پایان نامه اثر بخشی آموزش راهبرد¬های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

word
126
453 KB
30239
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۶,۳۸۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه اثر بخشی آموزش راهبرد¬های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

  پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته: روانشناسی          گرایش: عمومی 

  چکیده

  به منظور بررسی تأثیر آموزش راهبرد­های فرا شناختی و خلاقیت برخود پندارۀ تحصیلی دانش آموزان در یک روش شبه آزمایشی 54 نفر از دانش­آموزان دختر پایه هفتم یکی از مدارس منطقه 2 تهران از میان 75 نفر از دانش­آموزان همین پایه در مکان مذکور بصورت تصادفی ساده انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 18 نفر ) گمارش شده­اند. افراد نمونه قبل و بعد از اجرای متغیر­های مستقل راهبرد­های فراشناختی (گروه آزمایشی1) و آموزش خلاقیت (گروه آزمایشی2) پرسشنامه خودپندارۀ تحصیلی (دلاور،1372) را تکمیل کرده­اند. آموزش راهبرد­های فراشناختی با استفاده از مدل سکستون و همکاران(1998) در گروه آزمایشی 1و آموزش خلاقیت با استفاده از مدل ویلیامز(1970) و تورنس (1962) در گروه آزمایشی 2 اجرا شده و گروه گواه هیچ نوع آموزشی دریافت نکرده­است.

  تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داده­است با 95 درصد اطمینان آموزش راهبرد­های فراشناختی بر خودپنداره تحصیلی دانش­آموزان پایه هفتم مؤثر است ضمن آنکه با 95 درصد اطمینان آموزش خلاقیت نیز بر خودپنداره تحصیلی این گروه از دانش­آموزان مؤثر می­باشد.

  کلید واژه­ها: دانش آموزان پایۀ هفتم­_ راهبرد­های فراشناختی_ خلاّقیت _ خودپندارۀ تحصیلی         

  برجسته­ترین ویژگیهای انسان و اساس تداوم حیات قدرت اندیشه است. و یکی از کمبود­های حسرت­بار  در بسیاری از دانش آموزان و در مراحل بعد بزرگسالان، ناتوانی آن­ها در بیان اندیشه و حل مسئله و به نوعی ابداء و نوآوری می­باشد. اگر چه انسان در طول زندگی خویش هرگز از تفکّر و اندیشه فارغ نبوده وبا نیروی تفکّر صحیح، تصمیم گرفته و توانسته است به حل مسائل و مشکلات بپردازد و به رشد و تعالی نایل گردد. ولی لازمه­ی درست اندیشیدن و تفکر خلاّق، حل مسئله، تمرین است.با توجه به اینکه از پیچیده­ترین و عالی­ترین جلوه­های اندیشه انسان تفکّر خلاّق است. لازم است دانش آموزان با اندیشه­های زیبا خو بگیرند. بنابراین مهمترین نقش مربی این است که دانش آموزانرا به این راه هدایت کند و از راهبرد­های مختلفی استفاده نماید. از جمله این راهبرد­ها آموزش فرا شناخت و آموزش دست سازه­های خلاّق است که در سال­های اخیر مورد توجه آموزش و پرورش قرار گرفته­است. تجربه نشان می­دهد که اگر مفاهیم روان شناسی شناختی و فرا شناختی و کار­های عملی (دست سازه­ها) خوب توصیف کنیم و آموزش دهیم شاهد پیشرفت چشمگیری در جهت پرورش نسلی خلاّق با قدرت حل مسئله بالا و شکوفایی استعداد­ها در زمینه­های مختلف تحصیلی در آموزش و پرورش خواهیم بود. که به نوعی این امر سسب با رفتن عزت نفس در نوجوانان ما خواهد شد و در پی آن بر افزایش خود پندارۀ تحصیلی افزوده می­گردد.

  این مفاهیم با بسیاری از اعتقادات، متخصصان آموزش و پرورش تناسب دارد. یعنی با حمایت از یادگیری فعال و نه منفعل و با قائل بودن ارزش برای تفاوت­های فردی و با احساس درباره­ی اینکه دانش آموزان انسان­های جامع­ای هستند. دانش آموزان اغلب سعی می­کنند، آموزش­هایی را دنبال کنند، در حالی که عقیده­ای درباره­ی کاری که انجام می­دهند، ندارند و غالباً از تشریح روش­های خودشان برای حل مسائل ناتوان هستند. و یا قادر به نوآوری و ساخت نیستند. اگر رفتار هوشمندانه به عنوان محصول تعلیم و تربیت گسترش پیدا کند، باید راهبرد­های آموزشی که بطور هدفمند سوگیری شده و توانایی­های فراشناخت و تفکّر خلاّق، و ساخت و تولید ابزاری جدید که بر گرفته از فکر و ایدۀ نو برای ایجاد بازار کار را گسترش می­دهد، در روش­های تدریس آموزش و پرورش برنامه ریزی شود.

  جالب توجه است که آموزش مستقیم فراشناخت ممکن است مفید نباشد، زیرا وقتی راهبرد­های حل مسأله به دانش آموزان تکلیف می­شود به جای اینکه به وسیله­ی خود آن­ها ایجاد شود ممکن است عملکرد آن چندان مطلوب نباشد، باید توجه کرد که وقتی فرا شناخت تدریس می­شود  فشار اضافی  به دانش آموزان برای تمرکز بیشتر وارد نشود.

  از راههای مختلفی می توان توانایی فرا شناخت و خلاّقیت دانش آموزان را افزایش داد. از جمله این روش­ها طرح سؤال و الگو دادن به دانش آموزان می باشد (درویزه1377) در این رابطه پالینسکار[1]و براون[2] آموزش دوجانبه را مطرح کردند.

  علاوه­بر­این، بزرگسالان هدف­ها و منظور­شان را به وسیله­ی هماهنگی ماهرانه­­ی راهبرد­های متنوع پیشرفت می­دهند که شامل تولید کردن، سازمان­دهی، ارزیابی و تدوین گفته­های خود، می­باشد. بر عکس، دانش­آموزانی 

  که در فرآیند  حل مسئله مشکل دارند روش­های متفاوت و ناآگاهانه­ای را برای ترکیب کردن به کار می­برند که نقش برنامه­ریزی را به حداقل می­رساند و عمدتاً بدون کنترل فراشناختی عمل می­کنند (مکاچن[3] 1981،به نقل از دلاپازو گرام،1977)

  در پژوهش حاضر محقق در صدد است اثرآموزش راهبرد­های فراشناختی (سکستون وهمکاران 1977)   TREE[4]و خلاقیت را برخودپندارۀ تحصیلی دانش­آموزان دختر با استفاده ازپنج خرده فرایند راهبرد­های فرا شناختی  و آموزش خلاقیت برای ایجاد تفکّر خلاّق با توجه به اصول ویلیامز و تورنس  بررسی کند.

   

  1-1بیان مسأله:

  یکی  از صفات ممتاز آدمیان آفرینندگی (خلاقیت) است . خلاقیت در علم ، هنر، ادبیات، و سایر جنبه­های فرهنگ و تمدن همواره مورد احترام انسانها بوده است، و به همین سبب پرورش استعداد­­های خلاق باید سر لوحه هدفهای آموزش و پرورش قرار گیرد. امروزه صاحب نظران، خلاقیت را دانشی بنیادی برای هر گونه تغییر و نو­آوری وعاملی مهم در شتاب بخشیدن به نوآورریهای علمی و فناورانه بشر می­دانند. مطالعات موجود نیز نشان می­دهند که مر کز ثقل حرکات نوین در آینده را خلاقیت و میزان بهر ه گیری از تفکر خلاّق تشکیل می­دهند. بر این اساس، یکی از چالش های جدی و قا بل پیش بینی بشر در آینده مساله میزان بهره گیری از ذهن و شخصیت­های خلاق در حوزه های مختلف علمی و پژوهشی، فناورانه و بهداشتی است (پیرخائفی و همکاران،1388)   خلاقیت به عنوان پر­قدرت­ترین توانایی بشری در نهاد آدمی از کودکی گرفته تا بزرگسالی جای دارد. به قول راجرز آدمی ذاتاً خلاق متولد می شود، با این حال خلاقیت در مراحل ابتدایی زندگی تکامل یافته و پیشرفته نیست و به همین دلیل نیازمند به توجه و هدایت است. قطعاً نخستین جایگاه خلاقیت دوران کودکی است. بنابراین مدت زیادی لازم است که کودک تجربه اندوزی کند و خلاقیتش را غنا بخشد. بدون تردید، خلاقیت تنها برای دوران کودکی مورد نیاز نیست.کودک به خلاقیت برای تمامی عمر نیاز دارد. گیلفورد خلاقیت را عمل یا رفتاری می­شناسد که راه حلی مناسب برای مشکل ارائه نماید. او می­گوید خلاقیت عبارت است از نشان دادن عمل یا رفتار و توانایی خلاق و به طور کلی عمل خلاقانه یعنی ارائه  راه حل مناسب برای مسائل و مشکلات. بنابراین  انسان تا با مشکل روبرو نشود خلاقیتی از او صادر نمی­شود. بنابراین خلاقیت مستلزم بهره گیری از نوعی تفکر است که گیلفورد آن را تفکر واگرا می نامد یعنی یافتن راه حل مسئله به صورت  متفاوت راه حل­های معمولی(پیر خائفی،1384) خلاقیت یکی از ابعاد شناختی فرد است که در رشد و تکامل فرد و تمدن بشری نقش موثری دارد. تمامی اختراعات و دستاورد­های علمی و هنری بشر از خلاقیت سر چشمه می­گیرد. پژو هش­های انجام شده در زمینه خلاقیت نشان می­دهد که با کار برد شیوه­های مناسب می توان آنرا پرورش داد. به نظر می­رسد  آموزش راهبرد­های فرا شناختی یکی از شیوه­های پرورش خلاقیت باشد.خود پنداره نیز از متغیر­هایی هستند که هم می­توانند با خلاقیت در ارتباط باشند و هم اینکه تحت تأثیر تغیرات ناشی از آموزش راهبرد­­های  فرا­شناختی قرار گیرد.

   

  خود پنداره، شبکه­ای از عقاید و باور­های مثیت و منفی در مورد خود، پذیرش یا رد خود می­باشد.در پژوهش­های مختلف این مفهوم با اصطلاحات متفاوتی  مترادف با عزت نفس و خود تنظیمی  تعریف شده است.خودپنداره تحصیلی نیز فرایند شکل گیری ارزشیابی  از خود پنداره متأثر از تجربه­های آموزشی دانش­آموزان و تفسیر محیط آموزشی (پکران [5]و همکاران،2011) و بیانگر دانش و ادراکات فردی درباره نقاط قوت و ضعف خود­مان در یک حوزه تحصیلی معین و عقاید فردی در باره توانایی­هایمان در انجام موفقیت آمیز تکالیف تحصیلی در سطوح طراحی شده است و یکی از بهترین پیش بینی کننده­ها و میانجی­ها برای متغیر­های انگیزشی اثر بخش و غیر اثر بخش و از جمله عوامل مؤثر در فرایند یادگیری می­باشد (اکرم راناوظفراقبال،2005) راهبرد­های شناختی راههای یادگیری هستند. در قیاس با آنها، راهبرد­های فرا­شناختی تدبیری­هایی هستند برای نظارت بر راهبرد­های شناختی و کنترل و هدایت آنها.(فلاول[6]،1979) هر چند این راهبرد­ها قابل یادگیری هستند ولی بعضی از یاد گیرندگان از عهده یادگیری آن بر نمی­آیند و لازم است در این زمینه آموزش ببینند (سیف،1392)

  وقتی که ما یک چیز را شناسایی می­کنیم، نامی را به خاطر می­آوریم، جمله را می­فهمیم یا نظری ارائه  می­کنیم و یا یک مسئله را حل می­کنیم دست به عمل شناخت می­زنیم. فرا­شناختی نیز نقش بارزومهمی در حل مسئله، کنترل خود، خود آموزی و تغییر رفتار دارد (نیازآذری،1382)  

  در فرایند یادگیری، باید فضایی ایجاد کردتا دانش آموزان فرصت اندیشه پیدا کنند و معلم به جای آموزش اندیشه، چگونه اندیشیدن را آموزش دهد. بسیاری از محافل آموزشی به جای این که برای پرورش استعداد­های فکری نوجوانان اهمیت قائل شوند، بر ­یادگیری اطلاعات و محتویات تأکید می­کنند. با توجه به اهمیت خودپندارۀ تحصیلی دانش­آموزان بویژه از بعد اثر آن در موقعیت تحصیلی و کاهش افت تحصیلی تحقیق زیر درصدد پاسخگویی به سولات خاصی است. آیا آموزش خلاقیت سبب تغییر خودپنداره تحصیلی دانش­آموزان دختر می­شود؟ آیا آموزش راهبرد­های فراشناختی در تغییر خودپنداره تحصیلی دانش­آموزان دختر مؤثر است؟ چه تفاوتی میان آموزش فراشناختی و آموزش خلاقیت در تغییر خودپنداره تحصیلی دانش­آموزان دختر وجود دارد؟                                                                                                                                                                                            

  1-2هداف پژوهش

   

  الف )هدف اصلی:

  شناسایی تأثیر آموزش راهبرد­های فرا شناختی و خلاقیت برخودپنداره تحصیلی دانش آموزان دختر پایه هفتم

  ب)اهداف فرعی:

  - شناسایی تأثیر آموزش راهبرد­های فرا شناختی در تغییر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان دختر پایه هفتم

  - شناسایی تأثیر آموزش خلاقیت در تغییر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان دختر پایه هفتم.

  - شناسایی تفاوت اثر بخشی آموزش خلاقیت و آموزش راهبرد­های فراشناختی در تغییر خودپنذارۀ تحصیلی دانش­آموزان

   

  1-3 فرضیه‏های پژوهش:

  1-آموزش راهبرد­های فراشناختی بر تغییرخود پنداره تحصیلی  دانش آموزان دختر پایه هفتم اثر گذار است .

  2-آموزش خلاقیت برتغییر خود پنداره دانش آموزان دخترپایه هفتم اثر گذار است. .  

  3-بین آموزش راهبرد­های فراشناختی و آموزش خلاقیت از نظر اثر گذاری بر تغییر خودپنداره تفاوت معنی داری وجود دارد.

   

  1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق

  در دهه اخیر ، شاهد ظهور و گسترش بی­سابقه تحقیقات علمی در باره­ی خلاقیت، نوآوری و اثر بخشی بوده­ایم. علت این تمرکز ویژه را شاید بتوان بیش از هر چیز، حساسیت و اهمیت نگران کننده این موضوع در سال های اخیر دانست.

  خلاقیت یک توانایی همگانی است که هم ناشی از عوامل مختلف فردی و شخصیتی است و هم عوامل اجتماعی آن مطرح است. هر چند توانایی تفکر خلاق به طور بالقوه و به نحو فطری در انسان به ودیعه نهاده شده است، اما ظهور آن مستلزم پرورش آن است. هر چند توانایی تفکر خلاق به طور بالقوه و به نحو فطری در انسان به ودیعه نهاده شده است، اما ظهور آن مستلزم پرورش آن است. یکی از مکانهای پرورش و رشد خلاقیت، مدرسه است.هنگامیکه کودک واردمدرسه می­شود، فراینداجتماعی شدن در محیط آموزشی شروع می­شود.عوامل بسیار زیادی چون: تکالیف زیاد، تأکید بر حفظ دروس، اجرای برنامه­های هماهنگ، عدم توجه به تفاوتهای فردی و سر انجام یا بی­توجهی به ویژگی­های کودکان خلاق، سبب  می­شود که قدرت خلاقیت آنان به تدریج کاهش یابد. اما اگر مدرسه شرایط خود و روش­های تدریس را بر پایه شناخت، روش­های فرا­شناختی وآموزش روش­های عملی خلاقیت استوار سازد. نه تنها بر افزایش خلاقیت  بلکه برخود پنداره تحصیلی آنها خواهد­ افزود.

  نظریه­های مختلفی در تبیین خلاقیت وجود دارد. هنسی و آمابیل (1987) معتقد است که خلاقیت پدیده­ای اجتماعی است و از نیاز­ها، مقتضیات جامعه و شرایط خانوادگی برمی­خیزد.عده­ای دیگرنظیر تورنس (1979) معتقدند که خلاقیت یک اثر شخصیتی است؛ یعنی به عواملی نظیر انگیزش، هیجان، عواطف، احساسات، تجربه­ها و یاد­گیری­های شخصی وابسته است. عده­ای نیز مانند گیلفورد (2005) معتقدند که خلاقیت بعدی فرا­شناختی دارد و با فرایند های عالی ذهنی نظیر تفکر، هوش، تخیل و پردازش اطلاعات ارتباط دارد. گروهی هم مانند استرنبرگ (2009) و میهالی (2007) معتقدند که خلاقیت پدیده ای چند متغیری است یعنی عواملی نظیر جامعه، خانواده، شخصیت و توانایی­های شناختی همزمان بر آن تأثیر می­گذارد.

                    

  1-5 تعاریف نظری و عملیاتی متغیر­ها

  1-5-1تعریف مفهومی راهبرد­های فراشناختی:

  فلاول بیان می­­کند که فراشناخت، دانش فرد درباره­ی فرایندهای شناختی خود است، و در بر گیرنده­­ی به عمل در آوردن، سامانیدن و هماهنگ کردن مجموعه­ی این جریان­هاست. فراشناخت انواع آگاهی درباره شناخت­ها یا فرایند­های اجرایی تصمیم­گیری است که موجود انسانی باید هم فرایند­های شناختی را انجام دهد و هم پیشرفت آن را بررسی کند. (بران و همکارانش، 1980)

   

   

   

  1-5-2تعریف مفهومی خلاقیت:

   فرایندی روانی فرض شده­است، که در آن به حل کردن، ایده پروری، مفهوم سازی، خلق اشکال هنری، نظریه­ها یا تولیدات یگانه و بدیع اقدام می­شود. در واقع بر اساس این تعاریف یکی از ملاک های متمایز فکر خلاقه از افکار غیر خلاقه اصل یگانه و ابداعی بودن فرض شده­است. (پیر خائفی،1384)

  1-5-3تعریف مفهومی خود پنداره تحصیلی:

  شبکه­ای از عقاید و باور­های مثبت و منفی در مورد خود، پذیرش یا رد خود می­باشد. خود پندارۀ تحصیلی نیز فرایند  شکل­گیری  ارزشیابی از خود پندارۀ متأثر از تجربه­های آموزشی دانش آموزان و تفسیر محیط آموزرسی آنها­ست. چرا که هر فرد در ذهن خود، تصویری از خویشتن دارد، به عبارت دیگر، ارزشیابی کلی فرد از شخصیت خویش را «خود پنداره» یا «خود انگاره» می­نامند. این ارزشیابی ناشی از ارزشیابی­های ذهنی است که معمولاّ از ویژگی­های رفتاری خود به عمل می­آوریم. در نتیجه، خودپنداره ممکن است مثبت یا منفی شود.

  1-5-4 تعریف عملیاتی راهبرد­های فراشناختی:

  در این تحقیق راهبرد­های فراشناختی شامل آموزش فنون خود نظم­دهی TREE سکستون و همکاران(1988) می­باشد و شامل 5 فرایند برنامه­ریزی، سازمان­دهی، نوشتن، ویرایش و اصلاح بوده که از طریق تولید و فعال کردن زمینه دانش، دانش­آموزان از طریق یادداشت جملات، ذکر دلایل فرضیه، بیان درستی فرضیه و تدوین متنی برای پایان نتیجه­گیری از فرضیه در طی 10 جلسه می باشد.

  1-5-5 تعریف عملیاتی خلاقیت:

  در این تحقیق خلاقیت شامل یک بستۀ آموزشی شامل دست­سازه­های خلاقیت بصورت عملی است ودر طی 10 جلسه از افراد خواسته می­شود تا به کمک ابزار ووسایل که عمدتاٌ در محیط زندگی به وفور یافت می­شوند خلاقانه به تولید ایده یا شی خاص بپردازند.

  1-5-6 تعریف عملیاتی خودپندارۀ تحصیلی:

  در این تحقیق شامل نمره­ای است که دانش­آموزان در آزمون خودپندارۀ تحصیلی (دلاور،1372) کسب می­کنند و حداکثر نمرۀ اکتسابی 120 می­باشد.

   

  1-6 متغیر­های تحقیق:

  - متغیر­ مستقل: آموزش راهبرد­های فراشناختی، آموزش خلاقیت

  -متغیر وابسته: خودپندارۀ تحصیلی

  -متغیر کنترل: منطقۀ آموزشی، جنسیت، سن وپایه تحصیلی

  -متغیر مداخله­گر: شخصیت دانش­­آموزان، سوابق وپیشینه تجارب دانش­آموزان

   

  [1]Polinscar

  [2] Brown

  [3] Mccuthen

    4 در متن اصلی حروفTREE مختصر شده­ی وازه­های Topic,Reason,Exrnin,end به کار رفته­است. که به معنی واژه­های موضوع، دلیل، بررسی، سرانجام می­باشد.

  [5] Pkran

  [6]Flavell 

  Abstract

  To study the effectiveness of Meta cognitive and creativity on educational self-concept of students, about 54 offemale students of the seventh grade in DaneshPazhohan high school were selected as simple random method in the region 2 Tehran ,and theywere placed in the two experimental and control groups(each 18 members).The members of sample completed the Delaware academic Self-concept(1993) before and after performing the independent variables of meta-cognitive procedures( experimental group 1) and creativity(experimental group 2).The meta-cognitive procedures were taught to experimental group 1by using Sexstol et al model(1998) and the creativity was taught to experimental group 2 by  Williams (1970) and Trance(1962)model . The control group didn’t receive any training. Multi variable covariance analysis has showed the effectiveness of Meta cognitiveon educational self-concept of studentswith 95% confidence level and also 95% confidence level of creativity effect on this group of students.

   

  Keywords: students of seventh grade, Meta cognitive procedures, creativity, academic self-concept

 • فهرست و منابع پایان نامه اثر بخشی آموزش راهبرد¬های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

  فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                              صفحه

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات تحقیق. 2

  1-مقدمه 3

  1-1بیان مسأله: 4

  1-2هداف پژوهش... 7

  الف )هدف اصلی: 7

  ب)اهداف فرعی: 7

  1-3 فرضیه‏های پژوهش: 7

  1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

  1-5 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 8

  1-5-1تعریف مفهومی راهبردهای فراشناختی: 8

  1-5-2تعریف مفهومی خلاقیت: 9

  1-5-3تعریف مفهومی خود پنداره تحصیلی: 9

  1-5-4 تعریف عملیاتی راهبردهای فراشناختی: 9

  1-5-5 تعریف عملیاتی خلاقیت: 9

  1-5-6 تعریف عملیاتی خودپندارۀ تحصیلی: 9

  1-6 متغیرهای تحقیق: 10

  فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و پیشینه تحقیق. 11

  2-مقدمه : 12

  2-1تعریف فراشناخت.. 12

  2-1-1 راهبردهای فراشناختی. 13

  2-1-1-1 خودآموزی. 16

  2-1-1-2 خودبازبینی. 16

  2-1-1-3 خودپرسی. 16

  2-1-1-4 خود نظم دهی. 17

  2-1-1-5 تدریس دو جانبه 17

  2-1-1-6 بازآموزی اسنادی. 18

  2-1-2 راهبردهای براون در بارهی کمک به فراشناخت دانشآموزان. 18

  2-1-3 راهبردهای گوستا برای پرورش فراشناخت دانشآموزان. 20

  2-1-4 ویژگی راهبردهای فراشناختی. 23

  2-1-5 ارزشیابی رشد توانایی های فراشناختی. 27

  2-2تعاریف خلاقیت.. 27

  2-2-1 اهمیت خلاّقیت.. 31

  2-2-2 مراحل خلاّقیت.. 31

  2-2-3 ویژگی های مهم در خلاقیت.. 32

  2-2-4 عوامل مؤثر در خلاّقیت و رشد آن. 34

  2-2-5 خلاّقیت از دیدگاه مکاتب مختلف.. 35

  2-2-5-1 مکتب رفتارگرایی: 35

  2-2-5-2 مکتب روانکاوی : 36

  2-2-6 ویژگیهای افراد خلاق. 37

  2-2-6-1 ویژگیهای شناختی افراد خلاق. 37

  2-2-6-2 ویژگیهای انگیزشی افراد خلاق. 37

  2-2-6-3 ویژگیهای شخصیتی افراد خلاق. 38

  2-2-7پرورش خلاّقیت و ایدهپردازی در دانشآموزان. 42

  2-2-8 اصول تورنس... 43

  2-2-9 الگوی پرورش خلاقیت ویلیافر. 44

  2-3 خود پنداره 46

  2-3-1 تعاریف خود پنداره 47

  2-3-2منابع تشکیل دهندۀ خود پنداره 49

  2-3-3 ابعاد خودپنداره 50

  2-3-4 رشد و تغییر خود پنداره 51

  2-3-5 عوامل موثر بر رشد خودپنداره 52

  2-3-6اهمیت خودپنداره 53

  2-3-7 اجزا و عناصر خودپنداره 54

  2-3-8 ویژگیهای خود پنداره 56

  2-3-9 الگوهای نظری خودپنداره 58

  2-3-9-1الگوهای تک بعدی : 58

  2-3-9-2الگوی چند بعدی خودپنداره 59

  2-4 پیشینه تحقیق. 63

  2-4-1 مروری بر پیشینه داخلی. 63

  2-4-2 مروری بر پیشینه خارجی. 64

  فصل سوم:روش اجرای تحقیق. 69

  3- مقدمه 70

  3-1روش تحقیق. 70

  3-2 جامعه آماری. 70

  3-3 نمونه و روش نمونه گیری. 70

  3-4 ابزارهای تحقیق. 71

  3-5 روش اجرای تحقیق. 72

  3-5-1 بسته آموزشی راهبردهای فراشناختی. 72

  3-5-2 بستۀ آموزشی خلاقیت.. 72

  3-6 روش تحلیل دادهها 72

  فصل چهارم: یافته های پژوهش... 73

  4- مقدمه 74

  4-1توصیف داده ها 75

  4-2 یافته های استنباطی. 78

  4-3 فرضیه اول پژوهش... 79

  4-4 فرضیه دوم پژوهش... 80

  4-5 فرضیه سوم پژوهش... 82

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 83

  5-1 بحث و نتیجه گیری: 84

  5-1-1بحث و بررسی فرضیه اول: 84

  5-1-2 بحث و بررسی فرضیه دوم: 84

  5-1-3 بحث وبررسی سوم فرضیه سوم 85

  5-2محدودیتها و مشکلات تحقیق. 87

  5-2-1 محدودیتهای در اختیار: 87

  5-2-2محدودیتهای خارج از اختیار: 88

  5-3 پیشنهادها 88

  5-3-1 پیشنهادهای کاربردی. 88

  5-3-2 پیشنهاد برای سایر پزوهشگران. 89

  پیوست ها 90

  منابع و مآخذ. 109

  منابع فارسی. 109

  منابع انگلیسی. 112

  منابع و مآخذ

  منابع فارسی

  ابراهیمی قوام آبادی، صغرا. ( 1377 ). اثر بخشی سه روش آموزش راهبردهای یادگیری ) آموزش دوجانبه  ( توضیح مستقیم و چرخه افکار بر درک مطلب حل مسأله، دانش فراشناختی، خودپندارنده تحصیلی و سرعت یادگیری در دانش آموزان دختر دوم راهنمایی معدل پایین­تر از 15 شهرتهران. رساله دکتری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

  ابوالقاسمی، عباس؛ گلپور، رضا؛ نریمانی، محمد؛ و قمری، حسین. ( 1388 ). بررسی رابطه باورهای فراشناختی مختل با موفقیت تحصیلی دانش­آموزان دارای اضطراب امتحان. مطالعات تربیتی و روانشناسی، 10 (3):5-20.

  احدی، مریم؛ رضایی، نور محمد؛ دلاور، علی؛ پادروند، نادر؛ (1391). آموزش خلاقیت به دانش­آموزان و تأثیر آن بر افزایش سطح مؤلفه­های سیالی، ابتکار، انعطاف، بسط. فصلنامه علمی-پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3 (1)، 1-18

  امینی، شهریار  (1382).  بررسی نقش خود کارآمدی، خودتنظیمی و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دا نش­آموزان سال سوم دبیرستان رشته علوم تجربی شهرستان شهر کرد (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  اسبورن، الکس اس. (1382). پرورش استعداد همگانی ابداع و خلاقیت. ترجمه: حسن قاسم زاده. تهران. انتشارات نیلوفر

  ایلوارد، اچ، الیزابت و بران، ار، فرانک  (1377)، تشخیص، سارمان­دهی­، ناتوانی یادگیری، ترجمه­ی رضا برادری، تهران، سازمان آموزش و پرورش استسنایی

  آقازاده، محرم. ( 1390 ). راهنمای روشهای نوین تدریس. تهران: آبیژ.

  آقازاده، محرم واحدیان، محمد.(1377). مبانی نظری و کار برد­های آموزشی نظریه فراشناخت. کرمانشاه؛ نوپردازان؛ تهران: پیوند.

  آمابلی، ترزا.(1388). شکوفایی خلاقیت. ترجمه: حسن زاده وپروین عظیمی. تهران: نشر دنیای نو.

  بیابانگرد، اسماعیل. ( 1384 ). روانشناسی تربیتی. چاپ پنجم. تهران: نشر ویرایش.

  پیرخائفی، علیرضا؛ برجعلی، احمد؛ دلاور، علی؛ و اسکندری، حسین. ( 1388 ). تأثیر آموزش خلاقیت بر مؤلفه­های فراشناختی تفکر خلاق دانشجویان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،3(2):51-61

  تورنس، پال.(1392). استعداد­ها و مهارتهای خلاقیت و راههای آزمون وپرورش آنها. ترجمه: حسن قاسم زاده. تهران:نشر دنیای نو.

  حجازی، الهه و سیف، سوسن.(1378). تأثیر آموزش پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دورۀ ابتدایی. مجموعه­ی مقالات کنگره علمی کودکان پیش دبستانی.23 و 24 آبان ماه (1378). دفتر امور کودکان و نوجوانان یونیسیف.

  حسینی، افضل السادات. (1393). ماهیت خلاقیت و شیوه­های پرورش آن.تهران: انتشارات آستان قدس رضوی

  خاکسار، مریم. ( 1387 ). بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر کاهش اضطراب امتحان دانش­آموزان دختر رشته تجربی پیش دانشگاهی ناحیه یک آموزش و پرورش شهر همدان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

  دلاورپور، محمدآقا (1376). پیش بینی آگاهی فراشناختی و پیشرفت تحصیلی براساس جهنت گیری هدف پیشرف (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

  دیره، عزت؛ و بنی جمال، شکوه السادات. ( 1388 ). بررسی سهم عوامل انگیزشی بر استفاده ازراهبردهای شناختی و فراشناختی در فرایند یادگیری. مطالعات روانشناختی، دوره پنجم (( 3. 47-62.

  سیف، علی اکبر. (1392).روانشناسی پرورشی نوین. تهران:  نشر دوران.

  سیف، علی اکبر؛ و مصرآبادی، جواد. ( 1382 ). اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر سرعت خواندن،یادداری و درک متون مختلف. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 74، 37-54.

  شعاری نژاد، علی اکبر. ( 1380 ). نگاهی نو به روانشناختی آموختن یا روانشناسی تغییر رفتار. تهران:چاپخش.

  شقاقی، فرهاد. ( 1382 ). تأثیر آموزش مهارتها و راهبردهای یادگیری و مطالعه در یادگیری دانشجویان دانشگاه پیام نور و ثبات این تأثیر یادگیری پس از گذشت یک سال. رساله دکتری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

  شهرآرای،مهرناز؛ فرزاد،ولی الله؛ سیدان، ابولقاسم.(1381). تحلیل خلاقیت در کودکان، معرفی آزمون تفکر خلتق در عمل و حرکت. مجله روانشناسی و علوم تربیتی،20213-191

  عاطی نزاد، نوال (1391) تأثیر آموزش راهبرد­های شناختی و راهبرد­های فراشناختی در عملکرد نوشتاری دانش­آموزان دارای اختلال یادگیری در مقطع ابتدایی. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

  عباباف، زهره. ( 1387 ). مقایسه راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش آموزان دوره متوسطه. فصلنامه نوآوری های آموزشی7،(25): 119-150

  عبدوس، میترا. ( 1380 ). بررسی تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر پرورش خلاقیت دانش­آموزان دختر سال سوم دبیرستان شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.

  فرخی، نوعلی. ( 1389 ). اثربخشی آموزش مهارتهای شناختی و فراشناختی بر درک مطلب دانش­آموزان پسر دوم راهنمایی منطقه 11 آموزش و پرورش تهران. فصلنامه روانشناسی پرورشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران. سال ششم، شماره 18، 129-152

  قلتاش، عباس؛ اوجی نژاد، احمدرضا و برزگر، محسن. ( 1389 ). تأثیر آموزش راهبردهای فراشناخت برعملکرد تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی. فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، 1(4): 119-135

  قاسمی، زهرا.(1389) تحلیل محتوای کتاب علوم سوم راهنمایی بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی

  قهرمانی، علی اصغر.(1390) ارزیابی کتاب­های ریاضی دوره ابتدایی از دیدگاه الگوی آموزش خلاقیت پلسک. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی، دانشکده­ی علوم انسانی   

  قورچیان، نادر قلی. ( 1378 ). نظریه های یادگیری و نظریه فراشناخت در فرایند یاددهی- یادگیری.تهران: تربیت.

  کرمی، بختیار؛ کرمی، آزاد الله؛ هاشمی، نظام. (1391) اثر بخشی راهبرد­های شناختی و فرا شناختی بر خلاقیت، انگیزه پیشرفت و خود پندارۀ تحصیلی. فصلنامه علمی-پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2 (4)، 121-139

  کمیجانی، فرج.(1389) بررسی و مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب شیوه­های پرورش خلاقیت دانش­آموزان مقطع راهنمایی آموزش و پرورش منطقه 4 شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

  گیج، نیت ال؛ و برلاینر، دیویدسی. روانشناسی تربیتی. ترجمه غلامرضا خوی نژاد، جواد طهوریان،حسین لطف آبادی، محمد تقی منشی طوسی و محمد حسین نظری نژاد. ( 1374 ). مشهد:  موسسه انتشارات حکیم فردوسی.

  گلاور، جان ا؛ رانینگ، رویس و برونینگ، راجر(1990). روانشناسی شناختی برای معلمان، ترجمه­ی علینقی خرازی، (1377)، تهران، مرکز نشر دانشگاهی

  صداقت، مریم.(1392). تأثیر آموزش خلاقیت بر تفکر خلاق کودکان پیش دبستانی. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

  متولی، سید محمد. ( 1376 ) .بررسی تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی برخواندن درک مطلب وسرعت یادگیری دانش آموزان اول دبیرستان های دخترانه شهرستان فردوس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

  مجازی دلفارد، محمد (1386). اثر بخشی آموزش راهبرد­های فراشناختی بر خود پندارۀ شغلی دانش­آموزان سال سوم دبیرستان منطقه عنبرآباد، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی علامه طباطبایی.

  محسنی، نیک چهر (1383) نظریه­ها در روانشناسی رشد، تهران: پروین.

  محمد زاده، سیده زهره.(1391) اثر بخشی آموزش خلاقاته درس هنر بر رشد خلاقیت دانش­آموزان دختر سوم ابتدایی شهرستان بیرجند. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

  مزلو، آبرهام. (1374). افق­های والاتر فطرت انسان. ترجمه: احمد رضوی. مشهد: آستان قدس رضوی.

  معدن­دار آرانی، عباس و کاکیا، لیندا.(1387). بررسی آفرینندگی در دانش­آموزان دختر بر اساس ارزیابی اثر بخشی روش­های بارش مغزی و اکتشافی هدایت شده. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی. 2 (10)3

  ملکی، بهرام. ( 1384 ). تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر افزایش یادگیری و یادداری، متون درسی مختلف. تازه های علوم شناختی، سال هفتم(( 3، 42-50.

  مورن، ادگار.(1995) روانشناسی شناخت. ترجمه: علی اسدی.تهران: انتشارات سروش

  نادری، ساناز (1392). اثر بخشی آموزش مهارتهای عزت­نفس بر ابراز وجود، خودپنداره و بحران هویت دانش­آموزان دختر دبیرستان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

  نیاز آذری،کیومرث. ( 1382 ). فراشناخت در فرایند یاددهی-یادگیری. تهران: اندیشه

  ویگوستگی، لئو (بی تا)، اندیشه و زبان، ترجمه­ی احمد صبوری (1361)، تهران، اندیشمند.

  منابع انگلیسی

   

  Ahmed, W. & bruinsma, M. (2006). A structural model of self concept, autonomous motivation and      academic performance in cross cultural perspective. Electronic journal of research in educational psychology, 4(10): 551-    576.

  Akram rana, R. & Zafar iqbal, M. (2005). Effect of students' self-concept and gender on academic achievement in science. Bulletin of education & research, 27(2): 19- 36.

  Alexander, P. A., Murphy, P. K., & Guan, J. (1998). The learning and study strategies of highly able students in Singapore. Educational Psychology, 18, 391- 407.

  Hennessey, B. A., and Amabile T. M..(1987). Creativity and Learning. Washington, D.C.: National Education Association,.

  Beckman, P. (2002). Strategy instruction. ERIC . Arlington, VA: ERIC Clearinghouse on Disabilities and Gifted Education, Council for Exceptional Children. (ERIC Document Reproduction Service No. ED474302).

  Bilere, R.F., & Showman, G. (1993). Sychology applied to teaching. 7th ed. New York. Hounghton Mifflin.

  Carr, M., & Jessup, D. (1997). Gender differences in first grade mathematics strategy use: social and metacognitive influences. Journal of Educational Psychology, 89(2), 318-328

  Cheng, V.M.Y.Infusing creativity into classroom of Eastern context: Evaluations from student persectives.  Thinking Skills and Creativity (2010), doi: 10.1016/j.tsc.2010.05.001

  Bromn,A.L.,& Palinccar , A,S.(1982). Inducing strategic from texts by means of informed, self control training (Technical Report No. 262, pp.1-48). Champaing,IL: university of IIIinois at Urbana-champaign.

  Cross,D.R.& Paris,S.G.(1988) Developmental and instructional analyses of children,s metacognition and reading comprehension, Journal of Educational Psychology, 80,131-142.

  Derry, S. & Murphy, D. (1986), Designing systems that train learning ability: from theory to practice. Review of Educational Research 56(1): 1-39.

  Eggen, P. & Kauchak, D.(2001). Educational psychology windows on classrooms. 5th ed. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

  Flavell, J. H .(1985). Cognitive development. 2nd ed. Prentice Hall.

  Flavell, J. H .(2000) . Development of children's knowledge about the mental world International. Journal of Behavioral Development, 24,15–23.

  Gage, N.L & Berliner , D.C. (1994). Educational psychology. 3rd ed. Hopewell , N.J: Houghton Milflin.

  Guliford .J.P. (2005).The nature of human intelligence. McGrahill. New York NY.

  invention Harpercollins publisher.

  Linda .H.E & Pinkleyey, Ch. (2006). Metacognitive strategies help Students to comprehend all text Reading improvement. Cholas Vista: 43 (1): 13-17.

  Lorance, F. (2008). Investigation of Learning Strategies Education and Its Effect on Memory of Weak Rain Brain Deficiency Children. MA thesis,Tehran.

  Magno, C. (2011). Assessing the relationship of scientific thinking, self-regulation in research, and creativity in a measurement model. The International Journal of Research and Review. 6(1), 17-47

  Mihalyi, C. (1996). Creativity: flow and the psychology of discovering and Discovery and Invention. New York: Harper Perennial. ISBN 0-06-092820-4.

  Newbyy,D.E.(2004). Using inquiry to connect young learnes to science. National Charter Schools Institute Learning Resources.Retrieved 2013, 30 Dec. From https://www.fillanypdf.com/.../inquiry%20 and %20 yong%20 children.pdf

  Nolan, A. & Morgan, B. (2000). The role of metacognition in learning. Journal of Educational   Psychology, 50, 49-79.

  Pekrun, R., Goetz, T., Frenzel, Anne C., Barchfeld, P., and Perry, Raymond P. (2011). Measuring emotions in students’ learning and performance: The Achievement Emotions Questionnaire (AEQ). Contemporary Educational Psychology, 36, 36-48.

  Pintrich, P. R. (1999). The role of motivation in promoting and sustaining self- regulated learning. International Journal of Educational Research, 31, 459–470. Prince, G. M., & Weaver, W. T. (1990). Synectics in the classroom. Wellspring, 3, 15-19.

  Sak,U. And Ozge, O. (2010). The Effectiveness of the Creative Reversal Act (CREACT) on Student Creative Thinking (Ej872590). Thinking Skills and Creativity, 5(1), 33-39

  Schleifer, L. F. & Dull, R, B. (2009). “Meta Cognition and Performance in the Accounting Classroom. Issues in Accounting Education, 24(3): 339-367.

  Schommer , M. (1993). Epistemological development and academic performance among secondary students. Journal of Educational Psychology, 85, 306-311.

  Steinmay, R. & Spinath , B. (2009). The Importance of Motivation as a Predictor of School Achievement. Learning and Individual Differences, 19, 80-90.

  Sternberg.R.J. (2009). A three facet mode of creativity. the nature of creativity.cambriage university press.text Reading improvement. Cholas Vista, 43

  (1): 13-17.

  Tobias, S. (1985). Overcoming Math Anxiety; New York : Norton.

  Torrance ,E.P .(1979) . An instructional model for enhancing incubation. Journal of Creative Behavior, 13(1): 23-35

  Torrance.E.P. (2007). Norms–technical manual Torrance test of creative thinking. Minisota Press.

  Ture,R. T.,Smith,j., Graham,R.& Smith-Graham, V. (2006). Fostering creativity hn science Investigative planning: small measures for fostering creathvhty in science Investigative Planning? STER papers, 3-25. Retrieved 2013, Dec. 24 from    http://www.mern.ca/reports/STERpapers-2006-3-25.pdf.

  Weaver, W. T. & Prince, G. (1990). Synectics: It’s potential for education. Phi Delta Kappan, 71, 378-388

  Yang, C. (2005). Learning Strategy Use of Chinese PhD Students of Social Sciences in Australian Universities; Griffith University, Faculty of education. Doctoral Dissertation.

  Zarei, E., Shokrpour, N., Nasiri, E. & kafipour, R.(2012). Self-esteem and Academic Success as Influenced by Reading Strategies. English Language Teaching, 5(2): 17-26  .

  Zitniakova-Gurgova, B. (2007). The influence of gender on achievement motivation of students. The New Educational Review, 13(3-4): 233-243.تحقیق در مورد پایان نامه اثر بخشی آموزش راهبرد¬های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی, مقاله در مورد پایان نامه اثر بخشی آموزش راهبرد¬های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر بخشی آموزش راهبرد¬های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی, پروپوزال در مورد پایان نامه اثر بخشی آموزش راهبرد¬های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی, تز دکترا در مورد پایان نامه اثر بخشی آموزش راهبرد¬های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثر بخشی آموزش راهبرد¬های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثر بخشی آموزش راهبرد¬های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی, پروژه درباره پایان نامه اثر بخشی آموزش راهبرد¬های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثر بخشی آموزش راهبرد¬های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر بخشی آموزش راهبرد¬های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر بخشی آموزش راهبرد¬های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر بخشی آموزش راهبرد¬های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی, رساله دکترا در مورد پایان نامه اثر بخشی آموزش راهبرد¬های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس