پایان نامه به¬کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه¬بندی پیمانکاران پروژه¬های عمرانی

word
186
13 MB
30325
1394
کارشناسی ارشد
قیمت: ۲۴,۱۸۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه به¬کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه¬بندی پیمانکاران پروژه¬های عمرانی

  پایان­نامه کارشناسی­ارشد رشته مدیریت صنعتی (M.A)

  چکیده

  شتاب روز افزون روند رشد و توسعه و هم­چنین پیچیده­تر شدن پروژه­های صنعتی همگام با پیشرفت علوم و تکنولوژی ، موجب گشته تا مسأله و فرایند انتخاب پیمانکار به عنوان عاملی مهم و کلیدی در ارتباط با موفقیت طرح­های صنعتی محسوب گشته و محققین و صاحبان صنایع رویکردی هرچه تخصصی­تر را در ارتباط با این مقوله در پیش گیرند ، انتخاب پیمانکار شایسته و واجد صلاحیت ، یک مسأله تصمیم گیری چند معیاره بوده و اولین گام جهت اجرای یک پروزه صنعتی در قالب هزینه، مدت و کیفیت مطلوب می­باشد.

  در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از تکنیک PROMETHEE فازی، انتخاب شایسته­ترین پیمانکار در اداره کل راه و شهرسازی استان یزد انجام گیرد. در این راستا ابتدا ضمن بررسی گسترده پیشینه موضوع، مهم­ترین معیارها و شاخص­های پیشنهادی شناسایی و دسته­بندی شدند و سپس با کمک تکنیک دلفی فازی معیارها و شاخص­های اصلی تعیین گشته، در گام بعدی با استفاده از روش AHP فازی، وزن معیارهای تصمیم­گیری تعیین گردیده ، سپس نوع تابع ترجیحی هر شاخص و آستانه بی­تفاوتی و آستانه برتری آن مشخص شدند و با استفاده از این مقادیر و با فرض خنثی بودن دیدگاه تصمیم گیرنده در ارتباط  با ریسک با بهره­گیری از روش PROMETHEE  فازی، شرکت­های پیمانکاری شرکت کننده در مناقصه مورد نظر رتبه­بندی شدند و مناسب­ترین پیمانکار  جهت اجرای پروژه مربوط تعیین گردید.

  کلمات کلیدی: انتخاب پیمانکار، معیارها و شاخص­های انتخاب پیمانکار، PROMETHEE فازی                                             

  1-1- مقدمه

  فرایند انتخاب پیمانکاران با ریسک بالایی برای کارفرماها همراه می­باشد، از این رو کارفرما­­ها همواره تلاش می­کنند که از میزان ریسک موجود بکاهند. در ابتدا پیمانکاران را بر مبنای کم­ترین قیمت پیشنهادی انتخاب می­کردند که این موضوع باعث بروز مشکلاتی در حین اجرای پروژه­ها می­شد. کار فرمایان برای رفع چنین مشکلی نیاز به یک فیلتر برای جلوگیری از ورود پیمانکاران فاقد صلاحیت به مناقصه دارند.

  حجم فعالیت­های عمرانی از جمله شاخص­های اساسی رشد و توسعه محسوب می­شود. سالانه هزاران میلیارد ریال از سرمایه­های ملی کشورمان در بخش­های دولتی و خصوصی به صورت مستقیم یا غیر­مستقیم صرف عمران و ایجاد تأسیسات زیر بنایی کشور می­شود. در یک طرح عمرانی بیشترین مقدار سرمایه­گذاری در مرحله­ی اجرای طرح انجام می­گیرد (عباس نیا و همکاران، 1384).

  با توجه به آمار ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه­ریزی در طول سال­های اخیر مشاهده می­شود، 10 درصد مشکلات اجرایی ناشی از عدم صلاحیت پیمانکاران می باشد (رجایی و حضرتی، 1387).

  یکی از علل اصلی از بین رفتن منابع مالی و شکست در پروژه­­های عمرانی انتخاب نادرست پیمانکاران در پروژه­ها می­باشد. در این رابطه معرفی و انتخاب صحیح پیمانکاران در پروژه­های عمرانی به عنوان یک راهکار اساسی برای جلوگیری از هدر رفتن منابع ملی تلقی می­شود. با انتخاب پیمانکار اصلح، ریسک اتلاف منابع از لحاظ هزینه، زمان به حداقل می­رسد هم­چنین موجب افزایش کیفیت اجرایی پروژه­ها و ایمنی در حین اجرا و یا بعد از اجرا خواهد شد (عباس نیا و همکاران، 1384).

  برای نیل به این منظور دو راهکار جدید برای حل مشکل ارائه شده است. تغییر روند برگزاری مناقصه­ها و تعیین صلاحیت پیمانکاران قبل از برگزاری مناقصه دو رویکرد مذکور می­باشد (عباس نیا و همکاران، 1384).

   طبیعت چنین تصمیم­گیری­هایی پیچیده می­باشد و در این رابطه عوامل کمّی و کیفی زیادی برای ارزیابی صلاحیت پیمانکاران مورد استفاده قرار می­گیرد. با توجه به مطالب مذکور و در نظر گرفتن این نکته که مدیریت ارزیابی و انتخاب پیمانکار برای واگذاری پروژه­های عمرانی، یک قسمت اساسی از فرآیند ساخت و ساز است، این تحقیق به شناسایی ابعاد و عوامل اثرگذار بر انتخاب پیمانکار و اولویت بندی و انتخاب پیمانکار اصلح با استفاده از روش PROMETHEE در اداره کل راه و شهرسازی استان یزد می­پردازد.

  1-2- پرسش اصلی تحقیق

  سوال­های این تحقیق عبارتند از:

  1 – معیار­های موثر بر رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی کدامند؟

  2 - رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی اداره کل راه و شهر سازی استان یزد چگونه است؟

  1-3- اهداف علمی

  تجربه نشان داده است قبول و انتخاب پیمانکاران با قیمت حداقل پیشنهادی در مناقصات و یا قبول پیمانکاران با تخفیف­های غیر منطقی نسبت به بر آورد های اولیه کار فرما و مشاور هم باعث تطویل بی­رویه مدت پیمان گردیده و هم در نهایت باعث بالا رفتن هزینه­های طرح­های عمرانی بوده است چه در این مسیر به علت عدم کار آیی و توان پیمانکاران، کار فرما یا بایستی نسبت به خلع ید پیمانکار اقدام کند که این امر بسیار زمان بر بوده، یا در مقاطع حساس اجرای پروژه تسلیم شرایط پیمانکار گردد و نسبت به ترمیم قیمت اقدام نماید که این امر نیز پی آمد تطویل مدت و مبلغ اضافی در طرح خواهد بود با توجه به موارد بالا شناسایی شاخص های کمّی و کیفی موثر بر صلاحیت پیمانکاران پروژه­های عمرانی و میزان اهمیت هر یک از شاخص­ها و ارزیابی و اولویت بندی پیمانکاران از اهداف این پژوهش می­باشد.

  1-4- اهداف کاربردی

  به طور متوسط حدود 15 درصد از تولید ناخالص ملی در جهان صرف اجرای پروژه­ها می­شود و حدود 10 درصد اقتصاد جهانی در این صنعت جریان دارد. از آنجا که حجم بسیار قابل ملاحظه صنعت، پروژه­های عمرانی است اهمیت آن در اقتصاد جهانی کاملا مشهود است (سازمان برنامه و بودجه، 1378). از طرف دیگر در اقتصاد توسعه از آنجا که سرمایه گذاری­های دولت، صرف گسترش ظرفیت های تولیدی، زیر بنایی و به طور کلی زیر ساخت­ها می­شود. پروژه­ها لبه برنده و کارساز هر کشور تلقی می­شود اما شرط لازم این است که هزینه­های دولت از یک سو صرف اجرای پروژه­های مناسب و ارزیابی شده شود و از سوی دیگر این پروژه­ها برای اجرا به پیمانکار مناسب سپرده شود. پیمانکار در هر پروژه­ی عمرانی نقش اصلی و اساسی را ایفا می کند انتخاب پیمانکار جزء تصمیمات کلیدی مدیران و تصمیم­گیرندگان به شمار می­رود. نتایج این تصمیمات اثر مهمی بر اجرای پروژه از لحاظ زمانی، کیفیت و هزینه می­گذارد (رجائی و حضرتی،1387). ارزیابی پیمانکاران و رتبه بندی آنان بر اساس معیار­­های صحیح باعث حذف پیمانکاران ناکارامد از فرآیند مناقصه خواهد شد.

  1-5- ضروریات خاص انجام تحقیق

  با توجه به مواردی که در بالا به آن اشاره شد ارزیابی پیمانکاران و رتبه بندی آنان بر اساس معیار­های صحیح در طرح­های عمرانی امری مهم و الزامی می­باشد در این پژوهش به دنبال آن هستیم که در ابتدای امر شاخص های کمّی و کیفی موثر بر صلاحیت پیمانکاران راشناسایی کنیم سپس میزان اهمیت هر یک از شاخص ها را بسنجیم و در نهایت اولویت بندی پیمانکاران و شناسایی پیمانکار اصلح را انجام دهیم.

  1-6- بهره وران

  در این پژوهش پس از شناسایی شاخص­های موثر بر انتخاب پیمانکار، میزان اهمیت شاخص­ها تعیین و اولویت­­بندی پیمانکاران با استفاده از روش تصمیم­گیری PROMETHEE فازی (که کمتر بر روی مسأله انتخاب پیمانکار پیاده شده است) در اداره کل راه و شهر سازی استان یزد پیاده­سازی می­گردد.

  1-7- نوع روش تحقیق

  نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردی می­باشد و بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌ها‌ی مورد نیاز، تحقیق حاضر از نوع توصیفی واز شاخه پیمایشی محسوب می­شود.

  1-8- روش گرد آوری داده­ها

  جهت گرد آوری داده های مورد نیاز برای پژوهش، مطالعات کتابخانه ای و میدانی به صورت زیر انجام می­گردد.

  1 – بررسی ادبیات موضوع و استخراج شاخص­های اولیه بر اساس پیشینه تحقیق

  2 – نظر­سنجی از خبرگان

  3 – تصویب معیار­ها پس از دخیل کردن معیار­هایی که از طریق پیشینه تحقیق و نظر­سنجی از خبرگان به دست می­آید. سپس پیمانکاران منتخب به کمک روش PROMETHEE رتبه­بندی می­شوند.

  1-9- ابزارهای گردآوری داده­ها

  از آنجا که شاخص­های ارزیابی هر سیستم، بسته به اهداف اصلی ایجاد آن و وظایف مهم مورد انتظار از آن سیستم و هم­چنین عوامل تاثیرگذار و نوع هزینه­های انجام شده متفاوت خواهد بود لذا برای شناسایی شاخص­های موثر در انتخاب پیمانکاران پروژ­ های عمرانی گام­های ذیل برداشته می­شود. ابتدا با مراجعه به پیشینه مطالعات انجام شده در این زمینه تعدادی شاخص شناسایی می­شوند و برای اطمینان از موثر بودن شاخص­های شناسایی شده در فرایند انتخاب پیمانکار پرسشنامه­ای تهیه و میان خبرگان توزیع می­شود با جمع­آوری پرسش­نامه­ها، تمام شاخص­های موثر بر انتخاب پیمانکار مشخص می­شوند. در گام بعد به منظور تعیین میزان اهمیت هر یک از شاخص­ها پرسشنامه مقایسات زوجی میان شاخص­ها طراحی می­شوند با جمع­آوری نظر خبرگان و استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی وزن نسبی هر شاخص تعیین می­شود.

  1-10- روش تجزیه و تحلیل داده­ها

  دراین پژوهش ابتدا معیار­ها و شاخص­های کمّی و کیفی موثر در ارزیابی پیمانکاران شناسایی می­شوند و به کمک روش دلفی نهایی خواهد شد. سپس به منظور تعیین میزان اهمیت هر یک از شاخص­ها پرسشنامه مقایسات زوجی میان شاخص­ها طراحی می­شود و با جمع­آوری نظر خبرگان و استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، وزن نسبی هر شاخص تعیین می­شود سپس به کمک روش PROMETHEE به رتبه­بندی پیمانکاران پرداخته و در نهایت پیمانکار اصلح شناسایی می­شود.

  1-11- شرح واژه‌ها‌ و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش

  در این قسمت برخی از وازه­های به­کار رفته در پژوهش توضیح داده خواهد شد.

  کارفرما

  شخص‌ حقوقی‌ است‌ که‌ یک‌ سوی‌ امضاکننده‌ پیمان‌ است‌ و عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌ را براساس‌ اسناد و مدارک‌ پیمان، به‌ پیمانکار واگذار کرده‌ است. نمایندگان‌ و جانشین­های‌ قانونی‌ کارفرما، در حکم‌ کارفرما هستند.

  مشاور

  مهندس‌ مشاور، شخص‌ حقوقی‌ یا حقیقی‌ است‌ که‌ برای‌ نظارت‌ در اجرای‌ کار، در چارچوب‌ اختیارات‌ تعیین‌شده‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان، از سوی‌ کارفرما به‌ پیمانکار معرفی‌ می‌شود.

   

  پیمانکار

  شخص‌ حقوقی‌ یا حقیقی‌ است‌ که‌ سوی‌ دیگر امضاکننده‌ پیمان‌ است‌ و اجرای‌ موضوع‌ پیمان‌ را براساس‌ اسناد و مدارک‌ پیمان، به‌عهده‌ گرفته‌ است. نمایندگان‌ و جانشین­های‌ قانونی‌ پیمانکار، در حکم‌ پیمانکارند.

  اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

  ساختار و چارچوب اداره کل راه و شهرسازی استانی یزد برگرفته از ساختار نهاد بالادستی آن یعنی وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.

  منطق فازی

  منطق فازی شامل طیف وسیعی از تئوری‌ها‌ وتکنیک‌ها‌ می­شود که براساس چهار مفهوم بیان شده است که این چهار مفهوم شامل: مجموعه‌ها‌ی فازی، متغیرهای کلامی، توزیع احتمال و قوانین اگر آنگاه فازی می­باشد (Yen and Langan, 1999).

  روش PROMETHEE

  روش PROMETHEE سرواژه عبارت "روش سازماندهی به رتبه­بندی ترجیحی جهت ارزیابی بهتر" است این روش توسط دو استاد بلژیکی به نام جی.پی. برنز و بی. مارشال در دهه 1980 ارائه شد. در ارزیابی تعدادی گزینه بر اساس تعدادی معیار، باید نوع شاخص، تابع برتری، آستانه بی­تفاوتی و آستانه برتری مشخص شود.

  سیستم مناقصه ریشه عمیقی در سنت آمریکا دوانده است. هارپ (1988) نشان می­دهد که این سیستم از سال 1847 در ایالت نیویورک به کار گرفته می­شده است. کاربرد اصلی این روش نیز در مناقصات بزرگراه­ها و پل­ها در این ایالت بود.

  ایده اصلی این روش بر این پایه بود که سیستم تعیین برنده مناقصه با کم­ترین قیمت پیشنهادی، بخش عمومی را از افراط، فساد و سایر رفتارهای ناشایستی که ممکن بود به وقوع بپیوند، محافظت می­کند. تابع اولیه نیاز به این سیستم نیز برای اطمینان کارفرمایان از رسیدن به بهره‌برداری و دریافت سود پروژه، با کم­ترین هزینه­ای که می­تواند اجرا شود، بود (انجی و اسکیتمور، 2001).   با گذشت سال­ها تغییراتی برای پذیرش این سیستم اعمال شد. بخشی برای انتخاب قابل قبول بودن پیشنهاددهنده و میزان علاقه عمومی برای کنترل توانایی برنده مناقصه به آن اضافه گردید. سایر عناصر بهبود دهنده شامل تهیه لیست پیمانکاران حائز صلاحیت و عناصری در این محدوده می­بود. اگر چه عقیده اصلی از قرن نوزدهم دست‌نخورده باقی‌مانده است، اما این نکته جالب توجه است که تمامی کشورها، برنده با کمترین قیمت را قبول ندارند (Palaneeswaran & Kumaraswamy,2001). کشورهای اندکی مانند ایتالیا، پرتقال و پرو سیستمی را انتخاب می­کنند که پیشنهاددهنده موفق مسلماً شخص دارای کمترین پیشنهاد نیست. فلسفه­ای که در اینجا وجود دارد این واقعیت است که بهترین پیشنهاد، قابل قبول‌ترین آن است نه کم­ترین آن و این نزدیک­ترین به میانگین پیشنهاد‌های رسیده می­باشد (هاتوش و اسکیتمور،1997)؛ اما این روند مناقصات در کل دارای معایبی است که مزایای آن را تحت شعاع قرار می‌دهد. یعنی با توجه به این نکته که کار را از هرگونه فشاری (سیاسی، اقتصادی، عمومی) محافظت می‌کند، به دلیل اینکه پارامتر تصمیم­گیری، قیمت پیشنهادی هست، ممکن است موجب بروز مشکلاتی در زمینه زمان، کیفیت، ایمنی و ... گردد. بر این اساس، سیستم مناقصه چند پارامتری مطرح گردید که علاوه بر هزینه اجرا، سایر عوامل دخیل بر اجرای پروژه نیز در نظر گرفته می‌شود. در این روش عقیده بر این است که پیمانکاری یک پروژه را به خوبی به اتمام می‌رساند که ترکیب مناسبی از کلیه عوامل دارا باشد؛ بنابراین با توجه به مشکلات یادشده روش‌های چند پارامتری برای تشخیص و صلاحیت پیمانکاران مورد استفاده قرار گرفت. این مساله در حالت­های مختلفی توسط محققین مورد عمل قرار گرفته است.

  1-1- مراحل اجرای پروژه

  یک‌ پروژه‌ مجموعه‌­ای‌ از فعالیت‌هاست‌ که‌ برای‌ دستیابی‌ به‌منظور یا هدف‌ خاصی‌ انجام‌ می‌گیرند. پروژه‌ها شامل‌ فعالیت­هایی‌ هستند که‌ باید در تاریخ­های‌ معین، با هزینه‌هایی‌ معین‌ و کیفیت‌ تعیین‌شده‌ای، اجرا شوند. ‌لازمه‌ موفقیت‌ هر پروژه، دستیابی‌ توأمان‌ به‌ هر سه‌ عامل‌ زمان، هزینه‌ و کیفیت‌ معین‌ است‌ و خارج‌شدن‌ هریک‌ از سه‌ عامل‌ مذکور از حدود تعیین‌شده، می‌تواند به‌ انجام‌ پروژه‌ای‌ ناموفق‌ و غیراقتصادی‌ منجر شود. سه‌ عنصر کارفرما، پیمانکار و مشاور، نقش‌ اصلی‌ را در کنترل‌ زمان، هزینه‌ و کیفیت‌ دارند. سازمان‌ برنامه‌وبودجه برای سه عنصر فوق تعاریفی به شرح زیر دارد.

  کارفرما، شخص‌ حقوقی‌ است‌ که‌ یک‌ سوی‌ امضاکننده‌ پیمان‌ است‌ و عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌ را بر اساس‌ اسناد و مدارک‌ پیمان، به‌ پیمانکار واگذار کرده‌ است. نمایندگان‌ و جانشین­های‌ قانونی‌ کارفرما، در حکم‌ کارفرما هستند.

  مهندس‌ مشاور، شخص‌ حقوقی‌ یا حقیقی‌ است‌ که‌ برای‌ نظارت‌ در اجرای‌ کار، در چارچوب‌ اختیارات‌ تعیین‌شده‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان، از سوی‌ کارفرما به‌ پیمانکار معرفی‌ می‌شود.

  پیمانکار، شخص‌ حقوقی‌ یا حقیقی‌ است‌ که‌ سوی‌ دیگر امضاکننده‌ پیمان‌ است‌ و اجرای‌ موضوع‌ پیمان‌ را بر اساس‌ اسناد و مدارک‌ پیمان، به عهده‌ گرفته‌ است. نمایندگان‌ و جانشین­های‌ قانونی‌ پیمانکار، در حکم‌ پیمانکارند.

  اگر سه‌ عامل‌ کارفرما، مشاور و پیمانکار را در یک‌ سو و سه‌ عامل‌ دیگر زمان، هزینه‌ و کیفیت‌ را در سوی‌ دیگر در نظر بگیریم، می‌توان‌ جایگاه‌ و نقش‌ واحد برنامه‌ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌ را این­گونه‌ تعریف‌ کرد:

   ‌واحد برنامه‌ریزی‌ و کنترل‌ پروژه، باید فعالیت­ها، منابع‌ و ارتباطات‌ کارفرما، مشاور و پیمانکار را به‌صورت‌ مجزا و مشخص، چنان‌ طرح‌ریزی‌ و کنترل‌ کند که‌ بهترین‌ و اقتصادی‌ترین‌ حالت‌ در ترکیب‌ سه‌ عامل‌ دیگر (زمان، هزینه‌ و کیفیت) حاصل‌ شود و در جهت‌ انجام‌ این‌ وظیفه، باید اختیارات‌ کافی‌ داشته‌ و متقابلاً‌ در قبال‌ انجام‌ صحیح، کامل‌ و دقیق‌ آن‌ مسئولیت‌ داشته‌ باشد (جوانی،1381).

  1-2- مراحل‌ اجرای‌ یک‌ پروژه‌

  معمولاً پروژه­ها را به چهار مرحله تقسیم می­کنند که عبارتند از:

  مرحله نظری

  مرحله طرح و برنامه­ریزی

  مرحله اجرا

  مرحله پایانی

  1-2-1-

   نقطه‌ آغازین‌ یک‌ پروژه‌ با هر طبیعت‌ و خصوصیتی‌ که‌ باشد، عبارت‌ از یک‌ نظریه‌ یا فکر و یا خواسته‌ است‌ که‌ توسط‌ یک‌ شخص‌ یا یک‌ گروه‌ از اشخاص، یا یک‌ موسسه‌ و سازمان‌ ایجاد می‌شود.

   ‌ایده‌ اصلی‌ هر طرح، ممکن‌ است‌ از طرف‌ داده‌ یا ستاده‌ سیستم‌ اقتصادی‌ کشور، الهام‌ گرفته‌ شود، به‌عبارت‌ دیگر طرح­های‌ مبتنی‌ بر طرف‌ داده، بر اساس‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ مواد اولیه، شناسایی‌ و اجرا می‌شوند، در حالی‌ که‌ دسته‌ دوم، جهت‌گیری‌ تقاضا را در کشور دنبال‌ می‌کنند.

   ‌بنابراین، طرح­های‌ داده‌ای‌ بر اساس‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ مواد اولیه‌ کشاورزی، تولیدات‌ جنگلی، دامداری­ها، شیلات، منابع‌ معدنی، مهارت­های‌ انسانی‌ و پیشرفت­های‌ تکنولوژیک‌ جدید، شناسایی‌ می‌شوند؛ اما طرح­های‌ ستاده‌ای‌ براساس‌ نیازهای‌ جمعیتی‌ یا صنعتی‌ کشور، شناسایی‌ می‌شوند.

   ‌به‌هر روی، ایده‌ مطرح‌شده‌ باید ازنظر عملی‌ و اقتصادی بودن، با در نظر گرفتن‌ کلیه‌ شرایط‌ اقتصادی، فنی، مالی، سیاسی، اجتماعی‌ فرهنگی، زیست‌محیطی‌ و... تأیید شود. در این‌ میان‌ روش‌ صحیح‌ ارزیابی‌ اقتصادی‌ و در نظر گرفتن‌ کلیه‌ جوانب‌ کار بسیار مهم‌ است‌ و بهره­گیری‌ از روش­های‌ نوین، هم­چون‌ به‌کارگیری‌ نظریه‌ فازی‌ در آنالیز پروژه‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ که‌ توان‌ ارزیابی‌ هم­زمان‌ داده‌های‌ کیفی‌ را در کنار داده‌های‌ کمی‌ فراهم‌ می‌کند، می‌تواند مثمرثمر باشد.

   ‌درصورتی‌که‌ نتیجه‌ ارزیابی‌ مثبت‌ باشد، گزینه‌های‌ ممکن‌ برای‌ اجرای‌ پروژه، توسط‌ مشاور طرح‌ به صورتی‌ کلی‌ تبیین‌ شده، نکات‌ مثبت‌ و منفی‌ هریک‌ ذکرشده‌ و برای‌ انتخاب‌ بهترین‌ گزینه‌ به‌ کارفرما ارائه‌ می‌شود.

   ‌در این‌ مرحله، توانایی‌ و تجربه‌ مهندس‌ مشاور، بسیار حیاتی‌ است.

  1-2-2-

   در این‌ مرحله، امور طراحی‌ و برنامه‌ریزی، نسبت‌ به‌ مرحله‌ اول، با دقت‌ بیشتری‌ انجام‌شده‌ و دارای‌ جزئیات‌ کامل­تری‌ هستند. ‌در این‌ مرحله، فعالیت­های‌ طراحی‌ پایه، زمان‌بندی‌ و بودجه‌بندی، تعیین‌ مفاد و ترکیب‌ قراردادها، برنامه‌ریزی‌ تفصیلی‌ و فعالیت­هایی‌ که‌ می‌بایست‌ به‌صورت‌ پیمانکاری‌ اجرا شوند، مشخص‌ می‌شود. ‌برنامه‌ریزی‌ در این‌ مرحله، به‌ جزئیات‌ عملیات‌ و منابعی‌ می‌پردازد که‌ قصد دارند، این‌ اهداف‌ را به‌ واقعیت‌ تبدیل‌ کنند. عامل‌ زمان‌ (‌ چه‌کاری‌ را باید اول‌ انجام‌ داد و در چه‌ زمانی) تا هنگامی‌که‌ فرآیند خوب‌ شناسایی‌ نشده، نمی‌تواند وارد این‌ فرآیند شود. گام­های‌ انجام‌ برنامه‌ قبل‌ از اینکه‌ پشت‌ سر هم‌ باشند، متداخل‌ هستند. در این‌ مرحله‌ در تدوین‌ برنامه‌ زمان‌بندی‌ واقع‌بینانه‌ باید دقت‌ بسیار کرد. از نکات مهم‌ در این‌ مرحله، برآورد صحیح‌ منابع‌ مورد نیاز و چگونگی‌ انتخاب‌ پیمانکاران‌ است.

  p     برآورد صحیح‌ منابع‌ موردنیاز

   برآورد منابع‌ براساس‌ فعالیت­های‌ پیش‌بینی‌ شده‌ انجام‌ می­گیرد، پس‌ باید فعالیت­ها تا حد امکان‌ جامع‌ و همراه‌ با جزئیات‌ تعریف‌ شوند. ‌عدم‌ تخمین‌ صحیح‌ منابع، در مراحل‌ گوناگون‌ پروژه‌ و حتی‌ بعد از اتمام‌ پروژه، مشکلات‌ گوناگون‌ و هزینه‌های‌ زیادی‌ را در پی‌ خواهد داشت. برآورد منابع، اساس‌ برآورد هزینه‌ و سپس‌ بودجه‌بندی‌ است. اطلاعات‌ و سوابق‌ منابع‌ کاری‌ پروژه‌های‌ مشابه‌ قبلی‌ از حیث‌ انواع‌ و مقادیر مصرف‌ منابع‌ و روش­های‌ به‌کارگیری‌ آنها باید در برنامه‌ریزی‌ منابع‌ پروژه‌های‌ جدید مدنظر قرار گیرد. ‌اصول‌ و ضوابط‌ جذب‌ نیرو، اجاره‌ یا خرید تجهیزات‌ و نحوه‌ تامین‌ مواد و سایر خط­مشی‌های‌ سازمانی‌ باید در برنامه‌ریزی‌ منابع‌ کاری‌ مورد توجه‌ واقع‌ شوند. در مورد نیروی‌ انسانی‌ مورد نیاز، کلیه‌ نیازها می‌بایست، با تعیین‌ تخصص‌ فردی‌/ گروهی‌ و مدت‌زمان‌ موردنیاز مشخص‌ شوند.

   

  p     نحوه‌ انتخاب‌ پیمانکاران

   در تبیین‌ هر فعالیت، کلیدی‌ترین‌ عوامل، زمان، هزینه‌ و کیفیت‌ هستند. وقتی‌ قرار است‌ فعالیتی‌ به‌ پیمانکار واگذار شود، این‌ سه‌ عامل‌ باید در انتخاب‌ پیمانکار، به‌طور دقیق‌ بررسی‌ شده‌ و مدنظر قرار گیرند. ‌سوابق‌ پیمانکار می‌تواند تا حد زیادی‌ گویای‌ توانایی‌ وی‌ باشد. اشتباه‌ در انتخاب‌ پیمانکار می‌تواند در مقاطع‌ مختلف‌ پروژه، صدمات‌ جبران‌ناپذیری‌ را وارد سازد. به‌علاوه، در صورتی‌ که‌ پیمانکار بخواهد از پیمانکار دست‌ دوم‌ استفاده‌ کند، دریافت‌ موافقت‌ صاحب‌ کار ضروری‌ است.

   

  p     سیستم‌ مدیریت‌ پروژه

   طراحی‌ سیستم‌ مدیریت‌ پروژه، متناسب‌ با پروژه، یکی‌ از مسائلی‌ است‌ که‌ باید در این‌ مرحله‌ از پروژه‌ مدنظر قرار گرفته‌ و تدوین‌ شود. هیچ‌گاه‌ به‌ ادعاها و تبلیغاتی‌ که‌ در مورد قابلیت­های‌ برنامه‌ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌ و برآورده ‌شدن‌ نیازهای‌ شما بااستفاده‌ از یک‌ نرم‌افزار یا سیستم‌ دستی‌ از پیش‌ طراحی‌ شده، وجود دارد، بیش‌ از حد اهمیت‌ ندهید. مطمئن‌ باشید رویه‌ محتاطانه‌ شما و صرف‌وقت‌ در این‌ مرحله‌ از پروژه، نتیجه‌ مطلوب‌ خود را به‌هنگام‌ برنامه‌ریزی‌ و کنترل‌ امور پروژه‌ در مراحل‌ بعدی، به‌دست‌ خواهد داد.

   ‌سیستم‌ مدیریت‌ پروژه، باید کاملاً‌ متناسب‌ با پروژه‌ طراحی‌ شود. هیچ‌گاه‌ به‌ دنبال‌ طرح‌ سیستم‌های‌ بسیار پیچیده‌ و یا بسیار ابتدایی‌ نباشید. سیستم‌ باید به‌گونه‌ای‌ طراحی‌ شود که‌ به‌ ساده‌ترین‌ شکل‌ و با بهره‌گیری‌ از روش­های‌ ابتکاری‌ و هوشمندانه، نیازهای‌ کاربران‌ را پاسخگو باشد. مسلماً‌ بهره‌گیری‌ از چنین‌ سیستم‌هایی، پیش‌ از آغاز پروژه، مدیریت‌ پروژه‌ را آسان‌ کرده‌ و از وقوع‌ بحران­های‌ جدی‌ در حین‌ اجرای‌ پروژه‌ جلوگیری‌ می‌کند.

  1-2-3-

   در این‌ مرحله، هدف‌ آن‌ است‌ که‌ پیشرفت‌ کارهای‌ پروژه، مطابق‌ با برنامه‌ها، اصول‌ و کیفیت­های‌ تعیین‌شده‌ در مرحله‌ دوم، به‌مرحله‌ عمل‌ درآیند. در این‌ مرحله، عامل‌ کنترل‌ دارای‌ نقش‌ اساسی‌ بوده‌ و لازمست‌ با برداشت‌ اطلاعات‌ و آمار مناسب‌ از نحوه‌ پیشرفت‌ کارها و مقایسه‌ مشخصه­های‌ مختلف‌ کارهای‌ اجراشده‌ با آنچه‌ که‌ برنامه‌ریزی‌ شده، روند پیشرفت‌ کارها و صرف‌ هزینه‌ و سایر منابع‌ را کنترل‌ کرد. ‌بدیهی‌ است‌ در حین‌ اجرای‌ کار، علی‌رغم‌ دقت‌نظری‌ که‌ در تهیه‌ طرح­ها و برنامه‌ها به‌عمل‌ آمده، ایجاد تغییراتی‌ در طرح، غیرقابل‌ اجتناب‌ است. پیمانکار در مراحل‌ اجرای‌ کار به‌طور مستمر با مشاور که‌ در این‌ مرحله، امور نظارت‌ و کنترل‌ را به‌عهده‌ دارد، تبادل‌ نظر کرده‌ و در مواردی‌ که‌ ایجاد تغییرات‌ و تصحیحاتی‌ در طرح، ضروری‌ باشد، با موافقت‌ مشاور، اقدام‌ خواهد کرد. ‌وجود یک‌ سیستم‌ منظم‌ گزارش‌دهی‌ که‌ توسط‌ کلیه‌ گروه­های‌ پروژه‌ پذیرفته‌ و اجرا گردد، در این‌ مرحله، امری‌ ضروری‌ است.

  1-3- مرحله‌ پایانی

  مرحله‌ پایانی‌ پروژه‌ها را می‌توان‌ به‌خودی‌ خود یک‌ پروژه‌ دانست. در اغلب‌ موارد مشاهده‌ شده‌ است‌ که‌ در این‌ مرحله، پیچیدگی‌ مسائل‌ بین‌ پیمانکار، دستگاه‌ نظارت‌ و صاحب‌ کار به‌ حد اعلای‌ خود رسیده‌ و کار تحویل‌ موقت‌ و بهره‌برداری‌ از سیستم‌ را به‌ تعویق‌ می‌اندازد. ‌در این‌ مرحله، روحیه‌ افراد شاغل‌ در پروژه، به‌دلیل‌ از دست‌دادن‌ شغل‌ و بیکارماندن، به‌مراتب‌ ضعیف‌تر از مرحله‌ اجراست. ‌در مرحله‌ پایانی‌ پروژه، تهیه‌ گزارش­ها و یادداشت­های‌ دقیق‌ از نحوه‌ اجرای‌ کارها، باعث‌ خواهد شد که‌ پیمانکار برای‌ شرکت‌ در مناقصات‌ جدید و برای‌ اجرای‌ پروژه‌های‌ جدید، منابع‌ اطلاعاتی‌ باارزشی‌ را در اختیار داشته‌ باشد. دقت‌ در اجرای‌ این‌ مرحله‌ و برنامه‌ریزی‌ صحیح‌ برای‌ تحویل هرچه‌ سریع­تر پروژه، علاوه‌ برآنکه‌ از نظر اقتصادی‌ به‌ نفع‌ صاحب‌ کار و پیمانکار است، از نظر کسب‌ اعتبار برای‌ شرکت­های‌ پیمانکاری‌ و فراهم‌کردن‌ زمینه‌های‌ مناسب‌ در دریافت‌ پروژه‌های‌ جدید، نیز دارای‌ نقش‌ و اهمیت‌ قابل‌ توجهی‌ است

                                           

   

 • فهرست و منابع پایان نامه به¬کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه¬بندی پیمانکاران پروژه¬های عمرانی

  فهرست:

   

     عنوان                                                                                          صفحه         

  فصل 1: کلیات پژوهش... 2

  1-1- مقدمه. 3

  1-2- پرسش اصلی تحقیق.. 4

  1-3- اهداف علمی.. 4

  1-4- اهداف کاربردی.. 5

  1-5- ضروریات خاص انجام تحقیق.. 5

  1-6- بهره­وران. 5

  1-7- نوع روش تحقیق.. 6

  1-8- روش گرد آوری داده­ها 6

  1-9- ابزارهای گردآوری داده­ها 6

  1-10- روش تجزیه و تحلیل داده­ها 7

  1-11- شرح واژه‌ها‌ و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش... 7

  فصل 2: مروری بر ادبیات موضوع. 9

  2-1- مقدمه. 10

  2-2- مراحل اجرای پروژه 11

  2-3- مراحل‌ اجرای‌ یک‌ پروژه‌ 12

  2-3-1- مرحله‌ نظری.. 12

  2-3-2- مرحله‌ طرح‌ و برنامه‌ریزی.. 13

  2-3-3- مرحله‌ اجرا 14

  2-4- مرحله‌ پایانی.. 15

  2-5- قراردادهای عمرانی.. 16

  2-5-1- تعریف قرارداد. 17

  2-5-2- روش­های اجرای پروژه (از نگاه قراردادی) 17

  2-6- مرور مد­ل­های انتخاب پیمانکار. 21

  2-7- شاخص­های انتخاب... 36

  2-8- رویه­های ارزیابی و انتخاب پیمانکاران در کشورهای مختلف... 37

  2-8-1- ارزیابی مقدماتی پیمانکاران در هنگ کنگ... 37

  2-8-2- تعیین صلاحیت اولیه پیمانکاران در ترکیه. 38

  2-8-3- رویکردهای انتخاب پیمانکار در انگلیس... 39

  2-9- جمع­بندی.. 40

  فصل 3: روش تحقیق.. 42

  3-1- مقدمه. 43

  3-2- روش انجام تحقیق.. 43

  3-3- مراحل انجام پژوهش... 46

  3-4- ابزار گردآوری داده‏ها 46

  3-5- روایی و پایایی پژوهش... 46

  3-6- جامعه آماری پژوهش... 48

  3-7- نمونه آماری.. 48

  3-8- تکنیک‌ها‌ی تصمیم‌گیری ریاضیMCDM... 49

  3-9- ارزیابی و بررسی مدل‌ها‌ی MADM... 50

  3-10- علم مدیریت فازی.. 51

  3-10-1- اعداد فازی و عملیات جبری.. 53

  3-10-2- اعداد فازی ذوزنقه ای ومثلثی.. 54

  3-10-3- متغیر‌ها‌ی کلامی.. 54

  3-11- معرفی تکنیک دلفی.. 55

  3-12- مراحل اجرای روش دلفی فازی.. 58

  3-13- معرفی تکنیک AHP.. 61

  3-14- معرفی تکنیک PROMETHEE.. 65

  3-14-2- رتبه بندی کامل PROMETHEE-2. 78

  3-15- قلمرو مکانی پژوهش... 80

  3-15-1- پروژه­های عمرانی.. 81

  3-15-2- چشم انداز. 84

  3-16- جمع‌بندی.. 85

  فصل 4: تجزیه و تحلیل.. 86

  4-1- مقدمه. 87

  4-2- انتخاب خبرگان: 87

  4-3- مراحل اجرا 87

  4-3-1- نهایی­سازی معیارهای موثر در ارزیابی و رتبه­بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی.. 88

  4-3-2- وزن­دهی به معیارهای انتخاب شده توسط تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی.. 119

  4-3-3- رتبه­بندی پیمانکاران با روش PROMETHEE فازی.. 128

  4-4- جمع بندی.. 140

  فصل 5: نتیجه گیری وپیشنهادات... 142

  5-1- مقدمه. 143

  5-2- نتایج ویافته‌ها‌ی تحقیق.. 143

  5-2-1- نتایج مربوط به تعیین شاخص‌ها‌ی اولویت بندی.. 143

  5-2-2- نتایج حاصل از پیاده سازی مدل پیشنهادی.. 144

  5-3- مزایای الگوریتم پیشنهادی.. 147

  5-4- پیشنهاداتی به منظور بهبود کاربرد الگوریتم پیشنهادی در رتبه­بندی پیمانکاران. 148

  5-5- پیشنهاداتی جهت کاربرد نتایج تحقیق.. 148

  5-6- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی.. 149

  5-7- جمع بندی.. 149

  منبع:

  منابع فارسی

  احمدی، عاطفه؛ موحد، علی؛ شجاعیان، علی (1391  (، الگوی بهینه مکان‌یابی فضای سبز شهری با استفاده از GIS و روش AHP  :منطقه 7 شهرداری اهواز، فصل‌نامه آمایش محیط، سال چهارم، شماره 15 ،صفحه 162- 147

  اصغر پور، محمدجواد (1382). تصمیم­گیری گروهی و نظریه بازی­ها با نگرش تحقیق در عملیات، دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

  اصغرپور،محمد جواد (1381). تصمیم‌گیری چند معیاره ،چاپ 3،انتشارات دانشگاه تهران

  آذر، عادل و فرجی، حجت (1381) علم مدیریت فازی، مرکز مطالعات و بهرهوری ایران، انتشارات اجماع

  آذر،عادل،رجب زاده ،علی (1381). تصمیم‌گیری کاربردی ،تهران،انتشارات نگاه دانش

  آروین، علی، هریسچیان، محمود، حسینعلی، پور مجتبی (1388) ، ارایه مدل مدیریت تدارکات پیمانکار جزء بر حسب معیارهای پیمانکار، سومین کنفرانس ملی نظام تأمین و تدارکات در پروژه ها

  آقاباقری، مصطفی، کاظم خانلو، حمید، شریفی تبار، حسن (1389)، ارزیابی پیمانکاران با شاخص های داخلی و انتخاب با مدل تحلیل Grey، دومین همایش بین المللی ارتقای توان داخلی با رویکرد توسعه نظام پیمانکاری

  بتولی، سید مصطفی، وصالی، محمود ناهید، قدسی، پرویز (1389)، معیارهای انتخاب پیمانکاران از دیدگاه دست اندرکاران صنعت ساخت ایران،ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

  تنگستانی، علیرضا؛ شاه بندرزاده، حمید و شناور، بهزاد  (1391)، انتخاب سایت مناسب برای اسکله بندربوشهر به منظور انتقال عملیات تخلیه و بارگیری شناورهای سبک با استفاده از روش AHP  فازی، فصلنامه مدیریت، سال نهم، ویژه نامه بهار 1391 صفحه 43-35

  جعفری، نیلوفر و منتظر، غلامعلی (1387)،استفاده از روش دلفی فازی برای تعیین سیاست های مالیاتی کشور، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، سال هشتم، شماره1، صفحه 114-91

  جلالیان، سید مرتضی، صبحیه، محمد حسین (1385) ، بررسی سیستم های ارزیابی مقدماتی و فاکتورهای موثر بر عملکرد پیمانکاران: پروژه های 3 عاملی، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

  جوانی، کاوه (  1381)، مدیریت، برنامه­ریزی و کنترل پروژه، ماهنامه تدبیر، سال سیزدهم شماره 121، صفحه 75-66

  رجایی، حسن و حضرتی ، ایوب ( 1387 ) ، ارائه مدل تصمیم گیری چند معیاره Fuzzy TOPSIS و Fuzzy Saw برای پیش صلاحیت و انتخاب پیمانکاران و مقایسه نتایج آنها ، چهارمین کنفرانس مدیریت پروژه

  رضوان، تقی، شهلایی، افشین، حجازی، سید رضا (1385) ، یک رویکرد فازی بر اساس مفهوم الکتره برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

  روانشادنیا، مهدی، حضرتی، ایوب، رجایی حسین (1385) ، مدلی برای انتخاب پیمانکاران بر اساس تصمیم گیری چند معیاره ساده وزین شده، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

  روستایی، شهریور؛ قنبری، حکیمه؛ کاظمیزاد،شمساله؛نوریان، رحیمه (1391)(، ارائه ی الگوی بهینه مکان یابی پارکینگ های محله­ای با استفاده از روش AHP و: GIS منطقه­ی4 و 9 شهرداری   تبریز،نشریه جغرافیا و توسعه، شماره 23 ، صفحه 184-163

  رییسی فاطمه، شهیدیان زهراسادات (1387) ،کاربرد منطق فازی در مسایل تعویض،مجله نگهداری وتعمیرات

  زبردست، اسفندیار (1381)، کاربرد تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزی شهری و منطقه­ای، نشریه هنرهای زیبا، شماره 11 ،صفحه 21-13

  صادقی، حسن، سامانیان، حجت، معینی، فاطمه (1388)، معرفی یک رویکرد یکپارچه فازی جهت رتبه بندی و انتخاب پیمانکاران در پروژه های EPC  ، اولین کنفرانس ملی اجرای پروژه به روش  EPC

  ضرغامی، محمدحسین (1391) ، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ) (AHP  چیست؟، برگرفته شده از-715.aspx http://measurement.blogfa.com/post بازبینی شده در 30/07/1391

  طاهری، داود، رضوانیان، اویس (1387) ، ارائه مدل برون سپاری در بررسی انواع قراردادهای فیدیک (مطالعه موردی: پروژه طراحی و اجرای خط 7 متروی تهران)، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه حیدری،علی ،حیدری ،محمد (1387) ،انتخاب پیمانکار به کمک روش AHP ، کنفرانس ملی مهندسی ارزش در صنعت ساختمان

  عباس نیا ، رضا ؛ افشار ، عباس و اشتهاردیان ، احسان ( 1384 )، روشی نوین در ارزیابی پیش صلاحیت پیمانکاران ، مجلله بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران شماره 4 جلد 6 صفحه 10 – 1

  فرید، داریوش؛ زارع، محمدحسن؛ زارع، حبیب و رجبی پورمیبدی، علیرضا (1389) ، رتبه بندی شعب بورس اوراق بهادار در ایران با استفاده از تکنیک Topsis/DEA/AHP فازی، پژوهشنامه اقتصادی، سال دهم، -. شماره1، صفحه 331-319

  قدسی­پور،سید حسین(1384)،مباحثی در تصمیم گیری چند معیاره( فرایند تحلیل سلسله مراتبی)، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر،تهران

  کاظمی، مصطفی، زاهدی، محمد رضا (1388)، انتخاب تأمین کنندگان مدل ها و معیارها، انتشارات جهان فردا

  کرباسیان، مهدی؛ جوانمردی، محمد؛ خبوشانی، اعظم و زنجیرچی، سیدمحمود (1391)،طراحی یک رویکرد تلفیقی از الگوی ساختار تفسیری ( ISM ) و TOPSIS-AHP فازی برای انتخاب و رتبه بندی تأمین  کنندگان چابک، مدیریت تولید و عملیات، دوره دوم، شماره 1، صفحه 134-107

  لطفی، امیر (1388)، اصول مدیریت پروژه­های عمرانی ، چاپ سوم، تهران،  انتشارات سیمای دانش

  متقی، هایده؛ حبیبی­راد، امین (1386(، ارائه مدل تلفیقی از مهندسی ارزش (VE) و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به  منظور طراحی نمای ظاهری خودروی سمند، نشریه پیام مدیریت، شماره 25 ، صفحه 112-87

  مومنی، منصور و مرمضی، حسن (1386) ، ارتقاء کیفیت خدمات مالی با به کارگیری QFD و AHP ، نشریه بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال چهاردهم، شماره 48 ،صفحه 124-105

  میرسپاسی، ناصر؛ طلوعی اشلقی، عباس؛ معمارزاده، غلامرضا و پیدایی، میرمهرداد (1389)، طراحی مدل تعالی منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران با استفاده از تکنیک دلفی فازی، پژوهش های -. مدیریت، شماره 87 ، صفحه 23-1

  ناظمی، شمس الدین؛ کاظمی، مصطفی و اخروی، امیرحسین (1389) ، اولویت بندی عوامل موفقیت در TQM برای کاهش شکاف عملکردی با استفاده از AHP فازی: یک شرکت صنعتی، اندیشه مدیریت  راهبردی، سال چهارم، شماره 2، صفحه210-183

  منابع خارجی

  Anagnostopoulos, K.P. and Vavatsikos, A.P., 2006, An AHP Model for Construction Contractor  requalification, Operational Research. An International Journal, 6(3), 333-346.

  Buckley, J. J (1985), Fuzzy Hierarchical Analysis, Fuzzy Sets & Systems, 17(3), 233-247.

  Cavalli-Sforza, V and Ortolano, L (1984), Delphi forecasts of land use: transportation interactions”, Journal of Transportation Engineering, 110 (3), 324-339.

  Chang, P. T. Huang, L. Ch and Lin, H. J (2000), The fuzzy Delphi method via fuzzy statistics and membership function, Fuzzy Sets and Systems,  12(3), 511-520.

  Cheng, Ch. H and Lin, Y (2002), Evaluating the best main battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation, European Journal of Operational Research, 142(1), 174–186.

  Cheng, J. H. Lee, Ch. M and Tang, Ch. H (2009), An Application of Fuzzy Delphi and Fuzzy AHP on Evaluating Wafer Supplier in Semiconductor Industry, WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 6( 5), 756-767.

  Construction Management and Economics, 15:19-38.

  Cuhls, K, Delphi method, Prepared by Kerstin Cuhls, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, Germany, 93-112 ,online Available at http:// www.unido.org/Fileadmin/import/16959-DelphiMethod.pdf

  Dalkey, N and Helmer , O (1963), An Experimental Application Of The Delphi Method To The Use Of Experts, Management Science, 9(3), 458-467.

  Fong, P. and Sonia, K.Y. (2000). “Final Contractor Selection Using the Analytical Hierarchy Process”; Construction Management andEconomics, 18: 547-557.

  Häder, M and Häder, S (1995), Delphi und Kognitionspsychologie: Ein Zugang Zur theoretischen Fundierung der Delphi-Method  ( in English: Delphi and Cognitive Psychology:an access point to the theoretical Foundation of the Delphi method ),ZUMA-Nachrichten,37(19),8-34

  Hatush, Z. and Skitmore, M. (1997). “Criteria for Contractor Selection";

  Hatush, Z. and Skitmore, M. (1998) “Contractor Selection Using Multicriteria Utility Theory: an Additive Model”; Building and Environment, 33: 105–115

  Holt ,G. D. (1998), “Which contractor selection methodology?”, International Journal of project management ,4(3) ,153-164

  Holt, G. D. (1997). “Classifying Construction Contractors”; Building Research and Information, 25: 374-382.

  Holt, G. D., Olomolaiye, P. O., Harris, F. C. (1994). “Evaluating Performance Potential in the Selection of Construction Contractors”; Engineering Construction and Architectural Management, 1(1): 29-50.

  Hsu, Y. L. Lee, Ch. H and Kreng, V. B (2010), The application of Fuzzy Delphi Method and Fuzzy AHP in lubricant regenerative technology selection, Expert Systems with Applications, 37( 1), 419–425.

  Jennings, P., & Holt, G.D. ((1998). Prequalification and multi-criteria selection: a measure of contractorsopinions , Journal of Construction Management and  Economic, 16, 651-660

  Kumaraswamy, Mohan M., 1996, Contractor Evaluation and Selection:A Hong Kong Perspective, Building and Environment, 31(3) , 273-282

  Ma, Zh. Shao, Ch. Ma, Sh and Ye, Z (2011), Constructing road safety performance indicators using Fuzzy Delphi Method and Grey Delphi Method, Expert Systems with Applications, 38(3), 1509–1514.

  Marzouk, M. ( 2006), Utility Theory Model for Equipment Selection,Constructon Innovation, 6, 21-32

  Mullen, P. M (2003), Delphi: myths and reality, Journal of Health Organization and Management, 17( 1), 37-52.

  Ng, S. T. &  Skitmore ,R. M. (2001). “Contractor Selection Criteria: A Cost–Benefit analysis”, IEEE Transactions on engineering management, 48(1)

  Ng, S.T. and Skitmore, R.M. (1999) , Client and consultant perspectives of prequalification criteria , Bulding and Environment, 34 , 607 – 621

  Palaneeswaran , E.& Kumaraswamy, M. (2001). “Recent advances and proposed improvements in contractor Prequalification methodologies”, Elsevier Journal of Building and Environment, 73-87

  Russel,J.S. and Skibniewski ,M.J. (1998 ), Decision criteria in contractor prequalification ,Journal of Management in Engineering, 4(2 ) , 148 – 164

  Saaty, T. L (1980), The analytical hierarchy process, planning, priority, resource allocation, RWS publications, USA.

  Shrestha, R. K. Alavalapati, J, R. R and Kalmbacherb, R. S (2004), Exploring the potential for silvopasture adoption in south-central Florida: an pplication of SWOT–AHP method, Agricultural Systems, 81(1), 185-199.

  Singh, D. and Tiong, R. (2006). “Contractor Selection Criteria; Investigation of Opinions of Singapore Construction Practitioners”;Journal of Construction Engineering and Management, 132: 998-1008.

  Sonmez,M.؛Yang,J.B. and Holt,G.D. (2001) , Addressing the contractor selection problem using an evidential reasoning approach ,Engineering Construction and Architectual Management,8(3) ,198 – 210

  Tavakoli, M., Tabriz, A.A., Ferahani, R., Rezapour, E(2013). Applicatin of fuzzy goal programming and F-PROMETHEE approaches in evaluating and selecting the best suppliers in supplychain. J. Basic Appl. Sci. Res. 3(2), 1115–1127

  Topcu, Y. I. (2004). “A Decision Model Proposal for Construction Contractor Selection in Turkey”; Building and Environment, 39: 469- 481.

  Wong, C. H., Holt, G. D., Harris, P. (2001). “Multi – Criteria Selection or Lowest Price? Investigation of UK Construction Client's Tender Evaluation Preferences”; Engineering, Construction and  rchitectural Management, 4: 257-271

  Wong, Chee Hong (2004). Contractor Performance Prediction Model for the United Kingdom Construction Contractor: Study of Logistic Regression Approach, Journal of Construction Engineering and Management, 130, 691-698.

  Wu, K. Y (2011), Applying the Fuzzy Delphi Method to Analyze the Evaluation Indexes for Service Quality after Railway Re-Opening – Using the Old Mountain Line Railway as an Example, Recent Researches in System Science, Proceedings of the 15th WSEAS international conference on Systems, 474-479.

  Yawei, L., Shouyu, C., Xiangtian, N. (2005). “Fuzzy Pattern Recognition Approach to Construction Contractor Selection”; Fuzzy Optimization and Decision Making, 4: 103-118

  Zugang zur theoretischen Fundierung der Delphi-Methode (in English: Delphi and cognitive psychology: an access point to the theoretical foundations of the Delphi method), ZUMA-Nachrichten, 37( 19), 8-34.تحقیق در مورد پایان نامه به¬کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه¬بندی پیمانکاران پروژه¬های عمرانی , مقاله در مورد پایان نامه به¬کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه¬بندی پیمانکاران پروژه¬های عمرانی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه به¬کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه¬بندی پیمانکاران پروژه¬های عمرانی , پروپوزال در مورد پایان نامه به¬کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه¬بندی پیمانکاران پروژه¬های عمرانی , تز دکترا در مورد پایان نامه به¬کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه¬بندی پیمانکاران پروژه¬های عمرانی , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه به¬کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه¬بندی پیمانکاران پروژه¬های عمرانی , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه به¬کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه¬بندی پیمانکاران پروژه¬های عمرانی , پروژه درباره پایان نامه به¬کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه¬بندی پیمانکاران پروژه¬های عمرانی , گزارش سمینار در مورد پایان نامه به¬کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه¬بندی پیمانکاران پروژه¬های عمرانی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه به¬کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه¬بندی پیمانکاران پروژه¬های عمرانی , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه به¬کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه¬بندی پیمانکاران پروژه¬های عمرانی , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه به¬کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه¬بندی پیمانکاران پروژه¬های عمرانی , رساله دکترا در مورد پایان نامه به¬کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه¬بندی پیمانکاران پروژه¬های عمرانی

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس