پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد ( مورد مطالعه بانک اقتصاد نوین شعب شهر مشهد )

word
111
382 KB
31199
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۴,۴۳۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد ( مورد مطالعه بانک اقتصاد نوین شعب شهر مشهد )

  پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

   رشته مدیریت بازرگانی - گرایش تحول

  چکیده

  با وجود سرمایه گذاری های فراوان انجام شده در زمینه ی کاربری فناوری های اطلاعاتی در عرصه­ی بانکداری، گزارش ها حاکی از آن است که برخی از کاربران باوجود دسترسی به فناوری ها و سیستم­های پرداخت الکترونیک از آن استفاده نمی کنند. در این بین اعتماد و امنیت درک شده توسط مشتریان از سیستم­های پرداخت الکترونیکی از مهمترین مؤلفه­های اثر­گذار در استفاده از این سیستم­ها می­باشند. سیستم­های پرداخت الکترونیکی یکی از خدمات بانکداری الکترونیکی است و برای اینکه این سیستم­ها بر سیستم سنتی برتری داشته باشند باید قابل اعتماد و عاری از نقص‌های امنیتی باشد. برای جذب،‏ نگهداری و بازگرداندن کاربران سیستم پرداخت الکترونیکی،‏ بهبود بخشیدن به ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد در طول تراکنش‌های پرداخت الکترونیکی امری حیاتی است؛ از این رو در تحقیق حاضر هدف، تعیین تأثیرگذاری ابعاد عینی شامل فرآیند­های تراکنش، حفاظت­های فنی و بیانیه­های امنیتی بر میزان استفاده از سیستم­های پرداخت الکترونیک با و اسطه­گری دو بعد ذهنی امنیت و اعتماد درک شده در میان مشتریان شعب 9 گانه بانک اقتصاد نوین شهر مشهد می­باشد. در تحقیق حاضر، 18 فرضیه مطرح شد. روش تحقیق، ماهیتی پیمایشی- کاربردی دارد. داده‌های این تحقیق با نظرسنجی از مشتریان بانک اقتصاد نوین شهر مشهد و از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری شده است. روایی‌ سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ بزرگ‌تر از 7/0 برای سازه‌های مختلف پرسش‌نامه، پایایی آن را مورد تأیید قرار داد. تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از روش آماری مدل‌های معادلات ساختاری انجام شد. نتایج نشان داد که امنیت در رابطه­ی بین ابعاد عینی و میزان استفاده از سیستم پرداخت الکترونیک واسطه­گری می­کند. همچنین اعتماد رابطه بین دو بعد حفاظت­های فنی و فرآیند­های تراکنش با میزان استفاده از سیستم پرداخت الکترونیک را میانجی­گری می­کند ولی نقش واسط این بعد بین بیانیه­های امنیتی و میزان استفاده از سیستم پرداخت الکترونیک غیر معنادار بود  

  کلمات کلیدی: امنیت درک شده، اعتماد درک شده، سیستم پرداخت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، مدل سازی معادلات ساختاری

  فصل اول

  کلیات 

  مقدمه

  ورود فناوری اطلاعات به زندگی بشر تغییرات بسیاری را در سازمانها به وجود آورده است و افزون بر تغییر ساختارهای سازمان، ماهیت و نقش بخش­های کسب و کاری را نیز تغییرداده است (عابدی، 1391). یکی از ابزارهای ضروری برای تحقق وگسترش تجارت الکترونیکی وجود بانکداری الکترونیکی است که همگام با سیاست­های مالی وپولی جهانی عمل و فعالیت­های مربوط به تجارت الکترونیک را تسهیل کند. استفاده از سیستم­های الکترونیک در مؤسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده کنندگان ازخدمات بانکداری الکترونیک روز به روز درحال افزایش هستند. باتوجه به تأثیر گسترده و عمیق تجارت الکترونیکی در سیطره بر بازارهای جهانی، همچنین نظر به اهمیت مبادلات پولی واعتباری در هر فعالیت تجاری- اقتصادی می­طلبد که ابزارها وبسترهای انتقال وتبادل پول نیز همگام وهمسان با توسعه تجارت الکترونیک از رشد مناسب ومطلوب برخوردارشوند. در این بین، بانکها نیز برای جذب مشتریان بیشتر و ایجاد گسترش و تنوع درخدمات خود بیکار نبوده­اند و به سرعت خود را با فناور­ی­های ارتباطات واطلاعات همگام وهمسو کرده­اند. بانک­ها در عرصه تحولات تجاری توجه جدی را بر ایجاد تحولات ساختاری درنظامهای دریافت وپرداخت پول و ایجاد تسهیلات در روند خدمات رسانی به مشتری کرده اند. در واقع می­توان ادعا کرد، یکی از دلایل اقبال عمومی به تجارت الکترونیک توجه مدیران بانک­ها به اهمیت و لزوم این پدیده بوده است که در نتیجه به گرایش و توجه جدی آنها برای فراهم کردن ساختارهای بانکداری با شیوه الکترونیکی انجامیده است (بهمند، 1386). وجود رایانه و اینترنت مسائل امنیتی خاص خود را نیز به دنبال داشته است که احتمال خطرهای امنیتی برای رایانه­های مرتبط با شبکه­هایی مانند اینترنت بیشتر است. گسترش جرایم ارتکابی با رایانه­ها به اندازه­ای بوده که بیشتر کشورهای دنیا با اعمال قوانینی به مبارزه با این پدیده پرداخته و سعی در مهار آن دارند.

  در این بین اعتماد و امنیت مشتریان به سیستم­های پرداخت الکترونیکی از مهمترین مؤلفه­های اثر­گذار در استفاده از این سیستم­ها می­باشند. بنابراین این تحقیق به دنبال آن است تا نقش امنیت و اعتماد در استفاده از سیستم­های پرداخت الکترونیکی را بررسی کند.

  1-2- بیان مسأله

  توسعه­ جهانی اینترنت منجر به ایجاد تجارت الکترونیکی شده است. تجارت الکترونیکی به دلیل آزادی، سرعت، گمنامی، دیجیتالی بودن و دسترسی جهانی که از خصوصیات اینترنت است به سرعت پیشرفت کرد. تجارت الکترونیکی باعث آسان شدن فعالیت­های کسب وکار در زمان واقعی از جمله تبلیغ، جستجو و تحقیق ، منبع یابی، مذاکره، حراج، سفارش و پرداخت می­شود (چنگ و همکاران،2002).

  بسیاری از صنایع تحت تاثیر تجارت الکترونیکی قرار گرفته اند ولی در هیچ جا حضور تجارت الکترونیکی پررنگ تر از بانکداری و خدمات مالی نیست. با استفاده از تکنولوژی و سیستم­های ارتباط دوربرد، بانک­ها می توانند به مشتریان دسترسی داشته باشند و به آنها خدمات ارائه دهند (شامیلا و همکاران، 2003).

  تجارت الکترونیکی بر پایه پرداخت الکترونیکی ساخته شده است. از آنجا که تجارت الکترونیکی یک جزء اصلی عملیات کسب و کار شده است،  پرداخت الکترونیکی یک عامل حیاتی برای موفقیت کسب وکارها و خدمات مالی شده است. در مقایسه با روشهای پرداخت سنتی، روشهای پرداخت الکترونیکی مزیت­هایی دارد که شامل امنیت، قابلیت اعتماد، گمنامی، مقبولیت، محرمانگی، کارآیی و راحتی می باشد (کیم و همکاران، 2009).

  برای اینکه یک سیستم پرداخت الکترونیکی بر سیستم سنتی برتری داشته باشد باید عاری از نقص­های امنیتی باشد. مهمترین نگرانی در پرداخت­های الکترونیکی، سطح امنیت در هر مرحله از تراکنش است زیرا کالا و پول در حالی انتقال می یابد که هیچ ارتباط مستقیمی بین دو طرف تراکنش وجود ندارد (چنگ و همکاران، 2002).

   گروه گارتنر[1] گزارش می­دهد که 95% از مشتریان در مورد امنیت و محرمانگی نگرانی دارند. بنابراین یک عامل اساسی در موفقیت تجارت الکترونیکی، امنیت است. به طور کلی امنیت شامل مجموعه­ای از فرآیندها، مکانیزم­ها و برنامه­های کامپیوتری برای تعیین اعتبار منابع اطلاعاتی و ضمانت فرایندها است. به دلیل اینکه اکثر کاربرها با جزئیات فنی سیستم بانکداری الکترونیکی ناآشنا هستند، سطح امنیت سیستم را بر اساس تجربیات خود در استفاده از سیستم ارزیابی می­کنند. به همین دلیل برای جذب و نگهداری کاربران، افزایش ادراک مشتری از امنیت و نگهداری اعتماد آنها در طول تراکنش بسیار حیاتی است (کیم و همکاران، 2009).

  عامل دیگری که به عنوان یک عامل کلیدی برای رشد تجارت الکترونیکی شناسایی شده است اعتماد است. اولین و مهمترین قدم برای ایجاد اعتماد، ایجاد این اطمینان است که از اطلاعات شخصی مشتریان حفاظت می شود. افراد تصمیمات مهم را در زمینه انتخاب محصول یا خدمت، بر پایه اعتماد به شرکت یا محصول می گیرند. در تراکنش های اینترنتی، اعتماد بین مشتری و سیستم کامپیوتری که تحت آن تراکنش صورت می­گیرد نیز اهمیت پیدا می کند (بلانگر، 2002).

  یکی از مهمترین صنایع هر کشور، صنعت بانکداری است. در واقع بانکداری، زیر بنای اقتصادی هر کشور را تشکیل می‌دهد. افزایش توانائی بانک‌ها در جذب منابع نه تنها موجب افزایش سودآوری آنها شده،  بلکه زیربنای اقتصادی کشور را نیز قدرتمندتر می‌سازد و صنایع دیگر را بارورتر می‌کند. بنابراین توسعۀ روش‌های بهبود تصمیم­گیری هرچه بیشتر بانک‌های کشور، از درجه اهمیت بسیار بالائی برخوردار است. عدم هم راستایی با بانکداری الکترونیکی و عدم استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی هزینه زمانی زیادی رابرای مشتریان به دنبال دارد و امکان استفاده ازخدمات بانکی برای آنها فقط درساعات اداری و متکی بر شعب است. بانکها نیز به علت وجود ساختار سنتی پرداخت به تعداد زیادی نیروی انسانی نیاز دارند و ارائه خدمات به مشتریان و همچنین بازار آنها از نظر مکانی محدود خواهد بود. در چنین شرایطی بانک اقتصاد نوین برای مشتری مداری و توجه به نیازها وخواسته های مشتریان خود باید به ارائه خدمات نوین مالی بپردازد و سیستم پرداخت الکترونیکی قابل اعتماد وعاری از نقص­های امنیتی می­تواند به عنوان ابزار رقابتی مؤثر درمقابل سایر مؤسسه های بانکی ومالی رقیب استفاده شود. با توجه به مسائل مطرح شده، برای جذب، نگهداری و بازگرداندن مشتریان سیستم پرداخت الکترونیکی بانک اقتصاد نوین، بهبود بخشیدن ادراک مشتریان از امنیت واعتماد درطول تراکنش­های پرداخت الکترونیکی حیاتی است.

  از طرفی نیز یکی از ویژگی‌های حاکم بر صنعت بانکداری ایران، شباهت بسیار زیاد خدمات ارائه شده از جانب بانک‌های مختلف است. تقرییاً تمامی بانک‌ها دارای سبد خدمتی یکسانی هستند به گونه‌ای که مشتری قادر نیست به طور کامل بین خدمات بانک‌ها تبعیض قائل شود. نوآوری در یک بانک، سریعاً در دیگر بانک‌ها به کار گرفته می‌شود. این شدّت بکارگیری خدمات جدید توسط دیگر بانک‌ها، حتی به کمتر از یک هفته نیز رسیده است. در یک چنین شرایطی،  تصوّرات و نگرش‌های ذهنی، به شدت بر نحوۀ تفسیر اطلاعات و تبیین نوع رفتار نسبت به برنامه‌های بازاریابی یک بانک اثرگذار است. بنابراین یکی از نقاط تمایز بنیادی و اثربخش در یک چنین صنعتی،  روآوردن به تصویرسازی و ایجاد جنبه‌های ناملموس است. پس تقویت ادراکات مناسب در مشتریان بانک‌ها، می‌تواند به عنوان یک استراتژی اثربخش جهت کسب مزیت رقابتی محسوب گردد. با توجه به مسائل عنوان شده، در این تحقیق ادراک مشتریان از اعتماد و امنیت، از دید کاربران تعیین می شود و همچنین اثر امنیت و اعتماد ادراک شده توسط کاربران، در استفاده از پرداخت الکترونیکی مورد بررسی قرار می­گیرد.

  1-3- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

  امروزه اینترنت تبدیل به بستری گسترده جهت انجام معاملات تجاری و رسانه‌ای قوی جهت انجام بازاریابی شرکت‌ها شده است. آمارها نشان از افزایش روز افزون تعداد کاربران اینترنت و افزایش تمایل خرید و فروش از طریق آن دارند. با این حال، به دلیل تازگی این رسانه و آشنایی نسبتاً کم، عامه مردم نگرانی مختلفی از انجام معاملات از طریق اینترنت دارند. عمده این نگرانی‌ها به مسائل امنیتی اینترنت به لحاظ افشای اطلاعات شخصی و مالی و نیز ناامن بودن انجام تراکنش‌های مالی بر می‌گردد. بنابراین، وب‌سایت‌های فعال در حوزه تجارت الکترونیک باید به فکر راه کارهایی جهت کاهش نگرانی‌ها و افزایش اعتماد و رضایت و در نهایت وفاداری مشتریان باشند. چنین اقداماتی باعث افزایش شدت گرایش به تجارت الکترونیک می‌شود که هم به سود فروشنده و خریدار خواهد بود.

  با توجه به آشنایی روز افزون مردم با مزایای فراوان تجارت الکترونیک برای مشتری، جامعه و سازمان‌های عرضه کننده محصولات و خدمات باید بیش از پیش به دنبال ایجاد فضای مناسب،  مطمئن و قابل اعتماد برای مردم جهت انجام این مهم باشند. عدم اطمینان‌های موجود در محیط تجارت الکترونیک امروزی، موجب کمبود اعتماد و اطمینان در تجارت الکترونیک می‌شود و موانعی را برای آن بوجود می‌آورد به همین دلیل انجام تحقیقات کاربردی در این زمینه در کشور لازم و ضروری می‌باشد.

  طی گزارش تحقیقاتی که توسط موسسه Data Monitor از مراکز برجسته تجزیه تحلیل اطلاعات تجاری اروپا ارائه شده، آمار افرادی که از سیستم های بانکداری الکترونیکی در هشت کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلیس استفاده کرده­اند از 21 میلیون نفر در سال 2004 به 68 میلیون در سال 2007 رسیده است (هیس، 2007). علی‌رغم گسترش روز افزون بکارگیری اینترنت در ایران، تجارت الکترونیک کمتر در کشور رواج یافته است و استقبال چندانی از سوی مردم جهت استفاده از خدمات فروش برخط به صورت اینترنتی از وب‌سایت‌های تجاری که امکانات و تسهیلات این امر را فراهم نموده‌اند صورت نگرفته است‌. امنیت از مهمترین عوامل در جذب و نگهداری مشتریان می­باشد. امنیت و اعتماد از پیش نیازهای استقرار نظام پرداخت­های الکترونیک می­باشد که البته شاید یکی از بزرگترین موانع استقرار این نظام در ایران فقدان اعتماد و امنیت درک شده مردم از یک طرف و از طرف دیگر آشنا نبودن موسسات فعّال در این زمینه با ساز و کارهای اعتماد‌سازی باشد. با توجه به این که بانک اقتصاد نوین پیشگام بودن در ارائه خدمات بانکداری الکترونیک را یکی از ضروریت‌های توسعه خدمات خود می‌شمارد، و جلب رضایت و وفاداری مشتریان در صدر اولویت‌های این بانک است، لذا شناسایی عواملی که موجبات بهبود و افزایش استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی را فراهم می کنند ضروری به نظر  می­رسد.

  1-4- فرضیات تحقیق

  فرضیه 1- حفاظت فنی بر امنیت ادراک شده تاثیر مثبت مستقیم دارد.

  فرضیه - حفاظت فنی بر اعتماد  ادراک شده تاثیر مثبت مستقیم دارد.

  فرضیه 3- فرآیندهای تراکنش بر امنیت ادراک شده تاثیر مثبت مستقیم دارد.

  فرضیه 4- فرآیندهای تراکنش بر اعتماد ادراک شده تاثیر مثبت مستقیم دارد.

  فرضیه 5-  بیانیه های امنیتی بر امنیت ادراک شده تاثیر مثبت مستقیم دارد.

   فرضیه 6-  بیانیه های امنیتی بر اعتماد  ادراک شده تاثیر مثبت مستقیم دارد.

  فرضیه 7-  امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده تاثیر مستقم مثبت دارد.

  فرضیه 8-  امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر مستقم مثبت دارد.

  فرضیه 9- اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر مستقم مثبت دارد.

  فرضیه10- حفاظت فنی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر غیر­مستقیم مثبت دارد.

  فرضیه11- حفاظت فنی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر غیر­مستقیم مثبت دارد.

  فرضیه12- حفاظت فنی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر غیر­مستقیم مثبت دارد.

  فرضیه 13- فرآیندهای تراکنش از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر غیر­مستقیم مثبت دارد.

  فرضیه 14- فرآیندهای تراکنش از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر غیر­مستقیم مثبت دارد.

  فرضیه 15- فرآیند­های تراکنش بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر غیر­مستقیم مثبت دارد.

  فرضیه  16- بیانیه های امنیتی از طریق امنیت ادراک شده بر استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر غیر­مستقیم مثبت دارد.

   فرضیه 17 - بیانیه های امنیتی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر غیر­مستقیم مثبت دارد.

  فرضیه 18- بیانیه های امنیتی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر غیر­مستقیم مثبت دارد.

  1-5- اهداف تحقیق

  تعیین میزان تأثیرگذاری حفاظت فنی بر امنیت ادراک شده

  تعیین میزان تأثیرگذاری حفاظت فنی بر اعتماد  ادراک شده

  تعیین میزان تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بر امنیت ادراک شده

  تعیین میزان تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بر اعتماد  ادراک شده.

  تعیین میزان تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بر امنیت ادراک شده

  تعیین میزان تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بر اعتماد  ادراک شده

  تعیین میزان تأثیرگذاری امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده

  تعیین میزان تأثیرگذاری  امنیت ادراک شده بر  کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی

  تعیین میزان تأثیرگذاری اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی

  تعیین میزان تأثیرگذاری حفاظت فنی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی

  تعیین میزان تأثیرگذاری حفاظت فنی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی

  تعیین میزان تأثیرگذاری حفاظت فنی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی

  تعیین میزان تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی

  تعیین میزان تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی

  تعیین میزان تأثیرگذاری فرآیند­های تراکنش بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی

  تعیین میزان تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی

  تعیین میزان تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی

  تعیین میزان تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی

  1-6- قلمرو تحقیق

  1-6-1- قلمرو زمانی تحقیق

  داده­های تحقیق حاضر در مقطع زمانی سه ماه سوم سال 1391جمع آوری شده است.

  1-6-1- قلمرو مکانی تحقیق

  محدوده مکانی انجام تحقیق شعب بانک اقتصاد نوین مستقر در شهر مشهد می­باشد.

  1-7 - تعریف عملیاتی واژه های تحقیق

  بیانیه های امنیت : اطلاعاتی که در رابطه با راه حل های اجرایی و امنیتی در اختیار مشتری قرار می­گیرد و در این تحقیق با گویه هایی مانند "در سایت توضیحاتی با جزئیات برای اینکه چگونه یک پرداخت بازبینی، تصحیح، لغو یا ثبت گردد، ارائه شده است" و "اطلاعیه های مربوط به امنیت به روش قابل فهم و تا حد زیادی عاری از کلمات تخصصی نوشته شده است" اندازه گیری می­شود.

  فرآیند های تراکنش : مراحلی که برای راحتی مشتری و از بین بردن ترس های امنیتی طراحی شده است. در این تحقیق با گویه هایی مانند "در هنگام ورود، سیستم پرداخت الکترونیکی همیشه درخواست رمز عبور و نام کاربری از شما می کند" ، "سیستم پرداخت الکترونیکی یک مرحله را برای بازبینی قبل از به اتمام رساندن پرداخت واقعی در نظر گرفته است" و غیره ... اندازه گیری می شود.

  حفاظت فنی: مکانیزم های فنی برای حفاظت از تراکنش های مشتری. که در این تحقیق با گویه هایی مانند "اطلاعات شخصی شما مانند جزئیات تماس یا پرداخت هرگز به دلیل استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی به سرقت نخواهد رفت" و غیره مورد سنجش قرار می­گیرد .

  امنیت: رهایی از خطر یا ترس، حمایت در مقابل تهدیداتی که باعث صدمات مالی،  صدمات منابع داده یا شبکه درفرم خرابی،  افشا ، تغییر و از بین رفتن می شود. در این تحقیق با گویه هایی مانند اطمینان نسبت به عدم حمله هکرها، اطمینان از اطلاعاتی که در سیستم پرداخت الکترونیک قرار گرفته است و غیره ... مورد سنجش قرار می گیرد.

  اعتماد: تمایل برای تکیه کردن به یک شریک مبادله از روی اطمینان. که با گویه هایی مانند" این بانک به تعهدات و وعده های خود عمل می کند"، "  شما به مزیت های تصمیمات سیستم پرداخت الکترونیکی بانک  اقتصاد نوین اعتماد دارید" و غیره مورد سنجش قرار می­گیرد.

  بانکداری الکترونیکی: بانکداری الکترونیکی عبارت است از بکارگیری ابزار و وسایل الکترونیکی از جمله اینترنت، شبکه های ارتباطی بی سیم، دستگاه های خود پرداز، تلفن و تلفن همراه در ارائه خدمات و محصولات بانکی .

    تجارت الکترونیک: هرگونه مبادلات مالی و تجاری بین مؤسسات و افراد مختلف که از طریق یکی از وسایل ارتباطی الکترونیکی صورت پذیرد.

  Title:

  An Investigation of the impact of objective dimensions of safety on using electronic payment system with regard to customers perception about safety and trust

   

  Abstract

   

  Although considerable investment has been made in information technology in banking industry, it sounds like that some customers are not familiar with these new technologies. Some factors such as trust and customers perception of safety electronically payment are known as two important factor of using these systems. Electronically payment system is one of the services of electronically banking which should be safe and trustful to be superior to previous system. For attracting, maintaining, and returning the users of electronically payment system, improving customers’ perception of safety and trust through transactions of electronically payment is crucial important. Therefore, the aim of the present research is to identify the effect of subjective dimensions such as transactions processes, technical conservation, and safety issues, on using electronically pausing electronically payment system with the mediating role of trust and customers’ perception of safety from 9 branches Eqtesad Novin bank in Mashhad. The present research has 18 hypotheses. Research method is descriptive correlation. The data were gathered from customers of the mentioned bank from questionnaire. Construct validity has been measured with confirmatory factor analysis and Cronbach’s Alpha for all dimensions and scale were more than 0.7 which show that the questionnaire has good reliability. The statistical analysis of data was accomplished by structural equation modeling. The factor analysis and the findings show that safety plays mediating role between objective factors and using electronically payment system. Further, trust plays mediating role between two dimensions of technical conservation and transactions processes, and using electronically payment systems. But, the mediating role of this dimension between safety issues and perceived trust and using electronically payment systems was not established.

   

  Keywords: Perceived trust, Perceived safety, Electronically payment system, E-banking, Structural equation modeling.

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد ( مورد مطالعه بانک اقتصاد نوین شعب شهر مشهد )

  فهرست:

  فصل اول: کلیات تحقیق

  مقدمه. 9

  1-2- بیان مسأله. 10

  1-3- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. 13

  1-4- فرضیات تحقیق.. 15

  1-5- اهداف تحقیق.. 16

  1-6- قلمرو تحقیق.. 18

  1-6-1- قلمرو زمانی تحقیق.. 18

  1-6-1- قلمرو مکانی تحقیق.. 18

  1-7 - تعریف عملیاتی واژه های تحقیق.. 18

  فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  2-1- تجارت الکترونیک: 21

  2-2- تجارت الکترونیکی و صنعت بانکداری.. 22

  2-3- بانکداری الکترونیکی.. 23

  1-4- سیستم های پرداخت الکترونیکی.. 24

  2-2-5- ابعاد عینی.. 25

  2-5-1- حفاظت های فنی در سیستم های پرداخت الکترونیکی.. 26

  2-5-1-  فرایند های تراکنش در سیستم های پرداخت الکترونیکی.. 26

  2-5-3- بیانیه های امنیت در سیستم های پرداخت الکترونیکی.. 27

  2-6- امنیت در سیستم های پرداخت الکترونیکی.. 27

  2-6-1- ابعاد و روشهای سوء استفاده در بانکداری الکترونیکی.. 28

  2-6-2- عوامل لازم برای برقرای امنیت... 29

  2-6-3- راهکارهای نوین مدیریت امنیت در بانکداری الکترونیکی.. 31

  2-6-4- خطرهای موجود در پرداختهای  الکترونیکی.. 32

  1-6-5- موارد امنیتی مورد نیاز در پرداخت الکترونیکی.. 33

  2-6-6- عوامل مؤثر در امنیت پرداختهای الکترونیکی.. 33

  2-7- اعتماد. 34

  1-7-1- اعتماد در تجارت الکترونیکی.. 35

  1-7-2- ابعاد و ویژگیهای اعتماد بر خط.. 38

  2-8- پیشینه تحقیق.. 41

  2-8-1- مطالعات داخلی.. 41

  2-8-2- مطالعات خارجی.. 42

  2-9- مدل مفهومی.. 43

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1- روش تحقیق.. 47

  3-2- جامعه آماری.. 48

  3-2-1-  نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 49

  3-3- روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات... 50

  3-4- روایی و پایایی پرسشنامه. 52

  3-4-1- روایی.. 52

  3-4-2- پایایی.. 54

  3-5- روش تجزیه و تحلیل‌: 54

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

  4-1- نتایج بررسی روایی و پایایی ابزار تحقیق.. 60

  4-1-1- نتایج بررسی روایی.. 60

  4-1-2- نتایج بررسی پایایی.. 63

  4-2- آمارتوصیفی.. 63

  4-2-1- سیمای آزمودنی ها 63

  4-3- آمار استنباطی.. 66

  4-3-2- تحلیل و تفسیر مدل معادلات ساختاری.. 67

  4-3-3-  بررسی فرضیه‌های تحقیق.. 74

  4-3-4- شاخصهای نیکویی برازش... 83

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

  5-1- مرور کلی.. 87

  5-2-  بحث و نتیجه گیری.. 88

  5-2-1- نتایج مرتبط با سئوالات عمومی.. 88

  5-2-2- نتایج مرتبط با فرضیه های تحقیق.. 89

           5-2-2-1- قسمت اول مدل: نقش واسط­گری امنیت ادراک شده...................................................................................90

           5-2-2-2- قسمت دوم مدل: نقش واسطه­گری اعتماد ادراک شده.................................................................92

         5-2-2-3- قسمت سوم مدل: نقش واسطه­گری امنیت و اعتماد با یکدیگر.....................................................................94

  5-3- پیشنهادات... 95

  5-3-1- پیشنهادات کاربردی.. 95

  5-4-  محدودیتهای تحقیق.. 99

  منابع و مأخذ. 101

  پیوستها 107

   

  منبع:

  ندارد.تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد ( مورد مطالعه بانک اقتصاد نوین شعب شهر مشهد ), مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد ( مورد مطالعه بانک اقتصاد نوین شعب شهر مشهد ), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد ( مورد مطالعه بانک اقتصاد نوین شعب شهر مشهد ), پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد ( مورد مطالعه بانک اقتصاد نوین شعب شهر مشهد ), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد ( مورد مطالعه بانک اقتصاد نوین شعب شهر مشهد ), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد ( مورد مطالعه بانک اقتصاد نوین شعب شهر مشهد ), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد ( مورد مطالعه بانک اقتصاد نوین شعب شهر مشهد ), پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد ( مورد مطالعه بانک اقتصاد نوین شعب شهر مشهد ), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد ( مورد مطالعه بانک اقتصاد نوین شعب شهر مشهد ), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد ( مورد مطالعه بانک اقتصاد نوین شعب شهر مشهد ), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد ( مورد مطالعه بانک اقتصاد نوین شعب شهر مشهد ), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد ( مورد مطالعه بانک اقتصاد نوین شعب شهر مشهد ), رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد ( مورد مطالعه بانک اقتصاد نوین شعب شهر مشهد )

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس