پایان نامه تاثیر آموزه های دینی بر رفتار شهروند سازمانی در شهرداری کاشان

word
108
6 MB
31186
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۴,۰۴۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تاثیر آموزه های دینی بر رفتار شهروند سازمانی در شهرداری کاشان

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  مدیریت

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

  مقدمه

  تغییر در شرایط سازمان های عصر حاضر، منجر به تغییر در نگرش به نیروی انسانی شده است. در این شرایط نیروی انسانی به عنوان سرمایه های اصلی سازمان و یک مزیت رقابتی منحصر به فرد معرفی می شود و به تبع آن کارکنان به گردانندگان اصلی جریان کار وشرکای سازمان مبدل شده اند. بنابراین مدیران امروز علاوه بر مهارتهای رهبری، نیازمند برخورداری از کارکنانی با ویژگیهای مناسب می باشند و بر این اساس، همواره مدیران به دنبال بهره گیری حداکثری از مهم ترین سرمایه سازمانی خود،یعنی منابع انسانی هستند،  در واقع این نیروی انسانی است که میتواند با توانایی های خود دیگر منابع را به خدمت گیرد.(یعقوبی، 1389:66)

  شناسایی ابعاد مختلف ارتقاء منابع انسانی جهت بهره برداری بهتر از آن، به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت سازمان به حساب میآید.

  آنچه مسلم است، انجام کار در شرایط سازمانی به خصوص روابط مدیران با کارکنان عاری از استحکاک، تعارض و کشمکش نیست. این موضوع در سازمانهای دولتی که ابعاد سیاسی رفتار در آن نقش پر رنگتری دارد، بیشتر دیده می شود. شکاف بین کارکنان و مدیران، اغلب منجر به شکاف در تصمیمات آن و به تبع آن مشکل های اجرایی می شود.(تللیس[1]،23:2009)

  به تبع آن اثرهای رفتاری چون شایعه پراکنی، تضاد، سیاسی کاری و کم کاری، میتواند انرژی بالایی از سازمان گرفته و هزینه هارا افزایش دهد. درچنین شرایطی توجه به موضو ع هایی، چون ارتقاء عملکرد، توانمندسازی نیروی انسانی، خودکنترلی، تعهد، وجدان کاری، تشریک مساعی، همکاری، بروز خلاقیت و . . . بی اهمیت خواهد بود و در نهایت عملکردهای سازمانی تحت تأثیر منفی قرار خواهد گرفت.(چاوشی،24:1386)

  رفتار شهروندی سازمانی با مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و غیررسمی، باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش های سازمان می شوند .(آپمبوم[2] ،19:2004)

   

   

  1-1بیان مسئله

  امروزه مفهوم شهروندی از ایمان آوردن به مسؤلیت های خود در مسائل اجتماعی و داشتن باورهای مثبت و ذاتا ارتباطی درباره همکاری با دیگران برای اداره زندگی، به سوی اصلی حقوقی که دربردارنده وظایف و تعهدات اجتماعی نیز هست، معطوف شده است.(جمشیدی،1387)

  مفهوم شهروندی اولین بار توسط باتمان و ارگان در اوایل دهه‌ 1980 میلادی به دنیای علم ارائه شد. تحقیقات اولیه‌ای که در زمینه رفتار شهروندی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند، اما اغلب نادیده گرفته می‌‌شد. این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری می‌‌شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می‌‌گرفتند، اما در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند.(بینستوک[3] و همکاران، 2003 ؛360)

  شهروندی منعکس کننده آرمان جهانی عدالت و جامعه ای است که در آن هر انسانی بتواند از زندگی شرافتمندانه ی همراه با صلح، امنیت و رفاه برخوردار گردد. و این حقوق همزاد با پیدایش انسان بوده و با وجود او به وجود آمده است چرا که انسان موجودی است که کرامت ذاتی را از آفریدگار خویش به ارمغان گرفته است. (موحد،1381)

   هر چند رفتارهای شهروندی به طور مستقیم قابل تقویت نیست و از سوی سازمان به آن پاداش داده نمی شود،اما مطالعات نشان میدهد از جمله عوامل تأثیرگذار بر آن فرهنگ سازمانی می باشد .(کرکماز و آرپاسی،2008:682)

  فرهنگ سازمانی با توان بالقوه خود، می تواند تأثیر زیادی بر شکل گیری و ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان داشته باشد،زیرا فرهنگ، هنجارهایی را برای افراد ایجاد می کند که این هنجارها منجر به رفتار در آنها  می شود (ناور[4] و دیگران،2005:185)

  رفتارشهروندی کارکنان سازمان نیز، چیزی جزء هنجارها و اصول اعتقادی افراد آن سازمان نمی باشد.

  این نگرش در حالی وجود دارد که دین مبین اسلام در فضای جامعه و فرهنگ اجتماعی کشور، تأثیر فراوانی دارد.  افراد جامعه نیز تحت این تأثیر خود را ملزم به رعایت ارزش ها، آداب و اصول اخلاق اسلامی می دانند. فرهنگ غنی و اصیل اسلام آموزش دهنده مکارم اخلاق بوده و توصیه های فراوانی برای اصلاح و بهبود رفتار انسان دارد . ازسوی دیگر، با توجه به اینکه خود فرهنگ سازمانی، تحت تأثیر فرهنگ اجتماعی می باشد،بنابراین افراد و کارکنان تحت تأثیر فرهنگ اجتماعی خود (فرهنگ اسلامی) آن را درقالب نگرش ها و رفتارهای خود به درون سازمان میآورند .

  بدون تردید باورهای دینی، اخلاقی و اعتقادی اسلام، از عناصر مؤثر در شکل گیری رفتارهای شایسته  و در نتیجه بهبود و ارتقاء رفتارکارکنان سازمان و همچنین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی است.  چرا که از سویی موجب هدایت افکار و اندیشه ها بوده و از سوی دیگر، مشوق رفتار و کردار صحیح در سازمان است. از این رو شناخت آموزه های دینی در فرهنگ و رفتار سازمانی ،به عنوان یک مفهوم کاملاً بومی و تأثیر آن بر رفتار شهروندی سازمانی، میتواند موضوعی باشد که خلاء آن در مطالعات اخیر دیده می شود.(کرمی یا،1389:11)

  از سوی دیگر شهرداری به عنوان یکی از کانو نهای اصلی تأمین کننده آسایش ورفاه مردم است.

  بر این اساس، برخی از محدودیتهای موجود در ارائه خدمات، را میتوان با تأکید بر مفاهیمی چون فرهنگ و رفتار شهروندی کارکنان با استفاده از آموزه های دینی به راحتی مرتفع نمود .

  در حال حاضر حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی، است .به این ترتیب مطالعه و تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به سوال زیر می باشد:

  آیا آموزه های دینی بر رفتار شهروندسازمانی تاثیرگذار است؟

  1-2ضرورت واهمیت موضوع

  مفهوم شهروندی هم برای سیاستمداران و هم برای اندیشمندان اجتماعی و مجریان طرحهای فرهنگی، دارای اهمیت است، زیرا همه آنها بر مسوولیت هایی تاکید می کنند که زمینه بقای جوامع سیاسی با توجه به این که هرجامعه ای با عنایت به زمینه های فرهنگی و ارزشی خود شهروندان خاص با خصوصیات ویژه پرورش می دهد:و این امر ضامن بقا و تداوم حیات اجتماعی و میزان توسعه هر کشور ی می باشد(حسینی،21:1381).

  تربیت و آموزش شهروندی و شهروند مداری در واقع در بر گیرنده یادگیری دانش ، مهارت ها و ارزش هایی است که با ماهیت و شیوه های اداری یک نظام مردم سالار و مشارکتی همخوانی و ارتباط دارد و عملا به عنوان وسیله ای برای پرورش احساس تعلق به جامعه و داشتن هدفی در زندگی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.چنین تربیتی از همان آغاز طفولیت نوعی اعتماد به نفس و رفتارهای مسئولانه را از نظر اجتماعی و اخلاقی به وجود می آورد.در واقع هدف از چنین تعلیماتی ،پرورش مسئولیت اجتماعی و اخلاقی،فعالیت گرایی اجتماعی و سواد سیاسی می باشد.(بیتام،نقل از دلفروز،1383)

  از نظر بولینو و تورنلی،" او سی بی" شامل انواع رفتارهای کارکنان از قبیل انجام وظایف اضافی، کمک داوطلبانه به افراد در محل کار، پیشرفت در حرفه خود و حفظ آن،پیروی از قوانین  حتی وقتی که هیچ کس از آن پیروی نمی کند ، حمایت از کارکنان، حفظ نگرش مثبت و تحمل ناراحتی در محل کار می باشد(کورکماز و آرپاسی ،2009)

  اجرای یادگیری و تربیت شهروندی در واقع سطح حداقل حقوق ساختاری و سیاسی فرد را در جامعه مشخص می کند، از سوی دیگر آگاهی نسبت به حقوق فردی سیاسی و اجتماعی افراد را تقویت می کند.مردم سالاری و مشارکت در عرصه های سیاسی – اجتماعی – اقتصادی- دینی را بسط می دهد.به نوعی این آموزشها رعایت عدم اعمال تبعیض ،برابری و مساوات طلبی در بهره مندی از عرصه های زندگی را در بین شهروندان را ترویج می دهد. (بینستوک و همکاران، 2003 ؛361)

  در آئین اسلام، و حقوق شهروندی آن ،که در تمامی عرصه ها اثر خود را می گذارد، اندیشه ناب و کامل توحید است. از دیدگاه اسلام، نه تنها خداوند متعال خالق هستی است (توحید در خالقیت) بلکه همو به تنهایی و بدون هیچ شریکی جهان را تدبیر می کند (توحید در ربوبیت تکوینی) و نیز قوانین حاکم بر شهروندان و جوامع بشری را وضع می کند(توحید در ربوبیت تشریعی) و شهروند مکلف است که تنها از دستورات و قوانین او اطاعت کند (توحید در عبودیت) . تا بتواند شهروندی نمونه برای باری تعالی بوده و با عمل به حقوق شهروندی که از طرف شارع مقدس وضع شده سعادت دنیا و آخرت خود را تضمین نماید.(مصباح یزدی،1388)

  تکامل شایسته انسان هنگامی کاملاً تحقق پیدا می کند که در درون جامعه ای سالم و متناسب با کرامت  و شخصیت خود زندگی کند.حقوق شهروندی به منظور ایجاد توازن در شخصیت، آسایش خاطر و اجتناب از مورد سوء استفاده قرار گرفتن  و نادیده گرفته شدن انسانی توسط دیگران، بسیار حیاتی می باشد. و انتخابها، رفتار، ارزشها و نیازهای مشروع و به حق انسانها را روشن می گرداند. هیچ اهمیتی ندارد که انسانها در چه سن و سال و موقعیتی باشند، همه افراد ارزشمند و قابل احترام می باشند. آگاهی یافتن از حقوق شهروندی کمک می کند تا ما از عقاید کهنه و باز دارنده  و غیر سازنده پیشینیان رهایی یافته و زندگی را پربارتر، منطقی تر، و هدفمندتر پیش ببریم. (شریفی،1378)

  فرد با تعهدهایی که نسبت به هنجارهای خود(رفتار شهروند سازمانی) احساس می کند، رفتارهایی فراتر از نقش و وظایف رسمی خویش انجام میدهد. این رفتارها بدون انتظار نسبت به پاداش های سازمانی شکل می گیرد (تقوی،1389:119)

   رفتار شهروندی سازمانی منجر به کاهش تنش بین افراد شده و زمینه ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد افراد را فراهم می کند.(هال[5]،2009:318)

  رفتار شهروندی سازمانی با ایجاد تعهداتی چون رعایت آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی و نزاکت، به طور مستقیم بر روابط سازمانی افراد اثر مثبت می گذارد.(زین،2004:3)

  شهروندی به فرهنگ همکاری و عملکردهای موفقیت آمیز کارکنان در سازمان کمک میکند (کاشف و دیگران،2011:19)

  مفهوم شهروندی، علاوه بر حقوق، دربردارنده وظایف و تعهدات نیز می باشد که شخص در قبال ملت و دولت دارد. حقوق شهروندی از ارکان اساسی زندگی اجتماعی عصر حاضراست و در جوامع صنعتی از طریق برنامه ریزی های متنوع به آموزش مهارتهای زندگی می پردازد.این مولفه در جهت استحکام دموکراسی و مشارکت مدنی شهروندان نقش بارزی دارد.این آموزه ها در برگیرنده یادگیری دانش,مهارتها و ارزش هایی است که با ماهیت و شیوه های اداری یک نظام مردم سالار و مشارکتی همخوانی دارد و از همان دوران کودکی به گونه ای است که را درگیر مشارکت با اجتماع و محیط پیرامون خود می کند .(صرافی،32:1387)

  امروزه در کشورهای بزرگ جهان بخش عظیمی از تحقیقات و منابع مصروف کشف این حقیقت می شود که شهروند مطلوب باید دارای چه خصوصیاتی باشد و چگونه می توان این ویژگی ها را در اقشار مختلف جامعه توسعه داد. در مطالعه ای که با مشارکت بیش از بیست کشور جهان تحت عنوان «مطالعات شهروندی» انجام گرفته است. اهمیت تخصیص موارد فوق آشکار می شود. و این در حالی است که متأسفانه اکنون توجه چندانی به آموزش بنیادین شهروند خوب نمی شود. (موحد،1381)

  شهروندی امروزه نقش مهمی در تقویت روح جمعی و وجدان جمعی دارد.در یک جامعه باعث این شده که سه عنصر اصلی شهروندی چون نظام حقوقی،حس عضویت ملی و حس تعلق و وابستگی اجتماعی در وضعیت ارتباطات بین فرهنگی هر جامعه ای اثرگذار باشد، چنین آموزشهایی با مسائل جمعی و رفتارهای نوع دوستانه ، جوانمردانه همراه با ادب و مهربانی و حس وظیفه شناسی ارتباط دارد.یادگیری پارامترهای شهروندی به افزایش کیفیت زندگی جمعی و تقویت سرمایه اجتماعی می انجامد.این آموزه ها به تقویت اخلاق اجتماعی و بسط همبستگی اجتماعی یک جامعه در سطح محلی – ملی و جهانی منجر شده است.در واقع نقش چنین آموزه هایی رابطه تنگاتنگی با رفتارهای اخلاقی دارد." (شیانی،21:1381)

  اهمیت رفتار شهروندی تا جایی است که رسیدن به یک حکومت مردم سالار و دموکرات مستلزم وجود جامعه‌ای است که مردم آن علاوه بر بلوغ دموکراتیک به حقوق و تکالیف شهروندی خود واقف باشند. حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که رنگ تعلق و وابستگی ملی به خود گرفته است.

  شهروندی در گسترش جامعه مدنی از جمله توسعه هویت های فرهنگی و فردی نقش بارزی می تواند داشته باشد،آموزش حقوق انسانی و جنسیتی، سطح حداکثر ادغام، حداقل درآمد، ایجاد امنیت فیزیکی – اجتماعی، سواد سیاسی و غیره همگی از موارد اجرایی تربیت و آموزش رفتار شهروندی سازمانی است.(تمنایی،34:1387)

  امروزه شهرداری، متولی آموزش شهروندان است و ادامه مستمر آموزش ها در جامعه ضرورت دارد؛ چراکه در نهایت اثرات منفی ناآگاهی مردم از فرهنگ شهرنشینی و شهروندی و ضررهای آن مستقیما به شهرداری بر می گردد و از طرفی دیگر ضرروی است که شهروندان نیز در مورد نحوه تعامل با حوزه شهری مطالبی را فرا بگیرند تا بتوانند شهری بهنجار داشته باشند، چراکه کلیه تعاملات شهری در فضای شهر صورت می گیرد و پیامدهای مثبت و منفی به نوعی دامنگیر شهروندان نیز می شود. بنابراین متولی آموزش های شهری و شهروندی، شهرداری بوده و در این میان با تعامل درون سازمانی و برون سازمانی می تواند در حوزه خدمات رسانی خود به شهروندان، آموزش دهد و در زمینه های برنامه ریزی با نظام اطلاع رسانی صحیح، شهروندان را به مشارکت سوق دهد. در کنار اینها بهبود وضعیت اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی جامعه شهرنشینی، حفظ محیط سبز در شهر، همکاری حوزه خدمات شهری و گسترش مشارکت آنان در جهت پیشبرد اهداف شهری، به وجود آمدن حس مشارکت فرهنگی و اجتماعی در بستر جامعه، اعتلای طرح های توسعه شهری به روش گروهی، مردمی و مشارکت، تقویت نقش شهرداری در ابعاد آن با شهروندان، استفاده بهینه از منابع موجود، اعتلا و ارتقای هویت مشارکتی در مناطق و محلات و توانمندسازی جامعه برای پذیرفتن مسئولیت از دیگر عوامل مهم جهت بررسی و تحقیق می باشد.

  1-3 اهداف تحقیق

  تعیین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مدل اورگان در قلمرو تحقیق

  تعیین رفتار شهروندی مبتنی بر آموزه های دینی در قلمرو تحقیق

  تعیین تاثیر ابعاد آموزه های دینی بر رفتارشهروندی سازمانی

  سؤالات تحقیق

  آیا آموزه های دینی بر رفتارشهروندی سازمانی تاثیر دارد؟

  آیا بعد اعتقادی آموزه های دینی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذار است؟

  آیا بعد رفتاری آموزه های دینی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذاراست؟

   

  فرضیه های تحقیق

  آموزه های دینی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذاراست.

  2-بعد اعتقادی آموزه های دینی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذار است.

  3-بعد رفتاری آموزه های دینی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذاراست.

  A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for degree of Master of Arts (M.A)

  Abstract:

   In the current complex and competitive market , business reputation and losing it is very easy to very difficult . Introverted companies , the rapid evolution of the market , competitors , distribution system , the mass media and new technologies , interests , and customer tastes and expectations of the company's products do not have the necessary knowledge and insights and trends in order to reach your goals, do not use . The Eccentric companies , companies that are seeking to ensure customer satisfaction . The real mission of the marketing department to understand customer requirements and needs and provide solutions tailored to the needs and Khvasthhast production .

  The ultimate goal of marketing , helping organizations to achieve the target. Purpose of private enterprise and profit , profitability.

  The most basic tool for combining elements of product marketing. Produced appreciable delivery company to market its product quality , design , features and packages it takes . , A tool of critical and important elements of the marketing mix , selling prices . Place of supply is a key tool of marketing mix elements .advertising, sales promotion , public relations , direct marketing and marketing is continuing .

   

  Keywords:

  Elements of marketing, advertising , Iran Khodro , the profitability

   

 • فهرست و منابع پایان نامه تاثیر آموزه های دینی بر رفتار شهروند سازمانی در شهرداری کاشان

  فهرست:

  چکیده ................................................................................................................................................1 

  فصل اول : کلیات تحقیق

  مقدمه ..............................................................................................................................................3

  بیان مسئله..........................................................................................................................................4

  اهمیت و ضرورت موضوع ...............................................................................................................6

  4-1 اهداف تحقیق ..............................................................................................................................7

  5-1 چارچوب نظری تحقیق ................................................................................................................8

  6-1 مدل تحلیلی تحقیق ......................................................................................................................8

  7-1 سوالات تحقیق ............................................................................................................................8

  8-1 فرضیات تحقیق ............................................................................................................................9

  9-1 روش تحقیق.................................................................................................................................9

  10-1 روش گردآوری اطلاعات .......................................................................................................11

  11-1 قلمرو تحقیق ............................................................................................................................11

  12-1 جامعه و نمونه آماری ...............................................................................................................12

   

  فصل دوم : ادبیات تحقیق

  1-2مقدمه .........................................................................................................................................14

  2-2تعریف بازاریابی..........................................................................................................................14

  1-2-2بازارشناسی.............................................................................................................................16

  2-2-2بازارسازی..............................................................................................................................19

  3-2-2بازارداری................................................................................................................................20

  3-2نقش اطلاع رسانی در صادرات........................................................................... ........................22

  الف:تجزیه و تحلیل رقبا.................................................................... ............................................... 23

  ب:تجزیه و تحلیل شرکت..................................................................................................................24

  ج:تجزیه و تحلیل محیط.....................................................................................................................25

  د:تجزیه و تحلیل بازار........................................................................................................................26

  4-2پیدایش مفهوم p4.......................................................................................................................26

   5-2عنصر محصول...........................................................................................................................27

  1-5-2 محصولات مقایسه ای............................................................................................................28

  2-5-2 محصولات کاربردی..............................................................................................................29

  3-5-2 محصولات تخصصی............................................................................................................. 33

  4-5-2 محصولات نوآورانه...............................................................................................................36

  5-5-2چرخه عمر محصول.................................................................................................................37

  6-5-2طول و عرض و عمق محصول..................................................................................................37

  7-5-2علائم تجاری،مارک تجاری و نام تجاری،لوگو.......................................................................37

  8-5-2استراتژی های تعیین علامت تجاری.........................................................................................38

  9-5-2بسته بندی................................................................................................................................38

  6-2مشتریان.......................................................................................................................................38

  1-6-2تفاوت مشتری و خریداران.......................................................................................................39

  2-6-2چرخه عمر مشتری...................................................................................................................40

  3-6-2انواع مشتریان..........................................................................................................................40

  از منظر سودآوری و وفاداری.............................................................................................................43

  از منظر پذیرش کالاهای نوآورانه.......................................................................................................44

  7-2قیمت..........................................................................................................................................45

  1-7-2مبانی فکری در قیمت گذاری..................................................................................................45

  2-7-2استراتژی های قیمت گذاری....................................................................................................46

  3-7-2کانالهای توزیع........................................................................................................................47

  4-7-2طول و عرض کانال................................................................................................................ 47

  5-7-2تعارض در کانال.................................................................................................................... 48

  8-2ترفیع..........................................................................................................................................49

  1-8-2آگهی و تبلیغات......................................................................................................................49

  2-8-2روابط عمومی.........................................................................................................................50

  3-8-2پیشبرد فروش..........................................................................................................................51

  4-8-2 فروش شخصی.......................................................................................................................52

  5-8-2بازاریابی مستقیم و بازاریابی الکترونیکی...................................................................................52

  9-2 عوامل موثر در آمیخته بازاریابی..................................................................................................54

  10-2رفتار مصرف کننده...................................................................................................................55

  1-10-2گرایش خریدار ....................................................................................................................56

  2-10-2 ارزش..................................................................................................................................59

  3-10-2کارایی..................................................................................................................................60

  4-10-2 مقدار...................................................................................................................................61

  5-10-2 تنوع.....................................................................................................................................61

  6-10-2 مزایا...................................................................................................................................63

  11-2 رفتار خریدار و آمیخته بازاریابی..............................................................................................64

  12-2 بازارگردانی.............................................................................................................................64

  13-2 بخش بندی بازار.....................................................................................................................65

  1-13-2منافع بخش بندی.................................................................................................................65

  2-13-2 مبنای بخش بندی بازارهای مصرفی......................................................................................66

  14-2 فرایند بخش بندی بازار.............................................................................................................67

  15-2 فرآیند تحقیقات بازاریابی.........................................................................................................70

  فصل سوم: روش اجرایی تحقیق

   1-3 مقدمه .....................................................................................................................................73

  2-3 بررسی نوع پژوهش ..................................................................................................................73

  3-3 روش تحقیق .............................................................................................................................74

  4-3 متغیرهای تحقیق ........................................................................................................................74

  4-3-1 متغیر مستقل ..........................................................................................................................75

  4-3-2 متغیر وابسته...........................................................................................................................75

  5-3 جامعه آماری .............................................................................................................................75

  6-3 نمونه آماری و روش نمونه گیری ...............................................................................................75

  7-3 قلمرو تحقیق ..............................................................................................................................77

  8-3 روش های گردآوری اطلاعات ..................................................................................................79

  8-3-1 روش کتابخانه ای .................................................................................................................80

  8-3-2 پرسشنامه ...............................................................................................................................80

  8-3-3 مصاحبه    .............................................................................................................................80

  9-3 روایی(اعتبار)پرسشنامه ..............................................................................................................80

  10-3 پایایی(قابلیت اعتماد)پرسشنامه .................................................................................................80

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق

    1-4 مقدمه .......................................................................................................................................81

  2-4  بخش اول توصیف آماری ....................................................................................................81

  3-4  بخش دوم تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری(آزمون آماری فرضیه های تحقیق) .........81

  3-4-1 آزمون کولموگروف-اسمیرنف .........................................................................................83

   

  فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها

  1-5مقدمه ....................................................................................................................................96

  2-5 نتیجه گیری و پیشنهاد ............................................................................................................97

   

  فهرست منابع و ماخذ

  منابع فارسی ...................................................................................................................................99

   منابع انگلیسی.............................................................................................................................................102

  پرسشنامه .....................................................................................................................................103

   

  منبع:

  فهرست منابع فارسی

  1-براولی،بنجامین.(1965).رفتار شهروندی.ترجمه محمد قاضی.تهران.انتشارات صبح

  2-بسته نگار، محمد.( 1380). حقوق بشر از منظر اندیشمندان. تهران. شرکت سهامی انتشار

  3-جمشیدی، محمد حسین.( 1377). اندیشه های سیاسی شهید رابع امام سید محمد باقر صدر. تهران. مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه

  4-جعفری نیا،شمسی.(1383).بررسی رابطه فرهنگ سازمانی وبهره وری نیروی انسانی.پایانامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه ایلام

  5-حیدری نراقی، علی محمد (1385)، رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام)، شرح نراقی، انتشارات مهدی نراقی.

  6-حافظ نیا، محمد رضا ( 1383 ). مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ دهم،تهران: سمت

  7-خلیلیان، سید خلیل. (1362). حقوق بین الملل اسلامی. نشر فرهنگ اسلامی

  8-داعی نژاد، سید محمد علی.( 1389).ایمان و آزادی در قرآن. تهران. انتشارات کانون اندیشه

  9-رضایی پور، آرزو .(1385). حقوق شهروندی. نشر آریان

  10-زرشناس.شهریار.(1377).جامعه مدنی.تهران.انتشارات اسوه

  11-شریعتی، روح ا... .(1385). حقوق اقلیت ها در حکومت نبوی. فصلنامه ی تخصصی دانشگاه باقرالعلوم

  12-شیبانی، ملیحه .(1384). شهروندی و مشارکت در نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی.فصلنامه ی حقوق تأمین اجتماعی

   

  13-شهیدی،جعفر.(1380).نهج البلاغهتهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

  14-عمید زنجانی، عباسعلی .(1370). حقوق اقلیت ها. دفتر نشر فرهنگ اسلامی

  15-فالکس، کیث .(1381). شهروندی. ترجمه ی محمد تقی دل افروز. انتشارات کویر

  16-گلدوزیان، مریم السادات. (85-84).حق دارا بودن تابعیت به عنوان حق بشری و چگونگی اعمال آن در حقوق داخلی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

  17-مصباح یزدی، محمد تقی.( 1388). نظریه حقوقی اسلام. نگارش محمد مهدی نادری قمی  و محمد مهدی کریمی . انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

  18-مهرپور، حسین (1372)، دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی، انتشارات اطلاعات

  19-موحد،محمد.(1381). در هوای حق و عدالت. از حقوق طبیعی تا حقوق بشر. نشر کارنامه

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست منابع لاتین

    1 -Bentam,s.1999.The demands of Citizenship. Edited by cotrioncs Mckinnon and lain Hampsher monk. cotinuuM. London, and New York

  -2Cohen, Aaron, kol, Yardena (2004). Professionalism and Organizational

  Citizenship behavior, an empirical examination mong Israeli nurses,

  Journal of managerial psychology,

  -3Falkoz,d.2007.Hayat kaynağı olan İslam dini, son ilahî şeriat olması özelliği ile mükemmel ve evrensel bir dindir. Dolayısıyla İslam dininde toplumsal kanunlar, bireysel kanunlar gibi aynı derecede önemlidir

  -4   Jai Prakash Sharma(2011). "Organizational Citizenship Behavior in Public and Private Sector and Its Impact on Job Satisfaction: A Comparative Study in Indian Perspective", International Journal of Business and Management

  -5  Kohen,L.)2001(. La cite musulmane vie sociale et politique, paris. Librairie Philosophique J. Vrin

  -6King, D, B. (2008). Rethinking clams of spiritual intelligence: A definition, model andmeasure. Master of science dissertation, Trent University, Canada, Ontario

  -7Moorman, Robert H, "Relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors: Do fairness perceptions influence employee citizenship?" Journal of Applied Psychology, Dec 1991 , vol. 76(6)

  -8Markoczy Livia . Xin Katherine.(2004).the virtues of mission in organizationalcitizenship behaviour, university of California

  -9Podsakoff & Mackenzie & Paine and Bechrach (2000). OCB : a critical review or thetheoretical and empirical literature for future research, Journal of Managementتحقیق در مورد پایان نامه تاثیر آموزه های دینی بر رفتار شهروند سازمانی در شهرداری کاشان, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر آموزه های دینی بر رفتار شهروند سازمانی در شهرداری کاشان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر آموزه های دینی بر رفتار شهروند سازمانی در شهرداری کاشان, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر آموزه های دینی بر رفتار شهروند سازمانی در شهرداری کاشان, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر آموزه های دینی بر رفتار شهروند سازمانی در شهرداری کاشان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر آموزه های دینی بر رفتار شهروند سازمانی در شهرداری کاشان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر آموزه های دینی بر رفتار شهروند سازمانی در شهرداری کاشان, پروژه درباره پایان نامه تاثیر آموزه های دینی بر رفتار شهروند سازمانی در شهرداری کاشان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر آموزه های دینی بر رفتار شهروند سازمانی در شهرداری کاشان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر آموزه های دینی بر رفتار شهروند سازمانی در شهرداری کاشان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر آموزه های دینی بر رفتار شهروند سازمانی در شهرداری کاشان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر آموزه های دینی بر رفتار شهروند سازمانی در شهرداری کاشان, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر آموزه های دینی بر رفتار شهروند سازمانی در شهرداری کاشان

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس