پایان نامه روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)

word
173
2 MB
30150
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۲۲,۴۹۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)

  دانشکده علوم پایه ، گروه جغرافیای انسانی

  پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد «M.A »

  گرایش : برنامه ریزی روستایی 

  مقدمه

  بررسی بستر های فعالیت ، بخصوص کشاورزی و عوامل موثر در کیفیت و کمیت تولیدات آن که خود نقش موثری در توسعه فعالان دارد و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . احضاء عوامل و تعیین اولویت عوامل اثر گذار و مشخص نمودن نقش هر یک از ضرورت های یک مطالعه است . در فعالیت کشاورزی ، آسیب شناسی عوامل موثر در این فعالیت و کاهش و افزایش شدت و ضعف هر یک از آنان خود می تواند راهگشای وضعیت موجود و سبب افزایش فعالیت و اقتصاد آن شود و از رکود و یکنواختی آن و در نهایت از این طریق از ضعف ها جلوگیری نماید . و لذا سبب توسعه کمی و کیفی این فعالیت و شاغلان حاضر در آن گردد.   

   

   

   

   

   

   

   

   

  بیان مسئله

  با توجه به روند گرمایش زمین و محدودیت بارندگی های سالهای اخیر، خشکسالیهای پیاپی گسترده مزارع و باغات و به طور کل اقتصاد روستایی در مناطق مختلف جهان از جمله ایران را تحت شعاع  قرارداده است . به گونه ای که بسیاری از محصولات کشاورزی به شدت به لحاظ کمی و کیفی از خشکسالی آسیب دیده اند،  و همین آسیبها به مراتب ظرفیتهای توسعه در نواحی روستایی را دچار مخاطره نابودی کرده است . با توجه به نوسانات شدید در بارش های مختلف کشور ، خشکسالی ها از جمله بلایای طبیعی هستند که در شرایط نوسان منفی و یا به عبارتی کاهش بارش های جوی نسبت به میانگین دراز مدت رخ می دهند و اثر های زیانباری را بر بخش کشاورزی و بعضا اقتصاد نواحی تحمیل می نمایند به طور یقین وجود ابعاد مختلفی از این پدیده موجب تعریف های گوناگونی از آن می شود که با توجه عواملی همچون بارنگی ، دما ، پوشش گیاهی و.... عنوان می گردد . ( فرج زاده ، 1384، 3)

  با توجه به عوامل موثرآب و هوایی در تعیین الگوی صحیح کشاورزی باید اهتمام زیادی گردد . شاید بسیاری از برنامه ریزی های صورت گرفته در مناطق روستایی کشور و خصوصا در زمینه کشاورزی نه تنها مشکلات را حل نکرده بلکه به فراگیر شدن و در نتیجه رویارویی با مسائل جدیدتر را رقم زده است در پی پایین آمدن کیفیت منابع آب و به تبع آن خاک پدیده های دیگری متعاقب آن به وقوع می پیوندد که دولتها را به شدت درگیر می سازد .

  صاحب نظران توسعه روستایی معتقدند که تحقق این اهداف از طریق تصمیم گیری و برنامه ریزی از درون جامعه روستایی و با حمایت و تسهیل گری مدیران و برنامه ریزان بیرونی حاصل می شود (Escap,1996,2) ، که متأسفانه در طول چندین دهه برنامه ریزی و به ویژه توسعه روستای  به خاطر تبعیت از الگوی توسعه برون زا در قالب نظریه نوسازی، مورد توجه قرار نگرفته است که برایند آن شکل گیری دولت بزرگ، در حاشیه قرار گرفتن مردم، تربیت مردم روستایی مطیع و وابسته به کمک دولت،جریان نوآوری ها از شهر به روستا، مهاجرت نیروهای خلاق با استعداد و کوشای جوان به شهر به دلیل عدم توجه به آنها، و عدم ارائه امکانات مناسب در محیط روستا، بیکاری، فقر، تخلیه روستاها، تغییرات اجتماعی و نظایر اینها بوده است . (افتخاری و همکاران ، 1386، 12)

  در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار با توجه به شرایط خاص آب و هوایی در کشور بسیاری از مسائل را باید مرتفع کرد .مدیریت در استفاده از آب در مصرف کشاورزی هم وضعیت را سخت تر کرده است به همین دلیل  الگوی مصرف آب در کشور باید به گونه ای اصلاح شود که نسبت مصارف کشاورزی به تنهایی از 93% وضع فعلی به حدود 90 % در طی برنامه تغییر یابد . همچنین فعالیت بخش های مصرف کننده آب باید به گونه ای سازماندهی شود که ابتدا از آلودگی های منابع آب ناشی از فعالیت این بخشها کنترل شده ، سپس شاخص های کیفی آب به سطح شرایط مطلوب ارتقاء یابد . از طریق عدم بهره برداری بهینه از آبها و استفاده از آبهاب نامناسب توسط بهره برداران سالانه بخشی از اراصی زیر کشت در معرض شوری قرار می گیرد . همچنین به دلیل شرایط سخت محیطی در کشور ، خاکهای بی حاصل بیابانی و تپه ماسه ها و یا خاکهای شور در فلات و تپه ماسه ها برتری چشم گیری را نشان می دهد . ( خانی ، 1386 ، 188-187)

  در هر نقطه ای از دنیا هیج مکانی مانند روستا ها به لحاظ وابستگی اقتصادی به زمین و کشت و کار حاصل از آن ، درگیر شرایط آب و هوایی و اقلیمی هستند ؛ در حقیقت روستاها محل کشاورزی هستند؛ لذا توسعه همه جانبه آن در گرو بالارفتن میزان سطح زیر کشت و اندازه تولیدات زراعی و دامی است . تحقق این موضوع در گرو برآورده شدن بعضی ازنهاده های کشاورزی از جمله آب مورد نیازمی باشد .

  در این رابطه شهرستان ورامین نیز با توجه به خشکسالی های اخیر ، کاهش ریزش های جوی و نبود حجم منابع آب لازم برای زنده نگهداشتن قدرت تولید زمینهای کشاورزی سبب کاهش کمیت و کیفیت محصولات ومتعاقب آن کاهش در آمد و در نهایت سرعت روند توسعه و توسعه پایدار روستایی شده است. فعالیت های عمرانی چون سد ماملو بررودخانه جاجرود نتوانسته است نیازهای ضروری بخش کشاورزی را تامین کند و از طرفی علاوه بر افزایش مصارف نیازهای کشاورزی مصارف خانگی و صنعتی نیز به این موضوع اهمیت می بخشد. در این تحقیق سعی براین است که با توجه به قرار گیری شهرستان ورامین در حاشیه کویر و با توجه به ظرفیتهای بالقوه و بالفعل در زمینه کشاورزی و منابع آبی  چگونه می توان آثار خشکسالی را کمرنگ کرد و به دنبال آن شاخصهای توسعه اعم از مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، بهداشتی و.... را بهبود بخشید. شهرستان ورامین در طی سالهای اخیر جایگاه مطلوبی در زمینه کشاورزی در کشور به دست آورده است به گونه ای که بسیاری از محصولات کشاورزی ورامین در زمره اقلام صادراتی کشور می باشد ؛ گلخانه های عظیم با سرمایه گذاری های فراوان و اراضی وسیع زیر کشت ، برنامه ریزی را برای این شهر کویری که با بحران کم آبی و به دنبال آن خشکسالی  روبروست ، سخت کرده است . اما چیزی که باید به آن توجه داشت این است که اگر هر نقطه ای از کشور به قطب کشاورزی تبدیل گشت ، استمرار این روند تنها بر دوش کشاورزان  نیست و خسارات ناشی از این بلای طبیعی آنقدر سنگین است که اگر دولت با کشاورزان همکاری نکند روستاها خالی از سکنه میشوند و به دنبال آن کشاورزی نابود خواهد شد و کشوری که کشاورزی پویا با تمام مشکلاتش نداشته باشد ؛ صحبت از صنعت کار عبث و بیهوده ای خواهد بود . توسه پایدار ملی در گرو پایداری مناطق روستایی است . به عبارتی پایداری فضاهای روستایی در ابعاد مختلف می تواند نقش موثری در توسعه منطقه ای و ملی داشته باشد بدین ترتیب با شناخت جایگاه سکونتگاهها از منظر ابعاد وشاخص های توسعه پایدار با دیدگاه جامع تری امکان برنامه ریزی فراهم خواهد شد.( شایان وهمکاران،1389، 18)   

   

  هدف

  کشاورزی در هر مقطع زمانی و در هر مکانی با آب و ویژگی های مکانی شامل (انواع خاک، آب و هوا و میزان و کیفیت آب و...) به آن گره خورده است به طوریکه توسعه روستایی از گذشته تا کنون با کشاورزی عجین شده است . مدت زمانی است که توسعه کشاورزی به عنوان یک روش برای رسیدن به اهداف قسمت زیادی از توسعه ملی مورد توجه برنامه ریزان کشور قرار گرفته است . ( دهقان و همکاران 1384، 2) از آنجا که کشاورزی در ارتباط با آب و هوا قرار دارد به همین دلیل تقابل این دو مساله نیاز به بحث و تعقل دارد ،لذا با توجه به اینکه کشور ما در کمربند آب و هوایی خشک و نیمه خشک قرار گرفته است و در مناطق خشک و کم باران به خصوص در نواحی بیابانی میانگین بارش به زیر 50 میلی متر می رسد که خود به نوعی بحران محسوب می شود که مدیریت صحیح منابع طبیعی را می طلبد . مدیریت موفق منابع آب ، نتیجه درک جامع فرآیند های موجود در نظام های منابع آب است و این موضوع اساس توسعه اقدامات مدیریتی مناسب مانند کاهش ریسک در مقاطع مختلف را از راه نظام های هشدار دهنده و آمادگی برای مواقع اضطراری و بحرانی تامین می کند . (ناظمی ، 1385 ، 93)

  در چنین مناطقی زندگی الزاما در ارتباط با آب شکل گرفته و وجود منابع آب ، کمیت و کیفیت و نیز دائمی یا موقتی بودن آن همواره در تشکیل اجتماعات انسانی نقش داشته است . بدیهی است در چنین فضایی بدون وجود آب کافی تشکیل جوامع شهری یا شکل گیری اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و بهره برداری از زمین غیر ممکن است ( مهدوی ، 1385، 143) بدین ترتیب توجه به توسعه روستایی بدون توجه به کشاورزی امری بی اساس است چرا که زندگی روستاییان بر پایه کشاورزی است و حال آنکه به دلیل شرایط اقلیمی و خاص آب و هوایی و خشکسالی های پیاپی و تقابل و رویارویی این مسائل با هم ، پرداختن به آن در اولویت های اساسی برنامه ریزان برای بهبود شرایط کمی و کیفی زندگی روستاییانی است که اقتصاد آنها از راه کشاورزی و دامداری می چرخد .

   

   

  سوال های تحقیق

  آیا کمبود بارش و نوسانات جوی و آب و هوایی در کاهش راندمان تولیدات کشاورزی نقش موثری دارد ؟

  آیا فقدان اطلاعات در بکارگیری بهتر منابع آبی در کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی نقش نافذ دارد ؟

  آیا کاهش میزان حجم منابع آبی ناشی از خشکسالی در کاهش میزان محصولات کشاورزی و تنوعات و در نهایت در چگونگی توسعه روستاهای شهرستان ورامین موثر است ؟

   

   

   

   

  فرضیه

  به نظر می رسد کمبود بارش و نوسانات جوی و آب وهوایی در کاهش راندمان تولید و به طور کلی فعالیت کشاورزی ، نقش بسزایی دارد .

  به نظر می رسدعدم وجود دانش و اطلاعات کافی دربه کارگیری بهترمنابع آبی موجود در تولیدات کشاورزی نقش تعیین کننده دارد. ( مدیریت آب و مدیریت تولید )

  بنظرمی رسد کاهش تولیدات کشاورزی به دلیل خشکسالی و به تبع کاهش توان اقتصادی و همچنین کاهش تنوعات محصولات کشاورزی در روند آهنگ توسعه درروستاهای شهرستان ورامین موثر بوده است .

   

  روش و ابزار تحقیق

  این مطالعه به لحاظ روش تفصیلی و به لحاظ هدف کاربردی بوده است یعنی اطلاعات موجود ناحیه استخراج و توصیف و بر اساس بهره برداری و استفاده مطلوب مورد بررسی قرار می گیرد بنابراین روش های گردآوری مطالعه مشاهده ، مصاحبه و استفاده از اسناد مدارک کتابخانه ای می باشد . همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات گرد آوری شده از طریق روش های تحلیلی آماری با کمک نرم افزار EQLIM  ،SPSS  ، DIC ،Taxconomi صورت می گیرد . 

   

   

  محدودیت ها

  عدم دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق در سطح دهستان از سوی مرکز آمار

  فقدان آگاهی دستگاههای دولتی ذیربط و مسئول از اطلاعات مربوط به کشاورزی و آسیبهای خشکسالی در طی سالهای اخیر

  عدم وجود تخصص های لازم در ساختار و تشکیلات واحد های مربوطه

  عدم شناخت نسبت به ابعاد اهمیتی آمار و برنامه ریزی

  محدودیت مکانی انجام مطالعات در یک محدوده مشخص تقسیمات جغرافیایی                    ( شهرستان ورامین )

  محدودیت زمانی انجام مطالعات در طول یک ترم تحصیلی

  روائی مطالعه

  ابزار مطالعه میتواند متغیرها و داده های موضوع مورد مطالعه را سنجش نماید و واقعیت ها را به خوبی نمایش دهد و عناصر و عوامل را بطور جداگانه و در ترکیب با هم مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .

  پایایی مطالعه

  چون ابزار سنجش در تمام موقعیت های مکانی و در هر مقطع زمانی قابل بهره برداری است ، لذا نتایج این مطالعه نیز از اعتبار برخوردارند . 

   

  Abstract

  According to recent warming and limited rainfall, frequent droughts and extensive fields and orchards of the rural economy in different regions of the world including Iran, is placed under the beam. In fact, village agriculture, so it depends on the development and enhancement of cultivated crops and livestock produced.loss of income and the rate of rural development and sustainable development. Dam construction activities such as agriculture Mamlou Brrvdkhanh Jajrud has failed to meet immediate needs and also the needs of the agricultural, industrial and domestic consumption is also important to give.social, health and .... Improve.

   

   

  Keywords: drought, development, sustainable rural development, agriculture

 • فهرست و منابع پایان نامه روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)

  فهرست:

  فهرست

  عنوان                                                                                  صفحه

  فصل اول : مقدمه و کلیات

  مقدمه ...........................................................................................................1

  بیان مسئله .................................................................................................... 2

   هدف........................................................................................................... 5

  سوال های تحقیق ............................................................................................ 6

  فرضیه .........................................................................................................7

  روش و ابزار تحقیق ....................................................................................... 7

  محدودیت ها ................................................................................................. 8

  روائی مطالعه ............................................................................................... 8

  پایایی مطالعه ................................................................................................ 8

  فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

  مقدمه ......................................................................................................... 9

  تعاریف و مفاهیم آب و هوا و عناصر آن ............................................................ 10

  2-1- آب هوا (اقلیم) .......................................................................................11

  2-2- عناصر آب و هوایی

  2- 2-1-  دما ...............................................................................................14

  2-2-2 – تاثیر تابش بر دما ............................................................................. 15

  2-2-2-1- مناطق انرژی تابشی ایران ............................................................... 16

  2-2-3- بارش ............................................................................................. 17

  2-2-3-1- نواحی بارشی ایران ........................................................................ 18

  2-3 – عوامل آب و هوایی

  2-3-1- عرض جغرافیایی و تابش .................................................................... 20

  2-3-2- دوری و نزدیکی به دریا ..................................................................... 21

  2-3-3- ارتفاع از سطح دریا .......................................................................... 22

  2-3-4 – رطوبت .........................................................................................22

  2-3-4-1- رطوبت مطلق و رطوبت نسبی ..........................................................23

  2-3-5 باد ................................................................................................. 24

  2-4- خشکسالی .......................................................................................... 26

  2-4-1- انواع عمده خشکسالی ........................................................................ 26

  2-4-2- خشکسالی در ایران ........................................................................... 28

  پدیده ال نینو ............................................................................................... 29

  2-4-3- انواع خشکسالی ............................................................................... 31

  خشکسالی هواشناسی .................................................................................... 32

  خشکسالی کشاورزی .................................................................................... 33

  خشکسالی هیدرولوژیکی ............................................................................... 34

  2-4-4- آغاز و خاتمه خشکسالی ..................................................................... 38

  2-4-5- فراوانی خشکسالی ............................................................................ 38

  2-4-6- وسعت منطقه ای خشکسالی ................................................................. 39

  2-4-7- دوره تناوبی رخداد خشکسالی .............................................................. 39

  2-5- تعاریف و مفاهیم توسعه ......................................................................... 41

  2-5-1- شاخص های توسعه ........................................................................... 45

  2-6- مفاهیم توسعه پایدار .............................................................................. 47

  2-6-1- شاخص های توسعه پایدار ................................................................... 49

  2-7-1- تعریف روستا .................................................................................. 50

  2-7-2- توسعه روستایی ............................................................................... 50

  2-8-1- برنامه چیست ؟ ................................................................................ 52

  2-8-2- برنامه ریزی و جایگاه آن در اهداف توسعه ای ......................................... 54

  فصل سوم : معرفی ناحیه مورد مطالعه  ( شناخت وضعیت موجود ناحیه)

  3-1- موقعیت ، وسعت و تقسیمات کشوری ........................................................ 55

  3-2- جغرافیای طبیعی

  3-2-1 ناهمواری ها .................................................................................... 58

  3-2-2- زمین شناسی ................................................................................... 61

  3-3 آب و هوا

  3-3-1 دما ................................................................................................. 63

  3-3-2- بارش ............................................................................................ 65

  3-3-3- رطوبت نسبی .................................................................................. 67

  3-3-4- تبخیر و تعرق .................................................................................. 68

  3-3-5- یخبندان .......................................................................................... 70

  3-3-6- بادها .............................................................................................. 70

  3-4- پوشش گیاهی ...................................................................................... 71

  3-5- ویژگی های جمعیتی

  3-5-1- - تعداد جمعیت در سالهای 1375 ، 1385 ، 1390 .................................. 73

  3-5-2- میزان جمعیت در سال آماری 1385 به تفکیک بخش ................................. 74

  3-5-3- میزان جمعیت در سال آماری 1390 به تفکیک بخش ................................. 75

  3-5-4- نرخ رشد در سه دوره آماری ............................................................... 77

  3-5-5-تعداد خانوار ..................................................................................... 78

  3-5-6 میزان جمعیت بر اساس سن های و جنسیت سال 1385................................ 80

  3-5-6- بار تکفل در دوره آماری 1385 ........................................................... 81

  3-5-7-تعدادجمعیت باسواد و بی سواد به تفکیک بخش .......................................... 82

  3-5- 8- میزان جمعیت به تفکیک دهستان در سال 1385....................................... 84

  3-5-9- تعداد جمعیت با سواد وبی سواد به تفکیک دهستان و جنسیت ........................ 87

  3-6- وضعیت اقتصادی ................................................................................. 89

  3-6-1- وضع فعالیت جمعیت 10 ساله و بیشتر به تفکیک جنس ............................... 89

  3-6-2- جمعیت شاغل 10 ساله و بیشتر بر اساس گروههای عمده شغلی .................... 91

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل

  تجزیه و تحلیل ............................................................................................. 93

  4- 1- شرایط آب و هوایی

  4-1-1- بررسی  وضعیت اقلیمی شهرستان ورامین بر اساس مدل های اقلیمی .............. 94

  4-1-2- بررسی وضعیت دما و بارش و عملکرد آن .............................................. 99

  4-2 – تاثیر شرایط اقلیمی و آب و هوایی بر کشاورزی ........................................ 100

  4-2-1- ساختار توپوگرافی

  4-2-1-1 مزایای ساختار توپوگرافی ............................................................... 100

  4-2-1-2- معایب ساختار توپوگرافی ............................................................... 101

  4-2-2- ساختار هیدرولوژیکی و منابع آبی

  4-2-2-1- مزایای ساختار هیدرولوژیکی و منابع آ.............................................. 101

  4-3- خاکشناسی و طبقه بندی اراضی ............................................................. 103

  4-3-1- معادن ........................................................................................... 103

  4-3-2- رویش طبیعی ................................................................................. 103

  4-4- کشاورزی ......................................................................................... 106

  4-4-1- منابع آبی کشاورزی شهرستان ............................................................ 107

  4-4-2- وسعت اراضی  شهرستان .................................................................. 108

  4-4-3- نوع مالکیت ................................................................................... 114

  4-4-4- شیوه کشت ..................................................................................... 114

  4-4-5- میزان تولیدات کشاورزی در دو دورآماری 1385 و 1390 ....................... 116

  4-4-6- میزان تولیدات کشاورزی درسال 1385 ................................................ 118

  4-5- سنجش توسعه یافتگی شهرستان ورامین .................................................... 120

  4-5-1-روش موریس .................................................................................. 121

  4-5-1- عملیات موریس در شهرستان ورامین به تفکیک دهستان ............................ 122

  4 -5-2- عملیات تاپسیس

  4-5-2-1- چگونگی عملیات تاپسیس ............................................................... 125

  4-5-2-2- عملیات تاپسیس در شهرستان ورامین به تفکیک دهستان ......................... 126

  4-5-3- عملیات تاکسونومی

  4-5-3-1- چگونگی عملیات تاکسونومی .......................................................... 128

  4-5-3-2- عملیات تاکسونومی در شهرستان ورامین به تفکیک دهستان .................... 131

  4-5-4- نتایج حاصل از سه روش .................................................................. 136

  4-6- رابطه موجود میان فاصله از مرکز و میزان توسعه یافتگی ............................ 138

  فصل پنجم : نتیجه گیری

  5- 1- نتیجه گیری ...................................................................................... 140

  5-2- پیشنهاد ها ......................................................................................... 146

  منابع مآخذ ................................................................................................ 149

  پیوست 

  منبع:

  منابع مآخذ فارسی :

  آسایش ، حسین ، اصول و روش های برنامه ریزی روستایی ، انتشارات پیام نور ، 1385

  آسایش ، حسین ، اقتصاد روستایی ، انتشارات پیام نور ،1381

  آسایش ، حسین ، نگاهی تحلیل گرایانه به عمران روستایی در ایران ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، شماره 34 ، 1372

  ازکیا ، مصطفی ، غفاری ، غلامرضا ، توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران ، نشر نی ، 1383

  ازکیا ، مصطفی ، مقدمه ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی ، انتشارات روزنامه اطلاعات ، 1364

  احمدی ، محسن ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، تاثیر خشکسالی بر کشاورزی ایلام ، دانشگاه آزاد شهرری ، 1389

  اصغری مقدم ، محمد رضا ، در آمدی بر جایگاه مطالعات عوامل طبیعی در برنامه ریزی روستایی ، انتشارات سرا ، 1384

  اکبری ، مهدی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، تأثیر نوسانات اقلیمی بر کیفیت منابع آب ( مطالعه موردی : حوزه آبریز جاجرود در دشت ورامین ) ، دانشگاه تهران ، دانشکده جغرافیا ، 1386

  افتخاری ، رفیع ، توسعه مداوم ، مصرف ، افزایش جمعیت و تورم جهانی ، ماهنامه جهاد سازندگی ، سال دوازدهم ، شماره های 51 و 52 ، فروردین و اردیبهشت 1371

  افتخاری ، عبد الرضا ، پور طاهری ، مهدی ، سجاسی قیداری ، حمدالله ، سنجش و ارزیابی معیار های موثر بر عملکرد کشاورزان عادی و موفق روستایی ( مطالعه موردی : روستاهای شهرستان خدابنده ) ، پژوهش های جغرافیای انسانی ، شماره 72 ، تابستان 1381

  افتخاری ، رکن الدین ، مدیریت چالش روستایی ، جامعه روستایی و تغییر چالش ، بیستمین کنگره بین الللی توسعه روستایی ، دانشگاه تهران ، 1385

  ای کلارک ، جان ،  اصول و مبانی جغرافیای جمعیت ، ترجمه مسعود مهدوی ، انتشارات قومس ، 1385

  استوار میمندی ،ابراهیم ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،  ال نینو ورابطه آن با بارش های ایران ، دانشگاه تربیت مدرس ، 1379

  بایبوردی و همکاران ، محمد ، گزارش هم اندیشی آب و خاک ، موسسه مطالعات و پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ، شماره محور 28 ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزی ، همایش چالش ها و چشم انداز های توسعه ایران ، 1387

  بختیار ، صادق ، حقی ، زهرا ، بررسی امنیت غذایی ، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ، شماره 44-43 ، 1382

  بدری ، سید علی ، افتخاری ، رکن الدین ، ارزیابی پایداری – مفهوم و روش ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، شماره 69 ، 1382

  بری ابرقویی و همکاران ، حسین ، کاربرد شاخص های آماری هواشناسی در جهت ارزیابی شدت خشکسالی در مقیاس کشور ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، 1382

  پاپلی یزدی ، محمد حسین ، امیر ابراهیمی ، محمد ، نظریه های توسعه روستایی ، انتشارات سمت ، 1390

  پیرس و همکاران ، دنیای بیکران اقتصاد محیط زیست ، ترجمه عوض کوچکی و دیگران ، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ، 1377

  تودارو ، مایکل ، توسعه اقتصادی در جهان سوم ، ترجمه غلامعلی فرجادی ، انتشارات ، سازمان برنامه و بودجه ، 1366

   حامد مقدم ، احمد ، احمد ، توسعه روستایی ، انتشارات جهاد سازندگی خراسان ، 1369

  حکمت نیا ، حسن ، انصاری ، ژینوس ، برنامه ریزی مسکن شهر میبد با رویکرد توسعه پایدار ، پژوهش های جغرافیای انسانی ، شماره 79 ، بهار 1391

  خراسانی ، محمد امین ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، مناسبات مالی روستایی – شهری و نقش آن در توسعه روستایی ( مطالعه موردی : دهستان عسگریه شهرستان ورامین ) ، دانشگاه تهران ، 1386

  دسترس ، ایراندخت ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، روند توسعه روستایی در سیستان بخش پشت آب ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ، 80 – 1379

  دهقان ، احمد ، فتحی ، هومن ، استراتژی توسعه پایدار بخش کشاورزی ، موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ، مدیریت امور پردازش و تنظیم یافته های تحقیقاتی ، 1384

  دیاس اچ دی و دیگران ، درسنامه برنامه ریزی و توسعه روستایی ، وزارت جهاد سازندگی ، 1368

  رضوانی ، محمد رضا ، جزوه کارگاه برنامه ریزی روستایی ، دانشگاه تهران ، دانشکده جغرافیا ، 1387

  رضوانی ، محمد رضا ، مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران ، انتشارات قومس ، 1387

  رفیعی امام ، عمار ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، برسی بیابان زایی دشت ورامین با تکیه بر مسائل آب و خاک ، دانشگاه تهران ، 1382

  رهنمایی ، محمد تقی ، توان های محیطی ایران ، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران ، 1371

  زمانی ، افسانه ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، خشکسالی و اثرات آن بر کشاورزی شهرستان اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری ، 81-1380

  زمانی پور ، اسدالله ، ترویج کشاورزی در فرآیند توسعه ، دانشگاه بیرجند ، 1373

  سازمان برنامه و بودجه ، لایحه برنامه توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی ، جمهوری اسلامی ایران ، شماره 10 ، 1372-1368

  سازمان برنامه و بودجه ، مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ایران ، دفتر حقوقی و امور مجلس ، 1379

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی زنجان ، راهبردهای توسعه پایدار در طارم ، 1381

  سالنامه آماری 1375 ، مرکز آمار ایران

  سالنامه آماری 1385 ، مرکز آمار ایران

  سرشماری نفوس و مسکن 1390 ، مرکز آمار ایران

  سعیدی ، عباس ، مبانی جغرافیای روستایی ، انتشارات سمت ، 1386

  سیمای جمعیت شهرستان ورامین ، فرمانداری شهرستان ورامین ، 1390

  سیمای شهری – روستایی  شهرستان ورامین ، شهرداری ورامین ، 1385

  سیمای کشاورزی شهرستان ورامین ، اداره جهاد کشاورزی شهرستان ورامین ، 1390

  سیمای محیط زیست شهرستان ورامین ، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ورامین ، 1388

  شایان ، حمید ، حسین زاده ، سید رضا ، خسرو بیگی ، رضا ، ارزیابی پایدار توسعه روستایی ، فصلنامه جغرافیا و توسعه ، شماره 24 ، پاییز 1390

  ولی شریعت پناهی ، مجید ، جزوه درس برنامه ریزی روستایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری ، 1391

  شهبازی ، اسماعیل ، توسعه و ترویج روستایی ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1372 

  شیرکوند ، سعید ، راهبرد های توسعه پایدار اقتصادی ، همایش راهبرد های توسعه پایدار در بخش های اجرایی کشور ، تهران ، 1382

  صداقت کردار ، عبدالله ، فتاحی ، ابراهیم ، شاخص های پیش آگاهی خشکسالی در ایران ، مقاله جغرافیا و توسعه ، شماره 11 ، بهار و تابستان 1387

  عزیزی ، قاسم ، ال نینو دوره های خشکسالی و تر سالی در ایران ، مجله پژوهش های جغرافیایی ، شماره 38 ، 1378

  عزیزی ، قاسم ، تغییر اقلیم ، انتشارات قومس ، 1387

  علیجانی ، بهلول ، آب و هوای ایران ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، 1387

  علیجانی ، بهلول ، کاویانی ، محمد رضا ، مبانی آب و هواشناسی ، انتشارات سمت ، 1387

  علیزاده ، امین ، زهکشی اراضی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، 1364

  علیزاده ، امین ، هوا و اقلیم شناسی ، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ، 1385

  علوی زاده ، سید امیر محمد ، الگوی توسعه اقتصادی – اجتماعی با تاکید بر توسعه پایدار روستایی در ایران ، مجله سیاسی – اقتصادی ، شماره 245، 1386

  فرج زاده ، منوچهر ، خشکسالی از مفهوم تا راهکار ، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ، سال اول 1384

  فراهانی ، ابراهیم ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، بررسی روند تغییرات کمی و کیفی آب های زیرزمینی دشت ورامین ، مرکز تحقیقات بیابانی و کویری دانشگاه تهران ، 1379

  فرهنگ جغرافیایی آکسفورد ، 1977

  قدیری معصوم ، مجتبی ، رساله دکتری ، توان های محیطی دشت مغان ، دانشگاه تهران ، 1376

  قلی نیا ، جواد ، توسعه روستایی ایران سالهای 77-1373 ، مجله جهاد سازندگی ، شماره 231 -230 ، 1379

  کردوانی ، پرویز ، خشکسالی و راهکار های مقابله با آن ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1380

  کردوانی ، پرویز ، منابع مسائل آب در ایران ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1386

  گریک ، دیوید ، مقدمه ای بر جغرافیای کشاورزی ، ترجمه علیرضا کوچکی ، سیاوش دهقانیان ، علی کلاهی اهری ، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ، 1384

  محمود زاده گتابی ، فاطمه ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، نقش کشاورزی در توسعه پایدار شهرستان بابل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری ، 1388

  مطیعی لنگرودی ، سید حسن ، جغرافیای اقتصادی ایران (کشاورزی) ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد ، 1387

  مطیعی لنگرودی ، سید حسن ، برنامه ریزی روستایی با تأکید بر ایران ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد ، 1386

  مطیعی لنگرودی ، سید حسن ، شمسایی ، ابراهیم ، توسعه و کشاورزی پایدار ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1388

  مطیعی لنگرودی ، سید حسن ، عمران فضای روستایی ایران ، هفتمین کنگره جغرافیایی ایران ، موسسه جغرافیایی دانشگاه تهران ، 1370

  معاونت آمار و برنامه ریزی استان تهران ، وضعیت اقتصادی – اجتماعی شهرستان ورامین ، 1385

  موسسه توسعه آسیا و اقیانوسیه وابسته به سازمان ملل ، برنامه ریزی در سطح محلی و توسعه روستایی ، رهبردهای جایگزین ، ترجمه عباس مخبر ، انتشارات برنامه و بودجه ، 1365

  مهدوی ، مسعود ، مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران ، انتشارات سمت ، 1385

  مهدوی ، مسعود ، طاهر خانی ، مهدی ، کاربرد آمار در جغرافیا ، انتشارات قومس ، 1383

  میسرا ، آریی ، توسعه روستایی - مسائل و مشکلات ، ترجمه علی اکبر ، انتشارات وزارت  جهاد سازندگی ، 1366

  میسرا ، رامش ورپرساد ، برداشتی نو از توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی ، سازمان برنامه و بودجه ، شماره 46 ، 1365

  میسرا ، سوندرام ، گزینه های توسعه روستایی ، ترجه علی اکبر ، انتشارات وزارت جهاد سازندگی ، 1371

  ناظمی ، امیر حسین ، توسعه پایدار منابع آب ، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی بحران آب ، دانشگاه زابل ، 1380

  نقی زاده ، فاطمه ، توسعه پایدار ، دانشنامه جامع مدیریت شهری وروستایی ، سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور ، 1388

  نیک خلق ، علی اکبر ، جامعه شناسی روستایی ، انتشارات چاپخش ، 1381

  ودود ،ناصر ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، اثرات خشکسالی های دهه هفتاد شمسی و تاثیرات آن بر کشت گندم منطقه مغان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری ، 1384

  وفا خواه ، مهدی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، برآورد منطقه ای جریان های حداقل رودخانه های فصلی ، دانشگاه تربیت مدرس ، 1379

  هودر ، رابرت ، جغرافیای توسعه در جهان و ایران ، ترجمه فضیله دادور خانی ، ناصر جوادی ، انتشارات قومس ، 1386

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع و مآخذ لاتین :

  Beran ,M.A, and Rodier, J.A , 1985. Hydrological aspect of drought . studies and report in Hydrology 39 , UNESCO – WMO, paris pp 20

  Escap , 1996. showing the way: Metodologies For Successful Rural Poverty Alleviation Projects , Bankok

  Hisdal , H .and Talluksen ,L.M.2000. Drought event definition . Art nIDE Tech Repor no.6 university of oslo , Oslo, Norway

  Horbison , p .1990. Education man power and economic Growth , New York, Megro, Hill book co

  Lea ,D.A.M and D.P chaudhri ,1983 . Rural Development and the state , London ,Methuen

  Tate , E . L . and Gustard , A . 2000 . Drought definition : a hydrological perspective , In : Drought dnd Drought Mitigation in Europe ( ed .by . J .V .Vogt and F. Somma ) , Kluwer Academic Publishers , the Nether Lands , 23-48

  Wilhite, D.A . 2000 Drought as a natural hazard: concepts and difintions .in : Drought : AGlobal Assessment , Vol . 1, wilhite , D.A. (ed). Routledge , New York , pp1-18

  Wilhite , D.A.and Glantz , M.H. 1985 . understanding the Drought Phenomenon : The role of definition ,Water in ternational , 10 (3) , 111-120

  Yevjevich , V.J. (ed) .1975 . Karst Hydrology and water Resources . water Resources Publications , Ft .collins . Colorado.

   

   

   

   

   

   

   

  منابع اینترنتی :

  www.amar .org

  www.camelclimatechange.org                                                                                                                

  www. Civilica.ir

  www.climate.gmu.edu

  www.drought.iranhydrology.net

   www.ec.gc.ca

  www.geography.hunter.cuny.edu   

  www.maghale.net

  www.npr.org                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                 تحقیق در مورد پایان نامه روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی), مقاله در مورد پایان نامه روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی), پروپوزال در مورد پایان نامه روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی), تز دکترا در مورد پایان نامه روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی), پروژه درباره پایان نامه روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی), گزارش سمینار در مورد پایان نامه روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی), رساله دکترا در مورد پایان نامه روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس