پایان نامه بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزار متلب (مطالعه موردیسد سیمره در دره شهر)

word
96
3 MB
31392
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۲,۴۸۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزار متلب (مطالعه موردیسد سیمره در دره شهر)

  پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

  گرایش: مهندسی عمران-مهندسی آب

  چکیده:

  در این تحقیق اثر شیب زمین، اختلاف ارتفاع ایستگاه های تقویت فشار،ارتفاع ازسطح دریا بر ویژگی های طول مسیر سامانه های انتقال آب بمنظور امکان سنجی و تسهیل پیش بینی بکارگیری آن وبهره وری بهینه مورد مطالعه قرار گرفته است.هدف از این پژوهش انتخاب بهترین گزینه انتقال آب با در نظر گرفتن مؤلفه های گفته شده از سرچشمه رودخانه سیمره به سد سیمره در جهت افزایش تراز نسبی آب سد در جهت پاسخگویی به پوشش نیازهای موجود در سال های آتی بر اساس بحران های آبی و خشکسالی ودر حال حاضر قرار گیری منطقه مورد مطالعه درشرایط اقلیمی خشک و وجود برخی فعل و انفعالات در طول مسیر معمول رودخانه به دلیل هدر رفت ،تبخیرو انشعابات گرفته شده سد سیمره با کمبود دبی آب تحویلی مواجه شده است که لازم است تمهیداتی در جهت جبران آب در سد سیمره صورت گیرد.مسیر معمول از سرچشمه تا سد 650 کیلومتر بوده و با انتخاب مسیر بهینه به 220کیلومتر تقلیل یافت و تمامی محدودیت های طول مسیر مورد بررسی قرار گرفت.در مسیر انتخابی 22 ایستگاه تقویت جریان آب–توان مؤثر پمپ های بکار گرفته شده  هرکدام 12.3کیلو وات بمنظور حجم انتقال آب به میزان 300 مترمکعب بر ثانیه مورد ارزیابی قرار گرفت ودر نرم افزار Matlab شبیه سازی و تجزیه وتحلیل شده است.

  نتایج استنتاج شده از نرم افزار نشان داد با توجه به شرایط توپوگرافیکی مسیر محدودیت هایی وجود دارد که در طول نیمی از مسیر بدلیل شرایط مناسب شیب، بازدهی و توان مؤثر پمپ ها روند صعودی داشته ودر بخشی دیگر بدلیل بالا رفت شیب زمین که نتیجه آن تفاوت ارتفاع از سطح ایستگاه ها بوده قدرت انتقال آب افت فزاینده ای را نشان میدهد که می بایست یا از موتور های با توان بالاتر بهره گرفت یا تعداد ایستگاههای تقویت فشار را بیشتر کرد که در صورت برطرف شدن این محدودیت ها مسیر سامانه انتقال به یک مسیر مطلوب وبهینه بدل خواهد شد.

  کلمات کلیدی:اختلاف ارتفاع،پمپاژ،سیمره،شیب،انتقال آب

  1-          فصل اول

   

  (کلیات تحقیق)

  (مقدمه هدف ضرورت)

  مقدمه:

  یکی از مهمترین چالش های پیش روی مدیران و دست اندرکاران تأمین منابع پایدار آب آن هم در شرایط حاد وهیدرولوژیکی نظیر بحران های خشکسالی است که میتواند کم وکیف شرایط زیستی را تحت تأثیرقراردهد.نارسایی در آبرسانی به محصولات کشاورزی از یکسو وضعف سیستم های آبرسانی در صنایع وشیلات از سوی دیگر به یکی از عوامل چالش برانگیز تبدیل شده است.حفظ وصیانت این منابع حیاتی تجدید شونده وبهره وری بهینه اقتصادی وعادلانه ازآب به عنوان یکی از چالش های بشری بوده وکلید توسعه پایدار تلقی میگردد.بدلیل ثابت بودن عرضه این منابع تجدید پذیرودرمقابل،تقاضای فزاینده آن در جهان طی صد سال اخیربیش از شش برابر شده است ونسبت به افزایش جمعیت سه برابری، اهمیت تنظیم نمودن این معادله را بیش از پیش برجسته می نماید.تداوم این روند چالش زا بالاخص در مقرضی که حجم عرضه نیز بدلیل ورود بخش عمده ای از آلاینده ها شامل پساب های صنعتی،زه آب های کشاورزی ، فاضلاب های شهری و روستایی ،منابع محدود آب را از حیض انتفاع خارج ساخته است[1].

  مطالعه پهنه جغرافیایی و اکولوژیکی برخی ازمناطق کشورنشانگر وجود استعداد ذاتی برای تحقق اهداف توسعه در بخش تولیدات کشاورزی ودامپروری می باشد یکی از راهبردهای عملی درهمین زمینه توسعه این مناطق از طریق بکارگیری شیوه انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره در شهرستان دره شهر می باشد که پایش وارزیابی اولیه این طرح میتواند به ارتقاء جایگاه اقتصادی این طرح بسیارارزشمند منجر گردد.

   دراین پژوهش محقق قصد داشته به بررسی و زمینه یابی مطالعات اولیه آن اقدام نموده و با در نظر گرفتن مسیر انتقال آب از یکی از سرچشمه ها، با بازدهی و دبی آب بسیار بالا در منطقه ای در شهرستان کوهدشت در استان لرستان، به ارزیابی شیوه ها و مسیر بهینه انتقال آب پرداخته است.مسیر معمول حرکت جریان آب در طول رودخانه از منبع تا حوزه آبریز سد سیمره به طول 650 کیلومتر بوده که با گذر از مناطق مختلف، میزان پرت آب ویا هدر رفت آب بسیار زیاد می باشد. در مسیر معرفی شده، طول جریان حرکت آب به 220 کیلومتر کاهش یافته و میزان پرت آب با توجه به حرکت آب در لوله های بتنی و فولادی در نظر گرفته شده بسیار ناچیز است. بنآبر این بازدهی مصرف آب بالا رفته و از سویی با توجه به بالا بودن دبی محل آبگیری، میزان کاهش جریان عبوری آب تا حدودی کم خواهد بود.

  این شیوه انتقال بخصوص در سالهای خشکسالی و یا کاهش جریان آب در مسیر رودخانه میتواند بسیار سودمند و مقرون به صرفه باشد. حوزه آبخور زمین های کشاورزی در منطقه دره شهر از جمله مستعد ترین زمین های کشاورزی بوده که با طرح انتقال آب، میزان بازدهی آنها بسیار بالا خواهد رفت. به هر روی، بنا بر اهمیت موضوع انتقال آب در محدوده مورد مطالعه، هدف از

   این پژوهش به دنبال مطالعه چگونگی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزار متلب می باشد.

  1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق :

            منابع آب تجدید شونده یکی از مؤلفه های مهم در توسعه پایدار کشاورزی وصنعتی در مناطق خشک ونیمه خشک می باشد.روند فزاینده جمعیت ورشد اقتصادی بخش عمده ای از اقشار کشورهای در حال توسعه مانند چین وهند که لکوموتیو حرکت مصرف گرایی در دهه های اخیر را تشکیل داده اند باعث اعمال فشار روی عرضه وتقاضای منابع آب تجدید شونده  شده اند.رقابت پذیری در بخش های مهم مصرف مانند کشاورزی با مصرف بیش از 90درصد از آب تجدید شونده در کنار مصارف شرب شهری،صنعتی،شیلات ونیازهای زیست محیطی بهمراه نیازهای بخش تفرجی، مدیریت وبهره برداری بهینه از این امکانات محدود وحیاتی را بیش از پیش در اولویت برنامه ریزی کلان کشورهای در حال توسعه و پیشرفته قرار داده است.درصورتی که تدابیر مدیریتی منظمی همسو با روندروبه رشد مصرف آب اندیشیده نگردد، شرایط را برای بروز بحرانهای حادتر فراهم خواهد نمود.به لحاظ اهمیت این منابع طبیعی تجدید شونده، مطالعات نظام مند در جهت رسیدن به یک مدل کارآمد مدیریتی اجتناب ناپذیر شده است.یکی از ابزارهای کارآمد برای تأمین نیازآب بخش های شرب ،کشاورزی و صنعتی  استحصال آب از سرچشمه ها و انتقال آن به بخش های متقاضی است.بنابر این ایجاد سازوکار های مؤثر برای  مدیریت عرضه وتقاضامیتواند دراین راستا مشکل گشا باشد.[2]

  سیستم های انتقال آب معمولاً یابه روش ثقلی ویا پمپاژ بوده که می تواند در کانال های انتقال  وتوزیع از طریق سامانه های لوله کشی به مصارف متفاوت برسد.  عوامل متعددی برمیزان کارایی این سیستم ها ازجمله، شرایط توپوگرافی مسیر انتقال از مبداء تا مکان مصرف، شیب اراضی، کیفیت خاک و موارد دیگر دخالت دارد.

  احداث سد سیمره در منطقه دره شهر و وجود استعداد های بالقوه اراضی آبخور آن وانتقال بخشی ازآب این رودخانه به حوزه بالادستی سد سیمره از جمله راهبردهایی است که در ایجاد توسعه پایدار منطقه می تواند تأثیر گذار باشد. به این منظوربررسی روش های ارتقاء راندمان انتقال یکی از مهمترین مواردی است که به توسعه پایدار کمک شایانی میتواند داشته باشد.

  لازمه انتقال آب در یک محدوده  وسیع(فاصله 220 کیلومتر از انتهای مسیر رودخانه سیمره در شهرستان کوهدشت-عباس خان و ابتدای آبگیری سد سیمره ) و با ترازهایی متفاوت ازسطح دریا( سرچشمه رودخانه سیمره با 1030 متر و دره شهر با2247 متری از سطح دریا) نیازمند بهره گیری از کانال های انتقال آب توسط سامانه تحت فشار برای پمپاژ آب می باشد.این سامانه شرایط را برای آبگیری توسط سیستم های مکش میسر می کند .با توجه به  لزوم افزایش سطح آب سد سیمره  برای تأمین  نیازمصرف کنندگان، چگونگی انتقال آب  به روش پمپاژاز سرشاخه های رودخانه سیمره با استفاده از نرم افزار بررسی میگردد. در این راستا سوالی که میتواند مطرح باشد این است که ادوات و سیستم های مورد نیاز برای انتقال این حجم از آب شامل چه مواردی بوده و درصد کارایی و راندمان این طرح به چه میزان است.

  1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

   یکی از مهمترین و راهبردی ترین سیاست گذاری ها در زمینه توسعه کارایی استفاده از منابع آب و هدایت بهینه آب در سطح دنیا، بکارگیری پروژه های انتقال آب ازمنابع مستعد و آبخیز به مناطقی بوده که با وجود سایر پتانسیل ها نظیر زمین های کشاورزی و مراتع، دارای کمبود شدید منابع آبی بوده اند. در این راستا، پروژه های انتقال آب بخصوص از منابع آبی نظیر رودخانه ها به رودخانه های دیگر و یا از سد ها به رود خانه ها و.... به طور معمول در سطح دنیا در حال اجرا و یا در شرایط بازدهی می باشند. [3]در داخل کشور، مناطقی همچون استان ایلام دارای پتانسیل ها و ظرفیت های ناب در زمینه کشاورزی و دامپروری می باشد که کمبود منابع آب سبب زایل شدن تلاش کشاورزان از یک سو و از سویی دیگر عدم استفاده از حداکثر ظرفیت تولیدی است. یکی از رهیافت های مهم در این زمینه انتقال آب از منابع پر آب رودخانه سیمره است که با گذر از چندین استان کشور از مسیر این استان بخصوص در مناطقی همچون شهرستان دره شهر عبور می نماید.با احداث سد سیمره بر روی رودخانه سیمره، تا حدودی استفاده بهینه از این منابع آبی محقق گردیده و لیکن،میزان آب ورودی نه تنها کم بوده بلکه تهدید های ناشی از وجود فصول خشک و کم آب می تواند بازدهی این سد را کاهش داده و سبب کاهش کمی و کیفی تولید کشاورزی در منطقه شود. بنابراین لزوم احداث مسیر انتقال آب از سرچشمه های پر آب به طور مثال در منطقه کوهدشت استان لرستان و استفاده از امکانات خاص انتقال می تواند در ایجاد اطمینان از ورودی آب مداوم به سد و ایجاد بازدهی بالا مثمر ثمر باشد.

  مرحله ساخت و اجرا:

  بسیاری از مسائل در اجرای شبکه های انتقال آب با انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت ونیز توان بالای نظارت لازم وصحیح برعملیات اجرایی در این مرحله حاصل می گردند.ازجمله نیز میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  زیر سازی مناسب کانال ها ، تأسیسات و جاده های سرویس که منجر به عدم نشست،شکستگی یا ریزش آنها شود،بتن ریزی ولاینینگ اصولی و درست ،استفاده از مصالح مناسب واستاندارد،توجه به رعایت معیارهای فنی و مهندسی در عملیات ساخت،رعایت اصول ساخت ویا تکمیل کانال ها وتأسیسات[4] و...  .

  1-4-1- مرحله بهره برداری :

  مسائل دوران بهره برداری از شبکه ها همانند سایر مراحل قبل (با فرض اینکه مسائل طراحی واجرا به شرح قبل مطرح باشند) بطور عمده ناشی از ویژگیهای فنی و ساختار شبکه و شرایط اجتماعی و فرهنگی منطقه و نیز مسائل مرتبط با حوزه مدیریت شبکه ها می شوند. البته یکی از مشکلات مهم در دوره بهره برداری، تخریب زود هنگام شبکه انتقال آب و اجزای آن بعلت عدم نگهداری صحیح و منطبق با دستورالعمل ها و استانداردهای طراحی و یا کارخانجات سازنده تجهیزات ودستگاههای مورد استفاده در شبکه است. عدم رسیدگی به موقع و رعایت نکردن اصول نگهداری تأسیسات، ابنیه وتجهیزات شبکه های انتقال آب  نه تنها به کاهش بازدهی این سازه های گران بها  وکاهش عمر مفید آنها بلکه به افزایش چشمگیر هزینه های تعمیرات  آنها نیز منجر شده است.[5]

  1-5- اهداف مشخص تحقیق:

  هدف اصلی این تحقیق عبارت است از

  بررسی انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره در شهرستان دره شهر

  ترتیب سایر اهداف این تحقیق عبارتند از:

  بررسی تأثیر شرایط توپوگرافیکی و شیب زمین بر انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره

  بررسی تأثیر تفاوت ارتفاع از سطح دریا در انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره

  بررسی تجهیزات و ادوات کاربردی مطابق با شرایط خاص انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره

  بررسی شرایط لازم کانال انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره

   1-6- نحوه انجام کار:

  روش گردآوری اطلاعات (میدانی- کتابخانه ای وغیره)

  با وجود اینکه این تحقیق یک تحقیق کاربردی می باشد و با موضوع بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه  بااستفاده از نرم افزار است، پاره ای از اطلاعات از سازمان زمین شناسی ونقشه برداری استان لرستان، شرکت آب منطقه ای استان ایلام ،آب نیرو(سد و نیروگاه سیمره)  در دره شهر و کتاب های سازه انتقال آب جمع آوری گردیده است.

  1-7- سؤالات تحقیق:

  چگونه انتقال آب ازسرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره باتوجه به شرایط توپوگرافیکی و شیب اراضی مقدور میباشد؟

  چگونه انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره با  توجه به تفاوت ارتفاع از سطح دریا  مقدور می باشد؟

  چه تجهیزات و ادواتی را می توان برای انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره  تعریف کرد؟

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزار متلب (مطالعه موردیسد سیمره در دره شهر)

  فهرست:

  1-فصل اول)  کلیات تحقیق(                                                                                                                                 13

  1-1 مقدمه                                                                                                                                        15  

  1-2- بیان مساله اساسی تحقیق                                                                                                                          16

  1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق                                                       Error! Bookmark not defined.

  1-4-مرحله ساخت واجرا                                                                                                                                  18

  1-4-1- مرحله بهره برداری                                                                                                                              18

  1-5- اهداف مشخص تحقیق                                                                                                                            19

  1-6- نحوه انجام کار                                                                                                                                          19

  1-7- سوالات تحقیق                                                                                                                                          19

  1-8- فرضیه های تحقیق                                                                                                                                    20

  1-9- محدودیت های تحقیق                                                                                                                             20

  1-9-1-قلمرو زمانی و مکانی تحقیق                                                                                                                20

  1-9- 2-محدودیت های خارج از کنترل                                                                                                         20

  1-10- تعاریف کلیدی                                                                                                                                       21

  1-11-نوآوری و پژوهش                                                                                                                                      22

  2-فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)                                                                                                                 23

  2-1مقدمه                                                                                                                                                              24

  2-2- تعریف انتقال بین حوضه ای                                                                                                                     25

  2-3- معیار های جهانی انتقال آب بین حوضه ای                                                                                           26

  2-4- ضوابط سازمان یونسکو برای اجرای طرح انتقال آب                                                                           26

  2-5- انتقال آب بین حوضه ای از دیدگاه مدیریت جامع منابع آب                                                              26

  2-6- معیارهای انتقال آب بین حوضه ای از دیدگاه توسعه پایدار   27Error! Bookmark not defined.

  2-7- انتقال آب بین حوضه ای در ایران                                             27Error! Bookmark not defined.

  2-8- جایگاه قانونی انتقال آب حوضه به حوضه در ایران                                                                             28

  2-9- بررسی ادبیات تحقیق                                                                                                                                29

  2-10- افزایش میزان آسیب پذیری سیستم های تامین آب                                                                            31

  2-11- افزایش نیاز در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی                                                                    32

  2-12- تغییرات اقلیمی و ضرورت پیش بینی های بلند مدت                                                                        32

  2-13- آلودگی منابع آب و طرح های جامع کاهش آلودگی                                                                          33

  2-14- عدم بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی                                                                 34

  2-15- چالش ها و فرصت ها در استفاده از مدل های بهینه سازی در مدیریت منابع آب                         35

  2-16- ابزار کار از طریق کاربرد فن آوری های مرتبط  با سیستم های اطلاعات جغرافیایی                      35

  2-17- شناخت  و کمی کردن  عدم قطعیت ها و نحوه برخورد با آنها                                                    36   

  2-18- شناخت پویایی ها و مجانب های رشد سیستم                                                                                   38

  2-19- مدیریت جامع منابع آب                                                                                                                        40

  2-20- توسعه بهره برداری در ایران                                                                                                                 41

  2-20-1- مدل بهره برداری از سدهای تهران                                                                                                 41

  2-20- 2- افزایش توانایی بهره برداری از سد بوکان                                                                                    41

  2-20-3- مدل سدهای کارون و دز                                                                                                                 42

  2-20- 4- مدل بهره برداری از سد پا علم                                                                                                       42

  2-20- 5- مدل بهره برداری از رودخانه زاینده رود                                                                                      43

  2-22- مرور ادبیات و سوابق مربوطه                                                                                                               45

  2-23- آشنایی با نرم افزار MATLAB 3D-2D                                                                                                  46

  3-فصل سوم (بررسی روش پژوهش)                                                                                                                  48

  3-1- مقدمه                                                                                                                                                          48

  3-2- بررسی روش پژوهش                                                                                                                               48

  3-3- بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد در این تحقیق                                                                             49

  3-4- روش جمع آوری داده ها                                                                                                                         50

  3-5- روش تعیین ظرفیت نصب بهینه                                                                                                              50

  3-6- روش انجام محاسبات انرژی                                                                                                                    50

  3-7- روش انجام محاسبات اقتصادی                                                                                                               50

  3-8- سرمایه گذاری                                                                                                                                           51

  3-8-1  هزینه های مهندسی و طراحی پروژه                                                                                                  51

  3-8-2- هزینه های نظارت و مدیریت                                                                                                            51

  3-8-3- بهره برداری-تعمیرات-نگهداری                                                                                                       51

  3-9- جایگزینی تجهیزات                                                                                                                                  52

  3-10- فواید و درآمدهای حاصل از پروژه                                                                                                      52

  3-11-  مشخصات مالی و زمانی و نحوه توزیع سرمایه                                                                                52

  3-12- آبگیر رودخانه سیمره                                                                                                                             54

  3-13- مراحل فرایند تصفیه                                                                                                                              55

  3-14-ایستگاههای پمپاژ                                                                                                                                    55

  3-15- مخازن ذخیره آب                                                                                                                                   55

  3-16- شبکه  انتقال آب                                                                                                                                     56

  3-17- اندازه گیری دبی جریان انتقال آب رودخانه سیمره                                                                             58

  3-19- روابط دبی-ارتفاع در فلوم مرکب                                                                                                        58

                                                                                                                                                                                       

  4-فصل چهارم (تجزیه و تحلیل پژوهش)                                                                                                            60

  4-1مقدمه                                                                                                                                                              61

  4-2- حوزه های اصلی رودخانه سیمره                                                                                                            61

  4-3- موقعیت منطقه مورد مطالعه در مبدا و طول مسیر                                                                                 63

  4-4- ملاحظات کلی در خطوط انتقال آب ،انتخاب مسیر وگزینه های مختلف انتقال آب                         66

  4-5- تجزیه و تحلیل خط انتقال                                                                                                                       67

  4-6- محدودیت های فنی خط انتقال(مسائل هیدرولیکی)                                                                             70

  4-7-اجزا و مؤلفه های مهم در خط انتقال آب                                                                                                 71

  4-8- عوامل مؤثر در انتخاب لوله سامانه انتقال آب در پژوهش                                                                    71

  4-9-عوامل مؤثر در انتخاب جنس لوله                                                                                                           72

  4-10- لوله های مد نظر در طرح انتقال                                                                                                            73

  4-11- مخازن در سامانه های انتقال آب                                                                                                           77

  4-12- ملاحظات پیشنهادی پمپ ها در طول مسیر                                                                                        77

  4-13- بررسی محاسبات نوسانات سطح آب در مخزن و دبی ذخیره در هر ایستگاه                                  78

  4-14-پیش بینی مصرف در بخش مقصد                                                                                                         81

  4-14-1 مصرف آب در بخش کشاورزی،باغی،دامی                                                                                     81

  4-15- برآورد دبی آب مورد نیاز از مبدا                                                                                                          81

  4-16-میزان دبی ماهانه و سالانه از سرچشمه رودخانه و دبی ورودی به دهانه آبکیر سد                         83

  4-17-بررسی  جزییات مسیر انتقال آب                                                                                                           84

  4-17- 1شیب مسیر انتقال آب                                                                                                                          84

  4-17-2-اختلاف ارتفاع ایستگاهها از همدیگر                                                                                              85

  4-17-3  ایستگاههای پمپاژ                                                                                                                               86

  4-17-4  تبیین سرعت حرکت آب در طول کانال                                                                                          86

  4-17-5 نوع پمپ های سانتریفیوژی                                                                                                               86

  4-18- بررسی شبیه سازی انتقال از مسیر توصیه شده و محدودیت های مسیر                                          87

  4-19- موقعیت جغرافیایی سد سیمره                                                                                                              91

  4-19-1- اهداف سد سیمره                                                                                                                             92

  4-19-2- مشخصات مخزن سد سیمره                                                                                                           92

  4-19-3 مشخصات تونل آب بر و نیروگاهسد سیمره                                                                                   93

  5-فصل پنجم                                                                                                                                                          94

  5-1- بحث و بررسی                                                                                                                                          95

  5-2- نتیجه گیری                                                                                                                                               96

  5-3- پیشنهادات                                                                                                                                                  97

   

  منابع فارسی                                                                                                                                                             98

  منابع لاتین                                                                                                                                                               99

   

   

  منبع:

  منابع فارسی:

  محبی، ش، کاربرد بررسی مدل های هیدرودینامیک گزینه توزیع آب در شبکه آبیاری، مجموعه مقالات نهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی. تهران. 1390

  صمدیان، محمد، توزیع فشار و قدرت در کانال های انتقال آب در طرح های بزرگ. پایان نامه دکتری، تأسیسات آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.1389

  حلبیان،رضا، بهینه سازی عملکرد هیدرولیکی کانال های آبیاری با استفاده و تعیین ارزش نسبی شاخص های ارزیابی ، پایان نامه دکتری، آبیاری ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.1389

  ضرغامی، احمد، بهینه سازی بهره برداری کانال ها با استفاده از روش آنیلینگ شبیه سازی شده زهکشی، تهران، انتشارات اشراق، 1380

  حریری، مهدی، شبیه سازی شبکه های انتقال آب و بهینه سازی بهره برداری از آنها . مجموعه مقالات هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. تهران 1388

  احمدی، مهدی، عملیات اجرای شبکه های آبیاری و زه کشی، تهران،انتشارات صدر، 1389

  کارآموز، محمد، بررسی چالشها و دغدغه های هیدرولیکی شبکه توزیع آب تهران،1384

  کارآموز،زهرایی، محمد، مهدی،بررسی روش های انتقال آب بهینه بر مبنای سطح توپوگرافی و محدودیت های محیطی، همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی،1388

  میرزا پور، سلیمان، بررسی منابع تامین آب شهر خرم آباد در راستای توسعه پایدار شهری،تهران،مجله SID،1384

  10-محبی، شاهین، 1389، اقتصاد سنجی پروزه های انتقال آب، مقاله علمی پژوهشی، مجموعه مقالات هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. تهران 1389

  11- هاشمی،احمد، 1385، مجموعه مسائل هیدرولوژی در پروژه های انتقال آب، تهران، 1385

  12-قدرتنما،قهرمان، 1372، هیدرولوژی و آب شناسی،تهران، انتشارات هدایت

  13-کارآموز، محمد، برنامه ریزی و مدیریت کیفی سیستم های منابع آب،1381

  14- دکتر سید احمد نور بخش،پمپ و پمپاژ،انتشارات دانشگاه تهران،1389

   

  منابع لاتین:

  Allen, T. (2001). The Middle East Water Question: Hydropolitics and the Global Economy. I.B. Tauris, London

  Amen, J. (2002). Water Pricing Study. Ministry of Water Resources and WB: Action Program Study for Water Resources Australia-China Development Co-operation). Working Paper. Mimeo.

  Bandora, A. & Subramaniam, A. (eds.) (2004). Water Pricing Experiences—An International Perspective. WB Technical Paper No 366, Washington, D.C.

  Embid, A., 2003, The transfer from the Ebro Basin to the Mediterranean basins as a decision of the 2001 National Hydrological Plan: the main problems posed. Water Resources Development, Vol. 19, No. 3, 399-411.

  Garrido, A., 2003, An economic appraisal of the Spanish National Hydrological Plan. Water Resources Development, Vol. 19, No. 3, 459-480.

  Hedayat N, 2005. Improving the performance of water delivery in the Dez and Moghan irrigation schemes in Iran. Unpublished PhD thesis.Cranfield University. UK. P 67.

  Hedayat N, 2011. Challenges of water allocation in arid command areas- A case study of the Dez and Moghan Irrigation Schemes in Iran.The proceedings of the World Academy of Science. Engineering and Technology. Netherlands.

  Hedayat N, 2011. Flexible water delivery regime as a viable model for sustainable agriculture – A case study of the Dez irrigation scheme in Greater Dezful region, southern Iran. The proceedings of the World Academy of Science, Engineering and Technology. Paris. France.

  Hedayat N, 2011. Options for Improving Water Distribution Regimes in the Dez and Moghan Irrigatio Schemes in Iran. World Academy of Science. Engineering and Technology 54:225-230.

  Hedayat N, Emamdad M, Afzalinia F, Bosshaq M, 2013. Approaches to water delivery under arid and semi- arid conditions- A case study of the two command areas in Iran. International Journal of Agriculture and crop science. 5(7): 717-722.

  Hedayat N Taghavi L,2011.Challenges of irrigation water supply in croplands of arid regions and their environmental consequences – A case study in the Dez and Moghan command areas in iran.The proceedings of the world Academy of science,Engineering and Technology.paris.France.

  Handerson, L. (1995). China’s Water Shortage Could Shake World Food Security. World Watch, July/August 1998.

  Hamshire, D., Amarasinghe, U., Molden, D., de Silva, R. & Barker, R. (1998). World Water Demand and Supply, 2009 to 2025: Scenarios and Issues. IWMI Research Report 19, Colombo.

  Lohan, A., 2011, Reasons for the autonomous community of Aragon's position against the Ebro transfer as envisaged in the National Hydrological Plan. Water Resources Development, Vol. 19, No. 3, 413-436.

  Lewant, J.M., 2007, Analysis of the National Hydrological Plan from the efficiency and equity viewpoints. In: The debate on the National Hydrological Plan. Fundación Nueva Cultura del Agua, Bakeaz, Bilbao, pp. 469-477. (In Spanish)

  lewant, O., Piga, D., Gurriaran, R. and D’Amico, D., 2010. Impact of an exceptional Saharan dust outbreak in France: PM10 and artificial radionuclides concentrations in air and in dust deposit. Atmos. Environ., 44(20), 2478-2486.

   

  Loucks, M. & Ringler, C. (2008). World water vision scenarios: consequences for food supply, demand, trade, and food security. World Water Scenarios: Analyses, R. Rijsberman (ed.), Draft, chapter 14, World Water Council, Paris.

  Manz, A. (1999). Water desalination costs on the decline. Haaretz, Tel Aviv, 3 January 2002.

  Molden, D., 1990, Spain's Ebro River transfers: test case for water policy in the European Union. Water Resources Development, Vol. 19, No. 3, 501-512.

  Mets,L Thomas, J., 2012, Economic considerations of the National Hydrological Plan in A.

  Gil-Olcina and A. Morales-Gil (eds.), Water scarcity and the National Hydrological Plan. Cajas de Ahorro del Mediterráneo and Instituto Universitario de Geografía, Universidad de Alicante, España, pp. 131-148. (In Spanish).

  21 -Manz, A. (1999). Water desalination costs on the decline. Haaretz, Tel Aviv, 3 January 2002.

  22 -Man, M. N. 2008. A model for conjunctive use of ground and surface water with opportunity  costs. European Journal of Operational Research 143: 611–624

  23 -Mohan, W J. and W. E. Oates. 2008. The Theory of Environmental Policy Externalities, Public  Outlays, and the Quality of Life An economic investigation. Journal of Law and  Economics. 16:11-33.

  24-Monem, T. and G. G. Judge. 1998. S Groundwater Mechanics. Journal of Farm Economics. 46: 36-48.

  25 - Parson, T. (2010). The Middle East Water Question:Hydropolitics and the Global Economy. I.B. Tauris, London.

  26 -Rawski, T. (2001). What’s happening to China’s GDP statistics? China Economic Review 2001. Quoted in the Economist, 16 March 2002.

  27-Reuters. (2000). Northern China’s largest lake doomed to dry out early next year due to drought and reckless water use byfactories and farmers. [Quoted by the Website Earth Crash at on 20 December 2000].

  28-Ricardo, A., 1989, The transfer from the Ebro Basin to the Mediterranean basins as a decision of the 2001 National Hydrological Plan: the main problems posed. Water Resources Development, Vol. 19, No. 3, 399-411

  29-Ricardo, F. 2009. The Groundwater/surface Water Dilemma in Arizona. J. of Economics 782(3): 351 - 379.

  30-Robert, J. F. and F. A. Ward. 2007. Instream Flows and Endangered Species in an International  River Basin: Natural Resource Modeling Journal 25th Anniversary Special Issue, 25

  31 -S Merk,N. (2011). People’s Republic of China; Water Supply Tariff Study. Draft Final Report submitted to the Asian Development Bank, T.A. No. 2773-PRC. Montreal and Beijing.

  32 -S.M. Group International Inc. (1998). People’s Republic of China; Water Supply Tariff Study. Draft Final Report submitted to the Asian Development Bank, T.A. No. 2773-PRC. Montreal and Beijing.

  33-Schulman’s, W., Leeuwen, P. and Kruiningen, F. E. 2011. Automation of the Rijnlan

  storage basin, the Netherlands. Lowland technology international, 13-20.

  34 -Treks, M., Mahjoury, N. and Kerachian, R., 1980. River Water Quality Zoning: A Case Study of Karoon and Dez River system. Iran J. Environ. Health Sci. Eng., Iranian Association of Environmental Health (IAEH), 1(2), 16-27.

  35 -Toloe, F.D., Hountondji, Y.C., Henry, S. and Ozer, P., 2004. What do we know about effects of desert dust on air quality and human health in West Africa compared to other regions? Sci. Total Environ., 409(1), 1-8

   

   تحقیق در مورد پایان نامه بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزار متلب (مطالعه موردیسد سیمره در دره شهر) , مقاله در مورد پایان نامه بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزار متلب (مطالعه موردیسد سیمره در دره شهر) , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزار متلب (مطالعه موردیسد سیمره در دره شهر) , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزار متلب (مطالعه موردیسد سیمره در دره شهر) , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزار متلب (مطالعه موردیسد سیمره در دره شهر) , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزار متلب (مطالعه موردیسد سیمره در دره شهر) , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزار متلب (مطالعه موردیسد سیمره در دره شهر) , پروژه درباره پایان نامه بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزار متلب (مطالعه موردیسد سیمره در دره شهر) , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزار متلب (مطالعه موردیسد سیمره در دره شهر) , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزار متلب (مطالعه موردیسد سیمره در دره شهر) , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزار متلب (مطالعه موردیسد سیمره در دره شهر) , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزار متلب (مطالعه موردیسد سیمره در دره شهر) , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزار متلب (مطالعه موردیسد سیمره در دره شهر)

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس