پایان نامه بررسی ضریب رفتار قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگر های اصطکاکی دورانی

word
174
11 MB
31412
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۷,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی ضریب رفتار قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگر های اصطکاکی دورانی

  پایان­نامه برای دریافت کارشناسی­ ارشد

  رشته مهندسی عمران      گرایش سازه

  چکیده

  امروزه در کشورهای لرزه­خیز جهت اتلاف انرژی لرز ه­ای وارد بر سازه به استفاده از انواع ابزار مستهلک کننده انرژی توصیه شده است. یکی از این ابزارها، میراگرهای اصطکاکی دورانی می باشد. به دلیل اینکه در آیین نامه­های کنونی مقداری برای ضریب رفتار قاب­های مجهز به این میراگر­ها ارائه نشده، در این پایان­نامه سعی شده تاثیر استفاده از آنها بر روی ضریب رفتار قاب­های خمشی فولادی مورد ارزیابی قرار گیرد. به همین منظور چندین قاب خمشی فولادی با شکل­پذیری متوسط با تعداد طبقات مختلف طبق ضوابط استاندارد 2800 و مبحث 10 مقررات ملی ایران، طراحی شده است. سپس با استفاده از تحلیل­های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی افزایشی و به کمک نرم­افزار Sap2000-V15، ضریب رفتار و پارامترهای آن برای قاب­های اولیه و مجهز به میراگربدست آمده و با یکدیگر مقایسه شدند.

  تغییرات ضرایب مقاومت­افزون و شکل­پذیری با­توجه به نتایج آنالیز قاب­های با و بدون میراگرنشان می­دهد که تاثیر میراگرهای اصطکاکی دورانی برضریب مقاومت­افزون سازه­های کوتاه بیشتر از ضریب شکل­پذیری آنها است. در طبقات بلندتر شرایط عکس آن است به صورتی که تاثیر میراگر بر ضریب شکل­پذیری به نسبت مقاومت­افزون بیشتر است. در مجموع میراگر سبب افزایش ضریب رفتار قاب­های خمشی فولادی به مقدار 60/7 و 23/55 درصد، به ترتیب تحت آنالیز استاتیکی و دینامیکی غیرخطی می­گردد.

   

  واژگان کلیدی: ضریب رفتار، میراگرهای اصطکاکی دورانی، تحلیل استاتیکی غیرخطی، تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشی، قاب­های خمشی فولادی

  1 فصل اول

  مقدمه

  (کلیات تحقیق)

   

   

   

   

  امروزه مبنای طراحی لرز ه­ای سازه­ ها به گونه­ای است که سازه مقداری امکان تغییر شکل پلاستیک داشته باشد(مثلاً به کمک ایجاد مفاصل پلاستیکدر تیرها و سپس در ستون ها). این عمل باعث اتلاف مقدار زیادی از انرژی ورودی به سازه شده و در نهایت ایمنی مورد نیاز را تامین می کند. اعمال این خصوصیت برای سازه­ها علاوه­بر غیراقتصادی بودن میزان صدمات سازه­ای و غیرسازه­ای را افزایش می­دهد. به جهت از­ بین­ بردن و کاهش خسارت وارده به اعضاء اصلی سازه(تیرهاوستون­ها)دستگاه­های خاصی باداشتن قابلیت­هایی نظیر استهلاک انرژی ورودی سازه، تغییرشکل پلاستیک و ... درمکان­های معینی نصب می­شوند. یکی از این نوع دستگاه­ها، سیستم­های اصطکاکی می­باشند که به دلیل پتانسیل بالا در جذب و اتلاف انرژی وارده بر سازه و همچنین هزینه پایین در نصب و نگهداری آنها امروزه کاربردهای متنوع­ای در مهندسی عمران بخصوص سازه مورد استفاده قرار گرفته اند.

  باتوجه به گرایش بیشتر طراحان به سمت تحلیل و طراحی سازه ها به روش استاتیکی معادل به­دلیل سهولت و کم­هزینه بودن آن، بیشتر آیین­نامه­های کنونی نیز این روش را مبنای طراحی قرار داده­اند. هر چند که در آیین­نامه­های کنونی بخصوص استاندارد 2800 ایران نگاهی اجمالی به روش طراحی غیرخطی شده و می­خواهند کاربران را به سوی طراحیغیرخطی راهنمایی کنند. به­هرحال مبنای طراحی لرزه­ای کنونی برای سازه­های متعارف قبل از تحلیل­های غیرخطی، تحلیل الاستیک می باشد.

  در طراحی الاستیک  نیروی طراحی خطی ساختمان را از یک طیف خطی که وابسته به پریود طبیعی ساختمان و شرایط خاک محل احداث ساختمان است، بدست می­آورند و برای ملحوظ کردن اثر غیرخطی و اتلاف انرژی در اثر رفتار هیسترتیک، میرایی و اثر مقاومت­افزون سازه، این نیروی خطی را بوسیله ضریب اصلاح رفتار سازه(ضریب رفتار) به نیروی طراحی تبدیل می کنند.

  1-1. ضرورت تحقیق

  در آیین­نامه­های کنونی که بر مبنای تحلیل خطی استوارند(مانند استاندارد 2800 ایران) ضریب رفتار برای انواع ساختمان­های متعارف ارائه شده است اما به ضریب رفتار سایر سیستم­های سازه­ای بالاخص سازه­های موضوع این تحقیق (سازه­های مجهز به میراگرهای اصطکاکی دورانی) اشاره­ای نشده است. شاید دلیل این امر این است که اصول طراحی چنین سازه­هایی با­توجه­به کاربردشان متفاوت می­باشد. مثلاً میراگرهای اصطکاکی، با افزایش میرایی و اتلاف انرژی ورودی به سازه، منجر به کاهش نیاز سازه می­شوند. همچنین با افزایش سختی جانبی آن موجب افزایش ظرفیت سازه می­گردند. به همین دلیل روش طراحیسازه­های مجهز به این میراگرها معمولا به روش طیف ظرفیت و روش­های غیرخطی انجام می­شود. البته به کمک طراحی الاستیک، با تعیین سختی موثر میراگر با یک آزمون سعی و خطا نیز می­توان این چنین سازه­هایی را طراحی نمود.بنابراین به نظر می رسد با داشتن معیار اولیه­ای همچون ضریب رفتار، به طراح این امکان را فراهم می­کند تا بتواند ارزیابی سریع و اولیه­ای از سازه­های جدیدالاحداث مجهز به میراگر، برای تعیین مقاطع اولیه آن داشته باشد. همچنین در بحث مقاوم­سازی ساختمان­های موجود نیز به منظور کنترل تاثیر میراگر بر ظرفیت مقاطع داشتن چنین معیاری کاربردی به نظر می رسد.

   

   

  1-2. اهداف

  همانطور که در بالا اشاره شد، در آیین­نامه ­ها و تحقیقات کنونی ضریب رفتاری برای سازه­های مورد بحث ارائه نشده است.هرچند که ضرایب رفتار پیشنهاد شده برای سازه­های متداول نیز از دقت کافی برخوردار نمی باشد. مسئله مهم در این بحث پس از محاسبه و تخمین مقادیر شکل­پذیری و مقاومت­افزون (به­عنوان پارامترهای مهم ضریب رفتار) و همچنین ضریب رفتار سازه­های مجهز به میراگر اصطکاکی دورانی، مقایسه آن با مقادیر ضرایب بدست آمده برای قاب­های اولیه می­باشد. به­طور کلی نمی­توان برای یک نوع سازه و برای تمام محدوده­های پریودی آن یک ضریب مقاومت­افزون و شکل­پذیری یکسان درنظر گرفت. این مقادیر به نوع سازه و خصوصیات قاب آن بستگی دارد.

  در سازه­های مجهز به وسایل اتلاف انرژی به­دلیل اینکه از میراگرها با ظرفیت­های مختلفی باتوجه به نیاز آنها در ساختمان استفاده می­گردد، تاثیر آنها بر میرایی و جذب و اتلاف انرژی و رفتار هیسترتیک سازه نیز متغیر بوده و در نتیجه مقادیر ضرایب شکل­پذیری و مقاومت­افزون متغیری نیز بدست می­دهند.

  در این تحقیق سعی شده ضریب رفتار قاب ­های خمشی فولادی با شکل پذیری متوسط مجهز به این میراگرهای اصطکاکی دورانی با ظرفیت متعارف(توصیه شده آیین­نامه­ها) محاسبه شده و با ضریب رفتار سازه­های اولیه مقایسه و تاثیر این میراگرها بر پارامترهای حاکم بر ضریب رفتار سنجیده شود.

   

  1-3. فرضیات

  بررسی ضرایب شکل­پذیری، مقاومت­افزون و به­طورکل ضریب رفتار سازه در این تحقیق بر روی قاب­های خمشی فولادی با شکل پذیری متوسط با و بدون میراگرهای اصطکاکی دورانی و در فضای دوبعدی بدون اثر پیچش، صورت­گرفته است. محل احداث ساختمان در منطقه با سطح خطر لرزه­ای بالا و بر روی خاک نوع 4 در نظر گرفته شد. برای اعضای سازه از مقاطع استاندار BOX (برای ستون ها) و IPE (برای تیرها) استفاده گردید. برای مهاربندها از مقاطع توپر دایره­ای استفاده شده است.

  مدل­سازی در نرم­افزار Sap2000(V-15) به صورت ماکرو می­باشد. به این صورت که تیرها و ستون­ها و پلیت­های میراگر به کمک المان­های خطی مدل­سازی شدند. برای مدل­سازی سختی پیچشی میراگر از لینک غیرخطی موجود در این نرم­افزار استفاده شد. در نهایت جهت تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی، جهت معرفی مفاصل پلاستیک اعضا از مفاصل پلاستیک خودکار نرم­افزار Sap2000 استفاده شده است.

  1-4. روش تحقیق

  درخصوص تاریخچه میراگر های اصطکاکی و نحوه عملکرد آن­ها در فصل دوم بحث شده است. سپس به معرفی میراگرهای اصطکاکی دورانی از جمله متعلقات و مکانیسم رفتاری آنها پرداخته شده و در نهایت به تحقیقات مهمی که در این زمینه صورت گرفته، اشاره شده است.

  در فصل سوم مبانی تعیین ضریب رفتار و اهمیت استفاده از آن در سازه مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای موثر بر این ضریب همچون ضرایب کاهش نیرو براثر شکل­پذیری و مقاومت­افزون معرفی شده و در پایان فصل به تحقیقات مشابه­ای که درخصوص تعیین ضریب رفتار قاب­های مجهز به میراگرهای الحاقی صورت­گرفته، اشاره شده است.

  فصل چهارم به معرفی قاب­های مورد مطالعه و فرضیات طراحی سازه­ها در این تحقیق می­پردازد. همچنین چگونگی مدل­سازی میراگرهای اصطکاکی دورانی از جمله تعیین ظرفیت و رفتار ممان-زاویه آن­ها به تفضیل بیان شده است. مبانی تحلیل­های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی و وضعیت نهایی عملکرد سازه­ها از دیگر موارد مورد بحث است.

  فصل پنجم شامل چگونگی محاسبه ضریب رفتار و پارامترهای آن(ضریب کاهش نیرو براثر شکل­پذیری و ضریب مقاومت­افزون) به روش­های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی در این تحقیق می­باشد.

  در فصل ششم ضرایب رفتار محاسبه شده برای قاب­های مورد نظر(قاب­های اولیه و مجهز به میراگر) و مقادیر ضرایب کاهش نیرو براثر شکل­پذیری و مقاومت­افزون هر یک از آنها ارائه و با یکدیگر مقایسه شده­اند. پس از بررسی نتایج، جهت مقایسه ضرایب رفتار قاب­های اولیه محاسبه شده در این تحقیق و مقدار عنوان شده آن در آیین­نامه، ضریب اصلاح مدل عددی معرفی گردید. به کمک این پارامتر، ضرایب رفتار بدست آمده برای قاب­های اولیه اصلاح و با مقدار متناظر آیین نامه­ای آن مقایسه شدند.

  2 فصل دوم

  آشنایی با میراگرهای اصطکاکی دورانی

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2-1. مقدمه

  لرزش سازه­ها می­تواند باعث آسیب و تخریب سازه­ای گردد. لرزش­هایی که بر اثر نیروی حاصل از زلزله ایجاد می­گردد مقیاس وسیعی دارند و باعث شده­اند سازه­ها حتی در کشورهای پیشرفته نیز آسیب پذیر باشند. برای مقابله با نیروی زلزله فلسفه طراحی به­صورتی است که اجزاء سازه­ها با استقامت و شکل­پذیری لازم طراحی شوند. خاصیت شکل­پذیری سازه باعث می­شود که اعضاء سازه پس از تحریک توسط نیروهای لرزه­ای وارد محدوده رفتار غیرخطی شده و در نتیجه انرژی وارد بر سازه با استفاده از میرایی ذاتی مصالح مستهلک گردد. باید به این نکته توجه کرد که تغییر شکل پلاستیک اعضاء منجر به آسیب معینی به سازه می گردد این آسیب باید در حد قابل قبول محدود گردد.

  امروزه برای اینکه صدمات و آسیب اعضاء سازه را کاهش دهند از وسایل مختلف افزایش میرایی سازه و اتلاف انرژی در سازه­ها بهره می­گیرند. میرایی پدیده­ای است که باعث می­شود ارتعاش آزاد یک سیستم به­تدریج مستهلک شود. در میرایی، انرژی جنبشی ارتعاشی سیستم بنا به مکانیسم ­های مختلفی مانند اصطکاک مستهلک می­گردد ([i]). میرایی به دو روش در سازه تامین می­گردد. در روش اول میرایی سازه­ای به واسطه خواص ذاتی سازه و اعمال ضوابط طراحی لرزه­ای برای ایجاد مفصل پلاستیک در بخش­های معینی از سازه ایجاد می­گردد که معمولاً بیش از یک مکانیسم در این نوع تولید میرایی مشارک دارند مانند، اصطکاک داخلی بین ذرات مصالح سازه­ای، باز و بسته شدن ترک­های میکروسکوپی در اعضای بتنی، اصطکاک در اجزای اتصالات سازه­های فولاد، درگیری و اصطکاک بین عناصر سازه­ای و غیرسازه­ای (میانقاب)، پلاستیسیته در تعدادی از کریستال­های مصالح به­دلیل تمرکز تنش درحالی­که تنش متوسط هنوز در ناحیه الاستیک خطی قرار دارد، ورود اعضای سازه­ای به ناحیه رفتار خمیری یا پلاستیک. در روش دوم با افزودن اعضای اضافی در سازه به نام میراگر، میرایی مورد نیاز تولید می­گردد. روش­های تولید میرایی که قبلاً بیان شد به­طور معمول ناشی از خصوصیات مصالح اعضاء سازه­ای و اتصالات آنها در قاب ساختمانی می باشد. از این میرایی در جذب و اتلاف انرژی وارد بر سازه و همچنین در طراحی سازه­ها مورد استفاده قرار می گیرد. مثلاً طراحی قاب­های خمشی با شکل پذیری مورد نیاز. یعنی با تشکیل مفاصل پلاستیک در بعضی از نقاط مشخص اعضاء (معمولاً تیرها سپس در ستون­ها)، سازه را شکل­پذیر می سازند. اما این روش مخصوصاً برای سازه­های بلند غیراقتصادی است. از این جهت برای تولید میرایی لازم جهت جذب و اتلاف انرژی در سازه از دستگاه­هایی به نام میراگر استفاده می گردد.

  همانطورکه قبلاً بیان شد یکی از مکانیسم­های تولید میرایی در سازه و اتلاف انرژی وارد بر سازه­ها اصطکاک می باشد. همین تجربه باعث اختراع میراگرهای اصطکاکی گردید.

  2-2. میراگر های اصطکاکی

  این میراگرها بر روی انواع بادبندهای جناقی، قطری و ضربدری متصل می­گردد. در این میراگرها انرژی منتقل شده به سازه صرف غلبه بر اصطکاک موجود در سطح تماس قطعات به کار رفته در میراگر می­شود. این میراگرها با تمرکز رفتار غیرخطی در خود، مانع از بروز رفتار غیرخطی و آسیب در سایر اجزای سازه­ای و غیر سازه­ای می­شوند. مواد به کار رفته برای تولید اصطکاک در این میراگرها عموما بایستی دارای رفتار مناسب تغییر هیسترتیک، دامنه خستگی بالا و عدم حساسیت زیاد نسبت به تغییرات درجه حرارت باشند.این میراگرها به عنوان جداساز لرزه­ای نیز مورد استفاده قرار گرفته شده است ([ii]).

  Response behavior factor of moment frames with rotation friction dampers

  Abstract

  Today, using different energy dissipation devices is recommended in most earthquake-prone countries for dissipating seismic energy. Rotation-friction damper is one these devices. Since in current regulations there is no defined value for behavior factor of rotation friction damper equipped frames, this thesis aims to evaluate the effect of using rotational friction dampers on the behavior factor of moment steel frames. To achieve this goal, several moment steel frames with average ductility were designed according to interpretation of seismic code 2800 and also steel building design code of Iran (subject 10 of national regulations). Then the behavior factor of the frames and its parameters, with and without dampers, were calculated and compared based on a series of static and dynamic nonlinear analysis with Sap2000-V15 software.

  Changes in over strength and ductility factors, with respect to the analysis results of the frames with and without dampers, show that the effect of RFD dampers on over strength factor of short structures is more than their ductility. The situation is vice-versa in taller structures, as RFD’s effect on ductility is more than its effect on over strength.

  Generally, the damper increases the behavior factor of moment steel frames by the amounts of 7.60% and 55.23%, respectively by non-linear static and dynamic analyses.

   

  Keywords: behavior factor, Rotation Friction Dampers, non-linear static analysis, incremental non-linear dynamic analysis, moment steel frames.

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی ضریب رفتار قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگر های اصطکاکی دورانی

  فهرست:

  فهرست جدول ها ‌د

  فهرست نمودارها ‌ز

  فهرست تصاویر و اشکال.. ‌ط

  فصل اول: مقدمه(کلیات تحقیق)

  1-1.ضرورت تحقیق.. 3

  1-2. اهداف... 4

  1-3. فرضیات... 4

  1-4. روش تحقیق.. 5

  فصل دوم: آشنایی با میراگرهای اصطکاکی دورانی

  2-1. مقدمه. 8

  2-2. میراگرهای اصطکاکی.. 9

  2-3. تاریخچه و انواع میراگرهای اصطکاکی.. 10

  2-4. معرفی میراگرهای اصطکاکی دورانی.. 23

  2-4-1.اجزاء میراگر. 23

  2-4-2.مکانیسم میراگر. 24

  2-4-3.تاریخچه مطالعات انجام شده برروی میراگرهای اصطکاکی دورانی.. 25

  فصل سوم: مبانی نظری تعیین ضریب رفتارسازه ها

  3-1. مقدمه. 50

  3-2. تاریخچه ضریب رفتار 51

  3-3. روشهای محاسبه ضریب رفتار 53

  3-3-1.محاسبه ضریب رفتار به روش ضریب شکل پذیری یوانگ... 53

  3-3-2.ضریب شکل پذیری کلی سازه. 59

  3-3-3.ضریب کاهش بر اثر شکل پذیری.. 60

  3-3-4.مقاومت افزون.. 63

  3-4. مطالعات انجام شده برروی ضریب رفتار قاب های مجهز به انواع میراگر. 66

  فصل چهارم:مدل سازی نرم افزاری قاب های فولادی خمشی مجهز به میراگرهای اصطکاکی دورانی

  4-1. مقدمه. 71

  4-2. معرفی مدل های مورد مطالعه. 71

  4-3. بارگذاری وطراحی مقاطع.. 73

  4-3-1.بارگذاری ثقلی.. 74

  4-3-2.بارگذاری زلزله. 74

  4-4. آنالیز وطراحی مدل ها 75

  1-4-4.کنترل مقاطع ازنظرکمانش موضعی برای خمش.... 75

  4-4-2.تعیین ضریب برش پایه طراحی.. 77

  3-4-4.کنترل ضوابط طراحی.. 77

  4-4-4.کنترل تغییرمکان جانبی نسبی طبقات.. 79

  4-5. نحوه مدلسازی نرم افزاری میراگرهای اصطکاکی دورانی و صحت سنجی آن.. 84

  1-5-4.مراحلتعیین رفتار ممان- زاویه میراگر. 86

  4-5-2.صحت سنجی مدل سازی نرم افزاری سازه مجهز به میراگر. 89

  4-6. تعیین ظرفیت میراگرها جهت مدلسازی.. 94

  4-7. تحلیل استاتیکی غیرخطی سازه ها 98

  4-8. تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشی سازه ها 99

  4-9. وضعیت نهایی و تسلیم آنالیز نرم افزاری.. 102

  4-9-1.تعریف وضعیت نهایی رفتار سازه باتوجه به دستورالعمل استاندارد 2800. 103

  4-9-2.وضعیت نهایی سازه باتوجه به دستورالعملFEMA356. 105

  4-9-3.تعریف وضعیت تسلیم سازه. 112

  فصل پنجم: تعیین ضریب رفتار قاب های خمشی فولادی با و بدون میراگرهای اصطکاکی دورانی

  5-1. مقدمه. 114

  5-2. ضریب کاهش براثر شکل پذیری.. 115

  5-2-1.محاسبه ضریب کاهش نیرو براثر شکل پذیری.. 116

  5-3. محاسبه ضریب مقاومت افزون سازه 118

  فصل ششم: نتایج و پیشنهادات

  6-1. مقدمه. 127

  6-2. بررسی کلی نتایج به دست آمده 127

  6-2-1. نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی.. 128

  6-2-2. نتایجتحلیلدینامیکیغیرخطیافزایشی.. 130

  6-3. تاثیر ارتفاع سازه برروی ضریب رفتار 133

  4-6.تاثیر میراگر بر ضریب رفتار سازه 133

  6-5. نتیجه کلی.. 134

  6-6. ضریب اصلاح مدل عددی.. 136

  6-7. پیشنهاد برای تحقیقات آینده 139

  فهرست منابع

  پیوست الف: کد Matlab جهت محاسبه رفتار میراگر اصطکاکی دورانی... 1

  پیوست ب: کد Matlab جهت ایده آل سازی منحنی های بارافزون و محاسبه ضریب رفتار سازه ها 5

   

  منبع:

  [1]-Chopra, A. K., ed. 2012. Dynamics of Structures. Theory and Appilications to Earthq-uake Engineering.

  [1]- معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، 1389" راهنمای روش­ها و شیوه­های بهسازی لرزه­ای ساختمان های موجود و جزئیات اجرایی". تهران، نشریه­ی شماره­ی524 .

  [1]-Soong, T. T., Constantinou, M. C., ed. 1994. Passive and Active Structural Vibration Control in Civil Engineering, Cism Courses and Lectures, Springer, New York.

  [1]-Soong, T. T., Dargush, G. F., 1997. Passive Energy Dissipation Systems in Structural Engineering, Wiley, New York.

  [1]-Keightley, W., 1977. Building Damping by Coulomb Friction. 6th Wcee, New Delhi, India, 3043-3048.

  [1]-Keightley, W., 1979. Prestressed Walls for Damping Earthquake Motions in Buildings. Montana State University, Dept. Of Civil Engineering and Mechanics.

  [1]-Pall, A., Marsh, C. Fazio, P., 1980. Friction Joints for Seismic Control of Large Panel Structures. PCI Journal, 25 (6), 38-61.

  [1]-Pall, A., Marsh, C., 1982. Seismic Response of Friction Damped Braced Frames. JSDEAG, 108(6), 1313-1323.

  [1]-Filiatrault, A., Cherry, S., 1987. Performance Evaluation of Friction Damped Braced Steel Frames Under Simulated Earthquake Loads. EERI, 3(1), 57-78.

  [1]-Aiken, I., Kelly, J., Pall, A., 1988. Seismic Response of A Nine-Story Steel Frame with Friction Damped Cross-Bracing. Rep. No. Ucb/Eerc-88/17, University of California, Berkeley, Ca.

  [1]-Aiken, I. D., Kelly, J. M., 1990. Earthquake Simulator Testing and Analytical Studies of Two Energy-Absorbing Systems for Multistory Structures. Rep. No. Ucb/Eerc-90/03, University of California, Berkeley, Ca.

  [1]-Fitzgerald, T. F., Anagnos, T., Goodson, M., Zsutty, T., 1989. Slotted Bolted Connections in Aseismic Design for Concentrically Braced Connections. EERI, 5 (2), 383-391.

  [1]-Grigorian, C. E., Popov, E. P., 1993. Slotted Bolted Connections for Energy Dissipation. Proc., Atc-17-1 Seminar on Seismic Isolation, Passive Energy Dissipation and Active

  [1]-Constantinou, M., Reinhorn, A., Mokha, A., Watson, R., 1991. Displacement Control Device for Base Isolated Bridges. EERI, 7 (2), 179-200.

  [1]-Constantinou, M. C., Kartoum, A., Reinhorn, A. M., Bradford, P., 1991. Experimental and Theoretical Study of a Sliding Isolation System for Bridges. Rep. No. Nceer 91-0027, National.

  [1]-Pall, A., Pall, R. T., 2004. Performance-Based Design Using Pall Friction Dampers - an Economical Design Solution. Proc. 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, B. C., Canada.

  [1]-Nishitani, A., Nitta, Y., Ishibashi, Y., Itoh, A., 1999. Semi-Active Structural Control with Variable Friction Dampers. Proc., American Control Conference, Aacc, Dayton, Oh, 1017-1021.

  [1]-Mualla, I. H., 2000a. Experimental Evaluation of a New Friction Damper Device”, 12th World Conference on Earthquake Engineering, Auckland, New Zealand.

  [1]-Mualla, I. H., 2000b. Parameters Influencing the Behavior of a New Friction Damper Device. Spie’s 7th International Symposium on Smart Structures & Materials, SS2000, Ca, USA, 2000.

  [1]-Nielsen, L. Mualla, I., 2002. A Friction Damping System Low Order Behavior and Design. Report Byg·Dtu,R-0302002, ISSN 1601-2917, ISBN 87-7877-090-4

  [1]-Mualla, I., Belev, B., 2002. Performance of Steel Frames With a New Friction Damper Device under Earthquake Excitation. JCSR, 24, 365-371

  [1]-Mualla, I., Nielsen, L. O., Belev, B., Liao, W. I., Loh, C. H., Agrawal, A., 2002. Performance of Friction-Damped Frame Structure: Shaking Table Testing and Numerical Simulations.7th U.S. National Conference on Earthquake Engineering, Boston, USA.

  [1]-Mualla, I., Nielsen, L. O., Belev, B., Liao, W. I., Loh, C. H., Agrawal, A., 2002. Numerical Predictions of Shaking Table Tests on a Full Scale Friction-Damped Structure. 12th European Conference on Earthquake Engineering .Paper Reference 190.

  [1]-Mualla, I., Nielsen, L. O., Chouw, N. Belev, B., Liao, W. I., Loh, C. H., 2002. Enhanced Response through Supplementary Friction Damper Devices.

  [1]-Liao, W. I., Mualla, I. Loh, C. H., 2004. Shaking-Table Test of a Friction-Damped Frame Structure the Structural Design of Tall and Special Buildings. Wiley Interscience [Online]. 13, 45–54, (9 June 2004). http://www.interscience.wiley.com/10.1002/Tal.232

  [1]-Mualla, I., Nielsen, L. O., Viviani, L. Briseghella.Dynamic Response of RC Frame with a New Friction Damper Device.

  [1]-Vaseghi Amiri, J., Naghipoor, M., Jalali, S. G., 2008. Performance of Rotational Friction Damper (RFD) in Steel Frames. The 14th World Conference on Earthquake Engineering. October 12-17, Beijing, China.

  [1]-Filiatrault, A., Cherry, S., 1989. Efficient Nuomerical Modelling for Design of Friction Damped Steel Plane Frames, CSCE, 16 (3), pp. 211-218.

  [1]-Komachi, Y., Tabeshpour, M. R., Golafshani, A. A., Mualla, I., 2010. Retrofit of Ressalat Jacket Platform (Persian Gulf) Using Friction Damper Device. JZUS-A [Online], ISSN 1673-565X (Print), ISSN 1862-1775.

  [1]- Tabeshpour, M. R. Ebrahimian, H., 2010.Seismic Retrofit of Existing Structures Using Friction Dampers. AJCE, 11 (4), pp. 509-520.

  [1]-Kim, J., Choi, H. Min, K., 2011. Use of Rotational Friction Dampers to Enhance Seismic and Progressive Collapse Resisting Capacity of Structures. The Structural Design of Tall and Special Buildings[Online].

  Available from: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1541-7808.Vol. 20, pp. 515–537

  [1]-طاهری بهبهانی، علی اصغر. 1376" نگرش فلسفی به ضوابط محاسباتی ساختمان ها در برابر زلزله"، نشریه شماره 239، چاپ دوم، تهران: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

  [1]- Uniform Boulding Code., 1997, Structural Engineering Design Provisions. Vol. 2.

  [1]-BSSC, 1997. NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulation for New Buldings and Other Structures, Part2: Commentary, FEMA 303, Federal Emergency Management Agency. Washington, D.C.

  [1]-BSSC, 2001. NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulation for New Buldings and Other Structures, Part2: Commentary, FEMA 369, Federal Emergency Management Agency. Washington, D.C.

  [1]- مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، 1384،" آیین نامه طراحی ساختمان­ها در برابر زلزله"، استاندارد شماره­ی 84-2800، ویرایش 3.

  [1]-Vidic, I., Fajfar, P. Fishinger, M., 1992. A Procedure for Determining Consistent Inelastic Design Spectra. Workshop on Nonlinear Seismic Analysis of RC Structures, Bled, Slovenia.

  [1]-Uang, C. M., 1991. Establishing R (Or Rw) and Cd Factors for Building Seismic Provisions. ASCE, 117 (1), 19-28.

  [1]-Uang, C. M., 1992. Seismic Force Reduction and Displacement Amplification Factor.Proceedings of the 10th World Conference on Earthquake Engineering, Balkema, Rottedam, 5875-5880.

  [1]-Kim, J., Choi, H., 2005. Response Modification Factors of Chevron-Braced Frames. Engineering Structures [online]. Vol. 27, 285–300.

  Available from: http://www.sciencedirect.com

  [1]- تسنیمی، عباسعلی. معصومی، علی. 1385 "محاسبه ضریب رفتار قاب های خمشی بتن مسلح". نشریه شماره 436-ک،چ اول، تهران: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

  [1]-Mahmoudi, M.Zaree, M., 2020. Evaluating Response Modification Factors ofConcentrically Braced Steel Frames. JCSR, 66, 196–204.

  [1]-Newmark, N. M., Hall, W.J., 1982. Earthquake Spectra and Desingn. EERI. El Cerrito, California.

  [1]-Krawinkler, H. and Nassar, A. A., 1992. Seismic Design Based on Ductility and Cumulative Damage Demands and Capacities. Elsevier Applied Science, New York.

  [1]-Miranda, E., Bertro, V. V., 1994. Evaluation of Strength Reduction Factor for Earthquake-Resistant Design. EERI, 10 (2), 357-379.

  [1]-Fajfar P., 2002. Structural Analysis in Earthquake Engineering_A Breakthough ofSimplified Nonlinear Methods. 12th European Conference on EarthquakeEngineering.

  [1]-Mahmoudi, M., 2003.The Relationship between Overstrength and Members Ductility of RC Moment Resisting Frames. Pacific Conference on Earthquake Engineering.

  [1]-National Resources Council of Canada (NRCC), 1990, National Building Code of Canada (NBCC), Institute for Research in Construction, Ottawa, Ontario.

  [1]-Wittaker, A., Hart, G., Rojahn, C., 1999. Sesmic Response Modification Factor. Journal of Steuctural Engineering. ASCE, 125 (4), 438-444.

  [1]-Asgaran, B. Shokrgozar, H. R., 2009.  BRBF Response Modification Factor. JCSR, 65, 290–298.

  [1]-Mahmoudi, M., Ghasem Abdi, M., 2012. Evaluating response modification factors of TADAS frames. JCSR, 71, 162-170.

  [1]-Vaseghi Amiri, J., Esmaeiltabar Nesheli, P. 2013.Response Modification Factor of Chevron Braced Frame with Pall Friction Damper.IJE, 26 (2), 127-135.

  [1]- وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان، دفتر مقررات ملی ساختمان. 1392، بارهای وارد بر ساختمان، مبحث 6 ، ویرایش سوم.

  [1]- وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان، دفتر مقررات ملی ساختمان. 1388، طرح و اجرای ساختمان های فولادی، مبحث10، ویرایش سوم.

  [1]-Uniform Building Code, UBC ASD, 1997. Design Code in the Program Implements the International Conference of Building Officials.

  [1]- صالحی، علی. خوشنود، حمیدرضا. 1393،"اثر میراگرهای اصطکاکی دورانی بر سطح عملکرد قاب­های خمشی"، مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده­های نو. تنکابن: مؤسسه آموزش عالی آیندگان، اردیبهشت 1393.

  [1]- صالحی، علی. خوشنود، حمیدرضا. 1393، "اصول طراحی میراگرهای اصطکاکی دورانی و نقش آنها در اقتصاد سازه­های نوین"، مجموعه مقالات سومین همایش ملی فناوری­های نوین صنعت ساختمان. مشهد: وزارت راه و شهرسازی، شهریور 1393.

  [1]-Federal Emergency Management Agency, FEMA. 2000. Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Building, FEMA-356. Washington, Dc.

  [1]- صالحی، علی. خوشنود، حمیدرضا .1393، "بررسی ضریب رفتار قاب­های خمشی فولادی مجهز به میراگرهای اصطکاکی دورانی"، مجموعه مقالات دومین کنگره ملی سازه، معماری و شهرسازی. تبریز، آذر 1393.

  [1]-Chopra, A. K., and Goel, R. K., 2001. A Modal Pushover Analysis Procedure to Estimate Seismic Demands for Buildings, Theory and Preliminary Evaluation. PEERReport 2001/03. Berkeley.تحقیق در مورد پایان نامه بررسی ضریب رفتار قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگر های اصطکاکی دورانی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی ضریب رفتار قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگر های اصطکاکی دورانی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ضریب رفتار قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگر های اصطکاکی دورانی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ضریب رفتار قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگر های اصطکاکی دورانی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ضریب رفتار قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگر های اصطکاکی دورانی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ضریب رفتار قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگر های اصطکاکی دورانی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ضریب رفتار قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگر های اصطکاکی دورانی, پروژه درباره پایان نامه بررسی ضریب رفتار قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگر های اصطکاکی دورانی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ضریب رفتار قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگر های اصطکاکی دورانی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ضریب رفتار قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگر های اصطکاکی دورانی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ضریب رفتار قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگر های اصطکاکی دورانی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ضریب رفتار قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگر های اصطکاکی دورانی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی ضریب رفتار قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگر های اصطکاکی دورانی

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس