پایان نامه بررسی میزان تاثیر نشریات محلی خوزستان بر نگرش فرهنگی مخاطبان

word
115
343 KB
30072
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۱,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی میزان تاثیر نشریات محلی خوزستان بر نگرش فرهنگی مخاطبان

                       پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

  چکیده: نشریات محلی دسته ای از رسانه هایی هستند که در دنیای رسانه ای جدید در کنار انبوهی از رسانه های جدید و قدیم به کار اطلاع رسانی و انتقال پیام مشغولند از این رو در این فضای رسانه ای جدید تداوم و استمرار فعالیت آنها منوط به رعایت پاره ای از شاخص های محتوایی و فنی است . شاخص های مورد استفاده در این تحقیق برگرفته از دو مفهوم رسانه بودن و محلی بودن این نشریات است و بیشتر مربوط به شاخص های محتوایی است.سئوال اصلی ما در این تحقیق عبارتست از اینکه  مطبوعات محلی استان خوزستان  با توجه به تعدد و نیز رویکرد آنها در زمینه های فرهنگی و اجتماعی چه تاثیری بر نگرش فرهنگی مردم دارند؟ که براساس نظریه برجسته سازی استوار است.هدف اصلی از این تحقیق شناخت تاثیر توانمندی های فرهنگی و تبلیغی نشریات محلی استان خوزستان بر نگرش های فرهنگی مخاطبان است. این پژوهش به شیوه پیمایشی انجام گرفته  است. ودر نهایت این نتیجه کلی بدست می آید که  نشریات محلی با توجه به توانایی فعالان هر یک از رسانه ها دارای کارکردهای متفاوتی است که این عملکرد در جذب مخاطبان و یا کاهش آن تاثیرگذار است.داشتن تیم رسانه ای که دارای دانش  حرفه ای لازم باشد برای یک نشریه یک فرصت مناسب است تا بتواند از ظرفیت های موجود در جامعه از جمله رضایت مخاطب و  اعتماد  آنها در جهت ارائه کارکردهای که بتواند بعنوان یک رویکرد فرهنگی قابل قبول باشند تاثیرگذار باشند.

  کلمات کلیدی: نگرش فرهنگی ، مطبوعات محلی ،تاثیر نشریات محلی ، نشریات محلی استان خوزستان، تحلیل محتوا.

  نشریات محلی‌ نماینده‌ی آداب و رسوم به طور کلی فرهنگ آن زیست‌ بوم هستند. در این میان نشریاتی موفق‌ترند، که توانسته‌اند با تکیه بر منابع بومی مطالب مفید‌تری را ارائه دهند.دریافت‌های بومی به تقویت اذهان مردم آن منطقه می انجامد و درهای جامعه‌پذیری را می‌گشاید. بدون این شاخصه، نشریه‌ی بومی با یک نشریه‌ی سراسری تفاوتی ندارد.تمام هارمونی یک نشریه‌ی محلی در این خلاصه می‌شود که زیرساختِ تعلق به خرده‌ فرهنگ محلی را به دست فراموشی نسپارد . دست ‌اندرکاران این نشریه باید به خاطر بسپارند که رسالت روزنامه نگاری حرفه‌ای آنها وابستگی مستقیمی با اصل برقراری ارتباط با مخاطبان بومی دارد. نشریه‌ی محلی رسالت خاص خود را دارد.شفاف سازی و ایجاد فضایی که در آن فضا قدرت آگاهی بخشی و نقادی به بالاترین میزان برسد. نشریات محلی باید آن قدر مقبولیت و سندیت پیدا کنند، که مرجعیت مطالب و اخبار محلی در دست آنان باشد. و این  به آن معناست که روزنامه محلی به حدی از مستند سازی رسیده است، که نقش  مرجع را پیدا کرده است.این اوج منزلت و اعتباری ست که یک نشریه‌ی محلی می‌تواند پیدا کنند.جهان امروز جهان حرفها وشعارهای کلی نیست. زیباترین و جامع ترین فونکسیون و کارکرد نشریات محلی برقراری پیوند و همبستگی میان مردم آن اجتماع است.تمام طبقات و اقشار جامعه به نشریه بومی احتیاج دارند.باید به گونه‌ای ذائقه‌ی‌ اجتماع را جهت دهی کرد،که در سبد خرید هر خانواده‌ی ایرانی، نشریات جایگاه تثبیت شده باشند .در این تحقیق سی شده تا رابطه معنا دار بین تاثیر نشریات محلی استان خوزستان را بر نگرش فرهنگی مخاطبان بررسی کنیم.

   

   

   

  1-1 بیان مساله:

  نشریات بعنوان بخشی از جامعه اطلاع رسانی کشور سهم بسزایی در تنویر افکار عمومی مناطق مختلف کشور را برعهده دارند لذا بهره مندی از حداکثر ظرفیت نشریات محلی در حوزه ی فرهنگی بستری مناسب است تا با نگاه ملی ، عملکردی منطقه ای داشت لذا جایگاه نشریات در کشور بطور عام و کارکردهای مورد نیاز نشریات محلی بطور خاص نیازمند بسترهایی است که فرایند اطلاع رسانی و نیز تاثیرگذاری فرهنگ بعنوان یک رویکرد اجتماعی در جامعه را متبلور می سازد لذا وجود اقوام مختلف با آداب و رسوم و در یک کلام فرهنگ های مختلف در کشور ظرفیت فرهنگی و تاثیرگذاری است که می تواند با نمایاندن آن زمینه تغییرات و نوآوری های موردنیاز هر جامعه را متناسب با آن بوجود آورد و از این مسیر با تغییر در نگرش یا ایجاد یک نگرش جدید در حوزه ی فرهنگی ساختارهای جدیدی را متناسب با نیاز جامعه ترسیم کرد که بدون شک هر یک می تواند بستری مناسب در ارایه الگوهای ضروری جامعه باشند و تا بتوان بعنوان ساز و کارهای فرهنگی حرکت های مبتنی بر فرهنگ را بصورت زیرساختهایی که نقش اساسی را در تعالی فرهنگ و نیز ترویج کارکردهای فرهنگی را شاهد باشیم لذا این توجه رسانه ها بویژه مطبوعات در استان ها می توانند نماینده تنویر افکار عمومی در معرفی فرهنگ ها باشند و با این رویکرد ابزار فرهنگی مطبوعات بستر مناسبی است تا بتوان در جهت بهره مندی از رویه های فرهنگی، فرهنگ فرهنگی شدن را بر اساس فرهنگ پذیری بعنوان هنجارهایی که ساختار فرهنگی ما را برای حرکت در این مسیر مهیا می کند یک فرصت مغتنم شمرده تا نگرش فرهنگی زمینه ساز مهندسی فرهنگی در کل کشور را محقق نماید. رسانه ها و مطبوعات و نقش آنها در اجتماع گوناگونی مطبوعات و گسترش انتشار نشریات متنوع و متفاوت و به طور کلی جایگاه شایستهء رسانه ها در تنویر افکار و ایجاد فضای مناسب برای گفت و گو و برخورد سالم و سازندهء نظرات و همچنین اهمیتی که رسانه های گروهی در ارتقاء سطح آگاهی و تعالی فرهنگ و دانش عمومی دارند، بی گُمان یکی از مهمترین عوامل توسعهء فرهنگی و از نشانه های پویایی و تحرک هر جامعه است. بدیهی است که توسعهء فرهنگی – به معنای گستردهء آن که در برگیرندهء گشایش و گسترش گفت و گو های فلسفی و فرهنگی و ادبی و هنری است – نه تنها عامل اصلی رشد خودآگاهی جمعی، بلکه زمینه ساز توسعهء سیاسی و اقتصادی و پیشرفت علوم و در واقع نخستین پیش شرط حل بنیادی مسایل و رفع مشکلات فراگیر جامعه است. البته این همه زمانی میسر و محقق می گردد که از یک سو صاحبان قدرت و دولت، با قانون گرایی و قانون گذاری و سعه صدر به رسانه های گوناگون و نقش آنان در جامعه بنگرند و به ویژه، رسانه های گروهی را به عنوان رکنی اساسی در جامعه باور کنند و به رسمیت بشناسند. از سوی دیگر اما ارباب جراید و اهالی قلم نیز باید که به رسالت فرهنگی و مسئولیت خود در اطلاع رسانیِ درست و ترویج تفاهم و تبلیغ و تقویت حس همبستگی ملی و همزیستی مسالمت آمیز آگاه باشند و جداً از هتک حرمت اشخاص و دروغ پردازی و شایعه پراکنی، و از همه مهمتر، از تبلیغ خشونت بپرهیزند و در جهت تثبیت پایه های نظام اسلامی و حکومت مردمی و دولت خدمتگذار تلاش نمایند .

  این هشدار بی شک در وهلهء اول متوجه رسانه های تصویری فراگیر (صدا و سیما و سینما) و روزنامه ها و نشریه های سرتاسری و با نفوذ است که تأثیر آنی و گستردهء خبرها و گزارش ها و تجزیه و تحلیل ها و پیام های آنان قابل کتمان نیست؛ تأثیری که بنا بر احساس مسئولیت، می تواند سودمند و سازنده باشد و در صورت بی مسئولیتی گردانندگان آن، لاجرم مضّر و مخرّب خواهد بود.

  یکی از کارکردهای اساسی رسانه ها اطلاع رسانی از وقایع است که در محیط اجتماعی واقع می شود. پیشرفت بهت انگیز وسائل ارتباط جمعی درقرن حاضر جهان را به دهکده کوچکی تبدیل کرده است که انسان ها امکان اطلاع یابی از همه وقایع و حوادث جهان را به طور سریع و جامع دارند. در عصر ارتباطات هیچ حادثه ای هر چند در دورترین مناطق جهانی باشد- منحصر به یک منطقه جغرافیایی نیست و از این رو سه ویژگی ، فرا زمانی، فرا مکانی و سرعت فوق العاده از خصیصه های وسائل ارتباط جمعی است. امروزه تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان ها در رسانه ها رسوخ کرده و از خصوصی ترین رفتار انسان ها تا بزرگترین تغییرات نهادهای اجتماعی وساختارهای فرهنگی و سیاسی از طریق رسانه ها ارائه می شود.

  - رسانه های جمعی اعم از روزنامه ها، مجلات، رادیو و تلویزیون،  بر اصلاح نگرش های نادرست وبرخی باور های غلط رایج در جامعه  نقش مؤثری ایفا می کنند.

  - وسائل ارتباط جمعی می توانند با بهره گیری از شگردهای تبلیغی و آفرینش های هنری، نفرت و زشتی تزلزل باورها و ارزش های ملی و دینی را به مخاطبان خود القا کنند. بر این اساس، یکی از وظایف و کارکردهای مهم رسانه ها ، آگاه سازی و اطلاع رسانی عمومی است.

  - کارگزاران رسانه های جمعی می بایست با حساسیت ویژه ای، از ارزش های عام و هنجارهای نهادینه شده اجتماعی پاسداری نمایند و برای تحقق عینی آن با سیر نهادهای فرهنگی هماهنگی کرده و تمام امکانات را برای حفظ کرامت انسانی بکار گیرند.

  طبیعی است، هر گاه که ارزش ها و باورهای جامعه مصون بماند، وفاق و همبستگی اجتماعی بیشتر تضمین خواهد شد، زیرا ارزش ها و باورها از مهم ترین عوامل همبستگی اجتماعی کنش گران اجتماعی محسوب می شوند و چنانچه هر روز، به بهانه ای خاص یکی از ارزش های عام به طور بی رحمانه از سوی خرده فرهنگ های کجرو مورد هجوم قرار گیرد، بنیان های وفاق و همبستگی اجتماعی تضعیف شده و جامعه تا هنگامه شکل گیری هنجارها و ارزش های نوین، آسیب های فراوانی خواهد دید.

  - وسائل ارتباط جمعی می بایست با ارائه فوائد و منافع قانون، روحیه قانون گرایی را ترویج نمایند و نشان دهند که به عنوان ایدئولوژی توجیه گرا برای عملکرد قدرتمندان و حاکمان عمل نمی کنند، بلکه تذکرات قانونی را به عنوان مبنای نظم اجتماعی مطرح می نمایند.

  - رسانه های جمعی از طریق تبیین قانون و مقررات می کوشند تا رفتارهای افراد را در مسیر هنجارهای تعریف شده جامعه رهبری نمایند و به افراد بیاموزند که هر گاه فرد رفتارهای خود را بر اساس هنجارها و قواعد اجتماعی تنظیم نماید، از طرف جامعه پاداش داده می شود؛ بالطبع کنش گران اجتماعی نیز در می یابند برای رسیدن به خواسته های خود می بایست به رفتارها و هنجارهایی روی بیاورند که قانون معین کرده است. رویه آموزش غیرمستقیم قانون، همچنین می تواند احترام درونی به قانون و احساس تقدس نسبت به قانون را در بین اعضای جامعه ایجاد کند، به طوری که قانون را به عنوان امری مقدس و غیرقابل تخلف تصور نمایند. به عبارت دیگر رسانه ها، ازطریق اقناع و رسوخ به ذهن انسان ها، به درونی سازی، جذب و پذیرش قلبی هنجارها می پردازند.

  - امر به معروف و نهی از منکر در اسلام یکی از مهم ترین ابزارهای کنترل اجتماعی می باشد . با این نگاه جامعه شناختی، رسانه های همگانی از جمله مطبوعات نیز، دارای کارکرد کنترل اجتماعی هستند. رسانه ها با درج و انعکاس نابهنجارهای اجتماعی و عواقب شومی که در انتظار افراد کجرو قرار دارد، به طور غیرمحسوس، اقدام به کنترل و پیشگیری از نابهنجاری ها در جامعه می کنند . رسانه ها عمدتاً ازطریق اقناع پذیری بهتر می توانند در کنترل اجتماعی مؤثر باشند.

   

  1-2-اهداف تحقیق

  با توجه به جایگاه نشریات بعنوان رسانه های مکتوب جامعه و میزان مخاطب پذیری و اثرگذاری آنها در صورت داشتن استراتژی مناسب در حوزه ی فرهنگی اهداف عالی را می توان بدست آورد که مهمترین هدف از این تحقیق :

  1-شناخت تاثیر توانمندی های فرهنگی و تبلیغی نشریات محلی استان خوزستان بر نگرش های فرهنگی مخاطبان است.

  2-بررسی نقش و تاثیرگذاری نشریات محلی استان خوزستان بر توسعه فرهنگی استان است تا بتوان کارکردهایی مثل میزان مطالعه کتاب ،نشریات و ... را افزایش داد.

  3- شناخت عوامل تاثیر گذار برنگرش فرهنگی مخاطبان.

  4-شناخت  میزان تاثیر کار کردهای فرهنگی نشریات استان خوزستان.

  5-جایگاه نشریات استان خوزستان در نحوه سبک زندگی مخاطبان.

  سئوالات کلیدی

  بر این اساس پرسش های مبتنی بر محتوای  تحقیق را  باید شامل پرسش اصلی تحقیق به شرح زیر وشامل:

  - مطبوعات محلی استان خوزستان  با توجه به تعدد و نیز رویکرد آنها در زمینه های فرهنگی و اجتماعی چه تاثیری بر نگرش فرهنگی مردم دارند؟

  البته سوالات دیگری نیز بعنوان سوالات فرعی موردنظر است از جمله :

  1-نقش مطالب دینی در نگرش فرهنگی مخاطبان چگونه است؟

  2-میزان رضایتمندی مخاطبان از نشریات چگونه است؟

  3-چه مطالبی در رشد کارکردفرهنگی نشریات موثرند؟

  4-نقش آگهی های تبلیغی در رشد فرهنگی نشریات چگونه است؟

  5-نشریات محلی تا چه اندازه ، زمینه های فعالیت  مانند فرهنگی ، اجتماعی و... را در قالب محتوا مراعات می کنند؟

  6-نگاه نو به مسائل فرهنگی جامعه متناسب با  نیاز مخاطبان بعنوان یک نوآوری در نشر فرهنگ و توسعه آن  چقدر موثر بوده است ؟

  7-نشریات در راستای تعامل بعنوان کارکرد فرهنگی یک رسانه مکتوب به چه میزان از نیازهای مخاطبان را به خود اختصاص داده اند؟

  8-نقش حرفه ای گرایی در ارتقا مطالب فرهنگی نشریات چگونه است؟

  فرضیه های تحقیق:

  فرضیه هایی که  در طول تحقیق  از طریق  انجام تحقیق قصد دستیابی به نایج آنها را داریم عبارتند:

   

  فرضیه اول:

  نشریات محلی بر روی نگرش فرهنگی افراد با توجه به مرتبط بودن رشته تحصیلی، سطح تحصیلات و سابقه شغلی  پاسخ دهندگان متفاوت می باشد.

  الف. ارتباط بین مرتبط بودن رشته تحصیلی پاسخ دهندگان با اثریخشی نشریات محلی برنگرش فرهنگی آنها.

   

  ب. ارتباط سابقه شغلی پاسخ دهندگان و اثربخشی نشریات محلی بر روی نگرش فرهنگی آنها.

   

  پ. ارتباط تحصیلات افراد و اثربخشی نشریات محلی بر روی نگرش آنها

   

  فرضیه دوم: نظارت مناسب با ارتقای محتوای نشریات محلی ارتباط مثبت و معناداری دارد.

  فرضیه سوم: استفاده ابزاری و اقتصادی از نشریات محلی با نارضایتی مخاطبان ارتباط مثبت و معناداری دارد.

  فرضیه چهارم: بین گسترش نشریات محلی و نحوه سبک زندگی مردم ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. فرضیه پنجم: بین گسترش نشریات محلی و حذف باورهای نادرست و خرافه ای مردم ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

  روش تحقیق

  پیمایشی است.با توجه به موضوع تحقیق که بررسی تاثیر نشریات فرهنگی بر نگرش فرهنگی مخاطبان است برای تحقیق این امر بررسی علل و گردآوری اطلاعات موردنیاز مستلزم ایجاد مصاحبه و تهیه پرسشنامه جهت گردآوری برخی اطلاعات و نیز تحلیل و تجزیه داده و نتایج با نرم افزار  spss  است لذا از روش توصیفی (غیر آزمایشی) استفاده می شود، شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفا برای شناخت شرایط موجود یا یاری دادان به فرایند تصمیم گیری باشد . تحقیق پیمایشی به منظور کشف رابطه و مستندسازی فرضیه هایی است که بصورت علی و معلولی حوزه بندی می شوند ، مورد استفاده قرار می گیرد.

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی میزان تاثیر نشریات محلی خوزستان بر نگرش فرهنگی مخاطبان

  فهرست:

   

   

  فهرست مطالب

  بخش اول

  کلیات تحقیق

  چکیده............................................................................................................................................................................................

  مقدمه.............................................................................................................................................................................................

  1-1-بیان مسئله........................................................................................................................................................................

  1-2-اهداف تحقیق.........................................................................................................................................................................

  هدف اصلی تحقیق..........................................................................................................................................................................

  اهداف فرعی تحقیق.....................................................................................................................................................................

  اهمیت موضوع.............................................................................................................................................................................

  ضرورت تحقیق...........................................................................................................................................................................

  سئوال اصلی تحقیق..................................................................................................................................................................

  فرضیه اصلی تحقیق...................................................................................................................................................................

   

   

   

  بخش دوم

   ادبیات و مبانی نظری تحقیق

  مقدمه.................................................................................................................................................................................................

  پیشینه تحقیق................................................................................................................................................................................................

  ادبیات تحقیق.................................................................................................................................................................................

  مفهوم فرهنگ............................................................................... ..................................................................................................

  تعاریف فرهنگ.................................................................................................................................................................................

  طبقه بندی تعاریف فرهنگ...........................................................................................................................................................

  تعریف رسانه محلی.........................................................................................................................................................................

  نظریات مرتبط با تحقیق..............................................................................................................................................................

  نظریه برجسته سازی...................................................................................................................................................................

  نظریه استفاده ورضایت مندی...................................................................................................................................................

  نظریه نشر ونو آوری....................................................................................................................................................................

  نظریه ارتباطات توسعه.................................................................................................................................................................

  چارچوب نظری تحقیق.................................................................................................................................................................

  سئوالات تحقیق...............................................................................................................................................................................

  فرضیه های تحقیق.....................................................................................................................................................................

  بخش سوم

  روش شناسی تحقیق

  مقدمه................................................................................................................................................................................................

  نوع روش وابزار جمع آوری داده ها.............................................................................................................................................

  تعریف مفهومی وعملیاتی متغیر های تحقیق............................................................................................................................

  متغیر های مستقل تحقیق............................................................................................................................................................

  متغیر وابسته تحقیق......................................................................................................................................................................

  مقیاس سازی وتهیه پرسشنامه....................................................................................................................................................

  گویه های سنجش متغیر مستقل................................................................................................................................................

  گویه های سنجش متغیر وابسته..................................................................................................................................................

  سنجش اعتبار و روایی پرسشنامه................................................................................................................................................

  جامعه آماری ...................................................................................................................................................................................

  تعیین حجم نمونه..........................................................................................................................................................................

  روش تجزیه وتحلیل داده ها......................................................................................................................................................

  بخش چهارم

  یافته های تحقیق

  فرضیه های تحقیق..........................................................................................................................................................................

   تحلیل فرضیه های تحقیق..........................................................................................................................................................

  شاخص های توصیفی پژوهش.....................................................................................................................................................

  بخش پنجم

  نتیجه گیری وپیشنهادات

  مقدمه.................................................................................................................................................................................................

  نتایج تحقیق.....................................................................................................................................................................................

  نتایج کلی تحقیق............................................................................................................................................................................

  نتایج جزیی تحقیق.......................................................................................................................................................................

  پیشنهادات.....................................................................................................................................................................................

  موانع ومحدویت های تحقیق....................................................................................................................................................

   

   

  بخش ششم

  منابع وپیوستها

  منابع تحقیق.................................................................................................................................................................................

  فهرست جداول..............................................................................................................................................................................

  پیوستها.............................................................................................................................................................................................

  منبع:

   

  منابع وماخذ

  منابع و مآخذ بخش اول  فصل دوم

  1-     ابراهیم انصاری لاری، محمد، ( 1375 )نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران، ، تهران، انتشارات سروش.

  2-     اسدی، علی، (1369 )، تنگناهای مطبوعات ایران، اولین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران 6و7 اسفند 1369

  3-   زادشم پور، وحید، (1388 )، بررسی محتوای مطبوعات محلی استان آذربایجان شرقی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی

  4-     سازمان ملی جوانان،( 1381 )، بررسی وضعیت رسانه ها در حوزه جوانان، تهران، انتشارات موسسه اهل قلم

  5-     اشرف حامدی اوغولبیک، علی، (1377 )، وسایل ارتباط جمعی و توسعه روستایی، انتشارات به دید

  6-      معتمد نژاد، کاظم، (1355 )، وسایل ارتباط جمعی، جلد اول، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، تهران

  7-     حسین زاده دلیر، کریم، (1382)، برنامه ریزی ناحیه ای، تهران، سمت

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع و ماخذ بخش دوم فصل دوم

  1 معتمدنژاد،کاظم؛ ارتباطات توسعه و توسعه ارتباطات در ایران، نقش ارتباطات در پیشبرد برنامه های توسعه ملی و اهمیت برنامه ریزی برای توسعه ارتباطی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1371‏‏، ص 1

  2 منبع پیشین، ص 1

  3 معتمدنژاد، کاظم؛ مقام و مسوولیت روزنامه نگاران ایران در پیشرفت جامعه، ویژه نامه آموزشی رسانه، ص 8 

  4 منبع پیشین، ص 8

  5 معتمدنژاد، کاظم؛ روزنامه نگاری با فصلی جدید در بازنگری روزنامه نگاری معاصر(با همکاری دکتر ابوالقاسم منصفی)، چاپ سوم،تهران، انتشارات سپهر، 1368، ص 438

  6 منبع پیشین‏، ص 439

  7 منبع پیشین، صص 481469

  8 معتمدنژاد، کاظم؛ مقام و مسوولیت روزنامه نگاران ایران در پیشرفت جامعه، ویژه نامه آموزشی رسانه، صص 27 و 28 

  9 منبع پیشین، ص 28

  10 معتمدنژاد،کاظم؛ ارتباطات توسعه و توسعه ارتباطات در ایران، نقش ارتباطات در پیشبرد برنامه های توسعه ملی و اهمیت برنامه ریزی برای توسعه ارتباطی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1371،ص 3

  11 منبع پیشین، ص 3

  12 منبع پیشین، ص 3

  13 منبع پیشین،‏ ص 4

  14 منبع پیشین‏، ص4

  15 منبع پیشین، ص5

  16 منبع پیشین‏، ص6

  17 فرقانی، محمد مهدی؛ درآمدی بر ارتباطات سنتی( با مقدمه دکتر کاظم معتمدنژاد)، چاپ اول، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها،1382‎‎، ص 13

  18 منبع پیشین، ص 14

  19 منبع پیشین، ص 49

  20 مک براید، شن؛ یک جهان، چندین صدا، ارتباطات در جامعه امروز و فردا‏، ترجمه ایرج پاد ( با مقدمه دکتر کاظم معتمدنژاد)، چاپ دوم، سروش‏، 1375، صص 28 و 29

  نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران، محمد ابراهیم انصاری لاری، تهران- سروش، 1375[1]

  - تنگناهای مطبوعات ایران، علی اسدی، اولین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران 6و7 اسفند 1369[2]

  - بررسی محتوای مطبوعات محلی استان آذربایجان شرقی، وحید زادشم پور، تبریز- 1388[3]

  - بررسی وضعیت رسانه ها در حوزه جوانان ، سازمان ملی جوانان، تهران- 1381[4]

  - وسایل ارتباط جمعی و توسعه روستایی، علی اشرف حامدی اوغولبیک، به دید- 1377[5]

  - وسایل ارتباط جمعی، کاظم معتمد نژاد، جلد اول، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، تهران- 1355[6]

  - نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران، محمد ابراهیم انصاری لاری، تهران- سروش، 1375[7]

  - برنامه ریزی ناحیه ای، کریم حسین زاده دلیر،تهران، سمت، 1382[8]

  - بررسی محتوای مطبوعات محلی استان آذربایجان شرقی، وحید زادشم پور، تبریز- 1388[9]

  - یک جهان چندین صدا ارتباطات در جامعه امروز و فردا، شن مک براید، ترجمه ایرج پاد، تهران- سروش، چاپ اول، 1369[10]

  - وسایل ارتباط جمعی، کاظم معتمد نژاد، جلد اول، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، تهران- 1355[11]

  - یک جهان چندین صدا ارتباطات در جامعه امروز و فردا، شن مک براید، ترجمه ایرج پاد، تهران- سروش، چاپ اول، 1369[12]

  - ارتباط شناسی، مهدی محسنیان راد، سروش، تهران- 1374[13]

  - مطبوعات، پیر آلبر، ترجمه فضل اله جلوه خواه، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران- 1368[14]

  - روزنامه نگاری، کاظم معتمد نژاد، نشر سپهر، تهران- 1368[15]

  - بررسی وضعیت رسانه ها در حوزه جوانان ، سازمان ملی جوانان، تهران- 1381[16]

  - سیر ارتباطات اجتماعی در ایران، حمید مولانا، تهران، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی- 1358[17]

  - نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران، محمد ابراهیم انصاری لاری، تهران، سروش- 1375[18]

  - فصلنامه رسانه، سال سیزدهم، شماره یک، بهار 1381[19]

  - ارتباط جمعی و توسعه روستایی، تحقیق درباره نقش مجلات روستایی در توسعه،وزارت جهاد سازندگی،مدیریت مطالعات و بررسیها، 1372[20]

  - وسایل ارتباط جمعی و توسعه روستایی، علی اشرف حامدی اوغولبیک، به دید- 1377[21]

  - بررسی محتوای مطبوعات محلی استان آذربایجان شرقی، وحید زادشم پور، تبریز- 1388[22]

  - بررسی محتوای مطبوعات محلی استان آذربایجان شرقی، وحید زادشم پور، تبریز- 1388[23]


  منابع و ماخذ بخش دوم فصل سوم


  1 تقی‌ غفاری‌، جزوه‌ درس‌ نظ‌ریه‌ها و مفاهیم‌ ارتباط‌ات‌جمعی‌، دانشگاه‌ علامه‌ ط‌باط‌بایی‌، دانشکده‌ علوم‌ اجتماعی‌، 731372

  2 اورت‌. ام‌ راجرز و اف‌. فلوید شومیکر، رسانش‌ نوآوریها، رهیافتی‌ میان‌ فرهنگی‌، ترجمه‌ عزت‌ ا... کرمی‌ و ابوط‌الب‌ فنایی‌، انتشارات‌ دانشگاه‌ شیراز، 1369، ص‌ 18.217

  3 باقر ساروخانی‌، جامعه‌شناسی‌ ارتباط‌ات‌جمعی‌، چاپ‌ دوم‌، تهران‌، انتشارات‌ اط‌لاعات‌، 1368، ص‌ 96.95

  4- Denis Mcquail. Mass communication theorysage Publications، Chapter 11، pp. 297-326.

  5 ژان‌ کازنو، قدرت‌ تلویزیون‌، ترجمه‌ دکتر علی‌ اسدی‌، موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر، 1364، ص‌ 23.22 6 همان‌، ص‌ 30

  7 باقر ساروخانی‌، جامعه‌شناسی‌ ارتباط‌ات‌جمعی‌، ص‌ .100

  8- Melvinl. Defleur ، Theories of Mass communization ، Longman publication، chapter 7.

  9 همان‌، فصل‌ .7

  10 همان‌، فصل‌ .7

  11 کازنو، قدرت‌ تلویزیون‌، ص‌ 105.104

  12- Denis Maquail، Mass communication theory.chapter 11.

  13 کازنو، قدرت‌ تلویزیون‌، ص‌ 15.114

  14 همان‌، ص‌ .88

  15- Jay. G. Blumler and Elihu، Katz، . The uses of Mass Communications perspective on Gratifications Research، Beverly Hills ، clife 1974، pp. 19-20.

  16 همان‌، ص‌ 22

  17- Melvin L. Defleur، Theories of Mass communications ، PP. 212-218.

  18 همان‌، ص‌ .219

  19 همان‌، ص‌ .220

  20 دکتر کاظ‌م‌ معتمدنژاد و ابوالقاسم‌ منصفی‌، اصول‌ روزنامه‌نگاری‌، تهران‌، نشر سپهر، 1368، ص‌ .472 21 همان‌ ، ص‌ .471

  22 آنتونی‌ اسمیت‌، ژئوپولتیک‌ اط‌لاعات‌، ترجمه‌ فریدون‌ شیروانی‌، تهران‌ خبرگزاری‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ .1369 ص‌ 72.66

  23 حمید مولانا، جریان‌ بین‌المللی‌ اط‌لاعات‌، ترجمه‌ یونس‌ شکرخواه‌ تهران‌ انتشارات‌ وزارت‌ ارشاد، .1371 ص‌ 53.45

  24 کاظ‌م‌معتمدنژاد،مط‌العات‌انتقادی‌ در ارتباط‌جمعی‌، تهران‌ فصلنامه‌رسانه‌، شماره‌9، بهار1371، ص‌.14 فهرست‌ منابع‌

  1 اسمیت‌، انتونی‌، ژئوپولتیک‌ اط‌لاعات‌، ترجمه‌ فریدون‌ شیروانی‌، تهران‌ خبرگزاری‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، .1369

  2 راجرز، اورت‌. ام‌ و اف‌ فلوید شومیکر، رسانش‌ نوآوریها، رهیافتی‌ میان‌ فرهنگی‌، ترجمه‌ عزت‌ا... کرمی‌ و ابوط‌الب‌ فنایی‌، انتشارات‌ دانشگاه‌ شیراز، .1369

  3 ساروخانی‌، باقر، جامعه‌شناسی‌ ارتباط‌ات‌ جمعی‌، تهران‌، انتشارات‌ اط‌لاعات‌، .1368

  4 کازنو، ژان‌، قدرت‌ تلویزیون‌، ترجمه‌ علی‌ اسدی‌، موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر، .1364

  5 معتمدنژاد، کاظ‌م‌ و ابوالقاسم‌ منصفی‌، اصول‌ روزنامه‌نگاری‌، تهران‌، نشر سپهر، .1368

  6 مولانا، حمید، جریان‌بین‌المللی‌اط‌لاعات‌، ترجمه‌یونس‌شکرخواه‌، تهران‌، انتشارات‌ وزارت‌ ارشاد، .1371

  7- Blumler، G. jay and Elihu katz. the uses of Mass communication Perspective on gratifizations Research، Beverly - Hills، clife 1974.

  8- Defleur، Melvin. L. Theories of Mass communication، longman Publization، 1986.

  9- Mcquail، Denis، Mass communication theory sage Publizations، 1984.

  10- Rogers. Everett. M. communication technology، the New Madia in society، Macmillan Publishers، London، 1986تحقیق در مورد پایان نامه بررسی میزان تاثیر نشریات محلی خوزستان بر نگرش فرهنگی مخاطبان, مقاله در مورد پایان نامه بررسی میزان تاثیر نشریات محلی خوزستان بر نگرش فرهنگی مخاطبان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی میزان تاثیر نشریات محلی خوزستان بر نگرش فرهنگی مخاطبان, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی میزان تاثیر نشریات محلی خوزستان بر نگرش فرهنگی مخاطبان, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی میزان تاثیر نشریات محلی خوزستان بر نگرش فرهنگی مخاطبان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی میزان تاثیر نشریات محلی خوزستان بر نگرش فرهنگی مخاطبان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی میزان تاثیر نشریات محلی خوزستان بر نگرش فرهنگی مخاطبان, پروژه درباره پایان نامه بررسی میزان تاثیر نشریات محلی خوزستان بر نگرش فرهنگی مخاطبان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی میزان تاثیر نشریات محلی خوزستان بر نگرش فرهنگی مخاطبان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی میزان تاثیر نشریات محلی خوزستان بر نگرش فرهنگی مخاطبان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی میزان تاثیر نشریات محلی خوزستان بر نگرش فرهنگی مخاطبان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی میزان تاثیر نشریات محلی خوزستان بر نگرش فرهنگی مخاطبان, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی میزان تاثیر نشریات محلی خوزستان بر نگرش فرهنگی مخاطبان

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس