پایان نامه تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

word
114
532 KB
30803
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۴,۸۲۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

  پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A.)

  رشته: مدیریت بازرگانی 

  چکیده

  با توسعه روز افزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا از امتیاز ویژه ای جهت جذب سپرده های مشتریان برخوردار است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات بکارگیری ابزارهای بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن می باشد. از اینرو با تشکیل رگرسیون خطی، اثر میزان رشد تعداد پایانه های فروش، مسکن کارت، عملکرد ماهانه دستگاه های خود پرداز و همچنین پایانه های شعب بر بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام تبیین شد. پس از بررسی فروض کلاسیک ، به روش سری زمانی  تخمین زده شده و در نهایت مشخص گردید ، با وجود اینکه تعداد ابزارهای الکترونیک طی سالهای 1386 تا 1390 افزایش یافته است ولی آهنگ رشد روند صعود نداشته و از میان متغیرهای مذکور تنها رشد تعداد مسکن کارت بر عملکرد مالی بانک موثر بوده است به این ترتیب که رشد تعداد مسکن کارت با ضریب معادل 16/0 رابطه معنی دار و مستقیمی با بازده داراییها دارد و همچنین با ضریب 1.54 رابطه مثبت و معنی داری با بازده حقوق صاحبان سهام  دارد.

  کلمات کلیدی: بانکداری الکترونیک، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بانک مسکن

  مقدمه

  صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روزافزون دانش بشری در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده است که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانک ها در کشور های پیشرفته به عنوان رهگشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می کنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی هر کشور محسوب می شوند. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها برقرار شود. با توسعه روز افزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا از امتیاز ویژه ای جهت جذب سپرده های مشتریان برخوردار است. در کشورهای پیشرفته بیش از 70% امور بانکی استفاده کنندگان از خدمات بانکی بدون حضور در محل شعب بانک ها و با استفاده از سیستم های الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا بانک ها با بکارگیری فناوری مدرن صنعت بانکداری و اجرایی نمودن طرح مشتری محوری، سعی بر کاهش ضرورت مراجعه مشتریان به محل شعبه را دارند تا مشتریان بتوانند در محل کار و یا اقامت خود عمده امور بانکی را از این طریق انجام دهند(Jackson,2005:1025). در واقع بانکداری الکترونیکی که محصول تحولات اخیر و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام بانکی است به مشتریان بانکها و دیگر ذی نفعان اجازۀ تعامل با بانک را بدون واسطه و از طریق کانالهای متنوعی مانند اینترنت، موبایل، ماشینهای خودپرداز، تلفن و تلویزیون دیجیتال می دهد. ارائۀ خدمات بانکی به صورت الکترونیکی، از طریق اثری که بر کاهش هزینه های بانکی دارد موجبات افزایش سود بانک را فراهم می آورد. در واقع، به کمک بانکداری الکترونیکی هزینه های اجرایی خدمات بانکی مانند هزینه های حمل و نقل، ملزومات و پرسنلی به حداقل ممکن کاهش می یابد و از طرفی درآمدهای کارمزدی ناشی از ارائۀ خدمات متنوع و با کیفیت به حداکثر می رسد که این وضعیت حداکثر شدن سود بانکها را دنبال دارد. توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف بویژه در حوزۀ بانکداری ، حاصل قابلیتهای فناوری اطلاعات است که امروزه در دنیای کسب و کار با استقبال فراوان روبه رو شده است.  انسان هزارۀ سوم در تلاش است با شتاب دادن به روند توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخشهای مختلف نظام اجتماعی از الگوی سنتی فاصله بگیرد و الگویی جدید ، متناسب با الزامات عصر اطلاعات ایجاد کند. در این زمینه و همانند اکثر تأمین کنندگان خدمات ، نظام بانکی طی دهه های اخیر به سرعت به سمت سرمایه گذاری بر روی فناوریهای نوین ارائۀ خدمات به مشتریان، به عنوان راهی برای کنترل هزینه ها ، جذب مشتریان جدید و تحقق انتظارات مشتریان روی آورده است و استفاده از این فناوری ها (بانکداری اینترنتی ، بانکداری تلفنی و ماشینهای خودپرداز)را به عنوان یک ضرورت راهبردی در دستور کار خود قرار داده ( یعقوبی و شاکری،1388).

  در مطالعه حاضر سعی شده است ضمن اینکه بانکداری الکترونیک از ابعاد مختلف بررسی شود، تاثیر اجزای آن یعنی ماشین های خودپرداز، کارتهای اعتباری، پایانه های فروش و سایر معیارهای رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر عملکرد مالی به خصوص سودآوری بانک تبیین شود.

  1-2 بیان مسئله

  یکی از دستاوردهای ابزارهای فناوری اطلاعات، بانکداری الکترونیک است. بانکداری الکترنیک شامل سیستم هایی است که مشتریان موسسات مالی را قادرمی سازد در سه سطح اطلاع رسانی ، ارتباط و تراکنش از خدمات و سرویس های بانکی استفاده کنند(یعقوبی و علیزاده،1385، 228). این نوع از بانکداری ضمن بکارگیری گسترده از پول الکترونیکی از کانال های متعددی از جمله رایانه، تلفن های ثابت و همراه، دستگاهای خود پرداز ،کیوسک هاو پایانه های فروش بهره می برد(مقدسی، 1389، 60). در واقع رقابت، ماندگاری، خدمات جدید ، تغییر هر روزه ی نیازها و خواسته های مشتریان، بانک ها را بر آن داشته تا استراتژی های در زمینه بانکداری الکترونیک تدوین کنند تا از این رهگذر بتوانند عملکرد خود را بهبود ببخشند(حمیدی زاده و دیگران، 1386، 48).در این میان بانک مسکن به عنوان یکی از بانکهای پیشرو در بکارگیری فناوری نقش بسزایی در ارایه خدمات الکترونیکی داشته است. بنابراین شناخت و بررسی بانکداری الکترونیک و آشنایی با ابعاد مختلف این مدل از بانکداری در بانک مسکن بی شک بر ارائه خدمات بهتر و عملکرد مالی آن بانک بسیار حائز اهمیت می باشد . در این کار تجربی ضمن نگاه دقیق بر تاثیر بانکداری الکترونیک در بانک مسکن، به این مسئله خواهیم پرداخت که چگونه توسعه خدمات الکترونیکی بانک مسکن موجب بهبود عملکرد مالی آن خواهد شد

  1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

  دگرگونی های جهان به واسطه تکنولوژی و فناوری اطلاعات و اینترنت تحول ژرف و عمیقی در ارتباطات و فرایند انتقال اطلاعات ایجاد کرده است. تحقیقات محققان امور اقتصادی نشان داده است که بانک ها با افزایش مشتریان وفادار و تراز اول خویش و ایجاد رضایت موثر در مشتریان به طور بی سابقه ای به سودآوری خود می افزایند. امروزه اکثر بانک ها با محیطی کاملا پویا روبرو هستند و همه بانک ها چه بزرگ و چه کوچک با توجه به تغییرات برق آسا در موقعیت های رقابتی و شرایط پیشرفته دنیا، مشتریان به عنوان رکن اصلی تعیین کننده این رقابت، ارزش بسیار زیادی برای تکنولوژی و سرعت و در درجه بعدی تخصص فنی بانک ها قائل هستند (زری باف و همکاران، 1390، 55). امروزه استفاده از بانکداری الکترونیک بیش از آنکه یک مزیت باشد، یک ضرورت است. زیرا اولاً بانکهای الکترونیکی مجازی  که از طریق اینترنت فعالیت می کنند، قادر به ارائه خدمات سریعتر، کامل تر، دقیق تر و مطلوب تر به مشتریان در سراسر دنیا هستند؛ ثانیا کندی ناشی از سیستم سنتی موجب می شود که فرصتهای طلایی جذب مشتری از دست بانکها خارج شود و با منسوخ شدن شیوه های کاغذی مبادله اسناد تجاری در کشورهای توسعه یافته، امکان رد و بدل کردن اینگونه اسناد با کشورهای پیشرفته را در عمل منتفی می کند. در بانکداری الکترونیک از ابزارهایی چون پول الکترونیک، چک الکترونیک، کیف پول الکترونیک، انواع کارتها شامل کارت بدهکار، کارت اعتباری ، کارت هزینه، دستگاههای خودپرداز ((ATM و سیستم پایانه فروش (POS) استفاده می شود. علاوه بر استفاده از زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری، استفاده از زیر ساختهای فرهنگی، قانونی و مدیریت روابط با مشتری و مدیریت منابع انسانی از ملزومات بانکداری الکترونیک است (Schneider,2006 ).

  در دهه ی گذشته تلاشهای فراوانی در زمینه استقرار بانکداری الکترونیک در ایران صورت گرفته است و خدماتی از قبیل تلفن بانک ، حسابهای جاری ماهواره ای ، کارتهای بدهکار، دستگاه های خودپردازو سیستمهای پایانه فروش از جمله این تلاشهاست (فاطمی اردکانی، 1384، 67).ولی همانطور که می دانیم تمامی تلاش ها در ابعاد کلان کافی نبوده است، لذا بررسی مزایا و سودآوری به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنینن داده کاوی در صنعت بانکداری لازم و ضروری می آید.

  1-4 چارچوب نظری

  چارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند، نظریه هایی که مبانی این روابط هستند را می پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند. (سکاران ، ۱۳۸۶، ۹۴). یکی از مهمترین کارکردهای چارچوب نظری ارائه متغیرهای مرتبط با مساله تحقیق است(خاکی، 1390، 163). همچنین بیانگر روابط حاکم بر متغیرهای مستقل و وابسته بر اساس ادبیات موضوعی می باشد.در تحقیق حاضر برای تبیین رابطه بانکداری الکترونیک با عمکلرد مالی از مدل اقتصاد سنجی بهره گرفته شده است و رگرسیون مورد نظر به شکل زیر می باشد:

   

   

   

  t: عبارت از دوره زمانی مورد نظر یعنی سالهای 1386 الی 1390

   

  همانطورکه از مدل مشاهده می گردد، جهت اندازه گیری متغیر بانکداری الکترونیک از شاخص ها تعداد ماشین‌های خودپرداز، تعداد پایانه های فروش، تعداد کارتهای اعتباری و تعداد تراکنش های ماهانه دستگاهها استفاده شده است و همچنین برای اندازه گیری عملکرد مالی بانک، از معیارهای سودآوری یعنی بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام استفاده شده است.

  عملکرد مالی

  ROA

  ROE

  تعداد ATM

  تعداد POS

  تراکنش ماهانه دستگاهها

  تعداد کارتهای اعتباری

   

   

   

   

   

   

   

  شکل 1-1-مدل مفهومی پژوهش

  1-5 فرضیه ها

  فرضیه اصلی1:

  بین توسعه بانکداری الکترونیک و بازده دارایی ها بانک رابطه معنی داری وجود دارد.

  فرضیه های فرعی1:

  بین تعداد پایانه های فروش((POS و بازده دارایی های بانک رابطه معنی داری وجود دارد.

  بین تعداد کارت های اعتباری و بازده دارایی های بانک رابطه معنی داری وجود دارد.

  بین تعداد  تراکنش ماهانه و بازده دارایی های بانک رابطه معنی داری وجود دارد.

  بین تعداد پایانه شعب و بازده دارایی های بانک رابطه معنی داری وجود دارد.

  فرضیه اصلی2:

   بین توسعه بانکداری الکترونیک و بازده حقوق صاحبان سهام  بانک رابطه معنی داری وجود دارد

  فرضیه های فرعی2:

  بین تعداد پایانه های فروش((POS و بازده حقوق صاحبان سهام بانک رابطه معنی داری وجود دارد.

  بین تعداد کارت های اعتباری و بازده حقوق صاحبان سهام بانک رابطه معنی داری وجود دارد.

  بین تعداد  تراکنش ماهانه و بازده حقوق صاحبان سهام  بانک رابطه معنی داری وجود دارد.

  بین تعداد پایانه شعب و بازده حقوق صاحبان سهام بانک رابطه معنی داری وجود دارد.

  1-6 قلمرو تحقیق :

  1-6-1 قلمرو موضوعی :

  قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه بانکداری قرار دارد و در زمینه آن رابطه بین بانکداری الکترونیک و عملکرد مالی مورد بررسی قرار می گیرد.

  1-6-2 قلمرو مکانی :

  قلمرو مکانی این تحقیق کلیه شعب بانک مسکن می باشد.

  1-6-3 قلمرو زمانی :

  اطلاعات ثانویه این تحقیق برای سالهای 1386 الی 1390 گردآوری شده است.

  1-7 اهداف تحقیق

  سنجش تاثیر ابزارهای بانکداری الکترونیک بر حقوق صاحبان سهام بانک مسکن .

  سنجش تاثیر ابزارهای بانکداری الکترونیک بر بازده دارایی‌ها سهام بانک مسکن .

  1-8 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

  عملکرد مالی

  تعریف مفهومی: اندازه­گیری پولی و مالی نتایج حاصل از سیاستها و فعالیتهای شرکت را عملکرد مالی گویند. این نتایج در مواردی مانند بازده سرمایه، بازده دارائیها، ارزش افزوده و .. منعکس می شوند(Hooley, 2003).

  تعریف عملیاتی : منظور از عملکرد مالی در این تحقیق دو شاخص زیر می باشد:

  ROE: بازده حقوق صاحبان سهام (نسبت سود خالص به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام)

  ROA: بازده دارایی‌ها (نسبت سود خالص به ارزش دفتری کل دارایی‌ها)

   

   

   

   

  بانکداری الکترونیک

  تعریف مفهومی: میزان به کار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز شیوه های نوین بانکداری می باشد که بانکها، کارمندان و مشتریان را قادر ساخته است تا اطلاعات مالی را ارسال و دریافت نمایند(Jackson, 2005)

  تعریف عملیاتی: منظور از بانکداری الکترونیک در تحقیق حاضر تعداد ماشین های خودپرداز، کارت های اعتباری، پایانه های فروش و تراکنش ماهانه دستگاهها است.

  امروزه با توجه به مزایای اقتصادی فراوان سیستم های بانکداری الکترونیکی از نظر کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری بانک ها، افزایش کیفیت در ارائه خدمات به مشتریان، رفع محدودیت های زمانی و مکانی و گسترش حوزه فعالیت های بانکی و بازاریابی و جز اینها در بسیاری از کشورهای پیشرفته علاوه بر بانک های جدید که خدمات خود را تنها از طریق ارتباطات الکترونیکی به مشتریان ارائه می کنند، بانک های با سابقه نیز در کنار فعالیت فعلی خود و یا با تاسیس بانک های مستقل به شیوه الکترونیکی به عملیات خود وسعت می بخشند. با توجه به این مزیت ها است که در سال های اخیر، اقداماتی به منظور حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی از سوی نظام بانکی کشور صورت گرفته است(گودرزی و زبیدی، 1387، 113).

  بدیهی است پاسخگویی به مشکلات مشتریان با این شرایط و جلب رضایت آن ها، تنها با اتکا به بانکداری سنتی امکان پذیر نیست. بلکه باید توجه به بانکداری الکترونیکی و فناوری های خودکار، چون دستگاه های خودپرداز ( ATM)  و کارت خوان (POS)  در سرلوحه کار بانک ها قرار گیرد. ارائه ی خدمات الکترونیکی باعث می شود که بانک ها از قید زمان و مکان آزاد شوند و خدمات خود را شبانه روزی در اختیار مشتریان قرار دهند. به عبارتی، مشتریان دیگر مجبور نیستند تا در یک زمان محدودی از روز و در محلی خاص به نام شعبه جهت انجام عملیات بانکی حاضرشوند . به این ترتیب مشتری می تواند با مراجعه به سیستم خودپرداز یا دستگاه کارت خوان و یا دیگر درگاه های الکترونیکی به حساب خود دسترسی داشته باشد و به صورت راحت اقدام به برداشت یا دریافت وجه از حساب خود، خرید از فروشگاه های مختلف و پرداخت وجه خرید از طریق کارت و یا دستور انتقال پول از حساب خود به حساب دیگران بدهد. از این رو خدمات بانکداری الکترونیک باعث می شوند مشتریان و بانک ها رابطه نزدیک تری با هم داشته باشند .

  بانک ها، از یک سو به دلیل اتکا به دارایی و سپرده های مردمی و از سوی دیگر به سبب اهمیتی که افراد برای دارایی و پول خود قائل اند، بایستی برای راضی نگه داشتن مشتریان کنونی خود و جلب نظر مشتریان جدید، فعالیت های منحصر به فرد تری انجام دهند. بهترین ابزار برای این منظور، استفاده از اصول بازاریابی، به ویژه بازاریابی برای خدمات بانکی غیرحضوری (الکترونیکی) است ، تا هم برای حفظ سهم بازار، و هم سهم درصد بانک از مشتریان و در نهایت سودآوری بانک مفید واقع شود (مزروعی راد و همکاران، 3912 ).

  امروزه مشتریان فرصت های بیشتری برای مقایسه خدمات در اختیار دارند و قضاوت مشتری در مورد بانک بر اساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجاری او استوار است. در کشور ما و اکثر کشورهای پیشرفته دنیا، انجام سریع امور و عدم اتلاف وقت به عنوان مهم ترین عنصر موفقیت در رقابت، ارزش بسیار زیادی برای تکنولوژی و سرعت و در درجه بعدی تخصص فنی بانکها قائل هستند. بانکداری امروزه شیوه های نو، مشتری مداری موثر، ارائه تکنولوژی های نو، سرویس دهی و خدمات مورد نظر مشتری را می طلبد که هر بانکی در این امور موفق تر عمل کند در بازار رقابتی موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام و بقای دائمی آن بانک با بهره وری بالا خواهد شد و بانکداری الکترونیک تنها گزینه فرا روی این بانک ها جهت تحقق این اهداف است. چنانچه به بانکداری در کشورمان از دو منظر کلان و جزء بنگریم می توان ادعا کرد که بانکداری الکترونیکی در قسمت کلان به هیچ عنوان اجرایی نشده و در قسمت خرد، ناقص و نا کامل است(زری باف و همکاران، 1390، 55).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  بخش اول: بانکداری الکترونیک

  2-2) تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران

   سابقه فعالیت‌های بانکداری الکترونیک در ایران به سال 1350 برمی‌گردد. در آن موقع بانک تهران با در اختیار گرفتن بین 7 تا 10 دستگاه خودپردازدر شعبه‌های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده بر عهده داشتند. ‌اواخر دهه 1360بانک های کشور با توجه به کاربرد کامپیوتر شخصی و احساس نیاز به اتوماسیون عملیات بانکی به رایانه‌ای کردن عملیات بانکی پرداختند. طرح جامع اتوماسیون بانکی پس از مطالعه و بررسی­های گوناگون در قالب پیشنهادی برای تحولی جامع در برنامه‌ریزی فعالیت های انفورماتیکی بانک­ها به مسئولان شبکه بانکی ارایه شد که با مصوبه مجمع عمومی بانک­ها در سال 72 طرح جامع اتوماسیون سیستم بانکی شکلی رسمی به خود گرفت. در همان سال بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک را به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع انفورماتیک سیستم بانکی تاسیس کرد. طی سال های 72 و 73 جرقه های ایجاد سوییچ ملی جهت بانکداری الکترونیکی زده‌شد و در همان راستا شبکه ارتباطی بین بانک ملی و فروشگاه های شهروند ایجاد شد. در خرداد1381مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی موسوم به شتاب به تصویب رسید. بدین سان اداره شتاب بانک مرکزی در 1/4/1381 تاسیس و با هدف فراهم کردن زیر ساخت بانکداری الکترونیکی آغاز به کار کرد. شتاب با ایجاد ارتباط بین دستگاه های خود پرداز سه بانک  رسماً متولد شد(بانک­های کشاورزی، توسعه صادرات و صادارت ایران درپایلوت اولیه این طرح حضورداشتند وبانک­های خصوصی سامان وکارآفرین نیزدرخواست کردند که درآزمایش­های اولیه شتاب حضورداشته باشند). درحال حاضربیشتربانک­های ایران بطورمستقیم طرح­های با نکداری الکترونیکی خود را پیش برده و می برند. بانک ملی با طرح سیبا، بانک تجارت با طرحSGB، بانک صادرات با طرح سپهر، بانک رفاه با طرح جاری همراه، بانک کشاورزی با طرح مهر، بانک ملت با طرح جام و بانک­های خصوصی با طرح بانکداری 24 ساعته و به صورت مجزا و منفرد، با نکداری الکترونیکی را درحوزه تحت پوشش خود تجربه کرده و می کنند. به طور کلی، اقدامات انجام شده در زمینه بانکداری الکترونیکی در ایران را می‌توان در مواردی همچون کارت‌های بانکی، سویفتٰSWIFT،شتاب (شبکه‌های تبادل اطلاعات بانکی)، مهتاب (مرکز هماهنگی تبادل اطلاعات بین بانکیVSAT خط ارتباطی ماهواره‌ای بانکداری الکترونیکی در ایران) برشمرد. با وجود این، همچنان تا رسیدن به مقصد و جبران زمان از دست رفته راه درازی در پیش است. در این راه توجه به برخی فعالیت‌ها و سرعت بخشیدن به آنها می‌تواند در کوتاه نمودن این مسیر مؤثر واقع شود (www.ebg.ir).

  2-3) تحولات بانکداری الکترونیکی

  چند دهه اخیر تحولات شگرفی در نظام بانکداری بوجود آمده است . این تحولات را به چهار دوره می توان تقسیم نمود. در هر دوره تا حدی رایانه و نرم افزار جایگزین انسانها و کاغذ شده اند . به عبارت دیگر فناوری جدید و الکترونیکی شدن بانکداری به آنها این امکان را می دهد که سرعت ، کیفیت، دقت ، هزینه و تنوع خدمات خود را افزایش دهند (حیدرپور و طهماسبی،1389، 86). فناوری اطلاعات در بانکها طی دوره های چهارگانه به تکامل رسیده است، هر یک از دوره ها بر جنبه متفاوت از کار دلالت دارند، در هر دوره توسعه فناوری اطلاعات باعث شده است که کامپیوتر و نرم افزار تا حدی جایگزین انسان و کاغذ شده است. هر دوره از تکامل ، به مدیران سیستم بانکی این امکان را داده است که اوقات تلف شده را در شرایط کار رقابتی به حداقل برسانند و در گسترده بالاتری به ارائه خدمات بپردازند.این دوره های چهار گانه عبارتند از:

  2-3-1) دوره اول: اتوماسیون پشت باجه

  در این دوره صرفاً اطلاعات بانکی شعب در سیستمهای اطلاعاتی مرکزی ثبت می شد. نحوه ارسال اطلاعات به رایانه های مرکزی در اوایل به صورت ارسال گزارش روزانه کارکرد شعبه به صورت کاغذ بود که با پیشرفت اتوماسیون پشت باجه باعث گردید به جای ارسال کاغذ به مرکز از نوارهای مغناطیسی استفاده گردد. اثرات این دوره ایجاد دقت و سرعت در موازنه حسابها و حذف دفاتر کارتهای حساب در بانکها بود.اما تاثیری در رفاه مشتریان بانکها ایجاد نکرد و تاثیر رقابتی نیزبین بانکها برجای نگذاشت.

  2-3-2) دوره دوم: اتوماسیون پشت باجه

  در این دوره دستگاهایی شبیه کامپیوترهای شخصی به صورت ترمینال که به کامپیوتر سرور داخل شعبه متصل بودند در اختیار کارمندان بانکها قرار گرفت ، نحوه کار به این صورت که اطلاعات مشتریان و کارکرد روزانه شعبه به صورت جزیره ای(غیر متمرکز) در کامپیوتر شعبه ذخیره می گردد و در پایان روز از طریق خطوط مخابراتی به رایانه های مرکزی بانکها منتقل می گردید. در این دوره کارمندان به Dialup یا Leased Line استیجاری صورت لحظه ای به اطلاعات حسابها و مشتریان شعبه خود دسترسی داشتند.

  از معایب این دوره می توان عنوان نمود که دسترسی به اطلاعات سایرمشتریان در شعب دیگر مقدور نبود. شبکه های مخابراتی در انحصار شرکتهای دولتی که استفاده از آنها محدود و پرهزینه بود مشکل عمده بود   .  استفاده از کاغذ کم شده اما پرسنل بانکها کاهش نیافت. وجود نرم افزارهای غیریکپارچه از معضلات این دوره بوده است.

  Abstract

  The Impact of Internet Banking on Maskan BankFinancial Performance

                         

  With the increasing development of technology and the industrializing of the countries, the bank managers has to try the development of the new banking services which its distinguishing than services of other competitors has special advantages to attract deposits from customers. The aim of the present study was to investigate the effects of electronic banking tools on the financial performance of the Maskan Bank province. Hence, the effect of the growth rate of sales terminals, Maskan cards, ATMs monthly performance devices as well as the terminals of the branches on the returns of the assets and return on equity were explained through the formation of the linear regression. After reviewing the classical assumptions, it was estimated using time series and finally determined that, however, the number of electronic gadgets has increased during 1386 to 1390, but, the growth rate has not ascended and among these variables, only the growing of the number of Maskan card has been effected on the financial performance; Thus the growing of the number of Maskan cards with 0.16 coefficient has a significant and direct relationship with asset returns and also has a significant and positive relationship with equity returns by coefficient of 1.54.

  Key words: Maskan Bank, financial performance,bank, electronic banking.

 • فهرست و منابع پایان نامه تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

  فهرست:

   

  عنوان                                                                                                                                                                     صفحه

  Contents

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه. 3

  1-2 بیان مسئله. 4

  1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

  1-4 چارچوب نظری.. 5

  1-5 فرضیه ها 6

  1-6 قلمرو تحقیق : 7

  1-6-1 قلمرو موضوعی : 7

  1-6-2 قلمرو مکانی : 7

  1-6-3 قلمرو زمانی : 7

  1-7 اهداف تحقیق.. 7

  1-8 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 7

  فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1) مقدمه. 10

  بخش اول: بانکداری الکترونیک... 12

  2-2) تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران. 12

  2-3) تحولات بانکداری الکترونیکی.. 13

  2-3-1) دوره اول: اتوماسیون پشت باجه. 13

  2-3-2) دوره دوم: اتوماسیون پشت باجه. 13

  2-3-3) دوره سوم : متصل کردن مشتریان به حسابهایشان. 14

  2-3-4) دوره چهارم: یکپارچه سازی سیستمها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکهای Core Banking. 15

  2-4) ضرورت به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بانکداری.. 16

  2-5) بررسی هزینه های ناشی از توسعه بانکداری الکترونیک... 18

  2-6) ابزارهای بانکدار الکترونیک... 20

  2-6-1) کارت های اعتباری.. 20

  2-6-2) پول الکترونیکی.. 20

  2-6-3) کارتهای بدهی.. 21

  2-6-4) کارت هوشمند. 21

  2-6-5) ماشین خودپرداز (ATM) 21

  2-6-6) دستگاه انتقال وجوه از نقطۀ فروش EFTPOS.. 22

  2-6-7) پایانه های شعب... 22

  2-7) موانع گسترش بانکداری الکترونیک در جامعه ایران. 22

  2-7-1) زیر ساختها 23

  2-7-2) مسائل فرهنگی.. 24

  بخش دوم : عملکرد مالی بانک... 25

  2-8) ارزیابی عملکرد مالی بانک... 25

  2-9) نسبت های مالی عملکرد بانک... 26

  2-9-1) نسبت های نقدینگی.. 27

  2-9-2) نسبت های فعالیت... 27

  2-9-3) نسبت های اهرمی.. 27

  2-9-4) نسبتهای سودآوری.. 28

  2-9-4-1) بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) 28

  2-9-4-2) بازده مجموع داریی ها (ROA) 28

  بخش سوم: رابطه بانکداری الکترونیک و عملکرد مالی.. 29

  2-10) تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد  بانکها 29

  2-11) ریسک های بانکداری الکترونیک بر عملکرد بانک... 31

  2-12) پیشینه تحقیق.. 35

  2-12-1) مطالعات داخلی.. 35

  2-12-2) مطالعات خارجی.. 37

  فصل سوم: روش تحقیق و تبیین مدل

  3-1 مقدمه. 42

  3-2 نوع تحقیق.. 42

  3-2-1 بر مبنای هدف... 42

  3-2-2  بر اساس ماهیت و روش... 42

  3-3 جامعه و نمونه آماری.. 43

  3-4 روش جمع آوری داده ها 43

  3-5 تحلیل رگرسیون و تحلیل همبستگی.. 44

  3-6 مدل های رگرسیون تحقیق.. 45

  3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 45

  3-7-1 سری زمانی.. 46

  3-7-2 فرایند تصادفی مانا 46

  3-8 خلاصه فصل.. 47

  فصل چهارم: تخمین مدل

  4-1 مقدمه. 49

  4-2 تخمین و استباط آماری.. 49

  4-3 متغیرهای تحقیق.. 50

  4-3-1 متغیرهای وابسته. 51

  4-3-2 متغیر های توضیحی.. 53

  4-4 مراحل برآورد مدل. 61

  4-4-1 بررسی فروض کلاسیک... 61

  4-4-1-1 عدم خود همبستگی.. 61

  4-4-1-2 همسانی واریانس... 63

  4-4-1-3 آزمون نرمال بودن جملات پسماند. 64

  4-4-1-4 خطای تصریح مدل. 66

  4-5 نتایج تخمین.. 67

  4-5-1 نتایج حاصل از برآورد و تفسیر ضرایب مدل اول. 67

  4-5-2 نتایج حاصل از برآورد و تفسیر ضرایب مدل دوم. 70

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1- مقدمه. 74

  5-2- نتیجه گیری.. 74

  5-3- نتایج آزمون فرضیه. 76

  5-4- مقایسه با نتایج سایر مطالعات... 77

  5-5- پیشنهادات بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق.. 78

  5-6- محدودیتهای تحقیق.. 79

  5-7- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 79

  منابع و مآخذ. 80

  پیوست... 83

  منبع:

  منابع و مآخذ

  آذر، عادل .، و منصور مؤمنی، ( 1384 ). آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، تهران:انتشارات سمت

  اسدزاده، احمد، کیانی، هیوا (1391). تاثیر به کارگیری دستگاههای خودپرداز، پایانه فروش و شعب بر سودآوری بانکهای منتخب ایران، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره های 29 و 30 ، صص 181-206

  افشارپور، الهه (1389). توسعه تفکر راهبردی و هوشمندی تجاری در موسسات خدمات مالی، دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی، تهران.

  برادران حسن زاده، رسول، پورصادق، ناصر و لیلا شکوری ملکی( 1388). بانکداری الکترونیک و کاربرد کارتهای بانکی در بهبود عملکرد بانک، فراسوی مدیریت، سال دوم، شماره 8، صص 215-189.

  بیدآباد، بیژن، الهیاری فرد، محمود (1384). بهای تمام شده خدمات بانکی سنتی و نوین (بانک ملی ایران)، سومین همایش ملی تجارت الکترونیک، تهران.

  حافظ نیا، محمد رضا (1382). "مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی" ، انتشارات سمت، . چاپ چهاردهم، تهران

  حسنی، فرنود، سلطانی، سهیلا و فرشته ضرابیه (1387). مدیریت بانکداری الکترونیکی، نشر سبزان، چاپ اول.

  حدادی، ابوالفضل (1390). بررسی نقش بانکداری در کارایی عملیات بانکی (مطالعه موردی بانک تجارت) ، پیایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت.

  حمیدی زاده، محمدرضا، منیژه قره چه و عبدالمجید عبدالباقی ( 1386).  بررسی عوامل زمینه ساز، چالش ها و تنگناهای توسعه بانکداری الکترونیک، پژوهشنامه ی علوم انسانی و اجتماعی «ویژه مدیریت»، سال هفتم، شماره 27.

  حیدرپور، فرزانه، طهماسبی، ابوطالب (1389). تاثیر هزینه آموزش و هزینه تبلیغات بانکداری الکترونیکی بر افزایش جذب سپرده های بانکها (مطالعه موردی بانک صادرات استان ازندران)،پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی.

  حمزه، فرشته (1386). بررسی و شناسایی موانع گسترش امکانات بانکداری الکترونیک در بانکهای شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

  خاکی ، غلامرضا  (1390) . "روش تحقیق در مدیریت"، چاپ ششم، تهران: انتشارات بازتاب.

  دربندی، مجید( 1389). مقایسه سیستم های حسابداری بانکداری اسلامی ایران با دیگر کشورهای مسلمان (مالزی و اندونزی)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

  رستمی، فریبا (1390).  بررسی عوامل داخلی موثر برسودآوری شعب بانک کشاورزی (مطالعه موردی : استان کردستان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.

  زمانی فراهانی، مجتبی( 1389).  پول،ارز و بانکداری، چاپ پانزدهم، انتشارات ترمه، تهران.

  زری باف، مهدی، حسینی، سید مهدی و بتول بزرگمهر(1390).  بررسی تطبیقی ترجیحات رفتار کاربران بانکداری الکترونیک و سنتی (مطالعه موردی: بررسی تمایل مشتریان بانک ملت استان سمنان به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک) ، فصلنامه مدیریت ، سال هشتم، شماره 21، صص 55-66.

  سعید طاهری، مجید (1389).  تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، اداره کل اعتبارات و هدایت سرمایه گذاری بانک کشاورزی

  سکاران ، اوما ، (1386)، روشهای تحقیق در مدیریت ، تهران ، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی .

  صمدی، علی حسین (1388). روابط کاذب در اقتصاد سنجی ، دانشکده علوم اقتصادی و نور علم ، چاپ اول، تهران.

  عماد زاده ؛ مصطفی ، کوچک زاده ؛ میثم ، اصغری؛ علی  (1384). تجارت الکترونیک و پول الکترونیک در اقتصاد نوین جهانی ، مجله روند ، شماره 47 ، صفحات 62-23.

  صمدی، علی حسین (1388). روابط کاذب در اقتصاد سنجی ، دانشکده علوم اقتصادی و نور علم ، چاپ اول، تهران.

  طاهرآبادی، علی اضغر، آزاده صالح پور و نوشین سعید فر (1390).  بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد بانک ملت ، همایش ملی شهر الکترونیک، تهران

  فاطمی اردکانی، سید ولی ا... (1384).  بانکداری الکترونیک و تاثیر آن بر فرایندهای اجرایی بانک: مورد اینترنتی بانک، مجموعه مقالات سومین همایش ملی تجارت الکترونیک، تهران: معاونت برنامه ریزی امور اقتصادی وزارت بازرگانی

  فتحیان، محمد، مهدوی نور، سید حاتم ( 1387). مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

  گجراتی، دامودار( 1388).  مبانی اقتصاد سنجی، مترجم : حمید ابریشمی، جلد اول، چاپ هفتم،تهران.

  گودرزی، آتوسا، زبیدی، حیدر (1387).  بررسی تاثیر گسترش بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک های تجاری ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال دهم، شماره 35، صص 111-140

  ملکی، مهدی، اکبری، پیمان ( 1389). بررسی نقش بانکداری الکترونیکی در ایران، فصلنامه بانک و اقتصاد، شماره 112.

  مزروعی راد، امین، صالحی، حمیدرضا و محمدرضا شورورزی (1391). تاثیر بانکداری الکترونیک بر رشد حاشیه سود شعب بانک ملت شهر مشهد، فصلنامه پژوهش حسابداری، سال اول، شماره 4، صص1-18.

  مقدسی ، علی رضا، انواع و روشهای پرداخت در بانکداری الکترونیک ،ماهنامه عصر فناوری اطلاعات ، شماره مهر وآبان 1389، صفحات 71-55.

  مومنی، منصور ، فعال قیومی، علی (1389). "مقایسه انواع تحلیل های رگرسیونی برای داده های حسابداری". بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 58، صص103-112.

  مهرآرا،محسن ، فضائلی ، اکبر  (1388). رابطه هزینه های سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا(منا)،فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت سلامت  ، دوره 12 ،شماره 35 .

  نوفرستی ،محمد ، ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی ( 1378).  خدمات فرهنگی رسا ، تهران

  ونینگر، جان( 2000).  نقش بانک ها در تجارت الکترونیک، مترجم: مهناز بهرامی، مجله روند، صص 172-193.

  هاشمی، علیرضا (1391). آموزش بانکداری الکترونیک، چاپ اول، تهران.

  هژبرکیانی ، کامبیز  (1377). بررسی ثبات تقاضای پول و جنبه های پویای آن در ایران  ،تهران ، موسسه تحقیقات پولی و بانکی ، پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

  یعقوبی، نورمحمد، شاکری،رویا ( 1388). ارزیابی پذیرش بانکداری اینترنتی بر اساس مدل توسعه یافته DTPB، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، شماره 2، پیاپی36، صص 131-154.

  یعقوبی، نورمحمد، علیزاده، فاطمه(1385). بررسی رابطه کیفیت خدمات بانکداری الترونیک و رضایتمندی مشتریان، دو فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال پنجم، شماره 14.

  Hooley G.E. and et al., )2003(. "The performance impact of marketing resources"; Journal of Business Research,NO58, PP:18-27

  Humphrey, D., L. Pulley and J. Vessala.( 2000). "The Check’s in the Mail: Why the United States Lags in the Adoption of Cost-saving Electronic Payments". Journal of Financial Services Research, VOL.17, pp. 17–39.

  Jackson, C., (2005), History of Strategies and Challenges of Database Marketing,PP:1022-1034

  Moore, W.,Craigwell, R., & Coppin, K. (2003). ATM Usage and Productivity In The barbadian Banking Industry. Central Bank of Barbados’ Economic Review38.

  42.Meihami, Bahram, Varmaghani,  Zeinab and  Hussein Meihami,(2013)., The Effect of Using Electronic Banking on Profitability of Bank, Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business, VOL 4, NO 12, pp:1299-1318

  Oyewole, Oginni Simon, Abba, Mohammed, El-maude and Jibreel Gambo, (2013)., E-banking and Bank Performance: Evidence from Nigeria, International Journal of Scientific Engineering and Technology, Volume No.2, Issue No.8, pp : 766-771

  Ozsoz E., Onay C., Helvacioglu A. D. (2008), "The Impact of Internet-Banking on Bank Profitability - The Case of Turkey", Proceedings of 2nd Oxford Business and Economics Conference, St. Hugh’s College, Oxford University, pp.22-24, UK, June 2008

  Ou, C. S., Hung, S. Y., Yen, D. C., & Liu, F. C. (2009). Impact of ATM Intensity on Cost Efficiency: An Empirical Evaluation In Taiwan. Information & Management, Vol.46, NO.8, PP: 442-447.

  Pooja MALHOTRA, Balwinder SINGH,(2009), The Impact of Internet Banking on Bank Performance and Risk: The Indian Experience, Eurasian Journal of Business and Economics, Vol.2 ,NO.4, PP:43-62

  Schneider, Gary (2006). Business strategies. Andy Pickering, Boston. Thomson Course Technology

  Sumra,S., Khurram Manzoor,M, Sumra,H. Abba,N., (2011), The Impact of E-Banking on the Profitability of Banks:A Study of Pakistani Banks, Journal of Public Administration and Governance, Vol. 1, No. 1

  Zakaria Siam, Ahmad, (2006)., Role of the Electronic Banking Services on the Profits of Jordanian Banks, American Journal of Applied Sciences, Vol 3 ,NO.9, pp: 1999-2004.تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن, پروژه درباره پایان نامه تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس