پایان نامه تخریب زیستی اتیل مرکاپتان با استفاده از سیستم میکروبی تثبیت یافته

word
56
497 KB
31748
1390
کارشناسی ارشد
قیمت: ۷,۲۸۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تخریب زیستی اتیل مرکاپتان با استفاده از سیستم میکروبی تثبیت یافته

  پیشنهاد رساله دکتری

  چکیده

   

  آلاینده های گازی شامل ترکیبات آلی فرار و مواد بودار، برای محیط زیست و سلامت انسانها بسیار مضر و خطرناک می باشند. روشهای متعددی نظیر روشهای فیزیکی، روشهای شیمیایی و روشهای بیولوژیک برای حذف آلاینده های گازی وجود دارد. در این میان، روشهای بیولوژیک به علت هزینه های کمتر کاربرد بیشتر و گسترده تری دارند. بیوفیلتراسیون یک روش بیولوژیک مؤثر و اقتصادی در حذف آلاینده های گازی می باشد. در یک بیوفیلتر ضایعات گازی از یک بستر حاوی میکروارگانیسم ها عبور داده می شوند. این روش خصوصا در مواردی که آلاینده ها حجم بالا و غلظت پایینی دارند بسیار مناسب است. باکتری ها و قارچ ها دو گروه غالب میکروارگانیسم ها هستند که در بیوفیلترها مورد استفاده قرار می گیرند. مزیت باکتری ها، مصرف سریع سابستریت و رشد سریع آنها است. ولیکن در حذف ترکیبات آب گریز مشکلاتی دارند. علاوه بر این پایداری عملیاتی بیوفیلترها بر اثر اسیدی شدن یا خشک شدن بستر غالبا دچار مشکل می شود. قارچ ها نسبت به شرایط اسیدی و خشکی بستر مقاوم تر می باشند. علاوه بر این، ساختار میسلیومی قارچ ها سبب جذب سریع تر ترکیبات هیدروفوب می شود. مرکاپتان ها از ناخالصی های عمده و مهم در میان محصولات نفتی
  می باشند. این مواد سمی بوده و حتی در غلظت های بسیار کم بوی نامطبوعی تولید می کنند. حذف این ترکیبات با استفاده از یک روش بیولوژیک مناسب نظیر بیوفیلتراسیون بسیار حائز اهمیت می باشد.

  در این پروژه، هدف تخریب زیستی اتیل مرکاپتان با استفاده از یک بیوفیلتر بستر چکنده و بررسی تأثیر عوامل مختلف در عملکرد بیوفیلتر می باشد.

  کلمات کلیدی: اتیل مرکاپتان، تخریب زیستی ، بیوفیلتراسیون، بارگذاری ناپیوسته

   

  1- مقدمه

  جهت انجام پروژه تعریف شده در این رساله دکترا مباحث تحقیق حاضر در دو فصل ارائه شده است. فصل اول با مروری بر منابع و مستندات موجود، تعریفی جامع در زمینه ترکیبات سولفوره فرار، مشکلات زیست محیطی ناشی از آنها و روش های مختلف تخریب آنها بدست می دهد. فصل دوم مشتمل بر اهداف رسالۀ در دست، نوآوری های تحقیق و جزئیات تفصیلی جهت اجرای این مهم می باشد.   

  2- ترکیبات سولفوره فرار

  نشر مواد بودار یک مشکل زیست محیطی متداول است و می تواند مشکلات جدی در همسایگی محل انتشار ایجاد کند. در میان این مواد بوزا، ترکیبات آلی فرار حاوی سولفور (VOSCs)[1] که از صنایع مختلفی تولید می شوند حجم زیادی را دربر می گیرند و می توانند سبب مشکلات زیست محیطی جدی شوند که سلامت عمومی را تهدید می کند. این ترکیبات عمدتا شامل دی متیل سولفید، دی متیل دی سولفید، متان تیول، کربن دی سولفید، کربونیل سولفید و اتان تیول می باشند [30]. طبیعت و غلظت مولکولهایی که توسط سلولهای بویایی تشخیص داده می شوند در افراد مختلف و نیز در شرایط محیطی مختلف نظیر دما، فشار و رطوبت فرق می کند. انسانها قادر به تشخیص مقادیر بسیار اندک مواد بودار می باشند. تخمین زده می شود که تنها 108 یا 109 مولکول از گازهای بودار در بینی برای تشخیص بو کافی است. این در حالی است که 1 میکروگرم از اتیل مرکاپتان در هوا تقریبا شامل 1016 مولکول است، یعنی 107 یا 108 برابر میزان لازم برای تشخیص. حساس بودن انسان به بو، کنترل دقیق میزان ضایعات بودار را، اگر این ضایعات در نزدیکی محل سکونت انسانها تولید شوند، ضروری می سازد [22].  

  3- نشر ترکیبات سولفوره فرار

  هر دو منبع طبیعی و انسانی در تولید ترکیبات آلی سولفوره و انتشار آنها در اتمسفر سهیم هستند.

   

  3-1- منابع طبیعی[2]

   

  اصولا سولفید هیدروژن (H2S ) در اتمسفر، از احیاء سولفات که احتمالا در محیط آلی بی هوازی رخ می دهد، تولید می شود. دیگر منابع تولید H2S شامل کاتابولیسم ترکیبات آلی سولفوردار هتروتروپیک (پروتئینها، گلوتاتیون)، متابولیسم سولفور و احیاء شیمیایی سولفات آب دریا است. سولفید هیدروژن مدت ها بعنوان جزء اتمسفری غالب در چرخۀ بیوژئوشیمیایی سولفور شناخته شده است. ولیکن، با شناسایی
  غلظت های کم ولی قابل توجه از دی متیل سولفید (Me2S ) در آب اقیانوس ها، این عقیده که گازهای سولفوره اصلی در چرخه بیوژئوشیمیایی سولفور ترکیبات آلی نظیر Me2S ، متان تیول (MeSH )، دی متیل دی سولفید (Me2S2)، دی سولفید کربن (CS2) و کربونیل سولفید (COS) هستند، تقویت شد. منبع اصلی Me2S، محیط دریایی است جایی که Me2S از شکست آنزیمی دی متیل- بتا- پروپیوتتین[3] که توسط بسیاری از
  گونه های جلبک ها تولید می شود، تشکیل می شود. در محیطهای خاکی، Me2S و MeSH عمدتا در طی تخریب ترکیبات سولفوره با منبع بیولوژیک مانند آمینواسیدهای متیونین و سیستئین و مشتقات آنها،
  S – متیل متیونین[4] و S – متیل سیستئین[5] ، تولید می شوند.  سهم واکنش های متیلاسیون، احیاء
  دی متیل سولفوکسید (DMSO ) و تخریب لیگنین در تولید Me2S هنوز مشخص نیست. کلی و اسمیت[6] (1990 )، تشکیل Me2S را نتیجه اکسیداسیون و دیمریزاسیون MeSH بیان کردند. در حدود 30% ازCOS  موجود در اتمسفر، از اکسیداسیون CS2 نشأت می گیرد در حالی که سهم اقیانوس ها و منابع خاکی طبیعی 28 و 24 % می باشد. فعالیت های انسانی مقادیر طبیعی CS2 را افزایش می دهد: سهم ضایعات صنایع شیمیایی 58
  % است. از طرف دیگر سهم اقیانوس ها و منابع خاکی طبیعی در کل CS2 موجود در اتمسفر، 34 و4 %
  می باشد [26].

   

  3-2- منابع مربوط به فعالیتهای انسانی[7]

   

  ترکیبات سولفوره فرار عمدتا در فرآیندهایی که یک ماده آلی حرارت داده می شود یا بصورت
  بی هوازی تخریب می شود، تولید می شوند.

  3-2-1- فرآیندهای بی هوازی[8]

   

  سولفید هیدروژن معمولا بعنوان مهم ترین گاز بودار در صنایع تصفیه پساب شناخته می شود. ولیکن بسیاری از محققان ترکیبات سولفوره آلی فرار نزدیک به سولفید هیدروژن را بعنوان مواد بودار اصلی تولیدی توسط این صنایع می شناسند. جراردز[9] و همکارانش (1995) غلظتهای ppmv 30 از Me2S و ppmv  4 از H2S را در ضایعات گازی ناشی از سیستم تصفیه هوازی پساب یک کارخانه آبجو سازی اندازه گرفتند. نشر ترکیبات سولفوره فرار با وجود نواحی کم اکسیژن که فعالیت میکروارگانیسم های بی هوازی (اختیاری) را ترغیب می کنند، بشدت افزایش می یابد. با توجه به تحقیق انجام شده توسط لاپلانچ[10] و همکارانش (1994)، مراحل مقدماتی (پمپ کردن، تصفیه اولیه و ...) و خط تصفیه (غلیظ سازی، آب گیری و ...)، 30 تا 65% در نشر مواد بودار دخالت دارند. جایگاه های پرورش حیوانات و تهیه کمپوست نیز بعنوان عامل تولید بو در نتیجه فعالیت بی هوازی میکروبی شناخته می شوند. در طی تولید کمپوست، H2S ، COS ، MeSH ، CS2 ، Me2S ، Me2S2 و دی متیل تری سولفید (Me2S3 ) ترکیبات بودار اصلی تولید شده با غلظت های 24 تا  ppbv 80
  می باشند. کل سولفور متصاعد شده حدود 8/3 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم کمپوست می باشد. شرایط
  بی هوازی در طی فرآیند کمپوست سازی، نظیر وجود نواحی بسیار مرطوب یا خوب مخلوط نشدن مواد اولیه، تشکیل ترکیبات سولفوره فرار را ترغیب می کند در حالی که بعد از هوادهی انتشار آنها بشدت کاهش می یابد [26].

   

  3-2-2- فرآیندهای با دمای بالا[11]

   

  در  کشتارگاه ها، ضایعات و حیوانات مرده به محصولات ارزشمند نظیر چسب، گریس های
  غیر خوراکی و چربی (پی) تبدیل می شوند. در طی پخت (T>105◦C )، مواد بودار زیانبخش که عمدتا مرتبط به حضور ترکیبات سولفوره فرار، آمین ها، اسیدها، الکل ها و آلدئیدها می باشند، تولید می شوند. چلو و نامینک[12] (1984 )، در گازهای خروجی جمع آوری شده از واحدهای پخت کشتارگاه ها متوسط غلظت H2S و MeSH را ppmv 30 اندازه گیری کردند. با توجه به تحقیق انجام شده توسط لکامته[13] و همکارانش (1995)، 10 تا 1000 گرم از ترکیبات سولفوره و ازته به ازاء هر تن از مواد و در هر ساعت در یک کشتارگاه تولید
  می شود که عمده آنها عبارتند از: H2S ، MeSH ، اتان تیول و NH3 . در صنایع تصفیه لجن حرارتی، متیل سولفیدها، پیرازین ها، تیوپن ها و ایندول علت بوی ناشی از این صنایع می باشند. دیگر ترکیبات سولفوره بودار وابسته به فرآیندهای با دمای بالا، در تولید غذا و خوراک دام تولید می شوند [26].

  3-2-3- مصارف صنعتی[14]

   

  حدود 65% از تولید CS2 مربوط به ساخت ابریشم مصنوعی، 15 تا 25% مربوط به ساخت CCl4 ، 10 تا 18% مربوط به تولید سلوفین[15] و مقادیر کمتر مربوط به قارچ کش ها، مواد دفع آفات و حلال ها
  می شود. در تولید ابریشم مصنوعی، در طی فرآیند نخ ریسی، CS2 و H2S آزاد شده و سبب ایجاد بو در حوالی کارخانه ابریشم سازی می شود. ریوا[16] و همکارانش غلظت 20 تا ppmv 1000 برای CS2 و H2S در هوای خروجی از کارخانه ابریشم سازی گزارش کردند. برای دیگر ترکیبات آلی سولفوره، مصارف صنعتی شامل استفاده از آنها برای سنتز آمینو اسیدها (مانند متیونین)، افزودن آنها به گاز طبیعی بعنوان ترکیبات بودار هشداردهنده، استفاده از آنها بعنوان حلال (مانند Me2S برای سابستریت های غیر آلی) و دیگر مصارف نظیر سنگ شویی و لوازم آرایشی می باشد [26].

  3-2-4- فرآیندهای شیمیایی[17]

  در تولید کاغذ یک پروسه شیمیایی در یک واحد پخت با محلول NaOH و Na2S برای حذف اتصالات لیگنین از فیبرهای سلولزی انجام می شود. در طی فرآیند پخت، H2S ،  MeSH ، Me2S و Me2S2 بواسطه واکنش گروه های متوکسیل لیگنین با محلول پخت تشکیل می شوند. تحقیق انجام شده توسط سیولا[18] (1980) نشان می دهد که حدود 2/4% از سولفور محلول پخت به ترکیبات فرار سولفوره تبدیل  می شود. کارنوفسکی[19] (1975)، آستانه بوزایی برای ضایعات صنایع تولید کاغذ را کمتر از ppbv 5 گزارش کرد. مثال دیگر تولید ترکیبات فرار سولفوره، نتیجه واکنش شیمیایی خالص در طی درمان اسیدی سنگ فسفات برای تولید اسید فسفریک و کود می باشد. نهایتا، نشر H2S (و SO2 ) با فرآیندهای شیمیایی نظیر پالایش نفت، درمان گاز طبیعی شور و تولید برق از زغال سنگ، مرتبط است [26].

  4- ویژگیهای ترکیبات سولفوره فرار

  H2S ، MeSH و COS دردمای اتاق و فشار اتمسفر به شکل گاز هستند در حالی که دیگر ترکیبات سولفوره فرار که به آنها اشاره شد تحت این شرایط به شکل مایعات فرار می باشند (جدول 1 ). مهم ترین ویژگی این ترکیبات آستانه بوزایی پایین، سمیت بالا و خورندگی ذاتی آنهاست. این ویژگیها، درمان ضایعات گازی آلوده به ترکیبات فرار سولفوره را ضروری می سازد.

 • فهرست و منابع پایان نامه تخریب زیستی اتیل مرکاپتان با استفاده از سیستم میکروبی تثبیت یافته

  فهرست:

  فصل اول- مروری بر موضوع                                                                                                                  

  1- مقدمه                                                                                            1

  2- ترکیبات سولفوره فرار                                                                                      1

  3- نشر ترکیبات سولفوره فرار                                                                                 1           

  3-1- منابع طبیعی                                                                                             2 3-2- منابع مربوط به فعالیتهای انسانی                                                                              3

  3-2-1- فرآیندهای بی هوازی                                                                              3

  3-2-2- فرآیندهای با دمای بالا                                               4                              3-2-3- مصارف صنعتی                                                                                     4

  3-2-4- فرآیندهای شیمیایی                                                                                 4

  4- ویژگیهای ترکیبات سولفوره فرار                                                                   5                       4-1- آستانه بوزایی                                                                       5                   4-2- سمیت                                                                                                   6

  4-2-1- سمیت برای انسان                                                                                     6

  4-2-2- سمیت برای میکروارگانیسمها                                                                    7

  4-3- اثر خورندگی                                                                                           7

  5- اتیل مرکاپتان و ویژگیهای آن                                                                                      8

  6- روشهای تخریب ترکیبات سولفوره فرار                                                                 10

  6-1- روشهای فیزیکی شیمیایی                                                                            10

  6-1-1- اکسیداسیون حرارتی                                                                                  10               6-1-2- احتراق کاتالیستی                                                                                        12

  6-1-3- اسکرابینگ                                                                                                 14

  6-1-4- جذب روی سطح جامد                                                                             15

  6-2- روشهای بیولوژیک                                                                                      17                                  6-2-1- بیواسکرابینگ                                                                                        17

  6-2-2- بیوفیلتراسیون بستر چکنده                                                                         18

  6-2-3- بیوفیلتراسیون                                                                                        21

  7- اصطلاحات مربوط به بیوفیلترها                                                                       24

  7-1- زمان اقامت بستر خالی و زمان اقامت واقعی                                                     24

  7-2- بار جرمی ورودی                                                                                    24

  7-3- بازدهی حذف و ظرفیت حذف                                                                    25

  8- پارامترهای مؤثر بر کارکرد بیوفیلترها                                                                 25

  8-1- بستر بیوفیلتر                                                                                                 25

  8-2- میزان رطوبت                                                                                         28

  8-3- تخلخل                                                                                                 28

  8-4- افت فشار                                                                                              29

  8-5- سطح مخصوص بستر                                                                                                       29

  8-6- pH                                                                                                                                      30

  8-7- دبی جریان                                                                                            31

  8-8- غلظت آلاینده                                                                                         31

  8-9- رطوبت فاز گاز                                                                                       32

  8-10- فاز مایع                                                                                              32

  8-11- دما                                                                                                    33

  8-12- میکروارگانیسمها                                                                                   33

  9- سیستم آنزیمی قارچ ریسه سفید فانروکائت کرایسوسپوریوم                                     36

  9-1- آنزیمهای لیگنینولیتیک                                                                               36

  9-2- کینتیک اکسیداسیون آلاینده های زیست محیطی توسط آنزیمهای لیگنینولیتیک            37

  9-2-1- چرخه کاتالیتیک پراکسیدازها                                                                   37

  9-2-2- واکنشهای منگنز پراکسیداز                                                                      38

  9-2-3- واکنشهای لیگنین پراکسیداز                                                                     39

  9-3- سیتوکروم پی 450                                                                                  42    

  9-3-1- ساختار و مکانیزم واکنش                                                                                               42

  10- تحقیقات انجام گرفته در ایران                                                                                                 44

  فصل دوم- اهداف، نوآوریها و جزئیات تفصیلی کار

  1- اهداف و مراحل انجام پروژه                                                                            47

  2- نوآوریهای پروژه                                                                                         52

  3- برنامه زمان بندی پروژه                                                                                 53

  مراجع

   

  منبع:

  1- تقی نژاد نمینی، مسعود، استفاده از زیست صافی چکنده برای حذف سولفید هیدروژن از گازهای سنتزی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1386.

  [3]  An, T., Wan, Sh., Li, G., Sun, L., Guo, B., 2010. Comparison of the removal of ethanethiol in twin-biotrickling filters inoculated with strain RG-1 and B350 mixed microorganisms. J. Hazard. Mater. 183, 372-380.

   [4]  Busca, G., Pistarino, Ch., 2003. Technologies for the abatement of sulphide compounds from gaseous streams: a comparative overview. J. Loss Prevention in the Process Industries. 16, 363-371.

  [5]  Cho, K., Ryu, H. W., Lee, N. Y., 2000. Biological Deodorization of Hydrogen Sulfide Using Porous Lava as a Carrier of Thiobacillus thiooxidans. J. Biosci. Bioeng. 90(1), 25-31.

  [6]  Devinny, J. S., Deshusses, M. A., Webster, T. S., 1999. Biofiltration for air pollution control. Boca Raton, FL: Lewis Publishers, CRC Press LLC.

  [7]  Guo-ying, Z., Jun-xin, L., 2004. Investigation of factors on a fungal biofilter to treat waste gas with ethyl marcaptan. J. Environ. Sci. 16(6), 898-900.

  [8]  Harvey, P. J., Schoemaker, H. E., Palmer, J. M., 1986. Veratryl alcohol as a mediator and the role of radical cations in lignin biodegradation by Phanerochaete chrysosporium. FEBS Lett. 195, 242-246.

  [9]  Jianwei, L., Junxin, L., Lin, L., 2008. Performance of two biofilters with neutral and low pH treating off-gases. J. Environ. Sci. 20, 1409-1414.

  [10]  Kennes, C., Thalasso, F., 1998. Waste Gas Biotreatmant Technology. J. Chem. Technol. Biotechnol. 72, 303-319.

  [11]  Kennes, C., Veiga, M. C., 2004. Fungal biocatalysts in the biofiltration of VOC-polluted air. J. Biotechnol. 113, 305-319.

  [12] Koduri, R. S., Tien, M., 1994. Kinetic analysis of lignin peroxidase. Explanation for mediation phenomenon by veratryl alcohol. Biochem. 33(4), 225-230.

  [13]  Leisola, M. S. A., Thanei-Wyss, U., Fiechter, A., 1985. Strategies for production of high ligninase activities by Phanerochaete chrysosporium. J. Biotechnol. 3, 97-107.

  [14]  Martinez, A. T., 2002. Molecular biology and structure-function of lignin-degrading heme peroxidases. Enzyme Microbiol. Technol. 30, 425-444.

  [15]  Mc Nevin, D., Barford, J., 2000. Biofiltration as an odour abatement strategy. Biochem. Eng. J. 5, 231-324.

  [16]  Mester, T., Tien, M., 2000. Oxidation mechanism of ligninolytic enzymes involved in the degradation of environmental pollutants. International Biodeterioration & Biodegradation. 46, 51-59.

  [17]  Moe, W. M., Qi, B., 2004. Performance of a fungal biofilter treating gas-phase solvent mixtures during intermittent loading. Water Research. 38, 2259-2268.

  [18]  Moussavi, Gh., Mohseni, M., 2008. The treatment of waste air containing phenol vapors in biotrickling filter. Chemosphere. 72, 1649-1654.

  [19]  Mudliar, S., Giri, B., Padoley, K., Satpute, D., Dixit, R., Bhatt, P., Pandey, R., Juwarkar, A. Vaidya, A., 2010. Bioreactors for treatment of VOCs and odours – A review. J. Environ. Management. 91, 1039-1054.

  [20]  Ning, D., Wang, H., Zhuang, Y., 2010, Induction of functional cytochrome P450 and its involvement in degradation of benzoic acid by Phanerochaete chrysosporium. Biodeg. 21, 297-308.

  [21]  Ramirez, M., Fernandez, M., Granada, C., Leborgne, S., Gomez, J. M., Cantero, D., 2010. Biofiltration of Reduced Sulphur Compounds and Community Analysis of Sulphur-Oxidising Bacteria. Bioresource Technol. DOI: 10.1016/j.biortech.2010.12.018

  [22]  Rappert, S., Muller, R., 2005. Microbial degradation of selected odorous substances. Waste Management. 25, 940-954.

  [23] Shareefdeen, Z., Herner, B., Singh, A., 2005. Biotechnology for Air Pollution Control. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

  [24]  Shojaosadati, S.A., Elyasi, S., 1999. Removal of hydrogen sulfideby the compost biofilter with sludge of leather industry. Resource, conservation and recycling. 27, 139-144.

  [25]  Shojaosadati, S.A., Seifi, A., 2000. The performance of compost biofilter for hydrogen sulfide removal from contaminated air. J. Esteghlal. 20(1).

  [26]  Smet, E., Lens, P., Van Langenhove, H., 1998. Treatment  of Waste Gases Contaminated with Odorous Sulfur Compounds. Crit. Rev. Environ. Sci. Technol. 28(1), 89-117.

  [27] Urlacher, V. B., Lutz-Wahl, S., Schmid, R.D., 2004. Microbial P450 enzymes in biotechnology. Appl. Microbiol. Biotechnol. 64, 317-325.

  [28]  Van Groenestijn, J. W., Hesselink, P. G. M., 1993. Biotechniques for airpollution control. Biodeg. 4, 283-301.

  [29]  Tsang, Y. F., Chua, H., Sin, S. N., Chan, S. Y., 2008. Treatment of odorous volatile fatty acids using a biotrickling filter.  Bioresource Technol. 99, 589-595.

  [30]  Wan, Sh., Li, G., An, T., Guo, B., Sun, L., Zu, L., Ren, A., 2010. Biodegradation of ethanethiol in aqueous medium by a new Lysinibacillus sphaericus strain RG-1 isolated from activated sludge. Biodeg. 21, 1057-1066.

  [31]  Wan, Sh., Li, G., An. T., Guo, B., 2011. Co-treatment of single, binary and ternary mixture gas of ethanethiol, dimethyl disulfide and thioanisole in a biotrickling filter seeded with Lysinibacillus sphaericus RG-1. J. Hazard. Mater. 186, 1050-1057.

  [32]  Wesenberg, D., Kyriakides, I., Agathos, S. N., 2003. White-rot fungi and their enzymes for the treatment of industrial dye effluents. Biotechnol. Advances. 22, 161-187.تحقیق در مورد پایان نامه تخریب زیستی اتیل مرکاپتان با استفاده از سیستم میکروبی تثبیت یافته , مقاله در مورد پایان نامه تخریب زیستی اتیل مرکاپتان با استفاده از سیستم میکروبی تثبیت یافته , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تخریب زیستی اتیل مرکاپتان با استفاده از سیستم میکروبی تثبیت یافته , پروپوزال در مورد پایان نامه تخریب زیستی اتیل مرکاپتان با استفاده از سیستم میکروبی تثبیت یافته , تز دکترا در مورد پایان نامه تخریب زیستی اتیل مرکاپتان با استفاده از سیستم میکروبی تثبیت یافته , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تخریب زیستی اتیل مرکاپتان با استفاده از سیستم میکروبی تثبیت یافته , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تخریب زیستی اتیل مرکاپتان با استفاده از سیستم میکروبی تثبیت یافته , پروژه درباره پایان نامه تخریب زیستی اتیل مرکاپتان با استفاده از سیستم میکروبی تثبیت یافته , گزارش سمینار در مورد پایان نامه تخریب زیستی اتیل مرکاپتان با استفاده از سیستم میکروبی تثبیت یافته , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تخریب زیستی اتیل مرکاپتان با استفاده از سیستم میکروبی تثبیت یافته , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تخریب زیستی اتیل مرکاپتان با استفاده از سیستم میکروبی تثبیت یافته , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تخریب زیستی اتیل مرکاپتان با استفاده از سیستم میکروبی تثبیت یافته , رساله دکترا در مورد پایان نامه تخریب زیستی اتیل مرکاپتان با استفاده از سیستم میکروبی تثبیت یافته

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس