پایان نامه تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور

word
110
420 KB
30840
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۴,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور

  پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  گرایش: مدیریت مالی

  چکیده:

       امروزه مخارج تحقیق و توسعه از اهمیت بسیاری در فرایند توسعه و پیشرفت جوامع مختلف برخوردار است. تنها راه بقاء هر سازمان پرداختن به تحقیق و توسعه­ی مداوم است، بنابراین سرمایه­گذاری در تحقیق و توسعه کلید رشد اقتصادی برای هر کشور می­باشد. این پژوهش، ارتباط تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه­یافته و در حال ظهور را با استفاده از داده­های پانلی در دوره زمانی 2010-2004  برای 50 کشور که براساس شاخص توسعه نیروی انسانی سازمان ملل به کشورهای توسعه­یافته و در حال ظهور (توسعه) تقسیم­بندی شده­اند مورد بررسی قرار می­دهد. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این موضوع است که در مدل­های اوّل، دوّم و سوّم بین سرمایه­گذاری تحقیق و توسعه با رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ارتباط مثبتی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل­های اوّل و دوّم و سوّم نشان داده است که بین هزینه­های دولت و رشد اقتصادی ارتباط منفی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل­های اوّل و دوّم و سوّم نشان داده است که بین شدت (انباشت) سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل اوّل نشان داده است که رابطه مثبتی بین سرمایه­گذاری­های بازار سهام و رشد اقتصادی وجود ندارد. رابطه منفی بین اعتبار خصوصی بانک­ها و رشد اقتصادی وجود دارد. بین اعتبار خصوصی سایر مؤسسات مالی و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل دوّم نشان داده است که رابطه مثبتی بین سرمایه­گذاری­های بازار سهام و رشد اقتصادی وجود دارد ولی به لحاظ آماری معنادار نیست. رابطه منفی بین اعتبار خصوصی بانک­ها و رشد اقتصادی وجود دارد. بین اعتبار خصوصی سایر مؤسسات مالی و رشد اقتصادی رابطه منفی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل سوّم نشان داده است که رابطه مثبتی بین سرمایه­گذاری­های بازار سهام و رشد اقتصادی وجود دارد ولی به لحاظ آماری معنادار نیست. رابطه منفی بین اعتبار خصوصی بانک­ها و رشد اقتصادی وجود دارد. بین اعتبار خصوصی سایر مؤسسات مالی و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد.

  کلید واژه: شاخص توسعه نیروی انسانی، سرمایه­گذاری تحقیق و توسعه، هزینه­های دولتی، شدت (انباشت) سرمایه فیزیکی، اعتبار خصوصی بانک­ها

  )مقدمه:

       رشد اقتصادی پیوسته، عمدتاً توسط تحولات دانش و فن­آوری و سرمایه انسانی توضیح داده می­شود و فعالیت­های تحقیق و توسعه (R&D)[1] نیز از منابع اصلی و عمده ایجاد تحولات دانش و فن­آوری است؛ از این­رو اغلب کشورها برای تداوم رشد اقتصادی اقدام به گسترش فعالیت­های تحقیق و توسعه می­کنند (دین محمدی، مصطفی؛ وزریری، علیرضا؛ شهنازی، روح اله؛ 1385، ص99-62). طبق تعریف OECD[2]، تحقیق و توسعه به معنای «فعالیت­های سازنده برخواسته از یک بنیاد نظام یافته است، که هدف آن افزایش دانش انسانی، فرهنگ اجتماعی و بهره­گیری از این دانش در کاربردهای جدید می­باشد». یکی از ویژگی­های رشد اقتصادی نوین، نقش معناداری است که بوسیله تغییر فن­آوری ایفا می­شود (کانور، اونسون، 2003، ص264-235)[3] و رشد اقتصادی پایدار نخستین اولویت ملل مختلف چه توسعه یافته و چه در حال توسعه است (ورساک لیس، 2006، ص1090-1083)[4]. قرن بیست و یکم به عنوان عصر اقتصاد دانش بنیان[5] توصیف شده است؛ اقتصادی که بر فعالیت تحقیق و توسعه علمی بنیان دارد. فعالیت R&D، فرآیندی خوب سازمان یافته از خلق دانش، تولید، انتشار و کاربرد است. فعالیت­های تحقیق و توسعه موجب نوآوری در فن­آوری علمی، مقیاس­های مدیریتی و نظام­های اجتماعی و سیاسی می­گردند. بر اساس مدل­های رشد درونزا[6]، سرمایه­گذاری در تحقیق و توسعه به عنوان موتور عمده رشد شناخته شده است. مدل­های مذکور اذعان دارند عوامل اقتصادی و نهادی، شیوه پیشرفت فن­آوری را توضیح می­دهند. مدل­های رشد درونزا همچون مدل­هایی که منکیو و دیگران[7] و رومر[8] ارائه داده­اند، استدلال می­کنند سرمایه انسانی و انباشت دانش ناشی از تحصیل و خلق دانش، منابع عمده رشد بلند مدت هستند. از این­رو اغلب مطالعات و پژوهش­ها در سال­های اخیر که بر رشد اقتصادی و پیشرفت فن­آوری تمرکز داشته­اند، نقش برجسته­ای برای سرمایه­گذاری در تحقیق و توسعه قلمداد کرده­اند، که می­توان به مقاله گریلیچز[9] تا مطالعه مالونی و رودریگوئز- کلیر[10] اشاره نمود. از آن­جا که سرمایه­گذاری تحقیق و توسعه یکی از اساسی­ترین عناصر در پیشرفت دانش، افزایش بهره­وری، و ترغیب رشد است، هر کشوری که منابع کافی در فعالیت­های R&D سرمایه­گذاری نماید و به طور کارآیی به فعالیت­های تحقیق و توسعه مشغول شود، پتانسیل رسیدن به رشد مطلوب را در نتیجه تحقیق و توسعه دارد (وانگ، 2010، ص116-103)[11]. از سوی دیگر نکته حائز اهمیت، وجود شکاف فن­آوری میان کشورهای درحال توسعه با کشورهای توسعه یافته است که این شکاف بخشی معنادار از تفاوت­های بزرگ در درآمد سرانه است، که اقتصادهای ثروتمند را از فقیر جدا می­کند. یک اثر مهم شکاف­های فن­آوری را می­توان در میزان متفاوت سرمایه­گذاری کشورهای فقیر و ثروتمند در فعالیت­های تحقیق و توسعه و تولید دانش مشاهده نمود. برای مثال کشورهای تشکیل دهنده گروه هفت در سال 1995، 84 درصد از مخارج جهانی را روی R&D داشته­اند و حدود 190 کشور باقیمانده تنها 16 درصد بعدی را انجام داده­اند و در نتیجه همان کشورهای عضو گروه هفت 92 درصد اختراعات ثبت شده (پتنت­ها) در USPTO[12] را از آن خود کرده­اند (کمنی، 2010، ص1554-1543)[13].

   

  1-2)بیان مسئله:

       بازار مالی مکانی است که در آن دارایی‌های مالی مورد مبادله قرار می­گیرند. البته با پیچیده شدن روش­ها و ابزارهای مبادله در سطح ملی و بین­المللی، در بسیاری از موارد واژه مکان معنای محصلی نمی­یابد. بر این اساس می­توان گفت که بازار نهادی است که در چارچوب آن انواع مبادلات، اعم از مبادلات کالاها، خدمات و دارایی­های مالی، بین عرضه­کنندگان و تقاضاکنندگان تحقق پیدا می­کند (راستاد،1380). بازارهای مالی، دارای نقش کلیدی در تجهیز و هدایت وجوه موجود در اقتصاد به سمت بخش­های تولیدی و صنعتی و به تبع آن بهبود رشد اقتصادی هستند. توسعه­ی اقتصادی، مستلزم انباشت سرمایه است. بازار سرمایه به عنوان یکی از رکن­های بازار مالی، نقش به سزایی در بسیج امکانات مالی و سرمایه­ای به منظور رشد و توسعه­ی اقتصادی کشورها دارد و هم­اکنون در بسیاری از کشورهای جهان، نقش تأمین مالی اعتبارات مورد نیاز بنگاه­های اقتصادی را برعهده دارند (صنوبر، 1386). نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها به صورتی است که می­توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته را در درجه­ی کارآمدی و کارآیی نظام مالی آن­ها جستجو کرد (کاشانی، 1380). به تغییر کمّی هر متغیر طی یک دوره معین زمانی، رشد[14] گفته می‌شود (متوسلی، محمود؛ 1382، ص11). رشد، افزایش بلندمدت ظرفیت تولید به ‌منظور افزایش عرضه کل جهت تأمین نیازهای جمعیت است (تودارو، مایکل؛ 1942، ص117). در واقع رشد اقتصادی هر کشور، بیان‌گر رشد مداوم تولید است که در اغلب موارد، با افزایش جمعیت و یا معمولاً با تغییرات زیربنایی همراه است (کوزنتس، سیمون؛ 1901، ص11). به‌ یقین می‌توان اظهار داشت که هیچ نظام اقتصادی در طول تاریخ سامان نیافته، مگر آن‌که رشد اقتصادی و آبادانی تمام بخش‌های اقتصادی آن برای تولیدات بیشتر، از اهداف آن باشد (یوسفی، احمدعلی؛ 1386، ص309).

  تحقیق و توسعه[15] هرگونه فعالیت منسجم و خلاق در جهت افزایش سطح دانش مربوط به انسان، فرهنگ، جامعه و استفاده از این دانش برای کاربردهای جدید است (علی احمدی، 1377، 10). به بیانی دیگر، تحقیق و توسعه، فرایند تبدیل اندیشه­ها به تولیدات جدید و با کیفیت­تر شدن تولیدات موجود است. این تولیدات مربوط به موارد سوددهی به مصرف کننده­ی نهایی یا مربوط به فن­آوری­های فرایند تولید است. نقش اساسی تحقیق و توسعه در رشد اقتصادی، تا حدی است که از آن به عنوان یک متغیر مهم در اقتصاد نام برده می­شود (جفری[16]، 1989). اهمیت تحقیق و توسعه به حدی است که کشورها بر اساس معیار نسبت بودجه­های تحقیقاتی از درآمد ناخالص ملی، به توسعه یافته یا توسعه نیافته تقسیم می­شوند. هزینه­های تحقیق و توسعه علاوه بر محرک بودن رشد و توسعه­ی اقتصادی جامعه، افزایش دهنده­ی سود بنگاه نیز هستند (دهقانی، علی؛ خردمند، کامران؛ عبدی، محمد؛ 1386، ص2-1). امروزه به دلیل این­که فعالیت­های تحقیق و توسعه پایگاه اصلی نوآوری است و به طور مداوم زمینه را برای تقاضاهای جدید فراهم می­کند، این تقاضاها خود محرک سرمایه­گذاری و تضمین کننده­ی رشد و شکوفایی اقتصاد شده است. از این­رو، تحقیقات امری ضروری و یکی از ارکان لازم برای رشد و توسعه­ی اقتصادی است، به طوری که لازمه­ی ورود به بازارهای جهانی و توسعه­ی صنایع پیشرفته در هر کشور محور قرار دادن تحقیقات اعم از بنیادی و کاربردی است (لارنس[17]، 1998). با توجه به مطالب ذکر شده و ارتباط بین بازار مالی، تحقیق و توسعه و رشد اقتصادی، می­خواهیم به تأثیر تحقیق و توسعه[18] بر رشد اقتصادی درکشورهای توسعه یافته و در حال ظهور بپردازیم.

   

  1-3)ضرورت انجام تحقیق:

       مطالعات و بررسی­های اقتصادی نشان می­دهد که تضمین شکوفایی بلندمدت اقتصادی در جوامع صنعتی و حتی نیمه صنعتی جهان در گرو حفظ نرخ رشد سرمایه­گذاری کل در این جوامع است. به بیان دیگر، در بلندمدت، مدیریت نرخ رشد سرمایه­گذاری مهم­ترین محرک تقاضای کل و در نهایت، تداوم رشد اقتصادی جامعه است. چرا که در یک نظام اقتصادی آزاد، تقاضای کل در بلندمدت باید بصورت خودکار در حال افزایش باشد و این میسّر نیست مگر در اثر وجود تداوم فعالیت­های تحقیق و توسعه. به بیان دیگر، امروزه به دلیل اینکه فعالیت­های تحقیق و توسعه پایگاه اصلی نوآوری هستند و به طور مداوم امکان فیزیکی، بستر و زمینه را برای تقاضاهای جدید فراهم می­کنند و این تقاضاهای جدید که خود محرک سرمایه­گذاری و در نهایت، تضمین کننده رشد و شکوفایی اقتصادی هستند، از اهمیت به سزایی در دنیای صنعتی امروز برخوردار هستند.

   

  1-4)فرضیه و اهداف تحقیق:

       هدف از تحقیق حاضر این است که تأثیر تحقیق و توسعه را بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور بررسی نماییم. در زمینه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، تحقیقات فراوانی صورت گرفته ولی در تحقیقات صورت گرفته توسط محققین، تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته و در حال ظهور (توسعه) در نظر گرفته نشده بود لذا ما از این تحقیق به دنبال دستیابی به اهداف زیر می­باشیم:

  تبیین اثر سرمایه­گذاری تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی

  تبیین اثر سرمایه­گذاری تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی در سطوح مختلف  توسعه بازارهای مالی

  در این تحقیق با استفاده از تکنیک­های جدید اقتصادسنجی و داده­های پانلی به بررسی ارتباط بین متغیرهای موجود پرداختیم. بنابراین فرضیات مطرح شده در این تحقیق به قرار زیر است:

  بین سرمایه­گذاری تحقیق و توسعه و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد.

  بین هزینه­های دولت و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد.

  بین شدت (انباشت) سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد.

  بین توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد.

   

  1-5)روش و حدود تحقیق:

       به منظور شناسایی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور، از شاخص توسعه­ی نیروی انسانی[19] سازمان ملل استفاده می­کنیم. بطور خاص، شاخص توسعه­ی نیروی انسانی یک معیار آماری است که سطح توسعه­ی نیروی انسانی یک کشور را تخمین می­زند و تحت نظارت سازمان ملل است. این شاخص گزارش می­دهد که چگونه درآمد به فرصت­های درمانی و تعلیم و تربیت تبدیل می­شود و در نتیجه منجر به ارتقاء سطح نیروی انسانی می­گردد. کشورهای زیادی بوسیله صندوق بین المللی پول[20] و سازمان سیا[21] به عنوان اقتصاد پیشرفته که معمولاً دارای شاخص توسعه­ی نیروی انسانی بالاتر از 8/0 هستند و نشان­دهنده­ی ارتقاء سطح توسعه­ی نیروی انسانی است، لیست شده­اند. برای این منظور از داده­های مربوط به 50 کشور جهان استفاده می­نماییم. به منظور بررسی ارتباط تحقیق و توسعه با رشد اقتصادی، از متغیرهای مستقل سرمایه­گذاری تحقیق و توسعه[22]، شاخص توسعه­ی مالی[23]، آزادسازی تجاری[24]، هزینه­ها­ی دولت[25]، شدت (انباشت) سرمایه فیزیکی[26]،  سرانه تولید ناخالص داخلی[27] و ارتباط این متغیرهای مستقل را با متغیر رشد اقتصادی[28] که در اینجا متغیر وابسته می­باشد را با استفاده از داده­های پانلی و با مدد نرم­افزار ای وی یوز[29] و در سه مدل مجزا به لحاظ سطوح مختلف توسعه بازارهای مالی مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار می­دهیم.

       امروزه تحقیق و توسعه، کلید رقابت و دست­یابی به فن­آوری­های مدرن دنیا محسوب می­شود. فن­آوری و پیشرفت فن­آوری می­تواند ماهیت فرایند تولید و کیفیت محصولات آن­ها را در کشورهای مختلف تغییر داده و سبب بهبود توان رقابتی کالاها و افزایش صادرات آن­ها شود. اگر زیرساخت­های لازم برای تولید یک محصول را به سه دسته سخت­افزاری، نرم­افزاری و انسان­افزاری تقسیم نماییم، تجربه کشورهای مختلف نشان می­دهد آنچه عامل تعیین کننده­ی رقابت بین­المللی است عوامل نرم­افزاری و انسان­افزاری است[30] (بادی، چ؛ بالتاگی؛ 2004). در دنیای کنونی، پژوهش به عنوان شاخص اصلی تحرک و پویایی یک جامعه شناخته شده است. در این زمینه آلوین تافلر معروف­ترین نظریه­پرداز و آینده­نگر جهانی معتقد است که سرآغاز بیست و یکم آغاز یک جابجایی در قدرت است، یعنی شکل قدرت تغییر می­کند و از عضله به مغز انتقال می­یابد. این تغییر در قدرت در همه نهادهای زندگی، آموزش، سیاست و ارتباطات و ... اثر خیره کننده­ای دارد. به عبارت دیگر تافلر معتقد است که در آغاز قرن جدید قدرت از نو تعریف می­شود و اساس تعریف جدید از قدرت نیز بر مفهوم دانایی شکل می­گیرد[31] (هاگس، ج؛ مک کرنیک، ب؛ 1990).      صنعت و تجارت جهان در دو دهه پایانی قرن بیستم شاهد تحول شگرف و عظیمی در عرصه فن­آوری و شکل­گیری یک نظام فنی و اقتصادی متفاوت با دوره­های پیشین بوده است. در فرایند نوین تولید صنعتی، سهم اطلاعات، دانش و نوآوری افزایش و سهم مواد اولیه و نیروی کار به کار رفته در آن تقلیل یافته است. به طوری که امروزه ارزش یک کالای تولید شده با فن­آوری بکار رفته تعریف می­شود نه با میزان کار و سرمایه موجود در آن. در این مورد پیتر دراکر آینده­نگر معروف در کتاب خود تحت عنوان جامعه پس از سرمایه­داری می­نویسد: منبع واقعاً کنترل کننده تولید در این زمان، دیگر زمین، سرمایه و کار نیست بلکه دانش است[32] (لانگلی، پ؛ 1947). بنابراین امروزه اساس و پایه تولید، دانش و نوآوری در صنایع است. پویایی و رشد صنعت از عوامل مؤثر و تعیین­کننده توسعه در هر جامعه­ای محسوب می­شود، به طوری که نرخ رشد تحقیق و توسعه صنعتی در آمریکا طی سال­های 1980-1970، 2% بوده که این رقم در سال­های 1990-1980 به 5/4% و در ژاپن طی این سال­ها از 1/6% به 4/9% افزایش یافته است که بیانگر توجه کشورهای توسعه یافته به تحقیق و توسعه است[33] (میشل، پ؛ 1988).

  با توجه به مطالب عنوان شده، در ادامه این فصل در مورد تحقیق و توسعه، رشد اقتصادی، ارتباط بین آن­ها، شاخص توسعه نیروی انسانی، پیشینه­هایی از محققان داخلی و خارجی مطالبی را بیان خواهیم کرد و در انتها مدل تجربی را بطور مفصل توضیح می­دهیم.

   

  2-2)تقسیم­بندی جوامع براساس سطح توسعه آن­ها

      به طور کلی، کشورهای جهان به دو دسته کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته تقسیم می­شوند. بر همین مبناء و بر اساس این معیار، برای نام­گذاری این دو دسته جوامع، از اصطلاحات دیگری نیز استفاده می­شود. از جمله معروف­ترین آن­ها عبارتند از: کشورهای عقب مانده در مقابل کشورهای پیشرفته، کشورهای غیرصنعتی در مقابل کشورهای مسلط، کشورهای کم­رشد در مقابل کشورهای رشد یافته، کشورهای کمتر توسعه یافته در مقابل کشورهای توسعه یافته، کشورهای فقیر در مقابل کشورهای غنی، کشورهای جنوب در مقابل کشورهای شمال، کشورهای جهان سوم در مقابل کشورهای جهان اول و دوم و ... اگر چه نامیدن این دو دسته جوامع، با استفاده از هر یک از اصطلاحات فوق، در اصل مسأله تفاوتی ایجاد نمی­کند، اما به کار بردن هر یک از این عبارات نشان­دهنده­ی نگرشی خاص به مسأله است. به طور مثال، استفاده از اصطلاح کشورهای عقب نگه­داشته شده برای دسته اول، القای این مطلب است که مسبب توسعه نیافتگی در یک دسته از جوامع را بایستی در عامل خارجی یعنی کشورهای مسلط دانست. به همین ترتیب استفاده از اصطلاح کشورهای غیرصنعتی در مقابل کشورهای صنعتی القای این مطلب است که تفاوت اصلی بین این دو دسته از جوامع تفاوت در ساختار اقتصادی آن­هاست. همچنین استفاده از واژه کشورهای مرکز برای کشورهای پیشرفته در مقابل کشورهای حاشیه برای کشورهای در حال توسعه به این معنی است که عمده تحولات اقتصادی، علمی، تکنولوژی و سیاسی در کشورهای مرکز اتفاق می­افتد و این تحولات آثار خود را بر کشورهای حاشیه می­گذارد (روزبهان، محمود؛ 1371، ص12-11).

  در تلاش برای طبقه­بندی کشورها، برخی تحلیل­گران با استفاده از نظام طبقه­بندی سازمان ملل ترجیح می­دهند که کشورهای در حال توسعه را به سه دسته تقسیم کنند:

  الف- 44کشور که سازمان ملل آن­ها را کشورهای در پایین­ترین سطح توسعه نام­گذاری کرده است

  ب- 88 کشور در حال توسعه غیرنفتی و

  ج- 13 کشور صادر کننده نفت (اوپک)

  در طبقه­بندی دیگری که به وسیله سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا[34] ارائه شده است کشورهای در حال توسعه از 61 کشور کم درآمد (درآمد سرانه کمتر از 600 دلار در سال 1990)، 73 کشور با درآمد متوسط و 11 کشور تازه صنعتی شده[35] و 13 کشور صادرکننده نفت تشکیل شده است.

  سرانجام، بانک بین­المللی بازسازی و توسعه[36] یا بانک جهانی نظام طبقه­بندی خواص خود را دارد. در این نظام طبقه­بندی، 125 کشور (توسعه یافته و در حال توسعه) با جمعیت بیش از یک میلیون نفر بر حسب درآمد سرانه­شان به چهار دسته تقسیم شده­اند: کشورهای کم درآمد، کشورهای میان درآمد، کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط و کشورهای پر درآمد. کشورهای واقع در دسته اول تماماً کشورهای در حال توسعه هستند (101 کشور)، در حالیکه از 24 کشور پردرآمد، 19 کشور توسعه یافته و 5 کشور (هنگ کنگ، کویت، اسرائیل، سنگاپور و امارات متحده عربی) در حال توسعه هستند.

  در هر حال، علی­رغم وجود چنین تفاوت­های آشکاری، اکثر کشورهای در حال توسعه در یک رشته از هدف­های مشترک و کاملاً روشن سهیم هستند. این هدف­ها شامل کاهش فقر و نابرابری و بیکاری، تأمین حداقل سطح آموزش و پرورش، بهداشت، مسکن و غذا برای افراد مطبوع کشور و نیز گسترش امکانات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد همبستگی ملی می­شود. در ارتباط با این هدف­های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، مسایل مشترکی نیز وجود دارد که کشورهای در حال توسعه با درجات متفاوتی در آن سهیم هستند؛ از آن جمله فقر مطلق گسترده و مزمن، بیکاری و کم­کاری زیاد و در حال رشد، اختلافات زیاد و در حال افزایش در توزیع درآمدها، سطوح پایین و راکد بازدهی کشاورزی، عدم توازن قابل ملاحظه و در حال رشد بین سطوح زندگی و مؤفقیت­های اقتصادی شهر و روستا، نظام­های نامناسب آموزشی و بهداشتی، وابستگی بسیار زیاد و فزاینده به تکنولوژی­ها، نهادها و نظام­های ارزشی اغلب نامناسب بیگانه (تودارو، مایکل؛ فرجادی، غلامعلی؛ 1378، ص34-33).

   

  2-3)مرزبندی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

       چگونه می­توان یک کشور را توسعه یافته قلمداد کرد؟ روش معمول در تعیین این­که آیا کشوری توسعه یافته است، شاخص­هایی است مانند تعیین حداقل درآمد سرانه یا تولید به ازاء هر واحد کار که می­تواند ابزارهایی جهت ایجاد مرزبندی میان این دو گروه از کشورها باشد. در این­حالت اگر تولید به ازاء هر واحد کار و یا درآمد سرانه در کشوری بدلیل داشتن منابع طبیعی – مانند نفت خام –  بیش از حد عادی باشد و یا این­که در کشوری بدلیل جمعیت زیاد و در مقابل داشتن ساختار صنعتی مطلوب این شاخص­ها کمتر از حد عادی شود (کشوری که از ساختار صنعتی برخوردار است و به درجاتی از رشد نوین اقتصادی دست پیدا کرده است)، این شاخص­ها را تعدیل و اصلاح می­کنند. با این­همه بایستی مشخص کرد که چگونه این حداقل تولید به ازاء هر واحد نیروی کار یا فرد تعیین می­شود و این­که هدف کلی از تعریف علمی چیست تعیین شود، زیرا لازم است مشخص شود که چنین تعاریف و شاخص­هایی چه نکاتی را در بر دارند تا بدین وسیله بتوان، نه تنها قضاوت و داوری، بلکه چگونگی تجزیه و تحلیل را از رشد اقتصادی تسهیل و مشخص کرد. برای شروع از این نکته آغاز می­شود که در طبقه­بندی کشورهای توسعه یافته و جدا کردن آن­ها از کشورهای در حال توسعه، در نظر داریم آن واحدهایی را که از ظرفیت بلقوه ایجاد شده و در نتیجه از تجهیزات نوین و تکنولوژی اجتماعی با حداقل درجه فراوانی استفاده کرده­اند، شناسایی گردد. هر چند که این ظرفیت ناشناخته است و نمی­توان آن­را اندازه­گیری کرد، ولیکن روشن است که برخی از کشورها، از نرخ­های بالاتر عملکرد اقتصادی در مقایسه با دیگر کشورها برخوردار بوده­اند و در ساختار اقتصادی آن­ها سهم بخش صنعت به مراتب بیشتر است و در جریان تولید از شیوه­های فنی مدرن استفاده می­کنند. می­توان چنین نتیجه­گیری کرد که این کشورها (کشورهای توسعه یافته) از ظرفیت رشد موجود خود به نحو مؤثرتری نسبت به سایر کشورها استفاده کرده­اند. سپس با استناد بر این نتیجه­گیری می­توان با استفاده از آمارهای مربوط به تولید سرانه یا تولید به ازاء هر واحد نیروی کار، مرز بین کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته را مشخص کرد که در واقع این مرز یا خط، نمایانگر «سطح حداقل» است.

   

  [1]. Research and Development

  [2]. Organization for Economic Co-operation and Development

  [3]. Kanwar, S. and Evenson, R., 2003, pp. 235-264

  [4]. Varsakelis, N.C., 2006, pp. 1083-1090

  [5]. Knowledge-Based Economy

  [6]. Endogenous Growth Models

  [7]. Mankiw et al.

  [8]. Romer

  [9]. Griliches

  [10]. Maloney and Rodriguez-Clare

  [11]. Wang, E.C., 2010, PP. 103-116

  [12]. United States Patent and Trademark Office

  [13]. Kemeny, T., 2010, PP. 1543-1554

  [14]. Growth

  [15]. Reseach and Development (R&D)

  [16]. Jeffery

  [17]. Lawarence

  [18]. R&D

  [19]. HDI

  [20]. IMF

  [21]. CIA

  [22]. RD

  [23]. FINANCIAL DEVELOPMENT INDICATOR

  [24]. OPEN

  [25]. GOVT

  [26]. CAPITAL

  [27]. PCGDP

  [28]. GROWTH

  [29]. E Views

  [30]. Badi, H; Baltagi, 2004

  [31]. Hughes, G; McCormick, B; 1990

  [32]. Langley, P; 1947

  [33]. Mitchell, P, 1988

  [34]. OECD

  [35]. NICS

  [36]. IBRD

  ABSTRACT:

  Nowadays, research and development expenses   have a great of importance in the development and advancement process of different communities. The only way of survival for any organization is spending to permanent research and development, so investment in research and development is a key to economic growth for each country. This study attempts to examine the impact of research and development on economic growth in developed and emerging countries related to 50 countries that divided by HDI of United Nations by using of panel data during the years 2004 to 2010. The results of this study suggest that in the first, second and third models between research and development investment and economic growth there are positive correlations. Between Government expenditure and economic growth in the first, second and third models there are negative correlations. Between physical capital intensity and economic growth in the first, second and third models there are positive correlations. The results of this study suggest that in the first model between stock market capitalization and economic growth there isn’t a positive correlation. Between private credit by banks and economic growth there is a negative correlation. Between Private credit by all financial institutions and economic growth there is a positive correlation. The results of this study suggest that in the second model there is a positive correlation between stock market capitalization and economic growth but it isn’t significant. There is a negative correlation between private credit by banks and economic growth. Between private credit by all financial institutions and economic growth there is a negative correlation. The results of this study suggest that in the third model there is a positive correlation between stock market capitalization and economic growth but it isn’t significant. There is a negative correlation between private credit by banks and economic growth. And finally, there is a positive correlation between private credit by all financial institutions and economic growth.

  Keywords: HDI, research and development investment, Government expenditure, physical capital intensity, stock market capitalization, private credit by banks

 • فهرست و منابع پایان نامه تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور

  فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                   صفحه

  چکیده......................................................................................................................... 1

  فصل اول: کلیات تحقیق.......................................................................................... 2

      1-1)مقدمه............................................................................................................ 3

      1-2)بیان مسئله...................................................................................................... 4

      1-3)ضرورت انجام تحقیق..................................................................................... 6

      1-4)فرضیه و اهداف تحقیق................................................................................... 6

      1-5)روش و حدود تحقیق..................................................................................... 7

  فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع...................................................................... 8

     2-1)مقدمه.............................................................................................................. 9

     2-2)تقسیم­بندی جوامع بر اساس سطح توسعه آن­ها................................................. 10

     2-3)مرزبندی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه....................................... 12

     2-4)ساختار اقتصاد کشورهای در حال توسعه.......................................................... 13

     2-5)تحقیق و توسعه (R&D).................................................................................. 14

     2-5-1)تعریف R&D و وظایف واحدهای R&D در سازمان....................................... 14

     2-5-2)جایگاه و ضرورت R&D در سازمان.............................................................. 17

     2-5-3)تاریخچه تحقیق و توسعه در جهان................................................................. 19

     2-5-4)بررسی وضعیت مخارج تحقیق و توسعه......................................................... 20

     2-6)رشد اقتصادی.................................................................................................. 27

     2-6-1)عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی.................................................................... 28

     2-7)نقش عوامل تولید در رشد اقتصادی................................................................. 30

     2-7-1)زمین و نقش آن در رشد اقتصادی.................................................................. 31

     2-7-2)سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی............................................................... 31

     2-7-3)تکنولوژی و نقش آن در رشد اقتصادی........................................................... 32

     2-7-4)نقش نیروی کاردر رشد اقتصادی................................................................... 33

     2-8)مخارج تحقیق و توسعه و رشد اقتصادی.......................................................... 33

     2-9)انواع نظام­های مالی.......................................................................................... 34

     2-9-1)نظام مالی بازار محور.................................................................................... 35

     2-9-2)نظام مالی بانک محور.................................................................................... 36

     2-9-3)نظام بازار محور و بانک محور در کنار یگدیگر................................................ 38

     2-10)وظایف نظام مالی.......................................................................................... 38

     2-11)ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی......................................................... 40

     2-12)معیارهای سنجش رشد و توسعه­ی اقتصادی جوامع........................................ 41

     2-13)تابع تولید مدل لوکاس.................................................................................. 42

     2-14)شاخص توسعه نیروی انسانی......................................................................... 45

     2-15)پیشینه تحقیق................................................................................................. 46

     2-15-1)خارجی..................................................................................................... 46

     2-15-2)داخلی....................................................................................................... 48

     2-16)مدل مورد استفاده......................................................................................... 51

  فصل سوم:روش تحقیق............................................................................................ 56

     3-1)مقدمه.............................................................................................................. 57

     3-2)روش تحقیق.................................................................................................... 57

     3-3)روش گردآوری اطلاعات................................................................................ 58

     3-4)جامعه آماری................................................................................................... 58

     3-5)فرضیه­های تحقیق............................................................................................. 58

     3-6)روش برآورد الگو-رگرسیون پانل دیتا.............................................................. 58

     3-6-1)آزمون F...................................................................................................... 61

     3-6-2)آزمون هاسمن: انتخاب بین اثرات ثابت یا تصادفی........................................... 62

  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده­ها......................................................................... 63

     4-1)مقدمه.............................................................................................................. 64

     4-2)آزمون فرضیه.................................................................................................. 64

     4-2-1)آزمون قابلیت ادغام داده­ها برای مدل اوّل (با استفاده از آزمون چاو).................. 64

     4-2-1-1)برآزش مدل رگرسیونی و تحلیل آن........................................................... 66

    4-2-2)آزمون قابلیت ادغام داده­ها برای مدل دوّم (با استفاده از آزمون چاو)................... 68

     4-2-2-1)برآزش مدل رگرسیونی و تحلیل آن........................................................... 69

    4-2-3)آزمون قابلیت ادغام داده­ها برای مدل سوّم (با استفاده از آزمون چاو).................. 72

     4-2-3-1)برآزش مدل رگرسیونی و تحلیل آن........................................................... 73

  فصل پنجم: نتیجه­گیری............................................................................................. 76

     5-1)مقدمه.............................................................................................................. 77

     5-2)مقایسه مدل­های تحقیق.................................................................................... 78

     5-3)نتیجه­گیری و بحث........................................................................................... 79

     5-4)مقایسه نتایج تحقیق با فرضیات و تحقیقات مشابه.............................................. 80

     5-5)پیشنهادات تحقیق............................................................................................. 83

     5-6)پیشنهاد برای تحقیقات آتی............................................................................... 84

    پیوست داده­های نرم­افزاری......................................................................................... 86

    منابع و مآخذ............................................................................................................. 94

  منبع:

  منابع فارسی

  اشرف زاده، سیدحمید رضا؛ مهرگان، نادر؛ (1389)، «اقتصادسنجی پانل دیتا»، موسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران، تهران.

  امینی، علیرضا؛ حجازی آزاد، زهره ( ١٣٨٧ )؛ «تحلیل نقش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه در ارتقای بهره­وری کل عوامل در اقتصاد ایران»، فصل­نامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره ٣٥، ص 30-1

  ایران نژاد پاریزی، مهدی؛ «روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی»، تهران، نشر میدان، 1378

  تقوی، مهدی؛ محمدی، حسین؛ «تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران»، 1382

  تودارو، مایکل (نویسنده)؛ «توسعه اقتصادی در جهان سوم، فرجادی»، غلامعلی (مترجم)؛ تهران، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، 1378، چاپ هشتم، ص 117

  جلیلیان، یوسف؛ «نقش بازارهای مالی در رشد وتوسعه اقتصادی»، 1389

  حسن زاده، علی؛ حیدری، حسن؛ «بررسی نقش مخارج R&D در نرخ رشد اقتصادی»، فصل­نامه پژوهش­های ایران، شماره 8، بهار و تابستان 1380

  خاکی، غلامرضا؛ «روش تحقیق در مدیریت»، تهران: مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، 1379

  درگاهی، حسن؛ قدیری، امرالله؛ «تجزیه و تحلیل عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران با مروری بر الگوهای رشد درون زا»، فصل­نامه پژوهش­نامه بازرگانی، شماره ٢٦، ١٣٨٢

  دهقانی، علی؛ خردمند، کامران؛ عبدی، محمد؛ «اثر بخشی هزینه­های تحقیق و توسعه بررسی موردی تعاونی­های تولیدی استان خراسان رضوی و صنایع ایران»، فصل­نامه بررسی­های اقتصادی، دوره ٤، شماره ٢، 1386؛ ص2-1

  دین محمدی، مصطفی؛ وزیری، علیرضا؛ شهنازی، روح اله؛ «تحلیل ساختار فعالیت­های تحقیق و توسعه: مطالعه موردی اقتصاد تحقیق و توسعه کشورهای OECD»، فصل­نامه اقتصاد و تجارت نوین، 1(4)، ص99-62

  راستاد، مهدی؛ «توسعه مالی و توسعه اقتصادی مطالعه مقایسه کشورهای صادرکننده نفت باکشورهای آسیای جنوب شرقی»، پایان­نامه کارشناسی ارشد موسسه عالی پژوهش در برنامه­ریزی و توسعه، مرداد 1380ص 1-87

  ربیعی، مهناز(1387)، «نقش تحقیق و توسعه در  توسعه اقتصادی کشورها»، مجله رشد فن­آوری، جلد4، شماره 15

  روزبهان، محمود؛ «مبانی توسعه اقتصادی، تهران»، انتشارات تابان، 1371

  سوری، علی؛ مهرگان، نادر؛ «نقش سرمایه اجتماعی در تشکیل سرمایه انسانی»، فصل­نامه پژوهش­نامه بازرگانی، شماره 42، بهار 1386، 219-207

  شاکری، عباس؛ ابراهیمی سالاری، تقی؛ «اثر مخارج تحقیق و توسعه بر اختراعات و رشد اقتصادی تحلیل مقایسه­ای بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته»؛ مجله دانش و توسعه (علمی-پژوهشی)؛ سال هفدهم، شماره 29، 1388

  شاه آبادی، ابوالفضل؛ «بررسی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران»، نامه مفید، شماره 27، 1380

  شاه آبادی، ابوالفضل؛ سجادی، حسن؛ «منابع انتقال فن­آوری و رشد اقتصادی ایران»، فصل­نامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی سال نوزدهم، شماره 59، ص 52-33، پاییز 1390

  صمدی، سعید؛ نصرالهی، خدیجه؛ کرمعلیان سیچانی، مرتضی؛ «بررسی رابطه بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی»، فصل­نامه پژوهش­های اقتصادی، سال هفتم، شماره سوًم، پاییز 1386، ص16-1

  صنوبر، ناصر؛ معطوفی، علیرضا؛ مجموعه مقالات و همایش­های مدیریت مالی بازارسرمایه و گزارش­گری، دبیرخانه همایش مدیریت مالی، بازار سرمایه و گزارش­گری، 1386، ص61- 75

  علمی، زهرا؛ جمشیدنژاد، امیر؛ «اثر آموزش بر رشد اقتصادی ایران در سال­های 1382-1350»، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، پژوهش­نامه علوم انسانی و اجتماعی «ویژه اقتصاد»، 1386، شماره 26

  علوی راد، عباس؛ نصیری زاده، حمیدرضا؛ «بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران تحلیل آماری به روش اقتصادسنجی 1375-1348»، نشریه اقتصادی شماره 172-171، 1380

  علی احمدی، علی رضا، «مدیریت تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی کشور»، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، 1377

  فطرس، محمدحسن؛ نجارزاده نوش آبادی، ابوالفضل؛ محمودی، حسین؛ «بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی با استفاده از روش تحلیل عاملی: مورد ایران»، فصل­نامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، سال هجدهم، شماره 56، ص 94-73، زمستان 1389

  فولادی، معصومه (1377)، «تأثیر مخارج عمرانی دولت بر رشد اقتصادی و مقایسه آن با سرمایه­گذاری بخش خصوصی بر حسب امور مختلف»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.

  کاشانی، فقهی، «تکمیل نهادهای مالی در کشور»، پژوهشکده پولی و بانکی، بهار 1380

  کریس، بروکس (1971) (نویسنده)؛ «مقدمه­ای بر اقتصادسنجی مالی»، بدری، احمد؛ عبدالباقی، عبدالمجید؛ (مترجمان)، تهران: انتشارات نص

  کریمی هسنیجه، حسین؛ حضرتی، رخساره؛ «آزادسازی تجارت خارجی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشور ایران»، اولین همایش ملی اقتصاد ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، 1388

  کمیجانی، اکبر؛ معمارنژاد، عباس (1383)؛ «اهمیت کیفیت نیروی انسانی و R&D (تحقیق و توسعه) در رشد اقتصادی ایران»، فصل­نامه پژوهش­نامه بازرگانی، شماره 31

  کوزنتس، سیمون؛ «رشد نوین اقتصادی»، مرتضی قره‌باغیان (مترجم)، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۲، ص۱۱

  کومار، وینود؛ فدائی منش، امید؛ «مدیریت تحقیق و توسعه»، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی، 1386

  متوسلی، محمود؛ «توسعه اقتصادی»، تهران، سمت، 1382، چاپ اول، ص 11

  مولایی، محمد علی؛ دهقانی، علی؛ «ارزیابی تأثیر هزینه­های تحقیق و توسعه بر سهم بازار در بخش صنعت ایران با رویکرد غیرخطی LSTAR»؛ فصل­نامه علمی پژوهشی، پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، سال اوّل، شماره چهارم، پائیز 1390

  نجم، لعیا؛ «تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران طی سال­های1377-1338»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطباعی، 1379

  نقیلو، احمد (1377)، «بررسی اثرات کوتاه مدت و میان مدت هزینه­های دولتی بر رشد اقتصادی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.

  نیلی، مسعود؛ نفیسی، شهاب؛ «رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با تأکید بر نقش توزیع تحصیلات نیروی کار مورد ایران سال­های 1379-1345»؛ فصل­نامه پژوهش­های اقتصادی ایران، مرکز تحقیقات اقتصاد ایران دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1382

  واعظ، محمد؛ طیبی، سید کمیل؛ قنبری، عبدالله؛ «نقش هزینه­های تحقیق و توسعه در ارزش افزوده­ی صنایع با فن­آوری بالا»، فصل­نامه بررسی­های اقتصادی، دوره 4، شماره 4، زمستان 1386، ص72-53

  یوسفی، احمدعلی؛ «نظام اقتصاد علوی»، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386، چاپ اول، ص309

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع خارجی

  Allen, F., Gale, D. (2000), "Financial Contagion", Journal of Political Economy, 2000, vol. 108, No. 1

  Arrow, K. J., (2000), The economic implication of learning by doing, Review of Economic studies, 29, 73-155

  Badi, H; Baltagi; Econometric Analysis of Panel Data, Jon Wiky & Sons, New York, 2004

  Baltagi, Badi. H., Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition, John Wiley & Sons, England, 2005, pp. 11-75.

  Barro, R. J. and X. Sala-i-Martin (1995). Economic Growth, New York: McGraw Hill.

  Beck, T., Demirgüc -Kunt, A., Levine, R., 2010. Financial institutions and markets across countries and over time: the updated financial development and structure database. World Bank Econ. Rev. 24, 77–92.

  Bencivenga, V. R, Smith, B. D, 1993. Some consequences of credit rationing in an endogenous growth model. J. 465-504

  Bhagwati, J. N. and K. Hamada, (1974); “The Brain Drain, International Integration of Markets for Professional and Unemployment: a Theoretical Analysis”, Journal of Development Economics, Vol. 1 (1), pp. 19–42.

  Bhide, A.V. (1993)." The Hidden Costs of Stock Market Liquidity ", Journal of Financial Economics ,V 34, 1993: pp. 31-51

  Boot, A. W.A., S. J. Greenbaum and A Thakor (1993), "Reputation and Discretion in Financil Contracting", American Economic Review, 83:1165-1183

  Boyd, J. H, Prescott, E. C, 1986. Financial intermediary coalitions. J. Econ. Theory 38, 211-232

  Boyd, J., Smith, B. D. (1998), "Capital market imperfections in a monetary growth model" Journal of Economic Theory

  Chowdhurya, Reza H; Maungb, Min; Financial market development and the effectiveness of R&D investment: Evidence from developed and emerging countries, University of Dubai, College of Business Administration, 2012

  Colombage, S. R. N, 2009. Financial markets and economic performances: empirical evidence from five industrialized economies. Res. Int. Bus. Finance. 23, 339-348

  Demirguc-Kunt, A., Levine, R. (2001). "Financial Structure and Economic Growth" A Cross-Country Comparison of Banks, Markets, and Development

  Demirguc-Kunt, A., V. Maksimovic (1996), "Stock Market Development and Firm Financing Choices." World Bank Economic Review, 10:341-370

  Grossman, S. J. and O. Hart (1980), "Takeover Bids, The Free-Rider Problem, and A Theory of the Corporation", Bell Journal of Economics, 11:42-64

  Grossman, Volker (2005). "How to promote R&D growth? Public education expenditure on scientists and engineers versus R&D subsidies." Journal of macro economics xxx (2007) xxx-xx.

  Guellect, D; Van-Pottelsberghe de la Potterie, B, 2004. From R&D to productivity growth: Do the institutional settings and the source of funds of R&D matter? Oxford Bull. Econ. Stat. 66, 353-378

  Guellec, D; Van, B. (2003). The impact of public R&D expenditure on business R&D. Economic of Innovation and New Technology, 13(3), 225-243

  http://daneshnameh .roshd . ir

  Huybens, E., Smith, B. D., (1999). "Financial Markets, and Long-Run Real Activity", Journal of Monetary Economics.

  Hughes, G; McCormick, B; 1990; Unemployment and Geographical mobility mimeo

  Jefferey, I.B., “Research and Development and Intra-industry Spillovers: An Economical Application of Dynamic Duality,” Review of Economic Studies, 1989, pp. 249 - 267.

  Kanwar, S. and Evenson, R., 2003, “Does Intellectual Property Protection Spur Technological Change”, Oxford Economic Papers, 55(2), pp. 235-264.

  Kemeny, T., 2010, “Does Foreign Direct Investment Drive Technological Upgrading?”, World Development, 38(11), pp. 1543–1554

  Khatayi, Mahmud. (1999). Financial Markets Development And Economic Growth, Tehran: The Monetary And Banking Research Academy. (In Persian)

  Kin Robert G and Levine, Ross, (1993) Financial Intermediation and Economic Development, in financial Intermediation in the Construction of Europe, Eds: Colin Mayer and Xavier vives.London: Center for economic Policy, PP 153-89. Finance and Growth: Shumpeter might be right, Quarterly Journal of Economic 108(3), p717-737.

  Kwack Sung yeung, Lee Young sun (2006). "Analyzing the Korea’s growth experience: The application of R&D and human capital based Growth models with demography". Journal Asian Economics 17: PP.812-831

  Lach, S; Sauer, M. R; (2003), R&D, subsidies and productivity. NBER

  Langley, P; 1947, the spatial Allocation of Migrants in England and Langley and Wales: 1961-1966. Vol. XXI. No.3

  Lawrence, M. (1998). High-Tech Industries Drive Global Economic Activity. National Science Foundation, 3-98.

  Le, S. A, Walters, B. Kroll, M, 2006. The moderating effects of external monitors on the relationship between R&D spending and firm performance. J. Bus. Res. 59, 278-287

  Levine, Ross (1997), “Financial Development and Economic growth: Views and agenda “Journal of Econ lit. Vol. 2, PP. 69-70.

  Lucas, R.E. (1988), “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, Vol. 22.

  Miyagiwa, K; (1991); “Scale Economies in Education and the Brain Drain Problem”, International Economic Review, Vol. 32 (3), pp. 743–759

  Pritchett. L. (1996), “Where Has All The Education Gone?”, Policy Research Department, The World Bank, Washington D.C, Policy Research Working Paper. No 25

  Rajan, R. G and L. Zingales (2003), Saving Capitalism from the Capitalists, New York, NY: Random House

  Solow, R. (1991); “A contribution to the theory of Economic growth,” The Quarterly Journal of Economic, 70, February, pp. 56-94.

  Stiglitz, J. E, (1985) " Credit Markets and the Control of Capital", Journal of Money, Credit and Banking, Blackwell Publishing, Vol 17(2), pp. 52-133

  Ulku Hulya (2007). “R&D, Invention and Growth: Evidence from Four manufacturing sectors in OECD countries. ”oxford Economic papers 2007.

  Varsakelis, N.C., 2006, “Education, political institutions and innovative activity: A cross-country empirical investigation”, Research Policy, 35(7), pp. 1083-1090

  Wang, E. C., 2010, “Determinants of R&D Investment: The Extreme-Bounds-Analysis Approach Applied to 26 OECD Countries”, Research Policy, 39(1), pp. 103–116

  Weinstein, D. E. and Y. Yafeh (1998), on the Costs of a Bank – Centered Financial System: Evidence from the Changing Main Bank Relation in Japan", Journal of Finance, 53:635-672

  Wong, K, -Y, C. K. Yip. (1999); “Education, Economic Growth and Brain Drain”, Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 23 (5-6), pp. 699-726

   تحقیق در مورد پایان نامه تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور, مقاله در مورد پایان نامه تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور, پروپوزال در مورد پایان نامه تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور, تز دکترا در مورد پایان نامه تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور, پروژه درباره پایان نامه تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور, رساله دکترا در مورد پایان نامه تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس