پایان نامه بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

word
98
8 MB
30125
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۲,۷۴۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

  پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: جغرافیاطبیعی   گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

  چکیده

  امروزه توجه به پدیده زمین لغزش و پیش بینی، شناسایی، کنترل و کاهش خطرات و خسارات ناشی از آن به عنوان یکی ازاشکال حوادث غیر مترقبه امری ضروری است. زمین لغزش پدیده ای است که به عوامل مختلفی چون شیب، زمین شناسی، بارندگی، پوشش گیاهی، زلزله و. . بستگی دارد و همانند زمین لرزه و شاید در بعضی از کشورهای جهان بیشتر از پدیده زمین لرزه خسارات فراو انی را در زمینه جانی و مالی و منابع طبیعی در پی داشته است. به طوریکه در دهه 1990 تا 2000 میلادی توسط سازمان یونسکو به عنوان دهه مقابله با بلایای طبیعی مطرح شده و در آن زمین لغزش به عنوان یکی از اشکال بلایایی طبیعی مطرح است. ومطالعه همه جانبه پدیده زمین لغزش یکی از اهداف عمده در برنامه­های یونسکو است و این سازمان فعالیت گسترده­ای را از سال 1976 در این رابطه آغاز نموده است. براساس گزارش یونسکو، 84 درصد از خسارات و تلفات وارده بر اثر حوادث طبیعی مربوط به زلزله و 14 درصد مربوط به زمین لغزشها است. کل خسارت وارده در نتیجه وقوع مخاطرات طبیعی (بویژه زمین لغزش، سیل و زلزله) در طی برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی – اجتماعی در ایران، بیش از 16/1 میلیارد دلار گزارش شده است. فقط در نیمه سال 1374 تعداد 54 موردزلزله و زمین لغزش در ایران حادث شده است. در طی زلزله خردادماه گیلان در سال 1369 بیش از 200 نفر بر اثر بروز زمین لغزشهای تحریک زلزله­­ای در کل منطقه از بین رفتند. جاده­های بسیاری بر اثر حرکت زمین، تخریب شد و راههای بسیاری از روستاها بر اثر سقوط سنگ و زمین لغزش مسدود گردید. مساحت قابل توجهی از باغ­ها، کشتزارها و پوشش گیاهی منطقه بر اثر بروز زمین لغزش از بین رفت.

  این پایان نامه با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی  و با بهره گیری از مطالعات اسنادی – کتابخانه ای و میدانی بوده نتایج نشان می دهد با توجه به مطلعات در باره حرکات دامنه ای و  نتایج حاصله از نفشه های ترسیم شده و ارزش دادن به همه ی نقشه ها از جمله شیب، پوشش گیاهی، زمین شناسی  و خاک  و توپوگرافی به ترسیم نقشه پهنه بندی در منطقه پرداخته و خط ایجاد ریزش بیشتر در مناطق کمادل و خالصان در شمال شرقی حوضه مقداری در جنوب حوضه و شمال غربی و بخشی در مرکز شناسایی شده است خطر لغزش در مرکز به سمت جنوب غربی احتمال بیشتری دارد و روان گلی نیز در بخش های غربی و مقداری در  مرکز حوضه احتمال ایجاد آن وجود داشته است.

  واژگان کلیدی: حرکات دامنه ای، لغزش، حوضه، ماسوله رودخانه

  مقدمه

  مقوله ی زمین لغزش (Land Slide) امروزه در جهان یکی از مهمترین مسائل بشمار می رود. هر ساله نمونه‎های عظیم این پدیده را  می توان در رسانه ها دید. زمین لغزش چه در ابعاد بزرگ و سریع خود و چه در بعدهای کوچک و خزنده می تواند به طرق مختلف خسارت زا باشد. بر این اساس بررسی این پدیده، از میزان خسارت‎های طبیعی و انسانی بکاهد. شناخت زمین لغزش این امکان را به ما خواهد داد که عوامل پدید آورنده‎ی آن را شناخته و از تکرار آن چه بدست طبیعت و یا انسان و فعالیت هایش جلوگیری کرده و یا حداقل شدت آن را بکاهیم. ایران به دلیل کوهستانی بودن و دارا بودن دامنه های گوناگون،  همچنین فعالیت های عمرانی و پیامد آن دستکاری در محیط طبیعی ; موارد متعدد این پدیده را به خود می بیند، که اهمیتش را دوچندان می‎کند. برنامه ریزی و مطالعه ی محیط های طبیعی در جهت حفظ تعادل و پایداری محیط طبیعی بخصوص دامنه ها و سپس انجام فعالیت ها و پروژه های عمرانی;باید مورد توجه مسئولین و بهره برداران قرار گیرد;چراکه برهم خوردن تعادل دامنه ها منجر به کاهش پایداری آن ها و در نهایت حرکات دامنه ای یا زمین لغزش خواهد شد. البته می دانیم که این پدیده مختص مناطق کوهستانی و دامنه‎ها بوده و می توان در این مناطق به راحتی انواع مختلف آن را مشاهده نمود. حوضه ماسوله رودخانه از جمله مناطقی است که دچار حرکات دامنه ای شده است.

  با توجه به موارد فوق این پایان نامه به پنج فصل زیر تقسیم می شود:

  فصل اول : کلیات تحقیق

  فصل دوم : مرور منابع و ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

  فصل سوم : روش اجرای تحقیق(مواد و روشها)

  فصل چهارم : یافته های تحقیق

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پاسخ به فرضیات می باشد

   

   

   

   

   

   

   

  1-2  کلیات تحقیق

  1-2-1 بیان مسئله

  حرکات توده ای مواد، یک فرآیندهای ژئومورفیک طبیعی هستندکه بر اساس ویژگی های خاص این پدیده‎ها که بخشی ا ز فرآیندهای محیطی یک محل اتفاق می افتند )گلید:2003 123).

  فرسایش دامنه ای، سبب انتقال حجم زیادی از مواد دامنه ای، مانند سنگریزه ها،  واریزه ها و غیره به دره ها می شوند (لارسن و پاکز،:1997 836). در کشور ایران، به دلیل شرایط آب و هوایی، زمین شناسی و توپوگرافی مستعد، وقوع حرکات توده ای، تلفات جانی و خسارتهای مالی و زیست محیطی قابل توجهی به همراه دارد، به طوری که علاوه بر تخریب خاکهای حاصلخیز، موجب تهدید و تخریب سکونتگاه های انسانی و زیرساخت های بشری، قطع راههای ارتباطی و غیره می شوند. در نواحی مختلف کشور ایران چنانکه تا سال 1380 تعداد 3250 مورد ز مین لغزش به ثبت رسیده و تخمین زده می شود که تعداد آنها بالغ بر دو برابر این رقم باشد (فیض نیا و همکاران، 1380.، 208 ) همچنین براساس گزارش کمیته کاهش بلایای طبیعی وزارت کشور، سهم خسارات سالانه ناشی از حرکت های توده ای در ایران، میلیارد ریال برآورد گردیده است (احمدی و طالبی، 1380، . (324 : 500.

  حرکات دامنه ای پس از زلزله و سیل، بیشترین خسارات را به انسان وارد می­کند. به طوریکه سالانه میلیاردها تن خاک و سنگ بر اثر این پدیده جابه‎جا می­شود. در دهه­های اخیر، با توجه به سیر صعودی خسارات و زیانهای ناشی از حوادث طبیعی (به ویژه حرکات دامنه ای)، مسئله پیش­بینی و ارائه راه­حل­ها و شیوه های کنترل و دور ماندن از ضررها و خسارات وارده، به طور جدی مطرح بوده است. در سال های اخیر میزان حرکات دامنه ای مانند لغزش، ریزش و سولی فلوکسیون در حوضه‎ی آبریز ماسوله رودخان افزایش یافته است. همچنین در این مدت ماسوله رودخان نیز نسبت به سال های گذشته بیشتر سیلابی شده و حتی خسارات ناشی از آن در روستاهای واقع در اطرافش هم افزایش یافته است. از سوی دیگر طی این مدت فعالیت های انسانی هم مانند عملیات راهسازی جهت تعریض برخی نقاط حادثه خیز جاده، ایجاد معابر در دل جنگل جهت انتقال چوب درختان، بهره برداری بی رویه از جنگل و عدم کاشت نهال، برداشت بی‎رویه شن از کف رودخانه ایجاد تغییرات ژئومورفولوژیکی در برخی مناطق توسط افراد آن هم با اخذ مجوز از سازمان ها و نهادهای مربوطه در جهت ساخت استراحتگاه های گردشگری; افزایش یافته است. بر این اساس فعالیت های انسانی از یک سو و عدم برنامه ریزی و مدیریت صحیح در  راستای حفاظت از خاک این حوضه،  فرسایش و جابجایی خاک را سبب شده و انواع حرکات دامنه ای را ایجاد کرده است. در این پایان نامه سعی می شودباتوجه به اینکه حرکات دامنه ای حوضه ماسوله رودخان می تواند از عوامل گوناگونی مانند شرایط آب و هوایی، فعالیت های انسانی، میزان پوشش گیاهی، زمین ساخت حوضه،  فعالیت های تکتونیک و... نشات بگیرد علل دقیق این حرکات دامنه درماسوله رودخان موردبررسی و نسبت به جلوگیری از حرکات دامنه ای حوضه ماسوله رودخان پیشنهادهای ارائه شود.  

   

  1-2-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

     بلایای طبیعی به عنوان بزرگترین دشمن طبیعی انسان باعث کشته و مجروح شدن سالانه صدها هزار تن و بی خانمان شدن میلیون ها نفر در سراسر جهان می شود. از این رهگذر حرکات  دامنه ای  به عنوان یکی از معضلات جهانی پیش روی انسان که همواره در سراسر جهان باعث تلفات سالانه هزاران نفر و وارد آمدن خسارات سنگین مالی و اقتصادی به مناطق مسکونی می شود دارای اهمیت خاصی می باشد؛ خصوصاً که با افزایش جمعیت و اسکان در مناطقی که مستعد رویداد حرکات دامنه ای هستند آمارهای جهانی تلفات و خسارات مالی ناشی از این پدیده،  پیوسته در حال افزایش می باشد.

     با توجه به این نکته که حرکات دامنه ای  نسبت به سایر بلایای طبیعی مثل سیل، آتشفشان،  زلزله و... مدیریت پذیرتر و قابل پیش بینی تر می باشند لذا شناخت این پدیده در جهت جلوگیری از خسارات ناشی از آن از اهمیت بنیادی در مقابله با بلایای طبیعی برخوردار است.

    

  1-2-3  اهداف تحقیق

  بررسی عواملی که حرکات دامنه ای را بوجود می آورد

  شناسایی مکان های مستعد به حرکت دامنه ای

  ارائه راه کارهای لازم در جهت جلوگیری از این پدیده و خطرات آن

   

  1-2-4  سوال تحقیق

  چه عوامل منجر به ایجاد حرکات دامنه ای در حوضه آبریز ماسوله رودخان می شود؟

   

  1-2-5  فرضیه تحقیق

  به نظر می رسد عامل شیب و از بین رفتن پوشش گیاهی در حوضه آبریز ماسوله رودخان عامل بوجود آمدن حرکات دامنه ای می باشد.

  به نظر میرسد دست کاری انسان در حوضه آبریز ماسوله رودخان عامل به وجود آمدن  حرکات دامنه ای شده است.

   

  1-2-6  روش تحقیق

  روش تحقیق به صورت توصیفی– تحلیلی بوده هم می باشد

   

  1-2-7  مراحل تحقیق

  در گام اول به مانند همه ی تحقیقات به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است و به دو بخش تقسیم می‎شود: بخش اول گردآوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و مشاهدات میدانی انجام گرفته است. در روش کتابخانه ای به گزارشات،  طرح ها،  مقالات،  کتاب ها،  همچنین استفاده از نقشه ها،  عکس های هوایی، رقومی کردن نقشه های پایه مانند نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، پوشش گیاهی و تولید نقشه های دیگر با نرم افزار GIS.

  در بخش دوم جمع آوری اطلاعات از طریق فعالیت های صحرایی مانند بررسی لیتولوژی سطحی و نفوذپذیری سنگها،  بررسی پوشش گیاهی و کاربری اراضی، مطالعه‎ی شیب و ارتفاع و مشاهده‎ی لغزش‎ها و آثار زمین لغزش های صورت پذیرفته در حوضه ی ماسوله رودخان پرداخته شده است.

  گام دوم; تجزیه و تحلیل داده ها :در این گام پس از دریافت داده ها به تجزیه و تحلیل آن ها پرداخته و همچنین نرم افزارGIS نقشه ی پهنه بندی حرکات دامنه ای تهیه  می گردد.

   

  1-2-8  روش تجزیه و تحلیل

  تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده جهت دستیابی به نتایج منطقی و صحیح که بتواند راه گشای هدف‎های پژوهش حاضر باشد از طریق تحلیل داده های آماری و از طریق روش های تجربی،  تحلیلی و استنباطی استفاده شده است. جهت صحت و سقم داده ها از بازدیدهای میدانی بهره گرفته شده و داده ها با نتایج مشاهدات مطابقت داده می شود. در این تحقیق از نرم افزارهایی نظیر Word،GIS , Excel  نیز استفاده شده است.

   

  1-2-9  موقعیت محدوده

  ماسوله رودخان با وسعت 226. 30 کیلومتر مربع در شهرستان فومن واقع شده است. حوضه آبخیز مورد مطالعه از نظر مختصات جغرافیایی در حد فاصل طول جغرافیایی ˝ 00  ́ 13  ˚37  تا  ˝ 30  ́  03  ˚37 شرقی و عرض جغرافیایی ˝ 26  ́ 54  ˚48 تا ˝ 30  ́ 9  ˚49 شمالی قرار گرفته است. حوضه آبخیز ماسوله در فاصله حدود60 کیلومتری شهرستان رشت مرکز استان گیلان واقع شده است. شکل شماره 3-1 نقشه موقعیت جفرافیایی ماسوله رودخان می باشد.

  1-2-10  واژه ها و مفاهیم

  حرکات توده‌ای شامل تمامی جابجایی­ها و جدا شدگی‌های خاک و مواد سنگی به صورت توده‌ای است که تحت تأثیر نیروی گرانش رخ می­دهد (1984,cheroly)

  به مساحتی از یک منطقه اطلاق می شود که رواناب حاصله از بارندگی هایی که روی آن می بارد تماماً بطور طبیعی به نقطه واحدی به نام نقطه تمرکز هدایت می شود اگر نقطه تمرکز در داخل حوضه قرار گرفته باشد،  یعنی حوضه،  محیط کاملاً مسدودی را تشکیل داده باشد آن را حوضه بسته و اگر نقطه تمرکز درانتها حوضه واقع شده باشد،  به نحوی که رواناب بتوانند از حوضه خارج شود،  آن را حوضه باز می نامند (علیزاده،  امین،  1376).

   

  1-2-11  مشکلات تحقیق محدودیتها و موانع تحقیق

  دور بودن محدوده مورد مطالعه

  صعب العبور بودن و مشکلات پیمایش در محدوده

   هزینه بر بودن مطالعات میدانی 

  Abstract:

  Today attention to Landslide and prediction, Identification and control and reduce of risks and damages caused, as one of Unexpected Situations is necessary. Landslide depends to factors such as: Slope, geology, precipitation, Vegetation cover, earthquakes and …

  Like earthquakes and perhaps more than earthquakes some countries has huge life and financial and natural resources losses. As the decade 1990 – 2000 is considered as Decades deal with natural disasters.  Comprehensive study of landslide is one of major aims of UNESCO, and this organization has begun Wide activities bout this from 76. Based on UNESCO report, 84% damages and Losses from natural disasters is related to earthquake and 14% are landslides. All damages from natural disasters (especially landslide, flood and earthquake) during 5-year social – economic development project in Iran were reported more than 1. 16 million dollars. Only in half of the 1374, 54 landslide and earthquake happened. During earthquake 1369 in Guilan more than 200 people died by landslides of earthquakes in all of the area. Many roads were destroyed from landslide and many rural ways blocked as a result of rock fall and landslide. A significant area of the gardens, farms and vegetation cover disappeared by landslide (Shariat Jafari, 1375).

  This thesis using descriptive – analytic method was done and results indicate that according to studies about Range motions and maps and value of all maps including sloop, vegetation cover, geology, earth and topography, Zoning was performed in the area and the falling line were identified more in Kamadol and Khalesan in Northeast of area and some in south of area and northwest and some in the center. The risk of landslide in the centre to the Southwest More likely and flowing mud in west and center of area may occur.

  Key words: range motions, slide, basin, Masouleh Roudkhan

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

  فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                          صفحه

  چکیده 1

  فصل اول کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه. 3

  1-2  کلیات تحقیق.. 4

  1-2-1 بیان مسئله. 4

  1-2-2 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

  1-2-3  اهداف تحقیق.. 5

  1-2-4  سوال تحقیق.. 5

  1-2-5  فرضیه تحقیق.. 5

  1-2-6  روش تحقیق.. 6

  1-2-7  مراحل تحقیق.. 6

  1-2-8  روش تجزیه و تحلیل.. 6

  1-2-9  موقعیت محدوده 6

  1-2-10  واژه ها و مفاهیم. 7

  1-2-11  مشکلات تحقیق محدودیتها و موانع تحقیق.. 7

  فصل دوم :مرور منابع، ادبیات تحقیق، پیشینه تحقیق

  2-1  حرکات توده ای.. 9

  2-1-1 انواع زمین لغزه‌ 11

  2-1-1-1 طبقه‌بندی وارنز از حرکات توده‌ای.. 11

  2-1-2 ریزشها 13

  2-1-3  واژگونیها 13

  2-1-4 لغزشها 13

  2-1-4-1 لغزشهای چرخشی.. 13

  2-1-4 -2 لغزشهای انتقالی.. 14

  2-1-4-3  جدا شدگیهای جانبی.. 15

  2-1-4-4 جریانها 15

  2-1-4 -5 حرکتهای مرکب و ترکیبی.. 15

  2-1-5 علل وقوع حرکات دامنه ای.. 16

  2-1- 5-1 شرایط ساختاری و بنیادی.. 16

  2-1- 6 عوامل ایجاد کننده زمین لغزش... 18

  2-1- 6-1 عوامل افزایش دهنده تنش برشی.. 18

  2-1- 6-2 عوامل کاهنده مقاومت برشی.. 19

  2-1-7 پایداری دامنه‌ای.. 20

  2-1-8  تعریف و مفهوم پهنهبندی خطر زمین لغزش(حرکات دامنه ای) 22

  2-1- 9  پیشینه ی تحقیق.. 22

  فصل سوم روش اجرای تحقیقی (مواد و روش ها)

  3-1 داده ها 27

  3–2 روش کار. 29

  3-2-1 روش IDW... 29

  فصل چهارم تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

  4-1 موقعیت حوضه ماسوله رودخان. 31

  4-2 توپوگرافی حوضه. 32

  4-3 منابع آب... 34

  4-4 شیب حوضه ماسوله رودخان. 36

  4-5 منابع خاک.. 38

  4-6 پوشش گیاهی.. 40

  4-7 زمین شناسی.. 42

  4-8  اقلیم. 46

  4-8-1 درجه حرارت... 46

  4-8-2 بارش... 47

  4-8-3 رطوبت نسبی.. 50

  4-8-4 ساعات آفتابی.. 51

  4-8-5 باد. 53

  4-9 ژئومورفولوژی.. 54

  4-9-1 مقدمه. 54

  4-9-2 خط القعر(تالوگ) 56

  4-9-3 خط الراس... 58

  4-9- 4  مخروط افکنه. 58

  4-9-5 رخساره دامنه منظم. 60

  4-9-6 رخساره دامنه مقعر. 60

  4-9-7 رخساره دامنه مرکب... 61

  4-10 حرکات دامنه ای.. 61

  4-10-1 ریزش ها 63

  4-10-2  لغزش ها 66

  4-10-2-1 لغزش مسطوی در سنگ... 67

  4-11 روانه گلی.. 68

  4-12 زمین شناسی و حرکات دامنه ای ماسوله رودخان. 69

  4-13 خاک و حرکات دامنه ای ماسوله رودخان. 71

  4-14حرکات دامنه ای،  شیب، گسل  و دخالت انسان در حوضه ماسوله رودخان. 73

  4-15 عوامل ایجاد حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان. 75

  4- 16 پهنه بندی حرکات دامنه ای.. 75

  فصل پنجم مبحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1 نتیجه گیری.. 78

  5-2 ارزیابی فرضیات... 83

  5-2-1 فرضیه اول. 83

  5-3 پیشنهادها 83

  منابع و مأخذ. 85

  منبع:

  منابع و مأخذ

  آقا نباتی،  سیدعلی؛1385،  زمین­شناسی ایران،  تهران،  انتشارات سازمان زمین­شناسی واکتشافات معدنی کشور،  .

  احمدی،  حسن؛ طالب،  علی ( 1380 ): بررسی عوامل مؤثر در ایجاد حرک تهای تود های

  افتخارنژاد،  جمشید؛1359،  تفکیک بخش­های مختلف ایران از نظر وضع ساختمانی در ارتباط با حوضه­های رسوبی،  نشریه انجمن نفت،  شماره 82،  .

  بابکان،  سولماز،  1385،  پهنه­بندی با استفاده از اکتشافات معدن،  پایان­نامه کارشناسی ارشد مهندسی دانشگاه تهران

  ثروتی،  محمدرضا؛ جلیل­الدین سرور،  1379،  توصیف وتفسیر نقشه­های توپوگرافی و زمین­شناسی،  انتشارات حرف نو.

  جعفرپور،  ابراهیم؛1356،  پژوهشهای اقلیمی غرب ایران،  تهران،  انتشارات مؤسسه جغرافیا،  شماره 15

  چگینی،  رباب؛1382،  بررسی پدیده­های ژئودینامیک خطرساز (ناپایداری دامنه­ای و زلزله) در بخش مرکزی شهرستان قزوین با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی،  پاین­نامه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)،  دانشگاه تربیت معلم،  .

  چوکلی،  سلیمان؛1383،  تحلیل ویژگیهای ژئومورفولوژیکی حوضه آبریز قره گویز با تاکید بر فرسایش و رسوب،  پایان­نامه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی،  دانشکده جغرافیا،  دانشگاه تهران.

  حائری،  سیدمحسن؛ سمیعی،  امیرحسین؛ 1375،  روش جدید پهنه­بندی مناطق شیب­دار در برابر خطر زمین لغزش با تکیه بر بررسی پهنه­بندی استان مازندران،  علوم زمین،  شماره 23،  سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

  حسن­زاده،  محمد؛1379،  پهنه­بندی خطر زمین لغزش حوزه شلمانرود در استان گیلان،  پایان­نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه تهران.

  حوضه‎ی آبخیز شلمانرود در استان گیلا. ن مجله منابع طبیعی ایران. جلد 54. شماره 4

  حیدریان،  لیلا؛1386،  هیدروژئومورفولوژی حوضه حسین­آباد با تأکید بر فرسایش ورسوب،  پایان­نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه تهران.

  راکعی، بابک؛ خامه چیان،  ماشا. . . ؛ عبدالملکی،  پرویز؛1382،  پهنه­بندی خطر زمین لغزش در منطقه سفید گله (استان سمنان)،  سومین کنفرانس زمین­شناسی مهندسی و محیط زیست ایران،  دانشگاه تربیت معلم.

  رجائی، عبدالحمید؛1373،  کاربرد ژئومورفولوژی درآمایش سرزمین و مدیریت محیط،  انتشارات قومس،  .

  رفاهی، حسینقلی؛1379،  فرسایش آبی و کنترل آن،  تهران،  انتشارات دانشگاه تهران،  .

  سازمان زمین­شناسی واکتشافات معدنی کشور،  نقشه­های زمین­شناسی رشت و لنگرود،  مقیاس  100000: 1.

  سرور،  جلیل­الدین؛1383،  ارزیابی لغزش در باغ­های چای نواحی کوهستانی شرق گیلان،  مجله پژوهشهای جغرافیایی،   انتشارات دانشگاه تهران

  شریعت جعفری،  محسن؛1375،  زمین لغزش (مبانی و اصول پایداری شیبها)،  انتشارات سازه

  عابدی،  قاسم؛1377،  بررسی بلایای طبیعی و نقش آن در توسعه پایدار با تأکید بر ایران،  سپهر،  نشریه فنی سازمان جغرافیایی کشور،  دوره هفتم،  شماره بیست وهشتم،  زمستان

  علیجانی،  بهلول؛ 1379.،  آب و هوای ایران (رشته جغرافیا)،  تهران،  انتشارات دانشگاه پیام نور،  ‌چاپ چهارم،  

  علیزاده،  امین و دیگران؛1379،  هوا و اقلیم­شناسی،  مشهد انتشارات دانشگاه فردوسی،  چاپ دوم،  

  غفاری، رامین؛1382، الویت­بندی بحران در سکونتگاه­های روستایی با روش (مطالعه موردی دهستان بازفت) فصل­نامه مهندس مشاور، شماره 2

  فیروز نخجوانی،  فیروز؛1351،  مبارزه با فرسایش و اصلاح آبخیزها،  دانشگاه تهران،  چاپ اول

  فیض­نیا، سادات؛ احمدی،  ح؛ حسن­زاده نفوتی، 1380 ؛ پهنه­بندی خطر زمین لغزش حوضه آبخیز شلمانرود در استان گیلان،  مجله منابع طبیعی ایران،  جلد 54،  شماره 3

  فیض نیا، سادات؛ احمدی،  حسن؛ حسن زاده،  محمد ( 1380 ): پهنه بندی خطر زمی نلغزش

  کرم،  عبدالامبر؛ 1380،  مدلسازی کمی پهنه­بندی خطر زمین لغزش در زاگرس چین خورده (مطالعه موردی حوضه آبخیز سرخون استان چهارمحال و بختیاری)،  رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس،  بهار.

  کرم، عبدالامیر؛ کاربرد مدل ترکیب خطی وزین (WLC) در پهنه­بندی پتانسیل وقوع زمین لغزش،  مجله جغرافیا و توسعه،  ص 146 – 131

  کمک پناه، علی؛ منتظر القائم، سعید؛1383، مجموعه مقالات اولین کارگاه تخصصی بررسی راهبردهای کاهش خسارات زمین لغزش در کشور،  مؤسسه بین­اللملی زلزله­شناسی و مهندسی زلزله،  مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،  تهران،  چاپ اول،  .

  کوک، آریو؛ دورکمپ، جی سی؛ 1377، ترجمه شاپور گودرزی­نژاد، ژئومورفولوژی ومدیریت محیط، تهران، انتشارات سمت،  .

  گروه مطالعه امور زمین لغزشها، شرکت خدمات مهندسی جهاد؛ 1384. تهیه نقشه پهنه­بندی خطر زمین لغزش در توجیهی حوضه آبخیز پلرود در مقیاس 150000: 1،  (خلاصه گزارش نهایی)،  خرداد

  محمودی، فرج­الله؛ ژئومورفولوژی دینامیک،  تهران،  انتشارات دانشگاه پیام نور،  چاپ ششم

  محمودی،  فرج­الله؛1379،  ژئومورفولوژی ساختمانی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ چهارم.

  مخدوم،  مجید؛1377، زیستن در محیط زیست، انتشارات دانشگاه تهران

  مدیریت آبخیزداری استان گیلان،  1376، اصلاح کاربری اراضی استان گیلان،  مقیاس 250000: 1،  77.

  معماریان ح. 1384، زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک،  انتشارات دانشگاه تهران،  چاپ چهارم،  

  معماریان ح.،  زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک، انتشارات دانشگاه تهران،  چاپ چهارم،  1384

  معماریان،  حسین؛1377، زمین­شناسی برای مهندسین،  انتشارات دانشگاه تهران،  .

  منطقه اردبیل استان چهارمحال و بختیاری). مجله منابع طبیعی ایران. جلد 4. شماره 4)

  موحد دانش، علی­اصغر؛1382،  هیدرولوژی آبهای سطحی ایران،  تهران، سمت، چاپ دوم.

  مهدی­فر، محمدرضا؛ م، فاطمی عقدا؛1376،  کاربرد تحلیلی مجموعه­های فازی در پهنه­بندی خطر زمین لغزش و شرح سیستم کامپیوتری تهیه شده،  مجموعه مقالات دویمن سمینار زمین لغزه و کاهش خسارات­های آن،  مؤسسه بین­المللی زلزله­شناسی و مهندسی زلزله،  مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،  تهران،  چاپ اول،  .

  ناطقی الهی، ف؛ 1378، مدیریت بحران زمین لرزه درایران، پژوهشگاه بین­المللی زلزله­شناسی و مهندسی زلزله.

  نبوی،  محمدحسین، 1355، دیباچه­ای بر زمین­شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین­شناسی کشور.

  نیک­اندیش، نسرین؛1378، نتایج تحقیق برخی محققین در مورد عوامل هیدرواقلیم در وقوع زمین لغزش­ها، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،  ص 268.

  وزارت کشاورزی،  1371، سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی،  مؤسسه تحقیقات خاک و آب،  نقشه مطالعات ارزیابی منابع و استعداد اراضی استان گیلان،  تهیه برای چاپ رنگی: ایرج ملازاده،  عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب،  مقیاس 250000: 1،  سال.

  ERDE. 134:123 – 146.

  Glade,T(2003): Vulnerability assessment in landslide risk analysis. DIE

  Larsen,M. G. and J. E(1997): How wide is a road? The association of roads and

  mass wasting in a forested mountaion,Ear. Sur. Pro. and Landforms, Vol: 22.

  Mathewson, AN INTRODUCTION TO ENGINEERING GEOLOGY, 1981

  Mathewson, AN INTRODUCTION TO ENGINEERING GEOLOGY, 1981

   

   تحقیق در مورد پایان نامه بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان, مقاله در مورد پایان نامه بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان, پروژه درباره پایان نامه بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس