پایان نامه تبیین عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان با تأکید بر استراتژی های بازاریابی در قالب یک مدل علّی

word
244
2 MB
30844
مشخص نشده
کارشناسی ارشد
قیمت: ۳۱,۷۲۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تبیین عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان با تأکید بر استراتژی های بازاریابی در قالب یک مدل علّی

  پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A)

  رشته : مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

  چکیده

  در دنیای رقابتی امروز شرکت هایی موفق هستند که به توانند ارزش های بیشتری برای مشتریان به وجود آورند و بنا به گفته سرجیو زیمن[1] دلایل  بیشتری به مشتریان ارائه کنند تا آن ها را به خرید و ایجاد رابطه بلندمدت با شرکت ترغیب سازند.خلق ارزش برتر برای مشتری در سایه مولفه­های گوناگون اساس بهبود عملکرد بازرگانی شرکت ها را فراهم می سازد. این درحالی است که صاحب نظران پتانسیل شرکت های حاضر در بازار سرمایه­ای ایران را از لحاظ عملکرد بهتر ، بیشتر از این می دانند. بنابراین هدف این تحقیق شناسایی عواملی است که بر عملکرد بازرگانی شرکت ها مؤثرند.مطالعات مختلف بیانگر این مطلب است که چهار دسته متغیرهای مزیّت رقابتی، استراتژی­های  بازاریابی، منابع و قابلیت­های شرکت می توانند بر عملکرد بازرگانی شرکت ها اثر بگذارند که در این بررسی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده­اند. تحقیق حاضر از لحاظ نوآوری می خواهد برای اولین بار در استان گیلان مزیّت­ها منابع و قابلیت ها را برای تبیین عملکرد بازرگانی شرکت ها در کنار استراتژی های بازاریابی در قالب یک مدل علّی بررسی نماید. این تحقیق از طریق یک مدل علّی سعی در تبیین تعیین کننده­های عملکرد بازرگانی شرکت­ها را دارد. مزیّت رقابتی شامل سازه­های بهبود کیفیت محصولات و خدمات و میزان ورود به بازارهای پر منفعت می باشد. هم چنین استراتژی های بازاریابی نیز بر عملکرد بازرگانی شرکت ها تاثیر گذار است که این عامل دارای سازه­های توسعه محصولات  و خدمات ، کاهش  هزینه و قیمت و شفافیت تبلیغات می باشد. منابع شرکت نیز در این تحقیق  شامل : منابع فیزیکی که دارای سازه­های فن آوری تجهیزات و ظرفیت خدمات است. منابع مالی شامل سازه­های نقدینگی و توانایی به دست آوردن منابع مالی و منابع تجربی شامل    سازه های دانش ، تخصص و سنجش عملکرد گذشته  می باشد. و در نهایت آخرین متغیر تاثیر گذار بر عملکرد بازرگانی شرکت ها قابلیت­های شرکت می باشد و متشکل شده است از : دیدگاه تسهیمی دارای زیرسازه­های عقیده مشترک و توسعه توانایی­های شرکت. ساختار ارتباطی شامل زیر سازه­های روابط نزدیک با عرضه کنندگان،شناخت نیازهای مشتریان و سهام داران  و درک/پاسخ به فن آوری که شامل زیرسازه­های فراگرفتن پیشرفت های فن آوری و پاسخ سریع به تغییرات فن آوری می باشد. هدف کلی  این تحقیق طراحی و آزمون مدل علّی جهت تبیین  عملکرد بازرگانی شرکت­های تولیدی  استان گیلان می باشد.

  جامعه آماری در این تحقیق شرکت­های تولیدی استان گیلان می­باشد. در تحقیق حاضر با استفاده از  شاخص­های آمار توصیفی،هر یک از متغیرها تشریح و سپس با استفاده از مدل علّی نسبت به آزمون آن اقدام گردید. نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان داد که به طور کلی بین منابع شرکت ها و استراتژی های بازاریابی و قابلیت شرکت ها و   استراتژی های بازار یابی رابطه وجود دارد. هم چنین بین استراتژی های بازار یابی و مزیّت رقابتی رابطه ی مثبتی حاکم است. از سوی دیگر، مزیّت رقابتی با عملکرد بازار و عملکرد مالی رابطه دارد. و در نهایت بین عملکرد بازار و عملکرد مالی رابطه ی مثبت و مستقیمی وجود دارد.

  واژگان کلیدی: عملکرد بازار، عملکرد مالی، مزیّت رقابتی، استراتژی­های بازاریابی،منابع شرکت، قابلیت­های شرکت

  [1]. Sergio Zyman 

  مقدمه

  به نظر می رسد که موفقیت شرکت ها و مؤسسات امروزی  در گرو شناخت هرچه بیشتر از مشتریان ،رقبا و سایر عوامل تاثیر گذار بر بازار است. نیازها و خواسته های مشتریان  همواره در حال تغییر هستند و تنها در صورت شناخت این تغییرات است که شرکت می تواند موفق شود. از سویی رقبا نیز به دنبال جذب مشتریان بیشتر برای خود هستند و در این راه از هیچ کوششی چشم پوشی نخواهند کرد. شناخت و      پیش بینی این عوامل و ارائه راه کار مناسب در برخورد با آن ها نقش کلیدی در موفقیت شرکت در بازار هدف  بازی خواهد کرد. از این رو گرایش به بازار و نیازهای مشتریان اولین ویژگی بازاریابی  جدید است و در این شرایط  مدیران  کامیاب کسانی هستند که سازمان خود را با شرایط روز همگام سازند و این زمانی امکان پذیر است که کارمندان و مدیران شرکت گرایش به عملکرد بازار  را به عنوان یک فرهنگ و بینش بپذیرند. (نوری نیا،1386،ص32) یک شرکت یا سازمان با تفکر بازارگرا به طور مستمر برخواسته های مشتریان نظارت دارد و تلاش می کند که به وسیله پاسخگویی ، عملکرد بازارگانی خود را ارتقاء دهد.(چیرانی و همکاران،1391،ص2) کارشناسان معتقدند که مزیّت رقابتی می تواند نقش به سزایی را در بهبود عملکرد بازرگانی شرکت ها  ایفا کند. مزیّت رقابتی ، وضعیتی است که یک بنگاه  را قادر  می سازد که با کارایی بالاتر و به کارگیری  روش های برتر، محصولات را با کیفیت بالاتر عرضه نماید و در رقابت سود بیشتری را برای بنگاه فراهم آورد. یک واحد اقتصادی زمانی دارای مزیّت رقابتی است که به تواند  به دلایل خاص که ناشی از ویژگی های آن واحد است( مانند وضعیت مکانی، فن آورانه، پرسنلی و....)به طور مداوم تولیدات خود را نسبت به رقبایش با هزینه ای پایین تر و کیفیت بالاتر عرضه کند.               (P108 ،2008،Yilmaz) امروزه مشتریان در کانون اصلی توجه شرکت ها قرار دارند و رضایت مندی    آن ها، عامل کسب مزیّت رقابتی برای سازمان ها است. لازمه جلب رضایت مشتری، برآورده ساختن کامل نیازهای آنان و شناسایی دقیق خواسته ها، انتظارات، تمایلات، توانایی ها و  محدودیت های آن ها در خرید محصولات است. با دست یابی به چنین اطلاعاتی می توان عوامل تاثیر گذار بر رفتار مصرف کنندگان را به خوبی تشخیص داد و در اتخاذ استراتژی های بازاریابی  شرکت ها (محصول،قیمت،توزیع،تبلیغ) از آن ها استفاده نمود. بنابراین محصولات شرکت ها باید مطابق با مزایایی مورد انتظار مشتریان باشد تا در نهایت بهبود عملکرد بازرگانی شرکت هارا منجر شود.(زرگریان،1391،ص2) دو عامل تاثیرگذار بر استراتژی های بازاریابی شرکت ها منابع و قابلیت های شرکت می باشند. منابع عبارتند از عوامل تولید که یک شرکت به وسیله آن ها کالا و خدمات با ارزشی برای مشتریانش تولید می نماید.برای نیل به این هدف آن ها از منابعی استفاده می کنند و تا اندازه ای که این منابع نسبت به رقبا برتر باشد،این شرکت ها موفق تر خواهند بود. (پور جهانی،1388،ص2) و قابلیت های شرکت ترکیبی از مهارت ها ، دانش و رفتارهایی که در سرتاسر شرکت  یا سازمان وجود دارد و در افراد ، سیستم ها ، فرایند ها و ساختارها منعکس می شود. در یک تعریف دیگر ، مهارت هایی که شرکت برای تبدیل  داده ها به ستاده ها به کار می گیرد تا در قالب فرایندهای سازمانی از ترکیب منابع محسوس  و نامحسوس  برای به دست آوردن اهداف مورد نظر مانند خدمت به مشتری ، توانمندی های توسعه محصول برتر، نوآوربودن کالاها و خدمات استفاده نماید.(غلامین،1390،ص12) بنابراین شرکت ها برای رسیدن به عملکرد بازرگانی  بالاتر از میانگین صنعت خود، باید سرمایه گذاری سازگاری در منابع و قابلیت هایشان بکنند، پس هر چقدر رقابت شدیدتر می شود اهمیت شناسایی منابع  و قابلیت ها ، خود را بیشتر هویدا می سازد. (پورجهانی،1388،ص3)

   

   

   

   

  1-2) بیان مساله

  در محیط پیچیده[1] و پویای[2] در حال تغییر امروزی، شرکت ها نیازمند طراحی و اتخاذ استراتژی هایی هستند که به تواند به آن ها در بهبود روز افزون عملکرد شان یاری رساند. زیرا در چنین محیط رقابتی ،تنها    شرکت هایی می توانند دوام آورده و به حیات خود ادامه دهند که از گردونه رقبا جا نمانده و خود را با شرایط بازار رقابتی همگام نمایند. به عبارت دیگر مدیران شرکت ها، حاصل تصمیم گیری های خود در قالب انتخاب استراتژی را در آینه ی معیارهای عملکردی مشاهده خواهند نمود . تجزیه و تحلیل مقایسه عملکرد مشاهده شده با روند گذشته، با رقبا و یا متوسط صنعت[3] ، باز خورد مناسبی را جهت تصمیم گیری و انجام  فعالیت های آتی فراهم می آورد.به همین دلیل یکی از اهداف همه شرکت ها در طول زمان،بهبود مستمر[4]عملکرد بوده و است . البته لازم به ذکر است که عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج است . زیرا رفتارها از افراد و اجرا کننده ناشی می شوند و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کنند. (p1130، 1988 ، Brumback)

  عملکرد بازرگانی[5] یکی از مهم ترین متغیر های مورد بحث در تحقیق های مدیریتی است و بدون شک      مهم ترین معیارسنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب می آید و به ارزیابی و سنجش اهداف واقعی به دست آمده یک سازمان، بر مبنای برنامه های پیش بینی شده اشاره دارد  سنجش عملکرد وسیله ای برای اندازه گیری و حصول اطمینان از این که استراتژی های سازمان منجر به دستیابی به اهداف شده است،      می باشد.(چیرانی و همکاران ،1391،ص4) عملکرد شرکت، میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش[6] برای قسمت های مختلف بازار است. در نهایت عملکرد شرکت بر اساس دست یابی به اهداف کسب و کار از طریق واحد های مختلف شرکت، تعیین می شود. شرکت های با عملکرد مطلوب ، ارزش را در طول زمان خلق می نمایند. این امر در شرکت های با عملکرد نا مطلوب صورت نمی گیرد . قسمت های مختلف بازار به دنبال ارزش های مختلفی هستند. بنابرین این خلق ارزش و عملکرد شرکت تنها از قسمت های مختلف بازار قابل ارزیابی است. (سایمونز[7]،1385،ص249)

  یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر بهبود عملکرد بازرگانی شرکت ها و سازمان ها مزیّت رقابتی  است.(رهنورد ،1382،ص21) به عبارت بهتر بدون مزیّت رقابتی، شرکت ها نمی توانند عملکرد خود را مدیریت نمایند باید در نظر داشت عرصه اقتصاد نوین جهانی با ویژگی هایی چون تغییرات فن آوری ، یکپارچگی نظام اقتصادی در سطح بین المللی و رقابت نزدیک ، از یک سو منشأ تهدیدها و از سوی دیگر زمینه ساز فرصت ها[8] برای سازمان ها است. موفقیت در چنین محیط هایی در گرو مزیّت رقابتی است . مزیّت رقابتی ارزش های قابل ارایه شرکت برای مشتریان است به نحوی که این ارزش ها از هزینه های مشتری بالاتر است. (پورتر[9] ،1384،ص72) در بررسی عوامل تأثیرگذار در مزیت رقابتی مشاهده می شود که در دنیای رقابتی امروز ، سازمان ها به منظور بقای خود نیاز به استفاده از استراتژی های بازار یابی دارند بررسی ها نشان داده است که ناموفق بودن شرکت ها از ناتوانی آن ها در بهره گیری از استراتژی های بازاریابی نشأت می گیرد. این شرکت ها کسب سود بیشتر را بر رضایت مشتریان ترجیح می دهند.    (فخیمی آذر،1390،ص2) محصول (کالا و خدمت ) باید مطابق با مزایای مورد انتظار مشتری باشد و قیمت مناسب با توانایی های خریدار . این محصول باید در دسترس مشتری قرار بگیرد تا در خرید آن دچار مشکل نشود و در نهایت تبلیغات[10] لازم نیز انجام گیرد تا مصرف کنندگان بالقوه از وجود چنین محصولی با خبر شوند. در واقع استراتژی های بازار یابی ، مسیر عملکرد سازمان را با استفاده از متغیرهای قابل کنترل در محیطی که عوامل غیر قابل کنترل دارد (بازار خارجی) مشخص می کنند. (p22، 2004 ،Chan) دو عامل تأثیر گذار بر استراتژی های بازاریابی شرکت ها، منابع و قابلیت های شرکت می باشد . منابع عبارت است از عوامل تولید که یک شرکت به وسیله آن ها کالا و خدمات با ارزش را برای مشتریانش تولید      می نماید. ( p48، 1999، Charbaghi and Lynch) و قابلیت ها عبارتند ازمهارت های مورد نیاز یک شرکت برای کسب مزیّت کامل از منابع در اختیارش . به زبان دیگر قابلیت ها عبارتند از مهارت های یک شرکت در هماهنگ سازی منابع و استفاده بهره ور از آن ها. لازم به ذکر است که قابلیت های یک شرکت محصول ساختارسازمانی و نظام های کنترل آن می باشد. (علی احمدی ، الهیاری ،1382،ص44) بنابراین به نظر می رسد شرکت ها جهت بهبود عملکرد بازرگانی خود (عملکرد بازار- عملکرد مالی ) باید به استراتژی های بازار یابی که سبب خلق ارزش برای مشتریان و متمایز کردن شرکت در میان رقبا می شوند توجه نمایند. حال این تحقیق می خواهد در قالب یک مدل علّی به تبیین عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان با تأکید بر استراتژی های بازاریابی، منابع شرکت، قابلیت ها و مزیّت های رقابتی بپردازد.

   

   

   

   

  1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق

  در مطالعات علمی مشاهده شده که رشد اقتصادی کشورها به دلایلی چند با رشد تولید و صادرات آن ها ارتباط مستقیم دارد. این امر موجب افزایش سرمایه گذاری[11] و انتقال منابع تولیدی از بخش های کم بازده[12] به بخش های پربازده[13] و نهایتا انتقال منابع از بخش های غیر رقابتی درون گرا به بخش های پر بازده و برون گرا می شود.(اله وردی،1391،ص4) بهبود عملکرد بازرگانی شرکت ها از نقش کلیدی در توسعه رونق بنگاه­ها ،صنایع و اقتصاد کشورها برخوردار بوده و تلاش برای به دست آوردن بازارهای پر بازده با رقابت فشرده­ای مواجه است. شرکت های پیشرو در کشورهای پیشرفته با شناخت دقیق و به روز نیاز بازارها و فراهم آوردن بسترهای لازم توانسته­اند به خوبی به این نیازها پاسخ دهند و سهم قابل ملاحظه­ای از این بازار را از آن خود کنند.این در حالی است که در شرکت های تولیدی ایران با وجود فعالیت های رضایت بخش[14] در داخل کشور سهم ناچیزی از بازارهای داخلی و خارجی را از آن خود کرده­اند. غفلت از مزیّت نسبی[15] ، استراتژی­های بازاریابی ، منابع و قابلیت های شرکت  و عدم توجه به دیگر امکانات بالقوه در شرکت های ایرانی ، کشور را به سمتی سوق داده که علی رغم برخورداری از مزیّت­های نسبی بی شمار درامر تولید و صادرات ، فاقد مکانیزم های مناسب جهت تطبیق ، معرفی و ارسال محصولات و خدمات به مصرف کنندگان نهایی هستیم. شرکت های تولیدی بایستی ویژگی های بازارهای هدف ، خصوصیات و نیازهای مشتریان و عملکرد رقبای خود را در بازارها به خوبی شناسایی کرده و الزامات مورد نیاز در این بازارها را به گونه­ای در سیستم سازمانی خود فراهم کنند که رقابت پذیری خویش را رقم بزنند.           (اله وردی،1391،ص6) شرکت­های تولیدی یکی از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی می باشند و اهمیت آن ها در توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به خوبی شناخته شده است. کشورهای در حال توسعه باید قدرت شرکت های تولیدی را در ایجاد توسعه صنعتی پایدار در          برنامه ریزی مدنظر قرار دهند. در کشور ایران شرکت­­های تولیدی بیش از 90 درصد جامعه تجاری را تشکیل می دهند به این جهت برای استفاده از مزایای رقابتی  در ترتیبات اقتصاد جدید در حال ظهور و فائق آمدن بر چالش های مختلف در بازارهای محلی ، شرکت­های تولیدی نیاز دارند که برای آن ها     برنامه های بستر سازی و ظرفیت سازی مناسب پیش­بینی شود. از سوی دیگر بر اساس برنامه چهارم توسعه  حدود 5 درصد از رشد بخش صنعت به رشد بهره­ وری کلیه عوامل اختصاص دارد که با توسعه        شرکت های تولیدی این امر می بایست تحقق یابد.(وب سایت سازمان صنایع  شهرک های صنعتی ایران)

  در شرایط کنونی وضعیت صادرات غیر نفتی در کشور در حالت بحرانی قرار دارد و با کاهش رو به رو شده است و این امر برای سازمان ها ، شرکت ها و مسئولین ذیربط در کشور یک هشدار محسوب        می شود. برخی از  صنایع در ایران تاریخچه­ای دیرینه دارند و کشور ما در این زمینه قابلیت فراوانی دارد و می توان با برنامه ریزی[16] درست و خط مشی بازاریابی مناسب در این صنعت،گام مؤثری در این زمینه بردارد و جایگاه خود را در عرصه ملی و بین المللی تثبیت کند. ضرورت این امر در حالی است که بسیاری از صنایع کشور ما از قابلیت بسیار بالایی برای ورود به بازارهای هدف برخوردارند و می توانند با ایجاد برنامه ریزی مناسب در قیاس با رقبا به مزیّت رقابتی دست یابند. با شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد بازرگانی  شرکت­ها می توان برنامه ریزی بهتری برای افزایش بهره­ وری انجام داد.عوامل مؤثر بر توسعه عملکرد بازرگانی  شرکت­ها را می توان  بر دو گروه عوامل داخلی[17] (درون بنگاه)و عوامل خارجی[18] (محیطی) تقسیم کرد.(اله وردی،1391،ص8) بر این اساس، انگیزه انجام این تحقیق فراهم آوردن دانش تجربی درباره چگونگی تاثیرگذاری منابع، قابلیتها، استراتژی­های بازاریابی و مزیّت رقابتی بر عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان می­باشد.

  1-4)اهداف تحقیق

  هدف اصلی تحقیق تبیین عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان  با تاکید بر استراتژی های بازاریابی در قالب یک مدل علّی است که در این راستا  اهداف فرعی زیر قابل دست یابی است:

  اندازه­گیری متغیرهای عملکرد بازار، عملکرد مالی ،مزیّت رقابتی، استراتژی­های بازاریابی، منابع و قابلیت­های شرکت.

  برقرار نمودن ارتباط بین متغیرهای فوق الذکر مطابق مدل علّی تحقیق جهت تبیین عملکرد بازرگانی شرکت­ها.

  آزمون فرضیه های تحقیق.

   

  اهداف کاربردی تحقیق :

  در مورد اهداف کاربردی این تحقیق می توان گفت که از نتایج آن می شود  برای ارزیابی و بهبود عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان و سایر استان های کشور استفاده نمود. هم چنین مدیران این شرکت ها می توانند با طراحی استراتژی های مناسب در زمینه بازاریابی و بهره مندی از منابع و       قابلیت های شرکت و نیز استفاده از مزیّت های رقابتی گامی بلند در جهت ارتقای عملکرد بازرگانی شرکت ها بردارند.

  1-5)سوالات تحقیق

  در این تحقیق با استفاده از مدل علّی سعی در پاسخ به سوال اصلی و سوالات فرعی تحقیق می باشد. سوال اصلی تحقیق این است که چه عواملی با عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان  مرتبط        می باشد؟ جهت نیل به پاسخ این سوال   می توان سوالات فرعی زیر را طراحی نمود.

  آیا بین منابع و استراتژی­های  بازاریابی شرکت های تولیدی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد؟

  آیا بین قابلیت­ها و استراتژی­های بازاریابی شرکت های تولیدی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد؟

  آیا بین استراتژی­های بازاریابی و مزیّت رقابتی شرکت های تولیدی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد؟

  آیا بین مزیّت رقابتی و عملکرد بازار شرکت­های تولیدی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد؟

  آیا بین مزیّت رقابتی و عملکرد مالی شرکت­های تولیدی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد؟

  آیا بین عملکرد بازار و عملکرد مالی شرکت­های تولیدی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد؟

  1-6)چهارچوب نظری[19] تحقیق

  چهارچوب نظری ، الگویی است که محقق بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده شده­اند نظریه پردازی می کند. چهارچوب نظری ضرورتا نباید سخن محقق باشد و گاه به طور منطقی از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون مساله نشات می گیرد. در بسیاری از موارد ادغام باورهای منطقی فرد محقق و تحقیقات مرتبط منتشر شده با مساله تحقیق در ایجاد مبنایی برای بررسی موضوع تحقیق نقش محوری دارد. بر مبنای چهارچوب نظری متغیرهایی مانند متغیرهای مستقل[20]، وابسته[21]،     مداخله گر[22]­ و تعدیل گر[23] که تصور می شود در پاسخ و حل مساله تحقیق نقش دارند شناسایی می شوند. ایجاد چهارچوب نظری در تکمیل درک محقق از مساله تحقیق به فرضیه سازی وآزمون آن ها کمک       می کند. به طور کلی می توان گفت:چهارچوب نظری مبنایی است که تمام تحقیق بر روی آن قرار داده    می شود. چهارچوب نظری یک شبکه منطقی ،توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرایندهایی مانند مصاحبه ، مشاهده و بررسی ادبیات موضوع (پیشینه تحقیق) فراهم آمده است.(خاکی،1390 ص163) در این راستا ادبیات اخیر نشان می دهد که در یک سازمان، اندازه گیری عملکرد بازرگانی ، کار چندان ساده­ای نیست. معمولا سازمان ها بزرگ هستند و فعالیت های مختلف و گوناگونی دارند و در نقاط مختلف پراکنده­اند. آن ها در پی تامین هدف­های متنوع ،گوناگون و مختلفی هستند و به نتایج مختلفی می رسند. برای سنجش و اندازه­گیری عملکرد سازمان ها، شاخص­ها و روش­های متعددی ارائه شده است.(دفت[24]،1390،ص104) محققین مختلف نیز برای سنجش عملکرد بازرگانی ازمؤلفه­های مختلف استفاده کرده­اند و هیچ رویه ثابت و استانداردی در این زمینه دیده نمی شود. رویه معمول به این صورت است که در ابتدا چند مؤلفه در ارتباط با عملکرد بازرگانی انتخاب شده و سپس به روش عینی یا ذهنی هریک از مؤلفه ها را می سنجند. نخست مفهوم ذهنی[25] ، در وهله­ی اول مرتبط است با عملکرد شرکت­ها نسبت به رقبا­ی آن ها و دیدگاه دوم مفهوم عینی[26] است که بر پایه­ی اندازه­گیری مطلق عملکرد می­باشد. (p558، 2005 ،Sin et.al)

  به هر حال علی رغم کاربرد شاخص­های فراوان برای سنجش عملکرد بازرگانی توسط محققین مختلف،گروهی از محققان مؤلفه هایی از عملکرد را که بیشتر باهم مرتبط هستند در گروه­هایی جای داده و آن ها را نام گذاری می­کنند. برای مثال  یوسیبا و همکاران[27] معتقدند که عملکرد شرکت بسته به نوع سازمان، تفکرات مدیریت ، فلسفه وجودی و رسالت سازمان، شرایط محیطی و موارد بی­شمار دیگری بررسی و اندازه­گیری می شود. لذا به همین دلیل است که از شاخص­ها و معیارهای متعددی استفاده                    می کنند.(p30،2007،Eusebio et.al) به عنوان مثال ناوارو[28] مؤلفه­های عملکرد بازرگانی را در دو دسته اهداف اقتصادی (سود، فروشی و هزینه) و اهداف استراتژیک (گسترش بازار، افزاش دامنه سهم بازار و...) جای داده است.(p53،2010،Navarro et.al) در تحقیق حاضر از مؤلفه عملکرد بازار و عملکرد مالی[29] برای سنجش عملکرد بازرگانی در نظرگرفته شده است. ضمنا از بین مؤلفه­های مؤثر بر بهبود عملکرد بازرگانی ، مؤلفه­های مزیّت رقابت استراتژی­های بازاریابی، منابع و قابلیت­های شرکت به عنوان عوامل مرتبط و تاثیر گذار که منجر به عملکرد برتر می شوند انتخاب شده­اند.

  عملکرد بازار ، به عنوان اثر بخشی فعالیت های سازمان تعریف شده است و از سه جزء رشد فروش ،سهم بازار و سودآوری تشکیل می شود. هم چنین عملکرد بازار درجه یا مقیاسی است که شرکت به اهداف صادراتی خود نائل شده است. (p18 ،2006،Shimsuddoha & yunus) هامبارگ[30] در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که یک فرهنگ سازمانی[31] با تفکر بازارگرا می تواند از طریق عملکرد بازار بر عملکرد مالی تاثیر مثبت بگذارد و حاشیه سود را افزایش دهد. (p448،2002،Homburg & Pflessev) عملکرد مالی عبارتست از درجه یا میزانی که شرکت به اهداف مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت آنان نائل می­آید.(عیسی زاده ،1389،ص61)

  مزیّت رقابتی ، وضعیتی است که یک بنگاه را قادر می سازد که با کارایی بالاتر و به کارگیری روش های برتر ، محصول را با کیفیت بالاتر عرضه نماید و در رقابت سود بیشتری را برای بنگاه فراهم آورد. یک واحد اقتصادی زمانی دارای مزیّت رقابتی است که به تواند به دلایل خاص که ناشی از ویژگی ­های آن واحد است (مانند وضعیت مکانی، فن آورانه پرسنلی، ...) به طور مداوم تولیدات خود را نسبت به رقبایش با هزینه پایین­تر و کیفیت بالاتر عرضه کند. (p108، 2008،Yilmaz)

  ساوهنی و پیپر[32] در سال 2002 در تحقیقات خود دریافتند مدیران شرکت هایی که به جای تمرکز بر مبادله[33] و منافع اقتصادی  به ایجاد و حفظ روابط ارزش مند با مشتریان  از طریق خلق ارزش برتر در راستای مزیّت رقابتی متمایل شده­اند و فرهنگ مبتنی بر ارائه  ارزش به مشتری را در تمام فرایندها و اقدامات خود تقویت می کنند عملکرد تجاری[34] و مالی برتری نسبت به سایر رقبا  و شرکت ها دارند. (p262،2002،Sawheny & Piper)

  استراتژی­های بازاریابی شامل سیاست­ها، اعمال و روش­هایی در بخش ­های بازاریابی و فروش می باشند که هدف آن­ها خلق و ایجاد عایدات و درآمدها و منابع است. قلمروی استراتژی های بازاریابی، عبارتست از بازارهای هدف خاص برای یک خانواده محصول یا یک محصول خاص. سپس،شرکت­ها از طریق یک طراحی و اجرای برنامه مناسب عناصر آمیخته بازاریابی (محصول[35] یا خدمت،قیمت[36]،توزیع[37]،تبلیغ[38]) طبق نیازها و خواسته­های مشتریان بالقوه در آن بازار هدف، به دنبال کسب مزیّت رقابتی و ایجاد هم افزایی     می باشند.(ثنایی،1391،ص20)

  کارمونا و همکارانش[39] درسال 2004 بر روی شرکت­های اسپانیایی تحقیقی انجام دادند که نتیجه آن ثابت کرد که استفاده از استراتژی­های بازاریابی برای شرکت­ها می تواند موجبات مزیّت رقابتی را فراهم کند و در گام بعدی بر روی عملکرد بازار و عملکرد مالی تاثیر مثبت بگذارد.(p108،2004،Carmona et.al) منابع شرکت شامل تمامی دارایی­ها ، ظرفیت­ها، فرایندهای سازمانی ، ویژگی­های بنگاه، اطلاعات ، دانش و غیره است که بنگاه را قادر می سازد تا استراتژی­هایی را به کار گیرد که کارایی و بهره وری­ را افزایش دهد. لئونیدو و همکارانش[40] منابع شرکت را در سه سازه منابع فیزیکی ، مالی و تجربی معرفی نموده­اند. (p98،2013، Leonidou et.al)

  قابلیت های شرکت، ترکیبی است از مهارت­، دانش و رفتارهایی که در سرتاسر شرکت وجود دارد و در افراد ، سیستم­ها، فرایندها و ساختارها منعکس می شود.(p103،2003،   Dess & lumpkin)

  لئونیدو و همکارانش قابلیت­های شرکت را مشتمل بر سازه­ی دیدگاه تسهیمی ، ساختار ارتباطی ،         درک / پاسخ به فن آوری معرفی نموده­اند.(p99،2013، Leonidou et.al)

  فاهی[41] در سال 2002 به بررسی تاثیر منابع و قابلیت های شرکت در ایجاد مزیّت رقابتی از طریق اتخاذ استراتژی ­های مناسب بازاریابی پرداخت. نتیجه تحقیق نشان داد که شرکت­های با عملکرد بالا به طور معنادارتری، اهمیت بیشتری به منابع و قابلیت­های خود داده­اند.(p96،2002،Fahy) لذا با توجه به ادبیات موضوع ، مدل علّی تحقیق طراحی شده است.

   

   

   

  [1] . Complex

  [2] . Dynamic

  [3] . Industry Average

  [4] . Continuous Improvement

  [5] . Performance Commerce

  [6] . Value Creation

  [7] . Robert Simons

  [8]  . Chances

  [9] . Michael Porter

  [10] .Propaganda

  [11] . Investment

  [12] . Ineffective

  [13] . Productive

  [14] . Satisfactory

  [15] . Relative Advantage

  [16] . Planning

  [17] . Internal Factors

  [18] . External Factors

  [19] . Subjective Concept

  [20] . Independent

  [21] . Dependent

  [22] . Intervening

  [23] . Moderating

  [24] . Richard L.Daft

  [25] . Subjective Concept

  [26] . Objective Concept

  [27] . Andreu Eusebio , Piter Lopez 

  [28] . Antonio Navaro

  [29]. Financial Performance

  [30] . Homburg

  [31]. Organizational Culture 

  [32] . Sawneny & Piper 

  [33] . Exchange 

  [34] . Commercial Performance

  [35] . Product

  [36] . Price

  [37] . Distribution

  [38] . Advertisement

  [39] . Moreno Carmona , Lorante Cespedes , Jimenez Burgos.

  [40] . Leonidas Leonidou  , Conestantinos Leonidou , Tomas A. Fotiadis  &  Athina Zeriti

  [41] . Fahy

  Title:

  The explanation of manufacturing firms performance in Guilan province With an emphasis on marketing strategies in terms of a causal model.

   

  Abstract

  In today's competitive world companies are successful that create able greater values for customers and according to Sergio Zeiman offer more reasons to customers and encouraged them to purchase and create long-term relationship with company. Creating superior value for customer in light of the various components provides basis of business performance improve for companies. This is done while pundits potential of present companies in Iran's capital market considering most of these in terms of better performance. Thus, the purpose of this research is identification factors that have effective on the business performance of firms. Several studies is suggests four categories of variables as competitive advantage, marketing strategies, resources and firm's ability that can be have influence on the business performance of firms. The present study in term of innovation will the first in the Guilan Province investigate resources and capabilities advantage for explanation business performance of companies besides marketing strategies in the form of a causal model. This study has trying to explanation businesses performances determinants of companies through a causal model. Competitive advantage included structures to improve the quality of products and services rate of login to lucrative markets. Also marketing strategies has affects on the business performance of companies that this factor has structures development of products and services, reduce costs and prices and transparency of advertise. Firm resources in this study includes: physical resources that have structure of equipment technology and service capacity. Financial resources included structural of liquidity and the ability to obtain financial resources, and also empirical sources included structures of knowledge, expertise and past performance evaluation. Finally, last affecting variable on the business performance of companies is firm's ability has been composed of shared view has sub-structures of joint opinion and develop of firm's ability. Communication structures included sub- structures close relationship with suppliers, understanding needs of customers and shareholders, and also understand/respond to technology including sub-structures of learning technology advances and rapid response to technological changes. The overall objectives of this study are design and test causal model for explanation business performance of manufacturing firms in the Guilan.

  The statistics population in this study is manufacturing firms in the Guilan. In the present study explanation each of the variables using indicators description statistics and then attempted its test by causal model. The results of the analysis showed that there is a relationship between firm's resources and marketing strategies, and also between firm's ability and marketing strategies. Also, there is a positive relation between marketing strategies and competitive advantage. On the other hand, competitive advantage has relationship with market performance and financial performance. Finally, there is a direct and positive relationship between market performance and financial performance.

  Keywords: Market Performance, Financial Performance, Competitive Advantage, Marketing Strategies, Firm Resources, Firm Capabilities

 • فهرست و منابع پایان نامه تبیین عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان با تأکید بر استراتژی های بازاریابی در قالب یک مدل علّی

  فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان

  چکیده.................................................................................................................................................................................................

                                                      فصل اول : کلیّات تحقیق

  مقدمه .....................................................................................................................................................................................

  بیان مسئله ............................................................................................................................................................................

  ضرورت و اهمیت تحقیق ....................................................................................................................................................

  اهداف تحقیق ........................................................................................................................................................................

  سوالات تحقیق ......................................................................................................................................................................

  چهارچوب نظری تحقیق .....................................................................................................................................................

  فرضیه های تحقیق ..............................................................................................................................................................

  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ...................................................................................................................................

  قلمرو تحقیق .........................................................................................................................................................................

  فصل دوم : ادبیات تحقیق

  2-1) بخش اول:عملکرد شرکت ها  .......................................................................................................................................

  2-1-1) مقدمه ................................................................................................................................................................................

  2-1-2) تشریح مفهوم عملکرد......................................................................................................................................................

  2-1-3) تعریف ارزیابی عملکرد.....................................................................................................................................................

  2-1-4) اهمیت ارزیابی عملکرد...................................................................................................................................................

  2-1-5) فرایند ارزیابی عملکرد......................................................................................................................................................

  2-1-6) اندازه گیری عملکرد........................................................................................................................................................

   

  صفحه

  1

   

  3

  5

  7

  8

  9

  9

  17

  17

  21

   

  24

  25

  25

  26

  27

  27

  27

   

   

   

  عنوان

  2-1-7) طبقه بندی سنجه های اندازه گیری عملکرد............................................................................................................

  2-1-8) مدل های ارزیابی عملکرد ..............................................................................................................................................

  2-1-8-1) سیستم اندازه گیری عملکردAMBITE...........................................................................................................

  2-1-8-2) فرایند الگوسازی...........................................................................................................................................................

  2-1-8-3) سیستم اندازه گیری عملکرد ECOGRAL....................................................................................................

  2-1-8-4) الگوی کارت امتیازی متوازنBCS..........................................................................................................................

  2-1-8-5) مدل الگوی بالدریجMB............................................................................................................................................

  2-1-9) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل ..................................................................................................................

  2-1-10) عملکرد بازرگانی ............................................................................................................................................................

  2-1-11) عملکرد بازار.....................................................................................................................................................................

  2-1-12) عملکرد مالی....................................................................................................................................................................

  2-1-13) سنجش عملکرد بازرگانی..............................................................................................................................................

  2-2) بخش دوم:مزیّت رقابتی .................................................................................................................................................

  2-2-1) مفهوم مزیّت  رقابتی.........................................................................................................................................................

  2-2-2) نظریه های مزیّت رقابتی.................................................................................................................................................

  2-2-2-1) نظریه های سازمان صنعتی(               I/O) ودیدگاه پورتر .............................................................................................

  2-2-2-2) نظریه مبتنی بر منبع(RBV) ................................................................................................................................

  2-2-2-3) نظریه شومپترین..........................................................................................................................................................

  2-2-3) پنج نیروی رقابتی پورتر جهت تجزیه و تحلیل رقابت .............................................................................................

  2-2-4) تحلیل زنجیره ارزش و فعالیت های سازمانی..............................................................................................................

  2-2-5) عوامل تاثیر گذار  ملّی در مزیّت  رقابتی جهانی........................................................................................................

   

  صفحه

  28

  29

  29

  31

  32

  33

  40

  41

  44

  47

  48

  49

  54

  55

  60

  60

  63

  65

  66

  71

  72

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  عنوان

  2-2-6) شرایط عاملی .....................................................................................................................................................................

  2-2-7) شرایط تقاضای داخلی......................................................................................................................................................

  2-2-8) صنایع حمایتی و مرتبط .................................................................................................................................................

  2-2-9) ساختار و استراتژی شرکت و رقابت .............................................................................................................................

  2-2-10) الگوی جامع مدیریت استراتژیک ...............................................................................................................................

  2-3) بخش سوم:استراتژی های بازاریابی...........................................................................................................................

  2-3-1) مفهوم بازاریابی .................................................................................................................................................................

  2-3-2) تفاوت فروش با بازاریابی .................................................................................................................................................

  2-3-3) وظایف مدیریت بازاریابی..................................................................................................................................................

  2-3-4) بازاریابی دست آوردی .....................................................................................................................................................

  2-3-5) آمیخته بازاریابی ...............................................................................................................................................................

  2-3-5-1) چهار سی (C4) ...........................................................................................................................................................

  2-3-5-2) عناصر تشکیل دهنده(P4) ......................................................................................................................................

  2-3-6) محصول...............................................................................................................................................................................

  2-3-7) تصمیم گیری در باره صفات کالا ..................................................................................................................................

  2-3-8) قیمت..................................................................................................................................................................................

  2-3-9) عوامل موثرهنگام تعین قیمت.......................................................................................................................................

  2-3-10) توزیع ...............................................................................................................................................................................

  2-3-11) تبلیغ................................................................................................................................................................................

  2-4) بخش چهارم:منابع و قابلیت ها ...................................................................................................................................

  2-4-1) تعریف و مفهوم منابع شرکت ........................................................................................................................................

   

  صفحه

  73

  74

  76

  76

  77

  78

  79

  79

  80

  82

  83

  84

  85

  86

  89

  94

  95

  98

  103

  107

  108


   

  عنوان

  2-4-2) انواع منابع...........................................................................................................................................................................

  2-4-3) رویکرد مبتنی بر منابع.....................................................................................................................................................

  2-4-4) تحقیقات انجام شده در رویکرد مبتنی بر منابع.........................................................................................................

  2-4-5) چند مدل نمونه از رویکرد مبتنی بر منبع .................................................................................................................

  2-4-6) تعریف قابلیت های شرکت ............................................................................................................................................

  2-4-7) انواع قابلیت های شرکت ................................................................................................................................................

  2-4-8) نقش قابلیت های سازمانی در ایحاد مزیت رقابتی.....................................................................................................

  2-5) بخش پنجم:پیشینه ........................................................................................................................................................

  2-5-1) تحقیقات انجام شده در مورد موضوع تحقیق ............................................................................................................

                                                          فصل سوم : روش اجرای تحقیق

  3-1) مقدمه ......................................................................................................................................................................................

  3-2) فرایند اجرای تحقیق..............................................................................................................................................................

  3-3) روش اجرای تحقیق...............................................................................................................................................................

  3-4) جامعه و نمونه آماری.............................................................................................................................................................

  3-5) روش و ابزار جمع آوری اطلاعات........................................................................................................................................

  3-6) روایی و پایایی پرسشنامه......................................................................................................................................................

  3-6-1)روایی پرسشنامه..................................................................................................................................................................

  3-6-2) پایایی پرسشنامه................................................................................................................................................................

  3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها...............................................................................................................................................

   

  صفحه

  108

  111

  119

  123

  125

  126

  127

  129

  130

   

  140

  140

  141

  141

  142

  143

  143

  143

  144


   

  عنوان

                                  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

  4-1) مقدمه........................................................................................................................................................................................

  4-2) توصیف نمونه آماری ............................................................................................................................................................

  4-3) توصیف متغیر های تحقیق .................................................................................................................................................

  4-3-1) منابع شرکت .....................................................................................................................................................................

  4-3-2) قابلیت های شرکت ..........................................................................................................................................................

  4-3-3) استراتژی های بازاریابی ..................................................................................................................................................

  4-3-4) مزیت رقابتی .....................................................................................................................................................................

  4-3-5) عملکرد مالی.......................................................................................................................................................................

  4-3-6) عملکرد بازار........................................................................................................................................................................

  4-4) آماراستنباطی ........................................................................................................................................................................

  4-5) برآورد و آزمون مدل ساختاری تحقیق ............................................................................................................................

   4-6) سنجش مدل اندازه گیری هریک از متغیرها .................................................................................................................

  4-7) آزمون فرضیه های تحقیق....................................................................................................................................................

  فصل پنجم: بحث ،‌ نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1) مقدمه ......................................................................................................................................................................................

  5-2) نتیجه گیری............................................................................................................................................................................

  5-2-1) نتایج آمار توصیفی ..........................................................................................................................................................

  5-2-2) نتایج آماراستنباطی..........................................................................................................................................................

  5-3) پیشنهاد بر اساس یافته های تحقیق ...............................................................................................................................

  5-4) محدودیت های تحقیق .......................................................................................................................................................

   

  صفحه

   

  148

  148

  153

  153

  154

  155

  156

  157

  158

  159

  161

  166

  178

   

  180

  180

  180

  183

  186

  187

   

   


   

  عنوان

  5-5) پیشنهاد برای تحقیقات آینده ............................................................................................................................................

  منابع

  منابع فارسی  .....................................................................................................................................................................................

  منابع انگلیسی ...................................................................................................................................................................................

  پیوست ها

  پیوست الف : پرسشنامه .................................................................................................................................................................

  پیوست ب: خروجی LISREL برای مدل تحقیق .......................................................................................................................

  پیوست پ : پایایی پرسشنامه.........................................................................................................................................................

  پیوست ت : جدول آزمون همبستگی بین متغیر ها..................................................................................................................

   

   

  صفحه

  187

   

  189

  193

   

  199

  203

  214

  222

  منبع:

  منابع فارسی:

  1. اله وردی، مصطفی،(1391)، "بررسی تاثیر بازارگرایی صادرات و مزیّت رقابتی بر عملکرد صادرات" ،      پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.
  2. امینی زاده ، سعید، (1385) ، " ارائه نتایج برنامه ریزی استراتژیک بر اساس کارت امتیازی  متوازن  در شرکت لوله سازی  اهواز" تهران ، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک ، ص 21-1 .
  3. ایران زاده ، سلیمان و  برقی ، امیر ،(1388)، "  الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان " ، تهران ، انتشارات فروزش.
  4. آرمسترانگ ، مایکل،(1385)،"مدیریت عملکرد و راهبردهای کلیدی و راهنمایی عملی " ، ترجمه دکتر سعید صفری و امیر وهابیان ، تهران ، انتشارات  جهاد  دانشگاهی .
  5. پورتر، مایکل،( 1384)، " استراتژی رقابتی، تکنیک های تحلیل صنعت و رقبا"، مجیدی، جهانگیر و مهرپویا، عباس، انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا،  چاپ سوم،تهران.
  6. پورتر ، مایکل، (1387)، "استراتژی های رقابتی " ترجمه  جهانگیر مجیدی عباس مهرپویا ، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
  7. پورجهانی، رضا، (1388)، "بررسی عوامل تعیین کننده موفقیت  سازمان ها بر اساس رویکرد  مبتنی بر منابع"  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.
  8. ثنایی، مصطفی،(1391)،" شناسایی و الویت بندی شاخص های موثر بر استراتژی های بازاریابی با رویکرد  FMCOM" ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد قزوین.
  9. چیرانی، ابراهیم و شهنازی، مریم و علیزاده، سحر، (1391)، " نقش بازاریابی درونی در بهبود عملکرد بازرگانی بانک های خصوصی" ، چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی، ص 12- 1.
  10. حسن زاده، رقیه، (1391)، " رابطه بین کارآفرینی سازمانی با عملکرد (مالی و غیرمالی) در شرکتهای تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران" ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات، واحد رشت.
  11. حسینی،شمس الدین و احتیاطی، احسان، ( 1385)، "مزیّت رقابتی و اندازه گیری آن، مطالعه موردی متانول ایران"، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 28،ص 193-168.
  12. خاکی ، غلامرضا،(1390)، "روش تحقیق در مدیریت"  ، تهران ، انتشارات بازتاب.
  13. دفت ، ریچارد ال ، "تئوری و طراحی سازمان" ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی ، جلد اول، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی .
  14. ده یادگاری، سعید،(1383)،"بررسی ابعاد مزیت رقابتی در شرکت های صادر کننده سنگ های تزئینی و تأثیر این ابعاد بر عملکرد صادراتی شرکت ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
  15. دیوید، فردآر،(1379)، "مدیریت استراتژیک؛ ترجمه پارسائیان ، اعرابی ، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  16. رهنورد، فرج اله، ( 1382)، "نقش مدیریت کیفیت در ایجاد مزیّت  رقابتی در عرصه اقتصاد نوین جهانی"، نشریه احیاء، شماره چهارم، 38-15.
  17. رئیسی ، مرضیه،(1387)، "بررسی رابطه بازارگرایی و استراتژی همگون سازی محصول  با عملکرد صادرات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
  18. رحیمی ، اکبر،(1385)،" مفاهیم بهره وری و عملکرد"، ماهنامه تدبیر ، شماره 153 .
  19. رضایی دولت آبادی ، حسین و خائف  الهی ، احمدعلی، (1385)، "تعیین میزان تاثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار با توجه به قابلیت های بازاریابی در صنایع شیمیایی" ، فصلنامه مدرس علوم انسانی،دوره 10، شماره 1، ص 131-161.
  20. روستا ، احمد و ونوس ، داور و ابراهیمی، عبدالحمید(1389)، "مدیریت بازاریابی" ،انتشارات سمت،تهران.
  21. زرگریان ، محمد رضا،(1391)،  "بررسی رابطه عناصر آمیخته بازاریابی با رفتار خرید مصرف کنندگان آب معدنی"  ، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان ، واحد پردیس بین الملل.
  22. سایمونز، رابرت ، ( 1385)، "نظام های کنترل و سنجش عملکرد برای اجرای استراتژی"، ترجمه مجتبی اسدی، گروه آریانا.
  23. سکاران، اوما، (1390)، "روش های تحقیق در مدیریت " ، صائبی محمد،  شیرازی محمود ، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری.
  24. شکوه ،  مرسده، (1388)، "بررسی و ارائه آمیخته بازاریابی مناسب در جهت بهینه سازی فروش پودر لاستیک در ایران" ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.  
  25. شیخان ، علی کاظم  و  اکبری ، مسلم  و  فتحی ، علی ،(1388)،" بررسی تاثیر گذاری  بازارگرایی و استراتژی های بازاریابی بر عملکرد بانک ها"، اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات  بانکی، تهران، ص 14-1.
  26. طالعی فر ، رضا و اردکانی ، سعید و زارع، حبیب و حاتمی نسب ، حسن، (1390)، " بررسی عوامل موثر بر بازاریابی محصول جدید در بنگاههای کوچک و متوسط(مطالعه موردی:صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس)"، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی.
  27. ظهوری ، قاسم، (1378) ، "کاربرد روش های تحقیق علوم اجتماعی در مدیریت"، تهران ، انشارات نشر میر.
  28. عفتی داریانی ، محمد علی ،(1386)،" مدیریت  عملکرد با نگاهی  به ارزیابی  عملکرد        دستگاه های اجرایی"، موسسه  توسعه و بهبود مدیریت.
  29. علی احمدی،علیرضا و الهیاری، احمد، (1382) ،"استراتژی رقابت و نوآوری در کسب و کار"، انتشارات تولید دانش، چاپ اول، تهران.
  30. عیسی زاده،  خدیجه، (1389) ، "تاثیر سرمایه فکری بر انعطاف پذیری مالی وعملکرد و شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " ، پایان نامه کارشناشی ارشد، دانشگاه آزاد واحد قزوین .
  31. غفوری ، سولماز،(1391) ،" بررسی تاثیر استراتژی فروش بر عملکرد مالی شرکت های صنایع غذایی" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تحقیقات ، واحد تهران شمال.
  32. غلامین،راحله،(1390)، "نقش سیستم­های اطلاعاتی در مزیّت رقابتی استراتژیک در صنایع کوچک و متوسط(SME) استان گیلان" ، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.
  33. فتحی، سعید ، (1386) ،" تبیین  الگوی عوامل مؤثر بر اندازه  گیری  ارتباط بین فن آوری اطلاعات  و عملکرد مالی، شرکت های تجاری "، رویکرد فرا تحلیلی  رساله  دکتری ، دانشگاه تربیت مدرس.
  34. فخیمی آذر ، سیروس و اکبری ونه آباد ، مرتضی و رسولی ، رضا ، (1390) ،" بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی (4P) بر افزایش فروش آبگرمکن تولیدی شرکت قاینار خزر" ، فراسوی مدیریت ، سال چهارم ، ص106-79.
  35. کاپلان، رابرت و نورتون، دیوید، (1386) ، "همسویی استراتژیک" ، ، ترجمه بابک زنده دل، تهران  ، مرکز نشر دانشگاهی.
  36. کاتلر، فیلیپ، (1390)، "مدیریت بازاریابی" ، اصفهان، انتشارات آموخته.
  37. کاتلر ، فیلیپ و آرمسترانگ، گری، (1390) ،" اصول بازاریابی "، ترجمه بهمن فروزنده، اصفهان،  انتشارات آموخته.
  38. کرمپور،عبدالحسین و شریفی ، کیومرث  و صفا بخش ،شهلا،(1391) ،" ارائه مدلی برای ارزیابی تاثیر اجزای رویکرد  مبتنی بر منابع، بر عملکرد صادراتی بر اساس استراتژی رهبری هزینه در صنعت کانی غیر فلزی"  ، نشریه علمی  پژوهشی مدیریت بازرگانی،دانشکده تهران، دوره4، شماره 12، ص 128-113 .
  39. کیگان ، وارن جی ، (1387)، "مدیریت بازایابی جهانی" ، ترجمه عبدالحمید ابراهیمی ، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی ، چاپ سوم .
  40. محمدیان ، محمود و پور غفاری، آزاد، (1389)، "اولویت بندی درجه تاثیر هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی بر رفتار خریداران کتاب" ، سومین کنفرانس بین الملل مدیریت بازاریابی.
  41. مشبکی ، اصغر و  صادقیانی ، فرشاد، (1390)، "بررسی نقش نوع محصول مصرفی در ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان" ، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی.
  42. مهری ، علی و  خداداد حسینی، حمید ، (1384) ، " طراحی مدل مزیّت رقابتی برای صنعت خودروی ایران"، فصل نامه علمی – پژوهشی پژوهش های  مدیریت در ایران، دوره نهم ، شماره دوم ، ص 189-212.
  43. موسویان،  سید جواد ،(1387)، " تاثیر  سطوح مختلف  ابعاد مدیریت  کیفیت  فراگیربر عملکرد  شرکت های بیمه استان گیلان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
  44. موون ، جان سی و مینور ، میشل اس(1388)، "رفتار مصرف کننده"،ترجمه عباس صالح اردستانی و محمدرضا سعدی،کتاب آیلار،تهران.
  45. نور الهی، سمیه و کفاش­پور، آذر و حدادیان ، علیرضا،( 1392) ، "بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار به واسطه متغیر خلق  ارزش  برتر برای مشتری در صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد" ، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، ص17-1.
  46. نوروز ، حسین،  (1390)، "تعیین الویت های سرمایه گذاری مبتنی بر مزیّت های رقابتی در منطقه آزاد تجاری  - صنعتی انزلی" ، پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه گیلان ، واحد پردیس بین الملل.
  47. نوری نیا، رضا ، ( 1386)، "گرایش به بازار، قلب بازاریابی جدید" ، ماهنامه تدبیر ،شماره 181،ص 36-32.
  48. وب سایت سازمان صنایع کوچک و شهرک صنعتی ایران،www.isipo.ir .
  49. هومن ، حیدرعلی، (1390)، "مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل" ، چاپ چهارم، تهران، انتشارات سمت.
  50. یوسفی سیاهگورابی،مریم،(1389)،" تجزیه و تحلیل مدل جامع جهت تبیین عملکرد بازار        شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ استان گیلان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد رشت.

   

  منابع انگلیسی:

  1. Barney, J.B. , (1986), “Organizational culture: Can it be a source of sustained competitive advantage?”, Academy of Management Review, 11, pp 791-800.
  2. Barney, J.B. , (1991), “Firm resources and sustained competitive advantage”, Journal of Management, 17 (Special Issue), pp 99-120.
  3. Brue, S.L. ,(2000),” The Evolution of Economic Thought” , (6th ed.), Dryden Press, Dryden.
  4. Brumback, GB. , (1988), "Some ideas, issues and perdiction about information management" . public personal management , winter, 387-402.
  5. Carmeli, A., (2001), “High- and low-performance firms: do they have different profits of perceived core intangible resources and business environment?”, Technovation, 21, pp  661-671.
  6. Carmona–Moreno , E , Cespedes – lorente , E.J., De Burgos – Jimenez , J,(2004), “Environmental strategies in spanish hotels: contextual factors and performance”, Service Industries Journal  , 24(3) PP 101 -130.
  7. Chan , T. , Cui ,G. , (2004) , "Consumer attitudes toward marketing a transational economy.  Journal of consumer marketing" . Vloume21, number 1 , 10-26.
  8. Charbaghi, Kazen , Lynch , Richard , (1999), “ sustainable competitive advantage: towards a dynamic resource – based strategy” , management decision , vol.37 ,No.1.
  9. Cheng Ch Cheng HH, (2010) , "Effect of internal Marketing on nurse Job  satisfaction and organizational commitment :example of medical centers in southern taiwan " , Journal of nursing research,  vol .15.No.49 pp 265 -274.
  10. Davis .F.Donna, Golicic .L.susan , (2010) , "Gaining competitive advantage in supply chain relationships :the mediating role of Market – oriented IT  competence" ,  J. of the Acad .Mark .SCI . 38: pp56 -70.
  11. Dreyer , Bent , Kjell ,Gronhang , (2004), “Uncertainty, Flexibility, and Sustained Competitive Advantage” , Journal of Business Research, V.57, pp 484-494.
  12. Dess and Lumpkin,(2003), “strategic management “ MC Graw –Hill , pp 98 -110.
  13. De Toni , A ,  Tonchia, (2003), “Strategic Planning and Firm Competency”, International Journal of Operation and Production management Journal, 23(9), pp 98-119.
  14. Devinney Timothy M . Pierre J .Richard, George S. Yip , Gerry Johnson , (2004), " Measuring organizational Performance in Management Research : A synthesis of measurement challenges and Approaches"  , Australian Graduate school of Management  , presented in AOM conference , pp 44 -61.
  15. Eusebio , R. Andreu ,  J.l and lopez B.P  , (2007) , "Management perception and marketing strategy in export performance: A competitive analysis in Italian and Spanish textile –clothing sector (parts)" , Journal of fashion Marketing and Management VoI , ll No. 01 pp 24 -40.
  16. Fahy, J., (2000), “The resource-based view of the firm: Some stumbling-blocks on the road to understanding sustainable competitive advantage”, Journal of European Industrial Training, 24, pp 94-104.
  17. Fahy ,  J. , (2002) , "the resource – based view of the firm :some stumbling –blocks on the road to understanding sustainable competitive  advantage" , Journal of European Industrial Training  ,24 , pp 94 -104.
  18. Foss, N.J. and Knudsen, T., (2003) , “The resource-based tangle: Towards a sustainable explanation of competitive advantage” ,  Managerial and Decision Economics, 24, pp 291-307.
  19. Galbreath, J.T, (2004), “Determinants of Firm Success: A Resource-Based Analysis” , Doctor of Philosophy, Curtin University of Technology, Australia.
  20. Giriffith , D.A, Yalcinkaya , U ., Calanton , R.j. , (2009) , “Do marketing capabilities consistently mediate effects of firm  intangible capital on performance across  institutional  environment?” ,  Journal  of  world  Business.worBus-406,pp 1-110.
  21. Gonzalez , Benito Oscar , Gonzalez , Benito Javer, (2005), “ cultural vs . operational Market orientation and objective vs . subjective performance : perspective of production and operations” , Industrial Marketing management , vol . 34, pp797-829.
  22. Grant, R.M., (2002) , “Contemporary strategy analysis (4th ed.)”  Blackwell Publishers, Oxford, England.
  23. Hall, R., (1992), “The strategic analysis of intangible resources”, Strategic Management Journal, 13, pp 135-144.
  24. Hao Ma,(2001) “Creation and Preemption for competitive Advantage”, Management Decision, Vol 37.
  25. Homburg, C, & Pflesser C , (2002) , "A multiple –layer model of market oriented organizational culture: measurement issues and performance outcomes" , Journal of marketing research vol.37  , pp 446 -465.
  26. Huber, F., Hermann, A., and Morgan, R. E. ,(2001), “Gaining Competitive Advantage through Value Oriented Management” , Journal of Consumer Marketing, 18(1), pp 41-53.
  27. Haugland, Seven A , Myrtveit ,Ingunn ,  Nygaard Arne ,  (2002) ,  “market orientation and  performance in the servise A data development  analysis” ,  journal of Business  Research,  vol.60,  pp1191-1197.
  28. Hoopes, D.G., Madsen, T.L., Walker, G., (2003), “Guest editors’ introduction to the special issue: Why is there a resource-based view? Toward a theory of competitive advantage”, Strategic Management Journal, 24 (Special Issue), pp 889-902.
  29. Kevin, Zhengzhou , brown ,B , James , K .Dev,chekitans, (2009), “market  orientation ,competitive advantage ,and performance: A demand-based ، Research62” ,p 1063-1070 .
  30. Leonidou , L.C. , Leonidou, .N. , Fotiadis , T.A. , zeriti , A. , (2013), “Resources and capabilities as drivers of hotel environmental marketing strategy: Implications for competitive advantage and performance”, Tourism management , 35, pp 94-11.
  31. Lin Chien – Huang , Peng Ching - Huai kao Dannyt , (2008) , "The innovativeness  effect  of  market  orientation  and learning orientation on business performance”, International journal of man power, vol.29 , No. 8,  pp752-772.
  32. Mathews, J.A.(2002), “A resource-based view of Schumpeterian economic dynamics”, Journal of Evolutionary Economics, 12, pp 29-54.
  33. Menguc Bulent, Auh seigyoung  , shin Eric , (2007),  “Transformational  ledership and  market  orientation :Implications for the implementation  of competitive  strategies  and  business unite performance”,  journal of Business Research ,  vol.60 ,  pp314-321.
  34. Mavondo , Felixt ,   Chimhanzi , Jacqueline,  Stewart , Jillian , (2005), “Learning and orientation market  orientation”,  European journal  of  marketing  vol  39,  No. 11/12,  pp 1235-1263.
  35. Morgan , N. A. Kaleka , A. , Katsikeas , C.S. , (2004) , "Antecedents of export venture performance:A theoretical model and empirical assessment" , Journal of Marketing , 68(1): pp 90 -108.
  36. Morgan , N.A. Slotegraaf , R. j ,Vorhies  D.W , (2009), “Linking marketing capabilities with profit growth”, International Journal of Research in Marketing . Vol.26 , PP 284-293.
  37. Murray . Y , Janet , Gao Yong , Gevald, Koabe Masaaki, (2011), ”market orientation and performance of export ventures: the process through marketing capabilities and competitive advantage”,  J of the Acad.Mark.SCI.39: pp 259-269.
  38. Navarro, Antonio. Losada , fernando.Ruzo, Emilio , (2010) , " implications of perceived competitive advantages , and petition of marketing tactics and export commitment on export performance" , Journal of world business. 45 , pp 49 -58.
  39. Olavarrieta , Sergio, Friedmann , Roberto ,  (2008), ”  market orientation ,  Knowledge – related resources  and  firm performance ,  vol.61,  pp623-630.
  40. Porter,  E. Michael , Miller , E. Victor., (1985), "How Information Gives You Competitive Advantage" Harvard  Business Review, July-August 63(4) pp 149-160.
  41. Rechenthin, David, (2004), “Project Safety as a Sustainable Competitive Advantage” , Journal of Safety Research, V.35, pp 297-308.
  42. Rhee , Jaehoon,  Park  , Baekyung, Lee C , Dohyung, (2010), ” Drivers of innovativeness and for performance  innovative  SMS  in south korea : mediation of learning  orientation“ , Technovation , vol.30,  pp65-75.
  43. Rolstadas , A, (1998), “Enterprise performance measurement” .International  Journal  of  Operations & Production management ,vol.18 ,No.30 pp 473-487
  44. Sanwheny and Piper , (2002) , " Value creation through enriched marketing operations  interface" , Journal of operations management  , vol.20  , pp 259-272.
  45. Shamsuddoha , A.K. , M.yunus , Ali , ( 2006) , "medieated effects of export programs on firm export performance" , Asia pacific Journal of marketing and logistics  ,vol.18 No. 2.
  46. Sin leoy ,  M, Tes Alan,  C., Heungb vincent , C. S yim Ferederic,  H.K , (2005) , "An  analysis of the relationship between market orientation and business performance in the hotel industry"  , hospitality management, Vol. 24 , pp 555 -575.
  47. Singh , Satyendra , Ashok Ranchhod , (2004) “market orientation and customer satisfaction: Evidence  form  British  machine tool industry”,  Industrial marketing management, vol.33, p135-144.
  48. Solberg, C. A. , & Durrieu F,(2008), “Strategy development in  international markets : a two tire approach .International marketing review , Vol.25, No.5 , pp520-543.
  49. Spanos. Y.E. , Lioukas, S., (2001), “An examination of the causal logic of rent generation: Contrasting Porter's competitive strategy framework and the resource-based perspective”, Strategic Management Journal, 22, pp 907-934.
  50. Strand , Sampo, (2006), “Patents as a Source of Sustainable Competitive Advantage, Seminar in Business Strategy and International Business” , Helsinki University of Technology.
  51. Tangen , S ,(2004), “performance measurement: form philosophy to practice .International  journal of productivity  and performance management” , vol.53 , vo.8 , pp726-737.
  52. Taylor , Charles  R , Kim kyung hoon, Ko Eunju, Park myung  Hwan, Kim Dong Ryul, Moon Hak I1, (2008), “Does having  a market  orientation lead to higher  levels of relationship commitment and business performance? Evidence form  the korean  robotics   industry”, Industrial marketing management , vol.37, pp825-832.
  53. Virginia , Serra, Woodford , Keith , Martin ,Sandra, (2005), “Sources of Competitive Advantage in the Uruguayan and New Zealand Beef Industries” , Published in the Proceedings of the Fifteenth International Farm Management Association Congress, Campinas, Brazil, V.2, pp 136-144.
  54. Wade, M., and Hulland, J., (2004) , “Review: The Resource-based view and information systems research: Review, extension, and suggestions for future research”, MIS Quarterly Vol. 28 No. 1, pp 107-142. 
  55. Welbourne, T.M. , Wright, P.M., (1997), “Which resources matter in initial public offering firms? A longitudinal comparison of five resources’ contributions to firm performance” , Working Paper 97-02, Center for Advanced Human Resource Studies, Cornell University, Ithaca, NY.
  56. Wheelen , T.L. , Hunger , J.D. , (2000), “Strategic Management” , Prentice Hall International.
  57. Yilmaz , Burcuselin, (2008) , "Competitive advantage strategies for SMES in tourism  sector" . Dokuz Eylul university . Turkey, 106-117.


تحقیق در مورد پایان نامه تبیین عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان با تأکید بر استراتژی های بازاریابی در قالب یک مدل علّی , مقاله در مورد پایان نامه تبیین عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان با تأکید بر استراتژی های بازاریابی در قالب یک مدل علّی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تبیین عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان با تأکید بر استراتژی های بازاریابی در قالب یک مدل علّی , پروپوزال در مورد پایان نامه تبیین عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان با تأکید بر استراتژی های بازاریابی در قالب یک مدل علّی , تز دکترا در مورد پایان نامه تبیین عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان با تأکید بر استراتژی های بازاریابی در قالب یک مدل علّی , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تبیین عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان با تأکید بر استراتژی های بازاریابی در قالب یک مدل علّی , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تبیین عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان با تأکید بر استراتژی های بازاریابی در قالب یک مدل علّی , پروژه درباره پایان نامه تبیین عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان با تأکید بر استراتژی های بازاریابی در قالب یک مدل علّی , گزارش سمینار در مورد پایان نامه تبیین عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان با تأکید بر استراتژی های بازاریابی در قالب یک مدل علّی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تبیین عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان با تأکید بر استراتژی های بازاریابی در قالب یک مدل علّی , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تبیین عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان با تأکید بر استراتژی های بازاریابی در قالب یک مدل علّی , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تبیین عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان با تأکید بر استراتژی های بازاریابی در قالب یک مدل علّی , رساله دکترا در مورد پایان نامه تبیین عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان با تأکید بر استراتژی های بازاریابی در قالب یک مدل علّی

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس