پایان نامه کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی مطالعه موردی (رامسر تا تنکابن)

word
129
9 MB
30447
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۶,۷۷۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی مطالعه موردی (رامسر تا تنکابن)

  پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد  

  رشته: جغرافیا طبیعی    گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی 

  چکیده

  اصولا استقرا ر و پیدایش یک منطقه بیش از هر چیزی تابع شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی است، زیرا عوارض و پدیده های طبیعی در مکان گزینی، پراکندگی، حوزه نفوذ توسعه  فیزیکی، مورفولوژی و امثال آن اثر قاطعی دارند و گاه به عنوان یک عامل مثبت و زمانی به صورت یک عامل منفی و بازدارنده عمل می‎کنند. در هنگام برنامه ریزی برای احداث منطقه  باید به دینامیسم محیط طبیعی مثل اشکال ژئومورفولوژیکی منطقه و عواملی که از آن ناشی گر می شود مانند سیل، زلزله و باد و گسل. . و. و. وتوجه کافی مبذول داشت و گرنه شهر در آیند ه دچار مشکل خواهد شد. لذا شایسته است قبل از وقوع حوادث تلخ، دردناک  و پرهزینه، مسئولان  درهنگام برنامه ریزی محیطی نسبت به پیش بینی وقوع اتفاقیه دغدغه لازم را داشته باشند و  احساس مسئولیت کنند وعلاوه بر اهمیت دادن به مطالعات ژئومورفولوژی، کار را  به متخصصان امر بسپارند. البته ناگفته نماند که علاوه بر مطالعات ژئومورفولوژی، سایر مطالعات جغرافیایی نیز در مکان گزینی و بالا بردن سطح منطقه ها و به خصوص سواحل و برنامه ریزی محیطی اهمیت فوق‎العاده ای دارند و بی توجهی به آن خسارت جبران ناپذیری را در آینده به وجود می آورد. در این تحقیق سعی بر این خواهد بود که کاربرد مطالعات اشکال ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی موثرند، و باعث گسترش و پیشرفت گردشگری و توریسم نیز می شود رانیز مورد بررسی شود.

   

  واژگان کلیدی: ژئومورفولوژی، برنامه ریزی محیطی، مطالعات، ژئومورفولوژی ساحلی

  مقدمه

  محل استقرار سکونتگاه ها و سایر تأ سیساتی که انسان ایجاد می کند، کاملاً تحت تأثیر عوامل محیطی به ویژه ژئومورفولوژی و زمین شناسی است. امروزه به تبع رشد جمعیت، توسعه ساخت وسازها اجتناب ناپذیر است و تأثیر نامطلوب نیازهای بشر برروی زمین و همچنین بهره برداری از مناطق اطراف شهرها و روستاها برای ایجاد خانه و تأسیسات اقتصادی و صنعتی گسترشی روزافزون می یابد. صنعتی شدن جوامع و گسترش اقتصاد سرمایه داری مشکل را دو چندان کرده است و اندیشه و تعمق کمتری برروی زمین بنا می شوند. این مشکل در کشورهای در حال توسعه به علت تنگناهای اقتصادی چشمگیرتر است و هنوز هم دراین مناطق به طور مطلوب از فناوری های پیشرفته برای حل مشکلات انسانها یا پیشگیری ازبروز آنها استفاده نمی شود. این امر باعث می شود که بلایای طبیعی همه ساله جان هزاران انسان را بگیرند و خسارتهای هنگفتی به اقتصاد این کشورها وارد کنند. وقوع سیل، زلزله و رانش زمین در کشورهایی مثل ژاپن و آمریکا همانند کشورهای ایران و هندوستان خسارت به همراه ندارد. ژئومورفولوژی یکی از علوم زمین است که مدیران شهری، برنامه ریزان و سایر متولّیان مسائل اقتصادی وفنی را در انتخاب مکانهای مطلوب برای استقرار و توسعه سکونتگاهها و سایر ساخت و سازها کمک می کند. بررسی مشکلات مربوط به انتخاب مکان مناسب برای ایجاد شهرها، چگونگی استقرار ساختمانها درداخل شهرها، آثار توسعه شهرها روی زمینهای اطراف و نظایر اینها موضوعهای مورد مطالعه ژئومورفولوژی است. استقرار شهرها و مناطق مسکونی برروی زمین، چشم اندازهای جدیدی را به وجود می آورد. این چشم اندازها ازجهات مختلفی قابل بررسی اند؛ خلق این بناها ازطرفی موجب تغییرات عمده ای در محیط می شود وچرخه آب، انرژی ومواد را به هم می زند و از سوی دیگرتحت تأثیر محیط طبیعی قرارمی گیرد. بنابراین مطالعه و تحقیق در زمینه محیط طبیعی محل استقرار شهرها اهمیت خاصی دارد و بدون شناخت موقع و مقرّ شهرها ایجاد آنها میسر نمی شود یا با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. احداث ساختمانها و جاده ها با ابعاد مختلف مستلزم شناخت ثبات و پایداری محل استقرار آنهاست. با توجه به تنوع و گستردگی واحدهای ژئومورفولوژیک، گسترش شهرها و توسعه واحدهای مسکونی و صنعتی همواره تحت تأثیر این واحدها قرار می گیرد.

  شهرها زمین های وسیع و گسترده ای را به خود اختصاص می دهند. این زمین ها از ترکیب واحد های مختلف توپوگرافی و مورفولوژیک تشکیل می یابند. هر اندازه که شهرها توسعه یابند و گسترش پیدا کنند، برخورد آنها با واحد های گوناگون توپوگرافی و ژئومورفولوژی و موضوعات مربوط به آنها زیادتر می شود. واحدهای ژئومورفولوژی همیشه با پویایی و دینامیسم محیط طبیعی در ارتباط است، هرگونه اقدام در راستای توسعه و عمران شهر ها به نحوی با پویایی و دینامیسم مذکور، و در نتیجه باپدیدههای مورفولوژیک تلاقی می کند. در این برخورد اگر برخی اصول و نکات ضروری رعایت نشود، تعادل مورفودینامیک محیط، به هم می خورد و خطرات بزرگی غالب تجهیزات و امکانات شهری را مورد تهدید قرار می دهد. گاهی شدت مورفوژنز چنان زیاد می شود که نتایج جبران ناپذیری به بار می آورد. شهر های فراوانی گاه و بیگاه از به راه افتادن سیل خسارات فراوانی می بینند و یا لا اقل با مشکلات بسیاری رو به رو می شوند. برخی شهروندان از ریزش کوه می نالند، جریان سولی فلوکسیون برخی دیگر را زیر خروار ها آوار می برد. زمین لرزه ها و تکان های زمین نیز موجب ویرانی شهر ها و قصبه ها می گردند. اگر بخشی از این ویرانیها مستقیما به امواج زلزله مربوط باشند؛ بخش مهم دیگری به طور غیر مستقیم در اثر دخالت پدیده های ژئومورفولوژی، که برخی از آنها خود از تکانهای زمین ناشی می شود حاصل می آید.

  لذا اهمیت و ضرورت شناخت ویژگی های محیط طبیعی جهت تمیز و تشخیص نقاط مناسب برای ایجاد بناها و ساختمان ها، از مناطق نا مساعد، معلوم می شود. برای شناخت بخش اعظمی از ویژگی های محیط طبیعی به مطالعه ژئومورفولوژی نیازمندیم و در سایه کسب اینگونه آگاهی است که می توان قدمهای موثری در انتخاب مناسب ترین مکان برای ایجاد و گسترش شهر ها و ایجاد کارخانه های عظیم برداشت و نسبت به جلوگیری از خطرات پدیده های طبیعی یاد شده و یا مقابله با آنها اقدامی جدی به عمل آورد. 

  فصل اول 

  -1-بیان مسئله

  در قرن آینده با توجه به افزایش دمای زمین شاهد پیشروی آب دریا‌ها خواهیم بود. در حال حاضر بیشترین مرزهای شمالی ایران با نوار ساحلی مشخص شده‌اند. بنابراین پرداختن به موضوع ژئومورفولوژی ساحلی به عنوان بستر فیزیکی و کالبدی توسعه برای پژوهشگران این حوزه یک نیاز به‌شمار می آید. اصطلاح ژئومورفولوژی ساحلی امروزه مورد توجه و بررسی ویژه ای قرار گرفته است. و به دلیل گسترش شهرهای ساحلی متعدد و پرجمعیت در حاشیه جنوبی دریای خزر در آینده ای نه چندان دور می تواند در زمره یک دانش علمی کاربردی به ویژه در مدیریت محیط نقش آفرینی کند. شناخت مسئله، تحقیق و دستیابی به راه حل ها و شیوه های مناسب جهت مهار، کنترل و کاهش خطرات ناشی از وقوع حوادث طبیعی برنامه ریزی خردمندانه در استفاده بهینه از محیط های طبیعی دارای اهمیت بسیار است. مناطق ساحلی از جمله سیستم هایی بشمار می روند که به حالت موازنه و تعادل استقرار یافته اند و تا زمانی که این تعادل دستخوش تغییر نشود، از ثبات و پایداری برخوردار خواهند بود. امروزه با دخالت انسان برهم خوردن شرایط تعادل و ایجاد حرکات ناپایدار زمین را در  مناطق ساحلی شاهدیم. فرایند های ساحلی مسیر رامسر –تنکابن حرکات ژئومورفولوژی شبکه راهها و دیگر تاسیسات آنها را به طور جدی تهدید می کند. در این پژوهش سعی برآن است که با بررسی و شناخت این فرایند ها و حرکات ژئومورفولوژی علل موثر در ایجاد هرگونه تغییر از گذشته تاکنون را مطالعه نموده و در نهایت ضمن بررسی کاربردی ژئومورفولوژی ساحلی توان اکولوژیک، نقاط مستعد ناپایدار و پایدار محیط را به وسیله یک شکل پهنه بندی محیطی ارزیابی نماییم.

   

  1-2- پرسش اصلی تحقیق(مسائله تحقیق)

  نقش بررسی و شناسایی فرم ها و فرایندهای ژئومورفولوژی ساحلی ناحیه رامسر - تنکابن در مدیریت  محیط چگونه ارزیابی می شود؟

   

  1-3- اهداف تحقیق

  - شناسایی فرم ها و فرایند های ژئومورفولوژی ساحلی ناحیه رامسر – تنکابن

  - تهیه شکل پهنه بندی ناحیه مورد مطالعه با تأکید بر ارزیابی ژئومورفولوژیک

   

  1-4-فرضیه

  به نظر میرسد بررسی و ارزیابی عوامل ژئومورفولوژی ساحلی می تواند در راستای برنامه ریزی و زیرساخت های توسعه در ناحیه مورد مطالعه تاثیرگذار باشد.

   

  1-5-محدودیتهای تحقیق

  مهم ترین مشکلات و محدودیت های این پژوهش عبارتند از:

  عدم وجود منابع علمی کافی مربوط به ناحیه مورد مطالعه

  عدم همکاری سازمانها و مراکز دولتی در زمینه ارائه اطلاعات.فصل دوم

  مروری بر ادبیات تحقیق

  و پیشینه تحقیق

  2-1-ژئومورفولوژی

  ژئومورفولوژی کلمه ایست که دارای ریشه یونانی می باشد و به معنای شناخت شکل زمین است. در واقع این علم به توضیح در مورد اشکال هندسی سطح زمین وچگونگی بوجود آمدن آنها و تغییرات این اشکال در بسترهای گوناگون می پردازد و در این راستا از مفاهیم قوانین ودانشهای گوناگون بهره می گیرد. مدت زمان زیادی از تدوین آن به عنوان یک دانش قانونمند و مستقل از سایر علوم نمی گذرد البته نمی‎توان بین علوم و دانشها جدایی محض قائل بود و امروزه تبیین قوانین و نظریات در گرو قائل شدن ارتباط بین دانشهای مختلف است.

  بعضی معتقدند که ژئومورفولوژی از بستر زمین شناسی و جغرافیا برخواسته است اما در واقع دانشی است که تاثیرات متقابل لیتوسفر - اتمسفر - بیوسفر و دیگر لایه های کره خاکی را مورد مطالعه و تحقیق قرار می دهد و این مطالعه و نتایج آن ما را در یافتن تصویری روشن ازشکل گذشته زمین و روند حاکم بر آن که منجر به ایجاد شکل کنونی شده است یاری می دهد.

  در واقع این علم داده های سایر علوم را به صورتی کاربردی مد نظر قرار داده تا تصویری منطقی از روند شکلگیری ناهمواریهای زمین ارائه دهد. اصول موضوعه این علم که به شناخت فرم ارضی معطوف است، شامل عناصر شکل شناسی و عوامل مؤثر در ایجاد آن می شود (رامشت، 1384، ص 19) و بطور کلی ژئومورفولوژی علم شناسایی اشکال ناهمواریهای زمین است.

   

  2-2-قلمرو ژئومورفولوژی

  در مطالعه ناهمواریهای پوسته جامد زمین می‌توان سه ناحیه به شرح زیر تشخیص داد:

  1- زمین‌هایی که در آب فرو رفته‌اند (اعماق دریا‌ها و دریاچه‌ها)

  2- زمین هایی که خارج از آب هستند یعنی خشکیها.

  3- ناحیه تلاقی این دو یعنی ساحل که خود قلمرو ویژه‌ای است.

   

  2-3-انواع ژئومورفولوژی

  2-3-1-ژئومورفولوژی ساختمانی

  ژئومورفولوژی ساختمانی از ماهیت سنگها و طرز قرار گرفتن آنها و پدیده‌هایی که از عمل تکتونیک (مانند خمیده گیهای طبقات، شکستگیها، چین‌ها و...) حاصل می‌شود، بحث می‌کند که می‌توان گفت قسمت عمده شکل گیریهای پوسته زمین به وسیله این علم شناخته می‌شوند.

  2-3-2-ژئومورفولوژی فرسایشی

  گروه دیگر مانند آبهای جاری، باد، یخچالها که موجب کنده کاری ناهمواریها گشته و کم و بیش موجب تخریب و از بین رفتن آنها می‌گردند، مطالعه این گونه عوامل، ژئومورفولوژی فرسایشی را تشکیل می‌دهد که گاهی به آن با کمی تفاوت در معنی عبارت ژئومورفولوژی دوره‌ای اطلاق می‌شود.

   

  2-4-ژئومورفولوژی ساحلی

  ژئومورفولوژی ساحلی از شکل‌گیری اشکال ساحلی (لندفرم‌ها)، فرایندهای حاکم بر آن‌ها و تغییرات صورت گرفته بر آن‌ها و تعییرات صورت گرفته بر روی آنها بحث می‌کند. زمین‌شناسی ساحلی نیز بر تشکیلات و ساختار سنگ‌ها و رسوباتی تاکید دارد که در نواحی ساحلی وجود دارند. این عوامل پایه مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی را تشکیل می‌دهند. (یمانی، مجتبی، 1392، ص1)

   

  2-4-1-زمینه‌های مطالعاتی ژئومورفولوژی ساحلی را می‌توان به‌صورت زیر برشمرد

  1) شکل‌گیری لندفرم‌ها در ارتباط با زمین‌شناسی، فرایندها، نوسانات اقلیمی و نوسانات سطح نسبی دریا و خشکی.

  2) تغییرات خطوط ساحلی طی دوره‌های مختلف و تحلیل علل این تغییرات.

  3) فرایندها و واکنش‌های کرانه نزدیک، به‌ویژه در سطح سواحل ماسه‌ای.

  4)  شواهد تاریخ زمین‌شناسی و به‌ویژه تغییرات سطح دریا و خشکی و نوسانات اقلیمی.

  5)  منشا و الگوهای حرکت رسوبات ساحلی.

  6) طبقه‌بندی فرایندهای هوازدگی در ناحیه ساحلی.

    ساحل محل تلاقی پهنه های آبی و خشکی است و عرصه فعالیت عواملی نظیر فرایند های هیدرو دینامیکی و دینامیکی فعال و مرتبط با شرایط زیستی، اقلیمی و موقعیت قرارگیری آنها می باشد. فرایند های فرسایش، اشکال کاوشی و تراکمی متنوعی را در این محیط ایجاد می کند (نوحه گر و یمانی در کتاب ژئومورفولوژی ساحل شرقی تنگه هرمز، 1385)

  سواحل نوعی از سیستم های حساس و ظریف محیطی به شمار می روند. زیرا تحت تاثیر فرایندهای مورفودینامیک حاکم بر این نقاط، تحول در آنها نسبتا سریع است و شاید از این نظر قابل مقایسه با سایر سیستم های ژئومورفولوژی نباشند (نوحه گر و یمانی در کتاب ژئومورفولوژی ساحل شرقی تنگه هرمز، 1385)

  زمین شکل های ساحلی به عمل متقابل بعضی فرایندها مانند عمل امواج، جزرو مدّ، جریانها و مواد محلی وابسته اند (کوک و دورکمپ، 1378، 145). کلتات نیز (1378، 112) فرایندهای شکل زا در اراضی ساحلی را با سه عنوان شرح داده است:

   

  2-4-2-طبقه بندی لندفرم ها

  مطالعات انجام گرفته دراستان های سمنان، خراسان ونوار ساحلی خزر درمورد شناسایی انواع لندفرم ها به کمک فناوری فضایی مارا به طبقه بندی ویژه ای از لندفرم‎ها راهنمایی نمود. اساس این طبقه بندی، فرآیندهایی است که منجر به ایجادیک لندفرم می شود در زیرخلاصه ای ازاین رده بندی ارائه می شود. (عمونیا سماکوش؛ حمید؛1391) 

  Abstract

  Basically،  the establishment and the appearance of a regional is function of environmental conditions and geographical location،  because terrain and natural phenomena have a strong effect on the localization،  distribution،  sphere of influence physical development،  morphology and etc. and sometimes operate as a positive action and may as a negative and preventive action. There should be given adequate attention while planning for construction zone to the dynamics of the natural environment like region geomorphological shapes and the factors that have caused such as flood،  earthquake،  wind،  fault and etc. ،  otherwise،  the city will suffer in the future. Therefore it is worth that authorities should be concerned about the predicted event while environmental planning and feel responsible and   In addition to the importance of Geomorphological studies،  leave it to the professionals. In addition to Geomorphological studies،  also other Geographical studies are extremely important in the localization and to enhance the region level،  especially coastal and environmental planning and the strain that creates irreparable damage in the future. In this study would be to investigate the effect of the application of coastal geomorphology shapes on environmental planning،  and to indicate that it leads to the development of tourism.

   

  Keywords: Geomorphology،  Environmental planning،  Studies،  Coastal geomorphology

 • فهرست و منابع پایان نامه کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی مطالعه موردی (رامسر تا تنکابن)

  فهرست:

  چکیده. 1

  مقدمه. 2

  فصل اول: کلیات

  1-1-بیان مسئله. 5

  1-2- پرسش اصلی تحقیق(مسائله تحقیق) 5

  1-3- اهداف تحقیق.. 5

  1-4-فرضیه. 6

  1-5-محدودیتهای تحقیق.. 6

  فصل دوم مرورمنابع/ادبیات تحقیق/پیشینه تحقیق

  2-1-ژئومورفولوژی.. 8

  2-2-قلمرو ژئومورفولوژی.. 8

  2-3-انواع ژئومورفولوژی.. 8

  2-3-1-ژئومورفولوژی ساختمانی. 8

  2-3-2-ژئومورفولوژی فرسایشی. 9

  2-4-ژئومورفولوژی ساحلی.. 9

  2-4-1-زمینه‌های مطالعاتی ژئومورفولوژی ساحلی را می‌توان به‌صورت زیر برشمرد 9

  2-4-2-طبقه بندی لندفرم ها 10

  2-4-2-۱- فرآیندهای دامنه ای.. 10

  2-4-2-2- فرآیندهای جریانی (سیال). 11

  2-4-2- ۳- فرآیندهای بادی.. 11

  2-4-2-4-فرآیندهای ساختاری.. 11

  2-4-2-۵-فرآیندهای دریایی.. 12

  2-4-3-فرایندهای موثر در شکل گیری سواحل. 12

  2-5-تعریف ساحل.. 13

  2-5-1-اکولوژی ساحل. 14

  2-5-1-1-آب های ساحلی(Costal Water). 15

  2-5-1-2-نوار ساحلی (Shore Line). 15

  2-5-2-انواع سواحل. 17

  2-5-3-عوامل مؤثر در پیدایش انواع ساحل عبارتند از: 18

  2-5-4-طبقه‌بندی‌ انواع‌ سواحل. 18

  2-5-4-1-طبقه‌بندی زوس‌ (Suess). 20

  2-5-4-2-طبقه‌بندی جانسون‌ (Johnson 1919). 21

  2-5-4-3-طبقه‌بندی کوتون‌ (Cotton 1952). 22

  2-5-4-4-طبقه‌بندی شپارد (Shepard 1973). 23

  2-5-4-5-طبقه‌بندی والنتین‌ (Valentin 1952). 24

  2-5-4-6-طبقه‌بندی تکتونیکی اینمن و نورستروم. 25

  2-5-4-7-طبقه‌بندی ژئومرفولوژیکی اینمن‌ و نورستروم. 26

  2-6-فرایندهای ساحلی.. 28

  2-6-1- جریان گردابی: (Rip curents) 28

  2-6-2- جریان ناشی از امواج: (Wave -generated curents) 29

  2-6-3-جریان جزر و مدی: (Tidal curents) 29

  2-6-4-جریان اقیانوسی(Ocean curents) 29

  2-6-5-جریان ناشی از وزش باد: (Wind-generated curents) 29

  2-6-6-جریان رودخانه‌ای: (Fluvial curents) 29

  2-6-7-اختلاف چگالی(Density curents ) 29

  2-7-سیمای ساحل.. 29

  2-8-برنامه ریزی.. 30

  2-8-1-مزایای برنامه ریزی. 30

  2-8-2-عناصر کلیدی برنامه ریزی. 31

  2-8-3-دلایل ضرورت برنامه ریزی. 31

  2-8-4-انواع برنامه ریزی. 31

  2-8-4-1-انواع برنامه ریزی از نظر مدت اجرا 31

  2-8-4-2- از نظر مکانی(کلان، بخشی، منطقه ای). 33

  2-9 اقلیم. 37

  2-9-1- انحراف معیار بارندگی حوضه 37

  2-9-2- ضریب تغییرات (Coeddicient of Variation) 37

  2-9-3- بارندگی ماهیانه 37

  2-9-4- فرسایندگی باران در محدوده مورد مطالعه 38

  2-9-5- درجه حرارت.. 38

  2-9-6- رژیم حرارتی. 38

  2-9-7- رژیم فصلی دما در محدوده مورد مطالعه 38

  2-9-7-1- گرادیان حرارتی حوضه. 38

  2-10-پیشینه تحقیق در ایران. 39

  فصل سوم روش اجرای تحقیق/ مواد و روش ها

  3-1-مقدمه. 44

  3-2-داده ها 44

  3-3-روش کار. 44

  3-3-1روشهای کتابخانه ای. 44

  3-3-2-روش میدانی. 45

  3-4-موقعیت جغرافیایی و شناخت اجمالی از. 45

  فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

  4-1-اقلیم شناسی.. 49

  4-1-1- ایستگاه مورد استفاده در این تحقیق. 49

  4-2-  طبقه بندی اقلیمی.. 50

  4-2-1-  روش دمارتن اصلاح شده 51

  4-2-2-روش کوپن. 51

  4-3-بررسی عناصر اقلیمی منطقه مورد مطالعه. 51

  4-3-1-بارش.. 52

  4-4-دما 54

  4-4-1-میانگین سالانه و ماهانه در جه حرارت.. 55

  4-4-2-حداقل و حداکثر دمای ماهانه 56

  4-4-3-متوسط ماهانه تعداد روزهای یخبندان. 57

  4-4-4-متوسط ماهانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک منطقه مورد مطالعه 58

  4-4-5-ساعات آفتابی. 59

  4-4-6-طبقه بندی اقلیمی منطقه 60

  4-4-6-1-طبقه بندی ژنتیک.... 60

  4-4-6-2-طبقه بندی تجربی.. 60

  4-4-7-طبقه بندی اقلیمی به روش ایوانف.. 60

  4-4-8-اقلیم بر اساس طبقه بندی. 62

  4-4-8-1-طبقه بندی اقلیمی به کمک نموگرام دومارتن.. 63

  4-4-8-2-طبقه بندی اقلیمی به کمک نموگرام آمبرژه. 64

  4-5-زمین شناسی رامسر-تنکابن.. 67

  4-5-1- عناصر ساختاری حوضه 68

  4-5-2- درزه ها 68

  4-5-3- گسل ها منطقه 68

  4-5- 4- چینه شناسی رامسر تا تنکابن و بررسی وضعیت پایداری سازندها و خصوصات ژئوتکنیک. 68

  4-5-4-1-  کمپلکس بریر:  Barir Complex.. 68

  4-5-4-2- رسوبات پرمین.. 69

  4-5-4-3- رسوبات تریاس.... 70

  4-5-4-4- رسوبات ژوراسیک.... 71

  4-5-4-5- رسوبات سنوزوئیک.... 71

  4-5-4- 6-رسوبات کواترنری.. 71

  4-5-5-زمین شناسی دریای خزر 72

  4-5-5-1-وسعت... 72

  4-5-5-2-ریخت‎شناسی.. 72

  4-5-5-3-نهشته‎های بستر. 72

  4-5-5-4-گل‎فشان‎ها و گریفون‎های خزر. 73

  4-5-5-5-جریان‎های دریایی.. 73

  4-5-5-6-دمای آب... 73

  4-5-5-7-تغییرات سطح آب... 73

  4-5-5-8-منابع تأمین‎کننده آب خزر. 74

  4-5-5-9-پی‎سنگ.... 74

  4-5-5-10-ترکیب شیمیایی.. 74

  4-5-5-11-توان هیدروکربنی خزر. 75

  4-6-توپوگرافی.. 77

  4-6-1-نواحی جلگه ای. 78

  4-6-2- بررسی توپوگرافی حوضه 78

  4-6-3-شیب.. 82

  4-6-3-1-تهیه نقشه شیب... 82

  4-6-3-2-شیب متوسط... 82

  4-6-3-3-نمای شیب... 82

  4-7- پوشش گیاهی.. 84

  4-7-1- نقش پوشش گیاهی در منطقه مورد مطالعه 84

  4-7-2- نقش پوشش گیاهی در فرسایش خاک.. 84

  4-7-3-پوشش گیاهی ناحیه خزری. 84

  4-8- ژئومورفولوژی.. 86

  4-8-1-ژئومورفولوژی محدوده مورد مطالعه 87

  4-8-1-1-زمین شناسی.. 89

  4-8-1-2-شکیل و استقرار خاک... 89

  4-8-1- 3-شرح عمومی واحدهای اراضی.. 90

  4-9-انواع خاکهای منطقه. 91

  4-9-1-خاکهای قهوه ای جنگلی. 91

  4-9-2-خاکهای شبه پود زولی. 91

  4-9-3-خاکهای قرمز و قهوه ای مدیترانه ای. 92

  4-9-4-رندزین(Randzin) 92

  4-9-5-تیپ خاک قهوه ای جنگلی با PH اسیدی. 92

  4-9-6-تیپ خاک قهو ه ای جنگلی با PH   قلیایی. 93

  4-9-7-خاکهای کوهپایه ای ساحلی دریای خزر 94

  4-10-ویژگی جلگه های ساحلی منطقه مورد مطالعه. 95

  4-10-1-میزان آب رودها 95

  4-10-2-مقاومت سنگهای حوضه 95

  4-11- هیدرولوژی.. 95

  4-11-1- شبکه هیدروگرافی. 95

  4-11-2- فرم شبکه آبراهه 96

  4-11-3- شبکه آبراهه شاخه درختی. 96

  4-11-4- شبکه آبراهه موازی. 96

  4-11-5- تعیین ترتیب کلی رودخانه ها و آبراهه های اصلی و فرعی. 96

  4-11-6-تراکم آبراهه ها 98

  4-11-7- تعیین ضریب دو شاخه شدن (نسبت انشعابات) Bifurcation ratio. 98

  فصل پنجم بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1-نتیجه گیری.. 101

  5-2-بررسی فرضیات تحقیق............................................................................................................. 104

  5-3-پیشنهادات....................................................................................................................................................................... 105

  منابع و ماخذ.. 106

   

  منبع:

  آزادنیا، رحمت الله، 1382 بررسی رابطه بارش- رواناب حوضه سیاهندگی شفت، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

  آقائی زاده، سمیه، 1383، مطالعه ویژگیهای اقلیمی رودخانه کرگانرود و نقش آن در فرسایش، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

  ارشامبول و همکاران، ترجمه رجائی، عبدالمجید 1379، اسناد ور روش برای تفسیر نقشه (جغرافیا- زمین شناسی)، انتشارات پیام نور دانشگاه تبریز

  اسمیت، کیت، ترجمه مقیمی ابراهیم و گودرزی نژاد، شاپور، 1382، مخاطرات طبیعی، انتشارات سمت چاپ اول (صص 13، 10، 92 و 91)

  خالدی، شهریار، 1380، بلایای طبیعی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول.

  رفاهی، حسین قلی، 1378، فرسایش آبی و کنترل آن، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.

  رمضانی، بهمن، 1380، شناخت بلایای طبیعی ماسوله در چارچوب جغرافیای طبیعی، طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (صص140-80)

  روزنامه اطلاعات 2/10/1379

  رهنمائی، محمد تقی، 1370، توانهای محیطی ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری ایران چاپ اول.

  زمردیان، محمد جعفر، 1381، کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی، انتشارات دانشگاه.

  ژئومورفولوژی کاربردی در برنامه ریزی و عمران ناحیه ای، تالیف دکتر عبدالحمید رجایی، انتشارات قومس

  ژئومورفولوژی و مدیریت محیط دو جلد، تالیف کوک و دورکمپ ترجمه دکتر شاپور گودرزی نژاد، انتشارات سمت

  سرور، جلیل الدین ثروتی، محمد رضا، 1379، توصیف و تفسیر نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی، انتشارات حرف نو.

  سلطانی، نبی اله و علی قلی زاده، فیروز، 1380 تحلیل روابط بین عوامل محیط طبیعی در الگوی توزیع فضای سکونتگاهها و جمعیت در ناحیه بهار همدان، مجله تخصصی جهاد.

  سیدان سید جواد و محمدی، فخ، 1376، فصل نامه تحقیقات جغرافیایی، ویزه اقلیم، سال دوازدهم، شماره 2.

  شادپور، محمد، 1382، شناخت هیدروکلیماتولوژی، حوضه آبخیز چوبر- شفت، پایان نامه کارشناسی جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

  شرکت فنی مهندسی نیوار، 1380، اقلیم و گردشگری، انتشارات سازمان هواشناسی.

  شکل توپرگرافی 25000 : 1 محدوده مطالعاتی، انتشار سازمان شکل برداری کشور.

  شکل زمین شناسی 100000 : 1 رامسر تنکابن تهیه شده توسط سازمان زمین شناسی کشور

  عابدی، قدرت الله، 1377، بررسی بلایای طبیعی و نقش آن در توسعه پایداری با تأکید بر ایران، مجله سپهر شماره 27 ص 52

  عالیان سماکخواه، پیمان و همکاران، 1381، جمع آوری آب های سطحی تالش، طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا.

  علیزاد، حسین، 1383، بزرگترین سیل در هیدرولوژی (مطالعه موردی حوضه آبخیز گرکانرود) طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

  علیزاده، امین و همکاران، 1384، هوا و اقلیم شناسی، انتشارات دانشگاه فردوسی، مشهد چاپ اول.

  علیزاده، امین، 1377، اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول.

  عمونیا سماکوش؛حمید؛1391، در سایت تحت عنوان ژئومورفولوژی، علم مطالعه اشکال زمین.

  موحد دانش، علی اصغر، 1373، هیدرولوژی آبهای سطحی، انتشارات سمت، چاپ اول.

  مهدوی، محمد، 1378، هیدرولوژی کاربردی انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم.

  مهدوی، محمد، 1380، هیدرولوژی عمومی موسسه فرهنگی و انتشاراتی آیه.

  مهندسین مشاور پندام، 1372، مطالعات شناسایی سرشاخه های تعدادی از رودخانه های گیلان- گزارش هواشناسی.

  نشریه منابع و طبیعت 1991.

  نوحه گر و یمانی در کتاب ژئومورفولوژی ساحل شرقی تنگه هرمز، 1385

  وزارت جهاد کشاورزی، پژوهشکده حفاظت خاک وآبخیزداری، 1383، ارزیابی تلفات خاک وتأثیر آن بر حاصلخیزی اراضی جنگلی

  ولایتی، سعداللله، 1379، هیدرولوژی کاربردی، دانشگاه پیام نور، چاپ اول.

  هو ک. ج. ام، ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی، ١٣٧٢،  ترجمه محمد جعفر زمردیان، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران. تحقیق در مورد پایان نامه کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی مطالعه موردی (رامسر تا تنکابن), مقاله در مورد پایان نامه کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی مطالعه موردی (رامسر تا تنکابن), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی مطالعه موردی (رامسر تا تنکابن), پروپوزال در مورد پایان نامه کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی مطالعه موردی (رامسر تا تنکابن), تز دکترا در مورد پایان نامه کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی مطالعه موردی (رامسر تا تنکابن), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی مطالعه موردی (رامسر تا تنکابن), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی مطالعه موردی (رامسر تا تنکابن), پروژه درباره پایان نامه کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی مطالعه موردی (رامسر تا تنکابن), گزارش سمینار در مورد پایان نامه کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی مطالعه موردی (رامسر تا تنکابن), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی مطالعه موردی (رامسر تا تنکابن), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی مطالعه موردی (رامسر تا تنکابن), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی مطالعه موردی (رامسر تا تنکابن), رساله دکترا در مورد پایان نامه کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی مطالعه موردی (رامسر تا تنکابن)

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس