پایان نامه ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با توجه به مدل p7

word
114
634 KB
30355
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۴,۸۲۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با توجه به مدل p7

  پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد "MA "

  رشته: مدیریت بازرگانی  

  گرایش: بازاریابی

  چکیده

   

  این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری در شهر شیراز در سال 1393 صورت گرفت. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گرداوری داده ها توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان درگیر در مسئله بازاریابی گردشگری بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری تصادفی­طبقه­ای نسبی 150 نفر به­عنوان حجم­نمونه درنظر گرفته شد. روش جمع­آوری  داده­ها بر اساس پرسش­نامه محقق ساخته 40 سوالی انجام گرفت. پایایی پرسش­نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی محاسبه شد که مقدار آن در هر دو روش برای همه متغیرها بالای 7/0 به­دست آمد. همین­طور از روایی سازه و محتوا به­منظور آزمون روایی پرسش­نامه استفاده شد، که در روایی محتوا پرسش­نامه به تأیید متخصصین مربوطه رسید و در روایی سازه یافته ها دال بر روا بودن پرسشنامه بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات به­دست آمده از اجرای پرسش­نامه­ها از طریق نرم­افزار SPSS و Smart Pls2 در دو بخش توصیفی  و استنباطی (مدل­سازی معادلات ساختاری)، انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل هفت گانه مدل 7p (محصول، قیمت، تبلیغات، مکان، افراد، فرآیند فروش محصول و یا ارائه خدمت و شواهد و امکانات فیزیکی بود) تأثیر معناداری بر بازاریابی گردشگری در شهر شیراز داشت.

  واژه­های کلیدی: بازاریابی گردشگری، محصول، قیمت، تبلیغات، امکانات فیزیکی

  مقدمه

  بازاریابی گردشگری یکی از مهمترین مولفه‌های مدیریت بازاریابی در عصر حاضر است که شامل پیش‌بینی نیازها و جلب رضایت گردشگران فعلی و آتی است، به طوری که فعالان این حوزه را در رقابت جدی با یکدیگر قرار داده است. اهمیت این مفهوم تا بدان جاست که کشورهای پیشرفته فعالیت‌های مهمی برای تقویت آن انجام داده­اند از قبیل: همکاری نزدیک با تمام کشورهای همسایه، توسعه بخش‌های بازار گردشگری، تشویق ورود گردشگران در تمام مواقع سال و در نهایت، هدایت منابع بازاریابی به بخش‌هایی از بازار که گرایش به خرج کردن بیشتر دارند. تمامی این اقدام ها حاکی از نقش مهم بازاریابی گردشگری در تعیین سیاست‌های کشورها دارد. از این جهت، مطالعه و بررسی این موضوع مهم و ضروری است و یکی از انگیزه‌های پژوهش حاضر نیز افزایش آگاهی و توجه به این مقوله­ی مهم در کشورمان است.

  در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته خواهد شد. به همین منظور ابتدا مسأله پژوهش بیان می‌گردد و سپس به تشریح و بیان اهمیت موضوع پژوهش پرداخته خواهد شد. در ادامه نیز فرضیات و اهداف پژوهش بیان می­گردد و متغیرها و مؤلفه­های تحقیق بصورت مفاهیم نظری و عملیاتی تعریف می­شود.

   

  1-2- بیان ­مسأله

  امروزه گردشگری در کشورهای مختلف، نیروی کلیدی پیشبرد و رشد اقتصادی کشور محسوب می­شود (کیم و همکاران، 2006؛ لی و براهماسرین، 2013)[1] و با فراهم آوردن فرصت­های استراتژیک، علاوه بر رونق محلی، موجب اشتغال­زایی و ایجاد درآمد و کاهش فقر نیز می­شود (لاچر و اوه[2]، 2012). به خاطر اهمیت گردشگری و نقشی که برای آن در جهت پیشرفت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قائل شده­اند، مدیران و مسئولین منطقه­ای و ملی در هرکجای دنیا برای گسترش این صنعت، برنامه­ریزی و تلاش می­نمایند (ژو[3]، 2013).

  صنعت گردشگری در حال حاضر جایگاه دومین صنعت بزرگ دنیا را به خود اختصاص داده است. با در نظر گرفتن جایگاه قابل توجه صنعت گردشگری، این صنعت می­بایست از یک نظام بازاریابی قوی و متجانس با محیط بازار برخوردار باشد. هر چقدر سیستم مدیریت بازاریابی آن­ها قوی­تر و مناسب­تر باشد، به همان اندازه نیز موفقیت بیشتری خواهند داشت. بازاریابی گردشگری، فرآیندی تعاملی است میان عرضه­کنندگان و مصرف­کنندگان (گردشگران) که طی آن کالاها و خدمات گردشگری در محیطی که خاص این صنعت است، مبادله می­شود (قدیری معصوم و همکاران، 1392 به نقل از حیدری­، 1379). به عبارت دیگر، بازاریابی گردشگری مقوله­ای جدید است که اشاره به شناسایی و پیش­بینی نیازهای گردشگران و فراهم آوردن امکانات برای تامین نیازها و مطلع ساختن آنان و ایجاد انگیزه بازدید در آن­ها دارد (براون[4]، 2009).

  در این بین، یکی از جنبه­هایی که می­تواند منشا بسیاری از تحولات برای توسعه پایدار صنعت گردشگری باشد، شناسایی دقیق وضع موجود از طریق بازاریابی گردشگری است. ناملموس بودن، ناپایداری، ناهمگونی، تفکیک­ناپذیری و غیرتملکی بودن که از ویژگی­های مهم این صنعت خدماتی محسوب می­شود، لزوم استفاده از یک مدل ترکیبی بازاریابی را برای گردشگری آشکار می­سازد (حیدری، 1387). مدل 7 پی[5] آمیخته بازاریابی، یک از مباحث مورد توجه در بازاریابی گردشگری است که می­تواند در صنعت گردشگری برای شناسایی وضع موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب، مورد استفاده قرار گیرد (قدیری معصوم و همکاران، 1392).

  در سال­های اخیر در رابطه با بازاریابی، مطالعات زیاد و متنوعی صورت گرفته شده است اما، پژوهش‌های منسجمی در خصوص بازاریابی گردشگری، صورت گرفته نشده است. به همین دلیل به منظوردستیابی به سهم بیشتری از بازار جهانی در این صنعت، باید به دنبال راهکارهای منطقی و علمی مناسب بود که تنها از راه پژوهش و شناسایی عوامل موثر در زمینه گردشگری قابل حصول می­باشند. درک پیچیدگی و تعدد عوامل مختلف در حوزه بازاریابی گردشگری و  تلاش برای شناخت جنبه های گوناگون این عوامل از اهداف پژوهش حاضر است. عواملی همچون مولفه­های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از جمله مهمترین عواملی هستند که می­توانند صنعت گردشگری را تحت تاثیر قرار دهند. ارائه الگویی مناسب و کارآمد جهت ارتقاء گردشگری در یک منطقه، می­تواند در برنامه­ریزی‌های خرد و کلان در این حوزه کمک شایانی بنماید. از اینرو با توجه به اینکه شهر شیراز یکی از نقاط اصلی کشور در حوزه گردشگری می­باشد و دارای جاذبه­های گردشگری طبیعی و تاریخی فراوان است و جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی ظرفیت­های مطلوبی در اختیار دارد، در پژوهش حاضر این شهر انتخاب گردیده و به دنبال پاسخگویی به این سوال بودیم که: عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری شهر شیراز کدامند؟

   

  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش در حوزه صنعت گردشگری از آنجا برجسته می‌شود که توجه داشته باشیم این صنعت به عنوان یکی از پیشروترین صنایع جهان و به عنوان یک نیروی محرکه قوی در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، توانایی شکل دهی و دگرگونی ارگان‌های متعددی را داراست (لا و ژیانگ[6]، 2013)؛ از این رو میزان نیاز به تحقیق درباره بازاریابی گردشگری بیش از پیش مطرح می‌گردد. از آنجایی که بازاریابی پدیده­ای جهان شمول بوده و برای جوامع در حال توسعه دارای اهمیت ویژه ای می باشد، رویکردی زیربنایی برای توسعه این صنعت باید اتخاذ گردد. در این راستا، شناسایی و تبیین عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری می‌تواند کمک شایانی به توسعه این رویکرد نماید.

  محققین بر اهمیت شناسایی عوامل بازاریابی در صنعت گردشگری شامل کالاها / خدمات، قیمت / هزینه، مکان / محل، ترویج / پیشبرد، ارتباط و مشارکت، مجموعه مسافرتی (امکانات)، برنامه ریزی و فرآیند، کارکنان و مصرف کنندگان / بازدید کنندگان، برای توسعه این صنعت و بهره برداری بهینه از آن در راستای ارتقای وضعیت اقتصادی کشورها اذعان دارند (کوک و بوز[7]، 2014). لازم به ذکر است که برخی از این عوامل بازاریابی گردشگری مرتبط با بازار رقابتی و تقاضای مصرف کننده، و برخی دیگر مبتنی بر ایجاد محیطی مطلوب برای مشتریان و کارکنان خدمات گردشگری می‌باشند. از این رو نیاز به بررسی این موضوع جهت شناسایی و دسته بندی آنها ضروری جلوه می‌نماید.

  علاوه بر این، در مورد فواید عملی تحقیق در خصوص صنعت گردشگری، تحقیقات نشان داده که مطالعه انگیزه‌های گردشگران خارجی و بررسی عوامل موثر در جذب آنان، دیدی را برای مسئولان و مدیران این صنعت فراهم می‌آورد تا بتوانند محصولات/خدمات خود را بهتر و هدفمندتر برنامه‌ریزی نموده و در جهت کسب درآمد بیشتر از این صنعت توسعه دهند (چن و همکاران[8]، 2013).

  درست است که از لحاظ موضوعی، یعنی بازاریابی گردشگری، تاکنون تحقیقاتی چند انجام شده است، اما مسئله­ای که به ندرت در پژوهش‌های این حوزه به خصوص در داخل مورد بررسی قرار گرفته، ارائه مدلی برای شناسایی و تبیین عوامل موثر بر این صنعت است. به خصوص اینکه در این تحقیق سعی خواهد شد تا این عوامل از دیدگاه ها و زوایای گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته تا چارچوبِ نهاییِ ارائه شده، قابل تعمیم به شهرهای مختلف کشور باشد و مختص شرایط و اقلیم خاص شیراز نباشد.

  علاوه بر این، جدید بودن این موضوع (یعنی ارائه مدل برای شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری) در داخل کشور، واضح است. گو اینکه این موضوع در خارج از کشور به دلیل سهم ویژه­ی بازاریابی در سبد درآمد داخلی، به تعدد کار شده اما در داخل کشور به دلیل مشکلات متعدد در توسعه این صنعت، کسی روی آن به پژوهش نپرداخته است؛ به خصوص در مورد شهر شیراز که پتانسیل جذب تعداد زیاد گردشگر داخلی و خارجی را داراست، انجام تحقیقاتی با این مضامین همیشه جنبه نوآوری داشته و از دید محققین و مسئولین ضیربط مورد توجه قرار می‌گیرد.

  علاوه بر موارد مذکور، اهمیت بررسی بازاریابی گردشگری در جامعه این تحقیق یعنی شهرستان شیراز نیز بسیار مهم است. در حقیقت، ممکن است این موضوع در داخل کشور هم کار شده اما در جامعه پژوهش حاضر، مورد سهل انگاری محققین واقع شده است.

  توجه به ویژگی‌های خاص و برجسته شیراز، اهمیت تحقیق در این جامعه را بیش از پیش مطرح می‌کند. شیراز شهری با وسعت 340 کیلومتر مربع، با این که سومین شهر ایران از نظر گستردگی ارضی و ششمین شهر از نظر جمعیت یک و نیم میلیون نفری است، اما مقام نخست را از منظر گردشگری به خود اختصاص داده و از میان دیگر شهرهای کشور، پر جاذبه‌ترین نقطه ایران چه از سوی گردشگران داخلی و چه خارجی است. کلان شهری که از نگاه بسیاری نه قطب صنعتی می‌تواند باشد و نه تجاری؛ می‌تواند نقطه آغاز جذب توریست‌های بیشتر خارجی باشد و همه نگاه‌ها را از دورترین نقاط دنیا به سمت و سوی داشته‌های تاریخی خود جلب ‌کند.

  لازم به ذکر است با توجه این که عوامل موثر بر ارتقا بازاریابی گردشگری در شیراز کمتر مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است، تحقیق حاضر با ارائه چار چوبی نظری و همچنین مدلی انطباق یافته با آمیخته بازاریابی گردشگری در منطقه شهری و مطالعه موردی شهر شیراز راه را برای پژو هش‌هایی از این دست هموار می‌کند. بررسی و مطالعه عوامل موثر به شکل موردی و مشخص برای منطقه هدف گردشگری (شیراز) می­تواند به عنوان یک الگوی معین، ملموس و کاربردی، قابل تعممیم به سایر مناطق مشابه در کشور باشد و نیز می­تواند مبنای واقعی و عملی جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی منطقه ای و ملی فراهم آورد و پژوهش حاضر از این نظر مهم و ضروری محسوب می شود.

  نتایج نظری و عملی پژوهش حاضر می‌تواند در طراحی و ایجاد برنامه­ای مدون برای ارتقای وضعیت بازاریابی گردشگری مفید بوده و فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی کارآمدتری را در راستای ارتقای این صنعت، ارائه دهد. شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری به خصوص در شهری مانند شیراز، اطلاعات مفید و کاربردی‌ای را در اختیار مسئولان و مدیران از یک سو و محققین و اندیشمندان این حوزه از سوی دیگر قرار خواهد داد.

  در نهایت باید متذکر شد که برنامه ریزی و مدیریت بازاریابی گردشگری از طریق شناسایی عوامل موثر برآن موجب فراهم آمدن یک چارچوب مناسب برای جذب و جلب گردشگر و کسب درآمد در مقیاس محلی، ملی، منطقه ای و جهانی می شود. چنانچه عوامل موثر مورد نظر، به درستی شناسایی و دسته بندی شوند می توانند آثار بسیار مثبتی در زمینه فرهنگی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی داشته باشد. بدین منظور، پژوهش حاضر سعی داشته که با بررسی و طبقه بندی عوامل موثر بر ارتقا بازاریابی گردشگری در شهر شیراز، راهکار هایی را برای بهبود صنعت گردشگری و افزایش درآمد حاصل از آن ارائه نماید.

   

   

  1-4- اهداف­پژوهش

  در پژوهش حاضر بر اساس مدل 7P بازاریابی، اهداف زیر مورد تصور بوده است:

  هدف اصلی:

  1. شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری در شهر شیراز

  اهداف فرعی:

  1. شناسایی عوامل مربوط به محصول یا خدمت که بر رشد و توسعه بازاریابی گردشگری در شهر شیراز موثرند

  2. شناسایی عوامل مربوط به قیمت که بر رشد و توسعه بازاریابی گردشگری در شهر شیراز موثرند

  3. شناسایی عوامل مربوط به تبلیغات که بر رشد و توسعه بازاریابی گردشگری در شهر شیراز موثرند

  4. شناسایی عوامل مربوط به مکان که بر رشد و توسعه بازاریابی گردشگری در شهر شیراز موثرند

  5. شناسایی عوامل مربوط به افراد که بر رشد و توسعه بازاریابی گردشگری در شهر شیراز موثرند

  6. شناسایی عوامل مربوط به فرآیند ارائه خدمات که بر رشدوتوسعه بازاریابی گردشگری در شهر شیراز موثرند

  7. شناسایی عوامل مربوط به شواهدوامکانات فیزیکی که بررشدوتوسعه بازاریابی گردشگری در شهرشیراز موثرند

  8. تجزیه و تحلیل مدل ارائه شده در خصوص شناسایی عوامل موثر بر ارتقا بازاریابی گردشگری با استفاده از داده‌های گردآوری شده از شهر شیراز

  9. استفاده از معیارهای فنی آماری جهت تعیین اعتبار مدل پیشنهاد شده

  10. ارائه پیشنهادات کاربردی برای مدیران و مسئولین ضیربط صنعت گردشگری جهت بهبود وضعیت این صنعت

  11. ارائه پیشنهادات پژوهشی برای تحقیقات آینده جهت تعیین موضوع برای محققینی که قصد انجام مطالعه در صنعت بازاریابی گردشگری را دارند

   

   

  1-5- سوال‌های پژوهش

  سوال اصلی:

  1. عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری در شهر شیراز کدامند؟

  سوال‌های فرعی:

  1. عوامل مربوط به محصول یا خدمت که بر رشد و توسعه بازاریابی گردشگری در شهر شیراز موثرند، کدامند؟

  2. عوامل مربوط به قیمت که بر رشد و توسعه بازاریابی گردشگری در شهر شیراز موثرند، کدامند؟

  3. عوامل مربوط به تبلیغات که بر رشد و توسعه بازاریابی گردشگری در شهر شیراز موثرند، کدامند؟

  4. عوامل مربوط به مکان که بر رشد و توسعه بازاریابی گردشگری در شهر شیراز موثرند، کدامند؟

  5. عوامل مربوط به افراد که بر رشد و توسعه بازاریابی گردشگری در شهر شیراز موثرند، کدامند؟

  6. عوامل مربوط به فرآیند ارائه خدمات که بر رشدوتوسعه بازاریابی گردشگری در شهر شیراز موثرند، کدامند؟

  7. عوامل مربوط به شواهد و امکانات فیزیکی که بررشدوتوسعه بازاریابی گردشگری در شهرشیراز موثرند، کدامند؟

   

  1-6- فرضیه‌های پژوهش

  1. عوامل مربوط به محصول یا خدمت بر رشد و توسعه بازاریابی گردشگری در شهر شیراز موثرند

  2. عوامل مربوط به قیمت بر رشد و توسعه بازاریابی گردشگری در شهر شیراز موثرند

  3. عوامل مربوط به تبلیغات بر رشد و توسعه بازاریابی گردشگری در شهر شیراز موثرند

  4. عوامل مربوط به مکان بر رشد و توسعه بازاریابی گردشگری در شهر شیراز موثرند

  5. عوامل مربوط به افراد بر رشد و توسعه بازاریابی گردشگری در شهر شیراز موثرند

  6. عوامل مربوط به فرآیند ارائه خدمات بر رشد و توسعه بازاریابی گردشگری در شهر شیراز موثرند

  7. عوامل مربوط به شواهد و امکانات فیزیکی بررشد و توسعه بازاریابی گردشگری در شهرشیراز موثرند

   

  1-7- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش

  1-7-1- تعاریف­ نظری

  گردشگری[9]:

  اکبر پور(1392) توریسم را واژه ای متشکل از دو بخش "تور" یعنی سفر، سیاحت، مسافرت یا گردش کردن و "ایسم"، پسوندی مصطلح به معنای مکتب با طرز تفکری خاص، میداند. در واقع توریسم یعنی مکتبی که پایه‌ی فکری ان سیاحت و جهانگردی است و توریست کسی است که به مسافرت و جهانگردی می‌پردازد. گردشگری یا توریسم، واژه ای فرانسوی است که از ریشه‌ی تور گرفته شده است. تور در زبان فرانسه به معنای حرکت دورانی، عمل پیمودن، طی کردن، سیر کردن و گردش نمودن می‌باشد.

  گردشگری شهری[10]:

  نواحی شهری به علت آنکه جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی بسیار دارند غالباً مقاصد گردشگری مهمی محسوب می‌شوند. شهرها معمولاً جاذبه‌های متنوع و بزرگی شامل موزه‌ها، بناهای یادبود، سالن‌های تئاتر، استادیوم‌های ورزشی، پارک‌ها، شهربازی، مراکز خرید، مناطقی با معماری تاریخی ومکان‌هایی مربوط به حوادث مهم یا افراد مشهور را دارا هستند که خود گردشگران بسیاری را جذب می‌کند. به عبارت دیگر محل سکونت، سرو غذا، ارتباطات، حمل و نقل و سایر خدمات گردشگری در شهرها واقع‌اند که بازدیدکنندگان از مناطق اطراف شهر و خود شهر از آن استفاده می‌کنند (فرج‌زاده‌ی اصل، 41:1384). «گردشگری شهری، عملکرد متقابل گردشگر- میزبان و تولید فضای گردشگری در رابطه با سفر به مناطق شهری با انگیزه‌های متفاوت و بازدید از جاذبه‌ها و استفاده از تسهیلات و خدمات مربوط به گردشگری است که آثار متفاوتی را بر فضا و اقتصاد شهری بر جای می‌نهد (پاپلی، 1385: 190).

  بازاریابی[11]:

  بازاریابی عبارت است از: فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها وخواسته ها ازطریق فرایند مبادله (کاتلر[12]، 1975). نیازها وخواسته ها در این تعریف بیان کننده‌ی حالت محرومیت احساس شده در افراد هستند که با محصول / خدمت برآورده می‌شوند. در مورد محصول هم می‌توان گفت هر چیزی که خدمتی ارائه دهد یا نیازی را برآورده سازد، میتوان محصول قلمداد کردکه شامل افراد، مکان ها، سازمان ها، خدمات وعقاید است. به عبارت دیگرمحصول عبارت است از چیزی که قادر به ارضای یک خواسته یا نیاز باشد. محصولات به هر اندازه که خواسته‌های مشتریان را برآورده کنند دارای ارزشند و بازاریابی نیز هنر برآورده ساختن همین نیازها از طریق محصول/خدمت است.

  آمیخته بازاریابی (7P):

  آمیخته بازاریابی شامل عوامل مهم دخیل بر بازاریابی محصول/خدمت می‌باشد. این آمیخته از سوی اندیشمندان در دسته‌های گوناگونی ارائه شده است که در اینجا مدل 7P از رای و داس[13] (2011) استفاده شده که شامل عوامل محصول، قیمت، تبلیغات، مکان، افراد، محیط فیزیکی و فرآیند ارائه محصول/خدمت است. این عوامل در ادامه تشریح شده­اند:

  1-محصول: دقیقا چه محصولاتی قرار است به بازار عرضه شوند و جزئیات هر محصول چیست. همچنین امروزه خدماتی که قبل، حین و پس از فروش عرضه می‌شود نیز جزء محصول در نظر گرفته می‌شود.

  2-قیمت : قیمت هر یک از محصولات به طور دقیق چقدر می باشد (با ذکر قیمت تمام شده و لحاظ کردن مالیاتها و عوارض)

  3-ترفیع: چه نوع تبلیغاتی و با چه سطح گستردگی صورت خواهد گرفت، همچنین سیاست‌های تخفیف چه خواهد بود.

  4-مکان: محصولات در چه نقاطی توزیع خواهد شد و چه سیاستی برای نفوذ در بازار در نظر گرفته شده است.

  5-افراد: افرادی که در سازمان با روند بازاریابی و فروش درگیر هستند چه آموزشهایی درباره هویت برند، محصول و سیاستهای فروش باید ببینند.

  6-فرآیندها: فرآیند فروش و تحویل محصول و یا ارائه خدمت چگونه خواهد بود.

  7- محیط فیزیکی: ظاهر محیط شرکت، انبار، دفتر فروش، ظاهر و پوشش پرسنل درگیر با مشتری و یا حتی کامیون تحویل کالا باید به دقت مورد توجه قرار گیرد

   

  [1] Kim et al., 2006; Lee & Brahmasrene, 2013

  [2] Lacher & Oh

  [3] Xu

  [4] Brown

  [5] مکان، تبلیغات، شواهد و امکانات فیزیکی، مدیریت و برنامه­ریزی، کارکنان و مردم، محصول، قیمت

  [6] Law & Xiang

  [7] Koc & Boz

  [8] Chen et al.

  [9] Tourism

  [10] Urban Tourism

  [11] Marketing

  [12] Kotler

  [13] Rai & Das

  Abstract

   

  This study was conducted with aims of identifying the Factors affecting on the tourism marketing in shiraz city in the years of 2014. Research method was applied based on goal and also was descriptive-survey based on data collecting method. The pollution of research was including Managers and experts involved in the issue of tourism marketing in shiraz city and among whom, 150 people was considered as sample by using Cochran formula and random classification sampling method. Data collection was carried out through made research questionnaire with 40 items. Questionnaire reliability calculated by using of Alpha Chronbach and composite reliability coefficient method that its values for each variable obtained more than 0.7. Also to measure of questionnaires validity, used Content and construct validity that for content validity, questionnaires confirmed by specialists. Data analysis was carried out through SPSS 20 and Smart Pls2 software in two aspects of descriptive and inferential (structural equation modeling). The results showed that The results showed that septet of 7p model (product, price, promotion, place, people, processing of product sale or offering service and evidence of physical facilities) had significant impact on the marketing of tourism in the shiraz city..

  Key words:  marketing of tourism, product, price, promotion, physical

   

 • فهرست و منابع پایان نامه ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با توجه به مدل p7

  فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                   صفحه

   

  چکیده............................................................................................................................ 1

   

  فصل اول: ‌کلیات پژوهش

  1-1- مقدمه 12

  1-2- بیان مسأله 12

  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش... 14

  1-4- اهداف پژوهش... 17

  1-5- سوال‌های پژوهش... 18

  1-6- فرضیه‌های پژوهش... 18

  1-7- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش... 19

  1-7-1- تعاریف نظری. 19

  1-7-2- تعاریف عملیاتی. 21

   

  فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش

  2-1- مقدمه 23

  2-2- بازاریابی. 23

  2-2-1- تعریف بازار 23

  2-2-2- تعریف بازاریابی. 23

  2-3- گردشگری. 24

  2-4- بازاریابی گردشگری. 31

  2-5- عوامل موثر بر گردشگری و بازاریابی گردشگری. 41

  2-6- تنگناهای صنعت گردشگری در ایران (موانع، فرصت‌ها، ضعف‌ها) 42

  2-7- پیشینه پژوهش... 44

  2-7-1- مطالعات خارجی. 45

  2-7-2- مطالعات داخلی. 48

   

   

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش

  3-1- مقدمه 53

  3-2- فرآیند پژوهش... 53

  3-3- روش تحقیق. 54

  3-4- جامعه آماری. 55

  3-5- روش گردآوری داده‌ها (اطلاعات) 55

  3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها(اطلاعات) 61

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1- مقدمه 63

  4-2- آمار توصیفی. 63

  4-2-1- تجزیه و تحلیل داده‌های جمعیت شناختی. 63

  4-2-2- آمار توصیفی از ابعاد پرسشنامه 66

  4-2-3- نرمال بودن توزیع داده‌ها 71

  4-2-3-1- چولگی و کشیدگی. 71

  4-2-3-2- آزمون کولموگروف- اسمیرنف (K-S) 73

  4-3- آمار استنباطی. 74

  4-3-1- آزمون تی تک نمونه ای برای مقایسه میانگین نظری و تجربی. 74

  4-3-2- اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری. 75

  4-3-3- تحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری. 77

  4-3-4- آزمون رگرسیون برای بررسی فرضیه‌های تحقیق. 80

  4-4- جمع بندی: 82

   

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1- مقدمه 84

  5-2- تفسیر یافته‌های پژوهش... 84

  5-3- محدودیت‌های پژوهش... 89

  5-3-1- محدودیت‌های خارج از اختیار پژوهش... 89

  5-3-2- محدودیتهای در اختیار پژوهشگر. 90

  5-4- پیشنهادهای برگرفته از یافته‌های پژوهش... 90

  5-5- پیشنهاد‌های برای پژوهش‌های بعدی. 91

  ضمایم. 92

  ضمیمه ۱: پرسشنامه تحقیق. 92

  ضمیمه 2: خروجی‌های نرم افزار‌های تحلیل آماری در تحقیق. 96

  منابع. 108

  منبع:

  منابع

  ابراهیم­زاده، عیسی؛ رضازاده، معصومه؛ دارائی، مرضیه (1393). برنامه­ریزی و مکان­یابی بهینه تسهیلات و زیرساخت­های گردشگری شهری با استفاده از GIS: شهر سمنان، جغرافیا و توسعه، شماره 35، صص: 48-33.

  ابراهیم­زاده، عیسی؛ یاری، منیر (1390). مطالعه تطبیقی کارکردهای تاثیرگذار بر الگوهای رفتاری گردشگران در برنامه­ریزی بازاریابی گردشگری ایران و امریکا با استفاده از مدل SWOT، فصلنامه فضای گردشگری، سال اول، شماره 1، صص: 26-1.

  اکبری، زهرا؛ ابونوری، عباسعلی (1393). طبقه­بندی عوامل موثر بر شاخص­های اقتصادی گردشگری خارجی، جغرافیا و توسعه، شماره 34ف صص: 56-33.

  امین­بیدختی، علی­اکبر (1386). صنعت گردشگری در ایران، توانمندیها، موانع و راهکارها. کجموعه مقالات همایش ملی توانمندیها، موانع و راهکارهای توسعه گردشگری استان سمنان، دانشگاه سمنان.

  امین­بیدختی، علی­اکبر؛ زرگر، سیدمجتبی؛ نظری، ماشاالله (1389). آمیخته بازاریابی راهبردی در صنعت گردشگری، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 3، صص: 68-49.

  امینی، صمد؛ تولایی، سیمین؛ فرجام، رسول (1390). شناسایی و تحلیل خوشه گردشگری در شهر شیراز با استفاده از مدل بسط یافته پورتر، فصلنامه برنامه­ریزی منطقه­ای، سال اول، شماره سوم، صص: 16-1.

  برقی، حمید؛ کاظمی، زینب؛ سوری، فرشاد؛ مسیبی، سمانه (1391). ارزیابی و رتبه­بندی شاخص­های تاثیرگذار بر بازاریابی توریسم روستایی با استفاده از مدل آمیخته 7P، برنامه­ریزی منطقه­ای، سال دوم، شماره ششم، صص: 41-31.

  بهروز (1392). بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید صنعت گردشگری ایران با تاثیرگذاری بر تولید ملی و اشتغال با تکنیک (SWOT)، اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران.

  پاپلی­یزدی، محمدحسین؛ سقایی، مهدی (1390). گردشگری (ماهیت و مفاهیم). تهران: انتشارات سمت.

  تاوتلی، مهرداد؛ محمدی، بهاره (1393). بررسی و رتبه­بندی عوامل موثر بر بازاریابی توریسم در جزیره کیش، همایش بین­المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری ایران، چالش­ها و چشم­اندازها، ایران: مشهد.

  حسن زاده، رمضان (1387). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات ساوالان.

  حیدری، رحیم (1387). مبانی برنامه­ریزی صنعت گردشگری، انتشارات سمت، تهران: چاپ اول.

  خاکی، غلامرضا (1390). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.

  خداداد حسینی، سیدحمید؛ شیرخدایی، میثم؛ احمدی، پرویز (1390). طراحی الگوی سرآمدی بازاریابی در صنایع تولیدی با رویکرد ترکیبی، پژوهش­های مدیریت در ایران، دوره 15، شماره 1، صص: 230-209.

  دانایی­فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی و ­آذر، عادل (1389). روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران:انتشارات صفار

  دلاور، علی (1390). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی(ویراش چهارم). تهران: نشر ویرایش

  رضوانی، علی اصغر (1386). جغرافیا و صنعت توریسم، انتشارات پیام نور، چاپ اول.

  ساعی، علی؛ نائیجی، مختار؛ رضایی، محمد (1389). ارتباط بین تبلیغات و جذب گردشگر فرهنگی در ایران، مورد مطالعه گردشگران خارجی فرهنگی اصفهان، جامعه­شناسی تاریخی، شماره 4، صص: 94-69.

  سجادیان، ناهید؛ شجاعیان، علی؛ عبادی، حسین (1393). اطلاع­رسانی از طریق Web GIS و کابرد در مدیریت گردشگری، فصلنامه جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، سال ششم، شماره 20، صص: 116-94.

  سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1390). روش­های تحقیق در علوم رفتاری.(ویرایش اول). تهران:انتشارات آگه.

  سعیدا اردکانی، سعید؛ میرغفوری، حبیب­الله؛ برقی، شاهین (1389). شناسایی و اولویت بندی مولفه­های موثر بر سطح رضایتمندی گردشگران خارجی در شیراز با استفاده از تکنیک‌های تحلیل عاملی و تصمیم گیری چند شاخصه، فصلنامه مطالعات گردشگری. شماره 13، صص: 43-21.

  سیدعلی­پور، سیدخلیل؛ اقبالی، ناصر (1390). نقش جاذبه­های اکوتوریستی، فرهنگی و تاریخی در توسعه گردشگری استان سمنان، فصلنامه فضای گردشگری، سال اول، شماره 1، صص: 61-41.

  شکور، علی؛ باسط­قریشی، محمد؛ لشکری، مریم؛ جعفری، مهتاب (1390). ارزیابی و سنجش چگونگی پایداری گردشگری در بهشت گمشده بوان ممسنی با استفاده از مدل ردپای اکولوژیک، فصلنامه نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، سال سوم، شماره سوم، صص: 67-57.

  صیدالی، محسن؛ سلیمانگلی، رضا؛ قراگوزلو، هادی (1390). بررسی اثرات گردشگری در توسعه روستایی (مورد مطالعه: روستاهای دهستان چهل­چای شهرستان مینودشت)، فصلنامه فضای گردشگری، سال اول، شماره 3، صص: 87-69.

  طاهری­دمنه، محسن؛ فرمانی، سکینه؛ مستوفی­الممالکی، رضا (1390). بررسی چالش­های موجود در صنعت گردشگری شهر شیراز در ارتباط با محدودیت مراکز اقامتی، سال دوم، شماره 8، صص: 132-117.

  فرجی، حسنعلی؛ آزادی­قطار، سعید؛ رضایی، عبدالعلی (1390). بررسی قابلیت­های Google Map در بازاریابی گردشگری و برنامه­ریزی سفر (مطالعه موردی: مناطق نمونه گردشگری حوزه رویان)، فصلنامه فضای گردشگری، سال اول، شماره 2 صص: 117-107.

  فرزین، محمدرضا؛ نادعلی­پور، زهرا (1390). عوامل موثر بر مزیت رقابتی مقصدهای گردشگری در ایران (مورد مطالعه: منطقه چابهار)، فصلنامه مطالعات گردشگری، شماره 14، صص: 67-41.

  قدیری معصوم، مجتبی؛ سوری، فرشاد؛ شغیعی عربی، میرعلی؛ بهرامی، مجتبی (1392). ارزیابی و اولویت بندی شاخص‌های تاثیر گذار بر صنهت توریسم روستایی با مدل آمیخته بازازیابی پی سون: مطالعه موردی شهرستان‌های انتخابی استان مازندران، مدیریت شهری، شماره 32، صص: 152-139.

  قلی­پور، علی (1387). اولویت­بندی عوامل موثر بر آمیخته بازاریابی صنعت هتلداری به روش AHP، فصلنامه بررسی­های بازرگانی، شماره 33، صص: 41-34.

  کاتلر، فیلیپ؛ آرمسترانگ، گری (1376). اصول بازاریابی، ترجمه بهمن فروزنده، تهران: انتشارات آتروپات کتاب.

  کاظمی، محمد (1387). تحلیل ادراک شهروندان زاهدانی در توسعه گردشگری چابهار، جغرافیا و توسعه، شماره 12، صص: 100-81.

  کتابی، سعیده؛ انصاری، محمداسماعیل؛ ناصری­طاهری، مظفر (1384). انتخاب آمیخته بازاریابی با استفاده از تکنیک AHP با رویکرد برنامه­ریزی استراتژیک، مجله علوم اداری اصفهان، سال هفدهم، شماره 1، صص: 93-79.

  کلانتری، خلیل. (1388). مدل­سازی معادلات فرهنگی در تحقیقات اجتماعی – اقتصادی (با برنامه Lisrel و Simplis). تهران: انتشارات فرهنگ صبا.

  مهدی­زاده، عباس؛ طالب­پور، مهدی؛ فتحی، مهرداد (1393). بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOT، پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال دوم، شماره 4، صص: 36-23.

  یاری، منیر (1390). الگوهای رفتاری گردشگران شهرستان خرم آباد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

  هومن، حیدرعلی. (1389). مدل­یابی معادلات فرهنگی با کاربرد نرم افزار لیزرل. تهران: نشر سمت.

  Amirtahmaseb, S. (2007). The typology of inbound tourists visiting Iran (Doctoral dissertation, Master Thesis, Department of Business Administration and Social Sciences, Division of Industrial Marketing and E-Commerce, Lulea University of Technology, Lulea).

  Arturo, M., Mar, G., & David, M. C. (2010). Tourism marketing information and destination image management. African Journal of Business Management, 4(5), 722-728.

  Bastic, M., & Gojcic, S. (2012). Measurement scale for eco-component of hotel service quality. International Journal of Hospitality Management, 31(3), 1012-1020.

  Brown, K. G. (2009). Island tourism marketing: music and culture. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 3(1), 25-32.

  Chen, C. A. (2013). Suitable festival activities for Taiwan’s tourism and nation branding with the application of the PR AHP program. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 1-18.

  Clarke, J. A. C. K. I. E. (2005). Effective marketing for rural tourism. Rural tourism and sustainable business, 26, 87.

  Enright, M. J., & Newton, J. (2004). Tourism destination competitiveness: a quantitative approach. Tourism management, 25(6), 777-788.

  Esfahani, N., Goudarzi, M., & Assadi, H. (2009). The Annalysis of Factors Affecting the Development of Iran Sport Tourism and the Presentation of a Strategic Model. World Journal of Sport Sciences, 2(2), 136-144.

  Gilmore, J. H. (2002). Differencing Hospitality Cooperation’s via. Experiences, Cornell Hotel and Restaurant, Quarterly. 43 (3), 87-92.

  Hudson, S. (2005). Marketing for tourism and hospitality: A Canadian perspective. Nelson.

  Inskeep, E. (1991). Tourism Planning: an Integrated and Sustainable Approach, New York, John Wiley & Sons.

  Kim, H. J., Chen, M. H., & Jang, S. (2006). Tourism expansion and economic development: the case of Taiwan. Tourism Management, 27(5), 925-933.

  Kotler, P., Gary, A., Veronica, W., and Saunders, J. A.  (2005). Principles of Marketing. Fourth European Edition published, Pearson Education, Prentice Hall.

  Lacher, R. G., & Oh, C. O. (2012). Is tourism a low-income industry? Evidence from three coastal regions. Journal of Travel Research, 51(4), 464-472.

  Laimer, P., & Weiss, J. (2009). Portfolio Analysis (PFA) as a strategic tool for tourism policy: an integrated analysis of overnight data. Tourism Review, 64(1), 17-31.

  Laimer, P., & Weiss, J. (2009). Portfolio Analysis (PFA) as a strategic tool for tourism policy: an integrated analysis of overnight data. Tourism Review, 64(1), 17-31.

   Lee, J. W., & Brahmasrene, T. (2013). Investigating the influence of tourism on economic growth and carbon emissions: Evidence from panel analysis of the European Union. Tourism Management, 38, 69-76.

  Madasu, P. (2013). SOCIAL MEDIA MARKETING AND PROMOTION OF TOURISM. Management Insight, 9(1).

  Niavand, A., Salarzehi, H., & Tash, M. N. S. (2014). A Study of Strategic Role of Chabahar Free Zone on Tourism Industry Development Using SWOT Model in Iran. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(2), 202-216.

  Thomas, R., and Huw T. (2006). Micro Politics and Micro Firms. Journal of Small Business and Enterprise Development. 13 (1), 100-106.

  Tosun, C., Okumus, F., & Fyall, A. (2008). Marketing Philosophies: Evidence from Turkey. Annals of Tourism Research, 35(1), 127-147.

  Tsai, S. P. (2012). Place attachment and tourism marketing: Investigating international tourists in Singapore. International Journal of Tourism Research, 14(2), 139-152.

  Tsang, S. S., & Chen, Y. F. (2013). Facilitating Benchmarking with Strategic Grouping and Data Envelopment Analysis: The Case of International Tourist Hotels in Taiwan. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 18(5), 518-533.

  UNWTO. (2010). World Tourism annual report. The World Tourism Organization.

  Uzama, A. (2008). Marketing Japans Tourism to the World. Paper Presented at the Annual Conference of British Association of  Japanese Studies in University of Manchester.

  Vaiper, M. A., Akhlagh, E. M., & Rafiee, A. A. (2014). The Effect of Social Marketing on Development of Ecotourism, Journal of Novel Applied Sciences, 3(4), 376-381

  Williams, A. (2006). Tourism Hospitality Marketing: Fantasy, Feeling and Fun.  International Journal of Contemporary Hospitality Management. 18 (6), 482-491.

  Woodside, A. G., & Sakai, M. Y. (2001). Meta-evaluations of performance audits of government tourism-marketing programs. Journal of Travel Research, 39(4), 369-379.

  Xu, G. (2013). Tourism and Local Development in China: Case Studies of Guilin, Suzhou and Beidaihe. Routledge.

  Zehrer, A. (2009). Service Experience and Service Design. Managing Service Quality. 19 (3), 332- 339.

  Zhang, X., Song, H., & Huang, G. Q. (2009). Tourism supply chain management: A new research agenda. Tourism Management, 30(3), 345-358.تحقیق در مورد پایان نامه ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با توجه به مدل p7, مقاله در مورد پایان نامه ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با توجه به مدل p7, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با توجه به مدل p7, پروپوزال در مورد پایان نامه ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با توجه به مدل p7, تز دکترا در مورد پایان نامه ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با توجه به مدل p7, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با توجه به مدل p7, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با توجه به مدل p7, پروژه درباره پایان نامه ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با توجه به مدل p7, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با توجه به مدل p7, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با توجه به مدل p7, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با توجه به مدل p7, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با توجه به مدل p7, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با توجه به مدل p7

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس