پایان نامه تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها مطالعه موردی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار گیلان

word
133
748 KB
30762
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۷,۲۹۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها مطالعه موردی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار گیلان

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

  چکیده:

  بین المللی شدن تجارت در بازارهای جهانی نمود زیادی یافته است. در بازارهای جهانی امروز شرکت هایی که به صادرات روی می آورند بسیار زیاد است، زیرا بازارهای محلی برای شرکت ها و تولید کنندگان اشباع شده است. بحث تجارت خارجی یکی از مهم ترین مباحث در توسعه اقتصادی کشور است. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها است. در این تحقیق ابزارها و مشوق های صادراتی به 4 بخش اهداف مالی، اهداف استراتژیک، اهداف یادگیری سازمانی و ارتباط با سهامداران سنجیده شد. جامعه آماری تحقیق را شرکت های عضو بورس اوراق بهادار گیلان تشکیل می دهند. پرسشنامه تحقیق را مدیران ارشد، مدیران میانی و مدیران صادر کننده در شرکت های تولیدی تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق همبستگی پیرسون انجام شد و در نهایت تمام فرضیه های تحقیق تایید گردید.

  واژگان کلیدی: مشوق های صادراتی دولت، اهداف مالی، اهداف استراتژیک، اهداف یادگیری سازمانی، ارتباط با سهامدارن

  مقدمه:

  بحث تجارت خارجی یکی از مهم ترین مباحث در توسعه اقتصادی کشور است. این بخش منبع تامین درآمدهای ارزی برای سرمایه گذاری و جذب فناوری نوین در جهت افزایش توان تولیدی اقتصاد هر کشوری است. کلاسیک ها معتقدند که تجارت وسیله ای برای گسترش بازار داخلی، تقسیم کار، افزایش کارایی، بهبود بهره وری و رشد و توسعه اقتصادی است و به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی عمل می کند. از سوی دیگر تنوع در صادرات برای کشورهایی مانند ایران که دارای صادرات تک محصولی، نفت، می باشند نیز  دارای اهمیت دو چندان می باشد.صادرات غیر نفتی موجب افزایش درآمدهای ارزی و افزایش سهم در تجارت جهانی و بازارهای بین المللی می شود (خلیلیان و فرهادی، 1381).

  در نتیجه افزایش گرایش به اقتصاد جهانی و وابستگی شرکت ها به منابع ، کالاها و خدمات تجاری، کسب و کار بین الملل به طور ویژه به دنبال گرایشات فردی و سازمانی برای ارتقاء سطح عملکرد است. صادرات سریعترین و آسان ترین راه برای ورود شرکت های کوچک به بازارهای جهانی است. در واقع شرکت های کوچک و متوسط برای بقا و رشد طولانی مدت وارد حوزه ی صادرات می شوند. شرکت ها وارد بازار صادرات می شوند تا برای رشد و بقا به مزیت رقابتی برسند. بر طبق نظریه رویکرد مبتنی بر منابع[1]، منابع شرکت، منابع مزیت رقابتی می باشند. بر اساس نظر بارنی[2] (2000) مزیت رقابتی به معنی بکارگیری ارزش ایجاد شده شرکت است به گونه ای که این ارزش توسط دیگر رقبا در همان زمان بکار گرفته نشده باشد (Stoian et al, 2011).

  برای بقا سطح مدیریت صادارت دولت ها مشوق های صادارتی را برای صادر کنندگان ارائه می کنند که به صورت های گوناگون در اختیار شرکت ها و افرادی که در این حوزه فعالیت می کنند قرار می گیرد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر این مشوق های صادارتی بر عملکرد صادراتی شرکت ها است. فصل اول در برگیرنده بیان مسئله، اهداف، پرسش های تحقیق، فرضیه ها، اهمیت و ضرورت، چارچوب نظری تحقیق، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق و قلمرو تحقیق می باشد.

  بیان مسئله:

  هدف شرکت های صادراتی از عرضه کالاها به بازارهای خارجی، کسب سود، درآمد مستمر و افزایش رقابت پذیری در طول زمان است. شناسایی عوامل تعیین کننده صادراتی به منظور بهبود عملکرد صادراتی کشور مهمترین عامل ایجاد تعادل بین اقتصاد جهانی است. دهه اخیر به دلیل جهانی شدن و رقابت در کسب و کارها از دهه های قبل متمایز شده است. بازارهای محصولات مصرفی، کالاهای صنعتی و خدمات یا بازارهای منابع همچون سرمایه، مواد و تکنولوژی به شدت در سطح جهانی یکپارچه شده اند. به طور همزمان شکل گیری موافقت های تجاری متنوع و استقرار سیاست های باز تجاری بین کشورها منجر به القای ابزارهای حمایت گرا و رفع موانع تجاری شده است (تحقیقی و همکاران، 1387).

  بسیاری از شرکت ها به خاطر فقدان تجربه، منابع محدود یا سایر موانع نمی توانند یا نمی خواهند صادرات را بطور وسیع دنبال کنند. برنامه های توسعه صادرات توسط دولت، تشکل های تجاری و دیگر سازمان ها ارائه می شوند تا به شرکت ها برای غلبه بر این محدودیتها کمک نموده و نقش کلیدی در تشویق فعالیت های تجاری بین الملل ایفا کنند. هر چند بررسی سیستماتیکی وجود ندارد که ارتباط بین برنامه های دولت و عملکرد صادراتی شرکت ها را نشان بدهد و اما گزارش های متعددی وجود دارد که نشانگر تاثیر مثبت استفاده وسیع از مشوق های صادراتی به رشد صادرات شرکت ها است (وظیفه دوست و زرین نگار، 1388).

  ابعاد عملکرد صادراتی توسط محققان مختلف به صورت متفاوت بیان شده است، در اکثر  تحقیقات بیشتر بر بعد مالی عملکرد صادراتی شرکت ها تمرکز می کنند. حقیقی و همکاران (1387) عملکرد صادرات را به 2 دسته خارجی و داخلی تقسیم کرده اند که ویژگی صنعت، ویژگی های بازار خارجی و ویژگی های بازار داخلی از جمله عوامل خارجی و استراتژی های بازاریابی صادراتی، ادراک و گرایش مدیریت، ویژگی های مدیریتی و توانمندهای شرکت از جمله عوامل داخلی است. با توجه به ماهیت پیچیده آن، عملکرد صادراتی یکی از ناشناخته ترین بخش ها در کسب و کار بین المللی است. بنابراین جای شگفتی نیست که بیان کنیم هیچ توافق کلی در مورد مفهوم ابعاد عملکرد صادرات وجود ندارد و تحقیقات در این زمینه تاکنون بیشتر بر عملکردهای مالی تمرکز دارند. زائووزو (2002) به میزان تراکم صادراتی تحقیق کردند، همچنین مورگان و همکاران (2004) به حجم فروش، سهم بازار صادراتی و سود مطالعاتی را انجام دادند. در این تحقیق ابعاد عملکرد صادرات به 4 دسته کلی تقسیم می شود:

  دستیابی به اهداف مالی

  دستیابی به هدف ارتباط با سهامداران

  دستیابی به اهداف استراتژیک

  دستیابی به اهداف یادگیری سازمانی

  دستیابی به اهداف مالی برای شرکت ها در طولانی مدت بسیار مهم و ضروری است. اما از سویی دیگر عملکرد صادراتی تنها شامل اهداف مالی نمی شود و عناصر دیگری را نیز در بر می گیرد. یکی از ابعاد، اهداف استراتژیک است. شرکت های صارد کننده ممکن است اهداف استراتژیکی مثل توسعه بین المللی فعالیت ها را داشته باشند. علاوه بر آن شرکت ها می توانند موفقیت صادراتی خود را با مقایسه با میزان صادرات شرکت های رقیب اندازه گیری کنند. گذشته از مقیاس های عملکرد مالی، دستیابی به اهداف عملکردی و عملیاتی برای شرکت ها بسیار مهم است.

  ارتباط با افراد و سهامدارن متفاوت باید در زمان اندازه گیری عملکرد صادراتی مد نظر قرار بگیرد. سهامداران و مدیران ممکن است رویکرد و دیدگاه های مختلفی در مورد عملکرد صادرات داشته باشند که اندازه گیری عملیاتی آنان نیز بسیار مشکل است. اندازه گیری عملکرد صادرات که در ارتباط با سهامداران است مثلا در میان دیگر گروه ها مانند کارکنان و مشتریان نیز می تواند باشد. از آنجایی که ابعاد قابل قبولی از عملکرد صادرات در میان مححقان وجود ندارد، شرکت ها ابعاد گوناگونی را بکار می گیرند. شرکت هایی که در طولانی مدت به اهداف مالی خود دست نمی یابند احتمالا بازار را ترک می کنند اما در میان آنها شرکت هایی نیز وجود دارد که به یادگیری و مطالعه ویژگی های بازار صادرات می پردازند و مهارتهای جدید را کسب می کنند و با قابلیت های سازمانی خود را ارتقاء می دهند. از این رو اهداف یادگیری سازمانی در بسیاری از شرکت های صادر کننده به بخشی از اهداف آن تبدیل شده است (Durmisogln et al,2012).

  عوامل گوناگونی بر عملکرد صادراتی شرکت ها تاثیر گذار است و حتی برای موفقیت در بازار صادرات مورد نیاز آنان می باشد. شرکت ها نیازمند استفاده از منابع و بهینه سازی در فعالیت های صادراتی خود است. مشوق های صادراتی ابزارها و خدماتی است که به شرکت ها کمک می کند تا عملکرد صادراتی خود را بهبود ببخشند. مشوق های صادراتی مقیاس ها و عواملی است که از فعالیت های صادراتی شرکت ها حمایت می کند. مواردی مانند سمینارهای صادراتی، مشاوره، ارائه کتاب هایی در زمینه صادرات و بودجه بندی صادراتی،  مشوق های صادراتی موجب ارتقاء موفقیت در زمینه صادرات نیز می شود. در این تحقیق ابزارها و مشوق های صادراتی به دو قسمت کلی تقسیم می شوند: 1) فراهم کردن دانش ذهنی، 2) فراهم کردن دانش عملی.

  دانش ذهنی مانند ارائه اطلاعات در مورد صادرات، برگزاری سمینارها، مشاوره ی موردی درباره صاردات، معرفی دفاتر صادرراتی در کشورهای مهم صادراتی، انجام تحقیق در زمینه بازار بین المللی.

  ارائه دانش عملی نیز عبارت است از ارائه کاتالوگ هایی از نمایشگاه های برگزار شده، توسعه خرید و فروش و تجارت، ارتقاء محصولات شرکت در خارج، بیمه های صادراتی، معرفی شرکت های صادر کننده مهم به خریداران، بودجه صادراتی(Durmisogln et al,2012).

  بنابراین هدف از این تحقیق بررسی تاثیر خدمات و مشوق های صادراتی دولت، به عنوان متغیر مستقل، بر ابعاد عملکرد صادراتی شرکت های صادر کننده،به عنوان متغیر وابسته است. این تحقیق به دنبال پاسخ این پرسش می باشد که آیا خدمات و مشوق های صادراتی بر عملکرد صادراتی شرکت های صادر کننده و عضو بورس اوراق بهادار گیلان تاثیر دارد ؟

  اهمیت و ضرورت تحقیق:

  امروزه نقش صادرات بیش از آنکه به ارز آوری برای کشور مهم باشد این نقش در اشتغال، تولید، رشد اقتصادی و ... ظاهر می شود. از طرفی برای صادرات بایستی تولیدی مازاد بر مصرف داخلی داشت و این امر مستلزم تولید بیشتر است. در کشورهای کمتر توسعه یافته که از لحاظ سرمایه گذاری کمبود آن احساس می شود و یا روند سرمایه گذاری به کندی صورت می گیرد لزوم سرمایه گذاری دولت در بخش های زیرساختی اقتصاد کشور برای جذب سایر سرمایه گذاری ها از جمله سرمایه گذاری مستقیم خارجی دیده می شود  که این امر منجر به فراهم آمدن زمینه برای تولید بیشتر می شود که به دنبال آن تولید بیشتر منجر به صادرات بیشتر می شود (هوشمند و همکاران، 1389).

  اهمیت صادرات برای تجارت بین الملل در سال های اخیر در حال افزایش است. افزایش اهمیت به صادرات موجب افزایش علاقه شرکت ها به ورود به بازارهای جهانی شده است. محققان زمینه های مختلفی مانند زمینه های اقتصادی، مدیریتی و بازاریابی را برای صادرات مشخص کردند. مطالعات اخیر در زمینه ی رفتار صادراتی دلایل فعالیت صادراتی را نشان داده است. اندازه شرکت در تحقیقات بسیاری جزئی از فعالیت های صادراتی محسوب شده است     ( Singh, 2009).

  از این رو تحقیقات در زمینه عملکرد صادراتی از جمله مسائل و موضوع های مورد علاقه ی محققان می باشد زیرا از نتایج اینگونه تحقیقات می توان در ارتقاء سطح عملکرد صادراتی شرکت ها استفاده نمود.

  چارچوب نظری تحقیق:

  متغیر وابسته در این تحقیق براساس دور موسگلن و همکاران در سال 2012، عملکرد صادراتی شرکت ها می باشد. که در 4 بخش، اهداف مالی، ارتباط با سهامداران، اهداف استراتژیک و اهداف یادگیری سازمانی تقسیم شده است. متغیر مستقل ابزارها و مشوق های صادراتی است که دولت ها برای شرکت های صادارتی ارائه می کنند. مشوق های صادارتی نیز به دو بخش دانش ذهنی و دانش عملی تقسیم شده اند. براساس تحقیقات این محققین مشوق های صادارتی تاثیر معنی داری بر ابعاد عملکرد صادراتی شرکت ها دارند و حتی ارتقاء عملکرد آنها در حوزه ی صادارت نیز می شوند. از دیدگاه این پژوهشگران دانش ذهنی اطلاعات تئوریک و دانش عملی به معنی اطلاعات تجربی است.

   

   

   

   

   

  1-4-1) مدل مفهومی تحقیق:

  ابزارها و مشوق های صادراتی دولت

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ارائه دانش ذهنی:

  ارائه اطلاعاتی در مورد صادرات

  برگزاری سمینارها

  مشاوره موردی درباره صادرات

  معرفی دفاتر صادراتی در کشورهای مهم صادراتی

  تحقیق در زمینه بازار بین المللی

   

  ارائه دانش عملی:

  ارائه کاتالوگ هایی از نمایشگاهها

  توسعه خرید و فروش و تجارت

  ارتقای محصولات شرکت در خارج

  بیمه های صادراتی

  معرفی شرکتهای صارد کننده مهم به خریدران

  بودجه صادراتی

  ابعاد عملکرد صادرات

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  دستیابی به اهداف مالی

  دستیابی به هدف ارتباط با سهامدارن

  دستیابی به اهداف استراتژیک

  دستیابی به اهداف یادگیری سازمانی

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  شکل شماره 1-1: مدل مفهومی تحقیق(Durmusoglu et al, 2012)

   

  اهداف تحقیق:

  سنجش تاثیر رابطه بین مشوق های صادراتی و اهداف مالی شرکت های صادر کننده

  سنجش تاثیر رابطه بین مشوق های صادراتی و هدف ارتباط با سهامداران شرکت های صادر کننده

  سنجش تاثیر رابطه بین مشوق های صادراتی و اهداف استراتژیک شرکت های صادر کننده

  سنجش تاثیر رابطه بین مشوق های صادراتی و اهداف یادگیری سازمانی شرکت های صادر کننده

   

  پرسش های تحقیق:

  آیا ابزارها و مشوق های صادراتی رابطه معنی داری با دستیابی به اهداف مالی شرکت های صادر کننده دارد؟

  آیا ابزارها و مشوق های صادراتی رابطه معنی داری با دستیابی به هدف ارتباط با سهامداران شرکت های صادر کننده دارد؟

  آیا ابزارها و مشوق های صادراتی رابطه معنی داری با دستیابی به اهداف استراتژیک شرکت های صادر کننده دارد؟

  آیا ابزارها و مشوق های صادراتی رابطه معنی داری با دستیابی به اهداف یادگیری سازمانی شرکت های صادر کننده دارد؟

  فرضیه های تحقیق:

  ابزارها و مشوق های صادراتی رابطه معنی داری با دستیابی به اهداف مالی شرکت های صادر کننده دارد.

  ابزارها و مشوق های صادراتی رابطه معنی داری با دستیابی به هدف ارتباط با سهامداران شرکت های صادر کننده دارد.

  ابزارها و مشوق های صادراتی رابطه معنی داری با دستیابی به اهداف استراتژیک شرکت های صادر کننده دارد.

  ابزارها و مشوق های صادراتی رابطه معنی داری با دستیابی به اهداف یادگیری سازمانی شرکت های صادر کننده دارد.

   

  1-8)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق

  1-8-1) تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق:

  ابزارها  و مشوق های صادراتی: همان گونه که در بخش قبلی بیان شد عملکرد صادراتی به 4 بخش تقسیم می شود.ابزارها و سیاست هایی وجود دارد که بر عملکرد صادراتی شرکت ها تاثیر می گذارد و موجب ارتقاء آن می شود. دولت ها در تمامی کشورها با استفاده از این مشوق ها به دنبال افزایش عملکرد صادراتی شرکت ها هستند. این ابزارها و مشوق ها به طور کلی به شکل دانش ارائه می شود(Durmusoglu et al, 2012).

  اهداف مالی: اهداف مالی به عنوان رضایتمندی از عملکرد کلی، برگشت سرمایه، سهم بازار صادرات و دستیابی به رشد صادرات از دیدگاه مالی است(Durmusoglu et al, 2012).

  هدف ارتباط با سهامداران: حامیان شرکت از مهمترین نوع سهامداران هستند زیرا بهبود ارتباط با آنها موجب کسب مزیت رقابتی، خدمات میتنی بر شرکت، کیفیت فیزیکی و قیمت خوب می شود. اگر منابع برای سهامداران شناخته شده باشد، فعالیت های ایجاد ارزش می تواند به شکل خوبی بهینه شود(Durmusoglu et al, 2012).

  اهداف استراتژیک: اهداف استراتژیک عبارتند از کسب بازار صادراتی و بهبود در صلاحیت و شایستگی های شرکت هستند. بنابراین، دستیابی به اهداف استراتژیک باید جزیی از مقیاس های ارزیابی عملکرد باشد (Durmusoglu et al, 2012).

  اهداف یادگیری سازمانی: یادگیری سازمانی فرآیند بهبود فعالیت ها و رفتارها و کسب دانش از طریق کارکنان است. قابلیت های شرکت به یادگیری، سازمان ها را تبدیل به محیط کوچکی می کند که از داخل به خارج به یادگیری می پردازد(Durmusoglu et al, 2012).

   

  1-8-2) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق:

  عملیاتی کردن یا تعریف عملیاتی یک مفهوم به این جهت است که آن مفهوم قابل اندازه گیری شود و این امر از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم، طبقه بندی کردن آن به عناصر قابل مشاهده و قابل اندازه گیری است.( سکاران، 1384، 195).

  متغیر مستقل و تعریف عملیاتی آن:

  ابزارها و مشوق های صادارتی دولت: به معنی خدمات و تشویق هایی است که دولت برای صادر کنندگان در نظر می گیرد. در این تحقیق این متغیر با استفاده از سوالات پرسشنامه که براساس دانش عملی و یا دانش ذهنی است، سنجیده می شود. این سوالات در طیف 5تایی لیکرت قرار دارد و از بسیار کم تا بسیار زیاد می باشد.

  متغیر وابسته و تعریف عملیاتی آن:

  اهداف مالی: اهداف مالی در این تحقیق با استفاده از معیارهایی مانند رضایتمندی از صادارت، سود صادارتی، سهم بازار صادراتی، رضایت از رشد صادرات و میزان برگشت سرمایه شرکت از طریق فعالیت های صادراتی سنجیده می شود. این معیارها توسط سوالات موجود در پرسشنامه و در طیف 5تایی لیکرت مورد بررسی قرار می گیرد

  ارتباط با سهامداران: این متغیردر تحقیق حاضر با استفاده از معیارهای رضایت مشتریان، ارتباط با مشتریان کشور مبدا و مقصد و میزان توزیع سهم بازار و با استفاده از سوالات موجود در پرسشنامه سنجیده می شود. سوالات در طیف 5تایی لیکرت و از بسیار کم تا بسیار زیاد قرار دارد.

  اهداف استراتژیک: این متغیر نیز، با استفاده از معیارهایی مثل وضعیت شرکت صادرکننده در داخل کشور، تجهیز شرکت به تکنولوژی های جدید، آگاهی از برندهای جهانی، میزان گرایش شرکت صادر کننده به بازارهای داخلی و میزان تحمل فشارهای رقابتی در پرسشنامه سنجیده می شود. سوالات موجود در پرسشنامه در طیف 5تایی لیکرت قرار دارد که از بسیار کم تا بسیار زیاد می باشد.

  [1] Resource Base View (RBV)

  [2] Barny

  Abstract:

  Internationalization is more important at today’s markets. Firms seek to the expert these days, because local market is saturated for them. Foreign tread are one of the important debate for economic development.  The aim of this research in an investigation of the government export promotion services on enterprise export performance. In this project, export promotion is dividing to 4 parts: financial aims, strategic aims, organizational learning aims, and relationship to customer. Statistical operation is at Guilan exchanges. Questioners are completed by top, financial and exporter managers. Analysis is done by Person correlation and finally all hypotheses are accepted.

  Key Words: export promotion, financial aims, organizational learning aims, strategic aims.

 • فهرست و منابع پایان نامه تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها مطالعه موردی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار گیلان

  فهرست:

  فهرست.................................................................................................................................   صفحه

  چکیده................................................................................................................................... م

  فصل اول: کلیات................................................................................................................. 1

  1-1)مقدمه............................................................................................................................. 2

  1-2)بیان مسئله....................................................................................................................... 3

  1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................................. 6

  1-4)چارچوب نظری تحقیق.................................................................................................... 7

  1-4-1) مدل مفهومی تحقیق.................................................................................................... 8

  1-5) اهداف تحقیق................................................................................................................ 8

  1-6) پرسش های تحقیق......................................................................................................... 9

  1-7) فرضیه های تحقیق.......................................................................................................... 9

  1-8) تعریف متغیرها................................................................................................................ 10

  1-8-1)تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق................................................................................... 10

  1-8-2) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.................................................................................. 11

  1-9) قلمرو تحقیق.................................................................................................................. 12

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق....................................................................................... 13

  2-1) مقدمه............................................................................................................................ 14

  2-2) صادرات و اهمیت آن..................................................................................................... 15

  2-3) تجزیه و تحلیل روند تجارت خارجی ایران......................................................................... 21

  2-4) موانع، مشکلات و محدودیت های صادراتی....................................................................... 22

  2-5) ارائه چارچوبی جامع برای توسعه صادرات ........................................................................ 26

  2-6) عملکرد صادراتی........................................................................................................... 28

  2-7) ابعاد عملکرد صادراتی و معیارهای اندازه گیری آن............................................................. 30

  2-8) مشوق ها و محرک های صادراتی..................................................................................... 36

  2-9) عملکرد صادراتی و مشوق های صادراتی........................................................................... 39

  2-9-1) اهداف مالی.............................................................................................................. 39

  2-9-2) هدف ارتباط با سهامداران........................................................................................... 40

  2-9-3) اهداف استراتژیک..................................................................................................... 41

  2-9-4) اهداف یادگیری سازمانی............................................................................................ 41

  2-10) ابزارها و مشوق های صادراتی دولت............................................................................... 42

  2-10-1) دانش ذهنی............................................................................................................ 42

  2-10-2) دانش عملی............................................................................................................ 43

  2-11)مدل مفهومی تحقیق....................................................................................................... 44

  2-12) تحقیقات مرتبط........................................................................................................... 48

  2-12-1) تحقیقات داخلی...................................................................................................... 48

  2-12-2) تحقیقات خارجی.................................................................................................... 49

  2-13)نتیجه گیری.................................................................................................................. 51

  فصل سوم: روش تحقیق...................................................................................................... 52

  3-1) مقدمه............................................................................................................................ 53

  3-2) روش تحقیق.................................................................................................................. 53

  3-3) جامعه آماری................................................................................................................. 53

  3-4) روش نمونه گیری........................................................................................................... 54

  3-5) روش و ابزار گردآوری اطلاعات...................................................................................... 55

  3-6) روایی و پایایی پرسشنامه.................................................................................................. 58

  3-6-1) روایی....................................................................................................................... 58

  3-6-2) پایایی....................................................................................................................... 59

  3-7) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات......................................................................................... 60

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها.................................................................................. 61

  4-1) مقدمه............................................................................................................................ 62

  4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان............................................................. 63

  4-3) توصیف متغیرهای تحقیق................................................................................................. 85

  4-4) بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق................................................................................... 91

  4-5) بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق....................................................................................... 92

  4-6) آزمون فرضیه های تحقیق................................................................................................ 93

  فصل پنجم: نتیجه گیری...................................................................................................... 96

  5-1) مقدمه............................................................................................................................ 97

  5-2) نتایج آمار توصیفی......................................................................................................... 97

  5-3) نتایج آمار استنباطی و نتیجه گیری.................................................................................... 98

  5-4) پیشنهادهایی در راستای تحقیق......................................................................................... 100

  5-5) پیشنهادهایی برای محققین آینده....................................................................................... 101

  5-6) محدودیت های تحقیق.................................................................................................... 102

  منابع و پیوست..................................................................................................................... 103

  منابع...................................................................................................................................... 104

  پیوست................................................................................................................................. 108

  پیوست 1: پرسشنامه ................................................................................................................ 109

  پیوست 2: میزان آلفای متغیرهای تحقیق ..................................................................................... 113

  چکیده انگلیسی....................................................................................................................... 117

   

   

   

   

   

   

   

   

  جدول ها............................................................................................................................. صفحه

  جدول 2-1) موانع و مشکلات صادراتی..................................................................................... 25

  جدول 2-2) عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی....................................................................... 31

  جدول 2-3) ابعاد عملکرد صادرات از دیدگاه محققان مختلف...................................................... 35

  جدول 3-1) متغیرهای تحقیق و سوالات مربوط به آن.................................................................. 56

  جدول 3-2) میزان آلفای متغیرهای تحقیق.................................................................................. 60

  جدول 4-1) جنسیت پاسخ دهندگان تحقیق............................................................................... 63

  جدول 4-2) تحصیلات پاسخ دهندگان..................................................................................... 64

  جدول 4-3) سن پاسخ دهندگان............................................................................................... 65

  جدول 4-4)زمان فعالیت شرکت در امر صادرات......................................................................... 66

  جدول 4-5) نواحی مختلف جغرافیایی شرکت............................................................................ 67

  جدول 4-6) توصیف متغیر صادرات شرکت به کشورها .............................................................. 68

  جدول 4-7) توصیف متغیر تغییر در تعداد کشورهای صادر کننده.................................................. 69

  جدول 4-8) توصیف متغیر در تعداد محصولات صادراتی شرکت................................................. 70

  جدول 4-9) توصیف متغیر اشباع در بازارهای داخلی................................................................... 71

  جدول 4-10) توصیف متغیر گم شدن ریسک سرمایه گذاری در بازارهای خارجی......................... 72

  جدول 4-11) توصیف متغیر پیش بینی رشد در بازارهای خارجی ................................................ 73

  جدول 4-12) توصیف متغیر دنبال مشتری بیشتر........................................................................... 74

  جدول 4-13) توصیف متغیر دنباله روی از رقبا........................................................................... 75

  جدول 4-14) توصیف متغیر صادرات بخشی از استراتژی شرکت ................................................. 76

  جدول 4-15) توصیف متغیر ترجیح مدیران ارشد شرکت............................................................. 77

  جدول 4-16) توصیف متغیر مشوق های صادراتی....................................................................... 78

  جدول 4-17) توصیف متغیر بطور تصادفی................................................................................. 79

  جدول 4-18) توصیف متغیر مشکلات مالی................................................................................ 80

  جدول 4-19) توصیف متغیر فقدان اطلاعات کافی در مورد صادرات............................................ 80

  جدول 4-20) توصیف متغیر فقدان وجود هدف.......................................................................... 81

  جدول 4-21) توصیف متغیر فقدان وجود صداقت در بازار........................................................... 81

  جدول 4-22) توصیف متغیر تماس با بازارهای هدف.................................................................. 81

  جدول 4-23) توصیف متغیر محدودیت های زمانی در بازارهای بین المللی.................................... 82

  جدول 4-24) توصیف متغیر عدم آشنایی با رفتار مشتریان در بازارهای هدف................................. 82

  جدول 4-25) توصیف متغیر فقدان وجود افراد متخصص در شرکت.............................................. 83

  جدول 4-26) توصیف متغیر عدم حمایت کافی.......................................................................... 83

  جدول 4-27) توصیف متغیر ابزارها و مشوق های صادراتی ......................................................... 84

  جدول 4-28) توصیف متغیر اهداف مالی................................................................................... 85

  جدول 4-29) توصیف متغیر ارتباط با سهامداران......................................................................... 86

  جدول 4-30) توصیف متغیر اهداف استراتژیک.......................................................................... 87

  جدول 4-31) توصیف متغیر اهداف یادگیری............................................................................. 89

  جدول 4-32) آزمون کولموگروف- اسپیرنوف.......................................................................... 90

  جدول 4-33) آمار استنباطی آزمون تی متغیرهای تحقیق.............................................................. 91

  جدول 4-34) آمارتوصیفی آزمون تی متغیرهای تحقیق............................................................... 91

  جدول 4-35) ضریب همبستگی فرضیه اول................................................................................ 92

  جدول 4-36) ضریب همبستگی فرضیه دوم................................................................................ 93

  جدول 4-37) ضریب همبستگی فرضیه سوم............................................................................... 94

  جدول 4-38) ضریب همبستگی فرضیه سوم............................................................................... 95

   

  نمودارها:

  نمودار 2-1) موانع و مشکلات صادراتی..................................................................................... 29

  نمودار 2-2) عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی....................................................................... 36

  نمودار 2-3) ابعاد عملکرد صادرات از دیدگاه محققان مختلف..................................................... 41

  نمودار 3-1) متغیرهای تحقیق و سوالات مربوط به آن.................................................................. 64

  نمودار 3-2) میزان آلفای متغیرهای تحقیق.................................................................................. 68

  نمودار 4-1) جنسیت پاسخ دهندگان تحقیق............................................................................... 63

  نمودار 4-2) تحصیلات پاسخ دهندگان..................................................................................... 64

  نمودار 4-3) سن پاسخ دهندگان............................................................................................... 65

  نمودار 4-4)زمان فعالیت در شرکت در امر صادرات.................................................................... 66

  نمودار 4-5) نواحی مختلف جغرافیایی شرکت............................................................................ 67

  نمودار 4-6) توصیف متغیر صادرات شرکت به کشورها .............................................................. 68

  نمودار 4-7) توصیف متغیر تغییر در تعداد کشورهای صادر کننده.................................................. 69

  نمودار 4-8) توصیف متغیر در تعداد محصولات صادراتی شرکت................................................. 70

  نمودار 4-9) توصیف متغیر اشباع در بازارهای داخلی................................................................... 71

  نمودار 4-10) توصیف متغیر گم شدن ریسک سرمایه گذاری در بازارهای خارجی......................... 72

  نمودار 4-11) توصیف متغیر پیش بینی رشد در بازارهای خارجی ................................................ 73

  نمودار 4-12) توصیف متغیر دنبال مشتری بیشتر.......................................................................... 74

  نمودار 4-13) توصیف متغیر دنباله روی از رقبا........................................................................... 75

  نمودار 4-14) توصیف متغیر صادرات بخشی از استراتژی شرکت ................................................. 76

  نمودار 4-15) توصیف متغیر ترجیح مدیران ارشد شرکت............................................................. 77

  نمودار 4-16) توصیف متغیر مشوق های صادراتی....................................................................... 78

  نمودار 4-17) توصیف متغیر بطور تصادفی................................................................................ 79

  نمودار 4-18) توصیف متغیر مشکلات مالی............................................................................... 80

  نمودار 4-19) توصیف متغیر فقدان اطلاعات کافی در مورد صادرات............................................ 80

  نمودار 4-20) توصیف متغیر فقدان وجود هدف.......................................................................... 81

  نمودار 4-21) توصیف متغیر فقدان وجود صداقت در بازار........................................................... 81

  نمودار 4-22) توصیف متغیر تماس با بازارهای هدف.................................................................. 81

  نمودار 4-23) توصیف متغیر محدودیتهای زمانی در بازارهای بین المللی........................................ 82

   

  اشکال.................................................................................................................................. صفحه

  شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق................................................................................................ 9

  شکل 2-1) چارچوب جامع توسعه صادرات ............................................................................. 31

  شکل 2-2) مدل مفهومی تحقیق................................................................................................ 53

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فرمول ها............................................................................................................................. صفحه

  فرمول 3-1) فرمول کوکران...................................................................................................... 61

  فرمول 3-2) فرمول آلفای کرونباخ............................................................................................

  67

  منبع:

  منابع:

  اوما، سکاران، 1380، روش های تحقیق در مدیریت، صائبی، محمد و شیرازی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی

  اسلاموییان. کریم، خدادای. عباس، 1383، تاثیر تنوع سازی صادرات از کالاهای اولیه و کشاورزی به محصولات صنعتی بر روند بلند مدت رابطه مبادله در ایران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 32، صص 183 – 224.

  بی ریا، سهیلا؛ جبل عاملی، فرخنده، 1385، عوامل موثر بر صادرات پسته، زعفران، خرما در سبد کالاهای صادرات غیر نفتی (1370-1380)، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال چهارم، شماره 54، 101 -85.

  حسینی. احمد، قاضی زاده. مصطفی، اسفنجانی. حسین، 1387، بررسی تاثیر بکارگیری بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد صادراتی صادرکنندگان نمونه بخش صنعت در سالهای 1379 تا 1384 ، ماهنامه دانشور رفتار، سال پانزدهم، شماره 32، صص 124-141.

  حافظ نیا، محمدرضا، 1388، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، چاپ شانزدهم.

  خلیلیان، صادق؛ فرهادی، علی، 1381، بررسی عوامل موثر بر صادرات بخش کشاورزی ایران، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دهم، شماره 39، ص 84- 71.

  دیلمی، احترام؛ محمدی، حمید؛ برجیان، امیر، بررسی روند و عوامل موثر بر صادرات گیاهان دارویی شیرین بیان و زیره، مجله دانش نوین کشاورزی- سال چهارم، شماره 11، ص 42- 31.

  سرمد، زهره، عباس بازرگان، الهه حجازی، 1382، روش تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات، چاپ هفتم.

  محسنی، رضا، 1383، آثار بی ثباتی صادراتی بر رشد صنعتی (مطالعه موردی ایران)، مجله دانش و توسعه، شماره 17، ص 122- 87.

   محمود زاده، مجید؛ زیبایی، منصور،1383، بررسی عوامل موثر بر صادرات پسته ایران: یک تحلیل همجمعی، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دوازدهم، شماره 46، ص 158- 137.

  هوشمند، محمود؛ دانش نیا، محمد؛ عبدالهی، زهرا؛ اسکندپور، زهره، 1389، عوامل موثر به صادرات غیر نفتی ایران، مجله دانش و توسعه، سال هفدهم، شماره 34، ص145- 126.

  وظیفه دوست، محسن، زرین نگار، ندا، 1388، بررسی عملکرد سایتهای دولت بر روی صادرات شرکت ها، فصل نامه بصیرت، سال شانزدهم، شماره 44، ص 63- 48.

  Bloemer.J, Pluymaekers.M, odekerken.A, 2012, Trust and affective commitment as energizing forces for export performance, International Business Review, Vol. 38, pp. 586-602.

  Chi.T, Sun.Y, 2012, development of firm export market oriented behavior: Evidence from an emerging economy, International Business Review, vol.28, pp. 1-12.

  Durmusoglu.S, Apfelthaler.G , Nayri.D, Alvarez.R, 2012, the effect of government designed export promotion service use on small and medium sized enterprise goal achievement: a multi-dimensional view of export performance, Industrial Marketing Management, Vol.41, pp. 680 – 691.

  Kaleka.A,2012, studying resource and capability effect on export venture performance, Journal of World Business, Vol.47, pp. 93-105.

  Lee.J, Giorgis.B, 2004, Empirical approach to the sequential relationship between firm strategy , export activity, and performance in US manufacturing firms, International Business Review, Vol.13, pp. 101-129.

  Lages.L, Silva.G, Styles.Ch, Pereaira.Z, 2009, the NEP scale: A measure of network export performance, International Business Review, Vol. 18, pp. 344-356.

  Matanda.M , Freeman.S, 2009, effect of perceived environmental uncertainty on exporter – importer inter organizational relationship and export performance improvement, International Business Review, Vol. 18, pp.89 – 107.

  Navarro.A, Losada.F, Ruzo.E, Diez.J, 2010, Implication of perceived commitment advantages, adaption of marketing tactics and export commitment on export performance, Journal of World Business, Vol.45, pp.49 – 58.

  Navarro.M, Zornoza.C, 2003, the effect of group composition and autonomy on the performance of joint venture: an analysis based on Spanish export JVs, International Business Review, vol.12, pp.17-39.

  Papadopoulos.N, Martin.O, 2010, Toward a model of the relationship between internationalization and export performance, International Business Review, Vol.19, pp.388-406.

  Serra.F, Pointon.J, Abdou.H, 2012, Factors influencing the propensity to export : A study of UK and Portuguese textile firms, International Business Review, vol.21, pp. 210-224.

  Singh.D, 2009, Export performance of emerging market firms, International Business Review, Vol. 18, pp.321- 330.

  Stoian.M, Rialph.A, Rialp.J, 2012, Export performance under the microscope: A glance through Spanish lenses, International Business Review, Vol.20, pp. 117 – 135.

  Theingi.A, 2011, how exporters and intermediaries resource influence export performance, Australian  Marketing Journal, Vol. 19, pp.100-107.تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها مطالعه موردی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار گیلان, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها مطالعه موردی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار گیلان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها مطالعه موردی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار گیلان, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها مطالعه موردی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار گیلان, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها مطالعه موردی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار گیلان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها مطالعه موردی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار گیلان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها مطالعه موردی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار گیلان, پروژه درباره پایان نامه تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها مطالعه موردی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار گیلان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها مطالعه موردی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار گیلان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها مطالعه موردی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار گیلان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها مطالعه موردی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار گیلان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها مطالعه موردی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار گیلان, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها مطالعه موردی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار گیلان

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس