پایان نامه تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران

word
130
2 MB
31128
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۶,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش

  منابع انسانی

  چکیده

   مدیریت مهمترین عامل در حیات، رشد و بالندگی  و یا مرگ سازمانهاست و بی شک این وظیفه مدیران است که با توجه به اهداف سازمانی روند حرکت ازوضع موجود به وضع مطلوب را هدایت کنند . در مدیریت مطلوب است که کارکنان احساس کنند مورد پذیرش بیشتر سازمان هستند و در کارهای آن در گیرند و ازاین راه احساس احترام به خود،رضایت شغلی و همکاری کارکنان با مدیریت بهبودمی یابد.درچنین فضایی تلفیق اندیشه ها شکل می گیردوتولید وپشرفت دانش سازمان شکل می گیرد.عدم آفرینش چنین فضایی رکود وفتوررابدنبال داشته،اندیشه ها درفضای ذهن مدفون شده وهرگزبروزخارجی نمی یابندواین پیدایش وتشدید سکوت سازمانی است.زیرااگرزبانها به گردش درنیایندوافکاربیان نشودتولیددانش نیزاتفاق نمی افتد.درباره مقوله سکوت سازمانی پژوهش هایی اندک انجام گرفته است اما تاکنون درباره تاثیرارتباطات درون سازمانی برسکوت سازمانی تحقیقی انجام نشده است.پژوهش صورت گرفته مربوط به شرکت نفت فلات قاره ایران است ونتایج آن حاکی ازتاثیرارتباطات درون سازمانی برسکوت سازمانی دراین سازمان می باشد.

  کلید واژه ها: سکوت سازمانی، مدیریت،ارتباطات درون سازمانی،شرکت نفت فلات قاره ایران

  فصل اول

   

  کلیات پژوهش

  مقدمه:

       سازمان ها در معنای وسیع کلمه رکن اصلی اجتماع کنونی اند و مدیریت مهمترین عامل در حیات، رشد و بالندگی  و یا مرگ سازمانهاست و بی شک این وظیفه مدیران است که با توجه به اهداف سازمانی روند حرکت ازوضع موجود به وضع مطلوب را هدایت کنند . از طرفی تغییرات گسترده در سطح جهانی سازمان ها را برای رسیدن به اهداف خود هرروزبا مشکلات و تغییرات متعددی مواجه ساخته است.این تغییرات موجب شده که روز به روز تحولات جدیدی درخصوص نظریه های مختلف ارائه شده در زمینه مدیریت صورت گیرد. نکته قابل توجه در تمام این نظریه ها تاکید بر نقش بااهمیت مدیریت و نیروی انسانی کار آمد سازمان در جهت رسیدن به اهداف سازمانی است و پیدایش این دیدگاه در خصوص نقش مدیریت در سازمان به بررسی و تحقیقات متعدد در زمینه مسایل مرتبط با مدیریت و رهبری سازمان انجامیده است.زیرا در مدیریت مطلوب است که کارکنان احساس کنند مورد پذیرش بیشتر سازمان هستند و در کارهای آن در گیرند و ازاین راه احساس احترام به خود،رضایت شغلی و همکاری کارکنان با مدیریت بهبودمی یابد. ازاین رو باستی این مسئله را موردتوجه قرارداد که بهره وری و توسعه هر سازمانی تا حد زیادی به کاربرد صحیح منابع انسانی در سازمان وابسته است. سازمانها به طور فزاینده‌ای از کارکنان خود تقاضا دارند که نوآور بوده، به اظهار نظر پرداخته و به دلیل رقابت هر چه بیشتر، انتظارات بالاتر  مشتریان و تمرکز بیشتر بر کیفیت که نشاندهنده دنیای در حال تغییر است، احساس مسئولیت داشته باشند. سازمانها برای حفظ بقای خود نیازمند افرادی هستند که نسبت به چالشهای محیطی پاسخگو بوده، از تسهیم اطلاعات و دانش هراس نداشته باشند و بر اعتقادات خود و تیمشان پایبند باشند. امادربرخی مواقع مدیران در ارتباط با مسائل گوناگون سعی در کنترل مداوم کارکنان خود دارند. تصور آنها این است که وقتی شخصی در یک محل استخدام می‌شود باید تمام شرایط آن سازمان را بپذیرد. بعضی از مدیران بر روی این مساله که رضایت کارکنان را می‌توان از طریق پاداش و ترغیب به انجام کار افزایش داد، پافشاری می‌کنند. شاید تصورشان فقط این است که کارکنان، زیر دستان آنها هستند و باید دستورات آنها را بپذیرند. اگر چه امروزه به دلیل اینکه کارکنان زیر فشار مالی زیادی هستند بیشتر توجه و تمایل آنها به مسائل اقتصادی کار است، ولی به تدریج کارکنان، علاقمند به انجام کارهای بامفهوم و خواهان استقلال شغلی بیشتری در کار خود هستند، تا بدین طریق احساس ارزشمندی به آنها دست دهد و اگر با موانعی در زمینه خواسته‌های شغلی خود روبرو شوند یا بعبارتی از طرف مدیران تحویل گرفته نشوند، دچار سرخوردگی های شغلی و گوشه گیری در سازمان خود خواهند شد که‌این امر به نوبه خود منجر به پدیده‌هایی مثل سکوت سازمانی و رکود سازمانی می‌شود. موریسون و میلیکن[1] ذکر می‌کنند که سکوت به یک نیروی قدرتمند در سازمانها تبدیل شده است؛ اما بررسی و پژوهش جدی درباره آن انجام نگرفته است. موریسن و میلیکن این مفهوم را معرفی کرده و نشان  می‌دهند که سکوت سازمانی پدیده اجتماعی است که در سطح سازمانی به وجود می‌آید و توسط بسیاری از ویژگی های سازمانی تحت تاثیر قرار می گیرد. این ویژگی های سازمانی شامل فرآیندهای   تصمیم‌گیری، مدیریت، فرهنگ و ادراکات کارکنان از عوامل موثر بر رفتار سکوت است.

   

  1-1- بیان مسئله:

  تعداد کمی ازسازمانها وجوددارندکه به مسئله سکوت سازمانی پرداخته یا حتی به آن وتاثیرات آن اندیشیده باشند.مدیران فراوانی وجوددارندکه واژه سکوت سازمانی برای آنان بسیارتازه وغریب است.ازاین رومدیران هیچ برنامه ای درجهت جلوگیری ازاین موضوع درسازمانها اتخاذ ننموده وراهکاری برای ایجاد چنین برنامه هایی نیزندارند.بایستی این مسئله را مدنظرقراردادکه دردنیای متغیرامروزی سازمانها نیازمند کارکنانی هستندکه درجهت توفیق سازمانهاابرازنظرکنندوتمایل سازمانها بایستی درجهت به کارگیری این چنین افرادی باشد.تحقیقات ومطالعات صورت گرفته نشان می دهد مدیران وکارکنان درمحیطی که سکوت وجود ندارد وتعامل بین کارکنان ومدیران فعال است دارای انگیزه بالاتری برای فعالیت کاری هستندسکوت سازمانی اثرات زیانباری راروی فرایند تصمیم گیری وفرایند تغییرداشته ومانعی برای ارئه بدیلهای متنوع وبازخوردهای منفی وتبادل اطلاعات صحیح است.

  زمانی که یک سیستم جو سکوت را تقویت می کند، دیدگاه ها، عقیده ها و ترجیحات متنوع و اهدافی که در سازمان وجود دارند احتمالاً مشوق اظهار نظر نخواهند بود ؛ از این رو چنین سیستمی وارد فرآیندی می شود که نخواهد توانست اهداف خود را به طور مناسب تحقق ببخشد و به دنبال تلاش برای یادگیری از تجربیات نیست . در حقیقت چنین سیستمی در راهی گرفتار می گردد که اثرات منفی سکوت بر تصمیم گیری سازمانی و فرآیندهای تغییر در آن تقویت خواهد شد.(دانکن[2] و ویس،1979)

  این تحقیق به نقش مدیریت ارتباطات داخل سازمانی در شرکت نفت فلات قاره ایران می پردازدکه یکی ازمهمترین وحیاتی ترین زیرمجموعه های وزارت نفت دراستخراج نفت وانتقال آن به شمار می رود.بی شک بهره گیری ازنیروی انسانی توانمندوخلاق وکاراازمهمترین اولویت های این سازمان صنعتی به شمارمی رود.آنچه دراین بین بسیاراهمیت داردچگونگی مدیریت نیروی انسانی وبهره گیری ازحداکثرتوان بالقوه وتبدیل آن به توان بالفعل است.بی توجهی به مسئله مشارکت کارکنان درپیشبرد اهداف وعدم برقراری ارتباط مناسب درجهت ایجاد انگیزه وتعهد درافراد می تواند عواقب جبران ناپذیری رابه همراه داشته باشد.

  برخی باورهای ضمنی در سازمانها وجود دارد که منجر به محیطی می شوند که در آن کارکنان در اظهارنظر درباره مسائل مشخص احساس راحتی نمی کنند . این عقیده که مدیران باورها و فرض های کارکنان را تحت تاًثیر قرارمی دهند موضوع جدیدی نیست . عقاید مدیریتی می توانند اثر نیرومندی در چگونگی رفتار مدیران و کارکنان داشته باشد . به طور مثال، ذکر شده است زمانی که مدیران فرض   می کنند کارکنان از کار متنفرند، نمی توان برای انجام کار به خوبی به آنها اطمینان کرد، در نتیجه مدیران مکانیزم های کنترل را برای جلوگیری از طفره رفتن ایجاد خواهند کرد. به دنبال آن کارکنان نیز در می یابند که مدیریت اعتمادی به آنها ندارد در این صورت دل سرد دنبال راه گریزی از سیستم هستند، این واکنش باورهای اولیه مدیران را تقویت می کند. زمانی که ایدئولوژی رایج در یک سازمان عدم اظهار نظر است 1. کارکنان خودسر هستند2. مدیریت بهترین ها را می داند و 3. مخالفت نامطلوب می باشد، به دنبال آن مدیریت نیز ساختارها و سیاست هایی را بر پا خواهد کرد که جریان قبلی را تسهیل خواهد نمود و این تمایل، میل مدیران برای جلوگیری از هر نوع تهدید و یا بازخورد را تقویت خواهد کرد . دو ویژگی ساختاری مشترک در سازمان ها که به وسیله این باورها به وجود آمده است، تمرکز در تصمیم گیری و فقدان مکانیزم های بازخورد رسمی روبه بالا هستند.(موریسون[3] و میلیکن،2000)

  یکی ازعناصر مهم درپیشگیری ازقضاوتهای نادرست وبه دنبال آن مهارگسترش سکوت سازمانی درسطح سازمان تقویت ارتباطات داخل سازمانی درمسیر درست است.مدیریت این ارتباطات ازمسایل بسیار مهم وحیاتی مدیریت درهر سازمان است.

  ارتباطات نقطه آغاز کلیه وظایف مدیریتی است. بدون ارتباطات، برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل مقدور نیست زیرا درک اطلاعات وانتقال آنها ممکن نیست. ارتباطات عبارت است از فرایند ارسال اطلاعات از طریق یک شخص به شخص دیگر و درک آن توسط شخص گیرنده یعنی انتقال و سهیم شدن در اندیشه ها و عقاید و واقعیتها به گونه ای که گیرنده، آنها را دریافت و درک کند. به عبارت دیگر ارتباطات فرایندی است که به وسیله آن افراد در صدد بر‌می‌آیند تا در سایه مبادله پیامهای نمادین به مفاهیم مشترک دست یابند.(صرافی زاده:1389: 92)

  این موضوع را بایستی موردتوجه قراردادکه می‌توان یک سازمان را به بدن انسان تشبیه کرد که مدیریت، سر آن است، یعنی سازمان یک موجود زنده و نظم یافته است. همانطور که بدن انسان برای انتقال پیام های مغز که چه زمانی بخورد، کی بخوابد، کی بایستد و ... به سیستم عصبی تکیه دارد؛ یک سازمان هم به ارتباطات سازمانی برای رسیدن به اهداف خود نیازمند است. اگر در بدن انسان، اختلال فیزیکی یا عصبی به وجود بیاید یعنی مانعی در راه جریان آزاد پیام ها ایجاد شود، عواقب منفی به دنبالخواهد داشت به همین صورت اگر مشکلی در ارتباطات سازمانی ایجاد شود، باید به صورت سریع و کامل برطرف شود. درک مفهوم ارتباطات سازمانی، اثربخشی کارکنان سازمان را افزایش می‌دهد و کمبود اصول ارتباطات سازمانی باعث ایجاد مشکل در سازمان می‌شود.(کارتر[4]ونامارا،2010)    

    باولاس[5] وبارت می گویند:عجیب نیست اگربگوییم اثربخشی سازمان به معنای تحقق اهداف آن،رابطه نزدیکی بااثربخشی نظام ارتباطی آن دارد.درهرسازمانی که موفقیت آن بستگی به هماهنگی وتلاش همه کارکنان دارد،مدیران می بایست برکیفیت،مقدارومیزان به دست آوردن اطلاعات درراستای تصمیم گیریهاونتیجه گیری،تکیه نمایند.(شی مینگ[6]،2005)

  حال این سوال مطرح می شود که مدیریت ارتباطات داخلی سازمانی چه تاثیرمعناداری رادر سکوت سازمانی شرکت نفت فلات قاره می تواندایجادکند.

  1-2- اهمیت و ضرورت موضوع:

  سکوت سازمانی ، با محدود کردن اثربخشی تصمیم گیری های سازمانی و فرایندهای تغییر در ارتباط است . مشکلی که هم اکنون گریبانگیر سازمان ها ست، آن است که بیشتر سازمان ها ازاظهارنظر خیلی کم کارکنان ناراحتند . در چنین شرایطی کیفیت تصمیم گیری و انجام تغییر ، کاهش می یابد.  همچنین سکوت سازما نی به وسیله ممانعت از بازخورد منفی مانع تغییرات و توسعه سازمانی مؤ ثر می شود، از این رو سازمان توانایی بررسی و تصحیح خطاها را ندارد .بنابراین بدون بازخوردهای منفی، خطاها بیشتر شده و حتی شدیدتر می شوند.(میلر[7],1976)

  به دلیل آنکه فعالیت های اصلاحی در زمان ضرورت انجام نمی گیرند پس می توان گفت موضوع سکوت سازمانی و یافتن راه های رفع آن از اهمیت شایانی در مباحث سازمانی معاصر برخو ردار بوده و توجه جدی مدیران سازمان رامی طلبد. به طور کلی هدف این مطالعه بررسی و شناسایی روابط موجود بین ابعاد جو سکوت با سکوت کارکنان و ارتباط آنها با ارتباط داخل سازمانی است. در حالی که سکوت در سازمان ها گسترده شده ، ولی عموما توسط محققان نادیده گرفته می شود. حتی زمانی که سکوت مورد تصدیق قرار گرفته است، اغلب محققان با بی توجهی از کنار آن رد می شوند.(پندروهارلوس[8]،2001)           

  موضوع ارتباط در سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است . اولین و مهم ترین قدم در یک مدیریت کارساز، برقرار کردن ارتباطات در سازمان است . یک سازمان خوب و هماهنگ نیازمند برقراری ارتباط خوب می باشد . عمل سازماندهی و مدیریت با برقراری ارتباط مؤثر امکان پذیر می باشد . رهبری کردن یک ارگان بدون وجود ارتباط مطلوب میان اعضا عملی نخواهد بود . به این ترتیب مدیران باید محور اصلی خود را در برقرار کردن ارتباط مؤثر طراحی کنند تا موفق شوند. بدون ارتباطات مؤثر و ارتباط برقرار کردن صحیح انجام وظیفه برای مدیر و سازمان مشکل می شود و امکان پذیر نخواهد بود.برای برخورداری ازیک سازمان سالم داشتن یک ارتباط پویا دربین تمامی اعضای سازمان است.تعامل وارائه اطلاعات سودمند باعث رشد وتعالی سازمان می گردد ونبود ارتباطات فقدان روحیه تعهد ومشارکت رابه دنبال داشته وامکان موفقیت درسازمان راکاهش   می دهد.

  1-3-پرسش اصلی:

  آیا سیستم ارتباطات داخلی سازمان برسکوت سازمانی نفت فلات قاره تاثیرمعنادار دارد؟

  1-4-فرضیه های تحقیق:

  1-4-1-فرضیه اصلی:

  ارتباطات سازمانی بر سکوت سازمانی نفت فلات قاره تاثیر معنادار دارد.

  1-4-2-فرضیه های فرعی:

  1. گشودگی مجاری ارتباطی بر سکوت سازمانی نفت فلات قاره تاثیرمعنادار دارد.

  2. اطلاع رسانی موثر بر سکوت سازمانی نفت فلات قاره تاثیرمعنادار دارد.

  3. ارتباطات رسمی بر سکوت سازمانی نفت فلات قاره تاثیرمعنادار دارد.

  4. ارتباطات غیررسمی بر سکوت سازمانی نفت فلات قاره تاثیر معنادار دارد.

  5. آزادی عمل دربرقراری ارتباط بر سکوت سازمانی نفت فلات قاره تاثیر معنادار دارد.

  6. ارتباطات یک طرفه بر سکوت سازمانی نفت فلات قاره تاثیرمعناداردارد.

  7. بازخورد بر سکوت سازمانی نفت فلات قاره تاثیرمعنادار دارد.

  1-5-هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار:

  1.بررسی تاثیر مدیریت ارتباطات درون سازمانی برپدیده سکوت سازمانی درشرکت نفت قلات قاره

  2.بررسی وضعیت سکوت سازمانی درشرکت نفت فلات قاره ایران

  3.بدست آوردن نتایجی درجهت ارتقای ارتباطات درون سازمانی در درشرکت نفت فلات قاره ایران

  4.ارائه راهکارهای عملی درجهت کاهش پدیده سکوت سازمانی درشرکت نفت فلات قاره ایران

  1-6. روش‌شناسی تحقیق

  1-6-1. روش تحقیق

  تحقیق حاضر از نوع توصیفی-کاربردی است. این تحقیق از نظر هدف تحقیقی کاربردی و از نظر نوع تحقیق علی است و در زمره تحقیقات توصیفی می باشد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق نیز از طریق پرسشنامه جمع آوری می شود و مورد تجزیه و تحلیل قرارمی گیرد.

  1-6-2. جامعه آماری

  جامعه آماری تحقیق شامل  شرکت نفت فلات قاره ایران در مناطق عملیاتی جنوب می باشد.

  1-6- 3.روش نمونه گیری و حجم نمونه:

  در این تحقیق از ترکیبی از روش های نمونه گیری خوشه ای و دردسترس استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا شهر شیراز و چهار منطقه جنوب، مدنظرقرارگرفته و به صورت تصادفی دو منطقه از این پنج منطقه انتخاب می گردد. سپس در این دو منطقه انتخاب شده، تعدادی ازکارکنان انتخاب شدند و در نهایت در هر یک از این مناطق به تعداد حجم نمونه مورد نظر از از افراد پرسش گردید.

   1-6-4.روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن:

  در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی وکتابخانه­ای استفاده شده است. بدین ترتیب که برای جمع­آوری اطلاعات به منظور تدوین ادبیات تحقیق و مبانی نظری آن، از روش کتابخانه­ای و برای آزمون فرضیه­های تنظیم شده وپاسخگویی به سوالات تحقیق از روش میدانی استفاده می­شود.

  ابزار گردآوری اطلاعات میدانی در تحقیق حاضر پرسشنامه است که با توجه به تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق تنظیم شده است و روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است.

   

  1-6-5. مقیاس مورد استفاده

  مقیاس اندازه گیری این پرسشنامه، مقیاس پنج گزینه ای لیکرت می باشد که دارای طیفی از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف بوده و اعداد 1 تا 5 به آن تخصیص می یاید ( 1: کاملاً مخالف، 2: مخالف، 3: بی تفاوت، 4: موافق، 5: کاملاً موافق).

  1-6-6. روشهای تحلیل داده ها:

  از شاخص های پراکندگی نظیر میانگین، انحراف استاندارد و... استفاده می شود. همچنین جهت پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و جهت تجزیه و تحلیل فرضیات از ابزارهای SPSS و PLS ( مخصوص نمونه‌های کوچک)استفاده شده است.

  1-7. قلمرو تحقیق

  1-7-1. قلمرو موضوعی تحقیق

  این تحقیق در حوزه رفتارسازمانی است.

  1-7-2.قلمرو مکانی-جامعه تحقیق:

  این تحقیق درمناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان شاغل درجزایروسکوهای نفتی خلیج فارس.

  1-7-3. قلمرو زمانی تحقیق:

  این تحقیق یک بازه زمانی یک ساله رادربرمیگیرد که شامل شروع ازنیمه دوم سال 91تاپایان نیمه اول92.

  The impact of internal communication management system on organization silence

  Abstract

  Manage the most important factor in survival, growth and death 0f organizations and it is the duty of the directors in accordance with organizational objectives setting process in motion can lead to the desired status. Good management is that staff feel more accepted by the organization and its work in this way are more self- esteem, job satisfaction and improves cooperation of employees with management . In such a space is formed by combining the ideas of Progress and production of knowledge takes place. When recession had not created such an atmosphere, the ideas will not get this emerging space and Buried mind make organizational silence. Because the language does not turn over‚ the ideas does not blink and finally circulation of knowledge does not happen. Organizational silence research has been done, but so far on the impact of internal communications on organizational silence research has been done. The study of the Iranian Offshore Oil Company that the results indicate Significant impact of internal communications on organizational silence in this organization.

  Key words: organizational silence‚ Management‚ Internal organizational communication‚ Iranian offshore oil company.(IOOC).

   

 • فهرست و منابع پایان نامه تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران

  فهرست:

  - فصل اول- کلیات تحقیق............................................................................................. 1

  مقدمه................................................................................................................ 2

  1-1- بیان مسأله.................................................................................................... 3

  1-2- ضرورت موضوع تحقیق.................................................................................... 5   

  1-3- سؤال تحقیق.................................................................................................. 5             ........................................................................................................................

  1-4- فرضیه ها ی تحقیق.......................................................................................... 5

  1-4-1-فرضیه اصلی.............................................................................................. 5

  1-4-2-فرضیه فرعی.............................................................................................. 6

  1-5- اهداف تحقیق................................................................................................. 6

  1-6-روش شناسی تحقیق........................................................................................... 6

  1-6-1-روش تحقیق................................................................................................ 6

  1-6-2-جامعه آماری............................................................................................... 6

  1-6-3-روش نمونه گیری و حجم نمونه........................................................................... 7

  1-6-4-روشهای گرد آوری داده ها وابزار مورد استفاده برای آن.............................................. 7

  1-6-5-مقیاس مورد استفاده........................................................................................ 7

  1-6-6-روشهای تحلیل داده ها.................................................................................... 7

  1-7- قلمرو تحقیق.................................................................................................. 7

  1-7-1-قلمرو موضوعی تحقیق.................................................................................... 7

  1-7-2-قلمرو مکانی تحقیق........................................................................................ 8

  1-7-3-قلمرو زمانی تحقیق........................................................................................ 8

  1-8- شرح واژه های تحقیق....................................................................................... 8...

  1-9-نقشه راه تحقیق.............................................................................................. 10

  1-10-پیشینه تحقیق............................................................................................... 11

  1-11-جمع بندی فصل اول...................................................................................... 12

  2- فصل دوم- ادبیات تحقیق................................................................................................................. 13

  مقدمه.............................................................................................................. 14

  2-1-ارتباطات.................................................................................................... 15

  2-1-1- ارتباطات سازمانی...................................................................................... 16

  2-1-2-فرایند تاریخی بررسی ارتباطات سازمانی ............................................................. 17

  2-1-3- ارکان اصلی فرایند ارتباط.............................................................................. 18

  2-1-4-ابعاد ارتباط سازمانی.................................................................................... 19

  2-1-5- فرایند مدیریت و ارتباطات.............................................................................. 21

  2-1-5-1- برنامه ریزی.......................................................................................... 21

  2-1-5-2- سازماندهی........................................................................................... 21

  2-1-5-3-هدایت.................................................................................................. 21

  2-1-5-4-کنترل.................................................................................................. 22

  2-1-6-دلایل و ضرورت ارتباط................................................................................. 22   

  2-1-7-سبک های ارتباط........................................................................................ 23

  2-1-7-1-سبک دستوری......................................................................................... 23

  2-1-7-2-سبک ترغیبی.......................................................................................... 23

  2-1-7-3-سبک حمایتی.......................................................................................... 24   

  2-1-7-3-سبک تفویضی......................................................................................... 24

  2-1-8-اصول مدیریت ارتباطی.................................................................................. 24   

  2-1-8-1-یکپارچگی و همسویی ارتباطی....................................................................... 24   

  2-1-8-2-توجه به تامین نیازهای ارتباطاتی کارکنان........................................................... 24

  2-1-8-3-جریان اطلاعات مورد نیاز در سرتاسر سازمان..................................................... 24

  2-1-8-4-ارتباطات و هماهنگی در سازمان.................................................................... 25

  2-1-8-5-مشارکت عمومی کارکنان و مدیران  در برقراری ارتباطات موثر................................. 25

  2-1-9-خصیصه های ارتباطات اثربخش........................................................................ 25

  2-1-10-موانع برقراری ارتباط موثر........................................................................... 26

  2-1-10-1-موانع فرایندی....................................................................................... 26

  2-1-10-2- موانع شخصی...................................................................................... 27

  2-1-10-3-موانع فیزیکی........................................................................................ 28

  2-1-10-4-موانع معنایی........................................................................................ 28

  2-1-11-چرخه مدیریت ارتباطات داخلی....................................................................... 28

  2-1-11-1-مرحله شناسایی نیازهای ارتباطی................................................................... 29

  2-1-11-2-تعیین اهداف برنامه های ارتباطی.................................................................. 29

  2-1-11-3-طراحی واستقرار کانال های ارتباطی.............................................................. 29

  2-1-11-4-مرحله تجزیه و تحلیل وتامین نیازهای ارتباطی کارکنان.......................................... 29

  2-1-12-کاربردهای سیستم ارتباطات داخلی.................................................................... 29

  2-1-13-مدیریت ارتباطات در الگوی بلوغ قابلیت منابع انسانی............................................... 30

  2-1-14-چالشهای مطرح در استقرار سیستم مدیریت ارتباطات داخلی........................................ 30

  2-1-15-پیشینه تحقیقات مربوط به ارتباطات در ایران......................................................... 32

  2-1-16- پیشینه تحقیقات مربوط به ارتباطات در خارج........................................................ 33

  2-2-کیفیت زندگی کاری و ارتباطات درون سازمانی........................................................... 34

  2-2-1-مفاهیم و تعاریف......................................................................................... 34

  2-2-2-تعریف عملیاتی کیفیت زندگی کاری..................................................................... 37

  2-2-3-ابعاد و شاخصهای کیفیت زندگی کاری................................................................. 38

  2-2-4-رویکردهای کیفیت زندگی کاری جهت توسعه مشاغل................................................. 41

  2-2-5- نظریه های کیفیت زندگی کاری........................................................................ 42

  2-2-5-1-نظریه سلسله مراتب نیازها........................................................................... 42   

  2-2-5-2-نظریه نیاز به موفقیت................................................................................. 43

  2-2-5-3-نظریه زیستی، تعلق،رشدERG ....................................................................... 43

  2-2-5-4-نظریه انگیزش-بهداشت............................................................................... 44

  2-2-5-5-نظریه تئوری انتظار.................................................................................. 45

  2-2-5-6-نظریه تیوری برابری................................................................................. 45

  2-2-5-7-نظریه کاسیو........................................................................................... 45

  2-3-سکوت سازمانی............................................................................................. 47

  2-3-1-تعاریف سکوت سازمانی................................................................................. 48

  2-3-2-انگیزه های سکوت سازمانی............................................................................ 50

  2-3-3-عوامل سکوت سازمانی.................................................................................. 52

  2-3-3-1-عوامل مدیریتی........................................................................................ 52

  2-3-3-2-عوامل سازمانی و محیطی............................................................................ 54

  2-3-3-3-عوامل اجتماعی و گروهی........................................................................... 55

  2-3-3-4-عوامل فردی.......................................................................................... 56

   2-3-4-عوامل موثر بر رفتار سکوت کارکنان................................................................. 57

  2-3-5-رابطه رفتار سکوت کارکنان با نگرش های شغلی..................................................... 58

  2-4-پیشینه تحقیق................................................................................................. 59

  2-4-1-تحقیقات داخلی انجام شده................................................................................ 59

  2-4-2- تحقیقات خارجی انجام شده.............................................................................. 60

  2-5-چهارچوب نظریه تحقیق..................................................................................... 61

  2-6-جمع بندی فصل دوم........................................................................................ 62

  3- فصل سوم- روش شناسی تحقیق....................................................................................................... 63

  مقدمه.............................................................................................................. 64

  3-1- روش شناسی تحقیق........................................................................................ 64

  3-2- جامعه و نمونه آماری...................................................................................... 65

  3-2-1- جامعه آماری............................................................................................ 65

  3-3- روش نمونه گیری.......................................................................................... 65

  3-4- ابزار جمع آوری اطلاعات................................................................................ 66

  3-5- متغیر های تحقیق........................................................................................... 66

  3-5-1-متغیر مستقل............................................................................................. 66

  3-5-2-متغیر وابسته.............................................................................................. 66

  3-6-ابزار سنجش تحقیق......................................................................................... 66

  3-7-روایی........................................................................................................ 68

  3-8-پایایی........................................................................................................ 68

  3-9-فرضیه های تحقیق.......................................................................................... 69

  3-9-1-فرضیه های اصلی....................................................................................... 73

  3-9-2-فرضیه های فرعی....................................................................................... 74

  3-11-روش ها و فنون آماری................................................................................... 74

  3-11-روش اجرایی تحقیق....................................................................................... 71

  3-12-موانع و محدودیت های تحقیق............................................................................ 71

  3-12- جمع بندی فصل سوم..................................................................................... 71

  4-فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها.................................................................................................... 72

  مقدمه.............................................................................................................. 73

  4-1-توصیف داده ها............................................................................................. 73

  4-2-جداول ونمودارهای فراوانی مربوط به پاسخ دهندگان پرسشنامه......................................... 73

  4-2-1- جنسیت پاسخ گویان.................................................................................... 73

  4-2-2- سابقه کار پاسخ گویان................................................................................... 74

  4-2-3-نوع استخدام پاسخ گویان................................................................................. 75

  4-2-4- سن پاسخ گویان......................................................................................... 75

  4-2-5-تحصیلات پاسخ گویان................................................................................... 76

  4-3-نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده ها................................................................... 77

  4-3-1-آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.......................................................................... 77

  4-3-2-همبستگی پیرسون........................................................................................ 79

  4-3-3-آزمون فرضیات.......................................................................................... 80

  4-3-3-1- آزمون فرضیه اصلی................................................................................. 80

  4-3-3-2-آزمون فرضیه اول.................................................................................... 81

  4-3-3-3- آزمون فرضیه دوم................................................................................... 82

  4-3-3-4- آزمون فرضیه  سوم.................................................................................. 83

  4-3-3-5- آزمون فرضیه چهارم................................................................................ 84

  4-3-3-6- آزمون فرضیه پنجم.................................................................................. 85

  4-3-3-7- آزمون فرضیه ششم.................................................................................. 86

  4-3-3-8- آزمون فرضیه هفتم................................................................................... 87

  4-4- تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر سکوت سازمانی......................................................... 90

  4-5-جمع بندی فصل چهارم..................................................................................... 96

  5- فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها.................................................................................................. 97

  مقدمه.............................................................................................................. 98

  5-1- نتیجه گیری................................................................................................. 98

  5-1-1-بررسی نتایج حاصل از آزمون فرضیات................................................................ 98

  5-1-1-1-نتیجه آزمون فرضیه اصلی........................................................................... 98

  5-1-1-2- نتیجه آزمون فرضیه اول............................................................................. 99

  5-1-1-3-نتیجه آزمون فرضیه دوم.............................................................................. 99

  5-1-1-4-نتیجه آزمون فرضیه سوم............................................................................ 99

  5-1-1-5-نتیجه آزمون فرضیه چهارم........................................................................ 100

  5-1-1-6-نتیجه آزمون فرضیه پنجم.......................................................................... 100

  5-1-1-7-نتیجه آزمون فرضیه ششم........................................................................... 101

   5-1-1-8- نتیجه آزمون فرضیه هفتم......................................................................... 101

   5-1-2-نتیجه آزمون مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی................................................... 102

  5-2- پیشنهادات................................................................................................. 102

  5-2-1-پیشنهادهای مرتبط با فرضیات تحقیق.................................................................. 102

  3-5-جمع بندی فصل پنجم...................................................................................... 104

  پیوست ها........................................................................................................ 105

  پرسشنامه........................................................................................................ 106

  منابع و مأخذ

   

  منبع:

  آذر، عادل؛ مومنی، منصور ( 1377). آمار و کاربرد آن در مدیریت2 .تهران :سازمان مطا لعه و تدوین کتب علوم انسا نى دانشگاه ها.(سمت)

  برکو، ری ام، ولوین، آندرو دی و ولوین، دارلین آر ( 1384 ). مدیریت ارتباطات. ترجمه ی سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

  بلیک، رید؛ هارو لد سن، ادوین( 1378) . طبقه بندى مفاهیم در ارتباطات، (مسعود واحدى، مترجم).تهران:سروش(انتشارات صداوسیما

  خاکی،غلامرضا. (1387). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه‏نویسی، تهران، بازتاب، ویراست دوم.

  خنیفر،حسین(1385).بررسی ابعاد روانی فلات شغلی وارائه راهکارهای عملی برون رفت ،فرهنگ مدیریت ،سال چهارم،شماره دوازدهم

  دانایی فرد،حسن. پناهی، بلال .( 1389) . تحلیل نگرش های شغلی کارکنان سازمان های دولتی (تبیین جو سکوت سازمانی و رفتار سکوت سازمانی ).پژوهش نامه مدیریت تحول؛ سال دوم، شماره 3. ص 19-1

  دانایی فرد،حسن. فانی، علی اصغر. براتی،الهام.(1390). تبیین نقش فرهنگ سازمانی در سکوت سازمانی در بخش دولتی. چشم انداز مدیریت دولتی ، شماره 8. ص82-61

  داوودآبادی، محمد ،85 ، مقاله مدیریت و ارتباطات سازمانی، پایگاه دانش مدیریت

  دواس، دی.ای (1381). پیمایش درتحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نایبی. چاپ دوم. تهران: نشرنی.

  رابینز،اس . پ . (1387 ) . مبانی رفتار سازمانی، ترجمه پارسانیان . ع و اعرابی ، م . تهران : انتشارات صفار .

  زارعی متین،حسن. طاهری، فاطمه.سیار،ابوالقاسم.(1390). سکوت سازمانی: مفاهیم،علل و پیامدها. فصلنامه علوم مدیریت ایران ، سال 6، شماره 21.صص 104-77

  سرمد، ز. ؛ بازرگان، ع؛پ.و حجازی، ا. (1385). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.

  فرهنگی، علی اکبر و همکاران ( 1383 ). نظریه های ارتبا طات سازمانی . تهرا ن: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا

  فرهنگی، علی اکبر(1386).ارتباطات انسانی. ج اول. تهران: مؤسسه ی خدمات فرهنگی رسا.

  فریز،ت . م .(1378 ) تنش، کار و رضایت شغلی.ترجمه: رسول اف جلال و جلال نائینی. ماندانا، نشر گوتنبرگ.

  قلی پور، آ. (1380) . جامعه شناسی سازمان ها، تهران: سازمان سمت.

  قلی پور،آ. (1386).مدیریت رفتار سازمانی ، تهران : انتشارات سمت ، چاپ اول

  مقیمی، م. (1377). سازمان ومدیریت رویکردی پژوهشی (نسخه سوم). تهران: انتشارات ترمه.

  منصور فر، کریم (1374). روشهای آماری. تهران: دانشگاه تهران. چاپ سوم.

  میرسپاسی، ن. (1381) .چگونه پیشنهادها را طراحی و اجرا کنیم. مجموعه مقالات سومین همایش ملی مشارکتی .  تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه مدیریت

  میلر، کاترین ( 1386 ). ارتباطات سازمانی (فرایندها و رویکردها). ترجمه ی زهره خوش نشین، محمدرضا جمشیدی و ناصر گودرزی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

   

   

  Baker W. E. (1994).; Networking smart: How to build relationships for personal and organizational success; McGraw-Hill, New York.

  Barrick M. R., Mount M. K.(1991); The big five personality dimensions and job performance: A meta-analysis; Personnel Psychology, Vol. 44.

  Barrick M. R., Ryan A. M.(2003); Personality and work: Reconsidering the role of personality in organizations; San Francisco: Jossey-Bass

  Bern, Eric(2008)Games people play, the psychology of human relationship, grove press,INC.NewYork

  Brief, A. P. & Weiss, H. M. (2009). Organizational behavior: Affect in the workplace. Annual Review of Psychology, 53, 279–307.

  Brinsfield, C. D., Edwards, M. S., Greenberg, J. (2009). Voice and Silence in Organizations: Historical Review and Current Conceptualizations.

  Brinsfield, C.T. (2009). "Employee silence: investigation of dimensionality, development of measures, and examination of related factors"(doctoral dissertation) Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI Number :3376084 )

  Brockner, J., Heuer, L., Siegel, P. A.Wiesenfeld, B., Martin, C., Grover, S., et al. (2010). The moderating effect of self-esteem in reaction to voice: Converging evidence from five studies. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 394–407

  Carter Mcnamara ,Mba, Phd,(2007) Basics In Internal Organizational Communications.Alarcon, G., Eschleman, K. J., & Bowling, N. A. (2009). Relationship between Personality Variables and Burnout: A Meta-Analysis. Work & Stress, Vol. 23, No. 3, July-September, 244-263.

  Chong Woo Park Chong Woo Park (2009) Organizational Silence and Whistle- Blowingon IT Projects:  An Integrated ModelSchool of Science and Technology,  Georgia Gwinnett College,  Decision Sciences Volume 40 Number 4.

  Christopher A. Cooper, H. Gibbs Knotts, David M. McCord and Andrew Johnson. (2012).; Taking Personality Seriously: The Five-Factor Model and Public Management; The American Review of Public Administration published online .

  Dan Liut,Jun Wu,Jiu cheng ma(2009) Organizational Silence: A survey on emloyees working in a Telecommunication company

  Dan,l , Jun,w. and Jiu-cheng,m.(2009),”organizational silence; a survey on employees working in a Telecommunication Company”.

  Darchen, Sebastien; Tremblay, Diane-Gabrielle; (2010), What attracts and retains knowledge workers/students: The quality of place or career opportunities? The cases of Montreal and Ottawa, Cities, Volume 27, 225-233.

  Dimitris, Bouradas and Vakola ,Maria,(2007).Organizational silence:A new challenge for human resource management; Athens university of economics and business,pp1-20.

  Henriksen, K. Dayton, E. (2006). "Organizational Silence and Hidden Threats to Patient Safety", HSR: Health Services Research 41(4):1539-1554.

  Morrison, E.W. and Milliken, F. J. (2000). "Organizational Silence: A Barrier to Change and Development in a Pluralistic World", Academy of Management Review 25(4):706-725.

  Nikmaram S, Gharibi Yamchi H, Shojaii S, Ahmadi Zahrani M and Alvani SM.,(2012). Study on Relationship Between Organizational Silence and Commitment in Iran. World Applied Sciences Journal 17(10): 1271-1277.

  Perlow, L.A. Repenning, N.P. (2009). "The dynamics of silencing conflict", Research in organizational behavior 29:195-223.تحقیق در مورد پایان نامه تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران, مقاله در مورد پایان نامه تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران, پروژه درباره پایان نامه تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس