پایان نامه بررسی روش های تحلیل غیرخطی در ارزیابی لرزه ای قاب فولادی با سیستم ترکیبی خمشی و مهاربند ضربدری

word
87
3 MB
31410
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۱,۳۱۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی روش های تحلیل غیرخطی در ارزیابی لرزه ای قاب فولادی با سیستم ترکیبی خمشی و مهاربند ضربدری

  جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته مهندسی عمران – گرایش سازه

   

  چکیده:

  موضوع تحقیق حاضر بررسی سطح عملکرد و میزان دقت روش های مبتنی بر تحلیل استاتیکی غیر خطی و نیاز مقاوم سازی ساختمانهای فولادی با سیستم دوگانه قاب خمشی با مهاربند ضربدریو مهاربند 7 شکلهمگراطراحی شده با آیین نامه 2800 زلزله ایران(ویرایش سوم) به وسیله دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود بر اساس هدف بهسازی مورد نیاز برای این ساختمانها می باشد.

  به این منظور پلان هایی با تعداد طبفات 4، 8و 16 انتخاب شده و توسط آیین نامه 2800 زلزله ایران به روش استاتیکی معادل طراحی می شود. قاب بحرانی این ساختمانها تحت بهسازی مبنا و با دو روش استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی تحت شتاب نگاشت های مختلف به کمک نرافزار های ETABSو SAP2000ver12تحلیل و مطابق با دستورالعمل بهسازی لرزه ای کنترل می -گردد.

  در نهایت در مورد ساختمانهای طراحی شده با آیین نامه 2800 بدین نحو نتیجه گیری می شود که تحلیل استاتیکی غیر خطی از دقت کافی در قیاس با تحلیل دینامیکی غیر خطی بر خوردار نیست.

                                                       فصل اول:کلیات

   

   

   

   

   

   

   

  1-1- لزوم انجام تحلیل های غیرخطی

  با توجه به اینکه اکثر سازه های متداول در هنگام زلزله وارد ناحیه غیرخطی شده واز خود رفتار غیرارتجاعی نشان می دهند لذا با استفاده از روش های مرسوم و سنتی آیین نامه ها که بر پایه تحلیل های خطی استوار است نمی توان کنترلی بر رفتار سازه پس از ورود آن به ناحیه غیر ارتجاعی داشت. از طرف دیگر تحلیل دینامیکی غیرخطی که اغلب به عنوان دقیق ترین روش در بررسی رفتار سازه ها در حین زلزله از آن یاد می شود، به علت پرهزینه و وقت گیر بودن، نمی تواند مناسب برای مسایل کاربردی و مهندسی باشد. در این میان ایده ­­ تحلیل استاتیکی غیرخطی بارافزون مطرح شده است که ضمن اینکه مشکلات و پیچیدگی های روش دینامیکی غیر خطی را ندارد، می تواند با تقریب قابل قبولی رفتار سازه را در ناحیه غیرارتجاعی مورد ارزیابی قرار دهد. تحلیل استاتیکی غیرخطی پایه روش طراحی بر اساس عملکرد می باشد. طراحی براساس عملکرد درحقیقت به روشی اطلاق می شود که در آن معیار طراحی سازه به صورت دستیابی به یک رفتار و عملکرد هدف تشریح می شود. این روش تقابلی است با معیار طراحی سازه های مرسوم که در آن معیار طراحی سازه تنها با محدودکردن نیروهای اعضاء که ناشی از اعمال مقادیر مشخصی از بارهای طراحی می باشند تعریف می گردد. در این روش با سطح بندی خطر زمین لرزه به کارفرما این اختیار داده می شود تا میزان خطر پذیری را برای طراح سازه انتخاب کند. از سوی دیگر با قابل پیش بینی شدن رفتار سازه با خطر پذیری معین می توان نسبت به کاربری و آسیب پذیری سازه پس از زلزله تصمیم گرفت.

   

  1-2- موضوع پایان نامه

  در جریان یک پروژه بهسازی، در ابتدا نیاز به جمع آوری اطلاعات از سازه موجود می باشد، در ادامه لازم است سازه مورد نظر به طریقی مدل سازی و تحلیل شود، تا رفتار و عملکرد سازه هنگام زلزله مشخص گردد. حال برای

  کنترل نتایج به دست آمده نیاز به معیارهای خاصی می باشد تا در نهایت لزوم یا عدم لزوم به بهسازی برای ساختمان های موجود مشخص شود و پس از انجام کلیه این اقدامات و با در نظر گرفتن نتایج حاصل و در صورت نیاز به بهسازی، روش اجرایی بهسازی تعیین گردد.

  با توجه به مطالب بیان شده و آغاز اقدامات مورد نیاز جهت بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود در کشور، دستورالعملی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه شده است که مبنای مطالعات بهسازی ساختمان- ها قرار گیرد. این دستورالعمل با استفاده از آیین نامه ای است که اخیراً در آمریکا جهت بهسازی ساختمان ها تدوین و توصیه شده است. این آیین نامه از طرف انجمن مهندسین عمران امریکا (ASCE) و آژانس مدیریت بحران فدرال (FEMA) تهیه شده و تحت عنوانFEMA440& FEMA356 & FEME273 منتشر گردیده است.

  3

   

  هدف اصلی این پایان نامه ارزیابی کارایی شیوه های تعیین سطح عملکرد سازه، مطرح شده در دستورالعمل بهسازی لرزه در برآورد سطح عملکرد ساختمان فولادی دارای سیستم دوگانه مهاربند ضربدری و قاب خمشی می باشد. در واقع میزان دقت تحلیل استاتیکی با تحلیل دینامیکی غیرخطی مقایسه می گردد. همچنین به این پرسش پاسخ داده می شود که ساختمان طراحی شده با آیین نامه 2800 ویرایش سوم در چه سطحی از عملکرد بر اساس ضوابط دستورالعمل بهسازی لرزه ای قرار می گیرد و آیا این که ساختمان مورد نظر هدف آیین نامه 2800 را برآورده می کند. روش کار در پایان نامه به این گونه است که سه ساختمان متقارن و منظم4، 8، 16 طبقه فولادی سیستم دوگانه قاب خمشی - مهاربند ضرب دری و مهاربند 7 شکل  ، با نرم افزار ETABS به صورت سه بعدی (3D) بر اساس آیین نامه 2800 ویرایش سوم، و بر روی خاک نوع 2 در برابر زلزله طراحی شده اند. سپس این سه ساختمان به همان صورت سه بعدی در نرم افزار ETABSver9 تحلیل استاتیکی غیر خطی بارافزون (Pushover) گشته و نتایج حاصل از آن با تحلیل دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی مدل ها در نرم افزار SAP2000ver12 مورد مقایسه قرار گرفته اند.

   

   

   

   

   

   

   

   

                    فصل دوم

   

  مروری بر مفاهیم ومبانی بهسازی لرزهای ساختمان

   

   

   

   

   

   

  4

   

   

   

  2-1- مقدمه

  درسال­های اخیر باتوجه به ارزش اقتصادی ساختمانهای موجود، سعی براین بوده است که پایداری ساختمانها از دید حداقل های لازم مورد بررسی قرار گرفته و در همین رابطه دستور­العمل­های مقاوم سازی تدوین شده­اند. با توجه به فلسفه این دستورالعملها ضرایب ایمنی درنظر گرفته شده درآئین نامه های طراحی باید قاعدتاً از ضرایب ایمنی این دستورالعملها بزرگتر باشد. باتوجه به بحث فوق انتظار می رود که سازه های طراحی شده مطابق آئین نامه های طراحی معمول، توسط دستورالعمل مقاوم سازی هم تایید شوند. در واقع روش­های مقاوم سازی سازه ها که در دستورالعمل­هایی  نظیرFEMA356 و دستورالعمل مقاوم سازی کشورمان به تفصیل بیان شده اند را میتوان روش­هایی دقیقتر و منطبق بر طراحی سازه های موجود دانست.

  2-2- مروری بر مقدمات بهسازی لرزه ای

  در این بخش به مروری برخی از تعاریف اولیه و مقدمات بهسازی لرزه ای، سطوح عملکرد ساختمان و سطوح خطر زلزله از دید دستور العمل مقاوم سازیپرداخته می شود. به علت خلاصه کردن تعاریف و روشها برخی از این تعاریف و روشها در این پایان نامه نیامده که در صورت نیاز به دستورالعمل بهسازی ارجاع داده می شود.

   

   

   

   

   

  2-2-1- هدفهای بهسازی

  2-2- 1-1- بهسازی مبنا

  در بهسازی مبنا انتظار می رود که تحت زلزله « سطح خطر –1 » ایمنی جانی ساکنین تأمین گردد.

  2-2-1-2 - بهسازی مطلوب

  در بهسازی مطلوب انتظار میرود هدف بهسازی مبنا تأمین گشته و علاوه برآن تحت زلزله« سطح خطر- 2 » ساختمان فرو نریزد.

  2-2-1-3- بهسازی ویژه

  در بهسازی ویژه نسبت به بهسازی مطلوب عملکرد بالاتری برای ساختمان مدنظر قرار می گیرد. بدین منظور سطح عملکرد بالاتری برای ساختمان تحت همان سطح خطر زلزله مورد استفاده در بهسازی مطلوب در نظر گرفته شده یا با حفظ سطح عملکرد مشابه با بهسازی مطلوب سطح خطر زلزله بالاتری مد نظر قرار گرفته می شود.

  2-2-1-4 - بهسازی محدود

  در بهسازی محدود عملکرد پائین تری از بهسازی مبنا در نظر گرفته می شود، به گونه ای که حداقل یکی از اهداف زیر بر آورده شود:

  1-  تحت زلزله خفیف تر از زلزله « سطح خطر-1 » ، ایمنی جانی ساکنین تأمین گردد.

  2-  تحت زلزله خفیف تر از زلزله « سطح خطر -1 » ، ساختمان فرو نریزد یا ایمنی جانی محدود ساکنین تأمین گردد.

   

   

  2-2-1-5 بهسازی موضعی

  در بهسازی موضعی بخشی از یک طرح بهسازی کلی مطابق بخشهای (1-2-1-1 ) تا (1-2-1-4 ) دستورالعمل بهسازیانجام می شود که به دلایلی در شرایط موجود فقط بخشی از آن اجرا می­شود. در این حالت بهسازی باید به گونه ای پیش بینی و اجرا گردد که هدف بهسازی بخش­های دیگر در مراحل بعدی برآورده شود]1[.

  بهسازی موضعی باید با توجه به موارد زیر انجام شود:

  1-  بهسازی بخشی از ساختمان نباید منجر به پائین آمدن سطح عملکرد کل ساختمان شود.

  2-  بهسازی نباید منجر به نامنظم شدن یا افزایش بی نظمی ساختمان شود.

  3-  بهسازی نباید منجر به افزایش نیروهای ناشی از زلزله در اعضایی که وضعیت بحرانی تحت زلزله دارند شود.

  2-2-2- سطوح عملکرد ساختمان

  سطوح عملکرد ساختمان بر مبنای عملکرد اجزای سازه ای و غیر سازه ای تعریف شده و به اختصار با یک شماره برای عملکرداجزای سازه ای و یک حرف برای عملکرد اجزای غیر سازه ای نشان داده می شود.

  2-2-2-1- سطوح عملکرد اجزای سازه ای

  سطوح عملکرد اجزای سازه ای شامل چهار سطح عملکرد اصلی و دو سطح عملکرد میانی است . سطوح عملکرد اصلی عبارتند از:

   

  الف ) سطح عملکرد 1- قابلیت استفاده بی وقفه:

  این سطح عملکرد، به سطح عملکردی اطلاق می شود که پیش بینی شود در اثر وقوع زلزله مقاومت و سختی اجزای سازه ای تغییر قابل توجهی پیدا نکند و استفاده بی وقفه از آن ممکن باشد.

  ب ) سطح عملکرد 3- ایمنی جانی:

    این سطح عملکرد، به سطح عملکردی اطلاق می شود که پیش بینی شود در اثر وقوع زلزله خرابی در سازه ایجاد شود، اما میزان خرابیها به اندازه ای نباشد که منجر به خسارت جانی شود.

  پ ) سطح عملکرد 5- آستانه فرو ریزش:

   این سطح عملکرد، به سطح عملکردی اطلاق می شود که پیش بینی شود در اثر وقوع زلزله خرابی گسترده در سازه ایجاد گردد و اما ساختمان فرو نریزد و تلفات جانی به حداقل برسد.

  سطوح عملکرد میانیعبارتند از:

  ت ) سطح عملکرد 2- خرابی محدود :

   این سطح عملکرد، به سطح عملکردی اطلاق می شود که پیش بینی شود در اثر وقوع زلزله خرابی در سازه به میزان محدود ایجاد شود، به گونه ای که پس از زلزله با انجام مرمت بخشهای آسیب دیده ادامه بهره برداری از ساختمان میسر باشد.

  ث ) سطح عملکرد 4- ایمنی جانی محدود :

   این سطح عملکرد، به سطح  عملکردی اطلاق  می شود که پیش بینی شود در اثر وقوع زلزله خرابی در سازه ایجاد شود، اما میزان خرابیها به اندازه ای باشد که خسارت جانی به حداقل برسد.

  2-2-3- تحلیل خطر زلزله و طیف طرای

  بر آورد پارامترهای حرکت قوی زمین برای سطوح خطر مختلف به یکی از دو روش استفاده از طیف طرح استاندارد و طیف طرح ویژه ساختگاه صورت می پذیرد. استفاده از روش اول برای مقاصد بهسازی محدود، مبنا و مطلوب بلا مانع است. برای بهسازی ویژه استفاده از روش دوم الزامی است.

  2-2-3-1- تعریف سطوح خطر زلزله

  برای تعیین طیف طرح شتاب سطوح خطر زلزله بصورت زیر تعریف می شود:

  1- سطح خطر –1 :

  این سطح خطر بر اساس %10 احتمال رویداد در 50 سال که معادل دوره بازگشت 475 سال است، تعیین می شود. سطح خطر -1 در استاندارد 2800 ایران « زلزله طرح » (DBE) نامیده شده است.

  2- سطح خطر –2 :

  این سطح خطر بر اساس %2 احتمال رویداد در 50 سال که معادل دوره بازگشت 2475 سال است، تعیین می شود. سطح خطر – 2 در استاندارد 2800 ایران در بیشینه زلزله متحمل »(MPE) نامیده می­شود.

  2-2-3-2- طیف طرح استاندارد

  طیف طرح استاندارد از حاصلضرب مقادیر طیف ضریب بازتاب ساختمانB و شتاب مبنای طرح A حاصل می شود.برای بدست آوردن شتاب مبنای طرح A می توان از نقشه های معتبر پهنه­بندی لرزه ای که در آن میزان بیشینه شتاب زمین برای دوره های بازگشت مختلف ارائه شده است، استفاده نمود. میزان شتاب مربوط به « سطح خطر –1 » با استفاده از نقشه پهنه بندی شتاب موجود که در آن دوره بازگشت 475 سال (%10 احتمال وقوع در50 سال ) درج شده باشد تعیین می گردد. برای « سطح خطر 2 » در صورت نبود نقشه های پهنه بندی معتبر بایستی با انجام مطالعات لازم و تحلیل خطر ساختگاه میزان شتاب مبنای طرح بر آورد گردد. طیف ضریب بازتاب برای « سطح خطر 1 » مطابق استاندارد 2800 ایران برای میرایی %5 تعیین می شود]2[.

  2-3- مروری بر روشهای تحلیلی و معیارهای پذیرش دستورالعمل مقاوم سازی

  در این بخش به مروری بر ضوابط کلی تحلیل، روشهای تحلیل اعم از روشهای خطی استاتیکی، خطی دینامیکی، غیر خطی استاتیکی، غیر خطی دینامیکی و معیارهای پذیرش اعضا در هر یک از این روشها از دید دستورالعمل مقاوم سازی می پردازیم.

  2-3-1- مدلسازی

  2-3-1-1- فرضیات اولیه

  سازه باید به صورت سه بعدی مدلسازی شود. در موارد ذکر شده در این بخش برای تحلیل های غیر خطی می توان از مدل دو بعدی نیز استفاده نمود. در صورتی که سازه دارای دیافراگم صلب باشد و اثرات پیچش در سازه ملحوظ شده باشد از مدل دو بعدی در تحلیلهای غیر خطی می توان استفاده نمود. هنگامی که سازه در تحلیل های غیر خطی دو بعدی مدل می گردد، باید برای محاسبه سختی و مقاومت اجزاء و اعضای سازه خواص سه بعدی آنها مد نظر قرار گیرد.

  در تحلیل های غیر خطی، اگر اتصالات ضعیف تر و یا دارای شکل پذیری کمتر از اعضای متصل شونده باشد و یا به نحوی تخمین زده شود که با در نظر گرفتن اتصالات در مدل، نتایج حاصل بیش از 10 درصد تغییر خواهد داشت، اثر آنها باید به نحو مناسب در مدل سازه منظور گردد.

   

  Abstract

   

  The topic of this research is the study of the performance level and exactitude of nonlinear static analysis-based methods and the need for strengthening Dual System steel moment and braced building designed by Iranian earthquake regulation No.2800by means of the instruction for tremor optimization of current building according to the required optimization objective for those buildings.

  Therefore, different plants with 4,8 and 16 floors were selected and are to be designed by Iranian earthquake regulation no.2800 through static method. The critical frame of these buildings are controlled under basic optimization using nonlinear static and nonlinear dynamic methods of time history under acceleration recorder and with the aid of analysis software and according to tremor optimization instruction.

  At the end, it is concluded about designed building with regulation no.2800 that nonlinear static analysis lack sufficient exactitude in comparison to nonlinear dynamic analysis.

   

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی روش های تحلیل غیرخطی در ارزیابی لرزه ای قاب فولادی با سیستم ترکیبی خمشی و مهاربند ضربدری

  فهرست:

  فصل اول:کلیات........................................................................................................................................................... 2

  1-1- لزوم انجام تحلیل های غیرخطی........................................................................................................................ 2

  1-2- موضوع پایان نامه............................................................................................................................................. 2

  2- فصل دوم: مروری بر مفاهیم ومبانی بهسازی لرزه ای ساختمان............................................................................... 5

  2-1- مقدمه............................................................................................................................................................... 5

  2-2- مروری بر مقدمات بهسازی لرزه ای.................................................................................................................. 5

  2-2-1- هدفهای بهسازی.......................................................................................................................................... 6

  2-2- 1-1- بهسازی مبنا........................................................................................................................................... 6

  2-2-1-2 - بهسازی مطلوب.................................................................................................................................... 6

  2-2-1-3- بهسازی ویژه.......................................................................................................................................... 6

  2-2-1-4 - بهسازی محدود..................................................................................................................................... 6

  2-2-1-5 بهسازی موضعی..................................................................................................................................... 7

  2-2-2- سطوح عملکرد ساختمان............................................................................................................................. 7

  2-2-2-1- سطوح عملکرد اجزای سازه ای.............................................................................................................. 7

  2-2-3- تحلیل خطر زلزله و طیف طراحی................................................................................................................ 9

  2-2-3-1- تعریف سطوح خطر زلزله....................................................................................................................... 9

  2-2-3-2- طیف طرح استاندارد.............................................................................................................................. 9

  2-3- مروری بر روشهای تحلیلی و معیارهای پذیرش دستورالعمل مقاوم سازی....................................................... 10

  1-3-1- مدلسازی.................................................................................................................................................. 10

  1-3-1-1- فرضیات اولیه...................................................................................................................................... 10

  2-3-1-2- اعضای اصلی و غیر اصلی................................................................................................................... 11

  2-3-1-3- طبقه بندی اجزای کنترل شونده توسط تغییر شکل و نیرو در سازه های فولادی و بتنی........................... 11

  2-3-1-3-پیچش.................................................................................................................................................. 12

  2-3-1-3-1- پیچش واقعی................................................................................................................................. 13

  2-3-1-3-2- پیچش اتفاقی................................................................................................................................. 13

  2-3-1-4- دیافراگم ها........................................................................................................................................ 13

  2-3-1-5- اثرات P − Δ.................................................................................................................................... 13

  2-3-1-6- ترکیب بارگذاری ثقلی و جانبی........................................................................................................... 14

  2-3- 2 روشهای تحلیل سازه................................................................................................................................ 14

  2-3-2 – 1- تحلیل استاتیکی خطی....................................................................................................................... 14

  2-3 - 2 -2 - تحلیل دینامیکی خطی..................................................................................................................... 15

  2-3 - 2 -3- تحلیل استاتیکی غیر خطی................................................................................................................. 16

   

  فهرست

   

   

   

   

   

  2-3 -2-3-1- ملاحظات خاص مدلسازی و تحلیل............................................................................................. 16

  2-3 -2 -3-1-1- کلیات.................................................................................................................................... 16

  2-3-2-3-1-2- نقطه ی کنترل........................................................................................................................... 17

  2-3-2-3-1-3- توزیع بار جانبی........................................................................................................................ 17

  2-3-2-3-1-4- مدل رفتار دوخطی نیرو– تغییرمکان سازه................................................................................ 18

  2 -3 - 2-3 - 5-محاسبه ی زمان تناوب اصلی موثر............................................................................................ 19

  2-3- 2-3- 2- برآورد نیروها و تغییرشکلها.......................................................................................................... 19

  2-3-2-3- 2– 1- ساختمان با دیافراگم صلب................................................................................................... 20

  2-3-2-4- تحلیل دینامیکی غیر خطی................................................................................................................... 23

  2-3-3- معیارهای پذیرش...................................................................................................................................... 23

  2-3-3-1- معیارهای پذیرش روش­های غیر خطی................................................................................................. 23

  2-4- روش طیف ظرفیت........................................................................................................................................ 29

  2-5- تهیه طیف های ظرفیت و نیاز در فرمت ADRS........................................................................................... 29

  3-1- مقدمه............................................................................................................................................................ 37

  3-2- تعاریف مدل های اولیه................................................................................................................................... 37

  3-3- بارگذاری ثقلی............................................................................................................................................... 42

  3-4- بارگذاری لرزه ای.......................................................................................................................................... 42

  3-5- مدل سازی...................................................................................................................................................... 44

  3-6- تحلیل.............................................................................................................................................................. 44

  3-7- طراحی............................................................................................................................................................ 45

  3-8- معرفی شیوه تحلیل  در پروژه..........................................................................................................................45

  3-8-1- تحلیل استاتیکی غیرخطی............................................................................................................................ 45...................

  3-8-2- هدف بهسازی............................................................................................................................................ 46

  3-8-3- توزیع بار جانبی در تحلیل استاتیکی غیرخطی.............................................................................................. 46

  3-8-3-1- معرفی و اختصاص مفاصل پلاستیک..................................................................................................... 47

  3-8-4- تعیین تغییرمکان هدف به روش ضرایب تغییرمکان.......................................................................................51

  3-9- تحلیل دینامیکی غیرخطی................................................................................................................................ 51

  3-10- ملاحظات خاص مدلسازی و تحلیل............................................................................................................ 54

  3-9-1- تحلیل به روش دینامیکی غیرخطی.............................................................................................................. 55

  3-9-2- شتاب نگاشت های مورد استفاده در آنالیز دینامیکی غیرخطی..................................................................... 55

  3-6-2-1- هم­پایه کردن PGA............................................................................................................................. 55

  3-6-2-2- هم­پایه کردن طیف................................................................................................................................ 56

   

   

  4-1- مقدمه............................................................................................................................................................. 57

   

  فهرست

   

   

   

   

  4-2- تعیین تغییرمکان هدف به روش ضرایب تغییرمکان........................................................................................... 57

  4-3- تعیین تغییرمکان هدف به روش طیف ظرفیت................................................................................................... 58

  4-4- منحنی ظرفیت سازه ها.................................................................................................................................... 60

  4-5- تحلیل به روش دینامیکی غیرخطی................................................................................................................... 62

  4-5-1- شتاب نگاشت های مورد استفاده در آنالیز دینامیکی غیرخطی..................................................................... 63

  4-5-2- همپایه کردن PGA.................................................................................................................................. 63

  4-5-3- همپایه کردن طیف..................................................................................................................................... 64

  4-5-4- مقادیر ماکزیمم تغییرمکان در نقطه کنترل................................................................................................... 66

  4-5-5- تغییرمکان نسبی طبقات در تحلیل دینامیکی غیرخطی.................................................................................. 70

  4-6- ارزیابی عملکرد سازه ها.................................................................................................................................. 72

  4-6-1- معیار کنترل عملکرد سازه ها...................................................................................................................... 72

  4-6-2- تعیین سطح عملکرد در تحلیل استاتیکی غیر خطی....................................................................................... 72

  4-6-3-تعیین سطح عملکرد در تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه.......................................................................... 73

  5-1- نتایج................................................................................................................................................................ 78

  5-2- پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی..................................................................................................................... 79

  مراجع........................................................................................................................................................................ 80

   

   

  منبع:

  [1] پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله "دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود"، 1385

  [2] پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله "تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود"، 1381

  [3] حسین زاده ن.، ناطقی الهی ف.، "آسیب پذیری سازه های فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی"، انتشارات موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، 1373

  [4] دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان "مبحث ششم، بارهای وارد بر ساختمان"، 1380

  [5] مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن " آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800) ویرایش سوم"، 1384

  [6] تابش پور م.، "تفسیر مفهومی کاربردی آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، ویرایش سوم آیین نامه 2800"، انتشارات گنج هنر، 1385

  [7] پورعلی گنجی م.، " ارزیابی روش های تعیین سطوح عملکرد ساختمان فولادی دارای قاب خمشی"، دانشگاه علوم و فنون مازندران، 1386

   [8] ATC40, "Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings", 1997

  [9] CSI Analysis Reference Manual for SAP2000, 2007

  [10] FEMA 356, Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildins, 2000

  [12] FEMA 440, "Draft Camera-Ready for the Improvement of Nonlinear Static Seismic Analysis Procedures", prepared by the Applied Technology Council for the Federal Emergency Management Agency, 2005

   [13] Naeim, F. "The Seismic Design Handbook", Mc Graw Hill, 2001

  [14] Wakabayashi M, "Design of Earthquake Resistant Buildings", 1986تحقیق در مورد پایان نامه بررسی روش های تحلیل غیرخطی در ارزیابی لرزه ای قاب فولادی با سیستم ترکیبی خمشی و مهاربند ضربدری, مقاله در مورد پایان نامه بررسی روش های تحلیل غیرخطی در ارزیابی لرزه ای قاب فولادی با سیستم ترکیبی خمشی و مهاربند ضربدری, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی روش های تحلیل غیرخطی در ارزیابی لرزه ای قاب فولادی با سیستم ترکیبی خمشی و مهاربند ضربدری, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی روش های تحلیل غیرخطی در ارزیابی لرزه ای قاب فولادی با سیستم ترکیبی خمشی و مهاربند ضربدری, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی روش های تحلیل غیرخطی در ارزیابی لرزه ای قاب فولادی با سیستم ترکیبی خمشی و مهاربند ضربدری, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی روش های تحلیل غیرخطی در ارزیابی لرزه ای قاب فولادی با سیستم ترکیبی خمشی و مهاربند ضربدری, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی روش های تحلیل غیرخطی در ارزیابی لرزه ای قاب فولادی با سیستم ترکیبی خمشی و مهاربند ضربدری, پروژه درباره پایان نامه بررسی روش های تحلیل غیرخطی در ارزیابی لرزه ای قاب فولادی با سیستم ترکیبی خمشی و مهاربند ضربدری, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی روش های تحلیل غیرخطی در ارزیابی لرزه ای قاب فولادی با سیستم ترکیبی خمشی و مهاربند ضربدری, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی روش های تحلیل غیرخطی در ارزیابی لرزه ای قاب فولادی با سیستم ترکیبی خمشی و مهاربند ضربدری, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی روش های تحلیل غیرخطی در ارزیابی لرزه ای قاب فولادی با سیستم ترکیبی خمشی و مهاربند ضربدری, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی روش های تحلیل غیرخطی در ارزیابی لرزه ای قاب فولادی با سیستم ترکیبی خمشی و مهاربند ضربدری, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی روش های تحلیل غیرخطی در ارزیابی لرزه ای قاب فولادی با سیستم ترکیبی خمشی و مهاربند ضربدری

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس