پایان نامه بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش¬آموزان با اختلال¬های یادگیری

word
99
644 KB
30247
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۲,۸۷۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش¬آموزان با اختلال¬های یادگیری

  پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته

  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

  بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش­آموزان با اختلال­های یادگیری

   

   

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش­آموزان با اختلال­های یادگیری بود. بدین منظور تعداد 120 کودک (82 پسر و 38 دختر) 7 تا 13 ساله با روش نمونه­گیری هدفمند با مراجعه به مراکز اختلال یادگیری شهر شیراز انتخاب شدند و والدین پرسشنامه پردازش شناختی کروز (1999) را که دارای شش بعد پردازش شنوایی، پردازش بینایی، پردازش مفهومی، سرعت پردازش و توجه می­باشد، تکمیل کردند. این مقیاس توسط یک روانشناس مسلط به زبان انگلیسی ترجمه و با فرهنگ ایرانی منطبق شد. برای محاسبه روایی مقیاس از روش همبستگی درونی استفاده شد و ضرائب همبستگی از 37/0 تا 77/0 متغیر بود و پایایی مقیاس با روش ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 89/0 و برای زیر مقیاس­ها از 72/0، برای پردازش بینایی تا 79/0، برای سرعت پردازش متغیر بود. در این مطالعه، برای بررسی تفاوت بین دختران و پسران با اختلال یادگیری با توجه به عامل پایه تحصیلی در ابعاد مقیاس پردازش شناختی از روش آماری تحلیل واریانس دو سویه استفاده شد نتایج نشان داد که نمره­های پایه­های تحصیلی مختلف در ابعاد پردازش شناختی جز در سرعت پردازش تفاوت معنی­داری ندارد، در بین دختران و پسران در زمینه پردازش شنوایی، پردازش مفهومی و سرعت پردازش تفاوت معنی­داری وجود دارد و مشکلات دختران بیشتر از پسران بود و تعامل بین پایه­های تحصیلی و جنسیت در ابعاد پردازش شنوایی و پردازش مفهومی معنادار بود. همچنین برای بررسی تفاوت بین ابعاد مقیاس ارزیابی پردازش شناختی در میان دانش­آموزان با اختلال یادگیری از آزمون اندازه­گیری مکرر استفاده شد، یافته­های پژوهش نشان داد که تفاوت معنی­داری بین ابعاد مختلف مقیاس در دانش­آموزان با اختلال یادگیری وجود دارد و بین کودکان گروه نمونه کمترین میانگین مربوط به بعد پردازش متوالی و پس از آن بعد توجه می­باشد و بیشترین میانگین مربوط به بعد پردازش بینایی است که این یافته می­تواند در آموزش این کودکان بکار گرفته شود. دارا بودن بیشترین مشکلات در بعد توجه با نظر به اهمیت مهارت­های توجه برای تمرکز بر فعالیت­ها به ویژه در کلاس درس و تاثیراتی که به وضوح در یادگیری و پردازش اطلاعات دارد، استفاده از روش­ها و برنامه­های آموزشی که بر تقویت این بعد اثر می گذارند، می­تواند گام موثری در پیشرفت تحصیلی آنان باشد.

  واژه­های کلیدی: اختلال یادگیری، پردازش شناختی.

  کلیات

   

  تمام دانش­آموزان در سنین و دوره­های تحصیلی مختلف از نظر سطح یادگیری یکسان نبوده و بعضی از آن­ها به ویژه در سال­های اول تحصیل، شرایط همگون با گروه خود را از دست داده و رفتار آن­ها آموزگاران را مجبور  به  ارجاع به متخصصان می­کند (برادری، 1377؛ به نقل از محمدی، بهنیا و فرهبد، 1388). اگرچه این کودکان دارای ظاهر و هوش طبیعی هستند، لیکن در مدرسه هنگام آموزش خواندن، نوشتن و حساب  دچار مشکلات جدی می­شوند. واژه " اختلالات یادگیری " برای تبیین چنین مواردی، اولین بار توسط ساموئل کرک[1] در سال 1963 بکار برده شد. تقریبا نیمی از کودکانی که خدمات آموزش و پرورش ویژه دریافت می­کنند و حدود 5 درصد از کل جمعیت مدارس دولتی به عنوان اختلال یادگیری شناخته شده­اند (لیون[2]، 1996). و معمولا نسبت آن در پسران بیشتر از دختران و سه تا چهار برابر بیشتر است. مشکل هر فرد دارای  اختلال یادگیری منحصر به فرد است که ترکیب و سطوح مختلفی از مشکلات و سختی­ها را نشان می­دهد. یکی از ویژگی­های مشترک افرادی که در یادگیری دچار اختلال هستند، حوزه­های نابرابر توانایی­هاست. اصطلاح اختلال یادگیری به یک اختلال نوروبیولوژیکی در یک یا بیشتر فرایندهای روانشناختی پایه مربوط به فهم یا کاربرد زبان گفتاری یا نوشتاری گفته می­شود. این شرایط که ممکن است بر توانایی شخص در صحبت کردن، گوش دادن، خواندن، نوشتن، هجی کردن یا انجام محاسبات ریاضی تاثیر بگذارد، به علت کارکرد نابهنجار مغز بوجود می­آید (لرنر و جونز[3]، 2008). به دلیل کارکرد بد مغز، کودکان مبتلا به اختلال یادگیری اطلاعات را به شیوه­ای متفاوت از کودکان عادی دریافت  و  پردازش می­کنند (بشرپور، عیسی زادگان و احمدیان، 1391).

  یکی از بارزترین ویژگی­های انسان و متمایز کننده وی از حیوانات، شناخت و تفکر اوست. انسان نه تنها به ادراک مستقیم از جهان دست می­زند بلکه دارای توانایی­هایی برای دریافت و پردازش اطلاعات است و این توانایی نیز به مدد تحول و تکامل ساختمان عصبی بسیار منظم و در عین حال پیچیده انسان است، که در جریان تکوین فرد حاصل شده است (مقدم، استکی، سعادت و کوشکی، 1389). وجود هر گونه نارسایی یا نقص در پردازش اطلاعات می تواند منجر به رفتارهای ناسازگارانه، مشکلات تحصیلی و دشواری در پرداختن به امور روز مره شود.

   

   

  1-2- بیان مسئله

   

  بسیاری از کودکان با مشکلات تحصیلی در مدرسه رو به رو هستند که این امر گاهی به شکست تحصیلی و ترک تحصیل منجر می­شود. مساله ناتوانی در درک و یادگیری مطلوب برخی مطالب آموزشی در برخی از دانش­آموزان و دانشجویان در سال­های اخیر به طور فوق­العاده­ای مورد توجه متخصصان و کارشناسان تعلیم و تربیت قرار گرفته است (افروز، 1385؛ به نقل از برقی ایرانی، شقاقی و صادقیان، 1389).

  در واقع اصطلاح " اختلالات یادگیری " اختلالات نوروبیولوژیکی خاصی هستند که بر توانایی مغز در ذخیره، پردازش اطلاعات یا برقراری ارتباط تاثیر می­گذارند. وازرت آموزش و پرورش آمریکا در گزارش 1994 اعلام داشت که بیش از 4 درصد تمام دانش­آموزان دبستانی به خدمات ویژه در زمینه یادگیری نیاز داشته­اند و 2/54 درصد از این کودکان برخوردار از  برنامه­های آموزش ویژه و انواع آن در مدارس عادی بوده­اند (سیف نراقی و نادری، 1389). مطالعات و پژوهش­های انجام شده، ارتباط زیادی را بین شکست تحصیلی، ترک تحصیل، بزه دیدگی و بزهکاری و ناتوانی­های یادگیری بیان کرده و اهمیت موضوع را در اقدامات به موقع و پیشگیرانه پیشنهاد می­کنند. متاسفانه همه ساله صدها نفر از کودکانی که نارسایی­های آموزشی دارند، به علت عدم دسترسی به کمک­های مناسب و به علت اینکه مسائل آموزش آن­ها به خوبی شناخته نشده، تحت درمان لازم قرار نمی­گیرند و این امر راه را برای فرار از مدرسه، ترک تحصیل و ورود به دنیای بزهکاری باز می­کند (مقیمی آذری 1379؛ به نقل از شریف و همکاران، 1385).

  ما همه چیز را در جهان از طریق حواس بینایی، شنوایی، لامسه، بویایی و چشایی یاد می­گیریم. اطلاعاتی که از طریق حواسمان می­گیریم بر درستی عملکرد مناطقی از مغز متکی هستند که پس از تفسیر اطلاعات و ایجاد مفهوم از آن، به دانش موجود اتصال پیدا می­کنند. این اطلاعات برای نیاز پردازش ذخیره می­شوند و اغلب به برخی از انواع خروجی­ها مانند نوشتن، زبان یا عملکرد تبدیل می­شوند. اختلال در پردازش اطلاعات نقص در توانایی فرد در استفاده موثر از اطلاعات جمع آوری شده بوسیله حواس است، که نتیجه از دست دادن شنوایی، اختلال در بینایی، اختلال نقص توجه یا نقص شناختی یا فکری نیست (مرکز ملی اختلال یادگیری[4]، 2008-1999) . حوزه متعدد پردازش اطلاعات که برخی دارای همپوشی هستند می­تواند موفقیت تحصیلی را تحت تاثیر قرار دهد. اختلالات پردازش اطلاعات به عنوان نوع خاصی از اختلال یادگیری در بسیاری از افراد با اختلال یادگیری دیده می­شود و اغلب به توضیح اینکه چرا یک فرد مشکلاتی در یادگیری و عملکرد دارد، کمک می­کند. عدم توانایی در پردازش صحیح اطلاعات می­تواند منجر به مشکلات تحصیلی، اعتماد به نفس کم و عقب نشینی و سرخوردگی در موقعیت­های اجتماعی شود (مرکز ملی اختلال یادگیری، 2008-1999). از ابزارهایی که برای سنجش پردازش اطلاعات در اختلال یادگیری بکار می­رود، پرسشنامه پردازش شناختی[5] می­باشد. این پرسشنامه توسط کروز[6] برای کمک به روند تشخیص افتراقی و غیرسوگیرانه اختلال یادگیری دانش آموزان تهیه شده است (کروز، 1999). هدف از این پرسشنامه ارائه  نمره­ای از پردازش اطلاعات و  یا سبک­های یادگیری دانش­آموزان است، که نشانگر ابزاری مناسب برای جمع آوری اطلاعات از والدین در مورد مهارت­های یادگیری و تفکر فرزندان می­باشد. مشخص شده است که این پرسشنامه می­تواند روایی افتراقی زیرگروه­های خاص اختلال یادگیری و ترویج درک واضح­تر از اختلال یادگیری همراه با مداخلات آموزشی مناسب­تر را بدست بدهد. مدل پردازش اطلاعات انتخاب شده برای پرسشنامه پردازش شناختی، شامل 6 حوزه عمومی (پردازش شنوایی[7]، پردازش بینایی[8]، سرعت پردازش[9]، توجه[10]، پردازش متوالی/منطقی[11]، پردازش مفهومی/انتزاعی[12]) است که هرکدام بر اساس نظریه­های پژوهشی یادگیری و شناخت می­باشند (فاست[13]، 2002). سرعت پردازش یعنی اینکه مغز با چه سرعتی قادر به عمل یا عکس العمل در موقعیت­های مختلف است (کروز، 1999) و بر چگونگی سازماندهی اطلاعات توسط مغز، توانایی تمرکز بر روی چیزهای مهم و نادیده گرفتن چیزهای کم اهمیت­تر تاثیر می­گذارد و همچنین به مغز اجازه می­دهد که  به تغییر از یک فعالیت به فعالیت دیگر بپردازد. راه­های بسیاری وجود دارد که مغز اطلاعات را دریافت کند، بیشترین راه دریافت اطلاعات در مدرسه از طریق ورودی­های بینایی و شنوایی است. پردازش بینایی و شنوایی فرآیندهای تشخیص و تفسیر اطلاعات از طریق دیدن یا شنیدن است و اختلال پردازش بینایی اشاره به ناتوانی در درک اطلاعات گرفته شده توسط مغز است که  از مشکلات مربوط به بینایی یا وضوح دید متفاوت است. مشکلات پردازش بصری بر چگونگی تفسیر یا پردازش اطلاعات توسط مغز اثر می­گذارد. اختلال پردازش شنوایی است از مشکلات مربوط به شنوایی مانند ناشنوایی یا کم شنوایی متفاوت است. مشکلات پردازش شنوایی آنچه را که توسط گوش شنیده می­شود را تحت تاثیر قرار نمی­دهد اما بر چگونگی تفسیر یا پردازش توسط مغز تاثیر می­گذارد. نقص پردازش شنیداری می­تواند به طور مستقیم با گفتار و زبان تداخل ایجاد کند و بر تمامی زمینه­های یادگیری تاثیر بگذارد به ویژه خواندن و هجی کردن. هنگامی که آموزش در مدرسه اساسا بر پایه زبان گفتاری باشد فرد مبتلا به اختلال پردازش شنیداری ممکن است مشکلات جدی در فهم درس­ها یا دستورها داشته باشد. پردازش مفهومی مشتمل بر درک الگوهای کلی و مفاهیم اساسی برای استفاده در تفکر سطح بالا، خلاقیت و استدلال است (کروز، 1999). پردازش متوالی به طور کلی مغز به عنوان سیستم بایگانی جزئیات، به شکلی در نظر گرفته شده که بسیار شبیه به یک کامپیوتر است که اطلاعات را سازماندهی و ذخیره می­کند، آن شامل توانایی یادگیری، حفظ کردن، سازماندهی و بیان اطلاعات دقیق و خاص از جمله حقایق، ارقام و فرمول­ها است. توجه به معنای محدودیت در پردازش ادراکی و تولید پاسخ می­باشد، به منظور توجه به یک محرک محرک­های دیگر نادیده گرفته می­شوند (ساترز[14]، 1996؛ به نقل از لوتز و هویت[15]، 2003).

  توانایی­ پردازش اطلاعات برای پاسخ­دهی اثر بخش به موقعیت­ها، تسهیل یادگیری، رفتار اجتماعی و کارکردهای روزمره شخص مهم می­باشد و اختلال در هر کدام از این حوزه­ها می­تواند باعث بروز مشکلاتی در زمینه­ی تحصیلی و زندگی اجتماعی شود بنابراین بررسی ناتوانی حوزه­های پردازش اطلاعات در کودکان با اختلال یادگیری دارای اهمیت اساسی می­باشد. علی­رغم اهمیت این نوع مقیاس در شناسایی و تشخیص مشکلات حوزه­های پردازش شناختی کودکان با اختلال یادگیری استفاده از این ابزار در جامعه پژوهشی و آموزشی کشور انجام نشده است.

  با توجه به موارد فوق، مسئله اصلی در پژوهش حاضر بررسی مشکلات حوزه­های پردازش اطلاعات کودکان با اختلال یادگیری می­باشد و محقق ضمن بررسی این مشکلات با استفاده از ابعاد پرسشنامه پردازش شناختی، به بررسی خصوصیات روان­سنجی این ابزار جهت کاربرد گسترده­تر آن در جامعه ایرانی اقدام می­کند.

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-3-  اهمیت و ضرورت پژوهش

   

  یادگیری ابزار عمده سازگاری انسان با محیط در حال تغییر خود است. اگر کودکان و نوجوانان در جهان پیچیده امروز نتو­­انند یاد بگیرند، نمی­توانند خوب زندگی کنند. از دیدگاه نظریه پردازش اطلاعات، یادگیری فعالیتی مستمر برای پردازش اطلاعات می­باشد بدان­گونه که یادگیری، فرایند دریافت محرک­های محیطی به وسیله گیرنده­های حسی، و گذر از حافظه حسی و حافظه کوتاه مدت و به رمز درآوردن و معنی­دار کردن محرک­ها و نهایتا قرار گرفتن در حافظه دراز مدت تعریف شده است. بنابرین یادگیری زمانی صورت می­گیرد که اطلاعات تمام مراحل حافظه را طی کرده و وارد حافظه دراز­مدت شود. به نظر می­رسد که کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری به دلیل کارکرد بد مغز، اطلاعات را به شیوه­ای متفاوت از سایر کودکان دریافت و پردازش می­کنند بنابراین در یادگیری دچار نارسایی و مشکلات می­شوند (بشرپور و همکاران، 1391). نارسایی پردازش اطلاعات کودکان با اختلال یادگیری، در زمینه­هایی چون رمزگشایی یا شناسایی واژه، درک خواندن، محاسبه، استدلال ریاضی، املاء یا بیان نوشتاری مشخص شده است. یک ناتوانی که در بافت تحصیلی آشکار می­شود، ممکن است بر سایر زمینه­ها­ هم پیامد منفی داشته باشد. برای مثال فعالیت­های روزمره شخص در منزل ممکن است تحت تاثیر حافظه ضعیف، استدلال نارسا و یا حل مسئله قرار بگیرند. علاوه بر این روابط اجتماعی و یا کارکردهای هیجانی نیز ممکن است به دلیل نارسایی پردازش شناختی تحت تاثیر قرار گیرد، این امر موجب می­شود که فرد در تفکر یا رفتار و یا درک رفتار دیگران دچار اشتباهاتی شود (ساتاسنیس، فیورست و رورک[16]، 1997؛ به نقل از بشر پور و همکاران، 1391). مطالعات مختلفی نشان می­دهند که کودکان با اختلال یادگیری نقص سرعت پردازش دارند (شاناهان[17]، پینینگتون[18]، یریس[19]، اسکات[20]، بودا[21]، ویل­کات[22]، اولسون، دیفرایس[23]؛ 2006). برخی از آن­ها مشکلات جدی در توجه دارند (رضایی و سیف نراقی، 1385)، ولی حمایت پژوهشی متناقضی درباره نقص پردازش بینایی و شنیداری پیش­بینی شده در اختلال یادگیری بدست آمده است. برخی از کودکان با اختلال یادگیری در پردازش دیداری مشکل دارند (علیزاده، 1373) اما بر اساس شواهد موجود به نظر می­رسد که این مشکلات همانند مشکلات پردازش شنیداری شایع نمی­باشد و برای بررسی میزان چنین ناتوانایی­هایی به پژوهش­های بیشتری نیاز است.

  از آنجا که وجود هر گونه نارسایی در پردازش اطلاعات می­تواند منجر به رفتارهای ناسازگارانه، مشکلات تحصیلی و دشواری در پرداختن به امور روزمره گردد، بررسی نارسایی­های حوزه­های پردازش اطلاعات در کودکان با اختلال یادگیری که دارای مشکلات اساسی در یادگیری و سازگاری اجتماعی هستند هم جهت شناخت بهتر ویژگی­های نوروسایکولوژی این افراد و هم برای طراحی روش­های درمانی کارآمد و مبتنی بر نیاز آن­ها ضروری به نظر می­رسد. بنابراین پژوهش فعلی گام مهمی را در ارزیابی نقاط قوت و ضعف حوزه­های پردازش اطلاعات کودکان با اختلال یادگیری جهت توصیه­های آموزشی و درمانی به این کودکان را ارائه می­کند. نتایج این پژوهش برای مشاوران، روانشناسان، معلمان و حتی والدین کودکان با اختلال یادگیری مفید بوده و آن­ها را قادر می­سازد تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف حوزه­های پردازش اطلاعات، به درمان  و  مداخلات مربوطه مبادرت ورزند

   

  [1]. Samuel Kirk

  [2]. Lyon

  [3]. Lerner & Johns

  [4]. National Center for Learning Disabilities

  [5]. Cognitive Processing Inventory

  [6]. Crouse

  [7]. Auditory Processing

  [8]. Visual Processing

  6. Speed Processing

  [10]. Attention

  [11]. Sequential/Rational  Processing

  [12]. Conceptual/Abstract  Processing

  [13]. Fassett

  [14]. Sathers

  [15]. Lutz & Huitt

  [16]. Tsatasnis, Fuerst & Rourke

  [17]. Shanahan

  [18]. Pennington    

  [19]. Yerys

  [20]. Scott

  [21]. Boada

  [22]. Willcutt

  [23]. Olson & DeFries

  Abstract

   

  A Study of Dimensions of Cognitive Processing in Children with Learning Disabilities

   

   

  The aim of this study was to investigate aspects of cognitive processing in students with learning disorders. For this purpose, 120 children (82 boys and 38 girls) aged 7 to 13 years old were selected with purposive sampling method by referring to learning disability centers of Shiraz city. And parents completed Cruz cognitive processing questionnaires (1999) which has six aspects of auditory processing, visual processing, semantic processing, processing speed and attention. The scale was adapted to Persian culture by a psychologist, fluent in English translation. Internal correlation method was used to evaluate scale validity and correlation coefficients ranged from 37.0 to 77.0 and reliability of the scale using Cronbach's alpha coefficient for the total scale was 89.0 and for the sub-scales it varied from 72.0 for visual processing and 79.0 for processing speed. In this study, to investigate the differences between girls and boys in terms of learning disorders according to educational base factor on aspects of cognitive processing the two-way ANOVA was used. Study results showed that different scores of educational base factor has no significant difference in aspects of cognitive processing except in processing speed. There is a significant differences between girls and boys in the area of auditory processing, semantic processing, and processing speed. And problems of girls was more than boys, and the interaction between educational base and gender were significant in aspects of auditory processing and semantic processing. To examine the differences between the assessment scale dimensions of cognitive processing in students with learning disability, frequent measures method was used. The findings showed that there is a significant difference between the various scale dimensions of students with learning disability. And between the sample children group, the lowest mean is for the sequential processing aspect and the next is the attention aspect, and the highest mean belongs to the visual processing. These findings can be used in teaching these children.

  Due to having the most problems in attention aspect, the importance of attention skills to focus on activities particularly in the classroom and its clear impact on learning and information processing, Using the methods and programs that strengthen this aspect can be an effective step in their academic achievement.

   

  Keywords: learning disabilities, cognitive processing.

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش¬آموزان با اختلال¬های یادگیری

  فهرست:

  فهرست مطالب

   

   

  عنوان                                                                                                                      صفحه

   

   فصل اول: مقدمه

  1-1- کلیات.............................................................................................................................................. 2

  1-2- بیان مسأله..................................................................................................................................... 3

  1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش.......................................................................................................... 7

  1- 4- اهداف پژوهش............................................................................................................................. 9

  1-4-1- هدف کلی........................................................................................................................... 9

  1-4-2- اهداف جزئی...................................................................................................................... 9

  1-5- سوال­های پژوهش........................................................................................................................ 9

  1-6- تعریف مفهومی متغیرها............................................................................................................ 10

  1-6-1- پردازش اطلاعات............................................................................................................ 10

  1-6-2- اختلال یادگیری............................................................................................................. 10

   

  فصل دوم: مبانی نظری و پژوهش­های پیشین

  2-1- مقدمه............................................................................................................................................ 12

  2-2- سیرتحولی تاریخی اختلالات یادگیری................................................................................. 12

  2-3- تعاریف اختلال یادگیری........................................................................................................... 15

  2-4-  مشکلات ویژه اختلال یادگیری............................................................................................ 18

  2-4-1- نقص توجه........................................................................................................................ 18

  عنوان                                                                                                                      صفحه

   

  2-4-2- پردازش اطلاعات............................................................................................................ 18

  2-4-3- مشکلات هماهنگی حرکتی......................................................................................... 20

  2-4-4- مشکلات اجتماعی......................................................................................................... 20

  2-4-5-  اختلال خواندن............................................................................................................. 21

  2-4-6- مشکلات زبان شفاهی.................................................................................................... 22

  2-4-7- اختلال نوشتن................................................................................................................ 23

  2-4-8- اختلال حساب................................................................................................................ 23

  2-4-9- مشکلات حافظه.............................................................................................................. 24

  2-5- سبب شناسی اختلال یادگیری.............................................................................................. 25

  2-5-1- عوامل عصب شناسی..................................................................................................... 26

  2-5-2-عوامل ژنتیکی................................................................................................................... 26

  2-5-3- عوامل محیطی................................................................................................................ 27

  2-5-4- تاخیر در تحول................................................................................................................ 27

  2-6- شیوع اختلال یادگیری ویژه.................................................................................................... 28

  2-7- نظریات پردازش اطلاعات......................................................................................................... 28

  2-7-1- نظریه اتیکنسون و شفرین........................................................................................... 29

  2-7-2- نظریه سطوح پردازش................................................................................................... 31

  2-7-3- نظریه رمز دو گانه.......................................................................................................... 32

  2-7-4- مدل پردازش توزیع موازی........................................................................................... 33

  2-7-5- مدل پیوندگرایی............................................................................................................. 34

  2-8- پیشینه پژوهش........................................................................................................................... 35

  2-8-1- پردازش اطلاعات در افراد با اختلال یادگیری........................................................ 35

  2-8-2- پردازش اطلاعات در افراد با نیازهای ویژه............................................................... 39

  2-9- نتیجه­گیری از تحقیقات پیشین............................................................................................. 40

  عنوان                                                                                                                      صفحه

   

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1- مقدمه............................................................................................................................................ 42

  3-2- طرح تحقیق و بیان متغیرهای تحقیق.................................................................................. 42

  3-3- جامعه آماری، نمومنه و روش نمونه­گیری........................................................................... 43

  3-4- تعاریف عملیاتی متغیرها.......................................................................................................... 44

  3-4-1- پردازش اطلاعات............................................................................................................ 44

  3-4-2- اختلال یادگیری............................................................................................................. 44

  3-5- ابزار پژوهش................................................................................................................................. 44

  3-5-1- پرسشنامه پردازش شناختی........................................................................................ 44

  3-6- شیوه اجرای پژوهش................................................................................................................. 52

  3-7- روش تجزیه و تحلیل پژوهش................................................................................................. 53

   

  فصل چهارم: نتایج پژوهش

  4-1- مقدمه............................................................................................................................................ 55

  4-2- یافته­های توصیفی متغیرهای پژوهش................................................................................... 55

  4-3- یافته­های مربوط به سوالات پژوهش..................................................................................... 56

   

  فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

  5-1- مقدمه............................................................................................................................................ 68

  5-2- تحلیل سوالات پژوهش............................................................................................................. 68

  5-3- جمع بندی................................................................................................................................... 73

  5-4- محدودیت­های پژوهش.............................................................................................................. 74

  5-5- پیشنهادهای پژوهشی................................................................................................................ 74

  5-6- پیشنهادهای کاربردی................................................................................................................ 75

  عنوان                                                                                                                      صفحه

   

  فهرست منابع و مآخذ

  منابع فارسی............................................................................................................................................. 76

  منابع انگلیسی.......................................................................................................................................... 80

   

  پیوست‌ها....................................................................................................................................................... 85

  منبع:

   

  منابع و مآخذ

   

   

  منابع فارسی

   

  احدی، بتول. (1373). "مقایسه عملکرد دانش­آموزان با اختلال یادگیری و دانش­آموزان بدون اختلال یادگیری  در مقیاس هوش وکسلر کودکان-تجدید نظر شده". پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

  افتخاری، زهرا، سعداللهی، علی آقا. (1385). بررسی تمیز بینایی کلامی و حافظه بینایی کلامی در کودکان 5 ساله شهر سمنان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان 8 (4)،
   31-25.

  امیریانی، فرشته، طاهایی، علی­اکبر و کمالی، محمد. (1389). " بررسی مقایسه­ای توجه شنیداری در   دانش­آموزان مبتلا به اختلال یادگیری و عادی سنین9-7ساله. مجله شنوایی شناسی، 20 (1)، 63-55.

  ایلوارد، الیزابت اچ، براون، فرانک آر. تشخیص و ساماندهی ناتوانی­های یادگیری. ترجمه  رضا برادری (1377)، تهران : نشرسازمان آموزش و پرورش استثنایی.

  برقی­ایرانی، زیبا، شقاقی، فرهاد و صادقیان، منیر. (1389). "مقایسه پاسخ دانش­آموزان عادی و دانش‌آموزان‌ با اختلالات یادگیری در آزمون تلفیق بینایی-حرکتی بییری". مجله تحقیقات روانشناسی، 2(6)، 71-59.

  بشرپور، سجاد، عیسی­زادگان، علی و احمدیان، لیلا. (1391). "نارسایی­های پردازش حسی در کودکان مبتلا به  ناتوانی­های یادگیری" . مجله ناتوانی­های یادگیری، 2 (1)، 42-25.

   

   

  خیاط زاده ماهانی، محمد. (1383). "هنجاریابی مهارت­های ادراک بینایی غیر وابسته به حرکت در کودکان 9-7 ساله تهران". پایان­نامه کارشناسی ارشد کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.  

  دالوندی، حسن. (1382). "بررسی و مقایسه مهارت­های ادراک بینایی با مهارت­های درشت و ظریف در کودکان 6-7 ساله منطقه 8 آموزش و پرورش شهر تهران". پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.       

  درتاج، فریبز، ربیعی وزیری، نسترن. (1385). بررسی رابطه نقص ادراک بینایی با اختلال خواندن در دانش­آموزان پایه اول و دوم ابتدایی شهر کرمان. مجله روانشناسی تربیتی، 3، 100-81.  

  درستکار، حسین. (1375). "مقایسه مهارت­های پردازش اطلاعات متوالی و فضایی دانش­آموزان پسر ناشنوا شده پیش از زبان­آموزی و دانش­آموزان شنوای 6 تا 12 ساله شهر مشهد". پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

  دهقان، علی (1383). "هنجاریابی آزمون­ مهارت­های ادراک بینایی غیر وابسته به حرکت در کودکان 7-4 ساله تهران". پایان­نامه کارشناسی ارشد کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.

  رضایی، اکبر، سیف­نراقی، مریم. (1385). "مقایسه ویژگی­های روانشناختی دانش­آموزان نارسانویس و عادی پایه  سوم ابتدایی" . مجله پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 6 (1)،  514-497.

  ژهالاهان، دانیل.پی؛ کافمن، جمیز.ام. (1988). کودکان استثنایی ( مقدمه­ای بر آموزش­های وی‍ژه). ترجمه مجتبی جوادیان (1390)، چاپ دوازدهم. مشهد: به نشر.

  سلطانی، سیما شیرازی، مرادی، لوری زاده. (1386). "بررسی و مقایسه مهارت­های ادراک بینایی در کودکان نارساخوان رشدی وعادی". مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 3(1)،32-27.

  سوسولو، رابرت. (1983). روانشناسی شناختی. ترجمه فرهاد ماهر (1371)، تهران: انتشارات رشد.  

  سیف، علی اکبر. (1389). روانشناسی پرورشی نوین، تهران: نشر دوران.

  سیف­نراقی، مریم، نادری، عزت­اله. (1389). نارسایی­های ویژه یادگیری، چاپ دوم. تهران: ناشر    ارسباران.

  سیمین قلم، مونا، علی بخشی، حسین (1390). مهارت­های ادراک بینایی غیر وابسته به حرکت در دانش­آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و بدون اختلال هماهنگی رشدی. دانش و پژوهش در  روانشناسی کاربردی، 12(3)، 78-72. 

  شریف درآمدی، پرویز، مالمیر، مریم. (1390). "بررسی و مقایسه سرعت پردازش اطلاعات شنیداری در نوجوانان نابینا و بینا 16-14 شهر تهران". فصلنامه افراد استثنایی، 2 (6)، 60-47.

  شریف، سیدمصطفی، نصرآبادی، حسنعلی و سپنتا، ماندانا. (1385). "رابطه بین آگاهی مدیران از ناتوانی­های ویژه یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان در مدارس ابتدایی". دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشور رفتار/ دانشگاه شاهد، 13(18)، 44-33.

  صیادی، سیمین. (1386). "مقایسه مهارت­های ادراک بینایی در دانش­آموزان فلج مغزی اسپاستیک 10 تا 8 ساله شهر تهران". پایان­نامه کارشناسی ارشد کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران.

  عابدی، احمد، ملک­پور، مختار، مولوی، حسین، عریضی، حمیدرضا و امیری، شعله. (1387). "مقایسه  کارکردهای اجرایی و توجه در کودکان پیش­دبستانی دچار ناتوانی­های یادگیری عصب روانشناختی/تحولی با کودکان عادی". تازه­های علوم شناختی، 10(2)، 48-38.

  علیرضایی مطلق، مرجان، مرادی، علیرضا، فرزاد، ولی­اله. (1387). "بررسی و مقایسه حافظه کاری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی با کودکان عادی". پژوهش در حیطه کودکان  استثنایی، 8(3)، 171-280.

  علیزاده، حمید. (1373). "مقایسه حافظه بینایی دانش­آموزان نارساخوان با حافظه بینایی دانش‌آموزان عادی پایه دوم ابتدایی شهر تهران" . پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

  فلاول، جان اچ. (1988). رشد شناختی. ترجمه فرهاد ماهر (1377)، تهران: انتشارات رشد.

   

  کرک، ساموئل؛ چالفانت، جمیز. (1984). اختلال یادگیری تحولی و تحصیلی. ترجمه: سیمین رونقی، زینب خانجانی، مهین وثوقی رهبری(1377)، تهران: سازمان آموزش و پرورش استثنایی.

  لرنر، ژانت دبلیو. (1997). ناتوانی­های یادگیری (نظریه ها، تشخیص­ها و راهبردهای موثر). ترجمه عصمت دانش (1390)، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 

  محسنی، نیک چهر. (1383). نظریه­ها در روانشناسی رشد، تهران: انتشارات پردیس 57.

  محمدی، رقیه، بهنیا، فاطمه و فرهبد، مژگان. (1388). "کاردرمانی و مهار­ت­های ادراکی –حرکتی در اختلالات ویژه یادگیری". تعلیم و تربیت کودکان استثنایی، 93، 51-44.

  مقدم، کاوه، استکی، مهناز، سعادت، مهرناز و کوشکی، شیرین. (1390). "تاثیر آموزش نقاشی و سفالگری بر بهبود ادراک مهارت­های دیداری-فضایی و حافظه دیداری دانش­آموزان با مشکلات حساب". فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، 11(2)، 151-141.

  نریمانی، محمد، رجبی، سوران. (1384). "بررسی شیوع و علل اختلالات یادگیری در دانش­آموزان ابتدایی استان اردبیل" . پژوهش  در حیطه کودکان استثنایی ،5 (3)، 253-231.

  نیکخو، محمدرضا، آوادیس یانس، هامایاک. (1381). راهنمای تشخیصی و آماری اختلال­های روانی، انجمن روانپزشکی آمریکا. تجدید نظر شده،2000. تهران: انتشارات سخن.

  هارون رشیدی، همایون. (1384). "مقایسه عملکرد کودکان دارای اختلال یادگیری کلامی و کودکان دارای اختلال یادگیری غیر کلامی در مقیاس تجدیدنظر شده هوشی وکسلر، آزمون دیداری حرکتی بندرگشتالت و مقیاس ریاضیات ایران کی مت". پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

  هالاهان، دانیل.پی؛ کافمن، جمیز.ام، لوید،جان و، پی.ویس، مارگارت، مارتینز، مارتینز، الیزابت ا. (2005). اختلال­های یادگیری (مبانی، ویژگی­ها و تدریس موثر). ترجمه: حمید علیزاده، قربان همتی، صدیقه رضایی دهنوی، ستاره شجاعی (1390). تهران: نشر  ارسباران.

   

   

  منابع انگلیسی

   

  Aizawa, K. (1997). Explaining systematicity. Mind and Language, 12, 115-136.

  Alarcon-Cazares, M. (1998). Neuroanatomical Correlates of Reading Disability:  Atwinstudy. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 58 (10-B), 5662.

  average academic achievement in second through forth graders?,  optometric

  Barrett, T. (1965). The relationship between measures of pre-reading visual   discrimination    and first grade reading achievement. 1(1), 51-76.

  Bechtel, W. )1988.( Connectionism and Rules and Representation Systems: Are The    Compatible?. Philosophical Psychology. 1, 5–15.

  Bell, TK. (1990). Rapid sequential processing in dyslexic and ordinary readers.      Journal of  Abnormal Child Psychology. 71 (3), 1155-1159.

  Bender, W. N. (1998). Learning disabilities: characteristics, identification and teaching strategies. Boston: Allyn and Bacon.

  Bonifacci, P.,  Snowling, M. (2008). Speed of processing and reading disability: a cross- linguistic investigation of dyslexia and borderline intellectual functioning. Cognition. 107( 3), 999–1017.

  Brazilian children norms and validity. Brazilian journal of medical and  biological  Research. 29 (11), 1513-18.

  Brito, GN., Santos, TR. (1996). The bender–Gestalt test for 5 to 15 years old.

  Clark, J. M., & Paivio, A. (1991). Dual coding theory and education. Educational Psychology  Review, 3, 149–210.

  Conlon, E. G., Sanders, M. A., Wright, C. M. (2009). Relationships between global   motion and global form processing, practice, cognitive and visual processing in adults with dyslexia or visual discomfort. Neuropsychologia, 47, 907–915.

  Craik, F.I.M., & Lockhart, R.S. (1972). Levels of processing. A framework for memory    research. Journal of Verbal Learning and  Verbal Behaviour, 11 , 671-684

  Crouse, S. ( 2010). CPI –Cognitive Processing Inventory Technical Manual. On Training &  Educational Portal.  Available : http ://otep. com /documents /CPI_Manual _ 2010 v.2.0. pdf.

  deficits of reading-disabled children: sex artifact?. Journal of Abnormal Child Psychology.  8(1), 111-115.

   

   

  Demaree, H. A., DeLuca, J., Gaudino, E. A., Diamond, B. J. (1999). Speed of information processing as a key deficit in multiple sclerosis: implications for rehabilitation. Journal of  Neurol Neurosurg Psychiatry, 67,661–663.

  Drew, C. J., & Hardman, M. L. (2000). Mental Retardation: A Life-Cycle Approach.   Columbus, OH: Merrill.

  Fassett, D.R. (2002). How Can I Help Myself? Self-Knowledge, Self-Advocacy, and Academic Success. The Educational Resources information Center (ERIC). Retrieved March 13, 2014, from  :  http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED468711.pdf.

  Georgiou, G.,  Papadopoulos, T.,  Zarouna, E., Parrila, R. (2012). Are auditory and visual processing deficits related to developmental dyslexia?, Dyslexia,  18(2),  110–129.

  Hargreaves, H,. Rowbotham, M., Phillips., M. (2009). A Handbook on Learning Disabilities.   “Walk a Mile in my Shoes” Workshop, Ontario. Retrieved August 25,2013, from: http ://www. integra.on.ca/ WAM%20LD %20 handbook. pdf.

  Kail, R. (1992). General slowing of information-processing by persons with mental retardation. , American Journal on Mental Retardation, 97(3),
  333-341.

  Kenyon, R. (2003). Bridges to  Practice. A Project of Florida Human Resources Development, Inc. A State Leadership Project Funded by the State of Florida, Office of Workforce Education . Retrieved February, 19, 2013, from  : http ://www. Mylakelibrary .org /pdfs.

  Kirk, S., Gallagher, J. J., Coleman, M., Anastasiow, N. (2011). Educating Excepional Cildren. Emerican: Cengage Learning Publisher.

  Korkman, M., & Pesonen, A. E. (1994). A comparison of neuropsychological test profiles of children with attention deficit-hyperactivity disorder and/or learning disorder. Journal of Learning Disabilities, 27 (6), 383-392.

  Kulp, MT., Edward, KE,. Mitchell, GL. (2002) Is visual memory predictive of below –

  Lahey, BB., Lefton, LA., Sperduto, GR., Beggs, VE. (1980). Visual discrimination

  Learning Disabilities, A Guide for Teachers. Retrieved January 18, 2013, from:  http:// www.bced. gov.bc.ca.

  Lerner, J. W. (1993). learning disability: theories disagnosis and teaching strategies. Boston:    Houghton Mifflin.

  Lerner, J., Johns, B. (2008). Learning Disabilities and Related Mild Disabilities: Characteristics, Teaching Strategies, and New Directions. England: Wadsworth Publishing.

  Lieberman. L. (1984). Visual perception versus visualfunction, journal of learning disabilities,   17,182-185.

  Lutz, S., &  Huitt, w. (2003).  Information Processing and Memory: Theory and Applications.  Educational Psychology Interactive.  Valdosta, GA: Valdosta State University. Retrieved November 4, 2013, from:  http://www.edpsycinteractive.org/papers/infoproc.pdf.

  Lyon, R. (1996). Learning Disabilities. The Future of Children Special Education   for  Student  with  Disabilities, 6 (1), 54-76.

  MacWhinney. B., Leinbach. J., Taraban. R., & McDonald. J. (1989). Language   learning: cues or rules?. Journal of Memory and Language, 28, 255-277.

  Mamen, M. (2002). Non verbal learning disabilities and their clinical subtypes:     assessment, diagnosis and management. Canada: Centrepointe Professional    Services Inc.

  McClelland, J. L., Rumelhart, D. E. (1998). Explorations in parallel distributed processing: A handbook of models, programs, and exercises. Computational models of cognition and perception. Cambridge, MA, US: The MIT Press.  Ministry of Education of British Columbia. (2011). Supporting Students with

  Mindfully Plan When Writing. Exceptional Children. 65(2), 235-252.

  Molennar-Klumper, M. (2002). Non-Verbal Learning Disabilities Characteristics, Diagnosis and        Treatment within an Educational Setting. Britain: Athenaeum Press.

  National Center for Learning Disabilities. (2010) | NCLD.org - NCLD. Retrieved August 1, 2013, from: http://www.ncld.org/.

  Paivio, A. (2006). Dual Coding Theory and Education . Draft Chapter for the Conference on    “Pathways to Literacy Achievementfor High Poverty Children,” The University of Michigan School of Education.  Retrieved November 10, 2013, from: http://www.umich.edu.

  Rateau, F., Laumonier, B., Hyndman, RJ. (2003). Normative data for the Rosner

  Rumelhart, D.E., Hinton, G.E., & McClelland, J.L. (1986). A General Framework for Parallel Distributed Processing. In Rumelhart, D.E., & McClelland, J.L. and the PDP Research Group (1986) Eds. Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition. Volume 1: Foundations. MIT Press: Cambridge, MASamango- Sprouse, C. (1999). Frontal Lobe Development in Childhood. In B. L. Miller & J. L. Cummings (Eds.), The Human Frontal Lobes: Functions and Disorders (pp. 584-603). New York: Guilford.

   

  Schneck, CM. (2006). Visual perception. Case – Smith J, Allen AS.Occupational therapy for children. USA: Mosby.

  Shanahan, M.A., Pennington, B.F.,  Yerys. B. E.,  Scott, A., Boada. R., Willcutt, E. G., Olson,    R. K., DeFries, J. C. (2006). Processing speed deficits in attention deficit/hyperactivity disorder and reading disability. Journal of Abnormal Child Psychology, 34, 585–602.

  Silver, L. B. (1999). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Clinical Guide to Diagnosis and Treatment for Health and Mental Health Professionals. Washington, DC: American Psychiatric Press.

  Smits-Engelsman, B., Van Galen, G.P. (1997). Dysgraphia in children: Lasting psychomotor     deficiency or transient developmental delay?. Journal Of Experimental Child Psychology, 67, 164-184.

  Society, 80(6),431-436.

  Stenneken, P., Egetemeir, J., Schulte-Korne, G., Müller, H.J., Schneider, W. X., Finke K. (2011). Slow perceptual processing at the core of developmental dyslexia: A parameter-based assessment of visual attention. Nneuropsychologia, 49(12), 3454-3465.

  Test of Visual Analysis Skills on an Australian population. Optometric and vision

  Troia, GA., Harris, KR., Graham, S. (1999). Teaching Students with Learning Disabilities to

  Umphred, DA., Jewell, MJ. (2007). Neurological rehabilitation. USA: Mosby.

  vision society, 79(7), 431-434.

  Weiler, M.D.,  Bernstein, J.H.,  Bellinger, D., &  Weber, D.P. (2002). Information processing  deficits  in children with  attention  deficits/hayper activity disorder ,inattentive type, and children with reading disability. Journal of  Learning  Disabilities, 35(5), 448-461.

  Wilmer, J. B., Richardson, A.J., Chen, Y.,  Stein, J. F. (2004). Two visual motion processing deficits in developmental dyslexia associated with different reading skills deficits. Journal of Cognitive Neuroscience, 16 (4), 528-540.تحقیق در مورد پایان نامه بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش¬آموزان با اختلال¬های یادگیری, مقاله در مورد پایان نامه بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش¬آموزان با اختلال¬های یادگیری, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش¬آموزان با اختلال¬های یادگیری, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش¬آموزان با اختلال¬های یادگیری, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش¬آموزان با اختلال¬های یادگیری, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش¬آموزان با اختلال¬های یادگیری, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش¬آموزان با اختلال¬های یادگیری, پروژه درباره پایان نامه بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش¬آموزان با اختلال¬های یادگیری, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش¬آموزان با اختلال¬های یادگیری, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش¬آموزان با اختلال¬های یادگیری, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش¬آموزان با اختلال¬های یادگیری, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش¬آموزان با اختلال¬های یادگیری, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش¬آموزان با اختلال¬های یادگیری

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس