پایان نامه تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک ( مطالعه مورد بانک تجارت استان گیلان )

word
124
607 KB
31274
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۶,۱۲۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک ( مطالعه مورد بانک تجارت استان گیلان )

  پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

  چکیده:

        امروزه  با توجّه به ساختار رقابتی شدید حاکم بربانکها در عرضه خدمات الکترونیکی، استفاده از تبلیغات  برای معرفی خدمات نقش مهمی در ترغیب و تشویق مشتریان در استفاده از محصول و خدمات و در نهایت جذب آنها به سمت استفاده از خدمات الکترونیکی بانکها دارد. به عبارت دیگر اگر بانکها بتوانند اثر بخشی تبلیغات خود را بر مشتریان ارزیابی نمایند ، می توانند در آینده عملکرد بهتری داشته باشند که این خود میتواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای بانکها  محسوب شود .در این رابطه تحقیقات مختلفی در سطح کشور انجام شده است که در آنها تنها عناصر تاثیر گذار در تبلیغات ویا وسیله ارتباطی تبلیغاتی مورد بررسی قرار گرفته است .

         تحقیق حاضر که روی بانکهای تجارت استان گیلان انجام شده است.برای دستیابی به این سوال است که آیا تبلیغات باعث افزایش جذب مشتریان در استفاده از خدمات الکترونیکی بانک تجارت (ازجمله  خدمات موبایل بانک ، تلفنبانک ، اینترنت بانک  دستگاه pos فروشگاهی و سیستم دستگاههای خودپرداز ATM )شده است واگر تاثیر دارد کدامیک از روشهای تبلیغ (تبلیغات تلویزیونی،تبلیغات رادیویی،استفاده ار تبلیغات کاتالوگها و بروشورها،تبلیغات مطبوعاتی و یا تبلبغات شفاهی )اثرگذارتر است.تحقیق حاضر یک تحقیق بر مبنای هدف جزء تحقیقات  کاربردی  است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و منابع اطلاعاتی بانکها ونظر کارشناسان مربوطه با استفاده از ابزار پرسشنامه نظرات مشتریان خدمات الکترونیکی بانک تجارت استان گیلان جمع آوری و  در نهایت پس از بررسی گزینه های  پرسشنامه تاثیر عناصر تبلیغاتی وتاثیر وسایل ارتباطی تبلیغاتی توسط از نرم افزار SPSS V:18 و رگرسیون ،تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک را مشخص کرده و ضمن بررسی وسایل ارتباطی موثرترین روش تبلیغات را تعیین و معرفی می نماید . در پایان ضمن بررسی فرضیات تحقیق  راهکارهایی برای بهبود تحقیقات آتی ارائه میدهد.

  واژگان کلیدی: تبلیغات-بانکداری الکترونیک –مشتری

  1-1  مقدمه

        امروزه از یک سو سازمانها برای شناساندن و معرفی کالاها وخدمات خود و اعلام وجه تمایز آن با کالاهای مشابه با بکارگیری رسانه های مختلف تبلیغاتی می کوشند تا پیامهای تأثیر گذاری را به منظور ترغیب مخاطبان به خرید ارسال کنند . از سوی دیگر ، مردم با انواع تبلیغات از طریق رسانه های گوناگون درهرزمان وهرمکانی محاط شده اند و این درحالی است که آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است ارزیابی میزان اثربخشی آن است.(ربیعی،محمدیان 1390 ، ص17-40)

      در این فصل بیان مساله،زمینه پژوهش ،سوالاتی که محقق در جستجوی پاسخ یه آنهاست،اهداف و سابقه تحقیق،فرضیه ها ی پژوهش ،کاربردها و مزایای حاصل از پژوهش ، روش انجام تحقیق ، ابزار گردآوری اطلاعات ، جامعه آماری، قلمرو زمانی و مکانی تحقیق بیان خواهد شد . در انتها ساختار کلی پایان نامه ارائه شده است.

   بیان مساله

            در کشور ایران  به علّت افزایش تعداد بانکها و ارائه خدمات مشابه ،بانک ها با معضل بزرگی برای جذب مشتری و در نتیجه سپرده های آنها مواجه شده اند . بنابر این بانکها در این فضای رقابتی برای حفظ سهم بازار و یا افزایش  سهم خود از بازار باید برنامه ریزی مناسبی برای ارائه تبلیغات خود داشته باشند . متأسّفانه در ایران توجّه زیادی به بررسی اثر بخشی تبلیغات نمیشود که از دلایل آن می توان به نوبودن صنعت تبلیغات ، عدم اطلاعات کافی و ناآشنایی مدیران با الگوها و مدلهای ارزیابی اثر بخشی تبلیغات و نبود نمونه های کاربردی در این زمینه اشاره کرد .( ربیعی ،محمّدیان 1390،ص 17-40)

       تحوّل در نوع انجام معامله مشتریان بانک از حضور فیزیکی مشتریان در شعبه و انجام معامله با بانک تا استفاده از خدمات پستی برای جابجایی و واریز پول و انجام سایر عملیات بانکی ، انجام معامله از طریق تلفن و مرکز ارتباط با مشتریان ، استفاده از کلیدهای تلفن جهت تعامل با بانک و پاسخگویی صوتی و تصویری ، انجام امور بانکی از طریق رایانه شخصی ، استفاده از مودم و نرم افزارهای ویژه و در نهایت استفاده از اینتر نت بیانگر مسیر تاریخی تحوّلاتی است که منجر به بهبود و افزایش تنوّع خدمات بانکی به مشتریان شده است .تأکید بر تغییر مداوم و همسویی ساختاری با تحوّلات محیطی ، استراتژی و فناوری بانک ها حمایت از خلّاقیت و نو آوری در خدمات بانکی ،بهبود مستمر کیفیت خدمات و تغییر نگرش در مدیریت و نیروی انسانی در زمینه ارزش آفرینی برای مشتریان همواره مورد نظر بانکهای برتر جهانی قرار گرفته است تجربه بانک های موفّق در سطح بین المللی نشان داده است که بانک برای حفظ و بهبود جایگاه خود در بازارهای موجود با ایجاد بازارهای جدید ملزم به ارایه خدمات نوین و در عین حال بهبود خدمات موجود خود است . برای تحقق این هدف ، بانک از راهبردهای مختلفی از جمله راهبرد متنوّع سازی و راهبرد بهبود خدمات بهره میگیرد. (رسول اف-جلال، 1387 ،ص6)

      بانکها همچنین میتوانند از روشهای ارتباطی برای معرفی محصولات و خدمات خود استفاده نمایند .هدفهای ارتباطی شامل افزایش آگاهی، متقاعدکردن و یادآوری‌کردن به مشتریان فعلی و مشتریان بالقوه درباره‌ محصول یا شرکت است. هنگامی که محصول جدیدی به بازار معرفی می‌شود و هدف ایجاد تقاضای اوّلیه است، تبلیغات آگاه‌کننده بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمانی که رقابت افزایش می‌یابد و هدف ایجاد تقاضای انتخابی است، آگهی متقاعدکننده مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمانی که محصولی در منحنی عمر خود در مرحله بلوغ خود قرار می‌گیرد و هدف این است که مصرف‌کننده درباره آن محصول به گونه‌ای مداوم فکر کند، آگهی یادآوری‌کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد (رضایی،محمد، 2009 ،ص 15-20).

         تبلیغ باعث تغییراتی در نگرش ، دانش و رفتار مخاطبین میشود . آگاه سازی ، ترغیب ، تشویق ، یادآوری ، تحکیم روابط و تسریع و ترویج مبادلات از جمله وظایف گوناگون تبلیغات است که با بررسی آثار تبلیغات و ارتباط آن با اهداف سازمان میتوان تغییراتی در بودجه تبلیغاتی تا شکل محتوای پیامها و نوع رسانه و کانالهای ارتباطی و حتّی زمان و شرایط تبلیغ به عمل آورد تا تبلیغات مفید تر و موءثّر تر از گذشته صورت  گیرد . ( پرهیزگار،مهدی پور 1383،ص3)

       اما مساله مهم این است که بانکها با توجّه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر آنها در عرضه خدمات الکترونیکی به استفاده از تبلیغات گسترده رسانه ای برای معرفی خدمات خود روی آورده اند .از آنجائیکه اثرات تبلیغات مختلف بر افرا د مختلف متفاوت است و اینکه چه تأثیری در آگاهی ، ترغیب و تشویق آنها در استفاده از محصول و خدمات و در نهایت جذب آنها به سمت استفاده از خدمات الکترونیکی بانکها دارد برای بانکها امری ضروری ولازم میباشد. به عبارت دیگر اگر بانکها بتوانند اثر بخشی تبلیغات خود رابرمشتریان ارزیابی نمایند،می توانند در آینده عملکرد بهتری داشته باشند که این خود میتواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای بانکها  محسوب شود .

      در این پژوهش تبلیغات به عنوان متغیر مستقل و جذب مشتریان خدمات الکترونیکی بانک  به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته میشود .این تحقیق از نظر نوع و اهمیت  توصیفی و از نظر هدف کاربردی است .

  1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

  ضرورت های خاص این تحقیق عبارتند از:

  بانکها از جمله بانک تجارت نیازمند آگاهی از نقش و روش مطلوب تبلیغات جهت بهره گیری از بیشترین سهم بازار می باشند بنابراین دسترسی به اهداف این تحقیق از ابزار این دستیابی میتواند باشد .

  تبلیغات مقوله ای است که هدف اصلی آن جلب توجّه مشتری و کسب رضایت او می باشد .اهمیت تبلیغات به عنوان یکی از اجزای آمیخته بازاریابی میتواند نقش بسزایی در جذب مشتری ایفا نماید ولی به علّت هزینه های زیاد آن نیاز به تعیین بهترین ، کم هزینه ترین و اثر بخش ترین  شیوه آن می باشد .

  1-4 زمینه تحقیق

  موارد ذیل زمینه ساز این تحقیق می باشند:

  نیازبه آگاهی از نقش و روش مطلوب تبلیغات

  نیاز به تعیین بهترین ، کم هزینه ترین و اثر بخش ترین  شیوه تبلیغات.

    1-5 پرسشهای تحقیق

  سئوال اصلی  پژوهشی این تحقیق به شرح زیر است:

  آیا تبلیغات باعث افزایش جذب مشتریان در استفاده از خدمات الکترونیکی بانک تجارت (ازجمله  خدمات موبایل بانک ، تلفنبانک ، اینترنت بانک  دستگاه pos فروشگاهی و سیستم دستگاههای خودپردازATM ) شده است

  سوالات فرعی این پژوهش عبارتنداز :

  1-آیا تبلیغات تلویزیونی باعث افزایش جذب مشتریان در استفاده  از انواع خدمات الکترونیکی بانک تجارت شده است ؟

  2- آیا تبلیغات رادیویی باعث افزایش افزایش جذب مشتریان در استفاده  از انواع خدمات الکترونیکی بانک تجارت شده است ؟

  3- آیا تبلیغات مطبوعاتی  باعث افزایش جذب مشتریان در استفاده  از انواع خدمات الکترونیکی بانک تجارت شده است ؟

  4- آیا تبلیغات از طریق بروشورها و تابلوهای تبلیغاتی باعث افزایش جذب مشتریان در استفاده  از انواع خدمات الکترونیکی بانک تجارت شده است ؟

  5- آیا تبلیغات شفاهی توسط پرسنل بانکها و مشتریان بانکها باعث افزایش جذب مشتریان در استفاده  از انواع خدمات الکترونیکی بانک تجارت شده است ؟

  1-6 اهداف پژوهش

  این پژوهش برای دستیابی به اهداف زیر انجام خواهد شد:

  هدف اصلی این تحقیق عبارت است از :

  سنجش تأثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات الکترونیکی بانکها (موبایل بانک ، تلفنبانک ، اینترنت بانک  دستگاه pos فروشگاهی و سیستم دستگاههای خودپرداز ATM )

  اهداف کاربردی این تحقیق عبارتند از :

  اصلاح روشهای تبلیغ با توجه به یافته های پژوهش

  انتخاب روش مطلوب تبلیغات جهت تخصیص صحیح منابع به تبلیغات مربوط به هریک از خدمات بانکی در بانک تجارت

  شناسایی ابعاد یک تبلیغات تاثیر گذار

  ارایه راهکارهای مناسب عملی در زمینه تبلیغات بانک تجارت جهت اتّخاذ تصمیمات جدید.

  1-7 چارچوب نظری (تحلیلی)پژوهش

      در خصوص موضوع تبلیغات پژوهشهای مختلفی انجام شده است از جمله تحقیقی که توسط آقایان محمدیان و جمیلی تحت عنوان "ارزیابی اثر بخشی تبلیغات در بانک پارسیان و شناسایی مهمترین عامل در افزایش اثر بخشی در سطح شهر تهران" در شش ماهه نخست سال 1389 انجام گرفته است و اثر بخش ترین رسانه تلویزیون و مهمترین عامل صداقت موجود در تبلیغات عنوان شده است .همچنین ساسان عیسی زاده در تحقیق خود عوامل جلب توجه – تحریک خواسته –ایجاد علاقه –جلب اعتماد و حرکت زایی را به عنوان عوامل موثر در تبلیغات ارایه نموده است. در این پژوهش ضمن استفاده از نتایج فوق و دیگر تحقیقات انجام شده در این زمینه تاثیر تبلیغات برافزایش جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک را از طریق بررسی ابزارهای تبلیغاتی و همچنین عوامل موثر در تبلیغات در قالب مدل پیشنهادی زیرصورت میپذیرد:

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

  لازم به توضیح است که کادر تبلیغات روشهای تبلیغاتی است که به عنوان متغیرهای اصلی و مستقل  فرضیه پژوهشی این تحقیق از آن استفاده شده است و عناصر افزایش جذب مشتریان خدمات الکترونیکی بانکها  عناصری است که هریک از متغیرهای مسقل این پژوهش از طریق آن روی متغیر وابسته که همان جذب مشتری خدمات الکترونیکی بانکها می باشد تاثیر دارد و از نتایج مقاله تبلیغات گامی موثر به بلندای بازار میباشد که عوامل موثر در تبلیغات را بعنوان نتیجه مقاله ارائه نموده است و مقالات استفاده شده در این تحقیق استفاده شده است .

  1-9 فرضیه های تحقیق

  فرضیه اصلی تحقیق :تبلیغات باعث افزایش جذب مشتریان در استفاده از انواع خدمات الکترونیکی شده است .

  فرضیه های فرعی :

  تبلیغات تلویزیونی باعث افزایش جذب مشتریان در استفاده از انواع خدمات الکترونیکی شده است .

  2- تبلیغات رادیویی باعث افزایش جذب مشتریان در استفاده از انواع خدمات الکترونیکی شده است .

  3- تبلیغات مطبوعاتی باعث افزایش جذب مشتریان در استفاده از انواع خدمات الکترونیکی شده است .

  4- تبلیغات از طریق بروشورها ،تابلوهای تبلیغاتی  باعث افزایش جذب مشتریان در استفاده از انواع خدمات الکترونیکی شده است .

  5- تبلیغات شفاهی توسط پرسنل بانکها و مشتریان بانکها  باعث افزایش جذب مشتریان در استفاده از انواع خدمات الکترونیکی شده است .

  1-10 کاربردهای تحقیق

  با انجام این تحقیق مشخص می شود که دربانکها از تبلیغات می توان استفاده بهینه تری نمود و با اجرای صحیح تبلیغات و روشهای آن میتوان به موفقیت های بیشتری در جذب مشتری و سهم بازار دست یافت.

  1-11 مزایای حاصل از پژوهش

  با اجرای صحیح و کامل مدل ارایه شده در این پژوهش میتوان از مزایای زیر بهره مند گردند:

  1-کاهش هزینه های ناشی از عدم تبلیغات صحیح

  2-دستیابی به سهم بیشتر بازار با استفاده از تبلیغات موثر و درست

  تمامی بانکها (دولتی ، خصوصی ) و موسسات پولی ، مالی و اعتباری می توانند از بهربرداران نتایج احتمالی این طرح مطالعاتی باشند 

  1-12 روش تحقیق

  این پژوهش از نوع توصیفی -پیمایشی بوده واز نظر هدف، جزو تحقیقات کاربردی است  ، زیرا برای استخراج ادبّیات موضوع از روش توصیفی و برای جمع آوری داده های مورد نیاز از روش پیمایشی استفاده خواهد شد.

  1-13 روش و ابزار گردآوری اطلاعات

  روش گردآوری اطلاعات پژوهش حاضر از دوبخش مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی تشکیل شده است .

  1-14 قلمرو تحقیق

  1-14-1 قلمرو موضوعی

  این تحقیق در چهارچوب مفاهیم تبلیغات بانکی و خدمات بانکداری الکترونیک انجام شده است

  1-14-2 -قلمرو زمانی

  قلمرو زمانی این پژوهش از زمان تصویب موضوع این پایان نامه از اسفند 91 تا پایان پاییز 1392 می باشد.

  1-14-3 قلمرو مکانی

   قلمرو مکانی بانک تجارت می باشد ولی از آنجاییکه  دسترسی به کل پرسنل و مشتریان بانک تجارت در سطح کشور امکانپذیر نمی باشد بصورت زیر مجموعه بانک تجارت استان گیلان در نظر گرفته شده است .

  1-15 ساختار کلی پایان نامه

        این پایان نامه از 5 فصل تشکیل شده است .در فصل اول کلیات پژوهش شامل شرح موضوع پژوهش و منطق پشتوانه آن ، زمینه پژوهش ، پرسشهای پژوهش ،اهداف و ضرورتها و مزایای پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است .فصل دوم بررسی ادبیات موضوع و بیشینه بوده و بدنبال آن در فصل سوم روش تحقیق و روش نمونه گیری در جامعه آماری ارایه میشود .در فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها برای تدوین مدل ارایه شده است .فصل پنجم به نتایج ،یافته ها و برداشت های حاصل از تحلیل ها ، دستاوردها و پیشنهادات جهت انجام تحقیقات آتی اختصاص یافته است . ودر انتها فهرست منابع ارایه گردیده است .

  The Effect of Advertising on Attraction of the Customers of E-banking Services

  (Case Study: Tejarat Banks of Guilan Province)

  Abstract:

  Nowadays, concerning the competitive atmosphere which governs the banks regarding e-services, using advertisement to introduce services has a significant role in inspiring and motivating customers in using products and services and consequently attracting them to use their e-services. In other words, if the banks wish to evaluate the efficiency of their advertisement on the customers, they can perform better in future which is a distinctive competence for the banks. In this regard, there have been various researches throughout the country which merely investigated the effective factors in advertising or the advertising facilities. The present study was conducted on the customers of Tejarat Banks of Guilan province, aiming to answer whether advertisement has caused any improve in the customers’ attraction to use Tejarat Bank e-services, such as mobile banking, telephone banking, internet banking, shopping centers’ POS (Point of Sale), and ATM (Automated Teller Machine), and if they are effective, the effect of which ones ( television advertisement, radio advertisement, catalogues and brochures, press or oral advertising) are more considerable. The present research is an applied research which has gathered the questionnaires regarding the feedbacks of the customers of Tejarat Banks in Guilan province using library sources, bank data and the viewpoints of the related experts. The SPSS and regression were used to analyze the options of the questionnaires and to determine the effects of advertising elements and communication media and ultimately the effect of advertising on the attraction of the customers to the e-banking services. Moreover, the communication media was investigated and the most influential method of advertising was introduced. Finally, while the research hypotheses were investigated, this study concludes with suggestions for further research.

   

   Key words:advertising,e-banking,customers

   

   

 • فهرست و منابع پایان نامه تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک ( مطالعه مورد بانک تجارت استان گیلان )

  فهرست:

  فصل اول :کلیات پژوهش

  1-1) مقدمه................................................................................................................. 2

  1-2) بیان مسئله .......................................................................................................... 2

  1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ........................................................................... 3

  1-4) زمینه تحقیق........................................................................................................ 4

  1-5) پرسش های تحقیق.............................................................................................. 4

  1-6) اهداف پژوهش.................................................................................................... 4

  1-7) چهارچوب نظری(تحلیلی) تحقیق......................................................................... 5

  1-8) مدل تحلیلی پژوهش............................................................................................ 6

  1-9) فرضیه های تحقیق............................................................................................... 7

  1-10) کاربردهای تحقیق.............................................................................................. 7

  1-11) مزایای حاصل از پژوهش................................................................................... 7

  1-12) روش تحقیق..................................................................................................... 7

  1-13) روش و ابزار گردآوری اطلاعات........................................................................ 7

  1-14) قلمرو تحقیق.................................................................................................... 8

  1-14-1) قلمرو موضوعی............................................................................................ 8

  1-14-2) قلمرو زمانی................................................................................................. 8

  1-14-3) قلمرو مکانی ............................................................................................... 8

  1-15) ساختار پایان نامه............................................................................................... 8

  فصل دوم:مروری بر ادبیات موضوع و بیشینه موضوع

  2-1)مقدمه................................................................................................................... 10

  2-2) بخش اول- ادبیات موضوع................................................................................... 10

  2-2-1) تبلیغات.......................................................................................................... 10

  2-2-2) مشتری........................................................................................................... 12

  2-2-3) تعریف بانک و بانکداری الکترونیک................................................................. 13

  2-3) بیشینه تحقیق....................................................................................................... 14

  -4) جدول خلاصه تحقیق............................................................................................. 21

  فصل سوم :روش شناسی تحقیق

  3-1)مقدمه................................................................................................................... 28

  3-2) روش تحقیق....................................................................................................... 28

  3-3) جامعه آماری....................................................................................................... 28

  3-4)آزمون نرمال بودن جامعه آماری.............................................................................. 28

  3-5) مدل پیشنهادی تحقیق........................................................................................... 32

  3-6) حجم نمونه و روش اندازه گیری آن...................................................................... 33

  3-7) ابزار گردآوری اطلاعات....................................................................................... 33

  3-8) طراحی پرسش نامه.............................................................................................. 33

  3-8-1) روایی و پایایی............................................................................................... 34

  3-9) متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق.......................................................................... 35

  3-10) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.......................................................................... 35

  فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1) مقدمه................................................................................................................. 38

  4-2) تجزیه و تحلیل آماری.......................................................................................... 38

  فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1) مقدمه................................................................................................................. 64

  5-2) نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق.................................................................... 64

  5-3) مقایسه نتایج تحقیق با بیشینه................................................................................. 67

  5-4) محدودیت های تحقیق......................................................................................... 67

  5-5) پیشنهادات و راهکارهای بهبود برای تحقیقات آتی.................................................. 68

  فهرست پیوستها............................................................................................................ 69

  پرسشنامه...................................................................................................................... 112

  فهرست منابع و ماخذ.................................................................................................... 114

                                                 

   

  منبع:

  -احمدی پور –مراد ،"بررسی تاثیر ویژگیهای پیامهای تجاری در معرفی مارکهای مختلف تلفن همراه از طریق تلویزیون (جامعه مورد مطالعه :استان گیلان"،1384،پایان نامه

  2- برگچین آج بیشه  –معصومه ،"بررسی ویژگیهای تبلیغات برای معرفی صنایع دستی استان گیلان "،1383،پایان نامه

  3-پایندانی-جمشید"کتاب مشتری ثروت پنهان"،نیکو،سال انتشار1386،ص 17

  4-پرهیزگار – محمّد مهدی، مهدی پور–سهیلا ، " بررسی اثرات تبلیغات بر افزایش دانش مصرف کنندگان شرکت ملی نفت ایران در استان مازندران   " ، دانشگاه پیام نور واحد دماوند  ، ص 3

  5-حیدر پور –فرزانه ، طهماسبی گتابی-ابوطالب،" تاثیر هزینه آموزش و هزینه تبلیغات بانکداری الکترونیکی بر افزایش جذب سپرده های بانکها (مطالعه موردی بانک صادرات استان مازندران)"، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

  6-ربیعی-علی، محمّدیان- محمود،برادران جمیلی-بیتا،" ارزیابی اثر بخشی تبلیغات بانک پارسیان و شناسایی مهمترین عامل در افزایش اثربخشی آن در سطح شهر تهران "، سال اول، شماره دوم، تابستان 1390، ص ص 17 -40

  7-رسول اف- جلال ،"راهبردهای بهبود و تنوّع در نظام بانکی کشور (مورد کاوی بانک کشاورزی )"، مجموعه  مقالات شانزدهمین دوره همایش بانکداری اسلامی ، انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، موسسه عالی بانکداری ایران ، ص6

  8-رضایی –محمّد (2009)  " ارتباط موثر با بازار هدف"، ماهنامه تدبیر ، سال 19، شماره 200

  9-روستا-احمد،ابراهیمی-عبدالحمید،ونوس-داور ،" کتاب مدیریت بازاریابی "سمت ،سال انتشار 1389، فصل یازدهم ، صص 365- 320

  10-شاه محمّدی – عبدالرضا، میرزائی پور–علی ، " بررسی میزان اثر بخشی تبلیغات پست بانک در میان مشتریان خود در شهر تهران  " ، فصلنامه فرهنگ و ارتباطات، سال اول ، شماره اول ، بهار 1390

  11-شریفی –علیرضا " طرح نظام جامع پیش پرداخت " مجموعه  مقالات شانزدهمین دوره همایش بانکداری اسلامی ، انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، تاریخ تصویب 1387،ص 5

  12-شهرکی – علیرضا ، چکهندی –محسن ، ملاشاهی –علیرضا (2010) " بررسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی ایران " مجموعه  مقالات شانزدهمین دوره همایش بانکداری اسلامی ، انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1387،ص4

  13- طالقانی –حاج آقاپور "بررسی چرخه تبلیغات  در تجارت"،نشریه علمی پژوهشی اطلاع رسانی مدیریت، سال 21،ش 157،خرداد و تیر 89،ص 6تا9

  14- طه خوبان –مهدی"کتاب اصول و فنون تبلیغات"،ترانه ،سال انتشار 1391،ص40و41

  15-عباسی –عباس، محمّدیان –مقدسه، "رابطه بین نگرش مصرف کنندگان به وب سایتها و اثر بخشی تبلیغات اینتر نتی "، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دوم، شماره 7، ص ص 99 – 119

  16- عبدالوند –محمّدعلی ،غفاری آشتیانی –پیمان،" ارایه الگویی برای ارزیابی عوامل موثّر بر تبلیغات شفاهی مثبت در بازار خدمات "، مجلّه پژوهش های مدیریت ، شماره 81 ،تابستان 1388

  17-عبداللهی – علی "مصاحبه با بزرگان تبلیغات " ،شاهین ترکمن ،سال انتشار 1385،ص 93

  18- علیخانزاده –امیر، "کتاب بانکداری الکترونیک "،علوم رایانه،سال انتشار 1387، فصل دوم صص 15-21

  19- عیاری-علی " کتاب غولهای بازار یابی "،فرا،سال انتشار1389،ص 124

  20- لطفی نیا علی آبادی –رضا ،"ارزیابی عوامل موثّر برتمایل مشتریان به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک ( مطالعه موردی :دستگاههای خودپرداز مربوط به بانکهای دولتی استان گیلان"،1387،پایان نامه ، ص85

  21- محمّدی –محمّد حسین ، " ویژگیهای جمله های تجاری (نگاهی به نقش زبان ادبی در آفرینش جمله های تبلیغاتی ) " ، فصلنامه تخصّصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی، سال چهارم ، شماره سوم ، پاییز 1390 ، شماره پیاپی 13 ، ص 12

  22- ونوس – داور، صالحی ممان – محمود،" شناسایی عوامل موثّر بر گرایش مشتریان بانک به استفاده از سیستم های خود پرداز بانکی "، مجله دانش مدیریت ، شماره 67 –زمستان 83 ، ص ص 177 – 157

  23- هدایتی –مریم ،"رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بانک صادرات و فرآیند جذب مشتری با توجه به الگوی AIDA(مطالعه موردی شهرستان رشت )"،1385،پایان نامه

  24- Ademola B. Owolabi, Ph.D.,”Effect of Consumers Mood on Advertising Effectiveness”, Department of Psychology,University of Ado-Ekiti, Nigeria, Europe’s Journal of Psychology 4/2009, pp. 118-127

  25- Claudia M. Buch , Cathérine T. Koch c, Michael Koetter,” Size, productivity, and international banking”, Journal of International Economics,accepted 2011

  26- Debra Trampe, University of Groningen, The Netherlands ,Diederik A. Stapel, Tilburg University , The etherlands Frans W. Siero, University of Groningen, The Netherlands,”The Self-Activation Effect of Advertisements: Ads Can Affect Whether and How Consumers Think About the Self”, Advances in Consumer Research,Volume 36, © 2009

  27- Dr. R.K. Uppal Director, UGC Sponsored Major Research Project,”MARKETING OF BANK PRODUCTS – EMERGING CHALLENGES &NEW TRATEGIES”, JM International Journal of Management Research (JMIJMR)

  28- Mary L. Azcuenaga,” THE ROLE OF ADVERTISING AND ADVERTISING REGULATION IN THE FREE MARKET” ,Turkish Association of Advertising Agencies
  Conference on Advertising for Economy and Democracy Istanbul, Turkey ,April 8, 1997

  29- michael e .porter,”what is sterategy?”,Harvard review business,November and December

  30- Michael L. Capella, Charles R. Taylor, and Cynthia Webster,” THE EFFECT OF CIGARETTE ADVERTISING BANS ON CONSUMPTION”A Meta-analysis, Journal of Advertising, vol. 37, no. 2 (Summer 2008), pp. 7–18.

    2008 American Academy of Advertising. All rights reserved.

  31- Peter J. Danaher,”The Effect of Competitive Advertising Interference on Sales for Packaged Goods”, Department of Marketing Faculty of Business and Economics The University of Auckland,Private Bag 92019 ,Auckland, NEW ZEALANDتحقیق در مورد پایان نامه تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک ( مطالعه مورد بانک تجارت استان گیلان ), مقاله در مورد پایان نامه تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک ( مطالعه مورد بانک تجارت استان گیلان ), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک ( مطالعه مورد بانک تجارت استان گیلان ), پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک ( مطالعه مورد بانک تجارت استان گیلان ), تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک ( مطالعه مورد بانک تجارت استان گیلان ), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک ( مطالعه مورد بانک تجارت استان گیلان ), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک ( مطالعه مورد بانک تجارت استان گیلان ), پروژه درباره پایان نامه تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک ( مطالعه مورد بانک تجارت استان گیلان ), گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک ( مطالعه مورد بانک تجارت استان گیلان ), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک ( مطالعه مورد بانک تجارت استان گیلان ), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک ( مطالعه مورد بانک تجارت استان گیلان ), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک ( مطالعه مورد بانک تجارت استان گیلان ), رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک ( مطالعه مورد بانک تجارت استان گیلان )

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس