پایان نامه فرهنگ وآداب و رسوم منطقه قلعه گنج

word
184
3 MB
31587
1391
کارشناسی ارشد
قیمت: ۲۳,۹۲۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه فرهنگ وآداب و رسوم منطقه قلعه گنج

  پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M-A )

  چکیده

  از آن جا که فرهنگ و ادبیات عامه میراث ماندگارگذشتگان میهن ماست بایستی در ابعاد گوناگون آن را شناسایی وحفظ کرد هدف  پژوهش حاضر بررسی فرهنگ ، آداب ورسوم محلی شهرستان قلعه گنج است زیرا هویت فرهنگی وتاریخی اقوام وملل یکی از شاخص های علمی ماندگار می باشد وپرداختن به آن از ضرورتهای هر جامعه ای است بدین منظور فرضیه های از قبیل نقش تغییر وتحولات فرهنگی جوامع بر فرهنگ وآداب ورسوم شهرستان قلعه گنج وهمچنین نقش تحوولات جدید اجتماعی بر رفتار ، پوشش ظاهری ، اشعار وضرب المثل های محلی ، آداب ورسوم وادبیات شفاهی شهرستان قلعه گنج مد نظر قرار گرفته است ومسئله اصلی بررسی وتوصیف فرهنگ ،آداب ورسوم وهمچنین شیوه انتقال ، حفظ ونگهداری وتوسعه میراث فرهنگی شهرستان وهمچنین تأثیر تحولات فرهنگی جوامع دیگر برآن است که با شیوه میدانی اطلاعات جمع آوری گردیده است از مهمترین یافته های پژوهش حاضر فرهنگ وآداب ورسوم خاص شهرستان قلعه گنج است که ضمن استقلال ، تعامل با فرهنگهای دیگر نیز از ویژگی های خاص آن است ومهم ترین نتیجه حاصل اصالت فرهنگ ، آداب ورسوم شهرستان قلعه گنج واستحکام رفتار ، گفتار ، وشیوه زندگانی مردمان این دیار است .

  کلید واژه ها : آداب ورسوم ، تاریخ قلعه گنج ، ادبیات شفاهی ، اعتقادات وباورها وفرهنگ

  مقدمه

  ذهن انسان همواره به دنبال این است که بفهمد فرهنگ و تمدن بشر چگونه پیدا شده و تحول یافته چرا فرهنگ بشری و آداب و رسوم ملت ها با هم فرق دارد. فرهنگ و آداب و رسوم نحوه زندگی انسانهای را بیان می کند و جزئیات پیرامون زندگی اجتماعی و فرهنگی آنها را برای ما روشن می کند.

  هر جامعه ای که فرهنگ و آداب و رسوم سنتی را با عناصر مدرن همگام کند می تواند زیرساخت های جامعه خود را متناسب با اهداف توسعه همه جانبه در سطوح مختلف اقتصادی-اجتماعی- سیاسی و فرهنگی پیش ببرد. به طور یقین می توان گفت جوامعی که با هم تجانس فرهنگی مشترک دارند به وحدت، همبستگی و وفاق ملی دست می یابند مردم منطقه قلعه گنج به اعتبار نژاد- فرهنگ- قومیت و عقاید مذهبی به هویت مشترک دست یافته اند و نظام سیاسی در این منطقه ثبات پیدا کرده است و این ثبات و هماهنگی فرهنگی توسعه ملی را در پی خواهد داشت. اگر در جامعه در حال توسعه عدم تجانس فرهنگی وجود داشته باشد آن جامعه در تامین نیازهای اولیه با مشکل روبه رو می شود و موجب بروز شکاف فرهنگی میان آن ملت ها می شود. و ضعف فرهنگی ملی و خودباختگی فرهنگی را در پی خواهد داشت. بنابراین بهترین راه برای ارتقای فرهنگی این است که از فرهنگ سنتی، مدرن و عقاید دینی و مذهبی برای پیشبرد و تعالی زندگی استفاده کنیم فرهنگ و آداب و رسوم گذشتگان بیانگر تجربه و شیوه زندگی آنان در طول تاریخ است. در خصوص فرهنگ و آداب و رسوم و گویش مردم آنچه بیشتر جلب توجه می کند و در واقع نمادی از ویژگیهای شخصیت مردم منطقه قلعه گنج به شمار می رود، سادگی، خلوص و صفای مردم این منطقه است مردمی که یک رنگی را از نیاکان و صبوری و پایداری و مقاومت را از طبیعت غدار خود آموخته اند از این جهت بر خود لازم می‌دانم نحوه زندگی و آداب و رسوم و فرهنگ آنان را به نگارش در آورم تا بارقه امید همه کسانی گردد که به فردا و فرداهای روشن و پر فروغ این منطقه کهن دل بسته اند.

  این مجموعه به عنوان فرهنگ و آداب و رسوم منطقه قلعه گنج از پنج فصل است:

  فصل اول: کلیات  تحقیق ، بیان مسئله

  فصل دوم: پیشینه تحقیق،‌پیشینه تاریخی ،‌وجه تسمیه قلعه گنج، طوایف

  فصل چهارم: یافته های تحقیق که شامل سه بخش است:

  بخش اول: فرهنگ و آداب و رسوم،‌تولد، مرگ، ازدواج، بازی های سنتی، شیوه عزاداری، اعتقادات، غذاهای سنتی

  بخش دوم: ادبیات شفاهی شامل قصه، داستان، ضرب المثل، لالایی،‌ مرثیه زنان،‌ دوبیتی، دهو، شرح حال شاعران.

  بخش سوم: شامل گویش شناسی، لغات و اصطلاحات نحلی

  فصل پنجم: نتیجه گیری

   

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

   

  بیان مسأله

  بشر درگذر از توحش ورسیدن به مدنیت دائماً در حال ابداع قوانین رفتارها وانجام کردارهای نوین بوده تا مشکل ، فرم ومحتوای زندگی را دلپذیرتر راحت تر ومتمدن تر کند ورفاه ، امیدواری ودلشادی در زندگی فردی وگروهی افزون گردد. گاه گاه بدنبال تغییرات اجتماعی وسیاسی در جوامع وبرای رفع نواقص موجود وبوجود آمدن شرایط بهتر یا شرایط دیگر شکلی تغییر یافته یا متفاوت در صحنه جامعه وتوسط تئوریستها تئوریهایی ارائه است ودر زمان خود آیینی نو ومدرن تلقی گشته که با گذر زمان بعضی اوقات زمانی اندک آیین مطرح شده دیرو که مدرن تلقی می شد به آیینی سنتی تبدیل گشته وسنتها واسطوره ها ونهادها عموماً به این شکل در فرهنگ مردمی شکل گرفته اند .

  از شروع یکجا نشینی بشر ومفاهیم شناسی وشناخت کلمات وتکلم تا اختراع خط ونگارش آنچه در بشر تمدن بشری شکل گرفته که روزی نو ومدرن بوده بنام سنت ها معنی می شود . کما اینکه آنچه امروز مدرنیسم نامیده می شود . درآینده نزدیکی نیز سنت تعریف گردد. حال هر ملتی بعلت تغییرات محیطی ، شرایط زندگی – تحولات اجتماعی وبشرهای خاص فرهنگی دارای سنتهای خاص ومنحصر به ملیت خود است . حتی ممکن است رفتار یا کردار یا هنری که در سرزمینی بعنوان مدرنیته اتفاق بیفتد . در سرزمینی دیگر وبرای مردمی دیگر به سنت ها پیوسته باشد مثلاً هنر مجسمه سازی با چوب درآفریقا وهنری قدیمی وسنتی محسوب می شد. بوسیله پیکاسو نقاش مطرح امروز اروپا را با نام نقاشی کوبیم (تحت تاثیر مجسمه سازی در اروپا ) مطرح گردید وبه دنبال دیگر سبکهای ادبی وهنری به ظهور رسید .

  سنتها در جوامع کلی بشری گاهی مشترکاتی دارند که به علت تبادل فرهنگها بین ملل مختلف وبرگرفته از مشترکات حسی انسانها است که این مسئله در اسطورها نمود بیشتری یافته است . مثلاً پاشنه پای آشیل یونانی که روئین تن بود وچشمان اسفندیارایرانی که او نیز رویین تن بود اما هر دو از نقاطی در معرض گزند بودند واز همان نقاط هدف قرار گرفته وکشته شدند .

  یا اسطوره خضر وآب حیات واسکندر مقدونی که او نیز بدنبال آب حیات بود یا افسانه ماه پیشونی که در اروپا به سندرلا تغییر نام داد ویا افسانه بز بز قندی که در اروپا نیز به شکلهای مختلف روایت می شود که از مشترکات حسی وفرهنگی تمام ملل است .

  در یک سرزمین که تمام آداب وسنن مشترک است زیر مجموعه هایی وجود دارد که منحصر قومیتهای خاص است وبه خرده سنتها معنی می شود ورعایت آنها به اندازه قانون وعرف ومذهب ضرورت می یابد بطوریکه در جامعه شناسی انسان هنجار به انسانی گفته می شود که قانون عرف – مذهب وآداب وسنن را رعایت کند وانسان ناهنجار انسانی است که از رعایت یکی از این چهار مورد سرباز زنده حال به بررسی یکی از زیر مجموعه های سنتی ایران می پردازیم که محدوده شهرستان قلعه گنج تا حدود کهنوج را در سیطره خود دارد .

  شهرستان قلع گنج بعلت شرایط خاص اقلیمی وجغرافیایی وهجوم قومیتها تأثیر پذیری فرهنگ خودی ویا مهاجم در تشکیل تمدن های اولیه بشری دارای آداب ورسوم منحصر به خود است که در بعضی موارد بعلت نزدیکی مسافت ، حکومت مشترک ، زبان مشترک وادیان مشترک با بقیه مردم جنوب اشتراکاتی دارد که در بررسی آن می بینیم زیر مجموعه ها ی این فرهنگ که آداب ورسوم آن هستند تحت شرایط اجتماعی ومحیطی سخت ادبیاتی خشن را بنا نهاده که تا حدودی زیاد زبان آن جنگ ومبارزه وبازتاب آن غم واندوه 

   

  Abstract

  Since- culture and  public  literature   are   our  permanent  treasure, we  should   recognize  and   keep   them   from   different   aspects.

  The   aimof    this    research   is   the   study   of   culture    and  customs   of  Qalaganj    city. Because  historical    and    cultural    nature   of   nations    and   people   is  one   of   the   permanemt     scientific    elements    of   a   societyand    paying    attention   to  it  is   necessary  for  every  society.

  By   this    in   mind. The   role   of   cultural    changes    of   societies    than    culture   and   customs   of   Qalaganj   city  and   the role   of   new   social   changes  to   behavior,dressing, poems   and   local prouerbs    and   conversational   literature   has  been   focused.

  But   the   main   point   is   about   the   study   and    description   of   culture  and   customs   of   this    people   and   also  the   effect   of   other   societies   on   this  people  .

  We collected    this data   according   to  square  in formation.

  At   the   end , should    say  that   having  such   useful   culture  shows   that  people   of   Qalaganj   were  great   and   sophis ticated  people.

  Key  words: customs,Qalaganj   history,  conversational  literature, beliefs,culture.

 • فهرست و منابع پایان نامه فرهنگ وآداب و رسوم منطقه قلعه گنج

  فهرست:

  مقدمه................................................................................................................................................... 1

  فصل اول :کلیات تحقیق

  بیان مسأله ......................................................................................................................................... 4

  اهمیت وضرورت تحقیق ................................................................................................................ 5

  اهداف تحقیق ................................................................................................................................... 6

  هدف کلی .......................................................................................................................................... 7

  اهداف جزئی ..................................................................................................................................... 7

  فرضیه های تحقیق ......................................................................................................................... 7

  موقعیت جغرافیایی ......................................................................................................................... 7

  وضعیت دامپروری ........................................................................................................................... 8

  وضعیت کشاورزی ............................................................................................................................ 9

  هنرهای دستی ................................................................................................................................. 9

  پوشش گیاهی منطقه قلعه گنج .............................................................................................. 10

  میراث فرهنگی قلعه گنج .......................................................................................................... 11

  زیارتگاه ها ومکانهای مقدس قلعه گنج ................................................................................... 11

  مکانهای تفریحی ............................................................................................................................ 12

  آب وهوا ........................................................................................................................................... 13

  مذهب................................................................................................................................................ 14

  نژاد .................................................................................................................................................... 15

  فصل دوم:پیشینه تحقیق

  پیشینه  تحقیق ............................................................................................................................. 17

  وجه تسمیه قلعه گنج ................................................................................................................. 17

  تاریخ وقدمت شهرستان قلعه گنج ........................................................................................... 20

  طوایف قلعه گنج ........................................................................................................................... 21

  فصل سوم روش تحقیق

  روش تحقیق .................................................................................................................................. 23

  ابزار گرد آوری اطلاعات .............................................................................................................. 23

  مشاهده ............................................................................................................................................ 23

  مصاحبه ........................................................................................................................................... 23

  شیوه تجزیه وتحلیل ..................................................................................................................... 24

  فصل چهارم یافته های تحقیق وتجزیه وتحلیل آنها

  بخش اول :فرهنگ و آداب ورسوم............................................................................................ 27

  فرهنگ وآداب ورسوم مردم قلعه گنج ................................................................................... 27

  ضرورت بحث فرهنگها وآداب ورسوم ...................................................................................... 32

  ازدواج ............................................................................................................................................... 32

  رقص وپایکوبی ............................................................................................................................... 33

  مراسم زایمان ................................................................................................................................. 34

  مرثیه سرایی زنان ......................................................................................................................... 37

  تعیین مهریه .................................................................................................................................. 38

  عقد بندان ....................................................................................................................................... 39

  خرید لباس مادرعروس ............................................................................................................... 40

  دوران نامزدی ................................................................................................................................. 42

  مراسم گندم پاک کنی ............................................................................................................... 42

  مراسم دارچیدن ............................................................................................................................ 42

  شب های بن سوری ..................................................................................................................... 43

  حنابندان ......................................................................................................................................... 43

  روز شیلون ...................................................................................................................................... 44

  رفتن داماد به خانه عروس ......................................................................................................... 45

  مراسم ختنه سورنی ..................................................................................................................... 46

  فاتحه خوانی ومراسم وآیین مرگ ........................................................................................... 47

  مراسم عید نوروز .......................................................................................................................... 50

  خانه تکونی ..................................................................................................................................... 51

  اصلاح سر وصورت وحمام رفتن عید ..................................................................................... 51

  مراسم محرم وصفر ....................................................................................................................... 52

  غذاهای محلی ................................................................................................................................ 53

  انواع نان ........................................................................................................................................... 54

  پوشاک ............................................................................................................................................. 54

  بازیهای محلی ................................................................................................................................. 56

  علت بوجود آمدن باورها ............................................................................................................. 70

  اعتقادات در مورد کودکان .......................................................................................................... 71

  گرداندن باران وجلوگیری از باریدن آن.................................................................................... 71

  اعتقادات رایج قلعه گنج ............................................................................................................. 72

  پیش گویی های خرافاتی............................................................................................................. 73

  قصه.................................................................................................................................................... 76

  پیدایش قصه.................................................................................................................................... 77

  اهداف وانگیزه پرداختن قصه .................................................................................................... 77

  ویژگی قصه های سنتی .............................................................................................................. 78

  قصه آدمیزاد وپری ........................................................................................................................ 79

  قصه درونج ...................................................................................................................................... 80

  تحلیل قصه درونج ........................................................................................................................ 82

  قصه جدید دختر درونج وپسر شاه............................................................................................ 83

  قصه ی ماه پشونی ........................................................................................................................ 84

  قصه هفت برادر ویک خواهر ..................................................................................................... 89

  قصه بی بی فاطمه ........................................................................................................................ 92

  بخش دوم : ادبیات شفاهی ........................................................................................................ 93

  ادبیات شفاهی ............................................................................................................................... 95

  ویژگی های ادبیات شفاهی ........................................................................................................ 98

  شرح حال شاعران ..................................................................................................................... 101

  تو که چایت دمن ....................................................................................................................... 111

  شعری از زبان کرک ها ............................................................................................................ 114

  دوبیتی .......................................................................................................................................... 114

  دوبیتی ترانه ................................................................................................................................ 119

  دهو ................................................................................................................................................ 120

  لالایی ها مادر............................................................................................................................... 123

  لالایی.............................................................................................................................................. 123

  لالای مادر .................................................................................................................................... 125

  مثل چیست ................................................................................................................................. 126

  ضرب المثل.................................................................................................................................. 129

  چیستان ........................................................................................................................................ 141

  انواع فال ....................................................................................................................................... 142

  بخش سوم : زبان وگویش ....................................................................................................... 144

  ریشه گویش قلعه گنج در زبانهای ایرانی ............................................................................ 144

  بررسی ریشه شناس گویش قلعه گنج با زبانهای فارسی باستان .................................. 144

  لغات واصطلاحات ...................................................................................................................... 146

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

  نتیجه گیری ................................................................................................................................ 163

  منابع ومآخذ ................................................................................................................................ 165

  تصاویر.............................................................................................................................................. 166

  چکیده انگلیسی ......................................................................................................................... 173

            

  منبع:

  -صفا عزیزا....، تاریخ جیرفت وکهنوج ،1371، چاپ اول کرمان : انتشارات کرمان شناسی .

  -مارزی ، باقر بختیار ، نسخ های خطی شعر .

  - فیروز میرزا فرمانفرما ، 1380، چاپ اول ،سفرنامه کرمان وبلوچستان ایران .

  - دهخدا علی اکبر ، لغت نامه ی فارسی 1339 تهران زیر نظردکتر محمد معین انتشارات سیروس.

  -سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان کرمان (سازمان وبرنامه ریزی استان کرمان ؛ 1/85).

  رفعتی ،حسین،هزار مثل جیرفتی .کرمان 1379 چاپ اول انتشارات بهمن .

  این پایان نامه بیشتر بصورت تحقیقات میدانی انجام شده است .تحقیق در مورد پایان نامه فرهنگ وآداب و رسوم منطقه قلعه گنج , مقاله در مورد پایان نامه فرهنگ وآداب و رسوم منطقه قلعه گنج , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه فرهنگ وآداب و رسوم منطقه قلعه گنج , پروپوزال در مورد پایان نامه فرهنگ وآداب و رسوم منطقه قلعه گنج , تز دکترا در مورد پایان نامه فرهنگ وآداب و رسوم منطقه قلعه گنج , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه فرهنگ وآداب و رسوم منطقه قلعه گنج , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه فرهنگ وآداب و رسوم منطقه قلعه گنج , پروژه درباره پایان نامه فرهنگ وآداب و رسوم منطقه قلعه گنج , گزارش سمینار در مورد پایان نامه فرهنگ وآداب و رسوم منطقه قلعه گنج , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه فرهنگ وآداب و رسوم منطقه قلعه گنج , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه فرهنگ وآداب و رسوم منطقه قلعه گنج , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه فرهنگ وآداب و رسوم منطقه قلعه گنج , رساله دکترا در مورد پایان نامه فرهنگ وآداب و رسوم منطقه قلعه گنج

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس