پایان نامه چالش های تجاری سازی محصولات با فناوری بالا مورد مطالعه صنعت نانومواد و تجهیزات

word
158
1 MB
31132
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۲۰,۵۴۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه چالش های تجاری سازی محصولات با فناوری بالا مورد مطالعه صنعت نانومواد و تجهیزات

  کارشناسی

  ارشد

  مدیریت بازرگانی

  گرایش بازرگانی بین الملل

  چکیده

  امروزه علم نانو که چند دهه بیشتر از پیدایش آن نمی­گذرد در حال تبدیل شدن به انقلابی بنیادین است؛ علمی که با قابلیت های بنیادین و ماهیت بین رشته ای خود در کوتاه مدت تمام جنبه های زندگی بشری را متحول خواهد ساخت و گواه این امر سرمایه گذاری قدرت های برتر جهان در این حوزه از فناوری است. کشورمان ایران دارای جایگاه نهم در حوزۀ فناوری نانو و رتبۀ هشتم به لحاظ تولید علم در این حوزه در دنیاست، لکن ارزش این تولیدات علمی زمانی است که بتوان آنها را به محصولات مورد نیاز بازار تبدیل نموده و به فروش رسانید؛ در غیر این صورت تمامی تلاش های صورت گرفته و زمان و هزینۀ صرف شده توسط مجموعۀ بزرگی از عوامل همگی به هدر خواهد رفت. به همین جهت نگارنده در این تحقیق برآن است تا چالش های اثرگذار بر تجاری سازی محصولات در حوزۀ نانومواد و تجهیزات را مورد بررسی قرار دهد.

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش کمی بوده و از تکنیک نمونه گیری تصادفی ساده برای گردآوری اطلاعات از جامعۀ آماری بهره گیری شده است؛ با تحلیل یافته های حاصل از پرسشنامه ها به کمک تحلیل عاملی تأییدی، آزمون T و  آزمون فریدمن، رتبه بندی مهمترین چالش های اثرگذار بر تجاری سازی محصولات در حوزۀ نانومواد و تجهیزات به ترتیب ذیل مشخص گردید: چالش های نیروی انسانی، چالش های مالی، چالش های تحقیق و توسعه، چالش های زیرساختی و سرانجام چالش های بازار. البته در تحلیل های تکمیلی انجام گرفته برای هر یک از دو گروه صنعت نانومواد و تجهیزات، چالش نیروی انسانی در شرکت های تجهیزاتی به رتبۀ دوم اهمیت انتقال یافت و چالش های مالی در رتبۀ نخست جای گرفت که دلیل آن را در گران بودن این صنعت می توان جستجو نمود.

   

   

  کلمات کلیدی: چالش های تجاری سازی، صنایع هایتک، فناوری نانو، نانومواد، تجهیزات

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  مقدمه

  در این فصل که به بیان کلیات تحقیق اختصاص دارد، در ابتدا به بیان مسئلۀ تحقیق و اهمیت و ضرورت موضوع پرداخته و پس از آن پرسش های اصلی و فرعی تحقیق، فرضیه ها و اهداف تحقیق مطرح می گردد. به دنبال آن روش کلی تحقیق بیان می گردد که دربرگیرندۀ قلمرو مکانی، زمانی، روش نمونه گیری، روش های گردآوری و تحلیل داده ها می باشد. در انتها نیز موانع و محدودیت های پیش روی تحقیق را مطرح ساخته و پس از ارائۀ چارچوب کلان نظری به مدل مفهومی تحقیق می رسیم. در انتهای فصل نیز به شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش پرداخته می شود.

  1-1 بیان مسئله

  کشورمان ایران دارای جایگاه نهم در حوزۀ فناوری نانو در جهان و رتبۀ هشتم به لحاظ تولید علم در این حوزه در دنیاست؛ لکن در حال حاضر تجاری سازی محصولات این حوزه به دلیل وجود چالش های بسیار از روندی آهسته برخوردار است. لذا می توان گفت تمامی این تولیدات ارزشمند علمی ، زمانی معنا و مفهوم و جایگاه حقیقی خود را خواهند یافت که بتوانیم محصولات تولید شده در این حوزه را در بازار ارائه کرده و به فروش رسانیم ؛ چرا که اغلب شکافی که غالباً با نام «درۀ مرگ» از آن یاد می شود میان ابداعات و اختراعات و تبدیل آنها به یک محصول قابل ارائه در بازار وجود دارد. امروزه هم شرکت های تازه تأسیس و هم شرکت های باسابقه به نوعی در تلاش جهت عبور از این «درۀ مرگ» هستند (Pfautsch, 2007).

  موانع و چالش های موجود بر سر تجاری سازی محصولات در این حوزه، که پتانسیل های بسیار آن در دگرگون ساختن جنبه های گوناگون زندگی محرز گردیده، توانمندی های ما را جهت استفاده از ظرفیت های کامل نانوتکنولوژی محدود می سازند که این مسئله موجب تعویق در رشد اقتصادی، دستیابی به ثروت و ایجاد مشاغل متعدد و در کل بهبود استانداردها و کیفیت زندگی می شود (McNeil, 2007).

  لذا همانگونه که ذکر گردید، با وجود رشد و توسعۀ سریع بسیاری از تکنولوژی ها در سالهای اخیر، تجاری سازی آنها به لحاظ عملی مهمترین مانع بر سر راه توسعۀ این فناوری ها بوده و نانوتکنولوژی نیز در این میان مستثنی نیست. در تجاری سازی یک برنامۀ تحقیقاتی عوامل مختلفی از قبیل زیرساخت، فرهنگ، مدیریت و اقتصاد ممکن است روند آن را با ایجاد چالش هایی با مانع روبرو سازند (ناصری و فرقانی ، 86)؛ همچنین آمادگی بازار، ابهامات قانون گذاری، سلامت و ایمنی، آمادگی نیروی کار، نگرش و ادراکات عامه، استانداردها و قابلیت تولید در فرایند چالش های تجاری سازی نانو مؤثر شمرده شده اند  (McNeil, 2007). در حوزۀ کشاورزی نانو در ایران نیز چالش های زیرساختی ، اقتصادی ، اجتماعی و مدیریتی روی این فرایند تأثیر گذارند (حسینی، 85 ).

  همانگونه که ملاحظه گردید به دلیل ماهیت حائز اهمیت موضوع ، تحقیقاتی چه در داخل و چه در خارج از کشور بر روی آن انجام گرفته که هر یک تجاری سازی را از بعدی خاص مد نظر قرار داده اند ، لکن نکتۀ قابل توجه آنکه حوزۀ نانوتکنولوژی بسیار وسیع است و موانع و چالش ها ممکن است از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت باشند (Ratner, 2004). لذا نباید با تمامی حوزه های نانو یکسان برخورد نمود چرا که فرصت های تجاری متفاوت اند و برخی نواحی ممکن است رشد کندتر یا سریع تری داشته باشند. حوزۀ نانومواد و تجهیزات نیز از این امر مستثنی نبوده و دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که لزوم توجه جداگانه ای را می طلبد؛ از دیگر سو علیرغم آنکه این حوزه قسمت عمده ای از صنایع نانویی را شامل می گردد و مبنایی برای سایر حوزه­های نانو به شمار می رود تحقیقات کمتری را به خود اختصاص داده است؛ لذا به دلیل اهمیت امر نگارنده بر آن است تا چالش های پیش روی تجاری سازی محصولات در این حوزه از صنعت نانو را با نگاه و کنکاشی دقیق­تر مورد مطالعه قرار دهد.

  2-1 اهمیت و ضرورت موضوع

  امروزه رشد اقتصادی هر کشور در سطح جهان تعیین گر سایر فاکتورها مِن جمله قدرت مانور سیاسی و حضور در مجامع بین المللی است؛ کشورمان ایران دارای استعدادهای بالقوه زیادی است که می توانند موقعیت و جایگاه آن را در عرصه های بین المللی ارتقا بخشند، چرا که می دانیم رشد پایدار هر کشور و هر ملتی وابسته به قدرت فکر و دستان توانمند نیروی انسانی آن است و در این راستا می توان از نمونه های موفقی چون ژاپن یاد کرد که با فقدان هرگونه منابع و مواهب رایگان طبیعی، با تکیه و اعتماد به نیروی انسانی خود توانسته است گوی سبقت را از سایر کشورها ربوده و تنه به تنۀ غول های اقتصادی همچون امریکا بزند.

  یکی از حوزه های نوظهور در عرصۀ علم و فناوری که امروزه از رشد روزافزونی برخوردار است فناوری نانو می­باشد. فناوری نانو یک فناوری عام و فراگیر یا به عبارت دیگر میان رشته ای است که در بسیاری از تکنولوژی­های دیگر کاربرد داشته و در بسیاری از آنها ایجاد تحول می کند. از جمله اثرات مثبت این فناوری می توان به موارد ذیل اشاره داشت:

  اثرات چشمگیر بر رفاه و زندگی مردم

  اثر قابل توجه فناوری نانو بر امنیت و دفاع

  تأثیرگذاری آن بر حفظ محیط زیست

  امروزه از نانو همچون سایر انقلاب های کشاورزی و صنعتی گذشته به عنوان یک انقلاب صنعتی جدید یاد می­شود؛ چرا که از پتانسیل دگرگون سازی در ابعاد مختلف اجتماعی، فردی، اقتصادی و سیاسی برخوردار است. به گونه ای که متخصصین امر آن را به «چاه نفتی برای آینده» تشبیه کرده اند.

  سرمایه گذاری های هنگفت کشورهای بزرگ همچون امریکا و ژاپن بر روی این صنعت نوپا نیز حکایت از آن دارد که در جامعۀ امروز حتی رفاه پیشرفته ترین اقتصادها نیز در معرض ریسک قرار گرفته و تنها راه برای مهار این وضعیت به دست گرفتن اقتصادهای دانش بنیان و تعامل موفقیت­آمیز با همگرایی علوم و تکنولوژی خواهد بود (Lindstone, 2011)؛ چرا که دیگر تولید ثروت در دنیای مدرن با ابزار کهنه امکان پذیر نیست.

  از دیگر سو با در نظر گرفتن این نکته که کشور ما دارای اقتصادی وابسته به نفت است و نفت نیز از منابع طبیعی فناپذیر به شمار می رود و امروزه با وجود تحریم ها شرایط اقتصادی کشور رو به دشواری رفته است، لزوم پرداختن به صنایع دانشی وابسته به اندیشۀ توانمند نیروی انسانی غنی موجود در کشور بیش از پیش نمایان می­گردد.

  سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی کشور در افق 1404 هجری شمسی نیز لزوم این امر را به روشنی مورد تأکید قرار داده است:

  " ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین المل". این موضوع نیز نشان­دهندۀ ضرورت توسعۀ فناوری و رشد آن برای رسیدن به اهداف برنامه می باشد. این مسئله به روشنی بیانگر اهمیت و ضرورت توجه به مسأله تجاری سازی فناوری های بومی کشور است. این سند به آینده، نه به عنوان جایی که ایران به آنجا می رود بلکه به عنوان جایی که ایرانیان آن را به وجود می آورند، نگاه می کند (صابر ، 1389).

  تجاری­سازی فناوری نانو از نظر سرمایه گذاری بخش دولتی نیز حائز اهمیت است. چنانچه این فناوری تجاری گردد، میزان زیادی از منابع مالی دولتی که صرف تحقیق و توسعه در این زمینه شده موجب بازگشت سرمایه و رشد اقتصادی مستقیم و منابع اجتماعی غیر مستقیم می گردد (Crawley,2007).

  از دیگر سو می دانیم پروسۀ طولانی تولید در رابطه با محصولات و فرایندهای پیشرفته ای همچون فناوری نانو و صرف زمان، انرژی، منابع مالی و انسانی برای تولید این محصولات زمانی معنا خواهند یافت که آنها قابلیت عرضه در بازار را داشته باشند. 

  این مسئله خصوصاً درشرایط کنونی افول اقتصادی که شرکت ها نمی بایست منابع و بودجۀ خود را در پروژه هایی با ارزش پایین که هیچ بازگشت مالی نخواهد داشت هدر دهند، حائز اهمیت بسیار است؛ از این رو بنگاه های کشور نیز چاره ای جز استفاده از فناوری های نوین برای ایجاد ارزش افزوده از طریق کیفیت بهتر یا قیمت کمتر ندارند. شرکت ها می بایست به میزان بسیار زیادی کارایی و اثربخشی خود را در سرمایه گذاری شان در توسعۀ محصول، فروش و بازاریابی بهبود بخشند و لذا استفاده از فناوری های نوین برای عرض اندام در رقابت نه یک انتخاب بلکه به یک اجبار تبدیل شده است.لذا بار دیگر با توجه به جایگاه نهم ایران در حوزۀ فناوری نانو در جهان و دارا بودن رتبۀ هشتم به لحاظ تولید علم در این حوزه در دنیا، به اهمیت بیش از پیش تبدیل این علم به محصول و یافتن بازار برای محصولات این حوزه پی می بریم.

   

  3-1 گزاره های تحقیق

  4-1 فرضیه های تحقیق

  کیفیت و چگونگی زیرساخت ها از جمله چالش های مؤثر بر تجاری سازی محصولات در حوزۀ نانومواد و تجهیزات است.

  میزان توانمندی نیروی انسانی از جمله چالش های مؤثر بر تجاری سازی محصولات در حوزۀ نانومواد و تجهیزات است.

  تحقیق و توسعه از جمله چالش های مؤثر بر تجاری سازی محصولات در حوزۀ نانومواد و تجهیزات است.

  نیازهای بازار از جمله چالش های مؤثر بر تجاری سازی محصولات در حوزۀ نانومواد و تجهیزات می باشند.

  میزان منابع مالی از جمله چالش های مؤثر بر تجاری سازی محصولات در حوزۀ نانومواد و تجهیزات است.

  5-1 اهداف تحقیق یا نتایج مورد انتظار

  شناخت چالش های تجای سازی محصولات در حوزۀ نانومواد و تجهیزات

  رتبه بندی چالش های تجای سازی محصولات در حوزۀ نانومواد و تجهیزات

  6-1 روش کلی تحقیق

  تحقیق حاضر از نظر روش جمع آوری اطلاعات توصیفی است زیرا به جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می پردازد؛ در تحقیق توصیفی به توصیف جزء به جزء یک موقعیت یا یک رشته شرایط می پردازیم (خاکی، 1388). از نظر نوع داده‌ها نیز این تحقیق کمی ‌می‌باشد؛ همچنین پژوهش از نوع پیمایشی است زیرا درباره ی اینکه گروهی از مردم چه می دانند، چه فکر می کنند یا چه کاری انجام می دهند تحقیق می کنیم (خاکی، 1388).

  1-6-1 قلمرو مکانی- جامعه تحقیق

  قلمرو مکانی تحقیق حاضر شرکت ها و سازمان های مرتبط با صنعت نانو مواد و تجهیزات نانو در سطح شهر تهران می باشد.

   

  2-6-1 قلمرو زمانی تحقیق

  قلمرو زمانی پژوهش شامل طراحی، توزیع، جمع آوری و تحلیل پرسشنامه یک دوره ی 11 ماهه بود که از ابتدای اسفند ماه سال 91 تا اوایل بهمن ماه سال 92 به طول انجامید. توزیع وگردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه در طی یک دورۀ دو ماهه (آذر و دی ماه 92) بوده و تحلیل داده‌ها و نتیجه گیری تحقیق نیز در دی و اوایل بهمن ماه سال جاری صورت پذیرفت.

   

   

  3-6-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه

  تعداد کل شرکت های موجود در صنعت نانومواد و تجهیزات با مراجعۀ حضوری به مؤسسۀ خدمات فناوری تا بازار به دست آمد که تعداد 91 شرکت را شامل می شد. حجم نمونۀ آماری با استفاده از فرمول کوکران به دست آمد که مشتمل بر 73 مدیر می شد. بدین ترتیب پرسشنامه ها به جهت معلوم بودن حجم جامعه و شدید نبودن تغییرات صفت مورد مطالعه با استفاده از تکنیک نمونه گیری تصادفی ساده در اختیار مدیران شرکت ها قرار گرفت؛ با این حال پس از ارسال و پیگیری پرسشنامه ها نهایتاً 60 پرسشنامه عودت داده شد.

   

  4-6-1روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن

  در این تحقیق جهت تدوین مطالب وپیشبرد اهداف علاوه بر مطالعه و بررسی کتب، مقالات و آثار مؤلفین و محققین در زمینۀ وضعیت توسعۀ فناوری نانو در کشور و در سطح جهان به عنوان منابع ثانویه، از پرسشنامه هایی مشتمل بر سؤالات با گزینه های مشخص (طیف لیکرت) استفاده گردیده و نیز به دلیل مکفی نبودن اطلاعات در حوزۀ نانو به جهت جدید بودن این حوزه و همچنین جهت پوشش دهی برخی سوگیری های احتمالی در پرسشنامه، از رویکرد مصاحبه با متخصصین امر که بنابر دسترسی انتخاب گردیده اند جهت کسب اطلاعات و بحث در رابطه با موضوعات مشخص شده در اهداف بهره گیری خواهد شد و بر اساس آن چالش های فراروی توسعۀ این فناوری نوظهور در کشور که در برخی از موارد در خصوص سایر فناوری ها نیز عمومیت دارد مورد کنکاش قرار خواهد گرفت.

  5-6-1 روشهای تحلیل داده ها

  داده های بدست آمده از پژوهش با استفاده از تکنیکهای ذیل مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت:

  آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت سنجش نرمال بودن داده ها

  آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی ابزار

  تحلیل عاملی تاییدی به منظور سنجش مدل و میزان اهمیت هریک از شاخص ها

  آزمون فریدمن جهت رتبه بندی عوامل مؤثر

  آزمون T یک نمونه ای

  آزمون T مستقل

   

  6-6-1 موانع و محدودیتهای تحقیق

  نوپا بودن صنعت ومحدودیت دسترسی به منابع تحقیقاتی غنی

  محدودیت تحقیقات انجام گرفته در حیطۀ بازرگانی و تجاری سازی در این صنعت

   

   

  7-6-1 چارچوب کلان نظری تحقیق

  مدلی که در ادامه می آید مهمترین فاکتورهای اثرگذار بر تجاری سازی که در مقالات متعددی بدانها اشاره گشته را به تصویر می کشد. 

  Commercialization Challenges of High-tech Products

  (The case of Nano Industry:  Nano-material, Equipment )

  Abstract

  Nano-science, not more than a few decades passed of its evolution, is turning into a fundamental revolution. This science will affect all human life dimensions with its vast capabilities and interdisciplinary nature. Evidence to this is major investments of world supreme powers in this science. Our country Iran gains the ninth position in nano-science and the eighth position regarding science production in world; but attention must be paid to the point that all these efforts will find their meaning in nano commercialization. Otherwise all efforts and the whole time and expenses spent by a vast group of people will be wasted. Hence, we are to investigate the most important challenges affecting commercialization of nano products in nano material and instruments.

  This is an applied research and because of the population limited size, random sampling technique is used in data gathering. By analyzing questionnaire data using confirmatory factor analysis, T test and Freedman test, prioritization of challenges affecting products commercialization is defined as follows: human power challenges, financial challenges, R&D challenges, infrastructural challenges and finally market challenges. Of course, it was defined in complementary analysis regarding two industry groups of Nano material and instruments that financial challenges play a more important role than human resources in the latter group, reason of which can be sought in expensiveness of this industry.

   

  Keywords: Commercialization challenges, high-tech industries, nanotechnologies, materials, equipment

 • فهرست و منابع پایان نامه چالش های تجاری سازی محصولات با فناوری بالا مورد مطالعه صنعت نانومواد و تجهیزات

  فهرست:

  مقدمه. 2

  1-1 بیان مسئله. 2

  2-1 اهمیت و ضرورت موضوع. 3

  3-1 گزاره های تحقیق.. 5

  4-1 فرضیه های تحقیق.. 5

  5-1 اهداف تحقیق یا نتایج مورد انتظار 5

  6-1 روش کلی تحقیق.. 5

  1-6-1 قلمرو مکانی- جامعه تحقیق... 5

  2-6-1 قلمرو زمانی تحقیق... 5

  3-6-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه. 6

  4-6-1روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن.. 6

  5-6-1 روشهای تحلیل داده ها 6

  6-6-1 موانع و محدودیتهای تحقیق... 7

  7-6-1 چارچوب کلان نظری تحقیق... 7

  7-1 نقشه راه 8

  8-1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. 8

  فصل دوم. 10

  مقدمه. 11

  فصل دو در یک نگاه 12

  بخش اول.. 13

  1-2 تجارت و تجاری سازی.. 13

  1-1-2 اهمیت تجاری سازی... 16

  2-1-2 مراحل تجاری سازی... 16

  2-2 تکنولوژی: مفهوم و اهمیت... 18

  1-2-2 طبقه بندی انواع تکنولوژی... 19

  2-2-2 فناوری های پیشرفته: تعریف و اهمیت.... 19

  3-2-2 صنایع فناوری پیشرفته. 19

  4-2-2 صادرات صنایع هایتک..... 20

  5-2-2 صادرات محصولات هایتک در ایران.. 20

  6-2-2 مقایسه ای میان دو فناوری انقلابی قرن بیست و یکم: نانوفناوری و فناوری اطلاعات... 21

  7-2-2 چالش های تجاری سازی تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه. 21

  1-7-2-2 چالش های تجاری سازی تکنولوژی در ایران.. 22

  8-2-2راهکارهای تجاری سازی ابداعات... 22

  9-2-2 فرایند تجاری سازی نانو. 24

  10-2-2 چالش های تجاری سازی در صنایع هایتک و نانو. 25

  1-10-2-2 موانع موفقیت نانوفناوری در انگلستان.. 25

  2-10-2-2 چالش های تجاری سازی در کشور ژاپن... 26

  3-10-2-2 چالش های تجاری سازی نانو در امریکا 26

  11-2-2 اقدامات مؤثر در زمینۀ تجاری سازی فناوری نانو. 27

  1-11-2-2اقدامات انجام گرفته در راستای تجاری سازی نانوتکنولوژی در ایالات متحده. 28

  2-11-2-2 تجاری سازی نانومواد کربنی در ژاپن... 28

  3-11-2-2 روند و اقدامات تجاری سازی در ایران.. 28

  3-2 طبقه بندی چالش‌های تجاری سازی نانوفناوری... 30

  1-3-2چالش‌های زیرساختی... 30

  2-3-2چالش‌های تحقیق و توسعه (R&D). 35

  1-2-3-2 انواع تحقیقات و پتانسیل آنها در ایجاد ارزش مالی... 36

  2-2-3-2نقش ایده های کاربردی... 38

  3-3-2چالش نیروی انسانی... 40

  4-3-2 چالش نیاز بازار. 43

  1-4-3-2 ریسک های مرتبط با نانوفناوری... 44

  5-3-2 چالش‌های مالی... 45

  1-5-3-2سرمایه گذاری خطر پذیر. 45

  2-5-3-2 تأمین مالی در  امریکا 47

  4-2 مدل مفهومی تحقیق.. 48

  بخش دوم. 49

  5-2 درآمدی بر نانوفناوری.. 49

  1-5-2 تاریخچه و اهمیت.... 51

  پایگاه اطلاعاتی نانوورک 52

  1-1-5-2 مروری بر تاریخچۀ نانوفناوری در ایران.. 52

  2-5-2 سازمان های مرتبط با فناوری نانو در ایران.. 54

  1-2-5-2 مؤسسۀ خدمات فناوری تا بازار (کریدور) 55

  3-5-2 کاربردهای نانوفناوری در کشورهای در حال توسعه. 55

  1-3-5-2 کاربردهای نانوتکنولوژی در ایران.. 57

  4-5-2 مروری بر نانومواد. 58

  1-4-5-2 نانومواد قابل دسترس امروزی... 59

  جدول 4-2) لیستی از نانومواد قابل دسترس..... 59

  5-6-2 کاربردهای تجهیزات... 62

  1-5-5-2  اقدامات انجام شده در جهت تجاری سازی تجهیزات... 65

  6-5-2  میزان سرمایه گذاری در نانوتکنولوژی و نانومواد. 65

  جمع بندی.. 67

  فصل سوم. 68

  مقدمه. 69

  3-1 روش تحقیق.. 70

  1-1-3 بررسی پژوهش با توجه به پیاز فرایند پژوهش..... 70

  2-1-3 طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف... 71

  3-1-3 طبقه بندی تحقیق بر مبنای روش..... 71

  4-1-3  نوع پژوهش از نظر زمان.. 71

  5-1-3  نوع پژوهش از نظر اجرا یا نحوه جمع آوری داده‌ها 72

  2-3  قلمرو تحقیق.. 72

  1-2-3 قلمرو موضوعی... 72

  2-2-3  قلمرو زمانی... 72

  3-2-3  قلمرو مکانی... 72

  3-3  جامعه آماری.. 72

  4-3  دلایل انتخاب جامعه آماری.. 73

  5-3  نمونه و روش نمونه گیری.. 73

  6-3 روش گردآوری داده‌ها و اطلاعات.. 73

  1-6-3  مطالعات کتابخانه ای... 74

  2-6-3  مطالعات میدانی... 74

  7-3 ابزار گردآوری داده‌ها 75

  1-7-3 مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق... 75

  جدول 1-3)  شکل کلی و امتیاز بندی سؤالات... 76

  8-3 جدول تعریف عملیاتی.. 76

  9-3 اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش.... 80

  1-9-3  روایی( اعتبار) ابزار پژوهش..... 80

  1-1-9-3 روایی صوری... 80

  2-1-9-3 روایی محتوا 80

  2-9-3  پایایی (قابلیت اعتماد)ابزار پژوهش..... 83

  10-3 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 84

  1-10-3 تحلیل عاملی تأییدی... 84

  نتیجه گیری.. 86

  فصل چهارم. 87

  1- 4 مقدمه. 88

  2-4  بررسی توصیفی مشاهدات.. 88

  3-4 تحلیل استنباطی یافته‌ها 91

  1-3-4 آزمون نرمال بودن مولفه های الگو. 91

  2-3-4 نتایج تحلیل عاملی تاییدی (بارهای عاملی) 92

  3-3-4 بررسی ضرایب روایی و پایایی... 94

  4-3-4 تحلیل عاملی... 95

  1-4-3-4 آزمون کفایت نمونه گیری... 96

  4-4 برآورد مدل تحقیق... 96

  5-4 بررسی فرضیه های تحقیق.. 98

  4-4  آزمون تحلیل واریانس فریدمن.. 102

  5-4 مقایسه میان صنایع نانومواد و تجهیزات.. 103

  1-5-4 مقایسۀ زیرشاخص ها در دو صنعت نانومواد و تجهیزات... 104

  6-4 تحلیل جانبی: تاثیر زیر مقیاس ها بر تجاری سازی محصولات.. 111

  7-4 نتیجه گیری.. 115

  مقدمه. 117

  1-5 مروری کلی بر تحقیق.. 117

  2-5 خلاصه نتایج و تحلیل یافته ها 119

  3-5 مقایسۀ مدل مبتنی بر یافته های تحقق و مدل مفهومی تحقیق.. 120

  1-3-5 مقایسۀ نتایج به دست آمده میان شرکت های نانومواد و شرکت های تجهیزات... 122

  4-5 مقایسه با سایر پژوهش های انجام گرفته در این زمینه. 122

  5-5 پیشنهادها و راهکارها (براساس فرضیات تحقیق) 127

  6-5 محدودیت های تحقیق.. 131

  7-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 132

  منابع و مآخذ. 133

  منابع فارسی... 133

  منابع لاتین... 135

  پیوست­ها......................................................................................................................................................................................................138

   

   

  منبع:

  منابع فارسی

  آذر، عادل؛ الوانی، سید مهدی، و دانایی فرد، حسن.(1392). روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار.

  انصاری، رضا. (1384) .آسیب شناسی سیاستگذای نانوتکنولوژی در ایران. پایان نامه جهت اخذ درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ مدیریت تکنولوژی (گرایش انتقال تکنولوژی). تهران: دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی.

  بیت الهی، علی. (1381). نگاهی به نانو ذرات و مواد نانو ساختار.، انجمن سرامیک ایران. مشهد: چهارمین کنگره سرامیک ایران.

  بحرینی زارج، محمدعلی؛صالحی یزدی، فاطمه، و ابوالحسنی، زهرا. (1391).بررسی و مطالعه توصیفی وضعیت شرکت‌های فناور نانو ایرانی در زنجیره ارزش. فصلنامۀ علمی= پژوهشی سیاست علم و فناوری، سال چهارم، شماره 3.

  بحرینی،محمدعلی.(دی 1392).چالشهای تجاری سازی فناوری نانو. برنامۀنسبت طلایی شبکه چهارم سیما.

  بختیاری، صادق، مرتضی یزدانی.(1389).فرصت ها و چالش های تجاری سازی پژوهش.اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش. ابرکوه:دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه.

  خاکی، غلامرضا. (1382). روش تحقیق در مدیریت. تهران: مرکز انتشارات علمی ارشد.

  خلیلی، پرستو. (1390). شناسایی موانع فرایند تجاری سازی نانودارو در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کارآفرینی.

  راهپیما، محسن.(1383). بررسی وضعیت تجاری سازی تکنولوژی در ایران و ارائۀ راهکارهای بهود آن در جهت توسعۀ تکنولوژیکی کشور، پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی.

  روحانی، علی. (اردیبهشت ماه 1391).مدیریت در فناوری نانو. اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو. باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی.

  دلاور، عطیه. (1390). فرایند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته (مورد مطالعه هواپیماهای تجاری). زمستان.

  دینی، مهدی.(1384).کاربرد فناوری نانو در رفع نیازهای اساسی کشور.دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی.  تهران: انجمن مدیریت تکنولوژی ایران.

  سعیدی، فرید؛ رئیسی نافچی، سمانه ؛ مصلح، عبدالمجید. (1391). ارائۀ مدلی برای توسعۀ فن آفرینی در شرکت‌های دانش بنیان ایرانی. دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری.دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر.

  سکاران، اوما.(1381). روش های تحقیق در مدیریت. (ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی). تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

  شاهوردی، حمیدرضا، بحرینی، محمد علی و صالحی یزدی، فاطمه.(1389).موانع تجاری سازی در نانو فناوری، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 5(13). 67-72.

  شریعتی ، نیاسر. (1391)نخستین همایش ملی دانش آموختگان نانوفناوری.

  صابر ، الهه. (1389). فناوری های جدید و تجاری سازی آنها در راستای سند چشم انداز بیست ساله. اولین همهایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش. ابرکوه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه

  طاهریان، غلامعلی. (1391، 5 اسفند)اختراعاتنیازمند تجاری سازی.فرصت شناسی و صنایع برتر در آینده، اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی.هفته نامۀ ایران خودرو.ص 281.

  طباطبائیان ، سید حبیب ا.. ،و ناصری، رؤیا ، فرقانی، علی. (،1386بهار و تابستان). تعیین چالش های موجود فراروی تجاری سازی فناوری های نوظهور در ایران ( مطالعۀ موردی فناوری نانو) . فصلنامه توسعۀ تکنولوژی. سال پنجم. شماره یازدهم.

  ظهوری، قاسم. (1378). کاربرد روش های تحقیق علوم اجتماعی در مدیریت. تهران: انتشارات میر.

  فرقانی، علی و انصاری، رضا. بررسی ضرورت توسعۀ فناوری نانو و چالش های مدیریتی آن درایران. رشد فناوری تابستان 1386; 3(11):29-36.

  قاسم زاده ، مسعود. ( 1387). مروری بر مالکیت معنوی. راهکار مدیریت.

  کلانتری، اسماعیل. (1391). شناسایی عوامل اثرگذار بر انتخاب راهبردهای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ی فناوری نانو در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کارآفرینی.

  گزارش حمایت های معاونت علمیو فناوری ریاست جمهوری.(1390). توسعه و تکمیل چرخۀ علم ، فناوری و نوآوری برای تولید ثروت ملی از علم.پارک های علم و فناوری و مراکز رشد (چاپ اول). دفتر ارتباطات و اطلاع رسانی.

  محمدسلطانی گردفرامرزی، علی. (اسفند 1390). .مدل ارزیابی سیاست گذای فناوری نانو در ایران، رسالۀ دکتری رشتۀ مدیریت تکنولوژی. دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی.

  محمدی، مهدی، و منوچهر انصاری. (1384). اهمیت و چگونگی تعامل «بخش های تحقیقاتی و تجاری» برای نوآوری در تکنولوژی های نوین.پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن. تهران: انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن.

  منصورحسینی، پیام. (1390). شناسایی موانع تجاری سازی فناوری در حوزۀ نانوپزشکی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش عمومی، دانشکدۀ کارآفرینی.

  مهدی، رضا. (1385). توسعۀ متدلوژی برای حل مسألۀ تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی. کنفرانس بین المللی استراتژی ها و تکنیک های حل مسأله.

  مبارک، اصغر. (1389). مروری بر صادرات محصولات با فناوری پیشرفته هایتک در جهان و ایران، سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریبت نوآوری ایران. تهران: پژوهشکده علوم خلاقیت شناسی، نوآوری و TRIZ.

  ماهنامه فناوری نانو.تجاری سازی فناوری نانو و منافع عمومی. (اسفند 91).سال یازدهم. شماره 12. پیاپی 185.

  ناصری، رویا. (آذر ماه 1385).تجاری سازی پروژه های نانوتکنولوژی در ایران ( نانوپودرها به عنوان نمونه)، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه.

  نیک پیام، جواد، و نیک پیام ، جابر .(1391).ذهنیت شناسی بنگاه‌های کوچک و متوسط ایرانی درخصوص چالش‌های تجاری سازی فناوری‌های پیشرفته،دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری. تهران: انجمن مدیریت فناوری ایران.

  وشاحی، سامان،و محمد شعبانی.(1391).کاربرد نانو مواد.اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی.ماهشهر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر.

  وارن جی، کیگان.(138).مدیریت بازاریابی جهانی. (ترجمه و تلخیص عبدالحمید ابراهیمی). تهران:انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

  ماهنامۀ فناوری نانو، شماره های 187 تا 193

   

  منابع لاتین

  Andrew, D.Maynard. (July 2006). Nanotechnology: A Research Strategy for Addressing Risk.Woodrow Wilson International Center for Scholars. Project on Emerging Nanotechnologies.

  Behboudi,Mehdi; Jalili,Nazanin; Mousakhani,Morteza. (2013). Examine the commercialization research outcomes in Iran: a structural equation model". Interdisciplinary journal of research in business. Vol.1, Issue. 4, April (pp.118-129).

  Brayner,Roberta.(2011). Nanomaterials: a danger or a promise?. Fievet Fernand and Coradin, Thibaud, London Springer-Verlag.

  Cheng Lo,Chih; Hsien Wand,Chun; Wang b; Chien,Pei-Yu; Hung,Chien-Wei.(2011). An empirical study of commercialization performance on nano- products. Technovation Journal. Volume 32(3).

  C.Miller,John; Serrato, Ruben; Miguel Represas-Cardenas, Jose;Kundahl, Griffith.(2010).The handbook of nanotechnology: Business, Policy and Intellectual property law.

  Commercialization Handbook (An Introductory Guide for Researchers 1st Edition, March 2005.

  Communication from the Commission to the European Parliament. (2012).Second Regulatory Review on Nanomaterials. the Council and the European Economic and Social Committee.

  David Arthur, Ricardo Prada Silvy, Philip Wallis, Yongqiang Tan, John-David R. Rocha, Daniel Resasco, Robert Praino, andWilliam Hurley.(2012). Carbon nanomaterialcommercialization: Lessons forgraphene from carbon nanotubes.

  Drexler, K. Eric (1992). Nano-systems: Molecular Machinery, Manufacturing, and Computation. New York: John Wiley & Sons.

  E. Juanola-Feliu a ,nJ. Colomer-FarraronsaP. Miribel-Catal, J. Samitier, J. Valls-Pasol. (2011).Market challenges facing academic research in commercializing nano-enabled implantable devices for in-vivo biomedical analysis.

  F.Slater, Stanley and J.Mohr, Jakki. (2006). Successful development and commercialization of technological innovation: Insights based on strategy type. Journal of product innovation management.

  Ghazinoori,Seyyed Reza. (1384). Strategies and trends for commercialization and marketing of high technologies Case study: Nanotechnology in Iran . Iran: University of Tehran. School of management. Nanotechnology policy studies committee. Technology cooperations office.

  Government & policy magazine. (2005). Commercializing nanomaterials. July 18th, Volume 83, Number 29. Pp. 25-27,. http://pubs.acs.org/cen/nanofocus/top/83/8329materials.html

  Jolly, Vijay K.(1997). Commercializing New Technologies: Getting from Mind to Market; Harvard Business School.

  Kirihata,Tetsuya. (2008).The Challengnes and Issues with Nanotechnology at the Product Development Stage.Vol. 5 No.2.

  Lovestam,Goran;Rauscher,Hubert;Roebben,Gert;SokullKluttgen,Birgit;Gibson,Neil;Putaud,Jean-Philippe and Stamm,Hermann.(2010).Considerations on a Definition of Nanomaterial for Regulatory Purposes. JRC Reference Reports.

  Lu Huang, Zhengchun Peng, Ying Guo & Alan L. Porter. (2009).Characterizing a technology development at the stage of early emerging applications: nanomaterial-enhanced biosensors.

  Main, Elicia. Challenges facing new firms commercializing nanomaterials.2004

  McNeil, Ronald D; Lowe, J.D, Jung; Mastoroianni, Ted; Cronin, Joseph; Ferk, Dynanne (2007).Barriers to Nanotechnology Commercialization", University of Illinois at Springfield.

  Magesh Nandagopal ,Kaushik Gala V.  Premnath. (2009). Improving technology commercializational   research   institutes:  Practical   insights from  NCL  Innovations.

  Maine, Elicia. (2008). Radical Innovation through Internal Corporate Venturing : Degussa's Commercialization of Nano-materials. R&D Management .3,4.

  McNeil,Ronald D, Lowe,Jung; Mastroianni,Ted; Cronin,Joseph;Ferk, Dyanne. (2007). Barriers to Nanotechnology Commercialization, College of Business & Management One University Plaza UHB 4000.The University of Illinois at Springfield.

  OECD.(2010).Opportunities and risks of nanotech technologies. Report in cooperation with the OECD International Futures Programme.

  Oriakhi. Christopher O. (2004). Commercialization of Nanotechnologies. PHD Thesis. Massachusetts Institute of Technology.

  Lee,C.j.,Lee,S.,Jhon,M.S. & Shin,J.(2013). Effective Factors of Nano Commercialization: Empirical Analysis of Nano Technology enterprises in Korea". Journal of nanoparticle research, 15(2),1-17.

  P.McCoy,Andrew; Walid Thabet, Ralph Badinelli, Understanding the role of developers/builders in the concurrent commercialization of product innovation , European Journal of Innovation Management, Vol. 12 Iss: 1 pp. 102 – 128,2009.

  Pfautsch, Emily (2007). Challenges in Commercializing Carbon Nanotube Composites. University of Missouri-Columbia.

  U.S. Congress, Office of Technology Assessment. (September 1995). Innovation and Commercialization of Emerging Technology, OTA-BP-ITC-165 (Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

  Soleimanpour Mohammad Reza , F. Hosseini Seyed Jamal, Seyed Mirdamadi Mehdi  Sarafrazi Alimorad. (2011). Challenges in commercialization of nanotechnology in agriculture sector of Ira." Department of Agrciultural Extensionand Education, Science and Research Branch, Islamic AzadUniversity, Plant Protection Research Institute, Tehran, Iran,.

  T.Burke. (2009). Michael. Nanotechnology the business. CRC Press. Taylor & Francis Group.

  Waitz, Anthony; Bokhari, Wasiq. (2009).Nanotechnology Commercialization Best Practices.

  Workshop organized by Nano-forum in Helsinki, Finland.(March 2007). Commercialization of Nanotechnology – Key Challenges.

   

   

   تحقیق در مورد پایان نامه چالش های تجاری سازی محصولات با فناوری بالا مورد مطالعه صنعت نانومواد و تجهیزات, مقاله در مورد پایان نامه چالش های تجاری سازی محصولات با فناوری بالا مورد مطالعه صنعت نانومواد و تجهیزات, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه چالش های تجاری سازی محصولات با فناوری بالا مورد مطالعه صنعت نانومواد و تجهیزات, پروپوزال در مورد پایان نامه چالش های تجاری سازی محصولات با فناوری بالا مورد مطالعه صنعت نانومواد و تجهیزات, تز دکترا در مورد پایان نامه چالش های تجاری سازی محصولات با فناوری بالا مورد مطالعه صنعت نانومواد و تجهیزات, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه چالش های تجاری سازی محصولات با فناوری بالا مورد مطالعه صنعت نانومواد و تجهیزات, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه چالش های تجاری سازی محصولات با فناوری بالا مورد مطالعه صنعت نانومواد و تجهیزات, پروژه درباره پایان نامه چالش های تجاری سازی محصولات با فناوری بالا مورد مطالعه صنعت نانومواد و تجهیزات, گزارش سمینار در مورد پایان نامه چالش های تجاری سازی محصولات با فناوری بالا مورد مطالعه صنعت نانومواد و تجهیزات, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه چالش های تجاری سازی محصولات با فناوری بالا مورد مطالعه صنعت نانومواد و تجهیزات, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه چالش های تجاری سازی محصولات با فناوری بالا مورد مطالعه صنعت نانومواد و تجهیزات, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه چالش های تجاری سازی محصولات با فناوری بالا مورد مطالعه صنعت نانومواد و تجهیزات, رساله دکترا در مورد پایان نامه چالش های تجاری سازی محصولات با فناوری بالا مورد مطالعه صنعت نانومواد و تجهیزات

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس