پالایش شوند ]11و1[.

  در شرایط متداول 50 – 20 درصد از رنگ های راکتیو مصرفی در فرایند نساجی هدر رفته و به دلیل تغییر ساختار شیمیایی در طی مرحله رنگرزی نمی توانند مورد استفاده مجدد قرار بگیرند.

  تخلیه کنترل نشده این رنگ ها اثرات غیر قابل جبرانی را در بر دارد . رنگ های راکتیو در مقابل نور و عوامل شیمیایی مقاوم بوده و در محیط های طبیعی بسیار پایدار می باشند. لذا مدیریت فاضلاب های حاوی رنگ های راکتیو از دیدگاه زیست محیطی حائز اهمیت است. رنگ های راکتیو سولفوناته و بسیار محلول در آب بوده و جذب آنها بر روی توده های بیولوژیکی ضعیف است و تحت شرایط هوازی در سیستم های تصفیه متداول تجزیه نمی شوند]1 [.

  1-2-  طبقه بندی رنگ ها:

  معمولا ترکیبات رنگی را به طرق مختلفی طبقه بندی می کنند مثلا رنگ های گیاهی و غیر گیاهی ، رنگ های طبیعی و مصنوعی ، آلی و معدنی . ولی یکی از طبقه بندی ها بر اساس کاربرد هاست در زیر رنگ ها بر این اساس طبقه بندی شده اند]1 [.

  1-2-1-                   رنگ های بازی[4]:

  این نوع رنگ ها از ترکیبات آلی یا هیدروکلرید ها می باشند که کروموفورها به صورت کاتیونی است.ازین نظر به این دسته رنگ های کاتیونی هم می گویند و معمولا داری فرمول عمومی HO- - R- - NH2 می باشند. رنگ باز وقتی ظاهر می شود که به صورت نمک درآید ، رنگ های مختلفی به این گروه تعلق دارند.:

  مشتقات تری فنیل متان نظیر مالاکیت[5] سبز ، متیل سبز ، ...

  مشتقات تیازین که بارزترین نمونه آن آبی متیلن است.

  رنگ بازی که حاوی اکسازین است ، مانند آبی ملدولا

  آذین ها مثل قرمز خنثی

  رنگ های بازی که حاوی آزو هستند ، مثل قهوه ای بسیمارک]1 [.

   

  1-2-1-1-           خصوصیات رنگ های بازی:

  رنگ های بازی به راحتی در الکل حل می شوند ، ولی به ندرت و تحت شرایط ویژه در آب حل می شوند. در برخی موارد انحلال با تجزیه مولکول رنگ همراه می شود .

  بدون استثنا همه ی آن ها با اسید تانیک ترکیب شده به جسم نامحلول تبدیل می شوند]12[.

  1-2-1-2-         کاربردهای رنگ بازی در رنگرزی:

  الیاف سلولزی تمایلی به واکنش با رنگ های بازی ندارند مگر اینکه تمایل با آغشته کردن اسید تانیک به عنوان تثبیت کننده  با الیاف سلولزی ایجاد گردد.رنگ های بازی برای رنگ آمیزی ابریشم و پشم مناسب هستند برای الیاف سنتزی نیز عملیاتی شبیه با الیاف سلولزی باید انجام داد]1 [.

  1-2-2-                    رنگ های اسیدی[6]:

  این رنگ ها نمک های سدیم، اسیدهای سولفونیک و کربوکسیلیک هستند و برای الیاف سلولزی نامناسب هستند . اما برای الیاف پروتئینی و پلی آمیدی مناسبند. رنگ های اسیدی فقط به کمک گرما جذب الیاف می شوند و در کمتر از 39 درجه جذب الیاف نمی شوند و هر چه دما بالاتر رود جذب رنگ بیشتر می شود . این گروه شامل:

  مشتقات تری فنیل متان[7]،مانند آبی زایلین[8]

  Abstract:                                                                                             

   

  Adsorption of methyl orange which  is widely used in textile industry  by polypyrrole adsorbent  based on  polyvinyl alcohol  has examined in this study . Experiments were performed  in batch and dye concentration was 40ppm . After synthesis of  adsorbent SEM (Scanning  Electron  Microscope) , and FTIR (Fourier Transform Infrared) tests  were carried out.
  The effect of parameters such as pH, contact time , initial concentration and adsorbent mass were studied and all the parameters were optimized .
  The results have shown  that the optimum pH  and temperature , were 9 and above 20 ° C, respectively . Uptake reach equilibrium after 17 min adsorption  and the mass efficiency due to economic consideration was 0.25 g .
  Weber- Morris kinetic models , pseudo- first and pseudo-second  order  model and  pseudo-second  reviews  the best correlation coefficient and the result was the best match .
  Langmuir  , Freundlich and Dobynyn -  Radshkvych  isotherms have examined and  langmuir  isotherm has the best corresponding , therefore  , this adsorption obeys from a monolayer  model.

   

   

  Keywords: Adsorption ,polypyrrole/polyvinyl alcohol composite, Methyle orange,Textile waste water

 • فهرست و منابع پایان نامه ساخت کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی وینیل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متیل اورانژ از محلول های آبی

  فهرست:

  فصل اول:مقدمه و کلیات تحقیق

  1-1مقدمه............................................................................................................................2

  1-2-طبقه بندی رنگ ها.....................................................................................................4

  1-2-1-رنگ های بازی.................................................................................................................4

  1-2-1-1-خصوصیات رنگ های بازی.............................................................................5

  1-2-1-2-کاربرد رنگ های بازی......................................................................................5

  1-2-2-رنگ های اسیدی..............................................................................................................5

  1-2-3-رنگ های مستقیم..............................................................................................................6

  1-2-4-رنگ های دندانه ای...........................................................................................................6

  1-2-5-رنگ های آزوییکی............................................................................................................7

  1-2-6-رنگ های گوگردی............................................................................................................7

  1-2-7-رنگ های خمره ای...........................................................................................................7

  1-2-8-رنگ های کلوییدی..........................................................................................................8

  1-2-9-رنگ های فعال................................................................................................................8

  1-3-آلودگی ناشی از رنگ ها...........................................................................................9

  1-3-1-آلودگی ناشی از حلال ها و کنترل آن..............................................................................9

  1-3-2-آلودگی ناشی از رنگ ها و کنترل آن ها..........................................................................10

  1-3-2-1-رنگ های اپوکسی...........................................................................................10

  1-3-2-2-رنگ های پلی اورتانی.....................................................................................10

    1-3-2-3-رنگ های وینیلی...........................................................................................11

     1-3-3-آلودگی ناشی از رنگدانه ها..........................................................................................11

  1-4-مطالعات در طراحی رنگ ها....................................................................................11

  1-4-1-رنگ هایی برای پلی استرها.............................................................................................12

  1-4-2- رنگ هایی برای پلی آمیدها و پروتئین ها.......................................................................12

  1-4-3-رنگ هایی برای پلیمرهای کاتیونی..................................................................................12

  1-4-4-رنگ برای پلیمرهای سلولزی..........................................................................................12

  1-4-5-رنگ مو ها.......................................................................................................................13

  1-5-کاربرد رنگ ها..........................................................................................................13

  1-6-جنبه های محیط زیستی............................................................................................17

  1-7-جنبه های سمی بودن رنگ........................................................................................17

  1-8-حذف رنگ از پساب رنگی......................................................................................18

  1-8-1-ویژگی فاضلاب های نساجی.............................................................................18

  1-9- تصفیه فاضلاب نساجی.........................................................................................19

  1-9-1تیمارهای فیزیکی..............................................................................................................23

  1-9-1-1-جذب.............................................................................................................23

  1-9-1-2-فیلتراسیون غشایی..........................................................................................24

  1-9-1-3-تبادل یونی....................................................................................................24

  1-9-1-4-انعقاد.............................................................................................................24

  1-9-2-تیمارهای شیمیایی.........................................................................................................25

  1-9-2-1-شناساگر فنتون..............................................................................................25

  1-9-2-2-ازون دهی.....................................................................................................25

  1-9-2-3-فتوشیمیایی...................................................................................................26

  1-9-2-4-سدیم هیپوکلراید..........................................................................................26

  1-9-3-الکترولیز.......................................................................................................................26

  1-9-4-اکسیداسیون هوای مرطوب..........................................................................................26

  1-9-5-فراصوت.......................................................................................................................27

  1-9-6-تیمار بیولوژیکی...........................................................................................................27

  1-10-جذب……………..…………………..…………..………………………………...29

          1-10-1 جاذب های رایج ..........................................................................................29

  1-10-1-1-کربن فعال................................................................................................30

  1-10-1-2-چیپس چوب............................................................................................30

  1-10-1-3-زغال نارس...............................................................................................30

  1-10-2-جذب سطحی.............................................................................................................31

  1-10-2-1-عوامل موثر بر روی جذب.........................................................................31

  1-10-2-1-1-سطح تماس….......……..………………………………………................32

  1-10-2-1-2-غلظت…………...………………………………………………................32

  1-10-2-1-3-دما…...………….………………………………………………….................32

  1-10-2-1-4-نوع ماده جاذب و جذب شونده…………….…………………...................32

  1-10-2-1-5- حالت ماده جاذب و جذب شونده..…………..………………..................32

  1-10-2-1-6-pH محیط..................................................................................................33

  1-10-3-ایزوترم های جذب…………..……………..……………………………………..34

  1-10-3-1-مدل ایزوترم لانگمویر…………..……………….………………………………34

  1-10-3-2-ایزوترم فروندلیچ…………………………….……………………………………35

  1-10-4-مدل های سینتیکی……………..…………….……………………………………..36

  1-11-متیل اورانژ……….………..…………….…………….……………………………….38

  1-12-طبقه بندی رنگ های آزو..………………..……………..…………………………..38

   1-12-1-مونو آزو………….………………..…….………………………………………...38

  1-13-ویژگی های پلی پیرول و کامپوزیت هایش…………………………..……………..39

  1-13-1-روش تولید..............................................…………...………………….………..39

  فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

  مقدمه ..............................................................................................................................42

  2-1-تاریخچه رنگ ها.....................................................................................................42

  2-2-حذف متیل اورانژ و متیلن بلو از فاضلاب…………………………….………………44

  2-3-حذف رنگ از فاضلاب توسط کربن فعال ارزان قیمت به دست آمده از ضایعات کشاورزی .......................... 44

  2-4-مطالعه سینتیک و ایزوترم حذف متیل اورانژ از فاضلاب با استفاده از کاتالیست اکسید مس تهیه شده توسط کاغذ چاپ باطله………………..………..……………………………45

  2-5-سینتیک و مکانیزم جذب رنگ متیل اورانژ روی سیلیکاژل اصلاح شده باقی مانده از یک کارخانه .....................................................................................................................46

  2-6-تصفیه پیشرفته فاضلاب حاوی متیل اورانژ و فلزات سنگین بر روی Tio2 و خاکستر و مخلوطشان…………………………..…………………………………………………………47

  2-7-مدل سینتیکی برای حذف متیل اورانژ از محلول آبدار با استفاده از بذر درخت آووکادو………………………….…………………………..…………………………………..47

  2-8-ایزوترم دو پارامتری جذب متیل اورانژ توسط کربن فعال……………………………48

  2-9-مطالعه سینتیک و ایزوترم جذب نیکل از فاضلاب رنگی توسط کامپوزیت PPy/PVA........................................................................................................................49

  2-10-روش های نوین.................................................................................................................50

  2-10-1-بهبود تصفیه پساب های نساجی توسط تابش پرتو الکترونی............................50

  فصل سوم:مواد و روش آزمایش

  3-1-مواد و روش های آزمایش……………………..………………………………………..53

  3-2-مشخصات متیل اورانژ………………….………………………………………………..54

  3-3-روش انجام آزمایش…………………….………………………………………………..55

  3-4-ساخت کامپوزیت ………………………………………..……………….PPy/PVA57

  3-5-ساخت جاذب پلی پیرول.………………………………………………………………57

   

  فصل چهارم:محاسبات و یافته های تحقیق

  4-1-بررسی ساختار جاذب ها به وسیله FTIRوSEM....................................................60

  4-1-1-بررسی SEM.......................................................................................................64

  4-2-بررسی عوامل مختلف روی جذب……………….....…..……...……………………..68

  4-23-1-بررسی اثر pH بر راندمان جذب………………………..………………………..68

  4-2-2-بررسی اثر زمان انجام واکنش بر روی راندمان حذف..…………………………..69

  4-2-3-بررسی اثر میزان جاذب بر روی راندمان حذف …….....…….…………………..70

  4-2-4-بررسی اثر غلظت محلول رنگی متیل اورانژ بر راندمان جذب…………...………71

  4-3-بررسی سینتیک جذب..……………………..…………………………………………..72

  4-3-1-معادله خطی شده موریس وبر……………………………………..…………………73

  4-3-2-معادله خطی شده شبه درجه اول…………………..………………………………..73

  4-3-3-معادله خطی شده شبه درجه دوم…………………..………………………………..74

  4-4-بررسی ایزوترم های جذب……………………..……………………………………….75

  4-4-1-معادله خطی شده لانگمویر……….…………….……………………………………76

  4-4-2-معادله خطی شده فرندلیچ…………………...………………………………………77

  4-4-3-معادله خطی شده دوبینین-رادشکویچ……………………...……..……………….78

  4-5-مقایسه میزان جذب متیل اورانژ توسط جاذب های PPy,PVA,PPy/PVA...........79

   

  فصل پنجم:جمعبندی و پیشنهادات

  5-1-نتیجه گیری……………….………………………………………................................82

  5-2-پیشنهادها…..………….…….……………………………………................................83

  پیوست: منابع و مآخذ

   

  منبع:

  ش.حسینی،ساخت کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی اتیلن گلیکول و کاربرد آن در حذف رنگ متیلن بلو،پایان نامه،1392

   [2] B. Neppolian, H.C. Choi, S. Sakthivel, B. Arabindoo, V. Murugesan. Solar Lightand TiO2 assisted degradation of textile dye reactive blue 4. Chemosphere,2002, 46: 1173-1181.

  [3] M.S. Lucas, J.A. Peres. Degradation of reactive black 5 by Fenton/UV-C and ferrioxalate/H2O2/solar light processes. Dyes Pigm,2006. 1-8                                  

   [4] F. Al-Momani, E. Touraud, J.R. Degorce-Dumas, J. Roussy, O. Thomas. Biodegradability enhancement of textile dyes and textile wastewater by UV photolysis.J Photochem.Photobiol,2002., A. 153: 191-197

  [5] X.R. Xu, H.B. Li, W.H. Wang. Degradation of dyes in aqueous solutions by the Fenton process.Chemosphere,2004.57.595-600.

  [6] N. Azbar, T. Yonar, Kestioglu. Comparison of various advanced oxidation processes and chemical treatment methods for COD and color removal from a polyester and acetate fiber dyeing effluent. Chemosphere. 2004,55: 35-43

  [7] I. Arsalan, I.A. Balcioglu, D.W. Bahnemann. Advanced chemical oxidation of reactive dyes in simulated dyehouse effluents by ferrioxalate-Fenton/UV-A and TiO2/UV-A processes. Dyes Pigm.2000, 47: 207-218

   [8] C.I. pearce, J.R. Lioyd, J.T. Guthrie, The removal of color from textile wastewater using whole bacterial cells: a review. Dyes Pigm,2003, 58: 179-196.                                                                                          

   [9] S. Akhtar, A.A. Khan, Q. Husain, Potential of immobilized bitter gourd(Momordica charantia) peroxidases in the decolorization and removal of textile dyes from polluted wastewater and dyeing effluent. Chemosphere,2005. 60: 291-301.

   

   [10] N. Daneshvar, D. Salari, A.R. Khataee. Photocatalytic degradation of azo dye acidred in water: investigation of effect of operational parameters. J. Photochem. Photobiol., A. , 2003,157: 111-116.

  [11] I. Nilsson, A. Moller, B. Mattiasson, M. S. T. rubindamayagi, U. Welander, Decolorization of synthetic and real textile wastewater by the use of white-rot fungi. Enzyme,Microb. Technol.2006, 38: 94-100.105

    [12] Tim Robinson ,Geo MCMullan , Roger Marchant,Poonam Nigam,Remediation of dyes in textile effluent:a critical review on current treatment technologies whith a proposed alternative ,Bioresource Technology 77(2001)247-255.

   [13  ] Young H.Lee , Spyros G.Pavlostathis  , Decolorization and toxicity of reactive anthraquinone texitile dye under methanogentic conditions, water Research, USA, 2003,38:1838-1853

  [14] Patricia Alexandra da costa Ferreira Ramalho, Degradation of dyes with mocro organisms studies with ascomycete yeasts, Universidade Do Minho,Minho,2005, 1-24

   [15] chemistry of  dyes,Iark mono graphs volume 9,International Agancy for research on cancer, , France,2003,55-70                                                         [16] www.ahmadvand.org                                                                                       

  [17]Abrahart,Dyes& their Intermediations, colour chemistry ,New York:chemical publishing.1997,pp01-12(1971)

  [18] Tak-Hyun kim ,Jae – kwang Lee,Myun-JooLee,Biodegradability enhancement of  texitile waste water by electron beam irradiation, Sience Direct,korea, 2007,76:1037-1041

  [19] Xiang-Rong Xu,Hua- Wang, Degradation of dyes in aqueous soluttons by the fentin process,Chemospher,Elsevier, , China,2003,57:595-600

  [20] C.I.Pearce , J.R.Lioyd,J.T.Guthrie , The removal of colour from texitile waste water using whole bacterial cells:a review ,Dyes and pigments,Elsevier,UK,2003,58:179-196

  [21]www.shimiweb.ir

  [22] Reza Katal, Ehsan Hasani, Maysam Farnam, Mazyar Sharifzadeh Baei, and Mohammad ali Ghayyem,Charcoal Ash as an Adsorbent for Ni(II) Adsorption and Its Application for Wastewater Treatment,Journal of chemical & Engineering data , 57:374-383

  [23]www.wikipedia.org

  [24] Hossein Eisazadeh , Studying the characteristics of PPy and its composits,world jurnal of chemistry,Iran,2007,2:67-74

  [25] G.B.Street,T.C.Clarke,R.H.Geiss,V.Y.Lee, Paul Savile,A.Nazzal plypyrrole (formation & use) Characterization of PPy, Jurnal Dephisque , USA, 1983,44:599-606

  [26] Dora Lucasi,Anca Duta ,Removal of Methyl orange and Methylen Blue dyes from waste water using sawdust and sawdust fly ash as sorbents,Enviremental Engineering and management Jornal,Romania,2011,vol.10,no.9,1255-1262

   [27] Angus Shiue,Chih ming ma,Ritian Roan,chang-Tang chang Taiwan,Sustain Environ,Adsorption of kinetics and isotherms for the removal Methyl orange from waste water using copper oxid catalyst prepared bye the west printed circuit boards, 2012,22(4),209-215

  [28] Maria visa,Rado Adrian Carcel,Luminita Andronic,Anca Duta, Catalysis today, Advanced  treatment of waste water with Methyl orange & heavy metals on TiO2,fly ash &their mixtures,Romania,Elsevier,2009,144:137-142

  [29] Aka asiakwu,P.E.Omuku,C.O.Alisa,Nigeria, Kinetic model for the Removal of Methyl orange from aqueoas solution using Avokado pear, Journal of chemical,Biological & physical sciences,vol.3 ,No.1 ,48-57

  [30] M.R.SAmarghandi,M.Hadi,S.Moayedi,F.Barjesteh askari ,Two-isotherm model of methyl orange sorption bye pincone deraived activated carbon ,2009,vol.6,No.4,pp.285-294

  [31] Siavash faghih nasiri,Maziar Sharifzade baei,Mehdi Ardjmand, kinetic,isotherm study of Nickel adsorption from coloured wastewater using poly pyrrole/PVA composite, Middle –East Journal of scientific Reaserch, Iran, 2013,15(10):1345-1352

  [32] M. Ghorbani, H. Esfandian, N. Taghipour, R. Katal,  Application of polyaniline and polypyrrole composites for paper mill wastewater treatment, Desalination, 263(1–3), 2010, 279-284

  [33]Reza Katal, Majid Ghiass, Hossein Esfandian, Application of Nanometer Size of Polypyrrole as a Suitable Adsorbent for Removal of Cr(VI), 2011,vol.17,pp:222-230.

  [34]  A. M. Shehap , Thermal and Spectroscopic Studies of Polyvinyl Alcohol/Sodium Carboxy Methyl Cellulose Blends ,Physics Department. Faculty of Science, Cairo University, Giza, Egypt, 2008,vol.31.No.1,75-91

  [35] M, Omraei, H.  Esfandian, R. Katal, M. Ghorbani, Study the removal of Zn(II) from aqueous solution using polypyrrole nanocomposite, Desalination, 271(1-3), 2011, 248-256

   [36] Hossein Esfandian, Mehdi Jafari, Mostafa Alizadeh, Hooman Taher Rahmati, Reza Katal, Synthesis of Polyaniline Nanocomposite and Its Application for Chromium Removal From Aqueous Solution,2012, 18:250–260

  [37] H. N. M. Ekramul Mahmud,Anuar Kassim,Zulkarnain Zainal,Wan Mahmood Mat Yunus ,Wiely inter science,Fourier Transform Infrared Study of Polypyrrole–Poly(vinyl alcohol) Conducting Polymer Composite Films: Evidence of Film Formation and Characterization ,Malaysia, International journal of Fundamental physical  sciences,2005,vol.1,No.1,pp:28-32

  [38] Paul Eqwuonwu DIM, Adsorption of Methyl Red & Methyl orange using different tree bark powder, Academic Research international, Nigeria,2013,vol.4,no.1,330-338

  [39]. M.M. Dubinin and L.V. Radushkevich, Proc. Acad. Sci.U.S.S.R. Phys. Chem. Sect,1997, 55- 331  

  [40] T.S. Anirudhan and P.S. Suchithra, J. Ind. Eng. Chem, 2010, 16-130.

  [41] S.E. Ghazy and A.H. Ragab, Indian J. Chem. Technol,2007, 14-507

  [42] kunwar p.singh , Dinesh Mohan , Sarita Sinha , Devlina Gosh / color Removal from waste water using low-cost Activeted carbon drived from Agricultural waste Material T End.Eng. chem. . 203,1965-1976

  [43] Suman koner , Biswajit Kumar Saha , Rahal Kumar , Adsoraption Kinetics and Mechanism of Methyl orange dye on modified silica gel Factory waste , International Journal of current Research , 2011 , vol.3.Issue 6 . pp 128-133

  [44] www.labtesting.com

  [45] http://en.wikipedia.org/wiki/scanning electron microscopeتحقیق در مورد پایان نامه ساخت کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی وینیل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متیل اورانژ از محلول های آبی , مقاله در مورد پایان نامه ساخت کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی وینیل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متیل اورانژ از محلول های آبی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ساخت کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی وینیل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متیل اورانژ از محلول های آبی , پروپوزال در مورد پایان نامه ساخت کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی وینیل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متیل اورانژ از محلول های آبی , تز دکترا در مورد پایان نامه ساخت کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی وینیل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متیل اورانژ از محلول های آبی , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ساخت کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی وینیل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متیل اورانژ از محلول های آبی , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ساخت کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی وینیل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متیل اورانژ از محلول های آبی , پروژه درباره پایان نامه ساخت کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی وینیل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متیل اورانژ از محلول های آبی , گزارش سمینار در مورد پایان نامه ساخت کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی وینیل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متیل اورانژ از محلول های آبی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ساخت کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی وینیل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متیل اورانژ از محلول های آبی , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ساخت کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی وینیل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متیل اورانژ از محلول های آبی , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ساخت کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی وینیل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متیل اورانژ از محلول های آبی , رساله دکترا در مورد پایان نامه ساخت کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی وینیل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متیل اورانژ از محلول های آبی

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس