پایان نامه مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا (مطالعه موردی شرکت های ایرانی فعال در زمینه نانوفناوری)

word
138
1 MB
31145
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۷,۹۴۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا (مطالعه موردی شرکت های ایرانی فعال در زمینه نانوفناوری)

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  رشته و گرایش:

  مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل

  چکیده

   

  پژوهش حاضر به مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی محصولات با فناوری سطح بالا در شرکت‌های فعال در زمینه نانوفناوری پرداخته و در این راستا به دنبال بررسی نقش گرایشات بازاریابی و تجربه‌های بازاریابی بین المللی بر روی استراتژی های بازاریابی بین المللی و همچنین بررسی نقش گرایشات بازاریابی، تجربه های بازاریابی بین المللی و استراتژی های بازاریابی بین المللی بر روی عملکرد شرکت های منتخب است. جامعه آماری این مطالعه را مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های فعال در زمینه نانوفناوری مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شرکت های منتخب معرفی شده توسط ستاد توسعه نانوفناوری کشور تشکیل می دادند که از این میان تعداد 70 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از پرسش نامه محقق ساخته به منظور آزمون فرضیات و رسیدن به اهداف فوق الذکر استفاده و نتایج نشان داد که گرایشات بازاریابی و تجربه های بازاریابی بین المللی اثر مثبتی بر روی عملکرد شرکت های مورد مطالعه دارند. همچنین گرایشات بازاریابی، تجربه های بازاریابی بین المللی و استراتژی های بازاریابی بین المللی اثر مثبتی بر روی عملکرد شرکت های منتخب دارند.

  کلمات کلیدی: بازاریابی بین الملل، استراتژی بازاریابی، گرایشات بازاریابی، تجربه‌های بازاریابی بین‌المللی، نانوفناوری

  فصل اوّل

                              کلیّات پژوهش

  1-1- مقدمه

  اولین فصل تحقیق، کلیات تحقیق است. در این فصل شرح مبسوطی از بیان مسئله تحقیق، اهداف و فرضیات تحقیق و ضرورت انجام تحقیق مطرح خواهدشد، و همچنین در ادامه روش تحقیق که شامل روش جمع آوری اطلاعات و جامعه و نمونه آماری و قلمرو تحقیق نیز می شود، بیان می گردند. در آخر نیز شرحی از لغات و مفاهیم بکار گرفته شده در تحقیق ارائه خواهد گردید.

   

  1-2- اهمیت موضوع

  تجاری سازی فناوری، فرایند تعریف شده­ای دارد که عبارت است از: انتقال دانش و فناوری از یک فرد یا گروه به فرد یا گروه دیگر به منظور به کارگیری آن در سیستم، فرایند، محصول و یا یک روش انجام کار(Martyniuk et al, 2002). در این میان بازاریابی فناوری بخشی از فرایند تجاری سازی فناوری است. در این زمینه مدیران بازاریابی چندان فعال نبوده­اند، اما شرکت های فعال در زمینه تولید محصولات با فناوری سطح بالا که اصول بازاریابی را پذیرفته و طرح ها و برنامه های خود را بر پایه عناصر آمیخته بازاریابی بنا کرده اند، به نتایج مثبتی رسیده­اند(Kathleen, 2003).

  محصولات با تکنولوژی سطح بالا، محصولات پیشرفت ه­ای هستند که تولید آنها مبتنی بر دانش علمی/مهندسی می باشد. مطالعات مفهومی و تجربی کمی در زمینه تمایز محصولات با تکنولوژی سطح بالا از محصولات معمولی صورت گرفته است. همچنین مطالعات زیادی در زمینه مشخص کردن آلترناتیوهای اثربخش استراتژیک برای بازاریابی محصولات تکنولوژی- محور صورت نگرفته است. مسلماً تجاری سازی و فروش محصولات با تکنولوژی سطح بالا، نیازمند بازاریابی و برند سازی می باشد. موفقیت مالی اینگونه محصولات تنها از طریق نوآوری محصول، و یا آخرین و برترین ویژگی های محصولات بدست نمی آید، مهارت­های بازاریابی نقش مهم و فزاینده ای را در پذیرش[1] و موفقیت محصولات با تکنولوژی سطح بالا ایفا می کنند. از طرف دیگر سرعت و کوتاهی چرخه های عمر این محصولات منجر به ایجاد چالش‌های منحصر به فرد در زمینه بازاریابی و برندسازی شده است. بازاریابی در محصولات با تکنولوژی سطح بالا به دلیل چرخه عمر شتابنده این محصولات و در نتیجه پیشرفت های مستمر و نوآوری های تحقیق و توسعه با چالش های منحصر به فرد خود روبرو می باشد. بسیاری از محصولات با تکنولوژی سطح بالا شکست می خورند به دلیل اینکه شرکت های تولیدکننده این محصولات، بازاریابی را غیرضروری می پندارند و نقش بازاریابی در این شرکت ها درست درک نمی شود. بازاریابی برای محصولات با تکنولوژی سطح بالا پیچیده و سخت است؛ شاید عمدتاً به این دلیل که شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی اینگونه محصولات، بازار- محور نمی باشند. آنچه موفقیت محصولات با تکنولوژی سطح بالا را بهبود می بخشد تنها برتری تکنولوژیکی[2] نمی‌باشد بلکه ترکیب برتری تکنولوژیکی و شایستگی بازاریابی[3] موفقیت را بیشینه می سازد.

  طبق نظر پورتر(Porter, 1980) و بحثی که در مورد صنایع نوظهور دارد، به صورت منطقی می توان نتیجه گرفت که استراتژی بازاریابی برای تکنولوژی سطح بالا باید متفاوت باشد. به خصوص رسن و دیگران(Rosen et al., 1998) استدلال می کنند که: “بازارهای تکنولوژی سطح بالا ویژگی های مشخصی دارند که آنها را از سایر بخش ها متمایز می سازد".

  نکته اولی که باید به آن توجه کرد این است که محصولات کمی وجود دارد که تنها از یک تکنولوژی تشکیل شده باشند، هرچند استثنا هم وجود دارد. محصولات معمولاً ترکیبی از تکنولوژی‌های پیشرفته، تثبیت شده و قدیمی می‌باشند که با هم یک محصول قوی را ایجاد می‌کنند. بنابراین مشکل است که بین محصولات با تکنولوژی سطح بالا و محصولات با تکنولوژی سطح پایین تنها بر اساس تکنولوژی بکار گرفته شده در آنها تمایز ایجاد کرد. آنچه مهم است این است که آیا محصولات توسط مشتریان و تأمین کنندگان، سطح بالا تلقی می شوند یا خیر و میزان اِلمان های تکنولوژی سطح بالایی که در بر دارند، مبنای تمرکز برای ارزیابی و در نتیجه رفتار مشتری خواهد بود(Meldrum, 1995).

  یکی از جنبه های این تمرکز برای ارزیابی، ریسکی است که توسط مشتریان تجربه می شود. تمام خریدها به نحوی برای مشتری ریسک دارند اما برای محصولات با تکنولوژی سطح بالا، مسأله ریسک توسط عدم قطعیت‌های همراه یک تکنولوژی جدید تشدید می‌شود. موریارتی و کسنیک(Moriarty and Kosnik, 1989) معتقد هستند که این عدم اطمینان می‌تواند تنها در طرف مشتری و یا برای مشتری و تأمین کننده با هم باشد. تأمین کنندگان عدم اطمینان و ریسک را به دلیل فقدان تخصص در فروش، تبلیغات و یا حمایت از این محصولات تجربه خواهند کرد. ماهیت ریسک به نوع تکنولوژی، درجه نوآوری بکاررفته و اینکه آیا مشتری، مصرف کننده نهایی است یا واسطه کانال بستگی دارد. ریسک مشتریان از فقدان تجربه در بکارگیری، نگهداری و استفاده کردن از تکنولوژی نشأت می گیرد. بنابراین عدم اطمینان یک جنبه با نفوذ محصولات با تکنولوژی سطح بالا است.

  واژه تکنولوژی سطح بالا همانند عدم اطمینان بر "لبه پیشرو[4]" یا "توسعه های پیشرفته[5]" نیز دلالت دارد. گرچه اینکه پیشرو و پیشرفته بودن به صورت رضایت بخشی، تکنولوژی سطح بالا را برای مقاصد بازاریابی تعریف می کند یا خیر جای بحث است. اما می توان گفت که پیشرو و پیشرفته بودن به معنی جدید بودن در بازار نیز می‏باشد.

  دلالت بعدی پیشرو یا پیشرفته بودن این است که سازمان ارائه دهنده مجبور است به صورت مقایسه­ای درصد بالایی از متخصصان با مهارت بالا را در فعالیت های علمی و فنی بکار گیرد. در واقع در برخی مثال‌ها، این موضوع یک توصیف کننده کلیدی برای مشخص کردن صنایع با تکنولوژی سطح بالا می باشد. در این صنایع شدت تحقیق[6]، به معنی هزینه تحقیق به عنوان درصدی از فروش، حداقل 3 برابر متوسط کل صنایع است(Jelinek and Schoonhoven, 1990).

  تغییرات سریع در محصول و از رده خارج شدن، چرخه‌های کوتاه عمر محصول، موانع ورود کم و محیط رقابتی همیشه در حال تغییر از سایر خصوصیات عملیاتی محصولات با تکنولوژی سطح بالا در بازار می‌باشد.

  برای مقاصد مدیریت بازاریابی، محصولات با تکنولوژی سطح بالا نیازمند یک تعریف پیچیده‌تر می‌باشد که فراتر از "پیشرفته  و پیشرو بودن" می باشد که مشتمل بر  محصولاتی است که:

  در یک محیط کاملاً فنی توسعه یافته اند.

  دربرگیرنده یک تکنولوژی جدید یا پیشرفته می باشند که به عنوان مبنای ارزیابی شان عمل می کند. 

  با درجه بالایی از عدم اطمینان تکنولوژیکی در طرف مشتری و عرضه کننده همراه می باشند.

  در حال حاضر به عنوان راه حل طبیعی مشکلاتی که برای حل آنها طراحی شده‌اند پذیرفته نمی‌شوند.

  هنوز یک چهارچوب هماهنگ بیرونی ندارند.

  این تعریف با رویکردی که بعضی از نویسندگان اتخاذ کرده اند در تضاد است. این نویسندگان تعریف خود را به توصیفاتی چون "محصولات پیچیده معمولاً با یک طرح فنی سطح بالا" یا " محصولاتی که با توسعه پیشرو توصیف می شوند و معمولاً چرخه عمر کوتاه و گذرا دارند" محدود می کنند.

  تعاریف جامع تری توسط نویسندگانی همچون: شانکلین و رایانس(Shanklin and Ryans, 1987) نیز ارائه شده است، البته آنها تنها 3 معیار را کلیدی تلقی کرده اند:

  کسب و کاری که نیازمند یک مبنای قوی علمی –  فنی باشد.

  تکنولوژی جدید می تواند به سرعت تکنولوژی فعلی را از رده خارج کند.

  همزمان با ظهور تکنولوژی های جدید کاربردهای آنها، بازار و تقاضا ایجاد می کند.

  آنچه توسط تعریف فوق پیشنهاد شده است یک تأکید کاهش یافته بر جنبه‌های عمر کوتاه و پیشرو بودن محصولات با تکنولوژی سطح بالاست. در عوض وزن بیشتری به فاکتورهایی داده شده است که بر روابط بین عرضه‏کنندگان، محصولات و بازارها، تأثیر  می گذارند که به موضوع بازاریابی نیز نزدیک تر می باشد.

  یکی از مفروضات اصلی ما در این زمینه این است که محصولات با تکنولوژی سطح بالا فقط محصولات جدید نیستند. کاپون و گلیزر معتقدند: "مسائل و مشکلاتی که در مدیریت تکنولوژی مطرح می‌شود متمایز از مسائلی است که مربوط به فرایند معرفی و توسعه محصول جدید می‌شود." (Capon and Glazer, 1987).

  به طور مشابه، یون و لیلین دریافتند که "محصولات کاملا ً جدید[7]" با تکیه بر پیشرفت های تکنولوژیکی و محصولات با "فرمول بندی جدید[8]" که به احتمال زیاد با گسترش خط محصول یا تعدیل محصول ایجاد می‏شوند، مشخصه‌های بازار و استراتژی‌های متفاوتی دارند(Yoon and Lilien, 1985). نتایج یافته های آنها نشان می‏داد:

  تفاوت های  استراتژیک بین محصولات کاملا ً جدید و با فرمول بندی جدید، قابل ملاحظه است.

  برای محصولات کاملا جدید، متغیرهای مربوط به ساختار و پتانسیل بازار حیاتی است. در حالی که برای محصولات با فرمول بندی جدید، متغیرهای مربوط به سطح رضایت مشتریان از محصولات فعلی و تناسب

  Global marketing strategy modeling of high tech products

  (Case Study: Selected Iranian knowledge-base organization activated in nanotechnology)

  Abstract

   

  The research is about modeling international marketing strategies of products produced in high-tech companies active in the field of nanotechnology. In this regard, it is sought to examine the role of marketing trends and international marketing experience on international marketing strategies as well as investigating the role of marketing trends, international marketing experience and international marketing strategies on the performance of selected companies. The statistical population of the research consists of all CEOs and senior officials of high-tech companies based in Tehran University Science and Technology Park and selected companies introduced by Headquarters of Nanotechnology Development of I.R.Iran, among which 70 were selected as sample. In order to test the mentioned hypotheses, a questionare was used and results indicated that marketing trends and international marketing experience  have a positive effect on the performance of studied companies. They also indicated that marketing trends, international marketing experience and international marketing strategies have a positive effect on the performance of studied companies.

   

  Keywords: International marketing, marketing strategy, marketing trends, international marketing experience, nanotechnology

 • فهرست و منابع پایان نامه مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا (مطالعه موردی شرکت های ایرانی فعال در زمینه نانوفناوری)

  فهرست:

  چکیده 1

  فصل اوّل : کلیّات پژوهش

  1-1- مقدمه. 3

  1-2- اهمیت موضوع. 3

  1-3- اهداف پژوهش... 10

  1-3-1- هدف کلی تحقیق.. 10

  1-3-2- اهداف فرعی.. 11

  1-4- ضرورت انجام تحقیق.. 11

  1-5- فرضیات... 12

  1-6- قلمرو تحقیق.. 13

  1-6-1- قلمرو موضوعی.. 13

  1-6-2- قلمرو مکانی.. 13

  1-6-3- قلمرو زمانی.. 13

  1-7- محدودیتهای تحقیق.. 13

  1-8- روش تحقیق.. 14

  1-9- جامعه و نمونه آماری.. 15

  1-10- شرح واژهها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق.. 15

  ه‍

  1-10-1- بازاریابی.. 15

  1-10-2- محصولات با تکنولوژی سطح بالا. 15

  فصل دوم : مروری بر پیشینه پژوهش

  2-1- مقدمه. 18

  2-2- تاریخچه بازاریابی.. 18

  2-3- تعریف بازاریابی.. 19

  2-4-تصمیمات آمیخته بازاریابی.. 20

  2-5- بازاریابی بین الملل.. 25

  2-5-1- فعالیتهای بازاریابی برای ورود به بازارهای جدید. 28

  2-5-2- نحوه ورود به بازارهای خارجی.. 29

  2-5-3- برنامه بازاریابی بین المللی.. 30

  2-6- بازاریابی محصولات با تکنولوژی سطح بالا. 31

  2-6-1-تعریف محصولات با تکنولوژی سطح بالا. 31

  2-6-2- ویژگی های متمایز محصولات با تکنولوژی سطح بالا. 34

  2-6-3- رویکرد اقتضایی به بازاریابی محصولات با تکنولوژی سطح بالا. 40

  2-6-4-مسائل بازاریابی محصولات با تکنولوژی سطح بالا. 42

  2-6-4-1-مسائل داخلی.. 43

  2-6-4-2- مسائل خارجی.. 46

  2-6-5- بازاریابی نوآوری ها در شرکت های با تکنولوژی سطح بالا. 52

  2-6-6- مدل های فروش محصولات با تکنولوژی سطح بالا. 55

  2-6-7- چالش های پیش روی مدیریت استراتژیک بازاریابی تکنولوژی سطح بالا. 56

  2-6-8- استراتژی بازاریابی محصولات با تکنولوژی سطح بالا. 59

  2-6-9- استراتژی های انتخاب بازار هدف در بازاریابی تکنولوژی سطح بالا. 60

  و

  2-6-10- استراتژی های تعیین زمان ورود به بازارهای با تکنولوژی سطح بالا. 62

  2-6-11- استراتژی های مشارکت در بازار در بازاریابی تکنولوژی سطح بالا. 64

  2-7- مدل مفهومی تحقیق.. 67

  2-8- پیشینه پژوهش.... 67

  2-9- مختصری پیرامون نانوفناوری.. 69

  2-9-1-شناسایی زمینه های فناوری نانو. 71

  2-10- جمع بندی.. 74

  فصل سوّم: روش پژوهش

  3-1- مقدمه. 77

  3-2- روش تحقیق.. 77

  3-3- فرآیند تحقیق.. 78

  3-3-1-مطالعهای جامع در پیشینه پژوهش صورت گرفته بر روی موضوع. 78

  3-3-2- شناسایی عوامل موثر مفاهیم تحقیق در قالب مدل مفهومی تحقیق.. 78

  3-3-3- جمع‌آوری داده‌‌های تحقیق.. 78

  3-3-4- تحلیل داده‌های تحقیق.. 79

  3-4- جامعه آماری.. 80

  3-5- حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری.. 80

  3-6-مدل مفهومی تحقیق.. 81

  3-7- روش گردآوری دادهها 82

  3-8- روایی پرسشنامه. 85

  3-9- پایایی پرسشنامه. 85

  ز

  3-10- روشها و تکنیکهای تجزیه و تحلیل دادهها 86

  3-11- جمع بندی.. 87

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش

  4-1- مقدمه. 89

  4-2- یافته‌‌های توصیفی.. 90

  4-3-  تحلیل استنباطی یافته‌ها 94

  4-4- الگوسازی معادلات ساختاری.. 106

  4-5- جمع‌بندی.. 108

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش

  5-1-مقدمه. 110

  5-2- مروری مختصر بر بیان مسأله. 110

  5-3- نتایج آزمون فرضیات... 113

  5-4-بحث و نتیجه‌گیری.. 113

  5-5-ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی تحقیق.. 116

  5-5-1- محدودیت‌های در کنترل پژوهشگر. 116

  5-5-2- محدودیت‌های خارج از کنترل پژوهشگر. 117

  5-6- ارائه پیشنهادات... 117

  5-6-1-پیشنهادات کاربردی بر مبنای یافته‌های تحقیق.. 117

  5-6-2-پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 118

  منابع و مأخذ. 119

   

  منبع:

   

  1- بندریان، رضا(1388). بازاریابی و تجاری سازی فناوری­های جدید: مراحل، عوامل تسهیل کننده و کلیدی موفقیت، رشد فناوری، شماره 91، صفحه 39 تا 45.

  2- حافظ نیا، محمدرضا (1388). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، تهران.

  3- خاکی، غلامرضا (1391). روش تحقیق با رویکرد به پایان نامه نویسی، تهران: انتشارات بازتاب.

  4- دانایی فرد، حسن. الوانی، مهدی و آذر، عادل، (1388). روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، چاپ دوم، تهران: انتشارات صفار

  5- دانایی فرد، حسن؛ الوانی، مهدی و آذر، عادل(1388). روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، چاپ دوم، تهران: انتشارات صفار.

  6- سکاران، اوما (1380). روشهای تحقیق در مدیریت، (مترجمان: محمد صائبی، محمود شیرازی)، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  7- گلابی، امیرمحمد؛ مهرابی، روزا؛ رضوانی، مهران(1391). مفهوم پردازی فرایند مدیریت بازاریابی در کسب و کارهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری شهر اراک، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره­های 21  و 22، صفحه 77 تا 98.

  8- مومنی، منصور و فعال قیومی، علی(1387). تحلیل داده‫های آماری با استفاده از spss، چاپ دوم، تهران: انتشارات کتاب نو.

  9- مومنی، منصور و قیومی، علی (1389). تحلیلهای آماری با استفاده از SPSS. انتشارات کتاب نو، چاپ سوم. تهران.

  10- نگهبان، علیرضا(1384). spss11 راهنمای روش تحقیق به کمک پرسش‫نامه، چاپ دوم، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی شعبه واحد تهران.

   

  11- Allen R. Kathleen,( 2003), Bringing New Technology to Market, Prentice Hall, New Jersy.

  12- ANDERSON, C. H. & VINCZE, J. W. 2004. Strategic Marketing Management, Boston, MA., Houghton Mifflin.

  13- ANDERSON, J. C., HAKANSSON, H. & JOHANSON, J. 1994. Dyadic business relationships within a business network context. Journal of marketing, 58, 1

  14- Andrew O. Martyniuk, Ravi K. Jain, Meredith N. Haft,(2002), Market opportunity analyses and technology transfer, International Journal of Technology Transfer and Commercialisation, Vol. 1, No.4 pp. 385-404.

  15- ANSOFF, H. I. & STEWART, J. M. 1967. Strategies for a technology-based business. Harvard Business Review, 45, 71-83.

  16- BAHRAMI, H. & EVANS, S. 1989. Strategy making in high-technology firms: the empiricist mode. California Management Review, 107-28.

  17- BASS, F. M. 1969. A new product growth model for consumer durables. Management Science, 15, 215-27.

  18- BECKER, R. H. & SPELTZ, L. M. 1983. Putting the S-curve concept to work. Research Management, 26, 31-3.

  19- BENKENSTEIN, M. & BLOCH, B. 1994. Strategic marketing management in high-tech industries: A stock taking. Marketing Intelligence & Planning, 12, 15-21.

  20- BORG, E. A. 2009. The marketing of innovations in high-tech companies: a network approach. European Journal of Marketing, 43, 364-70.

  21- BOTINDO, D. & FROHMAN, A. 1981. Liking technological and business planning. Research Management.

  22- BRIDGES, E., YIM, C. K. & BRIESCH, R. A. 1995. A high-tech product market share model with customer expectations. Marketing Science, 14, 61-81.

  23- BUZZEL, R. D. & GALE, B. T. 1987. The PIMS principles: Linking strategy to performance, New York, NY, The Free press.

  24- CAPON, A. & GLAZER, R. 1987. Marketing and technology: a strategic coaligment. Journal of Marketing, 51, 1-14.

  25- COOPER, R. G. & KLEINSCHMIDT, E. J. 1990. New producs: the key factors in success Chicago, IL, American Marketing Association.

  26- COVIN, J. G., SLEVIN, D. P. & COVIN, T. J. 1990. Content and performance of growth-seeking firms in high- and low-technology industries. Journal of business Venturing, 5.

  27- CRAVENS, D. W. & PIERCY, N. F. 2003. Strategic Marketing, New York, NY., McGraw-Hill.

  28- DAVIDOW, W. H. 1986. High technology marketing. Marketing Communications, 23-7.

  29- DAVIDOW, W. H. 1988. The ascendency of high-tech marketing. Electronic Business, 14, 15, 130-2.

  30- DAVIS, F. D., BAGOZZI, R. P. & WARSHAW, P. R. 1989. User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models. Management Science, 35, 982-1003.

  31- DUNNE, J. P. 2006. Defence industry – visions of the future. In: CONDITIONS, E. F. F. T. I. O. L. A. W. (ed.).

  32- ELLEN, P. S., BEARDEN, W. O. & SHARMA, S. 1991. Resistance to technological innovations: an examination of the role of self-efficacy and performance satisfaction. Journal of the Academy of Marketing Science, 19, 297-307.

  33- FARRELL, J. & SALONER, G. 1985. Standardization, compatibility and innovation. RAND journal of economics, 16, 70-83.

  34- FIRTH, R. W. & NARAYANA, V. K. 1996. New product strategies of large, dominant product manufacturing firms: An exploratory analysis. Journal of Product Innovation Management, 13, 334-47.

  57- FIRTH, R. W. & NARAYANA, V. K. 1996. New product strategies of large, dominant product manufacturing firms: An exploratory analysis. Journal of Product Innovation Management, 13, 334-47.

  36- FOSTER, G. 1991. Light work is hard work. Management today, 74-7.

  37- GARDNER, D. M. 1990. Are high technology product really different? Faculty working paper. Urbana, IL.: Bureau of Economic and Business Research, University of Illinois at Urbana.

  38- GARDNER, D. M., JOHNSON, F., LEE, M. & WILKINSON, I. 2000. A Contingency approach to marketing high technology products. European Journal of Marketing, 34, 1053-1077.

  39- GATIGNON, H. & ROBERTSON, T. S. 1989. Technology diffusion: an empirical test of competitive effects. Journal of Marketing, 53, 35-49.

  40- GRIFFIN, G. A. & HAUSER, J. R. 1996. Integrating R&D and Marketing. Journal of Product Innovation Management, 13, 191-215.

  41- GRUNENWALD, J. & VERNON, T. T. 1988. Pricing decisions making for high-tech products and services. Journal of Business & Industrial Marketing, 3, 61-70.

  42- HAKANSSON, H. & SNEHOTA, I. 1989. No business is  an island: the network concept of business strategy. Scandinavian Journal of management, 4, 187-200.

  43- HAMBRICK, D. C. & LEI, D. 1985. Toward an empirical prioritization of contingency variables for business strategy. Academy of Managemet Journal, 28, 763-88.

  44- HARRIGAN, K. R. 1980. Strategies for declining businesses, Lexington, MA, D.C. Heath.

  45- HARTLEY, K. & SANDLER, T. (eds.) 1995. Handbook of Defense Economics: Elsevier Science.

  46- HATZICHRONOGLOU, T. 1997. Revision of the high-technology sector and product classification. OECD Science, Technology and Industry, 2.

  47- HIGGINS, S. H. & SHANKLIN, W. L. 1992. Seeking mass market acceptance for high-technology consumer products. Journal of Consumer Marketing, 9, 5-14.

  48- JAIN, S. 2000. Marketing planning and strategy, Cincinnati, OH., South western College Publishing.

  49- JELINEK, M. & SCHOONHOVEN, C. B. 1990. The innovation mathon: Lessons from high technology firms, Blackwell, Oxford.

  50- JOHN, G., WEISS, A. M. & DUTA, S. 1999. Marketing in technology-intensive markets: toward a conceptual framework. Journal of Marketing, 63, 78-91.

  51- JOHNE, A. & ROWNTREE, S. 1991. High-technology product developementin small firms: Achallenge for marketing specialists. Technovation, 11, 247-58.

  52- JUHO, A. & MAINELA, T. 2009. External facilitation in the internationalization of high-tech firms. International Business Research, 4, 185-204.

  53- KALISH, S. & LILIEN, G. L. 1986. A market entry timing model for new technologies. Management Science, 32, 194-205.

  54- KALISH, S. 1985. A new product adoption model with price, advertising and uncertainty. Management Science, 31, 1569-85.

  55- LEE, T. H. & NAKICENOVIC, N. 1988. Technology life-cycles and business decisions. International Journal of Technology Management, 3, 411-26.

  56- LEONARD-BARTON, D. & KRAUS, W. A. 1985. Implementing new technology. Harvard Business Review, 63, 102-10.

  57- LIVESAY, H. C., RORKE, M. L. & LUX, D. S. 1989. Technical developement and the innovation process. Journal of Product Innovation Management, 6, 268-81.

  58- MACDONALD, R. J. 1985. Strategic alternatives in emerging industries. Journal of Product Innovation Management, 158-69.

  59- MAHAJAN, V., MULLER, E. & BASS, F. M. 1990. New product diffusion models in marketing: A review and directions for research. Journal of Marketing, 54, 1-26.

  60- MAIDIQUE, M. A. & HAYES, R. H. 1984. The art of high-tech management. Sloan Management Review, 17-31.

  61- MATTSSON, L. G. 1997. Relationship marketing and the 'market-as-networks' approach: a comparative analysis of two evolving steams of research. Journal of Marketing Management, 13, 447-61.

  62- Mcgurty, F. 1992. Gulf of misunderstanding. Financial Times, 14 October 1992.

  63- MCKENNA, R. 1985. The Regis Touch, MA, Addison-Wesley, Reading.

  64- MELDRUM, M. J. & MILLMAN, A. F. 1991. Ten risks in marketing high-tech products. Indusrial Marketing Management, 20, 43-50.

  65- MELDRUM, M. J. 1995. Marketing high-tech products: the emerging themes. European Journal of Marketing, 29, 45-58.

  66- MORIARTY, R. T. & KOSNIK, T. J. 1989. High-tech marketing: concepts, continuity and change. Sloan Management Review, 30, 7-17.

  67- NORTON, J. & BASS, F. M. 1987. A diffusion theory model of adoption and subsituation for successive generations of high-technology products. Management Science, 33, 1069-86.

  68- NOVAK, T. P. & MACEVOY, B. 1990. On comparing alternative segmentation schemes. Journal of Consumer Research, 17, 105-9.

  69- OFEK, E. & SARVAY, M. 2003. R&D, Marketing, and the success of next-generation products. Marketing Science, 22, 355-70.

  70- PORTER, M. E. 1980. competitive Strategy: Techniques for analysing industries and competitors, New York, NY., The Free Press.

  71- Quinn, J. B. Strategies for Change: Logical Incrementalism; New York: Irwin, 1980, p. 134. ; “Economic Focus: Mind Games”; Economist; Jan. 15, 2005; P. 75.

  72- REXROAD, R. A. 1983. High-tech marketing management, New York, Ronald press.

  73- RIES, A. & TROUT, J. 1986. The battle for your mind, New York, NY, McGraw-Hill.

  74- RIGGS, H. E. 1983. Managing high-tech companies, Belmot, CA, Lifetime Learning Publication.

  75- ROBINSON, W. T. & FORNELL, C. 1985. Sources of market pioneer advantages in consumer goods industries. Journal of Marketing Research, 22.

  76- ROSEN, D. E., SCHROEDER, J. E. & PURINTON, E. F. 1998. Marketing high-tech products: lessons in customer focus from the marketplace. Journal of Consumer & Market Research, 98.

  77- ROSSITER, J. R. & PERCY, L. 1997. Advertising and Promotion Management, New York, NY, McGraw-Hill.

  78- SAMILI, A. C. & WILLS, J. 1986. Strategies for marketing computers and related products. Indusrial Marketing Management, 15, 23-32.

  79- SCHEIN, E. H. 1985. Organizational Culture and Leadership, San Francisco, CA, Josey-Bass.

  80- SCHNAARS, S. P. 1986. When entering growth markets: are pioneers better than poachers. Business Horizons, 27-36.

  81- SHANKLIN, W. L. & RYANS, J. K. 1984. Organising fo High-Tech Marketing Harvard Business Review, November/December, 164-171.

  82- SHANKLIN, W. L. & RYANS, J. K. 1987. Essentials of Marketing High Technology, Lexington, MA, Lexington Books.

  83- THAYER, G. B. 1981. Industrial High-tech Positioning: how to choose the battlefield. Indusrial Marketing, 60-68.

  84- TROUT, J. & RIES, A. 1995. The future of positioning. In: HEILBRUNN, J. (ed.) AMA Marketing Encyclopedia: Issues and Trends Shaping the Future. Chicago, IL.: American Marketing Association.

  85- VIARDOT, E. 2004. Successful marketing stratagy for high-tech firms, Norwood, MA, Artech House.

  86- Wen WU, Chih(2011), Global marketing strategy modeling of high tech products, Journal of Business Research 64, pp.1229–1233.

  87- YOON, E. & LILIEN, G. L. 1985. New industrial product performance: the effects of market characteristics and strategy. Journal of Product Innovation Management, 2, 134-44.

   

         تحقیق در مورد پایان نامه مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا (مطالعه موردی شرکت های ایرانی فعال در زمینه نانوفناوری), مقاله در مورد پایان نامه مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا (مطالعه موردی شرکت های ایرانی فعال در زمینه نانوفناوری), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا (مطالعه موردی شرکت های ایرانی فعال در زمینه نانوفناوری), پروپوزال در مورد پایان نامه مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا (مطالعه موردی شرکت های ایرانی فعال در زمینه نانوفناوری), تز دکترا در مورد پایان نامه مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا (مطالعه موردی شرکت های ایرانی فعال در زمینه نانوفناوری), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا (مطالعه موردی شرکت های ایرانی فعال در زمینه نانوفناوری), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا (مطالعه موردی شرکت های ایرانی فعال در زمینه نانوفناوری), پروژه درباره پایان نامه مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا (مطالعه موردی شرکت های ایرانی فعال در زمینه نانوفناوری), گزارش سمینار در مورد پایان نامه مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا (مطالعه موردی شرکت های ایرانی فعال در زمینه نانوفناوری), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا (مطالعه موردی شرکت های ایرانی فعال در زمینه نانوفناوری), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا (مطالعه موردی شرکت های ایرانی فعال در زمینه نانوفناوری), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا (مطالعه موردی شرکت های ایرانی فعال در زمینه نانوفناوری), رساله دکترا در مورد پایان نامه مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا (مطالعه موردی شرکت های ایرانی فعال در زمینه نانوفناوری)

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس