پایان نامه مقایسۀ هیجان خواهی و سر سختی روان شناختی با جهت گیری مذهبی در ورزشکاران نخبه و غیر نخبۀ کاراته کا

word
87
494 KB
31636
مشخص نشده
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۱,۳۱۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه مقایسۀ هیجان خواهی و سر سختی روان شناختی با جهت گیری مذهبی در ورزشکاران نخبه و غیر نخبۀ کاراته کا

  پایان­نامه جهت اخذ درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ رفتار حرکتی

  چکیده:

  هدف این پژوهش، مقایسۀ هیجان­خواهی و سرسختی روانشناختی با جهت­گیری مذهبی ورزشکاران نخبه و غیرنخبۀ کاراته­کا بوده است. پژوهش حاضر، از نوع علی- مقایسه­ای بوده و به روش همبستگی انجام شد. جامعۀ آماری تحقیق، متشکل از دو گروه ورزشکاران نخبه و غیرنخبۀ در دسترس بودند که برای گروه ورزشکاران نخبه از قهرمانان، در سطح تیم­­­های ملی کاراته استفاده به­عمل آمد و برای گروه ورزشکاران غیرنخبه نیز، از ورزشکاران کاراته­کار در سطح تیم­های منطقه­ای و هیأت­های ورزشی استفاده شد. ابزار جمع­آوری اطلاعات، شامل پرسشنامه­های هیجان­خواهی زاکرمن، سرسختی روانشناختی اهواز و جهت­گیری مذهبی آلپورت بود. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، روش آمار استنباطی، آزمون تی مستقل و رگرسیون چندگانه می باشد.

          نتایج این پژوهش نشان داد، بین جهت­گیری­های مذهبی ورزشکاران نخبه و غیرنخبه تفاوت معنی­داری وجود ندارد؛ با این­حال نتایج آزمون فرضیۀ دوم نشان داد که  بین میانگین هیجان­خواهی در بین ورزشکاران نخبه و غیرنخبه، تفاوت معنی­داری وجود دارد. به این صورت که میزان هیجان­خواهی ورزشکاران نخبه(10/2) بیش از میانگین هیجان­خواهی در ورزشکاران غیرنخبه(30/3-) می­باشد، و نیز نتایج آزمون فرضیۀ سوم نشان داد که بین میانگین سرسختی روانشناختی در بین ورزشکاران نخبه و غیرنخبه، تفاوت معنی­داری وجود دارد. به این صورت که میزان سرسختی روانشناختی ورزشکاران نخبه(55/52) بیش از میانگین سرسختی روانشناختی در ورزشکاران غیرنخبه(62/43) می­باشد. همچنین نتایج بررسی سؤال پژوهش نشان داد که متغیر­های پیش­بین جهت ­گیری مذهبی و سرسختی روانشناختی در بین ورزشکاران نخبه و غیرنخبه، قادر به پیش­بینی هیجان­خواهی نیستند.

     لغات کلیدی:

       هیجان­ خواهی، سرسختی روانشناختی، جهت­گیری مذهبی،ورزشکاران نخبه و غیر نخبۀ کاراته ­کا

   

  1-1 مقدمه

  کاربرد هیجان­ها در تعلیم و تربیت و برنامه­های یادگیری اجتماعی و ورزشی، امری اجتناب ناپذیر است، زیرا در قرن حاضر علاوه بر توجه به رشد شناختی و آموزشی و مهارتی، می­بایست به رشد هیجانی ورزشکاران نیز توجه نمود و آن­ها را برای همکاری و مشارکت در ورزش­های گروهی، تصمیم­گیری­های مسئولانه، مقاومت در مقابل فشار گروه همسالان و تیم مقابل آماده نمود، به طوری که نقش سازنده­ای در اجتماع، که روز­به­روز بر دگرگونی­های آن افزوده می­گردد، به عهده گیرند(خسروجردی و خانزاده، ۱۳۸۶).

  ورزشکاران برای موفقیت در رشته­های ورزشی باید سطح مناسبی از ویژگی­های کنترل روانشناختی را دارا باشند؛ زیرا به هنگام بازی­ در موقعیت­هایی قرار می­گیرند که هیجانات در سطح بالایی وجود دارند و مجبور می­شوند در این نوع شرایط پر از هیجان بازی کنند(آقایی، ۱۳۸۶).

  مذهب و گرایش ­های مذهبی و آیینی بدون شک از همراهان دائمی بشر در طول حیات و تحول تاریخی­اش بوده است. چنین گرایشی که نیرومندی­اش به قدمت تاریخ بشر می­رسد، ذهن هر جستجوگری را به پرسش وا­می­دارد و این سئوال را در ذهن وی برجسته می­سازد که علت این گرایش­های دیرینه چیست؟ گرایش­هایی که از سحری­انگاری روابط میان پدیده­های جهان تا ارائۀ علیت­شناختی­های عقلانی، همواره در نوسان بوده­اند. آنگونه که در تحول فکر کودک نیز می­توان شاهد این تحول و تطور بود(حیدری نسب، ۱۳۸۳). با پذیرفتن اینکه مذهب یک متغیر مهم در زندگی افراد است، می­توان گفت که نفوذ باورها، نگرش­ها، رفتارها و ویژگی­های ارزشی درون افراد در حوزۀ زندگی آن­ها، بایستی جزیی از تحلیل­های روانشناختی باشد. دیدگاه­ها و نظریات در زمینۀ مذهب در روانشناسی، متنوع و بسیار است. برای مثال، برخی روانشناسان مثل والتسن[1]و همکاران(۱۹۰۹‌) (به نقل از خداپناهی، ۱۳۷۹) به نقش دین در سلامت روان افراد اشاره می­کنند و اینگونه اظهار می­دارند که جهت­گیری مذهبی ممکن است بعنوان یک الگوی تجربی مفید برای کشف اینکه چگونه دینداری خالص و دینداری با خلوص کمتر می­تواند با شخصیت و سلامت روان ارتباط داشته باشد، مفید باشد(خداپناهی و خوانین زاده، ۱۳۷۹).

     با توجه به اهمیت برخی از ویژگی­های شخصیتی، مانند سرسختی روانشناختی و هیجان­خواهی که در عملکرد ورزشکاران نقش بسزایی دارند، پرداختن به عوامل دیگر از جمله نگرش­ها و جهت­گیری مذهبی که می توانند مرتبط با شخصیت باشند، به جهت برنامه­ریزی و بالا بردن دانش مربیان برای ارتقاء عملکرد ورزشکاران می­تواند بسیار مفید باشد.

   

  1-2 بیان مسئله

  بررسی و مطالعۀ شاخصه­های روانی و ویژگی­های شخصیتی در قلمرو روانشناسی ورزشی از دیدگاه کاربردی و نظری حائز اهمیت است چرا که از یک سو بطور غیر مستقیم و یا غیر مستقیم، عملکرد ورزشی را متأثر می­سازد و از سوی دیگر از طریق اطلاعات کسب شده، زمینۀ ارتباط متقابل ورزشکار و محیط ورزشی را فراهم می­آورد. با توجه به این امر، مطالعۀ ویژگی­های روانشناختی از جمله هیجان­خواهی و سرسختی روانشناختی و در نظر گرفتن ارتباط این دو مقوله با جهت­گیری مذهبی در ورزشکاران می­تواند عاملی تأثیرگذار در اخذ تصمیمات عاقلانه و منطقی در جهت موفقیت هرچه بیشتر ورزشکاران باشد. تربیت­بدنی به مثابۀ یک نیاز فطری و یک پدیدۀ اجتماعی- آموزشی در تکامل جسمانی و روانی افراد رسالتی بس بزرگ بر عهده دارد و به پرورش شخصیت و رشد روانی- اجتماعی افراد کمک­ شایانی می­کند. با این حال به نظر می­رسد که مطالعات کمتری در حیطۀ ویژگی­های روانشناختی ورزشکاران صورت گرفته است به­گونه­ای که پاسخ بسیاری از پرسش­ها در پردۀ ابهام باقی مانده است. بعنوان مثال آیا بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران و بین ورزشکاران حرفه­ ای و غیر­حرفه­ای از نظر روانشناختی تفاوتی وجود دارد؟ آیا ورزشکاران نیمه حرفه­ای نیمرخ شخصیتی ویژه­ای دارند؟

  در مجموع، منظور از نگرش و جهت­گیری مذهبی، نگرش نظام داری از باورها و اعمال نسبت به امور مقدس است(یاوری، 1385). مؤلفۀ بعدی یعنی هیجان­خواهی، صفت شخصیتی است که ابتدا توسط آیزنک توصیف شد(خیابانچیان، 1376). نهایتاً سرسختی، مفهومی روانشناختی است که به شیوۀ خاص و با ثبات فرد در واکنش به رویدادهای زندگی اشاره دارد(دیماتئو، 1378) و این عامل روانشناختی از سه مؤلفه تشکیل شده است که عبارتند از: تعهد، مهار، مبارزه­جو.

  همچنین با در نظر گرفتن تفاوت­ها میان جهت­گیری­های مذهبی با سرسختی روانشناختی و هیجان­خواهی می­توان برای رفع مشکل روحی و روانی ورزشکاران با استمداد از راهکارهای پیشنهادی، برنامه­ریزی­های لازم را بعمل آورد و زمینه­های پیشرفت و تعالی هرچه بیشتر ورزشکاران را در سطوح برنامه­ریزی کلان، استعدادیابی، برنامه­ریزی تمرین و دستیابی به اهداف عالیۀ مرتبط با رشته­های مختلف ورزشی فراهم نمود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت برخی ویژگی­های شخصیتی(هیجان­خواهی، سرسختی روانشناختی) با جهت­گیری مذهبی در ورزشکاران نخبه و غیر نخبۀ رشتۀ ورزشی کاراته­کا انجام شده است. با عنایت به این موضوع که مطالعه و شناخت هرچه بیشتر برخی از ویژگی­های شخصیتی مانند سرسختی روانشناختی و هیجان­خواهی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته­اند در ارتقاء عملکرد ورزشکاران نقش بسزایی دارند، پرداختن به عوامل دیگری از جمله ارتباط و تفاوت ویژگی­های فوق­الذکر با جهت­گیری مذهبی که می­تواند مرتبط با شخصیت باشد به منظور برنامه­ریزی و بالا بردن دانش مربیان برای ارتقاء عملکرد ورزشکاران مثمر ثمر خواهد بود.

  با توجه به پیشرفت علم روانشناسی و از طرف دیگر راهکارهای مذهبی موجود برای رفع مشکلات مد نظر و پیش رو در این زمینه نیز، می­توان گام­های مؤثر و کاربردی­ای را در این راستا برداشت و به حل بنیادین مسائل پیش رو پرداخت. امید است که این پژوهش با اهداف ذکر شده بتواند راهگشایی برای این موارد باشد.

   

  1-3 ضرورت و اهمیت

  نظریه­پردازان شخصیت، معمولاً گستردگی یا تمامیت را به عنوان هدف نظری عمده مورد توجه قرار داده­اند. در دوره­های اخیر، گروهی از روانشناسان به این نتیجه رسیده­اند که نظریه­های شخصیتی جامع مانند نظریۀ فروید، یونگ و دیگران که کوشیده­اند به همه سئوالات مربوط به آدمی پاسخ دهند، در این پاسخگویی ناتوان و عاجز مانده­اند، زیرا پیچیدگی انسان و علل و عوامل متعدد رفتارهای او بیش از آنست که یک نظریه، هر قدر هم جامع، بتواند به همه مسائل انسانی پاسخ دهد. اینان معتقدند که به جای توجه به ساختن نظریه­های جامع، بهتر است نظریه­هایی وضع شوند که تنها یک یا دو جنبه از شخصیت انسان را، اما بطور کامل­تر، مورد مطالعه و بررسی قرار دهند(کریمی، ۱۳۷۰).

  تحقیقات و نظریه­پردازی­هایی دربارۀ هیجان­خواهی، سرسختی روانشناختی و جهت­گیری­های مذهبی- مؤلفه­هایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته­اند- در داخل و خارج از کشور انجام شده، که رابطۀ تک­تک این متغیرها را با متغیرهای دیگر مورد بررسی و تحقیق قرار داده­اند اما تحقیقی که این سه متغیر را با همدیگر بررسی کرده باشد و تفاوت در میزان هیجان­خواهی و سرسختی روانشناختی را با جهت­گیری­های درونی و بیرونی مذهبی لحاظ کرده باشد، انجام نشده است.

  محقق احتمال می­دهد که جهت­گیری مذهبی، قادر به پیش­بینی میزان هیجان­خواهی و سرسختی روانشناختی در دو گروه ورزشکاران نخبه و غیرنخبه می­باشد و پژوهش در این راستا به دلیل جدید بودن موضوع و ابهامات بسیاری که در این رابطه وجود دارد، ضروری می­نماید. بنابراین یکی از ضرورت­ها و اهمیت­های این تحقیق، پر کردن خلأ اطلاعاتی موجود در مورد رابطۀ ساده و چندگانۀ این سه متغیر است. از آنجا که ویژگی هیجان­خواهی و سرسختی در بین ورزشکاران علی­الخصوص ورزش­های پر برخورد و مخاطره­آمیز همچون کاراته، صخره­نوردی و ... از اهمیت زیادی برخوردار می­باشند و همچنین در نظر گرفتن رابطه و مقایسۀ این دو مؤلفۀ شخصیتی با جهت­گیری­های مذهبی بعنوان راهگشایی برای هدایت و تمرکز افکار در تمام مراحل زندگی شخصی و ورزشی، می­تواند موجبات پیشرفت هرچه بیشتر ورزشکاران را در تمامی عرصه­های رقابتی فراهم نماید.

  همچنین از دیگر ضرورت­های این تحقیق، تعیین میزان اثر هیجان­خواهی و سرسختی روانشناختی با در نظر گرفتن میزان تفاوت­های جهت­گیری مذهبی بین دو گروه ورزشکاران نخبه و غیرنخبه می­باشد که می­تواند در زمینۀ شناسایی ورزشکاران مستعد از کودکی و در نتیجه سوق دادن آنها به سمت ورزشی خاص، کمک­های شایانی کند.

   

  1-5 فرضیات

  - بین جهت­گیری­های مذهبی ورزشکاران نخبه و غیرنخبۀ کاراته­کا تفاوت وجود دارد.

  - بین میزان هیجان­خواهی ورزشکاران نخبه و غیرنخبۀ کاراته­کا تفاوت وجود دارد.

  - بین سرسختی روانشناختی ورزشکاران نخبه و غیرنخبۀ کاراته­کا تفاوت وجود دارد.

  - جهت­گیری­های مذهبی و سرسختی روانشناختی می­تواند در ورزشکاران نخبه و غیرنخبۀ کاراته­کا، هیجان­خواهی را پیش­بینی کند.

   

         Abstract

         The aim of this research, was comparing the sensation seeking and psychological hardness with religious orientation in elite and non-elite karate athletes. This research was comparative and has been done with correlation method.  The research population were concluded two prepared groups: elite and non-elite karate athletes that Heros from national team for elite athletes were been selected and for non-elite athletes, from regional and sports staff were been selected. Some tools for collecting data were Zuckerman’s sensation seeking scale, Ahvaz’s psychological hardness scale and Alport’s religious orientation scale. The statistical method that applied in this research, is deductive statistics method, independent T test and Standard Multiple Regreeion.

  The results of this research showed that, there is no meaningful difference between religious orientation of elite and non-elite karate athletes. However, the result of the second hypothesis showed that there is a meaningful distinction between the mean of sensation seeking in elite and non-elite karate athletes. The level of sensation seeking in elite athletes was (2/10) more than the mean of sensation seeking in elite and non-elite athletes about(-3/30) . the results of third hypothesis showed that there is a meaningful difference between psychological hardness in elite and non-elite athletes. The level of psychological hardness was ( 52/55) more than the average of psychological hardness in elite and non-elite athletes about( 43/62). And also The result of this research showed that the previous variables between religious orientation and psychological hardness in elite and non- elite athletes can't will expect the level of sensation seeking.

           Key words: sensation seeking, religious orientation, karate, elite and non-elite athletes.

 • فهرست و منابع پایان نامه مقایسۀ هیجان خواهی و سر سختی روان شناختی با جهت گیری مذهبی در ورزشکاران نخبه و غیر نخبۀ کاراته کا

  فهرست:

  فصل اول: «کلیات پژوهش». ۱

  1-1 مقدمه.. ۲

  1-2 بیان مسئله.. ۳

  1-3 ضرورت.. ۴

  1-4 اهداف پژوهش.... ۵

  1-4-1 هدف کلی.. ۵

  1-4-2 اهداف اختصاصی.. ۵

  1-5 فرضیات.. ۵

  1- 6 پیش­فرض­های تحقیق.. ۵

  1-7 قلمرو تحقیق.. ۶

  1- ۸ تعریف واژگان. ۶

  1- ۸-1 تعاریف مفهومی.. ۶

  1-۸-1-1 هیجان­خواهی.. ۶

  1-۸-1-2 سرسختی روانشناختی.. ۷

  1-۸-1-3 جهت­گیری مذهبی.. ۷

  1-۸-2 تعاریف عملیاتی.. ۷

  1-۸-2-1 ورزشکاران نخبه و غیرنخبه: ۷

  1-۸-2-2 هیجان خواهی : ۷

  1-۸-2-3 سرسختی روانشناختی : ۸

  1-۸-2-۴ جهت­گیری مذهبی: ۸

  فصل دوم: پیشینۀ پژوهش... ۹

  2-1 مقدمه.. ۱۰

  2-2 مبانی نظری.. ۱۰

  2-2-1 هیجان­خواهی: ۱۰

  2-2-۱-۱ نظریه­های هیجان­خواهی.. ۱۲

  2-2-۱-۱-۱ نظریۀ جیمز لانگه.. ۱۲

  2-2-۱-۱-2 دیدگاه جدید.. ۱۳

  2-2-۱-۱-۳ نظریۀ هیجان­های متمایز. ۱۳

  2-2-۱-۱-۴ فرضیۀ بازخورد صورت.. ۱۳

  2- ۲- ۱-۲ مبنای هیجان­خواهی.. ۱۴

  2-2-۱-۲-۱ هیجان و ماجراجویی............................................................................................................................... ۱۴

  2-2-۱-۲-۲ جستجوی تجربه....................................................................................................................................... ۱۴

  2-2-۱-۲-۳ عدم بازداری............................................................................................................................................... ۱۴

  2-2-۱-۲-۴ حساسیت نسبت به کسالت.............................................................................................................. ۱۴

  2-2-۱-۳ ویژگی­های افراد هیجان­خواه........................................................................................................................ ۱۵

  2- ۲-۱-۴ مبنای زیستی هیجان­خواهی..................................................................................................................... ۱۶

  ۲-۲-۲  سرسختی روانشناختی.. ۱۸

  ۲-۲-۲-۱ تعریف سرسختی روانشناختی.. ۱۸

  2-2-2-2 سرسختی روانشناختی در ورزش... ۲۰

  2-2-3 جهت­گیری مذهبی.. ۲۲

  2-2-3-1 تعریف جهت­گیری مذهبی ۲۲

  2-2-3-۲ مبانی نظری جهت­گیری مذهبی.. ۲۲

  2-2-3-3 نظریه­ها ی مربوط به جهت­گیری مذهبی.. ۲۲

  2-2-3-4 جمع­بندی مبانی نظری جهت­گیری مذهبی.. ۲۵

  2-3 مروری بر تحقیقات قبلی.. ۲۶

  2-3-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۲۶

  2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج کشور ۳۱

  فصل سوم: «روش اجرای پژوهش». ۳۷

  ۳-۱ مقدمه.. ۳۸

  ۳-۲ روش تحقیق.. ۳۸

  3-3 جامعۀ آماری.. ۳۸

  3-4 نمونۀ آماری.. ۳۹

  3-5 ابزار گردآوری اطلاعات.. ۳۹

  3-5-1 پرسشنامۀ هیجان­خواهی زاکرمن.. ۳۹

  ۳-۵-۲ چگونگی پیدایش و تحول مقیاس هیجان­خواهی زاکرمن ۳۹

  3-5-۳ پرسشنامۀ سرسختی روانشناختی اهواز ۴۱

  3-5-۴ مقیاس جهت­گیری مذهبی آلپورت.. ۴۱

  3-6 روش تجزیه و تحلیل داده­ها ۴۲

  3-7 روش گردآوری داده­ها ۴۲

  3-8 متغیرهای تحقیق.. ۴۲

  3-8-1 متغیرهای ملاک... ۴۲

  3-8-2 متغیرهای پیش­بین.. ۴۳

  3-9 روش­های تجزیه و تحلیل آماری.. ۴۳

  ۳- ۱۰ محدودیت­های تحقیق.. ۶

  فصل چهارم: «تجزیه و تحلیل داده­ها». ۴۴

  4-1 مقدمه.. ۴۱

  ۴-۲  شاخص­های توصیفی مربوط به دو گروه نخبه و غیر نخبه.. ۴۱

  4-۳بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش.... ۴۱

  4-۴ یافته­های استنباطی پژوهش.... ۴۲

  4-۵ خلاصه و جمع­بندی.. ۴۷

  فصل پنجم: «بحث و نتیجه­گیری». ۵۷

  5-1 مقدمه.. ۵۸

  5-2 خلاصۀ تحقیق.. ۵۸

  5-۳ بحث و بررسی.. ۵۹

  5-۴ پیشنهاد های برای پژوهش­های آتی.. ۶۱

  5-۵ کاربردهای تحقیق.. ۶۲

  منابع. ۶۳

  منابع فارسی.. ۶۴

  منابع لاتین.........................................................................................................................................۶۹

  پیوست و ضمائم.. ۷۴

  پرسشنامۀ جهت­گیری مذهبی آلپورت.. ۷۵

  مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز ۸۰

  مقیاس هیجان­خواهی زاکرمن.. ۸۲

   

  منبع:

   

  ۱) ابوالقاسمی، ا: (۱۳۸۴)، «مقایسۀ خودپایی و هیجان خواهی در ورزشکاران حرفه ای و غیر حرفه ای» . پژوهش در علوم ورزشی: شماره نهم. صص ۱۳۷-۱۴۹.

  ۲) ابوالقاسمی، ع(۱۳۸۴) . مباحث عمده و شخصیت، سازه های شخصیتی، انتشارات دانشگاه اردبیل.

  ۳) احتشام زاده، پ؛ برنا، م؛ و یوسفى، م.(۱۳۹۰). بررسى رابطه جهت گیرى مذهبى و باورهاى غیر منطقى با افسردگى بیماران MS. یافته هاى نو در روان شناسى. سال پنجم. شماره 20 . پائیز۱۳۹۰. صص ۵۶-۶۷.

  ۴) اسدی نوقانی، ا؛ امیدی، ش ؛ حاجی آقاخانی، س: (۱۳۸۴)، روان پرستاری: چاپ اول، تهران، انتشارات بشری.

  ۵) آزموده پ؛ شهیدی ش؛ دانش ع. (1386). «رابطۀ بین جهت گیری مذهبی با سرسختی و شادکامی در دانشجویان». مجلۀ روانشناسی، سال یازدهم، شمارۀ یکم.

  ۶) آقامحمدیان، ح؛ حسینی، س: (۱۳۸۰)، «رابطۀ هیجان خواهی، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی استان تهران» . فصلنامه اصول بهداشت روانی: سال سوم، شماره یازدهم و دوازدهم، صفحه ۸۳-۸۶.

  ۷) آقایی، آ : (۱۳۸۶) ، «رابطۀ هوش هیجانی با موفقیت ورزشی در ورزشکاران حرفه ای و غیر حرفه ای شهر شیراز» ، پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

  ۸)بشارت، م. ع. (1388). رابطه بین سخت رویی و مشکلات بین شخصی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا.

  ۹)بهرامی احسان؛ ه، (۱۳۷۸)، «بررسی مؤلفه های بنیادین سازش یافتگی در آزادگان ایرانی» ، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

  ۱۰)بهرامی، ا؛ هادی، ا: (۱۳۸۰)، «بررسی مقدماتی میزان اعتبار و قابلیت اعتماد مقیاس جهت گیری مذهبی» . مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران: سال ۳۱. شماره ۱. ص: ۱۷.

  ۱۱)جان بزرگی، م: (۱۳۷۸): «بررسی اثربخشی روان درمانگری کوتاه مدت« آموزش خودمهارگری» با و بدون جهت گیری مذهبی(اسلامی) بر مهار اضطراب و تنیدگی» ، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

  ۱۲)حسینی، آ؛ و جعفری، ع( ۱۳۸۵). هنجاریابی آزمون هوش هیجانی زاکرمن (مطالعۀ موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر). فصلنامه علوم رفتاری.

  ۱۳)حسینی، ف؛ فریدی، م؛ حسین چاری، م. (۱۳۸۹) . پیش بینی سبک های هویت بر اساس جهت گیری های مذهبی در میان دانشجویان دانشگاه شیراز. اندیشه های نوین تربیتی، دوره ۶، شماره ۱، صص ۵۳-۷۱.

  ۱۴)حسینی، م؛ طباطبایی، م؛ آقامحمدیان، ح (۱۳۸۷) . « رابطۀ هیجان خواهی، برون گرایی و خشم در جوانان پسر بزهکار و عادی شهر تهران» . مجله مطالعات تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ۲۰، صص ۷۰-۸۰.

  ۱۵)حیدری نسب، م: (۱۳۸۳)، «رابطۀ بین ویژگیهای شخصیتی و سوگیری مذهبی در دانشجویان دانشگاه و طلبه های حوزۀ علمیه» ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

  ۱۶)خداپناهی م. (1378). «بررسی سطح تهییج طلبی دانشجویان با فعالیت ورزشی،سرعت رانندگی و شرکت در مراسم مذهبی».مجلۀ روانشناسی9، سال سوم، شمارۀ یکم.

  ۱۷)خداپناهی، م؛ خاکسار بلداجی، م: (۱۳۸۴)، «رابطۀ جهت گیری مذهبی و سازگاری روانشناختی در دانشجویان» . مجله روانشناسی: سال نهم، شماره ۳.

  ۱۸)خداپناهی، م؛ خوانین زاده، م: (۱۳۷۹)، «مطالعۀ نقش ساخت شخصیت در جهت گیری مذهبی دانشجویان» . مجله روانشناسی: سال  چهارم، شماره پنجم، صص ۱۸۵-۲۰۴.

  ۱۹)خدایاری فرد، م؛ غباری بناب، ب؛ نصفت، م و شمشیری، ب (۱۳۷۸) . « تهیه مقیاس اندازه گیری اعتقادات و نگرش مذهبی در دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف» . گزارش نهایی طرح پژوهشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

  ۲۰)خسروجردی، ر؛ خانزاده، ع: (۱۳۸۶)، «بررسی رابطۀ هوش هیجانی با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار» . مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار: دوره ۱۴. شماره ۲. صص: ۱۱۰-۱۱۶.

  ۲۱)ریو، جان مارشال (۲۰۰۱). انگیزش و هیجان، ترجمه یحیی سیدمحمدی(۱۳۸۲) تهران:مؤسسه نشر ویرایش.

  ۲۲)زادهوش، س؛ نشاط دوست، ح.، حقیقت، ف.، طباطبایی، ک.، و کلانتری، م.(۱۳۹۰). بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری با جهت گیری مذهبی یر رضایت زناشویی بانوان. فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی، سال اول، شماره سوم، تابستان ۹۰.

  ۲۳)زرگر، ی؛ نجاریان ب؛ نعامی. (1387). « بررسی رابطۀ ویژگی های شخصیتی(هیجان خواهی، ابراز وجود، سرسختی روان شناختی)، نگرش مذهبی و رضایت زناشویی با آمادگی اعتیاد به مواد مخدر در کارکنان یک شرکت صنعتی در اهواز». مجلۀ علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، سال پانزدهم، شمارۀ یکم، صص: 99-120.     

  ۲۴)سهرابیان، ط. (۱۳۷۹). بررسی تأثیر نگرش مذهبی بر سازگاری فردی و اجتماعی دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، تهران.

  ۲۵)شرفی، م: (۱۳۸۰)، «جوان و بحران هویت. تهران» ، سروش ص ۱۴۶.

  ۲۶)شریفی، خ. عریضی، ح. نامداری، ک.(۱۳۸۴). بررسی رابطۀ بین عملکرد خانواده و سرسختی روان شناختی در دانش آموزان. دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهد، سال دوازدهم، شماره دهم، صص ۸۵-۹۴.

  ۲۷)شهنی ییلاق، م؛ موحد، ا و شکرکن، ح. (۱۳۸۳).بررسی رابطۀ علی بین نگرش های مذهبی، خوش بینی، سلامت روان و سلامت جسمانی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، مجلۀ علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال یازدهم، شماره ۱و۲، صص ۱۹-۳۴.

  ۲۸)صالحی، ن؛ محمدی آ؛ بشارت، م. ع(۱۳۸۹) . « بررسی ارتباط انعطاف پذیری شناختی و سرسختی روانشناختی با موفقیت ورزشی و سلامت روان در ورزشکاران» . دانشکده روانشناسی، دانشگاه تهران.

  ۲۹)عارفی، م؛ و محسن زاده، ف.(۱۳۹۰). ارتباط بین جهت گیری مذهبی، سلامت روان و جنسیت. زن: حقوق و توسعه( تحقیقات زنان)، سال پنجم، شماره سوم، صص۱۲۶-۱۴۱.

  ۳۰)عاصمی، ز: (۱۳۸۵)، «تأثیر مذهب در بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام» ،  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام.

  ۳۱)عسگری،پ؛ روشنی، خ؛ مهری آدریانی، م. (۱۳۸۹).رابطه اعتقادات مذهبی و سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه اهواز. یافته های نو در روانشناسی. صص ۲۷-۳۸.

  ۳۲)عطاری، ی؛ عباسی سرچشمه، ا و مهرابی زاده، م. (۱۳۸۵) . بررسی روابط ساده و چندگانه نگرش مذهبی، خوش بینی و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان مرد متأهل دانشگاه شهید چمران اهواز، مجلۀ علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال سیزدهم، شماره ۱، صص۹۳-۱۱۰.

  ۳۳)علی اکبری دهکردی، م؛ اورکی، م؛ برقی ایرانی، ز.(۱۳۹۰). بررسی رابطۀ جهت­گیری مذهبی با اضطراب مرگ و از خودبیگانگی در سالمندان استان تهران. پژوهشهای روانشناسی اجتماعی، دوره 1، شماره 2.

  ۳۴)علیزاده، ش. (۱۳۷۷) . ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش هیجان خواهی و بررسی رایطه آن با عملکرد تحصیلی، عزت نفس، جایگاه مهار و الگوی شخصیتی رفتاری تیپ الف. پایان نامه کارشناسی ارشد. مشهد: دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد.

  ۳۵)غفوری، م؛ کمالی، م؛ و نوری، ا.(۱۳۸۷). رابطۀ انگیزه پیشرفت و سرسختی روانشناختی با هیجان خواهی و مسئولیت پذیری. دانش و پژوهش در روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، شماره سی و پنجم و سی و ششم، صص ۱۶۵-۱۸۸.

  ۳۶)فتحی، ک؛ هنرمند مهرابی زاده، م. (۱۳۸۶) . بررسی میزان افسردگی، هیجان خواهی، پرخاشگری و سبک های دلبستگی و تحصیلات والدین به عنوان پیش بین های وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان پسر اهواز. مطالعات تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ۲۵، صص ۱۰۰-۱۱۴.

  ۳۷)فرانکن، رابرت، ای. (۱۳۸۴). انگیزش و هیجان، ترجمه حسن شمس نصرآباد، غلامرضا محمودی و سوزان امامی پور، تهران، انتشارات نی.

  ۳۸)فیض، ع؛ نشاط دوست، ح؛ و نائلی، ح.( ۱۳۸۸). بررسی رابطۀ سرسختی روان شناختی و روش های مقابله با تنیدگی. مجله روانشناسی ۲۰، صص ۳۰۳-۳۱۵.

  ۳۹)کرمی، ج؛ روغنچی، م؛ عطاری، ی؛ بشلیده، ک؛ شکری، م. (۱۳۸۵). بررسی روابط ساده و چندگانه ابعاد جهت گیری مذهبی با سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال سیزدهم، شماره ۳، صص:۳۱-۵۲.

  ۴۰) کلانتر، ج. (۱۳۷۷) . بررسی رابطۀ ساده و چندگانه متغیرهای سرسحتی روانشناختی، تیپ شخصیتی الف و فشارهای روانی با بیماریهای دانش آموزان پسر سال سوم نظام جدید شهرستان اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

  ۴۱)کامیار، ک؛ و سیده منوره، ی. (1386). بررسی رابطه سرسختی با هوش هیجانی و مقایسه آن در زنان و مردان دانشجوی شاغل دانشگاههای شهر تهران،  اندیشه های نوین تربیتی صص 35-50.

  ۴۲)محمدی فر، م. ع؛ و محمدی فر، م. (1387). مقایسه سخت رویی دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار.

  ۴۳)مداحی، م؛ کیخای فرزانه، م؛ صمد زاده، م(۱۳۹۰).بررسی ارتباط میان جهت گیری مذهبی و بهزیستی روان شناختی در دانشجویان. فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، سال دوم، شماره اول، بهار ۱۳۹۰، پیاپی ۵، صص ۵۳-۶۳.

  ۴۴)منصورنژاد، ز؛ کجباف، م؛ کیانی، ف؛ پورسید، س: «بررسی رابطۀ بین جهت گیری مذهبی (درونی، بیرونی) و جنسیت با اضطراب مرگ در بین دانشجویان». یافته های نو در روانشناسی: صص ۱۳۴-۱۴۱.

  ۴۵)میکاییلی ن؛ کلهرنیا گلکار م. (1389). «بررسی  بررسی رابطۀ جهت گیری مذهبی با ویژگی های شخصیتی دانشجویان دختر و پسر». دو فصلنامۀ علمی- تخصصی، مطالعات اسلام و روان شناسی، سال چهارم، شمارۀ هفتم، صص83-94.

  ۴۶)نادری، ف. حسینی، م.(۱۳۸۹). رابطۀ امید به زندگی و سرسختی روانشناختی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران. فصلنامه زن و جامعه، سال اول، شماره دوم، صص ۱۲۳-۱۴۲.

  ۴۷)نریمانی م؛ عباسی م. (1388). «بررسی ارتباط بین سرسختی روان شناختی و خود تاب آوری با فرسودگی شغلی». فراسوی مدیریت، سال دوم، شمارۀ8، صص 75-92.

  ۴۸)نریمانی م؛ غفاری م؛ ابوالقاسمی ع؛ گنجی م. (1384). «مقایسۀ خودپایی و هیجان خواهی در ورزشکاران حرفه ای و غیر حرفه ای». پژوهش در علوم ورزشی، شمارل نهم، صص 137-149 سال دوم، شماره ۵.

  ۴۹) نریمانی، م؛ محمدامینی، ز؛ برهمند، ا؛ ابوالقاسمی، ع. (۱۳۸۶). « ارتباط سرسختی روانشناختی، سبک های تفکر و مهارت اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان» . فصلنامه علمی پژوهشی روان شناسی دانشگاه تبریز،

  ۵۰)نیکخو، م.(۱۳۸۶). رابطۀ هیجان خواهی مجرمان زن با تعداد محکومیت و نوع جرم آنها. روان شناسی کاربردی، دوره اول، شماره چهارم، صص: ۴۶-۵۶.

  ۵۱)همایی، ر. ( ۱۳۷۹) . بررسی رابطۀ فشارزاهای روانی دختران مراکز پیش دانشگاهی اهواز با سلامت روانی با توجه به نقش تعدیل کننده سرسختی روانشناختی در آنها. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

  ۵۲) یاوری؛ ف: (۱۳۸۵)، «تأثیر فیلم های معناگرا با توجه به شاخص های شخصیتی بر نگرش مذهبی و احساس معنابخش بودن زندگی در دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد» . دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی.

   

   

  منابع لاتین

   

  53. Alport, G. W. & Ross, J, M.(1967). Personal religious orientation and prejudice. Journal of Personality and social psychology, 5, 432-443.

  54. Anderson, G. , Brown, RI. (1984) Real and labatory gambling sensation seeking and arousal. British Journal of psychology, 5, 401-411.

  55. Bechara, A. Dumasio, H., Tranel, D.R., Dumasio, A.(1997). Deciding advantageously befor khnowing the advantageours strategy. Since, 275, 1293-1295.

  56. Blake, T.(2008). Department of sociology, Wake Forest University.

  57. Boutcher, S.(1993). Emotion and Aerobic In RN. Singer, M. Murphey, LK Tennant(ETS), Handbook of research on sport psychology(pp. 779-814). New York: Mecmilan.

  58. Brevik, G. (1996). Personality, sensation seeking and risk taking among Everest climber. International Journal of sport psychology, 308-320.

  59. Brevik, G.(1996). Personality, Sensation seeking and risk tasking among Everest climbers. International Journal of sport psychology, 27: 308-320.

  60. Bulter, L.(2002). Self- concept as a predictor of college freshman academic, adjustment colleg student Journal, 36(2), 234-246.

  61. Carton, S., Jouvent, R., Widlocher,D.(1992). Cross Cultural validity of the Sensation seeking scale: Development of a french abbreviated form. Europen psychiatry, 7, 225-234.

  62. Christoph, Boon A. Bert De Brabander, B. ArjenVan Witteloostuijin A(1999). The impact of Personality on behavior in the mountion climbers. Journal of 63. Personality and Individual Differences.20, 343-347.

  64. Clark, D.(2004). Impulsiveness, Locus pf control, Motivation and problem gambling. Journal of Gombling studies, 20, 319-345.

  65. Cronic, C. (1991). sensation seeking among mountain climbers. Journal of Personality and Individual Differences, 12(6): 653-654.

  66. Daitzman, R., Zuckerman, M(1980). Disini and Individual Differences, 1, 103-110.

  67. Desrosiers, A., Miller., L.(2007). Relational spirituality and depression in adolescent girl. Clin psychol, 63(10),1021-1037. 

  68. Estroch. A 7 et all. (2004), Astoral psychology, 52, 6, 485-489.

  69. Eys, M. A., Carron, A. V.(2001). Role ambinguity task cohesion and task self-efficacy in hockey. Small group research 32, pp: 356-373.

  70. Eysenck, H. J. (1991). Dimensions of Personality: 16, 5, 33 criteria for a taxonomic paradigm. Personality and Individual Differences, 12, 773-790.

  71. Fehring, RJ, Miller, J. F, Shaw, C(1997). Spiritual well-being, religiosity, hope, depression and other mood states in elderly people coping with cancer. Marquette University in Milwaukee, WI, USA. Available from: http://www.pubmed.gov

  72. Friends, Porn and Punk(2004). sensation seeking in Personal Relationship, Internet Activities and Music Performance among college students, California State University, Monterery Bay, 100 campus center, Building 15, seaside, California, 93-95.

  73. Galek. K, Porter. M, (2010), A brief review of religious beliefs in research on mental health and ETAS theory. Journal of health care chaplaincy, pp.58-64.

  74. Gebler, W. M.(2004). The Relationship of Prayer and Internal Religiosity to Mental and Spiritual well-being. Master thesis, Universit of Wisconsin-stout.

  75. Ghiyasvand, A. (2007), National Studies, 2007, 30, pp.125-144.

  76. Golbey,J., & Sheard, M.(2004). Mental toughness and hardiness at different levels of rugby league. Journal of Personality and Individual Differnces, 37, 933-942.

  77. Goma-i-freixanct. M.(2004). Sensation seeking and participation in physical risk sport. Personality and Individual Differnces, 35,185-201.

  78. Gordon, M.(1992). Self steem and Sensation seeking as predictor of leisure-time vsage and satisfaction adolescence. Journal of consulting and chinical pdychology. Vol 60, No 3pp: 595-604.

  79. Hackney, C.H. & Sanders,G.S.(2003).Religiosity and mental health, Journal for the Sdentific study of Religion, 42.PP:43-55.

  80. Hovavath, P., Zuckerman. M.(1993). Sensation seeking, risk appraisal, and risky behavior. Personality and Individual Differences, 14, 41-52.

  81. Izard, C. E., & Malatesta, C. Z.(1987). Perspectives on emotional development: I. Differential emotions theory of early emotional development. In J.D. Osortosky(Ed). Handbook of infant development(2nd ed., pp: 494-554), New York: wiley-Interscience.

  82. Khodadady, Ebrahim. Bagheri, Nader(2012). Construct Validation of a Modified Religious Orientation Scale within an Islamic Context. International Journal of Business and Social Science. Vol. 3 No. 11.

  83. Khoshaba, D. M & Maddi, S. R.(1999). Early Expriences in hardiness development. Consulting Psychology Journal: Practice and Research. Vol 51(2), 106-116.

  84. Kish, G. B.(1971). CPI correlation of stimulus seeking in male alcholics. Journal of clinical psychology, 27, 252-253.

  85. Kobasa, S. C. (1979). Stressful life events, Personality and health: An inquiry into hardiness. Journal of Personality and social psychology, 37, 1-11.

  86. Krause, N.(2003). Religious meaning and subjective wellbeing in late life. The Journal of Geruntology, 58: 160-170.

  87. Kurtz, J. P, Zuckerman, M.(1978). Race and sex differences on sensation seeking scale. Psychological report, 43, 529-530.

  88. Lippa, A. R.(1994). Social Psychology.(2nd ed). California Brooks/ cole Publishing.

  89. Maltby, J & Day, L,(1998). Amending a measure of the quest religious orientation: applicability of the scale s  use among religious and non-religious persons. Personality and Individual Differences25, 517-522.

  90. Mandler, G.(1975). Mind and emotion. New York: Jhon wiley & Sons.

  91. Mays V. M., Kilpatrick, R., Cochran, S.D., Calzo, J.P.(2004). The Relationship of religion/spirituality to optimism, perceived health status and HIV progression in seropositive African American men who have sex with men. International Conference on AIDS. University of California, school of California, United states of America.

  92. Mccoubrie, R.& Davies, A.N. (2006). Is there a correlation between spirituality and anxiety and depression in patients wigt advanced concer? Support care cancer, 14(10), 1070-1071.

  93. Mccutcheon, L.(1980). Running and Sensation seeking. Northern Virginia Community College Journal Fall Issue.11.

  94. McFarland, M. J.(2009). Religion and Mental Health among Older Adults: Do the Mental Effect of Religious Involvement Vary by Gender? Department of sociology, University of Texas, Austin, TX 78705.

  95. Mehrparvar, Atena., Moghaddam, Amir., Raghibi, Mahvash., Mazaheri, Mehrdad., Behzadi, Fatemeh.(2012). A Comparative Study of Psychological Hardiness and Coping Strategies in Female Athlete and Non- Athlete Students. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. Vol., 3 (4), 817-821. 

  96. Messay, B.(2010). The Relationship between Quest Religious orientation, forgiveness and mental health. Master thesis, university of Dayton.

  97. Morgan. P. D,  Gaston, J & Mock. V.(2006). Spiritual well-being, religious coping, and the quality of life of African American breast cancer treatment:a pilit study. Department of Nursing, Fayettvile state university, 17(2): 73-78.

  98. Noil, M.K.& Mingine, P.(1988). Life stress and depression in university students: clinical ustrations of recens research. Journal American College Health, 38(4), 235-240.

  99. Ongen, D.(2007). The relationship between Sensation seeking and Gender orientations among Turkish University student. Springer sciences,57, 111-118.

  100. Pargament KI, et all. Religion and the problem solving process: Three style of coping. Journal for the Scientific study of Religion. 1998; 27(1) : 90-104.

  101. Patton & Goldenberg.(1999). Hardiness and Anexiety as predictors of Academic Success in first-rate Full-time and Part-time RN students. The Journal of Consulting Education in Nursing. Vd 30,ISS. 4, pq, 158, 10 pags.

  102. Robinson, D, W.(1985). Stress seeking: selected behavioral characteristic of elite rock climbers. Journal of psychology, 7, 400-404.

  103. Rosenbhitt, J. C., Soler, H., Jhonson, S.E, quadagno, D.M.(2001). Sensation seeking and hormons in men and women: Exploring the link. Hormons and behavior, 40, 396-402.

  104. Rossi, B., Ceratti, L.(1993). The Sensation seeking in mountion athletes assessed by Zuckermans Sensation seeking scale. International Journal of sport psychology, 24, 417-431.

  105. Rowat, Wade C., Shmitt, David, P.(2003).  Associations Between Religious Orientation and Varieties of Sexual Experience. Journal for the Scientific Study of Religion 42:3, 455–465.

  Selingman, M., & Csikszentmihalyi, M.(2000). Positive psychology: An Introduction. American Psychologist, 55, 5-14.

  106. Show, A & Joseph S, (2004). Principal components analysis of Maltby and 107. Day s (1998) amended quest religion scale: A relationship of the three component structure, Personality and Individual Differnces, 37, 1425-1430.

  108. Slanger, E., Rudestan,K. E.(1997). Motivation and disinhibition in high risk sport:  Sensation seeking and self-efficacy. Journal of Research in personality, 31, 355-374.

  109. Spikla B, Shaver P, Kirkpatrick L. A general attribution theory for the psychology of religion. Journal for the scientific study of Religion. 1985; 24: 1-20.

  110. Tomkins, W.(1960). Affect, imagery and consciousness: The Positive affects(Vol.1). New York: springer.

  Ward, A. M.(2010). The Relationship between Religiosity and Religious Coping to stress Reactivity and Psychological well-being. Phd dissertaions, Georgia state University.

  111. Yanovizky, I.(2005). Sensation seeking and adolescent druguse: The mediation role of association with deviate peers and pro-drug discussions. Health communication.

  112. Zaleski, Z.(1084). Sensation seeking and adolescent druguse:The Pesonality and Individual Difference, s, 5, 607-608.

  113. Zuckerman, M. (1979). sensation seeking: Beyond the optimum level of arousal. Hillsdale, N. J. Lawrence Erlbaum Associates.

  114. Zuckerman, M.(1994). Behavioral experiences and biosocial bases of sensation seeking. New York: Cambridge University Press.

  115. Zuckerman, M., Kuhlman, D.M(1991). Five(or three) robust questionnaire scale factor of Personality without Culture. Personality and Individual Differences, 12, 929-941تحقیق در مورد پایان نامه مقایسۀ هیجان خواهی و سر سختی روان شناختی با جهت گیری مذهبی در ورزشکاران نخبه و غیر نخبۀ کاراته کا, مقاله در مورد پایان نامه مقایسۀ هیجان خواهی و سر سختی روان شناختی با جهت گیری مذهبی در ورزشکاران نخبه و غیر نخبۀ کاراته کا, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسۀ هیجان خواهی و سر سختی روان شناختی با جهت گیری مذهبی در ورزشکاران نخبه و غیر نخبۀ کاراته کا, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسۀ هیجان خواهی و سر سختی روان شناختی با جهت گیری مذهبی در ورزشکاران نخبه و غیر نخبۀ کاراته کا, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسۀ هیجان خواهی و سر سختی روان شناختی با جهت گیری مذهبی در ورزشکاران نخبه و غیر نخبۀ کاراته کا, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسۀ هیجان خواهی و سر سختی روان شناختی با جهت گیری مذهبی در ورزشکاران نخبه و غیر نخبۀ کاراته کا, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسۀ هیجان خواهی و سر سختی روان شناختی با جهت گیری مذهبی در ورزشکاران نخبه و غیر نخبۀ کاراته کا, پروژه درباره پایان نامه مقایسۀ هیجان خواهی و سر سختی روان شناختی با جهت گیری مذهبی در ورزشکاران نخبه و غیر نخبۀ کاراته کا, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسۀ هیجان خواهی و سر سختی روان شناختی با جهت گیری مذهبی در ورزشکاران نخبه و غیر نخبۀ کاراته کا, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسۀ هیجان خواهی و سر سختی روان شناختی با جهت گیری مذهبی در ورزشکاران نخبه و غیر نخبۀ کاراته کا, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسۀ هیجان خواهی و سر سختی روان شناختی با جهت گیری مذهبی در ورزشکاران نخبه و غیر نخبۀ کاراته کا, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسۀ هیجان خواهی و سر سختی روان شناختی با جهت گیری مذهبی در ورزشکاران نخبه و غیر نخبۀ کاراته کا, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسۀ هیجان خواهی و سر سختی روان شناختی با جهت گیری مذهبی در ورزشکاران نخبه و غیر نخبۀ کاراته کا

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس