پایان نامه بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک در شرکت¬های کوچک و متوسط استان تهران

word
108
581 KB
30817
1390
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۴,۰۴۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک در شرکت¬های کوچک و متوسط استان تهران

  پایان نامه یا رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات

  گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

   

  چکیده[1] فارسی

  تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین جنبه های نوآوری در انجام فرآیندهای کسب و کار، توسط سازمان ها و شرکت­های زیادی در سطح جهان به کار گرفته شده است. شرکت های کوچک و متوسط نیز به عنوان بخش عمده اقتصادی هر کشوری، نقش اساسی در بهبود و ارتقاء شاخص های اقتصادی دارند و به همین دلیل اتخاذ روشها و ابزارهای نوآورانه و نوین انجام فرآیندها و امور کسب و کار مانند تجارت الکترونیکی، نقش مهمی در موفقیت این گونه سازمانها خواهد داشت.مساله اصلی در این تحقیق،بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک درشرکت های کوچک و متوسط می باشد.با توجه به اینکه مدت زمان زیادی نیست که اینترنت وارد کسب و کار صنایع کوچک ایرانی شده است و هر یک از این صنایع در مراحل مختلف توسعه تجارت الکترونیکی به سرمی برند، بنابراین هدف از این تحقیق اینست که بلوغ تجارت الکترونیک در هریک ازاین شرکت­ها بررسی شود و در نتیجه عواملی که باعث ارتقاء سطح تجارت الکترونیک می شوند پیشنهاد گردد.                                                                                       

  واژگان کلیدی: بلوغ، تجارت الکترونیک، شرکت های کوچک و متوسط

  [1] Abstract

  مقدمه

     فناوری اطلاعات[1] شیوه انجام کارها را تغییر داده و با به میدان آوردن "تجارت الکترونیکی[2]" باعث بروز یک تحول اساسی در مبادله اطلاعات بازرگانی و محصولات و خدمات مورد نیاز گردیده است. تجارت الکترونیکی یکی از مهمترین مباحث امروزی است که مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. تجارت الکترونیک فرصت‌های منحصر به فردی را برای کشورهای در حال توسعه به وجود می‌آورد تا بتوانند در اقتصاد جهانی به رقابت بپردازند. رشد روزافزون فناوری بخصوص فناوری اطلاعات در جهان، موانع و مشکلات زمانی و مکانی مربوط به امور تجاری را کاهش داده است و دسترسی عمومی مردم به اینترنت باعث شده امکان تجارت و کسب و کار از طریق اینترنت و یا به عبارتی تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی از جایگاه ویژه‌ای در کشورهای توسعه یافته برخوردار شود. در سالهای اخیر کشورهای توسعه یافته با کنارگذاشتن تدریجی تجارت سنتی مبتنی بر کاغذ و مبادله فیزیکی اسناد، به شیوه تجارت الکترونیکی روی آورده‌اند. با توجه به این مسئله که شرکت­های کوچک و متوسط نقش به سزایی را در اقتصاد کشورها بازی می‌کنند در سال‌های اخیر محققان به پذیرش تجارت الکترونیک توسط این صنایع پرداخته‌اند. ادغام تجارت الکترونیک در فعالیت‌های کسب و کار شرکت های کوچک و متوسط موجب تغییر در روش انجام کسب و کار و پذیرش فن آوری‌های نوین می‌شود و بدین وسیله شرکت­های کوچک و متوسط، می‌توانند رشد کرده و این امر می‌تواند کمکی باشد تا شکاف موجود بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته کاهش یابد. از طرفی پذیرش تجارت الکترونیک ممکن است شرکت‌های کوچک و متوسط را برای رقابت در بازارهای جهانی که امروز با آن مواجه‌اند، در یک جایگاه رقابتی بهتری قرار دهد.

   

  1-2- تعریف مساله

     بکار گیری تجارت الکترونیکی اکنون یک گزینه اختیاری نیست، بلکه نوعی اجبار است و شرکتها ناگزیر از به کارگیری آن هستند. بکارگیری تجارت الکترونیک تحت تاثیر عواملی قرار دارد که تاثیرات مثبت و یا منفی در تجارت الکترونیک دارند. سازمانهایی که از این ابزار نوین استفاده نکنند، از نظر راهبردی آسیب پذیر می گردند.یکی از انواع سازمانها، شرکتها یا صنایع کوچک[3] می باشند که نقش عمده ای در اقتصاد کشورها دارند.در بکارگیری تجارت الکترونیک معمولا شرکت های بزرگ با موانع مالی و زیر ساختی کمتری روبرو هستند، در حالیکه شرکت های متوسط و کوچک عموما با محدودیت منابع و به ویژه منابع مالی در جهت بکارگیری این ابزار برخوردارند (گراندون[4] ، 2007ص216).

     تجارت الکترونیکی نه تنها برای کسب و کارهای بزرگ ، همچنین در این دوره اقتصادی از زمان میتواند در رشد اقتصادی، ساختار اجتماعی، اشتغال، و همچنین توسعه منطقه ای و محلی شرکتهای کوچک نیز تاثیر مثبتی داشته باشد و آن ها را تبدیل به بخش مهمی از اقتصاد نماید. باحرکت به سمت جهانی شدن و تغییرات سریع تکنولوژیکی، اینترنت و تجارت الکترونیکی  میتواند فرصت های جدیدی را برای شرکتهای کوچک و متوسط ایجاد نماید (اسکوپلا[5] ، 2006 ). بکارگیری بازاریابی الکترونیک  توسط شرکتها،چه کوچک و چه بزرگ موجب خلق مزایای متعددی شده واین مزایا سبب تقویت انگیزه شرکتهای کوچک به این پدیده شده است.هر سازمانی که توجه لازم را به تجارت الکترونیک نداشته باشد در کوتاه مدت با کاهش سودآوری و در بلند مدت با احتمال حذف حیات خود روبرو می­شود.به همین دلیل برنامه ریزی در راستای شناسایی سطح بلوغ  تجارت الکترونیک ،یکی از اقدامات استراتژیک سازمانها می باشد(عزیزی،1384).

  به دلیل اهمیت مساله به بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک پرداخته شده است.

  1-3- ضرورت واهمیت موضوع

     بلوغ الکترونیکی شرکت ها را میتوان تناسب درجه آمادگی الکترونیکی شرکتها در به کارگیری تجارت الکترونیک دانست. به کارگیری مدل بلوغ در تجارت الکترونیک، فرصت ارزیابی و سنجش اثربخشی تجارت الکترونیک را نیز فراهم می کند؛بطوریکه می توان متناسب با مرحله تکامل الکترونیکی، شاخص های خاص آن مرحله را تعریف نمود. برای مثال شرکتی که در مرحله ابتدایی استفاده از پست الکترونیکی قرار دارد، نباید انتظار  فروش اینترنتی داشت. در مدل بلوغ تجارت الکترونیک این اعتقاد وجود دارد که به کارگیری تجارت الکترونیک را میتوان طی مراحلی به صورت کامل انجام داد. شرکت ها نمی­توانند از همان آغاز به کارگیری تجارت الکترونیک به سطوح بالای آن دست پیدا کنند، بلکه باید طی مراحل تکاملی، از مرحله اولیه توسعه این پدیده فرآیند استقرار را شروع کنند .

     تجارت الکترونیک  یک مفهوم مطلق که حالت صفر ویک و سیاه و سفید داشته باشد نیست،بلکه یک مفهوم فازی است و می­تواند مقداری بین صفر و یک بپذیرد. مفهوم فازی بودن در تجارت الکترونیکی بدین معناست که     می توان تجارت الکترونیکی را به عنوان یک طیف در نظر گرفت. در ادبیات تجارت الکترونیکی، ارسال خبرنامه الکترونیکی به مشتریان، دریافت اطلاعات ازآنان،پرداخت الکترونیکی، استفاده از پست الکترونیکی و...همگی مصادیق تجارت الکترونیکی هستند. برمبنای فلسفه فازی میتوان برنامه ریزی دقیق تری را برای توسعه تجارت الکترونیک صورت داد. با بکارگیری مدل بلوغ تجارت الکترونیک، شرکت ها میتوانند متناسب با درجه آمادگی الکترونیکی خود در تجارت الکترونیکی مشارکت نمایند. بکارگیری مدل بلوغ در تجارت الکترونیکی فرصت ارزیابی و سنجش اثربخشی الکترونیک را نیز فراهم می کند، به طوری که می توان متناسب با مرحله تکامل الکترونیکی، شاخص های آن مرحله را تعریف کرد.در مرحله بلوغ الکترونیکی این اعتقاد وجود دارد که به کارگیری تجارت الکترونیک را می توان طی مراحلی بصورت تکاملی انجام داد. شرکت ها نمیتوانند از همان آغاز، در به کارگیری تجارت الکترونیک، به سطوح بالای آن دست یابند،بلکه باید طی مراحل تکاملی، از مرحله اولیه توسعه این فرآیند استقرار را شروع کنند (فرخزاد و همکاران 1384).

  1-4- اهداف پژوهش

  اندازه گیری سطح بلوغ تجارت الکترونیک در شرکت­های کوچک و متوسط استان تهران.

  طراحی مدل مفهومی تجارت الکترونیک در شرکت­های کوچک و متوسط استان تهران.

  ارتقاء بلوغ تجارت الکترونیک در شرکت­های کوچک و متوسط استان تهران.

  1-5- سوالات پژوهش

  سوالات تحقیق:

  مولفه های اصلی بلوغ سازمانی تجارت الکترونیک در شرکت­های کوچک و متوسط کدامند؟    

  مدل مفهومی بلوغ تجارت الکترونیکی در شرکت­های کوچک و متوسط چگونه است؟ 

  وضعیت مولفه های اصلی تجارت الکترونیک در شرکت­های کوچک و متوسط چگونه است؟ 

   

   

   

   

   

  1-6- روش تحقیق :

     این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر گردآوری داده ها از نوع تحقیق توصیفی- اکتشافی است. زیرا بر پایه گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات ثانویه از ادبیات موضوع، و بر اساس اطلاعات اولیه خبرگان(متخصصان و متولیان)صورت می گیرد.بنابراین نتیجه فرآیند این تحقیق، کشف سطح بلوغ تجارت الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط استان تهران بوده است.

  1-7- مخاطبان پژوهش :

     جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان زیربط در حوزه تجارت الکترونیک می باشد که با استفاده از روش های نمونه گیری دردسترس انتخاب خواهند شد.علاوه بر آن،سعی در کسب اطلاعاتی از وضعیت بلوغ تجارت الکترونیک در شرکت های کوچک می باشیم.نمونه آماری به روش نمونه گیری دردسترس، از خبرگان و آگاهان  صورت می گیرد.

  1-8- ساختار پژوهش :

     فصل اول پژوهش به معرفی مساله و ضرورت تحقیق می‌پردازد.دراین فصل سعی بر آن شده تا بتوانیم اهمیت مساله را برای خوانندگان روشن کنیم و سوالات اساسی که باید به آن ها پاسخ داده شود را مشخص نماییم.فصل دوم به بیان مبانی،الگوها و ادبیات تحقیق می پردازیم. فصل سوم به روش تحقیق و متدولوژی اختصاص دارد. فصل چهارم به جمع آوری و تحلیل یافته‌ها می پردازد.وبخش پنجم به نتیجه گیری و پیشنهادها اختصاص دارد.

  فصل اول:کلیات و معرفی پژوهش

                                                             

  فصل دوم:مروری بر ادبیات پژوهش

  فصل سوم:متدولوژی

  فصل چهارم:جمع اوری داده‌ها

  فصل پنجم:نتیجه گیری

   

   

   

   

   

   

   

   

  شکل 1-1 ساختار پژوهش

   

                                                                                 1-9- تعریف واژه و اصطلاحات کاربردی  

     تجارت الکترونیک: امروزه برای اغلب شرکت ها، تجارت الکترونیک چیزی بیش از خرید و فروش آنلاین است. تجارت الکترونیک در حال تغییر دادن شکل رقابت، سرعت اقدامات، جریان تعاملات، محصولات و پرداخت توسط مشتریان به شرکت ها و از شرکت ها به تامین کنندگان می باشد (ابرایان1387).تجارت الکترونیک در صف مقدم تحولاتی قرار گرفته که شیوه انجام فعالیت های بازرگانی را تغییر می دهد و انقلاب صنعتی قرن بیست و یکم نامیده می شود که با پیدایش اینترنت به سرعت رو به پیشرفت و گسترش نهاده است. در تجارت الکترونیک، اطلاعات و خدمات به کمک شبکه های کامپیوتری خرید و فروش و یا تبادل می شود (توربان [6]، 2002).

   

     شرکت­های کوچک: برخی از کشورها از شاخص هایی نظیر تعداد کارکنان یک واحد صنعتی، میزان سرمایه گذاری، کل دارائیها، میزان فروش و ظرفیت تولید در تقسیم بندی صنایع خود استفاده می کنند، ولی عمومی ترین شاخص مورد استفاده کشورها، تعداد کارکنان است. درکل، واحدها و شرکت­های با کمتر از 50 نفر را را عنوان شرکت­های کوچک معرفی می نمایند (حاج کریمی،1388).

   

     بلوغ تجارت الکترونیکی[7]: بلوغ تجارت الکترونیکی شرکت ها را می توان تناسب درجه آمادگی الکترونیکی شرکت­ها در تجارت الکترونیکی دانست.آمادگی الکترونیکی،توانایی سازمان،بخش یا گروه کاری برای پذیرش، بکارگیری و سود بردن از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی مانند تجارت الکترونیک تعریف شده است. همچنین بلوغ الکترونیکی به معنای سطح توان و میزان دستیابی کشورها به اینترنت و استفاده های مختلف آنها در بکارگیری فرصتهای دیجتال می­باشد.ازنظر دیدگاه زیرساخت فرهنگی،آمادگی الکترونیکی،میزان مشارکت جامعه در دنیای شبکه ای، شامل توانایی آن جامعه برای مشارکت در جهان شبکه ای آینده تعریف می شود (احمدی 1383).

  مقدمه

     همان گونه که می‌دانید یکی از مهمترین گام‌ها در روش تحقیق بهره‌گیری از روش‌های کتابخانه‌ای می‌باشد. این پژوهش پس از بررسی مفاهیم بنیادین، به جستجو، بررسی و تحلیل مطالعات انجام شده در زمینه بررسی بلوغ فناوری اطلاعات به خصوص تجارت الکترونیک پرداخته است. پس از جستجوی بسیار منابع مفیدی از سایت های السوایر، امرالد و سایر منابع اینترنتی بدست آمد. هم چنین تحقیقاتی نیز در پایان نامه های موجود در دانشگاه‌های معتبر صورت گرفته، که نتایج آن در این فصل آورده شده است.

      در این فصل، ضمن بررسی چند نمونه مطالعه موردی در حوزه پژوهش، به بررسی اهداف، چالش‌ها، چارچوب و مدل‌های پیشنهادی هر مطالعه پرداخته و نتایج تحقیقات و مطالعات انجام شده در هر مورد، به صورت اجمالی بیان می شود.

   

  2-2- تجارت الکترونیک

  2-2-1-تعریف تجارت الکترونیک

     استفاده از فناوری‌های الکترونیکی در انجام امور تجارت پیشینه‏ای نسبتا طولانی دارد. در حقیقت، نیاز به تجارت الکترونیکی از تقاضاهای بخش‌های خصوصی و عمومی برای استفاده از تکنولوژی اطلاعات به منظور کسب رضایت مشتری و هماهنگی موثر درون سازمانی نشات گرفته است. می‏توان گفت این نوع تجارت، از حدود سال 1965 آغاز شد که مصرف‌کنندگان توانستند پول خود را از طریق ماشین‌های خود پرداز [8]،دریافت کرده و خریدهای خود را با کارت‌های اعتباری انجام دهند. پیش از توسعه فناوری‌های مبتنی بر اینترنت در سال‌های آغازین دهه 90، شرکت‌های بزرگ دست به ایجاد شبکه‏های کامپیوتری با ارتباطات مشخص، محدود و استاندارد شده برای مبادله اطلاعات تجاری میان یکدیگر زدند. این روش، مبادله الکترونیکی داده‌ها نامیده ‏شد (مولاو لیکر [9]، 2001).

  از تجارت الکترونیک، تعاریف متعددی ارائه شده است. درحقیقت مجموعه متنوع وسیعی از تعاریف و مفاهیم برای تجارت الکترونیک وجود دارد که موضوعات، کاربردها و مدل‌های گوناگونی را در بر می‌گیرد. درگونه‌ای از این موارد، کوشیده شده است که تعاریف عامی ارائه شود و در گونه‌های دیگر تعاریف به نوع فعالیت، امکانات ارتباطی و تجهیزات مورد استفاده، محدوده سازمانی فعالیت‌ها و زیر ساختارها توجه شده است :

  < >در یک تعریف می‌توان به هر تجارت یا فعالیت اقتصادی در وب، که امکان خریداری و فروش محصولات و سرویس‌ها را فراهم می‌آورد و تراکنش‌های تجارت و فعالیت‌های بین افراد و سازمان‌ها را تسهیل می‌بخشد، تجارت الکترونیک گفت  (اشنایدر[10]،2002).تجارت الکترونیک، تجارت کردن از طریق ابزارهای فناوری ارتباطی جدید است که تمام جنبه‌های تجارت را شامل ایجاد بازار تجاری، سفارش دهی، مدیریت زنجیره‌ی عرضه و معاملات پولی را در بر می‌گیرد. (گاناسکاران[11]،2002)چافی به تجارت الکترونیک به دیده خرید و فروش کالا از طریق اینترنت می‌نگرد. (چافی [12]،2002)کالاکوتا تجارت الکترونیک را از چهار دیدگاه تعریف می‌کند:دیدگاه ارتباطات: تجارت الکترونیکی از این منظر بر انتقال اطلاعات، کالا، سرویس‌ها و یا پرداخت پول از طریق ابزارهای الکترونیکی دلالت دارد.دیدگاه آنلاین: از این منظر تجارت الکترونیک خرید و فروش آنلاین اطلاعات و کالاها می‌باشد.دیدگاه سرویس: از این منظر تجارت الکترونیک ابزاری ا‌ست که همزمان هزینه‌ها را کاهش و سرعت و کیفیت را افزایش می‌دهد.دیدگاه جریان بازرگانی: از این منظر تجارت الکترونیک به عنوان ابزاری برای بهبود و تسریع جریان‌ها و فرآیندهای کاری تعریف می‌شود (کالاکوتا و وینستون [13]،1997).با توجه به موضوعات ارائه شده در تعریف‌ها، می‌توان این گونه بیان کرد که تجارت الکترونیک بر به کارگیری فناوری اینترنت به منظور معاوضه ارزش‌ها (کالا و خدمات) دلالت دارد.

   

  2-2-2- مدل‌های تجارت الکترونیک

     استفاده از اینترنت به عنوان مهمترین بستر ارتباطی در تجارت الکترونیکی همزمان با رشد روزافزون شبکه جهانی ارتباطات، باعث پیدایش مدل‌های گوناگونی در این تجارت گردیده است. این مدل‌ها حاصل تعامل سه گروه اصلی از افراد یک جامعه، از دیدگاه اقتصادی هستند که عبارتند از دولت یا سازمان‌های وابسته، سازمان‌های تجاری و اقتصادی، تولیدکنندگان کالا و ارائه‌کنندگان خدمات و در نهایت مردم عادی که خریداران نهایی کالا یا خدمات هستند. مدل‌های مختلف تجارت الکترونیکی از تعامل دوبه‌دوی این سه گروه اصلی حاصل می‌شوند.

  < >تجارت الکترونیک بنگاه با بنگاه[14]   در این مدل ارتباط بین دو یا چند سازمان، مؤسسه اقتصادی، تولید کنندگان مواد اولیه، تولیدکنندگان انواع مختلف کالای مصرفی، ارائه‌کنندگان انواع گوناگون خدمات موردنظر است، در واقع این مدل را به نوعی می‌توان توسعه یافته مدل قدیمی‌تر مبادله الکترونیکی داده‌ها دانست. مدل بنگاه با بنگاه دربرگیرنده عملیات تبادل اطلاعات، داده ها، ثبت سفارش، خرید و فروش و ... می‌باشد. در این مدل فرآیند ارتباطی بسیار باز و قابل‌انعطاف طراحی شده طوری که تولید‌کنندگان مواد اولیه، تولید‌کنندگان کالاهای مختلف و فروشندگان و توزیع کنندگان بتوانند به راحتی با یکدیگر ارتباط مستقیم داشته باشند. این به معنی کاهش واسطه‌ها نیز هست. موضوعی که به نوبه خود باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود.

     عوامل ذکر شده باعث گردیده است که این مدل به‌عنوان اصلی‌ترین مدل تجارت‌الکترونیکی به حساب می آید و طی مدت کوتاهی که از زمان پیدایش آن می گذرد درآمد قابل توجهی را نصیب صاحبان سرمایه می سازد.

  < >تجارت الکترونیکی بین بنگاه و مصرف کننده(خرده فروشی)[15]   این دو مدل بیان‌کننده ارتباط متقابل بین تولیدکننده اصلی کالاهای گوناگون با استفاده‌کننده و خریداران نهایی این محصولات و خدمات می باشد. این روزها می‌توان کالاهای مختلفی از مواد اولیه صنعتی گرفته تا اتومبیل، ماشین‌آلات صنعتی و کالاهای عمومی مانند مواد غذایی، محصولات فرهنگی، گل و گیاه و اقلام کادویی را به همراه طیف وسیعی از خدمات مثل رزرو هتل، بلیط هواپیما، قطار، اتوبوس، اجاره ماشین و ... به صورت آن‌لاین خریداری کرد. در این دو مدل تولیدکنندگان می‌توانند مصرف‌کنندگان نهایی محصولات خود را شناسایی کنند و محصولات خود را به صورت مستقیم به آن­ها عرضه کنند. مصرف‌کنندگان نیز به نوبه خود می‌توانند از بین تولید‌کنندگان، آن­که شرایط مطلوبتر را دارا می‌باشد و از هر جهت مناسب‌تر است را انتخاب نمایند. < >تجارت الکترونیکی بین مصرف کننده و مصرف کننده[16]   این شیوه در تجارت الکترونیک عمدتاً براساس مدلی به‌وجود آمده است که پیر امیدیار طراح و صاحب سایت ای‌بی[17] و افراد مبتکری مثل او خلق کرده‌اند. در این مدل فروشندگان اجناس این امکان را می‌یابند که در یک محیط گسترده اجناس خود را به خریداران نهایی ارائه کنند. امیدیار کوشید با توجه به طیف گسترده بازدیدکنندگان در اینترنت، بستری را فراهم کند که فروشندگان بتوانند کالای خود را به شیوه حراج اجناس با شیوه‌ای مشابه دنیای واقعی به فروش برسانند. اما تفاوت اصلی این نوع از حراج تعداد بی‌شمار شرکت‌کنندگان و مخاطبان حراج است.

  هر گونه امور کسب و کار بین دولت و بنگاه[18]

       در این مدل سازمان‌ها، نهادها و مراکز دولتی و وابسته به دولت در ارتباط با مراکز اقتصادی، بنگاه‌های تجاری و شرکت‌های تولیدکننده و ارائه‌کننده کالا و خدمات هستند. در این ساختار طرفین با مراجعه به یکدیگر و تعامل با هم از طریق شبکه‌های کامپیوتری امور بازرگانی میان خود را انجام می‌دهد. این امور شامل مواردی چون گرفتن انواع مجوزها از دولت و سازمان‌های مربوطه، پرداخت وجه مورد درخواست دولت، گرفتن اطلاعات از نهاد دولتی و موارد دیگری است که همگی در این مدل خلاصه می‌شوند. مزیت اصلی این ساختار صرفه‌جویی در انجام عملیات‌ گوناگون برای دولت و سازمان‌های مربوطه و کاهش زمان انجام این امور و کاهش نیروهایی است که بیهوده صرف انجام کم بازده و یا بدون بازده در سازمان‌ها می‌شود(موسوی،فرهادی،1389).

   

  2-2-3- نفوذ تجارت الکترونیک در کسب و کارهای ایران و جهان     

     اینترنت در دهه نود به صحنه ارتباطات جهانی پای گذاشت و رشد آن نسبت به سایر رسانه‌های ما قبل خود حیرت آور بوده است، به گونه‌ای که تعداد کاربران این رسانه در  تاریخ سی جون 2010 به جمعیتی بالغ بر دو میلیارد رسیده است. بنا بر رشد 444 درصدی کاربران اینترنت، این فضای مملو از مشتریان بالقوه از دید سیاست گذاران و بازاریابان بنگاه‌های تجاری دور نمانده و برای بدست آوردن آن سعی در ارتباط با این دنیای مجازی کرده‌اند.

  به نقل از سایت آمارهای جهانی اینترنت (مطابق جدول شماره2-1)، ایران نیز با داشتن 33میلیون کاربر اینترنتی، از غافله جهانی عقب نمانده است.

  روند رو به گسترش استفاده از اینترنت در میان کشورهای خاورمیانه از سال 2003 میلادی با شتابی فزاینده همراه شده و ضمن تسهیل دسترسی به اطلاعات، کالاها و خدمات مورد نیاز، زمینه بهبود فضای کسب و کار در منطقه را نیز فراهم ساخته است. در این میان، روند رشد و بسط دامنه دسترسی به اینترنت در ایران، با شیبی فزاینده ادامه یافته است. در حال حاضر ایران حائز رتبه اول در میان کشورهای منطقه از نظر میزان دسترسی به اینترنت بوده و در طی یک  دوره رشد خیره کننده، تعداد کاربران اینترنتی در ایران از رقم 250 هزار نفر در پایان سال 2000 میلادی به رقم 33 میلیون و دویست هزار نفر در سال 2010 افزایش یافته که به این ترتیب، کشورمان در این دوره حدوداً ده ساله، شاهد رشدی 130برابری در میزان دسترسی به اینترنت بوده است.

   

                جدول شماره2-1، آمار نفوذ اینترنت در میان کاربران خاورمیانه (سایت آمارهای جهانی اینترنت

   

  [1] Informtion Technology (IT)

  [2] Electronic commerce

  [3] Small and medium enterprise(SME)

  [4] Grandon

  [5] Scupola

  [6] Turban

  [7] Maturity of e-commerce

    Automatic Teller Machines(ATM)9

   

  [9] Licker & Molla

  [10] Schneider

  [11] Gunasekarana

  [12] Chaffey

  [13] Kalakota

  [14] B2B

  [15] B2C

  [16] C2C

  [17] ebay

  [18] G2B

  Abstract:

  Electronic trade has been exerted as one of the most important aspect of innovation in proffision  processes by large number of organizations an corporations  across the world. Medium and small corporations as a major part of countries economy , play a basic role in improving and promoting economics indexes and as a result, applying innovative technics and modern instruments and business procedures like electronic trading, will have an inevitable role in progressing of this organizations. The main goal of this project is to assess progress level of electronic trading of small and medium corporates. Since using the internet have been prevalented recently in Iran, so they are in developing stage. The goal of present work is assessing maturity of each corporation and suggesting the promoting strategies.

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک در شرکت¬های کوچک و متوسط استان تهران

  فهرست:

   

  فهرست مطالب

  فصل اول:کلیات پژوهش   

  1-1– مقدمه................................................................................................................................................................14

  1-2- تعریف مساله.....................................................................................................................................................14

  1-3- ضرورت واهمیت .............................................................................................................................................15

  1-4- اهداف پژوهش.................................................................................................................................................16  

  1-5- سوالات پژوهش.............................................................................................................................................. 16

  1-6- روش تحقیق................................................................................................................................................... .17

  1-7- مخاطبان پژوهش........................................................................................................................................... 17

  1-8- ساختار پژوهش...............................................................................................................................................17

  1-9- تعریف واژه و اصطلاحات...............................................................................................................................18

  فصل دوم :مروری بر ادبیات پژوهش

  2-1- مقدمه...............................................................................................................................................................20

  2-2- تجارت الکترونیک..........................................................................................................................................20

  2-2-1- تعریف تجارت الکترونیک ..........................................................................................................20

  2-2-2-مدل های تجارت الکترونیک.......................................................................................................22

  2-2-3-نفوذ تجارت الکترونیک در ایران و جهان..................................................................................23

  ج

   

  2-3-بلوغ الکترونیک.................................................................................................................................25     

  2-3-1- تعریف بلوغ الکترونیک........................................................................................................25

  2-3-2-روش شناسی آمادگی الکترونیکی......................................................................................26

  2- 4-مدل های پذیرش تجارت الکترونیک در مطالعات پیشین..................................................29

  2-4-1-مدل های نظری............................................................................................................................ ..29

  2-4-1-1- مدل کا پی ام جی........................................................................................................29

  2-4-1- 2-مدل شرکت مشاوره امیساری......................................................................................30

  2-4-1- 3-مدل لوی و پاول...........................................................................................................30

  2-4-1- 4-مدل شورای بهره وری هنک کنگ..............................................................................31

  2-4-1- 5-مدل مارتین و ماتلای.................................................................................................31

  2-4-1-6- مدل کوپر و برگس.......................................................................................................32

     2 -4-1-7-مدل کاندال..............................................................................................................................32

  2-4-1-8-مدل گروه گارتنر...........................................................................................................33

  2-4-1-9-مدل میسرا و دینگرا.....................................................................................................34

  2-4-1- 10-مدل دلویت و تاچ.....................................................................................................35

  2-4-1-11مدل دموکراسی الکترونیک.........................................................................................36

  2-4-1-12مدل سازمان ملل.........................................................................................................36

  2-4-2-مدل های عملی................................................................................................................41

  2-4-2-1-تجارب خارجی.............................................................................................................41

  2-4-2- 1-1-پیاده سازی تجارت الکترونیک در سنگاپور..........................................................41

  2-4-2-1-2-پیاده سازی تجارت الکترونیک در استرالیا............................................................42

  چ

   

  2-4-2-1-3-پیاده سازی تجارت ادلکترونیکی در اتحادیه اروپا و آمریکا................................42

  2-4-2-2   تجربه داخلی......................................................................................................43

  2-4-2-2-1- پیاده سازی تجارت الکترونیک در شرکت هواپیمایی هما..................................43

   2-5- شرکت های کوچک و متوسط.................................................................................................44

       2 -5-1- تعریف شرکت های کوچک و متوسط...............................................................................44

       2 -5 -2-  مزایای شرکت های کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی...........................................49

       2-5-3-  بهره گیری از تجارت الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط...........................50

       2-5-4-  مزایا و معایب تجارت الکترونیکی در شرکت های کوچک و متوسط.........................51

       2 -5-6 - تجارت الکترونیک و چالش های فرا روی شرکت های کوچک و متوسط...............54

  فصل سوم

  3-1-مقدمه.............................................................................................................................................58

  3-2-روش تحقیق.................................................................................................................................59

  3-3- مدل پژوهش...............................................................................................................................60

  3-4- مراحل انجام تحقیق..................................................................................................................63

  3-5- جامعه مورد مطالعه...................................................................................................................63

  3-6-رویکرد تحقیق..............................................................................................................................64

  3-7-روش جمع آوری داده................................................................................................................64

  3-7-1-طراحی پرسشنامه......................................................................................................65

       3-7-2- طراحی ابزار پرسشنامه....................................................................... .67

  3-7-3-پایایی(اعتبار) و روایی پرسش نامه.....................................................................................69

  ح

   

  3-7-4-نمونه آماری................................................................................................................70

  3-8-تحلیل داده.............................................................................................................................70

  فصل چهارم 

  4-1- مقدمه...............................................................................................................................................73

  4-2- بررسی ویژگیهای جمعیت‌ شناختی پرسشنامه‌ها...................................................................73

  4-3- سنجش روایی و اعتبار (پایایی) ابزار تحقیق...........................................................................76

  4-4-آمار توصیفی گویه‌های پرسشنامه ریسکهای بازاریابی الکترونیک....................................  76

  4-5-آمار استنباطی مولفه‌ها و شاخصهای پرسشنامه بلوغ تجارت الکترونیک...........................78

  4-6-آزمون تاپ‌سیس به منظور تعیین اولویت‌ مولفه‌های بلوغ الکترونیک.................................84

   4-7- بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر مولفه های بلوغ تجارت الکترونیک......85

  فصل پنجم  

  5-1-مقدمه...............................................................................................................................................92

  5-2- بحث و نتیجه گیری.....................................................................................................................92

  5-3-پاسخ به سوالات تحقیق................................................................................................................93

  5-3-1- پاسخ به سوال اول تحقیق.....................................................................................................94

  5-3-2- پاسخ به سوال دوم تحقیق.........................................................................................94

  5-4- محدودیتهای تحقیق....................................................................................................................96

  5-5- پیشنهاد برای مطالعات آتی........................................................................................................96

      منابع و مراجع..............................................................................................................................98

      پیوست الف...................................................................................................................................... 108

  منبع:

  ابراین، جیمز(1387). سیستم های اطلاعات مدیریت، ترجمه امیر مانیان،مهدی فتاحی،بهاره واثق،چاپ دوم،انتشارات نگاه دانش،تهران.

  احمدی،علی (1383).چالشها و راهکارهایی برای توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه های کوچک و متوسط ایران، فصلنامه اطلاع  رسانی آموزشی و پژوهشی، مدیریت فردا،شماره 5و6.

  حاج کریمی،عباسعلی(1388).طراحی الگوی عوامل موثر بر بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط،مجله دانش و توسعه(علمی-پژوهشی)، سال شانزدهم،شماره 27 .

  حسینی حسن،محمد ترکمنی،(1388)،بررسی نقش فناوری اطلاعات و بازاریابی الکترونیک بر بازاریابی بین المللی،نشریه صنعت لاستیک ایران،شماره55.

  سرمد زهره و عباس بازرگان و الهه حجازی ،(1381).روشهای تحقیق در علوم رفتاری، ناشر: آگاه.

  عزیزی شهریار،سید حمید خداد حسینی،شعبان الهی(1384)،شناسایی موانع بکارگیری تجارت الکترونیک مورد مطالعه شرکت ایران خودرو،پژوهشنامه بازرگانی،شماره10،ص90-63.

  غفاری آشیانی، پیمان، پیرمحمدی، فاطمه (2008). "نوآوری سازمانی در شرکت‌های کوچک و متوسط"، ماهنامه تدبیر، سال نوزدهم، شماره 199.

  فرخزاد و همکاران(1384).ارائه مدل بلوغ تجارت الکترونیکی شرکت های صادرکننده ایران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

  متقی طلب مجید، بلالایی فاطمه، (2005). "خوشه‌های SMEs، زیرساخت اساسی در تحقق توسعه‌ی اقتصادی پویا، پایدار و درون‌ زا"، دومین همایش پارکها و مراکز رشد علم و فناوری ایران.

  ملکی نژاد امیر، (1386).  "تحلیلی بر نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی"، فصلنامه راهبرد یاس، شماره 8.

  موسوی محسن، فرهادی روح اله ، هنرکار حمیدرضا، (14/12/1389). "روش های تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط"، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2312، صفحه 28.

   

   

  Ajdari B. (2007). "Impact of ecommerce on Internationalization of Iranian SMEs", Master Thesis, Lolea University of technology.

  Akkeren,  J.  and  Cavaye,  A.  (1999).  Factors  affecting  the  Adoption  of  E-commerce-Technologies by Small Business in Australia – An Empirical Study.

  Anigan, G. (2000). "Views on electronic commerce", International Trade Forum, Issue 2, 23–27.

  Arshadi V. (2006). 'The Plan to Study and Identify the Barriers of Investment in Production (with approach of reforming laws in small and medium size industries sector)", Research Centre of Islamic Legislative Assembly, Tehran, Iran.

  Bingi, P., A. Mir, & J. Khamalah. (2000). "The challenges facing global e-eommerce.", Information systems Management ,17(4), 26–35.

  Canoun, D. and Exterpen, A. (2001).“The Stages Theory of SME Internationalization: A Northern Ireland Case Study”, International Journal of Management Cases, Vol. ٧ No. ١, pp. 13-23.

   

  Chaffey D. (2002). "E-Business and E-commerce Management: Strategy, Implementation and Practice.",  Prentice-Hall, London.

   Chan  Caroline  and  Swatman  M.C  Paula.  )2001(.  "From  EDI  to internet Commerce: the BHP steel experience," internet Research: Electronic Networking Applications and policy, Vol.10;No.1.

  Cloete, E., Courtney S., Fintz J. (2003). "Small Businesses’ Acceptance and Adoption of E-Commerce in the Western-Cape Province of South-Africa." Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries, No:10(4),pp: 1–13.

  Cooper, J.,&L.Burgess,2010:A Model of  Internet Adoption (MICA),Chapter in:Electronic Commerce:Opportunities and Challenges, 189-201.

   

  Cooper, Schindler.(2006).”methods of research”.springer Economist Intelligence Unit  ”The 2003 e-readiness rankings”. A white paper from the Economist Intelligence Unit.

  Delvit ,R,and Tach, R .(2008).”E-commerce marketing: fad or fanction? Management competency in mastering emerging technology.An international case analysis in the UAE”, Logistics Information Management Volume  16.  Number 2.pp.106-113

  Emissary,(2000).Internet Maturity Model, Acces at :(http://www.emissary-consulting.co.uk/internet-maturity-model-php).

  Gallagher, D. and Gilmore, A. (2008).“The Stages Theory of SME Internationalization: A Northern Ireland Case Study”, International Journal of Management Cases, Vol. ٧ No. ١, pp. 13-23.

   

  Gartner Group 2009, BPO at crossroads-market trends ,viewed 27 June.

  Ghasemzadeh F., Safari H., (2003), Transition to E-Government: A Plan for Iran, Management Knowledge, No. 55, PP.252-278.

  Ghorishi M.,(2009). "e-commerce adoption model in Iranian smes", master thesis, Lulea university of technology.

  Grandon  Elizabeth,  J., Michael  Pearson.,(2007).  ”Electronic Commerce  Adoption:  An Empirical Study of  Small  and Medium US Businesses”, Information & Management , PP. 197-216  .

   Guba,  E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). “Competing paradigms in qualitative research”. Handbook of qualitative research pp. 105-117.

  Gunasekarana A., Marri H.B., McGaughey R.E., Nebhwani M.D., (2002), " E-commerce and its impact on operations management" Int. J. Production Economics, no: 75, pp:185–197.

  Hong Kong Productivity Council(HKPC).(2007). e-Commerce Adaption Campaign(ECAC),project  Report.

    Jeffcoate, J., Chappell, C. and Feindt, S.(2002). “Best Practice in SME Adoption of E-Commerce”, Benchmarking : An International Journal, Vol. 9, No. 2.

  Kalakota R, Whinston A. (1997). "Electronic Commerce". A Manager’s Guide, Addison Wesley.

  Kapurubandara, M. and Lawson, R. (2006). “Barriers to adopting ICT and e-commerce with SMEs in developing countries: an exploratory study in Sri Lanka”, CollECTeR, Adelaide.

   

  Kartiwi M., Robert C. MacGregor,(2007). "Electronic commerce Adoption barriers in small to Medium-sized Enterprises (sMEs) in Developed and Developing countries: A cross-country comparison", Journal of Electronic Commerce in Organizations, Volume 5, Issue 3, pp:35-51.

   

  Kendall,   Jon.(2010). "Receptivity   of   Singapore's   SMEs   to  Information System”  , PP. 223-242.

  Khalfan, M.M.A.(2001). Benchmarking and Readiness Assessment for Concurrent

  Engineering in Construction (BEACON), Ph.D. Thesis, Loughborough University, UK..

   

  KMPG,.(2000).Electroni Commerce:The Future is Here,IDC Australia Consulting,Commissioed by the National Eiectronic Authentication Council, Unpublished Survey:e-Commerce Awareness and Authentications Issues.

   

  Knol, WHC & Stroeken, JHM (2001), "The diffusion and adoption of information technolo gy in small- and medium –sized enterprises through IT Scenarios", Technology Analysis & Strategic Management, vol.13, no.2, pp. 227-246.

   

  Levy  Margi  .  Powell  ,Philip . (2003) . ”Exploring  SME  Internet  Adoption Towards  a  Contingent Model Internet adoption, in both large and small firms  (SMEs),  is  promoted  as  a  means  to"  Electronic  Markets,vol13,  no2, pp173-181.

  Martin,M.,&H. Maltay,(2001):Blanket Approches to Promoting ICT in Small  Firms:Some Lessons From the DTI  Ladder Adoption Model in the UK,Internet Research,11:5,399-410.

   

  Merriam, S. B., & Courtenay, B. C.(1999).” Adaptation to HIV infection: The development of coping strategies over time”. Qualitative Health Research 3, 344-361.

  Mitchell.(1996).”Guillotine Subdivisions Approximate Polygonal Subdivisions: A Simple New Method for the Geometric k-MST Problem”.7th Annual ACM-SIAM Symp.

  Molla A., Licker P. (2001). "E-Commerce systems success: an attempt to extend and respecify the delone and maclean model of IS success " , Journal of Electronic Commerce Research, VOL. 2, NO. 4, pp 131-141.

  Neergaard,P.,(1992). "Microcomputers in small and medium size companies: benefits achieved and problems encountered", In: Proceedings of the Third Australian Conference on Information Systems ,Wollongong, pp.579–604.

  Peters.(2001).”comparisson of e-readiness model”. Information Technology for Development, Volume 10.

   

  Rothwell R, Dodgson M. (1993). "Technology-Based SMEs: Their Role in Industrial and Economic Change". Int. J. Technol. Manage., Special Publication on Small Firms and Innovation, pp. 8–22.

  Sanayei, A. Rajabion,L. (2009). "Critical Successful Factors Contributing to E- Commerce Adoption among Iranian SMEs", International Journal of Information Science and Management, Volume 7, Number 2, pp. 57-65 .

   

  Sullivan.(2001).”method of social research”.harcourt callege publisher.

   

  Texas States Auditor.(1996).”methodology manual Data Analysis: Describing Data - Descriptive Statistics”. European Journal of Operational Research.

                                                                                                                        .

  Turban,E,etal.(2002).”Electronic Commerce:a Managerial Perspective,Prentic Hall,PP.254-268.

  Zita K., Skorynina L.(2001). E-Readiness Assessment of Uzbekistan Network Dynamics Associates LLC, UNDP ICT Development Expert.

  .            تحقیق در مورد پایان نامه بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک در شرکت¬های کوچک و متوسط استان تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک در شرکت¬های کوچک و متوسط استان تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک در شرکت¬های کوچک و متوسط استان تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک در شرکت¬های کوچک و متوسط استان تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک در شرکت¬های کوچک و متوسط استان تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک در شرکت¬های کوچک و متوسط استان تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک در شرکت¬های کوچک و متوسط استان تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک در شرکت¬های کوچک و متوسط استان تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک در شرکت¬های کوچک و متوسط استان تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک در شرکت¬های کوچک و متوسط استان تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک در شرکت¬های کوچک و متوسط استان تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک در شرکت¬های کوچک و متوسط استان تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک در شرکت¬های کوچک و متوسط استان تهران

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس