پایان نامه تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان

word
114
587 KB
30819
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۴,۸۲۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان

  پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته مدیریت بازرگانی    گرایش داخلی

  چکیده

  نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی جامعه در ارتباط با جذب و هدایت وجوه سپرده گذاران، ارائه خدمات به مردم و مشارکت در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش های مؤثری برعهده دارد و عدم توانایی این نظام، مشکلات عدیده ای را در راه توسعه کشور ایجاد خواهد کرد.

   به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی بانک ها در اکثر فعالیتهای اقتصادی، بررسی عملکرد بانکهای موجود و شناسایی عوامل موثر بر آنها اهمیت ویژه ای یافته است.تحقیق حاضر در راستای این هدف به بررسی رابطه بین هوش تجاری و ابعاد آن با عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پرداخته است.جامعه آماری تحقیق حاضر , بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان است که با توجه به یکپارچگی فرآیندهای سیستم های تجاری در تمامی شعب هر بانک و موسسه مالی، شعب سرپرستی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان  که تعدادشان ۳۴ عدد می باشد، مورد آزمون قرار گرفته اند.در تحقیق حاضر برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش تجاری و عملکرد بازرگانی بهره گرفته و جمع آوری داده ها به شیوه میدانی انجام گرفت.برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی و پایایی پرسشنامه از روش محاسبه آلفای کرونباخ استفاده گردید.برای آزمون فرضیه های تحقیق نیز روش همبستگی پیرسون به کار گرفته شد که در نهایت نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت بین هوش تجاری با ابعاد  یکپارچگی داده ها، قابلیت های تحلیلی، کیفیت محتوای اطلاعاتی، کیفیت دسترسی به اطلاعات، به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار و فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی با عملکرد  بازرگانی در بین بانک‎ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان است.

  کلمات کلیدی: هوش تجاری، ارتقاء داده ها، قابلیت های تحلیلی، کیفیت محتوای اطلاعاتی، کیفیت دسترسی به اطلاعات، به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار، فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی، عملکرد بازرگانی.

  ) مقدمه

  امروزه پیشرفت اقتصادی و بازرگانی کشور در گرو پیشرفت صنعت بانکداری پا به پای سایرصنایع کشور و همچنین صنایع بانکداری سایر کشورهای پیشرفته است.در حال حاضر درصد بالایی از مالکیت این صنعت در اختیار دولت بوده ولی با ظهور برخی بانکهای خصوصی رقابت در این صنعت نیز آغاز شده اما با این وجود , فاصله بسیار زیادی با سطح بانکداری جهانی دارد.درحقیقت نظام بانکی در هر کشوری یکی از مهمترین ارکان شکل گیری ساختارهای اقتصادی است که تعیین کننده مسیر توسعه یافتگی یا عقب ماندگی کشورها تلقی می گردد (آل اسحاق؛۱۳۸۸ :۵ ).از سوی دیگر در عصر رقابتی کنونی مقوله جهانی شدن، مرزهای اقتصادی میان جوامع را کم رنگ نموده و صنایع کشورها را تحت تأثیر قرار داده است.در این شرایط، فشار ذی نفعان (سهامداران، مشتریان، کارکنان و جامعه) و انتظارات آن ها از سازمان ها روز به روزافزایش می یابد و سازمان ها را مجبور به استفاده از سیستم های مدیریتی جدید که برمبنای منفعت ذی - نفعان بنا شده اند، می نماید (ضرغام بروجنی، ابراهیمی ومیرفخرالدینی؛۱۳۹۲: ۲۵).به همین دلیل بررسی عملکرد بانک ها می تواند دارای اهمیت بسیار زیادی باشد.در حقیقت عملکرد نشان می دهد که یک سازمان چگونه به رسالت و اهداف مربوط به خود می رسد.عملکرد دلالت بر شروع از یک وضعیت معین و رسیدن به یک هدف دقیق داردکه این ممکن است شامل چندین نقطه هدف از قبیل سهم بازار، حجم فروش، انگیزش کارکنان، رضایت مشتری، سطح کیفیت و غیره باشد ( Boisvert, Hugues; 2006 ,p2 ).از سوی دیگر از جمله مفاهیم جدید در عرصه کسب و کار، هوش تجاری[1]  است.هوش تجاری به سازمان‌ها کمک می کند تا وضعیت تجارتی گذشته و موجود را هم به صورت کلی و هم به صورت جزیی با دید بهتری مشاهده کنند تا بتوانند تجارت خودشان را به نحو مناسبی تحلیل نمایند.هوش تجاری امکان و توانایی بهبود کیفیت خدمات را فراهم کرده و می‌تواند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را تسهیل نماید.در این راستا تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان است.با توجه به موارد فوق در فصل اول تحقیق , بعد از بیان مساله به ضرورت واهمیت تحقیق پرداخته خواهد شد.سپس به سوالات واهداف تحقیق به همراه چهارچوب نظری تحقیق اشاره شده ودر نهایت با تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرها و بیان قلمروتحقیق فصل به پایان خواهد رسید.

   

  1-2 ) بیان مساله   

  بانک ها نقش حیاتی در تخصیص منابع اقتصادی در کشور ها داشته و از طریق ایجاد کانال بین سپرده گذاران منابع در بانک و سرمایه گذاران در بخش صنعت و تجارت باعث ایجاد رونق اقتصادی کشور می‎گردند (Ongore & Berhanu Kusa؛2013:237).اما صنعت (بانکداری) مانند سایر صنایع با عوامل فشارهای محیطی مواجه است.خورشید به نقل از همر و چامبی[2] (1993 ) این فشار ها را تحت عنوان سه سی (3c): تغییر، مشتریان ورقابت نام برده است (خورشید ؛۱۳۸۹: ۱۶۴).این فشار ها باعث می شود که بانک ها همواره به دنبال بهبود عملکرد در ابعاد مالی و غیر مالی باشند.تلاش برای عملکرد بهتر، موضوعی است که انتظار بزرگ همه افراد ذی نفع سازمان اعم از مشتریان، کارکنان و سهامداران است.در محیط های چالشی و متلاطم، سازمان ها در طی زمان پی می برند که مزیت رقابتی دیروز تضمینی برای بقای فردا محسوب نمی شود.این امر فشار شدیدی را به سازمان ها تحمیل می کند تا بیاموزند که چگونه می توانند به بهترین وجه عملکرد و مزیت خود را بهبود بخشیده و پیشرو رقبا باشند (ملاحسینی، فرقانی و مرادخانی؛ ۱۳۸۹:۲۳).در حقیقت ارزیابی عملکرد سازمان ها و بنگاه های اقتصادی دارای فعالیت مشابه و بررسی نتایج حاصل از عملکرد آن ها در یک دوره معین، فرآیندی مهم و راهبردی محسوب شده که ضمن تعیین جایگاه رقابتی سازمان، نقش قابل توجهی درامر بهبود مستمر و افزایش کیفیت واثربخشی تصمیمات مدیریت سازمان هادارد (اسلامی و بهرامی و رجبی و میهنی؛۱۳۹۰: ۲).

  از سوی دیگر، با توجه به موضوع تحقیق حاضر ودر در ارتباط با عملکرد بانک ها باید گفت که نشریه بین المللی بنکر[3] از جمله مراکز معتبر است  که هر ساله  با اخذ آمار از بانک های جهان اقدام به رتبه بندی هزار بانک برتر دنیا می کند.شاخص هایی که ملاک این طبقه بندی  قرار می گیرد  میزان سود، نرخ بازگشت سرمایه، نرخ بازگشت دارایی  و...می باشند (اسلامی و دیگران  ؛۱۳۹۰:۳).در این میان از بین هفده بانک ایرانی که در پایگاه داده این موسسه قرار گرفته، سیزده بانک در بین این رده بندی قرار گرفته اند لیکن بهترین بانک ایرانی با وجود بهبود عملکرد  در سال ۲۰۱۴ از مقام هفتصد و هفتادو هفت صعود نکرده است.این نشان می دهد که  بانک های ایرانی با استاندارد های جهانی فاصله زیادی داشته  و توجه به عوامل اثر بر عمکلرد آنها دارای اهمیت فراوانی است.در تحقیق حاضر باتوجه به جامعه آماری دو مولفه برای آن در نظر گرفته می شود (چیرانی، علیزاده و بجارسری؛۱۳۹۱).

   الف) عملکرد مالی : شاخص های مالی، موفقیت در دستیابی به اهداف اقتصادی را برای شرکت ها مشخص می کند.

  ب ) عملکرد بازار : عملکرد بازار به معنای توانایی شرکت در جهت ارضا کردن و حفظ مشتریان از طریق اراﺋﻪ محصولات و یا خدمات با کیفیت.

   مجموع این شرایط ایجاب می کند که بانک ها به دنبال به کار گیری  استراتژی هایی برای بهبود عملکرد خود باشند.این واضح است که تمام تلاش های یک سازمان در تمامی حوزه ها بایستی در عملکرد آن مشخص باشد.اغلب سازمان ها با استفاده از ابزارها و مکانیزم های گوناگون سعی در بهبود عملکرد خود دارند.به این منظور سنجش وضعیت عملکرد از مقوله های مهم و مورد توجه سازمان ها است (مشبکی و بستام و ده یادگاری ؛۱۳۹۳:۹۳).بررسی دیدگاه های مختلف در مورد عملکرد نشان می دهد که متغیرهای بسیاری می توانند در آن موثر باشند (Mamoun etal ,2011, 43).یکی از این متغیر ها که منجر به بهبود عملکرد می شود  هوش تجاری است (رهنمای رودپشتی، نیکومرام و محمودی؛۱۳۹۲:۱۱۱). هوش تجاری به سازمان ها کمک می کند که خود را به تفکرهای نوین کسب و کار مجهز سازند تا به طور مستمر عملکرد خود را مدیریت کرده و بهبود بخشند (رحیمی، نوروزی و سریع القلم؛۱۳۹۱: ۶۵).در واقع یکی از نیازمندی های کنونی و آینده مدیریت سازمان، پشتیبانی از فرآیند های تصمیم گیری است که سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان می بایست علاوه بر اهداف واقعی خود یعنی مکانیزاسیون، یکپارچگی و بهبود فرآیند, آن را پوشش دهند.تعدادی از سازمان ها به این اعتقاد رسیده اند که چنانچه ابزارهای سازمان به سیستم های هوش تجاری مجهز شوند، ارزش بالاتری را برای سازمان ایجاد می نمایند  (غضنفری، تقوی وروحانی فرد ؛۱۳۸۷:۲۲).هوش تجاری با کمک در تصمیم گیری به مدیران، می‎تواند بانک را قادر به حل مسایل در کلیه حوزه های کاری مانند مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت عملکرد، مدیریت ریسک، مدیریت دارایی و مدیریت شکایت نماید که این موارد درنهایت منجربه بهبود عملکرد بانک خواهد شد (; 2011:223   Đurković& Ubiparipović).هدف هوش تجاری کمک به کنترل منابع و جریان اطلاعات کسب و کار است که در درون و پیرامون سازمان وجود دارد.در واقع ارتباط اصلی هوش تجاری با سیستم های سازمانی در این نکته نهفته است که هدف ثانویه این سیستم ها ایجاد فضای پشتیبانی تصمیم گیری برای مدیریت بوده و هوش تجاری می تواند در بطن این سیستم ها  قرار گرفته و با تبدیل داده به دانش این هدف را محقق  می سازد (غضنفری، تقوی وروحانی فرد ؛۱۳۸۷:۲۲).با توجه به موارد مذکور سوال تحقیق به شرح زیر است:

   

   

  آیا هوش تجاری بر بهبود عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تاثیر دارد؟

  در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر باید گفت که استفاده از هوش تجاری در خدمات مالی می تواند منجر به ایجاد ارزش گردد.بررسی های گارتنر[4]، در سطح بانک ها نشان داده است که بیش از ۹۵درصد پاسخ دهندگان سیستم بانکی موافقند که هوش تجاری یک پیش برنده استراتژیک ابتکاری با مدیریت برتر است و بیش از نود درصد موافقند که آنها ارزش مورد انتظارشان را از سرمایه گذاری در هوش تجاری دریافت کرده اند (محقر حسینی، علی منش وآصف؛۱۳۸۸، ۱۰۵).از نظر گارتنر سیستمهای هوش تجاری  بانک‎ها را قادر می سازد تا به نحو بسیار خوبی عملکرد مالی و تجاری را تحت تاثیر قرار دهند (رهنمای رودپشتی، نیکومرام ومحمودی ؛ ۱۳۹۲: ۱۱۱).در تحقیق حاضر ابعاد هوش تجاری عبارتند از: یکپارچگی داده ها[5]، قابلیت های تحلیلی[6]، کیفیت محتوای اطلاعاتی[7]، کیفیت دسترسی به اطلاعات[8]، به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار[9]، فرهنگ  تصمیم گیری تحلیلی [10].که بر گرفته از تحقیق، پوپوویچ، هاک نی، کوئلو و جاکیچ(2012) می باشد.با توجه به موارد مذکور مدل تحقیق حاضر به صورت زیر است:

   

  1 – 3 ) مدل تحقیق

   

  هوش تجاری :

  یکپارچگی داده ها

  قابلیت های تحلیلی

  کیفیت محتوای اطلاعاتی

  کیفیت دسترسی به اطلاعات

  به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار

  فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی

  عملکرد

  بازرگانی

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  شکل (1-1) : مدل مفهومی تحقیق

  ابعاد (پوپوویچ، هاک نی، کوئلو و جاکیچ، 2012)  و الگوی کلی (رهنمای رودپشتی وهمکاران، 1392)

  ۱-4) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

  امروزه یکی از ابزارهای سنجش موفقیت در تحقق اهداف سازمان، موضوع عملکرد سازمانی است (علی پور درویشی و سردار دونیقی و لطفی دهخوارقانی ;۱۳۹۰).مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان ها، یک از قوی ترین ابزار های است که می توان به کمک آن اطلاعات مورد نیاز را از وضیعت سازمان به دست آورد (احسانی فرد؛۱۳۹۲:۷).در ادبیات اقتصادی جهان امروز، نقش و اهمیت نظام مالی و بازار پول و سرمایه و به تبع آن بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان بازوهای اجرایی این نظام و ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشورها کاملاً ملموس است، به  طوری که توسعه پایدار اقتصادی  بدون رشد و توسعه این بازارهای مالی امکان پذیر نمی باشد.نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی جامعه در ارتباط با جذب و هدایت وجوه سپرده گذاران، ارائه خدمات به مردم و مشارکت در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش های مؤثری برعهده دارند و عدم توانایی این نظام مشکلات عدیده ای را در راه توسعه کشور ایجاد  خواهد کرد و هم چنین بانک ها در میان صنایع مختلف، از اهمیت خاصی برخوردار می باشند زیرا آنها می توانند از طریق وام، تسهیلات و شرکت در پروژهای مختلف اقتصادی، شرایط را برای سرمایه گذاری آماده نموده و از این طریق در رشد و توسعه اقتصادی کشور مؤثر باشند.به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی بانک ها در اکثر فعالیتهای اقتصادی، بررسی عملکرد (بهره وری و کارایی) هر یک از بانکهای موجود در کشور ایران اهمیت ویژه ای یافته است (گلبازخانی پور و  فاضل یزدی؛۱۳۹۲:۸۵). از سوی دیگر در حالی که شواهد قابل توجهی، اهمیت هوش تجاری را برای سازمان ها نشان می دهد، ویکسون و واستون [11] بیان داشته اند که منافع هوش تجاری به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته اند و در نتیجه نیاز به نیاز به توجه بیشتری دارند( (Popovič etal ;2012: 729.

   

  ۱ - 5) اهداف تحقیق

  اهداف تحقیق به شرح زیراست:

  سنجش میزان یکپارچگی داده ها، سنجش میزان قابلیت های تحلیل، سنجش میزان کیفیت محتوای اطلاعاتی، سنجش میزان کیفیت دسترسی به اطلاعات، سنجش میزان استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار، سنجش میزان فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی.

  سنجش میزان عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری.

  سنجش رابطه هوش تجاری  وابعاد آن با عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری.

   

   

  ۱ - 6) فرضیه های تحقیق

  با توجه به مدل مفهومی تحقیق حاضر، فرضیه های به شرح زیر است :

  ۱ –  هوش تجاری رابطه معناداری با عملکرد بازرگانی بانک ها دارد.

  ۲ – یکپارچگی داده ها رابطه معناداری با عملکرد بازرگانی بانک ها دارد.

  ۳ – قابلیت های تحلیلی رابطه معناداری با عملکرد بازرگانی بانک ها دارند.

  ۴  –کیفیت محتوای اطلاعاتی رابطه معناداری با عملکرد بازرگانی بانک ها دارد.

  ۵ – کیفیت دسترسی به اطلاعات رابطه معناداری با عملکرد بازرگانی بانک ها دارد.

  ٦–  به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار رابطه معناداری با عملکرد بازرگانی بانک ها دارد.

  ٧– فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی رابطه معناداری با عملکرد بازرگانی بانک ها دارد .

   

  1-7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

  تعریف مفهومی وعملیاتی عملکرد بازرگانی:

  - عملکرد نشان می دهد که یک سازمان چگونه به رسالت و اهداف مربوط به خود می رسد، عملکرد سازمانی دلالت بر شروع از یک وضعیت معین و رسیدن به یک هدف دقیق دارد.که این ممکن است شامل چندین نقطه هدف از قبیل سهم بازار، حجم فروش، انگیزش کارکنان، رضایت مشتری، سطح کیفیت و غیره باشد ( 2 :Boisvert; 2006).

  الف ) عملکرد مالی : شاخص های مالی، موفقیت در دستیابی به اهداف اقتصادی را برای شرکت ها مشخص می کند (چیرانی، علیزاده و بجارسری، ۱۳۹۱).

  تعریف عملیاتی عملکرد مالی: با توجه به جامعه مورد آزمون و نظر اساتید و خبرگان، شاخص های اندازه‎گیری عملکرد مالی در این تحقیق عبارتند از : روند درآمد – روند سودآوری – روند اعطای تسهیلات – روند جذب سپرده و  روند وصول مطالبات.

  ب)عملکرد بازار: عملکرد بازار به معنای توانایی شرکت در جهت ارضا کردن و حفظ مشتریان از طریق اراﺋﻪ محصولات و یا خدمات با کیفیت می باشد (چیرانی، علیزاده و بجارسری؛۱۳۹۱).

  تعریف عملیاتی: عملکرد بازار با شاخص های  میزان افزایش سهم بازار در مقابل رقبا، میزان حفظ مشتری و نگهداری مشتریان، میزان جذب مشتریان جدید، میزان افزایش کیفیت خدمات سنجیده  خواهد شد.

   

   

  تعریف مفهومی وعملیاتی هوش تجاری:

  - هوش تجاری به فرآیند تبدیل داده های خام به اطلاعات تجاری و مدیریتی اطلاق می گردد که به تصمیم گیرندگان سازمان کمک می کند تا تصمیمات خود را بهتر و سریعتر گرفته و بر اساس اطلاعات صحیح، عمل نمایند (Cohen; 2009).

  در تحقیق حاضر هوش تجاری با ابعاد شش گانه زیر سنجیده خواهد شد ( 730:2012؛  Popovič , Hackney  Coelho , Jaklič ).

  یکپارچگی داده ها: به عنوان یکی از عوامل کلیدی در کمک به منافع بلند مدت سازمانی به رسمیت شناخته شده است و به جمع آوری و یکپارچه سازی داده از منابع گوناگون اشاره دارد که به نوبه خود منجر به بهبود کیفیت محتوای اطلاعات شده و با اجرای فن آوری دسترسی به اطلاعات و به اشتراک گذاری به نوبه خود منجر به بهبود کیفیت دسترسی می شود.

  - بعد یکپارچگی داده ها با استفاده از شاخص هایی نظیر میزان پراکندگی داده ها و میزان تناقض داده های موجود و با استفاده از طیف هفت گزینه ای لیکرت سنجیده خواهد شد.

  قابلیت های تحلیلی : ارائه قابلیت های تحلیلی  (مثلا پرس و جو[12] پردازش تحلیلی آنلاین[13] داده کاوی[14]  گزارش گیری[15]، جهت تحلیل داده های کسب و کار می باشد.

  - بعد قابلیت های تحلیلی با استفاده از شاخصهایی نظیر استفاده از داشبورد[16]، شاخص کلیدی عملکرد[17]  و هشدار دهنده ها[18] از سوی مدیران، فرآیند تحلیل آنلاین اطلاعات[19] ، استفاده از روش های تحلیلی مانند تجزیه و تحلیل روند[20] ، داده کاوی، تبادل گزارشات بین افراد ( بدون برنامه ریزی قبلی ) و با استفاده از طیف هفت گزینه ای لیکرت سنجیده خواهد شد.

   

  کیفیت محتوای اطلاعاتی: اجرای تحلیل های پیشرفته و اطمینان از یکپارچه سازی داده ها در سراسر سازمان است.بعضی اوقات به عنوان ثروت  در نظر گرفته شده است.

  -بعد کیفیت محتوای اطلاعاتی با استفاده از شاخص هایی نظیر میزان کافی بودن اطلاعات، دقیق بودن و به واقعیت نزدیک بودن اطلاعات، قابل درک بودن اطلاعات موجود برای گروه هدف، میزان تحریف در اطلاعات، میزان وجود عناصر غیر ضروری در اطلاعات موجود  میزان تناسب اطلاعات با نیازها و عادات استفاده کنندگان و با استفاده از طیف هفت گزینه ای لیکرت سنجیده خواهد شد.

  کیفیت دسترسی به اطلاعات: به میزان گستردگی، قابلیت سفارشی سازی داد ها در سراسر سازمان اشاره دارد.

  -بعد کیفیت محتوای اطلاعاتی با استفاده از شاخص هایی نظیر سرعت پردازش اطلاعات و عدم تاخیر در تحویل استفاده کنندگان، مشخص بودن پیشینه اطلاعات موجود از نظر پدید آورنده اطلاعات، تاریخ تهیه، دسترسی مشترک به اطلاعات و با استفاده از طیف هفت گزینه ای لیکرت سنجیده خواهد شد.

  به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار: به میزان استفاده از اطلاعات در تصمیم های سازمانی اشاره دارد.

  -بعد به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار با استفاده از شاخص هایی نظیر میزان بررسی جوانب مشکل آفرین فرآیند های فعلی کسب و کار و آگاه کردن صاحبان سهام از آن ها، میزان استفاده از داده های  برای ارزیابی فرآیند های کسب و کار ( تجاری ) بر اساس استاندارد ها و در راستای برنامه های بهبود مستمر فرآیند و پروﮊه های تغییر فرآیند کسب و کار و میزان تشویق به نوآوری در فرآیندهای داخلی کسب و کار و نیز نوآوری در ارایه خدمات به مشتریان و با استفاده از طیف هفت گزینه ای لیکرت سنجیده خواهد شد.

   فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی: به میزان استفاده از اطلاعات در  تصمیم گیری های  سطوح مختلف در سازمان اشاره دارد.

  - بعد فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی با استفاده از شاخص هایی نظیر میزان مشخص بودن فرآیند تصمیم گیری در این بانک، میزان استفاده استفاده از اطلاعات موجود در فرآیند های تصمیم گیری و بررسی فرآیند بررسی اطلاعات به طور کامل برای تصمیم گیری و با استفاده از طیف هفت گزینه ای لیکرت سنجیده خواهد شد.

   

  ۱-8 ) قلمرو تحقیق

  ۱-8-۱) قلمرو موضوعی تحقیق

   قلمرو تحقیق از لحاظ موضوعی مربوط به مباحث هوش تجاری و عملکرد سازمانی  است.

   ۱-8-۲) قلمرو مکانی تحقیق

  قلمرو مکانی تحقیق حاضر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در استان گیلان است.

  ۱-8-۳) قلمرو زمانی تحقیق

  تحقیق حاضر طی نیمسال دوم سال 1393 صورت گرفته و پرسشنامه ها در اول دی ماه 1393به مدیران شعب سرپرستی بانک ها و موسسات مالی داده شد و تا پایان ماه جمع آوری گردیدند

   

  تعریف هوش تجاری

   غضنفری به نقل از گارتنر[21] (1989) بیان می کند که هوش تجاری یک اصطلاح عظیم و چترگونه است که به منظور توصیف مجموعه ای از مفاهیم و روشها برای بهبود تصمیم گیری کسب وکار با استفاده از سیستم‎های پشتیبانی رایانه ای، مطرح می باشد.همچنین اولین تعریف علمی هوش تجاری را توسط کیم و گوشال[22] (1986) بدین صورت بیان می کند: "یک فلسفه مدیریتی و ابزاری جهت کمک به سازمانها برای مدیریت و تصفیه اطلاعات کسب وکار با هدف اتخاذ تصمیمات کارآ در محیط کسب وکار."  اصطلاح هوش تجاری می تواند برای اشاره موارد زیر به کار گرفته شود: (غضنفری، تقوی وروحانی فرد ؛۱۳۸۷: ۲۳).

  هوش تجارى، به شرکت ها این کمک را مى کند که وظایف تحلیل، تهیه راهبرد و پیش بینى آنها را روشمند و خودکار نماید تا تصمیات بهترى اتخاذ شود (273 : Ishaya; 2012).همچنین جلالی به نقل از مالوترا[23] هوش تجاری را عبارت از تسهیل کننده اتصال ها در سازمان های به شیوه نوین می داند که باعث می شود اطلاعات زمان واقعی به مخزن متمرکز برسد و تحلیل هایی بدست آیند که بتواند در هر سطح عمودی یا افقی، درون یا بیرون مؤسسه تجاری به بهره برداری برسد (جلالی و روحانی؛ ۱۳۸۹:۳۸۱ ).هوشمندی کسب و کار یک چهارچوب کاری شامل فرآیندها، ابزار و فن آوری های مختلف است که برای حرکت

   

  از داده به اطلاعات و از اطلاعات به دانش طراحی شده و موجب ایجاد ارزش افزوده برای سازمان می شود.

  با استفاده از دانش به دست آمده، مدیران سازمان می توانند با طرح برنامه های عملی برای سازمان، فعالیت‎های تجاری را به صورت مؤثرتری انجام دهند.هوشمندی کسب و کار تنها یک ابزار نیست بلکه معماری است و در راستای شناسایی، جمع آوری، پردازش و نتیجه گیری از داده ها فرآیندهای مختلفی طی می شود و از ابزارهای متفاوتی استفاده می کند (رونقی و فیضی؛۱۳۹۲:۵۳).مرور ادبیات در حوزه هوش تجاری "تقسیم بندی" را در تلا ش های تعریف این مفهوم نشان می دهد.این تقسیم بندی در دو دیدگاه مدیریتی و فنی با دو الگوی متفاوت خلاصه می شوند.رویکرد مدیریتی هوش تجاری را یک فرآیند میبیند که در آن داده ها از درون و بیرون سازمان جمع آوری و یکپارچه می شوند تا بتوانند اطلاعات مرتبط با فرایند تصمیم گیری را ایجاد نمایند.نقش هوش تجاری در این دیدگاه ایجاد یک محیط و فضای اطلاعاتی است که در آن داده های عملیاتی اکتساب شده از سیستم های پردازش تراکنشی  و منابع خارجی می توانند تحلیل شوند تا دانش راهبردی کسب و کار در جهت پشتیبانی تصمیم گیری ساخت نیافته کسب و کار، تامین گردد.رویکرد فنی، هوش تجاری را به عنوان مجموعه ای از ابزارها که فرآیندهای ذکر شده را پشتیبانی می نمایند در نظر می گیرد.تمرکز این رویکرد بر روی فرایندها نیست بلکه بر روی فناوری ها، الگوریتم ها و ابزارهایی است که قابلیت ذخیره سازی، بازیابی، تجمیع و تحلیل داده ها و اطلاعات را ایجاد می کنند (روحانی و زارع؛۱۳۹۱:۱۰۵(.

   

  ۲-۱-۲) عناصر مؤثر بر هوش تجاری

  هوش تجاری در قالب هر تعریفی به دنبال افزایش سودآوری سازمان با استفاده از اتخاذ تصمیمات هوشمند و دقیق است فرآیند تصمیم گیری می تواند به سه بخش کلی تقسیم شود که عبارتند از:

  ۱- اکتساب داده ها و اطلاعات مورد نیاز

  ۲-  پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

  ۳-  اقدام و نظارت بر پیامدهای اجرای آن

  در هر یک از موارد فوق، سازمان های که از هوش تجاری استفاده نمی کنند، دارای مشکلاتی هستند که اغلب به دلیل حجیم بودن داده ها، پیچیدگی تحلیل ها و ناتوانی در ردگیری پیامدهای تصمیم گرفته شده، به وجود می آیند.هوش تجاری با کمک به حل مشکلات فوق، به دلیل ساختاری که در سازمان به وجود می‎آورد، خالق فرصت های جدیدی برای سازمان است (ناظمی و آقایی؛ ۱۳۹۱: ۲۹ ).سیستم های هوش تجاری عواملی هستند که به طور عمده شکاف های اطلاعاتی را در سطح استراتژیک و تحلیل های مالی، تحلیل های مربوط به انتظارهای مشتریان و تحلیل های خاص یک شرکت و بازار ویژه آن، پر می‎کنند (محمودی؛۱۳۸۷:۵۴).سیستم های هوش تجاری در واقع کاربرد تکنولوژی اطلاعات و تحلیل در پشنتیبانی از تصمیم گیری در کسب و کار است امروزه لزوم استفاده از ابزارهای جدید در تحلیل و ساخت سیستم های اطلاعاتی بر کسی پوشیده نیست.استفاده از ابزارهای تحلیل در چهار چوب یک مدل منطقی می تواند مسیر دستیابی به هدف را برای سازمان تسهیل نماید، یکی از چهارچوب ها هرم فرآیند ایجاد ارزش افزوده مطابق شکل می باشد که فرآیند هوش تجاری را به زبان ساده بیان می کند (ناظمی و آقایی؛  ۱۳۹۱: ۳۰).

  شکل (۲-۱) هرم فرآیند ایجاد ارزش افزوده در هوش تجاری (ناظمی و آقایی؛  ۱۳۹۱).

   

  ۲-۱-۳)  اجزای هوش تجاری

  ابزار هوش تجاری به طور عمده به عنوان ابزار جدید واسطه ای بین کارهای اجرایی و کارهای پشتیبانی تصمیم گیری پذیرفته شده است.قابلیت های هوش تجاری شامل تأیید تصمیم گیری، فرآیند تحلیل بلادرنگ، تحلیل آماری، پیش بینی و داده کاوی است.در ادامه اجزای اصلی تشکیل دهنده هوش تجاری را تشریح می نماییم:

  انبار داده : مخزن یا انبار داده جزء مهمی از هوش تجاری است که بر پایه موضوع خاصی شکل می گیرد.در اوایل دهه 1990، ویلیام اینمون[24] مفهومی را که مخزن داده نامیده می شود تعریف کرد که تعدادی از نیازهای پشتیبانی تصمیم گیری مدیران را نشان می دهد.سیستم های مخزن داده به یکپارچگی سیستم های کاربردی گوناگون کمک می کند.

  این سیستم ها از طریق فراهم نمودن یک پایگاه ثابت از داده های تاریخی تجمعی و یکپارچه برای تجزیه و تحلیل، پردازش اطلاعات را پشتیبانی می کند.

   یک مخزن داده یک مخزن مرکزی اطلاعات است که برای جستجو و تحلیل های کارآ تشکیل می شود.یک مخزن داده، داده های متنوع جمع شده از سراسر سازمان را در برمی گیرد و به شکلی محکم و نامتناقض یکپارچه می شود (محقر و حسینی و علی منش;۱۳۸۷).در واقع مخازن داده فضایی را برای ذخیره‎سازی موضوعی داده هایی که قبلاً جمع شده و تحلیل شده‎اند، فراهم می‎کند (محمودی؛ ۱۳۸۷: ۵۴).

  منابع داده : منابع داده می تواند پایگاه داده (سبد اطلاعاتی)، داده گذشته، (مثلاً اطلاعات خارجی، از سازمان های تحقیق در بازار یا از اینترنت) یا اطلاعات از محیط انبار داده کنونی باشد.منابع داده می تواند پایگاه اطلاعات متقابل یا هر ساختار داده دیگر که از مسیر کارکرد کسب و کار تبعیت می کند، باشد.اینها حتی ممکن است بر پلتفرم های بسیار مختلفی استوار باشد و می تواند شامل اطلاعات طبقه بندی شده مانند جداول و برگه های مدون، یا اطلاعات طبقه بندی نشده مانند فایل ها یا عکس ها و دیگر اطلاعات اسنادی باشد (جلالی و روحانی؛ ۱۳۸۹ : ۳۸۱).

   

  [1] Business intelligence ( BI )

  [2] Hamer & Champy

  [3] Banker

  [4] Gartner

  [5] Data integration

  [6] Analytical capabilities

  [7] Information content quality

  [8] Information access quality

  [9] Use of information in business processes

  [10] Analytical decision-making culture

  [11] Wixom & Watson

  [12] Interactive Reports

  [13] On-line Analytical Processing ( OLAP)

  [14] Paper Reports

  [15] Data Mining

  [16] Dashboard

  [17] Key Performance Indicator  ( KPI )

  [18] Alerts

  [19] OLAP

  [20] Trend Analysis

  [21] Gartner

  [22] Kim and kushal

  [23] Malhotra

  [24] william inmon

  Abstract :

  Banking system as one of the most  important Echonomical sections of the society has proved to have effective roles in absorbing and transfering financial isues or savings , giving services and contributing in echonamical,social and cultural developments and also insufficiency in this part ,would lead to the contry  facing difficulties. With the vital and fundimental role of the Banks in most Echonamical activities, Studying the performance of the Banks and getting familiar with effective  factors influencing them has said to be vital.In this research,in this dirrection,We search for the impact of business intelligence on business performance of The banks in guilan province. In this research,Statistical population is 34 various Banks and financial Institutes in the Guilan province.In order to examine, due to the uniformity of the systems diffrent branches exploit, we contribut one questionary to each supervision branch of them.Finally, the result showes positive relationship between the Business intelligence and the dimansions and the Business Performance in Banks of Guilan.

  Key Words: Business Intelligence,Data Integration,Analytical Capabilities,The Quality level of available Information, The Quality level of Access to the Information,The use of information within Business Process

 • فهرست و منابع پایان نامه تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان

  فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                       صفحه

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  ۱-۱ ) مقدمه. 3

  1-2 ) بیان مساله. 4

  1–3 ) مدل تحقیق.. 6

  ۱-4) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

  ۱ - 5) اهداف تحقیق.. 7

  ۱ - 6) فرضیه های تحقیق.. 8

  1-7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 8

  ۱-8 ) قلمرو تحقیق.. 10

  ۱-8-۱) قلمرو موضوعی تحقیق. 10

  ۱-8-۲) قلمرو مکانی تحقیق. 10

  ۱-8-۳) قلمرو زمانی تحقیق. 10

  فصل دوم: ادبیات تحقیق

  بخش اول: هوش تجاری

  ۲-۱-۱) تعریف هوش تجاری.. 13

  ۲-۱-۲) عناصر مؤثر بر هوش تجاری.. 14

  ۲-۱-۳)  اجزای هوش تجاری.. 15

  ۲-۱-۴)  اهمیت هوش تجاری.. 16

  ۲-۱-۵) اهداف اصلی هوشمندی کسب وکار. 18

  ۲-۱-۶) کاربرد هوش تجاری در صنعت بانکداری.. 18

  ۲-۱-۷) اثر بخشی هوش تجاری.. 20

  ۲-۱-۸) ارزیابی هوش تجاری.. 20

  ۲-۱–۹) پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری.. 22

  بخش دوم: عملکرد بازرگانی

  ۲-۲-۱) مقدمه. 26

  ۲-۲-۲) تعریف عملکرد. 26

  ۲-۲-۳) ارزیابی و سنجش عملکرد. 28

  2-2-4) سنجش عملکردسازمانی.. 30

  ۲-۲-۵) مدل های سنجش و اندازه گیری عملکرد. 30

  ۲-۲-۶) عملکرد بازار. 36

  2-2-7) روش های مختلف سنجش عملکرد بازار. 38

  2-2-8) الگوی کارت امتیازی متوازن (BSC) 43

  2-2-9) توسعه مفهوم کارت امتیازی متوازن توسط کاپلان ونورتن.. 44

  2-2-10) اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی.. 46

  2-2-11) عملکرد شرکت ها از  دیدگاه های مختلف... 46

  2-2-11-1) عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری.. 47

  2-2-11-2) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل. 48

  2-2-11-3) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی.. 48

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1) مقدمه. 58

  3-2) فرآیند اجرای تحقیق.. 58

  3-3) روش تحقیق.. 58

  ۳-4) جامعه و نمونه آماری.. 59

  ۳-۵) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها 59

  3-5-1) روایی پرسشنامه. 60

  ۳-۵-۲) پایایی پرسشنامه. 61

  3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها 62

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1) مقدمه. 64

  4-2) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 64

  4-3) توصیف متغیر های تحقیق.. 64

  4-4) بررسی پیش نیاز های انجام آزمون تحلیل رگرسیون. 71

  4-5) آزمون فرضیات تحقیق.. 73

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1) مقدمه. 78

  5-2) نتایج آمار توصیفی.. 78

  5-3) نتایج آمار استنباطی.. 84

  5-4) پیشنهادات براساس یافته های تحقیق.. 85

  5-5) محدودیت های تحقیق: 87

  منابع و مأخذ. 89

  منابع و مأخذ

  آرمسترانگ، مایکل(1385)، " مدیریت عملکرد (فرد، تیم، سازمان) "، ترجمه دکتر بهروز قلیچ لی و دکتر داریوش غلام زاده، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، تهران.

  آل اسحاق، ی ( 1388)، "اصلاح نظام بانکی ضرورت تحول اقتصادی " روزنامه ایران اقتصادی، سال 15، شماره 4368، ص5.

  اسلامی، بهرامی، رجبی، میهنی – زهرا، مریم، محمد، مریم(1390)  "ضرورت تدوین الگوی رتبه بندی بانک ها و اراﺋﻪ مدل پیشنهادی ( بانک سپه ) "سایت بانک سپه

  احسانی فرد-علی اصغرو احسانی فرد-مهدی(1392)" ارائه مدل راهبردی سنجش، مدیریت و ارزیابی عملکرد موثر شهرداری ها با تلفیق دو مدل BSC و EFQM ؛ مورد پژوهی: مناطق 3 و 18 شهرداری تهران" فصلنامه مدیریت شهری، شماره 31، صص 26-7.

  افجه، علی اکبر و محمودزاده، مجتبی (1390) "الگوی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمان: شرکت های تابع گروه صنعتی ایران خودرو"، پژوهش های مدیریت منابع انسانی، دوره 1، شماره 2، 22-1.

  ایران زاده، سلیمان وبرقی، امیر(1388) " ارزیابی عملکرد سازمان با مدل روش امتیازی متوازن"  مجله مدیریت صنعتی، سال چهارم، شماره 8، صص 86-67.

  بختیاری، عباس، 1385، تاثیر فرهنگ بازارمحوری بر روی عملکرد بازرگانی شرکت های قطعه ساز خودرو مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد بازاریابی، دانشگاه فردوسی مشهد.

  جلالی، علی اکبر.روحانی، سعید.(1389)، بررسی راهبرد مناسب برای پیاده سازی هوش تجاری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، همایش ملی دانش و امنیت- شیراز، جلد 1، ص ص 396-361.

  چیرانی، ابراهیم  بجارسری، مریم  وعلیزاده  سحر (1391)"نقش بازاریابی درونی در بهبود عملکرد بازرگانی بانک ها ی خصوصی" -  چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  سایمونز، رابرت(1385)، " نظام های کنترل و سنجش عملکرد برای اجرای استراتژی"، ترجمه مجتبی اسدی، انتشارات آسیا.

  22.

  23.

  24.

  ضرغام بروجنی-حمید وابراهیمی-مهدی ومیرفخرالدینی، فائزه السادات(1392)"ارزیابی عملکرد خدمات ارائه شده در هتل ها بارویکرد کارت امتیازی متوازن امتیازی فازی" فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، شماره 22، سال هشتم، صص 50-25.

  26.

  علامه، سید محسن و مهدی مقدمی، (1389)، "بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی" پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال دهم، شماره ی 1 (پیاپی38 ).صص 96-81.

  علی پور درویشی، زهرا و سردار دونیقی، سهیلا.و لطفی دهخوارقانی، لیلا.، (1390) "بررسی نقش میانجی سرمایه فکری بر ارتباط میان وظائف مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی"، دوفصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال سوم، شماره 2، صص 131-111.

  29.

  30.

  31.

  32.

  33. سید محمود وعلیرضا (1392)"ضرورت ها، پیش نیازها، چالش ها ومراحل استقرارهوش تجاری در سازمان ها."

  34.

  35.

  36."

  37.

  38.

  39.

  ملاحسینی، علی.و فرقانی، محمد.علی.و مرادخانی، بریار.(1389) "بررسی تاثیر قالیت یادگیری سازمانی بر عملکرد SME های شهرستان کرمان با استفاده از روش AHP، نشریه کاوشهای مدیریت بازرگانی، سال دوم، شماره سوم.، ص 35-22.

  41.

  42.

  43.

  44.

   

  Allen, R.S., Dawson, G., Wheatley K.and White C.S.(2008)«Perceived Diversity and Organizational Performance», EmployeeRelations, Vol.30 No.1, p.20-33.

  Amaratunga, D.and Baldry , D.(2002) «Moving from performance measurement to performance management», Facilities, Vol.20.No.5/6,p.217-223.

  Application, 36 (2),3614-3622.

  Benito, G., Javier, O.(2005).Cultural vs operational market orientation and objective vs subjective performance: perspective of production and operations.industrial marketing management, V.34, 797- 829.

  Bosilj VukŠić, Vesna– Pejić Bach,Mirjana - Popovič , Aleš ( 2013) Supporting performance management with business process management and business intelligence : a case analysis of integration and orchestration- International Journal of Information Management ,no 33, pp613-619.

  Boisvert,Hugues(2006)"Building more Efficient Businesses",CMA,http://www.managementmag.com.p.1-12.

  Cheng' H'' Lu' Y C ' & Sheu, c (2009).An ontology-based business intelligence Expert Systems with application in a financial knowledge management system.

  Cohen, Corine(2009) "Business Intelligence Evaluation and Impact on Performance", John Wiley Publications.

  Devlin, B (2010).Beyond business intelligence, Business Intelligence Journal, Vol.15, No.2, pp.7–16.

  Elbashir,Mohamed Z- Collier ,PhilipA – Davern ,Michael J -Measuring the effects of business intelligence systems: The relationship between business process and organizational performance (2008) International Journal Of Accounting Information Systems, no 9 pp.135-153.

  Farzianpour, F., Aghababa, S., Delgoshaei, B., & Haghgoo, M.(2011).Performance Evaluation a Teaching Hospital Affiliated to Tehran University of Medical Sciences Based on Baldrige Excellence Model.American Journal of Economics and Business Administration, 3(2), 272-276.

  Greiling, D.(2010) "Balanced scorecard implementation in German non-profit Organizations", International Journal of Productivity and Performance Management, Vol.6 No.59, pp.534-554.    

  Halim,Erwin– Kurniawan ,Yohannes – Hartono,Hendry- Business Intelligence Modeling for Increasing Company Value and Competitive Advantage in Franchise Business- (2014) International Conferences in Intelligent Systems in Bioinformatics , Chem- Informatics,social Media and Cybernetics ( IntelSys).

  Hoque ,Zahirul (2014)"20  years of studies on the balanced scorecard: Trends,accomplishments, gaps and opportunities for future research "The British Accounting Review.pp: 33–59.

  Hribar I.(2010), Overview of business intelligence maturity models,Juornal  Management 15 (1) 47–67.

  Ishaya, T & Folarin, M (2012).A service oriented approach to Business Intelligence in Telecoms industry, Journal of Telematics and Informatics, Vol.29, pp.273–285.

  Işık,öykü- Jones,Mary C-Sidorova,Anna - Business intelligence success: The role of BI capabilities and decision Environments (2013) –Information and management, no 50-pp.13 -23 .

  Lin,Yu-Hsin - Tsai,Kune-Muh – Shiang, Wei-Jung – Kuo,Tsai-Chi – Tsai,Chih-Hung – Reasearch on Using ANP to establish a performance assessment model for business intelligence systems (2009) – Expert systems with Applications, no 36 – pp.4135-4146.

  63.    Mamoun N.Akroush, Samer E.Dahiyat, Hesham S.Gharaibeh, Bayan N.Abu-Lail"Customer relationship management implementation: An investigation of a scale's generalizability and its relationship with business performance in a developing country context".

  Martin, C., Aguenda, D.E.(2007).Market orientation business performance", An empirical investigation in the airline industry", journal of transport management, V.13, 662- 675.

  Nani, A.J., Dixon, J.R.and Vollmann, T.E.(1990) «Strategic controland performance measurement» , Journal of Cost Management,Summer, p.33-42.

  Neely  Andy, Adams Chris and Crowe Paul(2001), “The Performance Prism in Practice, Measuring Busness Excellence, pp.6-12,5,2.

  67.    Ongore- Vincent & Berhanu Kusa (2013)" Determinants of Financial Performance of Commercial Banks in Kenya" International Journal of Economics and Financial Issues" Vol.3, No.1, pp.237-252

  Panigyrakis, G., Theodoridis, G., Prokopis, k.(2007).Market orientation and performance.An empirical investigation in the retail industry in Greece, journal of retailing and customer services, V.14, 137- 149.

  Papalexandris, A., Ioannou, G.and Prastacos, G.P.(2004).Implementing the Balanced Scorecard in Greece: A software firm’s experience.Long Range Planning, 37(4), 347-362.

  Popovič , Hackney , Coelho , Jaklič – Aleš , Ray , Pedro , Jurij (2012)" Towards business intelligence systems success : Effects of maturity and culture on analytical decision making" , Decision support systems, no 54,  pp :729 – 739.

  Radnor, Z., McGuire, M.(2004) «Performance management in the publicsector: fact or fiction?» International Journal of Productivity andPerformance Management, Vol.53, No.3, p.245-260.

  Sabherwal, R & Fernandez, B (2010).Business Intelligence: Practices, Technologies, and Management, John Wiley & Sons Inc, New Jersey.

  Singh, S., Ranchod, A.(2004).Market orientation and customer satisfaction.journal of industrial marketing management, V.33, 135-144.

  Taylor, CH.R.et al.(2008).dose having a market orientation lead to higher levels of relationship and business performance?.evidence from the Korean robotic industry, industrial marketing management, 1-8.

  Ubiparipović, Bogdan & Đurković , Emina (2011)" Application of Business Intelligence in the Banking Industry " Management Information Systems, Vol.6, No.4, pp.223-230.

  Vinod Kumar, Franck Choisne, Danuta de Grosbois, Uma Kumar, (2009) "Impact of TQM on company's performance", International Journal of Quality & Reliability Management, Vol.26 Iss: 1, pp.23 – 37.

  Wu,Desheng Dash - Chen,Shu-Heng – Olson,David L.– Business intelligence in risk management : Some recent progresses – Information Sciences 256 (2014) – pp 1-7تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان , مقاله در مورد پایان نامه تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان , پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان , تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان , پروژه درباره پایان نامه تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان , گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان , رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس