پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

word
158
496 KB
31525
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۲۰,۵۴۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

  پایان نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A)

      فصل اول:

  کلیات تحقیق

   

  1-1 مقدمه

  زبان هر ملت نشان دهنده‌ی فرهنگ آن ملت است و فرهنگ هر ملت هویت آن قوم را می‌سازد. فرهنگ ما گنجینه‌ی ارزنده‌یپیشینیان ونیاکان ما است که اگر چه گرد و غبار قرن‌ها را با خود همراه دارد، اما آن قدر غنی است که تازگی و رنگ و لعاب تمدن‌های جدید نه تنها از ارزش آن نمی‌کاهد بلکه برای هر ایرانی به مثابه‌یپشتوانه‌های قوی و محکم در مواجه و رویارویی با پدیده‌هایجدید محسوب می‌شود. ملتی که فرهنگ و گذشته‌ی خود را می‌کاود، می‌تواند در افق گسترده؛ آن را به سوی آینده درخشان در پیش‌گیرد و شناخت فرهنگ امکان‌پذیرنیست، مگر از طریق مطالعه و پژوهش در ابعاد گسترده آن از جمله پژوهش‌های زبانی.

  در طول قرن‌های متمادی سرزمینایران محل سکونت اقوام مختلفی بوده است که هر کدام از آن‌ها با خود زبان متفاوتی را به اینسرزمین آورده‌اند.پس ایران دارای تنوع زبانی و گویشیبسیار گسترده بوده و هست و برخی کتیبه‌های چند زبانه شاهد این مدعاست که در اینسرزمین اقوامی با زبان‌های متفاوت می‌زیسته‌اند. شناخت و مطالعه‌‌یاینزبان‌ها ما را در شناخت آداب و رسوم و هویت اقوام متعلق به آن‌هایاریبیشتریمی‌رساند و از آنجا که گذشته، در معرض خطر فراموشی است،این تنوع های گویشی و زبانی نیز از این امر مستثنی نیست، به طوری که با مرگ آخرینگویشور از یکگویش محلی آن گویش برای همیشه از بینمی‌رود بدون آنکه با استفاده از روش‌های علمی ثبت و ضبط شود و اثری از آن بجای مانده باشد.

  پیشینگیزبان‌شناسی میدانی بر زبان شناسی نظری در حال حاضر بر کمتر کسی پوشیده است. همگان در این خصوص اتفاق نظر دارند که ادعاهای نظری در حوزه‌یزبان تنها و تنها زمانی معتبر است که با محک داده‌های واقعی از کاربرد عادی نظام‌های زبانی نزد گویشوران به آن‌ها آزموده شوند.

  از این رو به منظور دستیابی به اهداف یاد شده ( ماندگاری هر گویش محلی) گفتار گویشوران آن زبان و یاگویش را می‌بایست ثبت و ضبط کرد و سپس در دسترس زبان‌شناسان قرار داد تا آن را مورد مطالعه قرار دهند.

  1-2 بیان مسئله

  در زبان‌ شناسی عملی به طور کلی کار بر روی زبان‌ها به دو گونه تصور شده  است، کار روی زبان‌هایی که قبلاً مطالعه نشده‌اند و یا به طور ناقص مورد مطالعه قرارگرفته‌اند.(سامارین 1346: 8)گویش‌های ایرانی غالباً از آن دسته محسوب می‌شوند که کاری بر روی آن‌ها انجام نشده است.ایران دارای چنان تنوع گستره‌یزبانی است که در یک گستره‌ی اداری از یک روستا به یک روستای دیگر می‌توان گونه‌های متفاوت زبانی پیدا کرد. این گونه‌های محلی متاسفانه آن گونه که در خور علم زبان‌شناسی است مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته اند.

  گویش انارکی، رایج در روستای انارک از شهرستان نایین در استان اصفهان،گویشی متفاوت از گویش‌های منطقه است که دارای ویژگی‌های آوایی،صرفی، نحوی و واژگانی خاص خود می‌باشد.این گویش متعلق به زیر شاخه‌ی جنوب شرقی گویش‌های مرکزی ایران است.

  بررسی علمی این گویش که در حوزه زبان شناسی کمتر به آن پرداخته شده می‌تواند مدارک و شواهدی را برای دست اندر‌کاران حوزه‌ی گویش‌شناسی ایران فراهم کند تا با تکیه به آن، به شناخت هرچه بیشتر گویش‌های ایرانی بپردازند.

  1-3اهمیت تحقیق

  به علت تأثیری که رسانه‌های گروهی مانند تلویزیون، رادیو،اینترنت و ... بر روی گویش‌های ایرانی گذاشته‌اند، باعث نابودی و انقراض بسیاری از این گویش‌ها شده اند.

  از این رو پژوهشگر بر آن شد تا به معرفی و تحلیل این گونه‌یزبانی بپردازد.

  1-4 هدف تحقیق

  1-4-1هدف توصیفی

  هدف از ارائه‌ی این پژوهش و پژوهش‌هایی از این دست توصیف و ثبت گونه‌ای از نظام یک زبان ایرانی است پیش از آنکه با مرگ گویشورانش به حیطه‌ی فراموشی سپرده شود.

  1-4-2هدف کار‌بردی

  چنین پژوهش‌هایی می‌توانند به منظور ارائه‌ی داده‌هایی ملموس،واقعی و آشنا از یک گویش ایرانی به پژوهشگران و دست اندرکاران امور زبانی در ایران و شاید جهانی مطرح شوند. با استفاده از این داده‌ها و دستاورد‌ها می‌توان نظریه‌های موجود در حوزه‌یزبان‌شناسی را هرچه بیشتر قوام بخشید و برای تبیین نظریه‌های جدید، به جای استفاده از نمونه‌های غیر زبانی و نا‌آشنا از داده‌های واقعی و ملموس استفاده کرد.

  1-4-3هدف فرهنگی

  در واقع با انجام چنین پژوهشی می‌توان به توصیف بخشی از فرهنگ ایرانی پرداخت که جلوه‌ای از میراث ناملموس محسوب می‌شود و آشنا ساختن هرچه بیشتر زبان‌شناسان و پژوهشگران ایرانی و جهانی با گویش‌های ایرانی و توانایی‌های بالقوه این گویش‌ها در به اثبات رساندن نظریه‌های موجود از دیگر اهداف این پژوهش می‌باشد.

  1- 5 سوالات تحقیق

  هنگام طرح‌‌ریزی پژوهش حاضر پرسش‌های  اولیه‌ی زیر در ذهن پژوهشگر به وجود آمد و پژوهش حاضر به منظور پاسخ گویی به این سوال می‌باشد.

  آیا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟

  آیا تصریفاسم در گویش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟

  آیا تصریفصفت در گویش انارکی با تصریفصفت در فارسی یکسان است؟

   

  1-6 فرضیه‌های تحقیق

  با طرح چنین سوالی پژوهشگر فرضیه‌های زیر را مطرح می کند.

  فرضیه 1.تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان نیست.

  فرضیه 2. تصریفاسم در گویش انارکی باتصریف اسمدر فارسی تفاوت دارد.

  فرضیه 3. تصریفصفت در گویش انارکی با تصریف صفت  در فارسی یکسان نیست.

  1-7 واژه‌های کلیدی

  واژه‌های کلیدی در این پژوهش شامل موارد زیر است.

  زبان:زبان را می‌توان به سادگی به منزله یک نظام نشانه‌ای تعریف کرد. نظام نشانه‌ای زبان دارای 2 بخش یکی واژگان دیگری دستور زبان است (هادسن 1382: 2).

  گویش: اصطلاح گویش علاوه بر جنبه‌های تلفظی، توصیف کننده‌ی مشخصات دستوری و واژگانی نیزمی‌باشد و به کارگیری گویش مستلزم آموزش و یادگیری می‌باشد (یول 1996 : 265).

  لهجه: اصطلاح لهجه از نظر فنی وقتی به کار می‌رود که محدود شود به جنبه‌های تلفظ که نشان می‌دهد شخص گویشور از نظر محلی یا اجتماعی به چه مکان یا ‌ناحیه‌ی خاصی تعلق دارد(همان:266).

   صرف: مطالعه‌ی ساختمان واژه را صرف می‌گویند. صرف مطالعه‌ی صورت‌های مختلف است که به مطالعه‌ی ساختمان درونی واژه و روابط حاکم بر آن‌ها می‌پردازد. (شقاقی1386 : 9)

  انارکی: انارکی که در گویش محلی نارسینه‌ای گفته می‌شود، گویش مردم روستای انارک می‌باشد. این روستا در هفتاد و پنج کیلومتری شهرستان نایین واقع شده است.

  1-8 محدودیت‌های تحقیق

  پژوهش حاضربه رغم تمامی مواردپیش گفته شده با مشکلات و محدودیت‌هایی همراه بوده که در زیر به آن اشاره شده است:

  سفر به منطقه برای گرد‌آوری داده‌ها به علت فاصله‌ی طولانی محل سکونت پژوهشگر با روستای انارک( این روستا در هفتاد و پنج کیلومتری شهرستان نایین واقع شده است) و همچنین محدود بودن گویشوران بومی  (به علت تاثیر رسانه‌های گروهی، نسل جدید به طور کامل به زبان فارسی تکلم می کنند) و همچنین عدم همکاری گویشوران مسن‌تر پژوهشگر را در جمع آوری داده، با مشکلاتی مواجه کرده است.

  1-9 درباره‌ی انارک

  انارک، واقع در شهرستان نایین در استان اصفهان ، بر شیب بلندی قرار دارد که یک هزارو دویست و بیست متر از سطح دریا بلندی دارد.طول جغرافیاییش را پنجاه و سه درجه و چهل و یک دقیقه شرقی از نصف النهار گرینویچ، و عرض آن راسی و سه درجه و هجده دقیقه شمالی از خط استوا محاسبه کرده‌اند.

  مساحتش 742/79 هکتار، فاصله هواییش تا تهران 342 کیلومتر، اختلاف ساعتش با تهران هشت و نیم دقیقه است. با راهی آسفالته به طول هفتاد و پنج کیلومتر به نایین متصل می‌شود. از طرف شمال شرقی با فاصله نود کیلومتر به چوپانان[1] می‌رسد. از سمت جنوب پس از گذر از اسماعیلان، دق حوض بانو، و کویر سیاه کوه به اردکان می رسد. از سمت غرب به اردستان و از شمال به دشت کویر می رسد.

  سر شماری‌های انارک در سال های 1345، 1355، 1365 و 1375 به ترتیب 2308 ،1859 ، 2103 ، 1721 نفر ذکر شده است. اما کمترین آمار جمعیت متعلق به سال 1382 با1560 نفر بوده است (ابراهیمی انارکی 1389 : 43).

  عمده‌ی شهرت و معروفیت انارک به خاطر معادنی است که از دیر‌باز مورد بهره برداری قرار گرفته‌اند. این معادن با سنگ‌ها و نام‌های متفاوت درگوشه و کنار منطقه پراکنده اند. انارک به دلیل داشتن معادن فراوانو متنوع، بر اساس تحقیقات انجام شده،یکی از چهار منطقه‌ی مهم کانی ایران محسوب می‌شود.معادن انارک شامل معدن سرب، مس ، نیکل ، آهن، زاج و تنها یک معدن طلا می‌باشد.

  یکی از مشاغل عمده‌ی انارکی‌ها، در گذشته، انتقال مایحتاج ساکنان دور و نزدیک بوسیله‌ی کاروان‌های شتر بوده است. به دلیل اهمیت شتر در زندگی انارکی‌ها واژه‌های متفاوتی برای شتر بکار می‌رفته است که در زیر به آن اشاره می‌شود (ابراهیمی انارکی 1389 : 50).

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

  فهرست:

   

  1-1 مقدمه ..............................................................................................................................2

  1- 2 بیان مسله .....................................................................................................................3

  1-3 اهمیت تحقیق ...............................................................................................................3

  1- 4 هدف تحقیق ...............................................................................................................4

  1-4-1 هدف توصیفی..........................................................................................................4 1-4-2 هدف کاربردی........................................................................................................4

  1-4-3 هدف فرهنگی...........................................................................................................4 1-5 سوالات تحقیق ..............................................................................................................4

  1-6 فرضیه‌ی تحقیق.............................................................................................................5

  1-7 واژه‌های کلیدی..............................................................................................................5

  1-8 محدودیت‌های تحقیق.....................................................................................................6

  1-9 درباره‌ی انارک ...............................................................................................................6

  فصل دوم پیشینه‌ی تحقیق.......................................................................................................8

  2-1 مقدمه..............................................................................................................................9

  2-2پیشینه‌ی نظری تحقیق......................................................................................................9

  2-2-1 بررسی زبان, گویش , لهجه.......................................................................................9

  2-2-1-1- زبان...............................................................................................................9

  2-2-1-2 گویش................................................................................................................11

  2-2-1-3 لهجه.................................................................................................................13

  2-2 آشنایی با حوزه‌ی صرف..........................................................................................13

  2-2-3 انواع زبان از نظر ساختواژه ...............................................................................21

  2-2-4 علت تغییر و تحول زبان از نظر ساختواژی.........................................................24

  2-2-5 واژگان زبان ......................................................................................................26

  2-2-6 مقوله‌های واژگانی.............................................................................................30

  2-3 پیشینه‌ی عملی .......................................................................................................33

  2-3-1 پیشینه‌ی گویش شناسی در ایران ...........................................................................33 2-3-2 پژوهش‌های انجام شده بر روی گویش انارکی ......................................................34 2-4 خانواده‌های زبانی هند و اروپایی.................................................................................35

  2-4-1 زبان‌های ایرانی....................................................................................................36 2-4-1-1 دوره‌ی باستان.................................................................................................37 2-4-1-2 دوره‌ی میانه....................................................................................................38 2-4-1-3 دوره‌ی نو......................................................................................................39 فصل سوم روش شناسی................................................................................................41

  3-1 مقدمه.....................................................................................................................42

  3-2روش پژوهش .........................................................................................................42

  3-3 روش جمع‌آوری داده‌ها ..............................................................................................43

  3-4 جامعه‌ی آماری.............................................................................................................43

  3-5 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها........................................................................................43

  3-6 ابزار جمع‌آوری اطلاعات.............................................................................................44

  فصل چهارم بررسی و تحلیل داده‌ها....................................................................................45

  4-1 مقدمه............................................................................................................................46

  4-2 فرآیند تصریف.............................................................................................................46

  4-2-1 تصریف فعل............................................................................................................46

  4-2-1-1 ستاک..................................................................................................................47

  4-2-1-2 صفت مفعولی.....................................................................................................50

  4-2-1-3 وند استمراری....................................................................................................50

  4-2-1-4 وند نمود کامل....................................................................................................51

  4-2-1-5 نشانه‌ی مصدر.....................................................................................................51

  4-2-1-6 زمان و انواع فعل.................................................................................................51

  4-2-1-6-1 زمان گذشته‌ی ساده........................................................................................53

  4-2-1-6-2 زمان گذشته‌ی نقلی .......................................................................................55

  4-2-1-6-3 زمان گذشته‌ی استمراری................................................................................57

  4-2-1-6-4 زمان گذشته‌ی بعید ........................................................................................59

  4-2-1-6-5 زمان گذشته‌ی التزامی.....................................................................................61

  4-2-1-6-6 زمان گذشته‌ی مستمر.....................................................................................63

  4-2-1-6-7 زمان حال اخباری...........................................................................................65

  4-2-1-6-8 زمان حال التزامی...........................................................................................68

  4-2-1-6-9 زمان حال استمراری.....................................................................................70

  4-2-1-6-10 زمان آینده..................................................................................................72

  4-2-1-6-11 منفی‌ساز.......................................................................................................73

  4-2-1-6-12 وند تصریفی فعل سببی ...............................................................................84

  4-2-1-6-13 فعل معلوم و مجهول...................................................................................86

  4-2-1-6-13-1 فعل معلوم................................................................................................86

  4-2-1-6-13-2 فعل مجهول..........................................................................................86

  4-2-1-6-14 فعل پرسشی................................................................................................87

  4-2-1-6-15 فعل امر......................................................................................................87

  4-2-1-6-16 لازم و متعدی..............................................................................................88

  4-2-1-6-17 فعل معین و وجهی.....................................................................................89

  4-2-1-6-17-1 فعل معین...............................................................................................89

  4-2-1-6-17-2 فعل وجهی............................................................................................90

  4-2-1-6-18 افعال پیشوندی ..........................................................................................106

  4-2-2 تصریف اسم ......................................................................................................107

  4-2-2-1 نشانه‌های جمع...............................................................................................107

  4-2-2-2 نشانه‌ی معرفه................................................................................................108

  4-2-2-3 نشانه‌ی نکره...................................................................................................109

  4-2-3 تصریف صفت.....................................................................................................110

  4-2-3-1 نشانه‌ی صفت تفضیلی و عالی........................................................................110

  4-2-3-2 صفت ترتیبی....................................................................................................111

  4-2-3-3 صفت اشاره......................................................................................................111

  4-2-3-4 صفت مبهم.......................................................................................................112

  4-2-3-5 صفت تعجبی..................................................................................................113

  فصل پنجم نتیجه‌گیری......................................................................................................114

  5-1 مقدمه.........................................................................................................................115

  5-2 نتایج.........................................................................................................................115

  5-3 کاربردها.....................................................................................................................116

  5-4 پیشنهاداتی برای تحقیق بیشتر.................................................................................117

  اصطلاحات...................................................................................................................118

  مآخذ..................................................................................................................................131

  پیوست...............................................................................................................................137

  واژه نامه.............................................................................................................................147

   

  منبع:

   

  ابراهیمی انارکی، محمدعلی(1383)انارک از دیدگاه تاریخی جغرافیایی اجتماعی، اصفهان، رنگینه.

  -------------------- (1389)انارک از دیدگاه تاریخی جغرافیایی اجتماعی با ویرایش و اضافات کلی، اصفهان، رنگینه.

  ارلاتو، آنتونی (1383) ‌درآمدی بر زبان شناسی تاریخی، ترجمه‌ی دکتر یحیی مدرسی، تهران انتشارات سمت.

  ارنسکی،‌ای. م (1374)مقدمه‌ی فقه‌الغه ایرانی، ترجمه‌ی کریم کشاورز، تهران، انتشارات پیام.

  افراشی، آزیتا (1386)ساخت زبان فارسی، ‌تهران، انتشارات سمت.

  اکمجیان، آدریان و دیگران (1382)، زبان شناسی و درآمدی بر زبان و ارتباط، مترجم علی بهرامی، تهران، انتشارات راهنما.

  اگرادی،ویلیام و دیگران(1386)‌ درآمدی بر زبان شناسی معاصر، مترجم علی درزی، تهران، انتشارات سمت.

  باطنی،‌محمد رضا(1384) توصیف ساخت دستوری زبان فارسی بر بنیاد یک نظریه‌ی عمومی زبان، تهران انتشارات امیر کبیر.

  باطنی، محمد رضا (1382) ‌زبان و تفکر، انتشارات فرهنگ معاصر.

  باقری، مهری (1387) مقدمات زبان شناسی : مجموعه فنون و مفاهیم ادبی، تهران، نشر قطره.

  پاکروان، حسین(1383)"بررسی آواشناختی گویش انارکی"،مجموعه مقالات نخستین همایش ایران شناسی،صفحه‌ی 12-19.

  چامسکی، نوام (1380) دانش، زبان، ماهیت منشا و کاربرد آن ،ترجمه‌ی علی درزی، تهران، نشر نی.

  حاجیانی،فرخ (1388)"بررسی تطبیقی تاریخی ساخت فعل ارگاتیو در گویش‌های اردکانی، دشتی، دشتکانی، کلیمیان یزد و لاری"،مجله آموزش مهارت‌های زبان دانشگاه شیراز،دوره‌ی اول،صفحه‌ی 9-25.

  دبیر مقدم،‌محمد(1392)رده شناسی زبان‌های ایرانی،‌ تهران، انتشارات سمت.

  دوسوسور، فردیناد (1382)دوره‌ی عمومی زبان شناسی، ترجمه‌ی کورش صفوی، تهران، هرمس.

  روبینز، آر، اچ (1373) تاریخچه‌ی مختصر زبان شناسی، ترجمه‌ی علی حق شناس، تهران، نشر مرکز.

  سامارین، ویلیام (1346) زبان شناسی عملی، ترجمه‌ی عطاری و لطیف، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

  سامعی، حسین (1375) واژه سازی در زبان فارسی، پایان‌نامه ی دکتری دانشگاه تهران.

  سهرابی انارکی،اختر (1373) واژه نامه انارکی، اصفهان، انتشارات پاندا.

  شقاقی، ویدا(1386)مبانی صرف،تهران، انتشارات سمت.

  صادقی، علی اشرف (1379)نگاهی به گویش نامه‌های ایرانی (مجموعه‌ای از نقد‌ها و بررسی‌ها)، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

  صفوی،‌کورش (1386)آشنایی با تاریخ زبان‌های ایرانی،‌ تهران،‌نشر پژواک کیوان.

  طبیب‌زده، امید (1390) دستور زبان فارسی بر اساس نظریه‌ی گروه‌های خودگردان در دستور وابستگی، تهران، نشر مرکز.

  غلامعلی‌زاده، خسرو (1374) ساخت زبان فارسی، تهران، احیا کتاب.

  قریب،‌ بدرالزمان (1381)"‌تاریخچه‌ی گویش شناسی در ایران"، مجموعه مقالات نخستین همایش گویش شناسی، صفحه‌ی 7-15.

  کلباسی، ایران (1367)راهنمای گرد آوری گویش‌های ایران، تهران نشر اگه.

  --------- (1371)ساخت اشتقاقی واژه در زبان فارسی امروز، ،‌تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

  --------- (1367) "ارگاتیو در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی"، مجله زبان‌شناسی، مرکز نشر دانشگاهی،صفحه‌ی 70-80.

  ---------- (1374) فارسی ایران  و تاجیکستان در یک بررسی مقابله‌ای، ‌تهران، موسسه‌ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

  گلفام ، ارسلان (1385)اصول دستور زبان،‌تهران، انتشارات سمت.

  مدرسی، یحیی (1368)جامعه شناسی زبان،‌‌تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

  مشکوه الدینی، مهدی (1374) سیر‌ زبان‌شناسی، مشهد، موسسه‌ی چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

  -------------- (1384)‌ دستور زبان فارسی واژگان و پیوندهای ساختی، تهران ، انتشارات سمت.

  ناتل خانلری، پرویز (1373) دستور زبان فارسی،‌تهران،‌انتشارات ققنوس.

  نجفی، ابولحسن (1358) مبانی زبان شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی تهران، تهران، انتشارات نیلوفر.

  وحیدیان کامیار، نقی (1379) دستور زبان فارسی 1،‌تهران انتشارات سمت.

  هادسن، گرور (1382) مباحث ضروری و بنیادین زبان شناسی نقدماتی (ضروریات زبان شناسی مقدماتی) ، ترجمه‌ی علی بهرامی، تهران، نشر رهنما.

   

   

   

  منابع لاتین

  1-Akmajian,J T.(1990) An Introduction To Language and Communication, Cambridge: The MIT Press.

  2- Bauer, Laurie. (2003)Introducing Linguistic Morphology, Edinburg, Edinburg University Press

  3- Bloomfield, L. (1939)  Linguistic Aspect of  Science, University of Chicago Press.

  4-Bloomfield, L. (1939)  Menomini Morphophonemics, Travaux du Cercle Linguistique de Prague.

  5- Booij, G (1985) The Intraction of Phonology and Morphology in prosodic Phonology, Gassmann

  6- Crystal, David (1987) The Cambridge Encyclopedia of  Language Cambridge, Cambridge University Press.

  7- Crystal, David (1991)The Dictionary of  Linguistics and phonetics Oxford, Blackwell publisher.

  8- Falk, Julia, S.(1987)Linguistics And Language, The United States of America, Michigan University Press.

  9- Haspelmath, M (2002) Understanding Morphology, London, Arnpld.

  10-Ivanov,Vladimir (1926) Two Dialects Spoken in the

  central PersianDesert JRAS Part 3  PP:405-431

  11-Ivanov,Valadimir (1930) Notes on the Dialect of Khur

  and Mihrijan Acta Orientalia VIII  PP:45-61 

  12-  Katamba, Francis(1993)Morphology, London, Macmillan press , LTD.

  13-Lecoq,Pierre(2002)  Recherches sur les Dialects Kermaniens (Iran Central),Acta Iranica.

  14- Mathews, P.H, (1974) Morphology: An Introduction to the Theory of  Word Structure , Cambridge, Cambridge University Press.

  15- Muller, F.M. (1899) Three Lactiores on the Science of Language and its Place on General Education.

  16- Yule, George (1996)The Study of Language, Cambridge, Cambridge University Press.

   

  منابع اینترنتی

  www.iranica.org/central dialect مهر 1392

  مهر و آبان 1392www.iranica.org/dialectology

   آبان 1392fa.wikipedia.org/wiki/تکواژشناسیتحقیق در مورد پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی, پروژه درباره پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس