پایان نامه بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران

word
106
628 KB
30591
مشخص نشده
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۳,۷۸۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران

  پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته: مدیریت بازرگانی    گرایش مالی

  چکیده

  در این پایان‌نامه به بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌ها در ایران به تفکیک بانک خصوصی (12 بانک) و دولتی (5 بانک) طی سال‌های1385-1392 پرداخته شده است. براساس آزمون‌های انجام شده، در برآورد مدل بانک‌های خصوصی از روش داده‌های تابلویی و برای بانک‌های دولتی از روش اثرات مشترک استفاده شده است. نتایج برآورد مدل برای بانک‌های خصوصی و دولتی نشان می‌دهد که از حجم سپرده، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و بی ثباتی نرخ ارز در هر دو گروه از بانک‌ها تاثیری معنی‌دار بر سودآوری بانک‌ها دارد. در مقابل در هر دو گروه از بانک‌ها نرخ بهره هیچ تاثیری بر سودآوری ندارد. نتایج بررسی سایر عوامل موثر بر سودآوری بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که اندازه بانک تاثیر معنی‌دار و مثبت بر سودآوری بانک‌های دولتی دارد ولی این متغیر تاثیر معنی‌داری بر سودآوری بانک‌های خصوصی ندارد. کفایت سرمایه تاثیری معنی‌دار و مثبت بر سودآوری بانک‌های خصوصی دارد ولی این متغیر تاثیر معنی‌داری بر سودآوری بانک‌های دولتی ندارد. حجم نقدینگی تاثیری معنی‌دار و منفی بر سودآوری بانک‌های خصوصی دارد ولی این متغیر تاثیر معنی‌داری بر سودآوری بانک‌های دولتی ندارد.

  مقدمه

  امروزه بانک‌ها در هر جامعه‌ای نقش کلیدی ایفا می‌کنند. این واسطه‌گرها در تخصیص بهینه منابع، که از عوامل اصلی توسعه اقتصادی به شمار می‌رود، سهیم هستند. لذا بررسی تفضیلی عوامل سودآوری در کوتاه‌مدت که باعث توانایی بقا بانک‌ها در بلندمدت خواهد شد، از بهترین زمینه‌های نوآوری مالی به شمار می‌رود. در این پژوهش اطلاعات مربوط به عوامل موثر بر سودآوری، جمع‌آوری و میزان تاثیر آنها در قالب مدل‌های اقتصادی اندازه‌گیری می‌شود. درفصل نخست، کلیاتی در مورد تحقیق ارائه می‌شود؛ برای این منظور، ابتدا به بیان مسئله تحقیق می‌پردازیم. در ادامه، نیز اهمیت تحقیق، سوالات و فرضیه‌های تحقیق بیان می‌شوند.

   

  1-2. بیان مساله

  موسسات مالی در ساختار اقتصادی جوامع از اهمیت بالایی برخوردار هستند. این موسسات به عنوان قلب تپنده اقتصاد در دو بازار بزرگ سرمایه و پول، با ایجاد جریان پول و نقدینگی، زمینه‌های جذب و تجهیز منابع مورد نیاز برای فعالیت‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری را فراهم می‌نمایند و از این حیث، از مهمترین پل ارتباطی میان عرضه و تقاضای منابع پولی به شمار می‌روند(Naceur,2003,16). در میان فعالان بازار پول، بانک‌ها از جمله قدیمی‌ترین، فعال‌ترین و گسترده‌ترین واسطه‌های مالی هستند که با عرضه بهینه خدمات و تسهیلات از یک سو و ساماندهی و هدایت دریافت و پرداخت‌ها از سوی دیگر، مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی کشور می‌شوند(باقری,4:1385).

    طی سال‌های اخیر نیازهای متفاوت جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت و همچنین مداخلات دولت‌ها در بازار پول برای تحقق اهداف مختلف از جمله اهداف توسعه‌ای باعث شد تا بانک‌ها در طول زمان دچار تحول شده و در چارچوب‌های مختلفی ساماندهی گردند که از جمله این تقسیم‌بندی‌ها می‌توان به بانک‌های توسعه‌ای، تجاری، تخصصی اشاره نمود که هر کدام از آنها بنا بر اقتضائات جوامع مختلف به صورت دولتی و خصوصی ایجاد و توسعه یافته‌اند. بانکداری در ایران نیز به همین منوال شکل گرفته و بنا بر شرایط اقتصادی و سیاسی و به صورت کلی متناسب با دیدگاه‌های توسعه‌ای سیاستگزاران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور توسعه یافته است (نورانی و محمدیان،12:1391).

  با توجه به اهمیت نقش بانک‌ها در اقتصاد، آنچه در این میان اهمیت دارد آن است که بانک‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی با انجام عملیات بانکی به دنبال کسب حداکثر سود هستند. از این رو کوشش مدیران بانک‌ها آن است که عوامل موثر بر سودآوری بانک‌ها را جهت تامین حداکثر منافع ممکن شناسایی نمایند؛ زیرا محیطی که بانک‌ها امروزه در آن فعالیت می‌کنند محیطی در حال رشد و بسیار رقابتی می‌باشد و بانک‌ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین‌المللی و بسط فعالیت‌های خود از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید هستند. از سوی دیگر به علت اینکه منابع و مصارف بانک به عنوان اجزای تاثیرگذار بر صورت‌های مالی سود و زیان تحت نفوذ عوامل اقتصادی مختلفی قرار دارد، توجه به این عوامل بسیار مهم است (al-motairi and al-omar,2008:24‎). بنابراین در این خصوص سوالی که مطرح است آن است که عوامل موثر بر سودآوری بانک‌ها در ایران کدامند؟ و هر یک چه تاثیری بر سودآوری بانک‌ها در ایران دارند؟  

   

  1-3. اهمیت وضرورت تحقیق

  در هزاره سوم، نقش و اهمیت نظام مالی و بازار پول و سرمایه، و به تبع آن مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشورها کاملاً مشهود است، به طوری که توسعه اقتصادی پایدار بدون رشد و توسعه بازارهای مالی، عملاً امکانپذیر نیست. بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی، وظایف مهمی را در اقتصاد به عهده دارند که شامل تجهیز سپرده‌ها، واسطه‌گری و تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و... است. از این رو، کارایی و سودآوری نظام بانکی همیشه مورد توجه بوده است، زیرا به همان نسبتی که بانک‌های کارا و سودآور می‌توانند در رشد و توسعه اقتصادی مؤثر باشند، ناکارا بودن و زیان‌ده بودن آنها نیز می‌تواند باعث ایجاد بحران‌های مالی و اقتصادی شود. در کشور ما نیز بانک‌ها نقش مهمی ایفا می‌نمایند، چرا که علاوه بر واسطه وجوه بودن در بازار پول، به دلیل توسعه ناکافی بازار سرمایه نقش اساسی در تأمین مالی برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی کشور دارند. علاوه بر این سودآوری بانک‌ها درآینده و توان پیش‌بینی آن می‌تواند کمک بسیار مفیدی به تصمیم‌گیری مدیران و ذینفعان در خرید و فروش سهام و دادن اعتبار به شرکت‌ها و همچنین هشداری به مدیران جهت بهبود عملکرد خود و.... باشد.

  با توجه به مطالب فوق، آنچه حائز اهمیت است آن است که سودآوری بانک‌ها تحت تاثیر چه عواملی قرار دارد. به لحاظ نظری و تجربی عوامل موثر بر سودآوری بانک‌ها به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است و در دو گروه کلی از همدیگر متمایز می‌شوند.

   این دو گروه عبارتند از؛ عوامل درونی و عوامل بیرونی؛ در مقیاس اقتصادی گروه اول به متغیرهای مستقل درون بانکی مربوط می‌شود. این متغیرها در کنترل مدیریت بانک می‌باشند. آثار متفاوت این متغیرها در بانک‌های مختلف اساسأ انعکاس اختلاف در سیاست‌های مدیریتی بانک‌ها و تصمیم‌گیری در توجه به منابع و استفاده از مدیریت پرتفوی دارایی‌ها و بدهی‌ها، کفایت سرمایه و هزینه‌ها می‌باشد. در مطالعات انجام شده متغیرهای مختلفی از این دسته از متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است. اما در اکثر این مطالعات چند متغیر مهم، مشترک می‌باشد. این متغیرها علاوه بر میزان تسهیلات ارائه شده توسط بانک‌ها که مهمترین منبع درآمد آنها به شمار می‌رود، عبارتند از نسبت کفایت سرمایه، انواع ریسک‌ها و اندازه بانک (Saira et al,2011,2).

  دومین گروه از متغیرهای مستقل که در سودآوری بانک‌ها مطرح می‌شود، به شرایط حاکم بر صنعت بانکداری مربوط می‌شود. از این عوامل می‌توان به عوامل ساختاری بانک‌ها مانند مالکیت و مقیاس و عواملی که بیشتر به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور بستگی دارند مانند تورم، عرضه پول، شرایط تنظیمی، تعدیلی سیاست‌های بانک مرکزی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اشاره نمود.

  براساس یافته‌های حاصل از مرور مطالعات تجربی، در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن شناسایی عوامل موثر بر سودآوری بانک‌های ایران (دولتی و خصوصی)،تاثیر هریک از این عوامل بر سودآوری تعیین گردد.

   

  1-4. اهداف تحقیق

  به طور کلی با توجه به بیان مسئله و تشریح موضوع در این تحقیق دو هدف اصلی دنبال می‌شوند که عبارتند از:

  بررسی چگونگی تاثیرگذاری عوامل دورنی و بیرونی بر میزان سودآوری بانک‌ها دولتی و خصوصی منتخب در ایران

  بررسی ارتباط هریک از این عوامل دورنی و بیرونی با میزان سوددهی بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران

   

  1-5. سوالات تحقیق

  با توجه به بیان مسئله، سوالات تحقیق به صورت تفکیک شده به صورت ذیل در نظر گرفته شده است.

  تورم به عنوان عامل بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران چه اثری دارد؟

  رشد اقتصادی به عنوان عامل بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران چه اثری دارد؟

  بی ثباتی نرخ ارز به عنوان عامل بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران چه اثری دارد؟

  نرخ بهره به عنوان عامل بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران چه اثری دارد؟

  حجم دارایی به عنوان عامل درونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران چه اثری دارد؟

  کفایت سرمایه به عنوان عامل درونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران چه اثری دارد؟

  نقدینگی به عنوان عامل درونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران چه اثری دارد؟

  سپرده به عنوان عامل درونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران چه نوع اثری دارد؟

   

  1-6. مدل تحقیق

  1-6-1. مدل مفهومی تحقیق

  عوامل بیرونی

  تورم

  رشد اقتصادی

  بی ثباتی نرخ ارز

  نرخ بهره

  عوامل درونی

  حجم دارایی

  کفایت سرمایه

  نقدینگی

  سپرده

  سودآوری

  با توجه به بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق، مدل مفهومی تحقیق حاضر به صورت ذیل در نظر کرفته شده است.

   

   

   

   

   

   

   

  مدل مفهومی تحقیق (منبع:  Alper&Amber,2011 آلپر و آمبر،2011)

   

  1-6-2. مدل تبعی (ریاضی) تحقیق

  هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های ایران (دولتی و خصوصی) براساس تحلیل رگرسیون است. به طوری که رابطه بین این مولفه‌ها را می‌توان براساس معادله زیر مورد سنجش قرار داد:

  (1-1)                     به‌طوری‌که در مدل فوق،  سودآوری بانک  در زمان ، برداری از عوامل درونی بانک  در زمان ، برداری از عوامل بیرونی در زمان  و  جمله اختلال هستند. و ضرایب برای عوامل درونی و بیرونی می‌باشند.به علاوه، نماد  در مدل‌های مذکور بیانگر مقاطع (یعنی بانک‌ها) و نماد  نیز نشان‌دهنده زمان (یعنی سال‌های 1385 الی 1392) است.

   در فصل دوم متغیرهای مدل به صورت کامل توضیح داده شده است.

   

  1-7. روش کار

  الف. نوع روش تحقیق:

  روش تحقیق در این پژوهش که از نوع کاربردی

  تحلیل داده ها- توصیفی (تحلیل رگرسیون) می‌باشد.

  ب. روش گرداوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه­ای و غیره)

  در این پژوهش روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای می‌باشد.

  ت. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

  هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر عوامل دورنی و بیرونی موثر بر سودآوری بانک‌ها در ایران (دولتی و خصوصی) در ایران براساس تحلیل رگرسیون است. داده‌های مورد استفاده در الگوی فوق به صورت پنل قرار گرفته، مربوط به بانک‌های دولتی و خصوصی کشور طی سال‌های 1385-1392 و از گزارش عملکرد سالانه‌ی بانک‌ها (صورت‌های مالی) استخراج می‌شود. پس از جمع‌آوری اطلاعات، مدل رگرسیونی فوق‌الذکر با استفاده از روش داده‌های تابلویی (پنل دیتا) و نرم افزار اقتصادی Eviews 8 قابل برآورد می‌باشد.

   

  1-8. حدود وقلمرو تحقیق

  الف. قلمرو موضوعی

  قلمرو موضوعی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر عومل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی می‌باشد.

  ب. قلمرو مکانی

  قلمرو مکانی تحقیق حاضر، بانک‌های جمهوری اسلامی ایران متشکل از 5 بانک دولتی شامل بانک ملی، بانک سپه، بانک کشاورزی، بانک مسکن و پست بانک، 12 بانک خصوصی شامل بانک ملت، بانک رفاه، بانک صادرات، بانک تجارت، بانک پارسیان، بانک پاسارگارد، بانک شهر، بانک کارآفرین، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک سامان و بانک اقتصاد نوین می‌باشد.

  ج. قلمرو زمانی

   قلمرو زمانی تحقیق حاضر، سال‌های 1385 الی 1392 می‌باشد.

   

  1-9. ساماندهی پایان‌نامه

  با توجه به موضوع تحقیق در این پایان‏نامه پنج فصل به صورت ذیل در نظر گرفته شده است:

   فصل اول- کلیات: در این فصل به ارائه بیان مسئله ، اهمیت موضوع، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق و فرضیه‏های تحقیق پرداخته می‏شود.

  فصل دوم- در این فصل ادبیات نظری پژوهش ارائه می‌‌گردد. در بخش دوم نیز بیشینه تحقیق ارائه می‌گردد.

  فصل سوم- در این فصل روش تحقیق ارائه می‌شود

  فصل چهارم- در این قسمت با توجه به ادبیات موضوع و روش تحقیق ارائه شده، به بررسی و ارزیابی مدل مورد نظر می­پردازیم.

  فصل پنجم- نتیجه‏گیری و پیشنهادات: در این فصل براساس مطالب بیان شده در فصول پیشین، به ارائه نتایج بدست آمده از پژوهش و راهکارهای لازم جهت حصول نتایج بهتر می‏پردازیم.   

   

  1-10. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل  و وابسته  تحقیق:

    ROAسودآوری: متغیر وابسته تحقیق که توان شرکت یا موسسه در ایجاد درآمد کافی به گونه‌ای که پس از پرداخت هزینه‌های جاری مبلغی اضافی ‏به نام سود برای شرکت باقی بماند.‏

   LogAاندازه بانک: متغییر مستقل تحقیق اندازه بانک معمولا به صورت کل داریی‌ها اندازه‌گیری می‌شود و در بین متغیرهای خاص بانک، اندازه بانک‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا هر چه بانکی بزرگتر باشد، برای تخصیص هزینه‌های ثابت مبلغ کمتری پرداخت می‌کند و اینکه آن برای بانک‌ها جهت به دست آوردن سهم بزرگتری از بازار و سودآوری بالا مفید است.

   CAکفایت سرمایه: متغییر مستقل تحقیق هدف مدیریت حداکثر ساختن ثروت سهامداران بانک است. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام که به آن نرخ بازده ارزش ویژه نیز گفته می‌شود بهترین معیار سنجش موفقیت یا عدم موفقیت مدیریت بانک در دستیابی به این هدف است.

   LQDنقدینگی: متغییر مستقل تحقیق در سیستم بانکی، نقدینگی از مهم‌ترین عنصر داخلی به شمار می‌آید، چرا که کمبود آن، بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی مواجه می‌کند.

   DPسپرده: متغییر مستقل تحقیق وجوهی است که اشخاص حقیقی تحت شرایطی که قانون تعیین نموده به بانک‌ها و موسسات اعتباری تودیع و ‏نزد آنها نگهداری می‌کنند نامیده می‌شوند.‏   

  GDP  رشداقتصادی : متغییر مستقل تحقیق رشد و توسعه پایدار عمده‌ترین هدف اقتصادی هر جامعه است که مهمترین معیار برای تعیین و اندازه‌گیری رفاه اقتصادی، رشد اشتغال مولد و محرک اصلی تولید و سرمایه‌گذاری نیز می‌باشد. پس انداز به عنوان منبع مالی برای سرمایه گذاری از طریق سپرده گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری ذخیره می‎شود

   INFتورم:متغییر مستقل تحقیق ناشی از وضعیتی در اقتصاد است که در اثر آن سطح عمومی قیمت‌ها به طور بی‌رویه یا بی‌تناسب، معنی‌دار و ‏مداوم و غالبا به صورت غیرقابل بازگشت افزایش می‌یابد.‏

   Rنرخ بهره: متغییر مستقل تحقیق نرخی است که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده (به دلیل نرخ ‏تورم) از وام‌گیرنده دریافت شود. همچنین در شرایط متعارف بازار، به منظور جبران فرصت‌های سرمایه‌گذاری ‏وام‌دهنده، ممکن است مبلغی به عنوان حداقل سود مورد انتظار وام‌دهنده به این نرخ اضافه گردد. اما فیشر نرخ بهره را ‏این طور تعریف می‌کند: نرخ بهره درصد پاداش پرداختی بر روی پول بر حسب پول در تاریخ معین که معمولاً یکسال ‏بعد از تاریخ معین است.‏

   EXبی ثباتی نرخ ارز: متغییر مستقل تحقیق پس از برچیده شدن نظام نرخ مبادله ثابت برحسب دلار در دهه 1970، بسیار ی از کشورها نظام ارزی شناور را پذیرفتند، نظامی که نوسانات نرخ ارز بالاتری را به همراه داشت سطح بالای نوسانات نرخ ارز عدم اطمینان بیشتری را برای بنگاه‌های اقتصادی و بازارهای مالی در پی دارد.

   

   

   

   

   

  فصل دوم

  مبانی نظری  و بیشینه تحقیق

   


   

  2-1. مقدمه

  در این فصل با توجه به موضوع مورد بررسی مروری کوتاه بر تعریف سود و دیدگاه‌های مختلف در مورد آن را ارائه می‌شود. در ادامه فصل نیز با توجه به اینکه آگاهی از فضای تحقیقاتی و درک موقعیتی که هر مطالعه در آن صورت می‌پذیرد از ضروریات یک مطالعه تحقیقاتی است، مطالعات تجربی انجام شده در زمینه موضوع مورد بررسی ارائه می‌شود.

   

  2-2. ادبیات تحقیق

  2-2-1. سود و نظریات مربوط به آن

  2-2-1-1. تعریف سود

  یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی سود است که شاخص مناسبی برای تصمیمات سرمایه‌گذاران به حساب می‌آید. سود در لغت عبارت است از درآمد افزون بر سرمایه (رأس المال) که از راه تجارت و کسب به دست مى‌آید. در اصطلاح نیز عبارت است از تفاوت بین درآمد کل و هزینه کل یک بنگاه (فدائی‌نژاد ومحمود‌زاده،2:1390).

  امروزه به رغم کاربردهای وسیعی که برای مفهوم سود ارائه شده ولی بر سر تعریف جامعی از آن توافق کامل وجود ندارد. این عدم توافق هنگامی بیشتر می‌شود که این مفهوم در دو نظام اقتصاد و حسابداری مورد تحلیل قرار گیرد. البته در مورد دامنه‌ی اقتصاد و حسابداری به عنوان دو حوزه‌ی علمی که از فعالیت‌های تجاری شرکت‌ها متأثر می‌شوند و متغیرهای مشابهی را مورد بحث قرار می‌دهند، توافقی کلی وجود دارد. اما درباره‌ی نحوه‌ی زمان‌بندی و اندازه‌گیری سود در این دو نظام اختلاف است. از نظر حسابداری، سود، تفاوت بین درآمد کسب شده حاصل از ارزش فروش کالاها و خدمات تولید و فروخته شده یک بنگاه به صورت ثبت شده و جمع تمامی ارقام هزینه‌های انجام شده ثبت شده توسط بنگاه است (ای. سی. لیتلتن، 1380).

  در مقابل، تعریف سود اقتصادی - که عموماً به اقتصاددانانی همچون هیکس(1939) نسبت داده می‌شود- عبارت است از سود حسابداری منهای هزینه‌های ضمنی(غیر صریح) ناشی از نهاده‌هایی که توسط مالک در اختیار بنگاه قرار می‌گیرد و بکار گرفته می‌شود. برای محاسبه هزینه‌های ضمنی(غیر صریح) از هزینه فرصت از دست رفته استفاده می‌شود. هزینه‌های ضمنی پرداختی است که برای اطمینان دادن به منابع مالی شرکت ضروری است که به آن هزینه‌های سرمایه‌ای هم می‌گویند. در هر موسسه تجاری ابتدا شخص سرمایه را فراهم می‌کند سپس در آن کار سرمایه‌گذاری می‌کند. تامین‌کنندگان این سرمایه ممکن است صاحبان همان شغل، کار آفرینان یا بانک‌ها یا سهامداران باشند. در ادامه برای روش‌تر شدن موضوع، تعریف سود را از نظر برخی مکاتب بیان می‌نماییم.

   

  2-2-1-1-1. تعریف سود از نظر اقتصاددانان

  از نظر آدام اسمیت[1]، سود، درآمد مشتق از سرمایه است که آن را به اشتغال درآورده یا مدیریت آْن را بر عهده گرفته است. آدام اسمیت، دلپذیر بودن و نبودن شغل و خطر یا امنیت آن را دو عامل موثر بر سود می‌داند و معتقد است، سود جزء متغیرهای پرنوسان است تا حدی که شخصی که یک کار اقتصادی دارد، قادر نیست همواره با اطمینان بگوید که میانگین سود سالیانه‌اش چقدر است. در واقع، سود نه تنها سال به سال دچار تغییر می‌شود بلکه روز به روز، ساعت به ساعت تغییر می‌کند. بنابراین، تعیین میانگین سود کلیه کارهایی که در کشور انجام می‌شود کار دشواری خواهد بود و قضاوت در مورد اینکه سود دوره قبل و یا دوره‌های قبل با هر درجه از دقت چقدر است، غیر ممکن است. آدام اسمیت همچنین در تعریف سود به اصطلاح افزایش ثروت اعتقاد دارد (صبائی،15:1390).

   

  [1]. Adam Smith 

  Abstract

  In this project the influence of internal and external factors affect the profitability of banks in the separation of private banks (12 banks) and public (5 banks) during Salhay1385-1392 discussed. Based on the tests performed, estimating the model of private banks and state banks using panel data of common effects used. The results show that the volume of deposits for private and public banks, economic growth, inflation and exchange rate volatility in both groups of banks have significant effects on bank profitability. In contrast, in both groups of banks interest rates have no impact on profitability. The results also indicate that other factors affecting the profitability of banks, the Bank has a positive significant effect on the profitability of state-owned banks, but this variable has no significant effect on the profitability of private banks. Capital adequacy positive significant effect on the profitability of private banks, but this variable has no significant effect on the profitability of state-owned banks. No significant effect on liquidity and profitability of private banks, but this variable has no significant effect on the profitability of state-owned banks.

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران

  فهرست مطالب

     عنوان                                                                                                       شماره صفحه

  چکیده........................................................................................................................................... 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه. 3

  1-2. بیان مساله. 3

  1-3. اهمیت وضرورت تحقیق.. 4

  1-4. اهداف تحقیق.. 5

  1-5. سوالات تحقیق.. 5

  1-6. مدل تحقیق.. 6

  1-6-1. مدل مفهومی تحقیق.. 6

  1-6-2. مدل تبعی (ریاضی) تحقیق.. 6

  1-7. روش کار. 7

  1-8. حدود وقلمرو تحقیق.. 7

  1-9. ساماندهی پایان‌نامه. 8

  1-10. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل  و وابسته  تحقیق: 8

  فصل دوم؛ مبانی نظری تحقیق

  2-1. مقدمه. 11

  2-2. ادبیات تحقیق.. 11

  2-2-1. سود و نظریات مربوط به آن. 11

  2-2-1-1. تعریف سود. 11

  2-2-1-1-1. تعریف سود از نظر اقتصاددانان. 12

  2-2-1-1-2. سود از نظر اسلام. 14

  2-2-1-1-3. سود از نظر حسابداری.. 14

  2-2-1-2. مفهوم سود. 15

  2-2-1-3. تفاوت سود اقتصادی و سود حسابداری.. 16

  2-2-2. سودآوری، معیارهای اندازه‌گیری و عوامل موثر بر آن. 17

  2-2-2-1. تعریف سودآوری.. 17

  2-2-2-2. معیارهای اندازه‌گیری سودآوری.. 18

  2-2-2-2-1. بازده دارایی‌ها(ROA) 18

  2-2-2-2-2. نسبت بازدهی سرمایه (حقوق صاحبان سهام ، ROE) 19

  2-2-2-2-3. حاشیه سود(NIM) 19

  2-2-3. عوامل موثر بر سودآوری بانک‌ها 20

  2-2-3-1. عوامل درونی (عوامل خاص بانکی) 20

  2-2-3-1-1. اندازه بانک... 20

  2-2-3-1-2. سرمایه بانک... 21

  2-2-3-1-3. حجم سپرده‌های بانکی.. 22

  2-2-3-1-4. نقدینگی.. 23

  2-2-3-2. عوامل بیرونی(متغیرهای کلان اقتصادی) 23

  2-2-3-2-1. تورم. 24

  2-2-3-2-2. رشد اقتصادی.. 25

  2-2-3-2-3. بی ثباتی نرخ ارز. 26

  2-2-3-2-4. نرخ بهره 27

  2-2-3-2-5. ساختار مالکیت بانک... 30

  2-3. مطالعات تجربی.. 30

  2-3-1. مطالعات خارجی.. 30

  2-3-1-1. دیویدنکو(2010) 30

  2-3-1-2. صوفیان(2011) 31

  2-3-1-3. خیزر(2011) 31

  2-3-1-4. آچنا و همکاران(2012) 32

  2-3-1-5. ندیم و کانوال (2013) 32

  2-3-1-6. آلمازاری (2014) 33

  2-3-2. مطالعات داخلی.. 33

  2-3-2-1. رستگار ابرقویی و همکاران(1392) 33

  2-3-2-2. قلی‌پور(1392) 34

  2-3-2-3. دارابی و مولایی(1390) 34

  2-3-2-4. صبائی(1390) 35

  2-3-2-5. نورانی، امیری و محمدیان(1391) 35

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1. مقدمه. 40

  3-2. روش تحقیق.. 40

  3-3. جامعه آماری.. 40

  3-4. مدل تحقیق.. 41

  3-5. معرفی متغیرهای موجود در الگوی تحقیق.. 42

  3-5-1. شاخص سودآوری.. 42

  3-5-2. نرخ تورم. 42

  3-5-3. فعالیت اقتصادی.. 42

  3-5-4. نرخ بهره 43

  3-5-5. بی ثباتی نرخ ارز. 43

  3-5-5-1 روش‌های اندازه گیری بی ثباتی.. 43

  3-5-5-2 رویکردی بر مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیون عمومی(GARCH) 44

  3-5-5-3 برآورد بی ثباتی نرخ ارز. 45

  3-5-6 حجم سپرده‌ها 48

  3-5-7 اندازه بانک... 48

  3-5-8 نقدینگی.. 48

  3-5-9 کفایت سرمایه. 48

  3-6. فرضیه‌های تحقیق.. 49

  3-7. روش‌های جمع‌آوری اطلاعات... 50

  3-8. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 50

  3-9. روش شناسی داده‌های تابلویی.. 50

  3-9-1. مزایای استفاده از داده‌های تابلویی.. 51

  3-9-2. تخمین مدل‌های رگرسیون با داده های تابلویی.. 51

  3-9-3. آزمون‌های انتخاب روش برآورد در داده‌های تابلویی.. 54

  3-9-4. آزمون پایایی در داده‌های تابلویی.. 55

  فصل چهارم: برآورد مدل و نتایج

  4-1. مقدمه. 57

  4-2. تصریح مدل. 57

  4-3. برآورد مدل. 58

  4-3-1. آزمون F و انتخاب روش اثرات مشترک و اثرات ثابت... 58

  4-3-2. انتخاب روش اثرات تصادفی و اثرات ثابت... 59

  4-3-3. نتایج برآورد مدل برای بانک‌های ایران. 60

  4-3-3-1. بانک‌های خصوصی.. 60

  4-3-3-1-1. نتایج برآورد مدل (4-1) 60

  ‏4-3-3-1-2.‏ آزمون فرضیه‌ها برای بانک‌های خصوصی.. 62

  4-3-3-2. بانک‌های دولتی.. 67

  4-3-3-2-1. نتایج برآورد مدل (4-2) 67

  4-3-3-2-2. آزمون فرضیه‌ها برای بانک‌های دولتی.. 68

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1. مقدمه. 75

  5-2. خلاصه فصول. 75

  5-3. نتایج.. 75

  5-4. پیشنهادات... 77

  5-4-1. پیشنهادات کاربردی.. 77

  5-4-2. محدودیتهای تحقیق.. 78

  5-4-3. پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 78

  منابع و مأخذ. 80

  پیوست... 84

  منابع و مأخذ

  الف) منابع فارسی

  الدون اس. هندریکسون و مایکل افون بردا(1385)، « تئوری‌های حسابداری»، ترجمه علی پارسائیان، انتشارات ترمه، تهران

   انصاری، ابراهیم(1391)، بررسی عوامل موثر بر سودآوری بانکهای تجاری (مطالعه موردی بانک صادرات ایران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور واحد البرز.

  ای. سی. لیتلتن،(1380)، «ساختار تئوری حسابداری، ترجمه حبیب ا...تیموری، انتشارات سازمان حسابرسی، تهران.

   باقری، حمید(1386)،«تحلیل عوامل موثر بر سودآوری بانک‌های تجاری(مطالعه موردی: بانک رفاه)»، تحقیقات مالی، سال 8، شماره 21، صص 26-3.

  حیدری، حسن و ملا بهرامی، احمد (1389)،«بهینه سازی سبد سرمایه‌گذاری سهام براساس مدل‌های چند متغیره GARCH : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران»، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، فصلنامه تحقیقات مالی، دوره 12، شماره 30.

  دارابی، رویا و مولایی، علی،(1390)، «اثر متغیرهای نقدینگی، تورم، حفظ سرمایه، تولید ناخالص داخلی بر سودآوری بانک ملت»، مجله دانش مالی تحیل اوراق بهادار، شماره 10، صص139-182.

  رستگار ابرقویی،اکرم و علوی راد، عباس و دانشمند شیرازی، حسین،(1392)، «تاثیر تورم بر سودآوری بانک ها مطالعه موردی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک، ابرکوه، ایران.

  سید نورانی، سید محمدرضا و امیری، حسین و محمدیان، عادل،(1391)،«رابطه علّیت بین سرمایه بانک و سودآوری؛ با تاکید بر جنبه نظارتی ساختار سرمایه»، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال دوم، شماره ششم، صص 11-44.

  شهباززاده خیاوی، اتابک،(1391)،« بررسی تأثیر نظارت برروی سودآوری بانک‌های ایران»، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد، مدیریت وبازرگانی، گروه اقتصاد

  صالح نژاد، حسن و غیور، وحیدرضا،(1389)، «تاثیر نرخ بازده دارایی‌ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه مدیریت، 1389، شماره 18 صص 17-27.

  صبائی، امیرمهدی،(1390)، «بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و سودآوری بانک پارسیان»، پایان نامه کارشناسی ارشد MBA- گرایش استراتژی، دانشگاه علم و فرهنگ.

  فدائی‌نژاد، محمد اسماعیل و محمود‌زاده، صونا،(1390)، « بررسی محتوای اطلاعاتی فزاینده معیار‌‌های سنتی و مبتنی بر ارزش ارزیابی عملکرد سهام شرکت‌‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، چشم‌انداز مدیریت مالی و حسابداری، شماره1، صص37-50

  قلی‌پور،علیرضا،(1392)، «بررسی اثر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانکهای منتخب در ایران »، نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی(تحول در مدیریت نظام بانکی، گامی به سوی حماسه اقتصادی، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما.

  کردستانی، غلامرضا و کشاورز هدایتی، مریم،(1391)، «سود حسابداری در برابر سود اقتصادی»، مجله کنکاش، صص 118-125.

  نوفرستی، محمد (1378)، ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی، انتشارات فرهنگی رسا.

  هدایتی، علی اصغر و کلهر، حسن و سفری، علی اصغر و بهمنی، محمود،(1383)، عملیات بانکی داخلی - تخصیص منابع، چاپ نهم، تهران: انتشارات مؤسسه عالی بانکداری.

  ب) منابع انگلیسی

  Aburime, Uhomoibhi Toni (2006),"Impact of Ownership Structure on Bank Profitability in Nigeria, the Department of Banking and Finance", Faculty of Business Administration, University of Nigeria.

  Ahmad,Ashfaq(2012), "Impact of Privatization on Banking Sector Performance of Pakistan", SSRN-id2026329.

  Ali, K.; Akhtar, M.F. and Ahmed, H.Z. (2011),"Bank specific and Macroeconomic Indicators of Profitability- Empirical Evidence from the Commercial Banks of Pakistan". International Journal of Business and social sciences, Vol.2, No. 6, pp: 237-241.

  Almazari , Ahmad Aref(2014),"Impact of Internal Factors on Bank Profitability: Comparative Study between Saudi Arabia and Jordan, Journal of Applied Finance & Banking", Vol. 4, No. 1, PP. 125-140.

  al-motairi, m. and al-omar, h. (2008), "Bank-specific Determinants of profitability: The case of Kuwait" , journal of economic & dministrative Sciences, vol 24 (20-34) 

  Alper, Deger and Anbar, Adem (2011),"Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Commercial Bank Profitability: Empirical Evidence from Turkey, Business and Economics Research Journa", Volume 2 . Number 2.

  Antonina, D. (2011)."Determinants of Bank Profitability in Ukraine". Undergraduate Economic Review Journal, Vol.7 Issue1.

  AshimaGoyal and Ankita Agarwal,(2005),"Risk and Asian Exchange Rate Regimes",Preprint from Global Economic Review, Vol. 34, No. 3, 321-329, September 2005.

  Chamberlain sadndra,howejohn.S,popperhelen.(1996),"The  Exchange  Rate Exposure  of U.S. and Japanese Banking Institutions",Dissertation in The wartofinancial institutions center.

  Chamberlain, Sandra., Howe, John., and Popper, Helen. (1997) ."The exchange rate exposure of US and Japanese banking institutions",Journal of Banking & Finance, 21, 871–892.

  Clyde P.Stickney, (2007), "Financial Accounting; an Introduction to Concepts, Methods, and Uses", South Western Can gage Learning, Canada.

  Davydenko, Antonina (2010),"Determinants of Bank Profitability in Ukraine", Undergraduate Economic Review,Vol.7,Issue 1.

  Demirgüç-Kunt A. and Huizinga H., (1998),"Determinants of Commercial Bank Interest Margins and Profitability: Some International Evidence", The World Bank, Policy Research Working Paper 1900.

  Enders,W.(2009),"Applied Economic Time Series", P.441.

  Fadzlan.S and Royfaizal .R.C (2008),"Determinants of Bank Profitability in A Developing Economy: Empirical Evidence From The Philippines",Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, Vol. 4, No. 2, 91–112.

  Flamini, V.; Mc Donald, C. and Schumacher, L. (2009),"The Determinants of Commercial Bank Profitability in Sub-Saharan Africa", IMF Working Paper (WP/09/15).

  GUL, S.; Irshad, K. and Zaman,K. (2011)," Factors Affecting Bank Profitability in Pakistan", The Romanian Economics Journal, Vol.XIV, No.39, pp: 61- 87.

  Hasan, N.A., Shaari,N.A.; Palanimally,Y.R & Haji- Mohamed, R.K. M. (2013),"The Impact of Macroeconomic and Bank Specific Components on the Return of Equity in Malaysia". Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol. 5, No 2.

  Khizer,Ali(2011),"Bank-Specific and Macroeconomic Indicators of Profitability - Empirical Evidence from the Commercial Banks of Pakistan", International Journal of Business and Social Science, Vol. 2 No. 6.

  Khrawish, H.A; Siam, W.Z. and Khrawish. A.H. (2011),"Determinants of Islamic Banks Profitability: Evidence from Jordan", Middle Eastern Finance and Economics Journal, Issue 13: 42 – 57.

  Liu Hong AND Wilson S.O.John (2010),"The profitability of banks in Japan", Applied Financial Economics, 20, 1851-1866.

  Michael P,(1994),"Bank positions and Forecasts of exchange rate movements", International Finance Discussion Papers, Number486.

  Naceur S.B., (2003),"The Determinants of the Tunisian Banking Industry Profitability: Panel Evidence", Paper presented at the Economic Research Forum (ERF) 10th Annual Conference, Marrakesh-Morocco,16-18.

  Nadeem, Muhammad and  Sara Kanwal (2013), "The Impact of Macroeconomic Variables on The Profitability of Listed Commercial Banks in Pakistan", European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 2, No.9 , pp 186-201.

  Nawaz, Asmat (2011),"Pakistani’s Banking Sector Privatization Experience", KDI School of Public Policy and Management.

  Nydahl, Stefan. (1999)."Exchange Rate Exposure, Foreign Involvement and Currency Hedging of Firms: Some Swedish Evidence". European Financial Management, 5, 241-257.

  Ramlall, I. (2009)."Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic, Determinants of Profitability in Taiwanese Banking System: Under Panel Data Estimation", International Research Journal of Finance and Economics, Issue 34 (2009), pp: 160-167.

  Saira. J, Jamil.A , Khalid.Z and Abdul.G,(2011),"Determinants of Bank Profitability in Pakistan: Internal Factor Analysis",MEDITERRANEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, Vol. 2, No. 1, January 2011, ISSN 2039-2117

  Wong, J., T. and Fong, Hl. (2007)."Determinants of the Performance of Banks in Hong Kong". Hong Kong Monetary Authority Working Paper 06/2007, 18.

  Owoeyetaiwo,(2013),"Exchange rate volatility and Bank performance in Nigeria", Asian Economic and FinancialReview,3(2):178-185.

  Ramlall, I (2009),"Bank Specific, Industrial Specific and Macroeconomic Determinants of Profitability in Taiwanese’ Banking System: Under Panel Data Estimation", International Research Journals of Finance and Economics, issue 34, pp:160-167.

  Riaz, Samina and Mehar Ayub (2013),"The impact of Bank Specific and Macroeconomic Indicators on the Profitability of Commercial banks", The Romanian Economic Journal.

  Roman, Angela and Dănuleţiu, Adina Elena (2013), "An Emprical Analysis of the Determinates of Bank Profitability ROMANIA", Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Vol.15,No2, PP.580-593

  Saira. J, Jamil.A ,Khalid.Z and Abdul.G,(2011),"Determinants of Bank Profitability in Pakistan: Internal Factor Analysis", Mediterranean Jornal of Social Sciences, Vol. 2, No. 1, January 2011, ISSN 2039-2117

  Saunders, Anthony., & Yourougou, Pierre., (1990)."Are banks special? The separation of banking from commerce and interest rate risk". Journal of Economics and Business, 42, 171–182.

  Soyemi, K.A.; Akinpelu, L. and Ogunleye, J.O. (2013),"The Determinant of Profitability Among DMBs in Nigeria Post Consolidation, Global Advanced Research Journal of Economics", Accounting and Finance Vol. 2. No.5 pp. 93-103

   Sufian, F (2011), "Profitability of the Korean Banking Sector: Panel Evidence on Bank Specific and Macroeconomic Determinants". Journal of Economics and Management, Vol.7, No.1, pp: 43 – 72.

  Uchenna, Ani, W. et al (2012), "Determinants of Banking Industry Profitability in Nigeria: A Bank-Specific and  Macroeconomic Characteristics Analysis", Elixir Finance,Vol. 45,PP. 7714-7719

  Vithessonthi, Chaiporn. (2010),"The Exchange Rate Exposure of Thai Banks: Evidence from 2004-2008",The Business Review,16 , 85-98.

  Wong, J., T. and Fong, Hl. (2007),"Determinants of the Performance of Banks in Hong Kong".Hong Kong Monetary Authority Working Paper 06/2007, 18.تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران, پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس