پایان نامه آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر

word
110
4 MB
30608
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۴,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر

  چکیده

  شیشه گری یکی از هنرهای کهن ایران بوده و تولیدات آثار شیشه ای بخش قابل توجهی از صنایع دستی کشورمان محسوب می شده است. تولید شیشه های هنری در ایران، بر پایه ی با اصالت ترین روش آن یعنی شیشه گری فوتی و همچنین برخی روش های دیگر از جمله همجوشی شیشه، معرق شیشه و غیره بوده است .متاسفانه در چند سال گذشته، کارگاههای  شیشه گری دچار رکود شدید شدند و بسیاری از آنها تعطیل گشتند و تولیدات کارگاههای باقیمانده نیز با محدودیت مواجه شد و نتوانستند مانند گذشته، تولید با کیفیت داشته باشند و با کشورهای اروپایی رقابت کنند.وجود رکود و مشکلات در این زمینه موجب شکل گیری رساله ای با عنوان " آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاههای تهران معاصر" گردید. نوع تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، از نظر ماهیت تحلیلی و توصیفی، همچنین از نظر شیوه اجرای میدانی می باشد. هدف از انجام این تحقیق آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری با محور قرار دادن دو تکنیک شیشه گری فوتی به عنوان اصلی ترین شیوه ی تولید شیشه ی دست ساز در ایران و همجوشی شیشه به عنوان یک تکنیک دانشگاهی جدید بوده و همچنین مشکلات به وجود آمده دراین زمینه را مورد نقد و بررسی قرار داده است. از نتایج این تحقیق آگاهی و تدوین مشکلات وضعیت تولید کارگاههای شیشه از جمله دشوار بودن تهیه ی مواد اولیه، فقدان نیروی متخصص ، و غیره می باشد. همچنین راهکارهای پیشنهادی امکان پذیر جهت بهبود شرایط کار صنعتگران، از مباحث مطرح شده در این رساله می باشد.

  واژگان کلیدی:  کارگاههای شیشه گری تهران، شیشه گری فوتی،همجوشی شیشه، شیشه های هنری

  مقدمه :

  شناخت بشر از شیشه به بیش از 3000 سال قبل از میلاد بر می گردد، هنر شیشه گری یکی از قدیمی ترین صنایعی است که انسان به آن اشتغال داشته است. در ایران نیز شیشه گری دارای سابقه طولانی می باشد و در طی قرن ها آثار قابل توجهی از این هنر به جای مانده است. ویژگی های حایز اهمیت این عنصر و همچنین جذابیت های خاص آن باعث گردید همواره به عنوان یکی از کاربردی ترین محصولات هنری مورد توجه هنرمندان و صنعتگران قرار گیرد.  این هنر کهن تا به امروز موقعیت خود را به عنوان یکی از رشته های ارزشمند صنایع دستی در کشور حفظ کرده اما متاسفانه در چند سال گذشته دچار رکود شده و مشکلاتی در روند تولید محصولات شیشه ای بوجود آمده است.

        رساله حاضر برای پاسخگویی به سؤالات، و اثبات یا رد فرضیات، در پنج فصل به نگارش در خواهد آمد : پس از فصل اول که " کلیات پژوهش " نام دارد، فصل دوم با نام " تعاریف و مبانی نظری پژوهش " به موضوعاتی از قبیل تاثیر گذار بودن صنایع دستی در اقتصاد کشور، اهمیت بسته بندی در رونق صنایع دستی و همچنین هویت و اصالت آثار تولید شده اشاره خواهد کرد. فصل سوم از رساله " آسب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر " با نگاهی به موفق ترین نمونه های مشابه در اروپا، نام دارد. در این بخش با تحقیق در کارگاه های شیشه گری فعال تهران به عنوان مهمترین نمونه جامعه آماری، وضعیت تولید و مشکلات بوجود آمده برای تولید کنندگان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و برای هرکدام از مشکلات امکان پذیر ترین راهکارها ارایه می شود. فصل چهارم از این رساله " نگاهی به شیشه گری چند کشور موفق و مطرح اروپا با تمرکز بر شیشه گری مورانوی ایتالیا" نام دارد.

        هدف از ایجاد فصل چهارم و معرفی روند شیشه گری مورانوی ایتالیا ، دستیابی به ویژگیهای هنری و ساختاری و قوانین موثر در اعتلای این هنر می باشد که می تواند در نتیجه گیری رساله و ارایه راهکارهای ممکن به عنوان الگوی پیشرفته در بهبود وضعیت شیشه گری کشورمان موثر و مفید واقع شود. و در نهایت فصل پنجم " تحلیل یافته ها و استنتاج نهایی " نام دارد. در این فصل با کمک یافته ها و نتایج بدست آمده به سوالات تحقیق پاسخ داده می شود بنابراین تایید شدن و یا رد شدن فرضیات این رساله مشخص خواهد شد.

  فصل اول:

                                      کلیات پژوهش

  بیان مسئله

  منطق اجرایی ، روش تحقیق و جامعه آماری

  ابزار تحقیق

  اهداف تحقیق

  سوالات تحقیق

  فرضیات تحقیق

  محدودیتهای تحقیق

  پیشینه تحقیق

  بیان مساله

  هنرهای سنتی و صنایع دستی مجموعه هنرهای اصیل، بومی و مردمی هر کشوری است که ریشه های عمیق و استوار در اعتقادات، باورها، آداب، عادات، رسوم و سنن و در مجموع فرهنگ معنوی هر جامعه دارد. کشور ایران با توجه به تاریخ و تمدن کهنی که دارد به نوبه خود یکی از متنوع ترین صنایع دستی را در دنیا داراست و امروزه در جایگاه خود شهرتی جهانی کسب کرده است.

       هنر –  صنعت شیشه گری دستی در طول تاریخ کهن ایران ریشه ای عمیق دارد و همچون اکثر هنرهای دیگر ادواری موفق را پشت سر گذاشته است. هنرمندان ایرانی از دوران باستان تا دوران اسلامی با ساخت محصولاتی چون ظروف، ابریق، عطردان و غیره که همگی با شیوه شیشه گری فوتی انجام شده اند، معرف این هنر اصیل به جوامع دیگر بوده است. همچنین در عصر حاضر هنر شیشه گری با تکیه بر پشتوانه ای قوی روند کاری خود را ادامه داده است. اما در چند سال گذشته وضعیت تولید صنایع شیشه دچار رکود شده و دوران افول را طی می کند. در گذشته کارگاه های شیشه گری فوتی محصولات متنوعی را به کشور های اروپایی صادر می کردند و همچنین بازار داخلی مناسبی داشتند. اما اکنون بسیاری از کارگاه ها تعطیل شده اند و مشکلات تولیداتشان روز به روز بیشتر شده است. با توجه به تحقیقات و فعالیتهای نگارنده در زمینه هنر شیشه در محیط دانشگاهی و کارگاهی به عنوان عضوی نو پا در این عرصه و همچنین بی مهری و بی توجهی متولیان امر نسبت به هنر شیشه گری به عنوان دغدغه ی ذهنی چند ساله و با توجه به حساسیت موضوع هنر شیشه گری به عنوان یکی از رشته های مهم صنایع دستی کشورمان، سعی بر آن شد که محوریت این تحقیق بر روی آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری قرار بگیرد.   

  یکی دیگر از شیوه های تولید شیشه، همجوشی شیشه است که در دو دهه گذشته در ایران رایج شده و بیشتر در دانشگاه ها به عنوان واحد درسی در قالب کارگاه های تخصصی ارایه می شود. به دلیل اینکه تعداد کارگاه های همجوشی شیشه روز به روز در کشور زیاد می شود و اکثر هنرمندان آن از فارغ التحصیلان رشته ی صنایع دستی هستند، پرداختن به وضعیت تولید این شیوه، جامه ضرورت به خود پوشاند. بنابراین با تحقیق بر دو تکنیک دمی (فوتی) و همجوشی شیشه (فیوزینگ) در کارگاه های در حال فعالیت، وضعیت تولید و عوامل رکود آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

        از آنجا که آگاهی از روند تولید شیشه های هنری در کشورهای مطرح می تواند برای دستیابی به یک نتیجه گیری مطلوب و مفید موثر واقع شود، در بخشی از این رساله به معرفی موفق ترین نمونه های مشابه در اروپا می پردازیم.

  2-1- منطق اجرایی ، روش تحقیق و جامعه آماری

  نوع تحقیق در این پایان نامه، به لحاظ هدف کاربردی، از نظر ماهیت تحلیلی – توصیفی و از نظر شیوه اجرا به صورت میدانی و کتابخانه ای بوده است. لازم به ذکر است در مورد هنر شیشه گری منابع تالیفی و ترجمه شده بسیار محدود بوده و بخشهایی از مطالب این رساله از سایت های معتبر و کتاب های لاتین استفاده شده است.

   به دلیل اینکه موضوع تحقیق، وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های شیشه گری تهران معاصر است بهترین نمونه جامعه آماری کارگاه های در حال فعالیت می باشند و در بین آنها 6 واحد فعال آقای علی بختیاری، آقای سعید گلکار، خانم فرزانه خانلرخانی، آقای وفایی، رضا اسماعیلی و وحید زارع پور که از لحاظ کیفیت و سابقه کاری مطرح تر هستند مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته اند.

   

   

  3-1- ابزار تحقیق

  برای انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات این رساله که به صورت کتابخانه ای و بخش عمده آن میدانی بوده است، ابزار های مورد استفاده به شرح زیر می باشد :

  1- کتابهای دسته اول فارسی و لاتین. لازم به ذکر است کتابهای تالیفی و ترجمه شده در زمینه شیشه گری دستی بسیار محدود می باشد. بنابراین بخشی از اطلاعات با استفاده از کتابها و سایتهای معتبر لاتین و ترجمه آنها، به دست آمده است.

  2- مصاحبه های تخصصی و موضوعی. برای بررسی وضعیت تولید شیشه های هنری با تولیید کنندگان و استاد کارها در قالب مصاحبه باز انجام شده و همچنین از برگه های فیش نویسی برای برخی از توضیحات استفاده شده است.

  3- دوربین عکاسی، برای مستند نگاری از مراحل مختلف تحقیق استفاده شده است.

  4- دستگاه ضبط صدا برا ضبط صدای مصاحبه شونده ها مورد استفاده قرار گرفته است.

  5- رایانه، اسکنر و چاپگر ابزار نهایی مورد استفاده در این تحقیق می باشد.

  4-1- اهداف تحقیق

  هدف از انجام این تحقیق بررسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های در حال فعالیت تهران است. به همین منظور با محور قرار دادن دو تکنیک شیشه گری فوتی به عنوان اصلی ترین شیوه ی تولید شیشه ی دست ساز در ایران و همجوشی شیشه به عنوان یک تکنیک دانشگاهی جدید، مشکلات به وجود آمده دراین زمینه را مورد نقد و بررسی قرار داده و برای هر کدام از آسیب های وارد شده راهکار مناسب ارایه می شود. همچنین نگاهی به کشور های مطرح در زمینه شیشه گری به عنوان نمونه های موفق و مشابه و معرفی ویژگیهای هنری و ساختاری آنها جهت دستیابی به راهکارهای مفید و مناسب جهت بهبود و رونق مجدد این هنر از نتایج و اهداف تحقیق حاضر خواهد بود.

  5-1- سوالات تحقیق

   

  سوالات مطرح در این رساله به شرح زیر می باشد :

  آیا تولیدات کارگاه های شیشه گری از لحاظ طراحی محصول و نو آوری وضعیت مناسبی دارد؟

  آیا تهیه مواد اولیه برای کارگاه های شیشه گری دستی به سهولت انجام می گیرد؟

  آیا حمایت دولت در امر صادرات می تواند در معرفی هنر ملی و رقابت با کشور های دیگر  تاثیر گذار باشد؟

  6-1- فرضیات تحقیق

  فرضیات مطرح شده در رساله به این شرح است :

  با توجه به محدود بودن نیروهای فارغ التحصیل با گرایش مرتبط در فضاهای کارگاهی به عنوان نیروهای خلاق، تنوع محصولات از لحاظ طرح و نوآوری نیز کاهش می یابد.

  وارداتی بودن پودر های رنگی از یک طرف و نداشتن کیفیت مناسب برخی از مواد اولیه تولید داخلی از طرف دیگر می تواند بر روی روند و کیفیت محصولات شیشه ای تاثیر گذار باشد.

  دولت می تواند با اطلاع رسانی و برنامه ریزی امکان شرکت هنرمندان صنعتگر در نمایشگاه های بین المللی و خارجی را فراهم کند تا آنها بتوانند با حداقل هزینه محصولات خود را به طور مستقیم به مخاطبانی در کشورهای دیگر ارایه بدهند.

  7-1- محدودیت های تحقیق

  موضوع شیشه گری دستی در ایران به لحاظ علمی و پژوهشی بسیار کم کار شده است. همچنین منابع فارسی دسته اول محدود می باشد. به همین دلیل این تحقیق در راستای جمع آوری اطلاعات با مشکل مواجه شد. مورد دیگری که قابل ذکر می باشد محل استقرار کارگاه های شیشه گری است. بسیاری از کارگاه ها موقعیت مکانی آنها به شکلی بود که دسترسی به آنها مشکل بود. در حین تحقیق و بازدید از کارگاه ها برخی از استاد کارها به سوالات یا جواب نمی دادند اگر هم جوابی می دادند نا مشخص و بی ربط می بود.

  8-1- پیشینه تحقیق

  کتاب: در زمینه آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در ایران کتابی چاپ نشده است.

  مقاله های هم سو :

  1- آسیب شناسی درس تاریخ هنر در هنرستانهای هنر، سجاد باغبان ماهر، نشریه رشد آموزش هنر – دور هشتم شماره اول، تهران 1389

  مقاله های هم سنخ :

  1- شیشه گری، محمد تقی آشوری ، نشریه علمی پژوهشی هنرنامه شماره 16 ، تهران 1381

  2- نقاشی پشت شیشه: ویژگی و تاثیرگذاریها، کامران سخن پرداز، نشریه آینه خیال شماره 10، تهران 1388

  پایان نامه کارشناسی ارشد هم سنخ :

  1- آسیب شناسی مواد و فرآیند تولد محصولات شیشه دست ساز در کارگاه های شیشه گری تهران، زهرا ناجیان اصل ، ارشد صنایع دستی، دانشگاه هنر تهران، 1390

  در این پایان نامه محوریت اصلی موضوع بر روی مواد تشکیل دهنده شیشه و ترکیبات آن به لحاظ شیمیایی می باشد. اما در رساله حاضر نگاه اصلی به عوامل تاثیر گذار در روند تولید شیشه های هنری از جمله : هویت و اصالت در صنعت شیشه گری، خلاقیت و نوآوری در آثار تولید شده و غیره می باشد.

  2- بررسی فرآیند تولید شیشه و کریستال دست ساز در ایران از سال 1345 تا کنون، بهنام سربخشیان، ارشد صنایع دستی، دانشگاه هنر تهران، 1390

  این پایان نامه به موضوع هنر تراش روی شیشه و کریستال پرداخته است که با رساله حاضر از لحاظ موضوعی کاملا متفاوت می باشد.

  3- بررسی تطبیقی نقاشیهای پشت شیشه دوران قاجار با نمونه های مشابه در آلمان و کشورهای همسایه در قرن 19، آرش صداقت کیش، ارشد تصویر سازی، دانشگاه هنر تهران، 1389

  در این پایان نامه به یکی از شیوه های تزیینی روی شیشه پرداخته شده است که نوع نگاه رساله حاضر با آن که وضعیت تولید شیشه های هنری است متفاوت می باشد.

  4- بررسی عوامل و علل پیشرفت هنر شیشه گری در کشورهای پیشرفته و مشکلات تولید آن در ایران، آسیه شفیع پوبالدار، ارشد صنایع دستی، دانشگاه هنر تهران، 1384

  در این پایان نامه محوریت اصلی موضوع شیشه گری در کشورهای پیشرفته می باشد و نگاهی اجمالی به شیشه گری در ایران دارد. اما در رساله حاضر محوریت اصلی پایان نامه به آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در ایران معطوف شده است و در بخشی نیز نگاهی به نمونه های موفق و مشابه در اروپا شده است.

 • فهرست و منابع پایان نامه آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر

  فهرست:

  چکیده ........................................................................................................................................................................

  فهرست مطالب ......................................................................................................................................................... الف

  فهرست جداول ........................................................................................................................................................... ج

  فهرست تصاویر ........................................................................................................................................................... ج

  مقدمه ........................................................................................................................................................................... 1

  فصل اول : کلیات پژوهش .................................................................................................................................. 3

  بیان مساله .................................................................................................................................................. 4

  منطق اجرایی ، روش تحقیق و جامعه آماری ..................................................................................... 5

  3-1-  ابزار تحقیق ................................................................................................................................................... 6

  4-1- اهداف تحقیق ................................................................................................................................................. 6

  5-1- سوالات تحقیق ............................................................................................................................................... 7

  6-1- فرضیات تحقیق .............................................................................................................................................. 7

  7-1- محدودیتهای تحقیق ..................................................................................................................................... 7

  8-1- پیشینه ی تحقیق .......................................................................................................................................... 8 

  فصل دوم :تعاریف و مبانی نظری پژوهش.................................................................................................... 11

  1-2- نقش و جایگاه صنایع دستی در اقتصاد................................................................................................... 12

  2-2- طراحی و نوآوری در آثار صنایع دستی.................................................................................................... 16

  3-2- ضرورت و اهمیت بسته بندی در رونق صنایع دستی.......................................................................... 23

  4-2- هویت و اصالت در صنایع دستی.............................................................................................................. 26

  فصل سوم: آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاههای تهران

  معاصر....................................................................................................................................................................... 30

  1-3- استقرار کارگاه های شیشه و تجهیزات کاری آنها............................................................................... 31

  2-3- مواد اولیه...................................................................................................................................................... 36

                         الف

   

  3-3- طراحی، نوآوری در تولید محصولات شیشه ای................................................................................... 39

  4-3- عوامل تاثیر گذار در فروش محصولات شیشه .................................................................................... 44

  5­-3- بسته بندی محصولات ........................................................................................................................... 49

  6-3- هویت و اصالت محصولات شیشه گری ............................................................................................. 55

  7-3- وضعیت تولید محصولات همجوشی شیشه در ایران ..................................................................... 58

   فصل چهارم : نگاهی به شیشه گری دستی در برخی کشورهای اروپایی ............................... 67  

  1-4- شیشه گری دستی در جمهوری چک .............................................................................................. 68

  2-4- شیشه گری دستی در لهستان ........................................................................................................... 71

  3-4- شیشه گری دستی درمورانوی ایتالیا ................................................................................................ 73

  1-3-4- پیدایش شیشه گری در ایتالیا....................................................................................................... 74

  2-3-4- خاستگاه‌ها ......................................................................................................................................... 76

  3-3-4- قرن های پانزدهم و شانزدهم میلادی،اوج شکوفایی شیشه گری مورانو ............................. 79

  4-3-4- سقوط جمهوری و افول تدریجی .................................................................................................. 81

  5-3-4- نابودی توسط آیین نامه ها ............................................................................................................ 81

  6-3-4- زندگی دوباره .................................................................................................................................... 83

  7-3-4- رهبری جدید .................................................................................................................................... 84

  8-3-4-معرفی تکنیک های مهم و رایج در شیشه گری مورانو.............................................................. 85

  فصل پنجم: تحلیل یافته ها و استنتاج نهایی ................................................................................... 93

  1-5-  تحلیل یافته ها .................................................................................................................................... 94

  2-5- راهکارهای پیشنهادی .......................................................................................................................... 97

  3-5- نتیجه گیری ........................................................................................................................................... 99

  منابع و مآخذ ..................................................................................................................................................... 100

   

  منبع:

  آشوری، محمدتقی(1381)، شیشه گری، تهران، نشریه علمی پژوهشی هنرنامه، شماره 16 

  آرین پور، جلیل (1375)، پنج هزارسال تاریخ شیشه، تهران، نشریه تکنولوژی شیشه، شماره 8

  افشار محمدیان، حسن (1385)، مجموعه مقالات همایش صنایع دستی – چالش ها و راهکارها، تهران، سازمان میراث فرهنگی

  ایمانی خوشخو، محمد حسین (1388)، اقتصاد هنر و فعالیت های هنری، تهران،  نشریه کتاب ماه علوم اجتماعی شماره 24

  بهرام نژاد، جعفر (1387)، مجموعه مقالات راهکارهای توسعه صنایع دستی، تبریز، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

  سپهر، نصرت اله (1391)، مجموعه مقالات دومین همایش ملی نوآوری در صنایع دستی،اصفهان، نشر چهار باغ

  حکیمی تهرانی، اردشیر (1388)، موادشناسی و تکنیک های چاپ در بسته بندی،تهران، نشر  فرهنگسرای میردشتی

  رحمانی، روح ا... (1391)، مجموعه مقالات دومین همایش ملی نوآوری در صنایع دستی،اصفهان، نشر چهار باغ

  ضیایی، محمد (1370)،کارگاه آبگینه ،تهران، سازمان صنایع دستی

  طهماسبی، نوشین (1390)، تاثیر صنایع دستی بر جذب گردشگر، تهران، سازمان میراث فرهنگی

  علی اکبرزاده، هلن (1372)، شیشه مجموعه مرز بازرگان، تهران، سازمان میراث فرهنگی

  عباس زاده، حسین (1386)، مجموعه مقالات همایش صنایع دستی – چالش ها و راهکارها، تهران، سازمان میراث فرهنگی

  فوکایی، شینجی (1371)، شیشه ایرانی، ترجمه آرمان شیشه گر، تهران، میراث فرهنگی

  فریه،رونالد دابلیو(1374) ، هنرهای ایران، ترجمه پرویز مرزبان، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز

  قاسم خانی، سیما (1389)، بسته بندی صادراتی محصولات صنایع دستی،تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی

  قائینی، فرزانه (1383)، موزه آبگینه و سفالینه های ایران، تهران، سازمان میراث فرهنگی    

  کرمانی نژاد، فرزان (1385)، نگاهی به طراحی بسته بندی،تهران، نشر کاربن        

  مارقوسیان، واهاک (1386)، شیشه: ساختار، خواص وکاربرد، تهران، دانشگاه علم وصنعت

  محمدحسن، زکی(1366)، صنایع ایران بعدازاسلام، ترجمه محمدعلی خلیلی، تهران، چاپخانه اقبال

   وولف، هانس (1372)، صنایع دستی کهن ایران، ترجمه سیروس ابراهیم زاده، تهران، علمی فرهنگی

                                                  

  کتاب های لاتین :

  Lynn Haunstein, Basic GLASS FUSING, Pennsylvania

                ,Yale university Gallery   Glass  R.A.Grossmann (Richard A.), Ancient   

   

  سایت :

   

  www.article.com/Article/the_aesthetics_of_murano_glass/1536282

  www.bigbeadlittlebead.com/guides_and_information/history_of_venetian _glass.php

  www.Chamberof commerc.pl/glass/

  www.en.wikipedia.org

  www.Glamorous-glass.com

  www.glassofvenice.com/murano_glass_history.php

  www.klimt-crystal.cz

  www.living prague.com/glass.htm

  www.studiosoft.it/muranohistory.htm

   


کلمات کلیدی:  تولید شیشه های هنری

تحقیق در مورد پایان نامه آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر , مقاله در مورد پایان نامه آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر , پروپوزال در مورد پایان نامه آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر , تز دکترا در مورد پایان نامه آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر , پروژه درباره پایان نامه آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر , گزارش سمینار در مورد پایان نامه آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر , رساله دکترا در مورد پایان نامه آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس