پایان نامه مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ

word
89
1 MB
30922
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۱,۵۷۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ

  پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته برق

  گرایش قدرت

  چکیده

  سیستم‌های انتقال قدرت انعطاف پذیر که به جبران سازهای  FACTS[1] معروف می‌باشند به عنوان ابزاری مدرن می باشند که برای تقویت کنترل پذیری و توسعه ظرفیت انتقال شبکه‌های قدرت بر پایه مبدلهای الکترونیک قدرت در طول دهه گذشته در سیستم های قدرت بکار رفته اند. در واقع سیستم‌های FACTS قادر هستند که پارامترها و مشخصه‌های خطوط انتقال مانند امپدانس سری، امپدانس موازی، زاویه فاز که بعنوان محدودیت اصلی بر سر راه افزایش ظرفیت شبکه عمل می‌نمایند، کنترل کنند. ایده اساسی که پشت مفهوم FACTS وجود دارد توانا نمودن سیستم انتقال از طریق فعال نمودن عناصر و اجزاء آن می‌باشد. در واقع  FACTS دارای نقش اساسی در افزایش انعطاف پذیری انتقال توان و امنیت پایداری دینامیک سیستم‌های قدرت می‌باشد. این پایان‌نامه، ساختار کنترلی STATCOM (جبران ساز استاتیکی توان راکتیو) مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا مدل STATCOM بر پایه مدل dq شبیه‌سازی می‌گردد. سپس با طراحی کنترل کننده فازی مناسب، مسئله مدیریت توان راکتیو در شبکه قدرت و تحلیل رفتار STATCOM در حین خطا ارائه می‌شود. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که روش کنترلی پیشنهادی در شرایط مختلف عملکردی، می تواند کنترل توان راکتیو را در شبکه های قدرت انجام دهد.     

  [1] Flexible AC Transmission Systems (FACTS)

  نامتعادلی‌های ولتاژ، کاهش‌های کوتاه مدت در موثر ولتاژ می‌باشد که توسط اتصال کوتاه‌های موجود در سیستم، اضافه بارها و راه اندازی موتور‌های بزرگ رخ می‌دهد. توجه به فروافتادگی ولتاژ اساساً مربوط به مسائلی است که آنها روی چند نوع از اجزاء تاثیر می‌گذارند: محرکه‌های سرعت تنظیم پذیر، اجزاء کنترل فرآیندها و کامپیوترها که به‌علت حساسیتشان مشکل زا می‌باشند. تحریک کردن خازنها و سوئیچینگ بارهای الکترونیکی نیز منجر به اضافه جریان با دوره کوتاه می‌گردد. اما بدلیل اینکه طول اضافه جریان آنقدر کم است، منجر به کاهش موثر ولتاژ نمی‌گردد.  از این عوامل به‌عنوان فروافتادن ولتاژ یاد نمی‌شود و لی آنرا به‌عنوان برش ولتاژ یا گذرای ولتاژ طبقه‌بندی می‌کنند. فرو افتادن ولتاژ ناشی از اتصال کوتاه و خطای زمین از مهمترین عوامل پدید آمدن مسائل مربوط به تجهیزات می‌باشند. در این فصل ابتدا به بررسی موضوع خطاهای ولتاژ در شبکه های توزیع و سپس  با توجه به حساسیّت مبدلهای الکترونیک قدرت در برابر این خطا، به بررسی روشهای کنترلی مبدلهای لکترونیک قدرت پرداخته می شود.

  شکل(1-1): نمونه ای ز فروافتادگی و نامتعادلی‌های ولتاژ در شبکه توزیع

  یک روش معمول جهت نمایش فرو افتادن ولتاژ از طریق موثر ولتاژ به‌عنوان تابعی از زمان می‌باشد. موثر ولتاژ روی یک پنجره زمانی که اساساً یک سیکل زمانی می‌باشد و برای یک یا چندین برابر هر سیکل دوباره تکرار می‌شود. با توجه به شکل(1-1) فرو افتادن ولتاژ در نتیجه خطای زمین به زمین در یک کابل زیر زمینی است. فرو افتادن ولتاژ (under Voltage) در نتیجه خطا منجر به کاهش انتقال توان از طرف ژنراتور به موتور می‌گردد، نتیجه این امر کاهش سرعت موتور و افزایش سرعت ژنراتور می‌گردد. این پدیده‌ها منجر به محدود کردن زمان بازیابی خطا در سیستم‌های انتقال و همچنین قوانین اتصال مزارع بادی به شبکه می‌گردد. اگر چه روشهای حفاظتی برای چندین سال برای مصرف کنندگان مناسب بوده است ولی اخیراً مسائل و مشکلات زیادی در ارتباط با مشتریان به‌واسطه فرو افتادن ولتاژ پدید آمده است. اصولاً محدودیت‌های لازم برای پایداری در سیستم توزیع %70 ولتاژ در طول یک ثانیه می‌باشد. بسیاری از ادوات الکترونیک قدرت نظیر کامپیوتر‌ها، کنترل کننده فرآینده و محرکه‌های سرعت قابل تنظیم دارای افت ولتاژ %85 برای 45 ثانیه می‌باشند.

  1-2 مشخصه‌سازی و شاخص‌های مربوط به فروافتادگی ولتاژ

  برای اینکه وقایع مربوط به فرو افتادن ولتاژ را بتوان توصیف نمود، بایستی پردازشهایی برروی شکل موج‌های ولتاژ نمونه برداری شده انجام داد. در استاندارد IEC-61000-4-30 دو مشخصه مهم، ولتاژ و طول دوره به‌عنوان ارزیابی کیفیت فرو افتادن ولتاژ تعریف می‌شود. هر دو این پارامترها از موثر ولتاژ به‌عنوان یک تابع از زمان بدست می‌آید. با داشتن مشخصات یک حادثه تکی، امکان این وجود دارد تا عملکرد یک موقعیت و حتی کل شبکه را توصیف کنیم. اهمیت بحث برروی شاخصهای فرو افتادن ولتاژ و در نظر گرفتن اطلاعات مربوط به اندازه‌گیری (مانیتورینگ کیفیت توان) و همچنین شبیه سازی می‌باشد. اندازه‌گیری روشی خوب برای ارزیابی عملکرد یک موقعیت یا یک سیستم می‌باشد. ولی اندازه‌گیری‌ها دارای محدودیت در پیش بینی برای سال به سال یا موقعیت به موقعیت می‌باشند. برای پیش بینی عملکرد فرو افتادن ولتاژ یک مقدار زیادی وسایل مانیتورینگ برای یک دوره زیاد مورد نیاز است . روشهای پیش بینی اتفاقی بسیار مناسب برای پیش بینی عملکرد می‌باشند، به‌عنوان مثال برای مقایسه روشهای مختلف بهبود دادن مناسب می‌باشد. معمولاً روشهایی جهت کاهش اثر پذیری تجهیزات از فرو افتادن ولتاژ وجود دارد که تعدادی از آنها در ذیل آورده شده است:

  کاهش تعداد خطاها

  سریعتر شدن زمان برطرف کردن خطا

  بهبود طراحی و عملکرد شبکه

  استفاده از ادوات بهبود در اتصال: یک روش بسیار معمول، اتصال یک UPS یا یک ترانسفورمر ولتاژ ثابت بین سیستم و بارهای حساس می‌باشد. برای بارهای بزرگ، جبران‌کنده‌های استاتیک برپایه اینورتر‌های سه فاز به‌عنوان یک راه حل ممکن می‌باشد.

  بهبود اجزاء در قسمت مشتریان: ایمن ساختن تجهیزات در برابر همه فرو افتادگی‌های ولتاژ برای حل مشکل به‌عنوان یک راهکار می‌باشد، اما برای اغلب تجهیزات شدنی نمی‌باشد.

   براساس مراجع ارائه شده، می‌توان روشهای بهبود کیفیت ولتاژ ناشی از قطعیها و فرو افتادن ولتاژ را به‌صورت ذیل تقسیم بندی نمود:

  کاهش تعداد خطاهای اتصال کوتاه

  کاهش زمان برطرف کردن خطا

  تغییر سیستم به‌منظور اینکه خطاهای اتصال کوتاه منجر به وقایعی با شدت کمتر در ترمینالهای اجزاء و یا در ارتباط با مشتریان گردد.

  اتصال اجزاء بهبود  بین ادوات حساس و منبع تغذیه

  بهبود امنیت تجهیزات

  1-3 کاهش تعداد خطاهای اتصال کوتاه و ارتباط با آن نامتعادلی ولتاژ

  کاهش تعداد خطاهای اتصال کوتاه در یک سیستم  نه تنها فرکانس فرو افتادگی را کاهش داده بلکه فرکانس قطعیهای تحمیل شده را نیز کاهش می‌دهد. بنابراین این روش به‌عنوان یک عامل موثر برای بهبود کیفیت تغذیه می‌باشد و بسیاری از مصرف کنندگان آنرا به‌عنوان راه حلی موثر در موقع رخ دادن فرو افتادگی ولتاژ می‌دانند. از آنجاییکه اتصال کوتاه باعث آسیب رساندن به تجهیزات بهره‌برداری و شبکه می‌گردد، بنابراین تلاش بسیاری جهت کاهش فرکانس خطا تا آنجاییکه از لحاظ اقتصادی مقرون به‌صرفه می‌باشد، انجام شده است. بعضی از روشهایی تا کنون برای این منظور به‌کار رفته است به‌صورت ذیل می‌باشد:

  جایگزینی خطوط هوایی با کابلهای زیر زمینی

  استفاده از سیمهای محافظ برای خطوط هوایی

  نصب بیشتر سیمهای استحفاظی برای جلوگیری از خطا در هنگام رعد و برق

  افزایش سطوح عایقی

  افزایش بیشتر دوره‌های بازرسی و نگهداری

  کاهش زمان برطرف کردن خطا

  کاهش زمان برطرف کردن خطا تعداد وقایع را کاهش نمی‌دهد بلکه تنها شدت آنها را کاهش می‌دهد. بنابراین آن روی دوره قطعی‌ها و تعداد آنها تاثیر نمی‌گذارد. با برطرف کردن سریعتر خطا همچنین روی تعداد افتادگی‌های ولتاژ تاثطر ندارد بلکه آن می‌تواند دوره افتادگی را کاهش دهد. حداکثر کاهش در زمان برطرف کردن خطا‌ها با استفاده از فیوزهای محدود کننده جریان حاصل می‌شود. این فیوزها قادر هستند تا در یک نیم سیکل خطا را بر طرف کند، از اینرو دوره افتادگی ولتاژ بندرت از یک سیکل افزایش می‌یابد. در سیستمهای انتقال زمان بر طرف کردن خطا اغلب بوسیله محدودیتهای پایداری گذرا مشخص می‌شود.

   

  1-4 تاثیر تغییرات در در سیستم قدرت بر روی نامتعادلی ولتاژ

  با اعمال تغییراتی در سیستم تغذیه، شدت وقایع را می‌توان کاهش داد. در اینجا هزینه می‌تواند بسیار بالا باشد. بخصوص برای سطوح ولتاژ انتقال و زیر انتقال. مهمترین روش بهبود در برابر قطعیها، نصب ادوات پشتیان اضافی می‌باشد. بعضی از روش‌های ممکن برای بهبود افتادگی ولتاژ به‌شرح ذیل می‌باشد:

  نصب یک ژنراتور نزدیک بارهای حساس، به منظور بالا نگهداشتن ولتاژ در طول دوره افتادگی .

  تقسیم باسها یا پستها در مسیر تغذیه برای محدود کردن تعداد فیدرهایی که در معرض خطا قرار می‌گیرند.

  نصب سیم پیچهای محدود کننده جریان در موقعیتهای استراتژیک به منظور افزایش فاصله الکتریکی مربوط به خطا.

  تغذیه باس با ادوات حساس از دو یا چند پست. در این حالت افتادگی ولتاژ در یک پست بوسیله تغذیه از پستهای دیگر بهبود می‌یابد.

   

  1-5 نصب ادوات بهبود کننده

  پیشرفتهای اخیر به سمت استفاده از ادواتی جهت بهبود افتادگی ولتاژ سوق داده شده است. بعضی از ادوات بهبود به شرح ذیل می‌باشد:

  منابع تغذیه بدون وقفه به‌صورت گسترده ای  جهت کامپیوترها و اجزاء کنترل فرآیندها به‌کار می‌رود.

  مجموعه موتور- ژنراتور اغلب در محیطهای صنعتی استفاده می‌شود.

  مبدلهای منبع ولتاژ که یک ولتاژ سینوسی با اندازه و فاز دلخواه تولید می‌کنند، می‌تواند با سوئیچینگ یک منبع ولتاژ dc جهت بهبود افتادگی ولتاژ و قطعیها استفاده شود.

   

  1-6 بهبود امنیت تجهیزات

  پیشرفت در زمینه امنیت تجهیزات مهمترین راه حل در برابر افتادگی ولتاژ مربوط به تجهیزات می‌باشد ولی نمی‌تواند به‌عنوان راه حلی با دوره کوتاه مدت در نظر گرفته می‌شود. بعضی از راه حلهای مشخص برای بهبود این امر به شرح ذیل می‌باشد:

  امنیت مصرف کننده‌های الکترونیکی، کامپیوترها و کنترل تجهیزات می‌تواند به‌صورت مشخصی بوسیله اتصال چندین خازن به باس dc داخلی بهبود یابد. این امر باعث می‌شود تحمل در برابر sag افزایش یابد.

  در مورد بارهای تکفاز توان پایین می‌توان با یک مبدل dc/dc این امر را بهبود داد. در این حالت حد پایین ولتاژ برای تجهیزاتی که به‌صورت صحیح کار می‌کنند، کاهش می‌یابد.

  موقعی که یک وسیله جدید نصب می‌گردد، اطلاعات مربوط به امنیت آن بایستی از کارخانه سازنده تهیه شود.

   

  1-7 روشهای کنترلی ارائه شده در مقالات و تحقیقات انجام شده

  توجه و اهمیت مسائل محیط زیست و بحران نفت باعث شده است که سیستم­های تولید پراکنده و منابع انرژی تجدیدپذیر مورد توجه ویژه­ای قرار بگیرند. تجدید ساختار و رشد بازار رقابتی این اهمیت را دو چندان کرده است. استفاده گسترده از DG در سیستم­های توزیع باعث بوجود آمدن یک سری از مسائل جدید، نظیر، هماهنگی در حفاظت جریان، همچنین کنترل اندازه فرونشتن ولتاژ و مدت زمان آن و وسایل حفاظتی اضافه جریان شده است. بیشترین بیم که تأثیر گذار است، جزیره­ای شدن که باعث ایجاد آسیب­های جدی روی اجزاء، اجزاء مصرفی و مشخص می شود گزارشات موجود در زمینه استفاده از سیستم­های حفاظتی با تشخیص سریع برای حافظت DG باعث بهبود پایداری گذرا و همچنین بهبود کیفیت توان (کاهش دوره فرونشتن ولتاژ) شده است.  اکثر سیستم­های توزیع به‌صورت شعاعی در نتیجه سادگی و ارزان بودن حفاظت اضافه جریان عمل می کنند. تغییر در کل حفاظت سیستم توزیع، به منظور اجازه به نفوذ نامحدود DG در سیستم­های توزیع، خیلی گران است. از این عملکردن سیستم باید تحت شرایط موجود بهینه گردد تا فقط اهداف مشخص به‌صورت صحیح برآورده گردد. جبران سازهای استاتیکی توان راکتیو و منابع تولید پراکنده متصل به شبکه‌های توزیع از طریق اینورترهای سه فاز به‌عنوان راه حل فعال برای بهبود نامتعادلیهای ولتاژ استفاده می شود. این ادوات معمولاً به‌عنوان Custom Power device شناخته می شوند، که STATCOM و DVR به‌عنوان راه حل قوی برای جبران سازی ولتاژ کوتاه مدت می­باشد. بر خلاف STATCOM  که به‌صورت موازی با بار قرار دارد، DVR  به‌صورت سری یا بار قرار دارد و از این رو مزیتهای متفاوتی دراد. اساساً برای مدلسازی DVR، از چهار مولفه استفاده می شود.

  ترانسفومر اتصال دهنده

  منبع ولتاژ DC

  ایندرتر پل چند پالسه

  سیستم کنترل

            فروافتادگی ولتاژ نامتقارن در سیستم توزیع بسیار معمول می­باشد از آنجائیکه خطای متعادل سه فاز به‌عنوان بدترین حالت خطا دیده می شود آن بندرت اتفاق می افتد.         اصولاً جهت یک عملکرد عالی در جبران سازی، ابتدا ادوات بهبود افتادگی ولتاژ باید در موقعیتی قرار بگیرند تا به‌صورت صحیحی افت ولتاژ را شناسایی می کنند، سپس باید قادر باشند تا ولتاژ از دست رفته برای هر فاز را فوراً بدون تاثیر گذرای بر فازهای سالم جبران نمایند. در نهایت اجزاء باید در برابر ولتاژهای نامتعادل باید شرایط کاری خوبی را داشته باشند. جهت بررسی قابلیت و مشخصات کاری DVR در برابر افتادگی ولتاژ در یک سیستم قدرت مشخص دو فاکتور وجود دارد. سطح شد افتادگی و اعوجاج ‌هارمونیکی کلی (THD) و این عوامل اساساً به منبع DC ارتباط پیدا می کند. مطالعه ارتباط بین این عوامل این امر را ممکن می سازد تا پارامترهای مبنای را بر DVR انتخاب نماییم تا در برابر بدترین حالتهای مربوط به Voltage sag از عهده خارج شود. بنابراین جهت بررسی این عوامل، یک روش تحلیلی برای بررسی تغییرات اعوجاج‌هارمونیکی و قابلیت جبران سازی براساس تغییرات ولتاژ DC ارائه می‌شود. نکته قابل توجه دیگر این است که استفاده از روشهای مختلف PWM اصولاً پیشبردهای ‌هارمونیکی و جبران‌سازی مختلفی را ارائه می‌دهد. با توجه به اینکه جبران‌سازی توان راکتیو به‌عنوان یک امر مهم در کنترل سیستم‌های توزیع به حساب می‌آید، در دو دهه اخیر استفاده از فیلترهای توان اکتیو[1] و جبران ساز سنکرون استاتیک توزیع[2]  برای بهبود کیفیت توان سیستم توزیع مورد استفاده قرار گرفته است. فیلترهای توان اکتیو بطور موفقیت آمیزی سطوح کیفیت توان را در محدوده‌های استاندارد تضمین کرده‌اند. DSTATCOM نیز برای مدیریت توان راکتیو و تنظیم ولتاژ در باس‌های سیستم توزیع به‌کار می‌روند. ولی از آنجاییکه منابع تولید پراکنده نیز می‌توانند در بهبود کیفیت توان موثر باشند، بنابراین می­تواند جایگزین فیلترهای اکتیو گردد. همچنین استفاده از منابع تولید پراکنده در سیستم‌های توزیع، تلفات و هزینه‌های اضافی مربوط به DSTATCOM و APF را کاهش می­دهد. واحدهای تولید پراکنده از طریق اینورترهای سه فاز به شبکه متصل می‌شوند. با کنترل اینورتر هم توان اکتیو و هم توان راکتیو به شبکه تغذیه از طریق منابع تولید پراکنده را می‌توان کنترل کرد. کنترل پخش توان راکتیو اجازه می‌دهد که واحدهای تولید پراکنده به‌عنوان جبران ساز استاتیکی راکتیو علاوه بر منابع انرژی استفاده شود. در این قسمت از گزارش به بررسی کارهای انجام شده در این زمینه پرداخته می‌شود. کاربردهای افزایشی ادوات الکترونیک قدرت در منابع تولید پراکنده در سالهای اخیر باعث افزایش توجه به موضوع کیفیت توان شده است. برآورده کردن انتظارات مشتریان و برآورده کردن رضایت مشتریات به‌عنوان مصرف کنندگان نهایی[3] به‌عنوان یک انگیزه قوی برای بررسی پدیده کیفیت توان می‌باشد. یکی از مسائل پایه ای برای حل مسائل کیفیت توان این است که اغتشاشات در سیستم قدرت الکتریکی بوسیله باندهای مجاز محدود نمی‌شوند. تولیدکنندگان توان، مصرف کنندگان توان و تولیدکنندگان تجهیزات همگی بایستی برای حل این مشکل عمل نمایند. معرفی و ورود منابع تولید پراکنده به سیستم توزیع یک تاثیر مهم برروی شرایط ولتاژ و پخش توان در مصرف کنندگان و تجهیزات عمومی‌خواهد داشت. این تاثیرات ممکن است مثبت یا منفی باشد ولی بستگی به مشخصات عملکردی سیستم توزیع و مشخصات DG خواهد داشت. تاثیرات مثبت این مهم شامل موارد زیر می‌باشد:

  حمایت ولتاژ و بهبود کیفیت توان

  گوناگونی منابع توان

  کاهش تلفات انتقال و توزیع

  آزاد سازی ظرفیت در سیستم توزیع و انتقال

  افزایش قابلیت اطمینان

  بهرحال، بعضی از پیچیدگیهای عملکردی مربوط به حفاظت اضافه جریان، تنظیم ولتاژ، مسائل کیفیت توان، فرورزونانس و دیگر مسائل وقتی که منابع تولید پراکنده به‌صورت موازی با سیستم توزیع اصلی کار می‌کند، ممکن است ایجاد شود. اصولاً تاثیر DG برروی کیفیت توان به فاکتورهای زیادی شامل موارد زیر بستگی دارد:

  نوع  منبع تولید پراکنده

  نحوه اتصال با سیستم الکتریکی اصلی

  اندازه واحد تولید پراکنده، مد عملکردی نوسانات توان مورد انتظار

  اندازه تولید که بستگی به بار در نقطه اتصال دارد.

  نحوه تنظیم ولتاژ فیدر

  در حالت کلی، تولید پشتیبان[4] و تولید توان درمحل[5] که توسط DG تامین می‌شود برروی کیفیت توان سیستم تاثیر می‌گذارد. ولی بعضی از منابع تولید پراکنده، با انواع و تکنولوژیهای مختلف، وقتی که به سیستم توزیع اصلی متصل می‌شوند، برروی بعضی از عوامل مربوط به کیفیت توان تاثیر می‌گذارند.

  در حالت کلّی می‌توان پدیده‌های زیر را به‌عنوان مسائل مرتبط به پدیده کیفیت توان با حضور منابع تولید پراکنده در نظر گرفت:

   

  1-7-1  قطعی‌های ثابت

  بسیاری از منابع تولید پراکنده در شبکه به‌عنوان تولید پشتیبان، در حالت قطعی توان، یا برای پوشش دادن به اتفاقات احتمالی وقتی که بخش از سیستم انتقال خارج از سرویس باشد، نصب می‌شوند. این امر به‌صورت مشخصب قابلیت اطمینان سیستم را افزایش می‌دهد. ولی بعضی از منابع تولید پراکنده در حالتی که سیستم تغذیه اصلی قطع شود، نمی‌توانند توان بار را تامین نمایند. برای مثال، یک منبع تولید پراکنده براساس منابع انرژی نو با یک اینورتر غیر‌قابل کنترل، درحالتی که ذخیره‌ساز انرژی موجود نباشد، نمی‌تواند در حالت عملکرد مسقل از شبکه عمل نماید.

  1-7-2 تنظیم ولتاژ

  ژنراتورهای سنکرون قادر هستند تا توان اکتیو و راکتیو را تامین نمایند. بنابراین جهت تنظیم ولتاژ در سیستم توزیع در حالت اتصال به شبکه به‌کار می‌روند. کنترلهای موجود برروی ژنراتورها بسیار سریعتر و نرمتر از تغییردهنده‌های تپ ترانسفورماتورهای معمولی و بانکهای خازنی سوئیچ شده می‌باشد. ولی به‌علت تداخل بین این ژنراتورها و تجهیزات تنظیم ولتاژ موجود در سیستم اصلی، باعث بوجود آمدن پیچیدگی‌های عملکردی می‌شوند. از اینرو سیستم کنترلی و مخابراتی ویژه‌ای مورد نیاز است تا بتوان براین مشکلات غلبه کرد و از طرفی به ژنراتور این جازه داده شود تا به‌صورت صحیحی با تجهیزات تنظیم ولتاژ موجود در سیستم اصلی کار کند.

   

  1-7-3 فلیکر ولتاژ

  فلیکر ولتاژ[6] در نتیجه راه اندازی ژنراتورهای القایی یا تغییرات پله ای در خروجی DG ممکن است ایجاد شود که باعث تغییرات ولتاژ مشخص برروی فیدرهای سیستم توزیع می‌شود. در حالت استفاده از سیستم‌های انرژی بادی و خورشیدی، نوسانات توان در نتیجه تغییرات شدت تابش و باد بوجود می‌آید. دامنه و تعداد تغییرات ولتاژ رخ داده شده در واحد زمان با منحنی فلیکر مربوط به استاندارد  IEEE519-1992 مقایسه می‌شود و بایستی مطمئن شد که آنها زیر مقدار آستانه قابل رویت و تابشی باشند. اگر در محدوده استاندارد نباشند، بایستی روشهای بهبود[7] را اعمال کرد.

   

  1-7-4 افتادگی ولتاژ[8]

  قابلیت منبع تولید پراکنده برای مواجهه با افتادگی ولتاژ بستگی به‌نوع و موقعیت آن دارد. ژنراتورهای سنکرون بزرگ می‌توانند به حمایت ولتاژ کمک نمایند و افتادگی ولتاژ را روی تاسیسات محلی کاهش دهند. ولی امپدانس ترانسفورمر اتصال دهنده، ممکن است مانع از هرگونه تاثیر برروی بارهای مجاور روی فیدرها شود. منابع تولید پراکنده برپایه اینورتر می‌توانند برای تامین توان راکتیو برای تنظیم ولتاژ در حین افتادگی ولتاژ کنترل شوند.

   

  1-7-5 ‌هارمونیک‌ها

  منابع تولید پراکنده باعث ورود‌هارمونیک به شبکه ای که به آن متصل هستند، می‌شود. نوع و شدت این‌هارمونیکها بستگی به تکنولوژی مبدل الکترونیک قدرت و ساختار اتصال دارد. اینورترهای برپایه تریستورهای قدیمی، باعث تزریق‌هارمونیکهای زیادی به شبکه می‌شوند ولی اینورترهای جدید که طراحی آنها براساس IGBT و تکنولوژیهای جدید در زمینه مدولاسیون می‌باشند، دارای خروجی پاک از‌هارمونیک و خروجی آنها معیارهای استاندارد IEEE 512-1992  برای ‌هارمونیکها را برآورده می‌کند.

  در میان پدیده‌های توضیح داده شده در فوق، بررسی بهبود پدیده فرو افتادگی ولتاژ و تامین توان در قطعی‌های طولانی مدت توسط منابع تولید پراکنده از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نیازمند بررسی بیشتر می‌باشد. در مورد موضوعات دیگر نظیر فلیکر ولتاژ و‌هارمونیکها با توجه به اینکه تحقیقات گسترده ای با حضور ادوات FACTS و فیلترهای اکتیو انجام شده است، و بیشتر تمرکز بحث برروی کنترل مبدل‌های الکترونیک قدرت می‌باشد. بنابراین آنچه در ادامه بحث به آن پرداخته می‌شود، بررسی تحقیقات انجام شده برروی روشهای کنترلی موجود برروی افتادگی ولتاژ می‌باشد.

   براساس تحقیقات به عمل آمده در زمینه روشهای بهبود کیفیت توان با حضور منابع تولید پراکنده، می‌توان تحقیقات انجام شده را به سه دسته کلی تقسیم بندی کرد:

  الف- بررسی انواع ساختارهای اتصال به شبکه منابع تولید پراکنده و کنترل مبدلهای الکترونیک قدرت

  ب- روشهای مبتنی بر پردازش سیگنالهای[9] ولتاژ و جریان جهت بررسی پدیده کیفیت توان

  ج- بررسی تحقیقات انجام شده برروی  پیل سوختی جهت بهبود کیفیت توان

   

   1-8 بررسی انواع ساختارهای اتصال به شبکه منابع تولید پراکنده و کنترل مبدلهای الکترونیک قدرت

  در مراجع مختلفی روش‌هایی برای جبران‌سازی افتادگی ولتاژ اجزاء حساس ارائه شده است. در هر دو مورد منابع تولید پراکنده نقش کلیدی در سیستم بازی می­کند. یکی از راهکارها، بکارگیری یک مبدل الکترونیک قدرت که برای اتصال DG به سیستم توزیع بکار می رود، بهمراه یک جبران کننده سری می باشد. جبران‌کننده سری قادر است تا ولتاژ را در طرف بار در حالتی که DG وجود دارد، بازیابی کند. روش دیگر انتقال بخش خاصی از سیستم قدرت، به جایی که اجزاء حساس سیستم قرار گرفته­اند، به صورت عملکرد میکرو شبکه[10] در حالتی که افتادگی ولتاژ رخ می­دهد، می‌باشد. در این حالت ولتاژ توسط منابع تولید پراکنده کنترل می شود. در واقع در این مرجع رفتارهای گذرای هر دو روش مقایسه می شود. برطرف کردن افتادگی ولتاژ هم از طریق تزریق جریان موازی و هم از طریق تزریق ولتاژ سری امکان پذیر می باشد. در حالت تزریق جریان موازی، نیاز به یک جریان اکتیو زیاد می باشد تا بتوان هم اندازه ولتاژ و هم زاویه فاز را در مقادیر قبل از خطا بازیابی کرد در حالیکه در حالت جبران سازی سری، توان اکتیو کمتری مورد نیاز است. شکل(1-2) ساختار روش ارائه شده را نشان می‌دهد.

  شکل(1-2): ساختار ارائه شده جهت بهبود افتادگی ولتاژ

   

   با توجه به شکل (1-2) در حالت جبران‌سازی سری، یک اینورتر منبع ولتاژ به باس dc مربوط به خروجی منابع تولید پراکنده نیز افزوده می شود. یک ترانسفورمرهم برای اتصال اینورتر منبع ولتاژ به‌صورت سری با شبکه مورد استفاده قرار می­گیرد. بنابراین در این حالت می­توان، یک ولتاژ به‌صورت سری با ولتاژ تغذیه در حالت رخ دادن افتادگی ولتاژ، تزریق کرد. در حالتی که شبکه به یک میکرو شبکه تبدیل می شود، ساختار اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه به‌صورت شکل (1-3) می‌باشد. در این حالت با یک سوئیچ انتقال استاتیکی، در حالت اتفاق افتادگی ولتاژ منبع تغذیه از بار جدا می­گردد. در این حالت تمامی توان بار مورد نیاز، از طریق DG تغذیه می‌شود. با توجه به این ساختار، DG  هم برای عملکرد اتصال به شبکه و هم برای عملکرد جزیره ای طراحی می‌شود.

   

  شکل(1-3): ساختار اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه در حالت رخ دادن افتادگی ولتاژ

   

  در حالت عملکرد اتصال به شبکه، کنترل کننده ولتاژ را تنظیم می­نماید (کنترل مد ولتاژ) در این مرجع، برای طراحی کنترل کننده­ها، از مدل میانگین[11] هر کدام از مبدلها استفاده شده است. از آنجائیکه، شناسایی افتادگی ولتاژ در یک بازده زمانی کوتاه بسیار مهم می باشد، باید روشی را ایجاد کرد تا به‌صورت سریع به آن پاسخ دهد. آنالیز گذرا برای دو حالت فرو افتادگی ولتاژ متعادل و نامتعادل انجام می شود. براساس نتایج حاصل از این مرجع، جبران‌سازی سری می تواند برای کنترل ولتاژ در حالتیکه اغتشاشات دیگری وجود داشته باشد، بکار رود. با اعمال استراتژی‌های کنترلی قوی و سوئیچ کردن به اندازه کافی سریع، می­توان حالت‌های گذرای ولتاژ، ‌هارمونیک‌های ولتاژ و نوسانات ولتاژ که منجر به فلیکر می گردد را کاهش داد. به‌هرحال جبران‌کننده سری را در حالتهای قطع و در حالتهایی که افتادگی ولتاژ از مقادیر نامی و مجاز مبدّل سری بیشتر می شود، نمی­توان استفاده کرد. در مرجع دیگری استراتژی کنترل منابع تولید پراکنده کوچک[12] برای بهبود عدم تعادل در نتیجه تغییرات بار و افتادگی ولتاژ ناشی از خطاهای سیستم ارائه شده است. یک کنترل کننده یکپارچه که ولتاژ ترمینال بارهای حساس در حالت جزیره ای و پخش توان در حالت اتصال به شبکه را تنظیم می‌کند، ارائه شده است. سطوح تحمل اجزاء حساس معمولاً بوسیله سطوح حساسیت نظیر منحنی‌های ITI/CBEMA[13]  که در شکل(1-4) نشان داده شده است، مشخص می‌شود. وقتی که ولتاژ تغذیه بیرون از محدوده موجود در استاندارد قرار بگیرد، اجزاء  حسّاس معمولاً عملکردشان متوقف می‌شود. شکل(1-4) یک سیستم MSDG بر پایه میکرو توربین می‌باشد. اجزاء الکترونیک قدرت در این سیستم باعث می‌شود تا عملکرد UPS ایجاد گردد و بهبود کیفیت توان و تبدیل انرژی به‌صورت همزمان در یک هزینه قابل قبول انجام گیرد. در این مرجع، یک طرح کنترلی یکپارچه برای اینورتر سیستم MSDG برای ثابت نگهداشتن ولتاژ خروجی تنظیم شده با وجود عدم تعادل ولتاژها در نتیجه بارهای نامتعادل و خطاهای سیستم ارائه شده است. در حالت وجود خطا، به علت وجود محدودیت در ظرفیت جریان سیستم MSDG، مشکل می‌باشد تا جبران‌سازی انجام گیرد. بنابراین کنترل کننده یکپارچه از حالت اتصال به شبکه به حالت جزیره ای گذر می‌کند و بعد از رفع خطا از حالت جزیره ای به حالت اتصال به شبکه گذر می‌کند.

   

   

  [1] Active Power Filter (APF)

  [2] Distribution Static Synchronous Compensator (DSTATCOM)

  [3] End Users

  [4] Back-up Generation

  [5] On-site

  [6] Voltage Flicker

  [7] Mitigation

  [8] Voltage Sag

  [9] Signal Processing

  [10] Micro Grid

  [11]  Average Model

  [12] Micro-Source Distributed Generation (MSDG)

  [13] Information Technology Industry / Computer & Business Equipment Manufacture Association

  Abstract:

  The flexible power transmission systems which known as compensate  FACTS  are modern tools to strengthen control and development of power transmission networks based on power electronic converters have been used over the past decade in power systems. In fact FACTS systems are capable of parameters and characteristics such as impedance transmission lines series, parallel impedance, phase angle as the main limitation on the road network will increase the capacity, control. The basic idea behind the concept of FACTS is capable of transmission through the activation of its elements. FACTS indeed play a fundamental role in increasing the flexibility of power transmission systems, power is dynamic stability and security. In this project, the control of STATCOM (static reactive power compensator) is examined. At first the STATCOM is simulated based on dq model. The appropriate fuzzy controller design, power and network behavior analysis STATCOM reactive power management issue during the error. Simulation results show that the proposed approach in terms of performance, can control reactive power into the power grid do.

 • فهرست و منابع پایان نامه مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ

  فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                 صفحه

  چکیده..................................................................................................................................................................1

  فصل اوّل: مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه کنترل اینورترهای سه فاز

  1-1 مقدمه ..........................................................................................................................................................2

  1-2 مشخصه سازی و شاخصهای مربوط به فروافتادگی ولتاژ............................................................................4

  1-3 کاهش تعداد خطاهای اتصال کوتاه و ارتباط با آن نامتعادلی ولتاژ...............................................................5

  1-4 تاثیر تغییرات در در سیستم قدرت بر روی نامتعادلی ولتاژ..........................................................................5

  1-5 نصب ادوات بهبود کننده ............................................................................................................................6

  1-6 بهبود امنیت تجهیزات..................................................................................................................................6

  1-7 روشهای کنترلی ارائه شده در مقالات و تحقیقات انجام شده......................................................................7

  1-7-1  قطعی‌های ثابت......................................................................................................................................9

  1-7-2 تنظیم ولتاژ ...........................................................................................................................................10

  1-7-3 فلیکر ولتاژ............................................................................................................................................10

  1-7-4 افتادگی ولتاژ..........................................................................................................10

  1-7-5 ‌هارمونیک‌ها..........................................................................................................................................11

  1-8 بررسی انواع ساختارهای اتصال به شبکه منابع تولید پراکنده و کنترل مبدلهای الکترونیک قدرت...........12

  1-9 روش‌های مبتنی بر پردازش سیگنال‌های ولتاژ و جریان...........................................................................21

   

  فصل دوم: آشنایی با ادوات FACTS

  2-1 مقدمه.........................................................................................................................................................26

  2-2معرفی جبران‌ساز Var استاتیک SVC........................................................................................................26

  2-2-1کاربردهای  SVC.................................................................................................................................27

  2-2-2 رایج­ترین انواع SVC ...........................................................................................................................28

  2-3 معرفی و شبیه‌سازی جبرانساز استاتیک STATCOM...............................................................................29

  2-3-1:کاربردهای STATCOM......................................................................................................................30

  2-3-2 شبیه‌سازی STATCOM......................................................................................................................31

  2-3-3:مقایسه STATCOM و SVC...............................................................................................................33

  2-4 معرفی خازن سری کنترل تریستوری TCSC............................................................................................35

  2-4-1 اهداف جبرانسازی خطوط انتقال توسط خازن­های سری.....................................................................35

  2-4-2میراکردن رزونانس زیر سنکرون............................................................................................................36

  2-5 معرفی ترانسفورماتور شیفت دهنده فاز PST ...........................................................................................36

  2-5-1کاربردهای PST.....................................................................................................................................37

  2-5-2کاربردهای دینامیکی و گذرا...................................................................................................................37

  2-6 معرفی جبرانسازی سری سنکرون استاتیک SSSC ..................................................................................38

  2-6-1کاربرد‌های SSSC..................................................................................................................................38

  2-7 معرفی کنترل­کننده یکپارچه توان UPFC .................................................................................................39

  2-8 معرفی کنترل­کننده توان بین خطوط(IPFC)..............................................................................................40

  فصل سوم: بیان مساله

  3-1 کنترل STATCOM.................................................................................................................................42

  3-1-1کنترل­کننده داخلی..................................................................................................................................42

  3-1-2کنترل­کننده خارجی ...............................................................................................................................43

  3-2 مدلسازی اینورترهای سه فاز متصل به شبکه در جبران‌ساز STATCOM................................................44

  فصل چهام:طراحی سیستم کنترل‌فازی برای اینورتر‌های سه فاز

  4-1 مقدمه.........................................................................................................................................................48

  4-2 طراحی کنترل فازی برای کنترل توان راکتیو..............................................................................................49

  4-3  حلقه قفل فاز (PLL) .............................................................................................................................50

  4-4 سیستم‌های فازی و کنترل فازی ...............................................................................................................51

  4-4-1روش مرکز ثقل......................................................................................................................................56

  4-4-2 روش میانگین مراکز..............................................................................................................................57

  فصل پنجم: شبیه‌سازی و تحلیل نتایج آن

  5-1 شبیه‌سازی در محیط نرم‌افزار مطلب.........................................................................................................58

  5-2 تحلیل اینورتر در حالت تزریق توان راکتیو...............................................................................................62

  5-3 نتیجه‌گیری................................................................................................................................................67

  مراجع..............................................................................................................................................................68

   

  فهرست اشکال

  عنوان                                                                                                                   منابع

  شکل(1-1): نمونه ای از فروافتادگی و نامتعادلی‌های ولتاژ در شبکه توزیع.......................................................3

  شکل(1-2): ساختار ارائه شده جهت بهبود افتادگی ولتاژ.................................................................................12

  شکل(1-3): ساختار اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه در حالت رخ دادن افتادگی ولتاژ...............................13

  شکل(1-4): منحنی‌های ITI/CBEMA جهت تعیین سطوح قابل تحمل بارهای حساس................................14

  شکل(1-5):  یک سیستم MSDG بر پایه میکرو توربین .................................................................................14

  شکل(1-6):ساختار اینورتر ارائه شده در حالت اتصال به بار............................................................................16

  شکل(1-7): بلوک دیاگرام کلی کنترل کننده.....................................................................................................16

  شکل(1-8): ساختار اتصال به شبکه اینورتر.....................................................................................................18

  شکل(1-9): استراتژی کنترل مرتبط با اتصال به شبکه اینورتر ........................................................................18

  شکل(1-10) ساختار اینورتر سه فاز متصل به شبکه.........................................................................................19

  شکل(1-11): جبران‌کننده پیشنهادی برای میکرو شبکه ...................................................................................19

  شکل(1-12): حلقه کنترل ولتاژ و جریان ارائه شده برای اینورتر موازی..........................................................20

  شکل(1-13): حلقه کنترل ولتاژ و جریان ارائه شده برای اینورتر سری............................................................21

  شکل(1-14): ساختار کنترلی انعطاف پذیر ارائه شده برای اتصال منبع تولید پراکنده  ....................................23

  شکل(1-15): بلوک دیاگرام سیستم پردازش ارائه شده.....................................................................................25

  شکل(1-16): بلوک دیاگرام روش پیشنهاد شده برای ردیابی مولفه‌های متقارن بر پایه اپراتور انرژی...............25

  فصل دوم

  شکل( ‏0‑1): ساختمان SVC و مشخصه V-I آن.............................................................................................27

  شکل (‏0‑2): انواع SVC..................................................................................................................................29

  شکل (2-3STATCOM  :( و مشخصه V-I آن............................................................................................29

  شکل(2-4): مدل پایداری گذرا STATCOM با کنترل ولتاژ PWM..............................................................30

  شکل(2-5)کنترل ولتاژPWM  یک STATCOM...........................................................................................32

  شکل(2-6) : مدل حالت دائمی.......................................................................................................................32

  شکل(2-7) :محدودیت‌های کنترل STATCOM............................................................................................33

  شکل (2-8 ): مقایسه مشخصه V-I SVC و STATCOM.............................................................................34

  شکل (2-9): TCSC و نمودار P-V.................................................................................................................36

  شکل (2-10 ): PST و نمودار فازوری ولتاژ....................................................................................................38

  شکل( 2-11): ساختار SSSC...........................................................................................................................39

  شکل( 2-12): UPFC و ناحیه کاری چند نوع FACTS در صفحه ‍P-Q.......................................................40

  شکل( 2-13):ساختار IPFC.............................................................................................................................41

  فصل سوم

  شکل (3-1 ) : بلوک دیاگرام سیستم کنترل STATCOM................................................................................42

  شکل( 3-2 ): نمایش برداری در فضای d-q.....................................................................................................45

  شکل (3-3) : STATCOM متصل به سیستم قدرت........................................................................................46

  فصل چهارم

  شکل (4-1): ساختار کنترلی طراحی شده.........................................................................................................49

  شکل(4-2) ساختار حلقه قفل فاز جهت تخمین فرکانس...............................................................................51

  شکل(4-3): ساختار یک سیستم فازی خالص.................................................................................................53

  شکل(4-4) :ساختار اصلی سیستم فازی TSK.................................................................................................53

  شکل(4-5) :ساختار اصلی یک سیستم فازی با فازی ساز و غیر فازی ساز.....................................................54

  شکل(4-6) : تابع عضویت μ را برحسب e(t) نشان می‌دهد.  .......................................................................55

  شکل(4-7): نمایش گرافیکی غیر فازی ساز مرکز ثقل......................................................................................57

  شکل(4-8) :نمایش گرافیکی غیر فازی ساز میانگین مراکز...............................................................................57

  فصل پنجم

  شکل(5-1): مشخصه توان راکتیو درخواستی از طرف بار................................................................................59

  شکل(5-2) :راکتیو تولید شده توسط سیستم تولید توان اینورتری STATCOM.............................................59

  شکل(5-3): توان راکتیو تولید شده توسط شبکه..............................................................................................59

  شکل(5-4): جریان‌های تزریق شده به شبکه از طرف جبران‌ساز STATCOM...............................................60

  شکل(5-5) فروافتادگی ولتاژ نامتقارن ..............................................................................................................61

  شکل(5-6): توان راکتیو تزریق شده در حین فروافتادگی ولتاژ نامتقارن...........................................................62

  شکل(5-7) جریان‌های سه فاز تزریق شده به شبکه در حین فروافتادگی ولتاژ نامتقارن بدون در نظر گرفتن پرش فاز...........................................................................................................................................................62

  شکل(5-8): ولتاژ‌های شبکه..............................................................................................................................63

  شکل(5-9): تغییرات توان راکتیو خروجی جبران ساز......................................................................................63

  شکل (5-10): تغییرات جریان خروجی اینورتر (کیلو آمپر) جبران ساز در حین تغییرات توان راکتیو.............64

  شکل (5-11)  تغییرات مولفه q جریان‌های تزریق شده توسط جبران ساز در حین تغییرات توان راکتیو.........64

  شکل(5-12): تغییرات مولفه d جریان‌های تزریق شده توسط جبران ساز در حین تغییرات توان راکتیو..........65

  شکل(5-13): تغییرات q در خروجی PLL......................................................................................................65

  شکل(5-14): تغییرات فرکانس در خروجی PLL............................................................................................66

  شکل(5-15): تغییرات فرکانس و زاویه در حیت اغتشاش ولتاژ شبکه............................................................66

  منبع:

   

  [1] Koen J. P. Macken, Math H. J. Bollen, Ronnie J. M. Belmans, “Mitigation of Voltage Dips Through Distributed Generation Systems”, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS, VOL. 40, NO. 6, NOVEMBER/DECEMBER 2004

  [2] Mahesh Illindala, Giri Venkatamnanan, “Control of Distributed Generation Systems to Mitigate Load and Line Imbalances”, Power Electronics Specialists Conference, 2002. pesc 02. 2002 IEEE 33rd Annual.

  [3] G. Venkaiaramanan, D. M. Divan, T. M. Jahns, “Discrete Pulse Modulation  Strategies for High-Frequency Inverter Systems,’’ IEEE Trans on Power Electronics, Vol. 8, No. 3, July 1993, pp. 279-287.

  [4] Milan Prodanovic and Timothy C. Green, “Control and Filter Design of Three-Phase Inverters for High Power Quality Grid Connection”, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, VOL. 18, NO. 1, JANUARY 2003.

  [5] Amirnaser Yazdani, Reza Iravani, " A Unified Dynamic Model and Control for the Voltage-Sourced  Converter Under Unbalanced Grid Conditions", IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, VOL. 21, NO. 3, JULY 2006.

  [6] J. He , Y. W. Li and M. S. Munir "A flexible harmonic control approach through voltage-controlled DG-grid interfacing converters", IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 59, no. 1, pp.444 -455 2012.

  [7] S. Yang , Q. Lei , F. Z. Peng and Z. Qian  "A robust control scheme for grid-connected voltage source inverters",  IEEE Trans. Ind. Electron.,  vol. 58,  no. 1,  pp.202 -212 2011

  [8] A. Yazdani and R. Iravani, “A generalized state-space averaged model of the three-level NPC converter for systematic DC-voltage-balancer and current-controller design,” IEEE Trans. Power Del., vol. 20, no. 2, pp.1105–1114, Apr. 2005.

  [9]Y. Ye, M. Kazerani, and V. H. Quintana, “Modeling, control, and implementation of three-phase PWM converters,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 18, no. 3, pp. 857–864, May 2003.

  [10]  Milan Prodanovic and Timothy C. Green, “Control and Filter Design of Three-Phase Inverters for High Power Quality Grid Connection”, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, VOL. 18, NO. 1, JANUARY 2003.

  [11]  G. Venkaiaramanan, D. M. Divan, T. M. Jahns, “Discrete Pulse Modulation  Strategies for High-Frequency Inverter Systems,’’ IEEE Trans on Power Electronics, Vol. 8, No. 3, July 2013, pp. 279-287.

  [12] Pahlevaninezhad, M.; Das, P.; Drobnik, J.; Moschopoulos, G.; Jain, P.K.; Bakhshai, A.; "A Nonlinear Optimal Control Approach Based on the Control-Lyapunov Function for an AC/DC Converter Used in Electric Vehicles," Industrial Informatics, IEEE Transactions on, vol.8, no.3, pp.596-614, Aug. 2012.

   Jamali S, Kazemi A, Shateri H. 2008. Comparing effects of SVC and STATCOM on distance relay tripping characteristic. Industrial Electronics, 2008. ISIE 2008. IEEE International Symposium on. DOl: 10.1109/ISIE.2008.4676914. page(s): 1568-1573

   Lijie D, Yang L, Yiqun M. 2010. Comparison of High Capacity SVC and STATCOM in Real Power Grid. Intelligent Computation Technology and Automation (ICICTA), 2010 International Conference on. DOl:10.1109/ICICTA2010.586. Page(s): 993-997

   Utihitsunthon D, Kwannetr U, Sihsuphun . 2010. Control of STATCOM by using optimal reactive power flow solutions. Electrical Engineering/Electronics Computer Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2010 International Conference on. Page(s): 1181-1185.

   Hossam-Eldin A, Elrefaie H, Gaballah M. 2006. Study and simulation of the unified power flow controller effect on power systems.  Power Systems Conference, 2006. Page(s): 461-467.

   Al-Hadidi H.K. Menzies R.W. 2003. Investigation of a cascade multilevel inverter as an STATCOM. Power Engineering Society General Meeting, 2003, IEEE. DOI: 10.1109/PES.2003. 1267164.

   Rodriguez J, Lai J, Peng F. 2002. Multilevel inverters: a survey of topologies, controls, and applications. IEEE Transactions. Industrial Electronics. Vol 49. DOl: 10.1109/TIE.2002.801052.  Page(s): 724-738.

   Ren W, Qian L, Cartes D, Steurer M. 2005. Multivariable control method in STATCOM application for performance improvement. Industry Applications Conference, 2005. DOl: 10.1109/Las.2005.1518761. page(s): 2246-2250.

   da Silva S.A.O. Novochadlo R. Modesto R.A. 2008. Single-phase PLL structure using modified p-q theory for utility connected systems. PESC 2008. IEEE. DOl: 10.1109/PESC.2008.4592712. page(s): 4706-4711.

   Pota H.R. 2005. Phase-Locked Loop. http://www.unsw.adfa.edu.au/404.html. June 6, 2005.

  M, Irvani M.R. 2004. Estimation of frequency  and its rate  Karimi H, Karimi Ghartemani

  Change for application in power systems. Power Delivery, IEEE Transactions on issue: 2. DOl: 10.1109/TPWRD.2003.822957. page(s): 472-480.

   Rolim L.G.B. da Costa D.R. Aredes, M. 2006. Analysis and Software Implementation of a Robust Synchronizing PLL Circuit Based on the pq Theory. Industrial Electronics, IEEE Transactions on Volume:53, Issue: 6. DOI: 10.1109/TIE.2006.885483. page(s) :1919-1926.

   Silva D, Coelho E.A.A. 2004. Analysis and design of a three-phase PLL structure for utility connected systems under distorted utility conditions. 9th IEEE International.DOl: 10.1109/ClEP.2004. 1437585. Page(s) : 218-223.

   Silva S.M. Lopes, B.M. Filho, B.J.C. Campana R.P. Bosventura W.C. 2004. Performance evaluation of PLL algorithms for single-phase grid-connected systems. Conference Record of the 2004 IEEE. DOI: 10.1109/IAS.2004.1348790. page(s): 2259-2263.

   Arruda L.N. Silva S.M. Filho B.J.C. 2010. PLL structures for utility connected systems. Industry Applications Conference 2010. DOI: 10.1109/IAS.2001.955993. page(s): 2655-2660.

   Chung S. 2010. A phase tracking system for three phase utility interface inverters. Power Electronics, IEEE Transactions on Issue:3. DOl: 10.1109/63.844502. page(s):431-438.

   Karshenas H.R. Saghafi  H. 2006. Dynamic Performance of a Grid Connected Converter Employing State Feedback. in IEEE International Conference on Harmonics and Quality of Power, ICHQP 2006. Paper(s) : 6.

   Karimi-Ghartemani M. Iravani, M.R. 2011. A method for synchronization of power electronic converters in polluted and variable-frequency environments. Power Systems, IEEE Transactions on Volume: 19 , Issue: 3. DOI: 10.1109/TPWRS.2011.831280. page(s): 1263-1270.

   Bina M.T. Eskandari M.D. 2010. Consequence of unbalance supplying condition on a distribution static compensator. Power Electronics Specialists Conference 2010. DOI: 10.1109/PESC.2010.1355165. page(s): 3900-3904.

    تحقیق در مورد پایان نامه مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ , مقاله در مورد پایان نامه مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ , پروپوزال در مورد پایان نامه مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ , تز دکترا در مورد پایان نامه مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ , پروژه درباره پایان نامه مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ , گزارش سمینار در مورد پایان نامه مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ , رساله دکترا در مورد پایان نامه مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس