پایان نامه جبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ در شبکه‌های توزیع نیروی برق با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر مبدل‌های چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری

word
182
16 MB
31338
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۲۳,۶۶۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه جبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ در شبکه‌های توزیع نیروی برق با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر مبدل‌های چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری

  پایان نامه

  مقطع کارشناسی ارشد

  رشته: مهندسی برق - گرایش قدرت

  چکیده

   

  امروزه با وجود کاربرد وسیع بارهای حساس نظیر، ادوات الکترونیک قدرت، کامپیوترها و بارهای غیرخطی در شبکه‌های توزیع، مسئله کیفیت توان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. اکثر این بارها به تغییرات ولتاژ، نظیر کمبود و بیشبود ولتاژ، حساس بوده و جهت عملکرد مناسب به منبع ولتاژ سینوسی نیاز دارند. بنابراین استفاده از بهسازهای کیفیت توان جهت کاهش اثر نامطلوب این اختلالات بر عملکرد بارهای حساس ضروری به نظر می‌رسد. در سال‌های اخیر راه‌حل‌های مختلفی برای مقابله با این مشکل پیشنهاد شده است که یکی از بهترین و مؤثرترین روش‌ها، استفاده از ‌DVR[1] می‌باشد.

  هدف از انجام این پایان‌نامه بهبود کیفیت توان در شبکه‌های توزیع نیروی برق با وجود اغتشاشاتی نظیر کمبود و بیشبود ولتاژ با استفاده از DVR پیشنهادی می‌باشد. همچنین مقایسه عملکرد چهار تیپ مختلف DVR در جبران کمبود و بیشبود ولتاژ را می‌توان از دیگر اهداف این پایان‌نامه برشمرد. مبدل‌های منبع ولتاژ مختلفی جهت استفاده در DVR، در پژوهش‌های قبلی ارائه شده است. در این پایان‌نامه جهت نیل به اهداف فوق، مبدل منبع ولتاژ چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری ([2]MMCC) جهت بهبود عملکرد DVR در جبران­سازی اغتشاشات ولتاژ، ارائه شده است.

  به منظور مشاهده عملکرد DVR پیشنهادی در بهبود کیفیت توان، بر روی سیستم تست در محیط MATLAB/SIMULINK شبیه‌سازی شده است. جهت ارزیابی کیفیت ولتاژ و مشاهده عملکرد DVR با استفاده از مبدل پیشنهادی، [3]THD ولتاژ دو سر بار و ولتاژ تزریقی توسط DVR پیشنهادی سه، پنج و هفت سطحه محاسبه ‌شده و با DVR معمولی (مبتنی بر اینورتر دو سطحه PWM[4]) مقایسه گردیده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی، سرعت عملکرد و دقت DVR پیشنهادی را در بازیابی ولتاژ دو سر بار تأیید می‌کند.

   

  کلمات کلیدی: بازیاب دینامیکی ولتاژ، بیشبود ولتاژ، کمبود ولتاژ، کیفیت توان، مبدل چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری.

   

  [1] Dynamic voltage Restorer

  [2] Modular Multilevel Cascade Converter

  [3] Total Harmonic Distortion

  [4] Pulse Width Modulation

  جدول ‏2‑1 مقدار توصیه شده برای حداکثر رطوبت موجود در روغن برای ولتاژ 69 کیلوولت. 16

  جدول ‏2‑2 معیارهای تخمین پایان عمر عایق ترانسفورماتور. 21

  جدول ‏3‑1 مقایسه روش گردش روغن در ترکیب با خلأ و روش گرمایش فرکانس پایین. 37

  جدول ‏5‑1 مشخصات نامی دستگاه گرمایش فرکانس پایین. 41

  جدول ‏5‑2 مقایسه پردازشگرهای TMS320F243 و TMS320F2812. 43

  جدول ‏5‑3 تقریب پاده با توابع تبدیل گویا از درجه­های مختلف. 53

  جدول ‏5‑4 محدودیت­های اعمال شده برای بهینه سازی جبران ساز جریان با تقریب پاده. 59

  جدول ‏5‑5 مقادیر پارامترها برای آزمون راه اندازی نرم. 67

  جدول ‏6‑1 مقاومت­های اندازه گیری شده با روش قدیم در اتصال مثلث(نتایج شبیه‌سازی) 88

  جدول ‏6‑2 مقاومت­های اندازه گیری شده با روش قدیم در اتصال ستاره(نتایج شبیه‌سازی) 88

  جدول ‏6‑3 مقاومت­های اندازه گیری شده با روش جدید در اتصال مثلث(نتایج شبیه‌سازی) 88

  جدول ‏6‑4 مقاومت­های اندازه گیری شده با روش جدید در اتصال ستاره(نتایج شبیه‌سازی) 88

  جدول ‏6‑5 مقاومت­های اندازه گیری شده با روش قدیم در اتصال مثلث(نتایج آزمایشگاهی) 91

  جدول ‏6‑6 مقاومت­های اندازه گیری شده با روش قدیم در اتصال ستاره(نتایج آزمایشگاهی) 91

  جدول ‏6‑7 مقاومت­های اندازه گیری شده با روش جدید در اتصال مثلث(نتایج آزمایشگاهی) 91

  جدول ‏6‑8 مقاومت­های اندازه گیری شده باروش جدید در اتصال ستاره(نتایج آزمایشگاهی) 91

  جدول ‏6‑9 خطای نسبی نتایج آزمایش تخمین مقاومت­ها در بار نامتعادل. 93

  جدول ‏6‑10 نتایج شبیه‌سازی تخمین مقاومت­ها (درصد) در حالات مختلف عدم تعادل. 94

  جدول ‏6‑11 خطای نسبی مقاومت­های تخمین زده شده بر حسب درصد. 95

  جدول ‏8‑1 شرایط و پارامترهای آزمایش برای اندازه گیری مقاومت اولیه. 109

  جدول ‏8‑2 شرایط و پارامترهای آزمایش برای راه ارزیابی عملکرد جبران ساز جریان. 112

  جدول ‏8‑3 شرایط و پارامترهای آزمایش برای راه اندازی نرم. 114

  جدول ‏8‑4 شرایط آزمایش برای اندازه گیری مقاومت­ها در بار متعادل و نامتعادل. 117

   

  1-1- پیشگفتار

  عدم آگاهی از مفهوم کیفیت توان، طراحی ضعیف شبکه قدرت، حضور بارهای حساس به تغییرات ولتاژ و افزایش بارهای غیرخطی در شبکه‌های توزیع، بررسی و تحلیل کیفیت توان را به امری مهم مبدل ساخته است. به منظور حفظ کیفیت توان مطلوب در شبکه‌های توزیع در محدوده استاندارد، بایستی پارامترهای مرتبط باکیفیت توان، شناسایی، ارزیابی و اندازه‌گیری شده و سپس با پیدا کردن و در نهایت اعمال راه‌کارهای لازم در بهسازی و کنترل آن قدم‌های مؤثری برداشت. با توجه به وجود مشکلات ناشی از کیفیت نامطلوب برق، استفاده از روش‌های مناسب جهت بهبود آن، امری ضروری به نظر می‌رسد که نیاز به راه‌حل‌های مناسب و جدید را به همراه دارد. رشد سریع بارهای غیرخطی و الکترونیک قدرتی منجر به کاهش کیفیت توان می‌شود. تضعیف کیفیت توان در شبکه باعث صدمه دیدن بارهای حساس متصل به شبکه می‌گردد به عنوان نمونه، کمبود و بیشبود ولتاژ[1] در شبکه می‌تواند بارهای حساس را تخریب و باعث عملکرد نامطلوب و صدمه دیدن آن‌ها گردد. از اینرو صنعت برق به سوی استفاده از بهسازهای کیفیت توان سوق یافته است. از سوی دیگر مسائل اقتصادی، بالا رفتن آگاهی مشترکین نسبت به مسائل کیفیت توان، حساسیت بالای تجهیزات الکتریکی جدید نسبت به تغییرات کیفیت توان، وجود شبکه مجتمع و به هم پیوسته و بهبود راندمان کلی شبکه قدرت، مدیران صنعت برق را بر این می‌دارد تا بیش از پیش به مسئله کیفیت توان و بهبود آن توجه کنند. تمامی دلایل فوق‌الذکر زمینه‌ساز انجام تحقیقات گسترده‌ای باهدف بهبود کیفیت توان شده است. به منظور حفظ کیفیت توان در محدوده مشخص که توسط استانداردهای کیفیت توان تعریف شده است باید از روش‌های جبران سازی استفاده کرد تا تأثیر بارهای مخرب بر روی شبکه را کم کرد. در سال‌های اخیر توجه به سیستم بهساز توان راه حل مناسبی جهت جبران سازی مشکلات کیفیت توان به وجود آورده است. استفاده از فناوری سیستم بهساز توان برای بهبود کیفیت توان، یکی از راه‌هایی است که اکنون برای جبران سازی اغتشاشات کیفیت توان پیشنهاد می‌شود. بر طبق تعریف، ادوات CUPS[2] ، به‌کارگیری کنترل‌کننده‌های الکترونیک قدرت در سیستم‌های توزیع جهت بالا بردن کیفیت توان و قابلیت اطمینان شبکه می‌باشد. ادوات CUPS انواع مختلفی نظیر D-STATCOM، DVR، UPQC، UPFC، SVC و ... دارند. در واقع ایده‌ی به‌کارگیری ادوات CUPS مبتنی بر کلیدهای قطع و وصل قدیمی و مربوط به اواخر قرن 19 میلادی است. اما اکنون پس از گذشت نزدیک به یک قرن از بهره‌برداری انسان از انرژی الکتریکی، طراحان و برنامه‌ریزان صنعت برق در سراسر دنیا به ایده‌ی جدید جبران‌سازها روی آورده و در جهت بهبود عملکرد آن‌ها تلاش می‌کنند. خسارات مالی ناشی از کیفیت توان پایین به علت اغتشاشاتی نظیر کمبود و بیشبود ولتاژ از مشوق‌های اصلی گسترش ادوات CUPS است. این فناوری مبتنی بر الکترونیک قدرت، در نزدیکی محل بار حساس نصب می‌شود که نتیجه آن کاهش و حذف اغتشاشات کیفیت توان و حفاظت بارهای حساس در سیستم توزیع نیروی برق می‌باشد. به طور کلی بهبود کیفیت توان، آزادسازی ظرفیت سیستم‌های توزیع، کاهش خسارات مالی مصرف‌کنندگان شبکه، ارتقاء بهره‌وری و افزایش امنیت برای بارهای حساس و پراهمیت شبکه‌های توزیع از نتایج مثبت به‌کارگیری ادوات CUPS برای مصرف‌کنندگان در شبکه‌های توزیع نیروی برق است. در میان ادوات CUPS، برای کنترل و جبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ بهترین گزینه بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) می‌باشد. DVR، اساساً یک منبع ولتاژ کنترل شده است که بین شین تغذیه و بارهای حساس نصب می‌گردد و با تزریق یک ولتاژ دینامیکی کنترل شده، دامنه و فاز ولتاژ شبکه را طوری کنترل می‌کند که علیرغم وجود اغتشاش در ولتاژ منبع، در دو سر بار حساس ولتاژ سه فاز متقارن با دامنه مشخص به وجود می‌آید. یکی از روش‌هایی که برای افزایش قابلیت جبران سازی این تجهیز پیشنهاد می‌شود استفاده از مبدل‌های منبع ولتاژ چند سطحی به جای مبدل‌های معمولی (دو سطحی) است. مبدل‌های چند سطحی قابلیت تولید ولتاژ با اغتشاش هارمونیکی کل (THD%) و  کمتر را دارا می‌باشند از اینرو نیاز به فیلترهای بزرگ در DVR از بین می‌رود که این خود باعث کاهش حجم، اندازه و هزینه DVR می‌گردد. همچنین مبدل‌های چند سطحی توانایی کاربرد در سطوح ولتاژ بالا را دارند.

  1-2- انگیزه استفاده از مبدل‌های منبع ولتاژ چند سطحی در بازیاب دینامیکی ولتاژ و اهداف اصلی پایان‌نامه

  در اثر اغتشاش در شبکه‌های توزیع، بارهای حساس دچار مشکل می‌شوند از اینرو برای جلوگیری از صدمه دیدن بارهای حساس استفاده از جبران سازهای CUPS پیشنهاد می‌گردد، که بهترین گزینه جهت جبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ، DVR است.

  یکی از اجزای اصلی DVR، مبدل منبع ولتاژ است که هرچه ولتاژ تزریقی توسط آن هارمونیک کمتری داشته باشد باعث بهبود عملکرد DVR در جبران سازی خواهد شد از اینرو به جهت دست‌یابی به ولتاژ تزریقی با عملکرد بالا توسط DVR و بهبود بهتر کیفیت توان، استفاده از DVRهای مبتنی بر مبدل‌های منبع ولتاژ چند سطحی مطلوب می‌باشد.

  مبدلی که در این پایان‌نامه استفاده شده است، مبدل منبع ولتاژ چند سطحی با ساختار مدولار شده و سلول تمام پل (CHB) سری کسکاد با اتصال ستاره، که به اختصار (MMCC) نامیده می‌شود. روش کلیدزنی مورد استفاده در مبدل، مدولاسیون بردار فضایی (SVPWM) مبتنی بر مدولاسیون بردار فضایی دو سطحه استاندارد می‌باشد زیرا در میان انواع مدولاسیون مورد استفاده در اینورترهای چند سطحی بهترین عملکرد را داراست. در راستای نیل به هدف این پایان‌نامه ساختار DVR پیشنهادی در سه تیپ مختلف در محیط نرم افزاری MATLAB/Simulink شبیه‌سازی و مطالعات موردی همراه با مقایسه عملکرد سه تیپ DVR پیشنهادی با DVR معمولی (مبتنی بر اینورتر دو سطحه PWM) و نتایج چند مرجع از لحاظ دامنه ولتاژ جبران‌سازی شده و THD% ولتاژ دو سر بار حساس و تزریقی DVR صورت خواهد گرفت.

  1-3- ساختار پایان‌نامه

  این پایان‌نامه شامل 5 فصل به شرح زیر می‌باشد:

  ·         در فصل اول، موضوع تحقیق، اهداف و ساختار پایان‌نامه ارائه شده است.

  ·         در فصل دوم، مسئله کیفیت توان و سیستم بهساز توان، در شبکه توزیع نیروی برق بررسی شده است. همچنین به معرفی کامل مبدل‌های سه‌گانه منبع ولتاژ چند سطحی و روش‌های مختلف مدولاسیون آن‌ها پرداخته شده و مطالعات صورت گرفته توسط محققین در زمینه جبران‌سازی کمبود و بیشبود ولتاژ در سیستم‌های توزیع به کمک DVR مبتنی بر مبدل‌های چند سطحی بررسی شده است.

  ·         در فصل سوم، پس از معرفی ساختار کلی و عملکرد DVR پیشنهادی و روش استراتژی کنترلی و آشکارساز خطا مورد استفاده در آن به مدل‌سازی DVR پیشنهادی جهت جبران‌سازی کمبود و بیشبود ولتاژ پرداخته می‌شود.

  ·         در فصل چهارم، DVR با مبدل پیشنهاد شده بر روی یک شبکه نمونه و با استفاده از نرم‌افزار MATLAB/SIMULINK پیاده‌سازی شده و مطالعات موردی پس از اعمال اغتشاش (Sag/Swell متقارن) شبیه‌سازی می‌شود تا صحت عملکرد DVR مذکور در جبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ مورد تحقیق قرار گیرد.

  ·         در فصل پنجم، جمع‌بندی کلی به همراه نتیجه‌گیری بیان خواهد شد. سپس پیشنهاداتی نیز برای ادامه کار در این زمینه ارائه می‌گردد.

   

   2-1- مقدمه

  امروزه توجه شرکت‌های برق و مشترکین آن‌ها به شکل روزافزونی به مسئله کیفیت توان معطوف شده است. واژه کیفیت توان در کشورهای صنعتی و در صنعت برق کاربرد فراوانی پیدا کرده است. مبحث فوق تعداد بسیار زیادی از اعوجاج‌های موجود در شبکه برق را پوشش می‌دهد. موضوعاتی که تحت مبحث کیفیت توان قرار می‌گیرند لزوماً مفاهیم تازه‌ای نیستند، لیکن آنچه جدید است تلاش مهندسین برای جمع‌آوری این مطالب و قرار دادن آن‌ها در الگوهای مشخص می‌باشد.

  2-2- تعریف کیفیت توان

  عنوان کیفیت توان و یا کیفیت برق به صورت یک مفهوم کلی برای تمام اغتشاشات موجود در شبکه‌های توزیع می‌باشد. مهندسین برق- ‌قدرت، کیفیت توان را باید به عنوان ضرورتی مهم مورد توجه خود قرار دهند. ضرورتی که ولتاژ، جریان و فرکانس توان تغذیه‌کننده، یک مصرف‌کننده را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. مشکلات کیفیت توان زمانی رخ می‌دهد که ولتاژ متناوب منبع قدرت 50 یا 60 هرتز از حالت سینوسی خارج شود و تغییر شکل دهد [1].

   کیفیت توان از دو جنبه متفاوت بسته به اینکه ما مصرف‌کننده و یا تولیدکننده توان هستیم می‌تواند تعریف شود. آقای Gerry Heyolt در «کیفیت توان الکتریکی» کیفیت توان را این‌گونه تعریف می‌کند: «اندازه‌گیری، آنالیز و اصلاح ولتاژ باس برای نگه‌داشتن آن در حالت سینوسی در ولتاژ و فرکانس نامی». Reger Dugan  در «کیفیت توان سیستم‌های الکتریکی» کیفیت توان را این‌گونه تعریف می‌کند: «هر گونه تغییر شکل در ولتاژ، جریان و فرکانس که باعث نقص و کارکرد ناصحیح تجهیزات مصرف‌کننده می‌شود». تعاریف متنوعی از کیفیت توان وجود دارد [2]:

  ·         کیفیت توان: در واقع ترکیبی از کیفیت ولتاژ و جریان است.

  ·         کیفیت ولتاژ: به معنی اختلاف با ولتاژ ایده‌آل می‌باشد. ولتاژ ایده‌آل یک شکل موج سینوسی با دامنه و فرکانس ثابت است.

  ·         کیفیت جریان: به معنی اختلاف با جریان ایده‌آل می‌باشد. جریان ایده‌آل علاوه بر دارا بودن شکل موج سینوسی با دامنه و فرکانس ثابت، می‌بایست با ولتاژ نیز هم‌فاز باشد.

  کیفیت ولتاژ مهم‌ترین بخش از کیفیت توان محسوب می‌گردد. شرکت‌های برق کیفیت توان را مترادف با قابلیت اطمینان تعریف می‌کنند درحالی‌که سازندگان تجهیزات الکتریکی، کیفیت توان را به صورت کارکرد مناسب دستگاه‌ها بر اساس مشخصات منبع تغذیه تعریف می‌کنند. این تعریف‌می‌تواند برای سازندگان مختلف متفاوت باشد. مفهومی که در این نوشتار مد نظر است بدین گونه می‌باشد:

  « هر گونه مشکلی که سبب تغییر در ولتاژ، جریان یا فرکانس گردد و موجب خرابی و عملکرد نادرست تجهیزات مصرف‌کننده شود. »

  در بسیاری از تحقیق‌ها این تعریف برای معرفی مفهوم کیفیت توان لحاظ می‌شود. اگر چه همیشه یک ارتباط نزدیک بین ولتاژ و جریان در هر شبکه قدرت وجود دارد ولی شبکه توزیع فقط می‌تواند کیفیت ولتاژ را کنترل کند و هیچ کنترلی بر روی جریانی که یک بار خاص می‌کشد ندارد. مسئله کیفیت توان را می‌توان در سه مرحله مورد بررسی قرار داد. مرحله اول شناخت مسئله کیفیت توان می‌باشد. بعد از مرحله شناخت مرحله اندازه‌گیری و تحلیل نتایج مطرح می‌گردد، مرحله سوم ارائه راه‌کاری مناسب جهت بهبود کیفیت توان می‌باشد.

  2-3- پدیده‌های مورد بررسی در مبحث کیفیت توان

  در شبکه‌های توزیع در کنار عوامل سنتی کاهنده کیفیت توان نظیر صاعقه، کلیدزنی و ... پدیده‌های دیگری از قبیل کمبود ولتاژ(Sag)، بیشبود ولتاژ(Swell)، موج ضربه‌ای(Im pulses) و هارمونیک‌ها(Harmonics) مطرح می‌باشد. این پدیده‌ها نه تنها روی مشترکین بلکه بر روی تجهیزات شرکت‌های توزیع نیروی برق نیز می‌توانند اثرات سوئی مانند عملکرد نامطلوبRemot Control، افزایش دمای کابل‌ها، افزایش تلفات فوکو و عملکرد نامطلوب تجهیزات حفاظتی و ... ایجاد کنند[3]. در سطح مشترکین نیز گسترش روز افزون بکارگیری بارهای غیرخطی حساس آن‌ها را با مشکل مواجه کرده است. این مباحث که همان مرحله شناخت مسئله کیفیت توان می‌باشد شامل موارد زیر می‌باشد:

  1) گذراها

  2) قطعی‌ها

  3) نامتعادلی ولتاژ

  4) اضافه ولتاژ

  5) نوسانات ولتاژ

  6) فلیکر ولتاژ

  7) هارمونیک

  8) میان هارمونیک

  9) برش ولتاژ

  10) نویز الکتریکی

  11) کمبود ولتاژ

  12) بیشبود ولتاژ

  2-4-کمبود ولتاژ[3]

  مطابق با استاندارد IEEE1159-1995 کمبود ولتاژ عبارت است از کاهش در مقدار مؤثر ولتاژ در فرکانس اصلی، به اندازه 1/0 تا 9/0 پریونیت برای مدت زمان نیم سیکل تا یک دقیقه، که سال‌ها در جمع متخصصین کیفیت توان مورد استفاده قرار گرفته است تا نوع خاصی از اغتشاش کیفیت توان را توصیف کند [4]. عمدتاً بر مبنای دو پارامتر دامنه و دوره زمانی تعریف می‌شود. پارامترهای مهم دیگری که در تعریف کمبود ولتاژ مؤثر می‌باشند عبارتند از:

  نقطه‌ای از موج که در آن کمبود ولتاژ اتفاق می‌افتد.

  چگونگی تغییرات زاویه فاز در حین کمبود ولتاژ

  پرش(تغییر) زاویه فاز ناشی از تغییر نسبت  می‌باشد. این پرش زاویه به ویژه در کاربردهای الکترونیک قدرت، که از کلیدزنی فاز یا کلیدزنی گذر صفر استفاده می‌کنند، مشکلات زیادی را به وجود می‌آورند. معمولاً یک شاخص دامنه برای تعریف نوع پدیده و نیز یک شاخص زمانی برای تعیین دوره تغییرات تعریف می‌گردد[4]. منحنی کمبود ولتاژ در حین بروز خطا در شکل(2-1) نشان داده شده است.

  شکل(2-1): کمبود ولتاژ در حین بروز خطا [5]

  2-4-1- مشخصات کمبود ولتاژ

  هر پدیده کمبود ولتاژ را می‌توان به وسیله سه فاکتور دامنه(ولتاژ باقی‌مانده)، مدت زمان و پرش زاویه فاز مشخص نمود [4]. این سه مشخصه، اصلی‌ترین و مهم‌ترین خصوصیاتی هستند که رفتار تجهیزات را تعیین می‌نمایند. دامنه( ولتاژ باقی‌مانده) در کمبود ولتاژ، کمترین ولتاژ مؤثر در هر سه فاز می‌باشد. این مشخصه به حساسیت تجهیزات وابسته است. عوامل مؤثر در تعیین دامنه شامل محل خطا، نوع خطا، امپدانس خطا، شرایط بار، تأثیر اتصالات ترانسفورماتور و ولتاژ قبل از خطا می‌باشد. همچنین مدت زمانی که طول می‌کشد تا دامنه ولتاژ زیر آستانه کمبود ولتاژ قرار داشته باشد را مدت زمان کمبود ولتاژ می‌گویند. این مدت زمان، به وسیله زمان از بین رفتن خطا تعیین می‌شود. در نتیجه عامل فوق به عملکرد تجهیزات حفاظتی اضافه جریان و اینکه چه مدت جریان خطا اجازه عبور می‌یابد، وابسته است. هنگامی که اتصال کوتاه در سیستم قدرت رخ می‌دهد، نه تنها منجر به افت در دامنه ولتاژ می‌گردد، بلکه زاویه فاز ولتاژ را نیز تغییر می‌دهد. این موضوع پرش زاویه فاز نامیده می‌شود که مشخصه سوم در هر پدیده کمبود ولتاژ می‌باشد. پرش زاویه فاز بدین مفهوم است که زاویه فاز در طول کمبود ولتاژ و قبل از آن متفاوت باشد. دامنه و پرش زاویه فاز به طور مستقیم به ولتاژ در فازهای خطا دار یا بین فازهای خطا دار، در نقطه اتصال مشترک[4] بین بار و خطا مرتبط است. مقدار مؤثر ولتاژ در حین کمبود ولتاژ ثابت فرض می‌شود و برابر کمترین مقدار مؤثر ولتاژ در زمان وقوع کمبود ولتاژ در نظر گرفته می‌شود. با این حال در عمل مقدار مؤثر در حین کمبود ولتاژ تغییر می‌کند در نتیجه روش‌های مختلفی برای تعیین مشخصه‌های کمبود ولتاژ ارائه گردیده است. رایج‌ترین روش برای تعریف مقدار ولتاژ در حین کمبود ولتاژ آن است که حداقل ولتاژ فاز را در نظر بگیریم و از بقیه مقادیر صرف‌نظر کنیم. با این روش نوع کمبود ولتاژ برای تمامی انواع خطاها یکسان می‌گردد. بنابراین نمی‌توان ولتاژ ناشی از خطاهای تک فاز را از کمبود ولتاژ ناشی از خطای بیش از یک فاز تفکیک نمود. روش دیگر آن است که ولتاژ هر فاز را جدا در نظر بگیریم؛ کمبود ولتاژ در هر یک از فازها به صورت مستقل از فازهای دیگر در نظر گرفته می‌شود. با این روش یک کمبود ولتاژ سه فاز به صورت سه ولتاژ Sag در نظر گرفته می‌شود. روش سوم، استفاده از مقدار متوسط ولتاژ همۀ فازها می‌باشد. در این روش به ازاء هر خطا یک ولتاژ Sag در نظر گرفته می‌شود و معمولاً ولتاژ هیچ یک از فازها برابر مقدار ولتاژ Sag نیست [6]. کمبود ولتاژهای سه فاز به دو گروه تقسیم می‌گردند: کمبود ولتاژهای متعادل و نامتعادل. در کمبود ولتاژ متعادل دامنه هر سه فاز یکسان بوده و اختلاف فاز سه ولتاژ برابر 120 درجه می‌باشد. در کمبود ولتاژ نامتعادل دامنه سه فاز یکسان نبوده و اختلاف فاز آن‌ها نیز 120 درجه نمی‌باشد. این نوع Sag پیچیده‌تر می‌باشد.

  2-4-2- عوامل مؤثر در ایجاد کمبود ولتاژ

  عوامل مختلفی در بروز پدیدۀ کمبود ولتاژ در سیستم‌های قدرت نقش دارند. شکل(2-2) نشان‌دهنده این اغتشاشات ولتاژ می‌باشد. برخی از این عوامل به شرح زیر می‌باشند [6]:

  1-   خطاهای اتصال کوتاه

  2-   کلیدزنی بارهای سنگین

  3-   کوره‌های قوس الکتریکی

  4-   ترانسفورماتورهای بزرگ

  5-   افزایش شدید و ناگهانی بار در شبکه‌هایی با امپدانس نسبتاً زیاد

   

  شکل(2-2): اغتشاش کمبود و بیشبود ولتاژ [7]

  بیش از 90 درصد از مشکلات کیفیت توان مربوط به کمبود ولتاژ(Voltage Sag) در شبکه می‌باشد. تعداد و شدت کمبود ولتاژ در شبکۀ قدرت به عواملی همچون حلقوی بودن شبکه وجود کابل‌ها و خطوط هوایی، سیستم زمین، قدرت اتصال کوتاه، مشخصه‌های الکتریکی تجهیزات مصرف کنندگان و وجود منابع تولید پراکنده در شبکه قدرت وابسته است. این پدیده به دلیل تأثیر روی بارهای صنعتی حساس و هزینه‌های به وجود آورده به خاطر خرابی و تعمیر و نگهداری، توجه شرکت‌های برق و محققان را به خود جلب کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که یک کمبود ولتاژ به اندازه 85% ولتاژ نامی برای مدت کوتاه 16 میلی‌ثانیه باعث قطع فرآیندهای صنعتی و ایجاد خسارات هزینه آور می‌گردد. تأثیر کمبود ولتاژ بر روی بارهای حساس را به صورت زیر می‌توان دسته‌بندی نمود [8] و [9]:

  کنتاکتورها و رله‌های الکترومکانیکی

  لامپ‌های با تخلیه شدت بالا(HID)

  محرکه‌های با قابلیت تنظیم سرعت(ASD)

  کنترل‌کننده‌های با برنامه‌ریزی منطقی(PLC)

  عدم کارکرد مناسب سیستم کامپیوتری

  نوسان سرعت و یا توقف موتور

  خطا در کموتاسیون اینورترها

  عملکرد نادرست ادوات کنترلی

  تنش‌های الکترومغناطیسی بالا، ناشی از اشباع ترانسفورماتورهای قدرت

  2-4-3- کمبود ولتاژ در اثر وقوع خطا

  شکل(2-3) یک کمبود ولتاژ متعارف ناشی از اتصال کوتاه تک فاز به زمین را نشان می‌دهد. همچنین خطای اتصال کوتاه در یک فیدر موازی افت ولتاژ در باس توزیع شده است که در نتیجه روی کلیه فیدرهای خروجی از آن باس، تا زمانی که خطای اتصال کوتاه برطرف نشود تأثیر می‌گذارد. با توجه به ماهیت خطا(به طور مثال، متقارن یا نامتقارن بودن آن)، دامنه کمبود ولتاژ در سه فاز ممکن است یکسان یا متفاوت باشد [10].

   

  [1] Voltage Sag/Swell

  [2] Custom Power System

  [3] Voltage sag

  [4] Point Common Coupling

  Abstract

  Today despite the wide use of sensitive loads such as power electronics devices, computers and nonlinear load networks power distribution, power quality issue is located of most interest. Most of These loads the voltage changes, such as voltage sag and swell was sensitive need for the proper functioning of the sinusoidal voltage source. So used to reduce the undesirable effects this disturbances on the function of custom power sensitive loads seems to be necessary. In recent years several solutions have been suggested to tackle this problem, which one of the best and most effective ways to use the DVR (Dynamic Voltage Restorer). The aim of this Thesis improve power quality in electric power distribution networks despite Voltage sag and swell of disturbance such as voltage using DVR proposed. Also compare the performance of four different types of DVR can and other purposes mentioned in this Thesis. Different voltage source converters for use in DVR in previous research are presented. In this Thesis, in order to achieve the above objectives a Multi-level voltage source converter with modular structure and a cascade connection (Modular Multilevel Cascade Converter) to improve the performance of DVR in voltage disturbances compensation are proposed. Proposed in order to improve power quality DVR view performance on the test system in MATLAB/SIMULINK were simulated. To assess the quality of voltage and DVR performance observation using the proposed converters %THD load voltage and the injected voltage by the DVR offers three-level, five-level and seven-level organized calculated with a conventional DVR (based on two-level organized inverter PWM) were compared. The results of the simulation performance speed and accuracy of the proposed DVR corroborates the recovery load voltage.

   

  Key Words: Dynamic Voltage Restorer, Modular Multilevel Cascade Converter, Power Quality, Voltage Sag, Voltage Swell.

 • فهرست و منابع پایان نامه جبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ در شبکه‌های توزیع نیروی برق با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر مبدل‌های چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری

  فهرست:

  1-   مقدمه. 1

  2-   رطوبت در ترانسفورماتور و تاثیر آن بر عمر عایق.. 4

  2-1- اهمیت خشک کردن عایق ترانسفورماتور 4

  2-2- علل تولید رطوبت در ترانسفورماتور و تاثیر آن بر عایق. 8

  2-3- روش­های اندازه­گیری رطوبت موجود در عایق جامد. 14

  2-3-1-  روش مستقیم. 14

  2-3-2-  روش­های غیرمستقیم. 14

  2-4- پیر شدن و تعیین عمر عایق ترانسفورماتور 19

  2-5- تعیین عمر ترانسفورماتور با داشتن دمای نقطه داغ. 21

  3-  مروری بر روش­های خشک کردن عایق ترانسفورماتور. 23

  3-1- نقش گرما و خلأ در فرایند خشک کردن. 23

  3-2- انواع روش­های خشک کردن عایق ترانسفورماتور 24

  3-2-1-  روش استفاده از خلأ. 25

  3-2-2-  روش هوای داغ. 26

  3-2-3-  روش گرما و خلأ. 27

  3-2-4-  روش گردش روغن. 28

  3-2-5-  روش خشک کردن فاز بخار 29

  3-2-6-  روش گرمایش فرکانس پایین. 30

  3-3- مقایسه روش­های خشک کردن عایق. 34

  3-3-1-  مقایسه از نظر سرعت جذب رطوبت.. 34

  3-3-2-  مقایسه انرژی مورد نیاز، زمان و هزینه در روش­های مختلف.. 36

  3-3-3-  مقایسه روش گردش روغن در ترکیب با خلأ و روش گرمایش فرکانس پایین. 37

   

  4-1- روش پل وتستون با ترانسفورماتور ولتاژ 38

  4-2- روش اندازه گیری چهار سیمه با فیلتر پایین گذر 39

  4-3- اندازه گیری مقاومت ترانسفورماتور در دستگاه گرمایش فرکانس پایین. 40

  5-   ارتقای سامانه کنترلی.. 41

  5-1- مشخصات پردازنده TMS320F2812. 42

  5-2- اصلاح بردهای کنترلی. 44

  5-3- کالیبراسیون حسگرها 44

  5-3-1-  اندازه گیری مقاومت اولیه سیم­پیچی­های ترانسفورماتور 44

  5-3-2-  پیاده سازی اندازه گیری مقاومت در چند نقطه کار 46

  5-3-3-  طراحی نرم افزاری برای کالیبره کردن حسگرها 47

  5-4- کنترل حلقه بسته جریان. 49

  5-4-1-  طراحی کنترل کننده جریان. 51

  5-4-2-  شبیه‌سازی کنترل کننده جریان با استفاده از بلوک محاسبه مقدار موثر 61

  5-4-3-  آزمایش کنترل کننده جریان. 62

  5-4-4-  تنظیم وفقی پارامترهای کنترل کننده 64

  5-5- راه اندازی نرم. 66

  5-5-1-  تعیین بهینه لحظه تغییر وضعیت کنترل کننده در راه اندازی نرم. 66

  5-5-2-  نتایج آزمایشگاهی در راه اندازی نرم. 67

  6-   اندازه گیری مقاومت سیم­پیچی­های ترانسفورماتور. 69

  6-1- اندازه گیری توان سیم­پیچی­های ترانسفورماتور 69

  6-1-1-  نحوه محاسبه توان در روش قدیم. 70

  6-1-2-  محاسبه توان در روش جدید. 71

  6-2- عدم تعادل در مقاومت فازها 77

  6-2-1-  اتصال ستاره 78

  6-2-2-  اتصال مثلث (D11) 82

  6-3- نتایج شبیه‌سازی. 86

  6-4- نتایج آزمایشگاهی. 90

  6-5- بررسی حالات دیگر عدم تعادل. 93

  7-   نتیجه گیری و پیشنهادات.. 96

  7-1- نتیجه گیری. 96

  7-2- پیشنهادات.. 97

  فهرست منابع. 99

  8-   پیوست: مجموعه آزمایش­ها 106

  8-1- اصلاح برهای کنترلی. 106

  8-2- مجموعه آزمایش­ها 109

  8-2-1-  نتایج آزمایشگاهی در اندازه گیری مقاومت اولیه. 109

  8-2-2-  نتایج آزمایشگاهی در ارزیابی کنترل حلقه بسته جریان. 112

  8-2-3-  نتایج عملی برای راه اندازی نرم. 113

  8-2-4-  اندازه گیری مقاومت سیم­پیچی­ها 116

  منبع:

  نداردتحقیق در مورد پایان نامه جبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ در شبکه‌های توزیع نیروی برق با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر مبدل‌های چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری , مقاله در مورد پایان نامه جبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ در شبکه‌های توزیع نیروی برق با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر مبدل‌های چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه جبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ در شبکه‌های توزیع نیروی برق با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر مبدل‌های چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری , پروپوزال در مورد پایان نامه جبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ در شبکه‌های توزیع نیروی برق با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر مبدل‌های چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری , تز دکترا در مورد پایان نامه جبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ در شبکه‌های توزیع نیروی برق با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر مبدل‌های چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه جبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ در شبکه‌های توزیع نیروی برق با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر مبدل‌های چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه جبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ در شبکه‌های توزیع نیروی برق با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر مبدل‌های چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری , پروژه درباره پایان نامه جبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ در شبکه‌های توزیع نیروی برق با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر مبدل‌های چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری , گزارش سمینار در مورد پایان نامه جبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ در شبکه‌های توزیع نیروی برق با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر مبدل‌های چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه جبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ در شبکه‌های توزیع نیروی برق با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر مبدل‌های چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه جبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ در شبکه‌های توزیع نیروی برق با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر مبدل‌های چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه جبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ در شبکه‌های توزیع نیروی برق با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر مبدل‌های چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری , رساله دکترا در مورد پایان نامه جبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ در شبکه‌های توزیع نیروی برق با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر مبدل‌های چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس