پایان نامه ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی شرکت ایران خودرو دیزل)

word
134
3 MB
30362
1390
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۷,۴۲۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی شرکت ایران خودرو دیزل)

  ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی: شرکت ایران خودرو دیزل)

  چکیده

  سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی یک بسته نرم افزاری با کاربرد بسیار وسیع است که همه عملکردهای سازمان را در یک سیستم منفرد، یکپارچه می کند. به منظور پیاده کردن موفقیت آمیز یک پروژه ERP[i] در سازمان ضرورت ارزیابی آمادگی بکارگیری سیستم توصیه شده است. در این تحقیق با هدف ارزیابی آمادگی بکارگیری برنامه ریزی منابع سازمانی با تاکید بر عوامل حیاتی موفقیت در شرکت ایران خودرو دیزل با جامعه آماری  200 نفر انجام گرفته است. روش نمونه برداری در این تحقیق تصادفی ساده بوده که با استفاده از جدول مورگان کرجسی محاسبه شد. روش تحقیق مورد استفاده نیز توصیفی – پیمایشی بوده است که جمع آوری اطلاعات ثانویه با استفاده از مطالعه ادبیات تحقیق و داده های اولیه با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است.  برای روایی از نظرات خبرگان، اساتید و پایایی ابزارتحقیق یعنی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ  استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد تمامی عوامل در وضعیت نامناسب قرار دارند. نیاز به بهبود و تقویت دارند.

  1. فصل اول

  1-1. مقدمه

       در عصر پست مدرن و فراصنعتی کنونی سازمان ها در حال تغییرات بنیادی هستند و این تغییرات در هزاره جدید در حال افزایش است . سازمان هزاره جدید بر اساس میزان توجه و تاکید بر روی ایجاد ارزش افزوده در هر یک از فرایند های کاری و فعالیت داخلی سازمان شناسایی و سنجیده می شود و بنابر این چنین سازمانی در توانایی ایجاد تغییر و نیز به کارگیری تخصصی و تجربه سازمانی نیاز به سرعت عمل دارد .

       اعضای این چنین سازمان هایی در واقع کارمند نیستند، بلکه شرکایی هستند که در سطح بالایی در فعالیت های سازمان یا شرکت در گیر و سهیم هستند . بنابراین، این چنین دیدگاهی نیاز به نوعی جدید از معماری سازمانی دارد که به عنوان یک محرک، انعطاف پذیری و مقاومت لازم برای بقا در بازار رقابتی این هزاره را فراهم آورد .بسته های نرم افزاری ERP  چنین معماری قدرتمندی را فراهم می آورند .

  1-2.  مساله اصلی تحقیق :

  رشد غیر قابل پیش بینی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه های گذشته که با تکیه بر توسعه صنایع مختلف از جمله الکترونیک، کامپیوتر، مخابرات و غیره صورت گرفته بر جنبه های مختلف عملکرد سازمان ها تاثیرات شگرفی داشته است . همزمان با این تغییرات، محیط فعالیت سازمان ها پیچیده تر شده و به همین جهت نیاز به سیستم های مختلفی که بتواند ارتباط یکپارچه بین اجزای مختلف سازمان برقرار کرده و جریان اطلاعات را در بین آنها تسهیل کند، افزایش چشمگیری یافته است . این سیستم ها که در مجموع به سیستم های سازمانی[1] معروف هستند، زمینه ای را فراهم آورده اند که مدیران بتوانند در تصمیم گیری های مختلف خود از اطلاعات مناسب و یکپارچه در هر مکان و زمان استفاده نمایند .(Chun-Chin Wei-2005)

  از اوایل دهه 1990 میلادی، ظهور نرم افزارهای یکپارچه ای تحت عنوان Enterprise Resource Planning (ERP) با هدف بکارگیری در سازمان های بزرگ، توسعه بسیار زیادی پیدا کرده است . این نرم افزارهای بسیار قدرتمند، پیچیده و گران قیمت، سیستم های از پیش طراحی شده ای هستند که پس از اعمال تغییراتی توسط مشاوران، پیاده سازان و مشاوران تحلیل فرآیندهای سازمانی، پیاده سازی و اجرا می شوند . در بسیاری از موارد، سازمان ها به دلیل اجبار در تبعیت از منطق حاکم بر این نرم افزارها، مجبور به اصلاح و بازبینی مجدد فرآیندهای خود هستند .در این نرم افزار ها بر خلاف نرم افزار های قدیمی که در سازمان ها از طریق واحدهای مختلف سازمانی توسعه پیدا می کردند، این کار به راحتی صورت نمی پذیرد.

  پس ERP را می توان به عنوان نرم افزار یکپارچه ای تعریف نمود که دارای اجزا و یا ماژول هایی برای برنامه ریزی، تولید، فروش، بازاریابی، توزیع، حسابداری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت پروژه، مدیریت موجودی، مدیریت خدمات و نگهداری و تعمیرات، مدیریت حمل و نقل و بازرگانی الکترونیک است . معماری و ساختار ERP بگونه ای است که یکپارچگی و جامعیت اطلاعات در سطح سازمان را فراهم نموده و جریان روان اطلاعات بین بخش های مختلف سازمان را فراهم می آورد( جعفرزاده 1386) .

  انجمن کنترل تولید و موجودی آمریکا ERP را به صورت زیر تعریف می نماید :

  " سیستمی اطلاعاتی برای برنامه ریزی و کنترل موثر تمامی منابع مورد نیاز برای دریافت، تولید، ارسال و پاسخگویی به نیازهای مشتریان، در شرکتهای تولیدی، توزیعی و خدماتی.

  تعاریف بسیار زیاد دیگری برای ERP ارائه شده است از جمله :

  ERP یک بسته نرم افزاری تجاری است که هدف آن یکپارچگی اطلاعات و جریان اطلاعات بین تمامی بخشهای سازمان از جمله مالی، حسابداری، منابع انسانی، زنجیره عرضه و مدیریت مشتریان است . (Davenport .1998)

  سیستم های ERP سیستم های اطلاعاتی قابل تغییر و تنظیمی هستند که اطلاعات و فرآیندهای مبتنی بر اطلاعات در سازمان را در درون واحدهای سازمانی و بین آنها یکپارچه می نماید.Hilsgersberg.et al.2000) (

   

  ERP ابعاد بسیار گسترده ای دارد و هنگامی که بر روی ادبیات موضوع ERP به جستجو می پردازیم، مطالب و مقالات زیادی در رابطه با ERP وجود دارد و کارهای بسیاری بر روی آن انجام شده است . بعضی از این مقالات به بررسی کلی ERP پرداخته و سعی کرده اند از دیدگاهی کلی نگر و جامع ابعاد مختلف آنرا بررسی نمایند . از سوی دیگر، تحقیقات و مقالاتی وجود دارند که به بررسی یک بعد خاص از ERP بصورت تخصصی و عمیق پرداخته اند . لذا می توانیم ماهیت تحقیقات انجام شده بر روی ERP را در طیفی به صورت زیر نمایش دهیم :( Somers M.& Nelson G . 2004 ).

   

   

  تحقیقات کلی                                                                       تحقیقات تخصصی

   

  شکل 1 طیف تحقیقات بر روی ERP

   

  با توجه به گستردگی بحث و محدودیت زمانی، در این تحقیق بر روی یک مبحث بصورت متمرکز کار خواهد شد . لذا تحقیق مورد نظر در این تحقیق در سمت چپ طیف و از جنس تحقیقات تخصصی است .

  در این تحقیق قصد ارزیابی آمادگی برای بکارگیری سیستم برنامه ریزی  منابع سازمانی (ERP) است .

  برای روشن تر شدن موضوع، مناسب است که جایگاه بحث مورد نظر در این تحقیق را در میان دامنه گسترده ERP مشخص کنیم :

  انجام یک پروژه ERP مراحل و قدم های متعددی دارد که می توان این مراحل را در چهارچوبی که در شکل 2 ارائه شده است نمایش داد :

  شکل 2 ) چهار چوب چرخه حیات ERP

  (Jose M . Esteves .Joan A . Pastor . 2001)

   

  این چهار چوب دارای شش (( فاز[2] )) و چهار ((بعد[3] )) است . فازها نشان دهنده مراحل مختلف چرخه عمر سیستم ERP در سازمان و ابعاد معرف دیدگاه های[4] مختلفی هستند که می توان با توجه به آنها هر کدام از فازها را مورد بررسی قرارداد . در ذیل ابتدا فازها و سپس ابعاد را مختصراً شرح می دهیم :

  فازها عبارتند از :

  1) Adoption: در طی این مرحله، مدیران به بررسی میزان نیاز و آمادگی سازمان در استفاده از یک سیستم ERP می پردازند و رویکرد کلی سیستم های اطلاعاتی سازمان را بگونه ای انتخاب می کنند که بتوانند بخوبی چالش های کسب و کار را مشخص کرده و استراتژی های سازمان را بهبود دهند . این مرحله شامل تعریف اهداف، دستاوردها و نیازمندی ها است .

  2) Acquisition : این مرحله شامل انتخاب بهترین سیستمی است که با نیازمندیهای سازمان منطبق بوده و کمترین نیاز به بومی سازی را داشته باشد . همچنین معمولاً یک شرکت مشاور نیز برای همراهی با سازمان در انجام مراحل بعدی پیاده سازی ERP انتخاب می شود .

  در این مرحله فاکتورهایی از قبیل قیمت، خدمات آموزشی و نگهداری، توافقات قراردادی و بازگشت سرمایه مورد بررسی قرار می گیرند .

  3) Implementation :  این مرحله شامل  Customize یا منطبق کردن سیستم ERP به خدمات گرفته شده با نیازمندی های سازمان است . معمولا این کار به کمک مشاورانی که با متدولوژی های پیاده سازی و مهارت های آن آشنا هستند انجام می گیرد .

  4)  Use & Maintenance : این مرحله شامل استفاده از محصول بصورتی است که فواید مورد انتظار را حاصل نماید . در طول این فاز باید جنبه هایی مانند کارایی، تناسب و کفایت مورد توجه قرار گیرد . همچنین هنگامیکه سیستم پیاده سازی شد باید نگهداری شود و مشکلات آن برطرف گردیده و نیازمندی های جدید و بهبودی های کلی نیز در آن اعمال گردد .

  5) Evolution : در طی این مرحله سعی می شود یکپارچگی سیستم ERP با سایر قابلیت ها مانند برنامه ریزی های پیشرفته[5]، زمانبندی[6]، مدیریت زنجیره تامین[7]، مدیریت ارتباط با مشتری[8] و گردش کار[9] توسعه و تکامل یابد .

  6)  Retirement:این مرحله زمانی است که با ظهور تکنولوژی های جدیدتر و یا ناکارآمدی سیستم  ERP و یا تغییر در دیدگاههای کسب و کار سازمان، مدیران تصمیم به جایگزین کردن سیستم ERP موجود با ERP ای دیگر و یا سایر سیستم های اطلاعاتی که بیشتر با نیازمندی های سازمان منطبق باشند می گیرند .

   ابعاد نیز عبارتند از :

   

  1)Product  : این بعد بر روی جنبه های مختلف یک سیستم ERP خاص از قبیل کارایی، تکنولوژی، سخت افزار و نرم افزار تمرکز دارد .

  2)Process  : هر سازمانی فعالیت های اساسی ای دارد که باید توسط سیستم  پشتیبانی شود . بعلاوه سیستم ERP باید به تصمیم گیرندگان سازمانی در مدیریت منابع و عملکردهای سازمان کمک کند . معمولا سرمایه گذاری عمده بر روی ERP باعث ایجاد مهندسی مجدد فرآیند ها[10] در سازمان می شود تا سازمان با نیازمندی های عملکردی سیستم جدید ERP منطبق شود و کارایی آن افزایش یابد .

  3) People :  این بعد به منابع انسانی سازمان و نقش و مهارت آنان در چرخه حیات ERP اشاره دارد . این نقش ها و مهارت ها باید به خوبی توسعه داده شوند تا پیچیدگی و ریسک سازمان در تعامل با سیستم ERP جدید به حداقل برسد.

  4) Change Management : این بعد به دانش بکار گرفته شده در تعامل با پیچیدگی های حاصل از بکارگیری سیستم ERP در سازمان اشاره دارد که باعث می شود تغییرات لازم در زمانی مناسب و با هزینه ای منطقی به نتیجه صحیح برسد . رویکرد مدیریت تغییر سعی در ایجاد این اطمینان دارد که مقبولیت و آمادگی برای سیستم جدید در سازمان، امکان برخورداری صحیح از مزایای سیستم را فراهم می سازد .

  با توجه به این چهار چوب و توضیحاتی که برای آن مطرح شد، تحقیق حاضر در فاز Adoption و دیدگاه ( بعد ) مطرح شده در این چهار چوب قرار می گیرد.

  همانطور که گفته شد عوامل موثر در ارزیابی آمادگی موفقیت پیاده سازی متعدد هستند. در این تحقیق، بطور مشخص این قسمت بصورت تخصصی و عمیق مورد بررسی قرار می گیرد و در حقیقت سوالاتی از قبیل اینکه چرا اصولا سازمان تصمیم به پیاده سازی ERP گرفته و آیا مباحث مالی و محدودیت های بودجه ای، آمادگی سازمان، فرهنگ سازمانی و مواردی این چنینی به درستی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است یا خیر در این تحقیق مد نظر است . به عبارت دیگر می خواهیم برای سازمانی که تصمیم به پیاده سازی و بکارگیری ERP در سازمان خود گرفته است و بسته های ERP خاصی را نیز کاندید انتخاب قرار داده است، به بررسی این موضوع بپردازیم که از ابعاد مختلف آماده بکارگیری است؟

   

  1-3.  تشریح و بیان مساله :

  امروزه بویژه در کشور ما، ERP یکی از موضوعات روز و بسیار مطرح بوده و در کانون توجه قرار دارد. بسیاری از سازمان های دولتی و خصوصی به دنبال پیاده سازی و بکارگیری ERP در سازمان خود هستند تا آنجا که بسیاری از ارگانهای دولتی موظف به مجهز کردن خود به سیستم ERP می باشند و به تعبیر دیگر می توان گفت که در حال حاضر تب ERP در کشور بالا گرفته است .(جعفر زاده 1386)

  لذا اگر چه هر تحقیق کاربردی در زمینه ERP در کشور ما می تواند مفید باشد اما از آنجاییکه بسیاری از سازمانها ( به هر دلیل ) تصمیم به بکارگیری ERP نموده اند به نظر می رسد که در حقیقت مراحلی مثل بررسی آمادگی سازمان ( Readiness ) یکی از مراحل مهم برای بکارگیری ERP است.

   همچنین از طرف دیگر تعداد نسبتاً زیادی شرکت های تولید کننده راه حل های [11]IT وجود دارند که مدعی ارائه و فروش سیستم ERP می باشند . لذا همیشه این سوال برای مدیران سازمان های خواهان بکارگیری بسته های ERP وجود دارد که کدامیک از این سیستم ها یا بسته های موجود در بازار برای سازمان آنان مناسب تر است ؟

  نتایج تحقیقات آماری در دنیا حکایت از آن دارد که حدود 70درصد پروژه های استقرار ERP در دنیا با شکست روبرو بوده­اند. با نگاهی منفی به این آمار در می یابیم که ریسک استقرار پروژه های ERP زیاد می باشد اما با نگاه متفاوت  می توان گفت که بیش از 30 درصد از پروژه های استقرار ERP در دنیا با موفقیت کامل روبرو بوده­اند و این مطلب نشان می دهد که اگر دلایل شکست پروژه های ERP با دقت مطالعه گردد و از نتایج این مطالعات بهره برداری مناسب گردد می توان احتمال موفقیت اینگونه پروژه­ها را افزایش داد.

  مهمترین  دلایل شکست  پروژه­های ERP :

  عدم آمادگی: سازمان برای بکارگیری سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی آماده نباشد.

  انتخاب محصول : عدم انتخاب محصول مناسب که نیازمندیهای سازمان را به خوبی مرتفع نماید و نزدیکترین محصول به نیازهای سازمان باشد.

   انتخاب پیمانکار : عدم انتخاب شرکت مناسب برای استقرار محصول

  پرسنل : عدم تخصیص نیروهای مدیریتی و کارشناسی تمام وقت از سوی سازمان

   حدود قرارداد: عدم تعیین دقیق حوزه انجام کار در قرارداد

  مدیریت تغییرات: عدم توجه به مدیریت تغییرات در سازمان مشتری

   مهارت : عدم آشنایی و مهارت تیم پیمانکار با فرآیندهای کارفرما(Jaideep Motwani.2005)

  انتخاب ERP دارای اهمیت بسزایی است و عوامل زیر را سبب می شود:

  کاهش ریسک در انتخاب نرم افزار نا مناسب

  کاهش ریسک در عدم موفقیت پیاده سازی

  فراهم سازی بستر مناسب برای تیم تصمیم گیرنده به منظور توجیه منطقی واصولی تصمیمات اتخاذ شده کاهش کلی هزینه های مالکیت و نگهداری(ناظمی اسلام 1386)

  پیاده سازی ERP برای سازمانها، شرکت های خصوصی و دولتی برای بقاء، رقابت و حضور در بازارهای جهانی ضروری است.( تاظمی اسلام 1386) خرید، پیاده سازی و تغییراتی که هر ERP به همرا ه دارد هزینه هنگفتی را بر سازمانها، شرکت ها تحمیل می کند و یکی از مهمترین دلایل شکست پیاده سازی عدم آمادگی بکارگیری و عدم توجه کافی به آن و نبود یک الگوی مناسب، ساده و فراگیر است . پس برای کاهش ریسک ها و افزایش احتمال موفقیت پیاده سازی و همچنین بازگشت سرمایه  ضرورت ارزیابی آمادگی بکارگیری سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی تبیین می شود.

  با توجه به موارد مطرح شده ، در این تحقیق به بررسی این موضوع که "چه عواملی در موفقیت پیاده سازی ERP در ایران خودرو دیزل مهم بوده و آیا شرکت ایران خودرو دیزل از لحاظ بکارگیری سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی آماده است یا خیر؟" پرداخته خواهد شد.

   

  1-4.  ضرورت انجام تحقیق :

  سیستمهای ERP به ابزاری لازم تقریبا برای هر موسسه ای تبدیل شده اند تا به آنها کمک کنند حس رقابت را ارتقا بخشند. براساس موفقیت اجرای سیستم ERP شرکتها می توانند به سرعت یک مزیت رقابتی در بازار جهانی کسب نمایند. درطول دهه گذشته بسیاری از پروژه های ERP منجر به پیشرفت های قابل توجه ملموس و ناملموسی در حوزه های گوناگونی برای سازمانها شده اند. هر چند تعدادی از نمونه هایی هم وجود دارند که در آنها سازمان ها موفق نشده اند مزایای بالقوه ای بدست آورند که این مساله آنها را به سمت سرمایه گذاری گسترده در اجرای ERP ترغیب نموده است. اجرای سیستمهای ERP بخاطر پیچیدگی، هزینه بالا و ریسک سازگاری یکی از دشوارترین پروژه های سرمایه گذاری می باشد. شرکت ها میلیاردها دلار صرف استفاده از نفر-ساعت های هنگفتی نموده اند تا سیستم های نرم افزاری ERP را مستقر سازند. یک پروژه موفق ERP شامل انتخاب یک سیستم نرم افزاری ERP و فروشنده تعاونی مربوطه و اجرای این سیستم، مدیریت فرآیند تجاری و سنجش میزان عملی بودن آن سیستم می باشد(Karsak,2000 , Zogul)

   

   

  1-5.  اهداف(کلی و جزئی) تحقیق :

  هدف اصلی این تحقیق :

  ارزیابی و  بررسی آمادگی شرکت ایران خودرو دیزل برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

   تشخیص نقاط قوت و ضعف سازمان در زمینه آمادگی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

  1-6. سوالات یا  فرضیه های تحقیق :

  1-شرکت ایران خودرو دیزل از جنبه منابع انسانی برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی آماده است.

  2-شرکت ایران خودرو دیزل از جنبه زیر ساخت تکنولوژی اطلاعاتی برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی آماده است.

  3-شرکت ایران خودرو دیزل از جنبه فرهنگ سازمانی برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی آماده است.

  4-شرکت ایران خودرو دیزل از جنبه فرایند‌های کسب وکار  برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی آماده است.

  5-شرکت ایران خودرو دیزل از جنبه داده برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی آماده است.

  6-شرکت ایران خودرو دیزل از جنبه تعهد مدیریت ارشد برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی آماده است.

  7-شرکت ایران خودرو دیزل از جنبه مدیریت تغییر سازمانی برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی آماده است.

  1-7.  قلمرو تحقیق :

  الف ) دوره های زمانی انجام تحقیق :

  از آذر1389 تا فروردین 1390 خواهد بود.

  ب ) مکان تحقیق :

  مکان تحقیق شرکت ایران خودرو دیزل می باشد.

  1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح :

  عوامل حیاتی موفقیت(CSF): عبارتند از شرایط و فرصت هایی که باید ایجاد شوند تا موفقیت سازمان تضمین گردد(Poon&Wagner,2001).

  سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP): یک بسته نرم افزاری تجاری است که هدف آن یکپارچگی اطلاعات و جریان اطلاعات بین تمامی بخشهای سازمان از جمله مالی، حسابداری، منابع انسانی، زنجیره عرضه و مدیریت مشتریان است . (Davenport .1998)

  فرهنگ: ترکیبی از تاریخ شرکت، انتظارات، قوانین نانوشته و آداب اجتماعی که رفتارها را تحت تاثیر قرار می دهد و مجموعه ای از اعتقادات اساسی است که روی ادراک ما از کارها و ارتباطات همه کارکنان تاثیر می گذارد .(Hasanali,2002)

  ساختار سازمانی: به سبک و روشی اشاره دارد که کارکنان و پست های سازمانی براساس آن، در جهت تسهیل فرایندهای کاری سازمانی شکل گرفته اند. افراد درون ساختار سازمانی کار می کنند که فرایند های سازمانی را برای رسیدن به استراتژی کلی شرکت پشتیبانی می کنند(Santoro and Gopalakrishena,2000).

  استراتژی : چارچوبی را فراهم می کند که در آن چارچوب سازمان، فعالیت های هدف گذاری  شده ای را برای اهرمی کردن دارایی های دانسته ای سازمان انجام می دهد .(Chatzkel,2000)

  منابع انسانی : افراد، ایجاد کنندگان دانش در سازمان هستند و یک قسمت قابل توجه از دانش سازمان در ذهن آنها است (ESCFWA,2003).

  فرایندهای کسب وکار: یک گروه از کارهای منطقا مرتبط بهم که منابع سازمانی را در جهت حمایت اهداف سازمان مورد استفاده قرار داده تا نتایج با گرایش مشتری فراهم کند(Hamer,2000).

   

  [1] Enterprise Systems (ES)

  [2] Phase

  [3] Dimension

  [4] Viewpoints

  [5] Advance Programming

  [6] Scheduling

  [7] Supply Chain Management

  [8] Customer Relationship Management

  [9] Workflow

  [10] Business Process Reengineering

  [11] Solution

  Assessment for readiness of ERP organizational solution implementation based on critical success factors(CFS's).(Case study : IRAN KHODRO DIESEL Co.)

   

  ABSTRACT:

   

  Type text or a website address or translate a document.

  Cancel

  Persian to English translation

  Enterprise resource planning system is a software package with very large organization that integrates functions in a single system . In order to successfully implementation an ERP project in the organization , necessity of assessing  the readiness of the system is recommended.

  This study has been done with assessing of implementation readiness of the ERP system aim emphasize critical satisfaction factors(CFS's) with 200 pearsons as statistic population.

  Method of sampling in this study was Simple random sampling  which was calculated using the table Krjsy Morgan.

  The using method of study has been survey research and for gathering the secondary data using the research literature study and for primery data using the questionnaire.

  For assessing validity of  the questionnaire was used opinions of experts, professors and for assessing reliability was used Cronbach's alpha reliability coefficient.

   The research results showed that all factors are in poor condition. There needs to be improved and strengthened.

  Key words:

   Enterprise resource planning , readiness assessment , critical success factors(CFS's) 

 • فهرست و منابع پایان نامه ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی شرکت ایران خودرو دیزل)

  فهرست:

  فهرست مطالب                                                                                       شماره صفحه

  1. فصل اول... 9

  1-1. مقدمه.. 9

  1-2. مساله اصلی تحقیق : 9

  1-3. تشریح و بیان مساله : 15

  1-4. ضرورت انجام تحقیق : 17

  1-5. اهداف(کلی و جزئی) تحقیق : 17

  1-6. سوالات یا  فرضیه های تحقیق : 17

  1-7. قلمرو تحقیق : 18

  1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح : 18

  2. فصل دوم.. 21

  2-1. مقدمه.. 21

  2-2. تاریخچه و سیرتکامل سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان... 22

  2-3. معرفی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان... 24

  معماری سیستم ERP.. 30

  اجزای تشکیل دهنده سیستم های ERP.. 32

  2-4. ضرورت استقرار  ERPدر سازمان... 34

  2-5. مزایای پیاده سازی ERP.. 36

  استراتژی های بهره گیری از سیستم ERP.. 38

  انتخاب بسته نرم افزاری ERP.. 39

  سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته.. 42

  معیارهای انتخاب بسته نرم افزاری ERP.. 60

  2-6. عوامل آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی.... 63

  - ERP و فرهنگ سازمانی.... 63

  ERP و فرآیندهای سازمانی.... 63

  ERP و تکنولوژی.... 64

  ERP و تصمیم گیری مدیریت..... 65

  2-7. استفاده از ERP درایران... 70

  تقسیم بندی بازار ERP ایران... 72

  2-8.مدل مفهومی تحقیق.... 75

  2-9.جمع بندی فصل... 76

  3. فصل سوم.. 79

  3-1. مقدمه.. 79

  3-2. روش تحقیق.... 79

  تحقیق کاربردی.... 79

  تحقیق توصیفی.... 80

  3-3. متغیرهای تحقیق.... 81

  3-4. روشهای جمع‌آوری اطلاعات.... 82

  3-5. روایی و پایایی پرسشنامه.. 84

  تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه.. 84

  تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه.. 85

  3-6. جامعه و نمونه آماری.... 86

  جامعه آماری.... 86

  قلمرو مکانی تحقیق.... 86

  قلمرو زمانی تحقیق.... 86

  نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه.. 87

  3-7. روشهای نمونه‌گیری.... 87

  3-8. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.... 87

  آزمون t. 88

  آزمون فرید من.... 88

  4. فصل چهار. 91

  4-1. آمار توصیفی.... 92

  پرسشنامه‌های‌توزیع شده و نرخ پذیرش آنها 92

  جنسیت پاسخ‌دهندگان... 92

  سطح تحصیلات پاسخ‌دهندگان... 94

  سن.... 95

  سابقه خدمت..... 96

  4-2. آمار استنباطی.... 98

  آزمون فرضیه های تحقیق.... 99

  آزمون نرمال... 100

  فرضیه شماره یک: عامل منابع انسانی.... 101

  فرضیه شماره دو: عامل زیر ساخت تکنولوژی اطلاعاتی.... 102

  فرضیه شماره سه: عامل فرهنگ سازمانی.... 104

  فرضیه شماره چهار: عامل فرایند‌های کسب وکار. 105

  فرضیه شماره پنج: عامل داده. 106

  فرضیه شماره شش: عامل مدیریت ارشد... 107

  فرضیه شماره هفت: عامل مدیریت تغییر سازمانی.... 108

  آزمون تحلیل واریانس فریدمن.... 109

  4-3. تشخیص نقاط قوت و ضعف سازمان... 111

  5. فصل پنجم.. 117

  5-1. مقدمه.. 117

  5-2. نتیجه گیری.... 117

  5-3. خلاصه نتایج... 117

  5-4. نتایج آزمون فرضیات.... 118

  5-5. نتایج مربوط به سازمان مورد مطالعه.. 118

  5-6. نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن.... 121

  5-7. استراتژیی ها و پیشنهادات برای بهبود عوامل آمادگی براساس آزمون فریدمن.... 122

  5-8. پیشنهادات.... 123

  پیشنهادات در سطح کلی.... 123

  پیشنهادات در سطح سازمان... 124

  5-9. پیشنهادات برای تحقیقات آتی.... 125

  5-10. محدودیت های تحقیق.... 126

  پرسشنامه.. 133

  منبع:

  منابع و ماخذ

  منابع داخلی

  امینی ، بهرام ، E.R.P ، نشریه فولاد ، شماره 106 ، 1382

  بهبودی اصل، منوچهر: رحمانی یوشانلویی،حسین. 1389، «تجزیه تحلیل آماری با SPSS»، سلماس، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی .

  بهبودی اصل، منوچهر، رحمانی یوشانلوئی، حسین (1389). " ارائه الگو ومدلی برای انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)با رویکرد AHP فازی" طرح پژوهشی دانشگاه آزاد.

  پیروزفر ، شهناز ، اصول ERP ، پارستل ، (قابل دسترس در سایت www.parstel.ir  ) ، 1384

  5.

  حسابرس ، سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه ، حسابرس ، پاییز 1383

  حسینی، رضا. (1383)، رویکردی جامع بر برنامه ریزی منابع سازمان، چاپ اول، تهران، گسترش انفورماتیک ایران.

  روش ، ERP  آشوب یا پایداری کسب و کار ، ماهنامه مهندسی صنایع(روش) ، شماره 85 ، خرداد 1383

  زارع ، فخری ، در سازمانهای فاقد سیستم ERP مدیران در گدار تصمیم گیری ، پول ، 15/12/1383

  زارع محمد امین، روحانی سعید. (1386)." مدل هزینه چرخه عمر سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان". مجله تکفا،سال پنجم، شماره سوم و چهارم، تیرو مرداد، صص 140- 145.

  زرگر ، محمود ، اصول و مفاهیم فن آوری اطلاعات ، چاپ اول ، فصل پنجم، تهران ، انتشارات بهینه ، 1382

  صارمی محمود، موسی خانی محمد، عابدینی مهدی. (1386). " استخراج و ارزیابی شاخص های مرتبط با آمادگی صنعت خودرو سازی جهت پیاده سازی ERP " . نشریه دانش مدیریت، سال 20، شماره 77، صص 47 تا 60.

  عبدی ، حمید ، از حسابداری تا ERP ، صنعت هوشمند ، شماره 46 ، فروردین و اردی بهشت 1383

  کاوا رایانه ، آشنایی با سیستم های ERP ، علم الکترونیک و کامپیوتر ، دی 1382

  منابع خارجی

  Alanbay, Oyku,(2005) "ERP Selection using expert choice software ", ISAHP, Honolulu, Hawaii, July 8-10. ANP. International Joint Conference on Neural Networks, Canada, July 16–21,

  Achievement assessment for enterprise resource planning (ERP) system implementations based on critical success factors (CSFs) aDepartment of Engineering, St. Mary’s University, One Camino Santa Maria, P.O. Box 34, San Antonio, TX 78228, USA

  Albert Y.T. Suna,_, Abe Yazdania, John D. Overendb

  analytic network process

  and wolber, Michael, " cooking the web-ERP: A practical recipe to stir-up Monolithic Enterprise Imformation systems," infor: Business solutions A G, April 2004.

  bCenter for Army Analysis, United States Army, Ft. Belvoir, VA, USAAvailable online 10 May 2005

  Bernroider, E. W. N., & Stix, V. (2006). Profile distance method – A multiattribute decision making approach for information system investments. Decision Support Systems, 42, 988–998.

  Cebeci, Ufuk.(2009). Fuzzy AHP-based decision support system for selecting ERP systems in textile industry by using balanced scorecard. Expert Systems with Applications, 36, 8900–8909.

  Chang, I., Hwang, H., Liaw, H., Hung, M., Chen, S., & Yen, D. (2008). A neural network evaluation model for ERP performance from SCM perspective to enhance enterprise competitive advantage. Expert Systems with Applications, 35(4), 1809–1816.

  Chin-Bin Wang, Tsung-Yi Chen, Yuh-Min Chen,, Hui-Chuan Chu, 2005, "Design of a Meta

  Chun-Chin Wei, Chen-Fu Chien and Mao-Jiun J. Wang, (2005), "An AHP-based approach toERP system selection",International Journal of Production Economics, (96:1), pp 47-62

  Chun-Chin Wei, Chen-Fu Chien and Mao-Jiun J. Wang, (2005), "An AHP-based approach toERP system selection",International Journal of Production Economics, (96:1), pp 47-62

  Chun-Chin Wei, Chen-Fu Chien, Mao-Jiun J.Wang;( 2004.)" A comprehensive framework for selecting an ERP system", International Journal of Project Management 22:161-169;

  Chun-chin wei, Chun-fu Chien Mao-Jiun J.Wang.(2005)." An AHP-based approach to ERP system selection". International Jounal Production Economics; 96:47-62 .

  Chun-Chin Wei, Mao-Jiun J. Wang, (2004(, "A comprehensive framework for selecting an ERPsystem", International Journal of Project Management 22, pp 95-111

  CJ Stefanou,(2001)," A framework for the ex-ante evaluation of ERP software", European Journal of Information Systems 10, 204–215, (Operational Research Society Ltd).

  Davenport, T.H., (1998), "Putting the enterprise into the enterprise system", Harvard BusinessReview 76:4, pp. 121-131

  Department of Industrial Engineering, College of Engineering, University of Tehran, P.O. Box 11155-45632, Tehran, Iran

  Developing a practical framework for ERP readiness assessment using fuzzy

  Dickman, A. " Tow-tier versus three tier Apps," Informationweek 53 . November 13, 1995

  Elisabeth J. Umble , Ronald R. Haft , M. Michael Umble .(2003)."Enterprise resource planning: Implementation procedures and critical success factors" European Journal of Operational Research 146 (2003)241–257.

  Enar A. Tunc and Ronald L. Burgoon," ERP Software Selection Process at a Mid-size Manufacturing Company ", Asian Journal of Information Technology 4 (12): 1222-1226, 2005.

  ERP Vendor List", R2ISC Associates has no connection with any vendor, nor does it endorse any software package, available on www.healdt-infosysdir.com

  Evaluating and Selecting Business Software", Electronic journal: available http://www.r2isc.com/Process.htm

  Fisher, D. M., Kiang, M. Y., Fisher, S. A., & Chi, R. T. (2004). Evaluating mid-level ERP software. Journal of Computer Information Systems, 38–45.

  Gillman, Michael, hertel, goachim , jung, christoph G ., Kaufmann, jung

  Hallikainen,P., Kimpimaki, H., & Kivijarvi, H. (2006). Supporting the module sequencing decision in the ERP implementation process. In Proceedings of the 39th Hawaii international conference on system sciences.

  Hillegersberg J., Everdingen Y., and Waarts E., (2000), "ERP adoption by European midsizecompanies", Communications of the ACM (43:4), pp. 27-31

  Homer Computer services Pty Ltd," The ERP software Selection Guide," http://www.homercomuter.com.au/erp guide.h

  Hong, K, K. Kim, Y, G. (2002). The Critical Success Factors for ERP Implementation: An Organizational Fit Perspective. Information & Management 40 (pp 25-40).

  http://www.infor-businesssolutions.com/cms/solutions

  infor business solutions A G," Fitness boost for your business,"

  Jacobs,F, Robert , whybark, D, Clay, why ERP? :a primer on SAP implementation. Boston: McGraw-Hill, 2000, pp &, 12.

  Jacques Verville, Alannah Halingten, (2002) "A sixstage model of the buying process for ERP software", Industrial Marketing Management32:585-594.

  Jafar Razmi *, Mohamad Sadegh Sangari, Reza Ghodsi

  Jaideep Motwani(2005) Critical factors for successful ERP implementation Computers in Industry 56  529–544.

  kale, vivek, implementing SAP R/3: the guide for business and technology managers. Indianapolis: sams publishing, 2000, 34-81.

  Karsak, E. E., & Özogul, C. O. (2009). An integrated decision making approach for ERP system selection. Expert Systems with Applications, 1, 660–667.

  Lall, V., & Teyarachakul, S. (2006). Enterprise resource planning (ERP) system selection: A data envelopment analysis (DEA) approach. Journal of Computer Information Systems, 47(1), 123–127.

  Lee JW, Kim SH. (2001). An integrated approach for interdependent information system project selection. International Journal of Project Management, 19,111–8.

  Lee, J. W., & Kim, S. H. (2000). Using analytic network process and goal programming for interdependent information system project selection.Computers and Operations Research(27), 367–382.

  Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman (2003),"Software Architecture in Practice"2th ed., Addison Wesley.

  Liao, Xiuwu, Yuan Li, Bing Lu. (2007). A model for selecting an ERP system based on linguistic information processing. Information Systems , 32, 1005–1017.

  Lu, B. (2007). A model for selecting an ERP system based on linguistic information processing. Information Systems, 32, 1005–1017.

  Luong, Lee.H.S, ;." A decision support system for the selection of computer-integrated manufacturing technologies", Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 14, 45-53; 1998.

  Matsuda, S. (2006). A neural network model for the decision-making process based on Model for integrating enterprise systems", Computers in Industry 56, pp 305–322

  Nah, F. Lou, J.Kuang, J. (2001). Critical Factors for Successful Implementation of Enterprise Systems. Business Process Management Journal, Vol 7 No 3, pp 285-296.

  O'Leary, D. "Enterprise resource planning systems: systems, life cycle, electronic Commerce, and Risk, " Cambridg University press, 2000

  O'Leary, D. "Enterprise resource planning systems: systems, life cycle, electronic Commerce, and Risk, " Cambridg University press, 2000

  Palo Alto, "Technology forecast, "Prise waterhouse copers, 1999.

  PMBOK Guide (2008). "A Guide to the Project Management Body of knowledge.

  Rogers, frank, "three tier software Architectures." The software Engineering Institute (SEI). May 2000.

  Ronan Fitzpatrick (1996), Staffordshire University, "Software Quality: Definitions and Strategic Issues", School of Computing Report.

  Saaty, T.L., 1980. The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill, New York.

  Sadoski, Darleen. "Client / server software architectures- An overview," the software engineerning Institute (SEI). Sptember 2000

  Santhanam R, Kyparisis GJ.(1995). A multiple criteria decision model for information system project selection. Computers & Operations Research, 22(8), 807–18.

  shields, murrel G. . E- business and ERP: rapid implementation and project planning. New York : john wiley & sons. Inc, 2001, 3-20.

  Shtub, avraham, enterprise resource planning (ERP): the dynamics of operation management. Boston, kluwer academic publishers, 1999, 97-113

  Tadjer R, (1998), "Enterprise resource planning", Internetweek, Manhasset, April 13, pp 47-55

  Teltumbde, A. (2000). A framework for evaluating ERP projects. International Journal of Production Research, 38, 4507–4520.

  Top ERP Vendors, available on www.healdt-infosys-dir.com R2ISC.. Associates has no connection with any vendor, nor does it endorse any software package.

  Umble, E, J.Haft, R, R. Umble, M, M. (2003). Enterprise Resource Planning: Implementation Procedures and Critical Success Factors. European Journal of Operational Research 146 (pp 241-257).

  wallance, Thomas F. . ERP: making it happen: the implementers' guide to success with enterprise resource planning. New York: john wiley & sons, Inc, 2001, 45-77.

  Wei, C. C., & Wang, M. J. (2004). A comprehensive framework for selecting an ERP system. International Journal of Project Management, 22, 161–169.

  Wei, C. C., Chien, C., & Wang, M. J. (2005). An AHP-based approach to ERP system selection. International Journal of Production Economics, 96, 47–62.

  Yazgan, Resit Harun, Semra Boran, Kerim Goztepe. (2009). An ERP software selection process with using artificial neural network based on analytic network process approach. Expert Systems with Applications. 36, 9214–9222.

  Yusuf, Y., Gunasekaranb, A., & Abthorpe, M. S. (2004). Enterprise information systems project implementation: A case study of ERP in Rolls-Royce. International Journal of Production Economics, 87, 251–266.

  Zadeh, L. (1965). Fuzzy sets. Information Control, 8, 338–353.

  Zimmermann, H. J. (1994). Fuzzy sets and its applications. Kluwer Publishers.تحقیق در مورد پایان نامه ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی شرکت ایران خودرو دیزل), مقاله در مورد پایان نامه ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی شرکت ایران خودرو دیزل), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی شرکت ایران خودرو دیزل), پروپوزال در مورد پایان نامه ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی شرکت ایران خودرو دیزل), تز دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی شرکت ایران خودرو دیزل), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی شرکت ایران خودرو دیزل), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی شرکت ایران خودرو دیزل), پروژه درباره پایان نامه ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی شرکت ایران خودرو دیزل), گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی شرکت ایران خودرو دیزل), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی شرکت ایران خودرو دیزل), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی شرکت ایران خودرو دیزل), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی شرکت ایران خودرو دیزل), رساله دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی شرکت ایران خودرو دیزل)

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس