پایان نامه رابطه ویژگی¬های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأتهای ورزشی استان فارس

word
138
597 KB
30280
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۷,۹۴۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه رابطه ویژگی¬های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأتهای ورزشی استان فارس

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  گرایش : مدیریت ورزشی

  رابطه ویژگی‌های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأت‌های ورزشی استان فارس

   

   

   

  چکیده

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران هیات های ورزشی استان فارس بود. این تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی است که به روش میدانی انجام شد. نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه رؤسا و نایب رئیسان هیأت­های ورزشی استان فارس بود (92=n). ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ویژگی­های فردی، پرسشنامه ویژگی­های شخصیتی نئو فرم کوتاه (NEO-FFI) ساخته شده توسط کاستا و مک کری (1992) و پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز (1991) بود. ضریب پایایی عوامل پنج گانه ویژگی های شخصیتی با روش آلفای کرونباخ از 58/0 تا 69/0 نوسان داشت و ضریب  پایایی سه راهبرد مدیریت تعارض با روش آلفای کرونباخ از 58/0 تا 75/0 نوسان داشت. برای تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی و ضریب همبستگی ساده و رگرسیون چندگانه استفاده شد و کلیه فرضیه­های تحقیق در سطح معنی­داری 05/0p≤ محاسبه شد. نتایج نشان داد، بین ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی با راهبرد عدم مقابله و کنترل رابطه مثبت معنی­دار و با راهبرد راه­ حل­گرایی رابطه منفی معنی­دار وجود دارد. هم چنین بین ویژگی شخصیتی برونگرایی، خوشایندی و وجدانی بودن با راهبرد راه­حل­گرایی رابطه مثبت معنی­دار وجود دارد. بین ویژگی شخصیتی خوشایندی با راهبرد عدم مقابله و کنترل رابطه منفی معنی­دار و بین وجدانی بودن و راهبرد عدم مقابله رابطه مثبت معنی­دار مشاهده شد. در بقیه موارد رابطه ­ای مشاهده نشد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می­شود در انتخاب و انتصاب شایسته مدیران در سازمان­های مختلف ورزشی ویژگی شخصیتی آنان مد نظر قرار بگیرد.

  کلید واژه ها: ویژگی­های شخصیتی، راهبردهای مدیریت تعارض، هیات های ورزشی

  مقدمه

  در تمامی ادوار زندگی بشر، تعارض، کشمکش و اصطکاک بین منافع رئیس و مرئوس، کارگر و کارفرما، ارباب و رعیت وجود داشته است. تعارض واقعیتی است که بشر در طول تاریخ با آن آشنا بوده ولی متاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح، بیشتر تعارضات به ستیزه جویی و دشمنی مبدل شده است و امروزه جوامع بشری به علت پیشینه نا خوشایندی که از آن دارند، به تعارض به عنوان یک پدیده منفی می­نگرند (مقیمی، 1385).

  بسیاری از صاحب نظران اخیر سازمان به این باور رسیده‌ اند که علی‌رغم کوشش­های سازمان و مدیریت برای اجتناب، جلوگیری و در نطفه خفه کردن تعارض، باز هم به وقوع خواهد پیوست و حضور دائمی خود را در سازمان حفظ خواهد کرد. بنابر­این مسئله این نیست که آیا کشمکش و اختلاف وجود دارد یا نه، زیرا در هر حال وجود خواهد داشت. نکته حائز اهمیت این است که چگونه با مساله برخورد می­شود و مورد رسیدگی قرار می­گیرد (مولینز[1]، 1990). تعارض در واقع چیز بدی نیست چنان­چه اگر به طور صحیح مدیریت شود می­تواند پیامدهای مثبت قابل توجهی داشته باشد و می‌تواند به عنوان یک نیروی حیات بخش و انرژی بخش در گروه‌ها و سازمان­ها باشد و حتی مشخص شده است که تعارض می تواند تاثیرات مخرب موقعیت­های برد و باخت سازمان را به حداقل برساند (مولینز، 2002 ).

  برخی از علمای علم رفتاری معتقدند که تنوع گروه کاری از طریق تعارض، عملکرد را تحت تاثیر قرار می­دهد. در متون رفتاری از دو نوع تعارض سخن رانده­اند، یکی تعارض احساسی و دیگری تعارض وظیفه­ای. مدیریتی که بتواند از تعارض احساسی بکاهد و تعارض وظیفه­ای را به نحو شایسته­ای مدیریت کند موفق­تر خواهد بود. در این راه مدیران باید از منشاء تعارضات و نحوه تأثیرگذاری تنوع بر تعارض آگاه بوده و شیوه­های مناسب برخورد با آن را بدانند (الوانی، دانائی فرد، 1380).

  سبک­هایی که هر یک از مدیران برای حل تعارض انتخاب می­کنند، تحت تاثیر ویژگی­های منحصر به فرد آن­ها نظیر شخصیت، نگرش­ها، سبک رهبری، جنسیت، شایستگی­ها و میزان قدرت و اقتدار آن­ها و نقشی که در تعارض دارند قرار می­گیرد (ایزدی، 1379). از جمله مهمترین عواملی که تعیین­کننده شیوه برخورد افراد با دیگران است شخصیت می­باشد. برای مثال مدیران ورزشی درونگرا از فعالیت­های ورزشی دیر بازده که فاقد برنامه­های تبلیغی است و بعضاً پیچیده و درد سرساز است پرهیز می­کنند. آن­ها در برابر تغییر و تحولات اساسی مقاومت می­کنند و دوست دارند وضعیت موجود حفظ شود و برنامه­های فعلی را سر و سامان دهند. مدیرانی که شخصیت برونگرا دارند در ایجاد روابط مؤثر بین کارکنان به ­ویژه مربیان و ورزشکاران قوی عمل می­کنند؛ در سخنرانی و فن بیان استادند و سعی می­کنند شیوه­های رفتاری خود را با فرهنگ سازمان تحت سرپرستی و علایق افراد زیردست تطبیق دهند (نادریان جهرمی، 1386).

  هرسی و بلانچارد[2] شخصیت و سبک را مترادف فرض کرده و معتقدند" شخصیت یا سبک رهبری یک فرد عبارت است از الگوی رفتاری که وی هنگام هدایت کردن فعالیت­های دیگران از خود نشان می­دهد". بر این اساس شخصیت افراد تا حد زیادی شیوه حل تعارض آن­ ها را تعیین می­کند ( هرسی و بلانچارد،1972).

  در تحقیقات بسیاری ارتباط بین ویژگی شخصیتی که در حیطه تئوری پنج فاکتوری (کاستا و مک­کری[3] 1992) است با شیوه­های حل تعارض مورد بررسی قرار گرفته است. تئوری پنج فاکتوری شخصیت توسط مک­کری و کاستا توسعه یافته است. آن­ها برنامه­ای را در پیش گرفتند که پنج عامل شخصیت، معروف به "پنج عامل نیرومند" یا "پنج بزرگ[4]" را شناسایی کردند. این پنج عامل شامل روان رنجورخویی[5]، برونگرایی[6]، فراخ ذهنی[7]، خوشایندی (توافق)[8] و وجدانی بودن[9] می­باشد (فورد وود و بل[10]، 2008 ).

  سمت­ های مدیریتی متعددی در ورزش وجود دارد. کسانی که این پست ها را اشغال می­کنند از طیف وسیعی از شیوه­های مدیریتی و ویژگی­های انسانی برخوردارند. برخی مدیران موفق هستند و برخی دیگر نا موفق؛ باید دید آنچه یک مدیر را موفق می­سازد و به بیان دیگر کسی را واقعاً مدیر می­کند چیست؟ (جکسون و پالمر[11]، 1988).

  همان­طور که بیان شد تعارض جنبه اجتناب­ناپذیری از زندگی سازمانی است. آن چه در این میان مهم است، برخورد منطقی با تعارضات سازمانی است. هیات های ورزشی در مراکز استان­ها نیز به عنوان یکی از مراکز مهم ورزشی کشور نیازمند مدیرانی با ویژگی­های مثبت شخصیتی و هم چنین هوش و ذکاوت بالایی بوده تا در زمان­های بحرانی و بروز تعارضات در درون سازمان بتوانند به طور صحیح با آن برخورد نموده و با اتخاذ شیوه­های درست، تعارضات را به خوبی حل نمایند. بنابراین، در پژوهش حاضر سعی بر این است که رابطه ویژگی­های شخصیتی با راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران هیات های ورزشی استان فارس بررسی شود .

   

   

   

  بیان مسأله

  تعارض خواه­ ناخواه در زندگی سازمانی به وقوع می­پیوندد. روندهای اصلی نظیر تغییر­های مستمر، تنوع بیشتر ترکیب کارکنان، کارهای تیمی بیشتر (به صورت تیم­های خودگردان و مجازی)، ارتباطات چهره به چهره کمتر ( تعامل الکترونیکی بیشتر )، اقتصاد جهانی با مبادله­های میان فرهنگی بیشتر بروز تعارض را اجتناب­ناپذیر می­سازند (کریتنر و کینکی[12] ، 2001، به نقل از رضائیان، 1382).

  بنابراین تضاد وتعارض پدیده­ای اجتناب­ناپذیر در زندگی بشر و مقتضای حیات اجتماعی است. در این میان سازمان با ماهیتی که دارد، محیط باروری برای پرورش و رشد انواع تعارض­ها و عدم توافق­هاست. وجود افراد مختلف با ویژگی­های شخصیتی، نیازها، باورها، انتظارات و ادراکات متفاوت بروز تعارض را در سازمان اجتناب­ناپذیر کرده است. وفور اختلاف نظر و تضاد در سازمان­ها باعث شده است که میزان چشم‌گیری از وقت مدیران صرف جلوگیری، کاهش و حل این مشکلات شود (ایزدی، 1379)."برایان و کرونین[13]" منابع احتمالی تعارض را شامل تفاوت­های بین فردی، تعارض بین حوزه­ها و گروه­های گوناگون در سازمان، تعارض بین مدیران و مدیریت کردن، تعارض بین فرد و شغل، تعارض بین افراد و تعارض بین سازمان رسمی و غیر رسمی می­دانند ( مولینز، 2002). "بارون[14]" در یک مقاله تحقیقی ضمن استناد به تحقیقات متعددی اشاره می­کند که ویژگی­های شخصیتی سبب بروز تمایلات خاصی نسبت به حل تعارضات بین فردی می­شود. بعضی از افراد میل دارند که در صورت بروز اختلاف از طریق اجتناب و دوری از تعارض، عده­ای با مصالحه، برخی با رقابت و همین­طور گروهی با شکل­های دیگر حل تعارض با آن برخورد کنند. بنابراین انگیزه­های غالب و فعال افراد از جمله عوامل اصلی تمسک آن­ها به یک سبک خاص برای حل تعارض به شمار می­روند (ایزدی، 1379).

  فلسفه وجودی مدیریت در تربیت ­بدنی و ورزش بیانگر این حقیقت است که مقوله تربیت ­بدنی و ورزش به عنوان یک تشکیلات گسترده و در عین حال پیچیده نیاز به داشتن مدیران ماهر و کارآمد در سطوح مختلف دارد. سازمان تربیت ­بدنی، تربیت­ بدنی آموزش و پرورش، وزارت علوم، ادارات و فدراسیون­های ورزشی و ... همه تشکیلاتی هستند که می­باید توسط مدیران اداره شوند. این تشکیلات را نمی توان به حال خود رها کرد یا به دست حوادث سپرد. اگر چنان­چه افراد فاقد صلاحیت و توانایی­های لازم، مسئول اداره اینگونه تشکیلات شوند، مشکلات فراوانی را به این تشکیلات و سازمان­های ورزشی تحمیل خواهند نمود. پس بنابراین وجود مدیران کارآمد و اثر بخش برای سازمان­ها و به ­ویژه سازمان­های ورزشی امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است (کوزه چیان، 1380).

  بی شک ماهیت تربیت ­بدنی و ورزش زمینه را برای بروز بسیاری از تضادها و تعارضات فراهم می­سازد و مشکلات فراوانی به تبع آن، گریبان­گیر مدیران و دست اندرکاران تربیت­بدنی و امور ورزش خواهد بود و کوتاهی در این زمینه صدمات جبران­ ناپذیری بر پیکره نظام ورزشی کشور وارد می­نماید. فیشر[15] اشاره دارد که مهارت مدیریت در رسیدگی به تعارض، عامل تعیین کننده در توفیق مدیریت و اثربخشی سازمان است. هم چنین ستین[16] بیان می­دارد که اگر بتوان تعارض را به خوبی شناخت و هدایت کرد، می­توان از آن به عنوان یکی از مهم­ترین ابزار رشد سازمانی بهره­گیری نمود (رضوی، 1384). هام و دوبرتی[17] (2008) در بررسی بر روی اعضای هیئت مدیره سازمان­های ورزشی در یک استان در کانادا، ارتباط بین تعارض گروهی و کیفیت تصمیم­گیری و هم­چنین تعارض گروهی و پیامدهای اثربخش در سازمان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که تعارض ارتباط مثبتی با پیامدهای گروهی همچون کیفیت تصمیم­گیری و ارتباط منفی با پیامدهای مثبت فردی همچون رضایت شغلی و تعهد گروهی دارد. در پایان آن­ها به این نتیجه دست یافتند که آگاهی از تعارضات داخل سازمان و تأثیر آن روی کیفیت تصمیم­گیری و رضایت و تعهد اعضای هیأت مدیره درون سازمان­های ورزشی می­تواند به اجرای سیاست و خط مشی­هایی کمک کند، که جنبه مثبت تعارض را حمایت و از انشعابات منفی آن بکاهد.

  یکی از عواملی که باعث کارآمدی و اثربخشی مدیران می­شود، ویژگی شخصیتی آن­هاست. به گونه­ای که چلادورای[18](1999) معتقد است که در سازمان­های ورزشی قهرمانی و باشگاه­های ورزشی ویژگی­هایی همچون قاطعیت، داشتن انرژی و عاشق ورزش بودن و توانایی ایجاد ارتباط موثر با ورزشکاران که لازمه مدیریت اثربخش است در مدیران قابل بررسی است. این گونه ویژگی­ها و خصوصیات با شخصیت فرد ارتباط نزدیک دارد (نادریان جهرمی،1386). به علاوه، ویژگی­های شخصیتی از جمله عوامل موثر بر سبک­های حل تعارض مدیران است. طبق تحقیقی که توسط پولوسکی و سونتور[19] (2009) انجام شد، به بررسی رابطه ویژگی­های فردی و شیوه­های رویارویی با تعارض در میان کارکنان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین سه ویژگی فردی و برخی شیوه­های رویارویی با تعارض (مصالحه و اجتناب)، ارتباط معنی­داری وجود دارد. همچنین وود و بل (2008) تحقیقی با عنوان پیش­بینی سبک­های حل تعارض درون فردی، از روی ویژگی­های شخصیتی انجام دادند و تنها دو فاکتور توافقی بودن و برونگرایی را بررسی کردند که پیش بینی­کننده همه چهار سبک رویارویی با تعارض بود. ویژگی­های شخصیتی از جمله عوامل موثر بر سبک­های حل تعارض مدیران است. تحقیقاتی در خارج از کشور به بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی و راهبردهای حل تعارض پرداخته­ اند، ولی تحقیقاتی که در داخل کشور در زمینه راهبردهای مدیریت تعارض انجام شده، بیشتر به بررسی ویژگی­های فردی و ارتباط آن با شیوه­های رویارویی با تعارض پرداخته ­اند و رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران هیات های ورزشی استان فارس انجام نگرفته است.

  با توجه به مطالب ذکر شده تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به این سؤال است که:

  آیا بین ویژگی­های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران هیات های ورزشی استان فارس رابطه وجود دارد ؟

   

  اهمیت و ضرورت تحقیق

  وفور اختلاف نظر و تضاد در سازمان­ها باعث شده است که میزان چشم­گیری از وقت مدیران صرف جلوگیری، کاهش و حل این مشکلات شود. در بررسی پیرامون موقعیت تعارض در میان مدیران سطوح بالا و پائین سازمان، پژوهشگران به این نتیجه رسیده­اند که در سطوح بالای سازمان اداره و کنترل تعارض (مدیریت تعارض) از نظر اهمیت، برابر و یا حتی در مواقعی بیشتر از کارکردهایی چون برنامه­ریزی، سازماندهی، ارتباطات، انگیزش و تصمیم­گیری است (ایزدی، 1379).

  در بسیاری از سازمان­ها از جمله سازمان­های ورزشی، تعارض به صورت یک مسأله جدی وجود دارد. در سازمان­های ورزشی، مدیران برای ارائه برنامه­های اصولی تربیت ­بدنی در جهت تامین سلامت جسمانی و روانی و دستیابی به مدال­ها و عناوین قهرمانی و استفاده از حداکثر توان جسمانی و روانی و فکری کارشناسان، می­بایستی اختلافات و کشمکش­ها و تعارضات را به گونه­ای مؤثر و سودمند مدیریت نمایند. از جمله کسانی که نقش مهمی در شناسایی و هدایت و حل تعارضات در سازمان دارند، مدیران آن سازمان می­باشند. نظر به اینکه درشرایط فعلی برای انتخاب و انتصاب مسئولین هیأت­های ورزشی از بخش­های گوناگون جامعه با ویژگی­های متفاوت استفاده می­شود و این مدیران طبیعتاً با توجه به سطح تحصیلات خود و سایر عوامل مربوطه از شیوه­ها و سبک­های متفاوت مدیریتی استفاده می­نمایند و با توجه به نقشی که ویژگی­های شخصیتی این افراد می­تواند در روش حل تعارضات داشته باشد در صدد انجام چنین پژوهشی برآمدیم.

  بنابراین، در پژوهش حاضر به بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی و راهبرد­های مدیریت تعارض در مدیران هیات های ورزشی استان فارس پرداخته شده است. با توجه به نتایج این تحقیق می­توان پیش‌بینی نمود که هر یک از مدیران هیات های ورزشی با توجه به ویژگی شخصیتی خود از کدام سبک حل تعارض استفاده می­کنند. به علاوه، نتایج این تحقیق می­تواند به مسئولان اداره کل ورزش و جوانان در انتخاب و انتصاب مدیران هیت های ورزشی استان­ها کمک کند؛ و مشخص می­شود که مدیر باید دارای چه ویژگی شخصیتی باشد‏‏‏، تا بهتر بتواند از عهده تعارضات موجود در محیط کاری خود برآید.

   

  اهداف تحقیق

  1-4-1- هدف کلی

  تعیین رابطه ویژگی های شخصیتی با هر یک از راهبرد های مدیریت تعارض (عدم مقابله،کنترل،راه حل گرایی) مدیران در هیئت های ورزشی استان فارس

  1-4-2-  اهداف ویژه

   1-تعیین رابطه بین راهبرد عدم مقابله با ویژگی های شخصیتی مدیران هیئت های ورزشی استان فارس

  2. تعیین رابطه بین راهبرد کنترل با ویژگی های شخصتی مدیران هیئت های ورزشی استان فارس

  3.تعیین رابطه بین راهبرد راه حل گرایی با ویژگی های شخصیتی مدیران هیئت های ورزشی استان فارس

   

  فرضیه ها

  بین فراخ ذهنی و راهبرد های مدیریت تعارض مدیران هیئت های ورزشی استان فارس رابطه وجود دارد.

  بین روان رنجورخویی و راهبرد های مدیریت تعارض مدیران هیئت های ورزشی استان فارس رابطه وجود دارد.

  بین برونگرایی و راهبرد های مدیریت تعارض مدیران هیئت های ورزشی استان فارس رابطه وجود دارد.

  بین خوشایندی (توافق) و راهبرد های مدیریت تعارض مدیران هیئت های ورزشی استان فارس رابطه وجود دارد.

  بین وجدانی بودن و راهبرد های مدیریت تعارض مدیران هیئت های ورزشی استان فارس رابطه وجود دارد.

  بین ویژگی های شخصیتی و راهبرد عدم مقابله مدیران هیئت های ورزشی استان فارس رابطه چند گانه وجود دارد.

  بین ویژگی های شخصیتی و راهبرد کنترل مدیران هیئت های ورزشی استان فارس رابطه چند گانه وجود دارد.

  بین ویژگی های شخصیتی و راهبرد راه حل گرایی مدیران هیئت های ورزشی استان فارس رابطه چند گانه وجود دارد.

   

  پیش فرض­های تحقیق

  انجام این تحقیق و نتایج حاصل از آن برپایه یکسری پیش فرض­هاست که به ترتیب زیر می باشد:

  1- آزمودنی­ها به سوالات پرسشنامه با دقت و صداقت کامل پاسخ می­دهند.

  2- شرکت­کنندگان با میل و رغبت در تحقیق شرکت می­کنند.

            3- سؤالات تحقیق به خوبی اهداف تحقیق را می سنجد.

            4- تمام آزمودنی­ها درک یکسان از آزمون دارند.

            5- هیج یک از آزمودنی­ها با سؤالات پرسش نامه آشنایی قبلی ندارند.

   

  محدودیت­های تحقیق

  الف) محدودیت­های تحت کنترل محقق:

  پرسشنامه­ها در یک محدوده زمانی خاص توزیع و جمع آوری شده­اند.

  شرایط تکمیل پرسش نامه برای همه آزمودنی­ها یکسان بود.

  نتایج در حد خطای نمونه گیری قابل تعمیم به جامعه می­باشد.

  جامعه آماری شامل کلیه رئیس و نائب رئیس های هیات های ورزشی  در سال 92-93 بود.

   

  ب) محدودیت­های خارج از کنترل محقق:

  1- تأثیر افکار و احساسات برخی از آزمودنی­ها در پاسخگویی به سؤالات .

   

  1. Mullins

  1. Hersey & Blanchard

  2. Costa & McCrae

  3. Big Five

  1. neuroticism

  2. extroversion

  3. openness

  4. agreeableness

  5.conscientiousness

  6. Ford Wood & Bell

  7. Jackson ,& Pallmer 

  1. Kritner & Kinki

  2. Brayan & Cronin

  3. Barron

  1. Fisher

  2. Setin

  3. Hamm & Doberty

  1. Chelladurai

  2 . Poloski & Sontor

  The relationship between personality traits and conflict management staff sports in Fars

   

   

  Abstract

  The aim of this study was to examine the relationship between personality characteristics and conflict management strategies of the province's sports. This research is a descriptive, correlational field method was used. The sample consisted of all the presidents and vice-presidents of sports Hyat¬Hay was fars (n=92). The instrument used in this study included demographic characteristics, characteristics of the NEO Personality Inventory short form (NEO-FFI) developed by Costa & McCrae (1992) and inventory management, conflict Robbins (1991), respectively. Reliability coefficients for the five factors of personality characteristics using Cronbach's alpha reliability coefficient of 0/58 has varied 0/69 three strategies of conflict management with Cronbach's alpha coefficients varied from 0/58 to 0/75. Descriptive statistical methods for data analysis, simple and multiple regression and correlation coefficients were used and all of the research hypotheses on the significance level was calculated p<0/05. The results showed that the personality trait neuroticism and positively related to avoidance strategy and controller solutions-oriented strategy, there was a significant negative correlation. Also among extraversion, conscientiousness pleasant and solution-oriented strategy is positively related. Between personality lighthearted with avoidance strategy and control negative relationship between consciousness and avoidance strategy is meaningful and significant positive correlation was observed. In other cases, there was no relationship. According to the results of the study suggest that the selection and appointment of qualified sports managers in different organizations are considered personal property.

  Keywords: personality traits, conflict management strategies, sports staff

 • فهرست و منابع پایان نامه رابطه ویژگی¬های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأتهای ورزشی استان فارس

  فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                              صفحه

  چکیده............................................................................................................................................................. 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1. مقدمه................................................................................................................................................... ....3

  1-2. بیان مساله........................................................................................................................................... ...6

  1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................................................................ ...9

  1-4. اهداف تحقیق..................................................................................................................................... 10

  1-4-1. هدف کلی.............................................................................................................................. 10

  1-4-2. اهداف ویژه............................................................................................................................ 10

  1-5. فرضیه ها............................................................................................................................................. 10

  1-6. پیش فرض های تحقیق.................................................................................................................. 11

  1-7. محدودیتهای تحقیق......................................................................................................................... 11

  1-8. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر‌ها............................................................................................. 12

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1. مقدمه................................................................................................................................................... 17

  2-2. تعارض.................................................................................................................................................. 17

  2-3. مدیریت تعارض ................................................................................................................................ 19

  2-4. نگرش ها نسبت به تعارض............................................................................................................. 20

  2-5. تعارض از دیدگاه مکاتب.................................................................................................................. 21

  2-6. منابع تعارض....................................................................................................................................... 24

  2-7. انواع تعارض سازمانی....................................................................................................................... 25

  2-8. فرآیند تعارض.................................................................................................................................... 28

  2-9. آثار و پیامدهای تعارض................................................................................................................... 29

  2-10. سبک­ها و راهبرد­های مدیریت تعارض..................................................................................... 34

  2-11. مدل­های مختلف رویارویی با تعارض........................................................................................ 35

  2-12. راهبرد­های مهم و اساسی مدیران برای مقابله با تعارض..................................................... 36

  2-13. اثر بخشی سبک­های مدیریت تعارض...................................................................................... 41

  2-14. شخصیت.......................................................................................................................................... 44

  2-15. نظریه­های شخصیت...................................................................................................................... 45

  2-16. نظریه شخصیتی پنج بزرگ........................................................................................................ 49

  2-17. ویژگی شخصیتی مدیران............................................................................................................. 57

  2-18. شخصیت و کار............................................................................................................................... 57

  2-19. تحقیقات انجام شده در داخل کشور........................................................................................ 59

  2-20. تحقیقات انجام شده در خارج از کشور.................................................................................... 66

  2-21. جمع بندی...................................................................................................................................... 70

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  3-1. مقدمه................................................................................................................................................... 73

  3-2. روش تحقیق....................................................................................................................................... 73

  3-3. جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری................................................................................... 73

  3-4. متغیر­های تحقیق.............................................................................................................................. 74

  3-5. روش جمع آوری اطلاعات و داده­ها............................................................................................. 74

  3-6. ابزارهای پژوهش................................................................................................................................ 74

       3-6-1. پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO-FFI...................................... 74

       3-6-2. پرسشنامه استاندارد سبک­های مدیریت تعارض......................................................... 77

  3-7. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها........................................................................................................... 78

  فصل چهارم: یافته های تحقیق

  4-1. مقدمه................................................................................................................................................... 81

  4-2. یافته­های مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی..................................................................... 81

  4-3. یافته­های مربوط به آزمون فرضیه­های تحقیق.......................................................................... 86

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1. مقدمه................................................................................................................................................... 97

  5-2. خلاصه تحقیق................................................................................................................................... 97

  5-3. بحث و نتیجه گیری......................................................................................................................... 98

  5-4. پیشنهادات کاربردی تحقیق........................................................................................................... 107

  5-5. پیشنهادات به پژوهشگران آینده................................................................................................... 108

  منابع و مأخذ

  منابع فارسی................................................................................................................................................... 110

  منابع انگلیسی............................................................................................................................................... 115

   

  پیوست............................................................................................................................................................. 120

        چکیده انگلیسی.................................................................................................................................................126  

  منبع:

  منابع فارسی

  آذر، عادل و مومنی، منصور (1385). آمار و کاربرد آن در مدیریت. تهران: نشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها.

  اصانلو، پرستو؛ اسدی، حسن؛ گودرزی، محمود و کاظم نژاد، انوشیروان (1385). بررسی ارتباط بین ویژگی های فردی مدیران سازمان تربیت بدنی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر خلاقیت و مدیریت تضاد. نشریه حرکت، شماره 30، صص29-41.

  اقتداری، علی محمد (1381). سازمان و مدیریت. تهران: نشر مولوی.

  الوانی، سید مهدی و دانایی‌فرد، حسن (1380). مدیریت تعارض. کرج: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

  امان الهی فرد، عباس (1384). بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و عوامل فردی- خانوادگی با رضایت زناشویی در کارکنان اداره های دولتی شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز.

   ایزدی یزدان ابادی، احمد (1379). مدیریت تعارض. تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)

  ایران نژاد، مهدی و ساسان کهر، پرویز (1371). سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل. تهران: موسسه بانکداری ایران.

  بزاز جزایری، سید احمد (1377). مهارت های مدیریت تعارض. نشریه تدبیر، شماره 86، ص22.

  پارکینسون، نورث؛ رستم، جی (1387). اندیشه های بزرگ در مدیریت (چاپ ششم). ترجمه مهدی ایران نژادپاریزی. تهران: موسسه‌ی بانکداری ایران.

  پروین، لارنس ا. و جان، الیور بی. (2001). شخصیت، نظریه و پژوهش، ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدیور (1381). تهران: نشر آییژ.

  پیمانی زاد، حسین (1381). تعیین تیپ شخصیتی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های کشور و ارتباط آن باموفقیت شغلی. نشریه حرکت، شماره 14، صص 125-140.

  جان بست (1384). روش های تحقیق در علوم تربیتی. ترجمه حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی. تهران: انتشارات رشد.

  جکسون، راجر و پالمر، ریچارد (1988). راهنمای مدیریت ورزشی. ترجمه محمد خبیری و همکاران (1382). انتشارات کمیته بین المللی المپیک.

  چلادورای، پاکیناتان (2005). مدیریت منابع انسانی در ورزش و تفریحات سالم. ترجمه مهدی طالب پور و صمد لعل بذری (1387). مشهد: دانشگاه فردوسی.

  داودی، ایران (1386). بررسی عوامل شناختی، شخصیتی، فشار روانی و سابقه خانوادگی به عنوان پیش بین‌های ابتلا به اختلال وسواسی-اجباری و مقایسه زیرگروهای علائم اختلال براساس برخی متغیرهای پیش بین در شهرستان اهواز. رساله دکتری روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

  دلاور، علی (1387). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.

  رابرت، بلیک و موتون، جین (1357). شبکه مدیریت. ترجمه حسین توتونچیان. تهران انتشارات دانشگاه تهران.

  رابینز، استیفن (1998). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی (1387). انتشارات سمت.

  رضائیان، علی (1382). مدیریت تعارض و مذاکره (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته). تهران: سمت.

  رضائیان، علی (1378). مدیریت رفتار سازمانی. تهران: دانشگاه تهران.

  رضوی، محمد حسین و همکاران (1384). بررسی سبک های مدیریت تعارض و رهبری مدیران تربیت بدنی استان مازندران.  پژوهش نامه علوم ورزشی، ص 35-46.

  روشن چلسی، رسول؛ شعیری، محمدرضا؛ عطری فرد، مهدیه؛ نیکخواه، اکبر؛ قائم مقامی، بهاره و رحیمی راد، اکرم (1385). بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو. ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار/ دانشگاه شاهد، سال سیزدهم، شماره 16، صص27-36.

  سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1388). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.

  شاملو، سعید (1384). مکتب ها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت. تهران: انتشارات رشد.

  شولتز، دوان (1990). نظریه های شخصیت. ترجمه یوسف کریمی و همکاران (1377). تهران: نشر ارسباران.

  شولتز، دوان و شولتز، سیدنی آلن (1998). نظریه های شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی (1378). تهران: موسسه نشر هما.

  شعبانی بهار، غلامرضا و همکاران (1383). ارتباط ویژگی های شخصیتی با اثر بخشی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور. نشریه علوم حرکتی و ورزشی، جلد اول، شماره 3،صص 12-30.

  فهیم دوین، حسن؛ امیر تاش علیمحمد؛ کریمی، یوسف و هادوی، فریده (1386). رابطه هوش عاطفی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های کشور و ارائه الگو. نشریه حرکت، شماره32، ص216.

  قلی‌پور، آرین (1386). مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی). تهران: سمت.

  کلانتری، محمد علی (1386). بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض با ویژگی های شخصیتی مدیران دانشگاه های شهر یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان.

  کوزه‌چیان، هاشم (1380). مدیریت ورزشی: راهنمای مدیران، مربیان و معلمان ورزشی. تهران: دانش افروز.

  کونتز، هارولد (1371). اصول مدیریت. ترجمه محمد علی طوسی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  مقیمی، سید محمد (1385). سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی. تهران: انتشارات ترمه.

  مولایی سفید دشتی، افشین (1387). بررسی رابطه هوش عاطفی و سبک های مدیریت تضاد مدیران ادارات تربیت بدنی استان خوزستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.

  میرکمالی، سید محمد (1371). مدیریت تعارض. فصلنامه دانش مدیریت، شماره19، ص 48.

  محسنی، پرستو (1388). رابطه هوش هیجانی و صفات شخصیتی پرستاران با رضایت از خدمات پرستاری بیماران. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور تهران.

  محمدزاده ملایی، رجبعلی (1384). مقایسه دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز دارای سبک های‌یادگیری متفاوت از لحاظ ویژگی های شگفت انگیز ، پیشرفت و عملکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.

  مورهد و گریفین (1387). رفتار سازمانی. ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمار زاده (1387). نشر مروارید.

  نادریان جهرمی، مسعود و امیر حسینی، احسان (1386). بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و دموگرافیکی مدیران ورزشی با مهارتهای شغلی آنان. فصلنامه المپیک، سال پانزدهم، شماره (پیاپی40)، صص105-114.

  نکویی مقدم، محمود و پیر مرادی، نرگس (1387). رابطه بین ویژگی های شخصیتی کارکنان و تعارض سازمانی (بین فردی) در سازمان های دولتی. نشریه مدیریت دولتی، شماره 1، صص 105 – 122.

  وطن خواه، سودابه؛ رئیسی، پوران و کلهر، روح اله (1387). تعیین همبستگی هوش هیجانی با راهبرد های مدیریت تعارض بین مدیران بیمارستان های آموزشی قزوین. فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت سلامت، شماره 32، صص 41-46.

  هرسی، پال و بلانچارد، کنت (1972). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه علی علاقه بند (1365). تهران: امیر کبیر.

   

   

  منابع انگلیسی:

  Antonioni, D. (2000). Relationship between the big five personality  factors and conflict management styles. International Journal of Conflict Management, 9(4), 336 – 355.

  Behling, O. (1998). Employee selection: Will intelligence Conscientiousness do the job? Academy of Management Executive, 12, 77-86.

  Chelladurai, P. (2006). Human Resource Management in Sport and Recreational. Human Kinetics.

  Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). Normal personality assessment in clinical practice: The NEO Personality Inventory. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 7, 5-13.

  Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1989). The NEO- PI/ NEO- FFI manual supplement. Psychological Assessment Resources, Odessa, FL.

  Digman, J. M. (1990). Personality Structure: Emergence of the Five Factor model. Annual Review of Psychology, 41 , 417-440.

   Earnest, W., & G, McCaslin. N. L. (2000). extension administrators approach to conflict management: A study of relationships between conflict management styles and personality type. Journal of Agricultural Education, Vol 35, No 3.

  Ford Wood, V., & Bell, P. A. (2008). Predicting interpersonal conflict resolution styles from personality characteristics. Personality and Individual Differences, 45, 126–131.

  Gelfand, J. M., & Dreu, W. K. (2008). The Psychological of Conflict and Conflict Management in Organizations. New York, London: Imprint of Taylor & Francis Group.

  Goldberg, L. R. (1993). The Development of Markers of the Big Five Factor Structure. Psychological Assessment, 4, 26-42.

  Greenhalgh, L. (1989). Managing Conflict. J. Newstorm and K. Davis (eds), Organizational Behavior.

  Hamm, S., & Doherty, A. (2008). The nature and impact of conflict in provincial sport organization boards. North American Society for Sport Management Conference (NASSM) . May 28 - 31, 2008. Toronto, Ontario.p 131-132

  Harris, O. J., & Hartman, S. J. (2002). Organizational Behavior. Best Business Books, an imprint of The Haworth Press, Inc.

  Hurtz, G., & Donovan. (2000). Personality and job performance: the Big Five revisited. Journal of Applied Psychology, 85 (6), 869-879.

  Kelly, J. (1974). Organizational Behavior: An Existential Systems Approach. Riard D. Irwin Inc.

  Kenton,  B.,  &  Penn, S.  (2009).  Change,  Confl ict  and  Community Challenging Thought and Action. Elsevier Ltd. All rights reserved.

  Kozan, K. (1989). Cultural Influences on Styles of Handling Interpersonal Conflict. Human Relation, 42, 9.

  Luthans, F. (1992). Organizational Behavior, 6th.Ed Mcgraw- Hill. Schein, E. (1980). Organizational Psychology, 3th . Ed Englewood Cliffs, N. J:  PrenticE- Hall.

  Ma, Z. (2005). Exploring the Relationships between the Big Five Personality Factors, Conflict Styles, and Bargaining Behaviors. Odette School of Business University of Windsor,401 Sunset.

  Mirzeoglu, N. (2007). Organizational Conflict  and  Management: A  Study at Schools of  Physical  Education  and  Sport in  Turkey.,  Journal  of Ichper Sd, 43 (2) ,5-8.

  Mitchel, T ,& Larson. T. (1988). People in Organization. New york Mcgraw- Hill.

  Mullins, L. (2002).˝Management and Organizational Behavior˝6nd.Ed .Londen: Pitman.

  Mullins, L. (1990).˝Managementand Organizational Behavior ˝2nd. Ed .Londen: Pitman, p.495.

  Osuch, K., & Lewandowski, M. (2006). Personality and conflict Management styles: synergy of nomothetic and idiomatic approach. University of Warsaw, Faculty of Psychology.

  Park, H ,& Antonioni, D. (2007). Personality, reciprocity, and strength of conflict resolution strategy. Journal of Research in Personality, 41 ,110–125.

  Pervin, L. A. (1994). A critical analysis of current trait theory. Psycological Inquiry, 5, 103-131.

  Pološki, V. N., & Sontor, S. (2009).Conflict Management Styles in Croatian Enterprises – The Relationship between Individual Characteristics and Conflict Handling Styles. Working Paper Series. Faculty of  Economics  and Business, University of Zagreb.

  Putnam, I. I., & Pool, M. S. (1987). Conflict and Negotiation: Hand bookof Organization Communication. NewBury Park, CA: sage publications.

  Rahim, A. M. (2001). Managing conflict in organizations, 3rd ed. London: Quorum Books.

  Rahim, A., & Bonoma, T. V. (1979). Managing Organizational Conflict: A  model Diagnosis and Interrelation. Psycological (reports, 44).

  Shebeeb. R. A (2007). The effect of personal characteristics on conflict Kuwait.

   Journal of Global Competitiveness. 17(3), 181-192.

  Srinvassan, T. (2007). A Study on the Relationship of Emotional Intelligence and Conflict Management Style among Management Student. www. Ssrn. Com.

  Stroh. L. K., Northcraft. G. B., & Neale. M. A(2002). Organizational Behavior: A Management Challenge,3nd. Ed,  London: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

  Wagner. J. A., & Hollenbeck, J. R. (2009). Organizational Behavior Securing Competitive Advantage. New York, London: Taylor & Francis e-Library.

  Yusof, A., & Fauzee. O. M.,  Hakim Abdullah. M., & Mohd, S. (2009). Managing Conflict in Malaysian Sports, International Bulletin of  Business, Administration. تحقیق در مورد پایان نامه رابطه ویژگی¬های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأتهای ورزشی استان فارس, مقاله در مورد پایان نامه رابطه ویژگی¬های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأتهای ورزشی استان فارس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه ویژگی¬های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأتهای ورزشی استان فارس, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه ویژگی¬های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأتهای ورزشی استان فارس, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه ویژگی¬های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأتهای ورزشی استان فارس, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه ویژگی¬های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأتهای ورزشی استان فارس, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه ویژگی¬های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأتهای ورزشی استان فارس, پروژه درباره پایان نامه رابطه ویژگی¬های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأتهای ورزشی استان فارس, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه ویژگی¬های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأتهای ورزشی استان فارس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه ویژگی¬های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأتهای ورزشی استان فارس, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه ویژگی¬های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأتهای ورزشی استان فارس, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه ویژگی¬های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأتهای ورزشی استان فارس, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه ویژگی¬های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأتهای ورزشی استان فارس

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس