پایان نامه تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word
122
1 MB
30329
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۵,۸۶۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  (M.A)

   مدیریت بازرگانی

    گرایش :مدیریت مالی   

  چکیده

     دنیای کنونی، عصردانایی است. مواهب، دارایی های طبیعی و مشهود کلید کامیابی جوامع و سازمان ها نیستند، بلکه برخورداری و مدیریت سرمایه های نامشهود موجود در عرصه محیط پرتلاطم و چالش برانگیز سازمان ها، رمز موفقیت آنها محسوب می شوند. سازمان هایی که بتوانند این دارایی های نامشهود را به خوبی تشخیص دهند و آنها را مدیریت کنند، نسبت به رقبایشان از عملکرد بهتری برخوردار خواهند بود. جهت مدیریت این دارایی ها لازم است سازمان ها از وضعیت کنونی آنها مطلع شده و برای رفع نقص و کمبودهای آنان اقدامات لازمه را به عمل آورند. امروزه دانش به عنوان مهم‌ترین سرمایه، جایگزین سرمایه‌های مادی به ویژه در محیط رقابتی و فناوری ‌‌شده ‌است. لذا مفهوم سرمایه فکری کاربردی مهم و گسترده یافته ‌است. سرمایه فکری در مشتریان، فرایندها، اطلاعات، علامت تجاری، منابع انسانی و سیستم‌های سازمان متجلی می‌شود و نقش فزاینده‌ای در خلق مزیت‌های رقابتی پایدار ایفا می‌کند. این پژوهش به بررسی رابطه سرمایه فکری، تصمیمات سرمایه گذاری و عملکرد مالی بانک­های پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار پرداخته است. به این منظور ابتدا چهار شاخص کلیدی عملکرد مالی بانک ها، شاخص تصمیمات سرمایه گذاری و شاخص کارایی سرمایه فکری با استفاده ‌از مدل "پالیک" در جامعه آماری بانک­های پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار طی سال‌های 1386 تا 1392، اندازه‌گیری ‌‌شده، سپس تاثیر سرمایه فکری و اجزای آن بر هر یک از شاخص‌های عملکرد مالی با استفاده ‌از الگوی معادلات ساختاری در نرم افزار  EQS مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد سرمایه فکری با شاخص‌های نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم، بازده دارایی‌ها و سود هر سهم  و تصمیمات سرمایه گذاری در بانک های پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار رابطه مستقیم دارد.

  کلید واژه‌ها: سرمایه فکری، عملکرد مالی، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه فیزیکی، تصمیمات سرمایه گذاری.

  - مقدمه

  فصل اول رساله حاضر به بیان کلیات پژوهش شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، سوال­ها و فرضیه ها، دامنه پژوهش و تعریف واژه­های کلیدی می­پردازد. هر تحقیق به قصد پاسخ دادن به یک سری سؤالات اساسی که در ذهن محقق به­وجود آمده است، انجام می­شود. لذا در تحقیقات علمی محقق باید هدف خود را از انجام پژوهش و در حالت کلی مسأله­ای راکه محقق به دنبال پاسخ دادن به آن است را بیان کند. بیان مسئله به صورت مبهم و غیر دقیق، به جای اینکه پژوهشگر را به منابع اطلاعاتی مناسب و صحیح هدایت کند، موجب گمراهی او میشود. علاوه بر وجود مسأله و سؤال در ذهن محقق برای توجیه انجام پژوهشی خاص، باید انجام آن پژوهش نیز دارای اهمیت باشد. یعنی در واقع انجام آن با توجه به صرف منابع مادی و انسانی و... قابل توجیه باشد و انجام آن باعث رفع یک سری مشکلات یا تولید علم و اطلاعات جدید گردد و محقق باید در پژوهش خود، اهمیت انجام تحقیق خود را با توجه به عبارات واضح و روشن بیان نماید. دربیان ضرورت مساله محقق به بیان چرایی و دلایل ضروری و توجیهی انجام دادن تحقیق و نیز اهداف علمی و کاربردی یا عملی آن می پردازد و انگیزه­ها و ضرورت­های خاص انجام آن را تشریح می­کند. سپس به نتایج حاصل از تحقیق و سودمندی­های آن اشاره نموده، این نکته را توضیح می­دهد که تحقیق چه کمکی به گسترش دامنه علم یا حل مشکلات و مسائل زندگی بشر یا بهبود وضع زندگی انسان می­نماید و چه افراد یا موسسات یا سازمان­هایی می توانند از نتایج آن بهره مند شوند. در این فصل، به بیان موضوع، اهمیت و اهداف پژوهش و همچنین ابزار و روش گردآوری اطلاعات می‌پردازیم و فرضیه‌‌ها و تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق نیز ارائه می‌شوند.

  در جهان کنونی که دوره تحولات لجام گسیخته و به قول تافلر[1] دوره جابجایی قدرت می باشد بحث مدیریت سرمایه فکری و داراییهای ناملموس سازمان ها بعد از موضوعات مهندسی مجدد(دهه، 80) ومدیریت کیفیت فراگیر(دهه،90) به عنوان پدیده­ای مهم، به صورت همه جانبه­ای افق تحولات مدیریت را تحت تاثیر قرار داده است. در این میان جدیدترین پارادایمی که بحث فوق را در مدیریت سازمان­ها تحت پوشش قرار می­دهد، بحث مدیریت سرمایه فکری است. استوارت اعتقاد دارد، سرمایه فکری مجموعه ای از دانش، اطلاعات، دارایی­های فکری[2]، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که می­تواند برای ایجاد ثروت بکار گرفته شود. در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و توانایی­های آن را برای ایجاد ارزش افزوده دربر می گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می­شود(قلیچ لی و مشبکی، 1385). بنابراین سرمایه فکری در پی آن است که در سازمان­ها، دارایی­های فکری، دانش، تجربه و یادگیری سازمانی جهت نیل به توسعه همه جانبه بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد.

   

  1-2- تشریح و بیان موضوع

  سرمایه فکری

  بسیاری از سیستم‌های حسابداری فعلی از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمان‌‌هایی عصر نوین غافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی‌ها در محاسباتشان ناتوانند. به عبارت دیگر، صورت‌های مالی در تشریح ارزش واقعی شرکت‌ها از محدودیت‌های بسیاری برخوردار هستند. در جوامع دانش‌محور کنونی، بازده سرمایه فکری بکار گرفته‌‌شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه‌های مالی به کار گرفته‌‌شده، ‌اهمیت یافته است.  این به آن معناست که در آینده در مقایسه با سرمایه‌های فکری، نقش و اهمیت سرمایه‌های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشم‌گیری خواهد یافت. این موضوع موجب ایجاد فاصله بین ارزش واقعی شرکت‌ها و سازمان‌ها با آنچه که در محاسبات حسابداری سنتی اعمال می‌گردد، ‌‌شده ‌است.

       اصطلاح سرمایه فکری اولین بار توسط جان کنت گالبرایت[3] (1969) مطرح شد.گالبرایت اعتقاد داشت سرمایه فکری فرایندی ایدئولوژیک و شامل جریان فکری است. اما استوارت[4] (2001) مدعی است که این موضوع برای اولین بار در سال 1958، هنگامی مطرح شده است که وی به همراه ایتامی[5] در مورد جنبش سرمایه فکری با یکدیگر همکاری کردند. به طور کلی، سرمایه فکری معنایی بیشتر از هوش را در بر دارد و با میزانی از عملیات فکری همراه است (بونیتس[6]، 1998). طبق این تعریف، سرمایه فکری تنها دارایی نامشهود ساکن نیست بلکه فرایندی ایدئولوژیک و پویا می باشد. در واقع سرمایه فکری، ترکیبی از دانش(که غالبا به سرمایه انسانی اشاره دارد)و مهارت برای کاربرد این دانش می باشد. ادوینسون[7]) 2000) سرمایه فکری را به عنوان عامل سودآوری آینده شرکت معرفی کرد که از ترکیب سرمایه انسانی و توانایی نیروی استخدامی شرکت مشتق می شود. اسکایخ[8] (2004) سرمایه فکری را به عنوان دانشی معرفی کرد که می تواند منجر به خلق ارزش برای شرکت شود. دیوید مار[9] (2004) سرمایه فکری را به عنوان مجموعه ای از دارایی های دانشی متعلق به سازمان تعریف می کند که موجب افزایش ارزش سازمان و بهبود وضعیت آن می شود. وجه مشترک تمام این تعاریف معرفی سرمایه فکری به عنوان دانش،مهارت و توانایی می باشد که می تواند منجر به ایجاد ثروت یا خروجی های با ارزش برای شرکت شود. بنابراین سرمایه فکری به عنوان منابع فکری، دانش، اطلاعات و دارایی های فکری در نظر گرفته می شود که منجر به خلق ارزش و سودآوری برای شرکت می شود. با توجه به تعاریف مختلف سرمایه فکری، بیشتر مدلها، سه زیر مجموعه، شامل سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی (مشتری)و سرمایه ساختاری)سازمانی) برای سرمایه فکری در نظر می­گیرند.

  سرمایه ارتباطی (مشتری)مجموع دارایی هایی می باشد که باعث ایجاد رابطه با محیط ، مشتریان، سهامداران، عرضه کنندگان کالا ، رقبا و دولت می شود. اگر چه مهمترین قسمت سرمایه ارتباطی، روابط مشتری است ولی نباید تنها این روابط را مد نظر قرار داد. سرمایه ساختاری(سازمانی) شامل روابط و هدایت کننده های سازمانی و ... می باشد (ادوینسون و مالون[10]،1997 ). از دیدگاه استیوارت نیز، سرمایه ساختاری شامل دارایی های فکری، متدولوژی ها، نرم افزارها، فرایندها و ... می باشد( رحیمیان و همکاران، 1391).

     در تمام تعاریف، یک همبستگی بین سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری دیده می شود. بسیاری از تحقیقات انجام شده در مورد سرمایه فکری نیز این تقسیم بندی را در نظر گرفته اند. در واقع همبستگی ، بین زیر مجموعه ها باعث شده که تحت یک عنوان با نام سرمایه فکری سازمان قرار گیرند (بروکینگ[11] 1996، هان[12]، 2001، روس[13] و دیگران، 1997).

  تصمیمات سرمایه گذاری

  سرمایه گذاری را می توان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشورها دانست. تردیدی نیست افزایش تولید که یکی از نخستین گام های فرآیند توسعه محسوب می گردد، مستلزم افزایش سرمایه گذاری خواهد بود. به همین دلیل، نظریه هایی در علم اقتصاد مطرح است که به علت توسعه نیافتگی برخی از کشورها را کمبود سرمایه و سرمایه گذاری پنداشته اند(نخجوانی، 1382). سرمایه گذاری، فعالیتی در قالب به کارگیری وجوهی است که بتواند یک جریان سودآور آتی ایجاد نماید. طبق این تعریف، هر یک از موارد تعهد وجوه دارایی های مالی، دارایی های جنسی و فعالیت های تولیدی معنای سرمایه گذاری پیدا می کند. دارایی های مالی، شامل سپرده گذاری بانکی، خرید اوراق قرضه ملی و اوراق قرضه شرکت ها، خرید سهام و ... است. دارایی های جنسی، شامل فلزات قیمتی، زمین، ساختمان و هر نوع کالای بادوام دیگری است که به منظور کسب سود، خریداری شده باشند. در قالب تعریف رسمی، هر سه دسته فعالیتهای مذکور، جنبه مخارج سرمایه ای(اصطلاح معادل سرمایه گذاری) دارد و بودجه بندی سرمایه ناظر به این گروه است و سرمایه گذاری در دو گروه دیگر در سر فصل مدیریت پورتفوی قرار می گیرد(خورشیدی، 1375).

  یکی از هدفه­ای گزارشگری مالی  فراهم کردن اطلاعات سودمند به منظور تسهیل تصمیم گیری است. سیستم اطلاعاتی حسابداری به عنوان یکی از منابع تاءمین کننده اطلاعات جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان دارای اهمیت ویژه ای است. به کارگیری اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری ها، بدون تجزیه و تحلیل آنها چندان اثر بخش نبوده و حتی ممکن است موجب گمراهی استفاده کنندگان نیز شود، در صورتی که با تجزیه و تحلیل آنها می توان اطلاعات بسیار ارزشمندی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داد و آنها را در اخذ تصمیمات منطقی و آگاهانه یاری رساند. از میان روش های موجود در تجزیه و تحلیل اطلاعات تاکید ویژه ای بر نسبت های مالی شده است. تجزیه و تحلیل مالی همواره به عنوان ابزاری جهت ارزیابی اطلاعات مالی به نحو گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عوامل بسیار مهمی که تحلیل گران مالی همواره به دنبال پیش بینی و یا شناسایی تغییرات آن با استفاده از تکنیک های تجزیه و تحلیل صورت های مالی هستند، فاکتور سودآوری آتی شرکت ها  است.

  سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان علاقه مندند که خالص جریان ورودی وجه نقد به واحد انتفاعی را در دوره های آتی ارزیابی کنند. اما غالبا سود را برای ارزیابی توان سودآوری، پیش بینی سودهای آتی و یا ارزیابی مخاطره سرمایه گذاری یا اعطای وام به واحد انتفاعی مورد استفاده قرار می دهند بنابراین فرض بر این است که ارتباطی بین سود گزارش شده و گردش وجوه نقد، شامل توزیع وجه نقد میان سهامداران وجود دارد.

  یکی از مشکلات اساسی سیستم های حسابداری سنتی عدم کفایت و ناتوانی آنها در سنجش و گزارشگری اطلاعات مرتبط با دارایی های نامشهود(ازجمله دانش) و ارزش های پنهان شرکت است. بنابراین این پدیده منجر به ایجاد شکاف عظیمی بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت ها شده است. اختلاف فزاینده مشاهده شده بین ارزش بازار و ارزش دفتری در بسیاری از شرکت ها موجب توجه به بررسی ارزش های گم شده(از دست رفته) از صورت های مالی شده است. محدودیت های صورت های مالی در توضیح ارزش شرکت ناشی از این امر است که منبع ارزش اقتصادی تولید کالای مادی است نه ایجاد سرمایه فکری. با توجه به کارهای محققین مختلف، به نظر می رسدکه سرمایه فکری ارزش های مخفی باشد که صورت های مالی را مخدوش می کند و چیزی است که سازمان ها را در دستیابی به مزیتهای رقابتی سوق می دهد. به علاوه اعتقاد برآن است که محدودیت های صورت های مالی توضیح دقیق ارزش شرکت را با مشکل مواجه می سازد. این واقعیت را آشکار می کند که این روزها، منابع ارزش اقتصادی، محصول سرمایه فکری است نه تولیدات کالاهای(مادی پورزمانی و همکاران،1391).

    بسیاری از سیستم‌های حسابداری فعلی از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمان‌‌هایی عصر نوین غافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی‌ها در محاسباتشان ناتوانند. به عبارت دیگر، صورت‌های مالی در تشریح ارزش واقعی شرکت‌ها از محدودیت‌های بسیاری برخوردار هستند. در جوامع دانش‌محور کنونی، بازده سرمایه فکری بکار گرفته‌‌شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه‌های مالی به کار گرفته‌‌شده، ‌اهمیت یافته است. این به آن معناست که در آینده در مقایسه با سرمایه‌های فکری، نقش و اهمیت سرمایه‌های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشم‌گیری خواهد یافت. این موضوع موجب ایجاد فاصله بین ارزش واقعی شرکت‌ها و سازمان‌ها با آنچه که در محاسبات حسابداری سنتی اعمال می‌گردد، ‌‌شده ‌است.

  از طرف دیگر بیان فرآیند سرمایه گذاری در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه گذاری است. در این حالت فعالیت های مربوط به فرآیند تصمیم گیری آن ها تاثیر می گذارد مورد بررسی قرار می گیرد. به طور کلی سرمایه گذاری به عنوان فرآیند تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد، تعریف می شود. سرمایه گذار مستلزم مطالعه فرآیند سرمایه گذاری و مدیریت ثروت سهامداران است و فرآیند سرمایه گذاری در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه گذاری است(جونز، 1996).

  افراد جهت تصمیم گیری نیاز به اطلاعات مالی دارند. یکی از منابع اطلاعاتی اطلاعات حسابداری است. در مبانی نظری گزارشگری مالی به نقش اطلاعات مالی و مفید بودن آن در تصمیم گیری افراد اشاره شده است. هیات استانداردهای حسابداری مالی و هیات تدوین استاندارهای حسابداری ایران در مبانی نظری گزارشگری مالی به لزوم تهیه اطلاعات مالی به گونه ای که در تصمیم گیری افراد مفید واقع شود تاکید کرده اند(خوش طینت و اسماعیلی، 1385).

  امروزه با گسترش سطح کیفی فعالیت و همچنین توسعه گستره امور اقتصادی، تصمیم های مالی شرکت­ها از جمله مسایل پیچیده ای است که در راستای کسب بهترین بازده و مطلوبیت در بهترین شرایط به وجود می آید. در این راستا مدیران مالی با توجه به آن که مسئولیت اصلی این تصمیم ها به آن ها بر می گردد در پی دستیابی به روابط بین عوامل شاخص در شرکت ها هستند. از جمله این مسائل مبحث تصمیمات سرمایه گذارای است(آئون و هوانگ، 2008). 

  عملکرد مالی

  هدف این پژوهش ارزیابی روابط علی و ساختاری میان سه گروه متغیرهای عملکرد مالی، سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری برای بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادرار تهران طی دوره 1392-1386 است. تا کنون در خصوص تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی تحقیقات گسترده ای صورت گرفته اما پژوهش حاضر با وارد کردن متغیرهای مختلف موثر بر هر کدام از  سه متغیر اصلی پژوهش یعنی عملکرد مالی، سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری و استفاده از تحلیل مسیر رابطه علی این متغیرها را بررسی خواهد کرد.

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

  سرمایه فکری زاده عرصه علم و دانش است. هنوز این واژه در دوران تکوین خود بسرمی برد. علی رغم  این که، سیستم های بیشتری در حال استفاده از سرمایه فکری هستند، اما هنوز هم بسیاری از افراد شاغل در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی اطلاعی از این مفهوم ندارند(زنجیردار و همکاران، 1387).

  امروزه ایجاد ارزش و نوآوری مورد توجه خاص مدیران، سرمایه گذاران و نهادهای اقتصادی و دولت است . بسیاری از شرکت ها در آموزش کارکنان، تحقیق و توسعه، روابط مشتری، سیستم های اداری و رایانه ای و... سرمایه گذاری می کنند. این نوع سرمایه گذاری ها که با نام سرمایه فکری از آن نام برده می شود در حال رشدند و در برخی از کشورها حتی از سرمایه گذاری مالی و فیزیکی پیشی گرفته است. این تغییر در ساختار سرمایه گذاری به ظهور اقتصاد جدید مبتنی بر دانش نسبت داده شده است که سرمایه فکری منبع اصلی ایجاد ارزش در اقتصاد جدید درنظر گرفته می­شود.

  بسیاری از سیستم‌های حسابداری فعلی از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمان‌‌هایی عصر نوین غافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی‌ها در محاسباتشان ناتوانند. به عبارت دیگر، صورت‌های مالی در تشریح ارزش واقعی شرکت‌ها از محدودیت‌های بسیاری برخوردار هستند. در جوامع دانش‌محور کنونی، بازده سرمایه فکری بکار گرفته‌‌شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه‌های مالی به کار گرفته‌‌شده، ‌اهمیت یافته است. این به آن معناست که در آینده در مقایسه با سرمایه‌های فکری، نقش و اهمیت سرمایه‌های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشم‌گیری خواهد یافت. این موضوع موجب ایجاد فاصله بین ارزش واقعی شرکت‌ها و سازمان‌ها با آنچه که در محاسبات حسابداری سنتی اعمال می‌گردد، ‌‌شده ‌است.

  لذا با توجه به اهمیت و میزان تاثیرگذاری سرمایه فکری بر سودآوری و تصمیمات سرمایه گذاری در این مطالعه به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر دو متغیر تصمیمات سرمایه گذاری و پیش بینی سودآوری پرداخته می شود و نیز از دیگر جنبه های نوآوری این تحقیق بررسی الگو در یک صنعت خاص است.

  در این پژوهش براساس روش ضریب ارزش افزوده فکری، مفهوم ارزش افزوده به عنوان شاخص اندازه گیری سرمایه فکری مورد استفاده قرار می گیرد و به بررسی ارتباط سرمایه فکری تصمیمات سرمایه گذاری و پیش بینی قابلیت سود آوری در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته خواهد شد.

  افزایش شکاف بین ارزش واقعی و دفتری شرکت‌ها، توجه محققان را برای توضیح ارزش نامرئی که در این بین از صورت‌های مالی حذف‌‌ شده، جلب کرده ‌است. ارزشی که ما از آن تحت عنوان سرمایه فکری نام می‌بریم و در تمامی ابعاد سازمان همچون یک پیکره دانش حضور دارد، اما نادیده گرفته می‌شود. بر اساس تحقیقات صورت‌گرفته بین 500 شرکت تایوانی، نسبت ارزش بازار(واقعی) شرکت‌ها به ارزش دفتری آنها به تدریج از 1 تا بیش از 5 برابر بین سال‌های 1997 تا 2001 افزایش یافته است. تحقیقات نشان داده‌اند که در حدود 80 درصد ارزش بازار شرکت‌ها در گزارش‌های مالی آنها منعکس نشده ‌است(مدهوشی و اصغری نژاد،1388). اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر ناشی از اهمیت و فزاینده‌ای است که این سرمایه کمتر شناخته‌‌شده(سرمایه فکری) در ارزش واقعی شرکت‌ها و عملکرد مالی آنها و به تبع آن موفقیت و شکست آنها در محیط رقابتی و پیچیده ‌امروزی دارد.

   

   

   

  1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

  در ایران مطالعات در این حوزه انگشت شمارند و در اکثر موارد تقلیدی صرف از مقالات خارجی می‌باشد ضمن اینکه هیچ پایان نامه­ای مرتبط با این موضوع در ایران کار نشده است. تحقیق در خصوص موضوع ترکیبی تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی برای اولین بار انجام شده است و نیز از دیگر جنبه های نوآوری این تحقیق بررسی الگو در یک صنعت خاص است.

  1-5- اهداف تحقیق

  اهداف این تحقیق عبارتند از:

  بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  بررسی تاثیر تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران.

  بررسی تاثیر سرمایه فکری بر تصمیمات سرمایه گذاری بانک های پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران.

   

  1-6- فرضیه های تحقیق

  سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.

  تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.

  سرمایه فکری بر تصمیمات سرمایه گذاری بانک های پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.

   

  [1] Tofler

  [2] Intellectual property

  [3] - John Kenneth Galbraith

  [4] - Stewart

  [5] -Itami

  [6] -Bvnyts

  [7] - Advynsvn

  [8] - Askaykh

  [9] - David Mar

  [10] - Malone

  [11] - Broking

  [12] - Han

  [13] - Ross et al.

  Abstract

  The current world, age is wisdom. Blessings, tangible assets and natural communities and organizations key to success but also enjoy and manage intangible assets in the field of turbulent and challenging environment organizations, they are a success. Organizations that can make these intangible assets as well as recognize and to manage them than their rivals will have better performance. For asset management organizations need to inform them of the current situation and to eliminate defects and deficiencies in their required actions to take action. Today, knowledge as the most important alternative capital, material capital, especially in a competitive environment and it is. Therefore, the concept of intellectual capital is important and widely applied. Intellectual capital in the safety process, customers, data, human resources, and trademark of outright, and the increasing role of the Organization in creating sustainable competitive advantage will play. This study was conducted to investigate the relationship between intellectual capital, the Bank's financial performance and investment decisions, accepted on the stock exchange Friday. For this purpose, first the four key indicators of financial performance of banks, investment decisions and performance index of the third model using "Palic" in the statistical community are accepted for Bank stock in the year 2007 to 2013, measured, then the effect of intellectual capital and its components on each of the financial performance indicators using the pattern of the equations. The results of this study show intellectual capital indicators rate of return on equity, the ratio of market value to the value per share Office, asset returns, and profit per share and investment decisions in the Bank accepted the stock exchange there is a direct relationship.

  Keywords: intellectual capital, financial performance, human capital, structural capital, physical capital, investment decisions.

 • فهرست و منابع پایان نامه تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  فهرست:

  فهرست مطالب

  فصل اول:کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه..........................................................................................................................................2

  1-2- تشریح و بیان موضوع.................................................................................................................3

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ..........................................................................................................8

  1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق .....................................................................................10

  1-5- اهداف تحقیق...........................................................................................................................10

  1-6- فرضیه های تحقیق....................................................................................................................10

  1-7- روش تحقیق............................................................................................................................11

  1-8- قلمرو تحقیق............................................................................................................................11

  1-9- تعاریف متغیرها........................................................................................................................12

  1-10-  ساختار تحقیق......................................................................................................................14

  1-11- خلاصه فصل.........................................................................................................................15

   

   

   

   

  فصل دوم : ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق

  2-1- مقدمه....................................................................................................................................17

  2-2- مبانی نظری تحقیق................................................................................................................18

  2-2-1- سرمایه در مفهوم کلاسیک و جدید.................................................................................19

  2-2-2- تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری.................................................................................21

  2-2-2-1- سرمایه فکری از دیدگاه استوارت...............................................................................23

  2-2-2-2-  سرمایه فکری از دیدگاه بنتیس .................................................................................23

  2-2-2-3-  سرمایه فکری از دیدگاه ادوینسون و مالون................................................................23

  2-2-2-4 سرمایه فکری از دیدگاه بنتیس و هالند ........................................................................24

  2-2-2-5- سرمایه فکری از دیدگاه روس و همکاران..................................................................24

  2-2-3- معرفی مدلهای مختلف سرمایه فکری .............................................................................27

  2-2-3-1- مدل ادوینسون و مالون...............................................................................................27

  2-2-3-2- مدل بروکینگ.............................................................................................................30

  2-2-3-3- مدل روس و همکاران................................................................................................31

  2-2-3-4- مدل استیوارت...........................................................................................................32

  2-2-3-5- مدل بونفرر.................................................................................................................33

  2-2-3-6- مدل بنتیس.................................................................................................................34

  2-2-3-7- مدل هانس و لاواندال ....................................................................................................35

  2-2-4-  ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل های ارائه شده ................................................................35

  2-2-4-1  ابعاد سرمایه فکری براساس مدل ادوینسون و مالون..........................................................35

  2-2-4-2-  ابعاد سرمایه فکری براساس مدل بروکینگ ....................................................................35

  2-2-4-3-  ابعاد سرمایه فکری براساس مدل روس و همکاران........................................................36

  2-2-4-4- ابعاد سرمایه فکری براساس مدل استیوارت.....................................................................37

  2-2-4-5-  ابعاد سرمایه فکری براساس مدل سالیوان ......................................................................37

  2-2-4-6-  ابعاد سرمایه فکری براساس مدل بونفرر ........................................................................38

  2-2-4-7-  ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل بنتیس.........................................................................38

  2-2-4-8- ابعاد سرمایه فکری براساس مدل هانس و لاواندال..........................................................39

  2-2-4-9- ابعاد سرمایه فکری براساس مدل لین...............................................................................39

  2-3- سرمایه انسانی..........................................................................................................................40

  2-4- سرمایه ساختاری......................................................................................................................42

  2-5- سرمایه اجتماعی )رابطه ای–( مشتری.......................................................................................48

  2-6- مالکیت معنوی (IP).................................................................................................................51

  2-7-تحقیق و توسعه (R&D)...........................................................................................................53

  2-8- سرمایه نوآوری........................................................................................................................55

  2-9-اندازه گیری سرمایه های فکری.................................................................................................56

  2-9-1- اهداف اندازه گیری IC..........................................................................................................57

  2-9-2- مدلها و روشهای اندازه گیری سرمایه فکری..........................................................................58

  2-10معیارهای عملکرد......................................................................................................................60

  2-10-1- شاخص‌های عملکرد مالی...................................................................................................61

  2-11-پیشینه تحقیق...........................................................................................................................66

  2-11-1-پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور...........................................................................66

  2-11-2- پژوهش‌های داخلی ............................................................................................................68

  2-12-خلاصه فصل...........................................................................................................................73

   

   

   

   

   

   

   

  فصل سوم : روش شناسی

  3-1- مقدمه.......................................................................................................................................77

  3-2- فرضیه‌های تحقیق.....................................................................................................................77

  3-3- تبدیل فرضیه­های پژوهشی به آماری.........................................................................................78

  3-4- روش پژوهش..........................................................................................................................78

  3-5- گردآوری داده‌ها.......................................................................................................................79

  3-6- جامعه آماری............................................................................................................................79

  3-7- نحو­ه­ی انتخاب نمونه آماری.....................................................................................................80

  3-8- روش­های تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیهیه­ها...........................................................80

  3-8-1متغیرهای وابسته.....................................................................................................................80

  3-8-2 متغیر(های)مستقل..................................................................................................................84 3-9- روش شناختی آماری پژوهش...................................................................................................86

  3-10-توسعه مدل های علّی و همگرایی روش های اقتصادسنجی......................................................86

  3-11- خلاصه فصل.........................................................................................................................88

   

   

  فصل چهارم: یافته های پژوهش

  4-1-مقدمه..........................................................................................................................................90

  4-2- نمونه آماری.............................................................................................................................91

  4-3- متغیرهای تحقیق.......................................................................................................................92

  4-4- برآورد الگوی پژوهش..............................................................................................................97

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد

  5-1-مقدمه........................................................................................................................................102

  5-2- خلاصه پژوهش......................................................................................................................102

  5-3- بحث و نتیجه گیری................................................................................................................102

  5-4- ارائه پیشنهادات......................................................................................................................103

  5-5- محدودیت ها و تحقیقات آتی................................................................................................104

  5-6- موضوعات پیشنهادی برای تحقیقات بعدی.............................................................................105

   

   

   

  فهرست جداول

  1-1-مقایسه مفاهیم و الگوهای سرمایه فکری (دسته بندی‌های متفاوت سنجش سرمایه فکری)...........13

  2-1- تحولات نظریه های سرمایه......................................................................................................21

  2-2- تعاریف منتخب سرمایه فکری..................................................................................................24

  4-1- نمونه آماری پژوهش................................................................................................................91

  فهرست نمودار

  1-  طرح ارزش اسکاندایا ارائه شده توسط ادوینسون و مالون...........................................................29

  2- مدل سرمایه فکری بروکینگ.........................................................................................................30

  3- مدل شاخص سرمایه فکری روس و همکاران...............................................................................31

  4- مدل سرمایه های فکری استیورات................................................................................................32

  5- ارزش پویای سرمایه فکری بونفر..................................................................................................33

  6- نمودار توزیع نرمال متغیرها...........................................................................................................94

   

  فهرست شکل

  شکل (2-1) سرمایه فکری................................................................................................................45

  شکل 2-2- مدل نورما آ جوما-2005.................................................................................................52

  شکل 2-3- خلاصه ی روشهای محاسبه ی سرمایه فکری..................................................................59

  منبع:

   

   

  منابع

  منابع فارسی

  اصغرنژاد امیری مهدی،مدهوشی مهرداد(1388).سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی شرکت ها

  بوردیو (1380)، نظریه کنش، دلایل عملی و انتخاب عقلانی ، ترجمه : مرتضی مردیها، تهران، نقش و نگار.

  بیکر واین(1382)،مدیریت و سرمایه اجتماعی، ترجمه مهدی الوانی، محمدرضا ربیعی ملاحسین، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.

  پاتنام.ر. 1379 .دموکراسی و سنت های مدنی،ترجمه محمد تقی دلفروز،تهران،نشر سلام.

  پورتس، الهاندرو پورتس، (1384)، سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، به کوشش

  کیان تاجبخش، چاپ اول، نشر شیراز.

  دستگیر محسن،محمدی کامران(1388)،سرمایه فکری:گنج تمام نشدنی سازمان،نشریه تدبیر،شماره 214 زاهدی سید محمد،لطفی زاده فرشته(1389)،ابعاد و مدل های اندازهگیری سرمایه فکری،فصلنامه 39- مطالعات مدیریت،شماره 55 ،ص 64

  شهانی بهنام،خائف الهی احمد(1389)،بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شعب بانک سپه در تهران،نشریه مدیریت دولتی،شماره 5،ص 57

  عالم تبریزی اکبر،حاجی بابایی علی،رجبی فرد ایمان(1388)،سرمایه فکری،تهران:مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

  قلیچ لی بهروز،مشبکی اصغر(1385)،نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان،فصلنامه دانش مدیریت،شماره 75 ،ص 147

  قلیچ لی بهروز،هجاری زیاءالدین،رحمان پور لقمان(1388)،طراحی مدل اندازه گیری و گزارش دهی سرمایه فکری،نشریه چشم انداز مدیریت،شماره 32 ،ص 150

   

   

   

   

   

   

   

  منابع لاتین

   

  Boisot, M. (1995). Information Space: A Framework for Learning in Organizations ,Institutions and Culture. London, Routledge .

  Boisot, M. (1995)."information space: a framework for learning n organizations, institutions and culture ". London: Routledge.

  Bontis, N., (1999)."Managing organizational Knowledge by disagnosing intellectual capital: framing and advancing the state of the field", International journal of techniligy management, Vol.18 No.5/6.

  Bontis, N., (2001)."Managing organizational Knowledge by disagnosing intellectual capital: framing and advancing the state of the field ", Idea Group publishing ,.pp271-301.

  Bontis, N., Crossan, M. and Hulland , j (2002)."managing an organizational learning system by aligning stocks and flows".journal of management studies,Vol39.No4.

  Bourdieu, Pierre,(1997)[(1983)]"the forms of capital"in A.H.Halsey, Philip, Brown, lauder weus, Amy stuart(eds) Education, culture, economy society, London, oxford university press.

  Burt, R. S(1997). “The contingent value of social capital“, Adminstrative Quarterly 42

  Chang.ST, (2007) "valuing intellectual capital and firms performance: modifying value added intellectual coefficient (VAIC) in Taiwan IT industry " unpublished doctoral dissertation, gate university, August 2007.

  Cohen , s (2007) "intellectual capital and corporate performance in know ledge – intensive SMES" The learning organizational PP. 241- 262.

  Coleman, J.S. (1990). Foundation of social theory. "Cambridge, MA: Harvard University Press.

  Glaeser, E.(2001),the formation of social capital,Canadian journal of policy research,2(1):34-40

  Hansen,M.T.(1999)."The search-transfer problem: the role of weak ties in sharing knowledge across organization subunits", Administrative science Qurterly,pp 44:82-11.

  Krause,D.R,R.B. Handffield &B.T.Bevlerly(2006)The relationships between supplier development,commitment,social capitalaccumulation and performance improvement,journal of operations management ,25(2). 167

  Leana, C. R. & Van Burren, H. J. (1999), "Organizational Social Capital and Employment Proactives", Academy of management reviews.

  Lin, N. (2001). Building a Network Theory of Social Capital. In Social Capital : Theory and Research. N. Lin, R. S. Burt and K. S. Cook (eds). New York, Aldine de Gruyter: 29-3 .

  Lin,Nan,(1999)"building a network theory of social capital".in Nam lin, katern cook and Ronals S.Burt, social capital:theory and research,New York:Aldine de Gruyter.

   Lin,nan,(2001) social capital: A theory of social structure and action,Cambridge university press.

  Nahapiet,J., ; Ghoshal , S.(1998)"Social capital , intellectual capital and the organizational advantage" , Academy of Management Review , vol23 No(2),. Pp242-266.

  Nonaka, I(1991). The knowledge creating company, Harvard Business review, VOL 34 no 6,pp 96-104.

  Park ,Hihong (2006)."The role of trust on knowledge creation in a virtual organization: A social capital perspective , Journal of Knowledge management practice",Vol 7,Noi4.

  Portes A. (1998) "social capital:its origins and Application in modern sociology" , Annual Review of sociology,24,PP.1-24.

  Portes, A. (1998). "Social Capital: Its origins and applications in modern sociology." Annual Review of Sociology 24

  Putnam,R.(2000). “Boling Alone: the collapse and Revival of American community”. New York: Simon & Schuster,

  Roos,j; Roos,G, (1997). "Dragonetti, N.C. and edvinson, L."hntellectual capital: Navigating in the new business landscape", machmilan, houndmills, basingtoke.

  Sano.Y.(2008),the role of social capital in a common property resource system in coastal areas:A case study of community –based coastal resource management in Fiji,SPC Traditional Marine resource management and knowledge information bulletin,24-Desember2008.

  Spender,J.C(1996)."making knowledge the basis of a dynamic theory of the ferm",strategic management journal,Vol29.

  Stewart,T.,(1997)."intellectual capital: the new wealth of nations",Doubleday dell publishing group, new York, NY. 168

  Stone,Wendy and tody Hughes(2002)"measnring social capital :Toward a standard approach". Australian institute of family studies Wollongong.

  Sturbuck,W.H.(1995)."learning by knowledge intensive firms",journal of management studies,Vol29.

  Vasile,Bogdan(2008) Factors of the Earning Function And Thei Influence on the Intellectual capital of an organization, journal of applied quantitative methods, VOL3,No.4,2008.

  Zander,U.;Kogut,B.(1995)."knowledge and the speed of transfer and imitation of organizational capitalities: An empirical test",organization science,Vol.

  Zhang,L.(2007),social capital accumulation, business governance, and enterprise performance:a structural- eqation-model approach,thesis (M.Phili),Hong kong university of science and technology,Appears in collections: SOSC master these.

   تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس