پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) شهرستان رشت

word
124
1 MB
30718
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۶,۱۲۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) شهرستان رشت

  پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی بین الملل

  چکیده

  اساس کسب و کار در هر کشوری بر پایه فعالیت های بنگاه های کوچک و متوسط بنا شده است. در کشور ما با وجود اینکه بیش از 95% کل واحدهای تولیدی در گروه صنایع کوچک و متوسط قرار می گیرند، این بنگاه ها سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی و ایجاد ارزش افزوده کسب ننموده و از موانع متعددی در توسعه صادرات بویژه به کشورهای خارج  رنج می برند. هدف اصلی تحقیق فوق رتبه بندی موانع صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط شهرستان رشت است. برای این منظور، پس از بررسی پیشینه موضوع، تعدادی از موانع بر اساس مطالعات لوندیو (2004) شناسایی و بمنظور  رتبه بندی هر یک از آنها،  پس از طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی و توزیع آنها در میان 140 نفر از مدیران و خبرگان بنگاه های کوچک و متوسط در شهر رشت که در این زمینه به عنوان صاحب نظر شناخته می شوند، از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که از منظر پاسخگویان، موانع بازاریابی با وزن 0.231، محیطی با وزن 0.225، و موانع دولتی با وزن 0.162 به ترتیب دارای بیشترین اهمیت هستند. در انتها نیز پیشنهاداتی به منظور مقابله با موانع فوق ارائه شد. 

  کلمات کلیدی: بنگاه های کوچک و متوسط، ، توسعه صادرات، موانع صادراتی،  روش AHP

  مقدمه

  استراتژی کوچک زیباست، توسط شوماخر اقتصاددان آلمانی در ادبیات اقتصادی مطرح گردید، براساس این استراتژی، بیکاری بعنوان مهمترین مسئله کشورهای جهان سوم و معضل سیل مها جرت از روستاها به شهرها، لزوم توجه به برنامه ها و سیاستهای صنعتی در جهت کاهش بیکاری؛ مهمترین سیاست ها در جهت رشد و توسعه اقتصادی عنوان شده است. مزایای برشمرده شده برای این استراتژی عبارتند از:

  فرصتهای اشتغال می بایست در مناطق روستایی و شهرهای کوچک بوجود آید،

  این فرصتها باید به اندازه کافی ارزان باشد،

  نظر به اینکه جمعیت کشورهای جهان سوم از آموزش های کافی برخوردار نیستند و نرخ بی سوادی

  در این مناطق در مقایسه با نقاط توسعه یافته بالاتر است، روشهای تولید برگزیده شده بایستی بالنسبه

  ساده انتخاب شوند،

  روشهای تولید باید بصورتی باشند که از منابع محلی استفاده نموده و محصولات آن عموما˝  برای استفاده محلی و بومی باشد.

  در نهایت به موجب این استراتژی، یگانه راه حصول به اهداف فوق از رهگذر ایجاد صنایع کوچک میسر است . این در حالیست که هیچگونه استنادی دال بر وجود ضعف های جدی در صنایع کوچک در خصوص کارایی در مقایسه با صنایع بزرگ وجود ندارد، برعکس در بسیاری از کشورهای دنیا اثبات شده است که صنایع کوچک بسیار کارآمدتر و حتی باقدرت رقابت با صنایع بزرگ در حال فعالیتند.

  بنابر این، کسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان محور توسعه بسیاری از کشورهای در حال توسعه، در یکی دو دهه گذشته بوده است. به طوری که بخش اعظم اشتغال و تولید این کشورها را به خود اختصاص داده است. از این رو بسیاری از سیاست های توسعه صنعتی در کشورهای نوظهور به سمت توسعه بنگاههای کوچک و متوسط حرکت کرده است.

  بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان یکی از منابع کلیدی پویایی، نوآوری و انعطاف پذیری در کشورهای صنعتی و همچنین در کشورهای در حال توسعه محسوب می گردند. آنها مسئول ایجاد اشتغال و از آن مهم‎تر مسؤول نوآوری، بهره وری و رشد اقتصادی هستند. اگر بخش بنگاه های کوچک و متوسط منابع مالی خارج از خود بنگاه را برای سرمایه گذاری دریافت ننماید، ظرفیت کسب سرمایه به ازای هر کارمند یا کارگر و از این رو بهره وری و دستمزد ماهانه، به طور جدی متأثر می شود و اخلال در این موارد ایجاد می‎شود (شهبازی، 1391).

  اما با توجه به مزایای فوق، اکثر بنگاه های کوچک و متوسط در ایران و بویژه در استان گیلان چه از نظر شکل گیری و چه از نظر توسعه صادرات دارای محدودیت ها و موانع گسترده ای هستند که ادامه حیات آنها را تحت شعاع قرار می دهد. در ادامه این فصل به ذکر کلیاتی از تحقیق اشاره خواهیم نمود و در ادامه فصول موانع فوق بصورت روشن تری تبیین خواهند گشت.

   

  1-2. بیان مسئله

   کسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان محور توسعه بسیاری از کشورهای در حال توسعه، در یکی دو دهه گذشته بوده به طوری که بخش اعظم اشتغال و تولید این کشورها را به خود اختصاص داده اند. از این رو بسیاری از سیاستهای توسعه صنعتی در کشورهای نوظهور به سمت توسعه بنگاههای کوچک و متوسط[1] حرکت کرده است. SMEs  به عنوان یکی از منابع کلیدی پویایی، نوآوری و انعطاف پذیری در کشورهای صنعتی و همچنین در کشورهای در حال توسعه محسوب می گردند. آنها مسؤول ایجاد اشتغال و از آن مهم‎تر مسؤول نوآوری، بهره وری و رشد اقتصادی هستند. اگر بخش بنگاه های کوچک و متوسط منابع مالی خارج از خود بنگاه را برای سرمایه گذاری دریافت ننماید، ظرفیت کسب سرمایه به ازای هر کارمند یا کارگر و از این رو بهره وری و دستمزد ماهانه، به طور جدی متأثر می شود و اخلال در این موارد ایجاد می‎شود (شهبازی، 1390).

  همچنین مطالعات کاربردی اخیر نشان می دهد در کشورهای پردرآمد، سهم  SMEs در تولید ناخالص داخلی 55 درصد و سهم آن ها در اشتغال، بیش از 65 درصد می باشد. در کشورهای کم درآمد، سهم مربوط به GDP بیش از 60 درصد و سهم اشتغال بیش از 70 درصد میباشد. این سهم در کشورهای با درآمد متوسط به ترتیب 95 و 70 درصد می باشد. به عنوان مثال د ر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نزدیک 25 میلیون بنگاه کوچک که 99 درصد کل بنگاهها را تشکیل می دهد، وجود دارد؛ این بنگاه ها غالب بر 95 میلیون نیروی کار را که تأمین کننده 55 درصد کل مشاغل در بخش خصوصی می باشد، به خود اختصاص داده اند. اهمیت این بنگاهها در صادرات و رشد بهره وری نیز قابل توجه است (کسکین و سنتورک[2]، 2010).

  بنابراین، برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع کوچک و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی سابقه نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. بسیاری از کشورهای جهان حمایت قابل توجهی از صنایع کوچک خود به عمل اورده اند و در جهت گسترش و تقویت آنها سیاست های اقتصادی متعددی را تدوین کرده‎اند. این مسئله آن قدر اهمیت یافته که کمتر کشوری را می توان یافت که در آن قانون یا قوانینی در جهت حمایت از صنایع کوچک وجود نداشته باشد (عسگری، 1387).

  در ایران نیز که بر اساس تعریف بانک مرکزی بنگاه های دارای 50 کارکن و کمتر جزء بنگاه های کوچک و متوسط شناخته می شوند، 98 درصد از کل بنگاه ها را تشکیل می دهند. این مقدار برابر با 44 درصد از کل اشتغال است و ارزش افزوده حاصل از این بنگاه ها 34 درصد در کل است (شهبازی، 1391). این آمار نشان دهنده سهم بسزای اینگونه بنگاه ها در فعالیت های اقتصادی کشورمان است. اما متاسفانه در کشور ما بنگاه‎های کوچک و متوسط با مشکلات درونی و بیرونی نظیر: کمبود امکانات، محدودیت منابع، ضعف مدیریت، عدم وجود بانک های تخصصی جهت پرداخت تسهیلات، پایین بودن ضریب اعتماد عمومی نسبت به فعالیت این موسسات، پایین بودن استاندارد کالاهای تولیدی و فقدان شبکه های ارتباطی مواجه هستند (نظری نژاد و همکاران، 1387). همچنین مظفری (1386) بیان می دارد که در کشور ما بنگاه های کوچک و متوسط با معضلات و عقب ماندگی های مانند: فقدان مقیاس های لازم از جنبه های مختلف سرمایه، تولید و بازار؛ فقدان محیط های مناسب رشد کسب و کار از جنبه های مختلف حقوقی، قانونی و...؛ فقدان زیرساخت های نرم افزاری و تشکیلاتی؛ تولید با فناوری های کهنه و عدم دسترسی به تکنولوژی‎های نوین؛ فقدان ارتباط منسجم با شبکه های بانکی و مالی کشور؛ عدم وجود شبکه های همکاری میان بنگاهی مواجه اند. بنابراین  به منظور تقویت و توسعه هرچه بیشتر بنگاه های کوچک و متوسط راهکارهای اجرایی نظیر؛ تعدیل سیاستها برای افزایش سهم بنگاه های کوچک و متوسط در تولید ناخص داخلی، افزایش تلاش‎ها برای ایجاد اشتغال از طریق توسعه خود اشتغالی، افزایش وام ها و سایر تسهیلات مالی به وسیله ساده سازی نظام بانکی، بالا بردن سطح مهارتی کارگران، کارشناسان و مدیران شاغل در بنگاه ها، تقویت خوشه های صنعتی در اصناف مختلف و ... باید مورد توجه قرار گیرند (نظری نژاد و همکاران، 1387).

  در مجموع در کشور ما علیرغم حضور کمی قابل توجه صنایع کوچک و متوسط در ساختار صنعتی، این واحدها با مشکلاتی رو به رو هستند و این بنگاه ها قادر به ایجاد مزیت نسبی نسبت به بنگاه های بزرگ در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور نیستند. همچنین قدرت بازاریابی این بنگاه ها برای فروش محصولات خود به علت عدم اطلاع کافی از نیازهای بازار در اقصی نقاط کشور و بازارهای خارج از کشور به نسبت ضعیف بوده، و لذا با مشکل کمبود تقاضا برای محصولات خود مواجه اند و این امر در کاهش فروش و سود آنها موثر می باشند (امین بیدختی و زرگر، 1390). از این رو در تحقیق فوق بر آن شدیم تا به شناسایی موانع صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط در شهرستان رشت بپردازیم که خود نیز درگیر در بسیاری از مشکلات ذکر شده در بالایند. بر این اساس سوال اصلی تحقیق بصورت زیر تدوین شد: موانع صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط در شهرستان رشت کدامند؟ همچنین پس از شناسایی این موانع سعی خواهد شد که در انتها راه کارهایی را جهت برون رفت از وضعیت فعلی ارائه نمایئم. 

   

  1-3. اهمیت موضوع

  بمنظور پی بردن به اهمیت تحقیق فوق که به شناسایی موانع صادراتی SMEs می پردازد، بهتر است نگاهی به فعالیت این بنگاه ها در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه بیندازیم. در این کشورها نوعی ارتباط تنگاتنگ و موثر میان پیشرفت اقتصادی- اجتماعی و SMEs دیده می شود. رشد روزافزون این بنگاه ها در آن کشورها و اتخاذ سیاست های حمایتی از سوی دولت ها به همراه تدارک سازمان های بین المللی فعال در امور توسعه، جملگی بیانگر این مهم است که بنگاه های کوچک و متوسط فرصتی است کم نظیر برای جامعه جامعه جهانی که با اتکا به آن، فرآیند تولید ثروت ملی را ارتقا بخشند.

  اصولا˝ در بیشتر کشورهای توسعه یافته جهان، اتخاذ سیاست های مربوط به حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط به منظور افزایش رشد، ایجاد درآمد و اشتغال و حتی کاهش فقر از مهمترین اولویت های اقتصادی- اجتماعی دولت ها محسوب می شود. قابلیت های چشمگیر SMEs در تولید ثروت، اشتغال زایی، کاهش هزینه و رفع فقر، جایگاه ویژه ای را برای آنان در رفع مشکلات اقتصادی کشورها ایجاد کرده است. یادآوری این نکته ضروری است که نظریه های نوین اقتصادی توسعه، به جای تمرکز بر مسائل کلان از جمله سیاست های دولت، توسعه اقتصادی را معلول تکامل و تعامل نیروهای جامعه در جهت ایجاد فضای مناسب کسب و کار برای فعالیت بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط دانسته اند، بطوری که در دهه اخیر تئوری های اقتصادی تمرکز زیادی بر این بنگاه ها داشته و جهت گیری توسعه را از سطح کلان به سطح خرد انتقال داده اند. بطور کلی بنگاه های کوچک و متوسط یکی از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی بوده و اهمیت آنها در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بخوبی شناخته شده است. اینگونه بنگاه ها بطور میانگین بیش از نیمی از نیروی انسانی شاغل در اقتصاد را بکار گمارده اند و از ویژگی های خاصی برخوردارند که اهم این ویژگی ها عبارت اند از:

  تاسیس و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط به منابع اندکی نیاز دارد؛

  بنگاه های کوچک و متوسط از درجه اشتغال زایی بالایی برخوردارند؛

  بنگاه های کوچک و متوسط اغلب متکی بر منابع داخلی اند؛

  بنگاه های کوچک و متوسط از انعطاف پذیری بالایی برخوردارند؛

  بنگاه های کوچک و متوسط دارای قدرت سازگاری با شرایط متغیر محیطی هستند،

  بنگاه های کوچک و متوسط رقابت پذیر و نوآورند؛

  بنگاه های کوچک و متوسط نیروی متخصص بنگاه های بزرگ را پرورش می دهند؛

  مدیریت و کنترل اینگونه بنگاه ها هزینه کمتری در بر دارد؛

  در ایران اهمیت واحدهای کوچک و متوسط صنعتی را می توان از دو بعد کمی و کیفی بررسی کرد. از بعد کمی، درصد بالایی از شرکت های موجود در کشور ما همچون بسیاری از کشورهای جهان را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می دهند و تعداد شاغلان این واحدها قابل توجه است. همچنین ارزش افزوده ای که این واحدها تولید می کنند چیزی بین یک سوم تا نیمی از ارزش افزوده کشور را تشکل می دهد. از بعد کیفی این واحدها می توانند بخش خصوصی را در سرمایه گذاری ها تشویق کنند، زیرا بخش خصوصی معمولا˝ برای ایجاد واحدهای بزرگ امکانات کافی ندارد. این واحدها همچنین می‌توانند به عنوان ابزار مناسبی برای خصوصی سازی در نظر گرفته شوند. این واحدها امکان شناخت بازار را دارند و می توانند خود را با نیازهای بازار منطبق کنند و به خاطر کوچک بودن، فرایند تصمیم گیری در آنها بسیار سریع است و می توانند خود را با نیازهای بازار منطبق کنند (نظری نژاد و همکاران، 1387).

  از این رو، حمایت برای ایجاد، رشد و گسترش SMEs یکی از اولویت های اساسی برای توسعه اقتصادی، اشتغال زایی و رشد صادرات در بسیاری از کشورها از جمله ایران است. با توجه به نقش مهم بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط است که دولت، یکی از مهم ترین برنامه های توسعه ای خود را گسترش این بنگاه ها با هدف دستیابی به توزیع عادلانه منابع ویژه در مناطق محروم، افزایش تولید تولید و صادرات غیرنفتی، تقویت تحرک اقتصادی، افزایش کارایی تسهیلات بانکی، تقویت کارآفرینی، اشتغال زایی و افزایش فرصت های شغلی جدید قرار داده است. با توجه به مشکلاتی که این بنگاه ها با آن روبرو هستند، باید قوانین و تسهیلات گوناگون و متنوعی برای حمایت از آنها بوجود آید. ایجاد فضای مناسب برای کمک به رشد آنها و تعیین زیرساخت های قوی و ایجاد بستری برای کارآفرینی و نوآوری و جذب و هدایت منابع و سرمایه ها در مسیر اجرای برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط دولت و کلیه دستگاه های مرتبط ضروری است (ادراکی، 1386).

   

  1-4. اهداف تحقیق

  هدف اصلی: شناسایی موانع صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) شهرستان رشت.

  اهداف عملیاتی پروژه فوق را می توان بصورت زیر خلاصه نمود:

  شناسایی زیر فاکتورهای اثر گذار بر عدم موفقیت SMEs ها؛

  رتبه بندی موانع شناسایی شده از دیدگاه خبرگان؛

  ارائه راهکارهای مناسب در جهت توانمندسازی بنگاه های فوق در عرصه صادراتی.

   

  1-5. فرضیه های تحقیق

  پس از شناسایی موانع صادراتی SMEs در شهر رشت فرضیه ها تکمیل شدند.این فرضیه ها بصورت زیرند:

  - موانع اطلاعاتی  SMEs بر صادرات آنها تاثیر دارد.

  - موانع کارکردی (عملیاتی) SMEs بر صادرات آنها تاثیر دارد.

  - موانع بازاریابی SMEs بر صادرات آنها تاثیر دارد.

  - موانع رویه ای SMEs بر صادرات آنها تاثیر دارد.

  - موانع دولتی SMEs بر صادرات آنها تاثیر دارد.

  - موانع کار (وظیفه ای) SMEs بر صادرات آنها تاثیر دارد.

  - موانع محیطی SMEs بر صادرات آنها تاثیر دارد.

   

  1-6. شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق

  بنگاه کوچک و متوسط: بر اساس معیارهای اتحادیه اروپا، کسب و کارهای کوچک و متوسط بر حسب تعداد کارکنان و مبلغ گردش سرمایه سالانه تعریف می شوند. بر این اساس، بنگاهی کوچک یا متوسط نامیده می‎شود که تعداد کارکنان آن کمتر از 250 نفر باشد و مبلغ گردش مالی سالانه آن هم از 50 میلیون یورو تجاوز نکند (صلواتی سرچشمه و همکاران، 1386).

   

  موانع صادراتی: موانع صادراتی به تمام محدودیت هایی که مانع توانایی شرکت ها برای شروع به کار، توسعه، یا حفظ فعالیت های کسب و کار در بازارهای داخلی و خارجی می شود اشاره دارد (Leonidou,2004).

   

  تصمیم گیری چند شاخصه : در این مسائل، تعدادی گزینه، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در مورد آنها، یک نوع اولویت بندی انجام می شود.گاهی به جای گزینه، از مترادف های آن مانند استراتژی، راهکار، و ... استفاده می شود علاوه بر گزینه ها، همانطور که از نام آن پیداست، چندین شاخص وجود دارد که تصمیم گیرنده، باید آن ها را به دقت، در مسائل خود مشخص کند. این شاخص ها در ارتباط با هر یک از گزینه‎ها، مورد بررسی قرار می گیرند (مومنی، 1387).

  روش تحلیل سلسله مراتبی :روش تحلیل سلسله مراتبی مانند آنچه در مغز انسان انجام می شود، به تجزیه و تحلیل مسائل می پردازد. این روش  تصمیم گیرندگان را قادر می سازد اثرات متقابل و همزمان بسیاری از وضعیت های پیچیده و نامعین را تعیین کنند. این فرآیند، تصمیم گیرندگان را یاری می کند تا الویت را بر اساس اهداف، دانش و تجربه خود تنظیم نمایند؛ به نحوی که احساسات و قضاوت های خود را بطور کامل در نظر گیرند (مومنی، 1387).

   

   

  1-7. قلمرو تحقیق

  قلمرو موضوعی تحقیق: قلمرو موضوعی تحقیق فوق مرتبط با حوزه های علوم انسانی و بازاریابی است که در اینجا به شناسایی و رتبه بندی موانع صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط پرداخته شد.

  قلمرو زمانی تحقیق: داده های تحقیق فوق از موسسات کوچک و متوسط و با توجه به شرایط موجودشان (سال 92) جمع آوری  شدند.

  قلمرو مکانی تحقیق: داده های تحقیق از صاحب نظران و مدیران بنگاه های کوچک و متوسطی که محل فعالیتشان در شهرستان رشت است جمع آوری شده اند.

  [1]  Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)

  [2]  Keskin and Senturk

  Abstract:

  The aim of this research is identify and ranking barriers to exports of small and medium enterprises (SMEs) in Rasht city. Standard questionnaires were distributed Among 140 SME´s managements and experts samples. Analytic Hierarchy Process (AHP) method used for ranking barriers. The result showed that marketing, emviromental, and govermental barriers are the most important barriers.

  Key words: Small and Medium Enterprises (SMEs), export development, export barriers, AHP method.

 • فهرست و منابع پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) شهرستان رشت

  فهرست:

  عنوان                                                                                                                               صفحه

  چکیده....................................................................................................................................... 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1. مقدمه............................................................................................................................... 2

  1-2. بیان مسئله......................................................................................................................... 4

  1-3. اهمیت موضوع ................................................................................................................. 6                                           

  1-4. هدف تحقیق..................................................................................................................... 8

  1-5. فرضیه‌ها........................................................................................................................... 8

  1-6. شرح واژه ها و اصطلاعات تحقیق....................................................................................... 9

  1-7. قلمرو تحقیق..................................................................................................................... 10

  فصل دوم: ادبیات  تحقیق

  2-1. مقدمه............................................................................................................................... 12

  2-2. مفاهیم مربوط به SMEs..................................................................................................... 13

  2-2-1. تعریف بنگاه های کوچک و متوسط................................................................................ 13

  2-2-2. ویژگی های بنگاه های کوچک و متوسط......................................................................... 15

  2-2-3. اهمیت و جایگاه بنگاه های کوچک و متوسط................................................................... 17

  2-3. متغیرهای موثر در عملکرد صادراتی SMEs......................................................................... 20

  2-4. وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط در ایران...................................................................... 26

  2-5. وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط در استان گیلان............................................................ 28

  2-6. وضعیت SMEs در سایر کشورها و راهبردهای حمایتی دولت ها.......................................... 31

  2-6-1. تجربه ایتالیا.................................................................................................................. 32

  2-6-2. تجربه کره جنوبی.......................................................................................................... 34

  2-6-3. تجربه مالزی................................................................................................................. 38

  2-7. راهبردهای مناسب دولت ها از SMEs بمنظور توسعه صادرات.............................................. 45

  2-8. راهبردهای درون بنگاهی مناسب برای توسعه صادرات SMEs   ............................................ 46

  2-9. موانع صادراتی SMEs  ..................................................................................................... 47

  2-9-1. موانع داخلی................................................................................................................. 47

  2-9-1-1. موانع اطلاعاتی......................................................................................................... 47

  2-9-1-2. موانع کارکردی......................................................................................................... 49

  2-9-1-3. موانع بازاریابی.......................................................................................................... 50

  2-9-2. موانع خارجی............................................................................................................... 56

  2-9-2-1. موانع رویه ای.......................................................................................................... 56

  2-9-2-2. موانع دولتی............................................................................................................. 58

  2-9-2-3. موانع کار................................................................................................................. 59

  2-9-2-4.  موانع محیطی.......................................................................................................... 59

  2-10. تکنیک های تصمیم گیری اوزان شاخص ها ...................................................................... 62

  2-10-1.روش AHP ............................................................................................................... 63

  2-10-2. الگوریتم AHP .......................................................................................................... 65

  2-11. پیشینه تحقیق ................................................................................................................. 67

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1. مقدمه .............................................................................................................................. 71

  3-2. روش تحقیق .................................................................................................................... 71

  3-3. روش گردآوری اطلاعات................................................................................................... 72

  3-4. گام های تحقیق ................................................................................................................ 73

  3-5. پایایی پرسشنامه................................................................................................................ 73

  3-6روایی پرسشنامه  .................................................................................................................  74

  3-7. جامعه و نمونه تحقیق ........................................................................................................ 75

  3-8. روش  تجزیه و تحلیل اطلاعات......................................................................................... 76

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

  4-1. مقدمه............................................................................................................................... 79

  4-2. آمار توصیفی..................................................................................................................... 79

  4-2-1. آمار توصیفی جمعیت شناختی........................................................................................ 79

  4-2-2. آمار توصیفی متغیرهای تحقیق........................................................................................ 84

  4-3. آمار استنباطی.................................................................................................................... 85

  4-3-1. ررسی فرضیه های تحقیق.............................................................................................. 86

  4-3-2. رتبه بندی موانع شناسایی شده........................................................................................ 88

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1. مقدمه............................................................................................................................... 95

  5-2. نتایج آمار توصیفی............................................................................................................. 95
  5-3. نتایج آمار استنباطی............................................................................................................ 96

  5-4. بحث و پیشنهادات............................................................................................................ 97

  5-5. پیشنهادات برای تحقیقات آینده......................................................................................... 101

  5-6. محدودیت های تحقیق..................................................................................................... 101

  منابع و مأخذ............................................................................................................................ 103

  ضمائم .................................................................................................................................... 106

  منبع:

  منابع و مأخذ

  ابراهیمی، ابوالقاسم و اسماعیل مردانی گیوی (1382). جایگاه شرکت های کوچک و متوسط در نظام های اقتصادی- اجتماعی. ماهنامه تدبیر، شماره 132. 67-69.

  ادراکی، محمدرضا (1386). بانک توسعه بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط ایران. رشد فناوری، 3(12):26-33.

  امین بیدختی، علی اکبر (1388). نقش بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) صنعتی در خلق فرصت های کارآفرینی. نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی، سال اول، شماره دوم، 171-190.

  پیشرو، حمدا... (1385). مدیریت استراتژیک، ابزاری کارآمد برای افزایش رقابت پذیری بنگاه های کوچک و متوسط کشور. اولین کنفرانس مدیریت استراتژیک. تهران.

  توریک، روی (1383). نقش صنایع کوچک در اقتصاد مدرن. مترجم: جهانگیر مجیدی. موسسه فرهنگی رصا، چاپ دوم.

  شایقی، محمد (1386). صنایع کوچک و متوسط در توسعه صادرات کشور، تهران: انتشارات آریا.

  شهبازی غیاثی، موسی (1391). توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایران؛ راهکارها و پیشنهادات سیاستی .راهبرد یاس، شماره 30، 91-111.

  عرفانی، علیرضا و الهام اسدی (1391). اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت بنگاه های کوچک و متوسط ایران با استفاده از روش تحلیل شبکه ای. راهبرد یاس، شماره 29، 58-83.

  عسگری، منصور (1387). چگونگی رقابتی کردن بنگاه های کوچک و متوسط در راستای توسعه صادرات. تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اول.

  مظفری، مهدی (1386). صنایع کوچک در اقتصاد امروز. تهران: انتشارات مازیار.

  موسوی، سید جلال (1386). مراکز حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط. رشد فناوری، 3(10):33-39.

  نظری نژاد، محمد علی؛ حوا مرغوب؛ تیمور صفری (1387). چگونگی حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط جهت توسعه فعالیت های اقتصادی واحدهای صنعتی و افزایش بازدهی آنها در عرصه رقابتی. کنفرانس همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی.

  ناطق، محمد و نازیلا نیاکان (1388). بسترسازی توسعه صادرات با تاکید بر محدودیت ها، محرک ها و عملکردها. بررسی های بازرگانی، شماره 37، 43-55.

  وب سایت مرکز آمار ایران:   www.amar.org.ir

  وزارت بازرگانی، سازمان توسعه تجارت ایران (1389). سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران. حوزه معاونت کل، دفتر برنامه ریزی تجاری.

  وزارت بازرگانی (1388).  مبانی نظری و مطالعات تجربی نقش بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد کشورها و سیاست های دولت ها در حمایت از آن. معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی.

   

  Alvarez E. Roberto (2004). Sources of export success in small and medium-sized enterprises: the impact of public programs. International Business Review, 13, 383–400.

  Arteaga-Ortiz, J. & Fernández-Ortiz, R (2010). 'Why Don’t We Use the Same Export Barrier Measurement Scale? An Empirical Analysis in Small and Medium-Sized Enterprises. Journal of Small Business Management, vol. 48, no. 3, pp. 395–420.

   

  Bagchi-Sen, S. (1999). The small and medium sized exporters’ problems: An empirical analysis of Canadian manufacturers. Regional Studies, 33(3), 231–245.

  Bilkey, W. J., & Tesar, G. (1977). The export behavior of smaller-sized Wisconsin manufacturing firms. Journal of International Business Studies, 8(1), 93–98.

  Brasch, J. J., & Lee, Woo-Young (1978). The adoption of export as an innovative strategy. Journal of International Business Studies, 9(1), 85–93.

  Cavusgil, S. T., & Nevin, J. R. (1981). Internal determinants of export marketing behavior: An empirical investigation. Journal of Marketing Research, 28, 114–119.

  Czinkota, M. R., & Johnson, W. J. (1983). Exporting: Does sales volume make a difference? Journal of International Business Studies, 14(1), 147–153.

  Goodnow, J. D., & Hansz, J. E. (1972). Environmental determinants of overseas market entry strategies. Journal of International Business Studies, 3(1), 33–60.

  Harvie, C. (2010). SME and Production Networks - Framework', in VT Thanh, D Narjoko and S Oum (eds). Integrating Small and Medium Enterprises (SMEs) into the more integrated East Asia. , vol. 8.

  Hill. B, (2006). Innovation and small enterprises, New Yourk.

  Kaynak, E., & Vinay, K. (1984). Export behavior of small- and medium-sized manufacturers: Some policy guidelines for international marketers. Management International Review, 24(2), 61–69.

  Keskin H & Senturk C (2010). The importance of small and medium - sized enterprises (SME)s in the economies: SWOT analyses of the SME sector in Turkey and Albani. Vol 3, N1, 116-132.

  Leonidou, L. C. (2004). An analysis of the barriers hindering small business export development. Journal of Small Business Management, 42(3), 279–302.

  Rabino, S. (1980). An examination of barriers to exporting encountered by smaller manufacturing companies. Management International Review, 20(1), 67–73.

  Reid, S. (1985). Exporting: Does sales volume make a difference? A comment. Journal of International Business Studies, 16(2), 153–155.

  Rutihinda, Cranmer (2008). Export Barriers and Performance of Small and Medium Size Enterprises. Journal of international business research, Vol 7, N 2, 57-63.

  Rogoff, E.G., Lee, M., Suh, D. (2004). Who done it? Attributions by Entrepreneurs and Experts of the Factors that Cause and Impede Small Business Success, Journal of Small Business Management, No.32, 364-376.

  Sarder (1997). Critical Success Factors and Small Business, American Journal of Small Business, No.18.1-26.

  Senturk, H. & Keskin, C. (2010). The Importance of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in Economies: SWOT Analyses of the SME Sector in Turkey and Albania. Journal of Economics and Administrative Sciences, University of Nigel, volume: 3, no: 1, 116-132.

  Silva, P., & Rocha, A. (2001). Perception of export barriers to Mercosur by Brazilian firms. International Marketing Review, 18(6), 589–611.

  Simpson, C., & Kujawa, D. (1974). The export decision process: An empirical inquiry. Journal of International Business Studies, 5(1), 107–117.

  Su’rez-Ortega, S. (2003). Export barriers: Insights from small and medium-sized firms. International Small Business Journal, 21(4), 403–419.

  Taylor R.  And B. A. Sen (2007). Determining the Information Needs of Small and Medium-Sized Enterprises: A Critical Success Factor Analysis. Information Research, 12 (4). 1368-1613.

  Weinrauch, D. J., & Rao, C. P. (1974). The export marketing mix: An examination of company experiences and perceptions. Journal of Business Research, 2, 447–452.

  Wilkinson, Timothy & Lance Eliot Brouthers (2006). Trade promotion and SME export performance. International Business Review, 15, 233–252تحقیق در مورد پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) شهرستان رشت, مقاله در مورد پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) شهرستان رشت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) شهرستان رشت, پروپوزال در مورد پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) شهرستان رشت, تز دکترا در مورد پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) شهرستان رشت, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) شهرستان رشت, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) شهرستان رشت, پروژه درباره پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) شهرستان رشت, گزارش سمینار در مورد پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) شهرستان رشت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) شهرستان رشت, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) شهرستان رشت, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) شهرستان رشت, رساله دکترا در مورد پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) شهرستان رشت

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس