پایان نامه مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در برخی متغیر های بیومکانیکی مرتبط با بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر در دوندگان تفریحی مرد

word
82
915 KB
31667
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۰,۶۶۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در برخی متغیر های بیومکانیکی مرتبط با بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر در دوندگان تفریحی مرد

  چکیده:

  مقدمه: دویدن امروزه به عنوان یکی از رایج­ترین فعالیت حرکتی در میان ورزشکاران و افراد جامعه مطرح شده است. هدف از تحقیق حاضر مقایسه تأثیر کفش­های آدیداس و نهرین بر برخی از متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با شکستگی استرسی درشت­نی در دوندگان تفریحی مرد جوان سالم بود.

  مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 15مرد جوان سالم (با میانگین سنی 27/2±37 سال، قد 39/5±93/180 سانتی‌متر و جرم 84/8±30/85 کیلوگرم)، در شرایط یکسان، با کفشهای نهرین و آدیداس جداگانه عمل دویدن با سرعت کنترل شده را انجام دادند. نیروی عکس العمل زمین شامل حداکثر نیروهای عکس­العمل در دو جهت عمودی و قدامی- خلفی، سرعت بارگذاری نیروهای عمودی و قدامی- خلفی، زمان رسیدن به حداکثر نیروهای عمودی و قدامی- خلفی و در نهایت زمان کل این نیروها در مرحله اتکای دویدن با استفاده ازصفحه نیروسنج اندازه گیری شد. اطلاعات بدست امده با آزمون تی همبسته در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (P<=0.05, Version20).

  یافته‌ها: نتایج نشان داد که اگر چه بین دو نوع کفش، در متغیرهای حداکثر نیروهای عکس­العمل عمودی و قدامی- خلفی، سرعت بارگذاری نیروهای عمودی و قدامی- خلفی، زمان رسیدن به حداکثر نیروهای عمودی و قدامی- خلفی و زمان کل این نیروها در مرحله اتکای دویدن، تفاوت معنی­داری مشاهده نشد (P>0.05)، با وجود این، زمان رسیدن به حداکثر نیروی عکس­العمل عمودی زمین در کفش آدیداس 8%  بیشتر از کفش نهرین بود (P=0.01).

  نتیجه‌گیری نهایی : بین دو نوع کفش آدیداس و نهرین بعنوان کفش های استاندارد و محلی در برخی از نیروهای اعمال شده به پا طی دویدن تفاوتی وجود ندارد. بنابراین کفش نهرین می­تواند با ویژگی­های یکسان جذب نیرو و کاهش ریسک­فاکتورهای آسیبی دویدن با هزینه کمتر برای دوندگان تفریحی پیشنهاد شود.

  واژگان کلیدی : کفش آدیداس کفش نهرین- نیروی عکس ­العمل زمین- دوندگان تفریحی- سرعت بارگذاری

   

  فصل اول :

  طرح پژوهش

   

  1-1)مقدمه

  دویدن یکی از شایع‌ترین فعالیت‌ های حرکتی است که در عصر حاضر با پیشرفت علم و فناوری فرهنگ ورزش به‌واسطه توصیه‌های پزشکی و افزایش و بهبود نگرش مردم به کیفیت زندگی افزایش‌یافته است، به‌طور مثال بیش از 30 میلیون نفر در آمریکا دویدن را برای سرگرمی و اوقات فراغت خود انتخاب کرده‌اند. به‌طورکلی دویدن باعث فشار بر اندام تختانی به‌ویژه مچ و ساق شده که این امرمی‌تواند عامل بروز آسیب‌های ناشی از تکرار شود که شایع‌ترین این آسیب‌ ها تیبیا استرس فراکچر است. همان‌طور که گفته شد در طول فعالیت‌های بدنی به‌ویژه دویدن، در مرحله تماس پا با زمین، همواره تحت تأثیر بار[1] و نیروهایی از طرف زمین بوده که این بار به‌وسیله اندازه‌گیری نیروهای عکس‌العمل زمین[2] می‌تواند موردبررسی قرار گیرد.

  این‌طور به نظر می‌رسد که  کفش به‌عنوان اولین لایه حائل بین پا و زمین  یکی از موارد مورد توجه درزمینهٔ ارزیابی نیروهای عکس‌العمل زمین باشد، به‌عنوان نمونه، مطالعات، افزایش معناداری در عوامل مؤثر بر بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر را هنگام دویدن با پای‌برهنه در مقایسه با دویدن با کفش گزارش کردند.

  بنابراین کفش می‌تواند نقش مهمی در کاهش این نیروها بر اندام تحتانی ایفا کند. با توجه به اینکه اکثر کمپانی‌های  معتبر داخلی و خارجی ادعاهای مختلفی مبنی بر مؤثرتر بودن محصولاتشان در کاهش نیروهای فوق‌الذکر مطرح کرده‌اند و ما در این پژوهش به بررسی برخی از این ادعاها پرداخته‌ایم.

   

   

   

   

  ۱-۲) بیان مسئله

  شکستگی ناشی از فشار[3] یک نوع آسیب استخوانی است که خود را با درد در نواحی مختلفی از اندام تحتانی نشان می‌دهد، این نواحی به ترتیب تکرر در بروز آسیب  در استخوان درشت‌نی و بخش دور از تنه نازکی نی، استخوان‌های سوم و دوم کف‌پایی، بخش فوقانی ران و گردن ران و بخش دور از تنه ران بروز می‌کند (بیشوف[4] و همکاران2010). مطالعات انجام‌شده درزمینهٔ دویدن نشان می‌دهد که 24٪-67٪ دوندگان تفریحی از آسیب‌های مرتبط با دویدن رنج می‌برند، استرس فراکچر بیش از 50٪ از کل آسیب‌های دوندگان را شامل می‌شود (میلنر[5]و همکاران 2006, ادوارد [6]و همکاران ,2010 , بیشوف و همکاران2010 )

  طی دویدن، هنگامی‌که پا با زمین تماس برقرار کرده و در مرحله اتکا[7] قرار می‌گیرد، تحت تأثیر نیروی عکس‌العمل زمین[8] (GRF) می‌باشد. نیروی عکس‌العمل زمین همواره ثابت نیست به‌طوری‌که افزایش سرعت دویدن و گام برداری، حداکثر نیروی عمودی زمین را حدود 2 تا 5 برابر وزن بدن افزایش می‌دهد. در ادبیات پژوهش کاهش مقدار نیروی عکس‌العمل زمین یکی از اهداف اصلی تولیدکنندگان کفش بشمار می‌آید و جذب ضربات همیشه به‌عنوان یک مشکل اساسی مطرح بود.(نیگ و همکاران، 2010)[9]. رویکردهای مختلفی در سنجش تأثیرات کفش بر نیروهای عکس‌العمل زمین در بهبود عملکرد، موردتوجه پژوهشگران بوده که از آن‌ها می‌توان به وزن کفش (لوگان[10] و همکاران، 2010؛ نیگ و همکاران 2010، ویگرنیگ[11] و همکاران 2009)، سختی[12] (بیشوپ [13]و همکاران 2006) ، جنس و ساختار کفش (بیشوپ و همکاران 2006، لوگان و همکاران 2010، شارما [14]و همکاران 2010، ویگرنیک و همکاران 2009)  و شکل هندسی[15] کفش (تاناگوچی[16] و  همکاران 2012) اشاره نمود. بررسی‌ها نشان داده است که کفش می‌تواند با کاهش مقدار نیروهای وارده، احتمال بروز آسیب را در دویدن کاهش دهد (بیشوپ و همکاران 2006، اورت[17] و همکاران 2011، لوگان و همکاران 2010، مگ گینس و همکاران 2005، موندرمن و همکاران 2007، نیگ و همکاران 2006، نیگ و همکاران 2010، نواچک[18] و همکاران 1998، شارما و همکاران 2010، ویگرنیک و همکاران 2009، زیفچوک[19] و همکاران 2005).

  تنوع کفش‌های مختلف در مراکز تجاری به‌ویژه کفش‌های خارجی ضمن تحمیل هزینه‌های سنگین بر متقاضیان ممکن است کارایی لازم در امر پیشگیری از آسیب شکستگی ناشی از فشار را نیز به همراه نداشته باشد.دراین‌ارتباط، ازجمله کفش‌های موجود در بازار که دارای برند معتبری است و به‌عنوان یک کفش ورزشی استاندارد و موفق در سطوح بین‌المللی شناخته می‌شود و از اقبال عمومی بالایی برخوردار است کفش Adidas response cushion 20m می‌باشد. از انجاییکه کفش مذکور مجهز به فنّاوری‌های adiprene و   formotion برای جذب حداکثر ضربه در برخورد پاشنه با زمین است، که ویژگی  Adiprene از طریق افزایش اثر بالشتکی و formotion هم به‌وسیله نرم کردن برخورد پاشنه از طریق ایجاد حرکت مستقل برای پاشنه این امر را محقق می‌سازند. از سوی دیگر، ازجمله تولیدات داخلی  با تأکید بر تولید ملی، کفش ورزشی نهرین است، که به نظر می‌رسد دارای پارامترهای یک کفش استاندارد برای دویدن می‌باشد. ازاین‌رو محقق درصدد است تا دو کفش آدیداس به‌عنوان برند معتبر خارجی و کفش نهرین به‌عنوان یک محصول ملی را ازنقطه‌نظر  نیروهای وارده از زمین (نیروی عمودی عکس‌العمل زمین[20]، سرعت بارگیری[21] ، نیروی خلفی عکس‌العمل زمین[22] و سرعت بارگیری)  که مرتبط با آسیب شکستگی ناشی از فشار در استخوان درشت‌نی[23]  شناخته‌شده‌اند را مورد مقایسه و تجزیه‌وتحلیل قرار داده، و به این پرسش پاسخ دهد که آیا کفش‌های داخلی توانایی رقابت با برندهای معروف و معتبر خارجی در کاهش نیروهای برخوردی، و همچنین در جلوگیری از بروز آسیب شکستگی ناشی از فشار را دارد ؟

   

   

   

  Abstract:

  Title: Comparison of the Effect of unstable and control Shoes on the Variables Related to Tibia Stress Fracture during Running in Recreational Runners.

  Introduction: Now days, running considered as one of the most common physical activity among athletes and general population. The aim of this study was to compare the effect of Adidas and Nahrein shoes on some biomechanical variables related to tibia stress fracture in healthy male recreational runners.

  Materials & Methods: In thus semi-experimental study, Fifteen healthy men (with age of years, height of cm, and mss of kg) performed running with controlled velocity on the force plate with Adidas and Nahrein shoes. Some biomechanical variables related to tibia stress fracture as Peak vertical and posterior reaction forces, Loading rates of this two forces, Time to peak vertical and posterior forces and total time of this forces were measured by force plate system. The T test were used to analyzed data using by SPSS software (P<=0.05, Version 20).

  Results: There were no significant difference in Peak vertical and posterior reaction forces, Loading rates of this two forces, Time to peak posterior force and total time of vertical and posterior forces variables between two shoes (P>0.05 for all variables). However, time to peak vertical force significantly increased in Adidas shoe compared to Nahrein by 8% (P=0.01).

  Conclusion: there was no difference between Adidas and Nahrein as a stndared and local shoes in some biomechanical variables related to tibia stress fracture during running. Thus, Nahrein shoe could be recommended as a shoe with proper advantage of safety, shock absorption and lower cost for recreational runners. 

   

  Keywords:  Nahrein shoe, Adidas shoe, Ground reaction force, Recreational runners, Loading rate

 • فهرست و منابع پایان نامه مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در برخی متغیر های بیومکانیکی مرتبط با بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر در دوندگان تفریحی مرد

  فهرست:

  چکیده:............................................. 1

  فصل اول : طرح پژوهش

  1-1)مقدمه.......................................... 4

  ۱-۲) بیان مسئله.................................... 5

  1-3) ضرورت و اهمیت پژوهش............................ 7

  1-4) اهداف پژوهش:.................................. 8

  1-4-1) اهداف کلی پژوهش:............................ 8

  1-4-2) اهداف جزئی پژوهش............................ 8

  1-5) فرضیه‌های پژوهش................................ 9

  1-6) محدودیت‌های پژوهش.............................. 10

  1-7) تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش................. 10

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

  2-1) مقدمه........................................ 12

  2-2-1)مبانی نظری پژوهش............................ 12

  2-2-1-1)مبانی کلی آناتومیکی ناحیه ساق............. 12

  2-2-1-1-1) درشت‌نی ................................ 14

  2-2-1-1-2) نازک‌نی ................................ 17

  2- 2- 2 ( بیومکانیک دویدن ......................... 18

  2-2-2-1 ( مراحل دویدن ............................. 18

  2-2-2-2)الگوی دویدن .............................. 21

  2-2-4)کفش نهرین(آدیبست)............................ 23

  2-2-5) استرس فراکچر ............................... 24

  2-2-6)پیشینه پژوهش................................ 38

  2-3)نتیجه‌گیری................................... 39

  فصل سوم : روش‌شناسی پژوهش

  3-1)مقدمه....................................... 41

  3-2)طرح پژوهش و روش پژوهش: ..................... 41

  3- 3 ) مشخصات آزمودنی‌ها ........................ 41

  3-3-1 ) جامعه و نمونه آماری ..................... 41

  3-3-2) آزمودنی‌ها ............................... 41

  3-3-2-1) شرایط عمومی ورود به آزمون ............. 41

  3-4) متغیرهای پژوهش ............................ 42

  3-4-1) متغیر مستقل ............................. 42

  3-4-2) متغیر وابسته  ........................... 42

   3-5) پروتکل پژوهش ............................. 43

  3-6) تجهیزات و ابزار اندازه‌گیری ................. 44

  3-6-1) ابزار اندازه‌گیری قد و وزن آزمودنی‌ها ..... 44

  3-6-2) ابزار ثبت متغیرهای سینتیکی .............. 44

  3-6-3) ابزار کنترل سرعت دویدن ................... 45

  3-7) نحوه جمع‌آوری داده‌ها ......................... 45

  3-7-1) کفش‌های موردمطالعه........................ 46

  3-7-1-1)کفش آدیداس.............................. 46

  3-7-1-2) کفش نهرین(آدیبست)....................... 46

  3-7-2) ثبت اطلاعات سینتیک........................ 47

  3-7-3) نحوه محاسبه متغیر وابسته................... 47

  3-8) روش آماری.................................. 47

  فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل یافته­های پژوهش

  4-1)  مقدمه......................................... 49

  4-2) توصیف داده­ها................................. 49

  4-3)  آزمون فرضیه‌های تحقیق........................... 51

  4-3-1) آزمون فرض اول.............................. 51

  4-3-2)   آزمون فرضیه دوم............................ 52

  4-3-3)   آزمون فرضیه سوم ........................... 53

  4-3-3-1) فرض چهارم................................ 54

  4-3-3-2) فرض پنجم................................. 56

  4-3-3-3) فرض ششم.................................. 57

  4-3-3-4) فرض هفتم................................. 58

  4-3-3-4) فرض هشتم................................. 59

  فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات

  5-1) مقدمه........................................ 62

  5-2) خلاصه‌ای از نحوه‌ی انجام پژوهش و یافته‌ها.......... 62

  5-3) بحث و بررسی................................... 63

  5-3-1) متغیرهای حداکثر نیروی غیرفعال عمودی و خلفی. 63

  5-3-2) متغیرهای سرعت بارگذاری نیروهای عمودی و خلفی 65

  5-3-3) متغیرهای زمان رسیدن به حداکثر نیروهای عمودی و خلفی    65

  5-4) نتیجه‌گیری.................................... 67

  5-5) پیشنهاد‌ها.................................... 68

  پیشنهاد‌ها برای جامعه.............................. 68

  پیشنهاد‌ها برای تحقیقات آتی......................... 68

  منابع............................................. 70

  چکیده لاتین........................................ 75

   

  منبع:

   

  Bischof, J., Abbey, A., Chuckpaiwong, B., Nunley, J., Mac Queen, R. 2010. Three-dimensional ankle kinematics and kinetics during running in women. Gait & Posture. 31, 502–505.

   

  Bishop, M., Fiolkowski,P., Conrad, B., Brunt., M. 2006. Athletic footwear; leg stiffness, and running kinematics. Journal of athletic Training. 41(4) , 387–392.  

  Chuckpaiwong, B., Cook, C., Pietrobon, R., Nunley, J. 2007. Second metatarsal stress fracture in sport: comparative risk factors between proximal and non-proximal locations. British Journal of Sports Medicine; 41, 510–4.

   

  Chuter, V., xanne A.K. Jange, De.2012. Proximal and distal contribu tions to lower exter mity injury: A review of literature. Gait and posture. 32,425–5.

   

  Creaby, M., Dixon, Sh.2007. Tibia kinetics Tibia stress fracture Risk. Journal of biomechanics.

   

  Crowell, H, Ph., Davis, S.2010. Gait retraining to reduce lower extremity loading in runners. Cliuical biomecllamics.

   

  Denton, J.D. 2005 Light Does Not Make Right. Running Times 324, 78.

   

  Dickson, M., Fuss, F., Burton, M. 2010. Development of standardized test method for characterizing the stiffness of heel sole segments of sport shoes. Procedia Engineering. 2: 2801-2804.

   

  Dixon, Sh, J., creaby, M, W., Allsopp, A, J.2007. Comparsion of static and dynamic recruits with and without a history of third metatarsal stress fracture. Clinical biomechanics.

  Dugan, S. A., & Bhat, K. P. 2005. Biomechanics and analysis of running gait. Physical Medicine & Rehabilitation Clinics of North America, 16(3), 603e621.

   

  Edvards, W., Derrik, T.2010.Effects of running speed on a probablistic stress fracture modle. Clinical biomechanics.

   

  Edvards, W., Gillete, J., Thomas, J., Derrick, T.2008. Internal femoral force and moments during running: mplications for stress fracture development. Clinical biomechanics.

   

  Everett, B., Sackiriyas, K., Wesley, R. 2011. A comparison of the spatiotemporal parameters, kinematics, and biomechanics between shod, unshod, and minimally supported running as compared to walking.12: 151- 163.

   

  Fineston, H., Cools, A., sira, C. 2008. The roal of foot pronation in the developmentof femoral and Tibia stress fracture. Clinical biomechanics.

   

  Fredricson, M., jong, K., Bergman, G., Gold, G.2004. Femoral diaphyseal stress fracture. Physical trapy in sport.

   

  George, W, T., Vashishth, D.2003. Influence of phase angle between axital and Torsianal loading on fatique fracture of bone. Journal of biomechauics.

   

  Kutzer, a. And et al. 2010. Loading of the knee joint during activities of daily living measured in vivo in five subjects. Journal of Biomechanics. 43: 2164-2173.

   

  Logan, S., Ian Hunter, J., Ty Hopkins, J., Feland, B., Parcell, A. 2010. Ground Reaction Force DifferencessBeween Running Shoes, Racing Flats, and Distance Spikes in Runners. Journal of Sports Science and Medicine: 9, 147-153.

   

  Mcginnnis, P. 2005. Biomechanics of Sport and Exercise. 2nd Edition. 640-645.

   

  Milner CE, Ferber R, Pollard D, et al. 2006. Biomechanical factors associatedwith tibial stress fracture in female runners. Med Sci Sports Exerc; 38(2):323–8.

   

  Milner, C., Davis, s., Hamill, J. 2005. Free moment is a predictor of Tibia stress fracture in distance runners. Journal of biomechanics.

   

  Milner, C., Davis, S., Hamill, J.2004. Is free moment realated to Tibia stress fracture? Medicin and science in sport.

   

  Milner, C., Ferber, Hamill, pollard, Davis. 2007. Biomechanical factors issociated with Tibial stress fracture in femule runners. Medicin and science in sport and exercise.

   

  Milner, C., Hamill, J., Davis, S.2007. Are Knee mechanics during early stance realated to Tibia stress fracture in runnrers? Clinical biomechanics.

   

  Mundermann, A., Wakeling, J., Nigg, B., Darren, R., stefanyshyn.2007. Foot orthoses affect frequency component of muscle activity in the lower Extermity. Gaite and posture.

   

  Nigg BM, Emery C, Hiemstra LA. 2006. Unstable Shoe Construction and Reduction of Pain in Osteoarthritis Patients. Med Sci Sports Exerc; 38: 1701–8.

   

  Nigg, B. 2010. Biomechanics of Sport Shoes.First Edition. Topline Printing Inc. Calgary, Alberta. 263-274.

   

  Novacheck,T. 1998. Running Injurie: A Biomechanical Approach The Journal Of Bone And Joint Surgery. 80: 8.

  Pohi, M., mullineaux, D., milner, C., Hamill, J., Davis, S.2008. Biomechanical predictors of retrospective Tibia stress fracture in runners.jornal of biomechanic.

  Queen R.mall, N. nunley, J. chockpaiwong.2009. D.iffrences in plantar loading between flat and normal feet daring athetice task. Gait and postur.

  Sasimontonkul, s. Bay, b, Pavol, m. 2007. Bone contact forces on the distal tibia during the stance phase of running. Journal of Biomechanics. 40: 3503–3509.

   

  Sharma, J., Golby, J., Greeves, J., Spreas, A.2010. Biomechanical and lifestyle risk factors for medial tibia stress fracture syndrome in army recruits: A prospective study. Gait and posture.

  Shultz, R., Birmingham, T., Jenkyn, T. 2011. Differences in neutral foot positions when measured barefoot compared to in shoes with varying stiffness. Medical Engineering & Physics. 33: 1309-1313.

   

  Tanaguchi, M., Tateuchi, H., Takeoka, T., Ichihashi, N. 2012. Kinematic and Kinetic Characteristics of Masai Barefoot Technology Footwear. Gait & Posture; 35: 567–572.

   

  Wheat, j.Milner, C.2008.Association between foot Type and Tibia stress fracture: A systematic review. Sport biomchanic.

   

  Wiegerinck, J., Boyd, J., Yoder, J., Abbey, A., Nunley, J., Mac Queen, R. 2009. Differences in Plantar Loading between Training Shoes and Racing Flats at a Self-Selected Running Speed. Gait & Posture 29, 514–519.

   

  Wiegerinck, J., Boyd, J., Yoder, J., Abbey, A., Nunley, J., Mac Queen, R. 2009. Differences in Plantar Loading between Training Shoes and Racing Flats at a Self-Selected Running Speed. Gait & Posture 29, 514–519.

   

  Williams, T, M., Clercqe, D, De. Gvandrestreaten, k, D., Cock, A, De. Witvrouw, E.2004. A prospective study of Gaite realated risk factors for exercise – realted lower leg pain. Gait and postur.

   

  Winter, David A.Biomechanics and Motor Control of Human Movement, Fourth Edition. Copyright © 2009 John Wiley & Sons, Inc. p 83.

   

  Zadpoor, A., Nikooyan, A. 2010. The realation ship between Lower extremity stress fractures and the ground reaction force: Asystematic review. Clinical biomechanics.

   

  Zifchock, R, A., Davis, S., Hamill, J.2005. Kinetic Asymmetry in female runners with and without retrospective Tibia stress fracture. Journal of biomechanics.تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در برخی متغیر های بیومکانیکی مرتبط با بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر در دوندگان تفریحی مرد, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در برخی متغیر های بیومکانیکی مرتبط با بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر در دوندگان تفریحی مرد, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در برخی متغیر های بیومکانیکی مرتبط با بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر در دوندگان تفریحی مرد, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در برخی متغیر های بیومکانیکی مرتبط با بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر در دوندگان تفریحی مرد, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در برخی متغیر های بیومکانیکی مرتبط با بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر در دوندگان تفریحی مرد, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در برخی متغیر های بیومکانیکی مرتبط با بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر در دوندگان تفریحی مرد, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در برخی متغیر های بیومکانیکی مرتبط با بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر در دوندگان تفریحی مرد, پروژه درباره پایان نامه مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در برخی متغیر های بیومکانیکی مرتبط با بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر در دوندگان تفریحی مرد, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در برخی متغیر های بیومکانیکی مرتبط با بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر در دوندگان تفریحی مرد, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در برخی متغیر های بیومکانیکی مرتبط با بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر در دوندگان تفریحی مرد, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در برخی متغیر های بیومکانیکی مرتبط با بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر در دوندگان تفریحی مرد, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در برخی متغیر های بیومکانیکی مرتبط با بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر در دوندگان تفریحی مرد, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در برخی متغیر های بیومکانیکی مرتبط با بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر در دوندگان تفریحی مرد

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس